Generalforsamling i Ejerforeningen Rønbjerg Ferie Resort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Ejerforeningen Rønbjerg Ferie Resort"

Transkript

1 Generalforsamling i Ejerforeningen Rønbjerg Ferie Resort Velkommen alle sammen til denne første generalforsamling i Ejerforeningen Rønbjerg Ferie Resort. Som det fremgår af dagsordenen, er formålet med denne generalforsamling, at vælge en bestyrelse, suppleanter og en revisor for ejerlejlighedsforeningen. For at få lidt mere at samles om end blot denne valgprocedure, har jeg tænkt mig at orientere generelt om Rønbjerg Ferie Resort, om Strandhotelerne og om den driftsmodel som det hele er baseret på men mere om det senere. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Jeg vil foreslå advokat Klaus Busk er der andre forslag?? Det lader ikke til at være tilfældet, så derfor giver jeg ordet til Klaus Busk. Orientering Jeg har tænkt mig at orientere om følgende emner: 1) Driftsmodellen for RFR og for SH 2) Renovering og drift 3) Rengøring 4) Markedsføring 5) Ejerforeningens administration og regnskab Hvis orienteringen giver anledning til spørgsmål er I velkomne til efterfølgende at stille spørgsmål Driftsmodel Jeg vil starte med at beskrive den driftsmodel eller forretningsmodel, som ligger til grund for driften af RFR og for de øvrige feriecentre under SH det er en model som stort set er identisk med modellen for driften af Lalandia Rødby og Billund og også andre feriecentre. RFR og alle øvrige feriecentre i DK, som har mange centerfaciliteter at tilbyde gæsterne tilhører en særskilt branche indenfor turismen, som vi kan kalde feriecenterbranchen. Det er en branche der klart adskiller sig fra den traditionelle sommerhussektor og den almindelige hotelbranche vi befinder os et sted midt imellem.

2 Sommerhussektoren i DK består af en stor mængde individuelle og fritliggende sommerhuse, der typisk ligger i kystnære områder, fordelt rundt langs de danske kyster. Traditionelle sommerhuse har generelt ingen faciliteter at byde på ud over det, der befinder sig indenfor sommerhusets vægge. Driften eller rettere sagt udlejningen af sommerhusene foretages generelt via et formidlingsbureau. Udlejning af almindelige sommerhuse består i store træk af markedsføring og nøgleudlevering som foretages af udlejningsbureauet og det kan overhovedet ikke sammenlignes med den type forretning der skal drive et feriecenter, det er noget helt andet! At være ejer af et traditionelt sommerhus betyder, at ejeren stort set kan gøre hvad han vil, hvad angår vedligehold af boligen og af sommerhusgrunden. Ejeren kan lade ejendommen forfalde, lave en ombygning eller tilbygning, beslutte om boligen skal lejes ud, og i så fald hvem der skal stå for udlejningen osv. At være ejer af en feriebolig i et feriecenter betyder noget helt andet, nemlig at ejeren her er en del af en ejerlejlighedsforening, hvor man som ejer skal agere i overensstemmelse med ejerforeningsvedtægterne. Det vil bl.a. sige, at ejeren skal vedligeholde boligen indvendigt, så den svarer til feriecenterets fælles boligstandard, at man som ejer ikke kan ændre boligen - med mindre det vedtages i ejerforeningen, at der skal foretages forbedringer, som indebærer ændringer af alle boligerne. Man skal som ejer af en feriebolig i et feriecenter agere i fællesskab med alle øvrige ejere og partnere, hvilket af nogen kan opfattes som lidt af en udfordring, hvor andre vil anse det som en stor fordel, bl.a. fordi udvendigt vedligehold af bygningerne og vedligehold af alle udvendige fællesarealer ikke ligger hos den enkelte ejer men hos ejerforeningen, hvilket gør ejerskabet meget nemmere. Feriecentre består typisk af et større antal tæt liggende ferieboliger indenfor et afgrænset område i form af enten fritliggende huse, rækkehuse eller etagebyggeri og det der skal gøre den form for ferieboligbebyggelse interessant i forhold til almindelige fritliggende sommerhusbebyggelser, det er centerfaciliteterne og de oplevelser som centerfaciliteterne giver mulighed for. Centerfaciliteterne er absolut afgørende for at kunne tiltrække gæster til et feriecenter. Netop centerfaciliteterne og de oplevelsesmuligheder der ligger heri, gør det muligt, at få en noget højere husleje for en bolig i et feriecenter end for en tilsvarende bolig i et traditionelt sommerhusområde. Det vil sige, at det kundesegment der vælger et feriecenterophold er villig til at betale en højere pris for et ferieophold end det kundesegment der vælger et traditionelt sommerhus.

3 De 2 kundesegmenter overlapper hinanden en lille smule men ikke meget og det vil sige, at vi i markedsføring og salg i de to brancher stort set sigter efter 2 forskellige kundegrupper der søger forskellige oplevelser og har fokus på forskellige priser. Det der sker med et feriecenter, når ferieboligerne sælges til individuelle ejere og ejeren af alle centerfaciliteterne efterfølgende skal drive hele feriecenterkomplekset, det er, at der via salg af boligerne opbygges et netværk af ejere og et yderst vigtigt partnerskab mellem boligejerne og ejeren af centerfaciliteterne vedrørende den samlede drift af hele turistvirksomheden, som omfatter alle boliger og alle faciliteter. Partnerskabet indebærer, at vi alle er hinandens forudsætning for at få en succes ud af at være ejere af ferieboliger og af centerfaciliteter og hvad betyder så det? Det betyder, at ejeren af centerfaciliteterne skal drive og vedligeholde og løbende opgradere centerfaciliteterne, så de bliver ved med at tiltrække potentielle gæster. På baggrund af alle de spændende og attraktive faciliteter, personlig servicering af gæsterne samt en attraktiv boligmasse, skal centeret markedsføre og sælge ferieophold, så feriecenteret får en god belægning og alle dermed en god økonomi. For at ejeren af centerfaciliteterne kan opnå de rigtige resultater af markedsføringen og salgsindsatserne, er det en forudsætning, at alle ferieboligerne til enhver tid fremstår velvedligeholdte, veludstyrede, og velmøblerede og dermed er attraktive boliger for gæsterne - og den opgave påhviler alle boligejerne og ejerforeningen. Det er på den måde partnerskabet skal forstås og dyrkes. Så vi til enhver tid samlet set fremstår som den attraktive valgmulighed indenfor turistbranchen. Hvis vi ikke dyrker partnerskabet med entusiasme og engagement og ikke forstår betydningen af det positive partnerskab, så skrider driften af den samlede forretning. Renovering og drift RFR har nu været i markedet i den nye version hen over sommeren og det er generelt gået fint. Vi er stort set færdige med renoveringen af boligerne og af centerfaciliteterne men mangler dog stadig lidt mindre opgaver rundt omkring. Vi får i løbet af efteråret endeligt styr på alle udenomsarealerne og vi ser frem til at alle græsfrøene spirer og at vi snart kan få den sidste beplantning, plantekummer, skiltning osv. på plads.

4 Inden døre er vi i centerbygningen stort set færdige, men arbejder dog stadig på dekorationer og småforbedringer rundt omkring - en process der i øvrigt aldrig helt stopper og heller ikke må stoppe, da vi hele tiden skal være i udvikling og i en form for vækst, for ellers kan vi ikke opfylde gæsternes forventninger til nye og spændende oplevelser. Vi mangler stadig at få et driftsmæssig meget vigtig element i funktion og det er adgangkontrol- og fjernaflæsningssystemet - Flex-control - samt internetadgang i alle husene, som er en forudsætning for Flex-control systemets funktion. Projektet har været i gang siden april og færdiggøres successivt fra hus til hus og vi forventer at være helt færdige ved udgangen af september. Vores organisation på RFR er ny. Vi har visket tavlen ren i forhold til den hidtidige drift af Rønbjerg Feriecenter. Vi har genansat nogle få af de bedste medarbejdere fra RFR tidligere historie og vi har ansat mange nye og engagerede medarbejdere. Søren Sandberg som er centerchefen og hans kone Christina er dem der står for den daglige drift og her er der tale om 2 personer, der er svære at matche både hvad angår engagement, energi og arbejdsindsats og de er dermed det gode eksempel så vi har fået etableret det helt rigtige grundlag for at komme fremad på rette vis. Rengøring Rengøringsselskabet som vi har entreret med vedr. rengøring af feriehusene og til dels centerbygningen har været sat på en skarp prøve i den forløbne periode en prøve som de har bestået men ikke scoret topkarakterer på. Rengøringsselskabet arbejder nu på at bevise, at de kan løfte opgaven fordi det indtil videre er vores opfattelse, at de rent faktisk besidder de nødvendige kvaliteter der skal til. Der er et stykke vej endnu, før vi er der, hvor vi ønsker at være med hensyn til konstant kvalitet på alle områder. Nogen vil måske spørge hvor svært kan det være det er jo bare at gøre ordentligt rent!!?? Desværre er det ikke helt så enkelt, når det drejer sig om, at rengøring er din levevej og der er dage, hvor der er 100 huse eller flere, der skal rengøres og andre dage, hvor der kun er 3 foruden centerbygningens mange rum. På de store dage stiller det store krav til personalet mht. at bevare overblikket, kvalitetsniveauet og gejsten og det er netop på disse områder Rengøringsselskabet og vi arbejder med mhp. at få defineret opgaverne, motiveret medarbejderne og løbende få arbejdet kvalitetskontrolleret, så vi altid kan tilbyde rene faciliteter.

5 I vores branche handler det om, at stille pæne og rene husrum og faciliteter til rådighed for vores gæster. Så der er ingen fare for eller rettere håb forude for, at vi èn gang for alle får løst rengørings-problematikken. Rengøring er og bliver en opgave der altid vil være på vores dagsorden. Som arbejdsmarkedet udvikler sig i DK, så har vi som bekendt mange arbejdsløse danskere, rigtig mange på overførselsindkomst af den ene eller anden art men alligevel bliver det sværere og sværere at finde dygtige og engagerede medarbejdere der ønsker - eller finder behov for - at vælge rengøring som karrierevej. Derfor er rengøring nu en branche der primært består af udlændinge især østeuropæere. Vi håber, at vi på RFR har fået en gruppe boligejere, som har forståelse for denne rengøringsproblematik samt forståelse for, at en god belægning i husene vil medføre, at dette sætter sine spor på hus og inventar og udstyr og at det stiller krav om løbende vedligehold og udskiftninger, hvilket er husejernes ansvar! Der er ingen tvivl om, at den bedste form for prævention mod for tidlig afslid er løbende og god vedligehold af inventar, udstyr, hus og område, fordi det er den bedste måde at inspirere gæsterne til at behandle tingene ordentligt samtidig med at det naturligvis indgyder tilfredshed og respekt hos alle besøgende, når tingene er i orden!!! Markedsføring For at vi alle kan få en succes ud af RFR forudsætter det, at vi kan få gæster i husene og dermed penge i kassen. At få gæster til huse stiller krav om en meget bred markedsføringsindsats. RFR og Strandhotellerne samarbejder med reklamebureauet Envision og mediebureauet Carat - med fastlægning af markedsføringsstrategi og planlægning. Det allervigtigste sted vi skal være synlige er internettet, som leverer over halvdelen af feriegæsterne. Markedsføring er nu om stunder blevet til en utrolig bredspektret opgave i forhold til tidligere. Ud over de traditionelle printmedier såsom dagblade, ugeblade og diverse magasiner - og tv reklamer, så er det internettet der er det allervigtigste sted at være repræsenteret med henblik på salg. Internettet fylder allermest med alle de muligheder, udfordringer og udgifter der ligger ved brug af interneettet:

6 Egen hjemmeside Bannerkampagner på andre portaler Affiliate networks som er samarbejder med mange andre virksomheder som stiller deres portaler til rådighed mod betalig Adwordskampagner som er sponsorering af søgeord som medfører at vi dukker op på nettet når potentielle gæster søger efter ferieophold etc. Nyhedsmail kampagner som er inspiration til vores kundedatabase. Facebook, Twitter, Flickr, osv. Derudover er vi repræsenteret hos netbaserede udlejningsformidlere formidlere som udelukkende opererer via internet portaler såsom f.eks. Feline.dk Endelig udarbejder vi naturligvis en mængde brochuremateriale til uddeling og forsendelse. Produktudbuddet som vi markedsfører består i store træk af: 1) Alm. ferieophold 2) Kortferieophold 3) Weekendophold med pension 4) Familiepakker, ophold + adgangsbilletter til Lego, Fårup og Djurs Sommerlande 5) Golfophold m. pension og greenfee 6) Wellnessophold 7) Læsertilbud samarbejde med medier ang. prisbillige pakketilbud 8) Aktivitetsophold + pension Alt i alt indsatser som vil skabe et godt fundament for belægningen. Adm. & Regnskab Ifølge vedtægterne løber det første regnskabsår indtil den Administrationen af ejerforeningen og foreningens regnskab påhviler fra d.d. den nye bestyrelse men da vi i Strandhotellerne i forvejen har en ret omfattende regnskabsfunktion, kan Strandhotellerne for et mindre honorar tilbyde ejerforeningen fremover at udføre administration og regnskabsføring. Det tager jeg op med den nye bestyrelse, når den om lidt bliver valgt BBJ

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine.

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Marketing Lead Scoring Hjemmeside Side 1 INDLEDNING 3 SÅDAN OPLEVER KUNDERNE DIN HJEMMESIDE 4 1. SEK. FØRSTEHÅNDSINDTRYKKET 4

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

MAGASIN. Livet som sommerhusejer. Kender du sommerhustypen? EJER. Tema: Christine Feldthaus: Ejerklubben. Vind gavekort til Inspiration

MAGASIN. Livet som sommerhusejer. Kender du sommerhustypen? EJER. Tema: Christine Feldthaus: Ejerklubben. Vind gavekort til Inspiration EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr.1 2007 Tema: Livet som sommerhusejer Christine Feldthaus: Kender du sommerhustypen? Sol og Strand lancerer: Ejerklubben Konkurrence: Vind gavekort til Inspiration

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark.

Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark. Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark. På dagsordenen til generalforsamlingen indgår en ledelsesberetning fra Højskolens forstander, og skolens revisor fremlægger

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere