Skt. Laurentii Sogneblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skt. Laurentii Sogneblad"

Transkript

1 Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie været en vigtig periode, fordi i denne tid faster og beder mange medlemmer af kirken særligt for sig selv og for andre. Bønnen har sin egen kraft. Når vi beder med et rent hjerte og med tro, får vi det vi ønsker. Fastetiden er en invitation til at tænke mere på Gud og andre. Paven inviterer os i sit budskab til at omvende os fra vor ligegyl- dighed for Gud og for andre. En af de ting, jeg gerne vil opfordre jer at gøre, er dagligt at læse en tekst fra biblen. Uden at kende Jesus kan vi ikke vide, hvad vi kan gøre. Jeg synes, mange af os er bange for at læse biblen, fordi den kræver meget af os. Jesus beder os om meget nødvendige ting for vor frelse. Lad os derfor i denne fastetid overgive os især til at læse en tekst fra biblen hver dag. Så kan vi mere og mere kende Jesus og elske andre, som han har gjort. Det centrale punkt for diskussionen i hele bispedømmet er nu den nye plan for sognesammenlægning og bispedømmets fremtid. Efter den nye plan bliver Holbæk sammenlagt med os, og vi bliver lidt større end vi er nu. I 2013 blev Frederikssund udskilt fra os og sammenlagt med Hillerød, men alligevel blev vi ikke færre i vor medlemsregistrering. I 2014 fik vi 52 nye voksne medlemmer. Når Holbæk bliver sammenlagt med os, bliver vi større end hvad vi er nu, og jeg får ekstra arbejde. Jeg håber at klare det uden stress. Selvom bispedømmet langsomt vokser i medlemstal, har det et stort problem med sin økonomi. Det har vi også. Men vi arbejder på en plan for at redde vor menigheds økonomiske situation. For 2 år siden startede vi en proces af 1 Forsætter på side 7

2 Kære brødre og søstre, Fra Pavens Fastebudskab Fastetiden er en fornyelsens tid for hele Kirken, for alle menigheder og de troende.. Ligegyldigheden over for andre og Gud er en reel fristelse selv for os kristne. Derfor har vi altid i fastetiden brug for at høre profeternes røst, hvis råb taler til vores samvittighed. Gud er ikke ligeglad med verden; han elsker den så højt at han gav sin Søn til frelse for alle mennesker.. Og Kirken er som en hånd, der holder denne dør åben ved sin forkyndelse af Guds ord, fejringen af sakramenterne og ved at vidne om troen, som virker gennem kærlighed (jf. Gal 5,6). Men verden har tendens til at trække sig ind i sig selv og lukke denne dør hvorigennem Gud kommer ind i verden og verden i ham. Derfor må hånden, som er Kirken, aldrig blive overrasket når den bliver afvist, knust og såret. Guds folk har derfor brug for en indre fornyelse for ikke at forblive ligeglade og lukke sig inde. Fastetiden er en gunstig tid til at lade Kristus tjene os, så vi kan blive ligesom ham. Det sker når vi hører Guds ord og modtager sakramenterne, især Eukaristien. Kirken er communio sanctorum, de helliges samfund, ikke kun på grund af helgenerne, men også fordi den er et fællesskab af hellige ting; Guds kærlighed til os, som den er åbenbaret i Kristus og i alle hans gaver.. Kirkens mission er det trofaste vidnesbyrd om Ham, der ønsker at drage skabningen og alle menneske til Faderen. Dens mission er at bringe den kærlighed, der ikke tier, til alle mennesker. Kirken følger Jesus Kristus på den vej, som ledsager alle mennesker til jordens ende (jf. ApG 1,8). For at overvinde vor egen ligegyldighed og hang til selvtilstrækkelighed vil jeg opfordre alle til i denne fastetid at engagere sig i det Benedikt XVI kaldte at uddanne hjertet (jf. Gud er kærlighed, 31). Et barmhjertigt hjerte er ikke ensbetydende med at have et svagt hjerte. Den, der ønsker at være barmhjertig, har brug for et stærk og urokkeligt hjerte, som er lukket for fristeren men åbent for Gud. Et hjerte, der gennemtrænges af Helligånden for at bringe kærlighed ad de stier, som fører til vore brødre og søstre. Dybest set et fattigt hjerte, der kender sin egen fattigdom og giver sig selv frit til andre. Med ønsket om at denne fastetid bliver en åndelig frugtbar tid for de troende og alle kirkelige fællesskaber beder jeg om at I alle må bede for mig. Må Herren velsigne jer og Jomfru Maria beskytte jer. 2

3 Meddeler Til lykke med dåben til Aylen Naguil-Soza og Katia Veronica Soza Paz Farvel til vores afdøde: Poul Gunder Kristensen og Jean Claude Moltzen Nielsen Sognebladet Sognebladet i papirudgave sendes til medlemmer - (husstandsrepræsentanten), som er fyldt 70 år og til de medlemmer af sognet, som har bedt om at få et trykt eksemplar. Andre medlemmer får tilsendt sognebladet pr. mail. Hvis du har fået en ny mail-adresse, er det vigtigt, at du giver sognekontoret besked om din nye mail-adresse. Sognebladet kan også læses på sognets hjemmeside. Adventsgløgg og adventslotteri Tre e i advent var der gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen kl. i menighedssalen. Lotteriet var med til at skabe en god og hyggelig stemning. Kirkens julearrangement gav et overskud på over kr. Tak til dem der bidrog med gløgg, kaffe, æbleskiver og flotte gaver til lotteriet. Kirkens juleudsmykning og reception julenat En stor tak til alle, som bidrog med juleudsmykning af kirken, med juletræer, julestjerner og julekrybbe. Julekrybben minder os om Jesu fødsel, og vi glæder os til den hvert år. Vi nyder stadig kirkens julestjerner her i den kolde og triste januar måned. Samtidig en stor tak til dem der stod for receptionen julenat efter midnatsmessen. Julekrybbespil Julekrybbespillet til børnenes julemesse den 24. december kl En stor tak til 1. kommunionshold for julekrybbespil og til Helle og Gérard samt de forældre, der hjalp til. Hellig Tre Kongers vandring den 11. januar 2015 på Ledreborg Måtte vi desværre aflyse i år. Kirkens kontonummer: Efter flere indbrud har vi ikke kontanter på kirkekontoret. Man kan derfor bruge vores kontonummer ved indbetalinger til kirken. P. Alren og Ellen Margrethe Birgitta Nelth 3

4 Nyt fra menighedsrådet Det nye katolske Danmarkskort Planen for den nye sognestruktur er nu blevet offentliggjort. Det foreslås heri, at landet bliver inddelt i 28 pastorale enheder. Der bliver dermed færre menigheder og færre kirker, end der er nu.roskilde og Holbæk kommer til at udgøre en pastoral enhed med ca medlemmer og skal dække følgende kommuner: Roskilde, Frederikssund (kun postnummer 4050) Lejre, Holbæk og Odsherred. Der vil fortsat være to menigheder og to kirker, men kun en sognepræst til at betjene den pastorale enhed. Præsten får bopæl i Roskilde. De enkelte menigheder skal orienteres om planen og komme med spørgsmål og forslag til den, inden den endelig vedtages. Menighederne er blevet bedt om at komme med høringssvar senest den 13. marts Der indbydes derfor til et møde efter 10-messen den 1. marts i menighedssalen, hvor planen fremlægges. Teksten til den nye strukturplan kan læses i Katolsk Orientering, nr. 1, januar 2015 og på den katolske kirkes hjemmeside Vi håber, at mange vil møde op for at drøfte sognets fremtid. Med venlig hilsen Maria Alster Sognebladet pr. mail Hvis du ønsker at modtage sognebladet i din mailboks, så send venligst en besked til Mange har allerede sendt en mail til sognekontoret, men det er ønskeligt, at endnu flere gør det, så vi kan spare penge til porto. If you want to receive the parish magazine in your mail-box, please send a note to the parish office: 4

5 Invitation til sognets frivillige medarbejdere Det er blevet en tradition, at menighedsrådet indbyder alle sognets frivillige medarbejdere til en middag skærtorsdag aften som tak for deres indsats i årets løb. Således også i år: Skærtorsdag, den 2. april i menighedssalen kl Invitationen gælder alle, der yder en indsats for Skt. Laurentiii Menighed. Tilmelding senest torsdag den 26. marts til sognekontoret: telefon eller på listen i våbenhuset Vi glæder os til at se så mange som muligt, både de trofaste medarbejdere gennem mange år, og de nye, der er kommet til i den seneste tid. Maria Alster Katolsk Media Forum Søndag den 15. marts vil Svenning Ravn Jensen, formand for katolsk media forum efter 10-messen fortælle om Katolsk Medie Forum, som har til formål at værne om kristne og kulturelle værdier og fremme bevidstheden om de elektroniske mediers indflydelse. 5

6 Menighedsmøde den 26. april 2015 kl En gang om året skal menighedsrådet aflægge beretning om, hvad der er sket i årets løb, og hvad planerne for det kommende år er. I april er det netop et år siden, at det nye menighedsråd tiltrådte, og derfor indbydes til et møde efter 10- messen, den 26. april. Der vil foreligge en skriftlig beretning om året, der gik, og sognets regnskab for 2014 og budget for 2015 bliver gennemgået. Der bliver formentlig også en del at berette om sognets forhandlinger med Skt. Josefs Skole om udleje af lokaler og om den nye sognestruktur, som på dette tidspunkt har været til behandling i Præsterådet og Pastoralrådet. Med venlig hilsen Pater Alren og Maria Alster Første Kommunion 2016 Første kommunion i 2016 finder sted på Kristi Himmelfarts dag, Første Kommunionsundervisning starter i år 2015 med indskrivningen den 13. september efter messen. Husk dåbsattest. Festlig opstart med forældremøde, sang og leg: lørdag d kl. 10 hvor vi orienterer om undervisningen. Første kommunionsundervisning foregår hver efter messen. Første gang er Vi deltager i messen som starter kl.. Efter messen går vi alle hen i menighedssalen og drikker kakao. Herefter går vi til Første Kommunionsundervisning kl Vi er 4 voksne, som er tilknyttet Første Kommunionsundervisning: Maria, Katrin, Gérard og Helle. Hver er en oplevelse og glæde for både børn og voksne. Vi taler om Jesus og de gaver, han har givet os, og hvad de betyder for os i vores hverdag nu og her og for vores fremtidige liv. Vi synes at Første Kommunionsundervisning er en fest, derfor bruger vi leg, krop, sanser, følelser og fantasi, sang, musik, tegning, drama og samtale for at forstå og lære om de ting, Jesus synes er vigtige for os 6

7 overvejelse om vi må sælge vor store og gamle bygning og bygge en ny og mindre bygning med en præstebolig og kontorlokaler på den nuværende parkeringsplads, eller om vi må udleje mere plads til skolen. Skolen er interesseret i begge dele. Vi skal tage den endelige beslutning i starten af maj. Nu er vi i den sidste fase. Vi tager en god beslutning efter menighedens økonomiske situation og menighedens behov. Alligevel er det bispedømmet, der tager den endelige beslutning, fordi det er bispedømmets ejendom, men generalvikaren har lovet mig, at de ikke tager en beslutning uden os. Lad os overgive os i Guds hænder. Med venlig hilsen og Herrens velsignelse, p. Alren Firmelse 2016 I mange år er firmelses sakramente blevet fejret i Skt Laurentii, den første i november. Men det har længe været et ønske at kunne fejre firmelse om foråret. I år 2016 er det muligt for vores biskop at komme til Skt Laurentii og fejre firmelsen med vores unge katolikker den 1. maj. Derfor skal indskrivning ske på et andet tidspunkt end normalt. Går du i 6. klasse i 2015 eller er du født før 1. januar 2003 og gerne vil firmes, så din dåb kan bekræftes, og du kan opleve, hvordan Helligånden kan ændre dit liv? Eller er du i tvivl om, hvad Kirken kan tilbyde dig og omvendt? Så vil vi rigtig gerne se dig til: Indskrivning på kirkekontoret ved menighedssalen, den 12. april 2015, efter messen. Husk dåbsattest! Ved indskrivning kan man møde og tale med sognepræsten, p. Alren samt en eller to kateketer (lærerne). Her vil Ellen Margrethe fra kontoret, hjælpe med det praktiske, skemaer der skal udfyldes mm. Kom og mød andre unge mennesker på din egen alder og vær med til at gøre vores kirke til et levende sted, hvor du kan lære mere om Guds kærlighed, og hvordan du kan dele den kærlighed med andre. Katekesen løber over 3 semestre, fra 19. april 2015 til firmelse den 1. maj 2016 og koster 400,- for materialer. PRÆSTENS ORD FORTSÆTTER 7

8 Resume af menighedsrådsmøder 8. januar 2015 Pater Alren fortalte, at planen for den nye sognestruktur skal være på plads den 1. august Indholdet af sognestrukturen er endnu ikke kendt, men den bliver sendt til høring i menighedsrådene og menighederne i foråret. Vi tager punktet op ved menighedsrådsmødet i marts. Der var en debat om vores bygningers fremtid. De er meget dyre at vedligeholde for menigheden. Vi henvender os til skolen for at høre, om de vil leje bygningerne igen næste år og under hvilke betingelser. Desuden vil Sisinnius undersøge hvilke regler i byggereglementet, der vil kunne få betydning for os, hvis vi vælger at bygge en ny bygning med menighedslokaler og præstebolig. Vi vil også undersøge, om vores bygning kan få kommunens støtte til en facaderenovering, fordi den er kategoriseret som bevaringsværdig. I samme forbindelse vil vi undersøge, om der vil blive stillet særlige betingelser fra kommunens side, hvis den skal hjælpe os økonomisk. Alle menighedsmedlemmer over 70 år får fortsat sognebladet tilsendt med posten. Det gælder også andre, der udtrykkeligt har bedt om at modtage det som papirblad. Alle andre vil modtage bladet via deres , såfremt vi har deres E -mail adresser. Pater Alren undersøger, hvor mange adresser vi har på menighedens medlemmer. Vi havde ikke så store indtægter på salg af gløgg og æbleskiver samt lotteri i advent. Der var for få, der mødte op og deltog i lotteriet, som indbragte kr. på tre e, og gløggen faldt ikke i folks smag. Anna vil stå for lotteriet næste advent. Vi skal have fat i nogle frivillige til rengøring af vores lokaler, da Grethe, der har stået for rengøringen i mange år, må stoppe. Vi takker for de mange års trofaste hjælp og appellerer til yngre mennesker om at give en hjælpende hånd med at holde menighedssalen, køkkenet, kontorerne rene. Vi vil prøve at finde nogle frivillige, der kan møde til rengøring enten den 24. januar eller den 28. februar, begge dage klokken 11. Rengøringen vil vare et par timer hver gang afhængigt af det antal personer, der møder op. Det går godt med de polske messer. Der er ca. 40 personer hver gang. Det skal aftales, hvordan præstens udgifter til transport dækkes af dem, der deltager i messen. Folk er glade for messerne og begynder også at komme til de øvrige messer. Nye medlemmer af menigheden får hjælp til at tilmelde sig af Anna. 8

9 Næste møde er den 12. februar. Her behandler vi regnskabet for 2014 og budgettet for Punkter til mødet i marts: Den nye sognestruktur og orientering om skolens indstilling til en evt. fornyelse af lejen af vore lokaler og til et muligt køb engang i fremtiden. Kommende mødedatoer er den 12. marts, den 7. april, den 7. maj og den 11. juni. Desuden minder vi om retræten med Paul Marx den 30. januar. Referent: Annelise Nielsen Den nye Parkeringsplads Spejderhytten er revet ned. Nu er der indrettet en parkeringsplads, hvor spejderhytten lå. Parkeringspladsen er udlejet til skolen og vi får en lejeindtægt på godt kr. om måneden. Vi kan bruge parkeringspladsen i weekenden og om hverdagen efter kl Hjertelige Tak Jeg Takker gerne Josef Nelth, som har været sakristan i mange år, Grethe Kirkovic, som har rengjort i menighedslokalerne i mange år, Åge Andersen som har været regnskabsfører i 3 år og Birthe og Geert Frederidsen, som har været engageret i menigheden på mange forskelige måder. Jeg takker også de nye yngre medlemmer der har overtaget deres ansvare. 9

10 Palme, den 29. marts 8:30: med den lille palmeprocession 10:00 med den store palmeprocession Processionen begynder ved Sct. Ibs Kirkeruin Tirsdag i den stille uge, den 31. marts Oliemesse i Sankt Ansgars Kirke i København kl. 17:00 Skærtorsdag aften, den 2. april 17:00: med fodtvætning Alle indbydes til at melde sig til fodtvætningen Efter messen er der i Maria-kapellet tilbedelse og meditativ bøn, som grupper og familier kan melde sig til på opslagstavlen i våbenhuset 18.30: Fællesspisning for sognets frivillige medarbejdere Fælles tilbedelse i Maria-kapellet til kl Langfredag, den 3. april Andagt Påskelørdag, den 4. april 11:00 Velsignelse af påskemad Påskevigilie Påskedag, Herrens Opstandelse, den 5. april 10:00 (OBS: ingen messe kl. 8:30) Anden Påskedag, mandag den 6. april 10:00 Kristi Himmelfart, 14, maj Pinsedag, den 24. maj :00 Kirkens liturgiske medarbejdere velsignes 10

11 Generalprøve til påskens liturgi Lørdag den 28. marts Kl. til Palme Kl til Langfredag Kl til Påskevigilien Kl Generalprøve for ministranterne Det er vigtigt, at alle medvirkende møder op til disse prøver Førstekommunionsfests 2015 Menigheden fejrer denne gang børnenes førstekommunion, den 17. maj kl. Der fejres den højtidelige fest messe og under messen får 12 af vore børn som er blevet forberedt får nadveren for første gang. Efter messen er der en reception i menighedssalen Vore nye ministranter i tjeneste 11

12 Kateketer med biskop Czeslaw Kozon Firmelses og Førstekommu nions hjørnet til kirkekaffe. Kyndelmisse 2015 Fastelavnsfest

13 Børnemesse og julekrybespil til julen, 2014 Fredag d var alle børn i kirken inviteret til Skt Nikolausfest sammen med deres familie. Det blev en rigtig skøn fællesoplevelse for os alle. Kl. 17 startede vi med at fejre Skt Nikolaus med messe i kirken. Efter messen lavede børnene fra Første Kommunion et lille optrin i kirken ud fra en lille historie om Skt Nikolaus, som stod i vores fantastiske undervisningsbog til Første kommunion : Gud kommer til os Skt Nikolaus fest 2014 Skt Nikolaus gav både gaver og ikke mindst kærlighed. Hans kærlighed til andre var så stor, at han kunne få et menneske, der havde et hjerte af sten til at blive godt. Efter messen var der fællesspisning. Her havde Skt Nikolaus også sørget for mad til alle. 13

14 Kirkeskat I menighedsrådet er vi ved at tage stilling til regnskabet for 2014 og budgettet for Det koster mange penge at drive et sogn. Der er udgifter til bygningernes vedligeholdelse, elektricitet, varme, blomster, musik, forsikringer og meget mere. Det er svært at få det hele til at løbe rundt. Kun 21 % af sognet medlemmer betaler kirkeskat. I 2014 har vi fået ca kr. i kirkeskat. Heraf betaler vi 37 % i afgift til bispedømmet, så der bliver ikke noget stort beløb til overs til Skt. Laurentii Sogn. Vi kunne ønske, at det var langt flere, der ville tage ansvar for deres kirke. Hvis bare alle betalte 100 kr. om måneden, ville sognet have en god økonomi. Så vi opfordrer alle til at overveje, om de kan afse dette beløb til vor kirke, eller endnu bedre: et større beløb. Beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen, såfremt man opgiver sit personnummer til bispekontoret. Så kom ind på sognekontoret for at melde dig som kirkeskattebetaler, eller tilmeld dig via vores hjemmeside: kirken/ Som man kan læse andet sted i bladet, mangler Den Katolske Kirke penge, fordi så få af dets medlemmer betaler til, hvad det koster at drive en kirke. Det har så ført til Det nye katolske Danmarkskort, som vækker stor bekymring i mange menigheder. Er det ikke vor forpligtelse til at beholde denne smukke kirkebygning som vores og støtte vor menighed? Så venligt betal din kirkeskat! 14

15 Fornyelse er godt Der er mange grå og hvide hår i kirken. Og det er der ikke noget galt med. Men desto gladere bliver vi, når yngre kirkegængere med blondt, brunt eller sort hår møder op og bliver aktive medlemmer af menigheden. Et af de nyere medlemmer af menigheden er Roar Lindekilde Arboe Jakobsen, 26 år. Han konverterede tilbage i Og han husker VIK-forløbet som en rigtig dejlig tid. Roar havde ikke færre end seks/ syv undervisere plus pater Bob. Oprindelig var der to tilmeldte kandidater, men den anden blev væk, og så havde Roar det hele for sig selv. Det var ret overvældende, men som han siger, så gav hjælperne udtryk for stor glæde og fornøjelse ved at deltage i disse møder. Roar er ikke ukendt med lærerkræfter. Til daglig studerer han på universitetet, noget så spændende som religionsvidenskab plus idræt. Han er på fjerde år. Studiet er normeret til seks/syv år. Hans fritidsinteresser spænder også vidt; fra musik (han spiller guitar bl.a. i et større band) til fodbold. Job mulighederne i fremtiden er som underviser på gymnasiet. Roar er født i København, og voksede op nogle år i N.F.S. Grundtvigs gamle lejlighed på Christianshavn. Senere flyttede familien til Store Valby. Roar blev konfirmeret i Ågerup kirke. Vejen til at konvertere og blive medlem af den katolske menighed i Roskilde faldt lige for. Han resonerede som så: Der må være mere mellem himmel og jord. Og vejen til større forståelse og indsigt blev den katolske vej. I studietiden begyndte han sideløbende at arbejde på Skt. Josefs skole, hvilket han stadig gør, og en dag fik han øje på kirkens udhængsskab, hvor en meddelelse berettede, at man ville påbegynde et nyt VIK-hold. Det fangede hans interesse, og som sagt konverterede han i foråret I kirken er Roar Jakobsen tillige sakristan, hvor han hjælper til med afviklingen af vore messer og i øvrigt går til hånde med andre forefaldne opgaver til stor gavn og glæde for menigheden. oc 15

16 Økumeniske Valfarter og Fester Kvindernes Internationale Bededag Fredag den 6. marts Kl Kvinder fra Bahamas leder os i bøn: Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? Sted: Osted Frikirke. Hovedvejen 219. Osted Lejre. Alle er velkommen. Opslaget hænges op i våbenhuset. Pilgrimsvandring til Den Sorte Madonna I Czestochowa i Polen. Fra den 3. august til den 11. august Ruten er på ca. 150 km./ 25 km om dagen. Pilgrimspræster fra Danmark: Paul Marx og Daniel Nørgaard. Prisen: 3500,- kr./ pers. (inkl. fly, delvis forplejning, alt transport i Polen, alle overnatninger, pilgrimsgebyr) Tilmelding og betaling af depositum på 1600,- kr. Senest den 20. marts Tilmeldingen er bindende. Mere information. Skriv til Jerzy: Pilgrimsvandring fra Roskilde til Haraldsted Lørdag den 4. juli Pilgrimsvandring fra Roskilde til Haraldsted som led af Årets Valfart til Haraldsted. I lighed med sidste års fejring af 100 år for genoptagelse af Valfarten til Haraldsted, vandrer vi i år fra Skt. Laurentii Kirke til Haraldsted lørdag den 4. juli og overnatter ved Knud Lavards Hus. Søndag den 5. juli slutter vi os til Kirkens fejring af Årets Valfart til Haraldsted. Programmet for pilgrimsvandringen bliver hængt op i kirken i løbet af juni. Skriv til Jerzy: 16

17 Årets Valfart til Åsebakken Søndag den 31. maj Kl. 9.15: Valfart gennem Rude Skov Kl : Mulighed for skriftemål ved Vor Frue Kloster Kl : BISPEMESSE Kl : Spisning, leg og samvær Kl : Andagt - med procession til Jomfru Marias ære Økumenisk samarbejde på skolen Til pinse gudstjeneste i parken Skolens jule Gudstjeneste i Roskilde Domkirke. Skolens Dimissions fest i Skt Laurentii Kirke 17

18 Salg af bøger og religiøse artikler Fremover vil der hver efter 10-messen og ved højtiderne være salg af bøger i menighedssalen. Det er hovedsagelig bøger fra bogcaféen, der lukkede i 2013, der er til salg. Men vi vil gerne skaffe nye titler fra Pastoralcenteret og danske forlag, der udgiver bøger med kristent indhold. Hvis man har ønsker herom, kan man henvende sig til Maria Alster eller onsdag mellem 10 og 12 på sognekontoret. Der sælges også rosenkranse og andre religiøse artikler. Så kom og gør et godt køb. Her kan man finde gaver til dåb, firmelse og mange andre anledninger. 18

19 Mandag Fridag Korprøve Tirsdag Kontortid Ordets Gudstjeneste Onsdag Kontortid AA Rosenkrans Torsdag Kontortid Fredag Kontortid Lørdag Tilbedelse Sognepræsten bringer kommunion til de syge Forskellige praktiske aktiviteter Polsk messe 2. lørdag i måneden Den 3. lørdag i måneden international messe indledt af rosenkransandagt (rosenkrans kl og messe kl ). Fællesmåltid efter messen. Søndag Ugens Kalender Efter messen Kirkekaffe Undervisning af 1. kommunionshold og firmelseshold Familiemesse 1. i måneden Engelsk messe 2. og sidste i måneden på Ledreborg 1. i måneden Skriftemål efter aftale med p. Alren. Midi Kuk og ministrantklub: Mødes 1. i måneden lige efter familiemessen. 19

20 Marts torsdag i fasten Familiemesse Undervisning ftilførste kommunion og firmelse 2015 Midi-KUK og ministrantklub Efter messen er der et menighedsmøde på Ledreborg 3. i fasten Undervisning til første kommunion og firmelse 2015 Engelsk messe Menighedsrådsmøde 14. Lørdag Rengøring i kirken Polsk messe i fasten (Efter messen undervisning til firmelse 2015) Is gudstjeneste for første kommunion. Efterfølgende fællesspisning) torsdag fredag Josef, Jomfru Marias brudgom Rengøring i kirken Liturgiudvalgsmøde 21. lørdag Rosenkrans International messe Fælles måltid efter messen i fasten Undervisning til første kommunion og firmelse onsdag Herrens Bebudelse Aftal venligt med p. Alren for skriftemål. 20

21 28. lørdag Generalprøve til Palme Generalprøve til Langfredag Generalprøve til Påskenat Generalprøve for ministranterne tirsdag Palme med den lille palmeprocession med den store palmeprocession. Vi mødes ved Sct. Ibs Kirkeruin. Engelsk messe Oliemesse i Skt. Ansgars Kirke i København. April torsdag Skærtorsdag med fodtvætning Fællesspisning for sognets frivillige medarbejdere Komplet og eukaristisk tilbedelse 3 fredag Langfredag Andagt 4. lørdag Velsignelse af påskemaden Påskevigilie Efter messen er der reception i menighedssalen 5. Påskedag Ingen messe Den stille uge begynder med Palme mandag tirsdag lørdag Anden Påskedag Menighedsrådsmøde Rengøring i kirken Polsk messe Det hellige Triduum- de tre dage - begynder med Skærtorsdag. Langfredag er streng fastedag. Påsketiden begynder med Påske og varer til pinse. 2. i Påsken Undervisning til første kommunion og firmelse 2015 Indskrivelse af firmelseshold 2016 Engelsk messe 21

22 April fredag lørdag Rengøring i kirken Rosenkrans International messe Fælles måltid efter messen i Påsken Undervisning til første kommunion, firmelse 2015 og firmelse i Påsken Efter messen menighedsmøde Undervisning til første kommunion, firmelse 2015 og firmelse 16. Sidste undervisningsdag for firmelse Engelsk messe 1 fredag Maj i Påsken Familiemesse Undervisning til første kommunion og firmelse 2016 Midi-KUK og ministrantklub har sidste møde i foråret på Ledreborg 7. torsdag Menighedsrådsmøde 9. lørdag Forberedelse af skriftemål 1. kommunion Skriftemål og efter skriftemålet er der fælles spisning Polsk messe 22

23 Maj i Påsken Første kommunion har generalprøve efter messen Undervisning til firmelse Engelsk messe 14. torsdag Kristi Himmelfart 16. lørdag Rengøring i kirken Rosenkrans International messe Fælles måltid efter messen i Påsken med første kommunion Efter messen er der reception i menighedssalen Undervisning til firmelse fredag Rengøring i kirken Pinsedag med den årlige fornyelse, indsættelse og velsignelse af de liturgiske medvirkende 25. mandag 2. pinsedag er ikke katolsk helligdag Valfart til Åsebakken Ingen messe Ingen engelsk messe 23

24 Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf , Fax Webside: Sms-tjenesten: Indbetalings konto: Reg.nr Konto nr Sognepræst: Alren Soosaipillai, OMI Tlf Mobil: De Syges salvelse: benyt Menighedsrådsformand: Maria Alster Tlf: Sognekontor: Kontortid: tirsdag til fredag kl Ellen Margrethe Nelth Tlf Organist: Ole Palmkvist Knudsen Tlf Faste gudstjenester og aktiviteter Søndagsmesse: Kl og Der er kirkekaffe efter messen kl. 10 Hverdagsmesse: Onsdag, torsdag, fredag kl Ordets gudstjeneste: Tirsdag kl Mass in English: On the second. and on the last Sunday of the month at 1.00 PM Internationalmesse med spisning: Den 3. lørdag i måneden kl Religionsundervisning: Søndag kl. (begynder med messen) Rosenkrans: Onsdag kl Eukaristisk tilbedelse: Fredag kl Skriftemål: Efter aftale med sognepræsten AA blandet gruppe: Onsdag kl

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 1 / marts - maj 2012 MENIGHEDSMØDE SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 KL. 11:30 I MENIGHEDSSALEN Om Bispedømmets

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2014 nr. 1 / Marts Maj 2014 Kære Menighed Jeg håber, at I er kommet godt ind i 2014. Selvom der ikke har

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Lige efter sommerferien fik vi fra generalvikar Niels Engelbrecht den glade meddelelse, at Kasper Baadsgaard-Jensen efter sin diakonvielse den 28. august

Læs mere

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016.

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Skt. Laurentii kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde Tlf.: 4635 0965 E-mail: slkontor@gmail.com Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Denne beretning er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Uddrag af Jesu Hjerte menigheds høringssvar til bispedømmet vedrørende det nye katolske landkort.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 2 / juni august 2012 Et ord fra sognepræsten... MENIGHEDSMØDE SØNDAG 3. Juni og SØNDAG 26. august

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf. 46 35 09 65, Fax 46 36 50 91 E-mail: sognet@laurentiikirke.dk Webside: www.laurentiikirke.dk Sms-tjenesten:. 29 86

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 3 / september november 2012 Gud elsker os gennem andre mennesker. Vi elsker Gud gennem andre mennesker

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2016 - nr. 1 Marts-Maj 2016 På vejen til at møde Den Opstandne Når du læser dette nummer af sognebladet, befinder du dig

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2012 JANUAR 2013 35. årg. Nr. 1 ADVENT, EN NY REJSE I TROEN Ved Guds nåde åbner 1. søndag i advent, som begynder et nyt liturgisk år, en sæson for forberedelse

Læs mere

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Sogneblad nr. 22 December 2014 - Februar 2015 Kære venner! Så er vi godt i gang med efterårets mørke side med regn og blæst og faldende aftentemperatur. Vi længes efter solen

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2015 38. årg. Nr. 1 ADVENTSBETRAGTNING FRA DANSK SENMIDDELALDER Menneske, ihukom, at det er nu, Gud kommer til menneskenes hjerte for at oplyse enhver,

Læs mere

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet,

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet, Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. LEDERNES HÅNDBOG Kære medlem af lederholdet, Tak, fordi du vil hjælpe med at forberede andre familier til deres barns dåb. Hvert

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 1 / marts - maj 2009 Om fasten jfr. S. 5 Om påske jfr. S. 7 Fra menighedsrådet jfr. s. 3 Årsregnskab

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 1 / marts-maj 2010 Et ord fra sognepræsten... VALG TIL MENIGHEDSRÅD søndag den 21. marts 2010 kl.

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen Vor Frue og Sankt Antoni Menighed Menighedsrådet Referat nummer: 11 Dato: 19-08-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann Til stede: p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) p. Allen Courteau Franz Igwebuike

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN Forbønner for katekumenerne P: Kære brødre og søstre: I forbereder jer nu til at fejre påskens frelsebringende mysterier og har i dag påbegyndt den 40 dage lange vandring frem mod

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 2 / juni - august 2010 Skal jeg til at skamme mig? Et ord fra sognepræsten... BØRNEMESSE søndag,

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Advent. Jul. Nytår - 2012 Adventskransens oprindelse I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj Jesu Hjerte Kirke Kirkeblad 2013, marts-maj Hvorfor helligdage og skriftemål? Påbudte søn- og helligdage. Fra apostlenes dage har man fejret søndagen, Herrens Dag, som mindefest for Herrens lidelse, død

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2015 - nr. 2 Juni-august 2015 Kære menighed! Foråret er over os. Solen skinner og det kribler i fingrene for at komme

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 15 December 2012 marts 2013 Kære Alle Vi nærmer os slutning af året 2012 og ser med forventning frem til det, der kommer i det nye år. Der venter vore unge nogle

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2014 JANUAR 2015 37. årg. Nr. 1 ADVENTSKRANSENS OPRIN- DELSE I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder et

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke i Randers. Sogneblad

Jesu Hjerte Kirke i Randers. Sogneblad Jesu Hjerte Kirke i Randers Sogneblad Marts - April - Maj 2016 Hvad laver en sognepræst? For nylig spurgte en firmand mig: Er det her dit eneste arbejde? Hvad laver en sognepræst egentlig, når det ikke

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2014 - nr. 2 Juni-august 2014 Kære venner! Jesus Kristus opstod fra døden og lever midt iblandt os. Det er vor tro,

Læs mere

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside marts 2016

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside marts 2016 SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside marts 2016 8 Fredag d. 26. feb. Kl. 14-16 Åben Kirke Lørdag d. 27. feb. Kl. 13.30 Kl. 16.00

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 3 / sept.-nov. 2009 Et ord fra sognepræsten... Menighedsråd indkalder til et møde med UNGE FAMILIER

Læs mere

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april 1 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) p. Gerhard Sanders S. J. (ansvarshavende) Elisabeth McOwan Sognebladets e-mail er: sogneblad@stenosgade.dk

Læs mere

Sankt Knuds Kirke. Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014

Sankt Knuds Kirke. Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014 Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014 Menighedsrådvalg søndag d. 6. april Ved det afholdt menighedsrådsvalg, blev følgende valgt: Beth Veronica

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 4 / december 2008 - februar 2009 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten... Et ord fra sognepræsten

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 4 December 2015-Februar 2016 Velkommen til Barmhjertighedens år Jesus Kristus er Faderens barmhjertigheds ansigt

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 1 Marts-maj 2013 Kære venner! I november var jeg i Pozuelo i Spanien til oblatfædrenes konference. Konferencens

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold DKKFs nye bestyrelse Hilsen fra landslederen v/ Anette Macko Kvindernes internationale Bededag v/ Marianne Plum Dalumretræte 2013 v/ Birgit Clausen Weekend i Maribo hos Birgittasøstrene Medlemsmøde

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

For Matthæus er Guds kald og udvælgelse i sig selv betingelsesløs

For Matthæus er Guds kald og udvælgelse i sig selv betingelsesløs DECEMBER 2010 JANUAR 2011 33. årg. Nr. 1 Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. (Matt 1,1) Slægtsforskning er meget trendy for tiden, dels fordi globalisering og ny teknologi gør det muligt

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Sogneblad nr. 23 Marts 2015 - Maj 2015 Kære venner! Først og fremmest vil jeg sige godt nytår til jer alle sammen og tak for året, der er gået. Vort sogn er velsignet med mange

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD nr. 13, april - juli 2012 Kære alle. Som næsten alle har hørt, døde biskop Hans Martensen tirsdag d. 13. marts. Ved hans død er der en stor del af den moderne Katolske

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

LUMEN nr. 92 December 2014

LUMEN nr. 92 December 2014 LUMEN LUMEN nr. 92 December 2014 1 Sankt Mariæ Kirke, Vor frue af rosenkransen Jens Jessensvej 5 2000 Frederiksberg www.mariae.dk Sædvanlige messetider Søndag kl. 11 (Højmesse) Tirsdag, torsdag og lørdag

Læs mere

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Fastetiden - Triduum Paskalis - Påske Hellige Knuds festdag - 2013 Præsten skriver: Kære menighed i Fredericia Hermed de bedste ønske.om

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. 1,1-18 I nat hørte vi i første læsning om det store lys, som skal ses af de

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere