Matematik B. Højere handelseksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik B. Højere handelseksamen"

Transkript

1 Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b Mandag den 17. december 2012 kl

2 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål. Besvarelsen af denne delprøve skal afleveres kl. 10. Delprøven med hjælpemidler består af opgave 6 til 10C med i alt 13 spørgsmål. De 18 spørgsmål indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med lige stor vægt. Af opgaverne 10A, 10B og 10C må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis flere opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave. I prøvens første time må hjælpemidler, bortset fra skrive- og tegneredskaber, ikke benyttes. I prøvens sidste 3 timer er alle hjælpemidler tilladt. Til eksamenssættet hører følgende to datafiler: elektronikkæde bilforsikring

3 Side 1 af 8 sider Side 1 af 8 sider Delprøven uden hjælpemidler Kl Opgave 1 2 a) Undersøg, om = 2 er løsning til ligningen =. + 2 Opgave 2 Antal robotter i dansk industri er steget gennem en årrække. I en model beskrives antal robotter ved funktionen f med forskriften robotter f ( ) = , hvor f () er antal robotter år efter år a) Forklar betydningen af tallene 1820 og 1, 10 i forskriften for f. år efter :robotter-invaderer-dansk-industri.html Opgave 3 a) Tegn grafen for en funktion f, der opfylder følgende: definitionsmængden er Dm ( f ) = [ 9;8[ grafen for f går gennem punktet ( 1,7 ) f har mindst tre ekstrema Bilag 1 kan benyttes.

4 Side 2 af 8 sider Opgave 4 y Funktionen f er givet ved forskriften 2 f ( ) = f a) Bestem f '( ) og bestem monotoniforholdene for funktionen f. Opgave 5 Prisen på en vare kan beskrives ved en lineær funktion p ( ) = a + b, hvor er afsætningen i stk. Ved en pris på 500 kr. afsættes 1000 stk., og ved en pris på 1000 kr. afsættes 750 stk p () a) Bestem en forskrift for p og bestem prisen ved en afsætning på 500 stk. Besvarelsen afleveres kl

5 Side 3 af 8 sider Side 3 af 8 sider Delprøven med hjælpemidler Kl Opgave 6 Følgende to spørgsmål besvares uafhængigt af hinanden: 4 4 y a) Reducér udtrykket 2 2 y ved hjælp af et CAS-værktøj. b) Skæringspunktet mellem graferne for funktionerne f og g med forskrifterne 6 f ( ) = 3, > 0 3 g ( ) = 81, > 0 er bestemt nedenfor. Forklaring til følgende linjer skal gives. Bilag 2 kan benyttes = 81 forskrifterne sættes lig hinanden. 6 3 = = 27 = 3 y = 2187 Skæringspunktet er (, y) = (3, 2187)

6 Side 4 af 8 sider Side 4 af 8 sider Opgave 7 En elektronikkæde har i en undersøgelse registreret 234 kunders alder og det beløb, kunden har købt for. Nedenstående tabel viser et udsnit af data, som findes i filen elektronikkæde. Alder Beløb : : a) Lav en grafisk præsentation som beskriver fordelingen af beløb. Fordelingen kan beskrives ved forskellige statistiske deskriptorer, som f.eks. typetal/typeinterval median kvartilsæt gennemsnit varians standardafvigelse b) Bestem 3 statistiske deskriptorer for fordelingen af beløb. c) Lav et y -plot af sammenhængen mellem alder og beløb, og opstil en lineær regressionsmodel, der beskriver denne sammenhæng. d) Skriv, ud fra dine svar til spørgsmål a), b) og c), en kort konklusion hvor du præsenterer undersøgelsens resultater og betydningen af disse.

7 Side 5 af 8 sider Side 5 af 8 sider Opgave 8 Et forsikringsselskab formoder, at yngre bilister har flere skader på bilen end ældre bilister og lader derfor yngre bilister betale en højere forsikringspræmie. Forsikringsselskabet har foretaget en stikprøve på 1404 af deres kunder og har registreret den enkelte kundes alder og skadesstatus. Nedenstående tabel viser et udsnit af samtlige data, som findes i filen bilforsikring. Aldersgruppe Skadesstatus 18 til 25 Skade anmeldt 18 til 25 Skade anmeldt 18 til 25 Ingen skade anmeldt : : a) Konstruer et skema som nedenstående, der indeholder data fra undersøgelsen. Ingen skade anmeldt Skade anmeldt Total 18 til til til og ældre Total 1404 b) Opstil en nulhypotese og en alternativ hypotese og bestem de forventede værdier, når der antages uafhængighed mellem alder og skadesstatus. c) Kan det antages, med et signifikansniveau på % 5, at der er uafhængighed mellem den enkelte kundes alder og skadesstatus?

8 Side 6 af 8 sider Side 6 af 8 sider Opgave 9 En virksomhed introducerer en ny vare. Virksomheden forventer, at afsætningen af varen de første 40 dage kan beskrives ved funktionen h med forskriften 3 2 h ( t) = 0,033t 2,388t + 51,311t, 0 t 40 hvor t er antal dage efter introduktionen. 300 afsætning h dage a) Bestem afsætningen på dag 40. b) Bestem h '( t) og benyt denne til at bestemme efter hvor mange dage virksomheden har størst afsætning.

9 Side 7 af 8 sider Side 7 af 8 sider Af opgaverne 10A, 10B og 10C må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis flere opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave. Opgave 10A Ifølge Applus Bilsyn er sandsynligheden for fejl på en 4 år gammel Audi A6 15 %. En måned er der 20 stk. Audi A6 til bilsyn. a) Bestem hvor mange af disse 20 biler, Applus Bilsyn forventer er uden fejl. b) Bestem sandsynligheden for, at højst 5 Audi A6 er uden fejl. Opgave 10B Kilde:http://www.applusbilsyn.d k/statistik/personbiler/fejlstatisti k_2011_4_aar/ En virksomhed bygger nye lagerfaciliteter. Virksomheden optager et byggelån på 2 mio. kr. den 1. januar Der afdrages ikke på lånet det første år. Lånet tilskrives i denne periode 1% i rente pr. kvartal. a) Gør rede for, at byggelånet er vokset til , 02 kr. den 1. januar Virksomheden ønsker herefter at afdrage gælden over 10 år med faste årlige ydelser. Første ydelse afdrages den 1. januar Renten er 4% p.a. b) Bestem den årlige ydelse.

10 Side 8 af 8 sider Side 8 af 8 sider Opgave 10C En virksomhed producerer og afsætter to produkter A og B. Lad angive antal stk. af produkt A og lad y angive antal stk. af produkt B. Dækningsbidraget er 30 kr. pr. stk. af produkt A og 50 kr. pr. stk. af produkt B. Funktionen f (, y) = a + by angiver det samlede dækningsbidrag. a) Bestem en forskrift for funktionen f. I produktionen skal virksomheden tage hensyn til forbrug af maskintimer samt forbrug af materiale, hvilket betyder, at produktionen er underlagt følgende betingelser: 4 y y y 0 Disse betingelser definerer et polygonområde, der er vist som det grå område på figuren. Figuren er gengivet på bilag 3. yy y y = yy = b) Bestem den produktion og afsætning af de to produkter A og B, der giver virksomheden det størst mulige samlede dækningsbidrag.

11

12 Opgaven er produceret med anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og miljøledelsessystemet ISO 14001

13 Bilag 1 til opgave 3. Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: 9 y

14

15 Bilag 2 til opgave 6. Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: = 81 forskrifterne sættes lig hinanden. 6 3 = = 27 = 3 y = 2187 Skæringspunktet er (, y) = (3, 2187)

16

17 Bilag 3 til opgave 10C. Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: y y y = y = y = y =

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh11-mat/b-70501 Mandag den 7. maj 01 kl. 9.00-1.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x =

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x = MAT B GSK august 009 delprøven uden hjælpemidler Opg 1 For en vare er sammenhængen mellem pris og efterspørgsel bestemt ved funktionen d() = + 1 0 1 hvor angiver den efterspurgte mængde og d() angiver

Læs mere

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2005 2005-11-2 SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 FRANSK BEGYNDERSPROG

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-A-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau A Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0. Opgave 6 Vi sætter P = 1000 og isolerer x i ligningen Se Bilag 2! P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.6 ( 10 y 0.4 )1 /0.6 = x 10 1 /0.6 y 0.4 /0.6 = x x = 10 5 /3

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Skabelon til funktionsundersøgelser

Skabelon til funktionsundersøgelser Skabelon til funktionsundersøgelser Nedenfor en angivelse af fremgangsmåder ved funktionsundersøgelser. Ofte vil der kun blive spurgt om et udvalg af nævnte spørgsmål. Syntaksen i løsningerne vil være

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Studentereksamen i Matematik B 2012

Studentereksamen i Matematik B 2012 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er

Læs mere

EKSAMENSOPGAVER I STATISTIK

EKSAMENSOPGAVER I STATISTIK EKSAMENSOPGAVER I STATISTIK 02591 Opgaverne 1-151 er udgået DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET EFTERÅR 2006 Eksamen December 2001 Opgave 152 (10 %) I denne opgave er det ikke nok at henvise til en Statgraphics

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere