BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15"

Transkript

1 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN R Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. ADVARSEL: undlad at fjerne dæksler (eller bagstykke) af hensyn til faren for elektrisk stød. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. U d r å b s t e g n e t i d e l i g e b e n e d e t r e k a n t e r beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige o p l y s n i n g e r i d e n medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet. ADVARSEL: NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR DRYP ELLER STÆNK. BEMÆRK: SIKKERHEDSSYMBOLERNE FINDES I BUNDEN AF APPARATET. NÆRMERE OPLYSNINGER FINDER DU I BETJENINGSVEJLEDNINGEN. ipod HiFi DOCKINGSTATION MED HØJTTALERSYSTEM FM PLL RADIO TUNER OG ALARM CLOCK MODEL: IFM-15 FORSIGTIG: JORDLEDNING. HVIS STIKPROPPEN ER UDSTYRET MED ET TREDIE BEN TIL JORDLEDNING, BØR DU TILSLUTTE APPARATET EN STIKKONTAKT MED JORD. D-2

2 FRONTPANELET: BAGPANELET: 2 1. HØJTTALER 2. BLÅT BAGGRUNDSBELYST DISPLAY 3. BATTERIRUM TIL BACK-UP BATTERI (I BUNDEN AF ENHEDEN) 4. FORDYBNING TIL DOCKING-ADAPTER 5. DOCKING-ADAPTER TIL ipod (FLERE FORSKELLIGE ADAPTERE MEDFØLGER) 6. Knappen VOLUMEN NED ( - ) 7. Knappen VOLUMEN OP ( + ) 8. Knappen MEMORY (hukommelse) 9. Knappen EQ/ SLEEP (auto-sluk) 1 3 KNAPPER OG KONTROLLER D-3 TOPPANELET: Knappen ON/ OFF (tænd/ sluk) 11. Knappen SKIP ( - ) / SEARCH ( - ) (spring/søg tilbage) 12. Knappen SKIP ( + ) / SEARCH ( + ) (spring/søg fremad) 13. Knappen AL-SET/ AL-MODE (alarm) 14. Knappen FUNCTION/ CL-SET (funktion/ ur) 15. Knappen PLAY (afspil)/ PAUSE / STEREO/ MONO 16. Knappen SNOOZE DIMMER 17. AUX INDGANGSTERMINAL 18. TILSLUTNING AF HOVEDTELEFONER 19. JÆVNSTRØM (DC 7.5V ) 20. FM TRÅDANTENNE STRØMFORSYNING VEKSELSTRØM (EKSTERN AC-DC NETVÆRKSADAPTER) - DENNE ENHED ER UDSTYRET MED EN DC-TERMINAL FOR TILSLUTNING AF EN AC ADAPTER MED EN RATING PÅ DC = 7.5V, 1.5A, OG MED ET STIK POLARISERET SOM VIST PÅ TEGNINGEN TIL HØJRE (CENTER POSITIV) : - ANVEND ALTID UDELUKKENDE DOCKINGSTATIONEN MED DEN MEDFØLGENDE ADAPTER, DER ER TILPASSET DENNE MODEL. HVIS DU TILSLUTTER EN ANDEN ADAPTER, KAN DET MEDFØRE FUNKTIONSSVIGT ELLER BESKADIGE ENHEDEN. - SÆT STIKKET TIL AC-ADAPTEREN I TERMINALEN MÆRKET DC PÅ DOCKINGSTATIONENS BAGPANEL. - FORBIND AC-ADAPTERENS STIKPROP TIL EN STIKKONTAKT MED VEKSELSTRØM. - TRYK PÅ KNAPPEN "ON/ OFF" FOR AT TÆNDE ENHEDEN. - DENNE ENHED ER DESIGNET TIL ALTID AT VÆRE TILSLUTTET LYSNETTET, SÅLEDES AT DEN ALDRIG SKAL VÆRE HELT SLUKKET. ENHEDEN SKIFTER MELLEM AT VÆRE TÆNDT, "ON" ELLER PÅ "STANDBY". - NÅR ENHEDEN STÅR PÅ STANDBY, ER DET BLÅ LYS I BAGGRUNDEN AF DISPLAYET DÆMPET, MEN DISPLAYET VISER STADIG DET AKTUELLE KLOKKESLET (FUNKTIONEN CLOCK, UR). - DU KAN NÅR SOM HELST TÆNDE ENHEDEN FRA STANDBY VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN "ON/ OFF". - SPAR PÅ ENERGIEN VED ALTID AT STILLE ENHEDEN PÅ "STANDBY", NÅR DEN IKKE ER I BRUG. BATTERIER TIL BACK UP - ÅBEN LÅGET TIL BATTERIRUMMET I BUNDEN AF ENHEDEN. - LÆG 2 STK. BATTERIER AF TYPEN "AAA" (UM-4/LR03) I BATTERIRUMMET. DISSE 2 BATTERIER ER TIL BACK UP AF URET I TILFÆLDE AF KORTERE STRØMUDFALD. KLARGØRING AF ipod DOCKINGSTATIONEN NÅR DU VIL FORBINDE EN ipod TIL DENNE ENHED VED HJÆLP AF EN ADAPTER, SKAL DU FØRST FINDE DEN ADAPTER, DER PASSER TIL DIN ipod, SÆTTE DEN I DOCKINGSTATIONEN OG DERNÆST TILSLUTTE DIN ipod. MED ENHEDEN FØLGER ADAPTERE, DER PASSER TIL EN RÆKKE FORSKELLIGE ipods. HVIS DU SENERE ØNSKER AT TILSLUTTE EN ipod AF EN ANDEN MODEL, KAN DU NEMT MED NEGLEN FJERNE ADAPTEREN FRA DOCKINGSTATIONEN OG INDSÆTTE DEN ADAPTER, DER PASSER TIL DEN ANDEN ipod. HVIS DER IKKE FINDES EN PASSENDE ADAPTER I PAKKEN MED DOCKINGSTATIONEN, KAN DET VÆRE, AT DER FULGTE EN ANVENDELIG ADAPTER MED DIN ipod, DA DU I SIN TID KØBTE DEN. KIG I ÆSKEN, DIN ipod BLEV LEVERET I, OM DER SKULLE LIGGE EN PLASTIK-ADAPTER. DIMMER-FUNKTION DENNE ENHED HAR EN DÆMPNINGSFUNKTION, SÅ DU KAN JUSTERE LYSSTYRKEN I DISPLAYET. DU KAN JUSTERE LYSSTYRKEN VED GANSKE ENKELT AT TRYKKE PÅ KNAPPEN SNOOZE/ DIMMER FLERE GANGE (HI-DIMMER / LOW-DIMMER / OFF.) LAV LYSSTYRKE ER BÅDE GODT FOR ØJNENE OG NEDSÆTTER ENERGIFORBRUGET. LYSSTYRKEN I DISPLAYET INDSTILLES AUTOMATISK TIL HI-DIMMER, HVIS DU NULSTILLER APPARATET. D-4 - +

3 Adaptere: Vælg den adapter til dockingstationen, der passer til din ipod. Din ipod passer fuldkommen i den korrekte adapter. NUMMER VISER, HVILKEN ipod ADAPTEREN PASSER TIL DIGITALT UR - DENNE ENHED HAR ET INDBYGGET DIGITALT UR, SOM VISES, NÅR ENHEDEN STÅR PÅ "STANDBY". (DET AKTUELLE TIDSPUNKT VISES TIL ENHVER TID PÅ DISPLAYET). I STANDBY ER DET BLÅ BAGGRUNDSLYS I DISPLAYET SÆDVANLIGVIS DÆMPET (FOR AT SPARE PÅ STRØMMEN). ELLER generation 2. generation ELLER SÅDAN INDSTILLES URET: STIL ENHEDEN PÅ "STANDBY" (DISPLAYLYS = DÆMPET). TRYK PÅ KNAPPEN FUNC./ CL-SET OG HOLD DEN INDE I 3 SEKUNDER HVOREFTER 12 H ELLER 24 H VISES (BLINKER) PÅ DISPLAYET. 5. generation ELLER generation 17 TRYK PÅ KNAPPEN SKIP- / SEARCH- ELLER SKIP+ /SEARCH+ FOR AT VÆLGE, OM DU ØNSKER 12-TIMERS ELLER 24-TIMERS VISNING, OG TRYK DERNÆST PÅ KNAPPEN FUNC./CL-SET FOR AT BEKRÆFTE DIT VALG. TRYK GENTAGNE GANGE PÅ KNAPPEN SKIP- / SEARCH- ELLER SKIP+ /SEARCH+ FOR AT INDSÆTTE DET KORREKTE TIMETAL, OG TRYK DERNÆST PÅ KNAPPEN FUNC./CL-SET FOR AT BEKRÆFTE DIT VALG TRYK GENTAGNE GANGE PÅ KNAPPEN SKIP- / SEARCH- ELLER SKIP+ /SEARCH+ FOR AT INDSÆTTE DET KORREKTE MINUTTAL, OG TRYK DERNÆST PÅ KNAPPEN FUNC./CL-SET FOR AT BEKRÆFTE DIT VALG. 5. generation (videokamera) URET VISER NU DET AKTUELLE KLOKKESLET PÅ DISPLAYET. ANDRE ipod MODELLER: Hvis der ikke medfølger en adapter, der passer til din ipod model, kan du i stedet anvende den docking-adapter, der blev leveret sammen med din ipod. D-5 D-6

4 ALARMFUNKTION - DENNE ENHED ER UDSTYRET MED EN VÆKKEFUNKTION MED 3 VALGFRI INDSTILLINGER: BUZZER, RADIO OG ipod. FØR DU KAN ANVENDE VÆKKEFUNKTIONEN, SKAL DU INDSTILLE URET (SE AFSNITTET "DIGITALT UR" PÅ FOREGÅENDE SIDE). FØR DU INDSTILLER ALARMEN TRYK PÅ KNAPPEN ON/ OFF FOR AT TÆNDE ENHEDEN (DET BLÅ LYS I DISPLAYET ER TÆNDT). INDSTILLING AF ALARMEN 1. TRYK PÅ KNAPPEN ON/OFF FOR AT SÆTTE ENHEDEN PÅ "STANDBY" (DET BLÅ LYS I DISPLAYET ER DÆMPET). 2. TRYK PÅ KNAPPEN AL-SET/ AL-MODE OG HOLD DEN INDE, INDTIL DISPLAYET VISER FØLGENDE: TIMETALLET (BLINKER) TRYK PÅ KNAPPEN SKIP- / SEARCH- ELLER SKIP+ /SEARCH+ OG INDSÆT TIMETALLET I DET ØNSKEDE VÆKKETIDSPUNKT. TRYK DERNÆST PÅ KNAPPEN AL-SET/ AL-MODE FOR AT BEKRÆFTE. DISPLAYET VISER NU: MINUTTALLET (BLINKER) TRYK PÅ KNAPPEN SKIP- / SEARCH- ELLER SKIP+ /SEARCH+ OG INDSÆT MINUTTALLET I DET ØNSKEDE VÆKKETIDSPUNKT. TRYK DERNÆST PÅ KNAPPEN AL-SET/ AL-MODE FOR AT BEKRÆFTE. INDSTILLING FOR ALARM MODUS DU SKAL NU VÆLGE DEN SIGNALKILDE, DU ØNSKER AT BLIVE VÆKKET AF, SOM BESKREVET HERUNDER: TRYK PÅ KNAPPEN ON/ OFF FOR AT TÆNDE ENHEDEN (DET BLÅ LYS I DISPLAYET ER TÆNDT). 1. FOR ipod : TILSLUT DIN ipod SOM ALLEREDE BESKREVET. VÆLG DEN MUSIKFIL ELLER AFSPILNIN GSLISTE, DU ØNSKER AFSPILLET PÅ VÆKKETIDSPUNKTET. START AFSPILNINGEN OG SÆT DEN PÅ PAUSE VED DET STED I MUSIKFILEN/ AFSPILNINGSLISTEN, HVOR DU ØNSKER AT AFSPILNINGEN SKAL STARTE PÅ VÆKKETIDSPUNKTET. FOR RADIO : STIL IND PÅ DEN ØNSKEDE STATION. 2. JUSTÉR LYDSTYRKEN TIL DET ØNSKEDE NIVEAU VED HJÆLP AF KNAPPERNE VOL. + ELLER VOL. -. NÅR DU HAR KLARGJORT DEN VALGTE SIGNALKILDE, SKAL DU TRYKKE PÅ KNAPPEN ON/ OFF FOR AT SÆTTE ENHEDEN PÅ STANDBY OG DERNÆST TRYKKE KORTVARIGT GENTAGNE GANGE PÅ KNAPPEN AL-SET/ AL-MODE FOR AT MARKERE DEN KLARGJORTE SIGNALKILDE TIL AFSPILNING. *BEMÆRK: AL = BUZZER ALARM / FM = RADIO / ipod = ipod D-7 6. VÆKKEREN ER NU FULDT PROGRAMMERET, OG ALARMSYMBOLET VISES PÅ DISPLAYET SOM ANGIVELSE AF, AT ALARMEN ER AKTIVERET. (DISPLAYET SER UD SOM VIST HERUNDER MED DET BLÅ BAGGRUNDSLYS DÆMPET) AKTUELT KLOKKESLET BLINKENDE FM-SYMBOL FM 12:00 AL ipod FUNKTIONEN SNOOZE - NÅR ALARMEN LYDER, KAN DU UDSÆTTE VÆKNINGEN MIDLERTIDIGT VED AT TRYKKE ÉN GANG PÅ KNAPPEN SNOOZE/ DIMMER. VÆKNINGEN UDSÆTTES HERMED I 9 MINUTTER. - VÆKNINGEN GENTAGES EFTERFØLGENDE AUTOMATISK, NÅR DE 9 MINUTTER ER GÅET. - DENNE UDSÆTTELSE KAN GENTAGES I OP TIL CA. 90 MINUTTER FRA DET OPRINDELIGE VÆKKETIDSPUNKT. AUTO-SLUK, FORSINKET SLUKNING (*OFF/ FRA BETYDER, AT AUTO-SLUK ER DEAKTIVERET) D-8 ALARMSYMBOL BLIKENDE ipod-symbol 7. ENHEDEN TÆNDER AUTOMATISK PÅ DET VALGTE TIDSPUNKT OG BEGYNDER AT AFSPILLE DEN VALGTE SIGNALKILDE. AFSPILNINGEN FORTSÆTTER SÅ LÆNGE, ALARMFUNKTIONEN ER AKTIVERET. 8. NÅR DU VIL SLUKKE ENHEDEN EFTER VÆKNINGEN, SKAL DU BLOT TRYKKE ÉN GANG PÅ KNAPPEN ON/OFF. DENNE HANDLING SLÅR VÆKKEREN FRA, MEN DEN SLETTER IKKE VÆKKEINDSTILLINGERNE, OG ALARMEN GÅR AUTOMATISK I GANG IGEN HVER DAG PÅ DET VALGTE TIDSPUNKT, MED MINDRE DU SLÅR FUNKTIONEN FRA. 9. HVIS DU VIL DEAKTIVERE ALARMFUNKTIONEN, SKAL DU TRYKKE KORTVARIGT PÅ KNAPPEN AL-SET/ AL-MODE. ALARMSYMBOLET "AL" FORSVINDER FRA DISPLAYET. 10. NÅR DU VIL AKTIVERE ALARMEN IGEN, SKAL DU GENTAGE INDSTILLINGEN AF ALARMEN, SOM BESKREVET I AFSNITTET HEROVER. VIGTIGT: HVIS DU INDSTILLER ALARMEN TIL AT VÆKKE MED ipod, SKAL DU SØRGE FOR AT TILSLUTTE DIN ipod KORREKT, SOM BESKREVET I AFSNITTET HEROVER. HVIS DU IKKE HAR TILSLUTTET DIN ipod, ELLER DEN IKKE ER TILSLUTTET KORREKT, VIL VÆKNINGEN I STEDET SKE MED BUZZER PÅ DET VALGTE TIDSPUNKT. UNDER INDSTILLING AF ALARMEN VIL DET BLINKENDE SYMBOL "AL" FORSVINDE FRA DISPLAYET, HVIS DU IKKE FORETAGER NOGEN INDTASTNING I 3 SEKUNDER. ENHEDEN VENDER HEREFTER TILBAGE TIL STANDBY. HVIS DER SKER TIME-OUT UNDER INDSTILLING AF VÆKKETID, VIL ALARMSYMBOLET "AL" FORSVINDE FRA DISPLAYET, OG DU BLIVER HEREFTER NØDT TIL AT INDSTILLE VÆKKEREN FORFRA, HVIS DU VIL INDSÆTTE ET VÆKKETIDSPUNKT. - DENNE ENHED ER UDSTYRET MED EN SLEEP TIMER FUNKTION, DER KAN SLUKKE ENHEDEN AUTOMATISK EFTER ET SELVVALGT TIDSRUM. FUNKTIONEN ER NYTTIG, HVIS DU F.EKS. GERNE VIL FALDE I SØVN TIL MUSIK. - DU KAN NÅR SOM HELST MENS ENHEDEN ER TÆNDT TRYKKE PÅ KNAPPEN EQ/SLEEP OG HOLDE DEN INDE, INDTIL SYMBOLET "SL" BLINKER PÅ DISPLAYET. TRYK HEREFTER GENTAGNE GANGE PÅ KNAPPEN EQ/SLEEP FOR AT VÆLGE DET TIDSRUM, DER SKAL FORLØBE INDEN ENHEDEN AUTOMATISK LUKKER NED OFF*

5 ELEKTRONISK VOLUMENK ONTROL - DENNE ENHED ER UDSTYRET MED ELEKTRONISK VOLUMENKONTROL (AF TRYKKNAP TYPEN). - HVIS DU VIL SKRUE OP ELLER NED FOR LYDEN, SKAL DU TRYKKE PÅ DE RESPEKTIVE KNAPPER VOLUMEN OP (VOL +) ELLER VOLUMEN NED (VOL -). - SLIP KNAPPEN, NÅR LYDSTYRKEN NÅR DET ØNSKEDE NIVEAU. - AF OG TIL, ISÆR NÅR DU LYTTER TIL RADIO, VIL DU KUNNE HØRE ET 'KLIK-KLIK-KLIK', MENS DU SKRUER OP ELLER NED FOR LYDEN. DETTE ER NORMALT OG HAR INGEN BETYDNING. KLIK-LYDEN FORSVINDER I DET ØJEBLIK, DU SLIPPER VOLUMENKNAPPEN (NÅR DU HAR NÅET DET ØNSKEDE VOLUMEN-NIVEAU). BETJENINGE AF RADIOEN - TRYK ÉN GANG PÅ KNAPPEN "ON/ OFF" FOR AT TÆNDE ENHEDEN. - TRYK GENTAGNE GANGE PÅ KNAPPEN FUNC./CL-SET INDTIL DISPLAYET VISER "FM". - STRÆK FM TRÅDANTENNEN UD OG JUSTÉR DEN, SÅLEDES AT DU OPNÅR DEN BEDST MULIGE MODTAGELSE. - VÆLG DEN ØNSKEDE MODUS FOR STEREO/ MONO VED HJÆLP AF KNAPPEN ST/MO. I VISSE TILFÆLDE, HVIS MODTAGEFORHOLDENE ER DÅRLIGE, KAN DET VÆRE EN IDÉ AT VÆLGE MONO OG DERMED FORBEDRE RADIOSIGNALET. MANUEL KANALSØGNING (SCAN MODUS) - TRYK KORTVARIGT PÅ KNAPPEN SKIP- / SEARCH- ELLER SKIP+ /SEARCH+ HVIS DU VIL SØGE MANUELT MED ET TRIN AD GANGEN (FUNKTIONEN SCAN ) EFTER RADIOSTATIONER OP ELLER NED AD FREKVENSBÅNDET. - RADIOENS DIGITALE DISPLAY VISER DEN NØJAGTIGE FREKVENS FOR HVERT TRIN. - NÅR DU FINDER DEN ØNSKEDE FREKVENS ELLER STATION, KAN DU GEMME STATIONEN I RADIOENS HUKOMMELSE PÅ EN AF DE FASTE PROGRAMPLADSER (SE AFSNITTET RADIOENS HUKOMMELSE ). AUTOMATISK KANALSØGNING (SEEK MODUS) - TRYK PÅ KNAPPEN SKIP- / SEARCH- ELLER SKIP+ /SEARCH+ OG HOLD DEN INDE I 2 SEKUNDER, HVIS DU VIL SØGE AUTOMATISK EFTER STATIONER OP ELLER NED AD FREKVENSBÅNDET (FUNKTIONEN SEEK ). RADIOEN STANDSER VED NÆSTE TILGÆNGELIGE STATION. - RADIOENS DIGITALE DISPLAY VISER DEN NØJAGTIGE FREKVENS FOR DEN FUNDNE STATION. - NÅR DU FINDER DEN ØNSKEDE FREKVENS ELLER STATION, KAN DU GEMME STATIONEN I RADIOENS HUKOMMELSE PÅ EN AF DE FASTE PROGRAMPLADSER (SE AFSNITTET RADIOENS HUKOMMELSE ). RADIOENS HUKOMMELSE (LAGRING AF FASTE STATIONER) - DU KAN NÅR SOM HELST VÆLGE AT GEMME DEN AKTUELLE STATION PÅ EN AF DE FASTE PROGRAMPLADSER I APPARATETS HUKOMMELSE. - TRYK PÅ KNAPPEN MEMORY INDTIL "C01" BLINKER PÅ DISPLAYET. - TRYK PÅ KNAPPEN SKIP- / SEARCH- ELLER SKIP+ /SEARCH+ OG VÆLG DEN ØNSKEDE FASTE PROGRAMPLADS (DER ER I ALT 30 FASTE PROGRAMPLADSER TIL RÅDIGHED). - TRYK ÉN GANG PÅ KNAPPEN MEMORY FOR AT GEMME DEN VALGTE STATION PÅ DEN VALGTE FASTE PROGRAMPLADS. - NÅR DU VIL GENKALDE EN FAST STATION, SKAL DU BLOT TRYKKE PÅ KNAPPEN SKIP- / SEARCH- ELLER SKIP+ /SEARCH+ FOR AT BLADRE GENNEM DE FASTE STATIONER. - HVIS DU VIL SLETTE EN STATION FRA EN FAST PROGRAMPLADS, SKAL DU BLOT GEMME EN NY STATION OVEN I DEN GAMLE. BETJENING SAMMEN MED ipod - TÆND BÅDE DENNE ENHED OG DIN ipod. - FORBIND DIN ipod TIL ENHEDEN, SOM BESKREVET TIDLIGERE I MANUALEN. - TRYK GENTAGNE GANGE PÅ KNAPPEN FUNC./ CL-SET INDTIL DISPLAYET VISER ipod. - TRYK PÅ KNAPPEN PLAY/ PAUSE PÅ ENHEDEN, HVOREFTER AFSPILNING AF DEN FØRSTE MUSIKFIL BEGYNDER. - OPLYSNINGER OM DEN AKTUELLE MUSIKFIL VISES PÅ DIN ipods DISPLAY. - DU KAN NÅR SOM HELST UNDER AFSPILNINGEN TRYKKE PÅ KNAPPEN PLAY/ PAUSE HVIS DU VIL HOLDE PAUSE I AFSPILNINGEN. TRYK PÅ KNAPPEN PLAY/ PAUSE IGEN, NÅR DU VIL GENOPTAGE AFSPILNINGEN FRA DET STED OG DEN MUSIKFIL, DU VAR KOMMET TIL. - DU KAN NÅR SOM HELST UNDER AFSPILNINGEN TRYKKE KORTVARIGT PÅ KNAPPEN SKIP- / SEARCH- ELLER SKIP+ /SEARCH+ HVIS DU VIL SPRINGE FREM ELLER TILBAGE TIL NÆSTE ELLER FOREGÅENDE MUSIKFIL. - DU KAN NÅR SOM HELST UNDER AFSPILNINGEN TRYKKE PÅ KNAPPEN SKIP- / SEARCH- ELLER SKIP+ /SEARCH+ OG HOLDE DEN INDE, HVIS DU VIL SPOLE HURTIGT FREMAD (CUE) ELLER HURTIGT TILBAGE (REVIEW) INDENFOR DEN MUSIKFIL, DER NETOP AFSPILLES. - DU KAN BETJENE DIN ipod ENTEN VED HJÆLP AF KNAPPERNE PÅ DENNE ENHED ELLER VED AT TRYKKE PÅ KNAPPERNE PÅ SELVE ipod'en. - NÅR EN ipod ER TILSLUTTET ENHEDEN, BEGYNDER ENHEDEN AUTOMATISK AT OPLADE BATTERIET I DEN TILSLUTTEDE ipod. - UNDLAD AT FJERNE (FRAKOBLE) DIN ipod FRA ENHEDEN UNDER AFSPILNING. SÆT ALTID FØRST AFSPILNINGEN PÅ PAUSE OG TRYK DERNÆST PÅ KNAPPEN FUNC./ CL-SET FOR AT SKIFTE TIL EN ANDEN SIGNALKILDE (F.EKS. RADIO ELLER AUX ), INDEN DU FJERNER ELLER FRAKOBLER DIN ipod. PÅ DEN MÅDE UNDGÅR DU AT BESKADIGE MUSIKFILER ELLER HUKOMMELSE. VIGTIGT BEMÆRK, AT HVIS DU SLUTTER EN ipod VIDEO TIL ENHEDEN, VIL FEJLMEDDELELSEN THE CURRENTLY ATTACHED ACCESSORY IS NOT SUPPORTED BY THIS ipod. (Den aktuelle enhed understøttes ikke af denne ipod) VISES PÅ DISPLAYET, EFTERSOM ENHEDEN IKKE TILBYDER TILSLUTNING FOR VIDEOKABLER. ALLE AUDIO-FUNKTIONER VIL DOG KUNNE FUNGERE FULDSTÆNDIG NORMALT, SOM BESKREVET HEROVER. EQUALIZER - DU KAN NÅR SOM HELST UNDER AFSPILNINGEN TRYKKE GENTAGNE GANGE PÅ KNAPPEN EQ/SLEEP OG VÆLGE EN ANDEN EQUALIZER-INDSTILLING, DER PASSER TIL DEN TYPE MUSIK, DU NETOP LYTTER TIL : E-0 = EQ FRA E-1 = KLASSISK E-2 = JAZZ E-4 = POP E-3 = ROCK D-9 D-10

6 SÅDAN ANVENDER DU LINE-IN TILSLUTNINGEN (AUX-INDGANGEN) - DU KAN TILSLUTTE OG AFSPILLE LYDEN FRA EN ANDEN EKSTERN SIGNALKILDE SOM F.EKS. EN MP3-AFSPILLER ELLER ET TV GENNEM DENNE ENHEDS FORSTÆRKER OG HØJTTALERE. - HVIS DU VIL TILSLUTTE EN EKSTERN SIGNALKILDE, SKAL DU BRUGE ET KABEL MED STANDARD STEREO HØJTTALERSTIK (3,5MM TIL 3,5MM) OG FORBINDE SIGNALKILDEN VIA TERMINALEN MÆRKET "HEADPHONE-OUT" ELLER "AUDIO LINE-OUT" PÅ DEN EKSTERNE SIGNALKILDE OG TIL TERMINALEN MÆRKET AUX-IN PÅ DENNE ENHED. - SKIFT FUNKTION TIL "AU" (AUX) VED HJÆLP AF KNAPPEN FUNC./CL-SET. - TÆND DENNE ENHED OG DEN EKSTERNE SIGNALKILDE (F.EKS. MP3-AFSPILLER ELLER TV). - START AFSPILNINGEN PÅ DEN EKSTERNE SIGNALKILDE OG JUSTÉR LYDSTYRKEN TIL DET ØNSKEDE NIVEAU PÅ DENNE ENHED. - HUSK AT SLUKKE DENNE ENHED, NÅR DU ER FÆRDI MED AT ANVENDE DEN EKSTERNE SIGNALKILDE. SPECIFIKATIONER STRØMKRAV :... DC 7.5V, 1.5A GENNEM TERMINALEN DC-IN VED TILSLUTNING AF DEN EKSTERNE AC-DC ADAPTER 110V-240V ~ 50/60Hz STRØMFORBRUG :...10 W HØJTTALER :... 2" HØJTTALER x 2 FREKVENSOMRÅDE :... FM MHz APPARATET BØR IKKE UDSÆTTES FOR DRYP ELLER STÆNK, UNDLAD AT PLACERE VÆSKEFYLDTE BEHOLDERE OVEN PÅ APPARATET. ADVARSLER OG RATING LABEL FINDES I BUNDEN AF APPARATET. STIKPROPPEN FUNGERER SOM HOVEDKONTAKT OG SKAL ALTID VÆRE NEMT TILGÆNGELIG. HVIS DU VIL SLUKKE APPARATET HELT, SKAL DU TAGE STIKKET TIL NETLEDNINGEN UD AF STIKKONTAKTEN. SØRG FOR, AT DER ALTID ER LET ADGANG TIL DEN STIKKONTAKT, APPARATET ER TILSLUTTET. STATISK ELEKTRICITET KAN MEDFØRE FEJLFUNKTION I DENNE ENHED. I SÅ FALD VIL DET VÆRE NØDVENDIGT AT NULSTILLE APPARATET OG STARTE DET OP IGEN. OVERDREVEN BRUG AF HOVED- ELLER ØRETELEFONER VED HØJ LYDSTYRKE KAN MEDFØRE HØRESKADER. FORHOLDSREGLER VED ELEKTROSTATISK UDLADNING (ESD) HVIS DER OPSTÅR EN ELEKTROSTATISK UDLADNING (ESD) PÅ ENHEDENS OVERFLADE (UANSET OM DET ER METAL ELLER PLASTIK) ELLER NÆR EN HVILKEN SOM HELST DEL ELLER KNAP PÅ DENNE ENHED, KAN DET FOREKOMME, AT APPARATET GÅR I STÅ OG/ELLER LUKKER NED. DETTE ER EN NORMALT FOREKOMMENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNING, DER ER BEREGNET PÅ AT BESKYTTE ENHEDEN MOD OVERSPÆNDING OG DERAF FØLGENDE SKADE PÅ APPARATETS INDRE KOMPONENTER. OPLEVER DU EN SÅDAN ELEKTROSTATISK UDLADNING, SKAL DU BLOT NULSTILLE ENHEDEN VED AT KOBLE DEN FRA LYSNETTET, VENTE LIDT OG SLUTTE DEN TIL IGEN. HEREFTER SKULLE APPARATET IGEN FUNGERE NORMALT. EKSPLOSIONSFARE, HVIS BATTERIET IKKE LÆGGES KORREKT I ENHEDEN. ERSTAT ALTID BATTERIERNE MED ANDRE AF SAMME ELLER TILSVARENDE TYPE. FORSIGTIG UDSÆT ALDRIG BATTERIER FOR STÆRK VARME SOM F.EKS. DIREKTE SOLLYS, ILD ELLER LIGNENDE. D-11 INSTRUCTIONS ON ENVIRONMENT PROTECTION Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. ALL RIGHTS RESERVED DENVER ELECTRONICS A/S D-12

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

DENVER CRL-310 DANISH

DENVER CRL-310 DANISH DENVER CRL-310 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. LAMPESKÆRM 2. DISPLAY 3. LYS TIL / FRA 4. VALG AF LAV LYSINTENSITET 5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS 7. TIME SET (indsæt

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK.

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK. For at få bedste muligt udbytte og glæde af dit nye anlæg, er det en god idé at læse denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder at betjene anlægget. Derved danner du dig et overblik over anlæggets

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Det trekantede symbol med lynet gør bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder "farlige" strømførende dele.

Det trekantede symbol med lynet gør bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder farlige strømførende dele. DATE : 5 SEP, 2011 MODEL MCU-5501 DENVER DANISH I/M FOR APPROVAL SIZE : 102 (W) X 136 (H) MM FOR EACH PAGE MATERIAL : 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR : BLACK BETJENINGSVEJLEDNING FORSIGTIG RISIKO FOR

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-38 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning.

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. VR-20 Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. www.denver-electronics.com ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VR-20

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB ADVARSEL NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40K THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40K Kvikstartguide KNAPPER OG KONTROLLER DEN-1 OPSÆTNING - KOM GODT I GANG TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning 9 DEN Indholdet i æsken 1 x Trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor 1 x Beslag 1 x Brugermanual ASA-40 er en højtydende trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor. Denne bevægelsesdetektor udløser

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome AJ310 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Dit vækkeur 3 Hvad er der i kassen 3 3 Kom godt i gang 4 Tilslut strømmen 4 Indstilling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAD-13003

BETJENINGSVEJLEDNING TAD-13003 BETJENINGSVEJLEDNING TAD-13003 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. 1 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL:

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Inden du anvender DENVER VRC-22: Læs og følg alle anvisninger vedr. opsætning og betjening, der findes i betjeningsvejledningen til DENVER VRC-22.

Inden du anvender DENVER VRC-22: Læs og følg alle anvisninger vedr. opsætning og betjening, der findes i betjeningsvejledningen til DENVER VRC-22. ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VRC-22 LÆSER NEDENSTÅENDE ADVARSLER OMHYGGELIGT, INDEN DE BRUGER DENVER VRC-22. Inden

Læs mere