PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang"

Transkript

1 PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang Februar % af de spurgte har svaret Hvilket år er du dimitteret? Respondenter Procent ,0% ,4% ,5% ,8% ,6% ,4% ,6% ,6% ,0% ,1% Før 2 2,1% I alt ,0% Kvalifikationer Har du en praktiklæreruddannelse? Har du et praktiklærerkursus? Side 1 af 9

2 Er du linjefagsuddannet i det fag du er praktiklærer i? Hvilke andre kompetencer har du for at undervise i faget? Er fra en årgang hvor historie var et basis fag på senminariet. Har arbejdet med historie i praksis i 7 år Korrespondent i engelsk Jeg har dansk som andetsprog og kursus i konflikthåndtering, hvilket er en vigtig forudsætning for de elever jeg underviser. Hovedfag i dansk fra Odense Universitet Vores praktikant havde en specialpædagogiskvinkel med fra sin uddannelse Jeg har undervist på en specialefterskole i 5,5 år og har i den forbindelse taget to moduler specialpædagoisk grunduddannelse. Selve praktikvejledningen delte vi op, så matematikken blev varetaget af en linjefagsuddannet matematiklærer og jeg så var vejleder i "efterskolelæreren" som sådan, herunder specialpædagogiske tiltag i forhold til enkelte elever. 12 års undervisning inden for specialundervisning og 12 års undervisningserfaring i at undervise i praktikfaget. Har liniefag i dansk som der også blev undervist i. 16 års erfaring i undervisning af faget - 7 års erfaring - Linjeuddannet fra Odense Seminarium - Har tidligere fungeret som praktiklærer Stor personlig interesse for faget. Enghaveskolen er en specialskole, hvor elevernes funktionsniveau i høj grad spiller ind i forhold til de fag, de tilbydes. Jeg underviser således i alle fag - der er relevante - herunder også dansk i indskolingen. Erfaring samt diverse kurser. 12 års undervisningserfaring på universiteter, handelshøjskoler og gymnasier/hf/vuc En del forskellige kurser for år tilbage Nysgerrighed inden for faget sparring med kolleger Grunduddannelse i faget. 22 års erfaring. Erfaring, interesse. Side 2 af 9

3 Hvor ofte har du været praktiklærer? Hvordan opfatter du praktiklærerarbejdet? Det er meget spændende, og meget tidskrævende. Spændende, berigende og udfordrende Altid spændende at agere "spejl" i forhold til kompetente, ivrige og idealistiske lærerstuderende. Ikke for at tage modet fra dem, men at være med til at styrke deres menneskelige og faglige fundament forud for deres videre karriere Jeg lærer altid noget nyt af at høre "mine klassser" beskrevet med friske øjne Især de praktiske aspekter kan være en udfordring. Eksempelvis: hvor mange timer skal den studerende bruge på "andre opgaver"? Og: Hvad kan skolen tilbyde i forhold til den studerende - taget i betragtning, at det er en skole for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og at lærerfagligheden skal ses i et bredere aspekt? Jeg synes altid, at det er interessant at have studerende. Jeg får også nye input og hører, hvad der rører sig på seminariet. Vi har gode faglige diskussioner. Det er altid interessant og gensidigt givende at have rum til en faglig refleksion ud fra "nye / andre" øjne. Som regel er det meget inspirerende og meget interessant at vejlede kommende lærere. Jeg plejer at føle, at det er mine praktikanter, men med dette forløb med 3.års, som skal have en del opfyldt i deres skema, har jeg haft dem alt for lidt, og de har haft 4-5 forskellige praktiklærere, med ca. lige mange timer. Det har været sværere at komme i dybden. Det afhænger meget af de lærerstuderende og de forventninger de har. Side 3 af 9

4 De studerende er som hovedregel positive, motiverede, velforberedte og fagligt dygtige. ("Mine" praktikanter var 3.års, men ikke i alene-praktik - jeg var altså til stede i samtlige lektioner). Det var skønt at have så god tid til at observere både praktikanter og elever uden selv at skulle agere samtidigt. Det afstedkom mange reflektioner over praksis. Tidligere da de studerende kom i praktik og planlage undervisningsforløb der var inspirerende og nytænkende, var arbejdet givtigt og tilfredsstillende. Nu er min rolle som praktiklærer, at jeg skal åbne de studerenes verden for andre tilgange til undervisningen - dette ser jeg som en rolle der burde tilfalde seminariet. Hvordan oplever du forholdet mellem den måde du varetager praktiklærerarbejdet på, og det som de studerende efterspørger? Iflg. deres udsagn er det deres bedste praktik nogensinde! Vi kom langt omkring og via vagtaftener havde vi også tiden, så vi nåede omkring alt det efterspurgte Det er vist sjældent at de studerende virkelig pointerer deres forventninger til læreren. De har mange forventninger til perioden, men ikke ofte til personen. Lige disse to praktikanter efterspurgte ikke vejledning i særlig grad. Det ville være interessant at "sparre" med nogen, som havde større ambitioner og mere ydmyghed i forhold til egen læring. Jeg oplever at de skal udfordres mere i fagdidaktikken, da det virker som om denne del af deres undervisning ikke prioriteres som tidligere. Har kun fået meget positive tilbagemeldinger fra mine praktikaner. De studerende ved dog ikke altid, hvad de vil vejledes i, så som lærer skal jeg gætte deres behov eller vejlede udfra egen erfaring for, hvad der vil være godt at vide som nyuddannet. Side 4 af 9

5 Som praktiklærer påtager du dig ansvaret for, at CKF'erne for praktikken efterleves. Hvordan oplever du, at dit praktikarbejde understøtter CKF'erne? Tilfredsstillende er nok meget sagt. På min skole indeholder opholdet mange elementer som ikke er direkte i cfk. Musical, lejrskole, dososkrivning. Alt sammen elementer som optræder og er vigtige i efterskolen, men som forhindrer en strengt faglig vinkel Praktikopholdet var arrangeret i sidste øjeblik, hvilket medførte, at muligheden for at planlægge praktikindholdet ikke var optimalt. Det er ikke alle emnerne der kan dækkes i praktikken. Feks har det ikke været muligt at inddrage de studerende i skolehjemsamtalerne og forældre arr. TIdspunktet for disse er allerede planlagt ved skoleårets start, så denne del kunne ikke opfyldes. Da undervisningen her er skruet sammen på en måde, så vi hver dag har nye klasser, kan vi ikke leve op til alle CKF erne. Samtidig får vi mulighed for at få ploven lidt ekstra i forhold til andre. Min oplevelse er, at de studerende ofte ikke har overblikket over CKF erne Hvordan vurderer du samarbejdet med de studerende forud for praktikken? Side 5 af 9

6 Praktikskolerne skal hurtigere etablere kontakten mellem praktiklærer og praktikant. Sker alt for sent. Allerede efter sommeren og ikke i november/december med opstart i januar. Der var problemer med de studerendes forsikringsforhold. Dette bevirkede at samarbejdet kom sent igang. Vores studerende var meget fleksibel med forudgående planlægning og deltog i en del ekstar møder, hvilket gjorde det nemt i selve praktikken Det svinger MEGET i forhold til hvilke personer der kommer i praktik De besøgte stedet flere gange og deltog i undervisningen De var lidt lang tid om at tage kontakt og var ikke særlig fleksible i forhold til mødetidspunkter Nå de starter efter jul får man oftes deres plan i sidste øjeblik - de studerende kunne godt få fri en dag som skal bruges på praktikbesøg og vejledning. Det er en STOR ulempe at praktikanterne skal skrive opgaver eks. pæd opg og bachlor samtidligt med praktik. De bruger utrolig mange krafter på deres praktik Vi fik først at vide at hvem vi skulle have i praktik ret sent. Men vi nåede alligevel at mødes før praktikstart og fik styr på planerne. Dog var det presset i tid. Hvordan vurderer du samarbejdet med de studerende i praktikken? Dygtig, interesseret i sparring og ikke bleg for at sige sin mening. Kanon indstilling og godt arbejde Igen så kommer det an på de personer der er i praktik Jeg lagde fra starten en ramme... og gav dernæst de studerende "frit spillerum" med hensyn til typen / graden af feedback / refleksionsmøder. Jeg har således eksempelvis deltaget i et "videointerview" til deres seminarieopgave... og desuden tilbudt dem efterfølgende kontaktmulighed, såfremt de måtte ønske det. Et problem at de vælger efterskoleformen uden at kunne prioritere de sociale aspekter i denne, f.eks. aftenog weekendtilsyn. Praktikanterne gør sig umage, de vil gerne have respons og lære. Desuden er de oftest gode til at modtage konstruktiv kritik. Jeg synes de generalt har været meget intersserede og lydhøre samt indstillede på at prøve nyt og fremmet. De har lagt MEGET tid på stedet Da vi først kom i gang, gik det rigtig godt og de var gode til at reflektere og indrage erfaringer i deres videre undervisning Vi har haft et super samarbejde Side 6 af 9

7 Hvordan vurderer du samarbejdet mellem læreruddannelsen og skolen? Jeg har ikke haft kontakt med seminariet ifm. praktikken Jeg kan vist ikke blive fri for at sætte en prik? Jeg har ingen forventninger at sætte det i forhold til. Der har vel ikke været meget samarbejde, vel pga. tidsnøden? Jeg har ikke haft kontakten til læreruddannelsen Det er ikke mig der har haft den direkte kontakt. Det er gået igennem ledelsen, som så er kommet til mig. Det gjorde samarbejdet før praktikken lidt sværere, først nu, hvor jeg skal evaluere, kommer alting direkte til mig pr. mail. Ledelsen skal selvfølgelig stå overordnet for at få praktikken sat i gang. det ved jeg ikke. Synes ikke der er den kontakt til læreruddannelsen som der burde være Vi har haft fornøjelsen af at have mødt både deres N/T-lærer samt deres underviser i pædagogiske fag Jeg ærgrer mig over, at de studerende har flere skriftlige opgaver, som falder sammen med deres praktik. Det er tydeligt, de studerende ikke fordyber sig i praktikken på sammen måde, når de også skal tænke på opgaveskrivning. Der sker ikke ret meget. tidligere kom der undervisere ud til de studerende. Det gør der ikke mere Jeg ved ikke rigtig hvad dette samarbejde består i? Jeg har jo kun været sammen med praktikanterne og udfyldt deres afsluttende papire. JEg har ikke set sem lærer eller andre under praktikken Dette skema er det første samarbejde mellem mig som praktiklærer og seminariet Der mangler besøg fra seminariet. Desuden ville det i mange tilfælde være en fordel, hvis vi var en større del selv uddannelsen. Der er ofte behov for hjælp fra os, når der senere skal skrives bachelor. Det ville være en hjælp til den studerende, hvis denne kontakt til skolen lå som en naturlig forlængelse af praktikforløbet. Lige nu er de afhængige af, om de har haft en praktiklærer, der kan afsætte tid til det. Der har ikke været noget samarbejde, men jeg har heller ikke manglet det. Side 7 af 9

8 Hvordan fungerer vejledningen? Vejledning af de studerende har fungeret fint Den ærlige version er at vi ikke nåede det. Praktikanterne var rundt i mange andre tilbud, så det var kun i et lille antal timer jeg havde dem Lidt anstrengende, da den ene praktikant opfattede vejledning som kritik. Der skulle bruges flest kræfter på at få ham talt ud af defensiven og ind i åbenheden. Hvis der her er tænkt på vejledningen mellem den lærerstuderende og praktiklæreren Der er for få vejledningstimer i 3. års praktikken. Det kunne være rart med en praktiklæreruddannelse. Det er svært. Jeg oplever, at den studerende efterspørger anerkendelse. Og at vedkommende har ikke er psykisk stærk nok til at se kritisk på sig selv. Den studerende evner vanskeligt at se sin praksis i perspektiv og savner begreber og sprog til at tale på et kvalificeret plan om didaktik, pædagogik og psykologi. Hvordan vurderer du de studerendes læring og udvikling i praktikken? Side 8 af 9

9 Igen afhænger det af de studerende De var tre. Deres læring/udvikling var ret så forskellig. Den ene havde brug for enkelte justeringer / sparringer... og udviste imponerende potentiale. Den anden havde brug for lidt flere justeringer / sparringer... og udviste et godt potentiale. Den tredje viste ikke det store potentiale... justeringerne / sparringerne syntes ikke at have den store effekt i uv-situationerne. Det at omsætte & afprøve refleksionerne og vejledningerne til praksis voldte ham besvær. De var meget selvkritiske omkring deres egen uv. og planlægning og evt ændringer Praktikanterne fik afprøvet mange elementer af efterskolelivet og jeg er ikke i tvivl om at de gerne vil arbejde i efterskolen i fremtiden Den ene var mere åben for læring end den anden. Jeg fik egentlig det indtryk, at de nok mente, at de allerede havde styr på det meste og at der ikke var så meget tilbage at lære? Mine sidste praktikanter var meget kompetente. Alligevel opstod der sommetider situationer, som de ikke kunnne have forudset. Gennem vejledningen var de meget gode til selv at komme med nye måder at gøre tingene på. Jeg føler selv at de gennemgik en udvikling undervejs. Især alenedelen er god for dygtige studerende. Her er praktikanten i den "ægte" undervisningsvirkelighed uden medstuderende eller praktiklærere som "forstyrrende" elementer. De dygtige studerende får meget ud af denne praktik. Jeg ved ikke om de studerende, der ikke er i stand til at vurdere deres egen praksis, har glæde af den praktikform. Det varierede meget for de enkelte studerende. Nogle var mere omstillingsparate end andre og brugte de råd, de fik undervejs. Side 9 af 9

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009.

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Konklusionen dækker perioden 2007/2008 for ergoterapeutstuderende i klinisk

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere