BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX"

Transkript

1 BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

2 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening. Når mennesker i lokalsamfundet møder op lørdag morgen for at male den nye idrætshal, skaber det sammenhold og samhørighed, og når man har været med til at lægge gulvet i hallen, hvor ens barn spiller fodbold, giver det en følelse af ejerskab. I landsbyen Asferg opførte de lokale beboere i 2006 et træningshus på 625 m 2 næsten udelukkende ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Over 250 mennesker hjalp til i weekenderne fra marts, til huset stod færdigt i september samme år. Det er ganske imponerende i betragtning af, at der kun bor ca mennesker i lokalområdet. Træningshuset i Asferg blev billigt på grund af det frivillige arbejde, men den største værdi ligger måske i, at et helt lokalsamfund står sammen om et projekt, alle har glæde af mange år frem. Lokale- og Anlægsfonden støtter projekter, der skabes via medbyg. Fonden ved, at det kan være en stor opgave at løfte et byggeprojekt ved hjælp af frivilligt arbejde, og hvis arbejdet ikke organiseres ordentligt fra begyndelsen, risikerer nogle få engagerede ildsjæle at knække halsen på et for stort projekt. Denne pjece kan forhåbentlig inspirere de ildsjæle, der ønsker at gå i gang med et medbygprojekt og være en god hjælp til at komme godt gennem processen. Pjecen lægger vægt på at give konkrete råd og erfaringer videre, men det er ikke en facitliste. Lokale- og Anlægsfonden støtter opførelsen af kvalitetsbyggeri til gavn for mange brugere. Den målsætning gælder også, når frivillig arbejdskraft er involveret. Derfor denne pjece for at medvirke til at byggeprojekter med frivillig arbejdskraft bliver en god oplevelse for alle parter - både undervejs i projektet, og når de mange brugere tager faciliteterne i brug. HANS TOFT, FORMAND FORORD

3 03 Indhold 04 PROJEKTSTART Sådan kommer man i gang 06 ORGANISERING Inddragelse af frivilig arbejdskraft GODE 08 RÅD PROCES Få Styr udarbejdet på processen en honoraraftale med den udvalgte råd giver. Vær opmærksom på, at byggeriet 10 kan være omfattet af TYD, Tjenesteydelsesdirektivet, REGLER hvis der indgår offentlige Regler for midler frivilligt - herunder arbejdetildelt støtte. Her henvises til Almindelige bestemmelser 15for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89. HJÆLP Tjekliste Bygherrer, Nyttige links som ikke har en byggeadministration, bør udpege en byggeledelse til at stå for opgaven.

4 04 Sådan kommer man i gang PROJEKTSTART SÅDAN BEGYNDER I Der er mange overvejelser, I som forening skal gøre jer, inden I beslutter jer for at gå ind i et medbygprojekt. Undervejs i forløbet skal der også tages mange beslutninger. Til gengæld giver medbyg en større mulighed for at sætte jeres præg på det færdige resultat. Endelig kan der være penge at spare ved at udføre en del af arbejdet selv. PROFESSIONEL BYGGEKYNDIG Det er en fordel, at en eller flere i foreningens ledelse har en håndværksmæssig eller anden byggekyndig uddannelse, så ledelsen har en forudsætning for at sikre en ordentlig planlægning. Selv om en eller flere i ledelsen har en professionel baggrund fra byggeriet, er det alligevel en god idé at samarbejde med professionelle byggekyndige, fra de første tanker om projektet bliver tænkt, til der står et færdigt hus. AFDÆK BEHOVET FRA START Når I vælger at gå i gang med et medbygprojekt, er det som ved andre projekter vigtigt at gøre det klart, hvilke krav I har til det færdige byggeri. Skal der både være plads til teater og boldspil? Og hvor mange mennesker skal kunne bruge stedet? De indledende faser har stor betydning for projektets succes, og de professionelles inddragelse i denne fase kan betyde forskellen mellem et godt og et mindre godt projekt. I begyndelsen handler det om at omsætte alle behov til et brugbart byggeprogram. SØG BYGGETILLADELSE Langt de fleste byggerier i Danmark kræver en byggetilladelse, inden de påbegyndes. I søger om tilladelse hos de kommunale myndigheder, og projektet skal være gennem- INSPIRATION Vurderingen fra Lokale og Anlægsfonden Søger du penge hos Lokale- og Anlægsfonden til et byggeprojekt baseret på frivillig arbejdskraft, vil Fonden gennemgå den planlagte organisering af arbejdet på projektet. Der skal være vished for, at der er nok frivillige til at løfte opgaven, når byggeprocessen går i gang. Det er ikke nok, at nogle få ildsjæle har lysten og idéerne, men ikke kræfterne til at løfte opgaven. Fonden lægger i denne forbindelse vægt på, at der er tilknyttet nogle ressourcepersoner og uddannede håndværkere til projektet. Fonden forbeholder sig ret til at stille særlige krav til projekter, der søger støtte.

5 05 arbejdet, før det sendes ind. Alligevel er det ikke ualmindeligt, at I bliver bedt om yderligere dokumentation, inden byggetilladelsen kan gives. Her kan projektdeltagere med erfaring i byggeriets faser være en stor hjælp. Bygningsreglementet hos Erhvervs- og Byggestyrelsen (se side 15) giver flere oplysninger om byggetilladelser. UDARBEJD EN TIDS- OG AKTIVITETSPLAN Når byggetilladelsen er indhentet, står I med et godt grundlag for at kunne planlægge, hvordan byggeriet gennemføres, INSPIRATION Finansiering Når jeres forening har besluttet sig for at gennemføre byggeprojektet, skal der findes penge til projektet. Det kan f.eks. gøres ved en indsamling i lokalsamfundet, søge om støtte fra kommunen, Lokale- og Anlægsfonden samt øvrige fonde og sponsorer. I Lokale- og Anlægsfonden kan støttebeløbet variere. Udgangspunktet er %. Fonden kan dog i særlige tilfælde gå ind med en højere støtte op til 33 % og i helt unikke projekter, kan der gives op til 50 % i støtte. og hvordan og hvornår i processen I vil benytte jer af frivillig arbejdskraft. På dette tidspunkt skal der også foreligge en detaljeret tids- og aktivitetsplan. Den er med til at give et overblik over processen og er dermed et centralt værktøj i en medbygproces. GODE RÅD Få udarbejdet en honoraraftale med den udvalgte rådgiver. Vær opmærksom på, at byggeriet kan være omfattet af TYD, Tjenesteydelsesdirektivet, hvis der indgår offentlige midler - herunder tildelt støtte. Her henvises til Almindelige bestemmel- ser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89. Bygherrer, som ikke har en byggeadmini- byggeadministration, bør udpege en bør byggeledelse til at stå udpege for opgaven. byggeledelse til at stå for opgaven. PROJEKTSTART

6 06 Inddragelse af frivillig arbejdskraft ORGANISERING ER FRIVILLIG ARBEJDSKRAFT EN MULIGHED Overvej, inden byggeprocessen går i gang, om der er basis for at trække de lokale borgere, medlemmer og ildsjæle ind i arbejdet. Det kan gøres ved at indkalde til borgermøder eller sende spørgeskemaer rundt til lokalbefolkningen. SKAF FRIVILLIG ARBEJDSKRAFT Der er ingen facitliste for, hvordan man skaffer frivillig arbejdskraft. Først og fremmest gælder det om at bruge sit netværk, og det er selvfølgelig oplagt at begynde i jeres egen forening. I kan også annoncere i det lokale supermarked eller opsøge de personer privat, som I gerne vil have fat i. Sandsynligvis er det også nødvendigt at få fat på professionel frivillig arbejdskraft som for eksempel tømrere og murere. Det er selvfølgelig nemmere at motivere håndværkere, der er aktive i lokalsamfundet, eller som kender nogle af de involverede i projektet. Måske er der masser af frivillige i idrætsforeningen, og så er øvelsen at sørge for at give hver enkelt de opgaver, han/hun vil være god til at løse. ARBEJDET SKAL VÆRE OVERSKUELIGT Frivillige skal ikke have mere arbejde, end de kan overkomme. Giv folk en overskuelig opgave - mal én væg - og begynd så ikke at overtale dem til at tage en væg mere, når de er færdige. Hvis de frivillige presses til at arbejde, så kommer de ikke igen. Frivilligt arbejde skal være sjovt og spændende, og derfor gælder det om at sætte folk til at lave det, de er gode til i stedet for noget, de ikke kan finde ud af. Nogle mennesker vil sige, de har 10 tommelfingre, men sig til dem, at der også er brug for nogle til at lave kaffe og rydde op. Jo større projektet er, desto vanskeligere bliver det at organisere arbejdet på en rationel måde. Brug tids- og aktivitetsplanen til at skabe det fornødne overblik. INSPIRATION Frivillige i telefonbogen Da Purhus Idrætsforening byggede træningshuset i Asferg, havde foreningen brug for masser af frivillig arbejdskraft. Den frivillige ledelse spurgte alle i deres netværk, om de kunne hjælpe, og da det ikke var nok, tog de telefonbogen og ringede til tømrere og andre håndværkere i lokalområdet. De fleste blev glade for, at der var brug for deres hjælp. Ledelsen spurgte ikke, om håndværkerne havde lyst til at hjælpe, men hvor mange weekender de havde lyst til at bruge!

7 07 GODE RÅD Brug de lokale medier til at skabe opmærksomhed om projektet, så er det både nemmere at samle penge ind og at få lokalbefolkningen til at melde sig frivilligt. ARBEJDET SKAL UDFØRES ORDENTLIGT Selv om det er et medbygprojekt, skal arbejdet udføres med samme kvalitet som i et professionelt byggeprojekt. De frivillige skal derfor ikke sættes til at lave mere, end de kan magte, og hvis arbejdet ikke er gjort godt nok, skal byggeledelsen have modet til at sige, det skal laves om. Det er ofte nemmere at instruere de frivillige ordentligt fra starten frem for at sige, at det arbejde, de har brugt en weekend på, skal laves om. Tag jer god tid til at organisere arbejdet. Vellykket frivilligt arbejde tager lang tid at GODE forberede. RÅD Få Informer udarbejdet de frivillige en honoraraftale ordentligt både med den før udvalgte og under råd byggearbejdet. giver. Vær opmærksom på, at byggeriet kan være omfattet af TYD, Tjenesteydelsesdirektivet, Find ud af, hvad frivillige hvis er gode der indgår til offentlige og har lyst midler til, ellers - herunder risikerer tildelt I, at støtte. Her for mange henvises af til de Almindelige frivillige mister bestemmelser motivationen for teknisk undervejs. rådgivning og bistand, ABR 89. Bygherrer, som ikke har en byggeadministration, bør udpege en byggeledelse til at stå for opgaven. ORGANISERING

8 08 Styr på processen PROCES VÆR ALTID TO SKRIDT FORAN Det er vigtigt at tænke fremad i processen. Det gælder i forhold til de professionelle håndværkere, men det gælder især også i forhold til den frivillige arbejdskraft. Byggematerialerne skal bestilles i god tid, så de ligger klar den dag, de frivillige møder op. De frivillige vil gerne rive én eller flere weekender ud af kalenderen, men de gider ikke spilde tiden, fordi de ikke kan komme i gang med arbejdet. Kaffe, mad og andre praktiske ting skal også være på plads, når de frivillige møder op. De frivillige medarbejdere skal i god tid have at vide, at der er brug for dem på en bestemt dato. Hvis I venter for længe, er der risiko for, at de frivillige har lagt andre planer. SAMARBEJDE MELLEM FRIVILLIG OG PROFESSIONEL ARBEJDSKRAFT Fortæl med det samme de professionelle håndværkere, at frivillig arbejdskraft indgår i byggeprojektet. Når arbejdet går i gang, er det også vigtigt jævnligt at holde byggemøder med håndværkerne. På byggemøderne aftales, hvem der gør hvad, hvornår, og i hvilken kvalitet arbejdet skal udføres. Desuden føres der regnskab med materialeanvendelse, økonomi og tid. Det er også muligt at indgå utraditionelle samarbejder med lokale håndværkere. F.eks. har Purhus Idrætsforening haft flere sponsorater på projektet, bl.a. en lokal tømrer, der stillede sin arbejdskraft til rådighed, og lokale virksomheder har doneret penge til træningshuset. INSPIRATION Medieomtale af medbygprojekt gav bonus Da Purhus Idrætsforening i Asferg skulle opføre et nyt træningshus, sørgede byggeledelsen for at få god omtale i den lokale ugeavis og lokalradio. Det betød, at da idrætsforeningen gik i gang med at samle penge ind, vidste alle, at indsamlerne ville komme. På en enkelt weekend samlede foreningen kroner ind.

9 09 Illustration GODE RÅD Bygherren skal tage ansvar for at indkalde de rette folk, når der er arbejde at udføre. Indkald aldrig for mange frivillige i forhold til opgaven der skal være noget at lave. Sørg altid for, at de praktiske forhold på byggepladsen er på plads. Hvis der ikke er frokost og kaffe, så tager de frivillige hjem og vender måske ikke tilbage. PROCES

10 10 Regler for frivilligt arbejde REGLER Ved medbygprojekter er der en række gældende regler, I skal være opmærksomme på, inden I går i gang. ARBEJDSSKADEFORSIKRING Hvis foreningen eller organisationen beskæftiger personer, har I som arbejdsgiver lovmæssig pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. I Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade står der, at enhver, der her i landet udfører arbejde for andre, er forsikret under arbejdets udførelse. Det gælder, uanset om I får løn for arbejdet eller arbejder ulønnet. Der skal derfor altid tegnes arbejdsskadeforsikring, når: Der ansættes lønnede medarbejdere (uanset hvor mange timer, der er tale om, og om det er for en afgrænset periode). Der bliver antaget fremmed ulønnet hjælp til at udføre arbejde. En forening beder medlemmer/frivillige udføre arbejde, der falder uden for, hvad et medlemskab normalt medfører af pligtarbejde. Foreninger, som er medlem af DIF eller DGI, skal være opmærksomme på, at disse organisationer har tegnet en kollektiv arbejdsskadeforsikring, som gælder alle medlemmer. Forhør jer nærmere hos DIF og DGI eller læs mere på www. idraettensforsikringer.dk, hvor forsikringsaftaler og andre praktiske oplysninger kan downloades. INSPIRATION Fælles løsning I Roskilde indledte Fonden Rytmisk Roskilde og Foreningen Gimle for fire år siden en større ombygning og nyindretning af det gamle vandværk i Roskilde, så det kunne blive en nyt kultur- og musikhus for byens unge. Allerede i byggeriets planlægningsfase blev de frivillige involveret, og i løbet af den fire år lange projektfase har godt 100 frivillige været med til at rejse byens nye ungdomskultur- og musikhus.

11 11 ANSVARSFORSIKRING Hvis foreningen eller organisationen gennemfører en byggeopgave, har den ansvaret for, at byggelovgivning mv. er overholdt. Derfor skal I sørge for at tegne en ansvarsforsikring, der kan dække byggesagen. I praksis sker det ved, at I kontakter et forsikringsselskab og oplyser om byggesagens størrelse, karakter mv. Forsikringen skal også dække projekteringsfejl og forhold i forbindelse med byggeledelse og tilsyn. 4 GODE RÅD Sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen skal vurderes, og er det nødvendigt, skal der rettes op på forholdene, inden arbejdet påbegyndes. Bygherren (Foreningen) har ansvaret for, at arbejdsforholdene er forsvarlige, men kan vælge en sikkerhedskoordinator til at stå for det praktiske. Ansvaret er dog bygherrens. REGLER

12 12 REGLER ARBEJDSMILJØFORHOLD Arbejde på byggepladser kan være farligt. Som bygherre har I overfor Arbejdstilsynet ansvar for, at arbejdsmiljøreglerne for byggepladser overholdes og efterleves. Det betyder, at bygherren bl.a. har følgende overordnede pligter: INSPIRATION Frivilligt arbejde for en halv mio. kr. Foreningen Gimle i Roskilde har gennem hele processen inddraget projektets entreprenør og arkitekt, som i fællesskab har fundet frem til, hvilke opgaver de frivillige kunne løse. Det frivillige arbejde blev organiseret et halvt år ad gangen, og for den enkelte frivillige indebar det én månedlig arbejdsdag i løbet af perioden. I alt har de frivillige udført arbejde til en værdi af ca. en halv million kroner i form af nedrivning, oprydning på byggepladsen, bygning af hegn/skur mv. og bortkørsel af byggeaffald. At afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne (færdsels-/adgangsveje, oplagringspladser, skurby mv.). At udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed. At koordinere sikkerhedsarbejdet på byggepladsen. Ovenstående tre pligter gælder, når to eller flere arbejdsgivere tilsammen beskæftiger minimum 11 personer (ledere, repræsentanter for bygherre og rådgivere, der jævnligt færdes på pladsen regnes med). At anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet. Den enkelte arbejdsgiver har desuden en række pligter overfor de personer, der ansættes (lønnet eller ulønnet): Når en arbejdsgiver har fem eller flere beskæftiget på arbejdsstedet, skal der være en sikkerhedsorganisation bestående af en eller flere sikkerhedsgrupper. Når den enkelte arbejdsgiver har 20 ansatte eller derover på pladsen i mere end fire uger, skal der desuden være et sikkerhedsudvalg. En sikkerhedsgruppe består af arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentant, der i fællesskab har til opgave at vurdere sikkerheds- og sundhedsforholdene på byggepladsen og udarbejde Arbejdspladsvurdering (APV) og imødegå risici i forbindelse med arbejdsmiljømæssige problemer.

13 13 Hvis der er mere end 10 beskæftigede på byggepladsen, skal der, før arbejdet igangsættes, udarbejdes en sikkerheds- og sundhedsplan for byggepladsen. Planen, der løbende skal ajourføres, skal give overblik over sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne, og hvor/hvornår der for eksempel udføres epoxyarbejde, støjende arbejde mv. Det er bygherrens ansvar at udarbejde planen, men bygherren kan søge professionel bistand til at løse opgaven, hvis han ikke selv har kompetencen. Ansvaret er dog fortsat bygherrens. 4 GODE RÅD Der skal på arbejdssteder, hvor der udføres arbejde af flere virksomheder, samarbejdes med de andre arbejdsgivere om sikkerhed og sundhed for alle de beskæftigede. Husk, at børn under 13 år ikke må arbejde for en arbejdsgiver. Vær opmærksom på, at unge under 18 år ikke må udføre en række opgaver af hensyn til sikkerhed og sundhed. Det gælder for eksempel arbejde, der udvikler farligt støv og dampe, tunge løft, arbejde med forskellige maskiner og hjælpemidler mv. Tegn en forsikring, der dækker skade på de frivillige. Arbejdstilsynets skriftlige påbud skal oplyses til sikkerheds- og tillidsrepræsentanter. REGLER

14 14 REGLER KOORDINERING AF SIKKERHEDSARBEJDET Bygherren skal koordinere sikkerhedsarbejdet blandt alle de arbejdsgivere, der er repræsenteret på byggepladsen. Det vil sige, udpege en koordinator, der har ledelseserfaring med arbejde og aktører på byggepladser, og som har lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse samt erfaring med sikkerhedsarbejde på byggepladser. Koordinatoren skal afholde sikkerhedsmøder og sikre personlig kontakt på byggepladsen. BEGRÆNSNINGER FOR FRIVILLIGE I skal være opmærksomme på, at frivillige ikke må udføre arbejde, som kræver en særlig autorisation eller uddannelse som f.eks. el- og vvs-arbejde, epoxyarbejde, nedrivning af asbest mv. REGLER FOR ARBEJDSLØSE OG EFTERLØNNERE Princippet i dagpengesystemet er, at arbejde er arbejde. Lovgivningen siger, at frivilligt ulønnet arbejde, som kan eller vil kunne udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører fradrag i dagpenge- eller efterlønsydelsen. Det er de frivilliges ansvar at spørge deres A-kasse om reglerne. SORT ARBEJDE Ulønnet, frivilligt arbejde betragtes ikke som sort arbejde. Personer med tilknytning til en forening kan til enhver tid arbejde frivilligt på et byggeprojekt med foreningen som bygherre og derigennem bidrage til foreningens økonomi, men I skal være opmærksomme på, at løn udbetalt i naturalier kan forlanges beskattet. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN Bygherren skal sørge for, at der bliver gennemført 1- og 5-års eftersyn af byggeriet. Ved eftersynet tjekkes byggeriet for eventuelle fejl og mangler, som er konstateret efter afleveringen. Det anbefales, at bygherrens rådgiver gennemfører 1- og 5-års eftersynet, samt at dette indgår i kontrakten mellem bygherre og rådgiver. HVERDAGEN EFTER BYGGERIET Et byggeri baseret på frivillig arbejdskraft baserer sig ofte på nogle få ildsjæle, som løfter opgaven i en periode, men når festsangene er sunget til indvielsen, melder der sig også en hverdag. Derfor er det vigtigt, at foreningen i god tid etablerer en driftsorganisation, der er klar til at tage over, når brugerne indtager de nye lokaler.

15 15 Tjekliste Nyttige links AKTIVITET Er planlagt c Er sat i gang c SÅDAN KOMMER I I GANG c c Hvilke krav har I til det færdige byggeri c c Udarbejd byggeprogram c c Udarbejd en tids- og aktivitetsplan c c Søg byggetilladelse c c Indgå kontrakt med rådgivere c c Indgå kontrakt med entreprenører INDDRAGELSE AF FRIVILLIG ARBEJDSKRAFT c c Brugers netværk c c Løbende information c c Øvrig metode c c Orienter de professionelle håndværkere om omfang af frivilligt arbejde c c Afhold jævnligt byggemøder REGLER FOR FRIVILLIGT ARBEJDE c c Afdæk arbejde, der kræver speciel autorisation c c Tegn arbejdsskadeforsikring c c Tegn ansvarsforsikring c c Vælg en sikkerhedskoordinator c c Udarbejd en plan for sikkerhed og sundhed c c Fastlæg en sikkerhedsmøderække c c Fastlæg afrapportering c c Fastlæg 1-års gennemgang c c Fastlæg 5-års gennemgang Du kan finde mere information om byggetilladelser, bygningsreglementet m.m. hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: Læs mere om lovligt el- og vvs-arbejde på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Find mere information om regler vedrørende dagpenge, efterløn, arbejdsskader mv. på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Find reglerne om abejdsmiljøarbejde og risici på byggepladser på Arbejdstilsynets hjemmeside: i det færdige byggeri: Læs mere om arbejdsmiljø på byggepladsen på BAR Bygge & Anlægs (Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg) hjemmeside: Læs mere om forsikringsaftaler og andre praktiske oplysninger for foreninger, der er medlem af DGI eller DIF. På Lokale- og Anlægsfondens hjemmeside kan du finde nyttige oplysninger om støttemuligheder og byggeprojekter: STYR PÅ PROCESSEN c c Bestil byggematerialer c c Udarbejd arbejdsskema med mødedatoer til de frivillige medarbejdere Find oplysninger om byggeprocessens faser, aktiviteter, metoder og eksempler, der kan styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø på byggepladsen og for brugerne Se også Lokale- og Anlægsfondens pjece I gang med at bygge men hvordan, som ligger under publikationer på www. loa-fonden.dk HJÆLP

16 REDAKTION TOM ERIK KAMPMANN, JOHAN RASMUSSEN GRAFISK TILRETTELÆGGELSE JANNIE JALLOH, RIKKE SKOVGAARD ILLUSTRATION JØRGEN STAMP, ILLUSTRATIONSBUREAUET LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN KANONBÅDSVEJ KØBENHAVN K

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere