Langeskov station. - Beslutningsgrundlag for perronplacering. Ny station i Langeskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langeskov station. - Beslutningsgrundlag for perronplacering. Ny station i Langeskov"

Transkript

1 Langeskov station - Beslutningsgrundlag for perronplacering Ny station i Langeskov

2 Langeskov station Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø

3 Langeskov Station Indhold Side Baggrund 4 Beslutning om ny station i Langeskov 4 Langeskov Station i byen 5 Borgermøde i Langeskov 6 Idéoplæg 7 Centerløsning 7 Pendlerløsning 9 Perronbro 11 Perrontunnel 12 Fravalgte løsninger 13 Borgerforslag 13 Anlægsoverslag 14 Budget 14

4 Baggrund Beslutning om ny station i Langeskov Med Aftale om Bedre Mobilitet af 26. november 2010 er det besluttet at opføre en ny station i Langeskov. Der er afsat 35,4 mio. kr. (fysikpris) samt 17,7 mio. kr. i anlægsreserve, dvs. i alt 53,1 mio. kr. (2011-priser) til anlæggelse af en station i Langeskov under forudsætning af, at Kerteminde Kommune finansierer etablering af parkeringspladser, forplads mv. Stationen forventes at kunne åbne ved køreplanskiftet 2013/2014. Der er udarbejdet idéoplæg for to placeringsforslag i tæt samarbejde med Kerteminde Kommune. En centerløsning og en pendlerløsning, som begge er fremlagt for offentligheden på borgermødet den 21. september Dette beslutningsgrundlag gengiver først baggrunden for en station i Langeskov. Dernæst behandles ideoplæggets forslag til placering, udformning af perron, støjskærm, forplads og adgangsforbindelse mellem de to perroner, som gangbro eller tunnel samt forskelle i anlægsøkonomien. Langeskov Station 4

5 Langeskov Station i byen Banedanmark arbejder for en station i Langeskov med størst muligt passagergrundlag. I Stationsstrukturrapporten fra december 2008 har Trafikstyrelsen udført beregninger af passagerpotentialet for Langeskov station. Udgangspunktet er at passagerpotentialet i høj grad afhænger af afstanden fra station til bolig og fra station til arbejdsplads. Er disse afstande længere end 500 meter, falder passagerpotentiale allerede væsentligt. Det er derfor grundlaget for Banedanmarks arbejde med stationen, at adgangspunktet (forpladsen) ligger så centralt placeret i byen som muligt. Løsninger med forpladsen placeret vest for hullet ved Centervej, der tilgodeser andre forhold om evt. fremtidige planer, vil ikke give samme passagerpotentiale og af den grund er forpladsen i de fremlagte løsninger placeret centralt. Ideoplæggets løsninger giver god mulighed for at skabe yderligere adgangsveje i perronernes vestlige ender. Eventuelt supplerende anlæg ud over de i ideoplægget, vil ikke som udgangspunkt være en del af projektet. De øgede omkostninger herved tilfalder i så fald Kerteminde Kommune. Langeskov Station 5

6 Borgermøde i Langeskov Debatten på borgermødet drejede sig om flere forhold. Som det første var der stor bekymring omkring den øgede biltrafik, som vil komme til midt byen grundet stationen. Borgerne lagde vægt på, at byen fortsat skal være trafiksikkert at færdes i for både børn og voksne. Som det andet var der bekymring fra beboerne på Henriettevej om øget trafik og indkig fra standsende tog og i haverne fra gangbro. Som det tredje var der delte holdninger til om adgangsforbindelsen mellem perronerne skulle være en gangbro eller en tunnel. En gangbro er mere tryg end en tunnel, dog vil en tryghedsskabende tunnel være mindre synlig i omgivelserne end en gangbro. Endelig blev der på mødet talt for og imod både centerløsningen og pendlerløsningen. Centerløsningen tilgodeser stationsnærhedsprincippet for alle samt samler byen omkring handelscentret og giver liv til byen. Pendlerløsningen begrænser den øgede trafik i byen, hvis parkeringen etableres nordvest for banen. Der var på mødet et borgerforslag, som flytter perroner og adgangspunktet til vest for hullet ved Centervej. Langeskov Station 6

7 Idéoplæg Centerløsning Centerløsningen er projektets grundløsning og den billigste løsning. Stationens forplads og adgangspunkt placeres centralt i byen ud for Centervej møde med Grønvej. Her er det muligt at etablere gode adgangsforhold for passagererne og samtidig kan stationen danne grundlag for en ny forbindelse mellem den nordlige og den sydlige del af Langeskov. Stationens to perroner placeres forskudt, således at der skabes gode adgangsveje til stationen, herunder mulighed for adgang fra arealet overfor Statoil. Endelig giver perronplaceringen færrest gener for boligerne på Henriettevej. Perronen på den nordlige side af sporene placeres fra Henriettevej 24 og hen over underføringen af Centervej til marken vest for Centervej. Med denne perronplacering undgår man midlertidigt at ekspropriere dele af haverne på Henriettevej 4-22 til arbejdsvej, ligesom boligerne undgår visuelle gener ved placering af en perron i baghaven. I perronens modsatte ende kan der på sigt etableres en trappeadgang til markområdet vest for Centervej. Perronen har således fået adgang fra et evt. kommende parkeringsområde på denne grund. Perronen på den sydlige side af sporene placeres mellem underføringen af Centervej og hen foran Langeskovcentret. I den vestlige ende etableres en trappeadgang, der ligesom på den nordlige perron skaber adgang fra et evt. kommende parkeringsområde. Perronens østlige ende vil have en adgang til Centervej lige overfor Langeskov Centret, hvilket giver passagerer fra centeret eller passagerer, der har benyttet sig af centerets parkeringsplads, den kortest muligt vej til stationen. Stationens hovedadgangspunkt og forplads placeres langs Centervej overfor Grønvej og der etableres ligeledes en adgang fra Henriettevej på den anden side af banen. På sydsiden etableres cykelparkering, afsætningspladser, holdepladser til busser samt taxa-holdepladser og handicapparkering. Alle har de niveaufri adgang til perronen og dennes faciliteter. Til bilparkering foreslås anvendelse af pladserne foran Langeskovcentret med kommende udvidelsesmuligheder bagved Netto, samt på marken overfor Statoil vest for Centervej. Stationens hovedadgang foregår på sydsiden af banen. Dog etableres ligeledes adgang fra nord. En stiforbindelse fra Henriettevej kan benyttes både som perronadgang og som stiforbindelse mellem den nordlige og den sydlige del af Langeskov. På nordsiden etableres cykelparkering og mulighed for af- og påsætning. På perronerne etableres venterum, læskærme, billetautomater, bænke mm. Langeskov Station 7

8 Foreløbig plan af centerløsning Langeskov Station 8

9 Pendlerløsning Som et alternativ til Centerløsningen kan den sydlige perron, ligesom den nordlige, placeres henover underføringen af Centervej. Perronen vil på den måde få samme adgangsforhold til området vest for Centervej, som den nordlige perron. Stationens hovedadgangspunkt vil fortsat etableres som i Centerløsningen, ligesom alle forpladselementer placeres ens i de to løsninger. Løsningen er ca. 2 mio. kr. dyrere end Centerløsningen og kræver derfor lokal medfinansiering. Langeskov Station 9

10 Foreløbig plan af pendlerløsning Gule markeringer er udkast til kommunale parkeringsforhold Langeskov Station 10

11 Perronbro Som forbindelse mellem den nordlige og den sydlige perron etableres en gangbro over sporene. Broen udføres som en let, oplyst bro, der sikrer tryghed for passagererne. Broen udstyres med trapper og elevatorer til de to perroner, begge ligeledes så trygge og gennemsigtige som muligt. Langeskov Station 11

12 Perrontunnel Som alternativ til en gangbro kan der etableres en højt liggende tunnel, som forbindelse mellem de to perroner. Det skyldes, at jernbanen ved adkomstpunktet ligger på en dæmning. Tunnelen vil ligesom broen have trapper og elevatorer til perronerne og vil samtidig skabe adgang i niveau mellem Centervej og Henriettevej. En tunnel vil således i højere grad end en bro være attraktiv som stiforbindelse mellem de to dele af byen også for folk, der ikke skal med toget. Desuden vil der ikke være indkig til nærområdets boliger og baghaver i samme omfang som ved en gangbro. Der er i ideoplægget lagt vægt på at skabe en tryghedsskabende tunnel med gode lysforhold, udsmykket med fx lokal kunst på væggene. Det er Banedanmark og DSB s erfaring, at graffitikunstnere ikke genudsmykker anden kunst. Endvidere er der skitseret en lys parklignende adgang fra Henriettevej til både tunnel og perron. Tunnelløsningen er ca. 1,0 mio. kr. dyrere end en gangbro og kræver derfor lokal medfinansiering. Langeskov Station 12

13 Fravalgte løsninger Borgerforslag På borgermødet fik Banedanmark fremlagt et borgerforslag til placering af stationen. Det var en placering af stationen inklusiv perroner og adgangspunkt vest for underføringen af Centervej. En sådan placering vil give en uforholdsmæssig lang adgangsvej til stationen for borgerne i Langeskov og opfylder ikke kravet om stationsnærhed for alle og vil reducere passagergrundlaget. Det er Banedanmark og Trafikstyrelsens vurdering at størstedelen af passagererne vil komme fra Langeskov by og kun en mindre del ca. 20 % af de rejsende svarende til biler vil komme fra oplandet. Borgerforslaget placering opfylder dermed ikke stationsnærhedsprincippet og vil ikke have det tilstrækkelige passagergrundlag for etablering af en station. Af den grund vælges løsningen fra. Langeskov Station 13

14 Anlægsoverslag Med Aftale om Bedre Mobilitet af 26. november 2010 er det besluttet at opføre en ny station i Langeskov. Der er afsat 35,4 mio. kr. (fysikpris) samt 17,7 mio. kr. i anlægsreserve, dvs. i alt 53,1 mio. kr. (2011-priser) til anlæggelse af en station i Langeskov under forudsætning af, at Kerteminde Kommune finansierer etablering af parkeringspladser, forplads mv. Budget Anlægsoverslagene er indledende overslag, og er derfor vejledende. Efter beslutning om valg af løsning, vil der blive udarbejdet projektforslag med konsoliderede anlægsoverslag. Hvis overslaget overstiger statens bevilling skal projektet i fællesskab søges billiggjort. Centerløsningen er den billigste løsning og kan gennemføres indenfor den afsatte statslige bevilling. Etablering af forplads, busholdeplads m.v er en kommunal opgave og finansieres af Kerteminde Kommune. Pendlerløsningen er 2,0 mio. kr. dyrere og kræver lokal medfinansiering. En gangbro er billigst at opføre. Grundet banens placering på en mindre dæmning er en tunnel ikke væsentlig dyrere end en gangbro. Tunnellen kan benyttes som bydelsforbindelse. Merudgiften fordrer lokal medfinansiering. Langeskov Station 14

Program. Offentligt møde i Langeskov 21. september 2011, kl Velkomst ved borgmester Sonja Rasmussen Ny station i Langeskov

Program. Offentligt møde i Langeskov 21. september 2011, kl Velkomst ved borgmester Sonja Rasmussen Ny station i Langeskov Program Offentligt møde i Langeskov 21. september 2011, kl. 19-22 19.00 - Velkomst ved borgmester Sonja Rasmussen 19.05 - Ny station i Langeskov 1. Gennemgang af projektet ved projektleder Annette Legart,

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station Ringbanen Oktober 2004 Ny Ellebjerg Station Forplads A : Før og efter. Parkeringspladsen er privat og ikke til offentlig parkering Forplads A : før Ny Ellebjerg Station Banedanmark bygger Ny Ellebjerg

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 384 Offentligt. Beslutningsgrundlag

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 384 Offentligt. Beslutningsgrundlag Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 384 Offentligt Beslutningsgrundlag Ny station Kalundborg Øst Juni 2017 Godkendt dato Juni 2017 Godkendt af Peter Jonasson Senest revideret

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

VVM af metro til Sydhavnen

VVM af metro til Sydhavnen 2014-0193706-5 VVM af metro til Sydhavnen Ingvar Sejr Hansen Kontorchef, Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 17. november 2014 Program 19.00 Velkomst v/ingvar Sejr Hansen,

Læs mere

Ansøgning om midlertidig dispensation fra lokalplan nr 76, Vinge C til anlæg af en midlertidig arbejdsplads

Ansøgning om midlertidig dispensation fra lokalplan nr 76, Vinge C til anlæg af en midlertidig arbejdsplads 32 - Ansøgning Bilag 1 - ansøgning - Dispensation midlertidig arbejdsplads Frederikssund Kommune Kongensgade 18 3550 Slangerup Dato 11. april 2019 Sagsnr. 05.01.00-G01-4-19 Ansøgning om midlertidig dispensation

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

Arbejdet er koordineret i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Parterne har ansvaret for de faglige input.

Arbejdet er koordineret i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Parterne har ansvaret for de faglige input. Letbanestandsested i Thorsager Den 22. maj 2015 afsatte Folketinget (den daværende SR-regering, DF, SF og Ø) 5 mio. kr. til et nyt standsested i Thorsager. Beløbet indgik i aftalen om Kollektiv trafik

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang

Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang... 1 1. Baggrunden for ansøgningen... 1 1.1. Hvidovres Kommunes visioner og planer for området... 1 1.2.

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 64 Offentligt. Beslutningsgrundlag

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 64 Offentligt. Beslutningsgrundlag Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del Bilag 64 Offentligt Beslutningsgrundlag Ny station i Laurbjerg November 2018 Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 64 Offentligt. Beslutningsgrundlag

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 64 Offentligt. Beslutningsgrundlag Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del Bilag 64 Offentligt Beslutningsgrundlag Ny station i Stilling November 2018 1 Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning

Læs mere

Sagsnr p

Sagsnr p Vingeshus Aps Vinkelvej 16 3600 Frederikssund Dato 11. april 2019 Sagsnr. 02.34.00-p19-323-19 BYGGESAG Naboorienteing Vi har modtaget en ansøgning om dispensation fra lokalplanen for Vinge C til at lave

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering november 2017 Via Trafik Søvej 13B DK-3460 Birkerød via@viatrafik.dk www.viatrafik.dk 2 Indledning BAGGRUND I den politiske aftale om en moderne jernbane

Læs mere

Ny Nørreport 2011 2014

Ny Nørreport 2011 2014 Ny Nørreport 2011 2014 Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 v. Mikael Bredsdorff Banedanmarks organisation Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010) NY NØRREPORT 2011-2014 Banebranchen, 11.

Læs mere

Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune. Version: Maj 2017

Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune. Version: Maj 2017 Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune - Version: Maj 2017 1. Grenaa Station 02052017 Baggrund: Der skal gøres en indsats for at styrke passagertilvæksten på Grenaabanen frem mod åbningen

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 20.12.2013 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 20.12.2013 Grontmij A/S Alternativ for Faxe Kommune Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 598 Offentligt BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV ADRESSE

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn Banedanmark CVR-Nummer 18632276 Adresse Amerika Plads

Læs mere

UDKAST. Glostrup Kommune. Den regionale cykelpulje Forslag til projekter. NOTAT 10. januar 2014 MKK/TVO

UDKAST. Glostrup Kommune. Den regionale cykelpulje Forslag til projekter. NOTAT 10. januar 2014 MKK/TVO UDKAST Glostrup Kommune Den regionale cykelpulje Forslag til projekter NOTAT 10. januar 2014 MKK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Cykelstier på Herstedøstervej... 3 2 Cykelsti på Birkeskoven... 4 3 Cykelstier

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Ringbanen Januar 2004. Flintholm Station - din nye skiftestation

Ringbanen Januar 2004. Flintholm Station - din nye skiftestation Ringbanen Januar 2004 Flintholm Station - din nye skiftestation DIN NYE SKIFTESTATION Flintholm Station giver dig nye muligheder for at bruge den offentlige transport i hovedstaden. Mange veje og stier

Læs mere

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Til Henrik Dam Kristensen Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Kære Henrik Dam Kristensen! Mange tak for dit besøg den 29. april 2013 i Langå Kulturhus. Vi oplevede

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt HILLERØD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Miljøministeriet, Naturstyrelsen Odense. Projektet forventes indviet i december 2013, ved overgang til køreplan januar 2014.

Miljøministeriet, Naturstyrelsen Odense. Projektet forventes indviet i december 2013, ved overgang til køreplan januar 2014. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Miljøministeriet, Naturstyrelsen Odense Tekst Banedanmark udarbejder i samarbejde med

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Beslutningsgrundlag Ny station ved Favrholm

Beslutningsgrundlag Ny station ved Favrholm Beslutningsgrundlag Ny station ved Favrholm September 2017 Sammenfatning Ved Favrholm syd for Hillerød bygges et nyt regionshospital, og Hillerød kommune har omfattende planer om byudvikling i stationens

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune. Version: September 2017

Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune. Version: September 2017 Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune Version: September 2017 Indhold Projekter...3 1. Grenaa Station ventefaciliteter...3 2. Ny station i Hessel...5 3. Trustrup Station (Udført)...8 4. Niveaufri

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere

Rødovre Station Prioritering af investeringer

Rødovre Station Prioritering af investeringer Rødovre Station Prioritering af investeringer Rapporten er udarbejdet for Terminalsamarbejdet: Rapporten er udarbejdet af: Public Arkitekter & Incentive Partners Februar 2 5 Terminalsamarbejdet. Rødovre

Læs mere

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune

Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune - Version: November 2016 Projekterne vedrørende pendlerparkering ved Østergade i Grenaa og trafikknudepunkt ved Anholt-færgen er bortfaldet jf. de politiske

Læs mere

Ny station i Jerne. Beslutningsgrundlag

Ny station i Jerne. Beslutningsgrundlag Ny station i Jerne Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Med aftale om Metro, letbane, nærbane og cykler er der afsat 26 mio. kr. til anlæg af en station

Læs mere

Beslutningsgrundlag for nye projekter på S-banen

Beslutningsgrundlag for nye projekter på S-banen Beslutningsgrundlag for nye projekter på S-banen Præsentation for IDA-RAIL 14.12.2017 1 Beslutningsgrundlag nye projekter på S-banen Program Introduktion Hastighedsopgradering på S-banen (kort orientering)

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Bilag A Banedanmarks anmeldelse af projektet Langeskov Station VVM Myndighed

Bilag A Banedanmarks anmeldelse af projektet Langeskov Station VVM Myndighed Bilag A Banedanmarks anmeldelse af projektet Langeskov Station VVM Myndighed Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Odense Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Informationsmøde i KHIF Hallen tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 Formålet med i aften At informere om de nye linjeføringsforslag. At fortælle om den videre proces. Dette

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING. Bilag A til ansøgning til Fremkommelighedspuljen. 25.

Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING. Bilag A til ansøgning til Fremkommelighedspuljen. 25. P r o j e k t b e s k r i v e l s e Finderupvej 9 Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING Telefon 99 74 24 24 E-post teknisk@rksk.dk Dato 26. februar 2010 Sagsnummer

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Tilgængelighed til stationer

Tilgængelighed til stationer Tilgængelighed til stationer - bedre tilgængelighed = flere kollektive rejsende - teori samt projektforslag Ved Niels Wellendorf, DSB S-tog, Økonomi og Planlægning 0. Indhold og opbygning Nærværende indlæg

Læs mere

Ringbanen en ny, tværgående bybane. Ringbanen

Ringbanen en ny, tværgående bybane. Ringbanen Ringbanen en ny, tværgående bybane Ringbanen EN BANE PÅ TVÆRS MED NYE FORBINDELSER Ringbanen bliver en ny, tværgående linie på det storkøbenhavnske S-banenet. Hér får passagererne mulighed for hurtigt

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Infomøde om Banebyen. Marts Viborg Baneby

Infomøde om Banebyen. Marts Viborg Baneby Infomøde om Banebyen Marts 2018 Program Velkomst Tidsplan Anlægsprojekter Øvrige projekter Spørgsmål fra salen Kaserneområdet Station S Gågaderne Samlet areal 70 ha. Erhvervsområde under omdannelse: 42

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Parkeringshus Gl. havn Faseopdelt udførelse for P-hus

Parkeringshus Gl. havn Faseopdelt udførelse for P-hus Vejle Kommune Parkeringshus Gl. havn Faseopdelt udførelse for P-hus 1 Hvorfor Skitseforslag fra Årstidernes Arkitekter udnytter grunden optimal Huset kan bygges i faser Rampedesignet giver let adgang til

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Beslutningsgrundlag Opgradering Herlev Station

Beslutningsgrundlag Opgradering Herlev Station Beslutningsgrundlag Opgradering Herlev Station September 2017 Beslutningsgrundlag Opgradering Herlev Station 2 Motorring 3 Sammenfatning Med beslutningen om at etablere Ring 3 Letbane bliver det fordelagtigt

Læs mere

Inspiration. Inspiration. Inspiration til bymiljø med kanaler. Bebyggelse i 3 etager. Bebyggelse i 3 etager. Byudvikling i Hedehusene, Idéoplæg

Inspiration. Inspiration. Inspiration til bymiljø med kanaler. Bebyggelse i 3 etager. Bebyggelse i 3 etager. Byudvikling i Hedehusene, Idéoplæg Byudvikling i Hedehusene, Idéoplæg Diagram Delområde A Europlan Arkitekter 03.12.05 Station Busstation Jern ban etra cé Hal Reers esvi nge t IDRÆTSPARK j B% : 80 Etageareal : 48.000 m² Max etageantal :

Læs mere

Kom i dialog med bygherrer, rådgivere og entreprenører i Nordsjælland

Kom i dialog med bygherrer, rådgivere og entreprenører i Nordsjælland Kom i dialog med bygherrer, rådgivere og entreprenører i Nordsjælland Favrholm Station og andre projekter i øst 05.06.2018 Præsenteret 30. maj for Building Network af områdechef Annette Bech Bech 1 Fakta

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning Kommuneplanlægning Vordingborg kommune er centralt placeret i Øresundsregionen og den ny Femernregion som vigtig transportkorridor mellem Skandinavien og Europa via Gedser og den kommende faste forbindelse

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Vejen Kommune Side 1. den afledte medfinansiering i alt andrager 19,4 mio. kr. for Vejen Kommune, som afsættes på anlægsbudgettet for 2014 og 2015.

Vejen Kommune Side 1. den afledte medfinansiering i alt andrager 19,4 mio. kr. for Vejen Kommune, som afsættes på anlægsbudgettet for 2014 og 2015. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Godkendelse af styregruppens indstilling til Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

Afgørelse om at to ændringer til projekt om udvidelse af Haderup omfartsvej ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at to ændringer til projekt om udvidelse af Haderup omfartsvej ikke er VVM-pligtigt Banedanmark Amerikas plads 2100 København Ø Sendt elektronisk til: agjo@vd.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 78 Fax 7262 6790 bts@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Afgørelse

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Forudgående høring HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE

Forudgående høring HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE Forudgående høring HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 Ajax Alle Friheden Station Gammel Køge Landevej Invitation til at komme med idéer og forslag til et ændret indhold for en del af rammeområde 3C7 Hvidovrevej

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til Helhedsplan for Viborg Baneby vedr. banevejen

Bemærkninger til Forslag til Helhedsplan for Viborg Baneby vedr. banevejen Kristian Buhl Thomsen Grøfthøjparken 161, 1. tv. 8260 Viby J Tlf. 2264 6182 Viborg Kommune Teknik & Miljø, Plan Prinsens Allé 5 8800 Viborg Viby J d. 30. april 2013 Bemærkninger til Forslag til Helhedsplan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 Hestetorvet Roskilde St. Ny gangbro Hersegade Forlængelse af perrontunnel Jernbanegade Ny

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Ny Enghave Station - Idéoplæg. Marts 2007

Ny Enghave Station - Idéoplæg. Marts 2007 Ny Enghave Station - Idéoplæg Marts 2007 2 Ny Enghave Station Forord Forord Idéoplæg til en ny Enghave station beskriver mulighederne for at modernisere og opkvalificere stationen, så den kan være en attraktiv

Læs mere

Nyt spor for fjerntog Enghave-Valby - Miljøredegørelse

Nyt spor for fjerntog Enghave-Valby - Miljøredegørelse Nyt spor for fjerntog - Miljøredegørelse Februar 2006 3 Nyt spor for fjerntog Forord Forord Hermed foreligger den endelige miljøredegørelse for anlægsprojektet Nyt spor for fjerntog. Projektet og dets

Læs mere

Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland. 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost

Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland. 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost Baggrund Hvad er Lokaltog A/S? Lokaltog A/S blev dannet i 2015 gennem en fusion af de to daværende lokalbaneselskaber

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Kolding Banegård 2. Resumé Baggrunden for

Læs mere

Høringssvar København-Ringsted projektet Valby Lokaludvalg har modtaget Trafikstyrelsens Miljøredegørelse for København-Ringsted.

Høringssvar København-Ringsted projektet Valby Lokaludvalg har modtaget Trafikstyrelsens Miljøredegørelse for København-Ringsted. Trafikstyrelsen Adelgade 13 1304 København K Høringssvar København-Ringsted projektet har modtaget Trafikstyrelsens Miljøredegørelse for København-Ringsted. har behandlet høringssvaret på lokaludvalgets

Læs mere

Bilag nr. 5: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 441 for et teknisk område i Banegraven i Viborg med miljørapporten

Bilag nr. 5: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 441 for et teknisk område i Banegraven i Viborg med miljørapporten Bilag nr. 5: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 441 for et teknisk område i Banegraven i Viborg med miljørapporten Forslag til lokalplan har været i offentlig høring fra den

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

placering på samme sted som den eksisterende hal

placering på samme sted som den eksisterende hal placering på samme sted som den eksisterende hal I dette alternativ er den nye hal placeret på samme sted som den eksisterende i øst-vest gående retning. Den nye hal ligger dog lidt tilbagetrukket fra

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere