Skt. Laurentii Sogneblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skt. Laurentii Sogneblad"

Transkript

1 Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie været en vigtig periode, fordi i denne tid faster og beder mange medlemmer af kirken særligt for sig selv og for andre. Bønnen har sin egen kraft. Når vi beder med et rent hjerte og med tro, får vi det vi ønsker. Fastetiden er en invitation til at tænke mere på Gud og andre. Paven inviterer os i sit budskab til at omvende os fra vor ligegyl- dighed for Gud og for andre. En af de ting, jeg gerne vil opfordre jer at gøre, er dagligt at læse en tekst fra biblen. Uden at kende Jesus kan vi ikke vide, hvad vi kan gøre. Jeg synes, mange af os er bange for at læse biblen, fordi den kræver meget af os. Jesus beder os om meget nødvendige ting for vor frelse. Lad os derfor i denne fastetid overgive os især til at læse en tekst fra biblen hver dag. Så kan vi mere og mere kende Jesus og elske andre, som han har gjort. Det centrale punkt for diskussionen i hele bispedømmet er nu den nye plan for sognesammenlægning og bispedømmets fremtid. Efter den nye plan bliver Holbæk sammenlagt med os, og vi bliver lidt større end vi er nu. I 2013 blev Frederikssund udskilt fra os og sammenlagt med Hillerød, men alligevel blev vi ikke færre i vor medlemsregistrering. I 2014 fik vi 52 nye voksne medlemmer. Når Holbæk bliver sammenlagt med os, bliver vi større end hvad vi er nu, og jeg får ekstra arbejde. Jeg håber at klare det uden stress. Selvom bispedømmet langsomt vokser i medlemstal, har det et stort problem med sin økonomi. Det har vi også. Men vi arbejder på en plan for at redde vor menigheds økonomiske situation. For 2 år siden startede vi en proces af 1 Forsætter på side 7

2 Kære brødre og søstre, Fra Pavens Fastebudskab Fastetiden er en fornyelsens tid for hele Kirken, for alle menigheder og de troende.. Ligegyldigheden over for andre og Gud er en reel fristelse selv for os kristne. Derfor har vi altid i fastetiden brug for at høre profeternes røst, hvis råb taler til vores samvittighed. Gud er ikke ligeglad med verden; han elsker den så højt at han gav sin Søn til frelse for alle mennesker.. Og Kirken er som en hånd, der holder denne dør åben ved sin forkyndelse af Guds ord, fejringen af sakramenterne og ved at vidne om troen, som virker gennem kærlighed (jf. Gal 5,6). Men verden har tendens til at trække sig ind i sig selv og lukke denne dør hvorigennem Gud kommer ind i verden og verden i ham. Derfor må hånden, som er Kirken, aldrig blive overrasket når den bliver afvist, knust og såret. Guds folk har derfor brug for en indre fornyelse for ikke at forblive ligeglade og lukke sig inde. Fastetiden er en gunstig tid til at lade Kristus tjene os, så vi kan blive ligesom ham. Det sker når vi hører Guds ord og modtager sakramenterne, især Eukaristien. Kirken er communio sanctorum, de helliges samfund, ikke kun på grund af helgenerne, men også fordi den er et fællesskab af hellige ting; Guds kærlighed til os, som den er åbenbaret i Kristus og i alle hans gaver.. Kirkens mission er det trofaste vidnesbyrd om Ham, der ønsker at drage skabningen og alle menneske til Faderen. Dens mission er at bringe den kærlighed, der ikke tier, til alle mennesker. Kirken følger Jesus Kristus på den vej, som ledsager alle mennesker til jordens ende (jf. ApG 1,8). For at overvinde vor egen ligegyldighed og hang til selvtilstrækkelighed vil jeg opfordre alle til i denne fastetid at engagere sig i det Benedikt XVI kaldte at uddanne hjertet (jf. Gud er kærlighed, 31). Et barmhjertigt hjerte er ikke ensbetydende med at have et svagt hjerte. Den, der ønsker at være barmhjertig, har brug for et stærk og urokkeligt hjerte, som er lukket for fristeren men åbent for Gud. Et hjerte, der gennemtrænges af Helligånden for at bringe kærlighed ad de stier, som fører til vore brødre og søstre. Dybest set et fattigt hjerte, der kender sin egen fattigdom og giver sig selv frit til andre. Med ønsket om at denne fastetid bliver en åndelig frugtbar tid for de troende og alle kirkelige fællesskaber beder jeg om at I alle må bede for mig. Må Herren velsigne jer og Jomfru Maria beskytte jer. 2

3 Meddeler Til lykke med dåben til Aylen Naguil-Soza og Katia Veronica Soza Paz Farvel til vores afdøde: Poul Gunder Kristensen og Jean Claude Moltzen Nielsen Sognebladet Sognebladet i papirudgave sendes til medlemmer - (husstandsrepræsentanten), som er fyldt 70 år og til de medlemmer af sognet, som har bedt om at få et trykt eksemplar. Andre medlemmer får tilsendt sognebladet pr. mail. Hvis du har fået en ny mail-adresse, er det vigtigt, at du giver sognekontoret besked om din nye mail-adresse. Sognebladet kan også læses på sognets hjemmeside. Adventsgløgg og adventslotteri Tre e i advent var der gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen kl. i menighedssalen. Lotteriet var med til at skabe en god og hyggelig stemning. Kirkens julearrangement gav et overskud på over kr. Tak til dem der bidrog med gløgg, kaffe, æbleskiver og flotte gaver til lotteriet. Kirkens juleudsmykning og reception julenat En stor tak til alle, som bidrog med juleudsmykning af kirken, med juletræer, julestjerner og julekrybbe. Julekrybben minder os om Jesu fødsel, og vi glæder os til den hvert år. Vi nyder stadig kirkens julestjerner her i den kolde og triste januar måned. Samtidig en stor tak til dem der stod for receptionen julenat efter midnatsmessen. Julekrybbespil Julekrybbespillet til børnenes julemesse den 24. december kl En stor tak til 1. kommunionshold for julekrybbespil og til Helle og Gérard samt de forældre, der hjalp til. Hellig Tre Kongers vandring den 11. januar 2015 på Ledreborg Måtte vi desværre aflyse i år. Kirkens kontonummer: Efter flere indbrud har vi ikke kontanter på kirkekontoret. Man kan derfor bruge vores kontonummer ved indbetalinger til kirken. P. Alren og Ellen Margrethe Birgitta Nelth 3

4 Nyt fra menighedsrådet Det nye katolske Danmarkskort Planen for den nye sognestruktur er nu blevet offentliggjort. Det foreslås heri, at landet bliver inddelt i 28 pastorale enheder. Der bliver dermed færre menigheder og færre kirker, end der er nu.roskilde og Holbæk kommer til at udgøre en pastoral enhed med ca medlemmer og skal dække følgende kommuner: Roskilde, Frederikssund (kun postnummer 4050) Lejre, Holbæk og Odsherred. Der vil fortsat være to menigheder og to kirker, men kun en sognepræst til at betjene den pastorale enhed. Præsten får bopæl i Roskilde. De enkelte menigheder skal orienteres om planen og komme med spørgsmål og forslag til den, inden den endelig vedtages. Menighederne er blevet bedt om at komme med høringssvar senest den 13. marts Der indbydes derfor til et møde efter 10-messen den 1. marts i menighedssalen, hvor planen fremlægges. Teksten til den nye strukturplan kan læses i Katolsk Orientering, nr. 1, januar 2015 og på den katolske kirkes hjemmeside Vi håber, at mange vil møde op for at drøfte sognets fremtid. Med venlig hilsen Maria Alster Sognebladet pr. mail Hvis du ønsker at modtage sognebladet i din mailboks, så send venligst en besked til Mange har allerede sendt en mail til sognekontoret, men det er ønskeligt, at endnu flere gør det, så vi kan spare penge til porto. If you want to receive the parish magazine in your mail-box, please send a note to the parish office: 4

5 Invitation til sognets frivillige medarbejdere Det er blevet en tradition, at menighedsrådet indbyder alle sognets frivillige medarbejdere til en middag skærtorsdag aften som tak for deres indsats i årets løb. Således også i år: Skærtorsdag, den 2. april i menighedssalen kl Invitationen gælder alle, der yder en indsats for Skt. Laurentiii Menighed. Tilmelding senest torsdag den 26. marts til sognekontoret: telefon eller på listen i våbenhuset Vi glæder os til at se så mange som muligt, både de trofaste medarbejdere gennem mange år, og de nye, der er kommet til i den seneste tid. Maria Alster Katolsk Media Forum Søndag den 15. marts vil Svenning Ravn Jensen, formand for katolsk media forum efter 10-messen fortælle om Katolsk Medie Forum, som har til formål at værne om kristne og kulturelle værdier og fremme bevidstheden om de elektroniske mediers indflydelse. 5

6 Menighedsmøde den 26. april 2015 kl En gang om året skal menighedsrådet aflægge beretning om, hvad der er sket i årets løb, og hvad planerne for det kommende år er. I april er det netop et år siden, at det nye menighedsråd tiltrådte, og derfor indbydes til et møde efter 10- messen, den 26. april. Der vil foreligge en skriftlig beretning om året, der gik, og sognets regnskab for 2014 og budget for 2015 bliver gennemgået. Der bliver formentlig også en del at berette om sognets forhandlinger med Skt. Josefs Skole om udleje af lokaler og om den nye sognestruktur, som på dette tidspunkt har været til behandling i Præsterådet og Pastoralrådet. Med venlig hilsen Pater Alren og Maria Alster Første Kommunion 2016 Første kommunion i 2016 finder sted på Kristi Himmelfarts dag, Første Kommunionsundervisning starter i år 2015 med indskrivningen den 13. september efter messen. Husk dåbsattest. Festlig opstart med forældremøde, sang og leg: lørdag d kl. 10 hvor vi orienterer om undervisningen. Første kommunionsundervisning foregår hver efter messen. Første gang er Vi deltager i messen som starter kl.. Efter messen går vi alle hen i menighedssalen og drikker kakao. Herefter går vi til Første Kommunionsundervisning kl Vi er 4 voksne, som er tilknyttet Første Kommunionsundervisning: Maria, Katrin, Gérard og Helle. Hver er en oplevelse og glæde for både børn og voksne. Vi taler om Jesus og de gaver, han har givet os, og hvad de betyder for os i vores hverdag nu og her og for vores fremtidige liv. Vi synes at Første Kommunionsundervisning er en fest, derfor bruger vi leg, krop, sanser, følelser og fantasi, sang, musik, tegning, drama og samtale for at forstå og lære om de ting, Jesus synes er vigtige for os 6

7 overvejelse om vi må sælge vor store og gamle bygning og bygge en ny og mindre bygning med en præstebolig og kontorlokaler på den nuværende parkeringsplads, eller om vi må udleje mere plads til skolen. Skolen er interesseret i begge dele. Vi skal tage den endelige beslutning i starten af maj. Nu er vi i den sidste fase. Vi tager en god beslutning efter menighedens økonomiske situation og menighedens behov. Alligevel er det bispedømmet, der tager den endelige beslutning, fordi det er bispedømmets ejendom, men generalvikaren har lovet mig, at de ikke tager en beslutning uden os. Lad os overgive os i Guds hænder. Med venlig hilsen og Herrens velsignelse, p. Alren Firmelse 2016 I mange år er firmelses sakramente blevet fejret i Skt Laurentii, den første i november. Men det har længe været et ønske at kunne fejre firmelse om foråret. I år 2016 er det muligt for vores biskop at komme til Skt Laurentii og fejre firmelsen med vores unge katolikker den 1. maj. Derfor skal indskrivning ske på et andet tidspunkt end normalt. Går du i 6. klasse i 2015 eller er du født før 1. januar 2003 og gerne vil firmes, så din dåb kan bekræftes, og du kan opleve, hvordan Helligånden kan ændre dit liv? Eller er du i tvivl om, hvad Kirken kan tilbyde dig og omvendt? Så vil vi rigtig gerne se dig til: Indskrivning på kirkekontoret ved menighedssalen, den 12. april 2015, efter messen. Husk dåbsattest! Ved indskrivning kan man møde og tale med sognepræsten, p. Alren samt en eller to kateketer (lærerne). Her vil Ellen Margrethe fra kontoret, hjælpe med det praktiske, skemaer der skal udfyldes mm. Kom og mød andre unge mennesker på din egen alder og vær med til at gøre vores kirke til et levende sted, hvor du kan lære mere om Guds kærlighed, og hvordan du kan dele den kærlighed med andre. Katekesen løber over 3 semestre, fra 19. april 2015 til firmelse den 1. maj 2016 og koster 400,- for materialer. PRÆSTENS ORD FORTSÆTTER 7

8 Resume af menighedsrådsmøder 8. januar 2015 Pater Alren fortalte, at planen for den nye sognestruktur skal være på plads den 1. august Indholdet af sognestrukturen er endnu ikke kendt, men den bliver sendt til høring i menighedsrådene og menighederne i foråret. Vi tager punktet op ved menighedsrådsmødet i marts. Der var en debat om vores bygningers fremtid. De er meget dyre at vedligeholde for menigheden. Vi henvender os til skolen for at høre, om de vil leje bygningerne igen næste år og under hvilke betingelser. Desuden vil Sisinnius undersøge hvilke regler i byggereglementet, der vil kunne få betydning for os, hvis vi vælger at bygge en ny bygning med menighedslokaler og præstebolig. Vi vil også undersøge, om vores bygning kan få kommunens støtte til en facaderenovering, fordi den er kategoriseret som bevaringsværdig. I samme forbindelse vil vi undersøge, om der vil blive stillet særlige betingelser fra kommunens side, hvis den skal hjælpe os økonomisk. Alle menighedsmedlemmer over 70 år får fortsat sognebladet tilsendt med posten. Det gælder også andre, der udtrykkeligt har bedt om at modtage det som papirblad. Alle andre vil modtage bladet via deres , såfremt vi har deres E -mail adresser. Pater Alren undersøger, hvor mange adresser vi har på menighedens medlemmer. Vi havde ikke så store indtægter på salg af gløgg og æbleskiver samt lotteri i advent. Der var for få, der mødte op og deltog i lotteriet, som indbragte kr. på tre e, og gløggen faldt ikke i folks smag. Anna vil stå for lotteriet næste advent. Vi skal have fat i nogle frivillige til rengøring af vores lokaler, da Grethe, der har stået for rengøringen i mange år, må stoppe. Vi takker for de mange års trofaste hjælp og appellerer til yngre mennesker om at give en hjælpende hånd med at holde menighedssalen, køkkenet, kontorerne rene. Vi vil prøve at finde nogle frivillige, der kan møde til rengøring enten den 24. januar eller den 28. februar, begge dage klokken 11. Rengøringen vil vare et par timer hver gang afhængigt af det antal personer, der møder op. Det går godt med de polske messer. Der er ca. 40 personer hver gang. Det skal aftales, hvordan præstens udgifter til transport dækkes af dem, der deltager i messen. Folk er glade for messerne og begynder også at komme til de øvrige messer. Nye medlemmer af menigheden får hjælp til at tilmelde sig af Anna. 8

9 Næste møde er den 12. februar. Her behandler vi regnskabet for 2014 og budgettet for Punkter til mødet i marts: Den nye sognestruktur og orientering om skolens indstilling til en evt. fornyelse af lejen af vore lokaler og til et muligt køb engang i fremtiden. Kommende mødedatoer er den 12. marts, den 7. april, den 7. maj og den 11. juni. Desuden minder vi om retræten med Paul Marx den 30. januar. Referent: Annelise Nielsen Den nye Parkeringsplads Spejderhytten er revet ned. Nu er der indrettet en parkeringsplads, hvor spejderhytten lå. Parkeringspladsen er udlejet til skolen og vi får en lejeindtægt på godt kr. om måneden. Vi kan bruge parkeringspladsen i weekenden og om hverdagen efter kl Hjertelige Tak Jeg Takker gerne Josef Nelth, som har været sakristan i mange år, Grethe Kirkovic, som har rengjort i menighedslokalerne i mange år, Åge Andersen som har været regnskabsfører i 3 år og Birthe og Geert Frederidsen, som har været engageret i menigheden på mange forskelige måder. Jeg takker også de nye yngre medlemmer der har overtaget deres ansvare. 9

10 Palme, den 29. marts 8:30: med den lille palmeprocession 10:00 med den store palmeprocession Processionen begynder ved Sct. Ibs Kirkeruin Tirsdag i den stille uge, den 31. marts Oliemesse i Sankt Ansgars Kirke i København kl. 17:00 Skærtorsdag aften, den 2. april 17:00: med fodtvætning Alle indbydes til at melde sig til fodtvætningen Efter messen er der i Maria-kapellet tilbedelse og meditativ bøn, som grupper og familier kan melde sig til på opslagstavlen i våbenhuset 18.30: Fællesspisning for sognets frivillige medarbejdere Fælles tilbedelse i Maria-kapellet til kl Langfredag, den 3. april Andagt Påskelørdag, den 4. april 11:00 Velsignelse af påskemad Påskevigilie Påskedag, Herrens Opstandelse, den 5. april 10:00 (OBS: ingen messe kl. 8:30) Anden Påskedag, mandag den 6. april 10:00 Kristi Himmelfart, 14, maj Pinsedag, den 24. maj :00 Kirkens liturgiske medarbejdere velsignes 10

11 Generalprøve til påskens liturgi Lørdag den 28. marts Kl. til Palme Kl til Langfredag Kl til Påskevigilien Kl Generalprøve for ministranterne Det er vigtigt, at alle medvirkende møder op til disse prøver Førstekommunionsfests 2015 Menigheden fejrer denne gang børnenes førstekommunion, den 17. maj kl. Der fejres den højtidelige fest messe og under messen får 12 af vore børn som er blevet forberedt får nadveren for første gang. Efter messen er der en reception i menighedssalen Vore nye ministranter i tjeneste 11

12 Kateketer med biskop Czeslaw Kozon Firmelses og Førstekommu nions hjørnet til kirkekaffe. Kyndelmisse 2015 Fastelavnsfest

13 Børnemesse og julekrybespil til julen, 2014 Fredag d var alle børn i kirken inviteret til Skt Nikolausfest sammen med deres familie. Det blev en rigtig skøn fællesoplevelse for os alle. Kl. 17 startede vi med at fejre Skt Nikolaus med messe i kirken. Efter messen lavede børnene fra Første Kommunion et lille optrin i kirken ud fra en lille historie om Skt Nikolaus, som stod i vores fantastiske undervisningsbog til Første kommunion : Gud kommer til os Skt Nikolaus fest 2014 Skt Nikolaus gav både gaver og ikke mindst kærlighed. Hans kærlighed til andre var så stor, at han kunne få et menneske, der havde et hjerte af sten til at blive godt. Efter messen var der fællesspisning. Her havde Skt Nikolaus også sørget for mad til alle. 13

14 Kirkeskat I menighedsrådet er vi ved at tage stilling til regnskabet for 2014 og budgettet for Det koster mange penge at drive et sogn. Der er udgifter til bygningernes vedligeholdelse, elektricitet, varme, blomster, musik, forsikringer og meget mere. Det er svært at få det hele til at løbe rundt. Kun 21 % af sognet medlemmer betaler kirkeskat. I 2014 har vi fået ca kr. i kirkeskat. Heraf betaler vi 37 % i afgift til bispedømmet, så der bliver ikke noget stort beløb til overs til Skt. Laurentii Sogn. Vi kunne ønske, at det var langt flere, der ville tage ansvar for deres kirke. Hvis bare alle betalte 100 kr. om måneden, ville sognet have en god økonomi. Så vi opfordrer alle til at overveje, om de kan afse dette beløb til vor kirke, eller endnu bedre: et større beløb. Beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen, såfremt man opgiver sit personnummer til bispekontoret. Så kom ind på sognekontoret for at melde dig som kirkeskattebetaler, eller tilmeld dig via vores hjemmeside: kirken/ Som man kan læse andet sted i bladet, mangler Den Katolske Kirke penge, fordi så få af dets medlemmer betaler til, hvad det koster at drive en kirke. Det har så ført til Det nye katolske Danmarkskort, som vækker stor bekymring i mange menigheder. Er det ikke vor forpligtelse til at beholde denne smukke kirkebygning som vores og støtte vor menighed? Så venligt betal din kirkeskat! 14

15 Fornyelse er godt Der er mange grå og hvide hår i kirken. Og det er der ikke noget galt med. Men desto gladere bliver vi, når yngre kirkegængere med blondt, brunt eller sort hår møder op og bliver aktive medlemmer af menigheden. Et af de nyere medlemmer af menigheden er Roar Lindekilde Arboe Jakobsen, 26 år. Han konverterede tilbage i Og han husker VIK-forløbet som en rigtig dejlig tid. Roar havde ikke færre end seks/ syv undervisere plus pater Bob. Oprindelig var der to tilmeldte kandidater, men den anden blev væk, og så havde Roar det hele for sig selv. Det var ret overvældende, men som han siger, så gav hjælperne udtryk for stor glæde og fornøjelse ved at deltage i disse møder. Roar er ikke ukendt med lærerkræfter. Til daglig studerer han på universitetet, noget så spændende som religionsvidenskab plus idræt. Han er på fjerde år. Studiet er normeret til seks/syv år. Hans fritidsinteresser spænder også vidt; fra musik (han spiller guitar bl.a. i et større band) til fodbold. Job mulighederne i fremtiden er som underviser på gymnasiet. Roar er født i København, og voksede op nogle år i N.F.S. Grundtvigs gamle lejlighed på Christianshavn. Senere flyttede familien til Store Valby. Roar blev konfirmeret i Ågerup kirke. Vejen til at konvertere og blive medlem af den katolske menighed i Roskilde faldt lige for. Han resonerede som så: Der må være mere mellem himmel og jord. Og vejen til større forståelse og indsigt blev den katolske vej. I studietiden begyndte han sideløbende at arbejde på Skt. Josefs skole, hvilket han stadig gør, og en dag fik han øje på kirkens udhængsskab, hvor en meddelelse berettede, at man ville påbegynde et nyt VIK-hold. Det fangede hans interesse, og som sagt konverterede han i foråret I kirken er Roar Jakobsen tillige sakristan, hvor han hjælper til med afviklingen af vore messer og i øvrigt går til hånde med andre forefaldne opgaver til stor gavn og glæde for menigheden. oc 15

16 Økumeniske Valfarter og Fester Kvindernes Internationale Bededag Fredag den 6. marts Kl Kvinder fra Bahamas leder os i bøn: Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? Sted: Osted Frikirke. Hovedvejen 219. Osted Lejre. Alle er velkommen. Opslaget hænges op i våbenhuset. Pilgrimsvandring til Den Sorte Madonna I Czestochowa i Polen. Fra den 3. august til den 11. august Ruten er på ca. 150 km./ 25 km om dagen. Pilgrimspræster fra Danmark: Paul Marx og Daniel Nørgaard. Prisen: 3500,- kr./ pers. (inkl. fly, delvis forplejning, alt transport i Polen, alle overnatninger, pilgrimsgebyr) Tilmelding og betaling af depositum på 1600,- kr. Senest den 20. marts Tilmeldingen er bindende. Mere information. Skriv til Jerzy: Pilgrimsvandring fra Roskilde til Haraldsted Lørdag den 4. juli Pilgrimsvandring fra Roskilde til Haraldsted som led af Årets Valfart til Haraldsted. I lighed med sidste års fejring af 100 år for genoptagelse af Valfarten til Haraldsted, vandrer vi i år fra Skt. Laurentii Kirke til Haraldsted lørdag den 4. juli og overnatter ved Knud Lavards Hus. Søndag den 5. juli slutter vi os til Kirkens fejring af Årets Valfart til Haraldsted. Programmet for pilgrimsvandringen bliver hængt op i kirken i løbet af juni. Skriv til Jerzy: 16

17 Årets Valfart til Åsebakken Søndag den 31. maj Kl. 9.15: Valfart gennem Rude Skov Kl : Mulighed for skriftemål ved Vor Frue Kloster Kl : BISPEMESSE Kl : Spisning, leg og samvær Kl : Andagt - med procession til Jomfru Marias ære Økumenisk samarbejde på skolen Til pinse gudstjeneste i parken Skolens jule Gudstjeneste i Roskilde Domkirke. Skolens Dimissions fest i Skt Laurentii Kirke 17

18 Salg af bøger og religiøse artikler Fremover vil der hver efter 10-messen og ved højtiderne være salg af bøger i menighedssalen. Det er hovedsagelig bøger fra bogcaféen, der lukkede i 2013, der er til salg. Men vi vil gerne skaffe nye titler fra Pastoralcenteret og danske forlag, der udgiver bøger med kristent indhold. Hvis man har ønsker herom, kan man henvende sig til Maria Alster eller onsdag mellem 10 og 12 på sognekontoret. Der sælges også rosenkranse og andre religiøse artikler. Så kom og gør et godt køb. Her kan man finde gaver til dåb, firmelse og mange andre anledninger. 18

19 Mandag Fridag Korprøve Tirsdag Kontortid Ordets Gudstjeneste Onsdag Kontortid AA Rosenkrans Torsdag Kontortid Fredag Kontortid Lørdag Tilbedelse Sognepræsten bringer kommunion til de syge Forskellige praktiske aktiviteter Polsk messe 2. lørdag i måneden Den 3. lørdag i måneden international messe indledt af rosenkransandagt (rosenkrans kl og messe kl ). Fællesmåltid efter messen. Søndag Ugens Kalender Efter messen Kirkekaffe Undervisning af 1. kommunionshold og firmelseshold Familiemesse 1. i måneden Engelsk messe 2. og sidste i måneden på Ledreborg 1. i måneden Skriftemål efter aftale med p. Alren. Midi Kuk og ministrantklub: Mødes 1. i måneden lige efter familiemessen. 19

20 Marts torsdag i fasten Familiemesse Undervisning ftilførste kommunion og firmelse 2015 Midi-KUK og ministrantklub Efter messen er der et menighedsmøde på Ledreborg 3. i fasten Undervisning til første kommunion og firmelse 2015 Engelsk messe Menighedsrådsmøde 14. Lørdag Rengøring i kirken Polsk messe i fasten (Efter messen undervisning til firmelse 2015) Is gudstjeneste for første kommunion. Efterfølgende fællesspisning) torsdag fredag Josef, Jomfru Marias brudgom Rengøring i kirken Liturgiudvalgsmøde 21. lørdag Rosenkrans International messe Fælles måltid efter messen i fasten Undervisning til første kommunion og firmelse onsdag Herrens Bebudelse Aftal venligt med p. Alren for skriftemål. 20

21 28. lørdag Generalprøve til Palme Generalprøve til Langfredag Generalprøve til Påskenat Generalprøve for ministranterne tirsdag Palme med den lille palmeprocession med den store palmeprocession. Vi mødes ved Sct. Ibs Kirkeruin. Engelsk messe Oliemesse i Skt. Ansgars Kirke i København. April torsdag Skærtorsdag med fodtvætning Fællesspisning for sognets frivillige medarbejdere Komplet og eukaristisk tilbedelse 3 fredag Langfredag Andagt 4. lørdag Velsignelse af påskemaden Påskevigilie Efter messen er der reception i menighedssalen 5. Påskedag Ingen messe Den stille uge begynder med Palme mandag tirsdag lørdag Anden Påskedag Menighedsrådsmøde Rengøring i kirken Polsk messe Det hellige Triduum- de tre dage - begynder med Skærtorsdag. Langfredag er streng fastedag. Påsketiden begynder med Påske og varer til pinse. 2. i Påsken Undervisning til første kommunion og firmelse 2015 Indskrivelse af firmelseshold 2016 Engelsk messe 21

22 April fredag lørdag Rengøring i kirken Rosenkrans International messe Fælles måltid efter messen i Påsken Undervisning til første kommunion, firmelse 2015 og firmelse i Påsken Efter messen menighedsmøde Undervisning til første kommunion, firmelse 2015 og firmelse 16. Sidste undervisningsdag for firmelse Engelsk messe 1 fredag Maj i Påsken Familiemesse Undervisning til første kommunion og firmelse 2016 Midi-KUK og ministrantklub har sidste møde i foråret på Ledreborg 7. torsdag Menighedsrådsmøde 9. lørdag Forberedelse af skriftemål 1. kommunion Skriftemål og efter skriftemålet er der fælles spisning Polsk messe 22

23 Maj i Påsken Første kommunion har generalprøve efter messen Undervisning til firmelse Engelsk messe 14. torsdag Kristi Himmelfart 16. lørdag Rengøring i kirken Rosenkrans International messe Fælles måltid efter messen i Påsken med første kommunion Efter messen er der reception i menighedssalen Undervisning til firmelse fredag Rengøring i kirken Pinsedag med den årlige fornyelse, indsættelse og velsignelse af de liturgiske medvirkende 25. mandag 2. pinsedag er ikke katolsk helligdag Valfart til Åsebakken Ingen messe Ingen engelsk messe 23

24 Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf , Fax Webside: Sms-tjenesten: Indbetalings konto: Reg.nr Konto nr Sognepræst: Alren Soosaipillai, OMI Tlf Mobil: De Syges salvelse: benyt Menighedsrådsformand: Maria Alster Tlf: Sognekontor: Kontortid: tirsdag til fredag kl Ellen Margrethe Nelth Tlf Organist: Ole Palmkvist Knudsen Tlf Faste gudstjenester og aktiviteter Søndagsmesse: Kl og Der er kirkekaffe efter messen kl. 10 Hverdagsmesse: Onsdag, torsdag, fredag kl Ordets gudstjeneste: Tirsdag kl Mass in English: On the second. and on the last Sunday of the month at 1.00 PM Internationalmesse med spisning: Den 3. lørdag i måneden kl Religionsundervisning: Søndag kl. (begynder med messen) Rosenkrans: Onsdag kl Eukaristisk tilbedelse: Fredag kl Skriftemål: Efter aftale med sognepræsten AA blandet gruppe: Onsdag kl

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD nr. 13, april - juli 2012 Kære alle. Som næsten alle har hørt, døde biskop Hans Martensen tirsdag d. 13. marts. Ved hans død er der en stor del af den moderne Katolske

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør.

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør. Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Referat af menighedsrådsmøde søndag den 10. august 2014. Til stede: Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), Ulla Elmquist,

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort 2. udgave maj 2015 Indholdsfortegnelse Høringssvar 2. høringsrunde 2. runde Høringssvar Sankt Pauls Kirke, Taastrup... 2 2. runde Høringssvar

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding.

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding. Side 1 af 6 sider Pastorralrådet har iværksat en sogneundersøgelse, ud fra den intention at være funderet i og at have god kontakt til menighederne. Undersøgelsen er opbygget på flg. Måde: 4 overordnede

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Sogneblad. Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013. At tro er at elske

Sogneblad. Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013. At tro er at elske Sogneblad Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013 At tro er at elske Hvor herligt at opleve, at kalenderåret afsluttes omkring tre markante højtider: 1) Alle Helgen, 2) Jesus Kristus Universets

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger Budget 2015 Bispedømmet København Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014 Bemærkninger Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af den fremlagte økonomiske politik og forudsætter implementeringen

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 2012 februar 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke vinter 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Sankt Knud Lavard Kirke. Forår 2015

Sankt Knud Lavard Kirke. Forår 2015 Sankt Knud Lavard Kirke Forår 2015 1 Sognebladet for Sankt Knud Lavard Kirke Ansvarshavende redaktør: P. Marcos Romero Redaktør: Marta Castrillón Deadline næste nummer: 1.Maj 2015 Leder fra sognepræsten

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke marts maj 2014 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forside: Rør mig ikke! Af Fra Angelico, San Marco Firenze. Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

marts maj 2014 marts - maj 2015

marts maj 2014 marts - maj 2015 marts maj 2014 1 marts - maj 2015 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Diakonvielse 24. januar 2015 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet Sankt Ansgar Fællesskabet (SAF) blev stiftet på Kristi Legems Fest torsdag d. 7. juni i år. Det er en gruppe medlemmer af den danske folkekirke, primært i København,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere