!"#2. Køber vi for meget?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2. Køber vi for meget?"

Transkript

1 !"#2 JUNI 2013 Køber vi for meget?

2 !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE TEENAGERE HOVEDARTIKEL Køber vi for meget? SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER ER JEG BESAT AF MIT UDSEENDE? Hver gang jeg ser i spejlet, synes jeg at jeg ser en fed og hæslig figur, siger en teenager der hedder Serena. Jeg har ligefrem prøvet at ladeværemedatspiseforattabe mig. Hvis du ikke kan lide dit udseende, hvordan kan du saf a et afbalanceret syn padigselv? (Se under BIBELENS LÆRE TEENAGERE) 3 VI BETRAGTER VERDEN 4 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan I kan bryde den isnende tavshed 6 HVAD SIGER BIBELEN? Satan 12 FOLK OG LANDE Et besøg i Panama 14 GLIMT FRA GAMMEL TID Et ultimatum Gud stod bag? 16 STAR DER EN DESIGNER BAG? Pukkelhvalens luffe BØRN r Læs bibelske tegneserier. Lær dine børn mere om Bibelens personer og moralnormer ved hjælp af aktivitetssiderne. (Se under BIBELENS LÆRE BØRN) Vol. 94, No. 6 / Monthly / DANISH Bladets oplag: Udkommer p a98sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 VI BETRAGTER VERDEN VERDEN Verdenssundhedsorganisationen er naet frem til at udstødningsgas fra dieselmotorer udsætter folk for en øget risiko for lungekræft og muligvis ogsa blærekræft. IRLAND En undersøgelse offentliggjort af Irlands forening af katolske præster i 2012 viste at 87 procent af de adspurgte katolikker i landet mener at præster skal have lov til at gifte sig, og 77 procent mener at kvinder skal have lov til at blive præster. EL SALVADOR Midt i april i 2012 erklærede myndighederne i El Salvador at man havde haft den første drabsfridaginæstentrear. Dette land har været plaget af narkorelateret vold, og i 2011 var drabstallet 69 per indbyggere etafdehøjestei verden. ANTARKTIS Fund af fossile pollen og sporer i aflejringer pa havbunden viser at der engang voksede palmer og næsten tropiske skove paantarktis.iløbet af den sakaldte eocæne drivhusperiode var vintrene milde og stort set frostfri, og temperaturen ved polerne har ikke været same- get anderledes end temperaturen ved ækvator. AFRIKANSKE LANDE SYD FOR SAHARA OG SYDØSTASIEN En analyse af malariamedicin afslørede at i nogle omrader er medicinen ofte af ringe kvalitet eller forfalsket, hvilket betyder at behandlingen er utilstrækkelig eller slet ikke virker. I Sydøstasien blev 36 procent af de analyserede lægemidler bedømttilatværeforfalskede, og det samme gjaldt 20 procent af de analyserede lægemidler i afrikanske lande syd for Sahara. 3

4 HJÆLP TIL FAMILIEN ÆGTESKABET Hvordan I kan bryde den isnende tavshed UDFORDRINGEN Hvordan kan to der har aflagt løfte om at elske hinanden, nadertilhvorde i flere timer eller endda i fleredageikkeviltaletil hinanden? Vi skændes i det mindste ikke længere, siger de til sig selv. Men problemet er ikke løst, og det gar dem begge pa. HVORFOR DET SKER Hævn. Nogle ægtefæller benytter tavshed som hævn. Lad os sige at en ægtemand lægger planer for weekenden uden at radføre sig med sin kone. Nar det gar op forhende,bliverhunvredogbeskylderhamforatvære ubetænksom. Og han svarer igen og siger at hun er nærtagende. Konen drejer om pa hælen og er nu tavs som graven. I virkeligheden mener hun: Du har saret mig, sa vil jeg ogsas are dig. Manipulation. Nogle lægger den anden paisforat fa deres vilje. Et ægtepar planlægger for eksempel en rejse,ogkonenvilgernehavesineforældremed.manden protesterer og siger: Det er mig du har giftet dig med, ikke dine forældre. Bagefter lægger han hende pa is og ignorerer hende i hab om at hun giver op, og at han far sin vilje. At et par tager en timeout, giver selvfølgelig begge mulighed for at falde ned nar en diskussion er ved at komme ud af kontrol.den form for tavshed kan være gavnlig. Bibelen siger at der er en tid til at tie. (Prædikeren 3:7) Men nar tavsheden bruges som hævn eller manipulation, forlænger det ikke blot konflikten, men underminerer ogsa den respekt begge har for hinanden. Hvordan kan I hindre at det sker for jer? r Find mere hjælp til familien p a

5 HVAD DU KAN GØRE DetførsteskridtIkantageforatbrydedenisnende tavshed, er at indse at det er en taktik der i bedste fald kun virker pakortsigt.vedikkeatmæleetordf ar du maske stillet din hævntørst eller tvunget din ægtefælle til at give efter for dine ønsker. Men er det virkelig sadan du vil behandle en du har lovet at elske? Der findes bedre mader at løse konflikter pa. Vis dømmekraft. Bibelen siger at kærligheden ikke lader sig provokere. (1 Korinther 13:4, 5) Lad derfor være med at overreagere nar din ægtefælle kommer med følelsesladede udtryk som du hører aldrig efter, eller du kommer altid for sent. Find i stedet frem til hvad der ligger bag ordene. Hvis den anden siger: Du lytter aldrig, kan det underliggende budskab være: Jeg føler ikke at du tager mine synspunkter alvorligt. Princip fra Bibelen: Ordsprogene 14:29. Betragt din ægtefælle som en medspiller i stedet for en modspiller Dæmp din stemme. Diskussioner har det med at eskalere. Du kan imidlertid ændre den retning en ophedetdiskussionervedattage.hvordan?bogenfightingforyourmarriagesiger: Ved at bruge virkningsfulde værktøjer som at blive blidere i stemmen og anerkende din partners synspunkt kan du mindske spændingen og standse optrapningen. Ofte skal der ikke mere til. Princip fra Bibelen: Ordsprogene 26:20. Tænk mere os i stedet for mig. Bibelen siger: Lad ingen søge sit eget, men medmenneskets bedste. (1 Korinther 10:24) Hvis du betragter din ægtefælle som en medspiller i stedet for en modspiller, vil du ikke salet blive fornærmet, starte et skænderi og derefter nægte at tale til din mand eller kone. Princip fra Bibelen: Prædikeren 7:9. At møde sin ægtefælle med isnende tavshed er ikke i overensstemmelse med den tilskyndelse vi finder i Bibelen i Efeserbrevet 5:33: Lad hver enkelt af jer elske sin hustru som sig selv; men hustruen skal have dyb respekt for sin mand. Hvorfor ikke træffe den aftale at det ikke er acceptabelt i jeres ægteskab at lægge hinanden pais? VIGTIGE SKRIFTSTEDER Den der er sen til vrede har stor dømmekraft. Ordsprogene 14:29. Hvor der ikke er noget brænde, gar ilden ud. Ordsprogene 26:20. Vær ikke hastig i din and til at ærgre dig. Prædikeren 7:9. KAST BOLDEN BLIDT Bibelen siger: Lad altid jeres tale være med ynde, krydret med salt, sa I ved hvordan I bør svare enhver især. (Kolossenserne 4:6) Denne vejledning er særdeles aktuel nar det gælder ægteskabet. Det at tale med sin ægtefælle kan illustreres med det at man i et boldspil kaster bolden til en anden. Man gør det som regel paenm ade sa vedkommende let kan gribe den ikkes ah ardt at medspilleren kommer til skade, men blidt. Anvend det samme princip nar du taler med din ægtefælle. At slynge bitre bemærkninger mod hinanden vil kun gøre skade. Tal i et venligt tonefald med ynde sa din ægtefælle kan fa fatiditbudskab. FraVagn op! for8.januar2001. V agn op! Juni

6 HVAD SIGER BIBELEN? SATAN SATAN Er Satan en virkelig person? Slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan,... vildleder hele den beboede jord. Abenbaringen 12:9. HVAD NOGLE SIGER Nogle tror at Satan Djævelen ikke er en person, men derimod det onde som et abstrakt begreb i hver person. HVAD BIBELEN SIGER Satanerenvirkeligperson.Haneren oprørsk engel, en andeskabning der modarbejder Gud. Bibelen omtaler Satan som denne verdens hersker. (Johannes 12:31) For at nasinem al benytter han sig af løgnagtige tegn og bedrag. 2 Thessaloniker 2:9, 10. Bibelen giver os indblik i en samtale i himlen mellem Satan og Gud. Hvis Satan blot var et symbol pa det onde i hver enkelt person, ville det betyde at Gud talte til en ond del i sig selv. Hvordan skulle han kunne gøre det narhanerfuldkommenogmoralsk uplettet? (5 Mosebog 32:4; Job 2:1-6) Satan er altsaenvirkelig person og ikke blot en personificering af ondskaben. HVORFOR ANGAR DET DIG? De grunde Satan har til at fadigtil at tro at han ikke eksisterer, ligner til dels de grunde en kriminel har til at skjule hvem han er sahankanfortsættemedatbryde loven uden at blive opdaget. For at du kan beskytte dig mod ham, ma du derfor først erkende at han eksisterer. r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

7 Hvor findes Satan? HVAD NOGLE SIGER Mange tror at Satan er i et brændende helvede i jordens midte. Andre mener at han er det onde som abstrakt begreb i onde mennesker. HVAD BIBELEN SIGER Satan er en andeskabning, sahanbefin- der sig i en usynlig verden. I en periode fik han lov til at bevæge sig frit omkring der hvor Gud og de trofaste engle har bolig. (Job 1:6) Nu er han imidlertid blevet fjernet fra Guds nærhed, og sammenmedandreondeengleharhanf aet sit virkeomrade begrænset til jordens nærhed. Abenbaringen 12:12. Betyder det at Satans virkefelt er begrænset til et bestemt sted pajorden?m aske har du læst at oldtidsbyen Pergamum blev omtalt som det sted hvor Satan bor. ( Abenbaringen 2:13) Udtrykket sigter til at satandyrkelsen var særlig koncentreret i det omrade. Satan betragter ikke noget fysisk sted pa jorden som sithjem.bibelensigeristedetat allerigernep a den beboede jord tilhører ham. Lukas 4:5, 6. Ve jorden... for Djævelen er kommet ned til jer. Abenbaringen 12:12. Kan Satan skade eller kontrollere mennesker? HVAD BIBELEN SIGER Størstedelen af menneskeheden har givet efter for Satans vildledende indflydelse og er derfor kommet under hans kontrol. (2 Korinther 11:14) Det er med til at forklare hvorfor mennesker ikke har kunnet forbedre forholdene i verden. I Bibelen er der beretninger om mere ekstreme tilfælde hvor Satan eller andre oprørske engle har faet kontrol over mennesker og har skadet dem fysisk. Mattæus 12:22; 17:15-18; Markus 5:2-5. HVAD DU KAN GØRE Du skal ikke frygte Satans magt. For at undgaatkommeunderhansindflydelseellerkontrolm adu lære hvordan han manipulerer med folk. Sa vil du ikke være uvidende om hans planer. (2 Korinther 2:11) I Bibelen vil du kunne finde vigtige oplysninger om Satans taktik og dermed undgaat blive et af hans ofre. Skaf dig af med hvad som helst der har tilknytning til dæmonisme. (Apostelgerninger 19:19) Det indbefatter amuletter, bøger og blade, film, musik og computerprogrammer samt computerspil der fremmer okkultisme eller spadomskunst. Sta Djævelen imod, og han vil flygte fra jer, læser vi i Bibelen. (Jakob 4:7) Nar du følger Bibelens kloge rad, kan du beskytte dig mod Satans onde og listige anslag. Efeserne 6: Hele verden ligger idenondesmagt. 1 Johannes 5:19. V agn op! Juni

8 HOVEDARTIKEL Hvorfor køber vi? I en verdensomspændende undersøgelse som blev offentliggjort i 2012, indrømmede halvdelen af de adspurgte at de købte ting de egentlig ikke havde brug for. To tredjedele mente at folk køber for meget. Og der er maske grund til at være bekymret, for mange forbrugere kommer i stadig dybere gæld. Desuden siger forskere at i stedet for at gøre os mere tilfredse kan et højt forbrug føre til stress og utilfredshed! Hvorfor køber vi da samangeting? SOM forbrugere bliver vi oversvømmet af reklamer. Og reklamefolk har jo som mal at vende ønsker til behov. De ved at forbrugernes adfærd overvejende er styret af følelser. Malet er derfor at reklamer og selve shoppe-oplevelsen skal gøre forbrugerne sa opstemte som muligt. Der siges i bogen Why People Buy Things They Don t Need: Et nyt køb begynder ofte med at forbrugeren i detaljer fantaserer om hvordan hun vil søge efter varen, hvor hun vil finde den, og hvordan den skal bruges. Nogle eksperter har en formodning om at de der er pa shopping, kan blive saopstemteatderentfaktisk far et adrenalinsus. Markedsføringsekspert Jim Pooler forklarer: Hvis en forhandler fornemmer at forbrugeren er i en opløftet stemning og har paraderne nede, kan han udnytte det. Hvordan kan du beskytte dig mod at blive offer for dygtige reklamefolk? Læg følelserne pa hylden, og se nærmere pa de løfter reklameverdenen fremholder, og sammenlign dem sa med virkeligheden.

9 OPFORDRING OG LØFTE: Faenbedre livskvalitet Det er naturligt at ønske sig et bedre liv. Annoncører bombarderer os med budskaber om at hvis vi køber de rigtige ting, far vi alt hvad hjertet begærer et bedre helbred, tryghed, mindre stress og et tættere forhold til andre. REALITETSTJEK: Efterhanden som vi skaffer os flere ejendele, kan vores livskvalitet faktisk blive ringere. Der skal bruges mere tid og flere penge pa at vedligeholde flere ting. En voksende gæld øger stressniveauet, og der bliver mindre tid til familie og venner. Princip: Et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod. Lukas 12:15, da. aut. OPFORDRING OG LØFTE: Opna større status og prestige Kun fa vil indrømme at de ofte køber ting for at gøre indtryk pa andre. Jim Pooler siger: Nar folk køber noget, er deres adfærd for en stor delstyretafønsketomatkonkurrere med venner, naboer, kolleger og slægtninge. Det er derfor man i reklamer ofte ser succesrige og velstaende Efterh anden som vi skaffer os flere ejendele, kan vores livskvalitet faktisk blive ringere mennesker bruge bestemte produkter. Sadanne reklamer sender følgende budskab til forbrugeren: Det kunne være dig! REALITETSTJEK: Nar vores selvværd bygger paensam- menligning med andre, giver det kronisk utilfredshed. Sa snart man har faet en ting, ønskermansigdennæste. Princip: Den der elsker sølv, bliver ikke mæt af sølv. Prædikeren5:10. OPFORDRING OG LØFTE: Vis hvem du er Bogen Shiny Objects forklarer: Almindeligvis fortæller vi andre hvem vi er (eller hvem vi kunne tænke os at være), ved brug og fremvisning af materielle ejendele. Det er marketingsfolk godt klar over, og de forbinder varemærker især luksusmærker med en bestemt livsstil og visse livsværdier. Hvordan opfatter du dig selv, og hvordan ønsker du at andre skal opfatte dig? Som smart eller atletisk? Uanset hvilket billede du ønsker at skabe, sa lover reklameverdenenathvisdublotkøberdet rigtige mærke, kan du gøre det mærket star for, til en del af din egen identitet. REALITETSTJEK: Vi kan ikke købe noget der kan ændre hvem vi virkelig er, eller som kan give os tiltalende egenskaber som ærlighed og hæderlighed. Princip: Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, sasom guldsmykker eller smukke klæder, men i hjertet, det skjulte menneske. 1Peter 3:3, 4, da. aut. Et ligevægtigt syn p adetmanejer De løfter reklameverdenen kommer med, stemmer sjældent med de virkelige fakta. Men der findes en troværdig vejledning om hvordan man lever et afbalanceret og lykkeligt liv. Alle de principper som er citeret i denne artikel, findes i Bibelen, Guds ord. Bibelen fordømmer ikke at man ejer materielle ting, men den lærer at man bliver mere lykkelig hvis man lever et liv der er fri for kærlighed til penge. Hebræerne 13:5. V agn op! Juni

10 Hvordan du far styr pa dit forbrug Det er ikke blot reklamer der presser os til at bruge for mange penge, men ogsa vores egne følelser og vaner. Her er seks forslag til hvordan du kan fastyr paditforbrug. 1. Modstaimpulskøb.Kan du blive helt opstemt af at shoppe og finde et godt tilbud? Saerdum aske tilbøjelig til at købe impulsivt. Du kan modstalystenvedat tage det roligt og tænke realistisk pade konsekvenser det pa lang sigt kan have at købe, eje og vedligeholde det du har tænkt dig at anskaffe. Stop op og tænk tilbage pa tidligere impulskøb du har fortrudt. Giv dig selv tid til at falde ned inden du træffer den endelige beslutning. 2. Undgaatshoppeforatkommeibedre humør. At handle kan for en tid lette et darligt humør. Men nar de negative tanker vender tilbage, kan du føle dig endnu mere presset til at bruge penge for at fa det bedre. I stedet for at shoppe for at komme i godt humør kan du opsøge venner der kan støtte dig, eller foretage dig noget andet, som for eksempel at gaen tur. Moderne markedsføring Ud over at benytte fjernsynet, trykt materiale og reklamer p a internettet benytter moderne marketingsfolk et stadig stigende antal raffinerede metoder. PRODUKTPLACERING: Produkter og varemærker bliver diskret vist frem i tv-programmer, film og computerspil. SKJULT MARKEDSFØRING: Aflønnede repræsentanter bruger visse produkter og taler begejstret med andre om dem i hverdagssituationerudenatdetserudsomom de er blevet sponsoreret til at gøre det. MUND TIL MUND-MARKEDS- FØRING: Forbrugere bliver opfordret til at fortælle deres venner hvad de mener om forskellige produkter, og agitere for produkterne pa sociale netværk. For at fa personerne til at deltage far de maske vareprøver eller bliver belønnet paandenvis. r Find mere hjælp til familien p a

11 3. Shop ikke bare for fornøjelsens skyld. Overdadige butikscentre har gjort det underholdende at handle. Selvom du maske bare for sjov besøger et center eller surfer pa internettet, er meget af det du ser, designet til at stimulere din købelyst. Tag kun ud at shoppe nar der er noget bestemt du vil have, og hold dig til din plan. 4. Vælg dine venner med omtanke. Dine venners livsstil og det I taler om, har stor indflydelse padineegneønsker.hvis du bruger for mange penge paatholde trit med dine venner, sa find nogle venner der ikke gar sa meget op i penge og materielle ejendele. 5. Gør klogt brug af kreditkort. Kreditkort gørdetletfordigbareatkøbeogglemme konsekvenserne. Gør hvad du kan for at betale hele dit udestaende pa dit kreditkort hver maned. Sæt dig ind i hvilke renter og gebyrer du skal betale, og sammenlign kredittilbuddene for at finde de mest fordelagtige kort. Vær pavagtoverfor kort med særlige bonusordninger der er forbundet med høje laneomkostninger, og som tilbyder fordele du ikke har brug for. Istedetforatkøbep akrediterdeten god id e at spare sammen til et stort køb og betale kontant. 6. Fa overblik over din økonomiske situation. Det er lettere at bruge for meget hvis du ikke ved hvor mange penge du har. Hold øje med dine kontoudtog, og fa overblik over alle dine udgifter og indtægter. Udarbejd et realistisk manedligt budget ud fra din indtægt og dine tidligere udgifter. Vær opmærksom paditforbrug,og sammenlign det med budgettet. Bed en betroet ven om hjælp til at forstaøkono- miske begreber som er ukendte for dig. Beskyt børnene mod forbrugerkulturen Børn er et særligt mal for reklamefolk, og det er der maske ikke noget at sige til. Unge bruger flere penge end nogen sinde før. I USA bruger teenagere hvert ar milliarder af dollars. Forskeren Juliet Schor peger imidlertid paat børn som er dybt involveret i forbrugerkulturen, er mere udsatte for at blive deprimerede og lide af angst og er mere tilbøjelige til at komme dar- ligt ud af det med deres forældre. Hvordan kan du beskytte dine børn? Læs her hvad nogle forældre har gjort. INFORMER DEM: Man kan ikke fuldstændig skærme sine børn mod reklamer, for de er jo alle vegne. Vi forklarer derfor vores piger at reklamefolk har selviske mal, og de virksomheder der ansætter reklamefolkene, ønsker at tjene penge. De har ikke vores bedste pa sinde. James og Jessica. MODSTAPRES: Børnlæggerpresp adigfor at du skal købe ting til dem, og de bliver ved indtil du gør det. Men det er vigtigt ikke at give efter.medtidenlærerdeatdeikkef ar alt hvad de peger pa. Under vores datters opvækst talte min kone og jeg ofte om hvordan vi kunne være ligevægtige, og hvilke grænser vi skulle sætte. Scott og Kelli. BEGRÆNS REKLAMEPAVIRKNINGEN: I vores familie ser vi meget lidt fjernsyn. Det er bare ikke en del af vores familieliv. Vi bruger den tid vi ellers kunne have set fjernsyn i, til at foretage os noget andet. Vi laver mad og spiser sammen, og vores drenge elsker at læse. John og Jenniffer. V agn op! Juni

12 FOLK OG LANDE PANAMA Et besøg i Panama Panamakanalen P A N A M A San Blasøgruppen PANAMA CITY PANAMA er nok mest kendt for sin kanal et sejlløb der forbinder Atlanterhavet og Stillehavet. Landet forbinder Nord- og Sydamerika og knytter derfor ogsa mennesker sammen. Det er hjemsted for mange forskellige racer og kulturer. En stor del af befolkningen er en blanding af indfødte og europæere. Da de spanske opdagelsesrejsende ankom til Panama i 1501, stødte de pa talrige indianersamfund, hvoraf nogle stadig eksisterer. Et af disse samfund er kuna-folket. Mange kuna-indianere lever i et reservat som omfatter en del af San Blas-øgruppen, og langs Det Caribiske Hav nær grænsen mellem Panama og

13 VIDSTE DU DET? Zeteks frøen (Atelopus zeteki) vinker med sine lemmer for at tiltrække eventuelle mager og advare rivaler En kuna-kvinde iført en mola, en bluse i stærke farver med flere lag mønstre, holder et kæledyr, en egernabe, i favnen Colombia, hvor de jager, sejler i udhuggede kanoer og dyrker deres egen føde. Nar en mand blandt kuna-indianerne gifter sig, flytter han til sin kones familie og arbejder for den. Hvis hans kone paettidspunktføderendatter,kanhan, sammen med sin familie, flytte væk fra svigerforældreneforatfindeetstedhvordekanboforsigselv. Der er cirka 300 menigheder af Jehovas Vidner i Panama. Foruden spansk holdes møderne ogsap a engelsk, gujarati, kinesisk, kreol-haitiansk, kuna, ngabere og panamansk tegnsprog. KORTE FAKTA Indbyggertal: Hovedstad: Panama City Sprog: Spansk Styreform: Demokratisk retsstat Klima: Tropisk Geografi: Kølige skovomrader i bjergene, savanner og fugtige regnskove. Ud for begge kyster ligger mere end øer Side 12 og 13: Panamakanalen: Alvaro Leiva/age fotostock; kuna-kvinde: Wolfgang Kaehler/SuperStock; frø: med tilladelse af Brian Gratwicke; b ad: Michel Renaudeau/age fotostock V agn op! Juni

14 GLIMT FRA GAMMEL TID RETSKRAVET INTERFOTO/Alamy Et ultimatum GUDSTODBAG? Hvis I ikke gør dette,... vil jeg med Guds hjælp trænge ind pajermedmagtogp aenhverm adeførekrigmod jer fra alle sider og tvinge jer ind under aget og til at være lydige mod kirken og Hans Majestæt; og jeg vil tage jeres hustruer og børn og gøre dem til slaver,... og jeg vil tage jeres ejendom og tilføje jer al den skade jeg kan.... Og de dødsfald og den skade der kommer deraf, vil være jeres egen skyld og hverken Hans Majestæts eller vores. KORTE FAKTA ( Retskravet var et ultimatum som conquistadorerne overbragte da de ankom til Amerika i det 16. arhundrede. ( Der blev stillet krav til de indfødte om at anerkende den katolske kirkes myndighed. ( Ultimatummet blev læst højt paspanskellerlatinsomde lokale ikke forstod. ( Det var en af de mest chokerende bekendtgørelser i Amerikas historie. A F ALLE officielle bekendtgørelser ma denne være en af de mest urimelige. Bekendtgørelsen var en del af den erklæring der bar det spanske navn el Requerimiento (retskravet). Det var en bekendtgørelse som conquistadorerne i nogle artier i det 16. arhundrede skulle læse højt nar de gik ilandp a det amerikanske kontinent for at erobre landomrader. Hvad var baggrunden for at conquistadorerne fremsagde denne bekendtgørelse for indianerne? Tvangsomvendelse til katolicismen Kort efter at Columbus ankom til Amerika i 1492, gjorde Spanien og Portugal hver især krav paathaveenerettilde nye lande. Begge nationer ansapavenforatværekristi stedfortræder pajorden,s adebadhamomatbilægge deres strid. Under pavens ledelse fordelte kirken de nyopdagede lande mellem Spanien og Portugal pa den betingelse at disse lande ville sende missionærer for at omvende de indfødte. Efterhanden som erobringen skred frem, søgte det spanske kongedømme at legitimere conquistadorernes handlinger. Spanierne hævdede at eftersom paven handlede pa Guds vegne da han uddelte landomrader til dem, kunne conquistadorerne frit rade over indianerne og deres ejendele og begrænse deres frihed.

15 Vold kunne undskyldes i en retfærdig sags tjeneste, sadan argumenterede man i hvert fald. Spanien var derfor nødt til at opdigte nogle gyldige grunde. Francis Sullivan, jesuit og professor i teologi Pave Alexander VI: The Art Gallery Collection/Alamy; indianere: SuperStock Spanierne affattede et dokument der skulle informere de lokale om pavens beslutning. Der blev stillet krav til indianerneomatladesigkristneogbliveunders atter under den spanskekonge.hvisdegjordemodstand,føltespanierne sig i deres gode ret til i Guds navn at føre en retfærdig krig mod de indfødte. Uretfærdig, ugudelig, skandaløs Den spanske krone sørgede for at retskravet blev oplæst for at dulme dens samvittighed og retfærdiggøre koloniseringen. Conquistadorerne læste ofte erklæringen højt om bord pa skibet inden de drog pa plyndringstogt, eller oplæste det pa land for indbyggere der ikke forstod de europæiske sprog. Nogle gange blev dokumentet ogsalæsthøjtfordetomme hytter, som de skrækslagne indianere havde forladt. Denne tvangsomvendelse som man søgte at gennemføre, resulterede i massakrer. I 1550 blev cirka araukanere nedslagtet i et slag i Chile. Hvad angik de overlevende skrev conquistador Pedro de Valdivia til kongen: To hundrede fik deres hænder og næse skaret af fordi de var trodsige. Jeg havde jo sendt budbringere til dem mange gange og overbragt dem befalingerne [retskravet] som Deres Majestæt har pabudt. Oplæsningen af retskravet lindrede maske de invaderende styrkers samvittighed, men det skabte ikke meget respekt for spaniernes religion. I det 16. arhundrede var missionæren og munken Bartolom edelascasasøjenvidnetil hvordan retskravet virkede. Han skrev: Hvor var denne befaling dog uretfærdig, ugudelig, skandaløs, ufornuftig og grotesk! Og jeg vil slet ikke nævne skændslen den bragte over den kristne tro. Historieskriveren Gonzalo Fern andez de Oviedo begræd at de grusomheder der blev begaet mod indianerne pa det amerikanske kontinent, gav dem et meget darligt førstehandsindtryk af kristendommen. Bærer Gud skylden for de grusomheder som politiske og gejstlige magthavere begik, og som de hævdede han stod bag? Bibelen siger: Det være fjernt fra den sande Gud at handle ondt, og fra den Almægtige at handle uret! Job 34:10. Ifølge nogle kilder blev retskravet afskaffet i TIDSLINJE OVER BEGIVENHEDERNE 1492 ) Columbus ankommer til Den Nye Verden Cirka 1493 ) Pave Alexander VI giver det spanske og portugisiske monarki ret til at herske over de landedehargjortkrav paidennyeverden 1513 ) Retskravet træder i kraft 1550 ) Omkring araukanere bliver dræbt i Chile 1573 ) Den spanske krone afskaffer officielt retskravet V agn op! Juni

16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Pukkelhvalens luffe E NFULDVOKSENpukkelhvaler større og tungere end en bus. Men alligevel er dette enorme pattedyr utrolig smidigt nar det dykker og drejer. Hvordan kan pukkelhvalen være saadræt? Dethartildelsatgøremedde buler der er padensluffer. Tænk over dette: De fleste hvalers luffer har glatte forkanter. Men det gælder ikke pukkelhvalen. Som noget helt særligt har den store buler (kaldet knuder) pa luffernes forkant. Nar pukkelhvalen svømmer, passerer vand hen over bulerne, og der dannes en masse hvirvler. De knudelignende udvækster bevirker at hvalen far en større opdrift, og den kan derfor dreje sine luffer i en høj indfaldsvinkel uden at standse. Nar lufferne har en høj indfaldsvinkel, mindsker bulerne ogsa modstanden og det er en vigtig fordel for pukkelhvalen eftersom hver af dens luffer er cirka en tredjedel salangesom kroppen. Forskere anvender dette princip til at fremstille mere effektive skibsror, vandturbiner, vindmøllevinger og helikopter-rotorblade. Hvad mener du? Er pukkelhvalens luffe et resultat af en evolution, eller star der en designer bag? s n o Gratis downloads af dette blad og tidligere numre p Bibelen findes online p aomkring50sprog Gaindp a eller scan koden g13 06-D

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt?

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? MARTS 2016 34567 2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? SIDE 3 9.-15. maj Hvordan kan du forberede dig til d åb? SIDE 18 Udgave i stor skrift 1. DEL 34567 MARCH 2016 Vol. 137, No. 5 DANISH STUDIEARTIKLER

Læs mere

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV F AMILIEN siges at være samfundets ældste institution. Men i dag er den i vanskeligheder. Volden i hjemmene er i stigning,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Prædiken til midnatsgudstjeneste i C Lindvig Enok Juul Osmundsen Side

Prædiken til midnatsgudstjeneste i C Lindvig Enok Juul Osmundsen Side Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 01-01-2017 Prædiken til Midnatsgudstjeneste Christianshede 2016 Christianshede kirke kl. 23,15. Luk. 2,25-32. En fórtanke. En tanke foran. Vi taler om eftertanker, om

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer )

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer ) Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/7 2009 (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer 754 29 747) Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Vores relation til verden omkring os

Vores relation til verden omkring os Vores relation til verden omkring os I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i fasten

Prædiken til 1. søndag i fasten Prædiken til 1. søndag i fasten Salmer: DDS 432: Det lille litani erstatter indgangsbønnen DDS 336: Vor Gud han er så fast en borg DDS 698: Kain, hvor er din bror DDS 639: Når i den største nød vi stå

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING! 1. Petersbrev 5:8-9! Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en! brølende løve og leder!efter nogen at sluge; tå ham

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Forord. I mere end 30 år har jeg haft den glæde at være ægteskabsrådgiver,

Forord. I mere end 30 år har jeg haft den glæde at være ægteskabsrådgiver, Forord I mere end 30 år har jeg haft den glæde at være ægteskabsrådgiver, og i den tid har jeg set min del af ægteskabelige kampe. Men hvad jeg også har set igen og igen, er Guds kraft til at forny parforholdet.

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014 Kl. 9.00 Burkal Kirke Kl. 10.30 Bjolderup Kirke Tema: Guds tålmodighed med os Salmer: 547, 308, 493, 332 547, 661, 308; 493, 522 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013 Tjenestedelingen mellem kvinde og mand Fossnes november 2013 Tjenestedelingen begynder i hjemmet a) Hjem b) Menighed Når der er en tjenestedeling i menigheden, er det, fordi der er en tjenestedeling i

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28.

3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28. 3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28. 1 Det hænder, præsten synes, at teksterne til en søndag er så svære at komme ind i, så menigheden burde have udleveret et åndeligt brækjern. Ordene er vanskelige

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A SFRI Safari 1 2017 - T&M: Joachim ejslet Jah! Safari Woho hooo Vi kikker ned Vi åbner op Fantastiske ting der sker! Vi zoomer ind Vi zoomer ud et er bibelens ud vi ser! et er dybt - yeah et er højt - oh

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt 6,24-34. 1. tekstrække.

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt 6,24-34. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt 6,24-34. 1. tekstrække. Salmer. DDS 750 Nu titte til hinanden DDS 448 Fyldt

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen?

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen? 1 19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14 Kan man se troen? 1. Vi synger to Martin Luther salmer i dag. Og det har sin anledning, som nok ingen umiddelbart tænker på. Og jeg havde måske også

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Salmer: 122 Den yndigste 117 En rose så jeg 114 Hjerte løft 125 Mit hjerte altid vanker (438 Hellig) Kun i Vejby 109.5-6 (Som natten aldrig) 103 Barn Jesus

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

1. MAJ 2013 ER GUD GRUSOM?

1. MAJ 2013 ER GUD GRUSOM? 1. MAJ 2013 34567 ER GUD GRUSOM? 34567 Vol. 134, No. 9 DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige snart vil fjerne al ondskab

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere