NF-NYT. årsmøde 2010 ! NYT MAJ Nr. 2 - Maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NF-NYT. årsmøde 2010 ! NYT MAJ 2010. Nr. 2 - Maj 2010. www.nfdanmark.dk"

Transkript

1 ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf Nr. 2 - Maj 2010 årsmøde 2010 Årsmøde 2010 Workshop 3, Ensomhedens sprog v/ Gert Jesse, Wise Mind. Se referat fra workshoppen på side 10. FOTO: REDAKTIONEN

2 Telefontid Flytning Betalingspåmindelse!!! Indlæg til næste NF - NYT skal være Lene Lind i hænde senest den 15. juli Gerne på Næste blad udkommer ca. 15. august

3 Handicappolitik på studier NF-foreningens adresser: Skriv til: Kalender MAJ maj: Weekend for de 8 14-årige med NF Lalandia, Billund SEPTEMBER september: 14th Annual European Neurofibromatosis Meeting Oslo september: Ud i Fremtiden Uddannelsesmesse for unge med særlige behov, Roskilde Hallerne Se omtale side 5. OKTOBER oktober: Ungdomskursus på Hotel Vejlefjord Se omtale på side 24 og tilmeldingskupon på side 27. NOVEMBER / DECEMBER 2010 Julearrangement i Vejle Nærmere omtale i NF-NYT nr. 3/2010 Ungdomsgruppen MARTS marts: Årsmøde på Konferencecenter Klarskovgaard, Korsør Foreningsarrangement April april: Forældrekursus nye forældre, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Juli juli: Familiekursus NF-NYT på mail 3

4 Kend spillereglerne 4 Om sagsbehandling på det sociale område Krydsdiagnose mellem NF og ADHD Kontingent 2010 To nye foldere Sammen med indkaldelsen til Årsmødet i 2010 udsendtes kontingentopkrævninger for Der er rigtig mange medlemmer, der betaler via PBS (Pengeinstitutternes BetalingsService). Det er praktisk både for den, der betaler, og for foreningen. Så bliver kontingentet betalt rettidigt. De medlemmer, der endnu ikke er tilmeldt PBS, kan stadig nå det. Ret henvendelse til så vil Jørgen hjælpe med at få jer tilmeldt. Medlemmer som selv sørger for betaling af kontingentet bedes venligst huske, at sidste rettidige indbetaling var den 1. februar Jørgen og Anni håber, at alle har overholdt denne frist, da det vil lette deres arbejde en hel del. Lene Lind, formand

5 Børn og unge med handicap PowerPoints Ud i fremtiden Uddannelsesmesse For unge med særlige behov Roskilde Hallerne september 2010 Interessante hjemmesider 5

6 årsmøde 2010 Den marts på Trinity H o tel o g Conference Centre, Snoghøj 6 Årsmøde 2010 Opvisning i Linedans af Silverrado Ranch Linedancers. FOTO: REDAKTIONEN

7 årsmøde 2010 Referat af ordinært årsmøde 2010 søndag den 7. marts på Trinity Hotel & Conference Centre i Fredericia 7

8 årsmøde 2010 Årsmøde 2010 Workshop 2, Hvad er min ret, og hvad er min pligt? v/ Hanne Petersen, DUKH FOTO: REDAKTIONEN 8

9 årsmøde 2010 Indlæg om forsikring Søndag den 7. marts 2010 Referat Workshop 1 Lørdag den 6. marts 2010 Referat Workshop 2 Lørdag den 6. marts 2010 Unge på førtidspension 9

10 årsmøde 2010 Referat af Workshop 3 (for Ungdomsgruppen) Årsmødet 2010 Ensomhedens sprog v/gert Jessen, Wise Mind 10

11 årsmøde

12 Nyttige adresser m.m. Kontakt til DUKH Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Kontakt til CSH Center for Små Handicapgrupper Kontakt til SD Sjældne Diagnoser sjaeldenborger.dk lanceret Hjælp til skoleforløbet, når et barn har problemer med indlæring Forældrekursus 2010 søndag den 11. april 2010 Guider til lovområder 12

13 Nye pjecer fra Sjældne Diagnoser En sjælden god dialog Gør en sjælden dialog bedre Få hjælp hos patientforeningerne! Det falder på et tørt sted 13

14 14 De psykologiske aspekter ved at være forældre til et barn / en ung med NF Forældrekursus 2010 lørdag den 10. april 2010 NF hos børn og unge Forældrekursus 2010 fredag den 9. april 2010 Forældrekursus Den april 2010 Sinatur Hotel Storebælt, Korsør

15 15 Lokalgruppen Nordjylland Forslag til aktiviteter i 2010 Lokalgruppen Nordsjælland Lokalgruppen Østjylland Lokalgrupperne Sydjylland og Fyn

16 16 Lokalgruppen Vestjylland Tur til Legoland Lokalgruppen Region Sjælland Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster

17 Til alle Lokalgrupperne Lokalgruppernes kontaktperson i bestyrelsen Jørgen Juel Pedersen 18-midler til aktiviteter i Lokalgrupperne BrugerButik på Hillerød Hospital 17

18 Lokalgruppe i Nordjylland Kontakt venligst Dora Larsen Tlf Lokalgruppe i Midtjylland Kontakt venligst Kai Evald Petersen Tlf Lokalgruppe i Vestjylland Kontakt venligst Hanne Haslund Tlf Lokalgruppe i Østjylland Kontakt venligst Vagn Jessen Tlf Lokalgruppe i Sydjylland (Syd- og Sønderjylland) Kontakt venligst Dorte Gade Lietzen Tlf Lokalgruppe på Fyn Kontakt venligst Jimmi Jacobsen Tlf Lokalgruppe i Nordsjælland Kontakt venligst Dorthe Jensen Tlf Githa Petersen Tlf Lokalgruppe i Region Sjælland (Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster) Kontakt venligst Henni Andersen Assentorpvej 80, 4295 Stenlille Tlf Lokalgruppe i København Kontakt venligst Line Raunkjær og Svend Larsen Tlf Har du lyst? Kontakt venligst Lene Lind Tlf Bestyrelsen vil gerne takke de medlemmer, der har påtaget sig disse opgaver. Bak derfor op om grupperne, I vil blive glade for det. Lene Lind, formand 18

19 UNGDOMSGRUPPEN Forslag til foredrag! Ungdomsudvalgets opgaver Ungdomsgruppens sommerudflugt! Kontaktpersoner i Ungdomsgruppen Nanna Baumann Bundgaard Jimmi Jacobsen Trine Wind Ungdomsgruppens kalender JUNI juni: Sommertur til Egeskov Slot Se omtale og tilmelding andet steds på Ungdomssiderne OKTOBER oktober: Ungdomskursus på Hotel Vejlefjord Se omtale på side 24 og tilmeldingskupon på side 27. Foreningsarrangement NOVEMBER / DECEMBER 2010 Julearrangement i Vejle Nærmere omtale i NF-NYT nr. 3/2010 MARTS marts: Årsmøde på Konferencecenter Klarskovgaard, Korsør Foreningsarrangement Hold kontakten ved lige! Det er vigtigt, at vi holder kontakten ved lige! Ungdomsgruppen har deres egen hjemmeside på nettet, som hedder Ungdomsgruppen har også en gruppe på Facebook NF Jeg har også pletterpletter. 19

20 Seniorer med NF Forslag fra Vagn! Årsmødet på Trinity Hotel i Fredericia Den marts Fra 2 i Lokalgruppen Nordjylland Netværk søges Forældrekursus Den april 2010

21 Opfølgningskursus for forældre Den april afholdtes opfølgningskursus for forældre til NF ramte børn mellem 0 og 20 år på Sinatur Hotel Storebælt. 21

22 Jeg har været til årsmøde i 2010 Så blev det atter marts måned, og med dette følger det traditionelle årsmøde for NF. Denne gang skulle det foregå på Trinity Hotel og Conference Centre i Snoghøj. 22

23 Foreningsvejledere! Gaver til Foreningen H4?--)*()$*1>$)*%)(-)%%)$*)-3 -)$*&'($)J*()$*A'04)$*&.*B).>'4)* L"3,#$)'/'2)'*%)(*B/($&2s* "#$)'/'2)'*)$*2#(4)'(.*&,*H4&.*./-*&.*%#(.&2)* 2&1)$J*()$*4&'*,$&.$>44)0*+=*0)-1&'2/1)-0)'J* K1/0*i+$3'$5*#+2/1)05 Lene Lind, formand <).*)$*#,.)*,#$B?'().*%)(*0.#$)*+$#B-)%)$* #2* B)4C%$/'2)$* &.* 04?--)* -)1)* %)(* )'* 4$#'/04*./-0.&'(*Y0C2(#%\*0#%*L"5 c&'* 4&'* /'(/%)--)%* K&1)* B)K#1*,#$* &.*.&-)*%)(*).*&'().*%)'')04)J*0#%*K)-.*#2* &-()-)0*1)(J*K1&(*().*($)X)$*0/2*#%*]*)'3.)'*0#%*,#$>-($)*./-*).*B&$'*%)(*L"J*0#%* +=$A$)'()*./-*)'*1#40)'*%)(*L"*)--)$*0#%* B>$)$*&,*0C2(#%%)'*0)-15 Forældrekursus 2010 L"3,#$)'/'2)'*K&$*'?*,)%*,#$)'/'201)X-)3 De psykologiske aspekter ved ()$)J*0#%*1&$).&2)$*()'')*#+2&1)5*<)*K&$* NF v/ psykoterapeut Birgitte 2)'')%2=).*4?$0)$*&$$&'2)$).*&,*HX>-(')* Mønsted. FOTO: REDAKTIONEN </&2'#0)$*#2*)$*?((&'').*./-*&.Q!* B$?2)*()$)0*)$,&$/'2*#2*1/()'*/'()'** *,#$*#%$=().J!* -C..)*#2*0+A$2)J!* -C..)*#2*#+,&..)*().*)2)'.-/2)*B?(04&BJ!*,#$0.=*%)'')04)$J*()$*)$*/*0#$2*)--)$** * 4$/0)5 F&$* (?* B)K#1*,#$* )'*,#$.$#-/2* 0'&4* ]*,#$)'/'201)X-)()$')* K&$* 0)-1,A-2)-/2*.&10K)(0+-/2.*]*)$*(?*%)2).*1)-4#%%)'*./-*&.*4#'.&4.)Q e1*%#$."*//3# YK&$*0)-1*L"\ c&'(&2*./-*,$)(&2*,$&*4-5*:588*]*69588*+=* Forældrekursus 2010 Løst og _^_;*8;;; fast om NF hos børn og unge v/ 1)X-)()$b',(&'%&$45(4!"#"$!%#& YK&$*0)-1*L"*]*%#$*./-*T'()$0*Y1#40)'\J* 0#%*K&$*L"\ N)-),#'./(Q*0)*0/()*;*/*()..)*B-&(,#$%&'(b',(&'%&$45(4!M*A"$b-/"# YK&$*0)-1*L"\ K&1,$?)b%&/-5(4* overlæge, dr. med. Niels Illum. FOTO: REDAKTIONEN X1-"#"$;%BB*,P$("//"#$!M//)23 YK&$*)'*,&$*#2*)'*1#40)'*0A0.)$*%)(*L"\ '&)0.,#$%&'(b',(&'%&$45(4."B"*$03+," Y,&$*./-*L/i#-/')J*0#%*K&$*L"*]*2/,.*%)(* U/0)J*0#%*#20=*K&$*L"\ +).)$)K2)')K#?2)b%&/-25i#% H)'(*)'*%&/-*./-*)'*&,*,#$)'/'201)X-)()$')J* 0#%* (>44)$* ()'* %=-2$?++)J* ').#+* (?* K&$*B$?2*,#$5*F)$),.)$*1/-*(?*0'&$)0.*B-/1)* $/'2).*#+5*0,/A$()$,#$*&.*#+2/1)*.)-),#'3 '?%%)$*/*%&/-)'5!"#"$!%#&*]*"#$%&'( 23

24 UNGDOMSKURSUS For unge mellem 15 og 30 år med NF Fredag den 29. søndag den 31. oktober 2010 på Vejlefjord Hotel og Konference, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Foreløbigt program Fredag den 29. oktober: Kl. ca : Ankomst og indkvartering Kl : Middag Kl : Om aftenen er der orientering om ungdomsgruppen og dens formål samt socialt samvær Lørdag den 30. oktober: Kl : Morgenmad Kl : Aktivitetsprogram (samarbejde og nye oplevelser) Kl : Frokost Kl : Aktivitetsprogram forsættes kl : Surprise nyd livet Kl : Middag Kl : ocialt samvær Søndag d. 31. oktober: Kl : Morgenmad Kl : Foredrag NF og kræft! Kl : Frokost og afrejse 24 Ret til ændringer forbeholdes! Tilmeldingskupon til kurset er bagerst i bladet og skal indsendes senest lørdag den 28. august Kommunebrev kan rekvireres (kryds af på tilmeldingskuponen), hvis man har mulighed for at få hele kursusafgiften betalt af hjemkommunen. Hvis ikke betales blot tilmeldingsgebyret. Husk alle der deltager, og som er fyldt 16 år, skal være A- eller B-medlem af NF-foreningen, og kontingentet for 2010 skal være betalt. Tilmeldingen er bindende, og der vil blive opkrævet et tilmeldingsgebyr inkl. rejseomkostninger på 400 kr. pr. deltager.

25 Bøger og Tidsskrifter DVD er kan lånes Her i NF-Foreningen har vi nogle DVD er, som handler om NF. Dem kan man låne ved at kontakte: Malene Læssøbo Gadebakken 39A, Virring 8660 Skanderborg Mobil Sponsorer i 2009 MS Offfset Aps, Hvidovre Lokalbanken i Hillerød Søllerød Kommune KGT Valby OBS! Venlig hilsen Lene Lind Til orientering!! 25

26 »FUTTES HJEMMESIDE«Indlæg til denne side kan sendes til: FUTTES KATTEHJEM c/o Familien Lind Strynøvej 25, Hammerum 7400 Herning Dating Pigen skulle for første gang på date med hendes nye fyr. Lige inden han ringede på døren, kan hun mærke, at hun skal slippe en vind, men holder den tilbage. Hun tænker: Jeg lader den gå, når jeg har sat mig ind i bilen, så kan jeg nå at åbne vinduet og vifte en ud, inden han kommer om på den anden side af bilen og sætter sig ind. Som tænkt så gjort. Da han lukker døren for hende, slipper hun en ordentlig én vindstyrke 16. Kæresten sætter sig ind i sin side af bilen og nikker om mod bagsædet, mens han siger: Jeg håber, det er i orden, jeg inviterede mine forældre med. De vil så gerne møde dig. Kirsten, Kruså Hun havde lovet sin nye kæreste, at han måtte overnatte hos hende. Da de kom ind i soveværelset, spurgte han: - Er jeg den første, som har fået lov til at sove sammen med dig? - Ja, svarede hun: - Hvis du tænker på at sove, så er du den første! Futte, Hammerum Fra en politirapport Anholdte havde netop oppasset kvinden og skulle til at forgribe sig på hende, da min kollega og jeg kom ham i forkøbet Futte, Hammerum To på en cykel? Betjenten stoppede en slingrende cyklist. - Du må ikke cykle med hænderne i lommen! - Jamen, det er Vorherre, der styrer. - I så fald må jeg give en bøde for at køre to på én cykel! Dora, Aalborg Haveproblemer Den gamle der boede langt ude i lyngen, skrev til sin eneste søn, som var i fængsel: Jeg orker ikke at grave haven i år. Jeg ved du ville gøre det for mig, hvis du var her, men det er du desværre ikke. Få dage efter skrev sønnen tilbage: Kære far! Du må ENDELIG ikke grave i haven. Det er der, pengene fra røveriet ligger. Dagen efter gravede politiet hele haven op uden at finde noget. Så skrev sønnen igen til sin far: Kære far! det var det bedste, jeg kunne gøre her fra. Kirsten, Kruså Mobning Hvorfor har folk egentlig mere imod pelsfrakker end læderjakker begge dele stammer jo fra dyreriget? Jo man slipper nok nemmere fra at mobbe gamle damer end rockere Kirsten, Kruså Hørt i baren - Kvinder er som cigaretter. Først er de pragtfulde, men med tiden samles al giften i mundstykket! - Ja, så lukker og slukker vi, sagde tjeneren og ruskede i gæsten, som var faldet i søvn, hen over bordet. - Helt i orden, men lad være med at smække med døren! - Gud skabte kvinden og hun har skabt sig lige siden! - Ved du hvad menneskehedens største fejltagelse er? - Nej, hvad? - Opfindelsen af køkkenvinduet, så kvinden opdagede, at der fandtes en verden udenfor! Futte, Hammerum Smil Hvis du ikke har set din kone smile til en færdselsbetjent, har du aldrig set hendes yndigste smil. Smil, og verden smiler med dig snork, og du sover alene. Futte, Hammerum Vasketøj Jeg havde udfordret min mand til at ta sin del af husarbejdet, og dermed bestemte han sig for at vaske sin skjorte selv. Han havde været i vaskerummet i ca. to sekunder, da han råbte: Hvilket program skal jeg bruge? - Det kommer lidt an på svarede jeg. Hvad står der på skjorten? - Manchester United, svarede han! Og de siger, at blondiner er dumme Dora, Aalborg Fruen i huset tager alle kneb i brug for at få lidt opmærksomhed fra manden, som sidder foran tv et og ser sport. Hun danser forførende samtidig med, at hun smider tøjet stykke for stykke. Til sidst siger hun fortørnet: - Sig mig, lægger du overhovedet ikke mærke til, hvad jag laver? - Jo, svarede manden, irriteret: - Kan du ikke sortere det vasketøj et andet sted? Futte, Hammerum 26

27 TILMELDINGSKUPON UNGDOMSKURSUS FOR UNGE MELLEM 15 OG 30 ÅR MED NF Fredag den 29. søndag den 31. oktober 2010 på Vejlefjord Hotel og Konference, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Navn 1: Medlems nr.: Fødselsdato og år: Adresse.: Postnr.: By.: Tlf. / Mobil: Navn 2: Medlems nr.: Fødselsdato og år: Adresse.: Postnr.: By.: Ja tak, kommunebrev ønskes tilsendt. Kommunen kan gå ind og betale hele kursusafgiften. Transport: Hvilken togstation skal du/i med fra?: Har du/i DSB WildCard: Kører selv: Vegetar, tåler ikke eller andre hensyn: For at kunne deltage i UNGDOMSKURSET 2010 skal du/i (hvis du/i er fyldt 16 år) være A- eller B-medlem af NFforeningen, og kontingentet for 2010 SKAL VÆRE BETALT. Tilmelding til arrangementet er nødvendig og bindende. Tilmeldingsgebyr (incl. rejseomkostninger) for hele kurset: 400 kr. pr. person. Indbetalingskort tilsendes ved tilmelding. Tilmeldingskuponen sendes senest lørdag den 28. august 2010 til Jørgen Juel Pedersen, Harboørevej 15, 2720 Vanløse eller send en med alle de nødvendige oplysninger til 27

28 28

29 Er du 16 år eller bliver du 16 år snart? Personer, som er fyldt 16 år, skal i.h.t. NF-foreningens vedtægter være selvstændige medlemmer. Det medfører, at ethvert hjemmeboende barn, der er fyldt 16 år, skal betale kon tingent til foreningen i øjeblikket er det kr. 90,00 om året, hvilket svarer til B-kontingent. Bor du udenfor hjemmet, er kontingentet kr. 200,00 svarende til A-kontingent, og så har du stemmeret. Vi beder dig eller dine forældre venligst udfylde blanketten her på siden og snarest muligt sende den til: Lene Lind, Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Venlig hilsen Lene Lind Formand KLIP HER Vedr.»16 års kontingent«navn: Fødselsdag/år: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: Mobil: 29

30 30

Det er dejligt at komme på ferie

Det er dejligt at komme på ferie ulf nyt A 18. årgang Nr. 6 December 2014 Det er dejligt at komme på ferie Få gode råd om kærlighed side 15 Hvorfor må jeg ikke komme ud at rejse? side 23 Dejlige feriebilleder side 17 M E D L E M S B L

Læs mere

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88.

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Børn, unge og demens

Børn, unge og demens Nr. 2, 23. årgang, juni 2013 Tema Børn, unge og demens Alzheimer foreningen Livet med demens Klumme af Preben Harris Per er jo stadig deres far Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste leder

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Nr. 74 Februar 2011. Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme

Nr. 74 Februar 2011. Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme Nyhedsbrev Nr. 74 Februar 2011 Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Læs mere

Når rollerne forandres...læs også

Når rollerne forandres...læs også Livet med Nr. 4, 23. årgang, december 2013 Tema Når rollerne forandres...læs også Klumme af Annette Vilhelmsen Den svære balance Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen Livet med demens

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 3 - August 2013 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 E-mail: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 4. Juli 2008 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton hovedpineforening Årsmøde Hermed indbydes til årsmøde (generalforsamling) Lørdag, den 31. marts 2012 kl. 14.00 - ca. 17:00 Auditorium

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere