Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 16. august kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 16. august 2010. kl. 9.00-14.00"

Transkript

1 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl hh10-mat/a Mandag den 16. august 010 kl

2 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med lige stor vægtning. Prøvens varighed er 1 time. Hjælpemidler, bortset fra skrive- og tegneredskaber, må ikke benttes. Opgavebesvarelsen skal afleveres renskrevet med tdelig skrift. I bedømmelsen lægges vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår. Besvarelsen skal dokumenteres ved hjælp af beregninger, uddbende tekst samt brug af figurer og grafer med en tdelig sammenhæng mellem tekst og illustration.

3 Side 1 af 1 side Opgave 1 Om en trekant ABC oplses det, at B = 37, a = 10 og c = 8 C a = 10 Side 1 af 1 side 37 B Det oplses endvidere, at sin(37 ) = 0,6 a) Bestem arealet af trekant ABC. Opgave A c = 8 Funktionen F er en stamfunktion til funktionen f ( ) 3 a) Bestem forskriften for F. Opgave 3. Det oplses, at F (1) 8. For en vare kan sammenhængen mellem efterspørgslen og prisen d() beskrives ved funktionen d ( ) 0, pris hvor angiver efterspurgt mængde. 50 For samme vare beskrives sammenhængen mellem udbuddet og prisen s () ved funktionen 40 d s s ( ) 0, hvor angiver udbudt mængde. Ligevægtsmængden er den mængde, hvor udbud og efterspørgsel er lige store. a) Bestem ligevægtsmængden for varen. Opgave mængde En nansat medarbejder aflønnes med 189 kr. i timen. I medarbejderens kontrakt står, at timelønnen skal stige med % om året. Lad f () angive timelønnen i kr. efter års ansættelse. a) Bestem forskriften for funktionen f. Opgave 5 B Om den retvinklede trekant ABC oplses, at den ene katete er 3 den anden katete er 4 hpotenusen er a) Bestem. C 3 A

4 Undervisningsministeriet Opgaven er produceret med anvendelse af kvalitetsstringssstemet ISO 9001 og miljøledelsessstemet ISO 14001

5 Matematik A Højere handelseksamen. Delprøve kl hh10-mat/a Mandag den 16. august 010 kl

6 Matematik A Prøven med hjælpemidler Dette opgavesæt består af 8 opgaver, hvor hvert delspørgsmål indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med lige stor vægtning. Prøvens varighed er 5 timer. Af opgaverne 8A og 8B må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis begge opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af opgave 8A. I prøvens første time må hjælpemidler, bortset fra skrive- og tegneredskaber, ikke benttes. I prøvens sidste 4 timer er alle hjælpemidler tilladt. Opgavebesvarelsen skal afleveres renskrevet med tdelig skrift. I bedømmelsen lægges der vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår. Besvarelsen skal dokumenteres ved hjælp af beregninger, uddbende tekst samt brug af figurer og grafer med en tdelig sammenhæng mellem tekst og illustration. Hvor hjælpemidler, herunder ITværktøjer, er benttet, skal mellemregninger erstattes af forklarende tekst.

7 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider Opgave 1 Nedenstående tabel viser antallet af virksomhedskonkurser i Danmark i 009 fordelt efter virksomhedernes alder. Virksomhedens alder i år Antal ]0 ;5] 956 ]5 ; 10] 539 ]10 ; 15] 1 35 ]15 ; 0] 989 Antal virksomheder i alt a) Tegn et diagram, der viser aldersfordelingen af virksomhedskonkurser i 009. Aldersfordelingen af virksomhedskonkurser kan beskrives ved forskellige statistiske deskriptorer, som f.eks. tpeinterval median kvartilsæt gennemsnit varians standardafvigelse b) Beskriv aldersfordelingen af virksomhedskonkurser ved hjælp af statistiske deskriptorer. Opgave Punkterne A ( 1, 1), B (,3) og C (5,1) udgør vinkelspidserne i trekant ABC. a) Bestem koordinaterne til AC og bestem AC. 3 B(,3) Det oplses, at AB 5 og BC 13. b) Bestem én af vinklerne i trekant ABC. C(5,1) A(-1,-1) -1

8 Side af 7 sider Side af 7 sider Opgave 3 Peter påbegndte et studium 1. september 004 og optog derfor et SU-lån. Peter fik udbetalt 755 kr. om måneden i perioden 1. september 004 til og med 1. juni 010 (i alt 70 gange). Renten på SU-lånet var 0,30% pr. måned i hele perioden. a) Gør rede for, at Peter skldte 1438, 5kr. den 1. juni 010. Den 1. juni 010 blev Peter færdig med sit studium. Renten er herefter 0,15% pr. måned. SU-strelsen tillader, at Peter først påbegnder tilbagebetalingen af lånet den 1. januar 01. b) Gør rede for, at SU-lånet vil være vokset til 0097,03 kr. den 1. december 011 (efter 18 måneder). Peter ønsker at påbegnde tilbagebetalingen af SU-lånet den 1. januar 01 og skal betale en fast månedlig delse de efterfølgende 1 år. Renten forventes i hele perioden at være 0,15% pr. måned. c) Bestem den faste månedlige delse. Opgave 4 Funktionerne f og g er givet ved forskrifterne f () = + +1 g () = Graferne for f og g er vist på figuren til højre. a) Bestem skæringspunkterne mellem graferne for f og g f -4 g -6-8 b) Bestem arealet af det skraverede område, der afgrænses af graferne for f og g.

9 Side 3 af 7 sider Side 3 af 7 sider Opgave 5 Differentialkvotienten for en funktion f er givet ved f '( ) ( 10) ln( ) 0 For at bestemme monotoniforholdene for f udregnes først eventuelle nulpunkter for Nulpunkterne for f ' er bestemt nedenfor. f '. a) Forklaring til nedenstående linjer skal gives i bilag 1. ( 10) ln( ) ln( ) L {1, 10} Grafen for funktionen f er vist nedenfor. f b) Bestem monotoniforholdene for funktionen f.

10 Side 4 af 7 sider Side 4 af 7 sider Opgave 6 Omkostningerne i forbindelse med lagerstring i en given engrosvirksomhed kan beskrives ved følgende omkostningsfunktion F O f ( ) 0,5 R P 0 hvor er ordrestørrelsen og R, P, F og O er konstanter. For at minimere omkostningerne skal man bestemme den optimale ordrestørrelse,. Denne er markeret på figuren herunder. omkostninger f optimal ordrestørrelse ordrestørrelse

11 Side 5 af 7 sider Side 5 af 7 sider For virksomheden STORAGE er konstanterne i funktionen f () givet ved værdierne R = 0,0 P = 50 F = O = a) Gør rede for, at omkostningerne for STORAGE kan beskrives ved f ( ) 5 0 og bestem omkostningerne, hvis ordrestørrelsen er omkostninger f ordrestørrelse Wilsons formel, der er kendt fra teorien om lagerstring, siger at den ordrestørrelse, der giver de mindst mulige omkostninger, er F O R P b) Bestem denne værdi for STORAGE og gør rede for, at denne værdi er minimum for funktionen f, når det oplses, at f '( ) 5 0

12 Side 6 af 7 sider Side 6 af 7 sider Opgave 7 Virksomheden SundPlante sælger bl.a. tper pottemuld til planteskoler, ALM og ØKO. Afsætningen af begge tper måles i enheden hl (hektoliter). Prisen pr. hl ALM er givet ved funktionen p med forskriften p( ) = hvor angiver afsætningen af ALM pr. uge. Prisen pr. hl ØKO er givet ved funktionen q med forskriften q( ) = hvor angiver afsætningen af ØKO pr. uge. Omsætningen for hver tpe pottemuld kan bestemmes som afsætningen gange prisen pr. hl. a) Gør rede for, at den samlede omsætning pr. uge kan beskrives ved funktionen O(, ) = Niveaukurven N(t) er defineret ved O (, ) = t. b) Gør rede for, at niveaukurven N(60900) er en ellipse med centrum i (150, 100) og halvakserne 40 og 0. c) Bestem den afsætning af ALM pr. uge og den afsætning af ØKO pr. uge, der giver SundPlante den største samlede omsætning pr. uge.

13 Side 7 af 7 sider Side 7 af 7 sider Af opgaverne 8A og 8B må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis begge opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af opgave 8A. Opgave 8A To vektorer er givet ved a 7 og b t a) Bestem vinklen mellem a og b når t = 4. b) Bestem de værdier af t, for hvilke a b. Opgave 8B En lineær funktion i to variable er givet ved f (, ) 3 For de to variable gælder betingelserne Disse betingelser definerer et polgonområde, der er vist som det skraverede område på figuren. Dette område er også vist på bilag. a) Bestem det punkt indenfor polgonområdet, hvor f antager sin mindsteværdi. b) Bestem det interval, hvor koefficienten til i forskriften for f kan variere, når punktet fundet i spørgsmål a) fastholdes som minimumspunkt for f.

14

15

16 Undervisningsministeriet Opgaven er produceret med anvendelse af kvalitetsstringssstemet ISO 9001 og miljøledelsessstemet ISO 14001

17 Bilag 1 til opgave 5 (med hjælpemidler) skal afleveres. Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: ( 10) ln( ) ln( ) L {1, 10}

18

19 Bilag til opgave 8B (med hjælpemidler) Skole: Eksamensnr. Hold: Navn:

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 4. juni 2012. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 4. juni 2012. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh121-mat/a-04062012 Mandag den 4. juni 2012 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b-17122012 Mandag den 17. december 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh11-mat/b-70501 Mandag den 7. maj 01 kl. 9.00-1.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh141-mat/b-23052014 Fredag den 23. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014 Matematik B Højere handelseksamen hhx143-mat/b-15122014 Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00. hhx142-mat/b-18082014

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00. hhx142-mat/b-18082014 Matematik B Højere handelseksamen hhx142-mat/b-18082014 Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-B-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau B Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-A-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau A Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2007. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2007. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2007 07-0-6-U Matematik Niveau B Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår i bedømmelsen

Læs mere

Matematik Niveau B Prøveform b

Matematik Niveau B Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b Torsdag den 15. maj 2014 Kl. 09.00-13.00 GL141 - MAB - NY 1 GUX matematik B sommer 2014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2005 2005-11-2 SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 FRANSK BEGYNDERSPROG

Læs mere

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x =

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x = MAT B GSK august 009 delprøven uden hjælpemidler Opg 1 For en vare er sammenhængen mellem pris og efterspørgsel bestemt ved funktionen d() = + 1 0 1 hvor angiver den efterspurgte mængde og d() angiver

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012 Matematik B Studentereksamen stx11-mat/b-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-13.00 Side 1 af 6 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 007 010 MATEMATIK A-NIVEAU MATHIT Prøvesæt 010 Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret formelsamling Delprøve

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem 1 På tryk tryk

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0. Opgave 6 Vi sætter P = 1000 og isolerer x i ligningen Se Bilag 2! P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.6 ( 10 y 0.4 )1 /0.6 = x 10 1 /0.6 y 0.4 /0.6 = x x = 10 5 /3

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer.

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer. Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere