Diagnostisk Center - Høringssvar fra Diagnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-201. Diagnostisk Center - Høringssvar fra Diagnost"

Transkript

1 Diagnostisk Center - Høringssvar fra Diagnost Udvikling af innovationskraften og sparepotentialet ved bevarelse af fuldt Diagnostisk Center på Regionshospital Silkeborg i forbindelse med spareplanen Af Christian Selmer Buhl, Ph.d. og kvalitets og udviklingskoordinerende læge og Bart van West, projektleder, Diagnostisk Center, Regionshospital Silkeborg. Fjernes akutte visiterede patienter eller intensiv afdeling fra Regionshospitalet Silkeborg tabes muligheden for innovation relateret til indlæggelse og dermed at udnytte innovationsevnen på dette økonomisk mest givtige område. Udviklings enheden Diagnostisk Center (DC), på Regionshospital Silkeborg skal bevares samlet, så det også i fremtiden kan bidrage med udvikling af gode innovative patientforløb og økonomisk gevinst gennem udvikling heraf. DC har udviklet mange innovative patientforløb. Nye tiltag i forbindelse med indlagte patienter har været de mest økonomisk betydningsfulde. DC har reduceret antallet af senge fra 109 til 61 over 8 år. Heraf er de fleste fjernet som følge af udviklingstiltag i DC og færre ved funktionsreduktion. Det hele patientforløb er genstanden for medarbejdernes skabelse af kreative ideer. Ledelsen motiverer og stimulerer udvikling og afprøvning af disse ideer og den endelige implementering af de bedste. I DC tænkes altid i bedre og kost effektive løsninger for det hele patientforløb. DC har en enestående innovationsevne som følge af, at de rette fagpersoner har tilgang til det hele patientforløb og at fagpersonerne har en vilje nærmest en drift hen i mod samarbejdende udvikling under en åben og motiverende ledelse. DC samarbejder åbent og tæt med Intensiv, laboratoriet og primærsektorens aktører, hvilket skaber rammer, der muliggør, at innovative løsninger i DC kan omfatte hele og komplekse patientforløb. Ved en evt. opsplitning af medarbejdere / udviklingsmiljøet tabes den del af innovationsevnen, der ligger ud over summen af bidragene fra de enkelte medarbejderes innovationskompetence. Medarbejdere i DC er ikke bare forandringsparate men især forandringsskabende. Vores forslag, i forbindelse med spareplanen, er derfor at bevare muligheden for akut indlæggelse, foreløbig 60 sengepladser i DC og nuværende hjælpefunktioner og dermed bevarelse af et fortsat stærkt udviklingsmiljø på Diagnostisk Center. DC s bidrag til de nødvendige besparelser er udbredelse af de gode og kost effektive forløb, der allerede er udviklet af DC og som DC udvikler i fremtiden. 1

2 Fra: Ulla Hedegaard Rasmussen Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :16 Modtaget Dato: :20 Vedrørende: Høringssvar fra Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg - Kvalitets- og udviklingskoordinerende læge samt projektleder. Vedhæftninger: Høringssvar Christian og Bart DC Silkeborg.pdf Et høringssvar fra Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg - Kvalitets- og udviklingskoordinerende læge samt projektleder. Med venlig hilsen Ulla Hedegaard Sekretær for Centerledelsen Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsenhed Midt Falkevej 1-3 DK-8600 Silkeborg Tel

3 Kristian Buhr - VS BEDRE Høringssvar PSYKIATRI spareplan Landsforeningen for pårørende Lokalafdelingerne i Region Midtjylland Tranbjerg, den 6. maj 2015 Region Midtjylland v/regionsrådsformand Bent Hansen Vedr. Spareplan Vel vidende, at vi, Bedre Psykiatri i Region Midtjylland, lokalafdelinger af BEDRE PSYKI- ATRI Landsforeningen for pårørende, ikke er høringsberettigede i forbindelse med regionens spareplan , har vi valgt at fremsende vores kommentarer til spareplanen. I erkendelse af nødvendigheden af, at Region Midtjylland igangsætter besparelser, er det ikke et spørgsmål om, om der skal spares, men om hvor der skal spares og om hvordan og hvor meget der skal spares. Vi har derfor læst spareplanen på sundhedsområdet med særligt fokus på psykiatrien. Vi er tilfredse med, at psykiatrien ser ud til forholdsvis at skulle spare en smule mindre, end den procentuelle omstillingsvirkning på hele sundhedsområdet antyder. Vi ser også med tilfredshed, at spareforslagene i mindst muligt omfang rammer de brugernære ydelser, så kvaliteten i behandlingen i størst muligt omfang bevares. Det skal dog bemærkes, at antallet af medarbejdere i stabe og fællesfunktioner også har betydning for de ydelser, der tilbydes patienter og pårørende. Spareplanen fokuserer på at skabe sammenhæng mellem somatikken og psykiatrien, og den effekt den har på det samlede omkostningsniveau. Vi er enige i målet om at skabe sammenhæng. Overordnet set indeholder spareplanen mange forslag, som er skånsomme, og som er til at leve med, når der nu skal spares. Der er desværre også nogle tidsler iblandt. Princippet om mindst mulig indgriben i patientens liv er godt. Vi er dog usikre på, om vægtningen i det graduerede behandlingstilbud er den rette. Vi har behov for en sikkerhed for, at der altid tages udgangspunkt i patientens behandlingsbehov, når man beslutter sig for, hvilket behandlingstilbud patienten skal have. Vi mangler sikkerhed for, at der i fremtiden vil være tilstrækkeligt med sengepladser. Holdbare besparelser kan kun opnås, hvis man går radikalt til værks.. Det sker med de omrokeringer, der ligger i spareplanen. Når der flyttes afdelinger og funktioner fra en lokalitet til en anden, er det vigtigt for patient og pårørende, at afstandene ikke bliver for store. Det gælder ikke mindst for Børne- og Ungdomspsykiatrien. 3

4 BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende Lokalafdelingerne i Region Midtjylland Det er for os vigtigt og for patient og pårørende at afstandene ikke er større end, at den nære kontakt kan opretholdes. Det betyder meget i både voksenpsykiatrien og børneog ungdomspsykiatrien. I børne- og ungdomspsykiatrien skaber det den nødvendige tryghed for de unge patienter og deres forældre. Det vil i sidste ende give et hurtigere resultat af behandlingen og dermed den ønskede produktivitetsstigning. Spareplanen indeholder en del reduktioner i personalet. Vi kan være bekymrede for, at reduktionerne for det resterende personale vil betyde forøgede belastninger i et omfang, som kan få negative konsekvenser for arbejdsmiljøet. Det kan øge sygefraværet, hvilket selvfølgelig er en uheldig udvikling for personalet og for patienterne, som kan risikere ikke at få den behandling, pleje og omsorg, som var tiltænkt dem. Et sidste suk: Det er med stor beklagelse, at vi må konstatere, at Museum Ovartaci bliver lukket med udgangen af Vi har her et ganske unikt museum med både kunst af patienterne og en psykiatrisk historisk afdeling, som på en utrolig fin måde beskriver livet for patienterne på datidens statshospitaler. Et sådant museum bør bevares, så vi håber, der kan findes en løsning, hvorunder museet kan drives videre. På vegne af Bedre Psykiatri Landsforeningen for pårørende De 12 lokalafdelinger i Region Midtjylland Kristian Buhr 4

5 5 midt regionmidtjylland

6 Fra: Helle Nikkel Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :16 Modtaget Dato: :16 Vedrørende: VS: Høringssvar spareplan Vedhæftninger: Svar vedr. spareplan.doc Fra: Hovedpostkasse Region Midtjylland Sendt: 7. maj :46 Til: Koncernøkonomi (Afdelingspostkasse) Emne: VS: Høringssvar spareplan Med venlig hilsen Jette Busch Nielsen Assistent Tel Regionssekretariatet Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Fra: Kristian Buhr Sendt: 6. maj :31 Til: Hovedpostkasse Region Midtjylland Emne: Høringssvar spareplan Til Region Midtjylland De 12 lokalafdelinger i Regon Midtjylland af BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende har valgt at afgive høringssvar om spareplanens tema 4: Psykiatrien. Høringssvaret er vedhæftet denne mail. På vegne af Bedre psykiatri Landsforeningen for pårørende De 12 lokalafdelinger i Region Midtjylland Kristian Buhr Formand Bedre Psykiatri Aarhus 6

7 7

8 Lis Jakobsen, Lemvig Ældreråd - VS høringssv Til Region Midtjylland. Høringssvar angående de foreslåede besparelser på sundhedsområdet. Ældrerådet i Lemvig Kommune ser med stor bekymring på de af region Midtjyllands foreslåede besparelser fra 2015 til 2019 på sundhedsområdet. Vi mener, at Nordvestjylland og især Lemvig Kommune bliver unødig hårdt ramt af besparelserne. For det første er der forslag om at fjerne neurorehabiliserings afdelingen fra Regions sygehuset i Lemvig. En afdeling, der fungerer yderst tilfredsstillende, har rigtig gode resultater af deres genoptræning ikke mindst fordi de arbejder på tværs af faggrupper, patienter og pårørende er meget tilfredse og ikke mindst: afdelingen ligger i det nære miljø, så patienter og pårørende undgår lange transporttider. For det andet har region Midtjylland planer om at fjerne den døgndækkende akutbil. Vi er i et område, hvor der er en voksende ældrebefolkning, derfor har vi særlig brug for den. Afstanden til Gødstrup er mere end 80 km fra det nordligste af Lemvig Kommune, Thyborøn. For det tredje er der planer om at fjerne ordningen med hjemmesygeplejersken i Harboøre-Thyborøn. I halvdelen af sygdoms/ulykkestilfældene er hjemmesygeplejersken fremme før ambulancen. For det fjerde er det som om Akuthuset helt er fjernet. Det blev ellers lovet, fordi afstanden til Gødstrup er så lang, og afstanden er vel ikke blevet kortere? Vi mener, at det er helt uacceptabelt, at alle akutfunktionerne kommer til at ligge som perler på en snor i den østlige del af regionen, hvor de fleste lægebemandede ambulancer også kører tæt på hospitalerne, og at den vestlige del af regionen bliver total snydt for den smule tryghed, der blev lovet i forbindelse ned placeringen af supersygehuset i Gødstrup. Hvis de foreslåede besparelser bliver vedtaget, vil vi betragte det som et voldsomt løftebrud. Ældrerådet i Lemvig Kommune vil bede Regionsrådet om endnu engang at overveje konsekvenserne af de forslåede besparelser. På Ældrerådets vegne Lis Jakobsen, formand. 8

9 9 midt regionmidtjylland

10 Fra: Helle Nikkel Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :16 Modtaget Dato: :16 Vedrørende: VS: høringssvar angående foreslåede besparelser på sundhedsområdet. Vedhæftninger: Høringssvar til region Midtjylland.docx Fra: Hovedpostkasse Region Midtjylland Sendt: 7. maj :46 Til: Koncernøkonomi (Afdelingspostkasse) Emne: VS: høringssvar angående foreslåede besparelser på sundhedsområdet. Med venlig hilsen Jette Busch Nielsen Assistent Tel Regionssekretariatet Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Fra: Sendt: 6. maj :15 Til: Hovedpostkasse Region Midtjylland Emne: høringssvar angående foreslåede besparelser på sundhedsområdet. Til Region Midtjylland. Lemvig Ældreråd har udarbejdet et høringssvar angående de foreslåede besparelser på sundhedsområdet. Se vedhæftede fil. Hvis jeg sender svaret til en forkert e mail adresse, håber jeg, I vil sende den til den rette. På forhånd tak Med venlig hilsen Lis Jakobsen, formand for Ældrerådet i Lemvig kommune. Tlf.:

11 Grethe Bjerre - Høringssvar ang. akutklinikke Fra: Grethe Bjerre Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Til: Sendt dato: :24 Modtaget :26 Dato: Vedrørende: Høringssvar ang. akutklinikken i Grenaa NOK ER NOK!!!! Som almindelig borger i Norddjurs Kommune er der nogle ting, som undrer mig meget i forbindelse med Region Midt s spareplan Jeg var en af deltagerne på borgermødet i går i Grenaa Idræts Center. Aftalebrud På mødet kom der en oplysning frem om, at der var indgået en aftale mellem Staten, Regionen og Kommunen, da man for nogle år siden nedlagde Grenaa Sygehus. Af den aftale, som var indgået mellem de 3 parter, fremgik det, at der som kompensation for lukningen af sygehuset, skulle oprettes en akutklinik samt en fungerende lægebil. Hvis en aftale brydes af en af parterne, må det betragtes som aftalebrud og det må behandles juridisk. Derfor mener jeg ikke, at man blot kan tilsidesætte en sådan aftale, blot fordi en af parterne måtte ønske det. Det kunne være en opgave for en god advokat at kigge på. Besparelser Det er ligeledes fremgået, at øvelsen er nødvendig, da der skal spares. At økonomien er løbet løbsk og her er det nok især i forbindelse med prestigebyggeriet i Skejby skyldes vel ikke borgerne i udkanten af regionen men må være politikernes ansvar. Dem, som så brændende ønskede sig et flot eftermæle. Jeg har svært ved at se, at en lukning af en akutklinik i Grenaa kan batte ret meget økonomisk på den slunkne kasse, idet jeg går ud fra, at de sygeplejersker, der arbejder på klinikken, skal overflyttes til Randers, som jo nu får mange flere patienter. Ergo ingen personalebesparelser. Lys, vand og varme og husleje kan vel heller ikke bidrage med ret mange kroner, så heller ikke her kan hentes ret meget. Foreligger der nogle reelle tal på de påståede besparelser? Hvis man sammenholder denne besparelse med det faktiske antal personer, der er blevet behandlet på akutklinikken gennem et år, giver det så mening i forhold til den øgede personaleomkostning i Randers? Eksempelvis: Hvis man forestiller sig, at der er sparet 1,5 mio kr. på et år. Der er blevet behandlet 1000 mennesker i den periode. Hvad er omkostningen ved at behandle disse 1000 personer ekstra i Randers? 11

12 Det er jo den reelle forskel i besparelse, man skal se på og sammenholde med de store gener og den utryghed, som lukningen af akutklinikken giver for os alle i Grenaaområdet. Alt i alt ingen reelle besparelser ved denne usolidariske øvelse. Noget helt andet er så den forringelse af servicen for de borgere, der bor i Grenaa og Østdjursland i det hele taget. Alle skal nu køre/køres til Randers for selv de mindste undersøgelser. Vi hørte i går mange eksempler på, at patienter nyder godt af den gode service på akutklinikken, og at der er lange ventetider på skadestuen i Randers, som jo ikke bliver kortere, når også Grenaa-borgere skal sidde i køen. Kort og godt NOK ER NOK vi vil ikke finde os i det. Grethe Bjerre Villersøvej Grenaa. Med venlig hilsen Grethe Bjerre DGI Østjylland Krolf

13 Ove Pedersen - Høringssvar Fra: Ove Pedersen Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :33 Modtaget Dato: :33 Vedrørende: Høringssvar Sendt fra min ipad 13

14 Kirsten Nielsen - Høringssvar in 14

15 15

16 16 You G3

17 17 in

18 18

19 19 You G3

20 Fra: Kirsten Nielsen Sørensen Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Til: Sendt dato: :35 Modtaget :35 Dato: Vedrørende: Høringssvar Høringssvar plan om lukning af akutklinik og lægeambulance i Grenaa Terma Aerostructures A/S Fabrikvej 1, 8500 Grenaa I Terma Aerostuctures A/S producerer vi avancerede flydele til nogle af verdens største flyfabrikker, bl.a. Lockheed Martin, BAE, Sikorsky og Gulfstream. I virksomheden er vi pt. 270 medarbejdere. Da vi har store og kendte ordrer i hus, forventer vi at ansætte ca. 200 nye medarbejdere inden for de næste 2-4 år. Afstanden til et sygehus hhv. en skadestue indgår absolut i overvejelserne, når ansøgere vurderer, om de ønsker at arbejde hhv. bo i Grenaa/på Norddjursland. Dette kan få betydning for vores evne til at tiltrække den nødvendige fremtidige arbejdskraft. Vores produktion er meget alsidig og består af bl.a. metalbearbejdningsmaskiner såsom store fræsere, pladepresser, kantbukker. Derudover overfladebehandles metaldele i store åbne kemikaliebade med kogende, ætsende og giftige kemikalier. I produktionen benyttes kemikalier, der kræver særlig dispensation fra Arbejdstilsynet. En evt. alvorlige skader i vores produktion vil kræve meget hurtig lægelig behandling. Terma Aerostructures A/S anser besparelsen med lukning af akutklinikken samt flytning af lægeambulancen for særdeles uhensigtsmæssig, og anbefaler fastholdelse af akutklinik og lægeambulance i Grenaa. Venlig hilsen Kirsten Nielsen Sørensen Kirsten Nielsen Sørensen Vice President, HR Terma Aerostructures A/S Fabrikvej Grenaa Denmark T T (direct) 20

21 T (cell) F E W Follow Terma on the social media and in our Newsletter Attention: This (and attachment(s), if any) - intended for the addressee(s) only - may contain confidential, copyright, or legally privileged information or material, and no one else is authorized to read, print, store, copy, forward, or otherwise use or disclose any part of its contents or attachment(s) in any form. If you have received this in error, please notify me by telephone or return , and delete this and attachment(s). Thank you. 21

22 22 in

23 23

24 24 You G3

25 Ulla Thue Langkjer - Bevar Akutklinikken og l Fra: Ulla Thue Langkjer Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :46 Modtaget Dato: :46 Vedrørende: Bevar Akutklinikken og lægebilen i Grenaa. Til RegionMidt Jeg synes det er påfaldende, at uanset hvem man taler med i Århus, Randers eller syd, vest og nord for denne linje. Så synes de at Grenaa ligger frygteligt langt væk. Selv Tirstrup lufthavn ligger alt for langt ude, til at den kan benyttes, og den er endda væsentligt tættere på dem end, den afstand I vil synes er rimelig, at vi skal have til nærmeste hjælp, hvis uheldet er ude... At I vil være det bekendt! Jeg vil mene at I, der er beslutningsdygtige, skal køre turen fra Randers til Grenaa hver dag fra nu og til I træffer jeres valg. I behøver ikke at skære en finger eller fod af først, I må godt køre turen selvom I er raske; men I skal have den rette forudsætning for at træffe jeres beslutning. Derudover har jeg et nyt besparelsesforslag: De nye bygninger, der er under opførelse på Skejby mark, står fuldt oplyst i alle etager alle døgnets 24 timer. Det gjorde de også alle juledage, alle nytårsdage, hele påsken. Ja, altid! Nogle vil måske mene, at de jo nok er udstyret med nyeste teknologi indenfor LED-lys, så de ikke bruger ret meget strøm... Men nej! Det er gammeldags energifrådsende lysstofrør! LED-lys er nemlig sjovt nok sparet væk. Kan i se ironien? Også når jeg skriver: Med venlig hilsen Ulla Thue Langkjer, Hasselbakken 115, 8500 Grenaa 25

26 Inger Lise og Torben Vinderslev - Akutklinik Fra: Torben Vinderslev Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :46 Modtaget Dato: :47 Vedrørende: Akutklinik og lægebil Til Regionsmedlemmerne i Region Midt Hermed en STOR protest mod spareplaner, der omhandler lukning af akutklinikken i Grenaa, og fjernelsen af lægeambulance n fra Grenaa. Nu er nok nok. Man kan ikke fortsætte med at gøre vort område dårligere og dårligere!!!! Man skævvrider regionen og det kan vi ikke være tjent med.og det kan regionen heller ikke. Det er udemærket at embedsmænd få til opgave at komme med forslag, MEN det er de folkevalgte der må og SKAL træffe de rigtige valg, og det må vi håbe,at man VIL være sit ansvar bevidst. Inger Lise og Torben Vinderslev Søndervang Trustrup 26

27 Poul Behrens- bevar læge bilen Fra: Poul Broge Behrens Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :49 Modtaget Dato: :49 Vedrørende: bevar læge bilen Selvføgelig skal vi bevare lægebilen VH Poul Behrens Denne blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 27

28 Thorkil Kirkbak - forslag Fra: Thorkild Kirkbak Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :53 Modtaget Dato: :53 Vedrørende: forslag Region Midtjylland Vedrørende akutklinikken og lægebilen. Det har været oppe at vende, at man har forslag om at lukke akutklinikken ved sundhedshuset i Grenaa samt at flytte lægebilen fra Grenaa, vi tror ikke på forslaget, tag det væk. Djursland er ikke en udkant, det er en del med meget initiativ med en voksende underskov, vi skal kæle for dem og for fremtiden. Med det forslag der er lagt frem skubber man til noget der ligner det modsatte, at man vil sætte Djursland i stå. Vi kan sætte et spørgsmål ved Randers Sygehus som ikke lever op til det vi er blevet lovet på papiret, se på det og gør noget ved det. vi ønsker en god sommer og et godt resultat for Djursland. Med venlig hilsen Ellen og Thorkild Kirkbak Ågede 9 M 8500Grenaa Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere. Den har indtil videre sparet mig for at få 805 spam-mails Betalende brugere får ikke denne besked i deres s. Hent en gratis SPAMfighter her. 28

29 Bjarne Hauskov - Spareplan Fra: Bjarne Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :04 Modtaget Dato: :05 Vedrørende: Spareplan Ang. Region Midts sparekatalog er jeg især bekymret for planen om at lukke akut klinikken på Grenå sundhedshus og lokal lægebil. Bl.a har jeg selv hvepseallergi, og er bange for at en times transport efter hjælp er for lang tid. Hvis uheldet er ude, er det med livet som indsats at bosætte sig eller besøge Djursland som turist. Bjarne Hauskov Sangstrupvej Grenaa Sendt fra min ipa 29

30 Leif Sandholdt Jensen - Høringssvar til Regio Fra: Leif Sandholdt Jensen Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Til: Sendt dato: :09 Modtaget :09 Dato: Vedrørende: Høringssvar til Region MIDT Att. Bent Hansen Ved dit foredrag for Ledernes jubilæum i Femmøller, nævnte du dine gode forhandlingsmåder vedr. andre Partier, lidt i bytte, så får du noget til gengæld. De værste at forhandle med i de forskellige udvalg, var dine egne Partifæller sagde du. Så er det op af bakke for Djursland/Grenaa: Regering Regionsformand Borgmester er ALLE socialdemokrater. Hvad kan vi så gøre????? Leif Sandholdt Jensen Thorsvej Grenaa. 30

31 Lone Andersen - Akutklinik grenå Fra: Lone Andersen Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :22 Modtaget Dato: :22 Vedrørende: Akutklinik grenå Jeg syntes det er for dårligt at de vil lukke alt ned i Grenå,er lige blevet farmor og bliver det snart igen, syntes det er meget hårdt at skal tænke på at kører 60 km med et grædende barn som er kommet til skade. Tænker også på mit arbejde som er med demente hvor det også er noget nemmere bare at skulle kører 10 min får at komme til behandling ved eventuelt skade Sendt fra min iphone 31

32 Ulla Torp mf. Høringssvar Til: Regionspolitikerne i Region Midt Vedrørende Neurorehabiliteringen i Region Midt I henhold til Region Midt s spareplan føler vi os nødsaget til at rette henvendelse til Regionsrådet som borgere i Region Midt. Der er indenfor Neurorehabiliteringen udarbejdet følgende spareforslag: Der er forslag om at samle 10 senge fra Neurorehabiliteringen Lemvig, 5 senge fra Regionshospitalet Holstebro samt 34 senge fra Neurorehabiliteringen Skive. Disse i alt 49 senge skal reduceres til 39 grundet en overkapacitet af senge. Forslaget går endvidere på konkret at samle disse 39 senge på matriklen Hammel Neurocenter. Den reelle besparelse i dette forslag fremkommer udelukkende i nedlæggelsen af de 10 senge. Spareplanens forslag om at samle de 39 senge på matriklen Hammel Neurocenter vurderer vi er uhensigtsmæssigt og vil derfor pege på et alternativt forslag til den geografiske placering af disse senge. Vi foreslår, at de 39 senge kan samles på matriklen Neurorehabiliteringen Skive, der frem til marts 2015 har haft 38 senge. Dette begrunder vi ud fra følgende beskrivelse af Neurorehabiliteringen i Skive: Fysiske rammer i Skive: Der kan indenfor nuværende rammer etableres 3 afsnit med 1-sengsstuer og få 2-sengsstuer og dermed bliver der bedre patientstuefaciliteter end i Hammel Der er på de enkelte afsnit plads til personalerum og studerende/elever. Tre træningslejligheder Seks pårørendeværelser Terapien rummer stor træningssal samt varmtvandsbassin Patienterne har hele døgnet adgang til selvtræningslokaler med styrketræningsudstyr samt sanserum De 5,5 millioner til bygningsmæssige ændringer i Hammel kan spares Faglige kompetencer: Danmarks største center for neurorehabilitering til moderat skadede patienter har en længere årrække været samlet i Skive. Der er her oparbejdet en specialistkompetence inden for specialet. Denne specialistviden risikerer at gå tabt ved at flytte sengepladserne til matriklen Hammel, hvis nuværende personale vælger ikke at rejse med. Siden 1. september 2014 har Neurorehabiliteringen Skive været en del af Hammel Neurocenter. Siden fusionen er der foregået en proces som muliggør tæt samarbejde på tværs af matriklerne. Denne vidensdeling giver gode muligheder for at højne det faglige niveau i patientbehandlingen på tværs af matriklerne. Kan sagtens fortsætte, hvis fortsat to matrikler. 32

33 Allerede på nuværende tidspunkt foregår der fælles forskning på begge matrikler. Dette samarbejde kan videreudvikles trods bibeholdelse af to matrikler. Neurorehabiliteringen Skive har stor erfaring med at samarbejde med andre enheder trods afstand ved hjælp af Videokonference. Dette kan være en del af løsningen i forhold til den manglende speciallægedækning, der har været i Skive. Neurorehabiliteringen i Skive har et godt samarbejde med de øvrige funktioner i Sundhedshuset Skive, bl.a. sygeplejersken fra akutbilen, Skadeklinikken og Billeddiagnostisk afdeling. Geografisk placering: For hjerneskadede patienter er det ikke kun patienten, der er ramt, men en hel familie. Rehabiliteringsresultatet er afhængigt af, at de pårørende inddrages og at der bliver støttet op om de pårørende og patientens boligsituation. Skive er let tilgængelig med offentlig transport for såvel pårørende som personale. Skive er lettere tilgængelig for befolkningen i den vestlige del af Region Midt end en placering længere mod øst. Rehabiliteringsforløb optimeres ved at patienten under forløbet afprøver nuværende funktion i egen bolig. Transporten i denne forbindelse lettes ved en placering tæt på eget hjem. Placeringen i Skive ligger tæt på skov, fjord og by. Uddannelsesenhed: Neurorehabiliteringen i Skive uddanner årligt ca: - 27 social- og sundhedsassistentelever fra Skives Social- og Sundhedsskole sygeplejestuderende fra VIA Viborg. - Fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende fra VIA Holstebro. Med udgangspunkt i overstående mener vi, at det er en mulig løsning at samle de 39 neurorehabiliteringssengepladser i Skive. En lukning af Neurorehabiliteringen i Skive vil få en væsentlig indvirkning på lokalsamfundet: Tab af ca. 100 arbejdspladser i et område, der betegnes som Udkantsdanmark. Tab af lokale praktikpladser for uddannelsesinstitutioner fra den midt- og vestlige del af Region Midt. Regeringen har fokus på at fremme væksten i yderområder. Dette senest i form af regeringens udspil med en Udkantspakke som skal komme hele Danmark til gode. En lukning af Neurorehabiliteringen i Skive med flytningen af funktionen til den østlige del af regionen er at gå i den modsatte retning af dette politiske udspil. Ulla Torp Vilevej Roslev Christine Skovsted Under Kastanien Holstebro Marianne Jensen Violvej Skive Karina Sørensen Hjaltesvej Skive Ulla Burchardt Vindevej Skive 33

34 34

35 Fra: Ulla Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Erik Til: Christensen Kjeldsen Nørgaard Sendt dato: :25 Modtaget Dato: :25 Vedrørende: Høringssvar Vedhæftninger: BevarNeurorehabSkive.doc Høringssvar vedrørende Neurorehabilitering. se venligst vedhæftede fil. 35

36 Sanne Rasmussen - Fwd Høringsvar angående læ Fra: Sanne Rasmussen Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :26 Modtaget Dato: :26 Vedrørende: Fwd: Høringsvar angående lægebil og akutklinik i Grenå. Jeg har hørt/ og oplevet en masse omkring besparelser i og omkring Grenå. Nu MÅ det altså holde op. Vi har mistet vores sygehus i Grenå, hvor der blev en akutklinik og lægebil som plaster på såret, og nu vil I også tage det fra os.. Jeg har en arvelig sygdom, hvor jeg har større tendens til blodpropper, hvilket gør, at jeg godt kan have brug for lægebilen. Men ikke nok med det, så har jeg et barn, en dreng, hvor der er krudt på hele dagen, og det ville da ikke være særlig sjovt at skulle køre i en time for at komme frem til en skadestue, hvis der sker noget alvorligt. Det gælder ikke kun vores familie, men ligeså meget alle dagplejer, vuggestuer, skoler, sfo er mv. Der vil altid være behov for både lægebilen men også akutklinikken, når det har med børn og ældre at gøre. Ja egentlig ikke kun dem, der kunne også ske noget med unge og ja os i alle aldre. Tænk hvis din pige faldt af hesten, eller blev sparket i hovedet, ville du køre i bil med hende i en time, for at få hende tilset? Eller din dreng, som kørte galt til motocross, med åben sår osv. Prøv nu at tænk jer lidt om, inden I går ind og fjerne endnu mere fra et udkants område. Det ender jo med at hele Djursland bliver et stort naturreservat, hvor der ingen mennesker bor. Er det, det I gerne vil have? 36

37 Besparelser i skoler, børnehaver, mv. gør at der ikke er så mange voksne til at passe de mange børn, der kan ske uheld. Hvem skal køre med børnene, hvis der sker dem noget. Hvad med de ældre på plejehjemmene, der er heller ikke ressourcer til at en voksen kan køre dem på skadestuen en time væk. Det samme gælder jo alle offentlige steder. Derfor, lad nu tingene være som de er, når I nu ikke kan gøre det bedre for os herude på Djursland. Med venlig hilsen Sanne Rasmussen Grenaavej 95, Thorsø 8500 Grenå. 37

38 Thea Schlage - NOK er NOK! Fra: Thea Schlage Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :31 Modtaget Dato: :31 Vedrørende: Høringssvar. NOK er NOK! Fingrene væk fra akutklinik og lægebil i Grenaa og på Djursland. Hold Jeres aftaler, så uligheden i vores sundhedssystem på Djursland kan udfases! Gør I alvor af Jeres uanstændige spareplaner, ender Grenaa med at blive udkants Danmark - hvilket får katastrofale følger! Undgå at være løftebrydere - BEVAR AKUTKLINIK OG LÆGEBIL I GRENAA!!! Mvh Thea Schlage Grønnegade Grenaa. 38

39 Thomas Sloht - Høringssvar til Spareplan 1519 Fra: Thomas Sloht Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :38 Modtaget Dato: :38 Vedrørende: Høringssvar til Spareplan 1519 Som privat borger og familiefar bosat i norddjurs kommune har jeg en vis interesse i opretholdelsen af de lokale sundhedstilbud, som gerne skulle være med til at sikre hjælp og behandling på lige fod med andre dele af regionens borgere. Regionen har et ansvar for, at sikre hurtig og rigtig behandling ikke kun til Viborg, Randers og Århus, men til hele regionen, og ikke mindst de mange tilrejsende tourister, som alle ydre-kommunerne lever af. Det kan skabe farlig presedens, som kan skade de internationale relationer og holde folk fra Danmark. Det nordlige djursland er fyldt med små byer og desværre en stor mangel på offentlige transportmidler. Det er derfor vitalt at der er en mobil læge på djursland, og spareforslaget med en lægebil, der også skal dække Randers og Mariager, for ikke at tale om kortege kørsel mellem Randers og Århus flere gange i døgnet, er simpelt hen ikke godt nok. Dertil kommer den aftale, der er indgået mellem Regionen, Norddjurs kommune og staten om sundhedshuset i Grenå. En aftale som regionen planlægger at bryde med spareplanen Jeg synes det er på tide, at de bureaukrater, der ikke magter at forvalte vore penge ordentligt stilles til ansvar for deres gerninger i forbindelse med overbetaling for medicin og ringe planlagte byggerier med overskridelser i milliard-klassen. Når man tænker på, at Novo-Nordisk årligt har overskud på hundrede af milliarder, så burde Regionen måske kunne forhandle sig til nogle bedre medicin-priser med de mængder, som de jo ganske tydeligt aftager. Kan Staten ikke ekspropriere medicin til kostpris + 10 % eller noget? Ja jeg spørger bare! Med Venlig Hilsen Thomas Sloht Bekymret borger 39

40 Bodil Bänsch - høringssvar privat Fra: Bent Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :48 Modtaget Dato: :48 Vedrørende: høringssvar privat Til Region Midt. Med de besparelser der blev foreataget i 2002 var svaret fra politikerne samt de forvaltningsfolk der var med i det panel, der var, at vi ikke behøvede at være nervøse. Det beredskab vi fik i stedet for det bestående ville blive bedre. Vi har i området været rigtig godt tilfredse. Både med de nære behandlinger vi har fået på Skadestuen, hvor det har været kompetente sygeplejerskar der har taget affære, når det gjaldt. Men dette at vi havde nærheden til akutlægebilen gjorde os, der er oppe i årene, trygge. Ved den spareforslag der nu er fremlagt, vil I nu fratage os nærheden til små behandlinger samt den tryghed akutlægebilen gav os. Tænk over det kære politikere når I skal tage beslutningen. Med venlig hilsen Bodil Bänsch xxxx Kløvervang 10 Grenaa 40

41 Margit Nielsen - Høringssvar til Region MIDT Fra: Margit Nielsen Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :11 Modtaget Dato: :11 Vedrørende: Høringssvar til Region MIDT 41

42 Jytte Elkjær Sørensen - Indsigelse mod sparep Fra: Jytte Sørensen Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :29 Modtaget Dato: :29 Vedrørende: Indsigelse mod spareplaner i Grenaa NOK ER NOK. Vi vil som borgere i Norddjurs Kommune hermed udtrykke vores utilfredshed med Region Midtjyllands evige spareangreb på de behandlingsmuligheder, vi har tilbage her i Grenaa/på Djursland. De bebudede besparelser er løftebrud og skal derfor tages af bordet straks. Vi vil komme med følgende forslag Grenaa skal som minimum bevare sin skadestue/akutklinik i den nuværende form - og gerne udvidet til døgnåbent. Grenaa skal have et rimeligt antal sengepladser. Rutinemæssige brystkræftscanninger skal kunne foretages i Grenaa. De relevante instanser SKAL respektere Akutklinikkens eksistens ved i videst muligt omfang at henvise borgere hertil. Lægebilen skal beholde sin nuværende placering. Vi blev lovet den lille smule der er tilbage, da Region Midtjylland lukkede Grenaa Sygehus og derved sparede millioner på os. Vi vil ikke finde os i at vi fortsat skal betale for Region Midtjyllands og de 4 supersygehuses centraliseringsræs og prestigebehov. - NEJ, NOK ER NOK! Med venlig hilsen Jytte Elkjær Sørensen Grønland 23, 8500 Grenaa 42

43 Bine Lamdahl - høring Fra: Bine Lamdahl Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :29 Modtaget Dato: :29 Vedrørende: høring Når man hører Silkeborg Borgmester`s klagesang i nyhederne, nedlæggelse af skadestue, nedlæggelse af sengepladser mm. Kan jeg kun råbe: "Velkommen i klubben, der var vi allerede for 10 år siden" Vi har 60 km til nærmeste skadestue, de vil max få 35km, de ligger i smørhullet. VH Bine Lamdahl, Grenå 43

44 Ruth Duus - Akut klinik, lægeambulance i Gren Fra: Duus Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :33 Modtaget Dato: :33 Vedrørende: Akut klinik, lægeambulance i Grenaa Hej! Lige sundhed for alle... Hvem er det nu, der har sagt disse ord! Her i Grenaa er der hhv. 60 og 70 km til nærmeste hospital er det fair? Skal der dø 10 i Grenaa mod at redde een i Skejby er det fair? Supersygehuset er fint, men det skal ikke gå ud over Akut klinik og lægeambulance i Grenaa. Skal vi måske have helikopter? Det bliver dyrt! Få nu styr på den økonomi til gavn for os alle i regionen. Venlig hilsen Ruth Duus Gyvelbakken 17, 8500 Grenaa Tlf.:

45 Viktor Smith Pedersen - Region Midt spareplan Fra: Ingrid Willum Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :34 Modtaget Dato: :34 Vedrørende: Region Midt spareplan Til rette vedkommende. Jeg vil hermed gøre indsigelse vedr. foreliggende spareplan idet jeg henviser til en tidligere aftale om at ambulance og skadestue skulle bevares da man nedlagde sygehuset i Grenå. Vi har i forvejen ikke for godt hjulpet med den smule vi har herude. Skal der så ske yderligere forringelse må vi nok konstatere mange følgevirkninger så som: manglende turistbesøgende og manglende bosætning for blot at nævne et par ting. Store dele af befolkningen føler sig allerede utrygge ved udsigten til flere besparelser. Hilsen Viktor Smith Pedersen Kystvej Grenå 45

46 Emil Thun - Høringssvar Fra: emil thun Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :41 Modtaget Dato: :42 Vedrørende: Høringssvar Jeg er mere end bekymret over dette spareforslag, som Region Midtjylland fremsætter. Ikke alene er det et antast mod det vi så stolte kalder vores alles velfærdsstat, men også en unødvendig centralisering. Det bekymrer mig meget at der spares hårdt på et område, der allerede er skåret helt ind til benet. Som dette antyder kommer dette høringssvar til dreje sig om de forslåede besparelser i den såkaldte "udkant". Ikke alene mener jeg at det er uansvarligt at lave disse reduktioner i de områder, men også i strid med løfter. Der er blevet sparet rigtig meget i "udkanten", og nu skal der så spares endnu mere. Hvorfor kan man spørge? Fordi der i grove træk er stigende medicin udgifter, og to store sygehuse under opførelse i Gødstrup og Århus. Argumentet bag supersygehusene er at de skal gøre vores sundhedsvæsen bedre, men hvad er prisen for det? Forringelse af sundhedsvæsenet i resten af regionen viser det sig. Hvad ydermere bekymre mig er brugen af urigtige tal i begrundelserne for besparelserne, her tænker jeg på begrundelsen for lukningen af Akutklinikken i Grenaa. Det er urigtigt når der bliver skrevet at der kun er i gennemsnit 2 patienter om dagen. Man har kun medregnet patienter i regionsregi, og ikke patienter fra lægevagtens regi. I spareforslaget fremgår det at der er 812 patienter i alt, hvilket er forkert, det rigtige tal er 6534 i Derved får man en helt og aldeles forfejlet udregning, der enten bevidst eller ubevidst skaber et forfalsket billede af det egentlige lægemæssige behov. Det efterlader jo så bare spørgsmålet om, hvorvidt man kan stole på at resten af sparekataloget, eller om de bygger på ligeså upålidelige beregninger og misbrug af statistikker til at højne egne formål. Sparekataloget bør ses efter i sømmene for ligeså alvorlige fejl, og på baggrund af det dårlige research arbejde, burde det helt overvejes at trække hele kataloget tilbage. Så kan man jo også overveje at kataloget næste gang bør udarbejdes af upartiske personer. Det er også urealistisk at lægebilen vil kunne dække hele Djursland og Randers fra en position i Kolind, og i sidste ende vil det højne risikoen i at leve et alment liv udenfor de større byer. Man kan jo sætte sig uforstående overfor, at det er nødvendigt at forringe livet for så mange mennesker for kun 1.4 million. Man glemmer også at der faktisk findes industrielle arbejdspladser på Djursland, der i tilfælde arbejdsulykker vil kræve lægehjælp. Man glemmer at Djursland trækker rigtig mange turister i sommermånederne. Man glemmer vel egentlig næsten, at der stadig bor mennesker der, og at lægebilen kun er ført at mennesker. I stedet for at spare på lægebilen på Djursland, så kunne man overveje nødvendigheden af en lægebil i byer med fungerende sygehuse. Hvis man kan forvente at folk med en brækket arm i på Djursland starter bilen og kører til Århus eller Randers, så kunne man som borger i Århus også bare tage bus 1A til Skejby Sygehus. Fordi i en by med 3 sygehuse er en lægebil så nødvendig? Der kunne man så vælge at bemande bilen 46

47 med en paramediciner istedet, og bruge lægebilen hvor det faktisk er nødvendigt, som fx Djursland. Så undgår man også at skabe en A og B befolkning, hvor den ene gruppe er mindre priviligeret end den anden, fordi de har valgt at bo hvor de har lyst. Dette spareforslag er uansvarligt, uanstændigt, udemokratisk og udenfor virkelighedsforståelse, det ser sikkert godt ud på papirerne, men det vil forringe livskvaliteten i yderkanterne af Region Midtjylland. Måske man ikke burde bygge kæmpe store sygehus konstruktioner, hvis pengene ikke er til det. Man kunne også overveje et prisloft på medicin, og måske bør besparelserne ligge i Aarhus, Viborg eller Horsens istedet for at de skal rage til sig på resten af befolkningens bekostning. Man kan næsten fristes til at tro at de ledelser der har forfattet sparekataloget har glemt at tænke på at folk faktisk gerne vil på udenfor byerne, og at man også kan spare på lederstillinger, de koster trods alt ikke menneskeliv at fjerne. Personligt kunne jeg faktisk selv godt tænke mig at flytte ud på Djursland efter mine studier, men så håber jeg da ikke at jeg bliver syg til den tid. Alle betaler det samme i skat, bør alle så ikke have lige gode muligheder for at få lægehjælp, eller skal man straffe mennesker for ikke at bo i Århus, Viborg, Horsens eller Herning. Hilsen Emil Klessner Thun Pedersen, 8240 Risskov Historiestuderende ved Aarhus Universitet 47

48 Fælles vuggestuen Åboulevarden - Høringssvar OMRADE G R E N A A 48

49 Fra: Til: Fælles Vuggestuen Åboulevarden Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :55 Modtaget Dato: :55 Vedrørende: Høringssvar Vedhæftninger: image001.jpg Til Region MIDT Regionen vil spare akutklinikken og akutlægebilen væk fra Grenaa. Dette vækker bekymring for personalet i dagtilbudsområdet i område Grenaa. Område Grenaa er daglig ansvarlig for ca. 750 børn i 0-6 års alderen, fordelt på i dag 6 institutioner og 50 dagplejer. Hvordan står vi stillet når et barn kommer til skade, imens det bliver passet i dagtimerne i område Grenaa.? Hvad gør vi, hvis vi har brug for at, et barn skal på sygehuset/ skadestuen og forældrene er på arbejde(måske flere timers kørsel fra Grenaa). Vi har som personale normalt fulgt barnet på sygehuset i Grenaa og været der indtil at forældrene kommer, det vil ofte også være nødvendigt i fremtiden. Men hvad skal vi gøre nu? Skal vi efterlade det øvrige personale i mange timer, alene med måske alt for mange børn i forhold til normeringen. 49

50 Eller skal vi sende et barn alene i en Taxi til Randers sygehus, det ville være uansvarligt at køre med tilskadekommet og utrygge børn. Det vil kunne medføre uansvarlige vilkår for både børnene og medarbejdernes arbejdsmiljø. Er det hvad fremtidens børn skal stå model til? Er det ordentlige vilkår at give forældre og os som medarbejder i område Grenaa (læs skatteydere)? Med Venlig Hilsen Medarbejder i område Grenaa 50

51 Speciallægerne ved Anæstesiologisk Afdeling R Til Regionspolitikerne Region Midt 6.maj 2015 Ambulancelægerne ved akutlægebilerne i Randers og på Djursland udtrykker hermed stor bekymring over det fremsatte forslag om at slå de to akutlægebiler sammen til en. Vores skepsis kan deles i to: Dels en faglig bekymring og dels en mistro til, at sammenlægning af de to biler vil give nogen besparelse. Fagligt så politikerne i 2003 rigtigt, da man valgte at lukke Grenå Sygehus som akuthospital. Argumentet overfor borgerne i sin tid var, at de i stedet ville få en akutlægebil med speciallæge, og at dette ville sikre borgerne tryghed og kompetent behandling og visitation til det rigtige sygehus. Sammenlægning af to lægebiler til en, der skal dække et meget stort geografisk område, vil betyde, at lægebilen hyppigt ikke vil nå frem i tide. Dette er - med rette utryghedsskabende, og det vil uvægerligt koste menneskeliv. Økonomisk mener vi også, at Regionen skyder sig selv i foden ved at lukke en lægebil. Præhospitalet har planer om at ansætte speciallæger i døgndrift på AMK med det formål at spare 800 indlæggelser årligt. Akutlægebilerne i Randers og på Djursland undersøger og færdigbehandler årligt et tilsvarende antal patienter, som uden lægens indsats ville være blevet indlagt på en af Regionens trængte akutafdelinger. En indlæggelse er estimeret til at koste ca kr. pr indlæggelse afhængig af diagnose. Øgningen i antal af indlæggelser vil også belaste ambulanceberedskabet i en grad, så det formentligt vil være nødvendigt at oprette et ekstra ambulanceberedskab. En sammenlægning af to lægebiler til en vil også betyde en øget belastning på den tilbageværende bil med deraf følgende udgifter til personalet på akutlægebilen idet vagten formentlig skal deles fra 24 timer til 12 timer. I praksis vil dette betyde, at der skal ansættes en til to lægeassistenter mere til en sammenlagt akutlægebil med ekstra lønudgifter i størrelsesorden til kr. Samlet set mener vi at den forventede besparelse vil blive udhulet af ovenfor nævnte grunde. Vi må på det kraftigste, på borgernes vegne, anmode om at der fortsat vil være en akutlægebil både i Randers og på Djursland. Speciallæger anæstesiologisk afdeling Regionshospitalet Randers Peter Stjernholm 51

52 52 Alf Møl Christensen Per Herlevsen Leif Bach Helle Bundgaard Thorbjørn Grøft Marianne Vang Helge Ernst MacIntyre Karsten Christensen Anne Tøttrup Klith Kurt Dengsøe Pedersen Carsten Poulsen Peter Mouritsen Mikkel Overgaard Jan krog Jan Pallesen

53 Fra: Peter Stjernholm Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :57 Modtaget Dato: :57 Vedrørende: Høringssvar på Regionens spareplaner ved sammenlægning af akutlægebilerne Randers og Djursland Vedhæftninger: Til Regionspolitikerne Region Midt6.doc Hermed vedhæftet høringssvar fra speciallægerne ve anæstesiologisk afdeling i Randers. Med venlig hilsen Peter Stjernholm 53

54 Marianne Lundbøl og Ole Stoffer - Høringssvar Grenå, den 7. maj 2015 Høringssvar vedr. besparelser i region midtjylland: Lunkning af Akut klinikken i Grenå og flytning af lægebíl: Undertegnende er borgere i Norddjurs kommune og dermed påvirket af de besparelsesforslag der foreligger vedr. sundhedshuset i Grenå. Det er kun få år siden, at region Midtjylland indgik en aftale omkring sundheds udbuddet i Norddjurs kommune, med vores politikkere. Regionens andel var netop akutklinikken og lægebilen. Det var en erstatning for at Grenå sygehus blev nedlagt. Og det har da fungeret men også kun lige. Og nu kommer I så og fortæller os, at det kan vi heller ikke beholde? Hvordan hænger det sammen med de ord, som man kan finde på regionens hjemmeside, som omtaler NÆRHED I SUNDHED og LIGHED I SUNDHED? Hvor er der lighed for os i Grenå, når den livreddende lægebil er 1 times kørsel væk? Hvis den bliver placeret i Randers og skal deles med mange flere borgere, så er det da det samme som at afskrive x-antal liv om året i vores område, som ellers kunne have været reddet! Og hvor er nærheden henne for den enlige mor uden bil, som så har 1-2 timers transport hver vej med et sygt eller skadet barn. Det er jo ikke altid muligt at låne en bil. Og det er alt for dyrt at tage en taxa. Eller hvad med den ældre borger, som har samme udfordring som den enlige mor bare med sig selv? Hvad med alle os andre, som pludselig skal bruge timevis på transport ud over den ventetid der også er på skadestuerne? Og som bliver meget værre, når de mange tusinde besøg der i dag er på vores akutklinik, pludselig skal håndteres et andet sted!! Der er brugt for mange penge i fht. budgettet, siger I. Ja, men ikke på de områder, hvor I vil spare. Det er bl.a. budgetterne på supersygehusene der ikke hænger sammen. Jamen HALLO så må I som ansvarlige politikkere sørge for at de kommer til det uden at tage midler fra os andre, som ikke har været med til at tage beslutninger og/eller lægge budgetter. Det samme med medicin udgifterne. Det hjælper da fedt på dem, at I lukker vores tilbud ned. Hvad skal der så lukkes næste år, når det samme sker. I må tage ansvaret og kigge på de omkostninger i stedet. Hvad kan der gøres ved dem. Bliver der udskrevet for meget (måske af de samme læger)? Er der alternativer? Kan I som stor forbruger forhandle bedre prisaftaler med leverandører og der er sikkert andre muligheder. Lige nu accepterer I bare merforbruget ved at lade os betale for det. Og det er ikke acceptabelt. Vi betaler lige så meget skat som alle andre i dette land og vi har i forvejen langt færre muligheder og services som der er i de større byer. Og det er ok vi kan ikke have alt alle steder og vi betaler gerne til kollektivet MEN VI VIL HAVE DET MINIMUM VI HAR NU. VI KRÆVER LIGHED I SUNDHED OG BARE NOGENLUNDE LIGE MULIGHED FOR OVERLEVELSE. 54

55 Djursland er et dejligt sted - ligger geografisk midt i landet, hvis man tager Sjælland med i billedet. Jeg er dødtræt af at høre ordet udkants Danmark. Som om vi er andenrangs borgere fordi vi ikke bor i f.eks. Århus. Vi er de samme mennesker som alle andre steder og vi har krav på at blive behandlet ligedan det eneste der gør os til udkants Danmark, er beslutninger som dem I er på vej til at lave. Og vi hverken kan eller skal bo i storbyerne alle sammen. Vi er dødtrætte af at høre argumenter som: Man kan ikke vælge drømmen om det lille hus på landet, og så samtidig have de samme tilbud som i storbyen. Det her er vores hjemby det er her vi er født og opvokset. Det er ikke en drøm, men den skinbarlige virkelighed. Og vi kræver ikke alt bare et minimum af den service, som vi er med til at betale via vores skat. Vi er dødtrætte af at betale prisen for dårlig offentlig administration hvad enten det er i regionens sygehusvæsen eller det er toiletterne i vores tog der spares væk fordi det ikke er for de få langvejs pendlere som letbanen i Århus er lavet for. NOK ER NOK Mvh Marianne Lundbøl & Ole Stoffer Solbakkevej Grenå 55

56 Fra: Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :30 Modtaget Dato: :30 Vedrørende: Høringssvar Vedhæftninger: Høringssvar - lukning akutkling og lægebil i Grenå.docx Vedlagt klage over besparelser på akutklink og lægebil i Grenå mvh Marianne Lundbøl & Ole Stoffer 56

57 Hanne Lis Kock - Høringssvar til Region MIDT Fra: Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :35 Modtaget Dato: :35 Vedrørende: Høringssvar til Region MIDT NOK ER NOK!! Grænsen for hvad man,i kan byde borgerne i norddjurs igen, ER overskredet. Der tænkes i penge og præstice,og pt. er det supersygehuse. Der bruges mange,mange penge på store supersyge,med overskredne budgetter. Dyr medicin bruges der også mange penge på. Det er alt sammen godt nok at vi har ekspertice og faciliteter så der kan hjælpes og reddes menneskeliv. MEN,jeg kan ikke forstå at når man nu ved at dyre byggerier,af flere årsager ofte bliver dyrere end budgetteret, AT der ikke tages højde for det?? MEN,jeg kan heller ikke forstå at i der sidder på magten,valgt af os,kan glemme at det har dyre omkostninger for nogen når i nu skal finde de manglende penge?? I Har foreslået at os på Norddjursland igen skal skal føle sparekniven. Her i Bønnerup Strand flyttede min mand og jeg til fra Århus for at nyde vores otiom. Det var imens der endnu var sygehus. Der kom så akutlægebil og sundhedshus med akutklinik. Noget af trykheden forsvandt,men vi kunne dog få hjælp hvis noget var akut. Er det ikke noget med at vi alle skal have lige mulighed for hjælp,sundhed?? Det ligner indirekte affolkning af et område,det virker arrogant og rigtig grimt på mig at fratage en grp. mennesker den ret. Jeg håber meget at i tænker det her om igen. For det her ER NOK, det er simpelhen uanstændigt. Venlig Hilsen Hanne -Lis Kock, Karens Bakke 2, Bønnerup Strand 57

58 Diabetesforeningen - Høringssvar vdr. sparepl Bliv medlem for kun 75 kr. i hele 2015 og f kogebogen Fuldkorn - derfrister i velkomstgave d iabetes foreningen 58

59 7. maj 2015 Koncern Økonomi Region Midtjylland Att. Regionrådsformand Bent Hansen og regionsdirektør Bo Johansen Vdr. Spareplan Kære Bent Hansen og Bo Johansen Diabetesforeningen ser med bekymring på spareforslag i Region Midtjyllands sparekatalog, der blev offentliggjort d. 29. april Vi har noteret os, at der lægges op til mærkbare besparelser på de kliniske serviceområder (pkt.8.0), herunder reduktionen af antallet af socialrådgivere og diætister. Vi er bekymrede for, at besparelsen kan have en negativ effekt på den patientrettede forebyggelse. En forebyggelse, der har stor betydning for patientens egenomsorg og som modvirker, at diabetespatienter og andre kronikere på den lange bane bliver dyre patienter på grund af dyr medicinsk behandling og flere indlæggelser/genindlæggelser mv. Den patientrettede forebyggelse er en opgave, der ifølge sundhedsloven er et fælles ansvar for kommuner og region. Regionen har ansvaret for den del af den patientrettede forebyggelse, som foregår i tilknytning til patientbehandlingen i sygehusvæsenet. Vi er bekymrede for, at kommunerne ikke er parate til at løfte de opgaver, som vil stå uløste tilbage ved så omfattende en reduktion af diætister og socialrådgivere, som regionen lægger op til. Dertil kommer, at vi kan være bekymrede for om viden på det specialiserede niveau, som kræves i forhold til en kompleks sygdom som fx diabetes, kan være til stede i alle kommuner. God diabetesbehandling stiller krav om helhedsorienterede og sammenhængende patientforløb. Psykosociale aspekter, kost og livsstil har stor betydning for diabetespatienters sundhed, livskvalitet, og om de når deres medicinske behandlingsmål. Socialrådgivere har en vigtig opgave med at guide mennesker i forhold til rettigheder og muligheder, så rettidig kompensation kan forebygge sociale problemer og udvikling af depression mv. Diætister har en vigtig opgave med diætbehandling af ernæringsrelaterede sygdomme som diabetes. Det hospitalsansatte personale, herunder socialrådgivere og diætister, anvender deres specialistviden i tværfaglige teams til gavn for patienterne, og også derfor er Diabetesforeningen be- 59

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Besparelser Lighed i sundhed er for os ikke blot et spørgsmål lom, at der skal være lighed socialt og geografisk. Det handler også om, at psykiatrien skal ligestilles med somatikken. SF mener, at vi skal

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Århus Universitetshospital Risskov Almenpsykiatrisk Afdeling N HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7789 2501 www.regionmidtjylland.dk Høringssvar

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Sundhedsbrugerrådets høringssvar på Region Midtjyllands spareplan

Sundhedsbrugerrådets høringssvar på Region Midtjyllands spareplan Til Koncernøkonomi Viborg, den 7. maj 2015 Sundhedsbrugerrådets høringssvar på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 Sundhedsbrugerrådet har fået forelagt høringsudkast til Sundhedsplanen for 2015-17.

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Att.: Thomas Palner, Økonomichef. Billund Kommune. Ang. Forslag om start i børnehave fra 2,8 år. 28. august 2011

Att.: Thomas Palner, Økonomichef. Billund Kommune. Ang. Forslag om start i børnehave fra 2,8 år. 28. august 2011 Att.: Thomas Palner, Økonomichef Billund Kommune Ang. Forslag om start i børnehave fra 2,8 år. 28. august 2011 Hermed høringssvar fra Daginstitutionerne i Vorbasse: Vi har i bestyrelsen for Børnehuset

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2014

Nyhedsbrev Juni 2014 Nyhedsbrev Juni 2014, Formand Metrologerne kalder månederne juni, juli og august for sommernånederne: I år kan vi også godt sige, at sommeren begyndte med juni måned, og snart er ferien over os alle. I

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Regionsrådsformand Bent Hansen Region Midtjylland Skottenborg Viborg. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Regionsrådsformand Bent Hansen Region Midtjylland Skottenborg Viborg. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Regionsrådsformand Bent Hansen Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 17. januar 2011 Ref.: EW/KES Medlems nr.: Sagsnr.: 1101-0069 Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Læs mere

Venligst videresende vedhæftede bekymringsbrev til alle byrådsmedlemmer. Tak.

Venligst videresende vedhæftede bekymringsbrev til alle byrådsmedlemmer. Tak. Tove Have Fra: Bekymrede medarbejdere Sendt: 6. november 2015 17:14 Til: sikkerpost@varde.dk; post@vejen.dk; Officiel postkasse Fanø Kommune Emne: Bekymringsbrev fra alle medarbejdere

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

DAGSORDEN. Til 12. møde i Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd den 7. marts 2012 fra kl

DAGSORDEN. Til 12. møde i Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd den 7. marts 2012 fra kl DAGSORDEN 1 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Til 12. møde i Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd den 7. marts 2012 fra kl. 14.00 Første del af mødet vil foregå på regionshospitalet

Læs mere

Grenaa 16. maj 2008. Formandskabet finder i forhold til forslåede besparelser at:

Grenaa 16. maj 2008. Formandskabet finder i forhold til forslåede besparelser at: Grenaa 16. maj 2008 Handicaprådets formandskab har af egen drift udformet dette høringssvar til Voksen- og Plejeudvalget punkt 1 på mødet d. 19. maj 2008, Budgetkontrol på voksen- og plejeudvalgets område.

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere

Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus.

Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. Region Syddanmark Att. Regionsrådet Damhaven 12 7100 Vejle 02-09-2008 Høringssvar vedr. region Syddanmarks fremtidige sygehusstruktur. Foreningen til Bevarelse

Læs mere

Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant) (5 min.)

Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant) (5 min.) Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. Region Midtjyllands forslag til strukturbesparelser Fredag den 21. maj 2010 kl. 8.30-10.00 i mødelokale 4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Dato: 8. februar 2016

Dato: 8. februar 2016 Høringssvar vedrørende Regions Syddanmarks forslag til besparelser inden for det somatiske område og omprioritering på det psykiatriske område. Billund Kommune har gennemgået de fremsendte forslag til

Læs mere

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Region Midtjylland Att. Regionsrådet Skottenborg 26 8800 Viborg Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Holstebro Kommune og

Læs mere

B = Bent Greve J = Jimmi Dahl Værnskjold N = Nicklas Lyhne Iversen

B = Bent Greve J = Jimmi Dahl Værnskjold N = Nicklas Lyhne Iversen B = Bent Greve J = Jimmi Dahl Værnskjold N = Nicklas Lyhne Iversen B. Hej N/J. Hej B. Hvad læser i? N. Vi læser SamBach oppe i p11, og vi læser begge HA lige nu. Og så har vi valgt at skrive et projekt

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole.

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Modtaget d. 27/08 kl. 11:56 Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Det er rystende, man vil lukke vores skole fundamentet for hele vores landsby og dens sammenhold. Især efter der blevet lovet,

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969 Fra: Palle Jørgensen Til: MTM-PlanlegningogByggeri Emne: Vedr. lokalplan 969 Dato: 26. marts 2014 08:24:20 Vedhæftede filer: image001.jpg afd4_underskriftsindsamling.pdf Til Planlægning & Byggeri Hermed

Læs mere

Har i sendt et skriv ud til nogle borgere omkring dispensation vedr. Sjællands universitetshospital? Se nedenstående henvendelse.

Har i sendt et skriv ud til nogle borgere omkring dispensation vedr. Sjællands universitetshospital? Se nedenstående henvendelse. VS: Dispensation vedr. Sjællands Universitetshospi Dato: 19. september 2016 08:30:08 Teamleder Planafdelingen Tlf +45 56 67 24 34 Mobil 40130790 anders.m.nielsen@koege.dk Fra: Sendt: 16. september 2016

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32 Region Midtjylland Interne vikarkorps på regionens hospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Viborg Hensigtserklæring nr. 4 Sundhedssekretariatet Skottenborg

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fælles HMU og AL-møde Mandag den 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010,

Læs mere

Vi er alvorligt bekymrede for kvaliteten af sundhedstilbuddene til borgerne

Vi er alvorligt bekymrede for kvaliteten af sundhedstilbuddene til borgerne Udtalelse fra personalerepræsentanterne i Region Midtjyllands MED-udvalg, RMU, vedrørende koncernledelsens oplæg: Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Personalerepræsentanter i

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa

Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa Region Midtjylland og Norddjurs Kommune søger hermed i fællesskab om tilskud til nære sundhedstilbud fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds-

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 32 TEKNIK OG MILJØ Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Lange ventelister gør depressionsramte mere syge

Lange ventelister gør depressionsramte mere syge Lange ventelister gør depressionsramte mere syge Af Daniel Christensen og Anton Lind Ventetiderne i den offentlige psykologordning er over otte uger på landsplan. Det skader de sygdomsramte, og det er

Læs mere

STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED

STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED Foto: Christian Rasmussen ENHEDSLISTEN I STRUER STÅR FOR BÆREDYGTIGHED Bæredygtighed handler ikke kun om forholdet mellem mennesker og natur, men også om forholdet mellem

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Dette høringssvar er derfor knyttet til de særlige sygeplejefaglige udfordringer, der er knyttet til:

Dette høringssvar er derfor knyttet til de særlige sygeplejefaglige udfordringer, der er knyttet til: Hospitalsenhed Midt Akutafdelingen Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Til Formand for Det Regionale Sygeplejefaglige Råd Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll he.midt.akutafdeling.ledelsen@rm.dk

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Dear sirs, With best regards, Edgar Arturo Duque Gutierrez Guldagergårdsvej 53C

Dear sirs, With best regards, Edgar Arturo Duque Gutierrez Guldagergårdsvej 53C Edgar Duque Emne: Sagnr 14/7714 Guldagergårdsvej 53B Dato: 4. april 2014 17:07:46 Dear sirs, In regard to the dispensation request for the project at Guldagergårdsvej 53B (Sagsid 14/7714), we hereby oppose

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan 2015-19 Region Midtjylland har den 27. april 2015 sendt Spareplan 2015-2019 i høring.

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi.

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Att: Koncernøkonomi Den 31. januar 2011 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0803-0175 Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi Region Midtjylland har sendt

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til spareplan 2009 for Hospitalsenheden Silkeborg

Region Midtjylland. Forslag til spareplan 2009 for Hospitalsenheden Silkeborg Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter Skanderborg Sundhedscenter Region Midtjylland Falkevej 1-3 DK-8600 Silkeborg Tel. 8722 2100 Fax 8680 2376 www.regionshospitaletsilkeborg.dk Forslag til spareplan

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere