Detailnyt nyt nyhedsbrev målrettet detailhandlen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Detailnyt nyt nyhedsbrev målrettet detailhandlen"

Transkript

1 detailnyt 25. maj nr. 01, 1. årgang Detailnyt nyt nyhedsbrev målrettet detailhandlen Du sidder nu med første nummer af Detailnyt, Dansk Erhvervs nye elektroniske nyhedsbrev målrettet medlemmer med interesse for B2C-forhold. I Detailnyt vil du løbende blive informeret om love, regler og politiske initiativer på det forbrugerog erhvervspolitiske område. Vi håber, du får glæde af nyhedsbrevet. Hvis nogen af dine kolleger er interesserede i at modtage Detailnyt kan de melde sig til her. Hvis nyhedsbrevet ikke er relevant for dig, kan du afmelde dig nyhedsbrevet her. DANSK ERHVERV BØRSEN DK-1217 KØBENHAVN K T F

2 Forslag til nyt direktiv risikerer at underminere e-handel EU er ved at sætte punktum for nye regler om forbrugerrettigheder. Forslaget vil underminere e-handlen og skabe højere priser for forbrugerne, vurderer Dansk Erhverv, der arbejder hårdt for at få forslaget ændret. Europa-Parlamentet og Ministerrådet skal inden sommer blive enige om nye EU-regler for forbrugernes rettigheder ved fjernsalg og aftaler indgået udenfor fast forretningssted. Men reglerne risikerer at underminere den e-handel, som direktivet har til formål at fremme. Problemet er nogle ændringsforslag, der er kommet ind i de sidste forhandlinger. De indebærer, at forbrugerne ikke længere selv skal betale for returfragt, hvis de fortryder et køb over 40 euro, og at netbutikker kan forpligtes til at skulle levere i hele EU. Oveni det skal forhandlere forpligtes til at betale købesummen tilbage for returnerede varer inden de modtaget den retur og har haft mulighed for at undersøge den. Det åbner op for, at kriminelle kan udnytte reglerne til at begå online butikstyveri. Gratis returfragt og levering i hele EU vil give højere priser Europa-Parlamentet står bag forslaget om at netbutikker skal betale for returfragten i tilfælde af forbrugerens brug af fortrydelsesretten, hvis købesummen er over 40 Euro. Det vil betyde, at forbrugerne ikke længere har noget incitament til at tænke sig om, inden de køber, og dermed give langt flere returneringer. Eksempelvis kunne en forbruger bestille 4 vaskemaskiner og fortryde købet af de 3, som ikke passer ind i hjemmet. Regningen vil i dette tilfælde hænge på netbutikken. Reglen vil ikke bare betyde, at netbutikker mister forsendelsesomkostninger som et konkurrenceparameter. Den vil også betyde store prisstigninger på alle varer. Omkring 90 % af alle handler på internettet er over 300 kroner, og netbutikkerne vil derfor være tvunget til at hæve priserne betydeligt, hvis de skal betale for de mange returneringer. I forhold til omsætningen i danske netbutikker i 2010 på 40 mia. kr. vil det betyde en ekstra regning til de danske forbrugere på 1,6 mia. kr. eller en gennemsnitlig prisstigning på 4 %. Europa-Parlamentet lægger desuden op til at forpligte erhvervsdrivende til at levere overalt. Det er i praksis umuligt at gennemføre og vil koste både virksomhederne en masse tid, potentielt spildte kræfter og ikke mindst penge. Ordfører erkender lovsjusk Dansk Erhverv i København og Bruxelles arbejder sammen med vores europæiske samarbejdsorganisation EuroCommerce r for, at disse bestemmelser fjernes fra direktivet, sådan at reglerne ikke ender med at forringe vilkårene for både virksomheder og forbrugere i EU. På et af områderne ser indsatsen ud til at have båret frugt, idet den Parlamentets ordfører har udtalt offentligt, at han vil fjerne forslaget om at netbutikken skal betale købesummen tilbage til forbrugeren, før han har fået varen retur, fra forslaget. Forslaget behandles fortsat i Ministerrådet, som dermed har mulighed for at ændre forslaget. Kontakt erhvervspolitisk konsulent Camilla Kongskov hvis du ønsker mere information.

3 Nye gebyrregler for internationale betalingskort Senest 1. juli indføres nye regler for gebyrer på internationale betalingskort. Det får konsekvenser for gebyrernes størrelse og adgangen til at opkræve gebyrer hos kunden. Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i marts meddelt EU-Kommissionen, at Danmark ændrer gebyrreglerne for internationale betalingskort som Master, American Express, Visa Electron, Maestro m.fl. De nye regler er en konsekvens af, at EU-Kommissionen har rejst en sag mod Danmark om, at de hidtidige gebyrregler diskriminerer EU-borgere. Reglerne bliver ændret på to områder, dels hvad angår adgangen til at opkræve gebyret direkte hos kunden (surcharge), og dels hvad angår gebyrets størrelse. Det vil få konsekvenser for alle forretningsdrivende, der modtager internationale betalingskort. Reglerne indføres senest d. 1. juli 2011, men den konkrete tidsplan foreligger ikke endnu, ligesom der endnu ikke foreligger konkrete oplysninger om gebyrernes størrelse mv. Opkrævning af gebyrer hos kunden I dag afhænger forretningens adgang til at opkræve gebyret hos kunden af, om det internationale betalingskort er udstedt i Danmark eller udstedt i udlandet. Indtil de nye regler træder i kraft, må forretningen således opkræve gebyret direkte hos de kunder, hvis internationale betalingskort er udstedt i udlandet. Men butikken ikke må opkræve gebyret hos de kunder, hvis betalingskort er udstedt i Danmark. Fremover skelnes der mellem kreditkort og debetkort uanset om de er udstedt i Danmark eller i udlandet. Det betyder, at forretningerne i fremtiden må opkræve gebyrer fra alle både danske og udenlandske kreditkort som fx Master, American Express, Visa (ej Visa/ Dankort) og detailhandlens egne kreditkort (detailhandlens egne kort omfattes dog først af de nye gebyrregler fra oktober 2011). Forretningerne må til gengæld ikke opkræve gebyrer fra hverken danske eller udenlandske debetkort som fx Visa Electron, Maestro, Master Debit. Gebyrlofterne fjernes I dag findes et gebyrloft over gebyrerne på de danskudstedte internationale betalingskort på 0,75 pct. for kreditkort og på 0,4 pct. for debetkort. Gebyret på de udenlandsk udstedte kort må ikke være urimeligt højt, aktuelt opkræves maksimalt 3,75 pct. Fremover fjernes gebyrlofterne på de danskudstedte kort. Dermed kan indløsere som Nets selv fastsætte gebyrerne, ligesom de i dag kan for de udenlandsk udstedte kort. Dog skal gebyrerne være omkostningsbestemte, og de må ikke være urimeligt høje. Som forretningsdrivende må man kun opkræve det gebyr af kunden, som man selv betaler til indløseren. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal føre tilsyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal føre tilsyn med, at gebyrerne ikke er urimeligt høje på baggrund af undersøgelser af indløsernes transaktionsomkostninger. Hvis man som forretningsdrivende udsættes for stærkt stigende gebyrer, kan sagen rejses over for Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen. Dansk Erhverv hører gerne fra forretningsdrivende, som pludselig oplever stærkt stigende gebyrer. Kontakt Dansk Erhvervs chefkonsulent Mette Feifer på hvis du ønsker mere information.

4 Rabatkuponer og konkurrencer Forbuddet mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer er på vej til at blive ophævet. Lovforslaget stiller en række skrappe krav til udformningen. En EU-dom har pålagt Danmark at ophæve forbuddene mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer, og Folketinget er derfor nu i gang med at ændre markedsføringsloven. Forslaget forventes at træde i kraft 1. juli. Reglerne for skiltning med organiseret rabat foreslås også ophævet. Oplysningskrav til rabatkuponer Lovforslaget slår fast, at kuponerne ikke må vildlede og at alle relevante informationer skal være lettilgængelige for forbrugerne. I det lys peger lovforslaget på at følgende information skal fremgå: Hvem udstederen er. Hvor kuponen kan indløses. Værdien eller evt. procentsatsen. Beskrivelse af hvilke produkter kuponen gælder for. Gyldighedsperiode Eventuelle begrænsninger for at opnå rabatten. Eks. rabat på børnebilletter til transport eller underholdning, hvor en voksen ledsager er påkrævet. Andre begrænsninger kunne være at rabatten forudsætter fremvisning af et medlemskort til den forening eller kundeklub, der står for annoncen eller at rabatten ikke gælder i kombination med andre tilbud Lovforslaget er teknologineutralt og kravene og gælder derfor uanset medium. Til trods for dette er der indføjet en mulighed for at indskrænke oplysningerne på kuponer på SMS, hvis skærmen er lille. I givet fald skal forbrugerne henvises til en voic eller til at sende en sms til et bestemt nummer for at få tilsendt en yderligere sms, hvor betingelserne fremgår. Dansk Erhverv har i sit høringssvar påpeget, at denne undtagelse er overflødig og opfordret til at den fjernes i den endelige lov. Dette drøftes nu politisk. Det understreges i lovforslaget, at ingen forhandlere kan forpligtes til at modtage rabatkuponer fra producenter og leverandører, de ikke har sagt ja til. Købsbetingede konkurrencer Lovforslaget slår på samme måde fast, at købsbetingede konkurrencer heller ikke må vildlede og at alle relevante oplysninger skal være lettilgængelige for forbrugerne. Her peges på at følgende informationer skal fremgå: - Betingelser og vilkår - Præmiens værdi - Eventuelle geografiske begrænsninger - Gevinstchancen. Her er det også vigtigt at tænke geografi ind. Hvis Coca Cola eksempelvis udlodder en rejse i en konkurrence, der løber i hele verden, så er gevinstchancen jo minimal og det skal forbrugerne vide. - Antallet af præmier - Udvælgelsesprocedure - Hvornår og vinderen trækkes - Hvornår dette offentliggøres - Betingelser for afhentning af gevinster og forældelse af dette.

5 Håndhævelse af reglerne Det er Forbrugerombudsmanden der skal håndhæve reglerne. Da lovforslaget definerer kravene meget præcist har han endnu ikke taget stilling til, om der er behov for en særlig vejledning. Rabatkuponer og konkurrencer skal udover oplysningskravene også efterleve retningslinjerne for prismarkedsføring. Dansk Erhverv påtænker at lave en kort vejledning til brug for medlemmer og følger udviklingen. Dansk pres i EU for at ændre reglerne Da direktivet om urimelig handelspraksis blev vedtaget i maj 2005, forhandlede EU-landene om et forslag til forordning om salgsfremmende foranstaltninger, som blev trukket tilbage i marts Ingen EU-lande vidste derfor, at de skulle inddrage salgsfremmende foranstaltninger i drøftelserne af direktivet om urimelig handelspraksis. Og det er netop dette direktiv, som nu gør, at Danmark må ophæve sine specialforbud mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer. Den danske regering og flere danske medlemmer af Europa-Parlamentet har lagt pres på EU- Kommissionen for at få den til at ændre reglerne. EU-Kommissionen er lige nu ved at forberede en revision af direktivet om urimelig handelspraksis, og økonomi- og erhvervsministeren har på et nyligt samråd sagt, at han vil lægge et fornyet pres på EU-Kommissionen for at få den til at medtage spørgsmålet i revisionen. Dansk Erhverv frygter kuponkaos i detailhandlen og beklager, at EU-dommen på den korte bane gør det nødvendigt at ophæve forbuddene. Dansk Erhverv støtter op om Økonomi- og Erhvervsministerens indsats for at løfte sagen op i EU. Kontakt Dansk Erhvervs forbrugerpolitiske chef Lone Rasmussen på hvis du ønsker mere information.

6 Når forbrugerne reklamerer til producenten Detailhandelsvirksomheder oplever i stigende omfang forbrugere, der reklamerer direkte til producenten, efter at detailhandleren har afvist reklamationen. Hvis en forbruger reklamerer over f.eks. en computer direkte hos computerproducenten eller - leverandøren, vil detailhandleren som oftest ikke vide noget om reklamationen. Hvis leverandøren eller producenten dernæst ikke kan afhjælpe fejlen, vil forbrugeren typisk kræve at få handlen ophævet i den forretning, hvor han har købt sin computer. Problemet er blot, at hvis han ikke på noget tidspunkt har reklameret over computeren i selve butikken, hvor varen er købt, vil reklamationen være fremsat for sent over for detailhandleren. Det betyder, at butikken kan afvise reklamationen. En sådan situation kan let skabe dårlig omtale for både produktet, leverandøren og i sidste ende også detailhandleren. Gode råd til at undgå problemer Mange samhandelsaftaler går ud på, at detailhandleren kan henvise forbrugeren til leverandøren eller et godkendt værksted. Detailhandleren skal være opmærksom på, at en sådan aftale ikke fritager ham for ansvaret efter købsaftalen over for kunden. Det er vigtigt, at medarbejderne ikke efterlader indtrykket af, at forretningen afviser sit ansvar, når man hjælper kunden med oplysning om værkstedets adresse og henviser til, at det kan gå hurtigere, hvis kunden henvender sig direkte hertil. For at undgå problemer omkring direkte reklamationer til leverandøren, bør samhandelsaftalen mellem en leverandør og detailhandler sikre, at leverandøren enten afviser alle reklamationer, der ikke kommer fra en detailhandler, eller som minimum at leverandøren orienterer butikken om direkte forbrugerreklamationer. Detailhandleren kan desuden sikre bevis for, at reklamationen er afvist ved at formulere en evt. henvisning til leverandøren således: Vi kan ikke anerkende din reklamation over [produkt] som berettiget. Derimod kan vi ikke udelukke, at [NN A/S] som producentens repræsentant her i landet kan hjælpe dig per kulance. Kontakt Dansk Erhvervs chefkonsulent Lars Quistgaard Bay på hvis du ønsker mere information.

7 Husk at anmelde særligt problematiske stoffer Ifølge EU s kemikalielovgivning skal producenter og importører anmelde artikler, hvis de indeholder særligt problematiske stoffer. Anmeldelsen skal ske inden 1. juni Hvis en artikel, f.eks. elektronik, badesandaler, viskelæder eller farvestoffer i tekstiler, indeholder kemiske stoffer, der findes på den såkaldte "kandidatliste" til godkendelsesordningen under REACH (EU's kemikalielovgivning), er der tale om særligt problematiske stoffer (SVHC). Disse stoffer kan f.eks. være kræftfremkaldende, skade forplantningen eller være svært nedbrydelige i naturen. Artiklen skal kun anmeldes, hvis den samlede mængde SVHC i artiklerne overstiger 1 ton pr. år, og koncentrationen i den enkelte artikel er over 0,1 vægtprocent. Fremadrettet skal anmeldelsen ske senest et halvt år efter, at et stof er optaget på kandidatlisten. Det er derfor nødvendigt at holde øje med udviklingen af stoffer på Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) kandidatliste, der opdateres cirka 2 gange årligt. Muligt at undlade anmeldelse En anmeldelse af en artikel kan undlades, hvis en eksponering af mennesker og miljø kan udelukkes ved normal eller med rimelighed forventet anvendelse, herunder bortskaffelse. Dette kan dog være mere vanskeligt end at anmelde stoffet. Anmeldelse kan også undlades, hvis stoffet allerede er registreret til den pågældende anvendelse. Forpligtelsen til at anmelde SVHC fremgår af artikel 7 i REACH-forordningen. Kontakt Dansk Erhvervs miljøchef Jakob Zeuthen på hvis du ønsker mere information. Læs mere om SVHC stoffer på ECHA hjemmeside Læs mere om REACH og artikler Miljøstyrelsens hjemmeside

8 Danske forbrugere blandt de mest trygge i EU Danske forbrugere er blandt de bedst oplyste og mest kompetente i Europa. Eksempelvis er de meget handlekraftige, hvis de skal reklamere over et defekt produkt. Det viser en undersøgelse, som EU-Kommissionen har fået lavet. 44 % af de europæiske forbrugere føler sig velinformerede og godt beskyttede som forbrugere, og et flertal af dem kender ikke deres grundlæggende rettigheder. Det er resultatet af en netop offentliggjort Eurobarometerundersøgelse, hvor man har undersøgt forbrugernes kendskab til gældende forbrugerrettigheder og tilbøjelighed til at kræve deres ret, når varen ikke lever op til forventningerne. Flere end forbrugere fra 29 europæiske lande (EU-27 samt Norge og Island) har medvirket til Eurobarometerundersøgelsen om forbrugernes viden, kompetencer og handlekraft. Resultatet dækker dog over store regionale forskelle. Undersøgelsen viser nemlig, at danske forbrugere sammen med forbrugerne fra Sverige, Norge, Holland, Finland, Storbritannien, Irland og Belgien - føler sig både trygge, kompetente og i stand til at reklamere, hvis noget går galt. Behov for bedre klagemuligheder Undersøgelsen viser, at der er behov for langt bedre forbrugerforhold i Syd- og Østeuropa. Det gælder både i forhold til oplysning til forbrugerne, men særligt i forhold til de klagemuligheder, som forbrugerne i disse lande har. Manglende klageadgang og effektiv behandling af klager er et stort problem i forhold til både forbrugernes rettigheder, men også for virksomheder i lande med effektiv håndhævelse. Disse virksomheder skal hvis de handler på tværs af grænser konkurrere med virksomheder fra lande, hvor håndhævelsen er ineffektiv eller i visse tilfælde helt fraværende. Direktiv om håndhævelse på vej Kommissionen har fået lavet undersøgelsen for at kunne målrette de fremtidige tiltag på det forbrugerpolitiske område efter, hvor behovet er størst. Kommissionen har da også allerede varslet, at der i slutningen af 2011 vil komme et forslag til direktiv, der skal sikre bedre klageadgang for forbrugere i hele EU. Kontakt erhvervspolitisk konsulent Camilla Kongskov på hvis du ønsker mere information.

9 Konference om bandekriminalitet Crimestat og Dansk Erhverv inviterer til konference om bandekriminalitet og problemer for detailhandlen den 1. juni på Børsen. Problemerne omkring bandekriminalitet er mere end handel med våben og interne kampe om narkotika-markeder. I detailhandlen skaber bandernes kriminalitet også store problemer for de butikker, der ligger i de særlige hot spot-områder. Trusler, røverier, vold og hærværk er nogle af de udfordringer, som detailhandlen står over for, når man driver forretning i et bandekvarter. Det sætter Dansk Erhverv og Crimestat-samarbejdet nu fokus på ved en konference d. 1. juni 2011 kl på Børsen i København. På konferencen giver detailhandlen og en række eksperter deres bud på problemets omfang og på, hvordan vi kommer det til livs. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her:

Detailnyt nr. 2, 1. årgang

Detailnyt nr. 2, 1. årgang Detailnyt nr. 2, 1. årgang Store artikler Nye regler for overvæltning af kortgebyrer d. 1. oktober Tilbudsaviser til debat Hurtig hjælp til energibesparelser Nye EU-regler for e-handel Danskerne er vilde

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om markedsføring (L13)

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om markedsføring (L13) Erhvervsudvalget L 13 - Bilag 12 Offentligt 7. december 2005 Sag 101/1-325 Ændringsforslag til Forslag til lov om markedsføring (L13) Af ministeren for familie- og forbrugeranliggender, tiltrådt af xxx:

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om udkast til lov om ændring af markedsføringsloven samt ophævelse af lov om forbrugerforum

Dansk Erhvervs svar på høring om udkast til lov om ændring af markedsføringsloven samt ophævelse af lov om forbrugerforum Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Susanne Aamund Amagerfælledvej 56 2300 København S 26. januar 2011 Dansk Erhvervs svar på høring om udkast til lov om ændring af markedsføringsloven samt ophævelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Forbrugerens varebestilling

Forbrugerens varebestilling Under salget 0 Indholdsfortegnelse Forbrugerens varebestilling... 2 Tilbud eller Opfordring til at gøre Tilbud... 2 Betaling for varen... 2 Dankort... 2 Internationale betalingskort... 3 Gebyrer for Kortbetaliner...

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 24.9.2013 2013/2116(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF (2013/2116(INI))

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

Informationspligten under. Informationspligten under REACH. Trine Ringkjær REACH. Juni 2018

Informationspligten under. Informationspligten under REACH. Trine Ringkjær REACH. Juni 2018 1 Trine Ringkjær Agenda Informationspligten hvad siger reglerne? Udfordringer og manglende efterlevelse Hvad kan virksomheder gøre? Hvorfor nu? 2 Informationspligten EU s kemikalieregulering,, artikel

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over 2010/1 BTL 160 Offentliggørelsesdato: 26-05-2011 Folketinget Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten Indhold Indledning Anvendelsesområde Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesretten Fortrydelsesret ved køb af varer Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 7.12.2018 L 311/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/1910 af 4. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Handelsbetingelser. Generelle oplysninger. Fragtpriser & levering. DAO pakkeshop 2-4 dg. (man-søn): Altid gratis!

Handelsbetingelser. Generelle oplysninger. Fragtpriser & levering. DAO pakkeshop 2-4 dg. (man-søn): Altid gratis! Handelsbetingelser Generelle oplysninger Amarellishop.dk drives af - også kendt som Black Label Import ApS (juridisk hovednavn) CVR: DK35833765 Kundeservice: email:salg@amarellishop.dk telefon: +45 60100300

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 18. juli 2016. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med MobilePay, kontooverførsel og betalingskort via Paypal (VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express).

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 32 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 32 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 32 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. januar 2009 Grønbog om kollektive søgsmål for

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt Lovforslag nr. L XX Folketinget 2010-11 Fremsat den XX af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

2010/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj Betænkning.

2010/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj Betænkning. 2010/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb E-handlens nøgletal FAKTA Dansk e-handel 2018 142 mia. kr. danskernes samlede e-handel af varer og services 47 mia. kr. svarende til en tredjedel af danskernes e-handel af varer og services, bliver foretaget

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme UDKAST 6.december 2013 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfremme (Ophævelse af reglerne om industrisamarbejde i forbindelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2017 C(2017) 1518 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 13.3.2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014. Nyhedsbrev vedrørende ny forbrugeraftalelov 6. august 2014 Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2018 SWD(2018) 87 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag om ændring af direktiv 2004/37/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 38 Bilag 1 Offentligt NOTAT 28. oktober 2015 Høringsnotat ad L 38 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over

Læs mere

JURA på sociale medier. tanyadick.dk

JURA på sociale medier. tanyadick.dk JURA på sociale medier TANYA DICK J U R A på sociale medier I N T E R N E T J U R A o Et begreb for al den jura der foregår på internettet o Der er mange regler som skal overholdes online o Jura en er

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

Behov for en ny aftale om Dankortet

Behov for en ny aftale om Dankortet Behov for en ny aftale om Dankortet Baggrund for aftalen Dankortet er danskernes foretrukne betalingsmiddel og den billigste betalingsløsning for både forretninger og forbrugere. Finansrådet har siden

Læs mere

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 FORBRUGEROMBUDSMANDENS NOTAT OM VÆRDIFORRINGELSE VED INTERNETHANDEL Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6474 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag:

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 17-345 Klager: NN Indklagede: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Danmark CVR: 19433692 Klagetema: Mobil Aftaleforhold EU roaming Varsel af vilkårsændringer Fair

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. Overordnet om retsforbeholdet og tilvalgsordningen

SPØRGSMÅL OG SVAR. Overordnet om retsforbeholdet og tilvalgsordningen SPØRGSMÅL OG SVAR Overordnet om retsforbeholdet og tilvalgsordningen Hvorfor har Danmark et retsforbehold? Baggrunden for det danske retsforbehold er den danske folkeafstemning om den såkaldte Maastricht-Traktat

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

<ll?.> Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

<ll?.> Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S ------- i ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN COOP DANMARK A/S Dato: 24. januar 2019 Sag: SIF-18/08129-34 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

Rabatkuponer og social shopping

Rabatkuponer og social shopping Rabatkuponer og social shopping Liberalisering i markedsføringsloven Advokat Heidi Steen Jensen Den 9. oktober 2012 Program 1. Markedsføringsloven før lovændringen 2. Ophævelse af specialforbuddene hvad

Læs mere

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Klagehåndtering 2008 gode råd om klagehåndtering Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation

Læs mere

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO. Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO. Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160 OTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Tidl. dok. nr.: 15565/09 JAI 801 DROIPEN 152 Vedr.: Udkast

Læs mere

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE)

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) 14616/18 FISC 500 ECOFIN 1119 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2018 COM(2018) 486 final 2018/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Dagrofa ApS Kærup Industrivej Ringsted. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS

Dagrofa ApS Kærup Industrivej Ringsted. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS Dagrofa ApS Kærup Industrivej 12 4100 Ringsted Dato: 5. april 2018 Sag: SIF-18/08128-6 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH Europaudvalget EU-note - E 14 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 4. december 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentet og

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere

tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere 7 tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere Julen er hjerternes fest, og for dig, der driver en webshop, er det med stor sandsynlighed også den travleste og vigtigste tid på året.

Læs mere

Standard handelsbetingelser Gourmetpladsen APS

Standard handelsbetingelser Gourmetpladsen APS Standard handelsbetingelser Gourmetpladsen APS Generelle oplysninger Gourmetpladsen APS 38958089 Hørskætten 30 2630 Taastrup kundeservice@gourmetpladsen.dk 20 54 05 42 Betaling På siden kan du som privatkunde

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5 Ændringsforslag med bemærkninger Ændringsforslag Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af : Til 1 1) I stk. 3 ændres 16, stk. 2, til: 16, stk. 3,. 2) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke: Til

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

New Deal for Consumers

New Deal for Consumers New Deal for Consumers Holdningsnotat EU-Kommissionen præsenterer i New Deal for Consumers en række ændringsforslag til de forbrugerretlige direktiver. Målet med ændringer er at sikre forbrugerne deres

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere

SAU alm. del Samrådsspørgsmål L, M og N. Samrådsspørgsmål L. Samrådsspørgsmål M

SAU alm. del Samrådsspørgsmål L, M og N. Samrådsspørgsmål L. Samrådsspørgsmål M Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 272 Offentligt Tale 11. december 2014 J.nr. 14-4587979 SAU alm. del Samrådsspørgsmål L, M og N Samrådsspørgsmål L Vil ministeren uddybe, hvorfor

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0089 (COD) 7877/18 ADD 5 FORSLAG fra: modtaget: 12. april 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 102

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 C(2018) 2980 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 22.5.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Til 2

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Til 2 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 15 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag XX Offentligt Februar 2017 Ændringsforslag til 2. behandling af forslag til

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 3.6.2013 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere