SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKT. LAURENTII SOGNEBLAD"

Transkript

1 SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i menighedssalen Læs artiklen på s. 5 I dette nummer: Meddelelser...s. 4 Indkaldelse til sognemøde......s. 5 Sognets fremtid......fra s. 8 Ungdomshjørnet...s. 13 Sognekalender......s. 17 Hele verden er mit kloster Et ord fra sognepræsten... Frans af Assisi sprang op og råbte, Hele verden er mit kloster! Scenen tages fra et digt med titlen, Den fromme middag (Sacrum commercium), skrevet af en ukendt forfatter i 1200-tallet. Det er en poetisk allegori af Frans af Assisis og franciskanernes forhold til Fru Fattigdom, som (vi får at vide) også hedder Fru Visdom og Fru Kirke. Ofte handler digtet just om gråbrødrenes forhold til kirken som institution. Nogle siger, at Den fromme middag var franciskanernes svar på den kritik, de mødte i mange kirkelige kredser. For eksempel skrev den kendte teolog Wilhelm af Saint-Amour, at tiggermunkene ønsker at få det hele og derfor bliver til ingenting: Hvis de ønsker at være munke, lad dem bo i ordentlige klostre og opføre sig som munke. Hvis de ønsker at forts. 1

2 være præster, der gør sognearbejde, lad dem være biskoppens præster uden munkekutte. Men disse prædikebrødre og gråbrødre er falske apostle, hvis klostre ikke er rigtige klostre og hvis præstegårde ikke er rigtige præstegårde. Gråbrødrene kom tilbage til Danmark i 1904, efter at vi blev smidt ud af landet i I mange år var vi med til at bygge den katolske kirke op på Lolland og på Falster kom vi også til Roskilde på Sjælland. Dengang skrev vi under på en kontrakt med biskoppen, hvoraf bl.a. fremgik: franciskanerne får lov til at bo i Skt. Laurentii Kirkes præstegård og kalde det vort kloster; til gengæld vil franciskanerne til enhver tid stille en præst-broder til rådighed som sognepræst for Skt. Laurentii menighed og i øvrigt bidrage til sognets opbygning. Alle andre brødre i klostret var fristillede til at gøre andet arbejde i samråd med biskoppen. Gennem årene har fire franciskanere arbejdet som sognepræster i Roskilde: Hans Christoffersen, Charles McCarthy, Anders Baadsgaard Jensen og undertegnede. Andre igen har tjent som andenpræst i sognet, for eksempel Ambroziu Anghelus. Jeg selv var konstitueret sognepræst i to omgange ( og igen ) inden jeg blev sognepræst i Franciskanerne både præsteviede og ikke præsteviede har gjort mange andre ting i Danmark. For eksempel har vi til forskellige tider arbejdet som ungdomspræst, studentersjælesørger, bibliotekar, foredragsholder, retræteleder osv. Ofte var det således, at én af os arbejdede for sognet, to eller tre af os havde slet ingen funktion i sognet (bortset fra det, at vi var sognemedlemmer på lige fod med alle andre!), men havde vores pastorale arbejde udenfor Roskilde. Jeg kan godt forstå William af Saint-Amours bemærkning om, at vort hus hverken var 100 % et kloster ej heller 100 % en præstegård. I alle tilfælde kan jeg godt forstå, at det virkede forvirrende på mange mennesker i dagens Danmark. Men i alle disse år var Skt. Laurentii menighed vort hjem og fælles hjertebarn det eneste pastorale indsats område, som alle vi franciskanere i Roskilde før eller siden involverede os i. Denne menighed har været en vigtig del af vor oplevelse i Danmark, og vi er evigt taknemmelige. Når vi gråbrødre (for også det navn har vi taget på os med glæde) lukker vort kloster i Skt. Laurentii præstegård i 2011, vil vi gerne understrege, at det ikke er fordi menigheden har gjort noget forkert. Tværtimod. Denne menighed er ualmindelig dejlig at arbejde med. En gang i 1500-tallet blev vi drevet fra Roskilde af Hans Tausens mænd denne gang går vi frivilligt fordi vi ikke er så talrige mere. I driver os på ingen måde ud. Og når vi gråbrødre lukker vort kloster i Skt. Laurentii præstegård, gør vi det med et brag. Vi går ikke stille ud ad døren. Vi indbyder hermed til en fest! Den præcise dato meddeles, så snart den er fastlagt formodentligt engang i maj 2

3 2011. Flere af de gamle franciskanere kommer tilbage så vi sammen kan fejre de gode år, vi har fået lov til at tilbringe her iblandt de vidunderlige mennesker, som udgør Skt. Laurentii sogn og bispedømmet København. Vi vil så gerne spise en from middag sammen med jer med latter, smil, tårer og klagesang, indtil stunden kommer, når scenen gentages: Og da hun havde spist en sund middag og havde taget sig en lur, stod Fru Kirke op og sagde til brødrene, der havde tjent hende af hjertens fred og fryd, Sig mig! Hvor er egentligt jeres kloster? Jeg vil så gerne se det! Brødrene tog hende op på et lille bjerg og viste hende så stor en del af verdenen, som menneskets øje kunne se, og svarede, Det, kære Frue, er vort kloster! Jeg tillader mig at skrive på vegne af alle de gråbrødre, som har levet og tjent i Roskilde de sidste godt 17 år Hans, Charlie, Theodor, Anders, Ambroziu, Petru, Iulian, Iulian og mig selv vi takker jer fordi vi måtte danne kloster i jeres hjerter et stykke tid. Bob Showers OFM Conv. 3

4 MEDDELELSER TILLYKKE til dem, der blev døbt og til deres familier den 1. maj: Philip Elie Shema Kagaba den 9. maj: Aila Valarie Cazon Maratas den 13. juni: Wilbert Svarre Engell den 11. juli: Isabella Augusta Moligian og Laurits Bixente Duclos Julsdorf den 8. august: Mads-Emil Enemark og Daniella Leila Mestojan den 29. august: Jakub Grzegorz Fizia DE HVILE I FRED Vi beder for sognets afdøde Genowefa Julia Wiese + den 5. juni 2010 Bent Johan Michael Tecza + den 22. juli 2010 Irene Anna Helena Taubert + den 9. august 2010 KATEKESENS SØNDAG DEN 12. SEPTEMBER Man bliver ikke født som kristen, det er noget man kan blive. Denne traditionelle sammenfatning af Romerbrevet kap. 8 er religionslærernes valgsprog. Katekese (religionsundervisning) er én af Kirkens ældste traditioner, og kateketens (religionslærerens) opgave er blandt Kirkens ældste embeder. Før der fandtes munke i den katolske kirke, fandtes kateketer! Man kan ikke læse sig til det kristne liv, man skal vejledes af en levende menighed. Menigheden tager vare på denne opgave gennem sine kateketer, som derfor virker i vort fælles navn. I bispedømmet København (som mange steder i verden) har vi en fast tradition for at velsigne og indsætte vore kateketer i deres embede. Katekesens søndag er den 12. september Under messen kl. overdrager menigheden dens mandat til alle dem, som på frivillig basis giver vore børn, unge og voksne religionsundervisning. [flere oplysninger: Michel Dujarier M.Afr., Brève histoire du catéchuménat (Abidjan, Côte d Ivoire 1980)] 4

5 Et møde om sognets fremtid den 19. september 2010 Vi står over for store forandringer. Efter næsten 18 år med franciskanere i vores pastorale team, skal vi nu til at forberede os på en ny æra. Fra næste sommer er franciskanernes kloster lukket. Det vil ikke længere være en af franciskanere, som er sognepræst. Vi ved endnu ikke, hvem der bliver vores nye præst. Nyheden kan kun gøre mange af os kede af det og måske også lidt bekymrede. Men der er ingen grund til modløshed. Tværtimod. Et sogns dybeste identitet vil altid være at finde hos dets samlede medlemsskare individer og familier, unge og gamle, klosterfolk og lægfolk. En integreret del af vores identitet er det, vi hver især og samlet som menighed har modtaget fra franciskanere gennem disse mange år. Det vil blive hos os, selv når franciskanere må rejse. Men selvfølgelig skal vi forberede os. Og der er mange spørgsmål og mange tanker, som der kan være brug for at stille og dele. Menighedsrådet indkalder derfor til et menighedsmøde søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i menighedssalen. Dér kan vi sammen tale om det, der skal ske, det vi ved, det vi ikke ved, de tanker, vi hver især gør os - og menighedsrådet kan orientere om sin plan for overgangsperioden, der blandt andet vil handle om at sætte ord på vor fælles vision, vore værdier og vore traditioner. Kom! Menighedsrådet 5

6 JEG VIL DØBE MIT BARN Familiens forberedelse til barnets dåb er programmet Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse til barnedåb. De næste møder finder sted: onsdag, den 15. september kl. 19:30 lørdag, den 2. oktober kl. 13:00 torsdag, den 14. oktober kl. 19:30 torsdag, den 11. november kl. 19:30 onsdag, den 1. december kl. 19:30 Man skal kun komme til et møde. Vi ser frem til at møde jer! Det kateketiske team SKT. LAURENTII KOR STARTER NY SÆSON Torsdag den 2. september begynder vi igen. Vi mødes i menighedssalen fra kl til Kan du lide at synge kirkemusik, og vil du hjælpe os med at gøre kirkens højtider festlige, er du meget velkommen i koret. Vi er ca. 10 faste sangere, men kan sagtens bruge flere, og så har vi for resten nogle vældig hyggelige øveaftener. Mød op torsdag og se, om det er noget for dig! Venlige musikhilsener fra Annelise Nielsen og Annelies van der Meer, korets dirigent HØSTFEST DEN 26. SEPTEMBER Høsten er den synlige syntese af Guds og menneskets værk sagde den hellige Hannibal (og ja, der findes en hellig Hannibal!). Høsten symboliserer hvordan vi går fra evangeliet til livet, og fra livet til evangeliet, om det er i forbindelse med landbrug, familieliv, industri, forskning, økonomisk forvaltning, idræt, underholdning og alle menneskelige aktiviteter. Vi holder en procession! Kom i kirken med en gave. Det kan være noget, du har lavet, eller noget, du har købt. Måske noget, der symboliserer dig, dit liv og dit 6

7 arbejde. Gaverne bæres frem i en stor offergaveprocession under messen kl.. Efter messen holder vi auktion i menighedssalen. OBS: det er tilladt at bringe noget, til processionen, som du ikke ønsker bortauktioneret bagefter, eller at bringe noget til auktionen, som ikke var med i processionen. Skt. Vincentgruppen koordinerer indtægten. Igen i år støtter vi den katolske kirke i landsbyen Nyamlell i den sydlige Sudan. Siden sidste år har nordsudanesiske soldater ødelagt nabolandsbyen og gjort den katolske kirke til et våbenlager. I Nyamlell blev den klinik, som den nederlandske NGO Cordaid (støttet af Caritas) drev, angrebet og de sidste sygeplejersker blev drevet ud af landsbyen. Nu er Nyamlell uden klinik og uden internet. Men de katolske søstre og missionærpræst Michael Barton arbejder videre! De har brug for vor hjælp. Indtægterne fra høstfesten sendes ubeskåret til kirken i Nyamlell. om Nyamlell: om Skt. Vincentgruppen: om Cordaid: SKT. FRANCISKUS FEST DEN OKTOBER Franciskanerordenens grundlægger mindes under søndagsmessen, den 3. oktober 2010 kl.. P. Bob indbyder også til en vesper (aftenbøn) mandag aften, den 4. okt. kl. 19:00 i kirken. DE SYGES SALVELSE Sakramentet for de syge tilbydes fredag, den 17. september kl. 17:00 søndag, den 24. oktober kl. fredag, den 26. november kl. 17:00 7

8 SOGNET HAR FÅET NY BIL Kort før jul 2009 blev sognets gamle bil, en Fiat fra 1999, udsat for hærværk. Efter megen forhandling med forsikringsfirmaet, blev det besluttet, at der var tale om en totalskade. Bilen måtte skrottes, vi måtte købe en anden. Menighedsrådet sendte et udvalg på biljagt, og de kom hjem med en ny, hvid Skoda Roomster. Prisen var på Forsikringen gav os kr. for den gamle bil, bispedømmet kunne tilvejebringe en legatportion på kr., menigheden måtte altså betale kun kr. MENIGHEDSRÅDET PÅ KURSUS Den 29. maj 2010 deltog flere medlemmer af Skt. Laurentii menighedsråd sammen med omkr. 90 andre rådsmedlemmer fra rundt omkring i bispedømmet i et kursus for menighedsrådsmedlemmer og præster. Pastoralrådet og præsterådet havde tiltænkt dette kursus, som var blevet tilrettelagt af en arbejdsgruppe, som også p. Bob var medlem af. Mødet den 29. maj fandt sted ved Skt. Annæ kirke på Amager. Bispekontorets Helle Jørgensen gjorde rede for dagens indhold, menighedsrådsmedlem Ivar Hoel fortalte om teologien bag et menighedsråd, og folkekirkepræst Jesper Stange talte om konfliktløsning. Kurset blev gentaget den 26. juni i Århus, hvor vores formand Nina Lassen var foredragsholder. Vi takker bispedømmet for dette fine initiativ! Deltagerne RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDET DEN 12. AUGUST 2010 Den katolske skole og børnehave Pernille Schou Heisel, sognets repræsentant i Skt. Josefs Skoles bestyrelse, og Anton Englert, sognets repræsentant i Sct. Josefs Børnehaves bestyrelse, orienterede menighedsrådet om arbejdet i de to bestyrelser og fortalte om udviklingen i 8

9 de to institutioner. Menighedsrådet udpegede Pernille Schou Heisel som sognets repræsentant i Skt. Josefs Skoles bestyrelse for de næste to år. Anton Englerts bestyrelsespost udløber først til januar 2011 og var derfor ikke på dagsordenen. Franciskanerne rejser P. Bob orienterede om konventualfranciskanernes beslutning om at lukke deres kloster i Roskilde i løbet af P. Bob bliver kaldt tilbage til USA. (Jfr. Et ord fra sognepræsten og de næste to artikler.) I forlængelse heraf drøftede menighedsrådet et oplæg til, hvorledes vi bedst forbereder os på denne nye situation. Et godt udgangspunkt er, at igangsætte en proces, hvor vi beskriver hvem vi er og hvor vi gerne vil hen som menighed. Hvad er vores identitet som menighed? Hvad er vores vision? Hvad er vores håb? Hvad er vores nuværende virkelighed? Menighedsrådet vil gerne inddrage så stor en del af menigheden, som muligt i dette arbejde, som bl.a. skal udmønte sig i en form for udvidet visionserklæring og en slags samlemappe over sognets beslutninger og traditioner. Menighedsrådet har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Silvia Munro, Nina Lassen og p. Bob Showers, der arbejder videre med sagen. andre nyheder Sognepræsten har fået en ny bil en Skoda Roomster. Jfr. artiklen. Skatteudvalget vil udsende det næste skattebrev snarest. Ellen Margrethe Birgitta Nelth & Nina Lassen HJÆLP OS MED AT FORMULERE EN "VISIONSERKLÆRING" FOR SKT. LAURENTII KIRKE! EN MEDDELELSE FRA VISIONSUDVALGET Kære menighedsmedlemmer, Vi står over for en periode, hvor vi skal forberede os på forandringer - ikke bare på afsked med franciskanerne og p. Bob, men også til at leve videre som menighed under nye forhold og med en ny præst. Vi skal hjælpe os selv til ikke at miste den identitet, vi har som menighed. Og vi skal tage godt imod en ny præst, 9

10 og hjælpe ham med at lære os at kende. Menighedsrådet vil gerne lede menigheden i en proces, der fører til, at vi kan sætte ord på vort fælles håb, vor fælles vision, vor identitet og vore ønsker for fremtiden. Vi kalder det en visionserklæring. Erklæringen vil hjælpe os til at forstå, hvem vi er, hvor vi har været, hvor vi er nu, og hvor vi skal hen. Den vil hjælpe os til at afklare, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre væsentligt. Hvad det er i vor identitets væsen, som vi ikke ønsker at give afkald på. Som et første skridt har vi i dette nummer af sognebladet vedlagt et spørgeskema. Vi inviterer alle i menigheden til her at komme med deres opfattelse af, hvem vi er, og hvad vi vil. Vi håber, at skemaet kan hjælpe dig med at samle dine tanker og menighedsrådet med at lytte. Hvis det derimod er nemmere for dig at nedfælde dine overvejelser i en særskilt skrivelse, hvor du ikke er begrænset af måden, spørgsmålene er stillet på, så er du mindst lige så velkommen til at gøre det. Vigtigst er, at du, at jeg, at vi - at så mange af os som muligt - kommer med hver vore konkrete bud på, hvad der særligt karakteriserer den måde, vi har valgte at fungere som menighed og kirke på. - Hvad karakteriserer os? - Hvilke grundlæggende elementer har været afgørende for menighedens liv og vækst de sidste mange år? Hvad er det særlige, som franciskanerne har skænket os, og som vi gerne vil bevare? - Hvad er vor mission og vision som menighed og kirke? Tak for dit input! - Nina, Silvia, Bob MEDDELELSE FRA FRANCISKANERORDEN OFM CONV.: OM FRANCISKANERNE I ROSKILDE Kære menighed Siden 1993 har konventualfranciskanerne (OFM Conv.) haft et fællesskab i det hus, som tidligere var Montfortanerfædrenes bolig. Franciskanernes kloster i Roskilde er en mission fra den amerikanske provins Maria Consolatrix Afflictorum. Vanskeligheder og forsøgte løsninger Denne provins får imidlertid færre og færre nye medlemmer har pro- 10

11 vinsen reduceret antallet af klostre i dens del af USA fra 25 til 12. Det er urealistisk for os at finde flere brødre til Skandinavien. Ved et internationalt møde (generalkapitel) i 2007 meddelte Consolatrix-provins, at den ønskede at overgive omsorgen for missionen i Danmark til en anden provins. Den polske provins af Gdansk har et kloster i Jönköping, Sverige, men var ikke i stand til at overtage ansvar for hele Skandinavien, da franciskanerne også i Polen kun får 10 % så mange nye medlemmer som før og man er i færd med at lukke klostre også i dette land. Så begyndte jagten på en ny provins, der kunne overtage klostret i Roskilde. Den rumænske provins var en mulighed. Som eksperiment sendte brødrene Iulian Misariu og Iulian Luzinschi til Roskilde. De skulle hjælpe den rumænske provins tage stilling til forslaget om, at den rumænske provins skulle sende 4-5 mand til Roskilde og overtage ansvaret for klostret og missionen. Det viste sig at også den rumænske provins ikke havde personalet til opgaven. Beslutninger Ved provinskapitlet i Indiana, USA den 22. juni 2010 besluttede Consolatrix provins at lukke klostret i Roskilde i løbet af Ved provinskapitlet i Roman, Rumænien den 24. juni 2010 besluttede den rumænske provins at tilsidesætte forslaget om Danmark. De foretager sig ikke noget videre i sagen. Resultat Broder Bob Showers vil blive i Roskilde og arbejde som sognepræst for Skt. Laurentii Kirke indtil klostret formelt nedlægges, formentlig mellem påske og sommerferie Repræsentanter fra Consolatrix Provins i USA vil komme til Danmark i løbet af efteråret 2010 for at tale med biskoppen og med menighedsrådet om den umiddelbare fremtid. Jeg vil gerne understrege, at det kun er klostret, der er tale om, ikke sognet. Selvfølgeligt vil sognet fortsætte. Denne menighed var her i mange år inden franciskanerne kom, og vil fortsat være her i mange år fremover. Jeg er stolt af, at vi franciskanere fik lov til at dele livet med jer i disse år, og er sikker på, at denne menighed fortsat vil være et eksempel for hele kirken. den 25. august 2010 p. Robert G. Showers OFM Conv. 11

12 ALLE HELGEN / ALLE SJÆLE / REQUIEM Den katolske kirke i Danmark fejrer Alle Helgens Fest søndag, den 7. november Biskop Czeslaw Kozon kommer og holder firmelsesmesse kl. for de unge i menigheden, som skal modtage firmelsens sakramente. Vi holder andagt til Alle Sjæle Dag mandag, den 8. november kl. 17:00 i Roskildes Østrekirkegård. Der vil vi minde vore kære afdøde. Igen i år stilles en bog op i kirken fra den 3. oktober, hvor man kan skrive navnene på dem, som du ønsker mindet i vor forbøn. Vi fejrer en særlig Requiemsmesse fredag, den 5. november kl. 17:00. ADVENT OG DEN HELLIGE LUCIA Den første søndag i advent er den 28. december Det er sidste dag med religionsundervisning inden juleferien. Før messen starter, holder Skt. Josefs Skoles kor en Luciaoptog. Det er en god måde ar markere adventstidens start på! Gråbrødrenes Bogcafé et værested... et mødested... en butik... et vindue udadtil... åben tirsdag-fredag kl og søndag Bogcaféen sælger religiøse bøger, ikoner, rosenkranse, billeder, lys, røgelse, statuer, julekrybber og mere. Kom og få en kop kaffe og nyd samværet! Gråbrødrenes Bogcafé er en selvejende institution drevet af frivillige. Vi leder altid efter flere frivillige til denne apostolat. Bogcaféen arbejder sammen med Skt. Laurentii Menighed og med Gråbrødrenes (Franciskanernes) Kloster, men ejes ikke af disse. Se vor webside på: C3%A9/tabid/64/Default.aspx 12

13 UNGSDOMSHJØRNE. Katekesens søndag lærerne bliver velsignet De voksne fra menigheden, som står for religionsundervisning, får ikke lån for det. De gør det frivilligt fordi de synes, det er vigtigt. Fordi de synes, at I unge katolikker er vigtige. Vi kalder dem ikke religionslærere men kateketer. Det sjove ord kommer samme sted fra som ordet katekismus. En kateket introducerer dig til din katekismus til din religion og hele dens tradition og lære, dens Bibel og dens ceremonier. Hvert år velsigner menigheden alle kateketerne og giver dem lov til at lære i menighedens navn. Det sker i år under den store søndagsmesse den 12. september. Som ung katolik er det vigtigt, at du er med til at velsigne lærerne. Katekesens opstart Salmesang for de små - i stedet for det, holder vi nu BØRNEMESSE den tredje søndag i hver måned kl.. Det er primært for aldersgruppen 0-8. De næste børnemesser er den 19. september kl. den 17. oktober kl. den 21. november kl. den 24. december kl.16:00 Børnenes julemesse 13

14 Første Kommunion - starter den 26. september Man plejer at gå til Første Kommunion, når man går i 2. klasse. Kateketerne (lærerne) i år er Beata Golubowski og Sigrid Lassen. Vi har skrevet et brev til alle familier, som har børn i denne alder. Hvis du ikke har fået brevet, ring til kirkekontoret ( ) i åbningstid eller skriv til Midi-KUK starter den 26. september Igen i år har vi et spændende og anderledes program. Der er flere udflugter - til søstrene i København, til kirkegården og andre. Der er kunst projekter og projekter ude i samfundet. Vi arbejder også videre med en spændende bog. Midi-KUK er programmet for alle unge katolikker som har fået deres Første Kommunion men ikke er påbegyndt forberedelsen til firmelse. Hvis du går i klasse og IKKE har fået din Første Kommunion, kan du også gøre det gennem Midi-KUK. Firmelse 2011 (første år) - starter den 26. september 2010 med messen kl. OBS: den oktober holder vi weekendslejr i sognets Spejderhytte. Det vil I ikke gå glip af! Firmelse 2010 (andet år) - starter den 12. september 2010 med messen kl. HUSK: den september holder vi en Weekendlejr i skoven! Det er en meget vigtig del af forberedelsen til firmelse. I skulle have modtaget flere oplysninger om denne weekend allerede. Firmelsen er søndag, den 7. november 2010 kl.. 14

15 Maxi-KUK - programmet meddeles senere DUK Ministrantweekend september på Øm Alle ministranter er indbudte! Masser af røgelse og skæg og ballade, flotte ministrantdragter, fodbold, dybe buk og sjove lege, stearinlys, sang og aftenunderholdning, flotte messer, uhyggelige godnathistorier, verdens bedste festmiddag. Hvem kunne bede om mere? Tag på årets katolske Ministrantweekend og få svar på en masse spørgsmål. Lær en masse nye venner at kende fra hele landet. OG deltag i Danmarksmesterskab i ministrering! Skynd dig at tilmelde dig! Klik på og se under arrangementer Flere oplysninger: (DUK) DUK har også mange andre spændende tilbud, fx: Firmand ( U- ) 1x/måned i København Studentermesse for unge voksne 2x/måned i København MidiWeekend for Midi-KUK oktober på Øm Lederuddannelse for Maxi-KUK okt. på Øm Børneweekend oktober på Øm 15

16 De nyeste meddelelser og oplysninger findes først på Der kan man give kommentar, indlede en debat og mere. Se også sognets webside ved Vigtige meddelelser sendes også ud pr. sms. Abonnér på sognets sms-tjeneste ved

17 SOGNEKALENDER SEPTEMBER fredag 9:00 Rengøring i menighedssalen 5. søndag 17: ALMINDELIGE SØNDAG Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. OBS: Kateketmøde! i Ledreborg Slotskapel 7. tirsdag søndag 19:15 Menighedsrådsmøde VIK hver tirsdag indtil kl ALMINDELIGE SØNDAG KATEKESE SØNDAG med velsignelse af vore kateketer Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. Undervisning for Firmelseshold 2010 går i gang! 15. onsdag 19:30 Hvad ønsker I af Guds kirke? En forberedelse til barnedåb klasselokalet i sognegården 18. lørdag 0 Rengøring i kirken 19. søndag 25. ALMINDELIGE SØNDAG OBS: Børnemesse Firmelsesundervisning fortsætter 11:30 INDKALDELSE: Menighedsmøde vedr. vor fremtid & franciskanernes afgang 21. tirsdag 9:00 Rengøring i kirken 24. fredag Rengøring i menighedssalen 26. søndag HØSTFEST Høstmesse Undervisning starter for Første Kommunion, Midi- KUK og Firmelseshold Firmelseshold 2010 er på weekend retræte i skoven. Høstfest! jfr. artikel s

18 OKTOBER lørdag 13:00 Hvad ønsker I af Guds kirke? En forberedelse til barnedåb klasselokalet i sognegården 3. søndag FESTEN FOR DEN HL. FRANS AF ASSISI Religionsundervisning (katekese) for alle hold. Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. 17:00 i Ledreborg Slotskapel 4. mandag 19:00 Højtidelig aftenbøn til Franciskusfest (jfr. s. 7) 6. onsdag 1 Menighedsrådsmøde 10. søndag 28. ALMINDELIGE SØNDAG Religionsundervisning (OBS: Firmelseshold 2011 på weekend retræte) Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. 14. torsdag 19:30 Hvad ønsker I af Guds kirke? En forberedelse til barnedåb klasselokalet i sognegården 15. fredag Rengøring i menighedssalen 17. søndag 29. ALMINDELIGE SØNDAG OBS: Børnemesse 24. søndag Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. Efterårsferie ingen religionsundervisning Efterårsferie 30. ALMINDELIGE SØNDAG Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. Efterårsferie ingen religionsundervisning 31. søndag 31. ALMINDELIGE SØNDAG Religionsundervisning (katekese) for alle hold. Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. 18

19 NOVEMBER lørdag Årets firmander holder retræte i menighedssalen 7. søndag ALLE HELGEN - FIRMELSE Firmelsesmesse med bp. Czeslaw Kozon Alle er indbudt til en reception for årets firmander i menighedssalen. OBS: ingen religionsundervisning i dag. 17:00 i Ledreborg Slotskapel 8. mandag 17:00 Alle Sjæle Andagt på Roskildes Østrekirkegård 11. torsdag 19:30 Hvad ønsker I af Guds kirke? En forberedelse til barnedåb klasselokalet i sognegården 14. søndag LATERANKIRKENS INDVIELSE optagelse i katekumenat Religionsundervisning (katekese) for alle hold. Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. 21. søndag JESUS KRISTUS UNIVERSETS KONGE OBS: Børnemesse Religionsundervisning (katekese) for alle hold. Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. 28. søndag 1. SØNDAG I ADVENT SKT. LUCIA med Luciaoptog Religionsundervisning afrunder året. Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben. 19

20 KIRKENS ADRESSER Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej Roskilde Tlf Fax Webside: Blog: sktlaurentiisogneblog.stblogs.com Facebook: Skt. Laurentii Kirke i Roskilde Sms tjenesten: Kontortid: tirsdag-fredag kl Sognepræst: Robert G. Showers OFM Conv. træffetid: tirsdag & torsdag kl. -12:00 Menighedsrådsformand: Nina Lassen Organist: Annelies van der Meer Gråbrødrenes Bogcafé Åbningstid: tirsdag-fredag 13:00-16:45 og søndag FASTE GUDSTJENESTER & AKTIVITETER Søndagsmesse: kl. & Der er kirkekaffe i menighedssalen kl., og Bogcaféen er åben Hverdagsmesse: Ordets Gudstjeneste: på Ledreborg: Religionsundervisning: Rosenkrans: VIK: Skriftemål: Eukaristisk tilbedelse: AA blandet gruppe: AA kvinde gruppe: onsdag, torsdag, fredag kl. 17:00 tirsdag kl. 17:00 1. søndag i måneden kl. 17:00 i slotskapellet søndag kl. (begynder med messen) onsdag kl. 16:30 onsdag kl. 19:15 fredag kl. 16:00 fredag kl. 18:00-19:00 onsdag kl. 9:30-11:30 mandag kl. 17:00-19:00 20

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov.

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov. Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Billeder fra spaghetti-gudstjeneste Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser 83. årgang nr. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Se også

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Nr. 5 2009 156. årgang

Nr. 5 2009 156. årgang Nr. 5 2009 156. årgang [ ] Per Bækgaard Det er»pay-back time«[ ] [ ] Lone Møller-Hansen Det er ikke nemt at være missionær i Danmark. Det kan Tony tale med om. Han har nu været her i ti år og har fået

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer:

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer: Sogneblad ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011 I dette nummer: Tænd et lys Filmklub og kirkehøjskole Sommerens dåbsbørn Blæksprutten på nettet Skolestart Pensionistudflugten Nyt fra menighedsrådet En godt bevaret

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere