Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen"

Transkript

1 Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1

2 2

3 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad kan du bruge ByggePixen til? 5 En ny byggesag i afdelingen 6 Din rolle i byggesagen 8 Samarbejdspartnernes roller og ansvar 10 Sådan forløber byggesagen 12 - Forberede 14 - Planlægge 16 - Udføre 18 - Afslutte 20 Opskrift på en god byggesag udgave september 2008 Udarbejdet i samarbejde mellem beboerdemokrater og administrationen 3

4 4

5 Hvad kan du bruge ByggePixen til? Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > ByggePixen er skrevet til dig, som er medlem af afdelingsbestyrelsen og til andre interesserede beboere. Den er blevet til, fordi det har vist sig, at byggesager kan være svære at overskue og ofte kræver specialviden. Med ByggePixen får du nu en hurtig oversigt, du altid kan have ved hånden. ByggePixen giver et samlet overblik over byggesagen, den afklarer de overordnede roller og ansvar, og ikke mindst viser den, hvor du og din afdelingsbestyrelse kan gøre en forskel. God læselyst! 5

6 En ny byggesag i afdelingen Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Hvordan indledes en byggesag? Når en byggesag indledes, er det fordi, din afdeling enten står over for en større renovering, et større vedligeholdelsesarbejde eller et om- og tilbygningsprojekt. Initiativet til at starte byggesagen kan både komme fra beboerne, fra afdelingsbestyrelsen og fra Boligforeningen 3B (dvs. inspektør eller byggeafdeling). Byggesagen styres af en projektleder fra 3B s byggeafdeling I det daglige er det ejendomskontoret (Drift), som tager sig af de almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Når behovet for en byggesag opstår, drøfter afdelingsbestyrelsen indledningsvis med Drift, hvad der skal udføres. Da det kræver mange resurser at administrere en byggesag, overdrager Drift som oftest herefter sagen til byggeafdelingen (Byg), der netop har en specialviden på området. Hvem styrer byggesagen? Drift gør det Ved almindelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder Byg gør det Når sagen kræver myndighedsbehandling Når sagen udbydes i licitation (indhentning af tilbud) Når en rådgiver tilknyttes (fx en arkitekt) Når sagen finansieres med lån eller støtte 6

7 Sådan forløber byggesagen > Forberede > Planlægge > Udføre > Afslutte > Opskrift på en god byggesag Hvem betaler byggesagen? Det er beboerne, som via huslejen betaler udgifterne ved byggesagen. Under planlægningen af byggesagen afklarer 3B, hvilke muligheder for finansiering afdelingen har. Der kan være tale om henlæggelser på langtidsbudgettet eller låneoptagelse med huslejestigning til følge. 3B undersøger også, om afdelingen kan få økonomisk støtte fra boligorganisationen, Landsbyggefonden eller anden side. 7

8 Din rolle i byggesagen Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Hvad er din opgave? Som medlem af afdelingsbestyrelsen er din primære opgave at varetage beboernes og afdelingens interesser. Du kan være med til at igangsætte, planlægge, beslutte og følge op, men ikke til at administrere byggesagen - det gør projektlederen fra Byg. Ansvar over for beboerne Først og fremmest er du beboernes repræsentant. I byggesagen giver du beboernes erfaringer og ønsker videre, men samtidig kan du medvirke til en god og grundig information om byggesagen, hvor det er beboerne, der er i centrum. Forpligtet over for afdelingen I byggesagen arbejder du for afdelingens bedste. Det indebærer, at du ikke bare forpligter dig til at tage vare om afdelingen nu og her - men også skal sikre afdelingen for fremtiden i forhold til vedligehold, økonomi, boligkvalitet mv. 8

9 Sådan forløber byggesagen > Forberede > Planlægge > Udføre > Afslutte > Opskrift på en god byggesag Arbejdsdeling i afdelingsbestyrelsen I afdelingsbestyrelsen skal I forholde jer til, hvordan I internt vil håndtere byggesagen. Ofte er det en fordel at nedsætte et byggeudvalg samt udpege en person herfra, der får den løbende kontakt med projektlederen fra Byg. Indflydelse på byggesagen Som en del af afdelingsbestyrelsen kan du få væsentlig indflydelse på byggesagen. Det gælder fx i forhold til planlægning og løbende justeringer af byggesagen, og det gælder i forhold til beboerne, hvor du er med til at vurdere, hvordan og hvor meget de skal involveres. Her kan du få indflydelse Byggesagens omfang Prioriteringer Brugervenlighed Valg af løsninger Eventuelt tilvalg for beboerne Tidsplan Information Inddragelse af beboerne 9

10 Samarbejdspartnernes roller og ansvar Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Afdelingsmødet Kommunen Afdelingsbestyrelsen Rådgiveren Boligforeningen 3B Landsbyggefonden o.a. Entreprenøren 10

11 Sådan forløber byggesagen > Forberede > Planlægge > Udføre > Afslutte > Opskrift på en god byggesag Afdelingsmødet er den øverste myndighed i boligafdelingen. Her træffes alle vigtige beslutninger, og det er her, byggesagen skal godkendes af beboerne. Afdelingsbestyrelsen er som repræsentant for afdelingen formelt set bygherre i byggesagen. Da afdelingsbestyrelsen ikke er professionel i byggemæssig henseende, overgiver den bygherrerollen til 3B. Afdelingsbestyrelsen har den løbende kontakt med projektlederen fra Byg. Boligforeningen 3B ejer boligafdelingen, og organisationsbestyrelsen har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar, hvorfor alle større byggearbejder skal forelægges og godkendes her. Byg repræsenterer bygherren over for de øvrige parter i byggesagen. Projektlederen fra Byg administrerer byggesagen, koordinerer med beboerne, med Drift, entreprenøren, rådgiveren og myndigheder samt har ansvaret for, at anlægsudgiften holder sig inden for budgetrammen. Rådgiveren er den byggetekniske ekspert - arkitekt eller ingeniør - som i detaljer tegner og beskriver de arbejder, der skal udføres. Rådgiveren har samtidig ansvaret for tilsyn under byggesagen. En teknisk rådgiver er typisk nødvendig ved større byggesager. Rådgiveren vælges af afdelingsbestyrelsen i samråd med projektlederen. Entreprenøren er det håndværksfirma, der udfører arbejdet. Entreprenøren er ansvarlig for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og den indgåede kontrakt - både hvad angår kvalitet, økonomi og tidsplan. Kommunen skal godkende projekt, budget, finansiering og huslejekonsekvens samt give den nødvendige byggetilladelse. Landsbyggefonden o.a. er fonde, der kan yde tilskud til byggesagen. 11

12 Sådan forløber byggesagen Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Byggesag starter Afdelingsmøde Licitation Byggeriet slutter Byggeregnskab Forberede Planlægge Udføre Afslutte Myndighedsbehandling Myndighedsbehandling Myndighedsbehandling ved større sager Afd.best. godkender forarbejde Afd.best. godkender byggeprogram Afd.best. godkender projekt og udbud Afd.best. godkender licitationsresultat Afd.best. evaluerer byggesagen Afd.best. godkender byggeregnskab 12

13 Sådan forløber byggesagen > Forberede > Planlægge > Udføre > Afslutte > Opskrift på en god byggesag Forberede I første fase forberedes grundlaget for byggesagen, og det er afdelingsbestyrelsen, der skal godkende projektlederens oplæg til det nødvendige forarbejde. Efterfølgende skal I tage stilling til et samlet byggeprogram. Når forberedelsen er færdig, beslutter beboerne på et afdelingsmøde, om de vil godkende byggesagen. Endelig skal sagen behandles og godkendes af boligorganisationen og myndighederne. Planlægge I denne fase foregår den egentlige projektering. I afdelingsbestyrelsen forholder I jer løbende til justeringer af projektet samt til udbudet af byggearbejderne. Herefter sender rådgiveren byggesagen ud i licitation for at få det mest attraktive tilbud fra en entreprenør. Afdelingsbestyrelsen skal godkende licitationsresultatet efter indstilling fra rådgiveren. Udføre Efter en eventuel ny myndighedsgodkendelse begynder selve udførelsen af byggeriet. I det daglige kan byggearbejderne være til gene for afdelingens beboere, og som afdelingsbestyrelse kan I undervejs være med til at løse problemer og svare på henvendelser fra beboerne. Afslutte Den sidste fase begynder ved byggearbejdernes færdiggørelse. Nu skal eventuelle fejl og mangler ved byggeriet afhjælpes. Projektlederen og Drift aftaler her en samlet procedure med jer i afdelingsbestyrelsen. Endelig vil projektlederen bede jer om at evaluere hele forløbet. Ved fasens afslutning laver 3B et byggeregnskab, som skal godkendes af afdelingsbestyrelsen og af myndighederne. 13

14 Forberede Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Hvad er opgaven? Forudsætningen for at komme i gang med byggesagen er at gøre det helt klart, hvad sagen drejer sig om. Det sker typisk ved, at I som afdelingsbestyrelse godkender, at projektlederen fra Byg iværksætter en forundersøgelse af den kommende byggesag, samt at I godkender udgiften hertil. Forarbejdet viser overordnet, hvad der skal laves og hvordan, samt hvad byggesagen forventes at koste. Forarbejdet består også i at udarbejde materiale, der kan fungere som beslutningsgrundlag på afdelingsmødet. Byggeprogrammet kommer på plads Det næste skridt er at få lavet et byggeprogram for sagen. Byggeprogrammet beskriver de enkelte arbejder i byggesagen nærmere og udgør således et vigtigt arbejdspapir og orienteringsværktøj. Byggeprogrammet udarbejdes af rådgiveren og projektlederen, og det skal godkendes af jer i afdelingsbestyrelsen. 14

15 Sådan forløber byggesagen > Forberede > Planlægge > Udføre > Afslutte > Opskrift på en god byggesag Succeskriterier og risici En vigtig del af forberedelsen er at afstemme forventningerne til byggesagen. Det gøres ved, at I i afdelingsbestyrelsen bliver enige med projektlederen om succeskriterierne. Samtidig afdækker I de risici, som byggesagen indeholder i form af praktiske og økonomiske problemer for afdelingen og dens beboere. Byggesagen skal godkendes Med mindre det drejer sig om et planlagt vedligeholdelsesarbejde, skal byggesagen godkendes flere steder for at komme videre. I første omgang skal I som afdelingsbestyrelse godkende, hvad der skal udføres, budgettet for byggesagen og eventuelle huslejekonsekvenser. Dernæst skal byggesagen godkendes af beboerne på et afdelingsmøde. Her skal projekt, budget, finansiering og eventuelle huslejekonsekvens godkendes. Til sidst sendes sagen til organisationsbestyrelsen og kommunen til godkendelse. 15

16 Planlægge Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Rådgiveren detailprojekterer Når byggesagen er godkendt på alle niveauer, sætter projektlederen rådgiver i gang med at planlægge byggesagen i detaljer - også kaldet detailprojektering. Rådgiveren laver tegninger, beskrivelser, en tidsplan og et budget for hele byggesagen. Dette arbejde er den største del af rådgiverens ydelse og skal derfor først gå i gang efter godkendelse af byggesagen, da afdelingen ellers risikerer at få store udgifter til ingen nytte. I afdelingsbestyrelsen skal I undervejs forholde jer til rådgiverens justeringer af projektet. Myndighedsbehandling tager tid 16 Når byggesager skal godkendes af kommunen, må der forventes en del sagsbehandlingstid. Typisk er der tale om nogle måneder, men i uheldige tilfælde kan byggesagen gå i stå for en periode. Det betyder, at der kan gå en rum tid fra beslutningen på afdelingsmødet til planlægning af byggesagen kan begynde.

17 Sådan forløber byggesagen > Forberede > Planlægge > Udføre > Afslutte > Opskrift på en god byggesag Udbud af byggearbejderne I slutningen af planlægningsperioden indstiller projektlederen og rådgiveren til afdelingsbestyrelsen et passende antal entreprenører, som skal indbydes til at give tilbud på byggeopgaverne. Til udbuddet laver rådgiver et udbudsmateriale, der blandt andet omfatter et udbudsbrev, detailprojekt og tidsplan. Materialet sendes til de indbudte entreprenører, som får nogle uger til at give et skriftligt tilbud. Rådgiveren kan også holde et møde, hvor entreprenørerne får mulighed for at stille uddybende spørgsmål om byggesagen. I licitation Ved licitationen afleverer entreprenørerne deres tilbud på en bestemt dato. Det er rådgiveren, der på baggrund af en reel sammenligning indstiller til bygherren, hvilken entreprenør som bør tildeles byggesagen. Afdelingsbestyrelsen får forelagt licitationsresultatet, og hvis resultatet giver anledning til besparelser eller ekstraarbejder, kan der være behov for, at afdelingsbestyrelsen drøfter og godkender den reviderede sag. Ved en stor ændring af budgettet eller projektet skal byggesagen fremlægges på et nyt afdelingsmøde for at blive godkendt. 17

18 Udføre Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Når byggearbejderne går i gang Nu starter selve udførelsesperioden. Det indebærer, at dagligdagen kan ændres i afdelingen. Entreprenøren etablerer en byggeplads, og håndværkere med maskiner og andet udstyr flytter ind. Der bliver larm, aktivitet og byggerod, men det er også nu, beboerne kan begynde at se resultaterne af deres fælles beslutninger. Ambassadører for byggesagen I afdelingsbestyrelsen kan I være med til at få tingene til at glide nemmere. Ved at holde jer orienterede om byggesagens fremskridt, kan I være med til at informere de øvrige beboere, svare på spørgsmål og optræde som ambassadører for byggesagen. Derudover er I med ved vigtige beslutninger - fx hvis eventuelle ændringer af byggesagen skal godkendes, eller hvis prøvefelter i afdelingen skal godkendes. 18

19 Sådan forløber byggesagen > Forberede > Planlægge > Udføre > Afslutte > Opskrift på en god byggesag Hvem fører tilsyn med byggeriet? Det er rådgiveren, som har ansvaret for at føre tilsyn med byggesagen i udførelsesperioden. Rådgiveren er den centrale person i den daglige koordinering af byggeriet og kontakt til beboerne. Udførelse af byggesagen kan blive forsinket Det hænder, at byggearbejderne bliver forsinket under udførelsesperioden. I så fald skyldes det sædvanligvis: Vejrlig, dvs. at dårligt vejr skaber forsinkelser Bemandingsproblemer for entreprenøren Leveranceproblemer af byggematerialer Uforudsigelige - men nødvendige ekstraarbejder 19

20 Afslutte Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Hvad sker der nu? Når byggearbejderne er færdige, afleverer entreprenøren byggeriet ved en såkaldt afleveringsforretning. Det afleverede byggeri overgår herefter til det lokale ejendomskontor (Drift), hvor beboerne skal henvende sig, hvis de finder fejl og mangler. Projektlederen fra Byg organiserer dog stadig selve byggesagen, og det er projektlederen, som har ansvaret for at koordinere aflevering, mangelafhjælpning, 1-års og 5-års eftersyn samt sikre, at byggeregnskabet bliver udarbejdet. Fejl og mangler Der vil ofte være fejl og mangler ved et byggeri. Derfor er afdelingen kontraktligt sikret, at entreprenøren skal udbedre de fejl og mangler, han er ansvarlig for. Påvisning af fejl og mangler sker ved eftersyn. I den forbindelse modtager de berørte beboere lister, hvor de skal notere eventuelle fejl og mangler i deres bolig. Det første eftersyn sker op til afleveringsforretningen. Det andet eftersyn skal gennemføres et år efter, og det sidste eftersyn sker fem år efter aflevering. 5-års eftersynet gennemføres for at finde de skjulte fejl og mangler, der er kommet frem siden 1-års eftersynet. Hvorfor tager det så lang tid at udbedre manglerne i min bolig? Dette spørgsmål høres ikke så sjældent ved afslutningen af en byggesag. Svaret er, at når entreprenøren og håndværkere har forladt byggepladsen efter aflevering, kan de være svære at få til at komme, fordi de prioriterer nye byggeopgaver et andet sted. Det kræver desværre ofte flere rykkere fra projektlederen og rådgiveren at få udbedret de påviste fejl og mangler. 20

21 Sådan forløber byggesagen > Forberede > Planlægge > Udføre > Afslutte > Opskrift på en god byggesag Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle? Når byggeriet er færdigt, består afdelingsbestyrelsens arbejde primært i at være med til at planlægge eftersynene. Projektlederen og Drift aftaler sammen med jer et tidsforløb, frister og tidspunkt for udsendelse af mangellister. Typisk klares selve eftersynene af projektlederen, entreprenøren og rådgiveren, men opdager I generelle mangler ved byggesagen, er det vigtigt, at I gør Drift eller projektlederen opmærksom på dem. Evaluering af byggesagen Ethvert projektforløb bør evalueres, for at man kan lære både af de positive og negative erfaringer og for at se, om projektet levede op til succeskriterierne. Det gælder også byggesager. Derfor vil det være en god idé, at I som afdelingsbestyrelse sætter jer sammen med projektlederen og Drift og diskuterer byggesagen igennem i den afsluttende fase. 21

22 Opskrift på en god byggesag Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Det gode udgangspunkt Hver byggesag er unik og kan blive påvirket af mange forskellige faktorer, som ikke er til at forudse. Til gengæld viser erfaringerne, at du og din afdelingsbestyrelse aktivt kan være med til at skabe et godt fundament. Man skal ville samarbejde En god byggesag starter med at få samarbejdet til at fungere. Det kræver som udgangspunkt en positiv indstilling mellem samarbejdsparterne. Samtidig er det vigtigt, at I får afstemt forventningerne - internt i afdelingsbestyrelsen og i forhold til 3B og de andre aktører. På den måde bliver det nemmere for jer at stille krav og samtidig opleve, at aftalerne overholdes. At kende grundlaget En genvej til den gode byggesag er at kende byggesagens forudsætninger. Det indebærer, at I som afdelingsbestyrelse ved og får drøftet, hvilke særlige forhold i afdelingen der ligger til grund for byggesagen - herunder også de økonomiske - og hvad der forventes af slutresultatet. 22

23 Sådan forløber byggesagen > Forberede > Planlægge > Udføre > Afslutte > Opskrift på en god byggesag Informer beboerne Det er en betingelse for, at byggesagen får et godt forløb, at resten af beboerne i afdelingen forstår byggesagen og dens konsekvenser. Derfor er god og præcis information nødvendig. Her har afdelingsbestyrelsen en vigtig rolle, fordi I kender beboerne bedre end de andre parter i byggesagen. Kommunikation er alfa og omega Samlet set handler den gode byggesag i høj grad om god kommunikation, der går begge veje. Det gælder både mellem afdelingsbestyrelsen og de andre samarbejdspartnere, og det gælder ikke mindst i forhold til beboerne i afdelingen. Derfor er det en god idé, at I sammen med 3B på forhånd lægger en plan for kommunikationen. 23

24 Boligforeningen 3B Havneholmen København V Tlf Ekspeditionstid Hverdage 9-16 Fredage 9-14

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag Bygherrevejledningen Din guide til byggesager i afdelingen Planlægge Udføre Afslutte b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Indhold 3 5 6 9 11 12 14 15 16 18 21 22 23 Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Byggeven er til dig 3 Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse Drift Inspiration

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Byfornyelsens byggesagsforløb - Byggeteknisk rådgiver

Byfornyelsens byggesagsforløb - Byggeteknisk rådgiver Byfornyelsens byggesagsforløb - Byggeteknisk rådgiver Martin Nielsen Den 5. november 2014 Byggesagens forløb Fase I: Opstart Fase II: Projektering Fase III: Udførelse Fase IV: Opfølgning Opstartsmøde.

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Valgkredsmøde Sjælland 2015 Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Dagsorden Om Udvikling og byg Byggeprocessen og bestyrelsens

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO Fysisk renovering af afdelinger Kl. 17.00 20.00 I VIBO Hvad gør vi nu? Undervisere John Christensen / VIBO Merethe Bryder Omfang Afdelinger der vil lave et forbedringsarbejde Byggeskader hvor Landsbyggefonden

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt affaldssystem Forslag til afdelingsmøde i Voldparken den

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet September 2013 Tagrenoveringen Med denne folder ønsker vi at informere om afdelingens kommende projekter. Tagrenoveringen er nu tæt på sin opstart. Kontraktforhandlingerne

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Bygherre for en renovering

Bygherre for en renovering Bygherre for en renovering Udgivet januar 2002 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside:

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Den 23. april 2012 TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Mellem Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter benævnt B&H) og Københavns Kommune

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

Forebyggende vedligehold

Forebyggende vedligehold Indarbejdelse af forebyggelsesaktiviteter i drift og vedligeholdelsesplaner Forebyggende vedligehold Er det nødvendigt? Synliggør behovet for forebyggende vedligehold Synliggør risici Prioriterer vedligeholdelsesarbejder

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

TEMAGRUPPE 1. Lov om almennyttige boliger og støttede private andelsboliger

TEMAGRUPPE 1. Lov om almennyttige boliger og støttede private andelsboliger BYGiNRD KNFERENCE 2 TEAGRUPPE 1 Arbejde & Resultater BYGiNRD KNFERENCE 2 Lov om almennyttige boliger og støttede private andelsboliger ed lovforslaget stilles der fra 2003 krav om udbud af bygherrerollen

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Sundbygård

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Sundbygård AlmenBolig+ - Beboermøde I Sundbygård Program for beboermøde d. 15.december 2014 1. Velkomst v/ Johnny Hansen Kundekonsulent KAB 2. Tildeling af boliger - principper v/ Finn Larsen, Udlejningschef i KAB

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne Rammer for samarbejde i boligafdelingerne KAB s værdier Ansvarlighed - Gennemskuelighed - Dialog - Fornyelse Forord Det er en proces at nærme sig hinanden samarbejdet er udfordrende, fordi der er tre parter:

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma Få den fulde værdi af jeres næste projekt DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma I sikrer hverdagens drift. Vi giver råd om fremtiden Overvejer I, hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU?

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? KLAR TIL FUSION? Gennem længere tid har hovedbestyrelserne i Beder-Malling Boligforening og AAB Odder talt om muligheden for at fusionere de to foreninger.

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 30. september 2016 ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde tirsdag 11. oktober 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

KODEKS FOR SAMARBEJDE FÆLLES MÅL BAGGRUND

KODEKS FOR SAMARBEJDE FÆLLES MÅL BAGGRUND OLLER, ESPEKT G TILLID BAGGRUND 3B s organisationsbestyrelse nedsatte i efteråret 2016 en række opgavegrupper i forbindelse med strategien 3B Sammen mod 2020. Opgavegrupperne består af beboere, medlemmer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens forslag til det videre forløb for helhedsplanen

Afdelingsbestyrelsens forslag til det videre forløb for helhedsplanen Afdelingsbestyrelsens forslag til det videre forløb for helhedsplanen 4 SYD Ekstraordinært beboermøde om renovering af gårdhusene i VA 4 Syd Onsdag den 21. juni 2017 kl. 18:30 Beboermødet holdes i beboerhuset

Læs mere