NF-NYT. Den gule vase. NF-foreningens æresbevisning NYT MAJ Nr. 2 - Maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NF-NYT. Den gule vase. NF-foreningens æresbevisning NYT MAJ 2009. Nr. 2 - Maj 2009. www.nfdanmark.dk"

Transkript

1 NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf Nr. 2 - Maj 2009 Den gule vase NF-foreningens æresbevisning Hanne Houlberg (th.) og Karin Persson med Den gule vase FOTO: HOULBERG Som det fremgår af referatet fra årsmødet 2009, blev Den gule vase i år tildelt Hanne Houlberg for hendes indsats som korrekturlæser på foreningens medlemsblad NF- NYT. Hanne har læst korrektur på NF-NYT gennem rigtig mange år og dermed været med til at sikre den høje standard på vores blad. Hanne Houlberg var ikke til stede på årsmødet, og Karin Persson har derfor efterfølgende været hjemme hos Hanne med Den gule vase og en buket blomster. Lene Lind

2 Bestyrelsen: Formand / Sekretær: Næstformand: Kasserer / Butikken: Medlemskartoteket: Vejleder: Karin Persson Bestyrelsesmedlemmer: Peter Snellmann Floris Suppleanter: Redaktion: Ansvarshavende: Sats og layout: Poul-Henrik Winberg Korrektur: Britt Hag Løvstad og Hanne Houlberg Udenfor bestyrelsen Sats og layout: Poul-Henrik Winberg ISSN Telefontid Formanden opfordrer medlemmerne til fortrinsvis at ringe mandag-fredag mellem kl og kl og igen fra kl til Det vil også være muligt at træffe formanden i weekenderne. Den øvrige bestyrelse træffes bedst om aftenen. Karin Persson træffes dog i dagtimerne. Lene Lind, formand Flytning HUSK at meddele foreningen når du for at sende dig NF-NYT. Vi får ofte post retur med adresse ste kontakten til nogle medlemmer i så HUSK sende en mail. din nye adresse til: Jørgen Juel Pedersen, Harboørevej 15, 2720 Vanløse. Betalingspåmindelse!!! Hvis du/i fortsat ønsker at mod- for at deltage i kurser og arran- indbetale kontingentet for Sidste frist var 1. februar Hvis dit indbetalingskort er bort- Ønsker du/i ikke at fortsætte dit/ - blive vi. Jørgen Juel Pedersen Indlæg til næste NF - NYT skal være Lene Lind i hænde senest den 15. juli Gerne på Næste blad udkommer ca. 15. august

3 NF-foreningens adresser: bedes nedenstående mailadresser anvendt. Skriv til: Karin Persson En hjælp til mange Hjælp til ordblinde og andre med læsevanskeligheder Fremkomsten af talegen kendelses pro- Danmarks omkring ordblinde til at meddele sig til deres omverden på skrift. Videnskabsministeriet.. Kilde: Artikel fra Familie Journalen nr april 2009 Lene Lind Kalender Maj 2009: maj: REHAB Messe 2009 Fredericia Messecenter Juli / august 2009: 30. juli 2. august: Familiekursus Hotel Fåborg Fjord Se invitation side 18 og tilmeldingskupon side 25. Oktober 2009: oktober: Ungdomskursus Danhostel, Tønder Vandrehjem. Se invitation side 19 og tilmeldingskupon side oktober: Bedsteforældrekursus Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Se invitation side 17 og tilmeldingskupon side 23. Marts marts: Årsmøde 2010 TRINITY Hotel & Konferencecenter, Snoghøj ved Fredericia April april: Opfølgning på forældrekurser Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg. Tillykke tillykke Søndag den 10. maj - Lørdag den 16. maj gaard fra NF-foreningens bestyrelse Lørdag den 30. maj fylder tidligere - NF-foreningen. Tillykke-listen modtager gerne forslag til lykønskninger runde fødselsdage, fødsler, konfirmationer, forlovelser, bryllupper (også kobber, sølv og guld), jubilæer samt eksaminer (videregående uddannelser). Forslagene sendes til: Lene Lind Redaktør 3

4 Den marts på Comwell Klarskovgaard, Korsør Årsmøde? jamen, det afholder vi da hvert år! at NF-foreningens bestyrelse allerede fredag aften mødes med nye medlem- Ungdomsgruppen også inviteret med fra fredag aften. Traditioner skal man ved- bestyrelsesmedlemmer op fredag sidst på eftermiddagen. Vi indtog i fællesskab på kryds og tværs uanset alder og ind- eller er du forælder / anden pårørende til mange bakker op om foreningen. samme tid. Det gør det lettere at variere indlæggene og dermed nå ud til en bre planlagt tre forskellige sideløbende foredrag. - styrelsen. 4 og til tider tankevækkende information - andet der blev serveret på dette årsmøde. fællesskab er det altid lettere at møde verdens mange udfordringer. Man kan altid der kender situationen fra egen erfaring. og valg til bestyrelsen. Se referat af selve Der blev sagt farvel til to bestyrelsesmed- foreningen og dens medlemmer i den tid for indsatsen og overrakt gaver. - blomster til begge som en beskeden tak for ordinære årsmøde var overrækkelsen sats som korrekturlæser på foreningens udkommet. Prismodtageren var ikke til Efter selve årsmødet delte deltagerne sig - planlægge aktiviteter i de enkelte grupper. Det kom der en masse snak ud af men - Årsmødet 2010 afholdes den marts 2010 på TRINITY, Snoghøj ved Fredericia. Lene Lind Formand

5 Workshop 1 Ægsortering v/ afdelingslæge Peter Saugmann-Jensen, Sundhedsstyrelsen med en arvelig sygdom til at blive gravide dette fremskridt. Han fortalte meget åbent er forbundet med en ægsortering. ønsker foretaget en ægsortering. - kunstig befrugtning skal der kun udtages Man kan så efter befrugtningen undersøge af kvindens arvelige sygdom f.eks. NF. De nuværende resultater er desværre ikke bedre resultater. Den anvendte PowerPoint kan fås ved Karin Persson Vejleder Workshop 2 Krydsdiagnose mellem NF og ADHD og hvordan støtter man børnene bedst? v/ daglig leder og VISO-rådgiver Hanne Veje, StøtteCompagniet kort diagnoseområdet især i tilknytning til med nogle af disse diagnoser. overskridelse af denne stresstærskel ofte er stresstærsklen overskrides. Hanne benyttede sig i vid udstrækning af middag. Den anvendte PowerPoint kan fås ved Materiale fra indlæggene på årsmødet 2009 Jørgen Juel Pedersen Anvendte PowerPoints, overheads m.v. Materialet fra indlæggene på årsmødet 2009 er nu udsendt til deltagerne på årsmødet. Med venlig hilsen Jørgen Juel Pedersen Workshop 3 Voksne med NF v/ overlæge, dr. med. Annette Haagerup, Center for Sjældne Sygdomme, Århus Universitetshospital, Skejby grundlaget for oprettelsen og dets patienter. bl.a.: - diagnose-kriterier mindst 2 ud af 7 Kilde: Annette Haagerups PowerPoint Lene Lind Formand 5

6 1. Valg af dirigent årsmødet var lovligt og rettidigt 2. Valg af stemmetællere - Der skulle vælges 3 stemmetællere. valgt. - Dirigenten orienterede om at afstemninger om personvalg skulle 3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse des til medlemmerne sammen med NF-NYT nr. 2/2009. til efterretning og vil fremadrettet - Der blev spurgt til en uddybning af den kaotiske afvikling af generalforsamlingen i NF-Europe i Irland problem var for sent fremmøde fra den midlertidige og tidligere formand for NF-Europe samt generelt mistillid Referat af ordinært årsmøde 2009 søndag den 8. marts på Comwell Klarskovgaard ved Korsør 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - Følgende var på valg: - Bestyrelsesmedlemmer til denne person fra NF-Europes øvrige medlemslande. NF-Europe blev ned- organisering bl.a. for at bevare kontakten til og netværket med de europæiske NF-læger og -forskere. ikke kun er for Ungdomsgruppen alle er velkomne. - Der blev uddybende orienteret om forløbet af mødet i Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet besluttes lokalt på skoler og andre medlemmerne via NF-NYT. - Formandens beretning blev godkendt. 4. NF-foreningens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse - Foreningens kasserer gennemgik regnskabets poster. Der var indtægter DKK Navn: Valgperiode: Resultat af valget: Modtager genvalg for 2 år Genvalgt Modtager ikke genvalg Ikke genvalgt Peter Hogue Ønsker at udtræde Ikke genvalgt Peter Floris Modtager valg for 2 år Valgt indtægtsføres først i regnskabet i takt med at de forbruges og ikke i det modtaget. - Der var ingen yderligere kommentarer til regnskabet. var revideret og underskrevet af NF- efterfølgende godkendt af årsmødet. 5. Fremlæggelse af budget herunder fastlæggelse af kontingenter for A-, B- og C-medlemskaber for det kommende kalenderår (2010) - Foreningens kasserer gennemgik 2009 budgettets poster. - Der er budgetteret med indtægter på alle indtægter fra offentlige tilskud. 6. Behandling af indkomne forslag - Der var ikke indkommet forslag til 7. Valg af formand der er ikke formandsvalg i år - Der var ikke formandsvalg i Valgt 6

7 - Suppleanter Navn: Valgperiode: Resultat af valget: Peter Floris Stiller op til bestyrelsespost Ikke genvalgt som suppleant Stiller op til bestyrelsespost Ikke genvalgt som suppleant Modtager valg for 1 år efter Peter Hag Valgt Modtager valg for 2 år Valgt 9. Valg af revisor og revisorsuppleant Navn: Valgperiode: Resultat af valget: Modtager genvalg for 1 år som revisor Genvalgt Modtager genvalg for 1 år som revisorsuppleant Genvalgt 10. Eventuelt til at søge inspiration fra det nye logo domme. / et trykkeri. - Der var et forslag til forside på den vise billeder eller tegninger af mange udtrykkes. - Det blev foreslået at lave en konkurren- et nyt logo. - Formålet / udbyttet af at nyt logo og for og imod. efterretning i de videre diskussioner om emnet. - Der var medlemmer som ønskede ønskede at modtage bladet elektronisk. Man skal tilmelde sig elektronisk medlemsblad på - Formanden orienterede om lands- berettigede tilskud er blevet afskaffet. indbetalinger. tidligere bestyrelsesmedlemmer. Peter deres store og mangeårige indsats for foreningen. på dette årsmøde var uddeling af NF- foreningens mangeårige korrekturlæser sigende læst korrektur på NF-NYT fået læst. Hanne Houlberg var ikke til af Karin Persson. deltagerne for god ro og orden. - Formanden takkede dirigenten for Tilbage var der nu kun at sige tak for i år og på gensyn til næste år: Den marts 2010 på TRINITY, Snoghøj ved Fredericia Referent: Peter Hag Løvstad 7

8 Møde med gamle NF ere oplevelser. En stor tak til arrangører og TAK! Mange hilsner Helle Langkilde Kursus for årige af NF-foreningen. Gode indlæg især skal psykoterapeut tavle og lærred. Solveig var meget god til at Det var også et godt kursussted gode udenfor for at komme til sit værelse. Det mange tog og busser. Et forslag til fremtidige arrangementer lav en rubrik på tilmeldingskuponen om eventuel fælles transport fra nærmeste fra stationen. tog og bus. andre i selskabet. Mange hilsner Ida Thorstensen Kursus for voksne med NF Den april 2009 på Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter i Helsinge den 19. april sidst på eftermiddagen fundet godt kursussted beliggende i naturskønne bl.a. indendørs svømmepøl og sauna Fredag aften efter middagen var der som og spørgelysten var stor. Samtidig blev der sat rigtig godt gang i erfaringsudveksling kursisterne imellem. Det bliver ikke sidste allerede fredag aften. Lørdag var der to indlæg på programmet. en masse input til det at leve med en kronisk udover et par pletter og en enkelt lille knude. fortrolige samtaler og erfaringsudvekslinger. Søndag formiddag var vi så i selskab igen deltog i diskussionen og var meget alle tilfælde fået rigtig mange positive tilbagemeldinger og andre tilkendegivelser kursusdeltagerne for et rigtig godt og varieret program. Kursusstedet og omgivelserne Mange hilsner Karin og Lene Kursusledere 8

9 En diagnose med mange spørgsmål og få klare svar! - weekendkursus for voksne med NF den april 2009 ønsker at få dem besvaret. symptomer og udviklingsforløb. Det kan komme min søn og andre småbørn med i vores retning! Mødet med mine medkursister gav også diagnosen på meget forskellige tidspunkter at sammenligne vores symptomer. fra en psykoterapeut og et oplæg fra en indtryk. Hun satte en masse tanker i gang omkring det at leve med en kronisk diagnose. få refusion i forbindelse med fravær med relation til den kroniske sygdom f.eks. når Kurset blev rundet af med et stærkt oplæg fra fortalte en rørende og gribende beretning om ny viden om diagnosens potentielle tragiske dag ad gangen. Måske er det meget godt ikke at kende alle svarene. Psykoterapeutens ikke kan forandres og evnen til at forstå i gang! Birgitte Nordahl Larsen Kursusdeltager Kursus i Helsinge ømme bagi og i benene. MEN absolut det Fredag aften efter en kanon god middag naturligt gang i diskussionen. Så var der serveret frokost og bagefter Mange hilsner Keld og Dorethe 9

10 Lokalgrupper Lokalgruppen Nordsjælland Fredag den 3. april var der inviteret til arrangementet. Tilstede var familien Petersen fra Hun- Hun dested. Se invitationen andet sted på Karin Persson Lokalgruppen Nordsjælland deres pårørende ind i vores gruppe. Vi er 1 voksen og 2 børn med NF samt pårørende gode stunder sammen med nye venner. Invitation lørdag den 20. juni 2009 Med venlig hilsen Lokalgruppen Nordsjælland Dorte Jensen 10 Lokalgruppen Region Sjælland Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster Invitation Mød op til Lokalgruppens første arangemenet Hvornår: Hvor: og saftevand til børnene. Vi vil benytte Kom og lad os få alle forslagene på bordet Tilmelding kan ske senest mail: Med venlig hilsen På vegne af Lokalgruppen Christina Jaenicke og Birgit Findshøj Lokalgruppen Region Sjælland Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster OPSTART I forbindelse med årsmødet 2009 nedsatte en gruppe medlemmer bosiddende i bare nyde en eftermiddag en gang imellem medlemskartotek vil få et overblik over kommende arrangementer ud til alle i virkeområdet. eller Indlægget bygger på oplysninger fra netværksgruppen. Lene Lind Formand

11 Lokalgruppen Vestjylland OPSTART sende din mailadresse til Hanne Haslund:. Tilmelding om planlagte arrangementer. HUSK - alle uanset bopæl er velkomne til at tilmelde sig til mailinglisten. Invitation så skal vi i gang Søndag den 9. august kl mødes vi ved i Haunstrup mellem Herning og Videbæk. Der er masser af spændende oplevelser for børn og voksne i alle aldre. Se evt.. Frokosten vil stå på selvgrillet kød fra forsøge at skaffe penge til denne frokost. kaffen. Drikkevarer og kaffe medbringer I selv. venner og bekendte med. Tilmelding til: Hanne på: eller Sidste frist for tilmelding: Søndag den 26. sommerferien. Mange hilsener Hanne Haslund, Ringkøbing Lene Lind, Hammerum Lokalgruppen Nordjylland Arrangements- og aktivitetskalender for 2009 Søndag den 31. maj vi alle kan smage. Søndag den 2. august Medbring madkurven og kaffen. Der vil igen blive bagt kage til alle. Lørdag den 31. oktober oplysninger i næste nummer af NF-NYT. En god idé? Høflig forespørgsel - an på en prøve. mail-adresse til: senest onsdag den 15. juli Lene Lind Formand allerede nu reservere datoerne. Vi glæder arrangementer. Har I spørgsmål eller ønsker yderlige Mange hilsner Lokalgruppen Nordjylland Dora, Keld og Dorethe 11

12 Lokalgrupper Lokalgruppe i Nordjylland Kontakt venligst Tlf Lokalgruppe i Midtjylland Kontakt venligst Kai Evald Petersen Lokalgruppe i Vestjylland Kontakt venligst Hanne Haslund Lokalgruppe i Østjylland Kontakt venligst Lokalgruppe i Sydjylland Kontakt venligst Lokalgruppe på Fyn Kontakt venligst Lokalgruppe i Nordsjælland Kontakt venligst Lokalgruppe i Region Sjælland (Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster) Kontakt venligst Lokalgruppe i København Kontakt venligst Har du lyst? Bestyrelsen vil gerne takke de medlemmer, der har påtaget sig disse opgaver. Bak derfor op om grupperne, I vil blive glade for det. Lene Lind, formand 12

13 UNGDOMSGRUPPEN Ungdomsudvalgets opgaver bestyrelse. Ungdomsgruppen. Nanna Baumann Bundgaard Hjemmeside meside. kommende arrangementer. Man kan også skrive sammen andre unge med NF og Gå ind og kik på: nf-ungdom den er super god. Nanna Baumann Bundgaard Kontaktpersoner i Ungdomsgruppen Nanna Baumann Bundgaard Michelle Jensen k Jimmi Jacobsen Magnus Degenkolv En lidt udvidet Ungdomsgruppe til årsmødet 2009 Foto: NANNA BUNDGAARD 13

14 UNGDOMSGRUPPEN Ungdomsgruppens kalender Maj 2009: maj: REHAB Messe 2009 Fredericia Messecenter Foreningsarrangement Juni 2009: 6. juni: Sommertur til Bonbonland se omtale andet sted på Ungdomssiderne Juli / august 2009: 30. juli 2. august: Familiekursus Hotel Fåborg Fjord Foreningsarrangement Oktober 2009: oktober: Ungdomskursus Danhostel, Tønder Vandrehjem Foreningsarrangement Følg med i, hvad der sker i Ung domsgruppen på deres egen hjemmeside, samt nu også på Facebook på. er nu rigtig mange medlemmer af grup- fra Norge og Sverige. - lysninger om kommende arrangementer. Klik ind på Mange hilsner Nanna Sommerudflugt 2009 Hyggetur til BonBon-Land ved Holmegaard på Sjælland - et tilskud fra foreningen. Man kan tilmelde sig på dk Tilmelding NU. dk/nf-ungdom samt på. Mange hilsner Michelle og Nanna Medlemsliste Det går lidt trægt med at få lavet en opdateret medlemsliste for ungdoms- Så vågn nu lige op og se at få sendt disse som så laver en opdateret medlemsliste: Lene Lind 14

15 Sjældne diagnoser (SD) Repræsentantskabsmøde forår 2009 Afskedsreception og repræsentantskabsmøde marts 2009 på Quality Hotel, Høje Taastrup mødet. Fredag den 20. marts - - posten på lørdagens egentlige repræsen- store indsat som formand for SD. Kl var der så efter et kort oplæg erfaringsudveksling medlemsforeningerne - man og udvekslede erfaringer i mindre grupper. Der var mange givtige diskussioner Lørdag den 21. marts Efter morgenmaden var der indlæg vedr. europæiske paraplyorganisation for forenin- - læses på - på gensyn den november 2009 vest for Storebælt. Lene Lind 15

16 Det behovsafhængige medicintilskudssystem 2009 Fra 1. januar 2009 er medicintilskudsgrænserne sat op - Beløbsgrænser fremgår af skemaet. Enkelttilskud - læge ansøge lægemiddelstyrelsen om enkelttilskud til sin patient. Forhøjet tilskud Ganske få mennesker kan være allergiske overfor eksempelvis et farvestof i en Tilskudsprisen fastsættes på baggrund af prisen på det billigste præparat blandt Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR) Hver gang man køber tilskudsberettiget - korrekt tilskud. Tilskuddet beregnes på pr. person i tilskudspriser * Tilskud til kronisk syge - på kr. over din årlige egenbetaling gemiddelstyrelsen om et kronikertilskud. - for kr. Andre medicintilskud Kommunerne kan endvidere i medfør af til personer i økonomisk trang eller til Tilskudspriser * - - anvendes ved opgørelse af dit samlede som man bør gemme sine boner. på Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside dk, Sundhed, Medicin og apoteker, Det behovsafhængige medicintilskudssystem Lene Lind Formand 16

17 Bedsteforældrekursus for bedsteforældre til børn og unge med NF Lørdag den 3. søndag den 4. oktober 2009 på Sinatur Hotel Storebælt Østerøvej 121, 5800 Nyborg Kursusindhold: Faglige indlæg - lørdag eftermiddag en psykoterapeut (Bodil Moseholm) overordnede psykologiske perspektiver, når et barn / en ung i familien har en kronisk arvelig sygdom, hvordan støtter vi bedst familien - søndag formiddag en læge overordnede lægelige fakta om NF, sympto mer og adfærd, som vi som bedsteforældre kan være opmærksom på Socialt samvær med gode muligheder for at hygge sig sammen med andre Du er ikke alene, der er andre, der er i samme situation som dig! Lær at bruge hinanden og NF-foreningen Ret til ændringer forbeholdes Tilmeldingskupon til kurset er bagerst i bladet, og den skal indsendes senest mandag 17. august Tilmelding er bindende, og der vil blive opkrævet et tilmeldingsgebyr på 200,- kr. pr. deltager. HUSK Det kræves, at alle der deltager, er A- eller B- medlem af foreningen, og at kontingentet for 2009 er betalt. Tilmelding sker efter først til mølle princippet husk også at indsende tilmeldingskuponen selvom du / I har forhåndstilmeldt jer hos Lene. I har selvfølgelig stadig jeres plads i køen. 17

18 Familiekursus For børn og unge under 25 år med NF samt deres forældre, søskende og evt. bedsteforældre Torsdag den 30. juli søndag den 2. august 2009 på Hotel Fåborg Fjord a/s, Svendborgvej 175, 5600 Fåborg Hyggelig og lærerig weekend for hele familien børn, unge og voksne! Kursusindhold: Lær hinanden at kende vi har brug for hinanden. Socialt samvær med gode muligheder for at hygge sig sammen med andre på tværs af aldersgrænser du er ikke alene, der er andre, der har det ligesom dig! Fredag Team event Oplev du er god! Opdeling i grupper på tværs af alder og køn. Grænser vil blive overskredet man kan mere, end man tror. Lørdag udflugt for børnene (5 14 år) til Odense Zoo de 2 4-årige passes på stedet. Lørdag særligt program for Ungdomsgruppen. Formiddag indlæg ved læge om det at stifte familie, når man har en kronisk arvelig sygdom. Eftermiddag Adventureeftermiddag til lands og vands. Lørdag for de voksne. Indlæg ved socialrådgiver fra DUKH og indlæg om ADHD og andre følgesygdomme, når børnene/de unge har NF. Lørdag aften underholdning ved Den store tryllekunstner & hans håbløse kanin se evt. mere på Søndag vi skal lære at spille goolball. Ret til ændringer forbeholdes Tilmeldingskupon til Familiekurset er bagerst i bladet, og den skal indsendes senest mandag 15. juni Tilmelding er bindende, og der vil blive opkrævet et tilmeldingsgebyr på: - 200,- kr. pr. deltager under 16 år - 400,- kr. pr. deltager, der er fyldt 16 år - Børn under 4 år er gratis Kommunebrev kan rekvireres (kryds af på tilmeldingskuponen), hvis man har mulighed for at få hele kursusafgiften betalt af hjemkommunen. Hvis ikke betales blot tilmeldingsgebyret. HUSK Det kræves, at alle over 16 år, der deltager, er A- eller B- medlem af foreningen, og at kontingentet for 2009 er betalt. Tilmelding sker efter først til mølle princippet husk også at indsende tilmeldingskuponen selvom du / I har forhåndstilmeldt jer hos Lene. I har selvfølgelig stadig jeres plads i køen. 18

19 Ungdomskursus Mig og vennerne For unge mellem 15 og 30 år med NF Torsdag den 1. søndag den 4. oktober 2009 på Danhostel Tønder Vandrehjem, Sønderport 4, 6270 Tønder Foreløbigt program Torsdag den 1. oktober: Kl : Ankomst og indkvartering Kl : Middag Kl : Præsentation, oplæg til weekendens program samt hyggesnak Fredag den 2. oktober: Kl : Morgenmad Kl : Aktivitetsprogram (feltbane) samarbejdsøvelse Kl : Frokost Kl : Prøve grænser af på stedets aktiviteter Kl Afslapning Kl : Middag Kl. 20,00: Evaluering af dagen, oplæg til morgendagen samt råhygge Lørdag den 3. oktober: Kl : Morgenmad Kl : Undervisning motivation, tænkning/kognition diverse strategier Kl : Frokost Kl : Formiddagens program fortsættes Kl : Middag Kl : Bowling og andre fælles aktiviteter Søndag den 4. oktober: Kl : Morgenmad Kl : Værelserne skal være ryddede Kl : Evaluering af kurset og planlægning af fremtidige aktiviteter i Ungdomsgruppen Kl : Frokost og afrejse Ret til ændringer forbeholdes Tilmeldingskupon til Mig og vennerne er bagerst i bladet og skal indsendes senest mandag 17. august Kommunebrev kan rekvireres (kryds af på tilmeldingskuponen), hvis man har mulighed for at få hele kursusafgiften betalt af hjemkommunen. Hvis ikke betales blot tilmeldingsgebyret. HUSK Alle der deltager, og som er fyldt 16 år, skal være A- eller B-medlem af NF-forening, og kontingentet for 2009 skal være betalt. Tilmelding er bindende, og der vil blive opkrævet et tilmeldingsgebyr incl. rejseomkostninger på 500 kr. pr. deltager. 19

20 »FUTTES HJEMMESIDE«Indlæg til denne side kan sendes til: FUTTES KATTEHJEM Fodbold eller bridge? En amerikaner og en englænder diskuterede fodbold. Fodbold, sagde amerikaneren, - Det er jo bare at sparke hinanden over benet. Nå, sagde englænderen, - Det kalder vi bridge. Futte, Hammerum Forretningshemmelighed! - Hvorfor ryster Føtex altid deres sodavand? -??? - For at slippe af med Brugsen! Fakta-medarbejder, Hammerum Hælpemidler! - Hvordan kan man se, at en rocker er fra Århus? -??? - Så er der støttehjul på biken! Anders, Hammerum Ingen problemer! Jeg har ikke problemer med min NF. Det er de andre, der har! Camilla, 21 år Assens Med fly til Moskva! - Hvad kaldes natflyet til Moskva? -??? - Sov-jet! Anders, Hammerum Plejehjem, bedstemødre og meget mere! Et plejehjem er et sted, hvor man opbevarer gamle mennesker og truer dem til at dele værelse med nogen de ikke kan lide. De får medicin og frikadeller, og hver lørdag får de formkage med rosiner. (Lena, fem år) På plejehjemmet sidder tænderne løse. Alle tager tænderne ud om aftenen og lægger dem på plads om morgenen. Og så er der morgenbøn bagefter. (Camilla, seks år) På hospitalet er der fyldt op med gamle mennesker. De er stuvet sammen. De har ofte brækket leddene eller vredet halsen om på låret. (Pernille, syv år) Ældreomsorg er noget, de gamle må vænne sig til, hvad enten de kan lide det eller ej. (Anna, otte år) Ældreomsorg er at dele sine sorger med de ældre. (Hans Anton, syv år) Bedstemødre har meget store bh er. De er så store, at jeg kan få numsen og to knæ ind i den ene skal. I den anden kan min bror sidde. (Kaja, syv år) Bedstemødre har store numser, fordi de har haft så mange siddende på skødet, at underkoppen er blevet mast udad. (Henrik, otte år) Futte, Hammerum På værtshus! Lille Ole var med far på værtshus og spurgte: - Far, hvornår er man egentlig fuld? Faderen var pædagogisk og svarede: - Kan du se de to mænd, der står henne i baren? Når der står fire, så er man fuld! - forklarede han. - Jamen far, der står altså kun én! To beduggede herre vakler ud fra byens fineste hotel og dumper ind i en taxa, som holder udenfor. - Kør os til Hotel Royal, siger den ene. - Men her er vi jo allerede, siger chaufføren. Begge mænd står ud af taxaen. Den ene stikker chaufføren en 50 er og siger: - Lad være med at køre så hurtigt en anden gang. Futte, Hammerum Mand / kvinde eller Ægteskabet på godt og ondt! - Hvad har du, når du står med to kugler i din hånd? -??? - En mands fulde opmærksomhed. - Hvorfor snorker kvinder, når de sover? -??? - De spoler stemmebåndet tilbage. En mand, hvis kone tidligere har født ham to underskønne piger, får besked om, at hun lige er nedkommet med en dreng. Faderen haster af sted til sygehuset for at se vidunderet, og jordmoderen viser ham en tudegrim dreng. Manden skynder sig ind til konen og udbryder: - Har du været mig utro? - Nej, ikke denne gang, min skat. - Hvorfor kan 60 % af alle mænd ikke sove efter sex. -??? - Fordi de skal hjem! Bigami er at have en kone for meget. Nogle mænd mener, at monogami er det samme - Min kones slankekur er gået for vidt. - Hvorfor synes du det? - I går forsøgte vores hund at grave hende ned i baghaven Futte, Hammerum 20

21 Vær mod andre! TAL TIL MEMMENSER! Der er intet så dejligt som en munter hilsen. SMIL TIL MENNESKER! Man skal bruge 72 muskler for at se sur ud kun 14 for at smile. KALD MENNESKER VED NAVN! Den sødeste musik i øret er lyden af ens eget navn. VÆR VENLIG OG MUNTER! Hvis du vil have venner, så vær venlig selv. VÆR HJERTELIG! Tal og optræd som om alt, hvad du gør, er til glæde for dig selv. VÆR RUNDHÅNDET MED ROS! Forsigtig med at kritisere. VÆR INTERESSERET I MENNESKER! Du kan komme til at synes om enhver, hvis du prøver. VÆR NÆNSOM MOD ANDRES FØLELSER, LYT MED EFTERTANKE TIL ANDRES MENING! Der er altid tre sider i en kontrovers din egen, den andens og den rigtige. VÆR KVIK TIL AT GØRE TJENESTER FOR ANDRE! Det, der tæller mest i livet, er, hvad du gør for andre. LENE, HAMMERUM DVD er kan lånes Her i NF-Foreningen har vi nogle DVD er, som handler om NF. Dem kan man låne ved at kontakte: Michelle V. Jensen Færøvej 22, 1. th Slagelse Mobil Sponsorer i 2008 MS Offfset Aps, Hvidovre Lokalbanken i Hillerød Søllerød Kommune KGT Valby OBS! Venlig hilsen Lene Lind Til orientering!! leger eller andre der ønsker at støtte også blive medlemmer og støtte det gode formål. Du kan blot ringe til at sende materiale ud til det/de nye medlem/mer. over 16 år skal være selvstændige medlemmer. Der kan tegnes følgende medlemskaber: A-medlemskab 200 kr.: Enkeltpersoner. Har stem meret på Årsmødet og kan opstilles til valg til bestyrelsen. B-medlemskab 90 kr.: Enkeltper- ikke stemmeret og kan ikke opstilles til valg til bestyrelsen. C-medlemskab 125 kr.: En- medlemskab ønsker at fremme Foreningens formål. Kan ikke deltage i Årsmødet og kan ikke opstilles til valg til bestyrelsen. kan deltage i Foreningens kurser og arrangementer. Men alle medlemmer modtager NF-Nyt og andet orienteringsmateriale og kan derigennem eningen til gavn og glæde for vore medlemmer med NF. bliver vi. Jørgen Juel Pedersen 21

22 Gaver til Foreningen Skulle der være medlemmer el- Foreningen er godkendt af Skat til at modtage Lene Lind, formand Bøger og Tidsskrifter Pjecen - NF kr. 50,00 + porto kr. 22,00 Hos CSH kan købes: At leve med NF - 110,00 kr. Tro, håb og ansvarlighed 10 forskellige skæbner og sygdomme 135,00 kr. Skolestart - 60,00 kr. for medlemmer af patientforeninger ellers 100,00 kr. Øvrige bøger købes hos boghandleren: Små og mindre kendte handicapgrupper 2 kr. 125,00 At låne på biblioteket: Hvad gør generne Susanne Freltofte: Udviklingsmuligheder for børn med hjerneskade Oplev en weekend med Etta Cameron oktober 2009 i Odense. Landsforeningen for Marfan Syndrom inviterer til gospelweekend med foreningens protektor Etta Cameron. Weekenden indeholder bl.a. flere workshops, andre fælles aktiviteter, på egen hånd i Odense og afsluttes med en fælles gospelkoncert søndag eftermiddag. Pris for hele weekenden (deltagergebyr, kost og logi): 850 kr. Enkeltværelse koster 150 kr. ekstra. Program og tilmeldingskupon fås ved henvendelse til Lene: (på hverdage først efter kl ) eller på nfdanmark.dk. Lene Lind Foreningsvejledere Det er ofte forbundet med store problemer og bekymringer at skulle leve med en - pårørende til en voksen med NF eller som bærer af sygdommen selv. - Diagnoser og er uddannet til at: krise. til at kontakte: Karin Persson Mandag til fredag fra kl på Lene Lind Telefontid: se side 2 i dette blad Lærke Olsen Malene Vittrup Jessen Læssøbo Peter Hogue ringet op. Husk derfor at opgive telefonnummer i mailen. Lene Lind Formand 22

NF-NYT. På tur til BonBon-Land. Nanna Langstrømpe i BonBon-Land NYT AUGUST 2009. Nr. 3 - August 2009. www.nfdanmark.dk

NF-NYT. På tur til BonBon-Land. Nanna Langstrømpe i BonBon-Land NYT AUGUST 2009. Nr. 3 - August 2009. www.nfdanmark.dk NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 3 - August 2009 På tur til BonBon-Land

Læs mere

NF-NYT ! NYT AUGUST 2010. Nr. 3 - August 2010. Lokalgruppen Vestjylland i Legoland

NF-NYT ! NYT AUGUST 2010. Nr. 3 - August 2010. Lokalgruppen Vestjylland i Legoland ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 3 - August 2010 Lokalgruppen Vestjylland

Læs mere

NF-NYT. årsmøde 2010 ! NYT MAJ 2010. Nr. 2 - Maj 2010. www.nfdanmark.dk

NF-NYT. årsmøde 2010 ! NYT MAJ 2010. Nr. 2 - Maj 2010. www.nfdanmark.dk ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 2 - Maj 2010 årsmøde 2010 Årsmøde

Læs mere

NF-NYT ! NYT NOVEMBER 2010. Nr. 4 - November 2010. Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge

NF-NYT ! NYT NOVEMBER 2010. Nr. 4 - November 2010. Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 4 - November 2010 Weekendkursus

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 2 - juli 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdags-Cafe: Første

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

UniqueDanmark DEN LANDSDÆKKENDE FORENING. For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Læs i dette nummer om bla. : Nr.

UniqueDanmark DEN LANDSDÆKKENDE FORENING. For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Læs i dette nummer om bla. : Nr. Nr. 3 November 2007 DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser Læs i dette nummer om bla. : - Nyt fra bestyrelsen - Søskende kursus - Lalandia - Sjælden

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag Generalforsamling samt kursusdag Program: SFO-lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Inviterer til generalforsamling og kursusdag på Hornstrup Kursuscenter Torsdag d. 10. november 2016: - kl. 12:00-13:00

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 3. oktober 2013 MH/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 Torsdag den 21. november 2013 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf. 70 22 70 10. www.nfdanmark.

ÅRSRAPPORT 2011. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf. 70 22 70 10. www.nfdanmark. ÅRSRAPPORT 2011 DANSK FORENING FOR NEUROFIBROMATOSIS RECKLINGHAUSEN Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf. 70 22 70 10 www.nfdanmark.dk Bestyrelsen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 27. september 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 27. september 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 27. september 2007 Penge Budgettet på folkeskoleområdet er ved at lande i de politiske budgetforhandlinger i kommunen. Det første oplæg, der kom til høring i skolebestyrelserne

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 GENERALFORSAMLINGEN I MINI MANDAG d. 14. MARTS 2011. FORMANDENS BERETNING :.præsentation af bestyrelsen m. suppleanter. Bestyrelsen har lige afholdt det 27. bestyrelsesmøde siden

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 10. oktober 2014 KNi/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014 Fredag den 21. november 2014 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har været på minicuíse med DFDS til Oslo i november. Her ser du et smukt billede fra busturen til Holmekollen. Efter, at vi havde kørt

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere