Detailnyt nr. 2, 1. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Detailnyt nr. 2, 1. årgang"

Transkript

1 Detailnyt nr. 2, 1. årgang Store artikler Nye regler for overvæltning af kortgebyrer d. 1. oktober Tilbudsaviser til debat Hurtig hjælp til energibesparelser Nye EU-regler for e-handel Danskerne er vilde med e-handel Små artikler Skrappe krav til rabatkuponer Miljø og etik i markedsføringen

2 Nye regler for overvæltning af kortgebyrer d. 1. oktober Nye regler for gebyrer fra internationale betalingskort betyder, at butikker ikke længere må overvælte gebyrer fra alle udenlandsk udstedte betalingskort. Til gengæld må butikkerne overvælte gebyrer fra alle kreditkort, også danskudstedte kreditkort. Den 1. oktober træder nye gebyrregler i kraft for alle internationale betalingskort som Mastercard, Visa (ikke Visa/Dankort), Diners, American Express, Visa Electron og Maestro m.fl. Reglerne for Dankort ændres ikke. Overvæltning tillades for alle kreditkort Hidtil har betalingsmodtagere som butikker og restauranter kun måttet overvælte gebyrer fra udenlandsk udstedte betalingskort på forbrugerne. I praksis har mange butikker og restauranter derfor valgt, at turister og andre kunder med udenlandsk udstedte kort selv har skullet betale for deres kortgebyr. Betalingsmodtagerne har til gengæld ikke måttet overvælte gebyrerne fra de danskudstedte internationale betalingskort. Reglerne bliver nu ændret, så der fremover skal skelnes mellem debetkort og kreditkort frem for at der som i dag skelnes mellem dansk og udenlandsk udstedte betalingskort. Fra 1. oktober må betalingsmodtagerne overvælte gebyret fra alle kreditkort - både danske og udenlandske. Kreditkort er kort med en tilknyttet kredittid for kunden som fx Mastercard, Diners, American Express. Til gengæld kommer der et forbud mod overvæltning af gebyrer fra alle internationale debetkort - altså også de udenlandsk udstedte debetkort, hvor det ellers i dag er tilladt. Internationale debetkort er fx Visa Electron, Maestro, Master Debit. Hvis man som betalingsmodtager i dag overvælter gebyrer fra udenlandske betalingskort, så skal man altså ændre sit setup til d. 1. oktober, så man også fremover lever op til reglerne. Dansk Erhverv opfordrer til, at man hurtigst muligt kontakter sin leverandør (indløser, terminalleverandør eller systemintegrator) for en teknisk løsning. Nye gebyrer Med de nye gebyrregler fjernes de eksisterende gebyrlofter på de danskudstedte internationale betalingskort på 0,4 pct. (max 4 kr.) for debetkort og 0,75 for kreditkort. Der er udsigt til, at indløserne vil benytte de nye regler til at ændre gebyrerne. Dansk Erhverv har efterlyst et tæt og aktivt tilsyn med betalingskortgebyrerne fra tilsynsmyndighedernes side. Oplever man som betalingsmodtager urimeligt høje gebyrer, er man velkommen til at kontakte Dansk Erhverv, som vil følge gebyrerne tæt. Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside: Kontakt chefkonsulent Mette Feifer på for yderligere information.

3 Tilbudsaviser til debat Tilbudsaviser er med til at sikre velfungerende konkurrence i detailhandlen, og forbrugerne opnår store besparelser ved at planlægge deres indkøb efter dem. Men tilbudsaviserne er under hård beskydning. Tilbudsaviser er meget udbredte i Danmark. Faktisk bor hele 81 pct. af danskerne i husstande, der modtager tilbudsaviser. Og 86 pct. af de personer, som modtager tilbudsaviser, bruger dem aktivt til at planlægge deres indkøb efter. Tilbudsaviserne bliver for tiden kritiseret fra flere sider, dels for at mængden af reklametryksager er for stor og at det er besværligt at framelde sig nej tak ordningen. Og dels for at produktionen og distributionen af tilbudsaviser belaster miljøet og klimaet. Tilbudsavisen har syv liv Både detailhandelen, reklamebranchen, trykkerierne og distributørerne arbejdet målrettet med at mindske klima- og miljøbelastningen fra reklametryksagerne. Eksempelvis trykkes mange tilbudsaviser på svanemærkede trykkerier, og over 87 pct. af det papir, der bruges til tilbudsaviser, indsamles og genanvendes op til 7 gange til f.eks. toiletpapir, æggebakker og emballage. Samlet set estimeres det da også, at tilbudsaviser og andre postomdelte reklametryksager kun bidrager med 0,6 pct. af de danske husstandes samlede CO 2-udslip. Forbrugerne er tilfredse Kritikerne af tilbudsaviserne ønsker at ændre retningslinjerne, sådan at forbrugerne skal tilmelde sig for at modtage tilbudsaviser i stedet for den gældende ordning, hvor forbrugerne har mulighed for at fravælge reklamer og gratisaviser. Denne kritik rammer dog fejl, idet der er udbredt tilfredshed blandt forbrugerne med den nuværende nej tak ordning. Dansk Erhverv bakker op om den retningslinje, som er blevet udarbejdet af branchen og Forbrugerombudsmanden. Og en ændring af retningslinjerne vil desuden stride imod den kommercielle ytringsfrihed i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Branchen får politikerne i tale Dansk Erhverv har sammen med reklamebranchen, detailhandlen, trykkerierne og Forbrugerrådet inviteret partiernes erhvervs- og forbrugerordførere til en uformel drøftelse af tilbudsaviserne for at bidrage til større viden på området. I den forbindelse er der blevet udarbejdet et faktablad, som kan læses her. Kontakt erhvervspolitisk konsulent Camilla Kongskov for yderligere information.

4 Hurtig hjælp til energibesparelser i virksomheder Syv minutter det er, hvad det tager at få overblik over, hvordan din virksomhed kan spare penge på energieffektiviseringer. Nu bliver det lettere at få en lavere energiregning. Dansk Erhverv og Go Energi er gået sammen om at give danske virksomheder en håndsrækning til at indfri deres store potentiale for energibesparelser. Formålet er at give virksomhederne nem adgang til den rigtige vejledning og viden om energieffektiviseringer. Beregninger viser, at erhvervslivet tilsammen kan spare 4,7 mia. kroner årligt ved at opgradere deres bygninger til energimærke C. Det svarer til en tredjedel af hele energiforbruget i kontor-, service- og handelsvirksomhederne. Det tager kun syv minutter I de fleste bygninger ligger der et stort potentiale for at udnytte energien bedre og der er mange fordele: Lavere energiudgifter, et bedre indeklima og en grønnere profil. Men hidtil har det været svært at overskue, hvordan man kommer i gang eller videre med at spare på energien. Ved blot at bruge syv minutter på online-redskabet Energihjælpen (http://www.goenergi.dk/enok/energihjaelpen) kan virksomheder komme godt i gang med at energieffektivisere. Opret en profil på Go Energis hjemmeside (http://www.goenergi.dk/energihjaelpen) og få adgang til idéer, gode råd, cases, relevante værktøjer og vejledninger omkring energieffektiviseringer. Ved at svare på 20 spørgsmål får du endvidere en rapport med personlige anbefalinger til din virksomhed uden at skulle indtaste data. Go Energi er en uafhængig, offentlig organisation under Klima- og Energiministeriet. Kontakt erhvervspolitisk konsulent Marie Louise Thorstensen på for yderligere information

5 Nye EU-regler for e-handel EU har vedtaget nye fælles regler for forbrugerrettigheder i forbindelse med handel på internettet, postordre og aftaler indgået uden for fast forretningssted. EU-Kommissionen fremsatte i 2008 et meget omfattende forslag til harmonisering af forbrugerrettighederne i EU. Forslagets konsekvenser var uoverskuelige, og Dansk Erhverv har derfor sammen med vores europæiske samarbejdsorganisationer arbejdet for at indskrænke direktivets anvendelsesområde til de områder, hvor det giver mening dvs. en 14 dages fortrydelsesret samt krav til, hvilke oplysninger, forbrugerne skal have inden indgåelse af en aftale. Det vedtagne direktiv kommer primært til at gælde for fjernsalgsaftaler, dvs. internet- eller postordrekøb, og aftaler indgået uden for fast forretningssted, eksempelvis et home party. Reglerne betyder bl.a., at forbrugerne får 14 dages fortrydelsesret for alle aftaler indgået uden for fast forretningssted eller varer og tjenester købt via fjernsalg. Oplysningskrav For fjernsalgsaftaler og aftaler indgået udenfor fast forretningssted er oplysningskravene mere omfattende. Her gælder, at den erhvervsdrivende skal oplyse om varens/tjenesteydelsens væsentligste karakteristika, kontaktoplysninger, fysisk adresse, varens/tjenesteydelsens samlede pris inkl. skatter og afgifter, fragtomkostninger og forventet leveringstid, betalingssystem, klagemuligheder, returomkostninger, fortrydelsesret, garantiordninger, aftalens varighed og særlige betingelser (f.eks. depositum eller garantistillelse). Fortrydelsesretten udvides til 12 måneder, hvis den erhvervsdrivende ikke oplyser om fortrydelsesretten. Direktivet fastlægger desuden en række oplysninger, som erhvervsdrivende i EU skal give forud for indgåelse af enhver forbrugeraftale, der indgås på den erhvervsdrivendes faste forretningssted. Det drejer sig bl.a. om varens/tjenesteydelsens væsentligste karakteristika, kontaktoplysninger, varens/tjenesteydelsens samlede pris, aftalens varighed mv. Enkelte tidsler i teksten En af de problematiske bestemmelser i direktivet er, at sælger i tilfælde af et fortrudt køb skal betale købesummen tilbage til forbrugeren, enten når han har modtaget dokumentation for, at varen er afsendt, eller når han har modtaget varen alt efter hvad der er tidligst. Hvis sælger ikke kan tilbageholde beløbet, indtil han har haft mulighed for at kontrollere, at den korrekte vare er i pakken i ubrugt stand, vil kriminelle og organiserede bander have mulighed for at sende kasser tilbage, som ikke indeholder den oprindelige vare, men f.eks. har samme vægt. Dermed kan de berige sig på netbutikkernes vegne, og det betyder i sidste ende dyrere varer for de mange lovlydige forbrugere. Træder i kraft i 2013 Når direktivet skal gennemføres i Danmark, er det afgørende, at der tages højde for denne risiko for netbutikkerne. En postkvittering hverken kan eller må tjene som bevis for, at den korrekte vare er afsendt, idet en postkvittering ikke beviser, hvad der er i pakken, og hvilken stand indholdet er i. Når direktivet skal implementeres i dansk ret, skal forarbejdernes tydeligt vise, hvilke specifikke krav, der kan stilles til denne dokumentation, så det sikres, at sælger som i Forbrugeraftalelovens 20 har mulighed for at kontrollere indholdet af pakken, før tilbagebetaling finder sted. Reglerne bliver gældende fra slutningen af Kontakt erhvervspolitisk konsulent Camilla Kongskov på for yderligere information

6 Danskerne er vilde med e-handel Nye tal fra Danmarks statistik viser, at tre ud af fire internetbrugere handler på nettet. Det svarer til 65 pct. af befolkningen og ca. 3. mio. personer. I de seneste år, hvor det generelle detailsalg har stået forholdsvist stille, er e-handlen gået væsentligt frem. Mens e-handel for 10 år siden var et nichemarked, er den i dag en væsentlig del af danskernes indkøbsvaner. Det har mange af de fysiske butikker fået øjnene op for, så i dag har knap halvdelen af butikskæderne også en netbutik. E-handlen stiger særligt inden for varekategorier som møbler og husholdningsartikler, dagligvarer samt tøj, sports- og fritidsudstyr, mens salget af traditionelle e-handelsvarer som musik og film, elektronik samt video- og computerspil stagnerer. Det viser, at danskerne er klar til at e-handle indenfor flere og flere varekategorier. Fortsat forventning om vækst Dansk Erhverv forventer, at danskernes e-handel vil fastholde den høje stigningstakt i årene fremover, så e-handlen i 2015 vil udgøre ca. 80 mia. kr. svarende til omkring 15 pct. af detailomsætningen. Læs mere på Danmarks Statistiks hjemmeside: Kontakt chefkonsulent Mette Feifer på for yderligere information.

7 Skrappe krav til rabatkuponer Pr. 1. juli blev forbuddet mod rabatkuponer i markedsføringen ophævet. Men kravene til brugen af dem bliver skrappe, bl.a. på opfordring fra Dansk Erhverv. Dansk Erhverv har i forbindelse med ændringen af markedsføringsloven peget på en række krav, som rabatkuponer skal leve op til i henhold til lovens bestemmelser om oplysningspligt og om ikke at vildlede forbrugerne. Disse krav er bl.a. oplysninger om gyldighed, værdi af rabatten, indløsningssted, eventuelle begrænsninger, samt en tilkendegivelse af, at detailhandlen ikke er forpligtet til at acceptere producentudstedte kuponer. Alle kravene er kommet med. Baggrunden for lovændringen var af en række domme fra EU-Domstolen baseret på EU-direktivet om urimelig handelspraksis. Dette direktiv skal evalueres i 2011, og Dansk Erhverv arbejder for, at evalueringen fører til en revision af direktivet, der vil tillade Danmark at genindføre specialforbuddene i markedsføringsloven. Folketingets Erhvervsudvalg skrev i sin tillægsbetænkning til lovændringen, at regeringen skal arbejde for at ændre direktivet om urimelig handelspraksis, så dette bliver muligt. Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse om rabatkuponer. (http://www.forbrugerombudsmanden.dk/nyheder-fra-fo/pressemeddelelser/rabatkuponerog-konkurrencer-bliver-tilladt) Kontakt erhvervspolitisk konsulent Camilla Kongskov på for yderligere information

8 Miljø og etik i markedsføringen Læs Forbrugerombudsmandens introduktion til vejledningen om grøn markedsføring. Forbrugerombudsmanden offentliggjorde i januar 2011 en ny vejledning om brug af miljømæssige og etiske udsagn i markedsføringen, som Dansk Erhverv har været med til at forhandle på plads. Formålet med vejledningen er at beskytte forbrugerne mod vildledning og uetisk markedsføring og samtidig sikre en reel og loyal konkurrence mellem de erhvervsdrivende. Forbrugerombudsmanden har lavet en introduktion, der i hovedtræk beskriver de krav, som stilles i vejledningen. (http://www.forbrugerombudsmanden.dk/love-og-regulering/retningslinjerog-vejledninger/markedsfoeringsloven/miljoe-og-etik/en-kort-introduktion) Dansk Erhverv har udgivet en Gode Råd Om pjece, som du kan læse på Dansk Erhvervs hjemmeside. https://www.danskerhverv.dk/materialer/sider/goderaadomgroenmarkedsfoering.aspx (Kræver medlems-login) Kontakt erhvervspolitisk konsulent Camilla Kongskov på for yderligere information

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...12

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i 2014 8 Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Jens Ole Træholt Pedersen E-handel

Jens Ole Træholt Pedersen E-handel Jens Ole Træholt Pedersen E-handel Lovgivning B to B og B to C Handel over grænser Nordjyllands RegnskabsService Side 1 af 23 nrspost@gmail.com Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning omkring e-handel...3 1.1

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2012 PRISSAMMENLIGNINGER PÅ NETTET Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Læs tema på forbrug.dk om

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2005: Morten

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor

Læs mere