Årsrapport Kongehusets virksomhed 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Kongehusets virksomhed 2007"

Transkript

1 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2007

2 BERETNING 2007 Det danske monarki 4 Aktiviteter og begivenheder 6 Temaer: Hofmarskallatet Amaliegade København K Telefon (+45) Statsbesøg fra Sverige 17 Nyt håndværkerhus 20 Auktion over kareter 22 Kongehusets opgaver 24 Hoffet 26 REGNSKAB 2007 Kongehusets økonomi 29

3 ADMINISTRATIV ORGANISATIONSPLAN Hendes Majestæt DRONNINGEN og Hans Kongelige Højhed PRINSGEMALEN Kabinetssekretariat Hofmarskallat og Den Kgl. Stald-Etat Ordenskapitel Presse og kommunikation Ceremoniel og arrangementer Sekretariat Økonomikontor H.K.H. Prinsgemalens sekretariat Eksternt tilknyttede Adjudantstabschef Jagtkaptajn Kgl. konfessionarius Kgl. jægermester Slotsforvaltere Den Kgl. Stald-Etat Stald Den Kgl. Stald-Etat Biler Hoffourerkontor Værksteder Håndbibliotek Køkken Betjening og servering Rengøring og vaskeri Deres Kongelige Højheder KRONPRINSEN og KRONPRINSESSEN Hofstat Sekretariat Hoffourerkontor Hans Kongelige Højhed PRINS JOACHIM Hendes Kongelige Højhed PRINSESSE BENEDIKTE Hofstat Hofstat

4 Kongehusets medlemmer deltog i 2007 i en række arrangementer og rejser i både ind- og udland, hvoraf især det svenske statsbesøg var centralt. Sveriges Kong Carl 16. Gustaf og Dronning Silvia gæstede Danmark i maj sammen med Kronprinsesse Victoria. Besøgets fokus var udviklingen i Øresundsregionen, der er beskrevet som et særskilt tema i denne årsrapport. Det var i øvrigt første gang, at Københavns nye operahus dannede ramme om et arrangement ved et statsbesøg. I september aflagde Brasiliens præsident Luiz Inácio Lula da Silva og hans hustru statsbesøg i Danmark, og i oktober var Regentparret på statsbesøg i Republikken Korea. Med på besøget i Sydkorea var en større dansk erhvervs- og kulturdelegation. Årets sommertogter med Kongeskibet Dannebrog, som i maj kunne markere sin 75-årsdag, gik til Holbæk, Ruds Vedby, Frederiksværk, Sønderborg, Skive og Norge. Prinsesse Isabellas fødsel og dåb og Prins Joachims forlovelse med frøken Marie Cavallier hørte til årets store, glædelige begivenheder i Kongehuset. En anden familiebegivenhed var Regentparrets 40-års bryllupsdag, der blev fejret i familiens skød. Ud over statsbesøget fra Sverige og udviklingen i Øresundsregionen er denne årsrapports to andre temaer Kongehusets håndværkerhus, som netop har gennemgået en omfattende renovering, og auktionen over en række kongelige kareter. Hoffets ledelse og medarbejdere fortsatte i årets løb arbejdet med at udvikle organisationen. Den interne kommunikation er blevet yderligere styrket, og som noget nyt blev der i maj afholdt medarbejderdag i Dyrehaven. Et stort arbejde er desuden lagt i planlægningen af en række initiativer til kompetenceudvikling og efteruddannelse for husets medarbejdere og ledelse, som iværksættes i starten af I årsrapporten bliver der redegjort for Kongehusets økonomi. Regnskabsperioden i denne årsrapport dækker kalenderåret 1. januar 31. december Ove Ullerup Hofmarskal Amalienborg, den 4. april 2008 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

5 Det danske monarki Tronfølgen Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik Hans Kongelige Højhed Prins Christian Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Hans Højhed Prins Nikolai Hans Højhed Prins Felix Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth Det danske monarki er baseret på grundloven. Dronningen udøver sin myndighed gennem ministrene, som er ansvarlige for regeringens førelse. Derfor kræver Dronningens beslutninger medunderskrift af en minister for at være gyldige. Dronningen er i partipolitiske og i andre henseender neutral. Den lovgivende magt udøves af Dronningen og Folketinget i forening. For at en lov kan blive gyldig, skal den være vedtaget af Folketinget og underskrevet af Dronningen. Underskrivelsen finder sted i statsrådet, der består af ministrene. Statsrådet ledes af Dronningen, og Kronprinsen deltager ligeledes. Regeringens lovforslag skal forelægges i statsrådet, før de fremsættes i Folketinget. I hastende tilfælde kan forelæggelse af lovforslag og underskrivelse af love ske uden for statsrådet, hvorefter de skal bekræftes i det efterfølgende statsråd. Der er tradition for, at Kongehuset er til stede ved Folketingets åbning, som finder sted den første tirsdag i oktober. Som led i den udøvende magt forelægges en række sager for Dronningen med indstilling. Således forelægges udnævnelse og afskedigelse af ministre, ligesom Dronningen udnævner og afskediger de øverste embedsmænd. I nogle tilfælde udfærdiges kongelige anordninger. Det gælder for eksempel ved loves ikraftsættelse for Grønland og Færøerne og udstedelse af nye mønter. Statsministeren og udenrigsministeren mødes regelmæssigt med Dronningen for personligt at orientere om henholdsvis den indenrigspolitiske og den udenrigspolitiske situation. Den dømmende magt er hos domstolene. Dronningen kan dog benåde straffede personer. Det sker efter indstilling fra justitsministeren. På årsbasis er det forholdsvis få personer, der indstilles til benådning af Dronningen. I tilfælde hvor Dronningen som følge af bortrejse eller sygdom er forhindret i at varetage sine funktioner som statsoverhoved, indsættes Kronprinsen som regent. Prinsesse Isabellas dåb i Fredensborg Kirke den 1. juli. Såfremt Kronprinsen ligeledes er forhindret, indsættes i stedet Prins Joachim eller Prinsesse Benedikte som rigsforstander til varetagelse af funktionerne. 4 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2007

6

7 Aktiviteter og begivenheder Kongehusets medlemmer deltager året igennem i en lang række repræsentative opgaver såsom officielle besøg, indvielser, jubilæer og møder. Hver torsdag offentliggøres Kongehusets officielle aktiviteter for de to følgende uger på Kongehusets hjemmeside. Ud over de officielle begivenheder deltager Kongehusets medlemmer i en lang række aktiviteter, herunder møder med organisationer og enkeltpersoner, og i den interne planlægning af aktiviteter, som ikke fremgår af den officielle kalender. I det følgende beskrives et uddrag af officielle aktiviteter og begivenheder i Antimobbekampagne Med inspiration fra Kronprinsessens protektorat i den internationale antimobbekampagne benyttes en særlig bamsefigur som maskot, der skal minde børnene om, at man skal være en god kammerat. Kronprinsessen var i februar med til at igangsætte Red Barnets nye antimobbekampagne, der skal forebygge mobning blandt de helt små børn. Kronprinsessen er international protektor for den australske The Alannah & Madeline Foundation, som bekæmper mobning og vold mod børn. Kronprinsessen skal nu bruge sine erfaringer herfra til som medlem af styregruppen at udvikle det danske søsterprojekt. Pilotprojektet gennemføres i Århus, Gentofte og Kolding Kommuner, hvor børnehavebørnene gennem spil, samtaler og leg lærer om begreber som tolerance, respekt, omsorg og mod. Kronprinsessen indledte projektet med et besøg i børnehaven Humlebien i Gentofte. Åbning af Bazar Fyn Den 24. marts foretog Prins Joachim den officielle indvielse af Bazar Fyn, der med sine m 2 centralt i Odense danner ramme om små og store bazarbutikker og mere end 200 arbejdspladser. Bazar Fyn er en opfølgning på den populære Bazar Vest, der åbnede i Århus i Bazaren omfatter købmænd, grønthandlere, kiosker, restauranter, slagtere, fiskebutikker samt forretninger med smykker, tøj, lædervarer med mere. Bazarerne har givet hundredvis af nydanskere mulighed for at skabe et livsgrundlag og er i dag unikke handels- og mødesteder for folk med forskellig kulturbaggrund. Prins Joachim på grønttorvet i Bazar Fyn. 6 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2007

8 Prinsesse Isabella i dåbskjolen af brysselerkniplinger, som i sin tid blev syet til Christian 10., og som siden har været båret af blandt andre Dronningen, Kronprinsen og Prins Christian. Prinsesse Isabella fødsel og dåb Lørdag den 21. april kl blev Kronprinsparret forældre til deres andet barn, en velskabt datter på gram og 50 cm. Kronprinsen var ligesom ved Prins Christians fødsel til stede på Rigshospitalet under hele forløbet. Prinsessefødsel I 2007 var det 61 år siden, at der sidst blev født en prinsesse i Danmark, nemlig Dronning Anne-Marie, som fødtes den 30. august 1946 på Amalienborg. Søndag den 1. juli blev Kronprinsparrets datter, Hendes Kongelige Højhed Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, Prinsesse til Danmark, døbt i Fredensborg Slotskirke. Prinsessen blev båret af sin mor, Kronprinsessen. Fadderne til Prinsesse Isabella er Prinsesse Mathilde af Belgien, Prinsesse Alexia, dr. Nadine Johnston, overlæge, dr. med. Christian Buchwald, direktør, major Peter Heering og hofjægermesterinde Marie Louise Skeel. Statsbesøg fra Sverige Samarbejdet mellem Sverige og Danmark er i takt med udviklingen af Øresundsregionen udvidet betydeligt de senere år. Et samarbejde, der blev understreget og styrket yderligere, da Sveriges Kongepar og Kronprinsesse aflagde statsbesøg i Danmark den maj. Her var et af højdepunkterne et omfattende besøg i Ørestad med Regentparret og Kronprinsen. Det var første gang i 32 år, at den svenske kongefamilie var på officielt besøg i landet. Det tre dage lange statsbesøg er et af temaerne i denne årsrapport på side 17. Karetkørsel eskorteret af Gardehusarregimentets hesteskorte til officiel modtagelse af det svenske kongepar og Kronprinsessen af Sverige på Københavns Rådhus. ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

9 Under sejladsen i Norge fik Dannebrog besøg af Vikingeskibsmuseets rekonstruktion af vikingelangskibet Havhingsten fra Glendalough, der i sommeren 2007 tilbagelagde sømil fra Roskilde til Dublin. Kongeskibet Dannebrog fyldte 75 år Kongeskibet Dannebrog indledte sæsonen 2007 med Regentparrets officielle ombordstigning den 8. maj. Efter besøg i Rønne og Århus passerede Dannebrog den 26. maj kl. 10 Kronborg Slot med kongeflaget sat. Kronborg saluterede for kongeflaget og for at markere skibets 75-årsdag. Orlogsprovsten afholdt på turen gennem Øresund en gudstjeneste på agterdækket, og ved indsejlingen til København sømil Siden kommandohejsning i 1932 har Dannebrog tilbagelagt over sømil og besøgt hovedparten af havnene i Danmark, Grønland og på Færøerne. Skibet har også været på togter i Middelhavet og besøgt USA. markerede Batteriet Sixtus fødselsdagen med 27 skud. Efter ankomsten blev Dannebrogs jubilæum fejret med den kongelige families deltagelse ved et arrangement om bord. Dannebrog besøgte også Stockholm og fulgtes i fem dage med Kongeskibet Norge i norske farvande. Efterfølgende gik turen til Holbæk, Frederiksværk og Århus, inden der sidst på sæsonen blev aflagt officielt besøg i henholdsvis Sønderborg og Skive. Den officielle ilandstigning fandt sted den 19. september. Dannebrog blev bygget i på Orlogsværftet i København som afløser for det tidligere kongeskib, hjuldamperen Dannebrog fra ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2007

10 De unge musikere Christina L. Olsen og Andreas Brantelid modtog Dronning Ingrids Hæderslegater Unge kunstnere Den 10. juni uddelte Dronningen, Prinsesse Benedikte og Dronning Anne-Marie i fællesskab Dronning Ingrids Hæderslegat. Det var anden gang, at legatbestyrelsen, der har Prinsesse Benedikte som formand, havde mulighed for at belønne og inspirere unge lovende kunstnere i deres fortsatte udvikling. Legatet blev første gang uddelt i 2005, 70-året for Dronning Ingrids ægteskab med Frederik 9. Legatuddelingen fandt sted i forbindelse med en festkoncert i Tivoli med deltagelse af store dele af den kongelige familie. Repertoiret var i Dronning Ingrids ånd forankret i nordisk sang og musik. Aftenens solist var den svenske sanger Anne Sofie von Otter. Lions Pris Lions Club Danmark er en af de protektioner, Prinsgemalen har haft i længst tid. Der har gennem årene udviklet sig særlige bånd mellem Prinsgemalen og organisationen, som har til formål at skabe og opretholde gensidig forståelse mellem verdens folk, at etablere et forum for fri drøftelse af problemer af almen interesse samt at indsamle midler til vanskeligt stillede mennesker såvel i Danmark som på internationalt plan. Organisationen benytter gerne sin protektor til uddeling af den årlige Lions Pris på kroner, der gives til særlige institutioner eller enkeltpersoner, som gør et ekstraordinært arbejde på det sociale eller kulturelle område. I 2007 var det Fra venstre prismodtager og initiativtager til La Vida, Inge Marie Hornshøj, prisindstiller Vivi Dybdal Olesen og Prinsgemalen med La Vidas øvrige protektorer Keld og Hilda Heick. organisationen La Vida, foreningen for børn med livstruende sygdomme, som den 18. juni på Marselisborg Slot fik overrakt det betydelige beløb af Prinsgemalen. La Vida vil blandt andet anvende fondsprisen til at sende kræftsyge børn og deres familier på ferieophold à to ugers varighed. ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

11 Kronprinsessen stiftede Mary Fonden Den 11. september holdt Kronprinsessen stiftende møde i Mary Fonden - H.K.H. Kronprinsesse Marys Fond. Den nye fond tager sit udgangspunkt i Kronprinsessens stærke sociale engagement og ønske om at gøre en forskel for dem, der har det svært, og dem, der føler sig udenfor. Fonden har til formål at virke til gavn for børn, voksne og familier, hvor miljø, arv, sygdom eller andre forhold har resulteret i, at den enkelte føler sig socialt isoleret eller ekskluderet. Fondens startkapital var en folkegave i anledning af Kronprinsparrets bryllup i maj Kronprinsessen er protektor for blandt andet Sjældne Diagnoser en forening for mennesker i Danmark, som lever med en alvorlig sjælden sygdom En række danske fonde og virksomheder har som medstiftere og driftspartnere efterfølgende bidraget med fondskapital. Sport og sundhed Som aktiv sportsmand og varm fortaler for vigtigheden af motion engagerer Kronprinsen sig gerne i sportslige begivenheder, både som protektor, udøver og ivrig tilskuer. I juli overværede Kronprinsen finalen i verdensmesterskabet i fodbold for hjemløse, Homeless World Cup, der blev afholdt på Rådhuspladsen i København. Det var femte gang, at der blev afviklet verdensmesterskaber for hjemløse, og 500 spillere fra 48 lande deltog i arrangementet. Vinder af verdensmesterskabet i gadefoldbold for hjemløse blev det skotske hold, som fik overrakt medaljer af Kronprinsen. Det danske hold sluttede på en fjerdeplads. Som skipper for den ni mand store besætning på båden Nanoq deltog Kronprinsen i august i verdensmesterskaberne 2007 Rolex Farr 40 World Championship. Kronprinsen havde taget initiativ til at få de prestigefyldte mesterskaber til Danmark og sammen med Kongelig Dansk Yachtklub arbejdet for, at kapsejladsen kunne fejre sit tiårsjubilæum i København. Ud af de i alt 26 deltagende hold fra 13 lande fik Nanoq en samlet ottendeplads og blev den bedst placerede skandinaviske båd. Ved skolernes årlige motionsdag i oktober som arrangeres af Dansk Skoleidræt og Hjerteforeningen i fællesskab mødte Kronprinsen op i skolegården på Nordvangsskolen i Glostrup for at sætte 700 børn og unge i gang med blandt andet biltræk, mælkekassestafet og kæmpeboldslalom. Kronprinsen opfordrede skoleeleverne til at dyrke idræt og leve sundt, ikke bare én dag om året, men hele året rundt. Kapsejlads i international klasse i Øresund: Farr 40 VM ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2007

12 Ved statsbesøg tager et æreskompagni bestående af Den Kongelige Livgarde opstilling ved modtagelsen. Her inspicerer Dronningen med Brasiliens præsident æreskompagniet i Københavns Lufthavn i Kastrup. Statsbesøg fra Brasilien Da Brasiliens præsident Luiz Inácio Lula da Silva og fru Marisa Letícia Lula da Silva aflagde statsbesøg den september, var det første gang, at en brasiliansk præsident var på statsbesøg i Danmark. Præsidenten besøgte blandt andet Rederiforeningen, LO og Dansk Industri. Danmark og Brasilien indgik tidligere på året en aftale, der skal gøre det muligt for Danmark at købe CO 2 -kvoter af Sydamerikas største land, og Brasilien er en vigtig partner for Danmark frem mod FN s klimakonference i 2009, som bliver afholdt i København. Regentparret var vært ved et gallataffel på Fredensborg Slot, hvor Dronningen holdt tale for præsidenten. Her fremhævede Dronningen Brasilien som Danmarks største samhandelspartner i Latinamerika og understregede betydningen af de mangeårige økonomiske og handelsmæssige forbindelser. Gallataffel på Fredensborg Slot MUSIK A.O. Stein Pas de Parade de La Reine Margrethe II A.C. Gomes Ouverture de Il Guarany H.C. Lumbye Hesperus Valse H. Villa-Lobos Pro Pax J. Price Extrait de Tommelise E.W. Ramsøe Hedvig Polka A.C. Jobim a.o. Brazilian Festival E. Bastholm Marche de Fredensborg MENU Coulibiac de Poisson Filet de Bœuf Roti Cepes, mais et Pommes Archiduchess Paris Brest au Cassis La Cigaralle du Prince 2005 Chateau de Cayx Cahors 1999 Champagne Moët & Chandon Cuvee Spciale M&H ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

13 40 danske virksomheder deltog i designudstillingen IKON i New York. Her ses Kronprinsparret i forbindelse med åbningen. Kronprinsparret i New York og Rumænien Kronprinsparret var i 2007 på to fælles officielle besøg i udlandet. Den september var Kronprinsparret i New York for at promovere danske virksomheder med kultur- og erhvervsfremstødet Creative Nation, der blev arrangeret i samarbejde med en række af Danmarks største erhvervsorganisationer, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Danmarks Eksportråd. Kronprinsen besøgte blandt andet medicinalfirmaet Lundbeck, New Yorks kystvagt og New York Stock Exchange, mens Kronprinsessen gæstede det nyåbnede Bikuben Academic Guest House for danske studerende og varehuset Takashimaya, hvor danske designere udstillede mode og designprodukter. Efter invitation fra præsident Traian Băsescu var Kronprinsparret fra den oktober på officielt besøg i Bukarest i Rumænien. Kronprinsen gæstede parlamentet og Kronprinsessen Victor Babes Hospital. Kronprinsparret besøgte også The Art Collections Museum, og inden hjemturen blev der tid til en kort visit i de historiske byer Sibiu og Sighisoara. På besøg i den rumænske by Sibiu, der var udnævnt til europæisk kulturby i Kultur og design Den Danske Designpris har til formål at markere, hvordan design bidrager med innovation, kvalitet, funktionalitet, social bevidsthed og æstetik. Og hvordan design kan være et parameter til økonomisk vækst i virksomheder. 12 virksomheder blev udvalgt som prismodtagere, og Kronprinsen stod for overrækkelsen i Dansk Design Center i København i marts. I september uddelte Kronprinsparret for tredje gang deres egen kulturpris til en toneangivende dansk kunstner. Ved en festkoncert i Operaen i København blev prisen på kr. overrakt til skuespillerinden Sonja Richter, der blev rost for sin 12 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2007

14 særlige evne til at brænde igennem. Kronprinsparrets Kulturpris var Bikubenfondens bryllupsgave til Kronprinsparret i maj I oktober overværede Kronprinsen som protektor åbningen af Snedkernes Efterårsudstilling Møbler til din alderdom i Fabrikken for Kunst og Design i København. Den tilbagevendende efterårsudstilling har til formål at udstille nye og eksperimenterende møbeltyper af høj brugsmæssig, håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet. Prins Joachims forlovelse med Marie Cavallier Den 3. oktober kunne Hofmarskallatet offentliggøre forlovelsen mellem Prins Ved uddelingen af Kronprinsparrets Kulturpris i Operaen overrakte Kronprinsparret også kroner til Ventilen (ven-til-en) en frivillig organisation, der driver mødesteder for ensomme unge mellem 15 og 25 år. Joachim og frøken Marie Cavallier. Samme dag var statsrådet samlet på Christiansborg Slot, hvor Dronningen i overensstemmelse med tronfølgeloven af 1953 gav samtykke til, at Prins Joachim indgår ægteskab med Marie Cavallier. Brylluppet vil finde sted lørdag den 24. maj 2008 i Møgeltønder Kirke ved kgl. konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen. Efter ægteskabets indgåelse vil Marie Cavallier blive tituleret Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie. Tronfølgeloven 5, stk. 2 og 3 Til kongens indgåelse af ægteskab udfordres rigsdagens samtykke. Indgår en til tronen arveberettiget person ægteskab uden kongens i statsrådet givne samtykke, mister den pågældende arveretten til tronen for sig og de i ægteskabet fødte børn og disses afkom. Omkring hundrede pressefolk ventede på det forlovede par, da dørene blev slået op til pressemøde den 3. oktober i Christian VIII s Palæ på Amalienborg. ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

15 Marie Cavallier er fransk statsborger og tilhører den romersk-katolske kirke. I forbindelse med ægteskabet ønsker hun at overgå til den evangelisk-lutherske kirke og at blive dansk statsborger. I de senere år har Marie Cavallier været beskæftiget inden for den finansielle sektor og har tidligere arbejdet med it og markedsføring. Hun har læst international handel og økonomi på universiteter i henholdsvis Boston og Genève og er Bachelor of Arts fra Marymount Manhattan College i New York. Statsbesøg i Republikken Korea Da Regentparret for første gang aflagde statsbesøg i Republikken Korea den oktober, blev Regentparret fulgt af en erhvervsdelegation på 36 danske virksomheder. Der er en stigende interesse fra danske virksomheder i at samarbejde med Sydkorea, et højteknologisk samfund, der markerer sig på det globale marked inden for især mobilteknologi, fladskærme og it-hardware, men også har stærke industrier inden for blandt andet bilbranchen og skibsbyggeri. Samsung og Hyundai var blandt de store sydkoreanske virksomheder, som Dronningen besøgte. Derudover var der arrangeret et stort anlagt virksomhedsseminar med præsentation af danske virksomheder. I Sydkorea er det især de danske design- og energivirksomheder, der vækker interesse. Også kunsten havde en stor plads i programmet i alt 48 danske kunstnere viste og fremførte værker i Seoul i forbindelse med Regentparrets besøg. Museet for samtidskunst, Seoul Museum of Art, satte fokus på danske billedkunstnere og designere, det anerkendte Gana Art Gallery havde Den danske designer Anette Meyer vakte opsigt med 14 papirkjoler trykt med blomstermotiver fra porcelænsstellet Flora Danica på Seoul Museum of Art. dansk glaskunst på programmet, og Total Museum of Contemporary Art viste danske videoværker. Ud over billedkunst og design var ballet, opera, scenekunst og musik repræsenteret under besøget. Med statsbesøgets markante kulturelle begivenheder blev der etableret nye samarbejdsrelationer mellem Danmark og Sydkorea inden for en række kunstneriske felter, som efterfølgende har ført flere nye aktiviteter med sig. 14 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2007

16 Dronningen og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen hilste på medarbejdere fra danske virksomheder under besøget på verdens største skibsværft, Hyundai Heavy Industries, i Ulsan, Sydkorea. Værftet har leveret 63 skibe til danske rederier. Koncert for de nye regioner på Fredensborg Slot Repræsentanter fra landets regioner, kommuner og institutioner indtog den 23. oktober kuppelsalen på Fredensborg Slot, da Regentparret havde inviteret de fem nye regioner, Kommunernes Landsforening og en række ministre til koncert i slotskirken og efterfølgende souper. Kongehuset ønskede med denne begivenhed at markere det nye danmarkskort, der tegnede sig efter den 1. januar 2007, hvor en række kommuner blev sammenlagt og amterne erstattet af de nye regioner. Nyt viden- og kulturcenter i Sønderborg Den 30. oktober deltog både Dronningen og Kronprinsparret i åbningen af Regionrådsformand Kristian Ebbensgaard med fru Bente Johanne Ebbensgaard på Fredensborg Slot. Sønderjyllands nye viden- og kulturcenter Alsion. Det arkitektonisk markante bygningsværk er det første i Danmark, der samler uddannelse, forskning og kultur under ét tag. Alsion huser Syddansk Universitet, en forskerpark og en af Europas akustisk bedste koncertsale til klassisk musik. Kunstneren Olafur Eliasson har udsmykket koncertsalen, der i dag er hjemsted for Sønderjyllands Symfoniorkester. Alsions navn har med Alssund inden for synsvidde og udsigt til øen Als rod i lokalområdet omkring Sønderborg. ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

17 Verdens diabetesdag Det er intet mindre end en milepæl, at FN har anerkendt diabetes som en sag, der rettelig bør have sin egen internationale mærkedag, udtalte Prins Joachim som protektor for Diabetesforeningen, da den første FN-mærkedag for diabetes blev markeret verden over den 14. november. Sammen med Prins Nikolai og Prins Felix gik Prins Joachim og de mange fremmødte en symbolsk gåtur på 246 skridt langs Peblingesøen i København et skridt for hver million diabetikere i verden. Udstilling på Versailles Verdensdiabetesdagen markerer vigtigheden af at forebygge diabetes med kost og motion og havde i 2007 fokus på børn og unge. Rosenborg Slot i København huser Europas største samling af sølvmøbler. I november blev 70 af disse danske nationalskatte udlånt til slottet Versailles i Frankrig, hvor de indgik i en større udstilling, der skulle vise slottets oprindelige pragt under Solkongen, Ludvig 14. Solkongens egne sølvmøbler blev i 1689 omsmeltet for at finansiere kongens krigsførelse. På udstillingen udgjorde de danske møbler næsten halvdelen af de i alt 150 udstillede sølvmøbler, der i øvrigt kom fra blandt andet Windsor Castle i England og fra Tyskland og Rusland. Istandsættelse af Frederik VIII s Palæ Frederik VIII s Palæ på Amalienborg gennemgår i disse år en omfattende istandsættelse og modernisering. Palæet skal indrettes som bolig for Kronprinsparret og skal kunne fungere som residenspalæ for landets konge engang i fremtiden. Palæet skal også rumme administration for Kronprinsparrets Hof og bruges til repræsentative formål. Den 19. november åbnede Regentparret en stort anlagt udstilling på Ver sailles-slottet med sølvmøbler fra blandt andet Rosenborg Slot i København. I 2007 er store dele af tagkonstruktionen udskiftet på både hovedpalæ og sidebygninger, og alle de indvendige arbejder er sat i gang på grundlag af de afholdte licitationer. I løbet af 2008 går de finere maler- og forgylderarbejder i gang, og palæet ventes at stå klar til indretning ultimo Bygherre for istandsættelsen af Frederik VIII s Palæ er Slots- og Ejendomsstyrelsen under Finansministeriet. Håndværkernes indsats i Frederik VIII s Palæ blev fejret ved et rejsegilde i slutningen af året. 16 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2007

18 TEMA Statsbesøg fra Sverige Fokus på Øresundsregionen Ørestad blev med dens mange nye bygninger, uddannelsessteder og offentlige institutioner under det svenske statsbesøg den maj et håndgribeligt og markant bevis på dynamikken i samarbejdet mellem Sverige og Danmark i Øresundsregionen. Kongen og Dronningen af Sverige var ledsaget af Kronprinsessen af Sverige under Region Hovedstaden Region Sjælland Region Skåne Region Hovedstaden statsbesøget, og Regentparret deltog sammen med Kronprinsen i det tre dage lange program, der flere steder var delt op mellem de to generationer. Sammen med Kronprinsen besøgte den svenske Kronprinsesse flere institutioner med fokus på uddannelse, sundhed og integration. Også fra svensk politisk side var der stor opmærksomhed omkring besøget med hele tre ministres aktive deltagelse. Øresundsregionen Øresundsregionen er med sine 3,6 millioner indbyggere Nordens største og tættest befolkede storbyregion. Der er 12 universiteter med studerende, ph.d.-studerende og forskere i Øresundsregionen. Dertil kommer udenlandske studerende og et aktivt samarbejde med 800 andre universiteter rundt om i verden. I 2007 pendlede næsten personer dagligt på tværs af landegrænserne til og fra arbejde (mere end en syvdobling siden 2001). Statsbesøgets aktiviteter strakte sig inden for det markerede område på kortet. ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

19 Salut I alt 84 salutafgivelser lød mellem Batteriet Sixtus og det svenske orlogsskib Visby, da den svenske kongefamilie ankom til Københavns Havn. Ifølge Forsvarskommandoens bestemmelser afgives der 21 skud ved ankomst af kongelige og statsoverhoveder fra andre lande. Der afgives salut for at vise, at man har venlige hensigter. Som et af hovedpunkterne satte besøget fokus på den hastige udvikling i det svensk-danske samarbejde og sameksistens på tværs af sundet, efter at Øresundsbron blev indviet den 1. juli De svenske og danske kongelige var den 10. maj til stede ved åbningen af Øresundstinget, som er et officielt dansk-svensk politisk samarbejdsforum på tværs af Øresund. Salutafgiver Batteriet Sixtus For det svenske kongeflag på orlogsskibet Visby Orlogsskibet Visby For rigets flag på Marinestation Holmen Batteriet Sixtus Besvarelse af salut fra Visby Batteriet Sixtus Da det svenske kongeflag blev sat i chaluppen Antal skud 21 skud 21 skud 21 skud 21 skud Samme eftermiddag tog unge danske og svenske studerende imod Regentparret og det svenske kongepar på Tietgenkollegiet, mens Kronprinsessen af Sverige og Kronprinsen forestod indvielsen af det nye Ørestad Gymnasium. Begge steder har med deres nyskabende arkitektur og moderne fysiske rammer for studerende og gymnasieelever vakt opsigt ud over Øresundsregionens grænser. Den svenske Kronprinsesse og Kronprinsen besøgte også Idrættens Hus i Brøndby, hvor de talte med danske og svenske sportsfolk om integration gennem idræt. Et andet af hovedpunkterne under statsbesøget var et svensk-dansk seminar om energisamarbejde. Seminaret tiltrak sig stor opmærksomhed fra svenske og danske virksomheder, der blandt andet beskæftiger sig med vindmøller, brændselsceller, biobrændstoffer og energieffektive bygninger. Desuden besøgte den svenske kongelige familie en møbelfabrik for moderne dansk møbelarkitektur og indkøbscentret Field s i Ørestad. Det omfattende statsbesøg blev afsluttet med et returarrangement, der for første gang blev holdt uden for landets grænser. Som udtryk for de nære relationer på tværs af Øresund blev Sveriges kongepars returmiddag holdt på Malmø Rådhus. Besøg i Skandinaviens største indkøbscenter Field s i Ørestad. Kronprinsessen af Sverige og Kronprinsen i medieværkstedet på Ørestad Gymnasium under indvielsen. 18 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2007

20 Gallataffel på Christiansborg Slot. Fra venstre Kronprinsessen af Sverige, Prinsgemalen, Kongen af Sverige, Dronningen, Dronningen af Sverige og Kronprinsen. Programmet for statsbesøget fra Sverige Onsdag den 9. maj Kl Det svenske kongepar og Kronprinsessen af Sverige ankommer til Københavns Havn. Officiel modtagelse på Toldboden. Kl Kørsel til Fredensborg Slot. Eskorte af Gardehusarregimentet ad Slotsalléen til Fredensborg Slot. Kl Frokost, Fredensborg Slot. Program for Kongeparret af Sverige Kl Besøg på møbelfabrikken Fritz Hansen A/S. Program for Kronprinsessen af Sverige Kl Besøg på Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet, rundvisning i forsøgscenteret. Kl Besøg i Idrættens Hus, Brøndby. Orientering om integration gennem idræt og besøg ved integrationsseminaret, herunder møde med danske og svenske sportsfolk. Fællesprogram Kl Gallataffel, Christiansborg Slot. Torsdag den 10. maj Kl Besøg i den svenske kirke, Gustafskyrkan, Folke Bernadottes Allé. Samvær med repræsentanter for den svenske koloni i Danmark. Kl Besøg på den svenske ambassade i Danmark, Sankt Annæ Plads. Kl Besøg på udstillingen Stil 60 år med Dronning Ingrid, Amalienborgmuseet. Kl Karetkørsel fra Christian VIII s Palæ eskorteret af Gardehusarregimentets hesteskorte til Københavns Rådhus. Kl Officiel modtagelse på Københavns Rådhus. Taler, herunder overrækkelse af gaver. Kl Besøg ved Øresundstinget, IT-Universitetet. Officiel åbning af Øresundstinget. Kl Besøg på den biofarmaceutiske virksomhed Ferring. Program for Kongeparret af Sverige Kl Besøg på Tietgenkollegiet. Kl Besøg ved Grønjordssøen, præsentation og vandring i naturreservatet. Program for Kronprinsessen af Sverige Kl Besøg ved Ørestad Gymnasium, ledsaget af Kronprinsen, indvielse af Ørestads nye it-gymnasium. Kl Spadseretur til Field s. Fællesprogram Kl Besøg i Field s. Kl Ankomst til Ørestad metrostation, guidet kørsel med særtog gennem Ørestad til Kgs. Nytorv station. Kl Festforestilling i Operaen, Holmen. Fredag den 11. maj Kl Officiel afsked på Fredensborg Slot. Program for Kongen og Kronprinsessen af Sverige Kl Besøg hos FOSS A/S, Hillerød. Kl Besøg i Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard. Energiseminar, herunder taler ved transport- og energiminister Flemming Hansen, näringsminister Maud Olofsson og administrerende direktør i Dansk Industri Hans Skov Christensen. Kl Frokost på Mikkelgaard, Hørsholm. Program for Dronningen af Sverige Kl Besøg på Ordrupgaard, rundvisning på udstilling med nye værker af Michael Kvium. Kl Besøg på hukommelsesklinikken på Rigshospitalet. Kl Besøg hos Royal Copenhagen fabrik i Glostrup, herunder frokost med deltagelse af kunstnere med flere. Kl Besøg på Plejehjemmet Lotte. Kl Svensk returmiddag på rådhuset i Malmø. Kl Regentparret og den danske kongelige familie tager afsked med det svenske kongepar og Kronprinsessen af Sverige på rådhuset i Malmø. ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2007

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2007 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2007 BERETNING 2007 Det danske monarki 4 Aktiviteter og begivenheder 6 Temaer: Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon (+45) 33 40 10 10 www.kongehuset.dk

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken.

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken. 63 år 30. april 2009 Kong Carl XVI Gustaf Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Den svenske konge, Carl Gustaf, født 30. april 1946 fyldte 30. april 2009, 63 år. Fødselaren blev fejret på det kongelige

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004 Forord 3 Det danske Kongehus 4 Hoffets organisation 10 De kongelige slotte 12 Aktiviteter og begivenheder 16 Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon

Læs mere

KONGELIGT BRYLLUP i Sverige

KONGELIGT BRYLLUP i Sverige KONGELIGT BRYLLUP i Sverige Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Det kongelige brudepar, samt kronprinsesse Victorias og prins Daniels forældre samlet, foran slottet, på bryllupsdagen. Dagene op til brylluppet

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

KONGELIGT BRYLLUP Århundredets bryllup Kronprins Frederik frk. Mary Elizabeth Donaldson

KONGELIGT BRYLLUP Århundredets bryllup Kronprins Frederik frk. Mary Elizabeth Donaldson KONGELIGT BRYLLUP Århundredets bryllup Kronprins Frederik frk. Mary Elizabeth Donaldson Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Det kongelige brudepar blev 12. maj 2004 hyldet fra de mange tusinde fremmødte

Læs mere

Dronningens 70-års fødselsdag den 16. april 2010

Dronningens 70-års fødselsdag den 16. april 2010 Dronningens 70-års fødselsdag den 16. april 2010 Tekst og fotos af Per Brunsgård Tim. Dagens fødselar, dronning Margrethe, trådte først ud på palæets balkon, efterfulgt resten af den kongelige familie

Læs mere

Kongelig tvillingedåb

Kongelig tvillingedåb Kongelig tvillingedåb Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Fotos også lånt af servicefotograf Katrine, CPH. De kongelige tvillinger fik deres navne i Holmens Kirke. Prinsen født på Rigshospitalet den

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning

10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. marts 2014 Mads Lund Larsen 10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

MED KONGESKIBET. Årgang: 18 Juni 1/2012. DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K

MED KONGESKIBET. Årgang: 18 Juni 1/2012. DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K MED KONGESKIBET Årgang: 18 Juni 1/2012 DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K DANNEBROGSFORENINGEN Adresse: * Jagtkaptajnen * Det Gule Palæ 18 * 1256 København K. Formand:

Læs mere

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune.

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune. Bolig Kongehuset Folketing Helligdage Fritid Regering Statsminister Religion Sundhed Danmark Grundloven Regioner Arbejde Kommune Uddannelse Familie Skat 1 Danmark Danmark er et lille land i Europa. Der

Læs mere

ÅRSRAPPORT kongehusets virksomhed 2011

ÅRSRAPPORT kongehusets virksomhed 2011 ÅRSRAPPORT kongehusets virksomhed 2011 Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon (+45) 33 40 10 10 www.kongehuset.dk Beretning om Kongehusets aktiviteter Den kongelige familie har i 2011 været

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005 Forord 3 Det danske Kongehus monarki 4 Hoffets Aktiviteter organisation og begivenheder 10 6 De Temaer: kongelige slotte 12 Aktiviteter Sommertogter og begivenheder

Læs mere

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Torsdag den 30. november 2017 kl Prøvenummer

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Torsdag den 30. november 2017 kl Prøvenummer Medborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 30 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Torsdag den 30. november 2017 kl. 11.00-11.30 Medborgerskabsprøven Medborgerskabsprøven

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Kongen kommer Kongen kommer!

Kongen kommer Kongen kommer! Kongen kommer Kongen kommer! Det danske monarki er et af verdens ældste, og lige så længe der har været monarker, har disse rejst rundt i deres rige. I middelalderen rejste kongen altid rundt i riget for

Læs mere

Den Kongelige Stald-Etat 325 år

Den Kongelige Stald-Etat 325 år Den Kongelige Stald-Etat 325 år f Foto: Christina Hauschildt Forord Af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte I 2015 kan Den Kongelige Stald-Etat fejre sit 325 års jubilæum. Samtidig har Christiansborg

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

BERNADOTTE 200-ÅRSJUBILÆUM

BERNADOTTE 200-ÅRSJUBILÆUM BERNADOTTE 200-ÅRSJUBILÆUM Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Efter modtagelsen på Kongekajen af Helsingørs borgmester, Johannes Hecht-Nielsen, og havnechef Benny Carlson, drog alle med borgmesteren

Læs mere

Frimærker De viste frimærker kan være arbejdstegninger eller skitser og kan derfor ikke altid betragtes som endelige.

Frimærker De viste frimærker kan være arbejdstegninger eller skitser og kan derfor ikke altid betragtes som endelige. Frimærker 2014 Velkommen til et nyt frimærkeår! Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Nogle af frimærkerne er ikke helt færdige, fordi grafikeren er gået i tænkeboks. Hold

Læs mere

Forsvarets udgifter til støtte for Kongehuset i 2014, 2015, 2016 og 2017 (1. halvår)

Forsvarets udgifter til støtte for Kongehuset i 2014, 2015, 2016 og 2017 (1. halvår) Forsvarets udgifter til støtte for Kongehuset i 2014, 2015, 2016 og 2017 (1. halvår) 1. Kongeskibet DANNEBROG Kongeskibet DANNEBROG 2014 Periode Sejladstype Formål Antal sejldage Omkostninger Kongelige

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2006

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2006 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2006 BERETNING 2006 Det danske monarki 4 Aktiviteter og begivenheder 6 Temaer: Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon (+45) 33 40 10 10 www.kongehuset.dk

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Opgaver til Kongeriget

Opgaver til Kongeriget Født i 1940 på Amalienborg Slot. Dronning af Danmark 1972. FAMILIE Datter af Frederik 9. af Danmark (1899-1972) og Ingrid af Sverige (1910-2000), Gift i 1967 med Henri de Laborde de Montpezat (1934) i

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2014 Reception i anledning af Folketingets årlige orienteringsrejse til Grønland Formanden for Inatsisartut samt formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Globale englestemmer

Globale englestemmer Globale englestemmer Svulmende russisk musik står på programmet med Københavns Drengekor fredag den 12. november i Københavns Domkirke. Kgl. Operasanger, tenoren Gert Henning-Jensen synger Lenskys bøn

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven 2008/1 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Statsministeriet Journalnummer: Statsmin. Fremsat den 7. oktober 2008 af statsministeren (Anders Fogh Rasmussen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2009

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2009 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2009 BERETNING 2009 Det danske monarki 4 Aktiviteter og begivenheder 6 Temaer: Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon (+45) 33 40 10 10 www.kongehuset.dk

Læs mere

Nytårskur 2009-2010. Tekst og fotos af Per Brunsgård Tim.

Nytårskur 2009-2010. Tekst og fotos af Per Brunsgård Tim. Nytårskur 2009-2010 Regentparret, dronning Margrethe og prinsgemal Henrik, ankom lidt før klokken syv til Christian VII's Palæ, for at ønske regeringen, landets øverste embedsmænd og Hoffets ledelse godt

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Kronprinsesse Mary på skoleudflugt i Næstved

Kronprinsesse Mary på skoleudflugt i Næstved Kronprinsesse Mary på skoleudflugt i Næstved Mandag den 6. oktober 2014 Foran skolen på Skt. Peders Kirkeplads i Næstved blev kronprinsesse Mary modtaget af undervisningsminister Christine Antorini og

Læs mere

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Hvad er Forskningens Døgn? Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at: Hylde forskningens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00-13.45 Spørgsmål til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Vedtægter. for SONNING-FONDEN

Vedtægter. for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Vedtægter for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Side 2 Præambel Ved testamente af 15. marts 1935 bestemte forfatteren, redaktør C.I. Sonning, at der for en del af hans efterladte formue skulle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 166 af 14/03/2001 Gældende (Undervisningsmiljøloven) Offentliggørelsesdato: 15-03-2001 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

SKANDINAVISK FORENING

SKANDINAVISK FORENING VIA DELLA LUNGARA 231 00165 ROMA director@skandinaviskforening.org +39 0668975092; +39 3345058283 FAX +39 0668131690 www.skandinaviskforening.org SKANDINAVISK FORENINGS KUNSTNERHUS I ROM CIRCOLO SCANDINAVO

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 13.00-13.45 Spørgsmål til indfødsretsprøven

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

50 år med. SOS Børnebyerne

50 år med. SOS Børnebyerne 50 år med SOS Børnebyerne FOR 50 ÅR SIDEN fandt en lille gruppe frivillige i Danmark på, at de ville hjælpe verdens forældreløse til et bedre liv. Bare en tanke. Men de troede på, at det var muligt at

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER STATSMINISTERIET VEJLEDNING OM EKSPEDITION AF STATSRÅDSSAGER NOVEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 1 2. Fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) 2.a Forelæggelse af lovforslag

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Årsrapport 2015. Nordea Bank-fonden. CVR-nr.: 11 70 34 88

Årsrapport 2015. Nordea Bank-fonden. CVR-nr.: 11 70 34 88 Årsrapport 2015 Nordea Bank-fonden CVR-nr.: 11 70 34 88 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Generelle oplysninger 4 Ledelsesberetning 6 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Fra: Mogens Jensen Sendt: 7. oktober 2015 17:04 Til: kum@kum.dk; Alexander Meli Barming Emne: Statens keramikværksted til Guldagergaard

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m.

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m. 5. september 211 Markerinper ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelseoverværelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Kranselægning i forbindelse

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere