MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD"

Transkript

1 MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1

2 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U Børnefodbold årgang U8-U Børnefodbold årgang U10-U Børnefodbold årgang U12-U Ungdomsfodbold årgang U14-U Seniorfodbold Old boys og grand old boys fodbold Det sociale liv i klubben God opførsel for ledere i klubben God opførsel for trænere i klubben God opførsel som forældre God opførsel for børn God opførsel for unge og voksne spillere + publikum Talentudvikling i IF Skjold Sæby Trænerstrukturen i IF Skjold Sæby Trænere årgang U5-U

3 Trænere årgang U12-U Spillestil for IF Skjold Sæby..1-7 Mission for IF Skjold Sæby. I IF Skjold Sæby vil vi tilbyde fodbold til alle friske piger, drenge, kvinder og mænd mellem 5 og 75 år i lokalområdet. Visioner for IF Skjold Sæby. Vi vil tilbyde fodbold på bredde og eliteniveau. Vi vil udvikle klubbens medlemmer såvel sportsligt som socialt. Vi vil være et samlingspunkt i lokalområdet en klub for og af medlemmerne. Værdigrundlag. Vi vil følge DBU s Holdninger & handlinger. Vi vil opfylde DBU s Fairplay kodeks. Det skal være sjovt at spille fodbold. Det skal være inspirerende at spille fodbold. Det skal være udfordrende at spille fodbold. Det skal være udviklende at spille fodbold. Vi skal spille fodbold i et positivt, socialt og fællesskabsfremmende miljø. Alle medlemmer skal behandles ligeværdigt og respektfuldt. Klubben før holdet og holdet før den enkelte spiller. Vi følger som nævnt under værdigrundlaget DBU s Holdninger & handlinger. I de følgende instruktioner har vi derfor taget udgangspunkt i Aldersrelateret Træning 1 (5-14 årige) og Aldersrelateret Træning 2 (eliteungdomsspillere). Vi følger DBU s opdeling af årgangene som er følgende: U05-U13 Børnefodbold. U14-U19 Ungdomsfodbold. U20-U75 Senior/Old Boys fodbold. Det er i henholdsvis ungdomsudvalget og seniorudvalget at kompetencerne med hensyn til beslutninger vedrørende Den røde tråd ligger og der er derfor til disse at eventuelle spørgsmål skal rettes. I de følgende beskrivelser for de enkelte årgange vil vi lægge vægt på de temaer, der er vigtige samt de fodboldmæssige færdigheder, der skal indlæres på de respektive alderstrin. For uddybende forklaringer henvises der til bøgerne Aldersrelateret Træning 1 og Aldersrelateret 3

4 Træning 2, som alle trænere i klubben skal være i besiddelse af. Det er vigtigt, at der fokuseres på disse temaer og fodboldmæssige færdigheder, så spillerne kan sendes videre til næste alderstrin med disse i bagagen. Dette er for at sikre, at der er en rød tråd igennem det arbejde, der udføres i klubben på alle alderstrin. Det er først i U14 årgangen, at trænerne og spillerne begynder at arbejde indgående med de holdtaktiske aspekter i den spillestil som klubben har valgt, idet det er her, der stiftes bekendtskab med 11-mandsfodbolden. De persontaktiske, tekniske, fysiske og motoriske aspekter i forhold til klubbens valgte spillestil, indøves i relation til DBU s bog Aldersrelateret Træning 1 (side 30) samt de på de kommende sider beskrevne fokuspunkter. Ledelsen i klubben har besluttet, at man som udgangspunkt spiller i de årgange eller på de hold, hvor man hører hjemme. Dette princip kan kun fraviges ved en ledelsesbeslutning. Dog er det vigtigt at den enkelte spiller motiveres og stimuleres i forhold til at blive endnu Dygtigere. Dette betyder også at de dygtige spillere i en årgang engang imellem bør træne eller spille kampe med bedre spillere. Dette kan eventuelt være fra årgangen over. Beslutningen tages i ungdomsudvalget, men selvfølgelig i tæt samarbejde med børnekonsulenten, Ungdomskonsulenten, træneren, spilleren og forældrene. Det lægges stor vægt på, at det er vigtigt at byde velkommen i klubben til alle nye spillere, trænere og ledere. Det er ligeledes vigtigt, at der tages en god afsked med tak for samarbejdet. Børnefodbold årgang U5-U7. De yngste årgange U5-U7 er indgangen til IF Skjold Sæby for såvel børn som forældre, og vi har i IF Skjold Sæby valgt sloganet Fodbold for sjov. I denne aldersgruppe deltager forældrene aktivt i træningen. Dette skal sikre at børnene føler sig trygge, samt at forældrene bliver aktivt involveret i klubbens arbejde. I børnefodbolden fra U5-U12 er det hovedsageligt forældre, der engageres som trænere. Målet er at fastholde en del af disse som trænere i klubben. Der skal i disse årgange lægges vægt på følgende temaer: Leg med og uden bold. Tryghed ved at være sammen med kammerater på en fodboldbane. Engagere forældregruppen i holdets opgaver. Engagere forældregruppen i klubbens arbejde. Der skal fodboldmæssigt fokuseres på legen med bolden, og det skal være sjovt at komme i klubben. Der lægges vægt på at børnene lærer følgende: Motorik evne og lyst til bevægelse. 4

5 Lære hvordan bolden bevæger sig. Lære at sparke til bolden. Lære ikke at være bange for bolden. Lære at lege med bolden. Træningen skal være målrettet og spændende. Træningen kan foregå som tematræning eller stationstræning. Der skal for alt i verden undgås ventetid, hvor spillerne er inaktive. Når holdene sammensættes tages der hensyn til, hvem der er kammerater. Dette er af hensyn til børnenes tryghed, men også af hensyn til opbygning af et godt forældrenetværk. Spillerne deltager i alle opgaver på holdet, og der må ikke foretages specialisering eller differentiering af spillerne. Det er vigtigt at det primære fokus er på udviklingen af den enkelte spillers færdigheder. Fokus under kampe bør ikke være at få en god placering eller en hurtig sejr. Lad spilleren udfolde sig, drible og øve sig i de individuelle færdigheder som trænes. En spiller bliver kun god til at drible ved at drible. Ukloge/forkerte beslutninger i én eller flere situationer er helt naturlig, også i voksenfodbold og det eneste man opnår ved at sige at bolden SKAL spilles, er at spillerne ikke bliver gode til at drible/finte (begrænsede spillere) og det er ærgerligt da det er disse typer som der efterspørges på seniorplan. Har man én eller flere spillere der dribler meget, skal der coaches i konstruktive alternativer i situationerne og huske at der også her kan ske fejl. Det er ok at begå fejl. Børnefodbold årgang U8-U9. Når børnene kommer op i årgangene U8-U9, skal de gradvist til at lære fodboldspillet at kende på en positiv måde. Der skal arbejdes på at fastholde de forældre, der startede som trænere i årgangene U5-U7. Samtidig arbejdes der med at engagere de øvrige forældre i de praktiske og sociale opgaver. Det er vigtigt at arbejde på at fastholde den størst mulige forældreinvolvering. Samtidig er det også vigtigt at involvere de ældste ungdomsspillere i klubben som trænere i de yngste årgange. Ved at involvere de ældste ungdomsspillere som trænere i de yngste årgange, skabes der rollemodeller og et godt netværk blandt klubbens medlemmer. Der skal i disse årgange lægges vægt på følgende temaer: Leg med og uden bold. Spil med bold. Teknisk udvikling og omgang med bold. (aflevering/dribling) Tryghed ved at være sammen med kammerater på en fodboldbane. Fastholde forældregruppens engagement i holdets og klubbens arbejde. Der skal fodboldmæssigt fokuseres på teknisk udvikling, primært ved leg med bolden og det skal være sjovt. Målet er stadig at skabe tryghed samt teknisk udvikling. Der lægges vægt på at børnene lærer følgende: 5

6 Motorik evne og lyst til bevægelse. Lære driblinger og finter. Lære afleveringer. Lære at sparke rigtigt til bolden. Arbejde med små og enkle boldspil/boldlege med fokus på holdspil. Lære at lege med bolden. Træningen skal være målrettet og spændende. Træningen kan foregå som tematræning eller stationstræning. Der skal for alt i verden undgås ventetid, hvor spillerne er inaktive. Når holdene sammensættes tages der hensyn til, hvem der er kammerater. Dette er af hensyn til børnenes tryghed, men også af hensyn til opbygning af et godt forældrenetværk. Spillerne deltager i alle opgaver på holdet, og der må ikke foretages specialisering. Niveauopdeling eller decideret selektion fra U8-U9 er mod DBU s og dermed IF Skjold Sæby s principper. Det er vigtigt at det primære fokus er på udviklingen af den enkelte spillers færdigheder. Fokus under kampe bør ikke være at få en god placering eller en hurtig sejr. Lad spilleren udfolde sig, drible og øve sig i de individuelle færdigheder som trænes. En spiller bliver kun god til at drible ved at drible. Ukloge/forkerte beslutninger i én eller flere situationer er helt naturlig, også i voksenfodbold og det eneste man opnår ved at sige at bolden SKAL spilles, er at spillerne ikke bliver gode til at drible/finte (begrænsede spillere) og det er ærgerligt da det er disse typer som der efterspørges på seniorplan. Har man én eller flere spillere der dribler meget, skal der coaches i konstruktive alternativer i situationerne og huske at der også her kan ske fejl. Det er ok at begå fejl. Børnefodbold årgang U10-U11. I årgangene U10-U11 skal spillerne udvikle forståelse for fodboldspillet og for samspillet med holdkammeraterne. Der skal fokuseres på den fortsatte udvikling af de tekniske færdigheder samt den taktiske forståelse for fodboldspillet. Der arbejde fortsat på at fastholde forældrene som trænere, og der suppleres med de ældste ungdomsspillere som trænere. Det er vigtigt, at de øvrige forældre involveres i de praktiske og sociale opgaver i afdelingerne. Der skal arbejdes på at fastholde den størst mulige forældreinvolvering, hvilket skaber de bedste rammer for en tryg færden i klubben, samt at lette opgaverne for trænerne. I U10-U11 årgangene arbejder trænerne og spillerne med begyndende niveauopdeling i dele af træningen. Dette sker efter DBU s princip om Det vil sige 25 % af træningen foregår sammen spillere på lavere niveau. 50 % af træningen foregår sammen med spillere på samme niveau og 25 % af træningen foregår med spillere på et højere niveau end spilleren selv har. Det er vigtigt at forstå, at niveauopdeling ikke er det samme som selektion (udvælgelse), hvor 6

7 man vælger nogle frem for andre. Niveauopdeling er et værktøj til at sikre, at alle spillere bliver udfordret på deres eget niveau, ud fra devisen om at lige børn leger bedst. ( Aldersrelateret Træning 1 side 96) Der skal i disse årgange lægges vægt på følgende temaer: Spil med bold. Teknisk udvikling omgang med bold. (dribling/finter/skud m.m.) Taktisk udvikling placering på bane spil i frie områder. Tryghed ved at være sammen med kammeraterne på en fodboldbane. Fastholde forældregruppens engagement i holdets og klubbens arbejde. Der skal fodboldmæssigt fokuseres på teknisk og taktisk udvikling primært ved leg med bolden, og det skal være sjovt. Der lægges vægt på at børnene lærer følgende: Motorik evne og lyst til bevægelse. Lære at drible og finte. Lære vendinger med bolden. Lære afleveringer med både højre og venstre ben. (spille på det rigtige ben) Lære at sparke rigtigt til bolden. Lære 1. berøringer. (Modtage bolden med det rigtige ben) Lære hovedstød. Lære taktik med holdspil i centrum og spillernes respekt for andres kvaliteter, uanset deres evner. Arbejde med boldspil/boldlege med fokus på spilforståelse. Træningen skal være målrettet og spændende. Træningen kan foregå som tematræning eller stationstræning. Der skal for alt i verden undgås ventetid, hvor spillerne er inaktive. Spillerne deltager i forskellige opgaver på holdet, og alle spillere skal have forståelse for, at varetage flere forskellige opgaver. Det vil sige, der kan ske en vis grad af specialisering, men spillerne må ikke fastlåses til én funktion. Det er vigtigt at det primære fokus er på udviklingen af den enkelte spillers færdigheder. Fokus under kampe bør ikke være at få en god placering eller en hurtig sejr. Lad spilleren udfolde sig, drible og øve sig i de individuelle færdigheder som trænes. En spiller bliver kun god til at dribleved at drible. Ukloge/forkerte beslutninger i én eller flere situationer er helt naturlig, også i voksenfodbold og det eneste man opnår ved at sige at bolden SKAL spilles, er at spillerne ikke bliver gode til at 7

8 drible/finte (begrænsede spillere) og det er ærgerligt da det er disse typer som der efterspørges på seniorplan. Har man én eller flere spillere der dribler meget, skal der coaches i konstruktive alternativer i situationerne og huske at der også her kan ske fejl. Det er ok at begå fejl. Børnefodbold årgang U12-U13. I årgang U12-U13 skal spillerne tilpasses til det niveau, der passer bedst til den enkelte, og alle spillere skal tilvænnes til konkurrenceelementet i spillet. Spillerne skal gradvis specialiseres efter individuelle evner. Der skal fokuseres på den fortsatte udvikling af de tekniske færdigheder samt den taktiske forståelse for fodboldspillet. Der arbejdes stadig med forældretrænere, men det er dog klubbens ønske at der som udgangspunkt arbejdes med uafhængige afdelingstrænere + forældretrænere. Forældrene involveres i størst muligt omfang som hjælpere, primært med de praktiske og sociale opgaver. Der skal fodboldmæssigt fokuseres på at klargøre spillerne til oprykning til 11-mandsfodbold. Der arbejdes niveaudelt og med en større grad af specialisering af den enkelte spiller. Der arbejdes mod, at det bedste hold er repræsenteret på et højt DBU Jylland niveau. Der skal i denne årgang lægges vægt på følgende temaer: Spil med bold. 1:1 offensivt og 1:1 defensivt. (Ift. klubbens spillestil krop og bold) Teknisk udvikling omgang med bold. (dribling/finter/skud m.m.) Taktisk udvikling placering på bane spil i frie områder. En vis grad af specialisering. Niveauopdeling for at spille med ligeværdige. Fastholde forældregruppens engagement i holdets og klubbens arbejde. Der lægges vægt på at spillerne lærer følgende: Lære at drible og finte. Lære afleveringer. (Spille på det rigtige ben) Lære hovedstød. Lære vendinger med bold. Træning i standardsituationer. Lære 1. berøringer. (Retvendt på 1. berøring, modtage bolden med det rigtige ben) Lære kombinations/pasningsspil. (Stempelbevægelser/modløb) Specialisering. Lære spillestilsbolden af kende. Målmandstræning. Forskellige taktiske opstillinger. Træningen skal være målrettet og spændende. Træningen kan foregå som tematræning eller stationstræning. Der skal for alt i verden undgås ventetid, hvor spillerne er inaktive. 8

9 Holdene sammensættes niveauopdelt efter spillernes evner. Det er vigtigt at det primære fokus er på udviklingen af den enkelte spillers færdigheder. Fokus under kampe bør ikke være at få en god placering eller en hurtig sejr. Lad spilleren udfolde sig, drible og øve sig i de individuelle færdigheder som trænes. En spiller bliver kun god til at dribleved at drible. Ukloge/forkerte beslutninger i én eller flere situationer er helt naturlig, også i voksenfodbold og det eneste man opnår ved at sige at bolden SKAL spilles, er at spillerne ikke bliver gode til at drible/finte (begrænsede spillere) og det er ærgerligt da det er disse typer som der efterspørges på seniorplan. Har man én eller flere spillere der dribler meget, skal der coaches i konstruktive alternativer i situationerne og huske at der også her kan ske fejl. Det er ok at begå fejl. Ungdomsfodbold årgang U14-U19. Nedennævnte er de overordnede retningslinjer og principper for træning i ungdomsårgangene. Træningen foregår som en passende blanding af funktionel og formel træning. Træneren udarbejder en årsplan for træningen og den bør indeholde følgende: En status del med en personliste. Årets målsætning for holdet, spillekoncept og spillefilosofi i henhold til den spillestil, som klubben har valgt. Træningsoplæg indeholdende en teknisk del, en taktisk del, en fysisk del, en koordinations/motorisk del samt en beskrivelse af hvornår de enkelte dele prioriteres og med hvilken intensitet. Træningsprioritetsliste med månedsplan. Stævner, træningslejre, kost, spillermøder samt informationsmøder med forældre. Ved planlægningen af træningsprogrammer er det en god idé, at opdele træningen i følgende moduler. Teknisk træning. (Tæmninger, spark, vendinger og driblinger.) Taktisk træning. (Organisation på banen, bevægelse, orientering og spillesystemer.) Fysisk træning. (Påvirkning af organismen.) Motorisk, koordinations og løbetræning. Psykisk træning. (Koncentration, selvstændighed, selvkontrol og fordybelse.) Social træning. (Samarbejde, tryghed, medbestemmelse og empati.) Træningen skal være målrettet og spændende. Træningen kan foregå som tematræning eller stationstræning. Der skal undgås ventetid, hvor spillerne er inaktive. Der arbejdes mod, at de bedste hold i ungdomsrækkerne er repræsenteret på et højt DBU Jylland niveau. Der foretages niveauopdeling af holdene i ungdomsårgangene for at sikre de nødvendige udfordringer for spillere med forskelligt ambitionsniveau. Det er klubbens mål at spille attraktiv, boldbesiddende og positiv fodbold i alle 9

10 ungdomsrækkerne, og der skal være plads til at udvikle de enkelte spilleres individuelle færdigheder. Der skal særligt i ungdomsafdelingen lægges vægt på den persontaktiske og holdtaktiske del af træningen og spillet omkring 1:1 til 4:4 situationer (1:2, 2:1, 2:2, 3:2 osv.) Dette såvel offensivt som defensivt i forhold til Spillestilsbeskrivelsen og Den røde tråd, da denne i allerhøjeste grad er en forudsætning for at lykkedes i moderne fodbold. Dette sammenholdt med spillerens individuelle tekniske niveau og de øvrige elementer som fysik, mentalitet, motorik samt blik for spillet. I ungdomsårgangene er der ekstra fokus på det sociale sammenhold, for at undgå frafald af spillere, Spillerne i ungdomsårgangene stiller større krav på det sportslige og sociale område. Her er det klubbens politik at have tilknyttet trænere, med den fornødne fodboldmæssige uddannelse på DBU niveau. Der skal være 2 trænere eller 1 træner og 1 holdleder pr. hold. Ved overgangen til U13 årgangen startes der med at arbejde med den spillestil som klubben har valgt. Denne spillestil anvendes fra U13 og op gennem ungdomsafdelingen. Dette skal være med til at sikre en spillemæssig glidende overgang fra årgang til årgang og fra ungdomsfodbold til seniorfodbold. Seniorfodbold. IF Skjold Sæby skal være en klub, hvor der på seniorplan er balance mellem at opnå sportslige resultater kombineret med det sociale fællesskab. Der skal i klubben være plads og muligheder for alle, som vil være en del af IF Skjold Sæby, og der lægges vægt på integrationen af nye og unge spillere. Der skal på alle hold fokuseres på teknisk fodbold. Dette skal opnås med god træning af dygtige og kvalificerede trænere, som skal sikre en inspirerende og udbytterig træning for alle klubbens spillere. Det sociale fællesskab på tværs af holdene prioriteres højt, og det er målet at alle spillere har samme rettigheder og muligheder i klubben. Der lægges stor vægt på, at spillere og trænere deltager i klubbens aktiviteter og også bidrager i forbindelse med klubbens arrangementer. Old boys og grand old boys fodbold. IF Skjold Sæby tilbyder old boys og grand old boys fodbold, Her er der fokus på det sociale og kammeratlige samvær, med fodbolden som centrum for dette. Old boys og grand old boys holdene fungerer som selvstyrende grupper, med en holdrepræsentant til at sikre sammenhæng til de øvrige hold og afdelinger i klubben. Old boys og grand old boys holdene sørger selv for eventuel træning og afvikling af kampe. 10

11 Det tilstræbes at old boys og grand old boys er med til at skabe et godt socialt og aktivt miljø, ved at deltage i dele af klubbens arbejdsopgaver. Det sociale liv i klubben. IF Skjold Sæby skal være en klub, der lægger vægt på et godt socialt fællesskab, med fodbolden som det bærende element. Dette skal sikres ved, at klubben løbende arrangerer forskellige aktiviteter og arrangementer, med fokus på at værne om og udvikle det sociale miljø i klubben. Dette vil samtidig højne fællesskabet i klubben og dermed på sigt også antallet af spillere i klubben. Aktiviteter og arrangementer, der kan medvirke til ovennævnte, kan blandt andet være følgende. Deltagelse i danske turneringer for de yngste ungdomsspillere. Deltagelse i udenlandske turneringer for de ældste ungdomsspillere. Afholdelse af fodboldskoler. Fællesafslutninger i ungdomsafdelingen. Fællesspisninger i seniorafdelingen. Fællestræning på tværs af årgange. Træningslejre / overnatninger i klubhuset. Arrangement af Rasmus Klump Cup. God opførsel for ledere i klubben. Alle ledere i IF Skjold Sæby har et stort ansvar, også når det gælder god opførsel for alle andre samt personligt. Ledere i IF Skjold Sæby påtager sig et medansvar for klubbens drift og organisation og er hermed grundlaget for, at klubbens aktiviteter kan finde sted. Den gode leder er åben og retfærdig og er samtidig økonomisk ansvarlig. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode leder og som forventes at efterleves af ledere i IF Skjold Sæby: Værne om klubben og de demokratiske værdier. Påtage sig ansvaret for at de formelle og etiske normer efterleves i hele organisationen. Behandle alle klubbens medlemmer som ligeværdige, uafhængig af køn, race, etnisk, politisk, religiøst tilhørsforhold eller seksuel orientering. Inddrage medlemmerne i beslutningerne. Bevare en høj standard for den personlige opførsel i og uden for klubben. Løse problemer omgående og retfærdigt i overensstemmelse med klubbens regler og procedurer. Være opmærksom på og tage det retslige ansvar alvorligt. Administrere klubben efter økonomisk holdbare principper. 11

12 Aldrig udnytte funktionen som leder til at fremme egne interesser på bekostning af klubbens interesser. God opførsel for trænere i klubben. Alle trænere fremstår som rollemodeller for mange mennesker, og derfor er en god opførsel selvfølgelig meget vigtig. Trænerne arbejder på at højne den enkelte spiller og holdets potentiale og tilrettelægger træningen for at dette kan realiseres på bedst mulig måde. Den gode træner arbejder også mod, at fodbolden er en arena for menneskelig vækst og udvikling, hvor der skabes et trænings og konkurrencemiljø der er kendetegnet af glæde, fællesskab og en orientering mod en løbende forbedring. Den gode træner udvikler spillerne fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Træneren er en nøgleperson med hensyn til at forme holdninger og værdier hos spillerne og det hold træneren har ansvaret for. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger som kendetegner den gode træner i IF Skjold Sæby: Behandle alle spillere individuelt og på spillerens præmisser. Sørge for at træning og kamp er passende i forhold til spillerens alder, erfaring, talent og modenhed. Overholde fodboldens regler og normer for fair play. Respektere dommernes afgørelser. Inddrage spillerne i beslutninger som vedrører dem selv og lære den enkelte spiller at tage ansvar for sin opførsel og fodboldmæssige udvikling. Være fair, omsorgsfuld og ærlig overfor spillerne. Give konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik. Prioritere spillernes helbred og undgå at de udsættes for unødvendige risici. Vise omsorg og interesse for skadede spillere. Søge samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener spillerne. Anerkende spillernes ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere. Accepter ikke truende og voldelige adfærd. 12

13 Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med spillerne. Bevare en høj standard for egen personlig opførsel i og uden for klubben samt være opmærksom på betydningen som rollemodel. Være en aktiv modstander af misbrug af doping og rusmidler samt være en aktiv modstander af brug af alkohol og tobak i sportslige sammenhænge. Behandle alle spillerne ligeværdigt, uafhængigt af køn, race, etnisk, religiøst tilhørsforhold eller seksuel orientering. Udnyt aldrig funktionen som træner til at fremme egne interesser på bekostning af spillerens eller klubbens interesser. God opførsel for forældre. Forældrene spiller en vigtig rolle i børnenes fodboldmæssige liv. Det er vigtigt at opmuntre børnene til at opføre sig ordentligt, samtidig med at man selv gør det på sidelinjen som tilskuer til kamp eller træning. Nedennævnte normer henviser til handlinger og holdninger som er vigtige for alle forældre. Huske at børnene deltager for at glæde sig selv og ikke dig som forældre. Tilskynde børnene til at deltage, men tving dem aldrig til at deltage. Tilskynde børnene til at spille efter reglerne og til at løse konflikter uden fjendtlighed eller brug af vold. Støtte og opmuntre alle børn og unge i forbindelse med kampe og træning ikke bare sine egne børn. Være positiv både i medgang og modgang. Latterliggør aldrig børn og råb aldrig efter dem, der har begået fejl. Husk at børn og unge lærer bedste gennem eksempler og værdsæt altid godt spil og gode præstationer fra alle børn og unge. Respektere dommernes afgørelser og lær børnene at gøre det samme. Værdsætte de frivillige trænere, ledere og dommeres indsats, uden dem kunne dit barn ikke deltage i kampe og træning. Respektere alle børns rettigheder og værdighed uafhængigt af køn, race, etnisk, religiøst tilhørsforhold eller seksuel orientering. Der kan i øvrigt henvises til DBU s 10 forældrebud. 13

14 God opførsel for børn. Fodbold for børn skal være en fornøjelse. Derfor er det vigtigt, at der er nogle retningslinjer for god opførsel. Den gode børnefodbold er kendetegnet ved: At spillerne trives, at flest mulige ønsker at deltage At spillerne udvikler sig fysisk, psykisk og socialt. At oplæringen er tilpasset spillerens alder, udvikling og behov. At spilleren oplever fremgang gennem individuel vejledning og opmuntring. At træningen er legebetonet. Det overordnede mål med børnefodbolden er, at give spilleren mulighed for alsidig udvikling og for at mestre forskellige færdigheder, for så i teenageårene eventuelt at specialisere sig. Således kan grundlaget lægges for at spille fodbold og dyrke fysisk aktivitet. Præstation må ikke prioriteres foran læring. 14

15 Børne- og ungdomsfodbolden realiseres dog ikke altid i henhold til disse idealer, da voksne kan have ambitioner og opstille mål uafhængigt af spillerens egne præmisser. Tidlig specialisering, træning og hård konkurrenceorientering kan forstyrre spillerens udvikling både fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Børne- og ungdomsfodbolden kræver trænere med solid kompetence og værdiforankring. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger der kendetegner den gode børne- og ungdomsfodbold: Altid gøre sit bedste. Overholde fodboldens regler og normer for fair play. Deltage i fodbolden for fornøjelsens skyld og ikke fordi du skal behage forældre eller trænere. Vise respekt overfor alle spillere, både medspiller og modstandere. Lade være med at diskutere med dommerne eller modstandernes trænere. Vise respekt og være åben og ærlig i forhold til de trænere og ledere, som har ansvaret for dig i klubben. Undlade hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om medspillere, modstandere, dommere, trænere eller ledere. OPFØR DIG OVER FOR ANDRE, SOM DU GERNE VIL HAVE, AT DE OPFØRER SIG OVERFOR DIG. God opførsel for unge og voksne spillere. Det er vigtigt at huske at vise respekt for modstanderne og dommerne. De fleste spillere søger fodboldens indbyggede værdier og fodbolden kan give mange gode oplevelser af glæde, fællesskab, udfordring, spænding, præstation og udvikling. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger som kendetegner spillere som søger 15

16 fodboldens positive værdier: Altid gøre sit bedste. Vise værdighed både ved sejr og nederlag. Overholde fodboldens regler og normer for fair play. Altid at prioritere helbredet og undgå unødvendige risici. Respektere de afgørelser som er truffet af dommeren. Respektere andre spilleres talent, potentiale og dygtighed uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk, religiøst tilhørsforhold eller seksuel orientering. Undgå brug af nedsættende tale og skældsord overfor fodboldens aktører. Samarbejde åbent og ærligt med trænere og andre som støtter dig. Tage hovedansvar for egen fodboldmæssig udvikling og præstation. Bevare en høj standard for egen personlig opførsel i og uden for klubben og være opmærksom på betydningen som rollemodel. Aldrig acceptere truende eller voldelig adfærd. Ikke involvere sig i dopingmisbrug. Efterleve klubbens værdier og sportslige og sociale målsætninger. God opførsel for tilskuere. Det er vigtigt at modstandere, dommere og publikum der kommer i klubben føler sig velkommen og godt tilpas og det kan blandt andet ske ved at respektere følgende. Støt dit hold i medgang og modgang. Udtryk din støtte på positiv og motiverende vis. Respekter afgørelser truffet af dommere og officials. Undlad at bruge hån eller skældsord mod dommere, spillere, trænere og publikum. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd. Behandl alle ligeværdigt, uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold. Vis respekt for dit holds modstandere. Værdsæt trænere, ledere, dommere og officials arbejde. Vær en god ambassadør for klubben. Talentudvikling i IF Skjold Sæby. I IF Skjold Sæby bakker vi op omkring AAB og Fortuna Hjørrings talentskoler i Frederikshavn og Hjørring. Det er afdelingstrænerne der i overensstemmelse med spillere og forældre sørger for at spillerne får tilbud om at deltage på talentskolerne. Det er klubbens holdning, at vi aldrig må stille os i vejen for, at de allerstørste talenter får mulighed for at prøve deres evner af på højere niveau. Det er vigtigt, at disse overvejelser gøres i et godt og konstruktivt samarbejde med spillerne, forældrene og potentielle klubber. Klubben vil på sigt arbejde imod at arrangere ekstra tekniktræning for de næstbedste spillere, således at disse også får mulighed for at hæve det fodboldmæssige niveau til gavn for den enkelte spiller, holdet og klubben. 16

17 Trænerstrukturen i IF Skjold Sæby. Trænere årgang U5-U11. Træningen af årgangene op til U11 årgangen er baseret på brug af forældretrænere, der ikke nødvendigvis er i besiddelse af en fodboldmæssig baggrund eller uddannelse ved starten som træner. Klubben håber dog selvfølgelig, at trænerne i de yngste årgange er motiverede til at deltage i kurser og seminarer, hvor der undervises i de grundlæggende fodboldmæssige færdigheder. Det er klubbens mål, at der altid er 2 trænere til hvert hold og disse kan eventuelt suppleres med forældreholdledere. Det er også i årgangene fra U5 til U12, der arbejdes på at involvere de ældste ungdomsspillere og yngste seniorspillere som trænerassistenter. Trænere årgang U12-U19. Træningen af årgangene fra U12 til U19 er baseret på brug af trænere, der er i besiddelse af den nødvendige fodboldmæssige uddannelse. I alle årgange er der en afdelingstræner, som er ansvarlig for sammenhængen i hele afdelingen. Det er målet at alle afdelingstrænere har gennemgået B1 og B2 kurser eller er i gang med disse. Klubben håber selvfølgelig, at alle trænere er motiverede til at deltage i kurser og seminarer, der kan hæve de fodboldmæssige færdigheder hos alle spillere. Det er klubbens mål at der altid er 2 trænere til hvert hold og disse kan eventuelt suppleres med holdledere. Det er vigtigt at der skabes et godt fællesskab mellem alle trænere i klubben. Dette kan blandt andet skabes ved afholdelse af interne seminarer, hvor der trækkes på de kvalifikationer og den viden som klubbens trænere besidder. Der afholdes også som minimum 2 årlige møder for alle trænere og ledere i klubben, hvor alle interessante emner kan bringes på banen og diskuteres i fælles forum. Klubben understøtter rent økonomisk deltagelse på C, B1 og B2 trænerkurser i DBU regi. Der er klubbens målsætning, at der på sigt er tilknyttet en børnekonsulent og en ungdomskonsulent, der kan vejlede de enkelte trænere, samt sikre at Den røde tråd i klubben følges af alle trænere. 17

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 1 af 12 Etisk kodeks for Dansk Sejlsport 2. udgave 2013 Dansk Sejlunion 2013 Præambel Denne etiske kodeks gælder for dansk sejlsport,

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Børnefodboldens organisation i Næstved IF Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/7-2013 vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd.

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd. I dag uddanner vi i dansk fodbold ikke spillerne til det sværeste!!!!!! At kunne besidde bolden i holdet under pres & Uden pres Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner Udd. Der er en årsag til at

Læs mere

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger Klassetrin 7.- 8. 9. kl. /udskolingen Lektion Uge Dato Fagområde Fagaktivitet 1. Intro - Sneakers Cup 2. Teknisk Boldkontrol 3. Teknisk Dribling 4. Teknisk Pasninger (inkl.

Læs mere

Herning KFUM s værdigrundlag

Herning KFUM s værdigrundlag Herning KFUM s værdigrundlag Værdigrundlag: - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på børnenes spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig være i højsædet. Til kampe tilstræbes

Læs mere

Forord fra Formanden har ordet 3. Sportsudvalget har ordet/holdningsudvalget 4. Værdier i Ribe Boldklub 4. Klubfølelse og samhørighed 5

Forord fra Formanden har ordet 3. Sportsudvalget har ordet/holdningsudvalget 4. Værdier i Ribe Boldklub 4. Klubfølelse og samhørighed 5 Forside Indhold Forord fra Formanden har ordet 3 Sportsudvalget har ordet/holdningsudvalget 4 Værdier i Ribe Boldklub 4 Klubfølelse og samhørighed 5 Differentieret træning 6 Niveaudeling 6 Resultater og

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Jyllinge FC Fodboldpolitik

Jyllinge FC Fodboldpolitik Jyllinge FC Fodboldpolitik Indholdsfortegnelse Side. Indholdsfortegnelse.... Forord. 3 3. Læsevejledning 4 4. Klubbens Organisation.. 5 5. Klubbens Mission, Vision og Værdier 6 6. Generelle informationer.

Læs mere

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Fodbold skal være sjovt

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Fodbold skal være sjovt Fairplay for alle DBUs Holdningshæfte Fodbold skal være sjovt Væk med resultaterne Ingen negative tilråb Hellere 5v5 end 11v11 Fokus på udvikling Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg.

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Indhold Introduktion Talent Arv og/eller miljø? Definition af talent Identifikation af talenter Udvikling af talenter Fastholdelse

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne dygtige trænere ned

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Pigefodbold. Hørsholm Usserød Idrætsklub www.hui fodbold.dk. i Hørsholm

Pigefodbold. Hørsholm Usserød Idrætsklub www.hui fodbold.dk. i Hørsholm Pigefodbold i Hørsholm Fodboldforældre Det skal være sjovt at spille pigefodbold DSPFTL Vær med i succesen! Hørsholm Usserød Idrætsklub Velkommen til Danmarks største pigesport PIGEFODBOLD Fodbold har

Læs mere

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større Videnbaseret udvikling af børnefodbolden - fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Nyt bud på en Vision

Nyt bud på en Vision Nyt bud på en Vision I år 2015 har vi i samarbejde med skoler og institutioner i Nørresundby skabt en stabil og omfattende tilgang af medlemmer, således at der opstår et så tilpas stort antal børnespillere,

Læs mere

Fra SfB til FC Svendborg

Fra SfB til FC Svendborg Teknik og tanke Fra SfB til FC Svendborg Niveau- og aldersrelateret træning. 1 Indhold: Indledning side 3 De fem udviklingsområder side 4 Oversigt side 5 U5 U9 side 6 U10 U14 side 8 U15 U19 side 11 Niveau-

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold Kender du DBU Sjællands inspirationskurser? Er du børne- og ungdomstræner, så har du i denne weekend mulighed for at få kendskab til vores kursusudbud, og du har også mulighed for at deltage aktivt i kurserne.

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

KB Mikrofodbold U4-U9 KJØBENHAVNS BOLDKLUB

KB Mikrofodbold U4-U9 KJØBENHAVNS BOLDKLUB KB Mikrofodbold U4-U9 KJØBENHAVNS BOLDKLUB Kjøbenhavns Boldklub blev stiftet d. 26. april 1876. I de første par år blev der kun spillet langbold, men i 1879 indførtes fodbold og cricket, og fra 1883 blev

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet Besøg DBU Fyn Dagens program: Kl. 18.00-18.20 Præsentation af strukturen i dansk talentudvikling Præsentation af DBU s spillestil/spillesystem.

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

AGF Talentsamarbejde

AGF Talentsamarbejde AGF Talentsamarbejde AGF Talentcenter - lokalt AGF TALENTCENTER AGF TALENTCENTER Indhold Vision, definition, mål og handlingsplaner Etiske regler AGF Talentcenter-model Forpligtelser og krav til et AGF

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere