Matematik B. Højere handelseksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik B. Højere handelseksamen"

Transkript

1 Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b Fredag den 16. august 2013 kl

2 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål. Besvarelsen af denne delprøve skal afleveres kl. 10. Delprøven med hjælpemidler består af opgave 6 til 11 med i alt 13 spørgsmål. De 18 spørgsmål indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med hver 5 point. Af opgaverne 11A, 11B og 11C må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis flere opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave. I prøvens første time må hjælpemidler, bortset fra skrive- og tegneredskaber, ikke benyttes. I prøvens sidste 3 timer er alle hjælpemidler tilladt. I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen. Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og dokumentation i form af et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring på brugen af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder. Ved brug af grafer og illustrationer skal der være en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration. Til eksamenssættet hører følgende tre datafiler: ost kvittering pris-afsætning

3 Side 1 af 8 sider Side 1 af 8 sider Delprøven uden hjælpemidler Kl Opgave 1 Værdien af en bil aftager eksponentielt og er illustreret grafisk herunder og i bilag værdi i kr år a) Bestem halveringstiden for bilens værdi. Bilag 1 kan benyttes. Opgave En funktion f har forskriften f ( x) = x 8x + 2. a) Bestem f '( x) og undersøg, om f har ekstremum i x = 4. 2 Opgave 3 a) Tegn grafen for en funktion f, der opfylder følgende: definitionsmængden er Dm ( f ) = [ 8;7 ] funktionen har nulpunkt i x = 2 funktionen har en vandret tangent i x = 3 Bilag 2 kan benyttes.

4 Side 2 af 8 sider Side 2 af 8 sider Opgave 4 2 a) Undersøg, om x = 4 er løsning til ligningen x = 2 ( x + 3) + x. Opgave 5 I en produktionsvirksomhed kan den marginale omsætning omkostninger forskrifterne 1 R m ( x) = x + 350, 0 < x < R m (i mio. kr.) og de marginale C m (i mio. kr.) ved produktion af en vare beskrives ved funktionerne med C m ( x) = 100, 0 < x < hvor x er produktionsstørrelsen. 400 mio. kr 300 Rm m Cm m prod.størrelse Den optimale produktionsstørrelse er den x-værdi, hvor den marginale omsætning er lig de marginale omkostninger. a) Bestem den optimale produktionsstørrelse. Besvarelsen afleveres kl

5 Side 3 af 8 sider Side 3 af 8 sider Delprøven med hjælpemidler Kl Opgave 6 0, ,25 a) Løs ligningen m (800 m) = 0 eventuelt ved hjælp af et CAS-værktøj. n 1,02 1 b) Ligningen = 400 0,02 er løst nedenfor. Forklaring til følgende linjer skal gives. Bilag 3 kan benyttes. n 1, = 400 0,02 Ligningen er skrevet op ,02 = 1, n 1 n 1,02 = 1,5 n ln( 1,02) = ln(1,5) n = 20,48

6 Side 4 af 8 sider Side 4 af 8 sider Opgave 7 En virksomhed producerer og sælger en vare. Omsætningen R (i 1000 kr.) og omkostningerne C (i 1000 kr.) kan bestemmes ved funktionerne med forskrifterne 2 R ( x) = x + 30x, 0 x C ( x) = 0,04x 1,2 x + 20x + 50, 0 x 30 hvor x angiver afsætningen i tons. Overskuddet kan bestemmes ved overskud = omsætning - omkostninger a) Gør rede for, at overskuddet P (i 1000 kr.) kan beskrives ved funktionen med forskriften 3 2 P ( x) = 0,04x + 0,2x + 10x 50, 0 x 30 og bestem, i hvilket interval overskuddet er positivt. b) Bestem den afsætning, der giver maksimalt overskud og bestem dette overskud kr. 300 C 200 R 100 P afsætning

7 Side 5 af 8 sider Side 5 af 8 sider Opgave 8 I koordinatsystemet er grafen for en funktion f og for den afledede funktion f ' vist. y A B x a) Gør rede for, hvilken af de to grafer A eller B, der viser grafen for funktionen f. Opgave 9 Et mejeri producerer en bestemt ost, der sælges i 800 grams indpakninger. I en stikprøve registreres vægten af 150 tilfældigt udvalgte oste. Nedenstående tabel viser et udsnit af data, som findes i filen ost. Vægt : a) Lav en grafisk præsentation af fordelingen af ostenes vægte. b) Bestem følgende 3 statistiske deskriptorer for fordelingen af ostenes vægte: gennemsnit, median og 25%-fraktilen. Antag, at ostenes vægte er normalfordelt med middelværdi μ = 800 gram og spredning σ = 12 dvs. X ~ N (800,12). gram c) Bestem sandsynligheden for, at en tilfældigt udvalgt ost vejer mindre end 780 gram. d) Skriv en kort sammenfatning til mejeriets kontrolchef, hvor du præsenterer resultatet af dine svar til spørgsmålene a), b) og c).

8 Side 6 af 8 sider Opgave 10 En dagligvarebutik påstår, at hvorvidt der er fejl på en kvittering eller ej er uafhængigt af, om varen er en udsalgsvare eller ikke en udsalgsvare. Dagligvarebutikken udtager derfor en stikprøve på 564 kvitteringer. Nedenstående tabel viser et udsnit af data, som findes i filen kvittering. Varer Fejlstatus Ikke udsalg Ikke fejl Ikke udsalg Ikke fejl Ikke udsalg Fejl Udsalg Fejl : : a) Konstruér et skema som nedenstående, der indeholder data fra stikprøven. Ikke udsalg Udsalg Total Fejl Ikke fejl Total 564 b) Undersøg med et signifikansniveau på 5%, om dagligvarebutikkens påstand er sand.

9 Side 7 af 8 sider Side 7 af 8 sider Af opgaverne 11A, 11B og 11C må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis flere opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave. Opgave 11A En virksomhed har observeret en sammenhæng mellem pris og afsætning på et af deres produkter. Nedenstående tabel viser et udsnit af data, som findes i filen pris-afsætning. Afsætning i stk. Pris i kr : : a) Lav et xy-plot af sammenhængen mellem afsætning i stk. x og pris i kr. y, og opstil en lineær regressionsmodel p ( x) = ax + b, der beskriver denne sammenhæng. b) Benyt p til at bestemme afsætningen ved en pris på 150 kr. Opgave 11B Sofie ønsker at låne kr. Banken tilbyder Sofie et lån, der skal tilbagebetales over 5 år med en fast månedlig ydelse og en månedlig rente på 0,7%. a) Bestem den månedlige ydelse på lånetilbuddet. Imidlertid viser det sig, at Sofie kun har råd til en fast månedlig ydelse på 1000 kr., hvilket indebærer, at banken så kræver 0,8% i månedlig rente. b) Bestem antal ydelser på lånet under de nye vilkår.

10 Side 8 af 8 sider Side 8 af 8 sider Opgave 11C En virksomhed producerer og afsætter to typer etuier til en bestemt type mobiltelefon: RUBBER og SKINLOOK. Lad x angive antal producerede og afsatte RUBBER og lad y angive antal producerede og afsatte SKINLOOK. Produktionen er underlagt følgende kapacitetsbegrænsninger: 10x + 20y x + 40y x 20 0 y 40 Dækningsbidraget på RUBBER er 10 kr. pr. stk. og dækningsbidraget på SKINLOOK er 15 kr. pr stk. Funktionen f ( x, y) = ax + by angiver det samlede dækningsbidrag pr. dag. a) Bestem forskriften for funktionen f og tegn polygonområdet defineret ved ovenstående kapacitetsbegrænsninger. b) Bestem det antal producerede og afsatte RUBBER pr. dag og det antal producerede og afsatte SKINLOOK pr. dag, der giver virksomheden det største samlede dækningsbidrag pr. dag.

11

12 Opgaven er produceret med anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og miljøledelsessystemet ISO 14001

13 Bilag 1 til opgave 1. Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: værdi i kr år

14

15 Bilag 2 til opgave 3. Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: 9 y x

16

17 Bilag 3 til opgave 6. Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: n 1, = 400 0,02 Ligningen er skrevet op ,02 = 1, n 1 n 1,02 = 1,5 n ln( 1,02) = ln(1,5) n = 20,48

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2005 2005-11-2 SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 FRANSK BEGYNDERSPROG

Læs mere

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x =

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x = MAT B GSK august 009 delprøven uden hjælpemidler Opg 1 For en vare er sammenhængen mellem pris og efterspørgsel bestemt ved funktionen d() = + 1 0 1 hvor angiver den efterspurgte mængde og d() angiver

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-A-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau A Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår

Læs mere

Skabelon til funktionsundersøgelser

Skabelon til funktionsundersøgelser Skabelon til funktionsundersøgelser Nedenfor en angivelse af fremgangsmåder ved funktionsundersøgelser. Ofte vil der kun blive spurgt om et udvalg af nævnte spørgsmål. Syntaksen i løsningerne vil være

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Brugervejledning til Graph (1g, del 1)

Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph (brugervejledning 1g, del 1) side 1/8 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko.

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko. Kom godt i gang med RiBAY Risikostyring ved hjælp af RiBAY består af følgende seks trin: 1. Indtastning af systemvariable og budgettal 2. Indtastning af Køb og salg 3. Kalibrering af udgangspunktet for

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere