BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX"

Transkript

1 BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

2 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening. Når mennesker i lokalsamfundet møder op lørdag morgen for at male den nye idrætshal, skaber det sammenhold og samhørighed, og når man har været med til at lægge gulvet i hallen, hvor ens barn spiller fodbold, giver det en følelse af ejerskab. I landsbyen Asferg opførte de lokale beboere i 2006 et træningshus på 625 m 2 næsten udelukkende ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Over 250 mennesker hjalp til i weekenderne fra marts, til huset stod færdigt i september samme år. Det er ganske imponerende i betragtning af, at der kun bor ca mennesker i lokalområdet. Træningshuset i Asferg blev billigt på grund af det frivillige arbejde, men den største værdi ligger måske i, at et helt lokalsamfund står sammen om et projekt, alle har glæde af mange år frem. Lokale- og Anlægsfonden støtter projekter, der skabes via medbyg. Fonden ved, at det kan være en stor opgave at løfte et byggeprojekt ved hjælp af frivilligt arbejde, og hvis arbejdet ikke organiseres ordentligt fra begyndelsen, risikerer nogle få engagerede ildsjæle at knække halsen på et for stort projekt. Denne pjece kan forhåbentlig inspirere de ildsjæle, der ønsker at gå i gang med et medbygprojekt og være en god hjælp til at komme godt gennem processen. Pjecen lægger vægt på at give konkrete råd og erfaringer videre, men det er ikke en facitliste. Lokale- og Anlægsfonden støtter opførelsen af kvalitetsbyggeri til gavn for mange brugere. Den målsætning gælder også, når frivillig arbejdskraft er involveret. Derfor denne pjece for at medvirke til at byggeprojekter med frivillig arbejdskraft bliver en god oplevelse for alle parter - både undervejs i projektet, og når de mange brugere tager faciliteterne i brug. HANS TOFT, FORMAND FORORD

3 03 Indhold 04 PROJEKTSTART Sådan kommer man i gang 06 ORGANISERING Inddragelse af frivilig arbejdskraft GODE 08 RÅD PROCES Få Styr udarbejdet på processen en honoraraftale med den udvalgte råd giver. Vær opmærksom på, at byggeriet 10 kan være omfattet af TYD, Tjenesteydelsesdirektivet, REGLER hvis der indgår offentlige Regler for midler frivilligt - herunder arbejdetildelt støtte. Her henvises til Almindelige bestemmelser 15for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89. HJÆLP Tjekliste Bygherrer, Nyttige links som ikke har en byggeadministration, bør udpege en byggeledelse til at stå for opgaven.

4 04 Sådan kommer man i gang PROJEKTSTART SÅDAN BEGYNDER I Der er mange overvejelser, I som forening skal gøre jer, inden I beslutter jer for at gå ind i et medbygprojekt. Undervejs i forløbet skal der også tages mange beslutninger. Til gengæld giver medbyg en større mulighed for at sætte jeres præg på det færdige resultat. Endelig kan der være penge at spare ved at udføre en del af arbejdet selv. PROFESSIONEL BYGGEKYNDIG Det er en fordel, at en eller flere i foreningens ledelse har en håndværksmæssig eller anden byggekyndig uddannelse, så ledelsen har en forudsætning for at sikre en ordentlig planlægning. Selv om en eller flere i ledelsen har en professionel baggrund fra byggeriet, er det alligevel en god idé at samarbejde med professionelle byggekyndige, fra de første tanker om projektet bliver tænkt, til der står et færdigt hus. AFDÆK BEHOVET FRA START Når I vælger at gå i gang med et medbygprojekt, er det som ved andre projekter vigtigt at gøre det klart, hvilke krav I har til det færdige byggeri. Skal der både være plads til teater og boldspil? Og hvor mange mennesker skal kunne bruge stedet? De indledende faser har stor betydning for projektets succes, og de professionelles inddragelse i denne fase kan betyde forskellen mellem et godt og et mindre godt projekt. I begyndelsen handler det om at omsætte alle behov til et brugbart byggeprogram. SØG BYGGETILLADELSE Langt de fleste byggerier i Danmark kræver en byggetilladelse, inden de påbegyndes. I søger om tilladelse hos de kommunale myndigheder, og projektet skal være gennem- INSPIRATION Vurderingen fra Lokale og Anlægsfonden Søger du penge hos Lokale- og Anlægsfonden til et byggeprojekt baseret på frivillig arbejdskraft, vil Fonden gennemgå den planlagte organisering af arbejdet på projektet. Der skal være vished for, at der er nok frivillige til at løfte opgaven, når byggeprocessen går i gang. Det er ikke nok, at nogle få ildsjæle har lysten og idéerne, men ikke kræfterne til at løfte opgaven. Fonden lægger i denne forbindelse vægt på, at der er tilknyttet nogle ressourcepersoner og uddannede håndværkere til projektet. Fonden forbeholder sig ret til at stille særlige krav til projekter, der søger støtte.

5 05 arbejdet, før det sendes ind. Alligevel er det ikke ualmindeligt, at I bliver bedt om yderligere dokumentation, inden byggetilladelsen kan gives. Her kan projektdeltagere med erfaring i byggeriets faser være en stor hjælp. Bygningsreglementet hos Erhvervs- og Byggestyrelsen (se side 15) giver flere oplysninger om byggetilladelser. UDARBEJD EN TIDS- OG AKTIVITETSPLAN Når byggetilladelsen er indhentet, står I med et godt grundlag for at kunne planlægge, hvordan byggeriet gennemføres, INSPIRATION Finansiering Når jeres forening har besluttet sig for at gennemføre byggeprojektet, skal der findes penge til projektet. Det kan f.eks. gøres ved en indsamling i lokalsamfundet, søge om støtte fra kommunen, Lokale- og Anlægsfonden samt øvrige fonde og sponsorer. I Lokale- og Anlægsfonden kan støttebeløbet variere. Udgangspunktet er %. Fonden kan dog i særlige tilfælde gå ind med en højere støtte op til 33 % og i helt unikke projekter, kan der gives op til 50 % i støtte. og hvordan og hvornår i processen I vil benytte jer af frivillig arbejdskraft. På dette tidspunkt skal der også foreligge en detaljeret tids- og aktivitetsplan. Den er med til at give et overblik over processen og er dermed et centralt værktøj i en medbygproces. GODE RÅD Få udarbejdet en honoraraftale med den udvalgte rådgiver. Vær opmærksom på, at byggeriet kan være omfattet af TYD, Tjenesteydelsesdirektivet, hvis der indgår offentlige midler - herunder tildelt støtte. Her henvises til Almindelige bestemmel- ser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89. Bygherrer, som ikke har en byggeadmini- byggeadministration, bør udpege en bør byggeledelse til at stå udpege for opgaven. byggeledelse til at stå for opgaven. PROJEKTSTART

6 06 Inddragelse af frivillig arbejdskraft ORGANISERING ER FRIVILLIG ARBEJDSKRAFT EN MULIGHED Overvej, inden byggeprocessen går i gang, om der er basis for at trække de lokale borgere, medlemmer og ildsjæle ind i arbejdet. Det kan gøres ved at indkalde til borgermøder eller sende spørgeskemaer rundt til lokalbefolkningen. SKAF FRIVILLIG ARBEJDSKRAFT Der er ingen facitliste for, hvordan man skaffer frivillig arbejdskraft. Først og fremmest gælder det om at bruge sit netværk, og det er selvfølgelig oplagt at begynde i jeres egen forening. I kan også annoncere i det lokale supermarked eller opsøge de personer privat, som I gerne vil have fat i. Sandsynligvis er det også nødvendigt at få fat på professionel frivillig arbejdskraft som for eksempel tømrere og murere. Det er selvfølgelig nemmere at motivere håndværkere, der er aktive i lokalsamfundet, eller som kender nogle af de involverede i projektet. Måske er der masser af frivillige i idrætsforeningen, og så er øvelsen at sørge for at give hver enkelt de opgaver, han/hun vil være god til at løse. ARBEJDET SKAL VÆRE OVERSKUELIGT Frivillige skal ikke have mere arbejde, end de kan overkomme. Giv folk en overskuelig opgave - mal én væg - og begynd så ikke at overtale dem til at tage en væg mere, når de er færdige. Hvis de frivillige presses til at arbejde, så kommer de ikke igen. Frivilligt arbejde skal være sjovt og spændende, og derfor gælder det om at sætte folk til at lave det, de er gode til i stedet for noget, de ikke kan finde ud af. Nogle mennesker vil sige, de har 10 tommelfingre, men sig til dem, at der også er brug for nogle til at lave kaffe og rydde op. Jo større projektet er, desto vanskeligere bliver det at organisere arbejdet på en rationel måde. Brug tids- og aktivitetsplanen til at skabe det fornødne overblik. INSPIRATION Frivillige i telefonbogen Da Purhus Idrætsforening byggede træningshuset i Asferg, havde foreningen brug for masser af frivillig arbejdskraft. Den frivillige ledelse spurgte alle i deres netværk, om de kunne hjælpe, og da det ikke var nok, tog de telefonbogen og ringede til tømrere og andre håndværkere i lokalområdet. De fleste blev glade for, at der var brug for deres hjælp. Ledelsen spurgte ikke, om håndværkerne havde lyst til at hjælpe, men hvor mange weekender de havde lyst til at bruge!

7 07 GODE RÅD Brug de lokale medier til at skabe opmærksomhed om projektet, så er det både nemmere at samle penge ind og at få lokalbefolkningen til at melde sig frivilligt. ARBEJDET SKAL UDFØRES ORDENTLIGT Selv om det er et medbygprojekt, skal arbejdet udføres med samme kvalitet som i et professionelt byggeprojekt. De frivillige skal derfor ikke sættes til at lave mere, end de kan magte, og hvis arbejdet ikke er gjort godt nok, skal byggeledelsen have modet til at sige, det skal laves om. Det er ofte nemmere at instruere de frivillige ordentligt fra starten frem for at sige, at det arbejde, de har brugt en weekend på, skal laves om. Tag jer god tid til at organisere arbejdet. Vellykket frivilligt arbejde tager lang tid at GODE forberede. RÅD Få Informer udarbejdet de frivillige en honoraraftale ordentligt både med den før udvalgte og under råd byggearbejdet. giver. Vær opmærksom på, at byggeriet kan være omfattet af TYD, Tjenesteydelsesdirektivet, Find ud af, hvad frivillige hvis er gode der indgår til offentlige og har lyst midler til, ellers - herunder risikerer tildelt I, at støtte. Her for mange henvises af til de Almindelige frivillige mister bestemmelser motivationen for teknisk undervejs. rådgivning og bistand, ABR 89. Bygherrer, som ikke har en byggeadministration, bør udpege en byggeledelse til at stå for opgaven. ORGANISERING

8 08 Styr på processen PROCES VÆR ALTID TO SKRIDT FORAN Det er vigtigt at tænke fremad i processen. Det gælder i forhold til de professionelle håndværkere, men det gælder især også i forhold til den frivillige arbejdskraft. Byggematerialerne skal bestilles i god tid, så de ligger klar den dag, de frivillige møder op. De frivillige vil gerne rive én eller flere weekender ud af kalenderen, men de gider ikke spilde tiden, fordi de ikke kan komme i gang med arbejdet. Kaffe, mad og andre praktiske ting skal også være på plads, når de frivillige møder op. De frivillige medarbejdere skal i god tid have at vide, at der er brug for dem på en bestemt dato. Hvis I venter for længe, er der risiko for, at de frivillige har lagt andre planer. SAMARBEJDE MELLEM FRIVILLIG OG PROFESSIONEL ARBEJDSKRAFT Fortæl med det samme de professionelle håndværkere, at frivillig arbejdskraft indgår i byggeprojektet. Når arbejdet går i gang, er det også vigtigt jævnligt at holde byggemøder med håndværkerne. På byggemøderne aftales, hvem der gør hvad, hvornår, og i hvilken kvalitet arbejdet skal udføres. Desuden føres der regnskab med materialeanvendelse, økonomi og tid. Det er også muligt at indgå utraditionelle samarbejder med lokale håndværkere. F.eks. har Purhus Idrætsforening haft flere sponsorater på projektet, bl.a. en lokal tømrer, der stillede sin arbejdskraft til rådighed, og lokale virksomheder har doneret penge til træningshuset. INSPIRATION Medieomtale af medbygprojekt gav bonus Da Purhus Idrætsforening i Asferg skulle opføre et nyt træningshus, sørgede byggeledelsen for at få god omtale i den lokale ugeavis og lokalradio. Det betød, at da idrætsforeningen gik i gang med at samle penge ind, vidste alle, at indsamlerne ville komme. På en enkelt weekend samlede foreningen kroner ind.

9 09 Illustration GODE RÅD Bygherren skal tage ansvar for at indkalde de rette folk, når der er arbejde at udføre. Indkald aldrig for mange frivillige i forhold til opgaven der skal være noget at lave. Sørg altid for, at de praktiske forhold på byggepladsen er på plads. Hvis der ikke er frokost og kaffe, så tager de frivillige hjem og vender måske ikke tilbage. PROCES

10 10 Regler for frivilligt arbejde REGLER Ved medbygprojekter er der en række gældende regler, I skal være opmærksomme på, inden I går i gang. ARBEJDSSKADEFORSIKRING Hvis foreningen eller organisationen beskæftiger personer, har I som arbejdsgiver lovmæssig pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. I Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade står der, at enhver, der her i landet udfører arbejde for andre, er forsikret under arbejdets udførelse. Det gælder, uanset om I får løn for arbejdet eller arbejder ulønnet. Der skal derfor altid tegnes arbejdsskadeforsikring, når: Der ansættes lønnede medarbejdere (uanset hvor mange timer, der er tale om, og om det er for en afgrænset periode). Der bliver antaget fremmed ulønnet hjælp til at udføre arbejde. En forening beder medlemmer/frivillige udføre arbejde, der falder uden for, hvad et medlemskab normalt medfører af pligtarbejde. Foreninger, som er medlem af DIF eller DGI, skal være opmærksomme på, at disse organisationer har tegnet en kollektiv arbejdsskadeforsikring, som gælder alle medlemmer. Forhør jer nærmere hos DIF og DGI eller læs mere på www. idraettensforsikringer.dk, hvor forsikringsaftaler og andre praktiske oplysninger kan downloades. INSPIRATION Fælles løsning I Roskilde indledte Fonden Rytmisk Roskilde og Foreningen Gimle for fire år siden en større ombygning og nyindretning af det gamle vandværk i Roskilde, så det kunne blive en nyt kultur- og musikhus for byens unge. Allerede i byggeriets planlægningsfase blev de frivillige involveret, og i løbet af den fire år lange projektfase har godt 100 frivillige været med til at rejse byens nye ungdomskultur- og musikhus.

11 11 ANSVARSFORSIKRING Hvis foreningen eller organisationen gennemfører en byggeopgave, har den ansvaret for, at byggelovgivning mv. er overholdt. Derfor skal I sørge for at tegne en ansvarsforsikring, der kan dække byggesagen. I praksis sker det ved, at I kontakter et forsikringsselskab og oplyser om byggesagens størrelse, karakter mv. Forsikringen skal også dække projekteringsfejl og forhold i forbindelse med byggeledelse og tilsyn. 4 GODE RÅD Sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen skal vurderes, og er det nødvendigt, skal der rettes op på forholdene, inden arbejdet påbegyndes. Bygherren (Foreningen) har ansvaret for, at arbejdsforholdene er forsvarlige, men kan vælge en sikkerhedskoordinator til at stå for det praktiske. Ansvaret er dog bygherrens. REGLER

12 12 REGLER ARBEJDSMILJØFORHOLD Arbejde på byggepladser kan være farligt. Som bygherre har I overfor Arbejdstilsynet ansvar for, at arbejdsmiljøreglerne for byggepladser overholdes og efterleves. Det betyder, at bygherren bl.a. har følgende overordnede pligter: INSPIRATION Frivilligt arbejde for en halv mio. kr. Foreningen Gimle i Roskilde har gennem hele processen inddraget projektets entreprenør og arkitekt, som i fællesskab har fundet frem til, hvilke opgaver de frivillige kunne løse. Det frivillige arbejde blev organiseret et halvt år ad gangen, og for den enkelte frivillige indebar det én månedlig arbejdsdag i løbet af perioden. I alt har de frivillige udført arbejde til en værdi af ca. en halv million kroner i form af nedrivning, oprydning på byggepladsen, bygning af hegn/skur mv. og bortkørsel af byggeaffald. At afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne (færdsels-/adgangsveje, oplagringspladser, skurby mv.). At udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed. At koordinere sikkerhedsarbejdet på byggepladsen. Ovenstående tre pligter gælder, når to eller flere arbejdsgivere tilsammen beskæftiger minimum 11 personer (ledere, repræsentanter for bygherre og rådgivere, der jævnligt færdes på pladsen regnes med). At anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet. Den enkelte arbejdsgiver har desuden en række pligter overfor de personer, der ansættes (lønnet eller ulønnet): Når en arbejdsgiver har fem eller flere beskæftiget på arbejdsstedet, skal der være en sikkerhedsorganisation bestående af en eller flere sikkerhedsgrupper. Når den enkelte arbejdsgiver har 20 ansatte eller derover på pladsen i mere end fire uger, skal der desuden være et sikkerhedsudvalg. En sikkerhedsgruppe består af arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentant, der i fællesskab har til opgave at vurdere sikkerheds- og sundhedsforholdene på byggepladsen og udarbejde Arbejdspladsvurdering (APV) og imødegå risici i forbindelse med arbejdsmiljømæssige problemer.

13 13 Hvis der er mere end 10 beskæftigede på byggepladsen, skal der, før arbejdet igangsættes, udarbejdes en sikkerheds- og sundhedsplan for byggepladsen. Planen, der løbende skal ajourføres, skal give overblik over sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne, og hvor/hvornår der for eksempel udføres epoxyarbejde, støjende arbejde mv. Det er bygherrens ansvar at udarbejde planen, men bygherren kan søge professionel bistand til at løse opgaven, hvis han ikke selv har kompetencen. Ansvaret er dog fortsat bygherrens. 4 GODE RÅD Der skal på arbejdssteder, hvor der udføres arbejde af flere virksomheder, samarbejdes med de andre arbejdsgivere om sikkerhed og sundhed for alle de beskæftigede. Husk, at børn under 13 år ikke må arbejde for en arbejdsgiver. Vær opmærksom på, at unge under 18 år ikke må udføre en række opgaver af hensyn til sikkerhed og sundhed. Det gælder for eksempel arbejde, der udvikler farligt støv og dampe, tunge løft, arbejde med forskellige maskiner og hjælpemidler mv. Tegn en forsikring, der dækker skade på de frivillige. Arbejdstilsynets skriftlige påbud skal oplyses til sikkerheds- og tillidsrepræsentanter. REGLER

14 14 REGLER KOORDINERING AF SIKKERHEDSARBEJDET Bygherren skal koordinere sikkerhedsarbejdet blandt alle de arbejdsgivere, der er repræsenteret på byggepladsen. Det vil sige, udpege en koordinator, der har ledelseserfaring med arbejde og aktører på byggepladser, og som har lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse samt erfaring med sikkerhedsarbejde på byggepladser. Koordinatoren skal afholde sikkerhedsmøder og sikre personlig kontakt på byggepladsen. BEGRÆNSNINGER FOR FRIVILLIGE I skal være opmærksomme på, at frivillige ikke må udføre arbejde, som kræver en særlig autorisation eller uddannelse som f.eks. el- og vvs-arbejde, epoxyarbejde, nedrivning af asbest mv. REGLER FOR ARBEJDSLØSE OG EFTERLØNNERE Princippet i dagpengesystemet er, at arbejde er arbejde. Lovgivningen siger, at frivilligt ulønnet arbejde, som kan eller vil kunne udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører fradrag i dagpenge- eller efterlønsydelsen. Det er de frivilliges ansvar at spørge deres A-kasse om reglerne. SORT ARBEJDE Ulønnet, frivilligt arbejde betragtes ikke som sort arbejde. Personer med tilknytning til en forening kan til enhver tid arbejde frivilligt på et byggeprojekt med foreningen som bygherre og derigennem bidrage til foreningens økonomi, men I skal være opmærksomme på, at løn udbetalt i naturalier kan forlanges beskattet. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN Bygherren skal sørge for, at der bliver gennemført 1- og 5-års eftersyn af byggeriet. Ved eftersynet tjekkes byggeriet for eventuelle fejl og mangler, som er konstateret efter afleveringen. Det anbefales, at bygherrens rådgiver gennemfører 1- og 5-års eftersynet, samt at dette indgår i kontrakten mellem bygherre og rådgiver. HVERDAGEN EFTER BYGGERIET Et byggeri baseret på frivillig arbejdskraft baserer sig ofte på nogle få ildsjæle, som løfter opgaven i en periode, men når festsangene er sunget til indvielsen, melder der sig også en hverdag. Derfor er det vigtigt, at foreningen i god tid etablerer en driftsorganisation, der er klar til at tage over, når brugerne indtager de nye lokaler.

15 15 Tjekliste Nyttige links AKTIVITET Er planlagt c Er sat i gang c SÅDAN KOMMER I I GANG c c Hvilke krav har I til det færdige byggeri c c Udarbejd byggeprogram c c Udarbejd en tids- og aktivitetsplan c c Søg byggetilladelse c c Indgå kontrakt med rådgivere c c Indgå kontrakt med entreprenører INDDRAGELSE AF FRIVILLIG ARBEJDSKRAFT c c Brugers netværk c c Løbende information c c Øvrig metode c c Orienter de professionelle håndværkere om omfang af frivilligt arbejde c c Afhold jævnligt byggemøder REGLER FOR FRIVILLIGT ARBEJDE c c Afdæk arbejde, der kræver speciel autorisation c c Tegn arbejdsskadeforsikring c c Tegn ansvarsforsikring c c Vælg en sikkerhedskoordinator c c Udarbejd en plan for sikkerhed og sundhed c c Fastlæg en sikkerhedsmøderække c c Fastlæg afrapportering c c Fastlæg 1-års gennemgang c c Fastlæg 5-års gennemgang Du kan finde mere information om byggetilladelser, bygningsreglementet m.m. hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: Læs mere om lovligt el- og vvs-arbejde på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Find mere information om regler vedrørende dagpenge, efterløn, arbejdsskader mv. på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Find reglerne om abejdsmiljøarbejde og risici på byggepladser på Arbejdstilsynets hjemmeside: i det færdige byggeri: Læs mere om arbejdsmiljø på byggepladsen på BAR Bygge & Anlægs (Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg) hjemmeside: Læs mere om forsikringsaftaler og andre praktiske oplysninger for foreninger, der er medlem af DGI eller DIF. På Lokale- og Anlægsfondens hjemmeside kan du finde nyttige oplysninger om støttemuligheder og byggeprojekter: STYR PÅ PROCESSEN c c Bestil byggematerialer c c Udarbejd arbejdsskema med mødedatoer til de frivillige medarbejdere Find oplysninger om byggeprocessens faser, aktiviteter, metoder og eksempler, der kan styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø på byggepladsen og for brugerne Se også Lokale- og Anlægsfondens pjece I gang med at bygge men hvordan, som ligger under publikationer på www. loa-fonden.dk HJÆLP

16 REDAKTION TOM ERIK KAMPMANN, JOHAN RASMUSSEN GRAFISK TILRETTELÆGGELSE JANNIE JALLOH, RIKKE SKOVGAARD ILLUSTRATION JØRGEN STAMP, ILLUSTRATIONSBUREAUET LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN KANONBÅDSVEJ KØBENHAVN K

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND At-VEJLEDNING GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de særlige regler,

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Temamøde 9. december 2010. Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Både lovændringer og bekendtgørelsesændringer som følge af åbningsskrivelse fra EU Kommissionen om gennemførelse af direktiv 92/57/EØF (byggepladsdirektivet).

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler Maj 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD 23. juni 2011 1 PCB i arbejdsmiljøet Arbejde med fjernelse af PCB holdigt materiale Arbejde i PCB forurenet indeklima

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Bygge- og anlægsaktioner

Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure nr. DT-6 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC SBT Ikrafttræden: 1. april 2013 Sidst revideret: 1. april 2016 Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt T A L E Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Gode råd om sikkerhed

Gode råd om sikkerhed Gode råd om sikkerhed Hvorfor få en sikkerhedsorganisation? Gør byggepladsen til en sikker vinder Ville du køre ud på motorvejen i en bil, hvor bremserne ikke virkede ordentligt? Tage en elevator, der

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationens struktur Formål: Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til virksomheden. Derfor bør I overveje, om I kan styrke virksomhedens

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere