Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013"

Transkript

1 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980

2 Børnefodbold og træning af børn: Det gode fodboldmiljø Grundprincipper Traditionelt har det været de voksne, der har bestemt hvad rigtig fodbold er altså at spille 11 mod 11 på stor bane. Sådan har det været, allerede når man begyndte til fodbold som lille dreng eller pige. Der er dog intet, der tyder på, at dette har nogen gavnlig effekt på udviklingen af børnene tværtimod. Derfor har DBU de seneste år udviklet nye holdninger til børne- og ungdomsfodbold således at spillet spilles på børnenes og de unges præmisser: Al træning skal være med bold. Spil på små områder med mange boldberøringer. Dimensionerne af banerne, størrelser på mål og bolde samt fodboldreglerne er tilpasset aldersgruppen. Weekend-stævner i stedet for traditionelle turneringer indtil U12. Spillerne skal ikke inddeles efter deres færdigheder men følge deres kammerater med aldersinddeling i årgange samt de børn, der går i klasse med årgangen. I børnefodbold skelnes ikke mellem bredde og elite. Der kan være tale om gode og knap så gode spillere, men en opdeling i bredde og elite er ikke hensigtsmæssig i denne alder. Alle børn er pr. definition breddespillere. Her arbejdes med Fleksibel niveaudeling (Se nedenfor) Ind med oplevelsen og ud med resultater og stillinger, ingen mesterskaber for børn under 12 år, Der skelnes mellem: Børnefodbold op til og med U12 og Ungdomsfodbold fra U13 til og med U19 Træning af børn I HPTI s ungdomsafdeling træner vi som udgangspunkt sammen inden for hver enkelt årgang fra U8. Dvs. at alle spillere i årgangen møder samme sted, træner med de samme trænere og deltager grundlæggende i de samme øvelser. Vi er naturligvis klar over, at spillerne ikke alle er på samme niveau, og vi arbejder derfor underliggende med udgangspunkt i fleksibel niveaudeling. Læring hos børn finder kun sted, hvis træningen matcher deres individuelle tekniske, taktiske, psykiske og fysiske niveau. Børn er meget forskellige, hvilket stiller store krav til træneren om at kunne tilpasse træningen til hvert enkelt barns udviklingstrin og støtte og tillid fra forældrene til dette arbejde. I børnefodbold er decideret fysisk træning helt unødvendigt. Taktiske spille- og skabelonmodeller er ligeledes uden værdi. Som børnetræner skal man fokusere på udviklingen af den enkelte spillers tekniske færdigheder og motoriske evner. Med udgangspunkt i dette har DBU udviklet 10 trænerbud, som børne- og ungdomstræning i HPTI tager udgangspunkt i:

3 De 10 trænerbud DEN GODE BØRNETRÆNER SIKRER SIG ALTID: 1 At have udarbejdet et træningsprogram 2 Al træning foregår med bold 3 At der er én bold til rådighed pr. spiller TRÆNERBUD FORDI... Børnene har krav på en forberedt træner. Mange boldberøringer styrker indlæringen af tekniske færdigheder. Til brug for blandt andet jonglering og boldkontrol. 4 At spilleren er i centrum Hvert enkelt barn udvikler sig forskelligt, og alle børn har krav på et træningsprogram, der stimulerer og udvikler barnet teknisk, psykisk og socialt. Et undervisningsprincip som vis-forklar-vis kan være fordelagtigt. 5 At der spilles på små områder 6 At træningen foregår i mindre grupper 7 At sikre mange boldberøringer 8 At forældrene har mulighed for at hjælpe til i træningen Små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold. Spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil. Brug meget gerne stationstræning. Den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på er at have så mange boldberøringer som muligt. Ofte overværer mange forældre deres børns træning. For mange trænere kan det være en stor hjælp at lade et par forældre stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstræning. 9 At udvikle spilintelligens Sker når man stiller åbne spørgsmål og lader spillerne finde svarene på banen. Mange voksne forsøger i bedste hensigt at vejlede børnene i såvel træning som kamp ved positive og negative tilråb. Skal børnene imidlertid have en chance for at udvikle deres egen sans for spil- og rumopfattelse, bør såvel trænere som forældre undgå at råbe løsninger til børnene i spilsituationer. En sammenligning kan tages fra klasselokalet, hvor læreren vejleder børnene i stavning, matematik med mere, men lader dem selv finde løsningerne. 10 At der er en god stemning Børnene føler sig trygge i et godt miljø, hvor der er plads til masser af fejltagelser og vildskud, men absolut ikke til mobning.

4 Fleksibel niveaudeling Principperne bag fleksibel niveaudeling er, at konsekvent niveaudeling er en dårlig ide, ligesom det er en dårlig ide aldrig at niveaudele. Det er både vigtigt, at børnene oplever at spille kampe i et miljø, hvor de har tid og mulighed for at afprøve og lykkes med deres finter og driblinger, og at børnene oplever at spille med spillere, der er dygtigere end dem selv. Her ser de mange rigtige løsninger og lærer mere, end hvis de hele tiden spiller med spillere på eget niveau. Dette betyder også, at de dygtige børn på en årgang en gang imellem bør træne eller spille kampe med endnu dygtigere børn, eventuelt fra årgangen over. Spørgsmålet om niveaudeling er altså ikke et spørgsmål om enten/eller, men snarere et spørgsmål om hvornår og hvordan. Vi skal niveaudele af hensyn til børnene og deres udvikling ikke af hensyn til resultater! Man kan sige at det ikke handler om at Lige børn leger bedst, men at Lige hold leger bedst! Hvornår skal vi niveaudele? I de yngste årgange er det altoverskyggende tema legen med bolden, derfor: Ingen niveaudeling for U7 og yngre! Men: Begyndende niveaudeling fra og med U8! Efter princippet : 25 % af tiden bør spillerne udfordres af spillere under deres eget niveau. 50 % af tiden af spillere på deres eget niveau. 25 % af tiden af spillere over deres eget niveau. Denne tommelfingerregel har vist sig at kunne skabe et stimulerende og udviklende miljø. Fra U10 vil det være naturligt at inddele børnene efter deres udviklingstrin. Hermed menes en mere fast niveaudeling. I den daglige træning anbefales en fleksibel niveaudeling hvor børnene ikke inddeles i faste/lukkede grupper i halve og hele sæsoner. Forældrenes rolle Forældre og træning Forældre er meget velkomne til at være tilstede ved træning. Her opfordres man til at være behjælpelig med at slæbe redskaber og bemande stationer meddel gerne træneren, hvis du ved, du rimeligt fast kan hjælpe en dag om ugen, så træneren har mulighed for at medregne dette i planlægningen! Forældre og rekruttering af trænere HPTI er en lille fodboldklub, der er afhængig af involvering af spillernes forældre og evt. ældre søskende. Vi har ikke en stor trænerstab at trække på eller mulighed for at betale for trænere udefra til børnefodbold. Derfor rekrutteres trænere oftest blandt børnenes forældre er dette ikke muligt, kan de ske, at det heller ikke vil være muligt at etablere træning for årgangen. Derfor opfordrer vi forældre, der har lyst til at påtage sig trænerhvervet til at melde sig! Til gengæld tilbyder HPTI-fodbold fri kontingent for hele husstanden, årlig træner-tøjpakke samt mulighed for trænerkurser og -uddannelse i DBUFyn-regi. Forældrerepræsentanter I HPTI opfordrer vi til, at der for hver årgang/afdeling og gerne for hvert tilmeldt hold vælges 1-2 forældre-repræsentanter, der kan hjælpe trænerne med planlægning og koordinering i forbindelse med stævner og fx ift. spillertøj samt være ungdomsformandens kontakt til holdet ift. sociale tiltag i klubben. Trænerne har i forvejen påtaget sig en stor

5 opgave med ansvaret for en stor flok glade børns fodboldsmæssige udvikling HUSK, DE ER OFTEST TRAVLTE FORÆLDRE SOM JER SELV! At være forældrerepræsentant kræver ikke, at I selv er inde i fodboldregler osv. kun at I interesserer jer for jeres børns og deres kammeraters fritid! Forældre og tilskuere til kamp Forældre og andre tilskuere er meget velkomne men skal udelukkende opholde sig langs den ene sidelinje i god afstand til trænere og spillere. Forældre og øvrige tilskuere må alene komme med positive tilråb til børnene og skal afholde sig fra at instruere. Ligeledes opfordrer vi stærkt til at begreber som målpenge ikke tages i brug, da det ikke fremmer sammenholdet og udviklingen på holdet det skal gerne være lige vigtigt at være forsvarer, at lægge op til mål eller at stå på mål, som at score! De 10 forældrebud DBU har udviklet 10 forældrebud, som vi i HPTI opfordrer jer til at læse igennem og bruge i fx en snak om ambitioner og holdninger på forældremøder med trænerne: Mød op til træning og kamp dit barn ønsker det. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen ikke bare til din datter eller søn. Giv opmuntring i både med- og modgang giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. Respekter trænerens brug af spillere forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. Se på dommeren som en vejleder kritiser ikke hans/hendes afgørelser. Giv opfordringer til dit barn om at deltage pres ikke. Spørg om kampen var spændende og sjov ikke kun om resultatet. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke. Vis respekt for arbejdet i klubben bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement. Tænk på, at dit barn spiller fodbold ikke dig!

6 Træning og kampe Træningstilbud i HPTI-fodbold Træningsmængden stiger gradvis med ungdomsspillernes alder under hensyntagen til fysisk formåen i forhold til spillernes alder samt ambitionsniveau for afdelingen og trænerne. Vejledende træningstilbud, der altid justeres i samarbejde med trænerne er: Alder / Årgange Hpti-træningstilbud (Vejledende) U1-5 1 time pr uge (weekend) U6-7 1 time pr. uge (hverdag) U8 U9 U10 - U13 U14 - U19 Kampform 2 x 1 time pr. uge 2 x 1 time og 15 min. pr. uge 2 x 1½ time pr. uge 2-3 x 1½-2 timer pr. uge DBU s grundprincipper for børne- og ungdomsfodbold udmøntes i følgende kampformer: Alder / Årgange Stævneform Turneringsform Spilletid Bold- Resultatformidlinstørrelse U1-5 (Mulighed for (Stævne) - 3-3v3) U6-7 3v3 Stævne 1 x 12 min. 3 Nej 2 x 7 min. U8 5v5 Stævne 2 x 10 min. 3 Nej (2 x 15 min.) U9 5v5 Stævne 2 x 10 min. 4 Nej (2 x 15 min.) U10 5v5 Stævne 2 x 10 min. 4 Nej (2 x 15 min.) U11 7v7 Stævne 2 x 10 min. 4 Nej (5v5) (2 x 15 min.) U12 7v7 Kampe 2 x 30 min. 4 Ja U13 9v9 og 11v11 (7v7) U14 9v9 og 11v11 (7v7) U15 11v11 U16-piger 11 v 11 U16-17-drenge 11 v 11 U piger 11 v 11 U18-19-drenge 11 v 11 Kampe 2 x 30 min. 4 Ja Kampe 2 x 30 min. 4 Ja 2 x 35 min. Kampe 2 x 30 min. Piger: 4 Ja 2 x 35 min. Drenge: 5 Kampe 2 x 30 min. 4 eller Ja 2 x 40 min. let 5 Kampe 2 x 30 min. 5 Ja 2 x 40 min. Kampe 2 x 30 min. Let 5 Ja 2 x 40 min. Kampe 2 x 45 min. 5 Ja

7 Hjemmekampe Når man er træner eller holdleder ved et holds hjemmekamp i HPTI, er man VÆRT og har derfor nogle opgaver ift. de gæstende hold og som repræsentant for klubben. For at hjælpe træner eller holdleder i denne opgave er udarbejdet følgende folder, som forefindes i boldskur, på hjemmesiden, er udsendt til trænere og kan rekvireres hos Ungdomsformand: Hjemmekampe infofolder Dertil er udarbejdet en skabelon til velkomst til uddeling til de deltagende hold ved hjemmekampe i stævneform forefindes på hjemmesiden, er udsendt til trænere og kan rekvireres hos Ungdomsformand Stævne-velkomst HPTI Spillerne Som for trænere og forældre, er det vigtigt, at der også for spillerne er målsætninger for, hvordan man omgås både hinanden og modstandere til træning og kamp. Herunder listes en række fokusområder i forhold til det at indgå i en fodboldgruppe, der skal være udgangspunkt for at spille fodbold i HPTI: Spillerne skal tale ordentligt til hinanden og træneren. Aldrig negativ kritik af hinanden, hverken på eller udenfor banen. Aldrig kritik af kamplederens kendelser, du kan alligevel ikke omstøde kendelsen. Fairplay frem for alt! Vi starter kampen med at ønske hinanden en god kamp. Vi takker pænt for kampen også til dommeren. Man siger undskyld hvis man begår et frispark eller der dømmes herfor. Spillerne skal være gode repræsentanter for klubben. Vi har fokus på det sociale og opbygning af kammeratskaber (det kunne jo blive livslange). Det opfordres til, at disse fokusområder, såvel som forældre- og trænerbud jævnligt tages op i afdelingen til forældre- og spillermøder!

8 Sportslige målsætninger Ungdomsafdelingen anno 2013 Arbejdet med børn og unge i klubben tager udgangspunkt i de værdier som udtrykkes i DBU s holdningshæfte Holdninger & handlinger. Heri sættes fokus på at den enkelte får et hav af boldberøringer, på individuel udvikling frem for kampresultater og selvfølgelig at børnene skal have det sjovt. I tillæg hertil har klubben formuleret Retningslinjer for Ungdomsafdelingen med grundprincipper for det gode fodboldmiljø, træner- og forældrebud samt samarbejde mellem trænere, forældre og ungdomsformand/bestyrelse. På drengesiden er målet at have min spillere på hver årgang. På pigesiden er målet på kort sigt et hold for hver anden årgang på længere sigt et hold pr årgang. Børne- og ungdomsholdene deltager som minimum i de 2 udendørs-halvsæsoner i dbufyns børne- og ungdomsturneringer, hvor de progressivt spiller henholdsvis 3- mands, 5-mands, 7-mands, 9-mands og 11-mands fodbold (Se oversigtsskema for træning og kampe). I indendørssæsonen vælges mellem dbufyn-stævner og betalingsstævner. Fra U-10 er det klubbens målsætning at alle hold skal have muligheden for at deltage i mindst et stævne om året med overnatning (indebærer egenbetaling og hjælp fra forældre til det praktiske). Socialt er målet at opbygge et klubmiljø på tværs af årgange som minimum 2 fællesarrangementer samt mindre arrangementer i fx klubhuset for jævnaldrene hold. De enkelte hold opfordres også til at benytte klubhuset til sociale arrangementer ungdomsformanden kan være behjælpelig med dette. Der tilbydes og opfordres til afholdelse af forældremøder for hver årgang/afdeling med deltagelse af ungdomsformanden minimum én gang om året (sæsonstart, august). Her vælges forældrerepræsentant, der er bindeled mellem holdet og ungdomsformand/bestyrelse ift. sociale tiltag.

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen 1 FORÆLDREHÅNDBOG KONKURRENCEAFDELINGEN 1 Forord 4 Holdene i MK-31: 4 Talent 2 4 Talent 1 6 Konkurrence I 8 Konkurrence 2 10 Årets gang 12 Kommunikation i K-afdelingen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009.

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. Lørdag 21 nov. 13.30-14.30 Hvorfor har påfuglehannen 155 fjer, som er 90 cm lang? Den har den store flotte pagt for at score damer, foruden det har den et stort

Læs mere

Handlinger & holdninger

Handlinger & holdninger Handlinger & holdninger Debat oplæg Den nye vej den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold Af Keld Bordinggaard og Kasper Hjulmand Indhold Indledning....................................................................

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere