ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6"

Transkript

1 nr erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA Producent af dansk armaturdesign sparer 130 ton CO22 SIDE 10 ELBIL VISER VEJEN Renault Fluence-elbilen scorer højt hos det danske fodboldlandshold SIDE 7

2 status på 85/15 I DONG Energy har vi en vision om at levere ren og stabil energi. Vi er derfor gået i gang med en omstilling fra fossil energi til vedvarende energi, og vi tager hele tiden nye skridt mod realiseringen af visionen. Klimaudfordringen er en barsk realitet, som ingen kan løbe fra. Men hvor de internationale klimaforhandlinger er gået helt i stå, kommer lederskabet i dag fra enkelte lande, regioner, byer og virksomheder. DONG Energy gør sit til at fremme omstillingen til en mere grøn og bæredygtig økonomi. Fremtidens vækstmuligheder ligger i at udvikle bæredygtige løsninger, og vi har samtidig alle et ansvar for at aflevere et ordentligt samfund til de kommende generationer. I DONG Energy kalder vi omstillingen 85/15. I 2006 kom 85 procent af DONG Energy s el- og varmeproduktion fra fossil energi, mens 15 procent kom fra vedvarende energi. I 2040 skal 85 procent af vores el- og varmeproduktion være baseret på grøn energi. Synlige resultater En konsekvens af omstillingen er, at vi vil bruge langt mindre kul. Mellem 2006 og 2010 har vi reduceret kulforbruget med en tredjedel - fra 6 mio. ton til 4 mio. ton. Vi arbejder på at nedsætte kulforbruget med yderligere to mio. ton frem mod Sådanne tiltag betyder, at vi hele tiden reducerer vores CO 2 -udledning. Målet er at halvere vores CO 2 -udledning i 2020 sammenlignet med 2006, og vi er forud for reduktionsplanen. Milliarder investeres i vindkraft Vi tager hele tiden nye skridt mod realiseringen af visionen. DONG Energy investerer hvert år milliarder i vedvarende energi. Når det gælder havvindmøller, er vi verdensførende. Vi har opført halvdelen af verdens havvindmølleparker, og vi har netop besluttet at opføre en havvindmøllepark på 389 Megawatt i Det Irske Hav. Det plejer at tage to år at opføre en vindmøllepark. Nu regner vi med at kunne gøre det på ét. Det er der ingen andre, der kan. Elbiler og bioethanol Inden for transportsektoren ser vi elbiler og 2. generations bioethanol, som bidrag til en omstilling til mere ren energi. Elbiler giver mulighed for at lagre den ustabile elproduktion fra vindmøllerne om natten, hvor energiforbruget typisk er lavt. Vi har derfor investeret i Better Place. Det kan du også læse mere om i dette magasin. Et andet spændende projekt er bioethanol. I Kalundborg har vi opført et anlæg, der producerer 2. generations bioethanol af halm. Det er et udviklingsprojekt, men det globale markedspotentiale er stort. Som du også kan læse i denne udgave af INDSIGT samarbejder vi med mange andre aktører for at kunne lave omstillingen til grøn energi. Vi har siden 2007 indgået 100 klimapartnerskaber med private og offentlige virksomheder og organisationer, som deler vores vision og tro på, at energioptimering, vedvarende energi og udvikling af nye cleantech-løsninger er vejen frem for at løse de globale klimaudfordringer. En dansk styrkeposition Omstillingen til grøn energi er godt for klimaet, men det er også godt for konkurrenceevnen. Omlægningen af energisystemet i Danmark efter oliekriserne i 1970 erne betød et kæmpe løft for virksomheder som Danfoss, Grundfos, Rockwool og Velux, der i dag er verdensførende på hver deres område. Nu skal vi igen omlægge energisystemet. En ambitiøs satsning på grøn energi kan fastholde den styrkeposition inden for cleantech, som Danmark har og kan skabe vækst og arbejdspladser. Mulighederne er der, hvis vi i fællesskab sætter al vores energi ind på det. God læselyst Anders Eldrup, Adm.direktør Udgives af DONG Energy A/S Nesa Allé 1, 2820 Gentofte Redaktion Marianne Mølleskov, Susse Winther Skribenter Susse Winther Esben Norrbom, Operate A/S Fotos Lennart Søgård-Høyer Miklos Szabo/TV 2, Colurbox Layout og produktion DONG Energy International Marketing, Sofie Jay Lindgreen og Henrik Greve Tryk Scanprint A/S, udgivet oktober nr indsigt

3 Ekstern hjælp får tingene til at ske 06 STORE BESPARELSER HOS VOLA Dansk armaturdesign vinder på energioptimering KLIMAPARTNERSKABER BETALER SIG Klimapartnere styrker både forretning og klimaindsats. VI HAR LØFTET I FLOK I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet. LANDSHOLDET TESTER ELBIL ENERGIOPTIMERING ER KOMMET FOR AT BLIVE STATUS PÅ ENERGIMARKEDET INDKØBSRÅDGIVNING GIVER RO I MAVEN Vælg en totalløsning eller gør en del selv. Begivenheder langt fra Danmark påvirker energipriserne. Renault Fluence overrasker Bendtner og Agger. Næstved Pulverlakering tror på fremtiden. INDSIGT NR

4 KLIMAPARTNER KLIMAPARTNERE STYRKER BÅDE FORRETNING OG KLIMAINDSATS 100 virksomheder, kommuner og organisationer har sat handling bag deres klimaambitioner og er indgået i et klimapartnerskab med DONG Energy. Det handler om at reducere energiforbruget, skubbe på udviklingen af vedvarende energi, videndele med de øvrige klimapartnere og sende et klimavenligt signal til medarbejdere, kunder og leverandører. Siden Novo Nordisk og DONG Energy i maj 2007 underskrev den første aftale om klimapartnerskab er der indgået omkring 100 klimapartnerskaber. Desuden er klimapartnerløsningen løbende blevet udviklet med blandt andet netværkstilbud og individuelle energi- og klimaløsninger. Et klimapartnerskab er et langsigtet og gensidigt forpligtende samarbejde, der er baseret på en fælles klimavision, gensidig tillid og en strategi for hvordan resultaterne opnås. Gevinsten består ikke kun i at reducere forbruget af el, varme eller vand men generelt også i at kunne opfylde de stigende forventninger, der stilles til klimaansvarlighed fra medarbejdere, kunder og leverandører, uanset om klimapartneren er en virksomhed, en kommune eller en organisation, fortæller Allan Schefte, Markedsdirektør, DONG Energy. Grundpillerne: Energibesparelse og klimavenlig strøm Den mest klimavenlige energi er den, som ikke bruges. Derfor gør klimapartnerne en ekstraordinær indsats for at reducere energiforbruget. I tæt samarbejde med kunden, hjælper DONG Energy s energirådgivere med at identificere og fastsætte mål for energibesparelserne via optimering eller brug af nye klimavenlige teknologier. Klimapartneren kan typisk forvente at opnå en energibesparelse i størrelsesordenen 10 til 30 procent. Klimapartnerne forpligter sig til at realisere energibesparelserne og investere hele eller dele af besparelsen i klimavenlig strøm øremærket fra DONG Energy s nuværende eller kommende havvindmølleparker. Dermed kan klimapartnerne medvirke til at fremrykke investeringer i opførsel af ny vedvarende energi. Individuelle klimapartner-løsninger For flere af klimapartnerne er samarbejdet baseret på individuelt tilpassede løsninger. Vi tilbyder eksempelvis programmer for klimapartnerens medarbejdere, som øger opmærksomheden på energirigtig adfærd. Eksempelvis ved at uddanne udvalgte medarbejdere som klimaambassadører. Vi har også bistået med rådgivning blandt andet om CO 2 Footprint og klimastrategi. I fremtiden forventer vi desuden, at klimapartnerskaberne i stigende grad vil involvere klimapartnerens transport, eksempelvis med elbiler. Der er også fokus på at supportere virksomhedernes egen energiproduktion for eksempel med solceller, biogas eller minivindmøller. For at give klimapartnerne den bedste platform for forankring af klimaindsatsen, får partnerne en række guides, blandt andet klar til klimakommunikation og kortlægning af energiforbruget. Det skaber særlig værdi for mindre virksomheder og organisationer. NETVÆRK OG VIDENDELING ERFA/netværksmøder og muligheden for at udveksle erfaringer med andre klimapartnere udgør et centralt omdrejningspunkt i partnerskaberne. PARTNERSKABET GIVER GOD ENERGI Flere klimapartnerskaber har fokus på at udnytte den gensidige nytteværdi og de unikke muligheder partneren selv råder over. Eksempelvis køber DONG Energy kakaoskaller fra partneren Toms og bruger dem som biomasse i ét af sine kraftværker. Et andet eksempel er Fredericia Kommune, hvor DONG Energy samarbejder med det lokale rensningsanlæg om at producere biogas. 4 NR INDSIGT

5 KLIMAPARTNER KLIMAPARTNERSKABER OG VÆRDISKABELSE RAPPORT FRA MANDAG MORGEN I en ny rapport har Mandag Morgen undersøgt værdien af DONG Energy s klimapartnerskaber. Rapporten viser, at de omkring 100 klimapartnerskaber som DONG Energy har indgået siden 2007 er et værdifuldt værktøj for såvel klimapartnere, klimaet og samfundet. Med et klimapartnerskab sparer kunden ikke blot energi, penge og støtter produktionen af vedvarende energi. Det skaber også en attraktiv platform, der understøtter profileringen af virksomheden både eksternt og internt. Det kan Mikkel Klausen, CSR-chef i KMD tale med om: Internt har vi set, at klimapartnerskabet giver værdi i forhold til medarbejdernes opfattelse af virksomheden. Samtidig ser vi i øjeblikket på, hvordan vi, i samarbejde med DONG Energy, kan tilbyde konkrete viden- og rådgivningstilbud, som kan styrke vores medarbejderes klimaindsats både i og uden for arbejdstiden. Klimapartnerskaberne er koblet til DONG Energy s ambitiøse målsætning om at styrke udbygningen af vedvarende energikilder i energiproduktion. Når vi lægger en ambitiøs strategi og siger at energiproduktionen i dén grad skal ændres, er det afgørende, at vi inddrager vores kunder, fortæller Partnerskabschef i DONG Energy Henning Andresen. Til grund for rapporten ligger en omfattende undersøgelse som Mandag Morgen gennemførte i sommeren 2011 blandt DONG Energy s Klimapartnere, en række eksterne samfundsaktører, samt internationale eksperter. Du kan læse mere om vores klimapartnere på klimapartner.dk Bestil rapporten på DE KLIMAPROFESSIONELLES UDFORDRING 2012 I maj og juni gennemførte Mandag Morgen og DONG Energy en webbaseret undersøgelse blandt 424 danske klimaprofessionelle fra både private og offentlige organisationer. Udvalgte konklusioner: Myndighederne skal være bedre til at anerkende og belønne klimaindsatser, så det bliver mere attraktivt at foretage fremadrettede energi- og klimainvesteringer. 60 % forventer, at medarbejdere vil begynde at stille flere krav til deres virksomhed/organisation om at gå aktivt ind i klimaindsatsen. Mere end 70 % forventer samtidig, at kunder, borgere og myndigheder vil begynde at stille krav om at tage et aktivt medansvar. NYT NETVÆRK FOR KLIMAPROFESSIONELLE Undersøgelsen blandt de klimaprofessionelle viser, at de der har det daglige ansvar for at få klimavisionerne omsat til reelle klimaindsatser, eksempelvis via energibesparelser og grøn teknologi, mangler opbakning og fokus. Et flertal svarer nemlig, at en af deres største klimaudfordringer i 2012 er manglende fokus og opbakning både internt på arbejdspladsen og fra politisk side. nelle kan dele viden og erfaringer om alt fra, hvordan man udvikler en klimastrategi til gode måder at spare på energien. Netværket har allerede 500 personlige medlemmer som mødes på Se mere på hvor du også kan læse om de udvalgte Green Board medlemmer og selv kan ansøge om medlemskab. DONG Energy har i samarbejde med Mandag Morgen startet et nyt netværk, hvor klimaprofessio- INDSIGT NR

6 KROMANN REUMERT ENGAGEMENT GIVER RESULTAT Sådan inddrages medarbejdere og ledelse i Kromann Reumert Ideer indsamles og behandles løbende af den klimaansvarlige. Interne klimakampagner, f.eks. i forbindelse med klimatopmødet. Prioriteret indsats hos ledelsen med deltagelse i tværgående CSRstyregruppe, der mødes mindst fem gange årligt. Kontorerne i Aarhus og København arbejder sammen på tværs. I Kromann Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet. Sammen med DONG Energy fik de klimaindsatserne ind i kontorerne og ud i alle kroge af virksomheden. ADVOKATER FOR KLIMAET På få år er Damarks største advokatfirma Kromann Reumert kommet gennem en omfattende klimaindsats, og gjort det til en fælles mission blandt ledere og medarbejdere. Siden 2008 er virksomhedens CO 2 -udledning reduceret med 18 procent. Dermed er man tæt på det fælles mål om 20 procent inden Vi er rigtig stolte af, at vi som kontorvirksomhed har vist, at der er masser af energi at spare. Man behøver ikke være en stor produktionsvirksomhed for at kunne gøre en indsats, fortæller Kommunikationschef og CSR-ansvarlig, Kirsten Hejlskov Jensen. Medarbejderne går forrest En vigtig del i klimaindsatsen er at have medarbejderne med: Medarbejderne er en af vores bedste inspiratorer. De kommer med forslag til, hvor vi kan spare og optimere, og så er de med til at holde klimaindsatsen levende i dagligdagen, understreger Facility Manager, Jane Meier Christiansen, som er ansvarlig for klimaindsatsen i Kromann Reumert og modtager mange forslag til interne energibesparende tiltag. Blandt forslagene fra medarbejderne har været opsætning af bevægelsescensorer, der styrer lyset, sundere og mere klimavenlig mad til virksomhedens omkring 600 ansatte og udskiftning af kopimaskiner og printere. Derudover har der også været interne kampagner, f.eks. Klimauger, hvor medarbejderne dagligt blev mødt med budskaber som tag trappen frem for elevatoren, det sparer på CO 2 -forbruget. Videokonferencer og vindmøller Der er også blevet sparet på rejsekontoen blandt andet ved hjælp af videokonferencelokaler i både København og Aarhus, efter klimastrategien blev fastlagt. Selvom videokonferencerne ikke altid kan erstatte det fysiske møde, er der både tid og penge at spare og videokonferencerne er nu blevet så populære blandt medarbejderne, at der skal etableres ekstra lokaler. Så store besparelser på så kort tid er resultatet af en indsats, hvor hele Kromann Reumert har løftet i fælles flok for at nå målene. Og stoltheden i klimarbejdet findes overalt i virksomheden fra viceværterne til direktørgangen. Jane Meier Christiansen, klimaansvarlig, Kromann Reumert. Ud over videokonferencer og øvrige klimaindsatser i kontorerne har Kromann Reumert investeret i DONG Energy s vindmøllepark, Horns Rev II. På den måde kan Kromann Reumert medvirke til at fremme udbygningen af vedvarende energi, forklarer Jane Meier Christiansen. Løsninger på tværs Klimapartnerskabet blev etableret i starten af 2011 og var resultatet af en tæt dialog med DONG Energy s klimapartnerskabsafdeling, hvor man sammen fandt frem til netop de indsatsområder, der kunne løfte Kromann Reumerts klimaindsats. Da DONG Energy kom på besøg første gang var vi lidt spændte, for vi havde jo selv igangsat en lang række indsatser, men der var selvfølgelig meget mere at hente. Vi havde en rigtig god dialog om, hvordan vi kunne gøre endnu mere ved at tænke på tværs af virksomheden og udnytte vores muligheder, fortæller Jane Meier Christiansen. En primær udfordring var, at kontorerne i Aarhus og København havde hver deres udgangspunkt for klimaindsatsen. Kontorbygningen i Københavns Nordhavn er moderne byggeri, der er energioptimeret, hvorimod bygningerne i Aarhus er mere end 60 år gamle. Det var derfor vigtigt at der blevet fundet løsninger, der kom begge kontorer til gavn. I Aarhus blev der blandt andet foretaget varmetabsmålinger, hvilket førte til efterisolering og udskiftning af vinduer. I de nyere lokaler i København har man samlet flere energiforbrugende installationer, blandt andet virksomhedens it-servere, som kan køles mere effektivt i de mere moderne lokaler i København. Netværket giver nye muligheder Gennem klimpartnerskabet med DONG Energy har Kromann Reumert kunne optimere og systematisere sin klimaindsats. Det har sparet både energi og penge. Samtidig har klimapartnerskabet betydet øget deling af viden og erfaringer med de andre klimapartnere. Vi er lykkedes med at spare på energien, og den erfaring vil vi meget gerne dele med andre virksomheder. Samtidig lærer vi af de andre partnere, som giver os gode råd og vejledning, slutter Jane Meier Christiansen. Netop netværksdelen for klimapartnere og dets udvikling ser Kromann Reumert frem til i de kommende år. 6 NR INDSIGT

7 ELBIL ELBIL VISER VEJEN Spillerne er fra venstre: Michael Sliberbauer, Michael Krohn-Dehli og Nicklas Pedersen Som medejer af elbilsoperatøren Better Place deltager DONG Energy i arbejdet med at få mange flere elbiler på gaden. Tirsdag den 30. august fik fodboldlandsholdet mulighed for at trykke på speederen. Det var godt nok pokkers! Sådan var ordene, da Liverpool- og landsholdsspiller Daniel Agger steg ud af den Renault Fluence-elbil, han afprøvede under landsholdets besøg hos Better Place. Tilsyneladende kan der være kunder blandt spillere, trænere og assistenter, når elbilerne for alvor begynder at rulle ud på de europæiske veje. Daniel Agger var ikke alene om at rose køreegenskaberne og visionen bag Better Place s og DONG Energy s arbejde. Nicklas Bendtner sammenlignede Renaulten med Audi og VW Passat, som går til en noget anden pris end elbilen. Renault Fluence har et rigtig lækkert design, og man får fantastisk meget bil for de cirka kr, den koster. Jeg kan godt lide lyden af en kraftig motor, men det har bestemt også sine fordele at køre i en elbil, der ikke støjer. Jeg elsker at høre musik i bilen, og det kan man jo gøre uden at blive forstyrret af motorstøj. Hvorfor elbiler? Elbilerne kan løse flere af de store udfordringer Danmark står over for i arbejdet med omstilling til en mere klimavenlig energiproduktion og - forbrug. Sammen med boliger og landbrug skal udledningen af CO 2 fra transportsektoren være reduceret med 20 procent i Elbilerne er et af de mest effektive redskaber i dette arbejde, for forbruget af benzin og diesel reduceres markant, når elektricitet bliver brændstoffet. Desuden kan den CO 2 -fri elproduktion fra vindmøller udnyttes mere optimalt, idet elbilernes store batterier kan lagre strøm. Det er baggrunden for DONG Energy s engagement i arbejdet med at udbrede elbiler i Danmark. Elbil som batteri for vedvarende energi Muligheden for at lagre strøm er afgørende, når vi skal øge andelen af vedvarende energi i elnettet. Vi vil se en fordobling af elproduktionen fra vindmøllerne, og de producerer jo, når det blæser. Derfor skal vi kunne lagre strøm, og det kan vi ved at oplade elbilerne, når forbruget er lavt, fortæller Lars Clausen, koncerndirektør i DONG Energy. Med en intelligent styring kan elbilerne oplades i takt med prissignaler. Hvis elforbruget pludselig stiger, vil prisen også stige, og som elbilsejer er dette ikke det bedste tidspunkt at få opladet batterierne. Derfor skal opladningen kunne afbrydes og genoptages automatisk i takt med, at forbrug og priser svinger. Sæt strøm til bilflåden En række danske virksomheder arbejder i dag med elbiler som en integreret del af for eksempel CSR-strategier, HR-strategier eller slet og ret som marketinginitiativer. For nærmere information om hvordan elbiler kan indgå i jeres organisations bilflåde, kan du kontakte Peter Cramon, Business Development Manager, Better Place Danmark. Tlf.: Du kan også booke en gratis prøvetur i Better Place Center, Hellerup, på tlf.: INDSIGT NR

8 RÅDGIVNING FORTSAT FOKUS PÅ ENERGIOPTIMERING DANMARK BLIVER FOREGANGSLAND I EU EU har et fælles mål om at spare 20 procent på energiforbruget i EU i Desværre ser det ud til, at det halter med at nå det fælles vedtagne mål. Nye initiativer er nødvendige, hvis landene ikke kun skal nå halvvejs i mål. Den danske model for energioptimering ser ud til at løbe med opmærksomheden. Den nedslående prognose er baggrunden for, at Europa-Kommissionen i Bruxelles i juni måned 2011 offentliggjorde et udkast til sit nye direktiv for energieffektivitet. Direktivet giver Danmark mulighed for at blive foregangsland i Europa, for det er det danske arbejde med virksomheder og private husstande, der er forbilledet for Kommissionens model og nye direktiv. Det er meget positivt, at EU adopterer den danske model, hvor energiselskaberne spiller en central rolle. I tæt samarbejde med vores kunder finder vi nye løsninger. DONG Energy har således i 2010 realiseret besparelser på mere end 300 millioner kilowatt-timer, svarende til forbruget i husstande, fortæller Lars Clausen, koncerndirektør i DONG Energy. Succesfulde klimapartnerskaber Besparelserne er blandt andet opnået i kraft af de omkring 100 klimapartnerskaber, DONG Energy har indgået med virksomheder, kommuner og organisationer. Flere af vores klimapartnere har sparet over 15 procent på energiforbruget, og DONG Energy undersøger om denne løsning kan udbredes til og inspirere kunder i andre lande. Den danske model for energibesparelser er en effektiv måde at opnå besparelser og reducere CO 2 -udledning på. Og hvis det nye direktiv bliver gennemført ambitiøst, kan det åbne for et stort salg af danske løsninger til energibesparelser i bygninger og energirådgivning. Både til virksomheder og private i EU-lande som for eksempel Tyskland, England, Sverige og Polen. Stort besparelsespotentiale i Danmark Et øget politisk fokus betyder, at vi kan vente yderligere krav til blandt andet renovering og nybyggeri i den nære fremtid. For selvom man har gjort det godt i Danmark, betyder det ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. Der ligger mange energibesparelser og venter. Energioptimering skal fortsat være i fokus, hvis Danmark skal indtage rollen som foregangsland og ønsker at skabe flere investeringer i ny energiteknologi. 8 NR INDSIGT

9 RÅDGIVNING ESCO OG DONG ENERGY DEN BILLIGSTE ENERGI ER DEN I IKKE BRUGER Første skridt er at få overblik over besparelsespotentialet og et samarbejde med DONG Energy s energirådgivere kan skrues sammen præcis efter jeres behov. Et energioptimeringssamarbejde mellem DONG Energy, som energitjenestevirksomhed (Energy Service Company), og en offentlig eller privat virksomhed eller organisation, hvor vi tager den økonomiske risiko, og giver garanti for energibesparelserne. Hvor kan der effektiviseres? DONG Energy s rådgivere gennemgår virksomheden og udarbejder et beslutningsgrundlag for mulige optimeringsprojekter. Energianalysen giver overblik over jeres muligheder samt energirådgiverens anbefalinger. Hvad giver størst effekt? Efterfølgende udvælges en række projekter, som gennemarbejdes nærmere. Rapporten fungerer som et solidt underbygget idékatalog for energieffektivisering med angivelser af tilbagebetalingstider ved gennemførsel af de enkelte projekter. Hvilken form for samarbejde passer jer bedst? Nogle kunder ønsker kun hjælp til den indledende energianalyse, rapportudarbejdelse og målinger, hvorimod andre ønsker en full service opgave. Ved eksempelvis ESCOløsninger yder vi garanti for besparelserne og rentabiliteten af energieffektiviseringen, og vi kan hjælpe med finansieringen. Faserne i et Full-service energioptimeringsprojekt Samarbejdet kan skrues sammen helt efter jeres behov. I kan vælge en ESCO-løsning, eller en totalentreprise, hvor I får et nøglefærdigt og driftsklart projekt med et minimum af involvering fra jeres side. Ønsker I selv at gå videre med projektet efter den indledende analysefase, tilbyder vi gerne rådgivning omkring dokumentation og beregning af de endelige besparelser. Læs hvordan Vola har sparet på energien på side Kontakt Energy Solutions: Beslutning Valg af projekter Beslutning Godkendelse til udførelse Screening oversigt Udarbejde beslutningsgrundlag, herunder f.eks. finansiering Implementering og realisering Dokumentation, garanti og opfølgning INDSIGT NR

10 VOLA GRØNNERE HANER OG NYE VANER HOS VOLA Et ønske om en grønnere profil og energibesparelser i produktionen hos armaturproducenten VOLA i Horsens har udløst et samarbejde med DONG Energy, et idékatalog med over 30 ideer til energieffektivisering og udsigt til en besparelse på 130 ton CO 2 med udgangen af Sig navnet Arne Jacobsen, og du kan også sige VOLA A/S. Den jyske producent har siden slutningen af tresserne baseret en omfattende virksomhed på Arne Jacobsens stilrene armaturdesign, der er kendt af de fleste og desuden udstillet på Museum of Modern Art i New York. Et fremsynet samarbejde I 1968 hed den familieejede virksomhed Lund Armaturer, og den daværende ejer Verner Overgaard og Arne Jacobsen indgik et samarbejde om udvikling af vandhaner og armaturer til Danmarks nye funktionalistiske Nationalbank. Arne Jacobsen blev inspireret af Overgaards fremsynede idé om at bygge alle rør ind i væggen, så kun greb og udløb var synlige og designede armaturer, der blev til den prisvindende VOLA serie og skift af firmanavn. Resten er, som man siger, historie. Konkrete tiltag Med stor respekt har VOLA videreudviklet Arne Jacobsens arbejde og designet nye produkter i den funktionalistiske stil, selvfølgelig moderniseret til at spare på vandet og opfylde tidens krav. Omtanke for miljøet og miljøpolitik er et vigtigt fokusområde, men med konkrete mål og et ønske om en grønnere profil, ønsker VOLA nu at gøre energ ibesparel serne mere håndgr ibelige. I 2009 valgte vi derfor at starte et samarbejde med DONG Energy omkring en yderst grundig, energiteknisk gennemgang af produktionen i vores messingafsnit, som er det største produktionsområde, fortæller PTAchef Jan Steen Jørgensen fra VOLA A/S. Store besparelser på udsugning og belysning Energirådgiver Torben Østergaard fra DONG Energy gennemgik produktionen og afleverede en fyldig rapport og idékatalog med over 30 forslag til energieffektivisering. Og så gik man ellers i gang med at plukke de lavest hængende frug ter førs t udsugning og belysning. Vi har redefineret hele måden at tænke udsugning på. Før kørte det for fuld skrald hele tiden, også når udsugningsbehovet var lille. Nu har vi lavet ny rørføring og fået avanceret styring på, hvor vi kan åbne og lukke spjæld efter behov. Det har givet os en enorm besparelse på både el og varme, fortæller PTA-chefen og fortsætter: Vi har også fået styring på belysningen. Vi har blandt andet delt den 2000 m 2 store hal op i sektioner, så lyset tændes via bevægefølere og slukkes efter 20 minutter, når en sektion er affolket. Gangbelysningen og transportveje er er undtaget fra bevægelsesstyringen, så man kan finde vej, uden at resten af produktionen nødvendigvis skal oplyses. Stort set alle gamle armaturer er udskiftet med højeffektive belysningsarmaturer, og vi har fået bevægelsesfølere på trappeopgange og toiletter. Ekstern hjælp får tingene til at ske Selvom filosofien hos VOLA i høj grad er Selvgjort er velgjort, har PTA-chefen på ingen måde fortrudt at inddrage eksterne kræfter i energieffektiviseringsplanerne. 10 NR INDSIGT

11 VOLA Udover produktdesign til VOLA har det århusianske arkitektfirma, Aarhus Arkitekterne, tegnet ombygningen af VOLA domicilet i Horsens, det nye imponerende VOLA Academy med showroom og undervisningsfaciliteter samt virksomhedens internationale showrooms i Amsterdam, Wien og London. Vi nåede vores energisparemål i 2010 og regner også snildt med at nå målet for 2011, som er 15 procents besparelse i forhold til 2008 eller omregnet til CO 2 : 130 ton, siger PTA-chef Jan Steen Jørgensen, VOLA A/S. Jeg er selv ingeniør, og vi kan lave rigtig meget selv. Men Torben Østergaard er en god sparringspartner for mig. Han er kommet med mange idéer og ikke mindst måleresultater og det er nu engang bedre at vide end at tro. Og fint at få nye øjne på. Vi havde nok ikke fået det gjort, hvis der ikke var en ekstern på. Der ville ikke være tid til det, siger Jan Steen Jørgensen og understreger, at DONG Energy s model, hvor projekterne stort set kan gennemføres, uden at man har pungen op ad lommen også har været en stærkt medvirkende årsag: Det er en nem og smart måde at sikre, at man får tingene gjort til gavn for alle parter. Demotiverende regler Jan Steen Jørgensen har derimod svært ved at se logikken i andre af statens regler. For eksempel at man ikke må genbruge procesvarme til opvarmning af administrative områder uden at betale energiafgifter: Det er tåbeligt. Vi udvikler masser af god varme som et biprodukt. Men det må ikke bruges uden at betale energiafgift, og så vælter den gode forretning. Og det er trods alt nok de færreste virksomheder, som vil gå i kast med projekter for miljøets skyld, hvis projekterne ikke som minimum går i nul. Miljø og arbejdsmiljø går hånd i hånd Til gengæld kan VOLA glæde sig over, at det store udsugningsprojekt havde en tilbagebetalingstid på bare 1 år og 3 måneder og er tæt på at runde 1 mio. kwh årligt i besparelser. En anden sidegevinst ved den nye udsugning er et forbedret arbejdsmiljø med kraftigt reduceret støj og en lavere temperatur i maskinhallen. Fremtiden Med det store idékatalog til energibesparelser, er der nok at tage fat på i fremtiden. Det næste projekt bliver medarbejderadfærd og forbruget fra de store maskiners periferiudstyr: Mange af vores maskiner bliver af produktionstekniske årsager ikke slukket, men Torben Østergaards beregninger har vist, at vi vil kunne spare meget ved at slukke relateret udstyr som pumper, så det skal vi helt klart se nærmere på, slutter Jan Steen Jørgensen. VINDER AF AUTOMATISERINGSPRISEN 2010 VOLA har udviklet og integreret et komplet automatisk produktionssystem, der giver kortere leveringstid, reduceret varelager og større fleksibilitet. Det udløste Dansk Robotforenings Automatiseringspris i INDSIGT NR

12 ENERGIMARKEDET Jordskælvet i Japan i marts og det urolige arabiske forår har haft stor betydning for el- og gaspriserne i Europa her i I takt med at de europæiske energimarkeder bliver mere integrerede, vil vi også i fremtiden se flere eksempler på, at begivenheder langt fra os, påvirker vores energipriser. STATUS PÅ ENERGIMARKEDET Gaspriserne presses op Med jordskælvet i Japan blev flere af landets atomkraftværker lukket, og infrastrukturen for import af energi ødelagt. Da Japan er afhængig af energiimport, betaler de ofte en højere pris for deres kul, olie og LNG (flydende gas som man kan tanke på skibe), end vi gør i Europa. Men da det europæiske marked igennem de seneste år har importeret stadig mere LNG, har bevægelserne på det globale gasmarked stor betydning for os. Når Japan øger efterspørgslen på den flydende gas, bliver det sværere at tiltrække LNG til Europa til de forholdsvis lave priser, som markedet har været vant til. Derfor steg gaspriserne også umiddelbart efter jordskælvet, og er stadig under pres. Tyskland udfaser atomkraft Jordskælvet i Japan har også påvirket elmarkedet, da den tyske befolknings pres på politikerne om at udfase atomkraft steg i lyset af den japanske katastrofe. I maj besluttede Tyskland en udfasningsplan med lukning af det sidste atomkraftværk i Det er en betydelig kapacitet, der vil blive taget ud af markedet, hvilket giver pres på elpriserne. Atomkraftkapaciteten i Tyskland udgjorde i 2009 ca. 23 procent og svarer i runde tal til ca.16 Avedøre-værker. Arabiske uroligheder lukker gasledning Også det urolige arabiske forår har presset gasmarkedet. De politiske uroligheder i Libyen lukkede gasledningen mellem Libyen og Italien, og Italien manglede pludselig gas. Rusland var hurtig til at sende ekstra gas, og selvom der ikke opstod gasmangel, nåede markedet alligevel at reagere nervøst. Markedet holder vejret Efter oprørsstyrkernes sejr forventer man, at gasledningen bliver åbnet igen, og det vil sikkert kunne mærkes på priserne. Indtil da vil markedet afspejle en nervøsitet for gasmangel hen over vinteren. Specielt hvis det bliver svært at tiltrække LNG fra det asiatiske marked. En kold vinter i det nordvesteuropæiske marked vil give en stigning i gaspriserne. En lavere vækst i Europa på grund af gældskrisen kan dog give et lavere energiforbrug end ventet, og dermed dæmpe prispresset. Betydning for elpriserne Allerede i begyndelsen af 2011 var de nordiske elpriser høje på grund af den meget kolde vinter og en lav hydrobalance. I løbet af året steg hydrobalancen fra et niveau omkring 40TWh til at være positiv i slutningen af august. Dette blandt andet på grund af den markant våde sommer, og et lavere dansk elforbrug. Disse forhold pressede spotprisen ned. Vi forventer dog, at elpriserne stiger resten af året i takt med at vintersæsonen begynder, men stigningstakten afhænger af udviklingen i den europæiske gældskrise og niveauet for hydrobalancen. DEN DANSKE PRODUKTION AF NATURGAS ER FALDENDE Produktionen fra de danske naturgasfelter i Nordsøen har igennem nogle år været faldende. Det er usikkert, hvor hurtigt produktionen fra disse felter falder. Energistyrelsen forventer i deres fremskrivninger, at Danmark kan være selvforsynende med naturgas frem til Dette er inklusiv produktion fra de to nye felter Solsort og Svane, der dog begge stadig er i udforskningsfasen. Som konsekvens heraf har den danske og tyske transmissionsoperatør valgt at udvide gasledningen mellem Danmark og Tyskland for at kunne dække denne faldende produktion. En ny ledning ventes at stå færdig omkring 1. oktober Indtil da er der begrænset mulighed for at importere gas fra Tyskland til Danmark. Denne kapacitetsbegrænsning forventes at have en negativ afsmittende effekt på priserne på den danske gasbørs Nordpool Gas. Dette blev allerede en realitet omkring årsskiftet 2010/2011, hvor prisen på naturgas i Danmark nåede et niveau, der var op til 40% højere end det tilsvarende marked i Nordtyskland. 12 NR INDSIGT

13 NÆSTVED PULVERLAKERING A/S DEN RETTE INDKØBSSTRATEGI GIVER RO I PRESSEDE TIDER Når energiforbruget står for 10 procent af virksomhedens omkostninger, skal der passes på energikronerne specielt i pressede tider. Det fik Næstved Pulverlakering til at omlægge deres indkøbsstrategi. Pulverlakering er en langt hurtigere proces end vådlakering. Farvepulveret pustes på emnet, som efter tre timers rejse igennem den lange gasovn er hærdet og klar til pakning. At være underleverandør med mange eksportkunder har ikke været en dans på roser de seneste år. Det kan Næstved Pulverlakering A/S tale med om. En omsætningsnedgang på 50 procent, og en deraf følgende downsizing af medarbejdere og midlertidig lukning af virksomhedens ene afdeling ud af tre, er de barske realiteter, som ægteparret Mette og Tom Pedersen stod overfor sidste år. Heldigvis ser situationen lysere ud nu, men parret har måttet skære ind til benet på alle omkostninger i deres virksomhed. Halvering af energiudgifterne Vi har været slemt ramt, da mange af vores kunder har ligget stille. Flere af vores kolleger i branchen er da også gået ned. Til alt held har vi to ens pulverlakeringsafdelinger, så vi kunne lukke den ene midlertidigt og samle kunderne her i Næstved. Det gav i sig selv en halvering af energiudgifterne, fortæller Mette Pedersen. Næstved Pulverlakering A/S er et af Sjællands største malerværksteder. En familieejet virksomhed som Mette Pedersen i november 2010 overtog fra sine forældre. På virksomhedens tre adresser overfladebehandles metal, træ, glasfiber og plast med pulverlak eller vådlak fra bittesmå emner til større konstruktioner. Indkøbssrådgivning giver overblik Næstved Pulverlakering har været kunde hos DONG Energy igennem mange år. I samråd med Key account manager David Hagensen valgte Mette Pedersen i lyset af virksomhedens situation og økonomiske udfordringer at ændre indkøbsstrategi. Det blev blandt andet gjort for at sikre sig bedst muligt mod prisstigninger og ikke mindst de følgevirkninger, som stigende energipriser ville betyde for konkurrenceevnen i et i forvejen presset marked. Vi er gået fra variable priser til faste priser med et aftalt loft. Det giver en god mavefornemmelse. Vi er sårbare over for prisstigninger, når gas og el står for 10 procent af vores omkostninger, men nu ved vi, hvad vi skal budgettere med. Og vores store kunder undgår ikke mindst uvelkomne prisstigninger på grund af stigende energipriser, forklarer Mette Pedersen, som har en travl hverdag med administrativt arbejde. Så travl, at energi og energiindkøb skal fylde så lidt som muligt i hendes hverdag. Der er rigeligt andet, jeg skal tage mig af. Så jeg overlader det hellere end gerne til DONG Energy at holde øje med prisudviklingen for os. Vi ved, at vi bliver kontaktet, hvis der sker noget, som har betydning for vores pris, så vi får låst på de rigtige tidspunkter. Det er det vigtigste for mig. Derudover sætter jeg stor pris på, at vores rådgiver kommer fra et anerkendt selskab. Han ved, hvad han taler om, og kan sætte sig ind i lige præcis vores firmas udfordringer, så vi får de optimale energiløsninger. Overskud til energioptimering Pt. er vi 15 medarbejdere, og vi har netop ansat to nye. Vi har haft en omsætningsfremgang i år på procent i forhold til sidste år, og de seneste 14 dage har vi haft genåbnet pulverlakeringsanlægget i Herlufmagle på fuld tid, så vi ser lyst på fremtiden. Mette Pedersens næste projekt med DONG Energy er at få en energirådgiver til at gennemgå virksomheden. Hun indrømmer ærligt, at det ikke er energioptimering, der fokuseres på, når krisen kradser, men tanken er bestemt ikke fjern: Selvfølgelig sørger vi for løbende vedligeholdelse og isolering af ovne og maskiner, men energirådgiveren kan helt sikkert finde besparelser, vi ikke selv har tænkt på. Vi har skåret ind til benet, hvor vi kunne. Men nu, hvor det hele ser lysere ud, bliver der forhåbentlig overskud til energieffektivisering. Den billigste energi er jo trods alt den, vi ikke bruger, slutter Mette Pedersen. Energiindkøb skal helst ikke fylde noget i min hverdag, siger Mette Pedersen, Næstved Pulverlakering A/S. INDSIGT NR

14 GODT AT VIDE - KORT OM ENERGI SÅ FLYDER BIOGASSEN I NATURGASSYSTEMET DONG Enery har indviet det første anlæg i Danmark, der kan opgradere biogas til naturgaskvalitet. Det er en væsentlig begivenhed, at vi nu for første gang kan lede biogas ind i naturgassystemet. Det er resultatet af et innovativt samarbejde mellem DONG Energy, Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand. Med dette nye anlæg betræder vi helt nye veje sammen, udtaler Anders Eldrup, DONG Energy s adm. direktør DONG Energy s Markedsdirektør Allan Schefte (forrest til venstre) tager en tur i Rutschebanen sammen med skoleelever til Faglige dage i Tivoli, maj FAGLIGE DAGE I TIVOLI Omkring skoleelever og gymnasiaster har i 2011, under de Faglige Dage, brugt Tivoli som klasseværelse. Igen i år indgik DONG Energy en aftale med Tivoli om sponsering af de Faglige Dage, der tager afsæt i Havens forlystelser. I maj var der fokus på Natur/teknik for skolernes mellemtrin, og i september havde de store klasser og gymnasier fokus på fysikopgaver. Læring på flere niveauer Skoleeleverne og gymnasiasterne udførte, på hvert deres niveau, forsøg og målinger rundt om i Haven, som efterfølgende skulle bruges til at løse en række opgaver hjemme i klasselokalerne: Hvordan påvirkes tyngdekraften i Rutschebanen, når man har bind for øjnene og har propper i ørerne? Hvordan mærker man, det går opad i Ballongyngen, når man ikke kan se? Hvor meget energi bruges der til Rutschebanen? Kan højden på Himmelskibet måles med en mobiltelefon og hvad er farten, når man vender på hovedet i Dæmonen? Alle opgaverne er blevet til i tæt samarbejde med Metropol, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og DONG Energy. Aftalen med Tivoli er et godt eksempel på, hvordan vi kan bruge vores samarbejde til at udbrede viden om energi på en interessant måde, siger Markedsdirektør Allan Schefte, DONG Energy. Vækst i biogasproduktionen Det er banebrydende, at vi nu kan bruge spildevandsrensning og husholdningsaffald i naturgasnettet. I stedet for at brænde biogassen af, kan den opgraderes til naturgaskvalitet og afsættes til vores kunder. Den nye afsætningsmulighed vil kunne åbne op for den længe ønskede vækst i biogasproduktionen. Mod er afgørende Fredericias borgmester Thomas Banke har stor ros til de medarbejdere, der har realiseret visionen: Det er fuldstændig afgørende for innovation, at kloge, modige og ihærdige mennesker holder fast i deres ideer og fører dem ud i livet. Samarbejdet mellem kommunen og DONG Energy har været uvurderligt, og er et rigtig godt bevis på, hvor langt erhvervsliv og kommuner kan nå i fællesskab. I Fredericia arbejdes der på at få bybusser og renovationsbiler til at køre på biogas. På billedet ses en gasdreven Mercedes-lastbil foran opgraderingsanlægget. KUNDEBESØG PÅ CYKEL Otte målerteknikere fra DONG Energy cykler rundt mellem kunderne i det indre København, hvor det er svært at komme rundt med DONG Energy bilen. Cyklerne bruger teknikerne til udvalgte opgaver, og hvor det giver mening blandt andet ved aflæsninger af elmålere og ved restanceopgaver, der ikke kræver tungt værktøj og materialer. Der er mange fordele ved at indføre cykler som ekstra transportmiddel: En mere effektiv arbejdstid, fordi der hverken spildes tid på at holde i kø eller jagte parkeringspladser. Færre udgifter til benzin og p-afgifter, samt sundere arbejdsvilkår for medarbejderne. Projektet reducerer CO 2 -udledningen med cirka 60 ton pr. år. Målet er at arbejde CO 2 frit i city ved en kombination af elbiler og cyklende teknikere. Det giver en meget bedre og varieret arbejdsstilling frem for at sidde i samme stilling i bilen i mange timer i løbet af en dag. Og vi håber da også på, at konditionen bliver bedre, udtaler en af DONG Energy s målerteknikere. 14 NR INDSIGT

15 Vi synes, det var attraktivt, at DONG Energy tilbød et produkt, hvor vi kunne følge markedet og så samtidig via porteføljestyring forsøge at slå det. danfoss Group Commodity Manager Jesper Smith Petersen, Danfoss Damark. DANFOSS GLOBAL TOPSPILLER MED HØJE KRAV Performance i forhold til markedet er alfa og omega, når Jesper Smith Pedersen fra Danfoss Indkøbs-afdeling skal bedømme samarbejdet med Energy Market hos DONG Energy. Alle kender Danfoss Danmarks største industrikoncern. Den globale, familieejede virksomhed satte Als på verdenskortet ved udvikling af termostater til radiatorer, og beskæftiger sig i dag med mange andre aspekter inden for køling, varme og transmissionsteknik. Koncernen har over 110 salgsselskaber og fabrikker over hele verden og mere end medarbejdere heraf mere end i Danmark. Topprofessionel indkøber Jesper Smith Petersen er Group Commodity Manager i Danfoss og ansvarlig for koncernens indkøb af blandt andet el og gas. Med den jobbeskrivelse kommer det ikke som en overraskelse, at vi møder en topprofessionel indkøber, der ved, hvad han vil have. Samarbejdet med DONG Energy har været under opbygning man fristes til at sige på prøve siden Sidste år omfattede aftalen cirka 75 procent af Danfoss elforbrug i Danmark, og fra 2012 er DONG Energy eneleverandør til Danfoss Danmarks 12 sites en årlig mængde på omkring MWh. Spotenergi med porteføljestyring Vi har en aftale med DONG Energy om levering af spotenergi og porteføljestyring; det vil sige sikring af elprisen gennem afdækning af vores aftalte eksponering, siger Jesper Smith Petersen. Det betyder, at Danfoss køber el til markedspris med loft i top og bund, og samtidig via porteføljestyring har muligheden for at slå markedet. DONG Energy overvåger løbende markedspriserne på Nord Pool og køber og/eller sælger prissikringskontrakter med henblik på at opnå en prissikring af Systemprisen, der er lavere end prisloftet. DONG Energy dækker et eventuelt tab i forhold til prisloftet og deler en mulig gevinst 50/50 med Danfoss. Aftalen, som vi udarbejdede sammen med Key account manager Claus Thim fra DONG Energy svarede godt til de behov, vi havde, fortæller den erfarne indkøber. Et velbegrundet skift Som ansvarlig for Danfoss energiindkøb, har Jesper Smith Petersen selvfølgelig et vågent øje på det globale energimarked, men han bruger i dag mindre tid på det skandinaviske marked: Dels følger vi nu markedspriserne, og dels har jeg samarbejdet med DONG Energy og Senior trader Morten Sønderby Hansen i snart tre år og føler, at han performer fint, så jeg behøver ikke følge helt så meget op på ham længere. Han har en god forståelse af elmarkedet, og for, hvor vi ligger i forhold til fundamentalpriserne. Det handler også om tillid. Men vi er selvfølgelig i tæt kontakt, det øjeblik markedet ændrer sig markant. Aftalen med DONG Energy som eneleverandør af hele elmængden i Danmark var også en velovervejet beslutning: Ved porteføljestyring kan man relativt let og effektivt udregne, hvordan man ligger i forhold til markedets generelle bevægelser, så jeg benchmarkede DONG Energy i forhold til markedet, og de performede flot, forklarer Jesper Smith Petersen og slutter: Det er jo dybest set det, vi betaler for at vi får nogle fornuftige priser i forhold til, hvor markedet har ligget og samtidigt prisstabilitet. Men lige så vigtigt for os er det, at DONG Energy kan bidrage med noget det vil sige skabe værdi i forhold til markedet. HVAD ER PORTEFØLJE MANAGEMENT HOS DONG ENERGY? Et begreb, der anvendes om en dynamisk forvaltningsproces/beslutningsproces, hvor strategien omkring håndteringen af virksomhedens portefølje konstant overvåges. I denne proces bliver nye strategier evalueret og prioriteret, og eksisterende strategier kan blive afviklet eller nedprioriteret til fordel for nye. Med Portefølje Management oprettes en selvstændig pulje ud fra kundens forbrug. Ved mindre forbrug tilbyder vi kunden en model, hvor vi samler flere virksomheders elforbrug i en større samlet pulje for at opnå samme fordele. Kunderne tilbydes forskellige varianter på både el og naturgas. Hør mere om mulighederne hos jeres kontaktperson i DONG Energy. indsigt nr

16 Fremtidens Klimasamarbejde Temadag Kom og bliv inspireret DONG Energy afholder temadag om fremtidens klimasamarbejde Fredag den 28. oktober i Gentofte kl På temadagen vil en række spændende oplægsholdere give hver deres perspektiv på samarbejde og partnerskaber. Tor Nørretranders forfatter, debattør og videnskabsjournalist, taler over temaet Klimakrisen kalder på samarbejde, og ingen kan løfte udfordringerne alene. Jacob sterling klima- og miljøchef i Maersk Line vil blandt andet give et indblik i, hvordan Maersk Line i stigende grad bruger klima og miljø som et konkurrenceparameter. Per Meilstrup klimadirektør hos Mandag Morgen, beskriver de klimaprofessionelles udfordringer og erfaringer med afsæt i analysen Udfordring 2012 og Mandag Morgens rapport om Værdien for klimapartnere. Divya Das nyhedsvært på TV2 vil lede debatten. Der bliver rig lejlighed til dialog om egne erfaringer og mulighed for at få inspiration fra andre. afslutning Vi runder dagen af med en let frokost. Der er et begrænset antal pladser til arrangementet, så hurtig tilmelding anbefales. Tilmelding på klimapartner.dk Se programmet, læs mere om temadagen og tilmeld dig på klimapartner.dk/temadag. TEMADAG DONG Fredag den 28. oktober kl Energy Nesa Allé Gentofte

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Overgår 2015 klimamål

Overgår 2015 klimamål Overgår 2015 klimamål Nye tal viser, at Sønderborg-området har nedbragt sin CO2-udledning med hele 30 procent ved udgangen af 2014 altså både tidligere og mere end det oprindelige mål på en 25 procents

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Aftale om Klimapartnerskab

Aftale om Klimapartnerskab Aftale om Klimapartnerskab Mellem parterne Hørsholm kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, cvr-nr. 70960516, herefter kaldet Hørsholm kommune og DONG Energy Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53,

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 346 Offentligt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Kim Christensen President Danfoss Heating

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Beretning 2014. Produktion

Beretning 2014. Produktion Beretning 2014 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Priserne på energimarkederne har

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

En virksomhed med visioner

En virksomhed med visioner En virksomhed med visioner Muligheder på elmarkedet Elmarkedet i korte træk Spot Sikring Influenter på prisen Udbuddet af strøm Hvor meget er der tilråde i markedet Efterspørgslen Dagsbasis Årskontrakter

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Vind og kul, fordele og ulemper. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Vind og kul, fordele og ulemper. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Vind og kul, fordele og ulemper Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Vision Danmark har rigtig gode muligheder for at gå forrest med helt at udfase brugen af fossile brændsler - også kul En total afkobling

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

NATURE ENERGY

NATURE ENERGY NATURE ENERGY 29-05-2017 1 NATURE ENERGY KONCERNEN Nature Energy koncernen er ejet af de fynske kommuner og har ca. 135 ansatte FORRETNINGS- OMRÅDER Distribution af gas på Fyn Salg af og handel med naturgas,

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

DONG Energy, Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, cvrnr. 20214414, herefter kaldet DONG Energy

DONG Energy, Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, cvrnr. 20214414, herefter kaldet DONG Energy Partnerskabsaftale mellem Frederikshavn Kommune, Rådhus Alle, 100, 9900, Frederikshavn, cvr-nr. 29189498, herefter kaldet Frederikshavn Kommune Og DONG Energy Sales & Distribution A/S Nesa Allé 1 2820

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere