Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl hhx143-mat/b

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014"

Transkript

1 Matematik B Højere handelseksamen hhx143-mat/b Mandag den 15. december 2014 kl

2 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål. Besvarelsen af denne delprøve skal afleveres kl. 10. Delprøven med hjælpemidler består af opgave 6 til 10 med i alt 13 spørgsmål. De 18 spørgsmål indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med hver 5 point. Af opgaverne 10A, 10B og 10C må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis flere opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave. I prøvens første time må hjælpemidler, bortset fra skrive- og tegneredskaber, ikke benyttes. I prøvens sidste 3 timer er alle hjælpemidler tilladt. I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen. Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og dokumentation i form af et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring på brugen af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder. Ved brug af grafer og illustrationer skal der være en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration. Til eksamenssættet hører følgende tre datafiler: avis anciennitet marketing

3 Hhx matematik B december 2014 side 1 af 8 Delprøven uden hjælpemidler Kl Opgave 1 Grafen for en funktion f er vist i nedenstående figur. y (6,18) (-1, 2) (-2,0) (0, 0) f (5, 0) x (-2,5; -4) (3, -9) a) Bestem monotoniforhold og ekstrema for funktionen f. Opgave 2 En funktion f har forskriften 3 f ( x) = x + 2x x a) Bestem f '( x) og undersøg om f '(2) = 0. Opgave 3 En virksomhed producerer en vare. Virksomheden laver kvalitetskontrol ved at udtage stikprøver på 100 varer ad gangen og registrere antallet af varer med fejl. De seneste 10 stikprøver har givet følgende resultater : a) Bestem typetal og gennemsnit. Opgave 4 x 8 a) Gør rede for, at x = 4 er en løsning til ligningen = x x 2.

4 Hhx matematik B december 2014 side 2 af 8 Opgave 5 For en bestemt vare gælder følgende sammenhænge for udbuddet U og efterspørgslen E: E ( x) = 0,25x + 120, 50 x 400 U ( x) = 0,25x + 30, 50 x 400 hvor x er mængden af varen, og U (x) og E (x) er prisen på varen. Ligevægtsmængden kan bestemmes som x -koordinaten til skæringspunktet mellem de to grafer. a) Bestem ligevægtsmængden. pris U E mængde Besvarelsen af delprøven uden hjælpemidler afleveres kl

5 Hhx matematik B december 2014 side 3 af 8 Delprøven med hjælpemidler Kl Opgave 6 Johannes ønsker at låne til en bil og kan betale 2500 kr. pr. måned. Han har behov for at låne kr. til bilen og tilbydes en rente på 0,4% pr. måned. Johannes ønsker at bestemme, hvor mange måneder han skal afdrage på lånet og anvender formlen 1 (1 + r) A0 = y r til at bestemme n. a) Forklaringer til nedenstående linjer skal gives. Bilag 1 kan benyttes. 1 (1 + r) A0 = y Formlen er skrevet op. r 1 1, = ,004 0,32 = 1 1, 004 ln(0,68) n = ln(1,004) n = 96,6 Johannes skal afdrage i 97 måneder. b) Isolér n i formlen 1 (1 + r) A0 = y. Benyt evt. et CAS-værktøj. r

6 Hhx matematik B december 2014 side 4 af 8 Opgave 7 En landsdækkende avis har lavet en undersøgelse blandt 421 af deres læsere for at afgøre, om der er en sammenhæng mellem, hvor man bor, og hvilken sektion af avisen man læser først. Nedenstående tabel viser et udsnit af data, som findes i filen avis. Bopæl Sektion By Indland Provins Lokal Forstad Sport : : a) Konstruér et skema som nedenstående, der indeholder data fra undersøgelsen. Indland Lokal Sport Udland Total By Forstad Provins Total 421 b) Opstil en hypotese, der kan anvendes til at teste, om der er sammenhæng og test hypotesen med et signifikansniveau på 5%.

7 Hhx matematik B december 2014 side 5 af 8 Opgave 8 En HR-chef på en virksomhed undersøger, hvorledes lønnen fordeler sig blandt de ansatte målt i forhold til deres anciennitet, dvs. de t antal år de har været ansat. Der udtages en stikprøve på 245 tilfældigt udvalgte ansatte. Tabellen herunder viser et udsnit af data fra undersøgelsen. Data findes i filen anciennitet. Anciennitet Månedsløn : : a) Lav en grafisk præsentation af fordelingen af månedslønnen. b) Bestem middelværdi, 90%-fraktil og median for fordelingen af månedslønnen. c) Bestem en lineær regressionsmodel M ( x) = ax + b hvor x er ancienniteten, og M (x) er månedslønnen. d) Skriv et kort resume af undersøgelsen til virksomhedens chef, hvor du forklarer betydningen af svarene på spørgsmålene a), b) og c).

8 Hhx matematik B december 2014 side 6 af 8 Opgave 9 En virksomhed sælger et produkt og har fundet frem til, at salgsprisen p i kr. er givet ved en funktion med forskriften p ( x) = 0,8x + 110, 0 x 130 hvor x er den daglige afsætning i stk. a) Tegn grafen for p og bestem afsætningen ved en salgspris på 55 kr. Omsætningen R og de variable omkostninger C er givet ved funktionerne med forskrifterne: 2 R ( x) = 0,8x + 110x, 0 x C ( x) = 0,032x 3x + 95x, 0 x 130 Virksomhedens dækningsbidrag DB kan bestemmes ved dækningsbidrag = omsætning variable omkostninger b) Bestem forskriften for dækningsbidraget DB, og bestem intervallet for den afsætning, der giver virksomheden et positivt dækningsbidrag. kr. C 5000 R DB afsætning c) Bestem det størst mulige dækningsbidrag, og bestem den salgspris virksomheden skal fastsætte, for at opnå det størst mulige dækningsbidrag.

9 Hhx matematik B december 2014 side 7 af 8 Af opgaverne 10A, 10B og 10C må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis flere opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave. Opgave 10A En minkavler opdrætter to slags mink, Safir og Mahogny. Skindet fra minkene sælges videre til pelsindustrien. De to minkarter kræver forskellig pleje, plads og efterbehandling af skind. Derfor er det årlige opdræt underlagt følgende begrænsninger: 0,25x + 0,5y x + 3y 9000 x 0 y 0 hvor x er antal Safir og y er antal Mahogny. Dækningsbidraget er 320 kr. for et skind fra en Safir og 205 kr. for et skind fra en Mahogny. a) Bestem en forskrift for det samlede årlige dækningsbidrag f ( x, y) = a x + b y. b) Bestem hvor mange Safir og hvor mange Mahogny, der skal opdrættes pr. år for at få det størst mulige dækningsbidrag og bestem dette dækningsbidrag. Opgave 10B Camilla sparer op ved hver måned at indbetale 2500 kr. på en konto i en bank. Banken giver en månedlig rente på 0,68%. a) Bestem det opsparede beløb på kontoen umiddelbart efter indbetaling nr. 12. Camilla fortsætter opsparingen med samme rente og samme månedlige indbetaling. På et tidspunkt står der umiddelbart efter en indbetaling 47697,78 kr. på kontoen. b) Hvad vil der stå på kontoen umiddelbart efter den næste indbetaling?

10 Hhx matematik B december 2014 side 8 af 8 Opgave 10C En virksomhed ønsker at øge kendskabet til et af sine produkter gennem en ny reklamekampagne. Inden kampagnen har undersøgelser vist, at 35% af deres målgruppe kender til produktet. a) Bestem sandsynligheden for, at mindst 25 kunder ud af en gruppe på 60 kunder fra målgruppen kender produktet. Efter reklamekampagnen laver virksomheden en undersøgelse, hvor de spørger 264 kunder fra deres målgruppe, om de kender produktet. Nedenstående tabel viser et udsnit af undersøgelsens data, som findes i filen marketing. Kender produktet Nej Ja Ja : b) Bestem andelen af kunder i undersøgelsen, der kender produktet, og vurdér ud fra et 90%- konfidensinterval om reklamekampagnen har ændret kendskabet til produktet.

11

12

13 Bilag 1 til opgave 6a Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: 1 (1 + r) A0 = y Formlen er skrevet op. r 1 1, = ,004 0,32 = 1 1, 004 ln(0,68) n = ln(1,004) n = 96,6 Johannes skal afdrage i 97 måneder.

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh141-mat/b-23052014 Fredag den 23. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh11-mat/b-70501 Mandag den 7. maj 01 kl. 9.00-1.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b-17122012 Mandag den 17. december 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2005 2005-11-2 SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 FRANSK BEGYNDERSPROG

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-B-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau B Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår

Læs mere

Matematik Niveau B Prøveform b

Matematik Niveau B Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b Torsdag den 15. maj 2014 Kl. 09.00-13.00 GL141 - MAB - NY 1 GUX matematik B sommer 2014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-A-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau A Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår

Læs mere

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0. Opgave 6 Vi sætter P = 1000 og isolerer x i ligningen Se Bilag 2! P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.6 ( 10 y 0.4 )1 /0.6 = x 10 1 /0.6 y 0.4 /0.6 = x x = 10 5 /3

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x =

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x = MAT B GSK august 009 delprøven uden hjælpemidler Opg 1 For en vare er sammenhængen mellem pris og efterspørgsel bestemt ved funktionen d() = + 1 0 1 hvor angiver den efterspurgte mængde og d() angiver

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

grafer og funktioner trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 2 ISBN: 978-87-92488-12-1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE

RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE RÆSONNEMENT 1BEVIS F I N N H. K R I S T I A N S E & N 4 2 5 RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE LANDMÅLING SIMULA G Y L D E N D A L 3 MÅLSCORE I HÅN Faglige mål: Anvende it-værktøjer til løsning af givne

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere