energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009"

Transkript

1 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum d a n m a r k Tema Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi

2 Forbrugsovervågning på smartphone Med istas app kan beboere let holde energiforbruget nede NYHED Forbrugsovervågning 24/7 Hurtige her og nu statusbilleder Detailvisning af forbrug pr. lokale Sammenligning af perioder for vurdering af forbrugsniveau Let at opdage unaturligt forbrug Sparer penge og skåner miljøet Kontakt ista på for mere information. ista Danmark A/S Brydehusvej Ballerup Tlf.: Ny lovgivning der bygger på en god idé re Der forventes, at der indenfor kort tid, træder nye regler i kraft indenfor forbrugsmåling. Lejerne har herefter krav på adgang til løbende forbrugsværdier. Det betyder at manuelle målere (bl.a. ningsmålere. Det nye EU-direktiv blev vedtaget i efteråret Lever ejendommen op til de nye krav? Techems målere kan via adapterm spare på spildvarmen Følg forbruget og besparelsen i Techem Portalen Vores kunder har sparet mere end tons CO 2 -udslip Branchens eneste... Techem har fordelingsmålere der, via adapterm, kan behovsstyre varmesystemets fremløbstemperatur. - kontakt os på tlf.: Åben for muligheder Focus på ressourcer Tjen på adapterm, typisk efter 3 år

3 Af Jacob Steen Harbo, projektleder i Hvidovre Kommune og medlem af Energiforum Danmarks bestyrelse LEDER Kommunerne har kun gode grunde til at arbejde med VE I den kommunale verden er der alle muligheder for at opbygge et optimalt miljø for innovation og udvikling inden for vedvarende energi. Først og fremmest er der politisk vilje hos lokalpolitikerne og regeringen til at arbejde med området. Kommunerne har også lange investeringshorisonter samt et bredt fagligt miljø, der kan udforme helhedsløsninger. Derudover har kommunerne selv en stor ejendomsportefølje med potentiale for forbedringer og en enestående mulighed for at geninvestere sparede energikroner andre steder i bygningsmassen. En indsats på energiområdet kan sætte lokale håndværkere og virksomheder i spil på et kæmpe marked i vækst samt medføre bedre indeklima og en økonomisk sidegevinst i form af lavere energiudgifter. Behøver en kommune flere gode grunde for at komme i gang? Sol og vind bliver de dominerende energikilder i løbet af de kommende 20 år. Det store spørgsmål om lagring af energien vil formentlig blive besvaret med en række forskellige teknologier med brint, biobrændsel, hydrokraft og andre termiske eller kinetiske energilagringer. Nationalt er der lagt op til, at både fjernvarme-, naturgas- og elnettet skal spille en vigtig rolle i lagringen af energien, og her mener jeg, at det er nødvendigt med en fjernvarmemåler og en gasmåler, der kan løbe baglæns, som vi kender det fra nettomålerordningen på elområdet. Det vil øge mulighederne for lagring nationalt og motivere til lokal udnyttelse af VE. Vedvarende energi (eller alternativ energi) er en fællesbetegnelse for energiformer, der ikke har begrænsede reserver, men dog er begrænsede i deres øjeblikkelige forekomst. De fleste vedvarende energiformer stammer fra solen. Kilde: da.wikipedia.org På den korte bane er solcellerne klart det bedste bud på vedvarende energiproduktion. I Hvidovre Kommune vil en investering på cirka 60 millioner kroner kunne dække en tredjedel af kommunens elforbrug ved at producere omkring 3,5 GWh årligt. Der er tale om anlæg placeret på kommunens mest oplagte tagflader omkring m2 placeret på godt 30 forskellige tage, hvor solcellerne oftest slet ikke ses. Samfundet og kommunen ville vinde mere i forhold til drift, vedligehold og installationsomkostninger, hvis vi udnytter tagfladerne helt og opsætter større anlæg. Med den nuværende lovgivning er det dog ikke muligt, da solcelleanlæggenes størrelse skal tilpasses bygningernes eget forbrug. Det giver dårligere rentabilitet. Solvarme skal arbejde sammen med den kollektive forsyning, men ejendomme med stort brugsvandsforbrug i sommerperioden kan stadig med fordel producere det lokalt med solenergi. Vindmøller er oplagte uden for tæt bebyggede områder. I tæt bebyggede områder håber jeg, at mindre husstandsvindmøller i form af turbiner, der ikke støjer og i øvrigt sikkert på sigt kan fungere som mobilsendemaster, samtidigt vil pryde landskabet på høje og kystnære lokationer med fornuftige vindforhold. Samtidig med at vi omstiller til vedvarende energi, skal vi huske at reducere energiforbruget. Det er nemlig dyrt og besværligt at omstille til vedvarende energi, og energibesparelserne kan lette og til dels finansiere omstillingen. n Energiforum Danmark april 2013 / 3

4 Indhold 5 Leder Kommunerne har kun gode grunde til at arbejde med VE Side 3 Går energibesparelserne op i røg? Side 5 Årets modtager af Energi- og Miljøprisen Jørgen Steen Nielsen skriver om rebound-effekten. Nyt værktøj til omfattende energibesparelser Side 8 Energiforum Danmark har netop offentliggjort en omfattende analyse af modeller for energibesparelser. Hovedkonklusionen er, at ingen model passer til alle. Der er højere til anlægsloftet, end mange tror Side 11 Anlægsloftet bliver ofte nævnt som en begrænsende faktor for kommunernes mulighed for at gennemføre energibesparende tiltag. Men kommunerne kan sagtens igangsætte flere energibesparende renoveringer, end de gør, mener advokat Henrik Græsdal. TEMA: Vedvarende energi Side 12 Gasteknologi kan gøre kommunal transport grønnere Side 12 Algeenergi på Lolland er det muliges kunst Side 15 Nordjysk satsning på brint og brændselsceller tager endnu et skridt fremad Side 18 Den nye solcelleordning Side 20 Danske oliefyr klar til varig pension Side 22 Energiforskningsmidlerne de kommende år Side 25 Frederiksberg klar til Danmarks mest ambitiøse ESCO-projekt Side kommunale bygninger skal i løbet af de kommende fem år energirenoveres på Frederiksberg Hjælp på nettet til LED-indkøb Side 30 En lang række LED-produkter testes og vurderes på ny hjemmeside Stort energisparepotentiale i danske kirker Side 32 Energitjenesten går i kirke for at udpege, hvor der kan spares på energien. Medlemssiden Side 34 Forsidefoto: Colourbox Sekretariat Energiforum Danmark Paul Bergsøes Vej Glostrup Sekretariatsleder Dorte Nørregaard Larsen Telefon: / Fax: Telefonerne er åbne mandag-torsdag kl. 9 16, fredag kl Website: Redaktion Mads Bo Bojesen (formand, ansvarshavende) Redaktionsudvalg: Dorte Nørregaard Larsen (sekretariatsleder) Karen Marie Pagh Nielsen (næstformand) Susanne Kuehn (næstformand) Petter Møller (bestyrelsesmedlem) Malene Dissing (redaktør) Thea Rasmussen (redaktionssekretær) Karin Winther (layout) Annoncer Jørn Pedersen Telefon: Abonnement Dorte Nørregaard Larsen Årsabonnement kr. 75,00 ekskl. moms Tryk Scanprint A/S ISSN: / ISSN: (online version) Trykoplag: 800 eksemplarer Distribueret oplag: 600 eksemplarer NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag 4 / Energiforum Danmark april 2013

5 Går energibesparelserne op i røg? Trods imponerende indsatser for energieffektivisering i mange sektorer har det vist sig svært at bringe det samlede energiforbrug mærkbart ned. Det er tilsvarende en stor udfordring at nå sparemålet for Rebound-effekten spøger Energiforum Danmark april 2013 / 5

6 Energieffektivisering har længe stået i centrum i Danmark. Der er talt meget om værdien af mere effektive maskiner og apparater, bedre isolerede bygninger, distributionssystemer med mindre tab og køretøjer, der kører længere på literen. Meget er også investeret og præsteret. Ifølge Energistyrelsen er energiintensiteten målt som endeligt energiforbrug i forhold til BNP faldet med 23,1 procent i perioden En procent om året i snit. De seneste ti år har fremskridtene dog været mindre, og dem, der faktisk er sket, skyldes kun for halvdelens vedkommende reel energieffektivisering. Den anden halvdel forklarer styrelsen med strukturelle ændringer blandt andet skift fra industri- til serviceproduktion. Med den megen snak, den store hjemlige kompetence og den betydelige reelle indsats i mange sektorer kan det egentlig undre, at vi ikke er nået længere med at reducere det samlede energiforbrug. Selv om Danmark præsterer bedre end andre i EU, er der endnu kun tale om en ganske svag afkobling mellem BNP og energiforbrug. Det endelige energiforbrug var i procent større end i basisåret 1990, og efter den økonomiske krises dæmpende effekt i 2009 voksede forbruget igen i både 2010 og Det har således været svært hidtil. Med den gældende energiaftale, der har som formu- Af Jørgen Steen Nielsen, klima- og miljømedarbejder ved Dagbladet Information, forfatter til bogen Den store omstilling Rebound-effekter vil fortsætte med at spænde ben for tilstrækkelige reduktioner i det absolutte forbrug af naturressourcer, så længe økonomien bliver ved at vokse. Wuppertal-studiet leret mål at reducere bruttoenergiforbruget med 7,6 procent i tiårsperioden fra , bliver det for alvor vanskeligt til sammenligning har vi ifølge Energistyrelsen blot reduceret bruttoenergiforbruget med 1,4 procent i det dobbelt så lange tidsrum fra Hvorfor er det så vanskeligt, alle gode initiativer til trods? Hvordan kommer vi i mål i 2020? Og når videre derefter? Sig navnet:? Det er tankevækkende, at vi end ikke har et dansk ord for fænomenet: The rebound effect. Svenskerne taler om rekyl-effekten, men i hjemlige fagkredse er udtrykket stort set fraværende på engelsk som på dansk. The rebound effect er det fænomen, at penge sparet via energieffektivisering ofte bruges på aktiviteter, der indebærer nye energiforbrug, som dermed undergraver den oprindelige besparelse. I blandt andet Sverige, Tyskland, Storbritannien og USA er rebound-effekten genstand for tiltagende forskningsmæssig interesse, fordi den udgør en barriere for at realisere og fastholde det fulde potentielle udbytte af den tekniske effektiviseringsindsats. Herhjemme er det vist alene energibesparelsespioneren Jørgen Stig Nørgård, DTU, der har skrevet om det. Hvad gør du, hvis der kommer et brev fra energiselskabet med besked om, at du har sparet imponerende på varme- og elforbruget i forhold til a conto-betalingen og derfor får en check tilbage på kroner? En weekendflyvetur til Paris med ægtefællen, måske? Det er den forenklede formulering af rebound-effekten. Forskere taler typisk om tre måder, den gør sig gældende på: n Den direkte rebound-effekt, når for eksempel en mere energiøkonomisk bil frister til at køre længere for de samme penge n Den indirekte effekt hvor sparede penge på ét område leder til øget forbrug på et andet, som i Paris-eksemplet n Den strukturelle eller makroøkonomiske effekt, hvor for eksempel overgang til mere benzinøkonomiske biler får benzinprisen til at falde og dermed skaber ny købekraft og forbrugsevne i samfundet. En aktuel rapport om fænomenet fra Wuppertal Institute og Heinrich Böll Stiftung opregner hele 13 forskellige måder, rebound-effekten kan virke på, og det antyder, hvorfor det er så vanskeligt at beregne, hvor meget den konkret og kvantitativt betyder i retning af at udhule gevinsterne ved energieffektivisering. Estimater i foreliggende internationale studier taler om alt fra mindre end 100 procent (altså: energieffektivisering er ikke totalt spildt) til 10 procent eller mere med 50 procent som en forsigtig, overordnet tommelfingerregel i Wuppertal-studiet. Forbedringer i energieffektivitet i et økonomisk system vil i gennemsnit levere halvdelen af det teoretiske besparelsespotentiale af effektiviseringsteknologierne og -indsatserne. I nogle tilfælde vil de opnåede besparelser blive endnu mindre, lyder konklusionen i rapporten, der på den baggrund kalder det umuligt ad ren teknologisk vej at nå det internationale mål om procent CO2-reduktion af i-landenes drivhusgas-udledninger i Wuppertal-studiet ender med at fastslå, at problemet i sidste ende er, at vi har for mange penge. Penge er jo til for at blive brugt, typisk med energiforbrug til følge. Eller som det også udtrykkes: Rebound-effekter vil fortsætte med at spænde ben for tilstrækkelige reduktioner i det absolutte forbrug af naturressourcer, så længe økonomien bliver ved at vokse. Et radikalt og udfordrende budskab, som burde være nok til også herhjemme at sætte fagligt og professionelt fokus på, om vi gør det rigtige og får nok ud af den store, i sig selv absolut nødvendige, energieffektiviseringsindsats. n 6 / Energiforum Danmark april 2013

7 Jørgen Steen Nielsen modtog Energi- og Miljøprisen 2013 Energiforum Danmark uddelte for 31. gang Energi- og Miljøprisen i marts men ikke alt var, som det plejer. For i modsætning til tidligere var det ikke en virksomhed, organisation eller institution, der modtog prisen, men en enkeltperson. Hæderen gik til journalist og forfatter Jørgen Steen Nielsen, der skriver for dagbladet Information og hvis seneste bog Den store omstilling beskriver, hvordan en grøn økonomi kan se ud. Prisen blev overrakt på Energiforum 2013 af formanden for Copenhagen Cleantech Cluster Anders Eldrup med ord fra dommerkomiteen: Det er ikke altid, at man er enig med vinderens holdninger til klima- og energipolitikken, men hans dækning af klima- og energiområdet afføder stor respekt, for man er altid sikker på at få en aktuel, velunderbygget og nuanceret historie med relevans og visioner. Vinderen har med sine artikler og bøger været med til at løfte og kvalificere klimadebatten i Danmark. Artiklen Går energibesparelserne op i røg?, som du kan læse på de foregående sider, er et godt eksempel på, hvordan Jørgen Steen Nielsen informerer og udfordrer på energi- og klimaområdet. Foto: Nils Lund Pedersen Energiforum Danmark april 2013 / 7

8 Sagt på Energiforum 2013 Der er uddannet rigtig mange energivejledere på teknikersiden hvis vi bare kunne få uddannet halvt så mange energirådgivere på den økonomiske side også. Morten Hajn, energirådgiver og civilingeniør Når man høvler af sted og tager de lavthængede frugter, så er det fordi, der er noget at hente. Ole Michael Jensen, seniorforsker ved SBi, om Optimeret drift som energibesparelsesmodel Selv om gummistøvler er praktiske, egner de sig ikke til en strøgtur i solen, og det er ikke alle bagdele, der gør sig godt i et par stramme bukser. Når det kommer til påklædning, er der udbredt enighed om, at faktorer som traditioner, kultur, temperatur, geografi, tilgængelighed og trends er afgørende. Noget lignende gælder modeller for energibesparelser: Det er ikke alle, der passer den enkelte virksomheds politiske linje, målsætning eller bygningsmasse lige godt. Og der er helt bestemt ikke én model, der passer til alle. Netop den pointe er en vigtig konklusion i det omfattende analysearbejde af modeller for energibesparelser, som Energiforum Danmark netop har afsluttet. Rapporten er støttet af fonden Real Dania og blev til i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut. Der har i flere år været en vedvarende diskussion af, hvilken model for energibesparelse der er bedst og billigst. Foreningens drøm var fra begyndelsen at sammenligne de forskellige modeller for energibesparelser og derigennem finde svaret på, hvilken model der objektivt set er bedst, siger formand for Energiforum Danmark Mads Bo Bojesen. Virksomhedens virkelighed Det viste sig dog hurtigt at være en mere kompliceret opgave end som så. For at opnå et sammenligneligt datagrundlag tog analysen afsæt i kommunernes indsatser for energibesparelser. Det stod hurtigt klart, at der nærmest var lige så mange modeller for energibesparelser, som der var kommunale tiltag. Det svære har været, at man får beskrevet ti Nyt værktøj til omfattende energibesparelser Foto: Colourbox Energiforum Danmark har netop offentliggjort en omfattende analyse af modeller for energibesparelser. Hovedkonklusionen er, at ingen model passer til alle. Jeg håber, analysen hjælper til en større forståelse mellem virksomheder, der vælger forskellige modeller, siger Energiforum Danmarks formand 8 / Energiforum Danmark april 2013

9 Sagt på Energiforum 2013 Vi journalister har brug for hjælp fra sådan nogle som jer, så vi ikke kun taler om problemer, men også om løsninger. Vi skal også sætte ord på, hvilken bedre fremtid det er, vi skal skabe sammen. Jørgen Steen Nielsen, journalist ved Dagbladet Information forskellige løsninger, hvis man spørger ti ansvarlige for energibesparelser. Det hænger sammen med, at der er mange forskellige opfattelser af, hvad energibesparelse er. Indsatsen kan være politisk styret, del af den almindelige renovering af bygningsporteføljen, motiveret af hensynet til klimaet eller meget andet, siger Mads Bo Bojesen. Det er med an- Selv om gummistøvler er praktiske, egner de sig ikke til en strøgtur i solen, og det er ikke alle bagdele, der gør sig godt i et par stramme bukser. Noget lignende gælder modeller for energibesparelser: Det er ikke alle, der passer den enkelte virksomheds politiske linje, målsætning eller bygningsmasse lige godt. Og der er helt bestemt ikke én model, der passer til alle. dre ord den bagvedliggende virkelighed i form af virksomhedens forudsætninger og mål, snarere end den enkelte model, der dikterer, hvilken model for energibesparelser der bliver valgt, og som egner sig bedst i den enkelte situation. Et alsidigt værktøj Til trods for de mange tilgange og holdninger blandt de driftsansvarlige har rapportens grundige analyse af det omfattende kommunale datamateriale resulteret i beskrivelsen af fire grundmodeller for energibesparelser (se figur). Projektets virkelige succes er, at det er lykkedes at beskrive disse fire grundmodeller og samtidig løfte analysen op, så den er relevant for alle ejendomsbesiddere, uanset om det er en kommune, en stor virksomhed eller et ejendomsselskab. Det er vi rigtig stolte af, siger Mads Bo Bojesen. De fire modeller, ESCO, Optimeret drift, Integreret vedligehold og EMO-styring, befinder sig i hver sit metodiske verdenshjørne med sondringen mellem en ekstern og en intern indsats på den ene side og trinvise og øjeblikkelige besparelser på den anden. ESCO-modellen går ligesom Optimeret drift efter hurtige energibesparelser, men en vigtig forskel på de to er, at de henholdsvis benytter sig af eksterne og interne ressourcer. ESCO-indsatsen kræver en stor investering tidligt i processen, mens den optimerede drift koster meget lidt at implementere. Den økonomiske virkelighed i virksomheden kan i den forbindelse være afgørende for valget af model, ligesom mængden af ressourcer internt i organisationen vil spille ind på, hvilken model der er attraktiv. En virksomhed med mange interne ressourcer vil være tilbøjelig til at løse opgaven selv. Hvis der ikke er behov eller forudsætninger for Af Karin Wain, journalist Energiforum Danmark april 2013 / 9

10 Sagt på Energiforum 2013 Det er medlemmernes viden, der er afgørende for vores forening. Vi skal ikke tale holdninger, men validerede løsninger i alt, hvad vi gør. Flemming Kehr, medlem af Energiforum Danmarks bestyrelse, på generalforsamlingen var en drøm, en illusion. Anders Eldrup, formand for Copenhagen Cleantech Cluster at samles og samarbejde, siger Mads Bo Bojesen. En udfordring ved Optimeret drift er dog, at den ikke sigter mod at koble energibesparelser og vedligeholdelse, hvorimod vedligehold af bygninger er indarbejdet i de øvrige tre modeller. at hente besparelserne her og nu ved hjælp af Optimeret drift, kan virksomheden vælge at hente besparelserne trinvis i sammenhæng med det løbende vedligehold af bygningerne. Der vil modellen Integreret vedligehold være attraktiv. Den anden model for trinvise besparelser er EMO-styring, som knytter indsatsen for energibesparelser til Energimærkningsordningen og henter hjælp til opgaven uden for virksomheden. Det er vigtigt at huske, at de fire modeller netop er grundmodeller. I praksis vil en virksomheds indsats for energibesparelser ofte være en kombination af modellerne. Tanken med analysen er, at virksomhederne kan bruge modellerne som et givtigt afklaringsværktøj forud for en indsats for energibesparelser eller som et middel til efterrationalisering, når en indsats er overstået. Analysen er et godt og alsidigt værktøj, som kan hjælpe virksomhederne til at stoppe op og tænke over, hvilke forudsætninger og målsætninger der er til stede i organisationen og inspirere til at overveje, om det kan være en ide at gå i en lidt anden retning, siger Mads Bo Bojesen. Mange veje til samme resultat Når man kigger på forholdet mellem investering og besparelse, viser analysen, at resultatet af de tre modeller ESCO, Integreret vedligehold og EMO-styring er meget på linje, mens Optimeret drift giver store energibesparelser for en mindre investering. Forskellen ligger i stedet i metoderne til at nå besparelserne, som igen afhænger af den virkelighed, der er til stede i organisationen. Hvordan er den økonomiske situation? Den politiske vilje? Bygningsmassens sammensætning og stand? Traditionerne? Kulturen? Ressourcerne? Slutresultaterne af de enkelte modeller er overraskende ens. Jeg håber analysen hjælper til en større forståelse mellem virksomheder, der vælger forskellige modeller. I stedet for at diskutere kan repræsentanterne for de forskellige modeller måske opnå en bedre forståelse for hinanden, som gør det nemmere De afgørende brugere Ud over pointerne om, at det er de konkrete forudsætninger og mål i den enkelte virksomhed, der er afgørende for, hvilken model der er bedst at bruge samt at den opnåede besparelse er nogenlunde den samme, uanset hvilken model man anvender, åbner analysen for en tredje konklusion: At der er overraskende meget at hente ved at rette blikket mod brugerne af bygningerne. Analysen viser, at det i enhver sammenhæng er givtigt at inddrage brugerne og deres viden og motivere til energibesparende adfærdsændring. Om man vælger ESCO eller Optimeret drift, bør man altid overveje at inddrage brugerne, for der er meget at hente og besparelserne overstiger langt de ressourcer, indsatsen kræver, siger Mads Bo Bojesen. Rundt i netværket Det er formandens håb, at rigtig mange vil tage analysen til sig og bruge konklusionerne aktivt. Foreningen går målrettet efter at sprede budskabet så vidt som muligt og opfordrer til, at medlemmerne af Energiforum Danmark hjælper til det arbejde. Foreningens mission er at sikre rationelle energibesparelser til samfundets gevinst. Analysen viser det komplekse mønster af faktorer, der afgør, hvilken model der er den bedste i den enkelte situation, og det er vigtig viden, uanset om man er leverandør, indkøber, bygherre eller bruger. Rapporten, der blev offentliggjort på Energiforum Danmarks årskonference i begyndelsen af marts, ledsages af en kortfattet populærudgave, som præsenterer hovedkonklusionerne. I løbet af foråret er der desuden planlagt en række netværksmøder, hvor det er muligt for foreningens medlemmer at diskutere resultaterne. n Se mere på 10 / Energiforum Danmark april 2013

11 Commissioning er den blå mands værktøj til at sikre, at der ikke bliver bygget noget, der ikke kan skabe ordentlig drift. Ole Teisen, chefrådgiver i Grontmij Sagt på Energiforum 2013 procent af energiforbruget i en bygning bliver bestemt af arkitekterne i de første 20 procent af designfasen. Morten Normann Lund, ingeniør med speciale i arkitektur fra arkitektfirmaet 3XN Der er højere til anlægsloftet, end Anlægsloftet bliver ofte nævnt som en begrænsende faktor for kommunernes mulighed for at gennemføre energibesparende tiltag. Men kommunerne kan sagtens igangsætte flere energibesparende renoveringer, end de gør, mener advokat Henrik Græsdal mange tror mer nye byggerier og større renoveringsprojekter, der kan mindske energiforbruget. Anlægsloftet føles simpelthen for snærende. Men og det er vigtigt - det betingede bloktilskud på 1 milliard kroner er bundet op på de kommunale budgetter og ikke de faktiske anlægsregnskaber. Al erfaring viser, at det er sjældent, at alle projekterne bliver gennemført i løbet af regnskabsåret. Derfor mener jeg, at kommunerne skal turde budgettere flere energibesparende projekter. Og sætte flere af dem i gang. Det er klart, at dette ikke gælder for meget store projekter, som for eksempel et stort ESCO-projekt, men mange flere mindre projekter bør der være plads til. Hvis alle kommuner sætter en masse i gang, og der på landsplan bliver implementeret så mange energirenoveringsprojekter, at anlægsloftet bliver sprængt, så er sanktionen, at bloktilskuddet formindskes med 1 milliard En rundspørge blandt 44 af landets kommuner og regioner foretaget af Energiforum Danmark har vist, at flere kommuner tvinges til at bremse energibesparende bygge- og renoveringsprojekter i det kommende år på grund af det aftalte anlægsloft. Det er ærgerligt, for der er måske højere til loftet, end mange tror. Det er korrekt, at kommunerne under ét skal holde sig under det aftalte anlægsloft for 2013 på 15,5 milliarder kroner i de kommunale budgetter. Anlægsloftet, der er aftalt mellem regeringen og KL, gælder alle former for anlæg, herunder nyanlæg mv., og er begrundet i et makroøkonomisk behov for at styre landets økonomi. En andel af kommunernes bloktilskud på 1 milliard kroner er betinget af, at kommunernes budgetter for 2013 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifterne. Det har desværre haft den virkning, at der er kommuner, der ikke i deres budgetter fremkroner. Og så er der lagt op til en spændende drøftelse i Finansministeriet til forhandlingen om næste års kommuneaftale. Men hvad er sandsynligheden? Jeg synes, kommunerne skal opfatte anlægsloftet som mindre snærende der er langt op. n Af advokat Henrik Græsdal, Advokatfirmaet Lett Energiforum Danmark april 2013 / 11

12 TEMA: Vedvarende energi Gasteknologi kan gøre kommunal transport grønnere Foto: Colourbox 12 / Energiforum Danmark april 2013

13 Af Nana Kildemoes, brandansvarlig, Naturgas Fyn Energiforum Danmark april 2013 / 13 Foto: Colourbox

14 TEMA: Vedvarende energi Foto: Colourbox Gas til transport er udbredt i Europa, men mangler at få sit gennembrud i Danmark. En fuld indfasning af opgraderet biogas kan gøre den kommunale transport fuldstændigt CO2- neutral. Erfaringerne med gaskøretøjerne er gode, og infrastrukturen er stort set på plads 14 / Energiforum Danmark april 2013 Naturgas er udbredt i den europæiske transportsektor. Ifølge Natural and Biogas Vehicle Association kører der flere end 1,7 millioner gaspersonbiler og gasbusser rundt i Europa. Trods teknologiens udbredelse er vi i Danmark endnu ikke hoppet med på vognen. Men alt peger i retning af, at teknologien i nær fremtid får sit gennembrud. Rundt om i landet begynder kommuner, energivirksomheder og busselskaber at tage teknologien til sig. Vestforsyning A/S og Bionaturgas Danmark, der er et datterselskab til Naturgas Fyn, etablerer en gastankstation i Holstebro, der skal levere gas til den kommunale transport. Holstebro Kommune planlægger nemlig at omstille bybusserne til gas i løbet af sommeren 2014, fordi der er store klimamæssige fordele ved en omstilling, da den CO2-neutrale og opgraderede biogas snart vil være klar. Af samme grund planlægger Vestforsyning at omstille deres servicekøretøjer til gasdrevne biler. Som ringe i vandet Men Holstebro står ikke alene. Fredericia Kommune har ligeledes besluttet, at byens busser i fremtiden skal køre på naturgas og har modtaget 5 millioner kroner fra Trafikstyrelsen, så de kan blive blandt de første i Danmark til at udbrede naturgas i transportsektoren. Her skal Tide Bus levere de ni gasbusser, der kommer på vejene til sommer, mens Naturgas Fyn i regi af Bionaturgas Danmark er i gang med at etablere gastankstationen. Endelig er Skive Kommune og HMN gået sammen om at etablere en gastankstation, fordi kommunen anser gas som fremtidens brændstof i transportsektoren. Der eksisterer dermed en spirende interesse for gas til transport. En omstilling til naturgasdrevne køretøjer som busser og hjemmeplejebiler er et skridt på vejen mod fuld indfasning af bionaturgas. En omstilling kan allerede nu give reduktioner i CO2-udledningen, og når vi i nær fremtid har den opgraderede biogas klar, kan den kommunale transport blive fuldstændig CO2- neutral, fortæller Bjarke Pålsson, direktør i Naturgas Fyn. Ud over at se søde ud kan de også levere bacon og brændstof til biler og busser. Afgasset og genanvendt gylle og organisk affald er en glimrende energikilde til transportsektoren. En driftssikker og stabil teknologi Når danske kommuner begynder at omstille vognparken til gas, er det afgørende, at teknologien er klar og stabil, så hverken buspassagerer eller ældre oplever svigt i den kollektive trafik eller i hjemmeplejen. Vi har i øjeblikket 268 gasbusser på vejene i Norge, og det fungerer upåklageligt. Vi har netop gennemført et gasbusforsøg i Odense i samarbejde med Fyn Bus, og erfaringerne er de samme her. Teknologien er driftssikker og stabil. Chaufførerne oplever faktisk også, at busserne accelererer bedre og larmer mindre, forklarer Flemming Jensen, administrerende direktør i Tide Bus Danmark. Ifølge Skandinavisk Motor Co. (SMC), der importerer Volkswagen (VW) til Danmark, har VW gode erfaringer med gasteknologien. De introducerer derfor en række gasbiler med navnet EcoFuel til det danske marked, og man har særligt store forventninger til den gasdrevne VW eco up!, hvis benzindrevne modstykke er populær i kommunernes hjemmepleje. VW har i en længere periode testet VW eco up! EcoFuel, som er drevet på gas, og erfaringerne viser, at de fungerer godt til de kortere ture og bykørsel, som hjemmehjælpere ofte kører. Det er en kendt og veltestet teknologi, og vi har ikke observeret unormalt slid på de modeller, der er i Danmark, fortæller Jonas Wallin, konsulent for alternative drivlinjer hos SMC. Kommunale partnerskaber kan gøre det sidste Etablering af gastankstationer er en nødvendighed for, at kommuners gaskøretøjer kan fylde tanken op. I øjeblikket eksisterer der kun én, men der er tankstationer under etablering i Fredericia, Skive, Holstebro og København, og endnu flere kan være på vej. En infrastruktur er nødvendig for, at kommunerne kan omstille vognparkerne til gas. Og i Naturgas Fyn indgår vi gerne strategiske partnerskaber med kommuner i hele landet, der ønsker at anvende gas i den kommunale transport, og som kan have gavn af et samarbejde om etablering af gastankstationer, afslutter Bjarke Pålsson. n

15 energi på Lolland er det muliges kunst Hvis morgendagens energiforsyning skal sikres, er det nødvendigt at sætte hurtigt ind og arbejde på en løsning allerede i dag. En af de løsningsmodeller, der har været størst fokus på de senere år, er biodieselproduktion ud fra alger Energiforum Danmark april 2013 / 15

16 TEMA: Vedvarende energi Fotos: Pia Bro Christensen Af Malene Lihme Olsen, biolog cand.scient. og Line Kramp, studerende/ praktikant, miljøkonsulent, Grønt Center Artikler om vedvarende energiproduktion baseret på alger indledes som regel med en beskrivelse af, hvordan disse encellede organismers biologi udgør et enormt potentiale for fremtidig produktion af især biodiesel. Med udgangspunkt i algernes evne til at vokse hurtigt, assimilere CO2 og sollys til biologisk tilgængelig energi og producere energiholdig olie, opstilles det ene imponerende regnestykke efter det andet. Det virker umiddelbart let og ligetil eller hvad? Algebaseret olieproduktion er i teorien forbundet med en række fordele sammenlignet 16 / Energiforum Danmark april 2013

17 den enkelte borger er økonomien, der er afgørende. med en tilsvarende olieproduktion fra landplanter, som for eksempel raps- og palmeolie. Men der er stadig massive udfordringer, der skal overkommes, før potentialet kan realiseres, og produktionen kan nå en størrelse, der kan leve op til nutidens, endsige fremtidens behov for brændstof. For selv om algedyrkning kræver langt mindre plads end olieproducerende landplanter, er der stadig tale om dyrkningsfaciliteter af enorme dimensioner. En anden udfordring er høsten af den producerede algebiomasse det er blandt andet Alger har med deres unikke biologi potentiale i relation til fremtidens behov for vedvarende energi. Alge-innovationscenter Lolland arbejder med sammenhænge mellem algeproduktion og industrielle sidestrømme. meget energikrævende at adskille de små algeceller fra de store vandmasser, de befinder sig i. Ud over de praktiske forhindringer er der også økonomiske udfordringer. Trods stigende priser på fossilt brændstof er omkostningerne ved algebaseret biodieselproduktion stadig langt højere. Om prisen for biodiesel er høj eller lav, er naturligvis relativt. Eksempelvis vil der i militær sammenhæng være en værdi i selv at kunne producere brændstof, som ikke kan gøres op i kroner og ører, mens det for Det muliges kunst Der er dog masser af muligheder i alger. Helhedsorienteret tænkning øger sandsynligheden for, at en algebaseret biodieselproduktion kan realiseres i kommerciel skala i fremtiden. For det første kan processens økonomi forbedres gennem bioraffinering. På samme måde som man i dag bioraffinerer råolie, så skal alle indholdsstoffer fra algebiomassen udvindes og anvendes til nyttige formål: Algernes protein kan anvendes til fødevarer og foder, antioxidanterne til lægemidler og kosmetik osv. Hvis man herudover udvikler metoder til at forbedre algernes produktivitet gennem for eksempel genmanipulation, nærmer vi os målet. På nogle punkter har det lange udsigter at få udnyttet algernes potentiale, men i andre sammenhænge kan algerne umiddelbart bidrage til fremtidens biobaserede samfund med bæredygtig og vedvarende energi. I Grønt Center projektet Algeinnovationscenter Lolland tager vi udgangspunkt i visionen om et sådant samfund, hvor industrielle sidestrømme anvendes som ressourcer til algeproduktion. Disse ressourcer kan være overskudsvarme, CO2 fra røggas, næringsstoffer fra by-spildevand, husdyrgødning m.m. Eksempelvis er kombinationen af algeproduktion og spildevandsrensning en gensidig gevinst. Næringsstoffer som kvælstof og fosfor fra spildevandet giver næring til algerne. Kvælstof og fosforen bliver opsamlet i algerne og kan derigennem genanvendes, hvilket giver en række positive miljø- og samfundsmæssige effekter. Derudover opbygges en høj iltkoncentration under algernes fotosyntese. Iltningen er den største økonomiske post i konventionel spildevandsrensning, men ved at anvende alger i processen vil det være muligt at minimere det høje energiforbrug. Endelig kan alger også anvendes inden for biogasproduktion. Co-fermentering med alger har vist sig at kunne øge metanudbyttet af nuværende biogasproduktioner betragteligt. Der er altså ingen tvivl om, at algerne, med deres unikke biologi, har potentiale i relation til fremtidens behov for vedvarende energi, og ved at starte i det mulige, kan man gøre sig erfaringer, der åbner nye døre. n Energiforum Danmark april 2013 / 17

18 TEMA: Vedvarende energi Nordjysk satsning på brint og brændselsceller tager endnu et skridt fremad Foto: Cemtec 18 / Energiforum Danmark april 2013

19 Nordjylland kan noget særligt, når det handler om brint og brændselsceller. Aalborg Universitet er blandt de dygtigste i verden inden for brændselsceller, og virksomhederne Serenergy og Dantherm Power, der begge er beliggende i Hobro, er to af Danmarks mest fremtrædende på området. Hertil kommer en række andre stærke og innovative nordjyske virksomheder De mange forskellige nordjyske kompetencer inden for brint og brændselsceller samles nu i klyngen Fuel Cell Cluster North (FCCN), som er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Region Nordjylland, Mariagerfjord Kommune, Cemtec og en række virksomheder. Det er den nordjyske energiparaply Energy- Vision og Center for Energi- og Materialeteknologi i Hobro, Cemtec, der konkret arbejder med den praktiske etablering af FCCN. Ambitionen er, at klyngen skal være en af verdens førende inden for udvikling og udnyttelse af brændselscelle-teknologi, og det skal ske ud fra de særlige forudsætninger, der findes i Nordjylland. Mulighed for at lagre overskydende strøm FCCN skal således skabe netværk og fremme samarbejdet mellem forskere og virksomheder samt øge forståelsen for brændselsceller og deres potentiale inden for energieffektivisering og som vedvarende energiteknologi. Brændselsceller kan sammenlignes med et batteri, men i modsætning til batterier skal en brændselscelle ikke lades op. Den skal blot have tilført en tilstrækkelig mængde brint eller brintholdigt brændsel som for eksempel metanol. Og en brændselscelle udleder kun ikke-skadelige stoffer. Den støjer ikke og er meget mere energieffektiv end andre systemer til elproduktion. Brændselsceller kan jo først og fremmest omdanne brint eller brintholdige kemiske forbindelser som metanol og naturgas direkte til el. Det sker med en ekstrem høj effektivitet, uden støj og skadelige emissioner. Men hvad de færreste ved, er, at processen lige så vel kan løbe den modsatte vej. Det vil blandt andet sige, at vi med brændselsceller kan lagre overskydende strøm fra vindmøller som brint og vende processen igen, når vinden ikke blæser, forklarer direktør Lars Udby fra Cemtec. Første skridt blev taget ved årtusindskiftet At Hobro i dag er landets førende by inden for brint- og brændselsceller, skyldes en visionær politisk beslutning, hvor tanker begyndte at spire allerede omkring årtusindskiftet. Sammen med daværende Nordjyllands Amt og Hobro Kommune besluttede Hobro Erhvervsråd (nuværende Mariagerfjord Erhvervsråd) sig for at bygge et videnscenter for energi- og materialeteknologi. Det, vi i dag kender som Cemtec, blev indviet i Flere arbejdspladser i hele Nordjylland Tankerne bag satsningen har hele vejen igennem været at fremme erhvervsudviklingen i Mariagerfjord Kommune. Satsningen skal give flere arbejdspladser, ikke kun i Hobro, men også rundt omkring i Mariagerfjord og Region Nordjylland. Mange kommuner profilerer sig på grøn teknologi og som klimakommuner. Det har aldrig været vores primære hensigt. Formålet med satsningen har hele tiden været at skabe varige arbejdspladser på baggrund af forskning og arbejde med de rigtige miljøløsninger. Og så er de positive påvirkninger af miljøet jo bare en yderligere fordel, fortæller Torben Ladefoged, der er erhvervsdirektør i Mariagerfjord Erhvervsråd. Han bakkes op af direktør Lars Udby fra Cemtec, der endvidere nævner: Det er klart, at vi ikke skal lukke os om Nordjylland, men netop søge samarbejde uden for regionen og i hele verden. Det er efter vores overbevisning den bedste måde at skabe nordjyske arbejdspladser på. Og resultaterne har såmænd allerede vist sig. Der er i dag cirka 360 arbejdspladser med relation til brint og brændselsceller i Mariagerfjord Kommune, og med etableringen af FCCN forventes der markant flere i de kommende år. Teknologien anvendes allerede Ud over de mange nordjyske arbejdspladser er satsningen på brint og brændselsceller også helt i tråd med de politiske målsætninger, der handler om at gøre Danmark fri af fossile brændstoffer frem mod Og teknologien er ikke længere sød fremtidsmusik. Herhjemme er politiet allerede afhængig af nødstrømsanlæg baseret på brændselsceller. Samtidig leverer brændselsceller energi til blandt andet huse, biler, trucks og busser, ligesom et kinesisk mobilteleselskab sikrer sine 700 millioner brugere mod strømsvigt med anlæg udviklet i Hobro. n Af Jesper Bøss, freelance journalist for Cemtec Energiforum Danmark april 2013 / 19

20 TEMA: Vedvarende energi Den nye solcelleordning har markant ændret på rammebetingelserne for anskaffelse og installation af solcelleanlæg. Det vil i væsentlig grad ændre på den type anlæg, som det fremover kan betale sig at anskaffe Den nye solcelleordning Den 23. december 2012 ændrede politikerne på Christiansborg i den populære nettomålingsordning, men øgede samtidig muligheden for fælles solcelleanlæg i udlejningsbyggeri eller for andelshavere. Her gennemgås i grove træk, hvad de ændrede regler betyder: Fra årsbaseret nettomålingsordning til timebaseret nettomålingsordning For anlæg, som er bestilt efter 19. november 2012, gælder, at man kun kan modregne den energi, som forbruges inden for den samme time, som den produceres. Den overskydende el skal sælges til netselskabet til en pris af 1,30 kroner/kwh. Denne pris betales i de kommende ti år, hvorefter prisen falder til markedsprisen. Samtidig nedtrappes den forhøjede sats for nye anlæg. Af Søren Rise, chefkonsulent, TEKNIQ Installatørernes Organisation Hidtil har det gode råd til anlægsejere været at anskaffe solcelleanlæg, som producerede cirka 90 procent af den elektricitet, som de forbrugte i et normalt år. Nu er det gode råd at anskaffe et solcelleanlæg, som producerer cirka 50 procent eller mindre af den elektricitet, som de benytter i et standardår. Det gør nemlig, at solcelleejeren opnår, at samtidigheden mellem solcellernes elproduktion og elforbruget stiger til cirka 50 procent, hvilket giver en forbedret tilbagebetaling for anlægget. Fælles anlæg og anlæg på udlejningsbyggeri Den nye lov åbner for, at der kan anskaffes landsby/fællesanlæg, som kan forsyne et antal andelshavere i et lokalområde eller lejere i udlejningsbyggeri. Energistyrelsen arbejder stadig på en bekendtgørelse, som fastlægger detaljerne for at kunne benytte denne ordning. Det er dog i loven fastlagt, at der for denne type anlæg kan afregnes med en afregningspris på 1,45 kroner/kwh. Ingen maksimal størrelse for anlæg Hidtil har et solcelleanlæg på et enfamiliehus maksimalt måttet være på 6 kw. Alene i 2012 blev der installeret cirka anlæg af denne størrelse i Danmark. Fremover er der en maksimalgrænse på 400 kw for solcelleanlæg. Reelt vil begrænsningen for solcelleanlæg i private boliger altså ligge i den plads, de har til rådighed, og deres elforbrug. For en række elopvarmede boliger og lignende vil det medføre efterspørgsel på anlæg op til 12 kw, forudsat de efterspørger solcelleanlæg, der kan levere op til cirka 50 procent af årsforbruget af el. Det forventes, at det vil være muligt at placere flere 400 kw anlæg ved siden af hinanden, men det er endnu uafklaret. Enkelte kommuner har dog fået forespørgsler om anlæg, der fylder op til 100 hektar (1 km2), det svarer til cirka 60 MW. Her er tale om egentlige produktionsanlæg, som kun i begrænset omfang vil levere deres produktion til ejerens forbrug. Typisk vil denne type anlæg blive bygget på landbrugsjord og vil for landmanden blive betragtet som en energiafgrøde på lige fod med raps og pil. n Se mere i Lov nr af 23/12/2012 Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 20 / Energiforum Danmark april 2013

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

Energiforsyning i landdistrikter

Energiforsyning i landdistrikter Energiforsyning i landdistrikter Per Alex Sørensen 1 Hvorfor vedvarende energi i landdistrikter? Billigere energi Nye arbejdspladserunder etableringog vedligeholdelse Teknologiskudviklingog salgafknow

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 Første spadestik til brintanlægget 4. april 2016 Energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Ingeniørforeningen 2012 Energiaftalen 2012 en faglig vurdering 2 Energiaftalen Den 22. marts indgik regeringen og det meste af oppositionen en aftale om Danmarks

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Mikkel Sørensen Udfordring Varmepumper er allerede i dag i mange tilfælde den samfundsøkonomisk billigste opvarmningsform udenfor fjernvarmeområder Privatøkonomisk

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere