Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013"

Transkript

1 Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013 Af Jesper Holm, Line Maria Bram Pedersen, Eva Diekmann og Runa Lund Sørensen

2

3 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013 Af Jesper Holm, Line Maria Bram Pedersen, Eva Diekmann og RunaLund Sørensen

4 Rapporten er finansieret af EU midler og skrevet af Jesper Holm, lektor ved Roskilde universitet, Kontakt: Line Maria Bram Pedersen, partner i Green InSight, Kontakt: Eva Diekmann, partner i Green InSight, Kontakt: Runa Lund Sørensen, Kandidatstuderende på Tek-Sam, Kontakt: ISBN

5 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 5 Indholsfortegnelse Motiverende indledning... 7 Et tilbageblik... 9 Metode hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået...13 Landbruget i oplevelsesøkonomien...23 Hvilken motivation fører til oplevelsesinnovation?...37 Fødevarenetværk og værdikæder...53 Erfaringer med salg og målgrupper...57 Gode råd til projektledere...65 Samlet konklusion...69 Litteraturliste...73

6 6

7 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 7 Motiverende indledning Den økologiske fødevaresektor i Danmark er internationalt kendt som et højkvalitetsbrand med en seriøs tilgang baseret på et stort engagement og høj innovation. Når danskere rejser udenlands, finder vi ofte frem til en række gourmetoplevelser på udsøgte steder eller tager på vinslotte, osteruter og lokale gårdbutikker i bjergene. Der er tilsvarende oplagte muligheder for at trække på det økologiske renommé og tilbyde, ikke bare udenlandske, men også danske turister et besøg ud i det økologiske fødevareland blandt de stødt voksende økologiske bedrifter og virksomheder i Danmark. København byder på internationale stjerneoplevelser i køkkener, men råvarerne kommer fra oplandet, og her tilbydes der en skat af innovative steder, hvor turister og gæster er velkomne på besøg og få smagsprøver, lære af stedernes praksis og høre om stedernes historie. Især de økologiske bedrifter rummer ofte engagerede ildsjæle, der gerne åbner dørene for kunder og besøgende. Der mangler imidlertid en systematisering på området, og vi ser stadig kun et fåtal af markedsførte fremstød for regionens fyrtårne på det økologiske område. Vi har den opfattelse, at der er mængder af potentialer for ved selvsyn at opleve og lære af de mange økologiske pionerer, der findes i region Sjælland. For at potentialerne kan indfris, skal bedrifterne og virksomhederne gøres interesserede og deltage i udviklingen af deres virke til at rumme mere systematiske satsninger på oplevelsesøkonomien. Turisme- og fødevareerhvervene skal gøres interesserede ved at opdage potentialer og ved at identificere de barrierer og udviklingsveje, der ligger foran et løft af den økologiske fødevaresektor ind i den kulinariske turisme. Vi har derfor, som en del af forsknings- og udviklingsprojektet Grønne regionale madoplevelser (GRO) i region Sjælland, haft ambitionen om at løfte sløret for beslutningstagere i turismeverdenen og i fødevaresektoren for disse potentialer, og udvikle ideer for en særlig form for oplevelsesdesign for de økologiske bedrifter og virksomheder i region Sjælland.

8

9 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 9 Et tilbageblik Baggrund for projektet En turistfører-uddannet økologisk landmand, en miljøforsker, en kandidat i miljø & oplevelsesøkonomi og en studerende i miljøplanlægning står bag nærværende rapport. Vi afrapporterer fra ca. 1,5 års arbejde på deltid i afsøgning og afprøvning af oplevelsesrettede tiltag over den økologiske del af region Sjællands fødevaresektor. Vi ansøgte i sin tid om at skabe et mindre projekt omkring økologiske bedrifter, og efter indstilling fra Vækstforum Sjælland og accept af GRO s projektledelse fik vi lejligheden til at koble os på GRO projektet det er vi taknemmelige for, og håber denne rapport vil blive brugbar fremadrettet i projektet. Vi havde forud igennem forskellige andre projekter gennemført en længere rejse for at opdage og udvikle miljøturisme som koncept i Danmark, som en nichestrategi for en mere bæredygtig turismesektor og som et forretningsområde. Herfra havde vi fået øje på en voksende interesse for kulinarisk turisme baseret på egnens lokale råvarer og for økologiske producenters store potentiale i at modtage besøgende og blive en del af oplevelsesøkonomien. Vi har taget afsæt i transitionsteoriens forestillinger om at omfattende innovationer indenfor sektorer, såsom turismesektoren, er baseret på eksperimenter og strategier blandt nicheaktører inden for forskellige udviklingsarenaer. Vi har herfra set opgaven i at designe en mere grøn turismesektor gennem eksperimenter og udvik-

10 10 Et tilbageblik lingsforsøg for turismemål, som baserer sig på involvering af selve oplevelsesgenstanden såsom destinationer og fødevaresektorens bedrifter og virksomheder. Ved at involvere den mest miljø- og sundhedsanpriste del af fødevaresektoren og især landbrugserhvervene - den økologiske sektor i en oplevelsesorienteret udvikling, har vi ambitionen om at bidrage til en nicheformering af økologisk turisme. For at dette skal kunne realiseres, er vi nød til at involvere fødevareerhvervene i udviklingen af den del af deres virke, der relaterer sig meget eksplicit til besøgendes oplevelser. Dvs. vi går på opdagelse i selve udformningen af oplevelserne, for at det skal kunne lade sig gøre at trække besøgende ud til landbrug og fødevareerhverv. Vi vil i det følgende afrapportere fra dele af dette søge- og udviklingsarbejde. Historik I projektet Den Lærerige Miljøoplevelse ( , Vækstforum Sjælland) fik vi opsporet en række stærke bedrifter blandt de økologiske landmænd, som var interesserede i at videreudvikle bedrifternes mere tilfældige åbning for besøgende til mere systematiske satsninger på oplevelser og ture for forskellige målgrupper. Vi fik her lejlighed til at afprøve arrangerede ture for personalegrupper, studerende og Politiken Plus, og vi efteruddannede turistførere i at udvikle særligt guidede arrangementer hertil. De økologiske landmænd viste interesse for at åbne bedrifterne for besøgende, diskutere særlige økologiske temaer med gæsterne og lade dem tage del i forskellige arrangementer og endda lade dem bespise samt møde familierne på gårdene. Op til COP15 klimatopmødet i 2009 arrangerede vi en række ture gennem Klimaekspressen, en hyret svensk biogasbus, der med guide tog forskellige målgrupper ud i klima- og miljøinnovative foregangsinitiativer, herunder også økologiske bedrifter. Herfra lærte vi en del om forskellige målgruppers behov for at gennemleve en række forskellige typer af oplevelser deltage, smage, klappe dyr, diskutere etc.. Derfra gik vi videre til en fokuseret indsats på det økologiske felt overfor skolebørn og oplandets økologiske bedrifter, bl.a. ved hjælp af midler fra FDB s skoletjenesteordning og Økologisk Landsforening. Her fik vi gennemprøvet børns forskellige måder at lære og engagere sig i landbruget på, herunder f.eks. hvordan man præsenterer og arbejder med landbrugsmaskiner og grøntsager gennem brug af forskellige sanseerfaringer og -opgaver. Desuden fik vi inviteret økologiske landmænd til at forklare og gennemføre ture for målgrupper, der fordrer klare og sanselige læringsforløb på gårdene. Disse projekter ledte os til, at ville afprøve en mere fokuseret indsats på en del af miljøturismens potentiale, nemlig de økologiske fødevarer og bedrifter. Vi ville se, om vi ud fra oplevelsesøkonomiens analysetradition sammen med landmænd kunne udvikle særlige koncepter for oplevelsessiden af økologien, der både kunne befordre læring og et forretningsgrundlag. Her ville vi gerne være med til at etablere et netværkssamarbejde mellem regionale kædeaktører indenfor det økologiske fødevareområde - landbrug, gartneri, vingårde, fødevareindustri, bryggerier, restaurant og detailhandel da der synes at være potentiale i at udvikle oplevelsestemaer og -ture i dette regi. Men før vi ville ansøge om

11 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 11 at opstarte sådanne netværk, mente vi, der var brug for et større vidensgrundlag på området. Vi ville derfor undersøge, hvordan eksisterende koncepter fungerer, og hvad andre landbrug kan lære fra dem, således at disse erfaringer ville kunne bruges fremadrettet til at skabe brugbare klynger og netværk i regionen. Vi havde tidligere konstateret en positiv interesse for økologiske oplevelser på de ture, som vi selv havde arrangeret, og en positiv reaktion fra en række af såvel turismens som landbrugets interessenter bl.a. fik vi Turismens Fællesråds initiativpris i 2010 og RUC s innovationspris i Vi stødte dog ofte på udfordringer i at få markedsført og solgt ture, og især ønskede vi at adressere målgrupper uden for erhvervsturismen: individuelle turister, dagsbesøgende, økologi-ansporede og grupper af foreningsengagerede kunder. For at understøtte, at denne niche i økologiske oplevelser ville kunne vokse sig til et robust forretningsområde, ville det fordre, at salg og markedsføring blev overtaget af nogle stærke spillere på markedet. Vi tog derfor kontakt til privatpolitiske aktører i feltet som havde et stort kundegrundlag: FDB og Økologisk Landsforening. Vi ville også afsøge muligheder for at lade individuelle besøgende såsom familier på cykel- eller bilferie samt medarbejdere i virksomheder med en økologisk kantineprofil, blive en del af kundegrundlaget for den økologiske oplevelsesindsats. Desuden så vi, at der mangler viden på området i forhold til, hvad oplevelsesøkonomien kan bidrage med for det økologiske landbrug både regionalt og for den enkelte bedrift. Vi ønskede derfor at indsamle erfaringer om, hvad der fungerer, og hvilke faldgrupper der kan identificeres på området.

12 12 Et tilbageblik

13 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 13 Metode hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået Metode og tilgang I dette kapitel gennemgås de metoder og tilgange, vi har benyttet igennem projektet. Hvad vi overordnet har arbejdet med, og hvorledes vi har grebet det an. 1. Kortlægning af regionens økologiprofil og udformning af rapport med statistisk oversigt, beskrivelse af en række fyrtårne og innovative virksomheder/bedrifter i regionen, markante netværk samt OPP-samarbejder. 2. Bearbejdning af tidligere erfaringer i Den Lærerige Miljøoplevelse og indtryk fra feltbesøg i syd-sveriges lokal-kulinariske og økologiske erhverv med henblik på design af oplevelsestiltag på økologiske bedrifter. 3. Besøg på en række økologiske bedrifter og virksomheder samt opsøgning af fødevareevents for at identificere udviklingspotentialer ud fra nuværende status 4. Indhentning af erfaringer på studieture til USA og Tyskland indenfor økologi og turisme, marketing og netværkssamarbejder 5. Design af tre koncepter for økologiske ture for tre forskellige målgrupper, to af dem i samararbejde med Økologisk Landsforening og FDB 6. Deltagelse på GRO workshops, seminarer og bidraget med oplæg på to konferencer Nedenfor gennemgår vi hvert enkelt af de ovenstående punkter, og i de følgende kapitler vil vi dernæst præsentere de erfaringer, som vi har gjort os igennem de forskellige initiativer.

14 14 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået Ad 1: Kortlægning Vi har opsporet regionens potentialer for økologiske oplevelser ved at gennemføre en systematisk kortlægning af region Sjælland for økologiske bedrifter, virksomheder, restaurationer/ caféer og events. Dette resulterede i skematiske oversigter, tre googlemaps med oversigter over økologiske steder, samt en rapport over økologien i region Sjælland. Vi ønskede med rapporten at bibringe regionens erhvervsaktører et indtryk af, hvor velkonsolideret den økologiske sektor er. Vi har desuden forsøgt at danne et økonomisk overblik over betydningen af den økologiske sektor i regionen (økonomisk både mikro- og makroorienteret og den økologiske betydning for region). Dette kan findes i GRO-rapporten: Region Sjællands Økologiprofil, RUC En sådan type af undersøgelse forelå ikke for regionen eller for andre danske regioner, hvorfor vi har gjort en del ud af at fremlægge de metodiske greb, som vi har gjort for at opspore samtlige økologiske bedrifter etc.. Billede 1: Googlemap over de registrerede økologiske bedrifter og virksomheder i region Sjælland. Oplysningerne om stedet kommer frem ved at trykke på det ønskede sted her eksempel fra Hvidløg og Vin.

15 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 15 I rapporten har vi lavet et overblik over alle registrerede økologiske landbrug, virksomheder og spisesteder i region Sjælland. Vi har ud fra vore egne besøg og opsøgende interviews udvalgt de særlige gårde med oplevelsespotentiale og gode historier, samt uddybet lidt mere om de forskellige typer af profiler, netværkssamarbejder og events disse gårde står for. Ud fra vores egne besøg på over 100 gårde har vi udformet en et-sides fakta-ark for hver gård og lagt det op på GRO s hjemmeside sammen med Økologiprofil-rapporten. For at honorere Sjællandsprojektets arbejde med bæredygtighed og sundhed i den kulinariske turisme, har vi søgt at analysere på de forskellige forudsætninger for tilknytningen af idé-sæt om bæredygtighed, sundhed og gennemskuelighed, der har været kendetegnende for økologien med skiftende forhold i fokus gennem de sidste 30 år. Vi har i rapporten reflekteret på følgende spørgsmål: Hvilke kvalitetsparametre og værdier er historisk tillagt økologien? Hvad er gennem de sidste 30 år blevet udgrænset og inkluderet? Vi havde også planlagt at ville svare på følgende spørgsmål: Hvordan er troværdigheden opretholdt for anprisningen af disse værdier? Men her fandt vi, at det var den nationale økomærkeordning og behandling i medierne, som er udslagsgivende for den generelle troværdighed for økologien. Mens det i lokalt eller regionalt regi snarere relaterer sig til kendskabet til producenterne, hvor netop landbrugsturisme og økologiske oplevelsestiltag kommer i centrum om end det ikke endnu er synderlig udviklet Ad 2: Design af økologisk oplevelsesinspirationskatalog Med udgivelsen af GRO-rapporten Økologiske Oplevelser Inspiration til satsning på kulinarisk økologi, fødevarer og landbrug trak vi alle vore erfaringer om design af forskellige typer af økologirettede oplevelser sammen i ét idékatalog for området. Vi har heri søgt at definere, hvad økologisk oplevelse er eller kan være, og ved brug af erfaringer fra oplevelsesøkonomien og erfaringspædagogik har vi argumenteret for betydningen af, at der skal arbejdes med den økologiske sektor ud fra en oplevelsesvinkel. I rapporten gennemgår vi en række eksempler på forskellige ture for grupper på økologiske bedrifter, og vi diskuterer muligheder for at bruge forskellige typer af apps til smartphones for ferieturister/individuelle besøgende på de økologiske gårde. Vi trækker på interessante erfaringer i Syd-Sverige, hvad angår kombinerede arrangementer og steder for økologi og kunst, og fremlægger en buket af ideer for inddragelse af hoteller, restaurationer og supermarkeder i markedsføring og tema-arrangementer. Rapporten har fået meget positive tilbagemeldinger, og det har derfor været nødvendigt at genoprykke to gange for at imødekomme efterspørgslen fra både forskere, praktikere, projektledere og landbruget. Den findes nu som ipaper på GRO s hjemmeside Ad 3: Besøg og potentialeopsporing Vi har ud fra en lang række gennemførte besøg identificeret og kontaktet nøglepersoner i den

16 16 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået økologiske sektor med det formål at indhente erfaringer om eksisterende oplevelsespraksisser, samt for at identificere nye samarbejdspartnere og besøgssteder. Ved at samle erfaringerne fra tidligere projekter, som vi har deltaget i, og vores arbejde i dette projekt er følgende et overblik over typer af steder og personer, vi har besøgt: Interessante økologiske fødevareproducenter, der arbejder med nicheproduktion, forædling af fødevarer etc.. Her har vi gennemført ca. 75 besøg. Oplevelsesvirksomheder, såsom restauranter og hoteller med særligt økologisk og oplevelsesbaserede produkter. Her har vi gennemført ca. 25 besøg. Økologiske madevents, og andre erfaringer fra de events, der med succes bliver afholdt i Danmark i øvrigt (såsom høstmarked, bagekoncert etc.). Her har vi gennemført ca. 15 besøg. Økologiske sektor-interessenter. Her har vi haft en række møder med ca. 6 forskellige instanser. Ad 4. Inspirationsture til Tyskland og USA Vi tog til Berlin og Pommern i Tyskland for at finde ud af, hvad der udgjorde nogle af de bedste besøgsmål indenfor økologisk og biodynamisk nicheproduktion med markedsførte, kulinariske oplevelser, grøn kulinarisk turisme og grønne events. Vi besøgte større og mindre bedrifter med besøgslandbrug, markedsdage og tæt samarbejde med regionaløkologisk afsætnings- og samarbejdsorganisation. Vi besøgte markedspladser, økosupermarkeder og økohoteller i Berlin for at erfare fra-by-til-land relationerne og den oplevelsesrettede kommunikation fra landbruget til byboerne. Vi identificerede her salgs- og markedsføringskanaler imellem Berlin og omgivelsernes bedrifter, en regionaløkologisk

17 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 17 samarbejdsorganisation for priser, markedsføring og også arrangement af ture, og opsporede user-producer relationens oplevelsessider. På en studietur til USA (finansieret fra andet legat) var formålet at indsamle erfaringer fra aktører, der arbejder i krydsfeltet imellem oplevelsesøkonomi, bæredygtig udvikling og fødevarer. Der blev besøgt økologiske bedrifter og vingårde, flere typer farmers-marked, festivaller, uddannelsesinstitutioner og grønne turoperatører, der arbejde med grøn turisme. Vi undersøgte deres motiver for at arbejde, som de gjorde, hvilke fordele og ulemper der kunne identificeres ved deres værdikædesamarbejder, og hvorledes de helt konkret greb oplevelsesøkonomi an. Vi oplevede i USA arbejdet med lokalproduktion igennem New Yorks mange farmers-markeder. Vi stiftede bekendtskab med den amerikanske version af Bybien, mødte folk der underviste skolebørn i fødevarer, kompost og økologi. Vi oplevede guidede ture med fokus på gastronomien i byen, der koblede historiefortælling og smagsprøver rundt i byen. Vi fik kendskab til nye former for kunderelationer igennem medejerskaber, medlemskaber og innovative møder, der var med til at sikre helårslandbrug i yderområder. Ad 5: Udvikling af tre koncepter og turpakker for forskellige målgrupper På baggrund af erfaringerne indhentet i Danmark, Tyskland, USA og Sverige, samt ved inddragelse af interessenter i værdikæden, har vi udviklet tre nye koncepter, der bygger på den indhentede viden samt de involverede partneres forskellige spidskompetencer. I turene har vi lagt vægt på aktiv inddragelse, læring og medskabelse af oplevelserne fra deltagernes side (co-creation), således at nye indsigter vil kunne opstå under oplevelsen, og det lagres som en god erfaring. Følgende former for koncepttyper har vi udviklet og forsøgt at sælge: Pakketure for FDB og ØL s medlemsgrupper: to salgbare ture i regionen, der favner både det kulinariske og det kulturelle aspekt, samt giver en faglig indsigt i fødevarernes vej fra jord til bord. Her har vi fokuseret på Fejø s økologiske æbleplantager og tilhørende mosterier samt Knuthenlunds femstjernede økologiske gods. Pakketure for virksomheder: deres konferenceafdelinger, event- og HR-afdelinger. Her har vi udviklet en dagstur rundt omkring Møns og Nyords økologiske specialvirksomheder og sammen med disse designet forskellige oplevelsespakker.. Pakketur for økologisk interesserede forbrugere: Her udviklede vi og udbød en cykeltur fra Køge station, hvor deltagerne skulle ud og besøge bryggerier og økologiske bedrifter Ad 6: Workshops, konferencer og events Vi har deltaget på to konferencer med artikler fra projektet, hvor en krydsning mellem transitionsteori og oplevelsesøkonomi har været afsættet for fremlæggelse og diskussion af projektets resultater. På RUC deltog vi i juni 2012 med en artikel til konferencen Innovating the Experience-Economy - Design, Consumption, Concepts. På Sorø Storekro deltog vi i august 2012 med en artikel på NJL-konferencen Local Food a step towards better and more environmentally friendly products. Artiklen herfra er bearbejdet og optaget i tidsskriftet Acta Agricultura Scandinavia. Følgende events og seminarer har vi i øvrigt deltaget i:

18 18 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået Mad Food X-camp og efterfølgende foodevent, Refshaleøen sommeren 2011 Sydhavsøernes frugtfestival, Saxkjøbing 2012 GRO-Fødevareplatform-konferencen om lokale kulinariske produkter, Torvehallerne, oktober 2012 Green Business Cases in the Tourist Sector, Tivoli april 2012 Aktiv ferieturisme konference, Roskilde januar 2012 Sydfyns Fødevarefestival, juni 2012 Temadag i Økologisk Landsforening om markedsføring, 2012 Region Sjællands økologiprofil I vores arbejde med region Sjællands økologiske profil har vi identificeret en hel del interessante tendenser og tal for regionens økologiprofil. Nedenfor har vi valgt at fremhæve de mest centrale dele. Økologiske bedrifter og virksomheder som fyrtårne for oplevelsesinnovationer Mens økologisektoren, hvad angår arealudbredelse og afgrøder, ikke repræsenterer en synderlig stor del af landbrugssektoren opmålt i bedrifter og virksomheder set i forhold til resten af Danmark, så er der tale om en markant sektor med en række kendte profiler blandt regionens over 400 økologiske landbrugsbedrifter og 100 fødevarevirksomheder med økologiske produkter. Markante i den forstand at der er tale om en sektor, der er i udvikling, hvad angår kvalitet og typer af økologiske fødevareprodukter, og vi finder iblandt dem et nuanceret udbud af innovative bedrifter og virksomheder, hvis brands og produkter befinder sig synligt på menukortet for såvel øko-affinados, såvel som os andre. Et dommerpanel af gourmetkokke og madeksperter har på den årlige økologikonkurrence, Politikens Økologisk Guld, i 2011 udvalgt syv vindere i forskellige kategorier, hvoraf der var fire vindere fra Region Sjælland. Vinderne i regionen blev: Økologisk Fåresødmælk fra Knuthenlund, Lottes hvidløg fra Hvidløg og Vin, Vejrø Plantage Unghane Grand Cru fra Gråsten Fjerkræ og Hansens Uskyldige fra Hansens Flødeis. Producenterne kan fremover pryde produktets emballage med konkurrencens gyldne Ø-logo.

19 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 19 Centrale elementer i Region Sjællands Økoprofil Der er 396 økologiske bedrifter i Region Sjælland, samt 164 virksomheder, der beskæftiger sig med økologisk forarbejdning, levering og salg af økologiske varer. Antallet af bedrifter og virksomheder, der beskæftiger sig med økologi er reelt nok en del højere, idet vi har kendskab til flere ikke-certificerede steder, der arbejder efter de økologiske principper og metoder, men som ikke kan overkomme den administrative kontrol eller ikke ønsker den. Den økologiske sektor i Danmark har for nuværende stået stærkere igennem den økonomiske krise end den konventionelle, og mens der opleves en tilbagegang gennemsnitligt i landbrugsarealet, så er den økologiske sektor vokset. Det økologiske landbrug har gennemgået en høj vækst både i antal af bedrifter og i arealomlægningen siden indførelsen af den første økologiske lovgivning. Detailomsætningen af økologiske produkter er steget de seneste par år både i omsætningen i kroner og i omfang. Der har været en stigning i eksporten af økologiske produkter, men Danmark importerer også i stigende omfang økologiske produkter særligt de animalske produkter, såsom kød og mælk har haft kraftig eksportvækst. Region Sjælland er ikke den region med flest hektar økologisk landbrug, men arealomlægningen til økologi har været voksende. I øjeblikket bliver der omlagt hektar om året til økologisk produktion på landsplan, men hvis regeringens målsætninger skal følges, skal det tal helt op på hektarer årligt. Region Sjælland har derfor et potentiale. Der er også gode muligheder for at Region Sjælland kan fremme brugerdreven innovation i den økologiske sektor, idet størstedelen af aftagerne af økologiske produkter er beboende på Sjælland. Her er også potentialet for økologiske oplevelsesinnovation. Udover de aktuelle initiativer på øget offentligt forbrug og fokus på større eksport af økologiske varer, taler Økologisk Landsforening for eksperimenter med nye ejerformer og finansieringsmuligheder, for eksempel delvist forbrugerejede landbrug. Der er også muligheder i at dyrke økologisk i de sårbare vandområder, der transportere vand til byerne. Regionen huser en række forbruger-, producent- og fødevarepolitiske netværk, hvor der udvikles lokale og regionale fødevarepolitiske tiltag, udveksles fælles innovationssatsninger, og tages tiltag til en række markante events. Disse netværk er sammen med en række vigtige produktkæder et vigtigt afsæt for kommende innovationstiltag, herunder også af den oplevelsesrettede slags. Lejre kommune er landskendt som førende økologi-kommune, hvor der satses på optimering af den økologiske sektors lokaløkonomiske forankring og bredere robusthed. Her er man pionerer i et forsøg på at udvikle innovative OPP-relationer og afprøve matrixbedrifter, som et koncept for udvidede produktkæde- og landbrugssamarbejder.

20 20 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået I Region Sjælland eksisterer helt unikke (økologiske) mejerier med gourmet-oste og mælkeprodukter på Knuthenlund, Marjattas gårdmejeri, Kragebjerggaard og Osted Mejeri. Her er et meget bredt sortiment af såvel hverdagens madprodukter, såvel som gourmetvarer. Her kan man komme i tæt kontakt med personalet bag varerne og nærmere smage og studere fremstillingsprocessen. I regionen kan vi finde noget så sjældent som økologiske kryddersnapse og whisky på Braunsteins bryggeri, der også har økologisk øl i produktionen. Og også Herslev øl er et unikt kvalitetsprodukt med et bredt økologisk sortiment. Begge bryggerier og destillerier er åbne for besøg og er samtidig orienterede mod lokale råvarer. De fleste kender også det anarkistiske Søbogaard, der fremstiller en meget bred vifte af økologiske sodavand og syltetøj, der bl.a. serveres i de københavnske cafémiljøer. Meyers køkken slår også sine folder på Sakskjøbing Hotel, hvor størstedelen af maden er økologisk og fungerer som et udstillingsvindue for Meyers forskellige produkter, bl.a. cider fra Kernegården og frugt fra Lilleø. Regionen rummer også en række unikke biodynamiske producenter indenfor gartneri, den urtemedicinske branche, mejeri og krydderier: Birkemosegård med et bredt udvalg af grønt, frugt og kød, Kragebjerggaard med asparges, mælkesyrede grøntsager og ost, Marjatta Gartneriet Vidarslund, samt Strandegården med urter og blomster. Endelig skal nævnes, at regionen også huser noget så sjældent som en økologisk slagterbutik, Slagtergaarden, der henter kød fra omegnens økologisk bedrifter og leverer et meget bredt sortiment af pølser og andet pålæg, der er fuldt ud på højde med Kultorvets slagter i København. på hele Sjælland. Dragsholm Slots nordiske køkken og Saxkjøbing Hotels ditto skal også nævnes for sine top-kulinariske profiler baseret på et sortiment af lokalområdets urter og tang, samt grøntsager og kød fra økologiske bedrifter. På Sjælland findes også Krogagergård s bed & breakfast med økologisk slagter og diverse sortiment af grønt og korn, der også sælges i kasse-abonnementsordning Der er Skee is, der fremstiller unik kvalitets-is, som sælges rundt omkring i Danmark, bl.a. gennem Irma, og som ydermere eksporteres til Tyskland. Der er Møn Økologisk med vinproduktion, asparges, og et nyligt åbnet sted: Det gastronomiske værksted og køkken. Det skal både kunne bistå lokale fødevareproducenter med udvikling af kvalitetsfødevarer, og fungere som workshop og kursuscenter, hvortil kommer

21 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 21 driften af en økologiske restaurant med salg af dansk produceret vin. I dag er en del af disse steder omtalt på Østdansk Turismes hjemmeside for kulinariske kvalitetsprodukter. Det er her oplagt at satse på udvidede oplevelser, der knytter sig til disse producenter og produkter, om det så er ferieturister eller kunder, der gennem formidling via hjemmesider, restauranter og cafeer eller supermarkeder kan komme på udflugt dertil, eller erhvervsturister, organisationer eller institutioner, der laves tilrettelagte ture for (se Pedersen, Diekmann og Holm, 2011). Nogle af de mest markante økologiske landbrug og virksomheder i Region Sjælland, som vi indtil nu finder interessante af arbejde videre med i en oplevelsesøkonomisk sammenhæng, er følgende: Dertil er der en række bedrifter og virksomheder, der er godt på vej med nye initiativer, der kan blive interessante i en oplevelsesøkonomisk sammenhæng: således Lisehøj (sortbrogede grise, får, fjerkræ), Nørbys grøntsager, Bakkegården (jordbær m.m.), og Valnøddelund (hjorte og grønt). På hver deres måde skiller de sig særligt ud fra mængden af økologiske producenter. De har formået at skabe en opmærksomhed omkring deres profil og derved tilføje merværdi til deres produkt eller blot sikre en høj afsætning af deres varer. Heriblandt er der fyrtårne indenfor den økologiske sektor i region Sjælland, som er med til at sætte fokus på regionen og øge detailhandelen på hver deres vis. Mineslund - Asnæsgården Kernegården Knuthenlund Gods Vinperlen Braunstein bryggeri Herslev bryggeri Krogagergård Osted mejeri Kragebjerggaard Viskingegård Grønninggaard Skovlygården Søbogaard Skee is Strandegaarden Marjattas mejeri og gartneri Slagtergaarden Hansens is Sakskøbing Hotel Møn Økologisk Kieselgården Frydenholm Mannerup møllegård Hvidløg og vin Kuldsminde

22 22 Metode - hvad har vi gjort, og hvad har vi opnået

23 GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER 23 Landbruget i oplevelsesøkonomien De økologiske landmænd i oplevelseserhvervet I Region Sjælland er der 396 økologiske bedrifter, samt 164 virksomheder, der beskæftiger sig med økologisk forarbejdning, levering og salg af økologiske varer. Herunder er der et antal af dem, som arbejder strategisk med oplevelser, men hvordan indgår disse i oplevelsesøkonomien? Indenfor oplevelsesøkonomien arbejder man med forskellige typer af brancher, som traditionelt arbejder med oplevelser og dem, som kan gøre det som et tillæg til deres eksisterende produkter. I rapporten Vækst via oplevelser fra erhvervsministeren 2007, defineres oplevelseserhvervet som værende turistattraktioner, hoteller, gastronomi, arkitektur etc. Her menes alle, der producerer oplevelser. Indenfor oplevelseserhvervene er der en mindre gruppe, som de betegner det kreative erhverv, herunder musik, arkitektur, radio, og tv etc.. Udenfor oplevelseserhvervene befinder det øvrige erhvervsliv sig. De som ikke traditionelt sælger oplevelser, men som kan have gavn af oplevelsesøkonomien i deres forretningsudvikling. Således viser en af de første nationale analyser, at det øvrige erhvervsliv også har muligheder og udbytte af at benytte oplevelsesøkonomiske tiltag (Erhvervsministeriet 2007). Figuren nedenfor viser Erhvervsministeriets inddeling af brancherne. Fra de undersøgelser vi har lavet, kan vi identificere økologiske virksomheder, der gør brug af de kreative erhverv ved fx at bruge designfirmaer til at udvikle emballage eller indgå partnerskaber

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Udvikling og markedsføring af madoplevelser

Udvikling og markedsføring af madoplevelser Østdansk Turisme Malene Haarbo Jørgensen, Inge-Vibeke Boysen Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Udvikling og markedsføring af madoplevelser 3 Værktøjer

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Haver til Maver Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Karen Wistoft, Camilla Roed Otte, Mikkel Stovgaard & Søren Breiting Institut

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE...

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE... Abstract Med projektet ønsker vi at undersøge, hvilke forhold der gør sig gældende i det oplevelsesorienterede samfund. Her er der særligt fokus på, hvordan nutidens forbrug og forbruger karakteriseres

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Skab oplevelser. Skab oplevelser

Skab oplevelser. Skab oplevelser Jeppe Mühlhausen, direktør på Hotel Alexandra, uddannet kok og tjener, merkonom i turisme samt Master i Oplevelsesøkonomi og -ledelse fra Roskilde Universitet. Kasper Møgelvang, CEO og Founding Partner

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere