Statens Naturhistoriske ÅRSBERETNING 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Naturhistoriske ÅRSBERETNING 2012"

Transkript

1 Statens Naturhistoriske Museum ÅRSBERETNING

2 Forord 2 Udvalgte nøgletal for 4 Om Statens Naturhistoriske Museum 6 Nyt museum afsløring af vinderprojektet 8 Publikumsformidling 12 Skole- og gymnasietjenesten 18 Botanisk Have 22 Samlingerne 24 Forskning 28 Universitetsundervisning 34 Kommunikation og markedsføring 38 Kommercielle aktiviteter 42 Økonomi, drift og personale 44 Tak 48

3 Statens Naturhistoriske Museum ÅRSBERETNING

4 Forord blev et rekordår for museet. Ikke mindre end gæster besøgte os, og udstillingen Edderkopper blev den helt store publikumsmagnet. Også gymnasieleverne fandt vej til museet i større tal end nogensinde før. Over 9. gymnasieelever fik således glæde af undervisningstilbuddene på museet i København. Men museet har som hovedmuseum på det naturhistoriske område også en forpligtelse til at bringe sine tilbud ud i landet. Derfor har vi i med støtte fra VILLUM FONDEN etableret Viden på vej, hvor vi med engagerede undervisere drager ud til landets gymnasier. Første tur gik til Esbjerg Gymnasium & HF. Også via digitale undervisningstilbud når vi bredt ud. Bl.a. har det nye undervisningsforløb Menneskedyret, hvor eleverne via avanceret teknik på museets hjemmeside kan måle sig frem til ligheder og forskelle mellem mennesket og dets nærmeste nulevende og uddøde slægtninge, på få måneder haft besøg af knap 4. videbegærlige besøgende, der tilsammen har foretaget over 25. målinger. var året, hvor vinderen af den internationale konkurrence om byggeriet af et nyt naturhistorisk museum ved Botanisk Have blev offentliggjort. En konkurrence, der var støttet af Det Obelske Familiefond. Den 31. maj afslørede klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard vinderprojektet, der er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter, arkitekt Claus Pryds, EKJ Rådgivende Ingeniører og landskabsarkitekt, professor Steen Høyer. Et meget smukt og helstøbt projekt, der nænsomt føjer sig ind i Botanisk Have. Byggeprojektet er budgetteret til 1,2 mia. kr., mens de permanente udstillinger er budgetteret til,275 mia. kr. Projektet finansieres i fællesskab af private og offentlige midler, og den nødvendige fundraising blev for alvor sat i gang i efteråret. var også året, hvor vi indviede en nyrenoveret Botanisk Have. Den 4. september kunne formanden for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla således lykønske museet med en have, der fremstår smukkere end nogensinde før, bl.a. med nye belægninger på stierne, der gør det muligt for alle at komme rundt i hele haven. Fondens generøse donation betyder, at den gamle fredede have nu kan vedligeholdes bedre, kunstvandingssystemerne er blevet miljøvenlige, der er anlagt en lille formidlings-brygge ved søen, der er etableret en ny biotop med vandløb og mose og meget, meget mere. var året, hvor museet på vegne af det danske folk modtog en mandshøj træskulptur af den ikoni-

5 ÅRSBERETNING 3 ske danske forsker P.W. Lund. Gaven fra den brasilianske kunstner Celso Vieira blev givet i anledning af Kronprinsparrets besøg i Brasilien, hvor et nybygget P.W. Lund-udstillingscenter blev indviet. P.W. Lund udgravede i midten af 18-tallet en række huler i Lagoa Santa-området, hvor han fandt fossiler af kæmpedovendyr, sabelkatte og andre uddøde dyr. Disse enestående samlinger befinder sig i dag på Statens Naturhistoriske Museum og kommer til at blive en vigtig del af det nye museums udstillinger. Og så var året, hvor museets forskere publicerede 36 artikler om alt fra de mindste organismers biologi til månens alder og de faktorer, der bestemmer livets tilblivelse og udbredelse på Jorden. Igen i år var museet dansk højdespringer med 12 artikler i Science og Nature. Museets samlinger af dyr, planter, mineraler og fossiler udvikles løbende i samspil med den forskning, der udføres. En helt ny kryo-facilitet blev således taget i brug, hvor DNA- og vævsprøver fra Jordens organismer kan opbevares i flydende kvælstof til fremtidig brug. Dermed forbedrer vi museets forskningsfundament, og det er en medvirkende årsag til, at vi fortsat råder over en af verdens vigtigste samlinger, der i forskningsmæssig sammenhæng opfattes som en Large Scale Research Infrastructure på linje med f.eks. Hubble-teleskopet og CERN. I havde vi premiere på skolekonkurrencen Naturen i Byen, hvor 44 skoler fra København og Frederiksberg Kommuner deltog. Bevæbnet med kameraer indfangede børnene naturen i byen på hundredvis af fotos, og overborgmester Frank Jensen overrakte førstepræmien til Celina Sofia Zea Larsen fra Lygten Skole. Konkurrencen blev en stor succes og videreføres i 213. I det hele taget blev et spændende, produktivt og travlt år, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke museets dygtige medarbejdere og studerende for den store arbejdsindsats, de gjorde i. Ligeledes skal de mange fonde, myndigheder og virksomheder, der har støttet os, have en stor og varm tak. København, januar 213 Morten Meldgaard Museumsdirektør

6 Udvalgte nøgletal for Statens Naturhistoriske Museums virke har i mere end én forstand en væsentlig indflydelse på samfundet. Museets kernevirksomhed; forskning, uddannelse, formidling og bevaring af de naturhistoriske samlinger, er med til at sikre, at Danmark er på forkant med udviklingen, at børn og unge får interesse for naturvidenskaben, og ikke mindst at vi som samfund og individer husker og bevarer vores kulturelle og naturhistoriske kulturarv. Dette er museets hovedformål, og det er på evnen til at løfte disse opgaver, at museet i sidste ende skal måles. Men Statens Naturhistoriske Museums effekt på samfundet kan også måles økonomisk. Med etableringen af et nyt hovedmuseum for naturhistorie ved Botanisk Have vil Statens Naturhistoriske Museum i endnu højere grad være i stand til at bidrage til en positiv samfundsudvikling også økonomisk. Et statusbillede af Statens Naturhistoriske Museums samfundseffekt fremgår af nedenstående udvalgte nøgletal. Nøgletal R Antal årsværk: 256 årsværk R Årlig omsætning: 191,1 mio. kr. R Tilvækst i de videnskabelige samlinger: genstande R Videnskabelige publikationer: 36 publikationer R Nye dyrearter beskrevet af museets forskere: 91 arter R Abonnenter på museets elektroniske nyhedsbrev: 7.6 abonnenter R Museumsgæster i alt: besøgende R Antal underviste elever: 24.6 elever Foto: Jens Astrup

7 ÅRSBERETNING 5

8 6 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM Om Statens Naturhistoriske Museum Statens Naturhistoriske Museum er organiseret som et institut under Københavns Universitet. Museet blev dannet i 24 i forbindelse med en sammenlægning af Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have. Statens Naturhistoriske Museum udfylder tre hovedroller i samfundet: som skatkammer for nationens naturhistoriske kulturarv, som ramme for banebrydende forskning og som formidler af naturhistoriens fortællinger. Mission At forøge og udbrede vor viden om fortidens, nutidens og fremtidens natur til glæde for mennesker og til gavn for natur og samfund. Vision At fastholde museet blandt verdens ti bedste naturhistoriske museer på forsknings-, samlings- og formidlingsområdet. At øge vores forståelse for naturværdierne gennem vores rolle som nationalt museum. Værdier Museets virksomhed bygger på seks grundlæggende værdier: R Gavmildhed R Autenticitet R Troværdighed R Originalitet R Ekspertise R Bæredygtighed

9 ÅRSBERETNING 7 Foto: Birgitte Rubæk

10 Nyt museum afsløring af vinderprojektet En af årets store begivenheder på Statens Naturhistoriske Museum var afsløringen af vinderen af den internationale arkitektkonkurrence. Seks teams deltog i konkurrencen om at tegne det største og mest ambitiøse danske museumsbyggeri i nyere tid. En opgave med stor prestige, men også en opgave der fordrede kreativitet og gode løsninger fra de deltagende teams. De konkurrerende teams fik tre måneder til at løse opgaven, og derefter fik dommerkomitéen tilsvarende tre måneder til at finde vinderprojektet. Byggeprojektet er budgetteret til 1,2 mia. kr., mens de permanente udstillinger er budgetteret til,275 mia. kr. Realiseringen af det nye museum bygger på et stærkt samarbejde mellem private fonde, Københavns Universitet og Staten. Den 31. maj kunne klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard omsider udløse spændingen og afsløre et vinderprojekt tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter, arkitekt Claus Pryds, EKJ Rådgivende Ingeniører og landskabsarkitekt, professor Steen Høyer. Fra en enig dommerkomité over arkitekturanmeldere til museets medarbejdere blev der udtrykt stor tilfredshed og glæde over vinderprojektet. Blandt dets mange fornemme kvaliteter fremhæves bl.a. indpasningen i Botanisk Have og integrationen af nye og gamle bygninger. Som Peis pyramide på Louvre i Paris lykkedes det arkitekterne at skabe store rum under jorden samtidig med, at der er kig til dagslyset gennem bl.a. en række nye væksthuse. Og for alle de mange mennesker, som på deres tur gennem byen får lyst til en ekstra oplevelse, bliver det muligt at gå gennem den store hvalsal og den centrale lobby og ud i Botanisk Have uden at skulle betale entré. Det nye museum kommer til at råde over 33.5 m 2 (netto) / 55.5 m 2 (brutto) fordelt på de tre hovedformål: R 14.5 m 2 (netto) /24.5 m 2 (brutto) publikumsareal R 8.5 m 2 (netto) /14. m 2 (brutto) magasinareal R 1.5 m 2 (netto) /17. m 2 (brutto) forskningsareal Museets overordnede strategiske mål (-15)* RRAt etablere et nyt naturhistorisk museum ved Botanisk Have i København * Læs mere om museets strategiske mål i udgivelsen: Statens Naturhistoriske Museum - Strategisk Plan (-15) fra.

11 Det nye museum er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter, arkitekt Claus Pryds, EKJ Rådgivende Ingeniører og landskabsarkitekt, professor Steen Høyer. Illustration: Claus Pryds

12 1 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM Palmehuset. Det smukke historiske palmehus i victoriansk byggestil bevares. Nye væksthuse. De nye væksthuse er en del af museets store biodiversitetsudstilling, der fortsætter under jorden.

13 ÅRSBERETNING 11 Indgang fra haven. Den ene af museets hovedindgange åbner sig mod haven, den anden mod Sølvgade og byen. De to indgange forbindes af et stræde hen over museets hvaludstilling, hvor man ikke skal betale billet for at passere. Videncenter. Museets videncenter er et naturvidenskabeligt mødested for forskere, studerende og publikum med bibliotek, laboratorium, en lydbank med ytringer fra alverdens dyr og meget mere. Indgang fra gaden. Museets anden hovedindgang åbner sig mod Sølvgade. Arktisk væksthus. En del af museets grønlandsudstilling er et væksthus med hårdføre planter, der trives i et arktisk klima. Tværsnit af det nye museum. Under jordens overflade udfolder museets udstillinger sig i organisk formede rum, der snor sig for at give plads om de gamle træers rødder.

14 Publikumsformidling Det er et erklæret mål for Statens Naturhistoriske Museum at bygge bro til andre videnskaber og til kultur og kunst. Med åbningen af udstillingen Edderkopper på Zoologisk Museum og relanceringen af Hvaler i Botanisk Have i Maskinhallen i Botanisk Have blev disse ambitioner i høj grad ført ud i livet. I Hvaler i Botanisk Have samarbejdede museet med kunstneren Pernille Kløvedal Helweg, hvis tryk fra grafikserien HVALTEGN/FELTGRAFIK på smuk vis komplementerede udstillingens tunge hvalskeletter. I Edderkopper blev fokus lagt på det smukke i edderkoppernes verden, ikke på den gru og angst som mange har for edderkopper, og som f.eks. film ofte spiller på. Det var derfor naturligt ikke bare at lade udstillingen rumme levende edderkopper og edderkopper i sprit fra museets store samling, men også kunstneriske og kulturhistoriske genstande som edderkopper og deres spind har inspireret til. Udstillingen var en stor succes, og med mere end 175. gæster opnåede museet det højeste besøgstal i mere end 1 år. Medvirkende til det gode resultat var også succes med andre aktiviteter. Med 3.7 gæster opnåede foredragsrækken Vin & Videnskab det hidtil højeste besøgstal i sin treårige levetid. Et nyt tiltag i var Nobelkavalkaden, hvor særligt inviterede festtalere fortalte om årets nobelprismodtagere og deres opdagelser. Mobiltelefonen og dens kamera blev det mest brugte værktøj i fotokonkurrencen og udstillingen Naturen i Byen, som rettede sig mod skoleklasser i København og på Frederiksberg. De 54 vinderbilleder var både smukke og originale, og børnene gav udtryk for, at konkurrencen havde åbnet deres øjne for den natur, som omgiver dem i byen til daglig. Museets strategiske mål for publikumsformidling (-15)* RRAt have kompetencer inden for multimedieområdet, der kan supporteres af museets egne ansatte RRAt fastholde besøgstallet i perioden op til det nye museum åbner RRAt øge besøgstallet fra de nuværende 15. til 4., når det nye museum åbner RRAt etablere aktivitetsprogrammer for børn og unge, der knytter dem til museet på længere sigt, ikke kun i nærområdet, men i hele landet RRAt etablere et udstillingscenter, der formidler udstillingssamarbejder mellem naturhistoriske museer i Danmark og Europa RRAt udarbejde en politik for mål og midler i museets formidling gæster - det højeste besøgstal i mere end 1 år * Læs mere om museets strategiske mål i udgivelsen: Statens Naturhistoriske Museum - Strategisk Plan (-15) fra.

15 ÅRSBERETNING 13 Besøgstal Statens Naturhistoriske Museum opnåede i det højeste besøgstal i mere end 1 år, da lidt over 175. gæster kiggede forbi en af museets besøgsadresser. Figur 1: Besøgstal for Statens Naturhistoriske Museum Naturen i Byen 44 skoleklasser fra København og Frederiksberg deltog i den kombinerede fotokonkurrence og udstilling Naturen i Byen. De 54 vinderbilleder blev udstillet i Maskinhallen i Botanisk Have. Overborgmester Frank Jensen åbnede udstillingen med bl.a. disse ord: I folkeskolen lægger vi grunden til de nye generationer, som med deres viden, engagement og syn på verden skal skabe fremtidens Danmark. Derfor synes jeg, at en fotokonkurrence som denne er et fantastisk initiativ. Her får skoleeleverne, og selvfølgelig alle os andre, pludselig øje for al den natur, vi normalt ikke forbinder med livet i byen, og dermed kan vi tænke lidt dybere over, hvordan det egentlig er, vi lever og bor. Og de deltagende skoleelevers kommentarer bekræfter, at konkurrencen har fået dem til at se på byen og dens natur med nye øjne. Naturen i Byen gentages i 213. Edderkopper Alle mennesker har et forhold til edderkopper var indgangsvinklen, da udviklingsarbejdet til årets nye særudstilling begyndte. Mange føler ubehag og angst ved dem, noget som film og anden populærkultur som regel spiller på. For at bryde med denne vanetænkning blev omdrejningspunktet i udstillingen i stedet den skønhed, man også finder i edderkoppernes verden. Udstillingens grundstemning er lys og luftig; billeder og film fokuserer på former, farver og forunderlig adfærd. Et andet fokus er på kunstneriske, højteknologiske og kulturhistoriske genstande, bl.a. fem edderkopper i overstørrelse smukt udført i farvet glas samt genstande udlånt fra Nationalmuseet. Alt sammen er det med til at give et anderledes nuanceret billede af de ottebenede væsner. Som kontrast til edderkopper i sprit er et helt afsnit af udstillingen indrettet med terrarier befolket af edderkoppearter fra hele verden. Udstillingen fik fem hjerter i Politiken, og den har været en væsentlig del af årsagen til årets gode besøgstal.

16 14 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM EDDERKOPPER Årets særudstilling fokuserede på den skønhed, man også finder i edderkoppernes verden og gav således et anderledes nuanceret billede af de ottebenede væsner. Foto: Jens Astrup

17 ÅRSBERETNING 15 Hvaler i Botanisk Have Hvaludstillingen genåbnede i sommeren, men ikke i uforandret form. I tilgift til hvalskeletterne kunne publikum opleve flere tryk fra grafikserien HVALTEGN/FELTGRAFIK skabt af kunstneren Pernille Kløvedal Helweg. Hendes originale tryk baseret på overfladeteksturer fra hvalhud indgik i et forunderligt samspil med udstillingens tunge hvalskeletter. Botanisk Haves Dag Søndag den 9. september dannede den nyrenoverede have igen en stemningsfuld ramme for botanisk formidling. Havens gartnere og botanikere fortalte om planter, tilpasninger, dyrkning og formering på friland og i væksthusene. Derudover var der rundt om i haven mulighed for at opleve musik, kunstudstillinger og akvarelmaling og deltage i tegneworkshops og skattejagt for børn. Over 1.75 gæster deltog i Botanisk Haves Dag og fik et unikt møde med havens gartnere og botanikere. Hvaler i Botanisk Have Tryk fra grafikserien HVALTEGN/FELTGRAFIK skabt af kunstneren Pernille Kløvedal Helweg. Foto: Jens Astrup Foto: Birgitte Rubæk Botanisk Haves Dag Over 1.75 gæster deltog i Botanisk Haves Dag og fik et unikt møde med havens gartnere og botanikere.

18 16 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM KULTURNAT Kulturnatten var en stor succes med i alt 18.2 besøgende gæster. Foto: FWB

19 Foto: Birgitte Rubæk ÅRSBERETNING 17 Vin & Videnskab Mere end 3.7 gæster deltog i 24 Vin & Videnskabs-arrangementer i. Passionerede foredragsholdere, spændende emner og stemningsfyldte rammer blev kombineret med et godt glas vin i pausen. Programmet spændte bredt, fra Sitting Bull, Danmark i rummet, En hot aften i chiliens tegn til Dødens detektiver. Kulturnat Årets kulturnatstema var lys. I Botanisk Have tændte lyskunstnere en vrimmel af stjerner i mørket. Lanterner på himlen og søen, projektioner og farvede spots på træer og drivhuse og lysstier, der ledte publikum rundt til musikalske, kulinariske og botaniske indslag i stjernernes tegn. Geologisk Museums facade var iklædt projektioner af stjernetåger og galakser, og indenfor kunne gæsterne komme tættere på stjernerne og høre om den nyeste forskning. På det astronomiske Observatorium på Østervold, der normalt er lukket for publikum, var der mulighed for at opleve den store, gamle stjernekikkert. Kulturnatten var en stor succes med i alt 18.2 besøgende gæster. Vin og Svin Den 14. november var temaet for Vin & Videnskab Mennesker og kød gennem to millioner år. Aftenens foredragsholdere var historiker Anne Katrine Gjerløff og biologisk antropolog Hans Christian Petersen. Under overskriften Vin og Svin tog de udgangspunkt i en diskussion, der virkelig kan skille vandene og sætte sindene i kog er mennesket udviklet til at spise kød? Kødforedraget var fantastisk historien om kødkontrol var meget tankevækkende og blev fortalt med stor humor, den helstegte pattegris var prikken over i et. Lykke Grønbech Andersen Jeg var vild med Vin og Svin. De to foredrag supplerede hinanden virkelig godt, dejligt humoristisk. Og skønt med en lækker bid til vinen. Mei Winterborg Nobelkavalkaden Årets nobelpriskavalkade blev afholdt den 25. januar. Den røde løber blev rullet ud, champagnen skænket og opdagelserne bag årets nobelpriser blev fejret ved et festligt arrangement. For at hædre de nykårede vindere inviterede vi seks festtalere til at fortælle om menneskene, historierne og opdagelserne bag årets nobelpriser. Tak for en spændende aften og ikke mindst en pragtfuld boblevin... hvor er der meget viden! Lene Rasmussen

20 Skole- og gymnasietjenesten I har Skole- og gymnasietjenesten fortsat arbejdet med udvikling af undervisning og arrangementer på tværs af museet. Der er blevet indrettet et nyt formidlingsvæksthus i Botanisk Have og udviklet nye botaniske undervisningsforløb til grundskolen. På Geologisk Museum blev der udviklet to nye gymnasieforløb Seismik og Danmarks geologi. I forbindelse med edderkoppeudstillingen på Zoologisk Museum blev der udviklet en ny type lærerdrevet aktivitet kaldet MuseumBox. var også året, hvor Skole- og gymnasietjenesten videreudviklede aktuelle arrangementer målrettet gymnasieelever og -lærere. I har 24.6 elever modtaget undervisning eller deltaget i arrangementer på Statens Naturhistoriske Museum Museets strategiske mål for skoleundervisningen (-15)* RRAt bidrage væsentligt til rekrutteringen af studerende RRAt styrke kvaliteten i undervisningstilbuddene, bl.a. ved revision af det faglige indhold og ved løbende evaluering RRAt indgå tætte samarbejder med skoler og lærerseminarer i museets nærhed, men også udvikle undervisning, der er tilgængelig på nettet, og som gør det muligt at lave undervisningssamarbejder med skoler og elever i resten af Danmark RRAt øge undervisningskapaciteten og dermed antallet af folkeskoleelevtimer og antallet af gymnasieelever med 1 % RRAt etablere en gymnasiesektion med særligt fokus på formidling til studerende på ungdomsuddannelserne * Læs mere om museets strategiske mål i udgivelsen: Statens Naturhistoriske Museum - Strategisk Plan (-15) fra.

21 ÅRSBERETNING 19 Antal elever på museet I har 24.6 elever modtaget undervisning eller deltaget i arrangementer på Statens Naturhistoriske Museum. Stigningen i antallet af elever er stadig markant på gymnasieområdet, hvor 9.4 gymnasieelever i år modtog undervisning eller deltog i arrangementer. klon en plante Undervisning for 3. kl. fra Kirkebergskolen i undervisningsforløbet Klon en plante i det nye formidlingsvæksthus i Botanisk Have. Foto: Lennart Søgård-Høyer Figur 2: Antal gymnasie- og skoleelever der har deltaget i undervisning og arrangementer Figur 3: Antal gymnasieelever der har deltaget i undervisning og arrangementer Figur 4: Antal lærere på kursus

22 2 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM Foto: Michael Schlosser MuseumBox edderkopper MuseumBox indeholder edderkopper, skorpioner og insekter, som eleverne selv kan håndtere og undersøge. Menneskedyret Jeg synes, at det har været spændende at arbejde med. Det har været meget anderledes og nytænkende, og det har styrket min motivation og entusiasme. Det er fedt, at nye muligheder som denne bliver gjort mulige for gymnasieelever. Jeg er spændt på det nye naturhistoriske museum. Alfe Hougaard Sletved, 2.w, Århus Statsgymnasium MuseumBox edderkopper I forbindelse med åbningen af udstillingen Edderkopper udviklede Skole- og gymnasietjenesten tilbuddet MuseumBox, der er målrettet de mindste elever. Boxen tilfører en ny dimension til besøget i udstillingen, idet den indeholder ægte effekter, konkrete aktiviteter og spørgsmål, som eleverne kan fordybe sig i. Derudover er der udviklet et tværfagligt undervisningsmateriale målrettet fagene dansk, billedkunst, natur/teknik og matematik, der kan bruges på skolen før eller efter besøget. Menneskedyret glimt af menneskets evolution Digitalisering af det populære undervisningsforløb Menneskets evolution blev muliggjort i takket være en bevilling fra Kulturstyrelsen. Menneskedyret er et online undervisningssite, der indeholder et interaktivt 3D-program, hvor eleverne selv kan måle sig frem til ligheder og forskelle mellem mennesket og dets nærmeste nulevende og uddøde slægtninge. Det virtuelle læringsunivers indeholder også nyproducerede dokumentarfilm om menneskets evolution. Menneskedyret blev lanceret i slutningen af november, og på få måneder har knap 4. elever foretaget over 25. kraniemålinger og løst næsten 14. opgaver. P.W. Lund digital Med udgangspunkt i museets enestående samlinger af fossile pattedyr fra i Sydamerika indsamlet af den danske naturforsker P.W. Lund blev et pilotprojekt omkring digital formidling gennemført i samarbejde med Center for GeoGenetik og med støttet fra tips- og lottomidlerne. Der blev produceret en række videofortællinger om genstandene i samlingen og de nyeste forskningsresultater samt en række arts- og genstandskort. Alle informationer kunne tilgås via ipads og QR-koder, der var opsat i samlingen. Filmene kan ses på Statens Naturhistoriske Museums YouTube-kanal, og de vil ligesom det øvrige materiale indgå på Center for GeoGenetiks kommende hjemmeside om de sydamerikanske samlinger.

23 ÅRSBERETNING 21 Som barnet i digtet, der kigger på fuglen med menneskefjendske øjne, så jeg også på naturen da jeg var lille. Det var nemt at se, at først levede en lille fugl, og senere var den død, og så blev den begravet. Det var interessant, ja ligefrem tilfredsstillende at se en muldvarp blive spist af hvide mider. Jeg bærer måske ikke længere denne opfattelse, eller også har jeg bare glemt den. Naturen i Byen 44 skoleklasser fra klasse fra København og Frederiksberg deltog i fotokonkurrencen Naturen i Byen. Målet med konkurrencen var at sætte spot på storbyens biologiske rigdom og inspirere eleverne til at gå på opdagelse i deres nærmiljø. Der blev udviklet et omfattende online undervisningsmateriale, der gav lærerne en unik og lettilgængelig mulighed for at arbejde fagligt med naturen i skolens nærmiljø inden for en lang række fag. Naturen i byen Vinderbillede - plante gemmer sig i kloak. Billedet er smukt og kunstnerisk i sin enkle komposition og farvekonstrast og rammer samtidig temaet for fotokonkurrencen rigtig godt, nemlig hvordan naturen tilpasser sig byen og finder de mest usandsynlige steder at gro. Symbolikken er stærk: På den ene side afbildes, hvordan bynaturen kan være spærret inde bag tremmer, men på den anden side giver billedet også håb ved at vise, at det grønne liv kan spire frem af det sorte. Alt i alt et imponerende godt set motiv af en pige i 7. klasse. Dommerkommentar Foto: Celina Sofia Zea Larsen Poesi*Natur Citat er fra Sigrid Kraglund Adamsson fra Hjørring gymnasium, vinderen af essaykonkurrencen Poesi*Natur. 35 elever fra Danmark og Grønland deltog i konkurrencen.

24 Botanisk Have Fra til har Botanisk Have gennemgået en omfattende og tiltrængt istandsættelse finansieret af midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, og den gamle have fremstår nu smukkere og mere indbydende end nogensinde før. Den nyrenoverede have blev officielt indviet den 4. september. Renoveringen af Botanisk Have er udført med nænsom hånd og i tråd med H.A. Flindts oprindelige haveplan fra Landskabsarkitekt Jens Hendeliowitz har lavet en elegant fortolkning af de gamle tegninger og omsat dem til moderne materialer, og den romantiske stemning, der kendetegner Flindts havekunst, er genskabt med kurvede forløb og smukke sigtelinjer. Botanisk Have fremstår ved udgangen af fornyet og istandsat overalt. Det er blevet en helstøbt have, der inviterer publikum til at udforske planternes rige og opleve ro og fordybelse i naturskønne omgivelser. Indvielse Den 4. september blev den nyrenoverede Botanisk Have indviet af formand for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla. Takket være en donation på 17 mio. kr. fra fonden fremstår haven nu smukkere end nogensinde før. Foto: Jens Astrup Foto: Rasmus Eckardt Miljøvenlig vanding Et nyt automatisk vandingsanlæg er blevet etableret i hele haven. Det betyder, at planterne kan vandes om natten, hvor fordampningen er mindst. Det sparer på vandressourcerne. Også afvandingen af stier og pladser er forbedret til gavn for miljøet. Størstedelen af regnvandet ledes til plante- og græsarealer og i mindre omfang til nedløbsbrønde. Herved opsuges og bruges regnvandet af planterne i stedet for at blive ledt til kloakker. Foto: Birgitte Rubæk I sidste halvdel af juni måned var Botanisk Have i den heldige situation at opleve en spektakulær blomstring hos en af de sjældne planter i væksthusene. Havens eksemplar af plantearten Amorphophallus titanum også kaldet ligblomst blomstrede for første gang siden den kom til haven for ni år siden. Det er formentlig første gang, at Amorphophallus titanum blomstrer i Danmark, og det skabte derfor også stor opmærksomhed hos publikum og pressen. Der var, i de godt to dage blomstringen varede, konstant kø til væksthuset, og mere end 15. besøgende nåede at opleve planten. Foto: Birgitte Rubæk Plads til ro og fordybelse Fremover vil publikum få endnu større glæde af havens smukke udsigtspunkter og den ro, haven tilbyder midt i den travle by. På udvalgte steder kan man sætte sig på græsset eller på nyistandsatte bænke, og en lille brygge er blevet anlagt ved søen midt i haven. Her kan man opleve foredrag og arrangementer under åben himmel eller tage sig et hvil med udsigt til søen.

25 Observatoriehøjen Indre Bys højeste punkt finder man på Observatoriehøjen, der nu er blevet en del af Botanisk Have. Haven har fået en tredje indgang, hvorfra man kan gå op på Observatoriehøjen og ned igen til haven ad en ny lang granittrappe. På Observatoriehøjen er de oprindelige sigtelinjer desuden genetableret, så man kan se ud over haven på den ene side og indre by med dens mange tårne og spir på den anden side. Skoleklasser, børnehaver og andre gæster kan frit bruge græsplænen omkring Observatoriet til undervisning, pauser og picnic. Til glæde for publikum Indgangen ved Nørreport er blevet mere åben og indbydende for publikum. Botanisk Haves butik er genåbnet i den lille fredede rødstensbygning, og der er skabt plads til, at grupper og skoleklasser kan bruge området ved indgangen som mødested. En helstøbt have Diskrete materialer, der ældes med ynde, kendetegner renoveringen af Botanisk Have. For eksempel er belægningsmaterialer på stier og pladser forenklet og består stort set udelukkende af naturmaterialer som grus og granit. Nye pergolaer og espalierer langs søen og i Staudekvarteret er udført i glasblæst rustfrit stål, som er vedligeholdelsesfrit og enkelt udformet, således at planterne bringes i fokus. Foto: Birgitte Rubæk Foto: Rasmus Eckardt Foto: Birgitte Rubæk En rigdom af planter Staudekvarteret er et af de kvarterer, der i særlig grad har ændret karakter. Pergolaerne er sat i stand, og nye espalierer er sat op. Bedene, der før var kantede, er nu blødt afrundede, og nye bænke indbyder gæsterne til at nyde den romantiske stemning. Også Dansk Kvarter er blevet et helt unikt område, hvor man kan gå på opdagelse i Danmarks planterige i miniformat. Her finder man alle danske arter, og i en nyanlagt mosebiotop kan man forår og sommer opleve blandt andet vilde orkideer og kødædende planter. Foto: Birgitte Rubæk Foto: Birgitte Rubæk Brombærhaven Et nyt kvarter har fået navnet Brombærhaven. Her vil publikum fremover kunne opleve havens fine samling af brombær og pæoner, og kvarteret vil være levende med aktiviteter for børn og undervisning af skoleklasser i de gamle drivhuse. Nyanlagte stier Den nye belægning på alle stier forbedrer tilgængeligheden for handicappede væsentligt. Det er nu muligt som kørestolsbruger at komme helt op på toppen af begge stenhøje, og nye belægninger i granitbordursten i både Staudekvarteret og Dansk Kvarter betyder, at gangbesværede og kørestolsbrugere nu kan komme helt tæt på alle planter. Pladsen omkring Spejlbassinet neden for Palmehuset har også fået ny, fast belægning og er blevet udvidet, således at der fremover kan afholdes arrangementer som for eksempel mindre koncerter. Desuden er stierne op til Palmehuset ført tilbage til deres romantiske kurvede forløb som på H.A. Flindts oprindelige haveplan fra 1874.

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 31 Offentligt Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse S C I E N C E Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse Vulkanen Mutnovsky i Kamchatka, Rusland, er bare ét eksempel på jordens øjeblikkelige og dramatiske udvikling,

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET» Danske Spil brugte i 2010 for første gang brevet til at rekruttere spillere til et

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere