Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune"

Transkript

1

2 Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca indbyggere i Sønderborg Kommune

3 Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering Fase 4 Opfølgning og evaluering

4 Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering Fase 4 Opfølgning og evaluering

5 Politik, plan og mål Ældrepolitikken Ældreplanen Mål

6 Årshjul Vinter: start på diverse aktiviteter GPS Overordnede mål + MUS for ledere Politisk godkendelse af mål 2014 MUS for medarbejdere Fortsat målformulering Måldag Færdiggørelse af uddannelsesplanlægning Implementere mål for 2013 Oktober: Uddannelseskonference

7 Den årlige målproces Overskrift Tema fra xxxx (politik, plan eller lign.) Mål fra xxxx (politik, plan eller lign.) Indsatsområde Vores mål (SMARTE)

8 Hjemmesygeplejens mål, 2011: Akutteam/-pladser

9 Hjemmesygeplejens mål, 2012: Akutteam/-pladser

10 Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering Fase 4 Opfølgning og evaluering

11 Udviklingsprocessen hen mod etableringen af akutteam Etablering af styregruppe (tværfagligt sammensat og med repræsentant fra Ældrerådet) Studietur til Kolding Kommune, Viborg Kommune og Helsingør Kommune Udarbejdelse af kommissorier og projektbeskrivelse

12 Kommissorier Arbejdsgruppe 1: Udarbejde 3 scenarier for organisering af akutteam og akutpladser indenfor den nuværende organisering af hjemmesygeplejen og under hensyntagen til hjemmepleje og plejecentre. Udarbejde økonomisk model for akutteam og akutpladser, herunder forslag til personalesammensætning af sygeplejersker og assistenter i løbet af dag og aften og beregning af hhv. netto og bruttonormering Udarbejde flowdiagram af mulige borgerforløb til/fra akutpladser og akutteam

13 Kommissorier Arbejdsgruppe 2: Udarbejde 3 scenarier til placering af akutteam og akutpladser, herunder definere behov for medicinsk udstyr og hjælpemidler Udarbejde oplæg til visitations- og hjemskrivningskriterier samt procedure ift. både akutteam og akutpladser Udarbejde oplæg til arbejdsgangsbeskrivelser, herunder samarbejdsaftaler med interne og eksterne samarbejdspartnere, især almen praksis, vagtlæge, regionens akutte modtagerafdelinger og apotek ift. både akutteam og akutpladser

14 Kommissorier Arbejdsgruppe 3: Udarbejde oplæg om konkrete opgaver i hhv. akutteam og på akutpladser, herunder hvilke opgaver, der resterer i hjemmesygepleje, hjemmepleje og plejecentre Beskrive anvendelsen af telemedicin i hhv. akutteam og akutpladser, herunder nødvendige samarbejdsrelationer internt og eksternt Beskrive hvilke faglige kompetencer der kræves i akutteam/akutpladser, herunder kompetencer til koordinering med kontaktsygeplejerske, kontaktperson og egen læge

15 Projektbeskrivelse Målgruppe, opgaver og udstyr i akutteam Scenarie for organisering af akutteam Økonomisk model for akutteam Visitations- og hjemskrivningsprocedure Flowdiagram af borgerforløb Opgaver i den øvrige drift Arbejdsgangbeskrivelser Anvendelse af telemedicin i akutteamet Faglige kompetencer Information til borgere og samarbejdspartnere Godkendt af socialudvalget den 9. feb. 2012

16 Inddragelse, høringer og samarbejde Praktiserende læger Sygehuse Borgere og pårørende Hjemmesygeplejen Interessenter Ældreråd Samarbejdspartnere i kommunen (hjemmeplejen, socialpsykiatri, botilbud, plejecentre) Apoteker Seniorudvalg 15

17 Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering Fase 4 Opfølgning og evaluering

18 Formål med etablering af akutteam Reducere antallet af indlæggelser og genindlæggelser ved udvalgte kroniske lidelser, herunder reducere den kommunale medfinansiering. Akutteamet startede 3. september 2012 og evalueres løbende som projekt frem til den 1. marts 2015

19 Akutteamets målgruppe Akutteamet varetager behandling og sygepleje i forhold til pludselig opstået sygdom eller ulykker. Borgerne kan have en eller flere af de udvalgte diagnoser/lidelser: Blærebetændelse Lungebetændelse Fald KOL Væskemangel Underernæring Svimmelhed Forstoppelse Terminale fase Hele forløbet 48 timers forløb

20 Hjemmesyge- og sundhedsplejen - Organisering Distriktsleder Lotte Bager Administration og konsulentteam Sygeplejegruppe Fjord Sygeplejegruppe Alssund Sygeplejegruppe Sydals Sygeplejegruppe Nordals Akutteam Sundhedsplejen Daglig leder Tina Helene Jensen Daglig leder Mette Hansen Daglig leder Katja Mikkelsen Daglig leder Birgit Storm Daglig leder Mette Hansen Helle Kirk Christensen 10 timer pr. uge

21

22 Fakta om akutteamet Kl alle dage To i dagvagt og to i aftenvagt 10 sygeplejersker (9,68 stilling)

23 Økonomi Økonomien til Akutteam sammensættes af kr. (omfordeling af midler i afdelingen) kr. (hjemmesygeplejens eksisterende budget) I alt budget på kr. Der er i budgettet afsat kr. til drift af to biler, IT, uniformer, uddannelse mv.

24 Akutteamets kompetencer De 10 sygeplejersker i teamet har erfaring fra: Hjemmesygeplejen Anæstesi Medicin / AMVA Psykiatri Kirurgi

25 Kompetenceudvikling 14 dages fælles introduktionskursus Sidemandsoplæring i det daglige (køre sammen ud) Studiebesøg på sygehus Diplommoduler

26 Akutteamets biler Udstyr i akutbilerne: Blodtryks- og blodsukkerapparat Saturationsmåler Urinstiks, udstyr til sekret- og urinprøver Udstyr til anlæggelse af kateter Bleer og engangsunderlag Alt til intravenøs, intramuskulær og subcutan adgang, herunder dropstativ + væske Adrenalin og jod Forbindsmaterialer Doseringsæsker Heldragter (multiresistente infektioner) Overtræks fodtøj ELK Easyslide/ faldskærmsstof Sengeklodser, gangstativ Klap sammen bækkenstol, kolbe og bækken

27 Akutteam Henvisningerne til akutteamet kan komme fra: Praktiserende læger Vagtlæger Sygehuslæger fra akutcentre, AMVA, Urologisk afsnit og skadeklinikken Hjemmesygeplejersker/plejecentersygeplejersker Visitationen/Træningsenheden/Forebyggelsesenheden 112 Borgere, der tidligere har været i kontakt med akuttemaet

28 Case 1. Hjemmeplejen kommer ud til en borger, som er dårlig 2. Hjemmeplejen kalder hjemmesygeplejersken 3. Hjemmesygeplejersken kommer hjem til borgeren og måler værdier 4. Hjemmesygeplejersken kalder akutteamet til en second opinion 5. Akutteamet vurderer, om der er behov for at tilkalde læge/vagtlæge 6. Vagtlægen vurderer: a) Indlæggelse b) Indlæggelse til kort udredning i FAM og efterfølgende pleje fra akutteamet i 48 timer c) Blive hjemme med pleje fra akutteamet i 48 timer

29 Hjemmeplejens og Hjemmesygeplejens kompetencer Faglige kompetenceprofiler Kompetencekort Pixibog

30

31

32 Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering Fase 4 Opfølgning og evaluering

33 Status for akutteamet Periode Antal dage i perioden Antal borgere Antal besøg I alt 2012 (sept-dec) I alt kvt

34 Status for akutteamet Periode Gennemsnit Pr. døgn Leveret tid (ATA timer) Gennemsnit ATA pr. døgn I alt 2012 (sept-dec). 8,76 456,00 4,96 I alt , ,70 6,93 1.kvt ,91 758,17 8,42

35 Status for akutteamet Periode Second opinion Opkald lægevagt Opkald fra sygehus I alt 2012 (sept-dec) I alt kvt

36 Status for akutteamet Periode Forebyggede indlæggelser I alt 2012 (sept-dec). 95 I alt kvt Målet er at forebygge indlæggelser svarende til en reduktion af medfinansieringen på 2,8 mio. kr. i 2012 og I 2013 har kommunen i gennemsnit betalt kr. pr. indlæggelse. Med udgangspunkt i dette svarer besparelsen på medfinansieringen i 2012 og 2013 til 4,64 mio. kr.

37 Nogle nedslag på holdninger til akutteamet Praktiserende læger Sygehuse Borgere og pårørende Hjemmesygeplejen Interessenter Akutteamet selv 36

38 Perspektiverne fremad Det nære sundhedsvæsen, 2012 Kommunerne har en vision om at udvikle et nært sundhedsvæsen, hvor kommuner på tværs af forvaltningsområder arbejder sammen med almen praksis om at give danskerne et sundere, længere liv, som leves aktivt og produktivt uden sygdom og begrænset funktionsevne. Kvalitet i akutfunktioner, maj 2014 Sundhedsstyrelsen har beskrevet rammerne for, hvordan en akutfunktion skal tilrettelægges og for det konkrete samarbejde mellem akutfunktionen, de alment praktiserende læger og læger på sygehuse.

39 Perspektiverne fremad II God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, maj 2014 KL har indsamlet og beskrevet erfaringer om praksis i kommunale akutfunktioner.

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus - 1 - 1. BAGGRUND FOR SAMARBEJDSAFTALE - 4-2. AFTALE OG SAMARBEJDE OM SAMSØ SYGE- OG SUNDHEDSHUS

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Kompetenceudvikling og jobrotation

Kompetenceudvikling og jobrotation Norddjurs Kommune Kompetenceudvikling og jobrotation Sundhed og omsorg Kompetenceudvikling behov og ideer opsamling Cafè. 30-10-2014 2014 201? Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...5 Administration

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere