NF-NYT. Den gule vase. NF-foreningens æresbevisning NYT MAJ Nr. 2 - Maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NF-NYT. Den gule vase. NF-foreningens æresbevisning NYT MAJ 2009. Nr. 2 - Maj 2009. www.nfdanmark.dk"

Transkript

1 NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf Nr. 2 - Maj 2009 Den gule vase NF-foreningens æresbevisning Hanne Houlberg (th.) og Karin Persson med Den gule vase FOTO: HOULBERG Som det fremgår af referatet fra årsmødet 2009, blev Den gule vase i år tildelt Hanne Houlberg for hendes indsats som korrekturlæser på foreningens medlemsblad NF- NYT. Hanne har læst korrektur på NF-NYT gennem rigtig mange år og dermed været med til at sikre den høje standard på vores blad. Hanne Houlberg var ikke til stede på årsmødet, og Karin Persson har derfor efterfølgende været hjemme hos Hanne med Den gule vase og en buket blomster. Lene Lind

2 Bestyrelsen: Formand / Sekretær: Næstformand: Kasserer / Butikken: Medlemskartoteket: Vejleder: Karin Persson Bestyrelsesmedlemmer: Peter Snellmann Floris Suppleanter: Redaktion: Ansvarshavende: Sats og layout: Poul-Henrik Winberg Korrektur: Britt Hag Løvstad og Hanne Houlberg Udenfor bestyrelsen Sats og layout: Poul-Henrik Winberg ISSN Telefontid Formanden opfordrer medlemmerne til fortrinsvis at ringe mandag-fredag mellem kl og kl og igen fra kl til Det vil også være muligt at træffe formanden i weekenderne. Den øvrige bestyrelse træffes bedst om aftenen. Karin Persson træffes dog i dagtimerne. Lene Lind, formand Flytning HUSK at meddele foreningen når du for at sende dig NF-NYT. Vi får ofte post retur med adresse ste kontakten til nogle medlemmer i så HUSK sende en mail. din nye adresse til: Jørgen Juel Pedersen, Harboørevej 15, 2720 Vanløse. Betalingspåmindelse!!! Hvis du/i fortsat ønsker at mod- for at deltage i kurser og arran- indbetale kontingentet for Sidste frist var 1. februar Hvis dit indbetalingskort er bort- Ønsker du/i ikke at fortsætte dit/ - blive vi. Jørgen Juel Pedersen Indlæg til næste NF - NYT skal være Lene Lind i hænde senest den 15. juli Gerne på Næste blad udkommer ca. 15. august

3 NF-foreningens adresser: bedes nedenstående mailadresser anvendt. Skriv til: Karin Persson En hjælp til mange Hjælp til ordblinde og andre med læsevanskeligheder Fremkomsten af talegen kendelses pro- Danmarks omkring ordblinde til at meddele sig til deres omverden på skrift. Videnskabsministeriet.. Kilde: Artikel fra Familie Journalen nr april 2009 Lene Lind Kalender Maj 2009: maj: REHAB Messe 2009 Fredericia Messecenter Juli / august 2009: 30. juli 2. august: Familiekursus Hotel Fåborg Fjord Se invitation side 18 og tilmeldingskupon side 25. Oktober 2009: oktober: Ungdomskursus Danhostel, Tønder Vandrehjem. Se invitation side 19 og tilmeldingskupon side oktober: Bedsteforældrekursus Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Se invitation side 17 og tilmeldingskupon side 23. Marts marts: Årsmøde 2010 TRINITY Hotel & Konferencecenter, Snoghøj ved Fredericia April april: Opfølgning på forældrekurser Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg. Tillykke tillykke Søndag den 10. maj - Lørdag den 16. maj gaard fra NF-foreningens bestyrelse Lørdag den 30. maj fylder tidligere - NF-foreningen. Tillykke-listen modtager gerne forslag til lykønskninger runde fødselsdage, fødsler, konfirmationer, forlovelser, bryllupper (også kobber, sølv og guld), jubilæer samt eksaminer (videregående uddannelser). Forslagene sendes til: Lene Lind Redaktør 3

4 Den marts på Comwell Klarskovgaard, Korsør Årsmøde? jamen, det afholder vi da hvert år! at NF-foreningens bestyrelse allerede fredag aften mødes med nye medlem- Ungdomsgruppen også inviteret med fra fredag aften. Traditioner skal man ved- bestyrelsesmedlemmer op fredag sidst på eftermiddagen. Vi indtog i fællesskab på kryds og tværs uanset alder og ind- eller er du forælder / anden pårørende til mange bakker op om foreningen. samme tid. Det gør det lettere at variere indlæggene og dermed nå ud til en bre planlagt tre forskellige sideløbende foredrag. - styrelsen. 4 og til tider tankevækkende information - andet der blev serveret på dette årsmøde. fællesskab er det altid lettere at møde verdens mange udfordringer. Man kan altid der kender situationen fra egen erfaring. og valg til bestyrelsen. Se referat af selve Der blev sagt farvel til to bestyrelsesmed- foreningen og dens medlemmer i den tid for indsatsen og overrakt gaver. - blomster til begge som en beskeden tak for ordinære årsmøde var overrækkelsen sats som korrekturlæser på foreningens udkommet. Prismodtageren var ikke til Efter selve årsmødet delte deltagerne sig - planlægge aktiviteter i de enkelte grupper. Det kom der en masse snak ud af men - Årsmødet 2010 afholdes den marts 2010 på TRINITY, Snoghøj ved Fredericia. Lene Lind Formand

5 Workshop 1 Ægsortering v/ afdelingslæge Peter Saugmann-Jensen, Sundhedsstyrelsen med en arvelig sygdom til at blive gravide dette fremskridt. Han fortalte meget åbent er forbundet med en ægsortering. ønsker foretaget en ægsortering. - kunstig befrugtning skal der kun udtages Man kan så efter befrugtningen undersøge af kvindens arvelige sygdom f.eks. NF. De nuværende resultater er desværre ikke bedre resultater. Den anvendte PowerPoint kan fås ved Karin Persson Vejleder Workshop 2 Krydsdiagnose mellem NF og ADHD og hvordan støtter man børnene bedst? v/ daglig leder og VISO-rådgiver Hanne Veje, StøtteCompagniet kort diagnoseområdet især i tilknytning til med nogle af disse diagnoser. overskridelse af denne stresstærskel ofte er stresstærsklen overskrides. Hanne benyttede sig i vid udstrækning af middag. Den anvendte PowerPoint kan fås ved Materiale fra indlæggene på årsmødet 2009 Jørgen Juel Pedersen Anvendte PowerPoints, overheads m.v. Materialet fra indlæggene på årsmødet 2009 er nu udsendt til deltagerne på årsmødet. Med venlig hilsen Jørgen Juel Pedersen Workshop 3 Voksne med NF v/ overlæge, dr. med. Annette Haagerup, Center for Sjældne Sygdomme, Århus Universitetshospital, Skejby grundlaget for oprettelsen og dets patienter. bl.a.: - diagnose-kriterier mindst 2 ud af 7 Kilde: Annette Haagerups PowerPoint Lene Lind Formand 5

6 1. Valg af dirigent årsmødet var lovligt og rettidigt 2. Valg af stemmetællere - Der skulle vælges 3 stemmetællere. valgt. - Dirigenten orienterede om at afstemninger om personvalg skulle 3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse des til medlemmerne sammen med NF-NYT nr. 2/2009. til efterretning og vil fremadrettet - Der blev spurgt til en uddybning af den kaotiske afvikling af generalforsamlingen i NF-Europe i Irland problem var for sent fremmøde fra den midlertidige og tidligere formand for NF-Europe samt generelt mistillid Referat af ordinært årsmøde 2009 søndag den 8. marts på Comwell Klarskovgaard ved Korsør 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - Følgende var på valg: - Bestyrelsesmedlemmer til denne person fra NF-Europes øvrige medlemslande. NF-Europe blev ned- organisering bl.a. for at bevare kontakten til og netværket med de europæiske NF-læger og -forskere. ikke kun er for Ungdomsgruppen alle er velkomne. - Der blev uddybende orienteret om forløbet af mødet i Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet besluttes lokalt på skoler og andre medlemmerne via NF-NYT. - Formandens beretning blev godkendt. 4. NF-foreningens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse - Foreningens kasserer gennemgik regnskabets poster. Der var indtægter DKK Navn: Valgperiode: Resultat af valget: Modtager genvalg for 2 år Genvalgt Modtager ikke genvalg Ikke genvalgt Peter Hogue Ønsker at udtræde Ikke genvalgt Peter Floris Modtager valg for 2 år Valgt indtægtsføres først i regnskabet i takt med at de forbruges og ikke i det modtaget. - Der var ingen yderligere kommentarer til regnskabet. var revideret og underskrevet af NF- efterfølgende godkendt af årsmødet. 5. Fremlæggelse af budget herunder fastlæggelse af kontingenter for A-, B- og C-medlemskaber for det kommende kalenderår (2010) - Foreningens kasserer gennemgik 2009 budgettets poster. - Der er budgetteret med indtægter på alle indtægter fra offentlige tilskud. 6. Behandling af indkomne forslag - Der var ikke indkommet forslag til 7. Valg af formand der er ikke formandsvalg i år - Der var ikke formandsvalg i Valgt 6

7 - Suppleanter Navn: Valgperiode: Resultat af valget: Peter Floris Stiller op til bestyrelsespost Ikke genvalgt som suppleant Stiller op til bestyrelsespost Ikke genvalgt som suppleant Modtager valg for 1 år efter Peter Hag Valgt Modtager valg for 2 år Valgt 9. Valg af revisor og revisorsuppleant Navn: Valgperiode: Resultat af valget: Modtager genvalg for 1 år som revisor Genvalgt Modtager genvalg for 1 år som revisorsuppleant Genvalgt 10. Eventuelt til at søge inspiration fra det nye logo domme. / et trykkeri. - Der var et forslag til forside på den vise billeder eller tegninger af mange udtrykkes. - Det blev foreslået at lave en konkurren- et nyt logo. - Formålet / udbyttet af at nyt logo og for og imod. efterretning i de videre diskussioner om emnet. - Der var medlemmer som ønskede ønskede at modtage bladet elektronisk. Man skal tilmelde sig elektronisk medlemsblad på - Formanden orienterede om lands- berettigede tilskud er blevet afskaffet. indbetalinger. tidligere bestyrelsesmedlemmer. Peter deres store og mangeårige indsats for foreningen. på dette årsmøde var uddeling af NF- foreningens mangeårige korrekturlæser sigende læst korrektur på NF-NYT fået læst. Hanne Houlberg var ikke til af Karin Persson. deltagerne for god ro og orden. - Formanden takkede dirigenten for Tilbage var der nu kun at sige tak for i år og på gensyn til næste år: Den marts 2010 på TRINITY, Snoghøj ved Fredericia Referent: Peter Hag Løvstad 7

8 Møde med gamle NF ere oplevelser. En stor tak til arrangører og TAK! Mange hilsner Helle Langkilde Kursus for årige af NF-foreningen. Gode indlæg især skal psykoterapeut tavle og lærred. Solveig var meget god til at Det var også et godt kursussted gode udenfor for at komme til sit værelse. Det mange tog og busser. Et forslag til fremtidige arrangementer lav en rubrik på tilmeldingskuponen om eventuel fælles transport fra nærmeste fra stationen. tog og bus. andre i selskabet. Mange hilsner Ida Thorstensen Kursus for voksne med NF Den april 2009 på Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter i Helsinge den 19. april sidst på eftermiddagen fundet godt kursussted beliggende i naturskønne bl.a. indendørs svømmepøl og sauna Fredag aften efter middagen var der som og spørgelysten var stor. Samtidig blev der sat rigtig godt gang i erfaringsudveksling kursisterne imellem. Det bliver ikke sidste allerede fredag aften. Lørdag var der to indlæg på programmet. en masse input til det at leve med en kronisk udover et par pletter og en enkelt lille knude. fortrolige samtaler og erfaringsudvekslinger. Søndag formiddag var vi så i selskab igen deltog i diskussionen og var meget alle tilfælde fået rigtig mange positive tilbagemeldinger og andre tilkendegivelser kursusdeltagerne for et rigtig godt og varieret program. Kursusstedet og omgivelserne Mange hilsner Karin og Lene Kursusledere 8

9 En diagnose med mange spørgsmål og få klare svar! - weekendkursus for voksne med NF den april 2009 ønsker at få dem besvaret. symptomer og udviklingsforløb. Det kan komme min søn og andre småbørn med i vores retning! Mødet med mine medkursister gav også diagnosen på meget forskellige tidspunkter at sammenligne vores symptomer. fra en psykoterapeut og et oplæg fra en indtryk. Hun satte en masse tanker i gang omkring det at leve med en kronisk diagnose. få refusion i forbindelse med fravær med relation til den kroniske sygdom f.eks. når Kurset blev rundet af med et stærkt oplæg fra fortalte en rørende og gribende beretning om ny viden om diagnosens potentielle tragiske dag ad gangen. Måske er det meget godt ikke at kende alle svarene. Psykoterapeutens ikke kan forandres og evnen til at forstå i gang! Birgitte Nordahl Larsen Kursusdeltager Kursus i Helsinge ømme bagi og i benene. MEN absolut det Fredag aften efter en kanon god middag naturligt gang i diskussionen. Så var der serveret frokost og bagefter Mange hilsner Keld og Dorethe 9

10 Lokalgrupper Lokalgruppen Nordsjælland Fredag den 3. april var der inviteret til arrangementet. Tilstede var familien Petersen fra Hun- Hun dested. Se invitationen andet sted på Karin Persson Lokalgruppen Nordsjælland deres pårørende ind i vores gruppe. Vi er 1 voksen og 2 børn med NF samt pårørende gode stunder sammen med nye venner. Invitation lørdag den 20. juni 2009 Med venlig hilsen Lokalgruppen Nordsjælland Dorte Jensen 10 Lokalgruppen Region Sjælland Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster Invitation Mød op til Lokalgruppens første arangemenet Hvornår: Hvor: og saftevand til børnene. Vi vil benytte Kom og lad os få alle forslagene på bordet Tilmelding kan ske senest mail: Med venlig hilsen På vegne af Lokalgruppen Christina Jaenicke og Birgit Findshøj Lokalgruppen Region Sjælland Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster OPSTART I forbindelse med årsmødet 2009 nedsatte en gruppe medlemmer bosiddende i bare nyde en eftermiddag en gang imellem medlemskartotek vil få et overblik over kommende arrangementer ud til alle i virkeområdet. eller Indlægget bygger på oplysninger fra netværksgruppen. Lene Lind Formand

11 Lokalgruppen Vestjylland OPSTART sende din mailadresse til Hanne Haslund:. Tilmelding om planlagte arrangementer. HUSK - alle uanset bopæl er velkomne til at tilmelde sig til mailinglisten. Invitation så skal vi i gang Søndag den 9. august kl mødes vi ved i Haunstrup mellem Herning og Videbæk. Der er masser af spændende oplevelser for børn og voksne i alle aldre. Se evt.. Frokosten vil stå på selvgrillet kød fra forsøge at skaffe penge til denne frokost. kaffen. Drikkevarer og kaffe medbringer I selv. venner og bekendte med. Tilmelding til: Hanne på: eller Sidste frist for tilmelding: Søndag den 26. sommerferien. Mange hilsener Hanne Haslund, Ringkøbing Lene Lind, Hammerum Lokalgruppen Nordjylland Arrangements- og aktivitetskalender for 2009 Søndag den 31. maj vi alle kan smage. Søndag den 2. august Medbring madkurven og kaffen. Der vil igen blive bagt kage til alle. Lørdag den 31. oktober oplysninger i næste nummer af NF-NYT. En god idé? Høflig forespørgsel - an på en prøve. mail-adresse til: senest onsdag den 15. juli Lene Lind Formand allerede nu reservere datoerne. Vi glæder arrangementer. Har I spørgsmål eller ønsker yderlige Mange hilsner Lokalgruppen Nordjylland Dora, Keld og Dorethe 11

12 Lokalgrupper Lokalgruppe i Nordjylland Kontakt venligst Tlf Lokalgruppe i Midtjylland Kontakt venligst Kai Evald Petersen Lokalgruppe i Vestjylland Kontakt venligst Hanne Haslund Lokalgruppe i Østjylland Kontakt venligst Lokalgruppe i Sydjylland Kontakt venligst Lokalgruppe på Fyn Kontakt venligst Lokalgruppe i Nordsjælland Kontakt venligst Lokalgruppe i Region Sjælland (Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster) Kontakt venligst Lokalgruppe i København Kontakt venligst Har du lyst? Bestyrelsen vil gerne takke de medlemmer, der har påtaget sig disse opgaver. Bak derfor op om grupperne, I vil blive glade for det. Lene Lind, formand 12

13 UNGDOMSGRUPPEN Ungdomsudvalgets opgaver bestyrelse. Ungdomsgruppen. Nanna Baumann Bundgaard Hjemmeside meside. kommende arrangementer. Man kan også skrive sammen andre unge med NF og Gå ind og kik på: nf-ungdom den er super god. Nanna Baumann Bundgaard Kontaktpersoner i Ungdomsgruppen Nanna Baumann Bundgaard Michelle Jensen k Jimmi Jacobsen Magnus Degenkolv En lidt udvidet Ungdomsgruppe til årsmødet 2009 Foto: NANNA BUNDGAARD 13

14 UNGDOMSGRUPPEN Ungdomsgruppens kalender Maj 2009: maj: REHAB Messe 2009 Fredericia Messecenter Foreningsarrangement Juni 2009: 6. juni: Sommertur til Bonbonland se omtale andet sted på Ungdomssiderne Juli / august 2009: 30. juli 2. august: Familiekursus Hotel Fåborg Fjord Foreningsarrangement Oktober 2009: oktober: Ungdomskursus Danhostel, Tønder Vandrehjem Foreningsarrangement Følg med i, hvad der sker i Ung domsgruppen på deres egen hjemmeside, samt nu også på Facebook på. er nu rigtig mange medlemmer af grup- fra Norge og Sverige. - lysninger om kommende arrangementer. Klik ind på Mange hilsner Nanna Sommerudflugt 2009 Hyggetur til BonBon-Land ved Holmegaard på Sjælland - et tilskud fra foreningen. Man kan tilmelde sig på dk Tilmelding NU. dk/nf-ungdom samt på. Mange hilsner Michelle og Nanna Medlemsliste Det går lidt trægt med at få lavet en opdateret medlemsliste for ungdoms- Så vågn nu lige op og se at få sendt disse som så laver en opdateret medlemsliste: Lene Lind 14

15 Sjældne diagnoser (SD) Repræsentantskabsmøde forår 2009 Afskedsreception og repræsentantskabsmøde marts 2009 på Quality Hotel, Høje Taastrup mødet. Fredag den 20. marts - - posten på lørdagens egentlige repræsen- store indsat som formand for SD. Kl var der så efter et kort oplæg erfaringsudveksling medlemsforeningerne - man og udvekslede erfaringer i mindre grupper. Der var mange givtige diskussioner Lørdag den 21. marts Efter morgenmaden var der indlæg vedr. europæiske paraplyorganisation for forenin- - læses på - på gensyn den november 2009 vest for Storebælt. Lene Lind 15

16 Det behovsafhængige medicintilskudssystem 2009 Fra 1. januar 2009 er medicintilskudsgrænserne sat op - Beløbsgrænser fremgår af skemaet. Enkelttilskud - læge ansøge lægemiddelstyrelsen om enkelttilskud til sin patient. Forhøjet tilskud Ganske få mennesker kan være allergiske overfor eksempelvis et farvestof i en Tilskudsprisen fastsættes på baggrund af prisen på det billigste præparat blandt Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR) Hver gang man køber tilskudsberettiget - korrekt tilskud. Tilskuddet beregnes på pr. person i tilskudspriser * Tilskud til kronisk syge - på kr. over din årlige egenbetaling gemiddelstyrelsen om et kronikertilskud. - for kr. Andre medicintilskud Kommunerne kan endvidere i medfør af til personer i økonomisk trang eller til Tilskudspriser * - - anvendes ved opgørelse af dit samlede som man bør gemme sine boner. på Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside dk, Sundhed, Medicin og apoteker, Det behovsafhængige medicintilskudssystem Lene Lind Formand 16

17 Bedsteforældrekursus for bedsteforældre til børn og unge med NF Lørdag den 3. søndag den 4. oktober 2009 på Sinatur Hotel Storebælt Østerøvej 121, 5800 Nyborg Kursusindhold: Faglige indlæg - lørdag eftermiddag en psykoterapeut (Bodil Moseholm) overordnede psykologiske perspektiver, når et barn / en ung i familien har en kronisk arvelig sygdom, hvordan støtter vi bedst familien - søndag formiddag en læge overordnede lægelige fakta om NF, sympto mer og adfærd, som vi som bedsteforældre kan være opmærksom på Socialt samvær med gode muligheder for at hygge sig sammen med andre Du er ikke alene, der er andre, der er i samme situation som dig! Lær at bruge hinanden og NF-foreningen Ret til ændringer forbeholdes Tilmeldingskupon til kurset er bagerst i bladet, og den skal indsendes senest mandag 17. august Tilmelding er bindende, og der vil blive opkrævet et tilmeldingsgebyr på 200,- kr. pr. deltager. HUSK Det kræves, at alle der deltager, er A- eller B- medlem af foreningen, og at kontingentet for 2009 er betalt. Tilmelding sker efter først til mølle princippet husk også at indsende tilmeldingskuponen selvom du / I har forhåndstilmeldt jer hos Lene. I har selvfølgelig stadig jeres plads i køen. 17

18 Familiekursus For børn og unge under 25 år med NF samt deres forældre, søskende og evt. bedsteforældre Torsdag den 30. juli søndag den 2. august 2009 på Hotel Fåborg Fjord a/s, Svendborgvej 175, 5600 Fåborg Hyggelig og lærerig weekend for hele familien børn, unge og voksne! Kursusindhold: Lær hinanden at kende vi har brug for hinanden. Socialt samvær med gode muligheder for at hygge sig sammen med andre på tværs af aldersgrænser du er ikke alene, der er andre, der har det ligesom dig! Fredag Team event Oplev du er god! Opdeling i grupper på tværs af alder og køn. Grænser vil blive overskredet man kan mere, end man tror. Lørdag udflugt for børnene (5 14 år) til Odense Zoo de 2 4-årige passes på stedet. Lørdag særligt program for Ungdomsgruppen. Formiddag indlæg ved læge om det at stifte familie, når man har en kronisk arvelig sygdom. Eftermiddag Adventureeftermiddag til lands og vands. Lørdag for de voksne. Indlæg ved socialrådgiver fra DUKH og indlæg om ADHD og andre følgesygdomme, når børnene/de unge har NF. Lørdag aften underholdning ved Den store tryllekunstner & hans håbløse kanin se evt. mere på Søndag vi skal lære at spille goolball. Ret til ændringer forbeholdes Tilmeldingskupon til Familiekurset er bagerst i bladet, og den skal indsendes senest mandag 15. juni Tilmelding er bindende, og der vil blive opkrævet et tilmeldingsgebyr på: - 200,- kr. pr. deltager under 16 år - 400,- kr. pr. deltager, der er fyldt 16 år - Børn under 4 år er gratis Kommunebrev kan rekvireres (kryds af på tilmeldingskuponen), hvis man har mulighed for at få hele kursusafgiften betalt af hjemkommunen. Hvis ikke betales blot tilmeldingsgebyret. HUSK Det kræves, at alle over 16 år, der deltager, er A- eller B- medlem af foreningen, og at kontingentet for 2009 er betalt. Tilmelding sker efter først til mølle princippet husk også at indsende tilmeldingskuponen selvom du / I har forhåndstilmeldt jer hos Lene. I har selvfølgelig stadig jeres plads i køen. 18

19 Ungdomskursus Mig og vennerne For unge mellem 15 og 30 år med NF Torsdag den 1. søndag den 4. oktober 2009 på Danhostel Tønder Vandrehjem, Sønderport 4, 6270 Tønder Foreløbigt program Torsdag den 1. oktober: Kl : Ankomst og indkvartering Kl : Middag Kl : Præsentation, oplæg til weekendens program samt hyggesnak Fredag den 2. oktober: Kl : Morgenmad Kl : Aktivitetsprogram (feltbane) samarbejdsøvelse Kl : Frokost Kl : Prøve grænser af på stedets aktiviteter Kl Afslapning Kl : Middag Kl. 20,00: Evaluering af dagen, oplæg til morgendagen samt råhygge Lørdag den 3. oktober: Kl : Morgenmad Kl : Undervisning motivation, tænkning/kognition diverse strategier Kl : Frokost Kl : Formiddagens program fortsættes Kl : Middag Kl : Bowling og andre fælles aktiviteter Søndag den 4. oktober: Kl : Morgenmad Kl : Værelserne skal være ryddede Kl : Evaluering af kurset og planlægning af fremtidige aktiviteter i Ungdomsgruppen Kl : Frokost og afrejse Ret til ændringer forbeholdes Tilmeldingskupon til Mig og vennerne er bagerst i bladet og skal indsendes senest mandag 17. august Kommunebrev kan rekvireres (kryds af på tilmeldingskuponen), hvis man har mulighed for at få hele kursusafgiften betalt af hjemkommunen. Hvis ikke betales blot tilmeldingsgebyret. HUSK Alle der deltager, og som er fyldt 16 år, skal være A- eller B-medlem af NF-forening, og kontingentet for 2009 skal være betalt. Tilmelding er bindende, og der vil blive opkrævet et tilmeldingsgebyr incl. rejseomkostninger på 500 kr. pr. deltager. 19

20 »FUTTES HJEMMESIDE«Indlæg til denne side kan sendes til: FUTTES KATTEHJEM Fodbold eller bridge? En amerikaner og en englænder diskuterede fodbold. Fodbold, sagde amerikaneren, - Det er jo bare at sparke hinanden over benet. Nå, sagde englænderen, - Det kalder vi bridge. Futte, Hammerum Forretningshemmelighed! - Hvorfor ryster Føtex altid deres sodavand? -??? - For at slippe af med Brugsen! Fakta-medarbejder, Hammerum Hælpemidler! - Hvordan kan man se, at en rocker er fra Århus? -??? - Så er der støttehjul på biken! Anders, Hammerum Ingen problemer! Jeg har ikke problemer med min NF. Det er de andre, der har! Camilla, 21 år Assens Med fly til Moskva! - Hvad kaldes natflyet til Moskva? -??? - Sov-jet! Anders, Hammerum Plejehjem, bedstemødre og meget mere! Et plejehjem er et sted, hvor man opbevarer gamle mennesker og truer dem til at dele værelse med nogen de ikke kan lide. De får medicin og frikadeller, og hver lørdag får de formkage med rosiner. (Lena, fem år) På plejehjemmet sidder tænderne løse. Alle tager tænderne ud om aftenen og lægger dem på plads om morgenen. Og så er der morgenbøn bagefter. (Camilla, seks år) På hospitalet er der fyldt op med gamle mennesker. De er stuvet sammen. De har ofte brækket leddene eller vredet halsen om på låret. (Pernille, syv år) Ældreomsorg er noget, de gamle må vænne sig til, hvad enten de kan lide det eller ej. (Anna, otte år) Ældreomsorg er at dele sine sorger med de ældre. (Hans Anton, syv år) Bedstemødre har meget store bh er. De er så store, at jeg kan få numsen og to knæ ind i den ene skal. I den anden kan min bror sidde. (Kaja, syv år) Bedstemødre har store numser, fordi de har haft så mange siddende på skødet, at underkoppen er blevet mast udad. (Henrik, otte år) Futte, Hammerum På værtshus! Lille Ole var med far på værtshus og spurgte: - Far, hvornår er man egentlig fuld? Faderen var pædagogisk og svarede: - Kan du se de to mænd, der står henne i baren? Når der står fire, så er man fuld! - forklarede han. - Jamen far, der står altså kun én! To beduggede herre vakler ud fra byens fineste hotel og dumper ind i en taxa, som holder udenfor. - Kør os til Hotel Royal, siger den ene. - Men her er vi jo allerede, siger chaufføren. Begge mænd står ud af taxaen. Den ene stikker chaufføren en 50 er og siger: - Lad være med at køre så hurtigt en anden gang. Futte, Hammerum Mand / kvinde eller Ægteskabet på godt og ondt! - Hvad har du, når du står med to kugler i din hånd? -??? - En mands fulde opmærksomhed. - Hvorfor snorker kvinder, når de sover? -??? - De spoler stemmebåndet tilbage. En mand, hvis kone tidligere har født ham to underskønne piger, får besked om, at hun lige er nedkommet med en dreng. Faderen haster af sted til sygehuset for at se vidunderet, og jordmoderen viser ham en tudegrim dreng. Manden skynder sig ind til konen og udbryder: - Har du været mig utro? - Nej, ikke denne gang, min skat. - Hvorfor kan 60 % af alle mænd ikke sove efter sex. -??? - Fordi de skal hjem! Bigami er at have en kone for meget. Nogle mænd mener, at monogami er det samme - Min kones slankekur er gået for vidt. - Hvorfor synes du det? - I går forsøgte vores hund at grave hende ned i baghaven Futte, Hammerum 20

21 Vær mod andre! TAL TIL MEMMENSER! Der er intet så dejligt som en munter hilsen. SMIL TIL MENNESKER! Man skal bruge 72 muskler for at se sur ud kun 14 for at smile. KALD MENNESKER VED NAVN! Den sødeste musik i øret er lyden af ens eget navn. VÆR VENLIG OG MUNTER! Hvis du vil have venner, så vær venlig selv. VÆR HJERTELIG! Tal og optræd som om alt, hvad du gør, er til glæde for dig selv. VÆR RUNDHÅNDET MED ROS! Forsigtig med at kritisere. VÆR INTERESSERET I MENNESKER! Du kan komme til at synes om enhver, hvis du prøver. VÆR NÆNSOM MOD ANDRES FØLELSER, LYT MED EFTERTANKE TIL ANDRES MENING! Der er altid tre sider i en kontrovers din egen, den andens og den rigtige. VÆR KVIK TIL AT GØRE TJENESTER FOR ANDRE! Det, der tæller mest i livet, er, hvad du gør for andre. LENE, HAMMERUM DVD er kan lånes Her i NF-Foreningen har vi nogle DVD er, som handler om NF. Dem kan man låne ved at kontakte: Michelle V. Jensen Færøvej 22, 1. th Slagelse Mobil Sponsorer i 2008 MS Offfset Aps, Hvidovre Lokalbanken i Hillerød Søllerød Kommune KGT Valby OBS! Venlig hilsen Lene Lind Til orientering!! leger eller andre der ønsker at støtte også blive medlemmer og støtte det gode formål. Du kan blot ringe til at sende materiale ud til det/de nye medlem/mer. over 16 år skal være selvstændige medlemmer. Der kan tegnes følgende medlemskaber: A-medlemskab 200 kr.: Enkeltpersoner. Har stem meret på Årsmødet og kan opstilles til valg til bestyrelsen. B-medlemskab 90 kr.: Enkeltper- ikke stemmeret og kan ikke opstilles til valg til bestyrelsen. C-medlemskab 125 kr.: En- medlemskab ønsker at fremme Foreningens formål. Kan ikke deltage i Årsmødet og kan ikke opstilles til valg til bestyrelsen. kan deltage i Foreningens kurser og arrangementer. Men alle medlemmer modtager NF-Nyt og andet orienteringsmateriale og kan derigennem eningen til gavn og glæde for vore medlemmer med NF. bliver vi. Jørgen Juel Pedersen 21

22 Gaver til Foreningen Skulle der være medlemmer el- Foreningen er godkendt af Skat til at modtage Lene Lind, formand Bøger og Tidsskrifter Pjecen - NF kr. 50,00 + porto kr. 22,00 Hos CSH kan købes: At leve med NF - 110,00 kr. Tro, håb og ansvarlighed 10 forskellige skæbner og sygdomme 135,00 kr. Skolestart - 60,00 kr. for medlemmer af patientforeninger ellers 100,00 kr. Øvrige bøger købes hos boghandleren: Små og mindre kendte handicapgrupper 2 kr. 125,00 At låne på biblioteket: Hvad gør generne Susanne Freltofte: Udviklingsmuligheder for børn med hjerneskade Oplev en weekend med Etta Cameron oktober 2009 i Odense. Landsforeningen for Marfan Syndrom inviterer til gospelweekend med foreningens protektor Etta Cameron. Weekenden indeholder bl.a. flere workshops, andre fælles aktiviteter, på egen hånd i Odense og afsluttes med en fælles gospelkoncert søndag eftermiddag. Pris for hele weekenden (deltagergebyr, kost og logi): 850 kr. Enkeltværelse koster 150 kr. ekstra. Program og tilmeldingskupon fås ved henvendelse til Lene: (på hverdage først efter kl ) eller på nfdanmark.dk. Lene Lind Foreningsvejledere Det er ofte forbundet med store problemer og bekymringer at skulle leve med en - pårørende til en voksen med NF eller som bærer af sygdommen selv. - Diagnoser og er uddannet til at: krise. til at kontakte: Karin Persson Mandag til fredag fra kl på Lene Lind Telefontid: se side 2 i dette blad Lærke Olsen Malene Vittrup Jessen Læssøbo Peter Hogue ringet op. Husk derfor at opgive telefonnummer i mailen. Lene Lind Formand 22

NF-NYT. På tur til BonBon-Land. Nanna Langstrømpe i BonBon-Land NYT AUGUST 2009. Nr. 3 - August 2009. www.nfdanmark.dk

NF-NYT. På tur til BonBon-Land. Nanna Langstrømpe i BonBon-Land NYT AUGUST 2009. Nr. 3 - August 2009. www.nfdanmark.dk NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 3 - August 2009 På tur til BonBon-Land

Læs mere

NF-NYT ! NYT AUGUST 2010. Nr. 3 - August 2010. Lokalgruppen Vestjylland i Legoland

NF-NYT ! NYT AUGUST 2010. Nr. 3 - August 2010. Lokalgruppen Vestjylland i Legoland ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 3 - August 2010 Lokalgruppen Vestjylland

Læs mere

NF-NYT. årsmøde 2010 ! NYT MAJ 2010. Nr. 2 - Maj 2010. www.nfdanmark.dk

NF-NYT. årsmøde 2010 ! NYT MAJ 2010. Nr. 2 - Maj 2010. www.nfdanmark.dk ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 2 - Maj 2010 årsmøde 2010 Årsmøde

Læs mere

NF-NYT ! NYT NOVEMBER 2010. Nr. 4 - November 2010. Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge

NF-NYT ! NYT NOVEMBER 2010. Nr. 4 - November 2010. Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 4 - November 2010 Weekendkursus

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf. 70 22 70 10. www.nfdanmark.

ÅRSRAPPORT 2011. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf. 70 22 70 10. www.nfdanmark. ÅRSRAPPORT 2011 DANSK FORENING FOR NEUROFIBROMATOSIS RECKLINGHAUSEN Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf. 70 22 70 10 www.nfdanmark.dk Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Nyhedsbrev juni Langemosen

Nyhedsbrev juni Langemosen NYBORG UNGDOMSSKOLE Nyhedsbrev juni Langemosen Juni 2015 DENN E G ANG: Nyt på skolen 1 Program for resten af skoleåret 2 Tider for mundtlige prøver i uge 25 Invitation til dimission 3 Københavnertur d.

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere