Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl hhx142-mat/b

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00. hhx142-mat/b-18082014"

Transkript

1 Matematik B Højere handelseksamen hhx142-mat/b Mandag den 18. august 2014 kl

2 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål. Besvarelsen af denne delprøve skal afleveres kl. 10. Delprøven med hjælpemidler består af opgave 6 til 11 med i alt 13 spørgsmål. De 18 spørgsmål indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med hver 5 point. Af opgaverne 11A, 11B og 11C må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis flere opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave. I prøvens første time må hjælpemidler, bortset fra skrive- og tegneredskaber, ikke benyttes. I prøvens sidste 3 timer er alle hjælpemidler tilladt. I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen. Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og dokumentation i form af et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring på brugen af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder. Ved brug af grafer og illustrationer skal der være en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration. Til eksamenssættet hører følgende to datafiler: campingvogn udfordring

3 Hhx matematik B august 2014 side 1 af 7 Delprøven uden hjælpemidler Kl Opgave 1 Antal tabletcomputere i husstande er undersøgt. En stikprøve på 10 husstande er udtaget, og antallet af tabletcomputere er følgende: a) Bestem middeltal, median og typetal for stikprøven. Opgave 2 I 2013 kørte der dagligt i gennemsnit køretøjer gennem Limfjordstunnellen, der forbinder Aalborg og Nørresundby. Trafikken gennem Limfjordstunnellen forventes årligt at stige med 1,8%. a) Bestem en forskrift for en funktion, der angiver det daglige antal køretøjer gennem Limfjordstunnellen x år efter Opgave 3 En funktion f er givet ved forskriften 3 f ( x) = x x + 4x + 1 a) Bestem f (x) og tegn tangenten til grafen for f i punktet ( 1, f (1)). Bilag 1 kan benyttes. 2 y 4 3 f x Opgave 4 2 a) Gør rede for, at x = 2 er en løsning til ligningen x + 3x 2 = 0.

4 Hhx matematik B august 2014 side 2 af 7 Opgave 5 For en vare A er sammenhængen mellem efterspørgsel og stykpris bestemt ved funktionen d ( x) = 2,5x + 33, 0 x 10 hvor x angiver efterspurgt mængde, og d (x) angiver den tilsvarende stykpris. Sammenhængen mellem udbud og stykpris for samme vare A er bestemt ved funktionen s ( x) = 1,5 x + 5, 0 x 10 hvor x angiver udbudt mængde, og s (x) angiver den tilsvarende stykpris stykpris d s mængde 5 10 Ligevægtsmængden er defineret som den mængde, hvor udbud og efterspørgsel er lige store. a) Bestem ligevægtsmængden for vare A. Besvarelsen afleveres kl

5 Hhx matematik B august 2014 side 3 af 7 Delprøven med hjælpemidler Kl Opgave 6 Følgende to spørgsmål besvares uafhængigt af hinanden: a) Isolér n i udtrykket σ L = 2 z. Anvend eventuelt et CAS-værktøj. n En investor har for 10 år siden købt aktier for kr. Aktierne har i dag en værdi på kr. Nedenfor er det gennemsnitlige årlige afkast på aktiekøbet bestemt. b) Forklaringer til fremgangsmåden skal gives. Bilag 2 kan benyttes. 10 = (1 + r ) = (1 + r ) r =1,1746 r = 0,1746 Det gennemsnitlige årlige afkast har været 17,46%.

6 Hhx matematik B august 2014 side 4 af 7 Opgave 7 I januar 2013 lavede analyseinstituttet InsightGroup en undersøgelse for Verdensnaturfonden (WWF) om danskernes syn på klimaforandringer. I undersøgelsen er der bl.a. blevet stillet spørgsmålet: Hvad ser du som den største udfordring for det danske samfund i fremtiden? Nedenstående tabel viser et udsnit af data, som findes i filen udfordring. Udfordring Køn Velfærd Kvinde Arbejdsløshed Mand Konkurrenceevne Mand : : a) Konstruér et skema som nedenstående, der indeholder data fra undersøgelsen. Kvinde Mand Total Andet Arbejdsløshed Indvandring Klimaforandringer Konkurrenceevne Velfærd Total 794 Verdensnaturfonden (WWF) ønsker at undersøge, om der er sammenhæng mellem køn og danskernes syn på de største udfordringer for det danske samfund i fremtiden. b) Opstil en hypotese, der kan anvendes til at teste denne sammenhæng og test hypotesen med et signifikansniveau på 5%. c) Skriv et kort notat til WWF, hvor du præsenterer betydningen af dit hypotesetest. Kilde:

7 Hhx matematik B august 2014 side 5 af 7 Opgave 8 En virksomhed sælger en vare. Prisen p og dækningsbidraget db kan beskrives ved funktionerne med forskrifterne p ( x) = 0,15x , 0 x db ( x) = 0,15x x, 0 x hvor x angiver afsætningen af varen i stk. a) Bestem dækningsbidraget ved en afsætning på 2800 stk. b) Bestem det størst mulige dækningsbidrag og bestem den pris, der giver det størst mulige dækningsbidrag. dækningsbidrag (i kr.) ( i kr.) db db afsætning afsætning (i stk.) ( i stk.) Opgave 9 Et polygonområde er bestemt af følgende uligheder: y x + 12 y 2x + 18 y 0 x 1 En lineær funktion af to variable er givet ved forskriften f ( x, y) = 2x + 4y En niveaulinje N (t) er givet ved f ( x, y) = t. a) Tegn polygonområdet samt niveaulinjerne N (20) og N (36) i samme koordinatsystem. b) Bestem størsteværdien for f indenfor polygonområdet.

8 Hhx matematik B august 2014 side 6 af 7 Opgave 10 Indehaveren af Campingshoppen har i forbindelse med salg af 30 campingvogne registreret campingvognens salgspris og det beløb, kunden brugte på ekstraudstyr. Nedenstående tabel viser et udsnit af data, som findes i filen campingvogn. Salgspris Ekstraudstyr : : a) Lav et xy-plot af sammenhængen mellem salgspris x og ekstraudstyr y, og opstil en lineær regressionsmodel y = a x + b, der beskriver denne sammenhæng. En kunde køber en campingvogn til kr. b) Hvor stort et beløb forventes kunden at bruge på ekstraudstyr ifølge regressionsmodellen?

9 Hhx matematik B august 2014 side 7 af 7 Af opgaverne 11A, 11B og 11C må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis flere opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave. Opgave 11A En funktion f er givet ved forskriften f ( x) = ln( x) 0,2x + 3, x > 0 a) Bestem f (x) og forklar betydningen af f ( 1) = 0, 8. b) Bestem monotoniforholdene for funktionen f. Opgave 11B Søren-Ole optager et billån på kr. til en månedlig rente på 0,33%. Lånet afvikles over 4 år med månedlige ydelser. a) Bestem den månedlige ydelse på lånet. Umiddelbart efter 20 betalte ydelser stiger den månedlige rente til 0,49%. Den månedlige ydelse fastholdes, men antallet af ydelser på lånet ændres. b) Bestem det resterende antal ydelser på lånet. Opgave 11C En virksomhed producerer specialdesignede computere og køber computerprocessorerne (CPU erne) hos en producent i Kina. Producenten har hidtil observeret, at andelen af leverede CPU ere, der har fejl, er 2%. a) Bestem sandsynligheden for, at der er mere end 5 CPU ere med fejl i en sending på 180 stk. Ved en leverance på 300 CPU er finder virksomheden fejl på 10 CPU er. b) Vurdér med et 95%-konfidensinterval, om andelen af CPU ere med fejl fortsat kan forventes at være 2%.

10

11

12 Opgaven er produceret med anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og miljøledelsessystemet ISO 14001

13 Bilag 1 til opgave 3 Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: y y f 1 x x

14

15 Bilag 2 til opgave 6 Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: 10 = (1 + r ) = (1 + r ) r =1,1746 r = 0,1746 Det gennemsnitlige årlige afkast har været 17,46%.

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh11-mat/b-70501 Mandag den 7. maj 01 kl. 9.00-1.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh141-mat/b-23052014 Fredag den 23. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b-17122012 Mandag den 17. december 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2005 2005-11-2 SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 FRANSK BEGYNDERSPROG

Læs mere

Matematik Niveau B Prøveform b

Matematik Niveau B Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b Torsdag den 15. maj 2014 Kl. 09.00-13.00 GL141 - MAB - NY 1 GUX matematik B sommer 2014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-B-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau B Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-A-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau A Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår

Læs mere

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x =

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x = MAT B GSK august 009 delprøven uden hjælpemidler Opg 1 For en vare er sammenhængen mellem pris og efterspørgsel bestemt ved funktionen d() = + 1 0 1 hvor angiver den efterspurgte mængde og d() angiver

Læs mere

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0. Opgave 6 Vi sætter P = 1000 og isolerer x i ligningen Se Bilag 2! P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.6 ( 10 y 0.4 )1 /0.6 = x 10 1 /0.6 y 0.4 /0.6 = x x = 10 5 /3

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge Styr på dine Penge er udviklet til brug under Pengeugen. Formålet med Pengeugen er at lære eleverne i de ældste klasser om penge og privatøkonomi. Pengeugen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

grafer og funktioner trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 2 ISBN: 978-87-92488-12-1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere