BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX"

Transkript

1 BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

2 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening. Når mennesker i lokalsamfundet møder op lørdag morgen for at male den nye idrætshal, skaber det sammenhold og samhørighed, og når man har været med til at lægge gulvet i hallen, hvor ens barn spiller fodbold, giver det en følelse af ejerskab. I landsbyen Asferg opførte de lokale beboere i 2006 et træningshus på 625 m 2 næsten udelukkende ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Over 250 mennesker hjalp til i weekenderne fra marts, til huset stod færdigt i september samme år. Det er ganske imponerende i betragtning af, at der kun bor ca mennesker i lokalområdet. Træningshuset i Asferg blev billigt på grund af det frivillige arbejde, men den største værdi ligger måske i, at et helt lokalsamfund står sammen om et projekt, alle har glæde af mange år frem. Lokale- og Anlægsfonden støtter projekter, der skabes via medbyg. Fonden ved, at det kan være en stor opgave at løfte et byggeprojekt ved hjælp af frivilligt arbejde, og hvis arbejdet ikke organiseres ordentligt fra begyndelsen, risikerer nogle få engagerede ildsjæle at knække halsen på et for stort projekt. Denne pjece kan forhåbentlig inspirere de ildsjæle, der ønsker at gå i gang med et medbygprojekt og være en god hjælp til at komme godt gennem processen. Pjecen lægger vægt på at give konkrete råd og erfaringer videre, men det er ikke en facitliste. Lokale- og Anlægsfonden støtter opførelsen af kvalitetsbyggeri til gavn for mange brugere. Den målsætning gælder også, når frivillig arbejdskraft er involveret. Derfor denne pjece for at medvirke til at byggeprojekter med frivillig arbejdskraft bliver en god oplevelse for alle parter - både undervejs i projektet, og når de mange brugere tager faciliteterne i brug. HANS TOFT, FORMAND FORORD

3 03 Indhold 04 PROJEKTSTART Sådan kommer man i gang 06 ORGANISERING Inddragelse af frivilig arbejdskraft GODE 08 RÅD PROCES Få Styr udarbejdet på processen en honoraraftale med den udvalgte råd giver. Vær opmærksom på, at byggeriet 10 kan være omfattet af TYD, Tjenesteydelsesdirektivet, REGLER hvis der indgår offentlige Regler for midler frivilligt - herunder arbejdetildelt støtte. Her henvises til Almindelige bestemmelser 15for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89. HJÆLP Tjekliste Bygherrer, Nyttige links som ikke har en byggeadministration, bør udpege en byggeledelse til at stå for opgaven.

4 04 Sådan kommer man i gang PROJEKTSTART SÅDAN BEGYNDER I Der er mange overvejelser, I som forening skal gøre jer, inden I beslutter jer for at gå ind i et medbygprojekt. Undervejs i forløbet skal der også tages mange beslutninger. Til gengæld giver medbyg en større mulighed for at sætte jeres præg på det færdige resultat. Endelig kan der være penge at spare ved at udføre en del af arbejdet selv. PROFESSIONEL BYGGEKYNDIG Det er en fordel, at en eller flere i foreningens ledelse har en håndværksmæssig eller anden byggekyndig uddannelse, så ledelsen har en forudsætning for at sikre en ordentlig planlægning. Selv om en eller flere i ledelsen har en professionel baggrund fra byggeriet, er det alligevel en god idé at samarbejde med professionelle byggekyndige, fra de første tanker om projektet bliver tænkt, til der står et færdigt hus. AFDÆK BEHOVET FRA START Når I vælger at gå i gang med et medbygprojekt, er det som ved andre projekter vigtigt at gøre det klart, hvilke krav I har til det færdige byggeri. Skal der både være plads til teater og boldspil? Og hvor mange mennesker skal kunne bruge stedet? De indledende faser har stor betydning for projektets succes, og de professionelles inddragelse i denne fase kan betyde forskellen mellem et godt og et mindre godt projekt. I begyndelsen handler det om at omsætte alle behov til et brugbart byggeprogram. SØG BYGGETILLADELSE Langt de fleste byggerier i Danmark kræver en byggetilladelse, inden de påbegyndes. I søger om tilladelse hos de kommunale myndigheder, og projektet skal være gennem- INSPIRATION Vurderingen fra Lokale og Anlægsfonden Søger du penge hos Lokale- og Anlægsfonden til et byggeprojekt baseret på frivillig arbejdskraft, vil Fonden gennemgå den planlagte organisering af arbejdet på projektet. Der skal være vished for, at der er nok frivillige til at løfte opgaven, når byggeprocessen går i gang. Det er ikke nok, at nogle få ildsjæle har lysten og idéerne, men ikke kræfterne til at løfte opgaven. Fonden lægger i denne forbindelse vægt på, at der er tilknyttet nogle ressourcepersoner og uddannede håndværkere til projektet. Fonden forbeholder sig ret til at stille særlige krav til projekter, der søger støtte.

5 05 arbejdet, før det sendes ind. Alligevel er det ikke ualmindeligt, at I bliver bedt om yderligere dokumentation, inden byggetilladelsen kan gives. Her kan projektdeltagere med erfaring i byggeriets faser være en stor hjælp. Bygningsreglementet hos Erhvervs- og Byggestyrelsen (se side 15) giver flere oplysninger om byggetilladelser. UDARBEJD EN TIDS- OG AKTIVITETSPLAN Når byggetilladelsen er indhentet, står I med et godt grundlag for at kunne planlægge, hvordan byggeriet gennemføres, INSPIRATION Finansiering Når jeres forening har besluttet sig for at gennemføre byggeprojektet, skal der findes penge til projektet. Det kan f.eks. gøres ved en indsamling i lokalsamfundet, søge om støtte fra kommunen, Lokale- og Anlægsfonden samt øvrige fonde og sponsorer. I Lokale- og Anlægsfonden kan støttebeløbet variere. Udgangspunktet er %. Fonden kan dog i særlige tilfælde gå ind med en højere støtte op til 33 % og i helt unikke projekter, kan der gives op til 50 % i støtte. og hvordan og hvornår i processen I vil benytte jer af frivillig arbejdskraft. På dette tidspunkt skal der også foreligge en detaljeret tids- og aktivitetsplan. Den er med til at give et overblik over processen og er dermed et centralt værktøj i en medbygproces. GODE RÅD Få udarbejdet en honoraraftale med den udvalgte rådgiver. Vær opmærksom på, at byggeriet kan være omfattet af TYD, Tjenesteydelsesdirektivet, hvis der indgår offentlige midler - herunder tildelt støtte. Her henvises til Almindelige bestemmel- ser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89. Bygherrer, som ikke har en byggeadmini- byggeadministration, bør udpege en bør byggeledelse til at stå udpege for opgaven. byggeledelse til at stå for opgaven. PROJEKTSTART

6 06 Inddragelse af frivillig arbejdskraft ORGANISERING ER FRIVILLIG ARBEJDSKRAFT EN MULIGHED Overvej, inden byggeprocessen går i gang, om der er basis for at trække de lokale borgere, medlemmer og ildsjæle ind i arbejdet. Det kan gøres ved at indkalde til borgermøder eller sende spørgeskemaer rundt til lokalbefolkningen. SKAF FRIVILLIG ARBEJDSKRAFT Der er ingen facitliste for, hvordan man skaffer frivillig arbejdskraft. Først og fremmest gælder det om at bruge sit netværk, og det er selvfølgelig oplagt at begynde i jeres egen forening. I kan også annoncere i det lokale supermarked eller opsøge de personer privat, som I gerne vil have fat i. Sandsynligvis er det også nødvendigt at få fat på professionel frivillig arbejdskraft som for eksempel tømrere og murere. Det er selvfølgelig nemmere at motivere håndværkere, der er aktive i lokalsamfundet, eller som kender nogle af de involverede i projektet. Måske er der masser af frivillige i idrætsforeningen, og så er øvelsen at sørge for at give hver enkelt de opgaver, han/hun vil være god til at løse. ARBEJDET SKAL VÆRE OVERSKUELIGT Frivillige skal ikke have mere arbejde, end de kan overkomme. Giv folk en overskuelig opgave - mal én væg - og begynd så ikke at overtale dem til at tage en væg mere, når de er færdige. Hvis de frivillige presses til at arbejde, så kommer de ikke igen. Frivilligt arbejde skal være sjovt og spændende, og derfor gælder det om at sætte folk til at lave det, de er gode til i stedet for noget, de ikke kan finde ud af. Nogle mennesker vil sige, de har 10 tommelfingre, men sig til dem, at der også er brug for nogle til at lave kaffe og rydde op. Jo større projektet er, desto vanskeligere bliver det at organisere arbejdet på en rationel måde. Brug tids- og aktivitetsplanen til at skabe det fornødne overblik. INSPIRATION Frivillige i telefonbogen Da Purhus Idrætsforening byggede træningshuset i Asferg, havde foreningen brug for masser af frivillig arbejdskraft. Den frivillige ledelse spurgte alle i deres netværk, om de kunne hjælpe, og da det ikke var nok, tog de telefonbogen og ringede til tømrere og andre håndværkere i lokalområdet. De fleste blev glade for, at der var brug for deres hjælp. Ledelsen spurgte ikke, om håndværkerne havde lyst til at hjælpe, men hvor mange weekender de havde lyst til at bruge!

7 07 GODE RÅD Brug de lokale medier til at skabe opmærksomhed om projektet, så er det både nemmere at samle penge ind og at få lokalbefolkningen til at melde sig frivilligt. ARBEJDET SKAL UDFØRES ORDENTLIGT Selv om det er et medbygprojekt, skal arbejdet udføres med samme kvalitet som i et professionelt byggeprojekt. De frivillige skal derfor ikke sættes til at lave mere, end de kan magte, og hvis arbejdet ikke er gjort godt nok, skal byggeledelsen have modet til at sige, det skal laves om. Det er ofte nemmere at instruere de frivillige ordentligt fra starten frem for at sige, at det arbejde, de har brugt en weekend på, skal laves om. Tag jer god tid til at organisere arbejdet. Vellykket frivilligt arbejde tager lang tid at GODE forberede. RÅD Få Informer udarbejdet de frivillige en honoraraftale ordentligt både med den før udvalgte og under råd byggearbejdet. giver. Vær opmærksom på, at byggeriet kan være omfattet af TYD, Tjenesteydelsesdirektivet, Find ud af, hvad frivillige hvis er gode der indgår til offentlige og har lyst midler til, ellers - herunder risikerer tildelt I, at støtte. Her for mange henvises af til de Almindelige frivillige mister bestemmelser motivationen for teknisk undervejs. rådgivning og bistand, ABR 89. Bygherrer, som ikke har en byggeadministration, bør udpege en byggeledelse til at stå for opgaven. ORGANISERING

8 08 Styr på processen PROCES VÆR ALTID TO SKRIDT FORAN Det er vigtigt at tænke fremad i processen. Det gælder i forhold til de professionelle håndværkere, men det gælder især også i forhold til den frivillige arbejdskraft. Byggematerialerne skal bestilles i god tid, så de ligger klar den dag, de frivillige møder op. De frivillige vil gerne rive én eller flere weekender ud af kalenderen, men de gider ikke spilde tiden, fordi de ikke kan komme i gang med arbejdet. Kaffe, mad og andre praktiske ting skal også være på plads, når de frivillige møder op. De frivillige medarbejdere skal i god tid have at vide, at der er brug for dem på en bestemt dato. Hvis I venter for længe, er der risiko for, at de frivillige har lagt andre planer. SAMARBEJDE MELLEM FRIVILLIG OG PROFESSIONEL ARBEJDSKRAFT Fortæl med det samme de professionelle håndværkere, at frivillig arbejdskraft indgår i byggeprojektet. Når arbejdet går i gang, er det også vigtigt jævnligt at holde byggemøder med håndværkerne. På byggemøderne aftales, hvem der gør hvad, hvornår, og i hvilken kvalitet arbejdet skal udføres. Desuden føres der regnskab med materialeanvendelse, økonomi og tid. Det er også muligt at indgå utraditionelle samarbejder med lokale håndværkere. F.eks. har Purhus Idrætsforening haft flere sponsorater på projektet, bl.a. en lokal tømrer, der stillede sin arbejdskraft til rådighed, og lokale virksomheder har doneret penge til træningshuset. INSPIRATION Medieomtale af medbygprojekt gav bonus Da Purhus Idrætsforening i Asferg skulle opføre et nyt træningshus, sørgede byggeledelsen for at få god omtale i den lokale ugeavis og lokalradio. Det betød, at da idrætsforeningen gik i gang med at samle penge ind, vidste alle, at indsamlerne ville komme. På en enkelt weekend samlede foreningen kroner ind.

9 09 Illustration GODE RÅD Bygherren skal tage ansvar for at indkalde de rette folk, når der er arbejde at udføre. Indkald aldrig for mange frivillige i forhold til opgaven der skal være noget at lave. Sørg altid for, at de praktiske forhold på byggepladsen er på plads. Hvis der ikke er frokost og kaffe, så tager de frivillige hjem og vender måske ikke tilbage. PROCES

10 10 Regler for frivilligt arbejde REGLER Ved medbygprojekter er der en række gældende regler, I skal være opmærksomme på, inden I går i gang. ARBEJDSSKADEFORSIKRING Hvis foreningen eller organisationen beskæftiger personer, har I som arbejdsgiver lovmæssig pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. I Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade står der, at enhver, der her i landet udfører arbejde for andre, er forsikret under arbejdets udførelse. Det gælder, uanset om I får løn for arbejdet eller arbejder ulønnet. Der skal derfor altid tegnes arbejdsskadeforsikring, når: Der ansættes lønnede medarbejdere (uanset hvor mange timer, der er tale om, og om det er for en afgrænset periode). Der bliver antaget fremmed ulønnet hjælp til at udføre arbejde. En forening beder medlemmer/frivillige udføre arbejde, der falder uden for, hvad et medlemskab normalt medfører af pligtarbejde. Foreninger, som er medlem af DIF eller DGI, skal være opmærksomme på, at disse organisationer har tegnet en kollektiv arbejdsskadeforsikring, som gælder alle medlemmer. Forhør jer nærmere hos DIF og DGI eller læs mere på www. idraettensforsikringer.dk, hvor forsikringsaftaler og andre praktiske oplysninger kan downloades. INSPIRATION Fælles løsning I Roskilde indledte Fonden Rytmisk Roskilde og Foreningen Gimle for fire år siden en større ombygning og nyindretning af det gamle vandværk i Roskilde, så det kunne blive en nyt kultur- og musikhus for byens unge. Allerede i byggeriets planlægningsfase blev de frivillige involveret, og i løbet af den fire år lange projektfase har godt 100 frivillige været med til at rejse byens nye ungdomskultur- og musikhus.

11 11 ANSVARSFORSIKRING Hvis foreningen eller organisationen gennemfører en byggeopgave, har den ansvaret for, at byggelovgivning mv. er overholdt. Derfor skal I sørge for at tegne en ansvarsforsikring, der kan dække byggesagen. I praksis sker det ved, at I kontakter et forsikringsselskab og oplyser om byggesagens størrelse, karakter mv. Forsikringen skal også dække projekteringsfejl og forhold i forbindelse med byggeledelse og tilsyn. 4 GODE RÅD Sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen skal vurderes, og er det nødvendigt, skal der rettes op på forholdene, inden arbejdet påbegyndes. Bygherren (Foreningen) har ansvaret for, at arbejdsforholdene er forsvarlige, men kan vælge en sikkerhedskoordinator til at stå for det praktiske. Ansvaret er dog bygherrens. REGLER

12 12 REGLER ARBEJDSMILJØFORHOLD Arbejde på byggepladser kan være farligt. Som bygherre har I overfor Arbejdstilsynet ansvar for, at arbejdsmiljøreglerne for byggepladser overholdes og efterleves. Det betyder, at bygherren bl.a. har følgende overordnede pligter: INSPIRATION Frivilligt arbejde for en halv mio. kr. Foreningen Gimle i Roskilde har gennem hele processen inddraget projektets entreprenør og arkitekt, som i fællesskab har fundet frem til, hvilke opgaver de frivillige kunne løse. Det frivillige arbejde blev organiseret et halvt år ad gangen, og for den enkelte frivillige indebar det én månedlig arbejdsdag i løbet af perioden. I alt har de frivillige udført arbejde til en værdi af ca. en halv million kroner i form af nedrivning, oprydning på byggepladsen, bygning af hegn/skur mv. og bortkørsel af byggeaffald. At afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne (færdsels-/adgangsveje, oplagringspladser, skurby mv.). At udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed. At koordinere sikkerhedsarbejdet på byggepladsen. Ovenstående tre pligter gælder, når to eller flere arbejdsgivere tilsammen beskæftiger minimum 11 personer (ledere, repræsentanter for bygherre og rådgivere, der jævnligt færdes på pladsen regnes med). At anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet. Den enkelte arbejdsgiver har desuden en række pligter overfor de personer, der ansættes (lønnet eller ulønnet): Når en arbejdsgiver har fem eller flere beskæftiget på arbejdsstedet, skal der være en sikkerhedsorganisation bestående af en eller flere sikkerhedsgrupper. Når den enkelte arbejdsgiver har 20 ansatte eller derover på pladsen i mere end fire uger, skal der desuden være et sikkerhedsudvalg. En sikkerhedsgruppe består af arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentant, der i fællesskab har til opgave at vurdere sikkerheds- og sundhedsforholdene på byggepladsen og udarbejde Arbejdspladsvurdering (APV) og imødegå risici i forbindelse med arbejdsmiljømæssige problemer.

13 13 Hvis der er mere end 10 beskæftigede på byggepladsen, skal der, før arbejdet igangsættes, udarbejdes en sikkerheds- og sundhedsplan for byggepladsen. Planen, der løbende skal ajourføres, skal give overblik over sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne, og hvor/hvornår der for eksempel udføres epoxyarbejde, støjende arbejde mv. Det er bygherrens ansvar at udarbejde planen, men bygherren kan søge professionel bistand til at løse opgaven, hvis han ikke selv har kompetencen. Ansvaret er dog fortsat bygherrens. 4 GODE RÅD Der skal på arbejdssteder, hvor der udføres arbejde af flere virksomheder, samarbejdes med de andre arbejdsgivere om sikkerhed og sundhed for alle de beskæftigede. Husk, at børn under 13 år ikke må arbejde for en arbejdsgiver. Vær opmærksom på, at unge under 18 år ikke må udføre en række opgaver af hensyn til sikkerhed og sundhed. Det gælder for eksempel arbejde, der udvikler farligt støv og dampe, tunge løft, arbejde med forskellige maskiner og hjælpemidler mv. Tegn en forsikring, der dækker skade på de frivillige. Arbejdstilsynets skriftlige påbud skal oplyses til sikkerheds- og tillidsrepræsentanter. REGLER

14 14 REGLER KOORDINERING AF SIKKERHEDSARBEJDET Bygherren skal koordinere sikkerhedsarbejdet blandt alle de arbejdsgivere, der er repræsenteret på byggepladsen. Det vil sige, udpege en koordinator, der har ledelseserfaring med arbejde og aktører på byggepladser, og som har lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse samt erfaring med sikkerhedsarbejde på byggepladser. Koordinatoren skal afholde sikkerhedsmøder og sikre personlig kontakt på byggepladsen. BEGRÆNSNINGER FOR FRIVILLIGE I skal være opmærksomme på, at frivillige ikke må udføre arbejde, som kræver en særlig autorisation eller uddannelse som f.eks. el- og vvs-arbejde, epoxyarbejde, nedrivning af asbest mv. REGLER FOR ARBEJDSLØSE OG EFTERLØNNERE Princippet i dagpengesystemet er, at arbejde er arbejde. Lovgivningen siger, at frivilligt ulønnet arbejde, som kan eller vil kunne udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører fradrag i dagpenge- eller efterlønsydelsen. Det er de frivilliges ansvar at spørge deres A-kasse om reglerne. SORT ARBEJDE Ulønnet, frivilligt arbejde betragtes ikke som sort arbejde. Personer med tilknytning til en forening kan til enhver tid arbejde frivilligt på et byggeprojekt med foreningen som bygherre og derigennem bidrage til foreningens økonomi, men I skal være opmærksomme på, at løn udbetalt i naturalier kan forlanges beskattet. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN Bygherren skal sørge for, at der bliver gennemført 1- og 5-års eftersyn af byggeriet. Ved eftersynet tjekkes byggeriet for eventuelle fejl og mangler, som er konstateret efter afleveringen. Det anbefales, at bygherrens rådgiver gennemfører 1- og 5-års eftersynet, samt at dette indgår i kontrakten mellem bygherre og rådgiver. HVERDAGEN EFTER BYGGERIET Et byggeri baseret på frivillig arbejdskraft baserer sig ofte på nogle få ildsjæle, som løfter opgaven i en periode, men når festsangene er sunget til indvielsen, melder der sig også en hverdag. Derfor er det vigtigt, at foreningen i god tid etablerer en driftsorganisation, der er klar til at tage over, når brugerne indtager de nye lokaler.

15 15 Tjekliste Nyttige links AKTIVITET Er planlagt c Er sat i gang c SÅDAN KOMMER I I GANG c c Hvilke krav har I til det færdige byggeri c c Udarbejd byggeprogram c c Udarbejd en tids- og aktivitetsplan c c Søg byggetilladelse c c Indgå kontrakt med rådgivere c c Indgå kontrakt med entreprenører INDDRAGELSE AF FRIVILLIG ARBEJDSKRAFT c c Brugers netværk c c Løbende information c c Øvrig metode c c Orienter de professionelle håndværkere om omfang af frivilligt arbejde c c Afhold jævnligt byggemøder REGLER FOR FRIVILLIGT ARBEJDE c c Afdæk arbejde, der kræver speciel autorisation c c Tegn arbejdsskadeforsikring c c Tegn ansvarsforsikring c c Vælg en sikkerhedskoordinator c c Udarbejd en plan for sikkerhed og sundhed c c Fastlæg en sikkerhedsmøderække c c Fastlæg afrapportering c c Fastlæg 1-års gennemgang c c Fastlæg 5-års gennemgang Du kan finde mere information om byggetilladelser, bygningsreglementet m.m. hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: Læs mere om lovligt el- og vvs-arbejde på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Find mere information om regler vedrørende dagpenge, efterløn, arbejdsskader mv. på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Find reglerne om abejdsmiljøarbejde og risici på byggepladser på Arbejdstilsynets hjemmeside: i det færdige byggeri: Læs mere om arbejdsmiljø på byggepladsen på BAR Bygge & Anlægs (Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg) hjemmeside: Læs mere om forsikringsaftaler og andre praktiske oplysninger for foreninger, der er medlem af DGI eller DIF. På Lokale- og Anlægsfondens hjemmeside kan du finde nyttige oplysninger om støttemuligheder og byggeprojekter: STYR PÅ PROCESSEN c c Bestil byggematerialer c c Udarbejd arbejdsskema med mødedatoer til de frivillige medarbejdere Find oplysninger om byggeprocessens faser, aktiviteter, metoder og eksempler, der kan styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø på byggepladsen og for brugerne Se også Lokale- og Anlægsfondens pjece I gang med at bygge men hvordan, som ligger under publikationer på www. loa-fonden.dk HJÆLP

16 REDAKTION TOM ERIK KAMPMANN, JOHAN RASMUSSEN GRAFISK TILRETTELÆGGELSE JANNIE JALLOH, RIKKE SKOVGAARD ILLUSTRATION JØRGEN STAMP, ILLUSTRATIONSBUREAUET LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN KANONBÅDSVEJ KØBENHAVN K

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

BygArbejdsmiljø-database

BygArbejdsmiljø-database Byggesager sikring af et godt arbejdsmiljø BygArbejdsmiljø-database.Et godt redskab i byggestyringen Sid 1 Posten Norden Posten Norden blev etableret på baggrund af sammenlægningen mellem Post Danmark

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Lovgrundlag om den åbne skole

Lovgrundlag om den åbne skole Lovgrundlag om den åbne skole 3, stk. 4: Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur- og folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler,

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere