Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub"

Transkript

1 Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual I RB27 gælder følgende i træningen med børn fra U6 til U12 Fodboldtræning SKAL være sjovt.via leg og målrettet træning skal børnene have det sjovt samtidig med at de lærer de basale elementer af fodbolden. Til alle træninger skal der være stor aktivitet og sekvensering af øvelser. Det betyder, at børnene ikke bare kan spille på 2 mål gennem hele træningen, men træner de aldersrelaterede elementer fra ATK! Vi bekender os i RB27 til stationstræning! Det betyder, at der mindst 1 gang om ugen trænes i stationer.trænerrådet bestemmer i samarbejde med trænerne, hvilke grupper der træner sammen, og hvornår. Antal af spillere i hver årgang, træningstider samt antal trænere definerer fra halvår til halvår træningsgrupperne. Som udgangspunkt søges at grupperne U7; U8 og U9 træner samtidig og U10, U11 og U12 træner samtidig. Stationstræning gør det nemmere at matche børnenes individuelle tekniske, taktiske, psykiske og fysiske niveau. Derudover skaber det bedre overblik for den enkelte træner, og giver stor mulighed for forældreinvolvering. Stationstræning gør det samtidig muligt at funktionstræne! Eksempelvis på skift at fokusere på målmandstræning, afleveringer, afslutninger (masser af mål) el.lign.

2 Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Stationstræning skaber yderligere optimale rammer for bedste mulig udvikling af børnespilleren. Træningstiden skal som udgangspunkt fordeles med 25% (træning med spillere under niveau) - 50% (træning med spillere på samme niveau) - 25% (træning med spillere over niveau). Det er vigtigt, at der ikke skabes stor afstand mellem de bedste og næstbedste spillere, men søger at blande spillerne på de næstbedste hold således, at alle oplever at spille med de gode! Teknisk træning vægtes.ved teknisk træning forstår vi træning hvor spilleren lærer at sparke rigtigt, at løbe og drible med bolden, at tæmme bolden at heade osv. God teknik er afgørende for at spille god fodbold. Det anbefales at DBU s teknikmærker anvendes som målbart hjælperedskab til at komme tekniktræningen igennem. Der tilbydes træning mindst 2 gange ugentligt for alle årgange. Derudover kampe/stævner i weekenden (se afsnit om holdninger til kamp). Undgå frafald af spillere. Godt kammeratligt samvær med jævnaldrende i klubben er et vigtigt fundament for succes. Det betyder samtidig, at den enkelte træner skal være indstillet på at samarbejde med de andre foreninger/klubber som børnene færdes i. Der kan opstå situationer hvor fodboldtræning og især kampe kolliderer med andre klubbers stævner/arrangementer. Børnene må ALDRIG tvinges til et definitivt valg mellem fodbold og en anden sport. I stedet søges samarbejdet. Det er i alles interesse. Vi er meget afhængige af velfungerende forældreråd.vi vil meget gerne have forældrenes opbakning til såvel træning som kamp. Det betyder, at forældrene involveres som indskiftningsledere til stævner/ kampe i weekenderne, samt i høj grad på poster i stationstræning. Det tilstræbes, at træner/forældreråd for alle årgange/hold, arrangerer min. et socialt arrangement pr. halvsæson. I vinterhalvåret, 1. November til 1. Marts, spilles indefodbold 1 gang/ugentlig. Fra U10 trænes desuden mindst 1 gang ugentligt udendørs således, at der også i vintersæsonen trænes 2 gange/ugentligt. Udendørsfodbold prioriteres og indefodbold må ikke stå alene som træningstilbud i vinterhalvåret.

3 Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub HOLDNINGER TIL KAMP I RB27 gældende for Børnefodbold: Spiller vi for at vinde? Vi vil selvfølgelig altid forsøge at vinde, men altid ud fra følgende parametre: HAK princippet gælder. Halvdelen Af Kampen! HAK princippet overholdes, også i de lige kampe. Det er DBU s holdning at alle spillere skal spille mindst halvdelen af kampene, og det princip efterlever man i RB27. Rotation på pladserne, alle skal prøve at spille alt. Specialisering er hverken sundt eller sjovt for børnespillere, derfor skal alle spillere - så vidt muligt prøve alle pladser. Dette gælder for alle spillere fra U6 til U12! Udvikling af spillernes færdigheder gennem erfaring (spillerne SKAL prøve situationerne), kommer ALTID før resultater.vi skal forsøge at vinde de enkelte kampe. Sammenhængen mellem flere kampe er principielt ligegyldig, og da FBU/DBU heller ikke registrerer resultater, er det helt uinteressant. Opsæt i stedet for sejren små målsætninger med spillerne. Eksempelvis kan man, I en kamp hvor man er i gang med at tabe stort, lave en målsætningen hvor det gælder om at få lavet et mål, eller få et hjørnespark! Spillerne skal altid have en succesoplevelse med fra træning og kamp!

4 De 10 trænerbud fra DBUs holdninger og handlinger Trænerbud: Fordi: 1. At have udarbejdet et træningsprogram Børnene har krav på en forberedt træner 2. At træningen foregår med bold Mange boldberøringer styrer indlæringen 3. At der er 1 bold til rådighed for hver spiller Til brug for bl.a. jonglering og boldkontrol 4. At spilleren er i centrum Hvert enkelt barn udvikler sig forskelligt, og alle børn har krav på et trænings-program, der stimulerer og udvikler barnet teknisk, psykisk og socialt. Et undervisningsprincip som vis-forklar-vis kan være fordelagtigt. 5. At der spilles på små områder Små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold. 6. At træningen foregår i mindre grupper Spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil. Brug gerne stationstræning. 7. At sikre mange boldberøringer Den bedste måde at udvikle spillernes tekniske færdigheder på er at have så mange boldberøringer som muligt. 8. Af forældrene hjælper i træningen Ofte overværer mange forældre deres børns træning. For mange trænere kan det være en stor hjælp at lade et par forældre stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstræning. 9. At udvikle spilintelligens Stil åbne spørgsmål og lad spillerne finde svarene på banen. Mange voksne forsøger i bedste mening at vejlede børnene i såvel træning som kamp med positive og negative tilråb. Skal børnene imidlertid have mulighed for at udvikle deres egen sans for spil- og rumopfattelse, bør såvel trænere som forældre undgå at råbe løsninger til børnene i spilsituationer. En sammenligning kan tages fra klasselokalet, hvor læreren vejleder børnene i stavning, matematik mm., men lader dem finde løsningerne selv. 10. At der er en god stemning Børnene føler sig trykke i et godt miljø, hvor der er plads til masser af fejltagelser og vildskud men absolut ikke mobning.

5 Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept bind 1 og 2 (ATK) I RB27 gælder følgende i træningen med unge fra U13 til U15 U-13 - U-15 Generelt: Trænerne for de to årgange forventes at have et tæt samarbejde, med et møde pr. halvsæson af min 1-2 timers varighed, hvor der b. la. udarbejdes en fælles plan for året. De nye årgange træner sammen min 2 gange i løbet af vinterhalvåret og som forberedelse til den nye sæson, afvikles min. en kamp mod ekstern modstander også i de skæve årgange U-14 og U-16. For at sikre den enkelte spillers maksimale sportslige udfordring, forventes det at trænere løbende overvejer muligheden for at rykke spillere mellem de forskellige årgange ved hjælp af dispensationer og kvartalsspiller ordningen. Trænerne skal gennem en seriøs og disciplineret indstilling, samt et højt fodboldfagligt og pædagogisk niveau, motivere den enkelte spiller til at tage et medansvar for at sikre en høj sportslig og social kvalitet i såvel træning som kamp.

6 Træningen: Fokus i træningen af U spillere i Ringe Boldklub, er frem for det hold taktiske, i høj grad lagt på an på den enkelte spillers tekniske, taktiske og fysiske udvikling.træningen skal være præget af stor aktivitet og sekvensering af øvelser. Spillerne kan altså ikke bare spille på 2 mål gennem hele træningen, men træner de aldersrelaterede elementer fra ATK! I vinterhalvåret, 1. November til 1. Marts, spilles indefodbold 1 gang/ugentlig. Desuden trænes der mindst 1 gang ugentligt udendørs således, at der også i vintersæsonen trænes 2 gange/ugentligt. Udendørsfodbold prioriteres og indefodbold må ikke stå alene som træningstilbud i vinterhalvåret. Holdene skal deltage i X-antal eksterne indestævner i perioden 1. november til 1. marts. Fra U-15 spilles der Futsal i indendørssæsonen og deltages så vidt muligt i X-antal eksterne Futsal stævner. Træningen afvikles på samme tidspunkt, ugedage og baner som årgangen over. Kampene må så vidt muligt ikke kollidere med træningsdage. Herved sikres et aktivitetsniveau på min 3 dage om ugen.

7 Målsætning: Undgå frafald af spillere. Godt kammeratligt samvær med jævnaldrende i klubben er et vigtigt fundament for succes. Det betyder samtidig, at den enkelte træner skal være indstillet på at samarbejde med de andre foreninger/klubber som de unge færdes i. Der kan opstå situationer hvor fodboldtræning og især kampe kolliderer med andre klubbers stævner/arrangementer. De unge må ALDRIG tvinges til et definitivt valg mellem fodbold og en anden sport. I stedet søges samarbejdet. Det er i alles interesse. I Ringe Boldklub ønsker vi ved hjælp af et godt socialt miljø og et højt fodboldfagligt niveau, at fastholde så mange spillere som muligt. Den enkelte spillers sportslige og sociale udvikling, er vigtigere end resultatet af weekendens kamp. Det tilstræbes, at træner/forældreråd for alle årgange/hold, arrangerer min. et socialt arrangement pr. halvsæson. For U-14/15 gælder det at holdene så vidt muligt deltager i de samme stævner/ture som årgangen under. For U-15 er den sportslige ambition at 1. holdet er placeret i den højeste rent fynske række (elite/mesterrække).

8 Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept bind 1 og 2 (ATK) I RB27 gælder følgende i træningen med unge fra U17 til U19 U-17 - U-19 Generelt: Trænerne for de to årgange forventes at have et tæt samarbejde, med et møde af min 1-2 timers varighed pr halvsæson, hvor der b. la. udarbejdes en fælles plan for året.trænerne for U-19, skal have et tæt samarbejde med trænerne for 1. og 2. senior. De nye årgange træner sammen min 2 gange i løbet af vinterhalvåret og som forberedelse til den nye sæson, afvikles min. en kamp mod ekstern modstander også i de skæve årgange U-18 og U-21. Ældste U-19 rykkes op og træne med 1. senior X antal gange i løbet af hele året. For at sikre den enkelte spillers maksimale sportslige udfordring, forventes det at trænerne løbende overvejer muligheden for, at rykke spillere mellem de forskellige årgange, ved hjælp af dispensationer og kvartalsspiller ordningen. Trænerne skal gennem en seriøs og disciplineret indstilling, samt et højt fodboldfagligt og pædagogisk niveau, motivere den enkelte spiller til at tage et medansvar for at sikre en høj sportslig og social kvalitet i såvel træning som kamp. Klubbens tilbud skal gøres synlige på Ringe Kost og Realskole og de nærliggende efterskoler, for herigennem at rekruttere spillere til tynde årgange.

9 Træningen: Fokus i træningen af U flyttes i stigende grad fra den enkelte spilleres individuelle udvikling over til det holdtaktiske, med et øget fokus på den fysiske træning, samt styrke og skadesforbyggende træning.træningen skal være præget af stor aktivitet og sekvensering af øvelser. Spillerne kan altså ikke bare spille på 2 mål gennem hele træningen, men træner de aldersrelaterede elementer fra ATK! I vinterhalvåret, 1. November til 1. Marts, spilles indefodbold 1 gang/ugentlig. Desuden trænes der mindst 1 gang ugentligt udendørs således, at der også i vintersæsonen trænes 2 gange/ugentligt. Udendørsfodbold prioriteres og indefodbold må ikke stå alene som træningstilbud i vinterhalvåret. Holdene skal deltage i X-antal eksterne indestævner i perioden 1. november til 1. marts. Der spilles Futsal i indendørssæsonen og deltages så vidt muligt i X-antal eksterne Futsal stævner. Træningen afvikles min. en gang om ugen på samme tidspunkt, ugedage og baner som årgangen over. For U-19 gælder det at træningen min. én gang om ugen afvikles på samme tidspunkt, ugedage og baner som 1. senior Kampene må så vidt muligt ikke kollidere med træningsdage. Herved sikres et aktivitetsniveau på min 3 dage om ugen.

10 Målsætning: Undgå frafald af spillere. Godt kammeratligt samvær med jævnaldrende i klubben er et vigtigt fundament for succes. Det betyder samtidig, at den enkelte træner skal være indstillet på at samarbejde med de andre foreninger/klubber som de unge færdes i. Der kan opstå situationer hvor fodboldtræning og især kampe kolliderer med andre klubbers stævner/arrangementer. De unge må ALDRIG tvinges til et definitivt valg mellem fodbold og en anden sport. I stedet søges samarbejdet. Det er i alles interesse. I Ringe Boldklub ønsker vi ved hjælp af et godt socialt miljø og et højt fodboldfagligt niveau, at fastholde så mange spillere som muligt. Der skal både være plads til den ambitiøse spiller og social spilleren. Men udgangspunktet er den ambitiøse spiller og det er heri vi tager vores afsæt. Det tilstræbes, at træner/forældreråd for alle årgange/hold, arrangerer min. et socialt arrangement pr. halvsæson.u holdene skal deltage i et udendørs stævne afviklet udenfor DK pr. sæson. Desuden tilstræbes det at holdene så vidt muligt deltager i de samme stævner. Den sportslige ambition er at 1. holdene er placeret i den højeste rent fynske række (elite/mesterrække). Turneringsfodbold. RB følger de gældende regler og anbefalinger fra DBU om årgangsfodbold, og deltager med hold i de årgange, der udbydes af DBU-Fyn. Fravigelser kan kun ske med Trænerrådets godkendelse.

11 Børne- og ungdomsfodbold i Ringe Boldklub Træneren. Fagligt bekender vi os til DBU s aldersrelaterede træningskoncept, som alle trænere skal have udleveret. En person fra trænerrådet sikrer, at træneren er indforstået med materialet. Evt. afvigelser, kan kun ske efter aftale med trænerrådet. Ringe Boldklub forpligter sig til at tilbyde alle trænere i klubben med en skriftlig træneraftale på min. 2 år - uddannelse op til UEFA B-licens. Cheftræneren forpligtiger sig til at indgå aftale med klubben om uddannelsens igangsætning og lave en køreplan! Det sker naturligvis i samråd, og med respekt for trænerens arbejds- og familie liv i øvrigt. Det er ikke påkrævet at starte et forløb med det samme, men planen skal laves med ungdomsudvalget. Ringe Boldklub forpligter sig til at tilbyde alle hjælpetrænere DBU godkendt C-licens. Det aftales med hver enkelt i hvilket omfang det kan lade sig gøre. Det står frit for om hjælpetræneren vil acceptere tilbuddet, med det tilskyndes. Med jævne mellemrum (ca. hvert andet år) afholdes Teenagetrænerkursus (for ungdomstrænere) og Børnefodboldens basis (børnetrænere) i klubben! Kurserne afholdes i klubbens lokaler, og har en varighed af 3-6 timer.trænere der ikke har være på disse kurser skal deltage! Trænerrådet afholder 2 inspirationsdage om året af en varighed på 2-4 timer. Alle trænere er forpligtet til at møde frem til disse møder, hvor det handler om fælles udvikling og trænerhygge! Dette sker oftest på en træningsdag. Eventuelt kan træning denne dag uddelegeres til forældre.

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Nyt bud på en Vision

Nyt bud på en Vision Nyt bud på en Vision I år 2015 har vi i samarbejde med skoler og institutioner i Nørresundby skabt en stabil og omfattende tilgang af medlemmer, således at der opstår et så tilpas stort antal børnespillere,

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Talentudviklingsmiljøer

Talentudviklingsmiljøer Talentudviklingsmiljøer I mange år har forskere prøvet at finde ud af, hvad der gør at nogle bliver verdensstjerner og andre ikke gør. De har prøvet at finde ud af, om dem der klarer det er født med noget

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009.

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. Lørdag 21 nov. 13.30-14.30 Hvorfor har påfuglehannen 155 fjer, som er 90 cm lang? Den har den store flotte pagt for at score damer, foruden det har den et stort

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere