SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKT. LAURENTII SOGNEBLAD"

Transkript

1 SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 3 / september november 2012 Gud elsker os gennem andre mennesker. Vi elsker Gud gennem andre mennesker I dette nummer: Meddelelser... s. 03 Bogcafé... s. 05 Høstfest... s. 06 Resume af menighedsmøde.. s. 07 Sognet mangler kateketer... s. 09 Kirkekoret... s. 14 Liturgiudvalget... s. 15 Skt. Laurentii Aftener... s. 15 Havekværnen der forsvandt.. s. 16 Resume MR-møde... s. 16 Giv troen videre!... s. 18 Hellige Birgitta... s. 19 Ungdomshjørnet... s. 20 Sognekalender... s. 22 Et ord fra sognepræsten... I et fælleskab med Jesus Kristus og med hinanden Kære venner, Nu er vi så kommet tilbage efter vor sommerferie. Ferien betyder meget for os, fordi vi tager en lille pause fra vort daglige arbejde og kommer tilbage med en fornyet styrke til at fortsætte vort arbejde. Det betyder også meget for os som menighed, fordi vi er mange, der arbejder sammen for at dyrke vor tro og invitere andre til at få del i vor tro. Vi giver ikke noget fra vor egen holdning, men fra en holdning som vi får af Jesus. Som menighed er vi på en rejse sammen med Jesus. Han har sagt til sine disciple, at han lever hos os indtil verdens ende, og det gør han. Han har ikke ladt os alene, men han har givet os sin Ånd: Helligånden 1

2 Nu er vi i gang med at uddybe og udvikle vores engagement i menigheden. Vi dannede en vurderingsgruppe, og de har gjort et stort stykke arbejde med et godt resultat. Idéen med vurderingsgruppen var at vurdere menighedens behov og derefter at udvikle menighedens aktiviteter og at få så mange medlemmer som muligt til at deltage i menighedens liv og beslutninger. Vi arbejder i et fællesskab. Når vi mediterer over fællesskabet i kirken, er det netop det fællesskab, Skt. Paulus skriver om kirkens fællesskab som Kristi legeme, hvor Jesus Kristus er hovedet, og vi er lemmerne. Dette fællesskab stammer fra Jesu kærlighed: fra Hans eget forhold til sin far. Jesus lever i et tæt fællesskab med sin himmelske far og formidler Guds nærvær i sin lære og i sine undere. Mennesker oplever meget konkret at få fællesskab med livets Gud. Det oplever vi i Eukaristien, som binder os sammen. Vi møder Jesus, hver gang, vi fejrer Eukaristien, og i Sacrosanctum Concilium af 2. Vat. Koncilet står der, Eukaristien er kilden til og højdepunktet i Kirkens liv og mission. Bispesynoden i oktober 2005 siger, Alle deltagere i Eukaristien er kaldede til at tage del i fejringen i vished om at være Guds folk, et kongeligt præsteskab, et helligt folk. I fejringen af Eukaristien kommer hvert eneste menneskes eget særlige kald til udtryk. Eukaristien fortsætter i vores liv og finder dens opfyldelse i vores fællesskab; i vor kærlighed til hinanden. Jeg ønsker alle et godt samvirke som en aktiv menighed, hvor alle medlemmer hver især finder deres egen plads, og vi, som et kirkesamfund, vandrer sammen i et kærligt forhold til hinanden. Lad os bede om Guds hjælp og Helligåndens vejledning. P. Alren.OMI 2

3 FORSINKET BLAD Bladet udkommer først den 9. september, da vi fandt at det var vigtigt at nyt fra menighedsmødet kom med mens det var aktuelt. TILLYKKE MEDDELELSER Tillykke til Alícia Monique Petersen, som blev døbt i vores kirke den 17. juni N Y T M E D L E M I M E N I G H E D S R Å D E T Bente Ørum er nu medlem af menighedsrådet, da Beate Golubowski har valgt at stoppe i menighedsrådet på grund af for stort arbejdspres. Beate Golubowski og Anton Englert er nu suppleanter til menighedsrådet. SOGNEPRÆSTEN BESØGER SYGE OG ÆLDRE P. Alren har afsat tirsdagen til at besøge syge og ældre. P. Alren fejrer gerne messen hos dig, hvis du ønsker det og har svært ved at komme i kirke. Hvis du ønsker besøg af sognepræsten eller hvis du kender nogen, som gerne vil have besøg så kontakt kirkekontoret, der er kontortid tirsdag til fredag fra kl til kl på telefon Du kan også kontakte sognepræsten direkte på telefon KØRSEL TIL KIRKEN OM SØNDAGEN Har du kun mulighed for at komme i kirke, hvis nogen henter og bringer dig, så kontakt kirkekontoret, og vi vil prøve, om vi kan arrangere kørsel for dig til højmessen, søndag kl

4 RENGØRING I KIRKEN R e n g ø r i n g i k i r k e n o g m e n i g h e d s s a l Rengøringen begynder kl for begge hold i Kirken. Rengøringen begynder kl i menighedssalen. Fredagsholdet Kirken MEDDELELSER Lørdagsholdet Kirken Vil du hjælpe med rengøringen i menighedssalen? Fredagsholdet Menighedssalen 21. september 22. september 14. september 26. oktober 20. oktober 05. oktober 16. november 17. november 26. oktober 16. november Vi har hårdt brug for din hjælp. Lige nu er der kun en fast til at gøre rent i menighedssalen, det er Grethe Kirkovics og Janos Kirkovics (Gretes mand hjælper med at sætte de tunge stole op, så gulvet i menighedssalen kan vaskes). Det går ikke, Grethe kan ikke klare arbejdet alene. Du kan se, at vi har hårdt brug for din hjælp. Kirkens økonomi tillader ikke, at vi køber arbejdet udefra, vi er nødt til at hjælpes ad for at få økonomien til at hænge sammen. Vi arbejder alle frivilligt i haven, på kontoret, i Bogcafeen og i kirken. Hvis du kun kan hjælpe en eller to af gangene, er vi også taknemmelige for din hjælp. Hvis du ønsker flere oplysninger, så henvend dig til Grethe Kirkovics på telefon Du kan også kontakte sognesekretær Ellen Margrethe B. Nelth, som er på kirkekontoret tirsdag til fredag mellem kl. 10 og - kl. 12. på tlf

5 MEDDELELSER DE SYGES SALVELSE De syges salvelse kan fås fredag den 21. september og søndag den 21. oktober. Gennem De syges salvelse ønsker Kirken på særlig måde at hjælpe de syge. Og allerede på apostlenes tid var det skik, at de ældste, dvs. de, der var ansvarlige for en menighed, kom til de syge, salvede dem med olie og bad for dem (jfr. Jak 5,14f). (katolsk.dk/717/). ROSENKRANS I OKTOBER MÅNED Oktober måned er Jomfru Marias måned. Vi beder derfor også rosenkrans kl før messen kl hver søndag i oktober måned. ALLE SJÆLES ANDAGT PÅ KIRKEGÅRDEN Andagten er mandag den 5. november kl på Østrekirkegård den katolske afdeling- i Roskilde. GRÅBRØDRENES BOGCAFÉ Bogcafeen har igen åbent efter sommerferien dog med ændrede åbningstider: Fremover ser vores åbningstider således ud: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl Altså har vi fremover LUKKET OM FREDAGEN. Kom ind og se vores udvalg i bøger, lys og andre religiøse artikler! Det vi ikke har bestiller vi gerne, hvis muligt. Vi har kaffe, the og småkager. 5

6 HØSTFEST HØSTFEST DEN 16. SEPTEMBER Høsten er den synlige syntese af Guds og menneskets værk sagde den hellige Hannibal (og ja, der findes en hellig Hannibal!). Høsten symboliserer, hvordan vi går fra evangeliet til livet, og fra livet til evangeliet, om det er i forbindelse med landbrug, familieliv, industri, forskning, økonomisk forvaltning, idræt, underholdning og alle menneskelige aktiviteter. Vi laver en procession! Kom i kirken med en gave. Det kan være noget, du har lavet, eller noget, du har købt. Måske noget, der symboliserer dig, dit liv og dit arbejde. Gaverne bæres frem i en stor offergaveprocession under messen kl. 10:00. Efter messen holder vi auktion i menighedssalen. OBS: det er tilladt at bringe noget til auktionen, som ikke var med i processionen. Igen i år støtter vi gennem Sankt Vincent Grupperne Combonimissionærernes skoleprojekt i landsbyen Nyamlell og to andre byer i Sydsudan. Father Barton, der driver skoleprojektet, har brug for støtten, bl.a. til ansættelse af 13 lærere, indkøb af skolebøger og skoleuniformer på de fire skoler, som projektet omfatter, så børn i området kan få undervisning og en uddannelse og dermed udsigt til en bedre fremtid. De har brug for vor hjælp. Indtægterne fra høstfesten sendes ubeskåret til kirkens arbejde i Sydsudan. om Nyamlell: om Skt. Vincentgruppen: 6

7 RESUME AF MENIGHEDSMØDE REFERAT FRA MENIGHEDSMØDET DEN 26. AUGUST Menighedsrådsformanden, Svenning Ravn, bød velkommen og gav ordet til pater Alren, som bl.a. fremhævede: Der er ting vi skal tænke over: at vi udvikler vores menighed, vurderer vores behov og udvikler vores aktiviteter. Vigtigt at så mange som muligt kommer til udtryk. Svenning talte om noget af det der ligger forud for dette møde: missionsog vissionserklæringen og et rigtig godt materiale fra vurderingsgruppen. Dette materiale skal vi nu gerne i fællesskab udmønte fra ord til handling, bl.a. ved nedsættelse af FOKUSGRUPPER. Gav derefter ordet til Nina Lassen der fremlagde menighedsrådets valg af fokusområder for den kommende tid og de overvejelser, der ligger bag: Der er særlige betingelser for menighedens liv og vækst, bl.a. Planlægning af alle troendes/trosfællesskabets ansvar Alle har som udgangspunkt medansvar for gennemførelse af mål og aktiviteter. I henhold til Kirkeretten 1983, er alle troende kaldet til at udføre den mission, som Gud har kaldet kirken til. Johs Paul II har sagt: Ethvert sogn har pligt til at planlægge sin fremtid. Dette skal gøres ved at forberede en effektiv og detaljeret pastoral plan og danner baggrund for missions- og vissionserklæringen fra 2011 og for de sogneevalueringer vi foretager hvert 4. år. Sidstnævnte skal anskueliggøre: Hvad er godt og hvad kan gøres bedre. Hvilke områder bør have særligt fokus. Sogneevalueringen 2012: Menighedsrådet nedsatte primo 2012 en VURDERINGSGRUPPE med bred repræsentation fra menigheden, som fremkom med 6 forslag til særlige indsatsområder: 7

8 RESUME AF MENIGHEDSMØDE At Se hinanden Omsorg for ældre og syge (eks.: udbringelse af kommunion / kirkekørsel) Rekruttering af kateketer (grundlaget for vores fortsatte eksistens) Sognets økonomi (utrolig vigtigt: økonomien pt. 20% lavere end på samme tidspunkt sidste år) Synliggørelse af de unge og inddrage dem i det praktiske arbejde Evangelisering og synlighed i omverdenen Vi kan ikke for nuværende lave en særlig indsats på alle 6 områder, så menighedsrådet har udvalgt 3 særlige områder (men glemmer ikke de øvrige!) At se hinanden Omsorg for ældre og syge Rekruttering af kateketer. Herefter opfordredes til brainstorming og kommentarer: Der var almindelig tilslutning til prioriteringerne. *Hans Riese kom med reelle eksempler på vigtigheden af at vi ser hinden, byder nye og fremmede velkommen. Pointerede desuden vigtighed af systematisering af såvel udbringning af kommunion som kørsel til kirken. *Birgitte Leth Møller foreslår at give unge et bidrag til lommepengene for at hjælpe til med rengøring *Keld Beyer foreslår vejviser til menighedssalen, så fremmede kan finde vej. *Ludwig von Malsen opfordrer til at prikke til de unge. Mange vil måske gerne hjælpe, men tør ikke rigtigt. *Maura vedr. kateketer: Nogle kan og vil måske hjælpe med specielle opgaver, sådan at man ikke nødvendigvis skal komme hver gang. *Anne Lise Nielsen: De unge skal guides ind i sognets liv. *Ove Christensen: Ønsker skiltning ved kirkens hoveddør m.h.t. en åben sidedør, så turister også kan finde ind. 8

9 Nina afsluttede denne brainstorming med et citat fra en gammel franciskanermunk: Gud elsker os gennem andre mennesker. Vi elsker Gud gennem andre mennesker og lod dette blive optakten til vores næste skridt: Vi skal nedsætte FOCUSGRUPPER til de 3 fokusområder: gerne med medlemmer i hver gruppe for at få en bred repræsentation af menigheden 3-4 møder over nogle måneder mandatet vil være at udvikle og detaljere løsningsmodeller komme med konkrete forslag/handlingsplaner, der umiddelbart kan iværksættes. Skal det lykkes vores menighed at komme videre med dette arbejde, er det afgørende, at mange involverer sig, at alle menighedsmedlemmer føler et medansvar og ejerskab for de mål vi sætter os. Det gælder vores fremtid! SÅ MELD DIG MEGET GERNE på Svenning Ravn nævnte kirkens 100 års jubilæum næste år. Menighedsrådet kan måske udarbejde idékatalog og også her er der brug for hjælp. Menighedsrådet har desuden ønske om nedsættelse af en kunstgruppe, med udstilling/foredrag af skiftende kunstnere. Pater Alren sluttede menighedsmødet med bøn og velsignelse! Ref.: Birte K TROENS ÅR Med sin apostoliske rundskrivelse Porta fidei af 11. oktober 2011 udråbte pave Benedikt XVI Troens år. Troens år indledes den 11. oktober 2012 samme dag som 50- årsdagen for åbningen af Det andet Vatikankoncil og 20- årsdagen for udgivelsen af Den katolske Kirkes Katekismus. (Læs mere om det på 9

10 BILLEDER FRA MENIGHEDSMØDE 10

11 BILLEDER FRA MENIGHEDSMØDE 11

12 SKT. LURENTII AFTEN - BRODER THEODOR DET NYE VELLIGEHOLDELSESUDVALG 12

13 SOGNET MANGLER KATEKETER Kære medlem af Skt. Laurentii sogn Sognet mangler Kateketer, især til undervisning af vores kommende Firmander. Vi har virkelig brug for dig. Som jeg skrev i mit tidligere indlæg, blev mange af os, Kateketer da vores egne børn gik til undervisning og vi blev bedt om at hjælpe til. Nu er det dog på tide, at der sker en fornyelse. Vi er ved at være gamle i gårde og mange af os har allerede nu meddelt, at vi stopper ved årsskiftet, og ikke mindst for børnenes skyld er det på tide at der kommer nyt blod til. Er der mon ikke en forælder eller et sognemedlem som føler, han/hun gerne vil støtte vores ellers så velfungerende system? Vi underviser hvert hold i tre semestre (sept. dec. / januar påske/ sept firmelse i okt./ nov. ). Går dit eget barn til undervisning og du mener, at det kan være svært at undervise dit eget barn, kan du vælge at undervise på det andet hold. Måske føler du, at du ikke kan,(som jeg gjorde) frygt ikke, jeg kan forsikre dig, at der ligger rigtig meget materiale til brug i undervisningen og vi er en del, der gerne vil sætte dig ind i systemet. Du kan også komme med som føl i de kommende måneder. Jo flere der melder sig, des mere kan man fordele undervisningstimerne, hvis ikke man ønsker at være fast underviser hver gang, men det er op til den individuelles muligheder. Har du tid og mod, så kontakt sognekontoret på eller ring på tlf Kontoret er åbent, tirsdag, onsdag,torsdag og fredag kl Vi ser frem til at høre fra jer. Med venlig hilsen Silvia Munro 13

14 Kære Menighed, VIL DU GERNE SYNGE I KIRKEKORET? Her lidt om Skt.Laurentiikor. Vi er glade sangere i alle aldre. Der er ingen optagelsesprøve som sådan, men man må måske ikke lige fra starten være med i de større begivenheder. Optagelseskrav er: - at man er glad for at synge, - kommer så ofte som muligt - er positiv Udover sangere søger vi nogen, der kan spille et instrument. Som de fleste har set og hørt har vi til Påske fået nogle dygtige unge mennesker til at spille og synge med. MEN det skulle vi som menighed selv kunne klare. Øveaften er : TIRSDAG AFTEN KL til kl Vi starter d.21.august. Denne aften synger vi lidt hyggesang og fortæller om hvad der skal ske i årets løb. Desværre er det sådan, at der ingen penge er tilovers i kirken, så derfor betaler alle der er med 500,-kr for hele sæsonen. Pengene er til anskaffelse af noder og løn. Som sagt starter vi d.21. august og slutter til Pinse som er d.19.maj Alle, der er interesseret er hjertelig velkommne. Der er en prøveperiode på ca. en måned. Kærlig hilsen, Annelies og Annelise (dirigenten og formanden) 14

15 NYT FRA LITURGIUDVALGET Kursus for kommunionsuddelere Der er kursus for kommunionsuddelere den 9. september efter 10-messen. Diakon Kaare Nielsen underviser, og alle nyudnævnte kommunionsuddelere skal gennemgå dette kursus for at blive godkendt til tjenesten. Også de genudnævnte kommunionsuddelere er velkomne. Pastor Christian Noval kommer den 30. september efter 10-messem og underviser i det teologiske aspekt af tjenesten som kommunionsuddeler. Her er det ønskeligt, at kommunionsuddelerne deltager, men der er åbent for alle interesserede. Søndagens tekster Søndagens tekster på dansk og engelsk fremlægges før messerne på bordet bagerst i kirken. Her kan enhver tage dem med sig til støtte for oplæsningen. Med venlig hilsen Maria Alster SANKT LAURENTII AFTENER Dato Emne 18. sept. Frans af Assisis fodspor foredrag ved Paul Kofoed Christiansen 10. okt. Foredrag om forfatteren Johannes Jørgensen af Stig Holsting 06. nov. Caravaggios kirkekunst, fryder og forarger- Foredrag ved kunsthi- Alle foredrag begynder kl

16 HAVEKVÆRNEN DER FORSVANDT Der er en del flinke folk, der prøver at holde præstegårdshaven pænt. Bl.a. når man har skåret grene og fjernet ukrudt,så er det en stor hjælp, at vi har en havekværn, der kan findele tingene, så det næsten er kompost med det samme. Desværre- havekværnen er forsvundet-...vi har ført set, at et eller andet stykke værktøj eller en stige har været borte et stykke tid, for så at dukke op igen. Men altså kværnen har vi manglet et godt stykke tid, og man må vist se i øjnene, at nogen har bortført den. Men skulle nogen have en fornemmelse af, hvor den er, så giv venligst lyd. En ny kværn står i ca Kr. SÅ! Forskelligt køkkengrej har også haft en tendens til at emigrere. Så har man lånt, skal tingene returneres... TAK Geert Frederiksen RESUMÉ AF MENIGHEDSRÅDSMØDE Resumé af menighedsrådsmøde den Besøg af p. Alrens provincial: Fortalte om tamilernes situation i Sri Lanka. Fremtiden er ikke sikker. Krigen sluttede formelt i 2009 og man hører ikke længere lydene fra geværerne, men mange mennesker bærer på følgerne af krigen. Er traumatiserede. Der er stadig soldater. De tager land og huse. Folk tør stadig ikke gå på gaderne. Soldaterne, som ofte kun er 16 år, handler meget på eget initiativ. Voldtager og hærgrer. Der er enker under 24 år og rigtig mange forældreløse børn. Oblatfædrene har to provinser i Sri Lanka. Den ene i Jafra. Driver 5 centre af psykosocial karakter. For tiden er der 82 oblater. 30 er udlånt til andre lande. (Fortsættes på side 17) 16

17 Jafra-provinsen har ønske om at oprette oblatmission i Danmark. Vil måske åbne for oblater fra andre lande. Der er givet grønt lys fra biskoppen. Oblaternes hovedopgave er evangelisering. Arbejder desuden med - mission blandt unge - mission for familier - hospitalspræster/ udbringning af kommunion til syge - arbejde blandt syge og udstødte- Oblaterne prioriterer livet i kommuniteter. Nina spurgte om planerne er at der skal oprettes kommunitet i Roskilde. Father Paul svarede at det var der ikke taget nogen beslutning om. Evaluering af menighedsmødet: Der har været mange positive tilbagemeldinger vedr. ledelselsen af mødet. På næste menighedsmøde i august skal vi vælge FOCUSOMRÅDER. Nye kommunionsuddelere: Umiddelbart efter mødet blev der udsendt breve til de foreslåede nye kommunionsuddelere. Meddelelser, nyt fra formand, præst m. fl.: Svenning fremviser nyt materiale til voksne: VÆR ET EKKO fra Pastoralcentret. Birte K foreslår at materialet bruges til 12 temaaftener i sognet til vinter. Materialet indeholder et studiehæfte og en lærervejledning. EMN bestiller 1 stk hjem til sognekontoret. Eventuelt (herunder REGNSKAB): Indtægterne er gået drastisk ned (20%) En af de indtægter der svigter rigtig meget er kollekterne. Vi bliver nødt til at motivere og kommunikere problemet ud. Birte K orienterede fra netop afholdt pastoralmøde: om drøftelserne vedr. bl.a. kirkeskatteordningen advokatundersøgelsen Beata har meddelt, at hun pga af arbejdspres ønsker at fratræde sin post i menighedsrådet. Dette tages til efterretning. Beata har lovet at blive som suppleant. Bente Ørum kontaktes. Ref.: Birte K 17

18 Giv troen videre! KATEKESENS SØNDAG DEN 9. SEPTEMBER - GIV TROEN VIDERE! Man bliver ikke født som kristen, det er noget man kan blive. Man kan ikke læse sig til det kristne liv, man skal vejledes af en levende menighed. I spidsen for denne vejledning går kateketerne, som året igennem har et særligt ansvar for at give troen videre. I bispedømmet København (som mange steder i verden) har vi en fast tradition for at velsigne og indsætte vore kateketer i deres embede. At holde katekesens søndag er vigtigt for en menighed. Det er på denne dag hele menigheden kan se, hvem der er kateketer. Det betyder meget for alle, at katekesens vigtighed bliver fremhævet. En synliggørelse af katekesen og det store arbejde, der ligger i det, er måske lige det, der skal til, for at kateketen finder sin motivation frem til et nyt års undervisning! Katekesens søndag er den 9. september Under messen kl. 10:00 overdrager menigheden dens mandat til alle dem, som på frivillig basis giver vore børn, unge og voksne religionsundervisning. 18

19 Fest for den Hellige Birgitta Økumenisk fejring af den Hellige Birgitta Skt. Birgitta Kloster Refshalevej 81, 4930 Maribo Tirsdag den 25. september 2012 Program Kl Højtidelig andagt i Engestofte Kirke v. Ulla S. Rasmussen. Vi går sammen gennem Holmeskoven forbi Golfklubben mod. Skt. Birgitta Katolsk Kirke. Undervejs holder vi kort pause, hvor vi drikker medbragt kaffe/te og noget til og går videre. Højtidelig andagt i Skt. Birgitta Katolsk Kirke v. Gregers M. Kristensen. Vi går videre til Maribo Domkirke. Højtidelig andagt i Maribo Domkirke v. Peter Møller. Vi går videre til Skt. Birgitta Kloster. Kl Højtidelig messe i Klosterkirke hos Birgittasøstrene. Dagen afsluttes med fælles varmt måltid hos søstrene. Pris 60kr/pers. Tilmelding nødvendig! Ring til søstrene på: eller skriv til: 19

20 Ungdomshjørnet Giv troen videre! KATEKESENS SØNDAG lærerne bliver velsignet under den store søndagsmesse den 9. september kl. 10. Som ung katolik er det vigtigt, at du er med til at velsigne lærerne. BØRNEMESSE - normalt den tredje søndag i hver måned kl. 11:30 (ikke i oktober). Det er primært for aldersgruppen 0-8. De næste børnemesser er den 16. september kl. 11:30 den 18. november kl. 11:30 FØRSTE KOMMUNION s katekese - starter d. 30. september 2012 Omkring 2. klasse går man normalt til Første Kommunion. Kateketerne (lærerne) i år er Maria Indruszewaki, Helle Couppé, Gérard Couppé og Nina Lassen. Vi har skrevet et brev til alle familier, som har børn i denne alder. Hvis du ikke har fået brevet, men gerne vil have din første hellige kommunion til maj 2013, så ring til Nina Lassen ( ) eller kirkekontoret ( ) eller skriv til Har du lyst til at være MINISTRANT? Har du lyst til at være ministrant - En af dem, der under messen hjælper præsten? Hvis du har modtaget din første kommunion, så er du gammel nok, og hele menigheden vil være glad for din hjælp til at fejre en festlig messe. Så hvis du har lyst, så skal du prøve! Tal med p. Alren ( ), Katrin (tlf ) eller en af de voksne ministranter om det eller bare mød op til vores første møde søndag den 9. september. 20

21 Midi-KUK Ministrant Klub er et tilbud til dig, der har modtaget 1. Kommunion og har lyst til at fortsætte det dejlige eventyr med Jesus - I år starter vi: den 9. september. Vi mødes en del søndage i undervisningsperioden efter messen og arbejder med forskellige projekter. I år vil vi : tage på tur til Lindholm for at forberede Høstgudstjenesten. besøge Kærlighedens Missionærer i København og hjælpe med at lave og servere mad til dem, der ingen sted har at bo, lære at ministrere til messen, forberede kirkekaffe i menighedssalen, Ellers: ser vi gode film, læser Biblen, synger sange, har det sjovt og hyggeligt sammen. - På den måde: lærer vi vores tro bedre at kende og se hvordan den kan hjælpe os i det daglige liv. Mange hilsner, Katrin (tlf , og (tlf ) Firmelse 2012 (andet år) - startede op i august HUSK: den september har vi en overnatning med retrætedag den 22. september! Det er en meget vigtig del af forberedelsen til firmelse. I har allerede modtaget flere oplysninger om denne weekend. Firmelsen er søndag, den 4. november 2012 kl. 10:00. Firmelse start lørdag den 29. september 2012 Er du startet i 7. klasse i 2012 eller er du født før 1. januar 2000, så vil du sikkert gerne firmes til efteråret Og så skal du starte undervisning lørdag den 29. september Hvis du ikke allerede har fået brev eller meldt dig til, så kontakt Nancy Aaen tlf ) eller sognekontoret tlf ). 21

22 Sognekalender september 2012 Dag Tid Emne 2 Søndag Efter messen 22. ALMINDELIGE SØNDAG Undervisning for firmelseshold 2012 Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcafeen er åben i Ledreborg Slotskapel 4 Tirsdag Ordets Gudstjeneste hver tirsdag 5 Onsdag Hverdagsmesse hver onsdag, torsdag og fredag (dog ikke den 26. og 27. september) 7 Fredag Skriftemål hver fredag efter aftale 9. Søndag Efter messen 23. ALMINDELIGE SØNDAG- KATEKESE SØNDAG med velsignelse af vore kateketer Undervisning for firmelseshold 2012 Kirkekaffe i menighedssalen med oplæg. Kursus for kommunionsuddelere (Kaare Nielsen) Undervisning af firmelseshold Tirsdag Menighedsrådsmøde 13 Torsdag VIK-møde (derefter hver onsdag) 14 Fredag Rengøring af menighedssalen 15 Lørdag Liturgiudvalgsmøde 22

23 Sognekalender september 2012 Dag Tid Emne 16 Søndag Efter messen 24. ALMINDELIGE SØNDAG -HØSTFEST Børnemesse Efter messen er der auktion i menighedssalen til fordel for Sankt Vincent Grupperne Undervisning for firmelseshold 2012 og MIDI-KUK 18 Tirsdag Sankt Laurentii aften. I Frans af Assisis forspor. Foredrag ved Paul Kofoed Christiansen 21 Fredag Lørdag 8.30 Kirkerengøring 23 Søndag Kirkerengøring Firmelseshold 2012 retræte i menighedssalen til lørdag kl De syges salvelse under messen 25. ALMINDELIGE SØNDAG Efter messen Undervisning for firmelseshold 2012 og MIDI-KUK. Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcafeen er åben 26 Onsdag Ordets Gudstjeneste 27 Torsdag Ordets Gudstjeneste 29 Lørdag Kl Opstartsdag for firmelse 2013 med forældremøde 30 Søndag Efter messen ALMINDELIGE SØNDAG Religionsundervisning (katekese) for alle hold Undervisning for 1. kommunionshold starter Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcafeen er åben Kursus for kommunionsuddelere (Christian Noval). Emnet er eukaristi og alle er velkomne. på engelsk 23

24 Dag Tid Emne Sognekalender oktober Tirsdag Ordets Gudstjeneste hver tirsdag (samt onsdag, torsdag og fredag i uge 42) 3 Onsdag Hverdagsmesse hver onsdag, torsdag og fredag (undtagen i uge 42) 5 Fredag Rengøring i menighedssalen Skriftemål hver fredag efter aftale 7 Søndag Efter messen ALMINDELIGE SØNDAG Religionsundervisning (katekese) for alle hold Kirkekaffe i menighedssalen. Adm.chef Thomas Larsen, bispekontoret holder foredrag om kirkens økonomi i Ledreborg Slotskapel 9 Tirsdag Menighedsrådsmøde (udvidet) 10 Onsdag Søndag Efter messen 17 Onsdag VIK-møde Skt. Laurentii Aften. Foredrag om Johannes Jørgensen v. Stig Holsting 28. ALMINDELIGE SØNDAG Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcafeen er åben Efterårsferie- ingen religionsundervisning Ordets Gudstjeneste VIK-møde 18 Torsdag Ordets Gudstjeneste 24

25 Dag tid Emne Sognekalender oktober Fredag Ordets Gudstjeneste 20 Lørdag 8.30 Kirkerengøring 21 Søndag Efter messen 29. ALMINDELIGE SØNDAG med de syges salvelse Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcafeen er åben Efterårsferie- ingen religionsundervisning 24 Onsdag VIK-møde 26 Fredag Søndag Efter messen Rengøring i menighedssalen Kirkerengøring 30. ALMINDELIGE SØNDAG med de syges salvelse Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcafeen er åben Religionsundervisning for alle hold på engelsk 31 Onsdag VIK-møde Sognets sms tjeneste Hurtige meddelelser om begravelser, ændringer m.m. 25

26 Sognekalender november 2012 Dag Tid Emne 1 Torsdag Hverdagsmesse hver onsdag, torsdag og fredag 2 Fredag Skriftemål hver fredag efter aftale 3 Lørdag på Ledreborg (NB - i stedet for søndag) 4 Søndag ALMINDELIGE SØNDAG FEJRING AF ALLE HELGENS DAG Firmelsesmesse med biskop Czeslaw Kozon Efter messen Alle er indbudt til reception for årets firmander i menighedssalen OBS: ingen religionsundervisning i dag. 5 Mandag Alle Sjæle Andagt på Roskilde Østre kirkegård 6 Tirsdag Ordets Gudstjeneste hver tirsdag Onsdag VIK-møde Skt. Laurentii-Aften: Caravaggios kirkekunst. Foredrag ved kunsthistoriker, Lis Nielsen 11 Søndag Efter messen ALMINDELIGE SØNDAG - LATERANKIRKENS INDVIELSE Religionsundervisning for alle hold Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcafeen er åben Pavens dag- der er vesper i domkirken. Biskop Czeslaw Kozon fejrer messen 13 Tirsdag Menighedsrådsmøde 26

27 Sognekalender november 2012 Dag Tid Emne 14 Onsdag VIK-møde 16 Fredag Rengøring i menighedssalen Kirkerengøring 17 Lørdag Kirkerengøring 18 Søndag Efter messen 33. ALMINDELIGE SØNDAG Børnemesse Religionsundervisning (katekese) for alle hold. Kirkekaffe i menighedssalen og Bogcafeen er åben 21 Onsdag Ordets gudstjeneste VIK-møde 22 Torsdag Ordets gudstjeneste 23 Fredag Ordets gudstjeneste 25 Søndag Efter messen JESUS KRISTUS -UNIVERSETS KONGE Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcafeen er åben på engelsk 28 Onsdag VIK-møde 27

28 KIRKENS ADRESSER Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej Roskilde Tlf Fax Sognepræst: Alren Soosaipillai OMI Sognesekretariat: Kontortid tirsdag til fredag kl Ellen Margrethe Nelth Organist: Annelies van der Meer Webside: Blog: sktlaurentiisogneblog.stblogs.com Facebook: Skt. Laurentii Kirke i Roskilde Sms tjenesten: Sognepræst tlf Er er brug for de syges salvelse: ring på min mobil Menighedsrådsformand: Svenning Ravn Jensen Mobil Gråbrødrenes Bogcafé Åbningstid: tirsdag-torsdag 13:00-16:45 og søndag efter den høj messe FASTE GUDSTJENESTER & AKTIVITETER Søndagsmesse: kl. 8:30 & 10:00 Der er kirkekaffe i menighedssalen efter messen kl. 10:00, og Bogcaféen er åben Hverdagsmesse: Ordets Gudstjeneste: på Ledreborg: på engelsk: Religionsundervisning: Rosenkrans: VIK: Skriftemål: Eukaristisk tilbedelse: AA blandet gruppe: onsdag, torsdag, fredag kl. 17:00 tirsdag kl. 17:00 1. søndag i måneden kl. 17:00 i slotskapellet 4. søndag i måneden kl. 16:00 i Skt. Laurentii kirke søndag kl. 10:00 (begynder med messen) onsdag kl. 16:30 onsdag kl. 19:15 efter en aftale fredag kl. 18:00-19:00 onsdag kl. 9:30-11:30 28

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 2 / juni august 2012 Et ord fra sognepræsten... MENIGHEDSMØDE SØNDAG 3. Juni og SØNDAG 26. august

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen Vor Frue og Sankt Antoni Menighed Menighedsrådet Referat nummer: 11 Dato: 19-08-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann Til stede: p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) p. Allen Courteau Franz Igwebuike

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 2 / juni - august 2010 Skal jeg til at skamme mig? Et ord fra sognepræsten... BØRNEMESSE søndag,

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 3 / sept.-nov. 2009 Et ord fra sognepræsten... Menighedsråd indkalder til et møde med UNGE FAMILIER

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Lige efter sommerferien fik vi fra generalvikar Niels Engelbrecht den glade meddelelse, at Kasper Baadsgaard-Jensen efter sin diakonvielse den 28. august

Læs mere

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet,

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet, Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. LEDERNES HÅNDBOG Kære medlem af lederholdet, Tak, fordi du vil hjælpe med at forberede andre familier til deres barns dåb. Hvert

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf. 46 35 09 65, Fax 46 36 50 91 E-mail: sognet@laurentiikirke.dk Webside: www.laurentiikirke.dk Sms-tjenesten:. 29 86

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 2 / juni - august 2009 I dette nummer: Meddelelser... s. 3 Referat fra årsmødet... s. 4 Skt. Hans

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 1 / marts - maj 2012 MENIGHEDSMØDE SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 KL. 11:30 I MENIGHEDSSALEN Om Bispedømmets

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2014 nr. 1 / Marts Maj 2014 Kære Menighed Jeg håber, at I er kommet godt ind i 2014. Selvom der ikke har

Læs mere

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Uddrag af Jesu Hjerte menigheds høringssvar til bispedømmet vedrørende det nye katolske landkort.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2014 - nr. 2 Juni-august 2014 Kære venner! Jesus Kristus opstod fra døden og lever midt iblandt os. Det er vor tro,

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 1 / marts - maj 2009 Om fasten jfr. S. 5 Om påske jfr. S. 7 Fra menighedsrådet jfr. s. 3 Årsregnskab

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå OKTOBER NOVEMBER 2013 35. årg. Nr. 6 Hvad kan vi bruge det vandrende ÅBY-kors til? En rundtur om Europas politiske landskab vil få enhver troende kristen til

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2012 JANUAR 2013 35. årg. Nr. 1 ADVENT, EN NY REJSE I TROEN Ved Guds nåde åbner 1. søndag i advent, som begynder et nyt liturgisk år, en sæson for forberedelse

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold DKKFs nye bestyrelse Hilsen fra landslederen v/ Anette Macko Kvindernes internationale Bededag v/ Marianne Plum Dalumretræte 2013 v/ Birgit Clausen Weekend i Maribo hos Birgittasøstrene Medlemsmøde

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Sogneblad nr. 22 December 2014 - Februar 2015 Kære venner! Så er vi godt i gang med efterårets mørke side med regn og blæst og faldende aftentemperatur. Vi længes efter solen

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 4 / december 2008 - februar 2009 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten... Et ord fra sognepræsten

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 Salmer: 747 Lysets engel 26 Nærmere Gud til dig 335 Flammerne er mange 164 Øjne I var lykkelige 424 I Herrens

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj Jesu Hjerte Kirke Kirkeblad 2013, marts-maj Hvorfor helligdage og skriftemål? Påbudte søn- og helligdage. Fra apostlenes dage har man fejret søndagen, Herrens Dag, som mindefest for Herrens lidelse, død

Læs mere

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016.

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Skt. Laurentii kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde Tlf.: 4635 0965 E-mail: slkontor@gmail.com Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Denne beretning er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Advent. Jul. Nytår - 2012 Adventskransens oprindelse I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør.

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør. Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Referat af menighedsrådsmøde søndag den 10. august 2014. Til stede: Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), Ulla Elmquist,

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2015 - nr. 2 Juni-august 2015 Kære menighed! Foråret er over os. Solen skinner og det kribler i fingrene for at komme

Læs mere

Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009

Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009 Skt. Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009 Til stede: Pastor Niels Engelbrecht, Pastor Daniel Nørgaard, Pastor

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. 1,1-18 I nat hørte vi i første læsning om det store lys, som skal ses af de

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Hvem er vi? Kristi Legeme!

Hvem er vi? Kristi Legeme! Hvem er vi? Kristi Legeme! I er Kristi legeme og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, endvidere nogle

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 4 December 2015-Februar 2016 Velkommen til Barmhjertighedens år Jesus Kristus er Faderens barmhjertigheds ansigt

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Skærtorsdag 2015 aftenen hvor Jesus mødes med sine venner for at spise det lækre påskemåltid med lam, vin og brød. Det er aftenen hvor vinen og brødet for evigt får en ny betydning; Jesu blod og Jesu kød.

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere