Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013"

Transkript

1 Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013 Af Jesper Holm, Line Maria Bram Pedersen, Eva Diekmann og Runa Lund Sørensen

2

3 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013 Af Jesper Holm, Line Maria Bram Pedersen, Eva Diekmann og RunaLund Sørensen

4 Rapporten er finansieret af EU midler og skrevet af Jesper Holm, lektor ved Roskilde universitet, Kontakt: Line Maria Bram Pedersen, partner i Green InSight, Kontakt: Eva Diekmann, partner i Green InSight, Kontakt: Runa Lund Sørensen, Kandidatstuderende på Tek-Sam, Kontakt: ISBN

5 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 5 Indholsfortegnelse Motiverende indledning... 7 Et tilbageblik... 9 Metode hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået...13 Landbruget i oplevelsesøkonomien...23 Hvilken motivation fører til oplevelsesinnovation?...37 Fødevarenetværk og værdikæder...53 Erfaringer med salg og målgrupper...57 Gode råd til projektledere...65 Samlet konklusion...69 Litteraturliste...73

6 6

7 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 7 Motiverende indledning Den økologiske fødevaresektor i Danmark er internationalt kendt som et højkvalitetsbrand med en seriøs tilgang baseret på et stort engagement og høj innovation. Når danskere rejser udenlands, finder vi ofte frem til en række gourmetoplevelser på udsøgte steder eller tager på vinslotte, osteruter og lokale gårdbutikker i bjergene. Der er tilsvarende oplagte muligheder for at trække på det økologiske renommé og tilbyde, ikke bare udenlandske, men også danske turister et besøg ud i det økologiske fødevareland blandt de stødt voksende økologiske bedrifter og virksomheder i Danmark. København byder på internationale stjerneoplevelser i køkkener, men råvarerne kommer fra oplandet, og her tilbydes der en skat af innovative steder, hvor turister og gæster er velkomne på besøg og få smagsprøver, lære af stedernes praksis og høre om stedernes historie. Især de økologiske bedrifter rummer ofte engagerede ildsjæle, der gerne åbner dørene for kunder og besøgende. Der mangler imidlertid en systematisering på området, og vi ser stadig kun et fåtal af markedsførte fremstød for regionens fyrtårne på det økologiske område. Vi har den opfattelse, at der er mængder af potentialer for ved selvsyn at opleve og lære af de mange økologiske pionerer, der findes i region Sjælland. For at potentialerne kan indfris, skal bedrifterne og virksomhederne gøres interesserede og deltage i udviklingen af deres virke til at rumme mere systematiske satsninger på oplevelsesøkonomien. Turisme- og fødevareerhvervene skal gøres interesserede ved at opdage potentialer og ved at identificere de barrierer og udviklingsveje, der ligger foran et løft af den økologiske fødevaresektor ind i den kulinariske turisme. Vi har derfor, som en del af forsknings- og udviklingsprojektet Grønne regionale madoplevelser (GRO) i region Sjælland, haft ambitionen om at løfte sløret for beslutningstagere i turismeverdenen og i fødevaresektoren for disse potentialer, og udvikle ideer for en særlig form for oplevelsesdesign for de økologiske bedrifter og virksomheder i region Sjælland.

8

9 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 9 Et tilbageblik Baggrund for projektet En turistfører-uddannet økologisk landmand, en miljøforsker, en kandidat i miljø & oplevelsesøkonomi og en studerende i miljøplanlægning står bag nærværende rapport. Vi afrapporterer fra ca. 1,5 års arbejde på deltid i afsøgning og afprøvning af oplevelsesrettede tiltag over den økologiske del af region Sjællands fødevaresektor. Vi ansøgte i sin tid om at skabe et mindre projekt omkring økologiske bedrifter, og efter indstilling fra Vækstforum Sjælland og accept af GRO s projektledelse fik vi lejligheden til at koble os på GRO projektet det er vi taknemmelige for, og håber denne rapport vil blive brugbar fremadrettet i projektet. Vi havde forud igennem forskellige andre projekter gennemført en længere rejse for at opdage og udvikle miljøturisme som koncept i Danmark, som en nichestrategi for en mere bæredygtig turismesektor og som et forretningsområde. Herfra havde vi fået øje på en voksende interesse for kulinarisk turisme baseret på egnens lokale råvarer og for økologiske producenters store potentiale i at modtage besøgende og blive en del af oplevelsesøkonomien. Vi har taget afsæt i transitionsteoriens forestillinger om at omfattende innovationer indenfor sektorer, såsom turismesektoren, er baseret på eksperimenter og strategier blandt nicheaktører inden for forskellige udviklingsarenaer. Vi har herfra set opgaven i at designe en mere grøn turismesektor gennem eksperimenter og udvik-

10 10 Et tilbageblik lingsforsøg for turismemål, som baserer sig på involvering af selve oplevelsesgenstanden såsom destinationer og fødevaresektorens bedrifter og virksomheder. Ved at involvere den mest miljø- og sundhedsanpriste del af fødevaresektoren og især landbrugserhvervene - den økologiske sektor i en oplevelsesorienteret udvikling, har vi ambitionen om at bidrage til en nicheformering af økologisk turisme. For at dette skal kunne realiseres, er vi nød til at involvere fødevareerhvervene i udviklingen af den del af deres virke, der relaterer sig meget eksplicit til besøgendes oplevelser. Dvs. vi går på opdagelse i selve udformningen af oplevelserne, for at det skal kunne lade sig gøre at trække besøgende ud til landbrug og fødevareerhverv. Vi vil i det følgende afrapportere fra dele af dette søge- og udviklingsarbejde. Historik I projektet Den Lærerige Miljøoplevelse ( , Vækstforum Sjælland) fik vi opsporet en række stærke bedrifter blandt de økologiske landmænd, som var interesserede i at videreudvikle bedrifternes mere tilfældige åbning for besøgende til mere systematiske satsninger på oplevelser og ture for forskellige målgrupper. Vi fik her lejlighed til at afprøve arrangerede ture for personalegrupper, studerende og Politiken Plus, og vi efteruddannede turistførere i at udvikle særligt guidede arrangementer hertil. De økologiske landmænd viste interesse for at åbne bedrifterne for besøgende, diskutere særlige økologiske temaer med gæsterne og lade dem tage del i forskellige arrangementer og endda lade dem bespise samt møde familierne på gårdene. Op til COP15 klimatopmødet i 2009 arrangerede vi en række ture gennem Klimaekspressen, en hyret svensk biogasbus, der med guide tog forskellige målgrupper ud i klima- og miljøinnovative foregangsinitiativer, herunder også økologiske bedrifter. Herfra lærte vi en del om forskellige målgruppers behov for at gennemleve en række forskellige typer af oplevelser deltage, smage, klappe dyr, diskutere etc.. Derfra gik vi videre til en fokuseret indsats på det økologiske felt overfor skolebørn og oplandets økologiske bedrifter, bl.a. ved hjælp af midler fra FDB s skoletjenesteordning og Økologisk Landsforening. Her fik vi gennemprøvet børns forskellige måder at lære og engagere sig i landbruget på, herunder f.eks. hvordan man præsenterer og arbejder med landbrugsmaskiner og grøntsager gennem brug af forskellige sanseerfaringer og -opgaver. Desuden fik vi inviteret økologiske landmænd til at forklare og gennemføre ture for målgrupper, der fordrer klare og sanselige læringsforløb på gårdene. Disse projekter ledte os til, at ville afprøve en mere fokuseret indsats på en del af miljøturismens potentiale, nemlig de økologiske fødevarer og bedrifter. Vi ville se, om vi ud fra oplevelsesøkonomiens analysetradition sammen med landmænd kunne udvikle særlige koncepter for oplevelsessiden af økologien, der både kunne befordre læring og et forretningsgrundlag. Her ville vi gerne være med til at etablere et netværkssamarbejde mellem regionale kædeaktører indenfor det økologiske fødevareområde - landbrug, gartneri, vingårde, fødevareindustri, bryggerier, restaurant og detailhandel da der synes at være potentiale i at udvikle oplevelsestemaer og -ture i dette regi. Men før vi ville ansøge om

11 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 11 at opstarte sådanne netværk, mente vi, der var brug for et større vidensgrundlag på området. Vi ville derfor undersøge, hvordan eksisterende koncepter fungerer, og hvad andre landbrug kan lære fra dem, således at disse erfaringer ville kunne bruges fremadrettet til at skabe brugbare klynger og netværk i regionen. Vi havde tidligere konstateret en positiv interesse for økologiske oplevelser på de ture, som vi selv havde arrangeret, og en positiv reaktion fra en række af såvel turismens som landbrugets interessenter bl.a. fik vi Turismens Fællesråds initiativpris i 2010 og RUC s innovationspris i Vi stødte dog ofte på udfordringer i at få markedsført og solgt ture, og især ønskede vi at adressere målgrupper uden for erhvervsturismen: individuelle turister, dagsbesøgende, økologi-ansporede og grupper af foreningsengagerede kunder. For at understøtte, at denne niche i økologiske oplevelser ville kunne vokse sig til et robust forretningsområde, ville det fordre, at salg og markedsføring blev overtaget af nogle stærke spillere på markedet. Vi tog derfor kontakt til privatpolitiske aktører i feltet som havde et stort kundegrundlag: FDB og Økologisk Landsforening. Vi ville også afsøge muligheder for at lade individuelle besøgende såsom familier på cykel- eller bilferie samt medarbejdere i virksomheder med en økologisk kantineprofil, blive en del af kundegrundlaget for den økologiske oplevelsesindsats. Desuden så vi, at der mangler viden på området i forhold til, hvad oplevelsesøkonomien kan bidrage med for det økologiske landbrug både regionalt og for den enkelte bedrift. Vi ønskede derfor at indsamle erfaringer om, hvad der fungerer, og hvilke faldgrupper der kan identificeres på området.

12 12 Et tilbageblik

13 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 13 Metode hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået Metode og tilgang I dette kapitel gennemgås de metoder og tilgange, vi har benyttet igennem projektet. Hvad vi overordnet har arbejdet med, og hvorledes vi har grebet det an. 1. Kortlægning af regionens økologiprofil og udformning af rapport med statistisk oversigt, beskrivelse af en række fyrtårne og innovative virksomheder/bedrifter i regionen, markante netværk samt OPP-samarbejder. 2. Bearbejdning af tidligere erfaringer i Den Lærerige Miljøoplevelse og indtryk fra feltbesøg i syd-sveriges lokal-kulinariske og økologiske erhverv med henblik på design af oplevelsestiltag på økologiske bedrifter. 3. Besøg på en række økologiske bedrifter og virksomheder samt opsøgning af fødevareevents for at identificere udviklingspotentialer ud fra nuværende status 4. Indhentning af erfaringer på studieture til USA og Tyskland indenfor økologi og turisme, marketing og netværkssamarbejder 5. Design af tre koncepter for økologiske ture for tre forskellige målgrupper, to af dem i samararbejde med Økologisk Landsforening og FDB 6. Deltagelse på GRO workshops, seminarer og bidraget med oplæg på to konferencer Nedenfor gennemgår vi hvert enkelt af de ovenstående punkter, og i de følgende kapitler vil vi dernæst præsentere de erfaringer, som vi har gjort os igennem de forskellige initiativer.

14 14 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået Ad 1: Kortlægning Vi har opsporet regionens potentialer for økologiske oplevelser ved at gennemføre en systematisk kortlægning af region Sjælland for økologiske bedrifter, virksomheder, restaurationer/ caféer og events. Dette resulterede i skematiske oversigter, tre googlemaps med oversigter over økologiske steder, samt en rapport over økologien i region Sjælland. Vi ønskede med rapporten at bibringe regionens erhvervsaktører et indtryk af, hvor velkonsolideret den økologiske sektor er. Vi har desuden forsøgt at danne et økonomisk overblik over betydningen af den økologiske sektor i regionen (økonomisk både mikro- og makroorienteret og den økologiske betydning for region). Dette kan findes i GRO-rapporten: Region Sjællands Økologiprofil, RUC En sådan type af undersøgelse forelå ikke for regionen eller for andre danske regioner, hvorfor vi har gjort en del ud af at fremlægge de metodiske greb, som vi har gjort for at opspore samtlige økologiske bedrifter etc.. Billede 1: Googlemap over de registrerede økologiske bedrifter og virksomheder i region Sjælland. Oplysningerne om stedet kommer frem ved at trykke på det ønskede sted her eksempel fra Hvidløg og Vin.

15 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 15 I rapporten har vi lavet et overblik over alle registrerede økologiske landbrug, virksomheder og spisesteder i region Sjælland. Vi har ud fra vore egne besøg og opsøgende interviews udvalgt de særlige gårde med oplevelsespotentiale og gode historier, samt uddybet lidt mere om de forskellige typer af profiler, netværkssamarbejder og events disse gårde står for. Ud fra vores egne besøg på over 100 gårde har vi udformet en et-sides fakta-ark for hver gård og lagt det op på GRO s hjemmeside sammen med Økologiprofil-rapporten. For at honorere Sjællandsprojektets arbejde med bæredygtighed og sundhed i den kulinariske turisme, har vi søgt at analysere på de forskellige forudsætninger for tilknytningen af idé-sæt om bæredygtighed, sundhed og gennemskuelighed, der har været kendetegnende for økologien med skiftende forhold i fokus gennem de sidste 30 år. Vi har i rapporten reflekteret på følgende spørgsmål: Hvilke kvalitetsparametre og værdier er historisk tillagt økologien? Hvad er gennem de sidste 30 år blevet udgrænset og inkluderet? Vi havde også planlagt at ville svare på følgende spørgsmål: Hvordan er troværdigheden opretholdt for anprisningen af disse værdier? Men her fandt vi, at det var den nationale økomærkeordning og behandling i medierne, som er udslagsgivende for den generelle troværdighed for økologien. Mens det i lokalt eller regionalt regi snarere relaterer sig til kendskabet til producenterne, hvor netop landbrugsturisme og økologiske oplevelsestiltag kommer i centrum om end det ikke endnu er synderlig udviklet Ad 2: Design af økologisk oplevelsesinspirationskatalog Med udgivelsen af GRO-rapporten Økologiske Oplevelser Inspiration til satsning på kulinarisk økologi, fødevarer og landbrug trak vi alle vore erfaringer om design af forskellige typer af økologirettede oplevelser sammen i ét idékatalog for området. Vi har heri søgt at definere, hvad økologisk oplevelse er eller kan være, og ved brug af erfaringer fra oplevelsesøkonomien og erfaringspædagogik har vi argumenteret for betydningen af, at der skal arbejdes med den økologiske sektor ud fra en oplevelsesvinkel. I rapporten gennemgår vi en række eksempler på forskellige ture for grupper på økologiske bedrifter, og vi diskuterer muligheder for at bruge forskellige typer af apps til smartphones for ferieturister/individuelle besøgende på de økologiske gårde. Vi trækker på interessante erfaringer i Syd-Sverige, hvad angår kombinerede arrangementer og steder for økologi og kunst, og fremlægger en buket af ideer for inddragelse af hoteller, restaurationer og supermarkeder i markedsføring og tema-arrangementer. Rapporten har fået meget positive tilbagemeldinger, og det har derfor været nødvendigt at genoprykke to gange for at imødekomme efterspørgslen fra både forskere, praktikere, projektledere og landbruget. Den findes nu som ipaper på GRO s hjemmeside Ad 3: Besøg og potentialeopsporing Vi har ud fra en lang række gennemførte besøg identificeret og kontaktet nøglepersoner i den

16 16 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået økologiske sektor med det formål at indhente erfaringer om eksisterende oplevelsespraksisser, samt for at identificere nye samarbejdspartnere og besøgssteder. Ved at samle erfaringerne fra tidligere projekter, som vi har deltaget i, og vores arbejde i dette projekt er følgende et overblik over typer af steder og personer, vi har besøgt: Interessante økologiske fødevareproducenter, der arbejder med nicheproduktion, forædling af fødevarer etc.. Her har vi gennemført ca. 75 besøg. Oplevelsesvirksomheder, såsom restauranter og hoteller med særligt økologisk og oplevelsesbaserede produkter. Her har vi gennemført ca. 25 besøg. Økologiske madevents, og andre erfaringer fra de events, der med succes bliver afholdt i Danmark i øvrigt (såsom høstmarked, bagekoncert etc.). Her har vi gennemført ca. 15 besøg. Økologiske sektor-interessenter. Her har vi haft en række møder med ca. 6 forskellige instanser. Ad 4. Inspirationsture til Tyskland og USA Vi tog til Berlin og Pommern i Tyskland for at finde ud af, hvad der udgjorde nogle af de bedste besøgsmål indenfor økologisk og biodynamisk nicheproduktion med markedsførte, kulinariske oplevelser, grøn kulinarisk turisme og grønne events. Vi besøgte større og mindre bedrifter med besøgslandbrug, markedsdage og tæt samarbejde med regionaløkologisk afsætnings- og samarbejdsorganisation. Vi besøgte markedspladser, økosupermarkeder og økohoteller i Berlin for at erfare fra-by-til-land relationerne og den oplevelsesrettede kommunikation fra landbruget til byboerne. Vi identificerede her salgs- og markedsføringskanaler imellem Berlin og omgivelsernes bedrifter, en regionaløkologisk

17 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 17 samarbejdsorganisation for priser, markedsføring og også arrangement af ture, og opsporede user-producer relationens oplevelsessider. På en studietur til USA (finansieret fra andet legat) var formålet at indsamle erfaringer fra aktører, der arbejder i krydsfeltet imellem oplevelsesøkonomi, bæredygtig udvikling og fødevarer. Der blev besøgt økologiske bedrifter og vingårde, flere typer farmers-marked, festivaller, uddannelsesinstitutioner og grønne turoperatører, der arbejde med grøn turisme. Vi undersøgte deres motiver for at arbejde, som de gjorde, hvilke fordele og ulemper der kunne identificeres ved deres værdikædesamarbejder, og hvorledes de helt konkret greb oplevelsesøkonomi an. Vi oplevede i USA arbejdet med lokalproduktion igennem New Yorks mange farmers-markeder. Vi stiftede bekendtskab med den amerikanske version af Bybien, mødte folk der underviste skolebørn i fødevarer, kompost og økologi. Vi oplevede guidede ture med fokus på gastronomien i byen, der koblede historiefortælling og smagsprøver rundt i byen. Vi fik kendskab til nye former for kunderelationer igennem medejerskaber, medlemskaber og innovative møder, der var med til at sikre helårslandbrug i yderområder. Ad 5: Udvikling af tre koncepter og turpakker for forskellige målgrupper På baggrund af erfaringerne indhentet i Danmark, Tyskland, USA og Sverige, samt ved inddragelse af interessenter i værdikæden, har vi udviklet tre nye koncepter, der bygger på den indhentede viden samt de involverede partneres forskellige spidskompetencer. I turene har vi lagt vægt på aktiv inddragelse, læring og medskabelse af oplevelserne fra deltagernes side (co-creation), således at nye indsigter vil kunne opstå under oplevelsen, og det lagres som en god erfaring. Følgende former for koncepttyper har vi udviklet og forsøgt at sælge: Pakketure for FDB og ØL s medlemsgrupper: to salgbare ture i regionen, der favner både det kulinariske og det kulturelle aspekt, samt giver en faglig indsigt i fødevarernes vej fra jord til bord. Her har vi fokuseret på Fejø s økologiske æbleplantager og tilhørende mosterier samt Knuthenlunds femstjernede økologiske gods. Pakketure for virksomheder: deres konferenceafdelinger, event- og HR-afdelinger. Her har vi udviklet en dagstur rundt omkring Møns og Nyords økologiske specialvirksomheder og sammen med disse designet forskellige oplevelsespakker.. Pakketur for økologisk interesserede forbrugere: Her udviklede vi og udbød en cykeltur fra Køge station, hvor deltagerne skulle ud og besøge bryggerier og økologiske bedrifter Ad 6: Workshops, konferencer og events Vi har deltaget på to konferencer med artikler fra projektet, hvor en krydsning mellem transitionsteori og oplevelsesøkonomi har været afsættet for fremlæggelse og diskussion af projektets resultater. På RUC deltog vi i juni 2012 med en artikel til konferencen Innovating the Experience-Economy - Design, Consumption, Concepts. På Sorø Storekro deltog vi i august 2012 med en artikel på NJL-konferencen Local Food a step towards better and more environmentally friendly products. Artiklen herfra er bearbejdet og optaget i tidsskriftet Acta Agricultura Scandinavia. Følgende events og seminarer har vi i øvrigt deltaget i:

18 18 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået Mad Food X-camp og efterfølgende foodevent, Refshaleøen sommeren 2011 Sydhavsøernes frugtfestival, Saxkjøbing 2012 GRO-Fødevareplatform-konferencen om lokale kulinariske produkter, Torvehallerne, oktober 2012 Green Business Cases in the Tourist Sector, Tivoli april 2012 Aktiv ferieturisme konference, Roskilde januar 2012 Sydfyns Fødevarefestival, juni 2012 Temadag i Økologisk Landsforening om markedsføring, 2012 Region Sjællands økologiprofil I vores arbejde med region Sjællands økologiske profil har vi identificeret en hel del interessante tendenser og tal for regionens økologiprofil. Nedenfor har vi valgt at fremhæve de mest centrale dele. Økologiske bedrifter og virksomheder som fyrtårne for oplevelsesinnovationer Mens økologisektoren, hvad angår arealudbredelse og afgrøder, ikke repræsenterer en synderlig stor del af landbrugssektoren opmålt i bedrifter og virksomheder set i forhold til resten af Danmark, så er der tale om en markant sektor med en række kendte profiler blandt regionens over 400 økologiske landbrugsbedrifter og 100 fødevarevirksomheder med økologiske produkter. Markante i den forstand at der er tale om en sektor, der er i udvikling, hvad angår kvalitet og typer af økologiske fødevareprodukter, og vi finder iblandt dem et nuanceret udbud af innovative bedrifter og virksomheder, hvis brands og produkter befinder sig synligt på menukortet for såvel øko-affinados, såvel som os andre. Et dommerpanel af gourmetkokke og madeksperter har på den årlige økologikonkurrence, Politikens Økologisk Guld, i 2011 udvalgt syv vindere i forskellige kategorier, hvoraf der var fire vindere fra Region Sjælland. Vinderne i regionen blev: Økologisk Fåresødmælk fra Knuthenlund, Lottes hvidløg fra Hvidløg og Vin, Vejrø Plantage Unghane Grand Cru fra Gråsten Fjerkræ og Hansens Uskyldige fra Hansens Flødeis. Producenterne kan fremover pryde produktets emballage med konkurrencens gyldne Ø-logo.

19 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 19 Centrale elementer i Region Sjællands Økoprofil Der er 396 økologiske bedrifter i Region Sjælland, samt 164 virksomheder, der beskæftiger sig med økologisk forarbejdning, levering og salg af økologiske varer. Antallet af bedrifter og virksomheder, der beskæftiger sig med økologi er reelt nok en del højere, idet vi har kendskab til flere ikke-certificerede steder, der arbejder efter de økologiske principper og metoder, men som ikke kan overkomme den administrative kontrol eller ikke ønsker den. Den økologiske sektor i Danmark har for nuværende stået stærkere igennem den økonomiske krise end den konventionelle, og mens der opleves en tilbagegang gennemsnitligt i landbrugsarealet, så er den økologiske sektor vokset. Det økologiske landbrug har gennemgået en høj vækst både i antal af bedrifter og i arealomlægningen siden indførelsen af den første økologiske lovgivning. Detailomsætningen af økologiske produkter er steget de seneste par år både i omsætningen i kroner og i omfang. Der har været en stigning i eksporten af økologiske produkter, men Danmark importerer også i stigende omfang økologiske produkter særligt de animalske produkter, såsom kød og mælk har haft kraftig eksportvækst. Region Sjælland er ikke den region med flest hektar økologisk landbrug, men arealomlægningen til økologi har været voksende. I øjeblikket bliver der omlagt hektar om året til økologisk produktion på landsplan, men hvis regeringens målsætninger skal følges, skal det tal helt op på hektarer årligt. Region Sjælland har derfor et potentiale. Der er også gode muligheder for at Region Sjælland kan fremme brugerdreven innovation i den økologiske sektor, idet størstedelen af aftagerne af økologiske produkter er beboende på Sjælland. Her er også potentialet for økologiske oplevelsesinnovation. Udover de aktuelle initiativer på øget offentligt forbrug og fokus på større eksport af økologiske varer, taler Økologisk Landsforening for eksperimenter med nye ejerformer og finansieringsmuligheder, for eksempel delvist forbrugerejede landbrug. Der er også muligheder i at dyrke økologisk i de sårbare vandområder, der transportere vand til byerne. Regionen huser en række forbruger-, producent- og fødevarepolitiske netværk, hvor der udvikles lokale og regionale fødevarepolitiske tiltag, udveksles fælles innovationssatsninger, og tages tiltag til en række markante events. Disse netværk er sammen med en række vigtige produktkæder et vigtigt afsæt for kommende innovationstiltag, herunder også af den oplevelsesrettede slags. Lejre kommune er landskendt som førende økologi-kommune, hvor der satses på optimering af den økologiske sektors lokaløkonomiske forankring og bredere robusthed. Her er man pionerer i et forsøg på at udvikle innovative OPP-relationer og afprøve matrixbedrifter, som et koncept for udvidede produktkæde- og landbrugssamarbejder.

20 20 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået I Region Sjælland eksisterer helt unikke (økologiske) mejerier med gourmet-oste og mælkeprodukter på Knuthenlund, Marjattas gårdmejeri, Kragebjerggaard og Osted Mejeri. Her er et meget bredt sortiment af såvel hverdagens madprodukter, såvel som gourmetvarer. Her kan man komme i tæt kontakt med personalet bag varerne og nærmere smage og studere fremstillingsprocessen. I regionen kan vi finde noget så sjældent som økologiske kryddersnapse og whisky på Braunsteins bryggeri, der også har økologisk øl i produktionen. Og også Herslev øl er et unikt kvalitetsprodukt med et bredt økologisk sortiment. Begge bryggerier og destillerier er åbne for besøg og er samtidig orienterede mod lokale råvarer. De fleste kender også det anarkistiske Søbogaard, der fremstiller en meget bred vifte af økologiske sodavand og syltetøj, der bl.a. serveres i de københavnske cafémiljøer. Meyers køkken slår også sine folder på Sakskjøbing Hotel, hvor størstedelen af maden er økologisk og fungerer som et udstillingsvindue for Meyers forskellige produkter, bl.a. cider fra Kernegården og frugt fra Lilleø. Regionen rummer også en række unikke biodynamiske producenter indenfor gartneri, den urtemedicinske branche, mejeri og krydderier: Birkemosegård med et bredt udvalg af grønt, frugt og kød, Kragebjerggaard med asparges, mælkesyrede grøntsager og ost, Marjatta Gartneriet Vidarslund, samt Strandegården med urter og blomster. Endelig skal nævnes, at regionen også huser noget så sjældent som en økologisk slagterbutik, Slagtergaarden, der henter kød fra omegnens økologisk bedrifter og leverer et meget bredt sortiment af pølser og andet pålæg, der er fuldt ud på højde med Kultorvets slagter i København. på hele Sjælland. Dragsholm Slots nordiske køkken og Saxkjøbing Hotels ditto skal også nævnes for sine top-kulinariske profiler baseret på et sortiment af lokalområdets urter og tang, samt grøntsager og kød fra økologiske bedrifter. På Sjælland findes også Krogagergård s bed & breakfast med økologisk slagter og diverse sortiment af grønt og korn, der også sælges i kasse-abonnementsordning Der er Skee is, der fremstiller unik kvalitets-is, som sælges rundt omkring i Danmark, bl.a. gennem Irma, og som ydermere eksporteres til Tyskland. Der er Møn Økologisk med vinproduktion, asparges, og et nyligt åbnet sted: Det gastronomiske værksted og køkken. Det skal både kunne bistå lokale fødevareproducenter med udvikling af kvalitetsfødevarer, og fungere som workshop og kursuscenter, hvortil kommer

21 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 21 driften af en økologiske restaurant med salg af dansk produceret vin. I dag er en del af disse steder omtalt på Østdansk Turismes hjemmeside for kulinariske kvalitetsprodukter. Det er her oplagt at satse på udvidede oplevelser, der knytter sig til disse producenter og produkter, om det så er ferieturister eller kunder, der gennem formidling via hjemmesider, restauranter og cafeer eller supermarkeder kan komme på udflugt dertil, eller erhvervsturister, organisationer eller institutioner, der laves tilrettelagte ture for (se Pedersen, Diekmann og Holm, 2011). Nogle af de mest markante økologiske landbrug og virksomheder i Region Sjælland, som vi indtil nu finder interessante af arbejde videre med i en oplevelsesøkonomisk sammenhæng, er følgende: Dertil er der en række bedrifter og virksomheder, der er godt på vej med nye initiativer, der kan blive interessante i en oplevelsesøkonomisk sammenhæng: således Lisehøj (sortbrogede grise, får, fjerkræ), Nørbys grøntsager, Bakkegården (jordbær m.m.), og Valnøddelund (hjorte og grønt). På hver deres måde skiller de sig særligt ud fra mængden af økologiske producenter. De har formået at skabe en opmærksomhed omkring deres profil og derved tilføje merværdi til deres produkt eller blot sikre en høj afsætning af deres varer. Heriblandt er der fyrtårne indenfor den økologiske sektor i region Sjælland, som er med til at sætte fokus på regionen og øge detailhandelen på hver deres vis. Mineslund - Asnæsgården Kernegården Knuthenlund Gods Vinperlen Braunstein bryggeri Herslev bryggeri Krogagergård Osted mejeri Kragebjerggaard Viskingegård Grønninggaard Skovlygården Søbogaard Skee is Strandegaarden Marjattas mejeri og gartneri Slagtergaarden Hansens is Sakskøbing Hotel Møn Økologisk Kieselgården Frydenholm Mannerup møllegård Hvidløg og vin Kuldsminde

22 22 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået

23 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 23 Landbruget i oplevelsesøkonomien De økologiske landmænd i oplevelseserhvervet I Region Sjælland er der 396 økologiske bedrifter, samt 164 virksomheder, der beskæftiger sig med økologisk forarbejdning, levering og salg af økologiske varer. Herunder er der et antal af dem, som arbejder strategisk med oplevelser, men hvordan indgår disse i oplevelsesøkonomien? Indenfor oplevelsesøkonomien arbejder man med forskellige typer af brancher, som traditionelt arbejder med oplevelser og dem, som kan gøre det som et tillæg til deres eksisterende produkter. I rapporten Vækst via oplevelser fra erhvervsministeren 2007, defineres oplevelseserhvervet som værende turistattraktioner, hoteller, gastronomi, arkitektur etc. Her menes alle, der producerer oplevelser. Indenfor oplevelseserhvervene er der en mindre gruppe, som de betegner det kreative erhverv, herunder musik, arkitektur, radio, og tv etc.. Udenfor oplevelseserhvervene befinder det øvrige erhvervsliv sig. De som ikke traditionelt sælger oplevelser, men som kan have gavn af oplevelsesøkonomien i deres forretningsudvikling. Således viser en af de første nationale analyser, at det øvrige erhvervsliv også har muligheder og udbytte af at benytte oplevelsesøkonomiske tiltag (Erhvervsministeriet 2007). Figuren nedenfor viser Erhvervsministeriets inddeling af brancherne. Fra de undersøgelser vi har lavet, kan vi identificere økologiske virksomheder, der gør brug af de kreative erhverv ved fx at bruge designfirmaer til at udvikle emballage eller indgå partnerskaber

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Produktudvikling Smag dit produkt kurset er overtegnet 13.2. Roskilde Skab rammerne for dit produkt kurset er overtegnet 14.2. Roskilde Den smagsmæssige produktudvikling

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Smagsoplevelser som turismeprodukter

Smagsoplevelser som turismeprodukter Hvem er jeg: Uddannet cand. mag i historie og sproglig kommunikation og formidling i 2005 Siden da har mit arbejde været centreret omkring gastronomi og fødevarer i forskellige konstellationer. På Samvittigheden:

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 MEYER KANTINER - OM KUNDER OG CORPORAT KOMMUNIKATION Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 Jo bedre udbud jo bedre tilbud! og hvad er så et godt

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

GRATIS KURSUSTILBUD TIL: BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G

GRATIS KURSUSTILBUD TIL: BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G GRATIS KURSUSTILBUD TIL: GÅRDBUTIKKER CAFÉER MINDRE FØDEVAREVIRKSOMHEDER BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G 1 3.0 1 2 6.0 2. O G 0 5.0 3.2 0 1 4 9-16 S K

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 Mad Events Byliv Rejse Lige midt i København ligger Danmarks nye højskole: Suhrs Madakademiet. Her får du masser af hands-on i køkkenerne, møder nogle af byens bedste kokke

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus

Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus En bred kreds af partnere skaber i 2012 en festival for alle de mennesker, kokke, producenter, udviklere og avlere, der forbedrer og udvikler den danske

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget madværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mad og hygiejne 4 Fødevarebevidsthed 5 Madlavning 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget madværksted

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST

LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST Vores Problemstilling Med udgangspunkt i Fælleskøkkenet ELBO I/S målsætning om at sætte brugeren i centrum; Hvordan kan vi kan

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Når man kan og vil selv

Når man kan og vil selv Når man kan og vil selv Baggrund Køb fritidsbrug 1989 Omlagt til økologi i 1995 24.000 høns og 36.000 hønniker 180 Ha foderproduktion til eget forbrug Hønsegårde, grovfoder, korn, overdrev og naturarealer

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter

MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter 17 October 2013 Web version MAPP MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter Det er med glæde, at vi kan invitere dig til den årlige MAPP-konference tirsdag den

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen LB ANALYSE Stefan Brendstrup Evalueringsrapport GRO Grønne regionale madoplevelser 3 Indhold 1 Indledning 4 2 Hvad skal evalueringen svare på? 6 3 Ny

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere