AKT- UDDANNELSE BLIV CERTIFICERET AKT-VEJLEDER 10 ECTS. Årgang 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKT- UDDANNELSE BLIV CERTIFICERET AKT-VEJLEDER 10 ECTS. Årgang 2012/2013"

Transkript

1 SEMINARER KURSER KONFERENCER UDDANNELSER AKT- 10 ECTS UDDANNELSE Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Inklusion i teori og praksis Klassearbejde Vejlederrollen Psykologi Individuelle handleplaner Mindfulness for børn Forældrearbejde Det tværfaglige samarbejde Kommunikation AKT-vejlederrollen Coaching Personlig handleplan og certificering Årgang 2012/2013 BLIV CERTIFICERET AKT-VEJLEDER En intensiv uddannelse, der klæder dig på til rollen som AKT-vejleder, så du kan styrke skolens inklusionsarbejde i praksis, fremme den forebyggende indsats, coache kolleger på deres tilgang og opgavevaretagelse, vejlede teamet omkring udformningen af inkluderende handleplaner samt styrke inddragelsen af forældre i arbejdet.

2 MODUL 1 INKLUSION I TEORI OG PRAKSIS KLASSEARBEJDE VEJLEDERROLLEN Modulet sætter fokus på AKT-problematikkerne i relation til debatten om inklusion i folkeskolen og giver input til organiseringen af inkluderende tiltag i praksis, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Du får indblik i systemisk tænkning og konkrete redskaber til det forebyggende klassearbejde, der kan medvirke til at fremme såvel den kortsigtede som den langsigtede specialpædagogiske indsats på skolerne. Derudover giver modulet dig redskaber til, hvordan du, som AKT-vejleder, bliver i stand til på kvalificeret vis at varetage samt bidrage til videreudviklingen af AKT-funktionen på skolerne. I løbet af modulets tre dage får du viden om: Inklusionsteori - er der forskel på inklusion og rummelighed? Systemisk tænkning som fundament for inkluderende praksis - sprogets betydning Hvordan vi bruger ressourcerne bedst muligt. Input til inkluderende tiltag i praksis - klasseledelse, opretholdende faktorer og forældrefællesskab Teoretisk og praktisk klassearbejde som et redskab til at skabe et inkluderende, udviklende og respektfyldt læringsmiljø Hvordan du, som AKT-vejleder, klæder dine kolleger på til at kunne agere i den inkluderende folkeskole. Indføring i hypotesedannelse og handleplaner Hvordan du takler krydspres og varetager rollen som både kollega og vejleder, så det gode samarbejde bevares, og du bevarer din integritet De 5 lytteniveauer og spørgeteknikker MODUL 2 PSYKOLOGI INDIVIDUELLE HANDLEPLANER MINDFULNESS FOR BØRN Børn og unges læring forudsætter, at de har et godt selvværd, gode sociale relationer, og at de får den nødvendige støtte fra de voksne, der er omkring dem. Med udgangspunkt i en systemisk og kognitionspsykologisk referenceramme sætter modulet fokus på den måde, som barnet oplever sig selv og omverdenen på, og hvordan dette er med til at bestemme barnets adfærd. Modulet giver viden om intervention på individ niveau, hvor fokus ligeledes er på systemet, der omgiver barnet, og således på udarbejdelse af individuelle handleplaner, der sikrer inklusion. Målet er at styrke AKT-vejlederens evne til at observere barnet og de sammenhænge barnet indgår i, vejlede kolleger i at iværksætte inkluderende handleplaner samt gøre AKT-vejlederen i stand til at hjælpe barnet til et mere hensigtsmæssigt adfærdsrepertoire med fokus på både kognitions-, udviklingspsykologiske og relationelle forhold. På modulet får du: Teoretisk viden om en brugbar systemisk, udviklings- og kognitionspsykologisk referenceramme Indsigt i barnets selvopfattelse og verdensbillede Redskaber til, hvordan barnets selvopfattelse, verdensbillede og dermed adfærd udvikles og udvides i konstruktiv retning Redskaber til udarbejdelse af intervention på individ niveau, der sikrer inklusion Viden om, hvordan du vejleder omkring iværksættelse af individuelle handleplaner En introduktion til mindfulness for børn På første modul udleveres en række artikler, som læses inden andet modul. På andet modul udleveres en række artikler, som læses inden tredje modul. UNDERVISERE Tacha Elung-Wittorff, Dan B. Christensen, Jette Skeem Den september 2012 (Internat) UNDERVISER: Camilla Holmgaard Johnsen og Charlotte Markussen Antonsen : Den oktober 2012 (Internat) TACHA ELUNG-WITTORFF Specialpædagogisk vejleder, afdelingsleder, Uvelse. Diplomuddannelse i specialpædagogik. Socialpædagog, lærer, social og emotionel vejleder, AKT- og familieklasselærer samt supervisor DAN B. CHRISTENSEN AKT- lærer ved PPR Aalborg. Proceskonsulent og foredragsholder. Medudgiver på materialet Dankufferten/AKT kufferten. JETTE SKEEM Cand.negot., ledelseskonsulent, certificeret coach, forfatter og foredragsholder, indehaver af Konsulentvirksomheden Skeem CAMILLA HOLMGAARD JOHNSEN Autoriseret psykolog, konsulent og foredragsholder. Tidl. PPRpsykolog og AKT-psykolog, Kolding Kommune

3 MODUL 3 MODUL 4 FORÆLDREARBEJDE TVÆRFAGLIGT SAMARBEJ- DE OG KOMMUNIKATION AKT-VEJLEDERROLLEN COACHING PERSONLIG HANDLEPLAN CERTIFICERING Modulet sætter fokus på, hvordan AKT-vejlederen kan kvalificere lærere og forældre til et bedre samarbejde. Modulet kommer bl.a. ind på Barnets Reform og de lovgivningsmæssige begrænsninger og muligheder for skolehjemsamarbejdet og for det tværfaglige samarbejde. Derudover får AKT-vejlederen konkrete kommunikationsredskaber samt brugbar indsigt og viden, der fremmer et konstruktivt udgangspunkt for samarbejdet mellem skole og hjem, mellem AKT-vejleder og lærer, og i det øvrige professionelle børne- og ungeteam. Målet er at styrke AKT-vejlederens professionelle praksis i forhold til samarbejdet omkring eleven. Du får i løbet af modulets tre dage: Indblik i Barnets Reform Viden om tavshedspligtreglerne: Hvornår og hvilke oplysninger må vi udveksle? Hvornår og hvordan underretter vi til de sociale myndigheder? Viden om gældende regler for det tidlige og forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge Indblik i de psykologiske mekanismer i en samarbejdssituation og konkrete kommunikationsteknikker Indføring i kommunikationsmodellen Strategisk Tænkning Træningsøvelser i lineær og cirkulær tænkning og spørgeteknikker Træning i visualisering Modulet sætter fokus på dig i rollen som AKT-vejleder. Vi arbejder videre med de værktøjer, der blev introduceret på første modul, og træner i at coache ud fra konkrete modeller og cases. Målet er at styrke AKT-vejlederens evne til at observere, inspirere og guide kollegaer til at udforske og afklare værdier, ønsker og mål samt øge den enkeltes indsigt, bevidsthed og selvansvarlighed. På modulet får du: Redskaber til at kommunikere på en ligeværdig måde og dermed øge kvaliteten i kommunikationen Indsigt i, hvordan du kan omsætte modstand til konstruktive løsninger og fokusere på muligheder frem for begrænsninger Praktisk erfaring med coaching værktøjer, således at disse bliver brugbare i dit daglige arbejde som AKT-vejleder Teoretisk og praktisk erfaring med at anvende lytte- og spørgeteknikker Personlig handlingsplan så du nøjagtigt ved, hvad du skal hjem og sætte fokus på efter endt uddannelse Studieopgave: Efter tredje modul udarbejdes hjemme en studieopgave, som viser, at du kan relatere de tillærte teorier til dit daglige arbejde. Afleveringsfrist den 14. december UNDERVISERE Bente Adolphsen og Bent Hougaard Den november 2012 (Internat) Modulet giver mulighed for etablering af netværk og/eller sparringspartnere efter ønske og behov, så den enkelte føler sig rustet til at fortsætte læreprocessen efter endt uddannelse. UNDERVISER Jette Skeem og Lilli Lewandowski Den januar 2013 (Internat) CHARLOTTE MARKUSSEN ANTONSEN AKT-konsulent, PPR, Kolding Kommune BENTE ADOLPHSEN Cand.jur., VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Foredragsholder og konsulent BENT HOUGAARD Aut. psykolog, børnesagkyndig rådgiver for domstolene. Selvstændig konsulent og foredragsholder LILLI LEWANDOWSKI Uddannet socialpædagog og psykoterapeut. Har flere års undervisningserfaring i psykologi og arbejder som coach og vejleder

4 PRAKTISK INFORMATION FORM Uddannelsen omfatter 10 hele dage eller 63 timers undervisning, ekskl. kollegial networking, forberedelse m.v. Indholdet er udviklet i tæt samarbejde med underviserne og sigter mod at give deltagerne en bred teoretisk viden bundet sammen af praktiske øvelser, der inddrager eksempler og problemstillinger fra deltagernes dagligdag. Uddannelsesperioden er kort for at optimere læringsprocessen og sikre, at deltagerne hurtigt kan anvende den erhvervede viden i det daglige arbejde. For at sikre en høj kvalitet er der begrænset deltagerantal. STUDIEOPGAVE Efter hvert af modulerne 1-3 udleveres en konkret problemformulering, som danner grundlag for udarbejdelse af en individuel studieopgave, der afleveres senest den 14. december 2012 til efterfølgende bedømmelse. Opgaven skal belyse, at deltageren kan relatere de tillærte teorier til det daglige arbejde som AKT-vejleder og vurderes som godkendt eller ikke-godkendt. CERTIFICERING Deltagere, der har gennemført de fire moduler og fået godkendt den afleverede studieopgave, modtager på sidste modul certifikat som AKT-vejleder fra Seminarer.dk. Ved gennemført forløb påtegnes 9 ECTS point. Læs mere om ECTS på PRIS Pris pr. deltager er kr ,-. Prisen er ekskl. moms, men inkluderer undervisning, kursusmaterialer, fuld forplejning (ekskl. drikkevarer til middagen) samt seks overnatninger på enkeltværelse. Uddannelsen finder sted på det moderne Quality Hotel Park i centrum af Middelfart, 150 m fra banegården. TILMELDING OG BETALING Bindende tilmelding hurtigst muligt og senest 29. juni 2012 til Seminarer.dk, telefon Betalingsterminer: 50% i forbindelse med tilmelding (2012), 50% i forbindelse med afslutning (2013). Optagelse på uddannelsen sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til driftleder Anne-Katrine L. Mølgaard på telefon eller Havnegade Odense C Tlf Fax

5 Havnegade Odense C Tlf Tidligere deltagere udtaler (uddrag) Stort, stort fagligt og personligt udbytte af hele uddannelsen. Emnernes sammenhæng og relevans har været optimal, hvilket også gjorde udarbejdelsen af de tre modulopgaver forståelig og med en god logik/rød tråd. Engagerede og fagligt meget inspirerende og dygtige foredragsholdere med meget fin formidlingsevne. Foredragsholderne var velvalgte, og der var på alle moduler en fin vekslen mellem teori og afprøvning i praksisøvelser. Kan meget varmt anbefales! Karen rod, lærer, langmarkskolen, Horsens Jeg har fået utroligt meget ud af uddannelsen. Uddannelsen er praktisk anvendelig, og ok medlevende foredragsholderes faglighed har gjort AKT aldrig kedeligt. JaKob Kold Pedersen, Pædagog, rønne PrivaTsKole Stort! Jeg har især tilegnet mig stor viden indenfor spørgsmål/spørgeteknikker. Jeg har i mit daglige arbejde haft stort udbytte af hv-spørgsmål og fortykkende spørgsmål, både med børn, forældre og kolleger. Jeg kan nemmere forberede mig på møder og samtaler. I forbindelse med modulet klassearbejdet har jeg også været begejstret. Jeg har brugt det til min opgave, med en problematisk klasse, men også min velfungerende 1. klasse. Det var absolut en leg og en øvelse, der gjorde dem godt. I forhold til coaching er jeg meget tændt, det er meget spændende og det bidrager til gode spørgeteknikker. CHarloTTe lang, lærer, nørrebro lilleskole Udbyttet af denne uddannelse har været storartet. Har fået rigtig mange gode ting med herfra til videre brug i mit virke som AKT-lærer. Emnerne har været meget relevante. Der er gået meget i dybden med de enkelte emner og der har været stor faglighed over hele linien. line KeblevszKi, lærer, østbirk skole Et rigtigt godt kursus, som jeg har fået stort fagligt udbytte af i forhold til mit arbejde nu og i forhold til min fremtid indenfor AKT-området. God vidensdeling med medkursister. Dejligt og meget givende med de mange øvelser, der var indlagt. Dygtige og kompetente foredragsholdere. grethe laulund, folkeskolelærer, slotsskolen, Horsens Jeg har fået en stor og bred viden om AKT-arbejdets mange facetter. Jeg har fået mange konkrete værktøjer til klassearbejdet og arbejdet med enkeltelever. Jeg føler mig helt klart bedre rustet i mit daglige arbejde med elever i AKT-vanskeligheder. Fantastiske oplægsholdere. JesPer KJergaard Jensen, folkeskolelærer, langmarkskolen, Horsens vil du tale med nogle af deltagerne, så ring , og vi formidler kontakt

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi?

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Middelfart Kommune November 2013 Udarbejdet af dagtilbudschef Tove Vestergaard-Nielsen Projektet Inklusion i nærmiljøet har for mig betydet,

Læs mere