Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013"

Transkript

1 Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013 Af Jesper Holm, Line Maria Bram Pedersen, Eva Diekmann og Runa Lund Sørensen

2

3 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013 Af Jesper Holm, Line Maria Bram Pedersen, Eva Diekmann og RunaLund Sørensen

4 Rapporten er finansieret af EU midler og skrevet af Jesper Holm, lektor ved Roskilde universitet, Kontakt: Line Maria Bram Pedersen, partner i Green InSight, Kontakt: Eva Diekmann, partner i Green InSight, Kontakt: Runa Lund Sørensen, Kandidatstuderende på Tek-Sam, Kontakt: ISBN

5 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 5 Indholsfortegnelse Motiverende indledning... 7 Et tilbageblik... 9 Metode hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået...13 Landbruget i oplevelsesøkonomien...23 Hvilken motivation fører til oplevelsesinnovation?...37 Fødevarenetværk og værdikæder...53 Erfaringer med salg og målgrupper...57 Gode råd til projektledere...65 Samlet konklusion...69 Litteraturliste...73

6 6

7 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 7 Motiverende indledning Den økologiske fødevaresektor i Danmark er internationalt kendt som et højkvalitetsbrand med en seriøs tilgang baseret på et stort engagement og høj innovation. Når danskere rejser udenlands, finder vi ofte frem til en række gourmetoplevelser på udsøgte steder eller tager på vinslotte, osteruter og lokale gårdbutikker i bjergene. Der er tilsvarende oplagte muligheder for at trække på det økologiske renommé og tilbyde, ikke bare udenlandske, men også danske turister et besøg ud i det økologiske fødevareland blandt de stødt voksende økologiske bedrifter og virksomheder i Danmark. København byder på internationale stjerneoplevelser i køkkener, men råvarerne kommer fra oplandet, og her tilbydes der en skat af innovative steder, hvor turister og gæster er velkomne på besøg og få smagsprøver, lære af stedernes praksis og høre om stedernes historie. Især de økologiske bedrifter rummer ofte engagerede ildsjæle, der gerne åbner dørene for kunder og besøgende. Der mangler imidlertid en systematisering på området, og vi ser stadig kun et fåtal af markedsførte fremstød for regionens fyrtårne på det økologiske område. Vi har den opfattelse, at der er mængder af potentialer for ved selvsyn at opleve og lære af de mange økologiske pionerer, der findes i region Sjælland. For at potentialerne kan indfris, skal bedrifterne og virksomhederne gøres interesserede og deltage i udviklingen af deres virke til at rumme mere systematiske satsninger på oplevelsesøkonomien. Turisme- og fødevareerhvervene skal gøres interesserede ved at opdage potentialer og ved at identificere de barrierer og udviklingsveje, der ligger foran et løft af den økologiske fødevaresektor ind i den kulinariske turisme. Vi har derfor, som en del af forsknings- og udviklingsprojektet Grønne regionale madoplevelser (GRO) i region Sjælland, haft ambitionen om at løfte sløret for beslutningstagere i turismeverdenen og i fødevaresektoren for disse potentialer, og udvikle ideer for en særlig form for oplevelsesdesign for de økologiske bedrifter og virksomheder i region Sjælland.

8

9 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 9 Et tilbageblik Baggrund for projektet En turistfører-uddannet økologisk landmand, en miljøforsker, en kandidat i miljø & oplevelsesøkonomi og en studerende i miljøplanlægning står bag nærværende rapport. Vi afrapporterer fra ca. 1,5 års arbejde på deltid i afsøgning og afprøvning af oplevelsesrettede tiltag over den økologiske del af region Sjællands fødevaresektor. Vi ansøgte i sin tid om at skabe et mindre projekt omkring økologiske bedrifter, og efter indstilling fra Vækstforum Sjælland og accept af GRO s projektledelse fik vi lejligheden til at koble os på GRO projektet det er vi taknemmelige for, og håber denne rapport vil blive brugbar fremadrettet i projektet. Vi havde forud igennem forskellige andre projekter gennemført en længere rejse for at opdage og udvikle miljøturisme som koncept i Danmark, som en nichestrategi for en mere bæredygtig turismesektor og som et forretningsområde. Herfra havde vi fået øje på en voksende interesse for kulinarisk turisme baseret på egnens lokale råvarer og for økologiske producenters store potentiale i at modtage besøgende og blive en del af oplevelsesøkonomien. Vi har taget afsæt i transitionsteoriens forestillinger om at omfattende innovationer indenfor sektorer, såsom turismesektoren, er baseret på eksperimenter og strategier blandt nicheaktører inden for forskellige udviklingsarenaer. Vi har herfra set opgaven i at designe en mere grøn turismesektor gennem eksperimenter og udvik-

10 10 Et tilbageblik lingsforsøg for turismemål, som baserer sig på involvering af selve oplevelsesgenstanden såsom destinationer og fødevaresektorens bedrifter og virksomheder. Ved at involvere den mest miljø- og sundhedsanpriste del af fødevaresektoren og især landbrugserhvervene - den økologiske sektor i en oplevelsesorienteret udvikling, har vi ambitionen om at bidrage til en nicheformering af økologisk turisme. For at dette skal kunne realiseres, er vi nød til at involvere fødevareerhvervene i udviklingen af den del af deres virke, der relaterer sig meget eksplicit til besøgendes oplevelser. Dvs. vi går på opdagelse i selve udformningen af oplevelserne, for at det skal kunne lade sig gøre at trække besøgende ud til landbrug og fødevareerhverv. Vi vil i det følgende afrapportere fra dele af dette søge- og udviklingsarbejde. Historik I projektet Den Lærerige Miljøoplevelse ( , Vækstforum Sjælland) fik vi opsporet en række stærke bedrifter blandt de økologiske landmænd, som var interesserede i at videreudvikle bedrifternes mere tilfældige åbning for besøgende til mere systematiske satsninger på oplevelser og ture for forskellige målgrupper. Vi fik her lejlighed til at afprøve arrangerede ture for personalegrupper, studerende og Politiken Plus, og vi efteruddannede turistførere i at udvikle særligt guidede arrangementer hertil. De økologiske landmænd viste interesse for at åbne bedrifterne for besøgende, diskutere særlige økologiske temaer med gæsterne og lade dem tage del i forskellige arrangementer og endda lade dem bespise samt møde familierne på gårdene. Op til COP15 klimatopmødet i 2009 arrangerede vi en række ture gennem Klimaekspressen, en hyret svensk biogasbus, der med guide tog forskellige målgrupper ud i klima- og miljøinnovative foregangsinitiativer, herunder også økologiske bedrifter. Herfra lærte vi en del om forskellige målgruppers behov for at gennemleve en række forskellige typer af oplevelser deltage, smage, klappe dyr, diskutere etc.. Derfra gik vi videre til en fokuseret indsats på det økologiske felt overfor skolebørn og oplandets økologiske bedrifter, bl.a. ved hjælp af midler fra FDB s skoletjenesteordning og Økologisk Landsforening. Her fik vi gennemprøvet børns forskellige måder at lære og engagere sig i landbruget på, herunder f.eks. hvordan man præsenterer og arbejder med landbrugsmaskiner og grøntsager gennem brug af forskellige sanseerfaringer og -opgaver. Desuden fik vi inviteret økologiske landmænd til at forklare og gennemføre ture for målgrupper, der fordrer klare og sanselige læringsforløb på gårdene. Disse projekter ledte os til, at ville afprøve en mere fokuseret indsats på en del af miljøturismens potentiale, nemlig de økologiske fødevarer og bedrifter. Vi ville se, om vi ud fra oplevelsesøkonomiens analysetradition sammen med landmænd kunne udvikle særlige koncepter for oplevelsessiden af økologien, der både kunne befordre læring og et forretningsgrundlag. Her ville vi gerne være med til at etablere et netværkssamarbejde mellem regionale kædeaktører indenfor det økologiske fødevareområde - landbrug, gartneri, vingårde, fødevareindustri, bryggerier, restaurant og detailhandel da der synes at være potentiale i at udvikle oplevelsestemaer og -ture i dette regi. Men før vi ville ansøge om

11 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 11 at opstarte sådanne netværk, mente vi, der var brug for et større vidensgrundlag på området. Vi ville derfor undersøge, hvordan eksisterende koncepter fungerer, og hvad andre landbrug kan lære fra dem, således at disse erfaringer ville kunne bruges fremadrettet til at skabe brugbare klynger og netværk i regionen. Vi havde tidligere konstateret en positiv interesse for økologiske oplevelser på de ture, som vi selv havde arrangeret, og en positiv reaktion fra en række af såvel turismens som landbrugets interessenter bl.a. fik vi Turismens Fællesråds initiativpris i 2010 og RUC s innovationspris i Vi stødte dog ofte på udfordringer i at få markedsført og solgt ture, og især ønskede vi at adressere målgrupper uden for erhvervsturismen: individuelle turister, dagsbesøgende, økologi-ansporede og grupper af foreningsengagerede kunder. For at understøtte, at denne niche i økologiske oplevelser ville kunne vokse sig til et robust forretningsområde, ville det fordre, at salg og markedsføring blev overtaget af nogle stærke spillere på markedet. Vi tog derfor kontakt til privatpolitiske aktører i feltet som havde et stort kundegrundlag: FDB og Økologisk Landsforening. Vi ville også afsøge muligheder for at lade individuelle besøgende såsom familier på cykel- eller bilferie samt medarbejdere i virksomheder med en økologisk kantineprofil, blive en del af kundegrundlaget for den økologiske oplevelsesindsats. Desuden så vi, at der mangler viden på området i forhold til, hvad oplevelsesøkonomien kan bidrage med for det økologiske landbrug både regionalt og for den enkelte bedrift. Vi ønskede derfor at indsamle erfaringer om, hvad der fungerer, og hvilke faldgrupper der kan identificeres på området.

12 12 Et tilbageblik

13 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 13 Metode hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået Metode og tilgang I dette kapitel gennemgås de metoder og tilgange, vi har benyttet igennem projektet. Hvad vi overordnet har arbejdet med, og hvorledes vi har grebet det an. 1. Kortlægning af regionens økologiprofil og udformning af rapport med statistisk oversigt, beskrivelse af en række fyrtårne og innovative virksomheder/bedrifter i regionen, markante netværk samt OPP-samarbejder. 2. Bearbejdning af tidligere erfaringer i Den Lærerige Miljøoplevelse og indtryk fra feltbesøg i syd-sveriges lokal-kulinariske og økologiske erhverv med henblik på design af oplevelsestiltag på økologiske bedrifter. 3. Besøg på en række økologiske bedrifter og virksomheder samt opsøgning af fødevareevents for at identificere udviklingspotentialer ud fra nuværende status 4. Indhentning af erfaringer på studieture til USA og Tyskland indenfor økologi og turisme, marketing og netværkssamarbejder 5. Design af tre koncepter for økologiske ture for tre forskellige målgrupper, to af dem i samararbejde med Økologisk Landsforening og FDB 6. Deltagelse på GRO workshops, seminarer og bidraget med oplæg på to konferencer Nedenfor gennemgår vi hvert enkelt af de ovenstående punkter, og i de følgende kapitler vil vi dernæst præsentere de erfaringer, som vi har gjort os igennem de forskellige initiativer.

14 14 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået Ad 1: Kortlægning Vi har opsporet regionens potentialer for økologiske oplevelser ved at gennemføre en systematisk kortlægning af region Sjælland for økologiske bedrifter, virksomheder, restaurationer/ caféer og events. Dette resulterede i skematiske oversigter, tre googlemaps med oversigter over økologiske steder, samt en rapport over økologien i region Sjælland. Vi ønskede med rapporten at bibringe regionens erhvervsaktører et indtryk af, hvor velkonsolideret den økologiske sektor er. Vi har desuden forsøgt at danne et økonomisk overblik over betydningen af den økologiske sektor i regionen (økonomisk både mikro- og makroorienteret og den økologiske betydning for region). Dette kan findes i GRO-rapporten: Region Sjællands Økologiprofil, RUC En sådan type af undersøgelse forelå ikke for regionen eller for andre danske regioner, hvorfor vi har gjort en del ud af at fremlægge de metodiske greb, som vi har gjort for at opspore samtlige økologiske bedrifter etc.. Billede 1: Googlemap over de registrerede økologiske bedrifter og virksomheder i region Sjælland. Oplysningerne om stedet kommer frem ved at trykke på det ønskede sted her eksempel fra Hvidløg og Vin.

15 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 15 I rapporten har vi lavet et overblik over alle registrerede økologiske landbrug, virksomheder og spisesteder i region Sjælland. Vi har ud fra vore egne besøg og opsøgende interviews udvalgt de særlige gårde med oplevelsespotentiale og gode historier, samt uddybet lidt mere om de forskellige typer af profiler, netværkssamarbejder og events disse gårde står for. Ud fra vores egne besøg på over 100 gårde har vi udformet en et-sides fakta-ark for hver gård og lagt det op på GRO s hjemmeside sammen med Økologiprofil-rapporten. For at honorere Sjællandsprojektets arbejde med bæredygtighed og sundhed i den kulinariske turisme, har vi søgt at analysere på de forskellige forudsætninger for tilknytningen af idé-sæt om bæredygtighed, sundhed og gennemskuelighed, der har været kendetegnende for økologien med skiftende forhold i fokus gennem de sidste 30 år. Vi har i rapporten reflekteret på følgende spørgsmål: Hvilke kvalitetsparametre og værdier er historisk tillagt økologien? Hvad er gennem de sidste 30 år blevet udgrænset og inkluderet? Vi havde også planlagt at ville svare på følgende spørgsmål: Hvordan er troværdigheden opretholdt for anprisningen af disse værdier? Men her fandt vi, at det var den nationale økomærkeordning og behandling i medierne, som er udslagsgivende for den generelle troværdighed for økologien. Mens det i lokalt eller regionalt regi snarere relaterer sig til kendskabet til producenterne, hvor netop landbrugsturisme og økologiske oplevelsestiltag kommer i centrum om end det ikke endnu er synderlig udviklet Ad 2: Design af økologisk oplevelsesinspirationskatalog Med udgivelsen af GRO-rapporten Økologiske Oplevelser Inspiration til satsning på kulinarisk økologi, fødevarer og landbrug trak vi alle vore erfaringer om design af forskellige typer af økologirettede oplevelser sammen i ét idékatalog for området. Vi har heri søgt at definere, hvad økologisk oplevelse er eller kan være, og ved brug af erfaringer fra oplevelsesøkonomien og erfaringspædagogik har vi argumenteret for betydningen af, at der skal arbejdes med den økologiske sektor ud fra en oplevelsesvinkel. I rapporten gennemgår vi en række eksempler på forskellige ture for grupper på økologiske bedrifter, og vi diskuterer muligheder for at bruge forskellige typer af apps til smartphones for ferieturister/individuelle besøgende på de økologiske gårde. Vi trækker på interessante erfaringer i Syd-Sverige, hvad angår kombinerede arrangementer og steder for økologi og kunst, og fremlægger en buket af ideer for inddragelse af hoteller, restaurationer og supermarkeder i markedsføring og tema-arrangementer. Rapporten har fået meget positive tilbagemeldinger, og det har derfor været nødvendigt at genoprykke to gange for at imødekomme efterspørgslen fra både forskere, praktikere, projektledere og landbruget. Den findes nu som ipaper på GRO s hjemmeside Ad 3: Besøg og potentialeopsporing Vi har ud fra en lang række gennemførte besøg identificeret og kontaktet nøglepersoner i den

16 16 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået økologiske sektor med det formål at indhente erfaringer om eksisterende oplevelsespraksisser, samt for at identificere nye samarbejdspartnere og besøgssteder. Ved at samle erfaringerne fra tidligere projekter, som vi har deltaget i, og vores arbejde i dette projekt er følgende et overblik over typer af steder og personer, vi har besøgt: Interessante økologiske fødevareproducenter, der arbejder med nicheproduktion, forædling af fødevarer etc.. Her har vi gennemført ca. 75 besøg. Oplevelsesvirksomheder, såsom restauranter og hoteller med særligt økologisk og oplevelsesbaserede produkter. Her har vi gennemført ca. 25 besøg. Økologiske madevents, og andre erfaringer fra de events, der med succes bliver afholdt i Danmark i øvrigt (såsom høstmarked, bagekoncert etc.). Her har vi gennemført ca. 15 besøg. Økologiske sektor-interessenter. Her har vi haft en række møder med ca. 6 forskellige instanser. Ad 4. Inspirationsture til Tyskland og USA Vi tog til Berlin og Pommern i Tyskland for at finde ud af, hvad der udgjorde nogle af de bedste besøgsmål indenfor økologisk og biodynamisk nicheproduktion med markedsførte, kulinariske oplevelser, grøn kulinarisk turisme og grønne events. Vi besøgte større og mindre bedrifter med besøgslandbrug, markedsdage og tæt samarbejde med regionaløkologisk afsætnings- og samarbejdsorganisation. Vi besøgte markedspladser, økosupermarkeder og økohoteller i Berlin for at erfare fra-by-til-land relationerne og den oplevelsesrettede kommunikation fra landbruget til byboerne. Vi identificerede her salgs- og markedsføringskanaler imellem Berlin og omgivelsernes bedrifter, en regionaløkologisk

17 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 17 samarbejdsorganisation for priser, markedsføring og også arrangement af ture, og opsporede user-producer relationens oplevelsessider. På en studietur til USA (finansieret fra andet legat) var formålet at indsamle erfaringer fra aktører, der arbejder i krydsfeltet imellem oplevelsesøkonomi, bæredygtig udvikling og fødevarer. Der blev besøgt økologiske bedrifter og vingårde, flere typer farmers-marked, festivaller, uddannelsesinstitutioner og grønne turoperatører, der arbejde med grøn turisme. Vi undersøgte deres motiver for at arbejde, som de gjorde, hvilke fordele og ulemper der kunne identificeres ved deres værdikædesamarbejder, og hvorledes de helt konkret greb oplevelsesøkonomi an. Vi oplevede i USA arbejdet med lokalproduktion igennem New Yorks mange farmers-markeder. Vi stiftede bekendtskab med den amerikanske version af Bybien, mødte folk der underviste skolebørn i fødevarer, kompost og økologi. Vi oplevede guidede ture med fokus på gastronomien i byen, der koblede historiefortælling og smagsprøver rundt i byen. Vi fik kendskab til nye former for kunderelationer igennem medejerskaber, medlemskaber og innovative møder, der var med til at sikre helårslandbrug i yderområder. Ad 5: Udvikling af tre koncepter og turpakker for forskellige målgrupper På baggrund af erfaringerne indhentet i Danmark, Tyskland, USA og Sverige, samt ved inddragelse af interessenter i værdikæden, har vi udviklet tre nye koncepter, der bygger på den indhentede viden samt de involverede partneres forskellige spidskompetencer. I turene har vi lagt vægt på aktiv inddragelse, læring og medskabelse af oplevelserne fra deltagernes side (co-creation), således at nye indsigter vil kunne opstå under oplevelsen, og det lagres som en god erfaring. Følgende former for koncepttyper har vi udviklet og forsøgt at sælge: Pakketure for FDB og ØL s medlemsgrupper: to salgbare ture i regionen, der favner både det kulinariske og det kulturelle aspekt, samt giver en faglig indsigt i fødevarernes vej fra jord til bord. Her har vi fokuseret på Fejø s økologiske æbleplantager og tilhørende mosterier samt Knuthenlunds femstjernede økologiske gods. Pakketure for virksomheder: deres konferenceafdelinger, event- og HR-afdelinger. Her har vi udviklet en dagstur rundt omkring Møns og Nyords økologiske specialvirksomheder og sammen med disse designet forskellige oplevelsespakker.. Pakketur for økologisk interesserede forbrugere: Her udviklede vi og udbød en cykeltur fra Køge station, hvor deltagerne skulle ud og besøge bryggerier og økologiske bedrifter Ad 6: Workshops, konferencer og events Vi har deltaget på to konferencer med artikler fra projektet, hvor en krydsning mellem transitionsteori og oplevelsesøkonomi har været afsættet for fremlæggelse og diskussion af projektets resultater. På RUC deltog vi i juni 2012 med en artikel til konferencen Innovating the Experience-Economy - Design, Consumption, Concepts. På Sorø Storekro deltog vi i august 2012 med en artikel på NJL-konferencen Local Food a step towards better and more environmentally friendly products. Artiklen herfra er bearbejdet og optaget i tidsskriftet Acta Agricultura Scandinavia. Følgende events og seminarer har vi i øvrigt deltaget i:

18 18 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået Mad Food X-camp og efterfølgende foodevent, Refshaleøen sommeren 2011 Sydhavsøernes frugtfestival, Saxkjøbing 2012 GRO-Fødevareplatform-konferencen om lokale kulinariske produkter, Torvehallerne, oktober 2012 Green Business Cases in the Tourist Sector, Tivoli april 2012 Aktiv ferieturisme konference, Roskilde januar 2012 Sydfyns Fødevarefestival, juni 2012 Temadag i Økologisk Landsforening om markedsføring, 2012 Region Sjællands økologiprofil I vores arbejde med region Sjællands økologiske profil har vi identificeret en hel del interessante tendenser og tal for regionens økologiprofil. Nedenfor har vi valgt at fremhæve de mest centrale dele. Økologiske bedrifter og virksomheder som fyrtårne for oplevelsesinnovationer Mens økologisektoren, hvad angår arealudbredelse og afgrøder, ikke repræsenterer en synderlig stor del af landbrugssektoren opmålt i bedrifter og virksomheder set i forhold til resten af Danmark, så er der tale om en markant sektor med en række kendte profiler blandt regionens over 400 økologiske landbrugsbedrifter og 100 fødevarevirksomheder med økologiske produkter. Markante i den forstand at der er tale om en sektor, der er i udvikling, hvad angår kvalitet og typer af økologiske fødevareprodukter, og vi finder iblandt dem et nuanceret udbud af innovative bedrifter og virksomheder, hvis brands og produkter befinder sig synligt på menukortet for såvel øko-affinados, såvel som os andre. Et dommerpanel af gourmetkokke og madeksperter har på den årlige økologikonkurrence, Politikens Økologisk Guld, i 2011 udvalgt syv vindere i forskellige kategorier, hvoraf der var fire vindere fra Region Sjælland. Vinderne i regionen blev: Økologisk Fåresødmælk fra Knuthenlund, Lottes hvidløg fra Hvidløg og Vin, Vejrø Plantage Unghane Grand Cru fra Gråsten Fjerkræ og Hansens Uskyldige fra Hansens Flødeis. Producenterne kan fremover pryde produktets emballage med konkurrencens gyldne Ø-logo.

19 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 19 Centrale elementer i Region Sjællands Økoprofil Der er 396 økologiske bedrifter i Region Sjælland, samt 164 virksomheder, der beskæftiger sig med økologisk forarbejdning, levering og salg af økologiske varer. Antallet af bedrifter og virksomheder, der beskæftiger sig med økologi er reelt nok en del højere, idet vi har kendskab til flere ikke-certificerede steder, der arbejder efter de økologiske principper og metoder, men som ikke kan overkomme den administrative kontrol eller ikke ønsker den. Den økologiske sektor i Danmark har for nuværende stået stærkere igennem den økonomiske krise end den konventionelle, og mens der opleves en tilbagegang gennemsnitligt i landbrugsarealet, så er den økologiske sektor vokset. Det økologiske landbrug har gennemgået en høj vækst både i antal af bedrifter og i arealomlægningen siden indførelsen af den første økologiske lovgivning. Detailomsætningen af økologiske produkter er steget de seneste par år både i omsætningen i kroner og i omfang. Der har været en stigning i eksporten af økologiske produkter, men Danmark importerer også i stigende omfang økologiske produkter særligt de animalske produkter, såsom kød og mælk har haft kraftig eksportvækst. Region Sjælland er ikke den region med flest hektar økologisk landbrug, men arealomlægningen til økologi har været voksende. I øjeblikket bliver der omlagt hektar om året til økologisk produktion på landsplan, men hvis regeringens målsætninger skal følges, skal det tal helt op på hektarer årligt. Region Sjælland har derfor et potentiale. Der er også gode muligheder for at Region Sjælland kan fremme brugerdreven innovation i den økologiske sektor, idet størstedelen af aftagerne af økologiske produkter er beboende på Sjælland. Her er også potentialet for økologiske oplevelsesinnovation. Udover de aktuelle initiativer på øget offentligt forbrug og fokus på større eksport af økologiske varer, taler Økologisk Landsforening for eksperimenter med nye ejerformer og finansieringsmuligheder, for eksempel delvist forbrugerejede landbrug. Der er også muligheder i at dyrke økologisk i de sårbare vandområder, der transportere vand til byerne. Regionen huser en række forbruger-, producent- og fødevarepolitiske netværk, hvor der udvikles lokale og regionale fødevarepolitiske tiltag, udveksles fælles innovationssatsninger, og tages tiltag til en række markante events. Disse netværk er sammen med en række vigtige produktkæder et vigtigt afsæt for kommende innovationstiltag, herunder også af den oplevelsesrettede slags. Lejre kommune er landskendt som førende økologi-kommune, hvor der satses på optimering af den økologiske sektors lokaløkonomiske forankring og bredere robusthed. Her er man pionerer i et forsøg på at udvikle innovative OPP-relationer og afprøve matrixbedrifter, som et koncept for udvidede produktkæde- og landbrugssamarbejder.

20 20 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået I Region Sjælland eksisterer helt unikke (økologiske) mejerier med gourmet-oste og mælkeprodukter på Knuthenlund, Marjattas gårdmejeri, Kragebjerggaard og Osted Mejeri. Her er et meget bredt sortiment af såvel hverdagens madprodukter, såvel som gourmetvarer. Her kan man komme i tæt kontakt med personalet bag varerne og nærmere smage og studere fremstillingsprocessen. I regionen kan vi finde noget så sjældent som økologiske kryddersnapse og whisky på Braunsteins bryggeri, der også har økologisk øl i produktionen. Og også Herslev øl er et unikt kvalitetsprodukt med et bredt økologisk sortiment. Begge bryggerier og destillerier er åbne for besøg og er samtidig orienterede mod lokale råvarer. De fleste kender også det anarkistiske Søbogaard, der fremstiller en meget bred vifte af økologiske sodavand og syltetøj, der bl.a. serveres i de københavnske cafémiljøer. Meyers køkken slår også sine folder på Sakskjøbing Hotel, hvor størstedelen af maden er økologisk og fungerer som et udstillingsvindue for Meyers forskellige produkter, bl.a. cider fra Kernegården og frugt fra Lilleø. Regionen rummer også en række unikke biodynamiske producenter indenfor gartneri, den urtemedicinske branche, mejeri og krydderier: Birkemosegård med et bredt udvalg af grønt, frugt og kød, Kragebjerggaard med asparges, mælkesyrede grøntsager og ost, Marjatta Gartneriet Vidarslund, samt Strandegården med urter og blomster. Endelig skal nævnes, at regionen også huser noget så sjældent som en økologisk slagterbutik, Slagtergaarden, der henter kød fra omegnens økologisk bedrifter og leverer et meget bredt sortiment af pølser og andet pålæg, der er fuldt ud på højde med Kultorvets slagter i København. på hele Sjælland. Dragsholm Slots nordiske køkken og Saxkjøbing Hotels ditto skal også nævnes for sine top-kulinariske profiler baseret på et sortiment af lokalområdets urter og tang, samt grøntsager og kød fra økologiske bedrifter. På Sjælland findes også Krogagergård s bed & breakfast med økologisk slagter og diverse sortiment af grønt og korn, der også sælges i kasse-abonnementsordning Der er Skee is, der fremstiller unik kvalitets-is, som sælges rundt omkring i Danmark, bl.a. gennem Irma, og som ydermere eksporteres til Tyskland. Der er Møn Økologisk med vinproduktion, asparges, og et nyligt åbnet sted: Det gastronomiske værksted og køkken. Det skal både kunne bistå lokale fødevareproducenter med udvikling af kvalitetsfødevarer, og fungere som workshop og kursuscenter, hvortil kommer

21 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 21 driften af en økologiske restaurant med salg af dansk produceret vin. I dag er en del af disse steder omtalt på Østdansk Turismes hjemmeside for kulinariske kvalitetsprodukter. Det er her oplagt at satse på udvidede oplevelser, der knytter sig til disse producenter og produkter, om det så er ferieturister eller kunder, der gennem formidling via hjemmesider, restauranter og cafeer eller supermarkeder kan komme på udflugt dertil, eller erhvervsturister, organisationer eller institutioner, der laves tilrettelagte ture for (se Pedersen, Diekmann og Holm, 2011). Nogle af de mest markante økologiske landbrug og virksomheder i Region Sjælland, som vi indtil nu finder interessante af arbejde videre med i en oplevelsesøkonomisk sammenhæng, er følgende: Dertil er der en række bedrifter og virksomheder, der er godt på vej med nye initiativer, der kan blive interessante i en oplevelsesøkonomisk sammenhæng: således Lisehøj (sortbrogede grise, får, fjerkræ), Nørbys grøntsager, Bakkegården (jordbær m.m.), og Valnøddelund (hjorte og grønt). På hver deres måde skiller de sig særligt ud fra mængden af økologiske producenter. De har formået at skabe en opmærksomhed omkring deres profil og derved tilføje merværdi til deres produkt eller blot sikre en høj afsætning af deres varer. Heriblandt er der fyrtårne indenfor den økologiske sektor i region Sjælland, som er med til at sætte fokus på regionen og øge detailhandelen på hver deres vis. Mineslund - Asnæsgården Kernegården Knuthenlund Gods Vinperlen Braunstein bryggeri Herslev bryggeri Krogagergård Osted mejeri Kragebjerggaard Viskingegård Grønninggaard Skovlygården Søbogaard Skee is Strandegaarden Marjattas mejeri og gartneri Slagtergaarden Hansens is Sakskøbing Hotel Møn Økologisk Kieselgården Frydenholm Mannerup møllegård Hvidløg og vin Kuldsminde

22 22 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået

23 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 23 Landbruget i oplevelsesøkonomien De økologiske landmænd i oplevelseserhvervet I Region Sjælland er der 396 økologiske bedrifter, samt 164 virksomheder, der beskæftiger sig med økologisk forarbejdning, levering og salg af økologiske varer. Herunder er der et antal af dem, som arbejder strategisk med oplevelser, men hvordan indgår disse i oplevelsesøkonomien? Indenfor oplevelsesøkonomien arbejder man med forskellige typer af brancher, som traditionelt arbejder med oplevelser og dem, som kan gøre det som et tillæg til deres eksisterende produkter. I rapporten Vækst via oplevelser fra erhvervsministeren 2007, defineres oplevelseserhvervet som værende turistattraktioner, hoteller, gastronomi, arkitektur etc. Her menes alle, der producerer oplevelser. Indenfor oplevelseserhvervene er der en mindre gruppe, som de betegner det kreative erhverv, herunder musik, arkitektur, radio, og tv etc.. Udenfor oplevelseserhvervene befinder det øvrige erhvervsliv sig. De som ikke traditionelt sælger oplevelser, men som kan have gavn af oplevelsesøkonomien i deres forretningsudvikling. Således viser en af de første nationale analyser, at det øvrige erhvervsliv også har muligheder og udbytte af at benytte oplevelsesøkonomiske tiltag (Erhvervsministeriet 2007). Figuren nedenfor viser Erhvervsministeriets inddeling af brancherne. Fra de undersøgelser vi har lavet, kan vi identificere økologiske virksomheder, der gør brug af de kreative erhverv ved fx at bruge designfirmaer til at udvikle emballage eller indgå partnerskaber

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Jon Sundbo, RUC

Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Jon Sundbo, RUC Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Jon Sundbo, RUC Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Hvad er en oplevelse? 2 Hvad er oplevelsesøkonomi? Kaffen koster 100 kr + 50 kr oveni for musik Servicen

Læs mere

KAPITEL 3: ROSKILDE FESTIVAL

KAPITEL 3: ROSKILDE FESTIVAL EVENTBOOST Lær hvordan Roskildegruppen formår at hæve et måltid op til en madoplevelse, som samtidig styrker og brander Food Festival. Fødevarerne, maden og måltiderne bliver brugt som et strategisk virkemiddel

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013

Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013 Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013 Af Jesper Holm, Line Maria Bram Pedersen, Eva Diekmann og Runa Lund Sørensen GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1 of 5 Ansøgningsskema til: Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1. Ansøger Oplysninger om ansøger: Navn, adresse, kontaktperson samt øvrige kontaktoplysninger Syddjurs Kommune Lundbergsvej

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole

Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole Titel: Omstilling til økologi Dato: 26-10-2016 Tid: 09.00 16.00 Sted: Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, 6950 Ringkøbing, Denmark Deltagere: 17

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang!

Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang! 18. februar 2013 Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang! REFERAT for Workshop 2, der blev afholdt den 13. februar 2013, kl. 8.30 12.30 i Riddersalen på Nyborg Slot.

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Win-Win-Win: De regionale fødevareproducenter får ny mulighed for afsætning og erhvervsudviklingsmuligheder. Mere sund landbrugsdrift. København får sikker

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM. 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø. 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling

Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM. 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø. 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling 3:..vælger den lokale råvare & produktion 4:..fremtidssikrer gennem mangfoldighed 5:..søger

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Lokale produkter og fødevarer

Lokale produkter og fødevarer Lokale produkter og fødevarer Møn Biosfæreområdets værktøjskasse MØN BIOSFÆREOMRÅDE VÆRKTØJ MADE ON MØN 1 Introduktion Denne artikel hjælper dig med at få mest muligt ud af de mangfoldige lokale produkter

Læs mere

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst Invitation til projektet VærtSkaberVækst Det gode værtskab indebærer en vært, der tager gæsten alvorligt og imødekommer de ønsker og behov som gæsten har for at blive underholdt, udfordret og bevæget.

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

KANTINE & PERSONALERESTAURANT

KANTINE & PERSONALERESTAURANT KANTINE & PERSONALERESTAURANT SUBSTANS startede oprindelig med at drive kantinen på Nordisk Ministerråd. Det gjorde vi i nogle år, før vi så valgte at starte et nyt køkken op med vores frokosttilbud. I

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Nordjyske Skaldyr synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Denne opsamling sammendrager de undersøgelser der er foretaget på baggrund af delprojekterne i projektet Nordjyske Skaldyrs første fase.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER Vi vil være med til at gøre Odense landskendt som den kommune der systematisk arbejder med mad, måltider og ernæring i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Mad og Måltider

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner.

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Kort og godt Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Madindeks 2016 Hvor kommer danskernes mad fra? For tredje

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025

Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025 Punkt 4.1 Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025 FORSLAG: KFUM og KFUK i Danmark prioriterer frem mod 2025 sine aktiviteter inden for fem aktivitetsprofiler: Musik og Performance Festivaler og lejre

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 MEYER KANTINER - OM KUNDER OG CORPORAT KOMMUNIKATION Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 Jo bedre udbud jo bedre tilbud! og hvad er så et godt

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012 Velkommen Nye aktive på nye måder 27. Oktober 2012 Program for dagen 11.40-13.00 Velkommen og siden sidst med gæst i den varme stol Oplæg og diskussion om målgrupper 13.00-14.00 Frokost 14.00-15.50 Oplæg

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Klædt på til Network Marketing

Klædt på til Network Marketing Klædt på til Network Marketing Overvejer du at starte i Network Marketing eller er du netop blevet en del af denne spændende branche? Her finder du et par værktøjer til rygsækken - baseret på mine erfaringer

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Produktudvikling Smag dit produkt kurset er overtegnet 13.2. Roskilde Skab rammerne for dit produkt kurset er overtegnet 14.2. Roskilde Den smagsmæssige produktudvikling

Læs mere

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Organisering Køkkenløftet handler om at skabe bedre måltider for borgere, der spiser i offentlige institutioner. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Køkkenløftet

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

Jagter det gode liv på landet

Jagter det gode liv på landet 36 INTERVIEWS Jagter det gode liv på landet Der er ca. 30.000 deltidsbedrifter i Danmark. Deltidslandbruget i Danmark er kendetegnet ved en mangfoldighed i bedriftstyper, skabt gennem en bredde i deltidslandmandens

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere