SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKT. LAURENTII SOGNEBLAD"

Transkript

1 SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i menighedssalen Læs artiklen på s. 5 I dette nummer: Meddelelser...s. 4 Indkaldelse til sognemøde......s. 5 Sognets fremtid......fra s. 8 Ungdomshjørnet...s. 13 Sognekalender......s. 17 Hele verden er mit kloster Et ord fra sognepræsten... Frans af Assisi sprang op og råbte, Hele verden er mit kloster! Scenen tages fra et digt med titlen, Den fromme middag (Sacrum commercium), skrevet af en ukendt forfatter i 1200-tallet. Det er en poetisk allegori af Frans af Assisis og franciskanernes forhold til Fru Fattigdom, som (vi får at vide) også hedder Fru Visdom og Fru Kirke. Ofte handler digtet just om gråbrødrenes forhold til kirken som institution. Nogle siger, at Den fromme middag var franciskanernes svar på den kritik, de mødte i mange kirkelige kredser. For eksempel skrev den kendte teolog Wilhelm af Saint-Amour, at tiggermunkene ønsker at få det hele og derfor bliver til ingenting: Hvis de ønsker at være munke, lad dem bo i ordentlige klostre og opføre sig som munke. Hvis de ønsker at forts. 1

2 være præster, der gør sognearbejde, lad dem være biskoppens præster uden munkekutte. Men disse prædikebrødre og gråbrødre er falske apostle, hvis klostre ikke er rigtige klostre og hvis præstegårde ikke er rigtige præstegårde. Gråbrødrene kom tilbage til Danmark i 1904, efter at vi blev smidt ud af landet i I mange år var vi med til at bygge den katolske kirke op på Lolland og på Falster kom vi også til Roskilde på Sjælland. Dengang skrev vi under på en kontrakt med biskoppen, hvoraf bl.a. fremgik: franciskanerne får lov til at bo i Skt. Laurentii Kirkes præstegård og kalde det vort kloster; til gengæld vil franciskanerne til enhver tid stille en præst-broder til rådighed som sognepræst for Skt. Laurentii menighed og i øvrigt bidrage til sognets opbygning. Alle andre brødre i klostret var fristillede til at gøre andet arbejde i samråd med biskoppen. Gennem årene har fire franciskanere arbejdet som sognepræster i Roskilde: Hans Christoffersen, Charles McCarthy, Anders Baadsgaard Jensen og undertegnede. Andre igen har tjent som andenpræst i sognet, for eksempel Ambroziu Anghelus. Jeg selv var konstitueret sognepræst i to omgange ( og igen ) inden jeg blev sognepræst i Franciskanerne både præsteviede og ikke præsteviede har gjort mange andre ting i Danmark. For eksempel har vi til forskellige tider arbejdet som ungdomspræst, studentersjælesørger, bibliotekar, foredragsholder, retræteleder osv. Ofte var det således, at én af os arbejdede for sognet, to eller tre af os havde slet ingen funktion i sognet (bortset fra det, at vi var sognemedlemmer på lige fod med alle andre!), men havde vores pastorale arbejde udenfor Roskilde. Jeg kan godt forstå William af Saint-Amours bemærkning om, at vort hus hverken var 100 % et kloster ej heller 100 % en præstegård. I alle tilfælde kan jeg godt forstå, at det virkede forvirrende på mange mennesker i dagens Danmark. Men i alle disse år var Skt. Laurentii menighed vort hjem og fælles hjertebarn det eneste pastorale indsats område, som alle vi franciskanere i Roskilde før eller siden involverede os i. Denne menighed har været en vigtig del af vor oplevelse i Danmark, og vi er evigt taknemmelige. Når vi gråbrødre (for også det navn har vi taget på os med glæde) lukker vort kloster i Skt. Laurentii præstegård i 2011, vil vi gerne understrege, at det ikke er fordi menigheden har gjort noget forkert. Tværtimod. Denne menighed er ualmindelig dejlig at arbejde med. En gang i 1500-tallet blev vi drevet fra Roskilde af Hans Tausens mænd denne gang går vi frivilligt fordi vi ikke er så talrige mere. I driver os på ingen måde ud. Og når vi gråbrødre lukker vort kloster i Skt. Laurentii præstegård, gør vi det med et brag. Vi går ikke stille ud ad døren. Vi indbyder hermed til en fest! Den præcise dato meddeles, så snart den er fastlagt formodentligt engang i maj 2

3 2011. Flere af de gamle franciskanere kommer tilbage så vi sammen kan fejre de gode år, vi har fået lov til at tilbringe her iblandt de vidunderlige mennesker, som udgør Skt. Laurentii sogn og bispedømmet København. Vi vil så gerne spise en from middag sammen med jer med latter, smil, tårer og klagesang, indtil stunden kommer, når scenen gentages: Og da hun havde spist en sund middag og havde taget sig en lur, stod Fru Kirke op og sagde til brødrene, der havde tjent hende af hjertens fred og fryd, Sig mig! Hvor er egentligt jeres kloster? Jeg vil så gerne se det! Brødrene tog hende op på et lille bjerg og viste hende så stor en del af verdenen, som menneskets øje kunne se, og svarede, Det, kære Frue, er vort kloster! Jeg tillader mig at skrive på vegne af alle de gråbrødre, som har levet og tjent i Roskilde de sidste godt 17 år Hans, Charlie, Theodor, Anders, Ambroziu, Petru, Iulian, Iulian og mig selv vi takker jer fordi vi måtte danne kloster i jeres hjerter et stykke tid. Bob Showers OFM Conv. 3

4 MEDDELELSER TILLYKKE til dem, der blev døbt og til deres familier den 1. maj: Philip Elie Shema Kagaba den 9. maj: Aila Valarie Cazon Maratas den 13. juni: Wilbert Svarre Engell den 11. juli: Isabella Augusta Moligian og Laurits Bixente Duclos Julsdorf den 8. august: Mads-Emil Enemark og Daniella Leila Mestojan den 29. august: Jakub Grzegorz Fizia DE HVILE I FRED Vi beder for sognets afdøde Genowefa Julia Wiese + den 5. juni 2010 Bent Johan Michael Tecza + den 22. juli 2010 Irene Anna Helena Taubert + den 9. august 2010 KATEKESENS SØNDAG DEN 12. SEPTEMBER Man bliver ikke født som kristen, det er noget man kan blive. Denne traditionelle sammenfatning af Romerbrevet kap. 8 er religionslærernes valgsprog. Katekese (religionsundervisning) er én af Kirkens ældste traditioner, og kateketens (religionslærerens) opgave er blandt Kirkens ældste embeder. Før der fandtes munke i den katolske kirke, fandtes kateketer! Man kan ikke læse sig til det kristne liv, man skal vejledes af en levende menighed. Menigheden tager vare på denne opgave gennem sine kateketer, som derfor virker i vort fælles navn. I bispedømmet København (som mange steder i verden) har vi en fast tradition for at velsigne og indsætte vore kateketer i deres embede. Katekesens søndag er den 12. september Under messen kl. overdrager menigheden dens mandat til alle dem, som på frivillig basis giver vore børn, unge og voksne religionsundervisning. [flere oplysninger: Michel Dujarier M.Afr., Brève histoire du catéchuménat (Abidjan, Côte d Ivoire 1980)] 4

5 Et møde om sognets fremtid den 19. september 2010 Vi står over for store forandringer. Efter næsten 18 år med franciskanere i vores pastorale team, skal vi nu til at forberede os på en ny æra. Fra næste sommer er franciskanernes kloster lukket. Det vil ikke længere være en af franciskanere, som er sognepræst. Vi ved endnu ikke, hvem der bliver vores nye præst. Nyheden kan kun gøre mange af os kede af det og måske også lidt bekymrede. Men der er ingen grund til modløshed. Tværtimod. Et sogns dybeste identitet vil altid være at finde hos dets samlede medlemsskare individer og familier, unge og gamle, klosterfolk og lægfolk. En integreret del af vores identitet er det, vi hver især og samlet som menighed har modtaget fra franciskanere gennem disse mange år. Det vil blive hos os, selv når franciskanere må rejse. Men selvfølgelig skal vi forberede os. Og der er mange spørgsmål og mange tanker, som der kan være brug for at stille og dele. Menighedsrådet indkalder derfor til et menighedsmøde søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i menighedssalen. Dér kan vi sammen tale om det, der skal ske, det vi ved, det vi ikke ved, de tanker, vi hver især gør os - og menighedsrådet kan orientere om sin plan for overgangsperioden, der blandt andet vil handle om at sætte ord på vor fælles vision, vore værdier og vore traditioner. Kom! Menighedsrådet 5

6 JEG VIL DØBE MIT BARN Familiens forberedelse til barnets dåb er programmet Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse til barnedåb. De næste møder finder sted: onsdag, den 15. september kl. 19:30 lørdag, den 2. oktober kl. 13:00 torsdag, den 14. oktober kl. 19:30 torsdag, den 11. november kl. 19:30 onsdag, den 1. december kl. 19:30 Man skal kun komme til et møde. Vi ser frem til at møde jer! Det kateketiske team SKT. LAURENTII KOR STARTER NY SÆSON Torsdag den 2. september begynder vi igen. Vi mødes i menighedssalen fra kl til Kan du lide at synge kirkemusik, og vil du hjælpe os med at gøre kirkens højtider festlige, er du meget velkommen i koret. Vi er ca. 10 faste sangere, men kan sagtens bruge flere, og så har vi for resten nogle vældig hyggelige øveaftener. Mød op torsdag og se, om det er noget for dig! Venlige musikhilsener fra Annelise Nielsen og Annelies van der Meer, korets dirigent HØSTFEST DEN 26. SEPTEMBER Høsten er den synlige syntese af Guds og menneskets værk sagde den hellige Hannibal (og ja, der findes en hellig Hannibal!). Høsten symboliserer hvordan vi går fra evangeliet til livet, og fra livet til evangeliet, om det er i forbindelse med landbrug, familieliv, industri, forskning, økonomisk forvaltning, idræt, underholdning og alle menneskelige aktiviteter. Vi holder en procession! Kom i kirken med en gave. Det kan være noget, du har lavet, eller noget, du har købt. Måske noget, der symboliserer dig, dit liv og dit 6

7 arbejde. Gaverne bæres frem i en stor offergaveprocession under messen kl.. Efter messen holder vi auktion i menighedssalen. OBS: det er tilladt at bringe noget, til processionen, som du ikke ønsker bortauktioneret bagefter, eller at bringe noget til auktionen, som ikke var med i processionen. Skt. Vincentgruppen koordinerer indtægten. Igen i år støtter vi den katolske kirke i landsbyen Nyamlell i den sydlige Sudan. Siden sidste år har nordsudanesiske soldater ødelagt nabolandsbyen og gjort den katolske kirke til et våbenlager. I Nyamlell blev den klinik, som den nederlandske NGO Cordaid (støttet af Caritas) drev, angrebet og de sidste sygeplejersker blev drevet ud af landsbyen. Nu er Nyamlell uden klinik og uden internet. Men de katolske søstre og missionærpræst Michael Barton arbejder videre! De har brug for vor hjælp. Indtægterne fra høstfesten sendes ubeskåret til kirken i Nyamlell. om Nyamlell: om Skt. Vincentgruppen: om Cordaid: SKT. FRANCISKUS FEST DEN OKTOBER Franciskanerordenens grundlægger mindes under søndagsmessen, den 3. oktober 2010 kl.. P. Bob indbyder også til en vesper (aftenbøn) mandag aften, den 4. okt. kl. 19:00 i kirken. DE SYGES SALVELSE Sakramentet for de syge tilbydes fredag, den 17. september kl. 17:00 søndag, den 24. oktober kl. fredag, den 26. november kl. 17:00 7

8 SOGNET HAR FÅET NY BIL Kort før jul 2009 blev sognets gamle bil, en Fiat fra 1999, udsat for hærværk. Efter megen forhandling med forsikringsfirmaet, blev det besluttet, at der var tale om en totalskade. Bilen måtte skrottes, vi måtte købe en anden. Menighedsrådet sendte et udvalg på biljagt, og de kom hjem med en ny, hvid Skoda Roomster. Prisen var på Forsikringen gav os kr. for den gamle bil, bispedømmet kunne tilvejebringe en legatportion på kr., menigheden måtte altså betale kun kr. MENIGHEDSRÅDET PÅ KURSUS Den 29. maj 2010 deltog flere medlemmer af Skt. Laurentii menighedsråd sammen med omkr. 90 andre rådsmedlemmer fra rundt omkring i bispedømmet i et kursus for menighedsrådsmedlemmer og præster. Pastoralrådet og præsterådet havde tiltænkt dette kursus, som var blevet tilrettelagt af en arbejdsgruppe, som også p. Bob var medlem af. Mødet den 29. maj fandt sted ved Skt. Annæ kirke på Amager. Bispekontorets Helle Jørgensen gjorde rede for dagens indhold, menighedsrådsmedlem Ivar Hoel fortalte om teologien bag et menighedsråd, og folkekirkepræst Jesper Stange talte om konfliktløsning. Kurset blev gentaget den 26. juni i Århus, hvor vores formand Nina Lassen var foredragsholder. Vi takker bispedømmet for dette fine initiativ! Deltagerne RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDET DEN 12. AUGUST 2010 Den katolske skole og børnehave Pernille Schou Heisel, sognets repræsentant i Skt. Josefs Skoles bestyrelse, og Anton Englert, sognets repræsentant i Sct. Josefs Børnehaves bestyrelse, orienterede menighedsrådet om arbejdet i de to bestyrelser og fortalte om udviklingen i 8

9 de to institutioner. Menighedsrådet udpegede Pernille Schou Heisel som sognets repræsentant i Skt. Josefs Skoles bestyrelse for de næste to år. Anton Englerts bestyrelsespost udløber først til januar 2011 og var derfor ikke på dagsordenen. Franciskanerne rejser P. Bob orienterede om konventualfranciskanernes beslutning om at lukke deres kloster i Roskilde i løbet af P. Bob bliver kaldt tilbage til USA. (Jfr. Et ord fra sognepræsten og de næste to artikler.) I forlængelse heraf drøftede menighedsrådet et oplæg til, hvorledes vi bedst forbereder os på denne nye situation. Et godt udgangspunkt er, at igangsætte en proces, hvor vi beskriver hvem vi er og hvor vi gerne vil hen som menighed. Hvad er vores identitet som menighed? Hvad er vores vision? Hvad er vores håb? Hvad er vores nuværende virkelighed? Menighedsrådet vil gerne inddrage så stor en del af menigheden, som muligt i dette arbejde, som bl.a. skal udmønte sig i en form for udvidet visionserklæring og en slags samlemappe over sognets beslutninger og traditioner. Menighedsrådet har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Silvia Munro, Nina Lassen og p. Bob Showers, der arbejder videre med sagen. andre nyheder Sognepræsten har fået en ny bil en Skoda Roomster. Jfr. artiklen. Skatteudvalget vil udsende det næste skattebrev snarest. Ellen Margrethe Birgitta Nelth & Nina Lassen HJÆLP OS MED AT FORMULERE EN "VISIONSERKLÆRING" FOR SKT. LAURENTII KIRKE! EN MEDDELELSE FRA VISIONSUDVALGET Kære menighedsmedlemmer, Vi står over for en periode, hvor vi skal forberede os på forandringer - ikke bare på afsked med franciskanerne og p. Bob, men også til at leve videre som menighed under nye forhold og med en ny præst. Vi skal hjælpe os selv til ikke at miste den identitet, vi har som menighed. Og vi skal tage godt imod en ny præst, 9

10 og hjælpe ham med at lære os at kende. Menighedsrådet vil gerne lede menigheden i en proces, der fører til, at vi kan sætte ord på vort fælles håb, vor fælles vision, vor identitet og vore ønsker for fremtiden. Vi kalder det en visionserklæring. Erklæringen vil hjælpe os til at forstå, hvem vi er, hvor vi har været, hvor vi er nu, og hvor vi skal hen. Den vil hjælpe os til at afklare, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre væsentligt. Hvad det er i vor identitets væsen, som vi ikke ønsker at give afkald på. Som et første skridt har vi i dette nummer af sognebladet vedlagt et spørgeskema. Vi inviterer alle i menigheden til her at komme med deres opfattelse af, hvem vi er, og hvad vi vil. Vi håber, at skemaet kan hjælpe dig med at samle dine tanker og menighedsrådet med at lytte. Hvis det derimod er nemmere for dig at nedfælde dine overvejelser i en særskilt skrivelse, hvor du ikke er begrænset af måden, spørgsmålene er stillet på, så er du mindst lige så velkommen til at gøre det. Vigtigst er, at du, at jeg, at vi - at så mange af os som muligt - kommer med hver vore konkrete bud på, hvad der særligt karakteriserer den måde, vi har valgte at fungere som menighed og kirke på. - Hvad karakteriserer os? - Hvilke grundlæggende elementer har været afgørende for menighedens liv og vækst de sidste mange år? Hvad er det særlige, som franciskanerne har skænket os, og som vi gerne vil bevare? - Hvad er vor mission og vision som menighed og kirke? Tak for dit input! - Nina, Silvia, Bob MEDDELELSE FRA FRANCISKANERORDEN OFM CONV.: OM FRANCISKANERNE I ROSKILDE Kære menighed Siden 1993 har konventualfranciskanerne (OFM Conv.) haft et fællesskab i det hus, som tidligere var Montfortanerfædrenes bolig. Franciskanernes kloster i Roskilde er en mission fra den amerikanske provins Maria Consolatrix Afflictorum. Vanskeligheder og forsøgte løsninger Denne provins får imidlertid færre og færre nye medlemmer har pro- 10

11 vinsen reduceret antallet af klostre i dens del af USA fra 25 til 12. Det er urealistisk for os at finde flere brødre til Skandinavien. Ved et internationalt møde (generalkapitel) i 2007 meddelte Consolatrix-provins, at den ønskede at overgive omsorgen for missionen i Danmark til en anden provins. Den polske provins af Gdansk har et kloster i Jönköping, Sverige, men var ikke i stand til at overtage ansvar for hele Skandinavien, da franciskanerne også i Polen kun får 10 % så mange nye medlemmer som før og man er i færd med at lukke klostre også i dette land. Så begyndte jagten på en ny provins, der kunne overtage klostret i Roskilde. Den rumænske provins var en mulighed. Som eksperiment sendte brødrene Iulian Misariu og Iulian Luzinschi til Roskilde. De skulle hjælpe den rumænske provins tage stilling til forslaget om, at den rumænske provins skulle sende 4-5 mand til Roskilde og overtage ansvaret for klostret og missionen. Det viste sig at også den rumænske provins ikke havde personalet til opgaven. Beslutninger Ved provinskapitlet i Indiana, USA den 22. juni 2010 besluttede Consolatrix provins at lukke klostret i Roskilde i løbet af Ved provinskapitlet i Roman, Rumænien den 24. juni 2010 besluttede den rumænske provins at tilsidesætte forslaget om Danmark. De foretager sig ikke noget videre i sagen. Resultat Broder Bob Showers vil blive i Roskilde og arbejde som sognepræst for Skt. Laurentii Kirke indtil klostret formelt nedlægges, formentlig mellem påske og sommerferie Repræsentanter fra Consolatrix Provins i USA vil komme til Danmark i løbet af efteråret 2010 for at tale med biskoppen og med menighedsrådet om den umiddelbare fremtid. Jeg vil gerne understrege, at det kun er klostret, der er tale om, ikke sognet. Selvfølgeligt vil sognet fortsætte. Denne menighed var her i mange år inden franciskanerne kom, og vil fortsat være her i mange år fremover. Jeg er stolt af, at vi franciskanere fik lov til at dele livet med jer i disse år, og er sikker på, at denne menighed fortsat vil være et eksempel for hele kirken. den 25. august 2010 p. Robert G. Showers OFM Conv. 11

12 ALLE HELGEN / ALLE SJÆLE / REQUIEM Den katolske kirke i Danmark fejrer Alle Helgens Fest søndag, den 7. november Biskop Czeslaw Kozon kommer og holder firmelsesmesse kl. for de unge i menigheden, som skal modtage firmelsens sakramente. Vi holder andagt til Alle Sjæle Dag mandag, den 8. november kl. 17:00 i Roskildes Østrekirkegård. Der vil vi minde vore kære afdøde. Igen i år stilles en bog op i kirken fra den 3. oktober, hvor man kan skrive navnene på dem, som du ønsker mindet i vor forbøn. Vi fejrer en særlig Requiemsmesse fredag, den 5. november kl. 17:00. ADVENT OG DEN HELLIGE LUCIA Den første søndag i advent er den 28. december Det er sidste dag med religionsundervisning inden juleferien. Før messen starter, holder Skt. Josefs Skoles kor en Luciaoptog. Det er en god måde ar markere adventstidens start på! Gråbrødrenes Bogcafé et værested... et mødested... en butik... et vindue udadtil... åben tirsdag-fredag kl og søndag Bogcaféen sælger religiøse bøger, ikoner, rosenkranse, billeder, lys, røgelse, statuer, julekrybber og mere. Kom og få en kop kaffe og nyd samværet! Gråbrødrenes Bogcafé er en selvejende institution drevet af frivillige. Vi leder altid efter flere frivillige til denne apostolat. Bogcaféen arbejder sammen med Skt. Laurentii Menighed og med Gråbrødrenes (Franciskanernes) Kloster, men ejes ikke af disse. Se vor webside på: C3%A9/tabid/64/Default.aspx 12

13 UNGSDOMSHJØRNE. Katekesens søndag lærerne bliver velsignet De voksne fra menigheden, som står for religionsundervisning, får ikke lån for det. De gør det frivilligt fordi de synes, det er vigtigt. Fordi de synes, at I unge katolikker er vigtige. Vi kalder dem ikke religionslærere men kateketer. Det sjove ord kommer samme sted fra som ordet katekismus. En kateket introducerer dig til din katekismus til din religion og hele dens tradition og lære, dens Bibel og dens ceremonier. Hvert år velsigner menigheden alle kateketerne og giver dem lov til at lære i menighedens navn. Det sker i år under den store søndagsmesse den 12. september. Som ung katolik er det vigtigt, at du er med til at velsigne lærerne. Katekesens opstart Salmesang for de små - i stedet for det, holder vi nu BØRNEMESSE den tredje søndag i hver måned kl.. Det er primært for aldersgruppen 0-8. De næste børnemesser er den 19. september kl. den 17. oktober kl. den 21. november kl. den 24. december kl.16:00 Børnenes julemesse 13

14 Første Kommunion - starter den 26. september Man plejer at gå til Første Kommunion, når man går i 2. klasse. Kateketerne (lærerne) i år er Beata Golubowski og Sigrid Lassen. Vi har skrevet et brev til alle familier, som har børn i denne alder. Hvis du ikke har fået brevet, ring til kirkekontoret ( ) i åbningstid eller skriv til Midi-KUK starter den 26. september Igen i år har vi et spændende og anderledes program. Der er flere udflugter - til søstrene i København, til kirkegården og andre. Der er kunst projekter og projekter ude i samfundet. Vi arbejder også videre med en spændende bog. Midi-KUK er programmet for alle unge katolikker som har fået deres Første Kommunion men ikke er påbegyndt forberedelsen til firmelse. Hvis du går i klasse og IKKE har fået din Første Kommunion, kan du også gøre det gennem Midi-KUK. Firmelse 2011 (første år) - starter den 26. september 2010 med messen kl. OBS: den oktober holder vi weekendslejr i sognets Spejderhytte. Det vil I ikke gå glip af! Firmelse 2010 (andet år) - starter den 12. september 2010 med messen kl. HUSK: den september holder vi en Weekendlejr i skoven! Det er en meget vigtig del af forberedelsen til firmelse. I skulle have modtaget flere oplysninger om denne weekend allerede. Firmelsen er søndag, den 7. november 2010 kl.. 14

15 Maxi-KUK - programmet meddeles senere DUK Ministrantweekend september på Øm Alle ministranter er indbudte! Masser af røgelse og skæg og ballade, flotte ministrantdragter, fodbold, dybe buk og sjove lege, stearinlys, sang og aftenunderholdning, flotte messer, uhyggelige godnathistorier, verdens bedste festmiddag. Hvem kunne bede om mere? Tag på årets katolske Ministrantweekend og få svar på en masse spørgsmål. Lær en masse nye venner at kende fra hele landet. OG deltag i Danmarksmesterskab i ministrering! Skynd dig at tilmelde dig! Klik på og se under arrangementer Flere oplysninger: (DUK) DUK har også mange andre spændende tilbud, fx: Firmand ( U- ) 1x/måned i København Studentermesse for unge voksne 2x/måned i København MidiWeekend for Midi-KUK oktober på Øm Lederuddannelse for Maxi-KUK okt. på Øm Børneweekend oktober på Øm 15

16 De nyeste meddelelser og oplysninger findes først på Der kan man give kommentar, indlede en debat og mere. Se også sognets webside ved Vigtige meddelelser sendes også ud pr. sms. Abonnér på sognets sms-tjeneste ved

17 SOGNEKALENDER SEPTEMBER fredag 9:00 Rengøring i menighedssalen 5. søndag 17: ALMINDELIGE SØNDAG Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. OBS: Kateketmøde! i Ledreborg Slotskapel 7. tirsdag søndag 19:15 Menighedsrådsmøde VIK hver tirsdag indtil kl ALMINDELIGE SØNDAG KATEKESE SØNDAG med velsignelse af vore kateketer Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. Undervisning for Firmelseshold 2010 går i gang! 15. onsdag 19:30 Hvad ønsker I af Guds kirke? En forberedelse til barnedåb klasselokalet i sognegården 18. lørdag 0 Rengøring i kirken 19. søndag 25. ALMINDELIGE SØNDAG OBS: Børnemesse Firmelsesundervisning fortsætter 11:30 INDKALDELSE: Menighedsmøde vedr. vor fremtid & franciskanernes afgang 21. tirsdag 9:00 Rengøring i kirken 24. fredag Rengøring i menighedssalen 26. søndag HØSTFEST Høstmesse Undervisning starter for Første Kommunion, Midi- KUK og Firmelseshold Firmelseshold 2010 er på weekend retræte i skoven. Høstfest! jfr. artikel s

18 OKTOBER lørdag 13:00 Hvad ønsker I af Guds kirke? En forberedelse til barnedåb klasselokalet i sognegården 3. søndag FESTEN FOR DEN HL. FRANS AF ASSISI Religionsundervisning (katekese) for alle hold. Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. 17:00 i Ledreborg Slotskapel 4. mandag 19:00 Højtidelig aftenbøn til Franciskusfest (jfr. s. 7) 6. onsdag 1 Menighedsrådsmøde 10. søndag 28. ALMINDELIGE SØNDAG Religionsundervisning (OBS: Firmelseshold 2011 på weekend retræte) Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. 14. torsdag 19:30 Hvad ønsker I af Guds kirke? En forberedelse til barnedåb klasselokalet i sognegården 15. fredag Rengøring i menighedssalen 17. søndag 29. ALMINDELIGE SØNDAG OBS: Børnemesse 24. søndag Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. Efterårsferie ingen religionsundervisning Efterårsferie 30. ALMINDELIGE SØNDAG Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. Efterårsferie ingen religionsundervisning 31. søndag 31. ALMINDELIGE SØNDAG Religionsundervisning (katekese) for alle hold. Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. 18

19 NOVEMBER lørdag Årets firmander holder retræte i menighedssalen 7. søndag ALLE HELGEN - FIRMELSE Firmelsesmesse med bp. Czeslaw Kozon Alle er indbudt til en reception for årets firmander i menighedssalen. OBS: ingen religionsundervisning i dag. 17:00 i Ledreborg Slotskapel 8. mandag 17:00 Alle Sjæle Andagt på Roskildes Østrekirkegård 11. torsdag 19:30 Hvad ønsker I af Guds kirke? En forberedelse til barnedåb klasselokalet i sognegården 14. søndag LATERANKIRKENS INDVIELSE optagelse i katekumenat Religionsundervisning (katekese) for alle hold. Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. 21. søndag JESUS KRISTUS UNIVERSETS KONGE OBS: Børnemesse Religionsundervisning (katekese) for alle hold. Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. 28. søndag 1. SØNDAG I ADVENT SKT. LUCIA med Luciaoptog Religionsundervisning afrunder året. Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. 19

20 KIRKENS ADRESSER Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej Roskilde Tlf Fax Webside: Blog: sktlaurentiisogneblog.stblogs.com Facebook: Skt. Laurentii Kirke i Roskilde Sms tjenesten: Kontortid: tirsdag-fredag kl Sognepræst: Robert G. Showers OFM Conv. træffetid: tirsdag & torsdag kl. -12:00 Menighedsrådsformand: Nina Lassen Organist: Annelies van der Meer Gråbrødrenes Bogcafé Åbningstid: tirsdag-fredag 13:00-16:45 og søndag FASTE GUDSTJENESTER & AKTIVITETER Søndagsmesse: kl. & Der er kirkekaffe i menighedssalen kl., og Bogcaféen er åben Hverdagsmesse: Ordets Gudstjeneste: på Ledreborg: Religionsundervisning: Rosenkrans: VIK: Skriftemål: Eukaristisk tilbedelse: AA blandet gruppe: AA kvinde gruppe: onsdag, torsdag, fredag kl. 17:00 tirsdag kl. 17:00 1. søndag i måneden kl. 17:00 i slotskapellet søndag kl. (begynder med messen) onsdag kl. 16:30 onsdag kl. 19:15 fredag kl. 16:00 fredag kl. 18:00-19:00 onsdag kl. 9:30-11:30 mandag kl. 17:00-19:00 20

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør.

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør. Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Referat af menighedsrådsmøde søndag den 10. august 2014. Til stede: Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), Ulla Elmquist,

Læs mere

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding.

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding. Side 1 af 6 sider Pastorralrådet har iværksat en sogneundersøgelse, ud fra den intention at være funderet i og at have god kontakt til menighederne. Undersøgelsen er opbygget på flg. Måde: 4 overordnede

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort 2. udgave maj 2015 Indholdsfortegnelse Høringssvar 2. høringsrunde 2. runde Høringssvar Sankt Pauls Kirke, Taastrup... 2 2. runde Høringssvar

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015 SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015 27 Lørdag d. 4. juli Kl. 17.30 Kaldæisk barnedåb Søndag d. 5. juli Kl. 10.00

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Sogneblad. Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013. At tro er at elske

Sogneblad. Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013. At tro er at elske Sogneblad Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013 At tro er at elske Hvor herligt at opleve, at kalenderåret afsluttes omkring tre markante højtider: 1) Alle Helgen, 2) Jesus Kristus Universets

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD nr. 13, april - juli 2012 Kære alle. Som næsten alle har hørt, døde biskop Hans Martensen tirsdag d. 13. marts. Ved hans død er der en stor del af den moderne Katolske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 Aarhus Valgmenighed Gennem de seneste år er der etableret flere valgmenigheder i Aarhus. Den største af dem er Aarhus valgmenighed.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 6 1. august 2010 110. Årgang Læs i dette nummer: Tjernobyl generobret Program for august og september Præsternes træffetider Tine Gjessøs ansættelse ophører pr. 31. august Rikke Holmberg

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere