Teamkoordinator-uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teamkoordinator-uddannelsen"

Transkript

1 Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere konstruktivt i en kompleks hverdag og for at kunne rumme og håndtere de udefrakommende krav er skolens bud at organisere sig i team. Som organisation har skolen derfor ændret struktur fra at arbejde som privatpraktiserende ene lærere og pædagoger til fordel for at arbejde sammen i team. Mange skoler har arbejdet i team gennem flere år. Ofte er fokus på den daglige planlægning og organisering af undervisningen i forhold til eleverne. Men teamet som samarbejdsforum giver samtidig mulighed for at udvikle teamets egen professionelle samarbejdskultur i forhold til indbyrdes relationer og læreprocesser i skolens samlede virke. Således at arbejde professionelt sammen i team er imidlertid ikke noget, man fra den ene dag til den anden bare kan og gør. Det skal læres! Og dette udviklingsarbejde skal ledes og koordineres af en person, som har lyst, interesse og kompetence til dette. et med uddannelsen Med teamkoordinator-uddannelsen sætter vi fokus på at opkvalificere medarbejdere, som er udpeget eller valgt til at koordinere arbejdet i skolens team. Uddannelsens sigte er således at udvikle målgruppens kompetence til såvel teoretisk som metodisk at samarbejde om elevernes faglige og personlige læring og udvikling at arbejde med teamets og de enkelte medlemmers egne professionelle og personlige refleksioner over udvikling at samarbejde med ledelse og kolleger om at løfte institutionens generelle udvikling Teamkoordinatorens kan altså bruges ved vejledning og sparring af skolens team og af ledelsen vedr. team-arbejdet i skoleudviklings-sammenhænge. I disse tilfælde er det hensigtsmæssigt, at der på de enkelte skoler er udformet politikker for koordinatorens arbejde. Uddannelsens opbygning og varighed Hele teamkoordinator-uddannelsen spænder over tre moduler 90 undervisningstimer svarende til 3 uger fordelt over et år. Det er muligt for den enkelte medarbejder at vælge, om han/hun ønsker et, to eller tre moduler. Hvert modul har sit særlige fokus, hvor der er indbygget en progression hen mod større kompleksitet i opgaveløsningen. Det er en forudsætning, at man har taget modul et, før man tager modul 2 etc. Der udstedes kursusbevis efter 1. og 2. modul og efter 3. modul får man uddannelsesbevis. Uddannelsens mulighed for videreuddannelse Har man gennemført alle tre moduler, læst udvalgt litteratur samt skrevet og bestået en obligatorisk 12 siders skriftlig opgave, kan teamkoordinatoruddannelsen hvis den studerende ønsker det udbygges med moduler i Pædagogisk Diplomuddannelse til en fuld PD.

2 Den obligatoriske 12 siders skriftlige opgave bedømmes efter bestemmelser i den Pædagogiske Diplomuddannelse om modulet kollegial vejledning og supervision, og bestået opgave giver derfor modulbevis for dette. og læringsmål er beskrevet under Kollegial vejledning og supervision i studieordningen for Den pædagogiske diplomuddannelse pr. 1. august Teamlederen som mødeleder At give teamledere på skoler bedre forudsætninger for i deres team at være aktive medskabere af et konstruktivt samarbejde primært omkring elevernes faglige og personlige udvikling bl.a. via øget opmærksomhed på relationernes betydning samt ved tilegnelsen af konkrete redskaber til mere effektiv og professionel mødeledelse. Det grundlæggende ved teamsamarbejdet etablering af et team (forventningsafklaring) Kommunikation og samarbejde teori og værktøjer Mødekultur og mødestruktur teori og værktøjer til afholdelse af møder Mødeledelse teori og værktøjer Teamets beslutningsprocesser Teamets evalueringskultur teori og værktøjer Teamprofiler Teambuilding-øvelser Mødelederen kan ved slutningen af ugen 1. planlægge, gennemføre og evaluere teammøder 2. sætte de forskellige teammedlemmers og roller i spil 3. skabe rum for dialog, diskussion og refleksion med afsæt i en anerkendende tænkning 4. udvikle en mødekultur som har fokus på udvikling og handling i et fremadrettet perspektiv

3 2. Teamlederen som procesleder At videreudvikle teamlederen som mødeleder til også at fungere som procesleder, der kan varetage teamets lærings- og udviklingsprocesser af faglig art - såvel som på relationsplanet. Teamkoordinatoren som konfliktløser og konfliktopløser Forskellige procesformer(reflekterende former, sparring, coaching m.m.) Proceslederopgaven hvordan? (kontraktafklaring, procesforløb m.m.) Hvordan igangsætte læringsprocesser i et team? Selvevaluering Ud over de, som erhverves under første modul, kan proceslederen ved slutningen af ugen 1. Planlægge, gennemføre og evaluere reflekterende processer i teamet 2. Forebygge, håndtere og opløse konfliktfyldte situationer via kendskabet til og valget af relevante metoder 3. Anvende forskellige kommunikative værktøjer/virkemidler 4. Reflektere konstruktivt over egen rolle som procesleder Der afsættes ekstra 3 timer til de deltagere, der ønsker, at uddannelsen sidestilles med modulet Kollegial vejledning og Supervision i den Pædagogiske Diplomuddannelse Vejledning og Supervision. Deltagerne får her instruktion i udformning af problemformulering samt opgaveskrivning. Relevant litteratur drøftes.

4 3. Teamlederen som vejleder og sparringspartner/ TEAMKOORDINATOR At uddanne teamlederen som mødeleder og procesleder til også at være en ressourceperson, der kan fungere som vejleder og sparringspartner for skolens øvrige teamledere / team At være en koordinerende og samarbejdende person i forhold til ledelsen omkring udvikling af institutionens team-arbejde og generelle udvikling. Organisation og kultur Afstemning/kontraktafklaring i forhold til ledelsen funktionsbeskrivelse Intern konsulentfunktion - samarbejde, etik og magt Vejledningsmetodik Selvevaluering/supervision mellem teamkoordinatorer/netværksgrupper Vejledning på cases Afsluttende opgave ud fra selvvalgt emne, såfremt deltageren ønsker, teamkoordinatoruddannelsen skal indgå som et modul i en diplomuddannelse Efter endt uddannelse 1. har teamkoordinatoren redskaber til og kan anvende coaching, vejledning og sparring 2. er teamkoordinatoren klædt på til at kunne afklare sin rolle/opgave som vejleder med ledelsen (intern konsulent) 3. kan teamkoordinatoren vejlede skolens øvrige teamledere/team 4. kan teamkoordinatoren bidrage til at udvikle skolens organisation og undervisning for at skabe læring og udvikling for det enkelte barn og fællesskabet Hertil hører de som er erhvervet under 1. og 2. modul Derudover må der påregnes ekstra tid til opgaveskrivning og arbejde i studiegruppe. Tiden hertil aftales individuelt mellem lærerkreds og skoleleder. Opgaven svarer til 9 ects-point. I ugen efter 3. modul afsættes 2½ time til individuel vejledning i forbindelse med opgaveskrivningen. I samme uge afleveres litteraturliste, ligesom problemformuleringen afleveres og godkendes.

5

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 Nye Uddannelser godkendes af Undervisningsministeriet Revisionsændringer < 30 Ects-point godkendes af UC-rk/ UU og

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012 9. Fravær 9.1 Den meritstuderendes fravær Ved fravær følger den meritstuderende skolens regler om fraværsmelding. Ved et samlet fravær på en uge eller mere skal skolen (evt. i samarbejde med læreruddannelsen)

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved De aktuelle udfordringer for skoleledelsen Indledning Ledelsen af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde.

Læs mere

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET Bilag 3 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Flyvevåbnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere