!"#2. Køber vi for meget?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2. Køber vi for meget?"

Transkript

1 !"#2 JUNI 2013 Køber vi for meget?

2 !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE TEENAGERE HOVEDARTIKEL Køber vi for meget? SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER ER JEG BESAT AF MIT UDSEENDE? Hver gang jeg ser i spejlet, synes jeg at jeg ser en fed og hæslig figur, siger en teenager der hedder Serena. Jeg har ligefrem prøvet at ladeværemedatspiseforattabe mig. Hvis du ikke kan lide dit udseende, hvordan kan du saf a et afbalanceret syn padigselv? (Se under BIBELENS LÆRE TEENAGERE) 3 VI BETRAGTER VERDEN 4 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan I kan bryde den isnende tavshed 6 HVAD SIGER BIBELEN? Satan 12 FOLK OG LANDE Et besøg i Panama 14 GLIMT FRA GAMMEL TID Et ultimatum Gud stod bag? 16 STAR DER EN DESIGNER BAG? Pukkelhvalens luffe BØRN r Læs bibelske tegneserier. Lær dine børn mere om Bibelens personer og moralnormer ved hjælp af aktivitetssiderne. (Se under BIBELENS LÆRE BØRN) Vol. 94, No. 6 / Monthly / DANISH Bladets oplag: Udkommer p a98sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 VI BETRAGTER VERDEN VERDEN Verdenssundhedsorganisationen er naet frem til at udstødningsgas fra dieselmotorer udsætter folk for en øget risiko for lungekræft og muligvis ogsa blærekræft. IRLAND En undersøgelse offentliggjort af Irlands forening af katolske præster i 2012 viste at 87 procent af de adspurgte katolikker i landet mener at præster skal have lov til at gifte sig, og 77 procent mener at kvinder skal have lov til at blive præster. EL SALVADOR Midt i april i 2012 erklærede myndighederne i El Salvador at man havde haft den første drabsfridaginæstentrear. Dette land har været plaget af narkorelateret vold, og i 2011 var drabstallet 69 per indbyggere etafdehøjestei verden. ANTARKTIS Fund af fossile pollen og sporer i aflejringer pa havbunden viser at der engang voksede palmer og næsten tropiske skove paantarktis.iløbet af den sakaldte eocæne drivhusperiode var vintrene milde og stort set frostfri, og temperaturen ved polerne har ikke været same- get anderledes end temperaturen ved ækvator. AFRIKANSKE LANDE SYD FOR SAHARA OG SYDØSTASIEN En analyse af malariamedicin afslørede at i nogle omrader er medicinen ofte af ringe kvalitet eller forfalsket, hvilket betyder at behandlingen er utilstrækkelig eller slet ikke virker. I Sydøstasien blev 36 procent af de analyserede lægemidler bedømttilatværeforfalskede, og det samme gjaldt 20 procent af de analyserede lægemidler i afrikanske lande syd for Sahara. 3

4 HJÆLP TIL FAMILIEN ÆGTESKABET Hvordan I kan bryde den isnende tavshed UDFORDRINGEN Hvordan kan to der har aflagt løfte om at elske hinanden, nadertilhvorde i flere timer eller endda i fleredageikkeviltaletil hinanden? Vi skændes i det mindste ikke længere, siger de til sig selv. Men problemet er ikke løst, og det gar dem begge pa. HVORFOR DET SKER Hævn. Nogle ægtefæller benytter tavshed som hævn. Lad os sige at en ægtemand lægger planer for weekenden uden at radføre sig med sin kone. Nar det gar op forhende,bliverhunvredogbeskylderhamforatvære ubetænksom. Og han svarer igen og siger at hun er nærtagende. Konen drejer om pa hælen og er nu tavs som graven. I virkeligheden mener hun: Du har saret mig, sa vil jeg ogsas are dig. Manipulation. Nogle lægger den anden paisforat fa deres vilje. Et ægtepar planlægger for eksempel en rejse,ogkonenvilgernehavesineforældremed.manden protesterer og siger: Det er mig du har giftet dig med, ikke dine forældre. Bagefter lægger han hende pa is og ignorerer hende i hab om at hun giver op, og at han far sin vilje. At et par tager en timeout, giver selvfølgelig begge mulighed for at falde ned nar en diskussion er ved at komme ud af kontrol.den form for tavshed kan være gavnlig. Bibelen siger at der er en tid til at tie. (Prædikeren 3:7) Men nar tavsheden bruges som hævn eller manipulation, forlænger det ikke blot konflikten, men underminerer ogsa den respekt begge har for hinanden. Hvordan kan I hindre at det sker for jer? r Find mere hjælp til familien p a

5 HVAD DU KAN GØRE DetførsteskridtIkantageforatbrydedenisnende tavshed, er at indse at det er en taktik der i bedste fald kun virker pakortsigt.vedikkeatmæleetordf ar du maske stillet din hævntørst eller tvunget din ægtefælle til at give efter for dine ønsker. Men er det virkelig sadan du vil behandle en du har lovet at elske? Der findes bedre mader at løse konflikter pa. Vis dømmekraft. Bibelen siger at kærligheden ikke lader sig provokere. (1 Korinther 13:4, 5) Lad derfor være med at overreagere nar din ægtefælle kommer med følelsesladede udtryk som du hører aldrig efter, eller du kommer altid for sent. Find i stedet frem til hvad der ligger bag ordene. Hvis den anden siger: Du lytter aldrig, kan det underliggende budskab være: Jeg føler ikke at du tager mine synspunkter alvorligt. Princip fra Bibelen: Ordsprogene 14:29. Betragt din ægtefælle som en medspiller i stedet for en modspiller Dæmp din stemme. Diskussioner har det med at eskalere. Du kan imidlertid ændre den retning en ophedetdiskussionervedattage.hvordan?bogenfightingforyourmarriagesiger: Ved at bruge virkningsfulde værktøjer som at blive blidere i stemmen og anerkende din partners synspunkt kan du mindske spændingen og standse optrapningen. Ofte skal der ikke mere til. Princip fra Bibelen: Ordsprogene 26:20. Tænk mere os i stedet for mig. Bibelen siger: Lad ingen søge sit eget, men medmenneskets bedste. (1 Korinther 10:24) Hvis du betragter din ægtefælle som en medspiller i stedet for en modspiller, vil du ikke salet blive fornærmet, starte et skænderi og derefter nægte at tale til din mand eller kone. Princip fra Bibelen: Prædikeren 7:9. At møde sin ægtefælle med isnende tavshed er ikke i overensstemmelse med den tilskyndelse vi finder i Bibelen i Efeserbrevet 5:33: Lad hver enkelt af jer elske sin hustru som sig selv; men hustruen skal have dyb respekt for sin mand. Hvorfor ikke træffe den aftale at det ikke er acceptabelt i jeres ægteskab at lægge hinanden pais? VIGTIGE SKRIFTSTEDER Den der er sen til vrede har stor dømmekraft. Ordsprogene 14:29. Hvor der ikke er noget brænde, gar ilden ud. Ordsprogene 26:20. Vær ikke hastig i din and til at ærgre dig. Prædikeren 7:9. KAST BOLDEN BLIDT Bibelen siger: Lad altid jeres tale være med ynde, krydret med salt, sa I ved hvordan I bør svare enhver især. (Kolossenserne 4:6) Denne vejledning er særdeles aktuel nar det gælder ægteskabet. Det at tale med sin ægtefælle kan illustreres med det at man i et boldspil kaster bolden til en anden. Man gør det som regel paenm ade sa vedkommende let kan gribe den ikkes ah ardt at medspilleren kommer til skade, men blidt. Anvend det samme princip nar du taler med din ægtefælle. At slynge bitre bemærkninger mod hinanden vil kun gøre skade. Tal i et venligt tonefald med ynde sa din ægtefælle kan fa fatiditbudskab. FraVagn op! for8.januar2001. V agn op! Juni

6 HVAD SIGER BIBELEN? SATAN SATAN Er Satan en virkelig person? Slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan,... vildleder hele den beboede jord. Abenbaringen 12:9. HVAD NOGLE SIGER Nogle tror at Satan Djævelen ikke er en person, men derimod det onde som et abstrakt begreb i hver person. HVAD BIBELEN SIGER Satanerenvirkeligperson.Haneren oprørsk engel, en andeskabning der modarbejder Gud. Bibelen omtaler Satan som denne verdens hersker. (Johannes 12:31) For at nasinem al benytter han sig af løgnagtige tegn og bedrag. 2 Thessaloniker 2:9, 10. Bibelen giver os indblik i en samtale i himlen mellem Satan og Gud. Hvis Satan blot var et symbol pa det onde i hver enkelt person, ville det betyde at Gud talte til en ond del i sig selv. Hvordan skulle han kunne gøre det narhanerfuldkommenogmoralsk uplettet? (5 Mosebog 32:4; Job 2:1-6) Satan er altsaenvirkelig person og ikke blot en personificering af ondskaben. HVORFOR ANGAR DET DIG? De grunde Satan har til at fadigtil at tro at han ikke eksisterer, ligner til dels de grunde en kriminel har til at skjule hvem han er sahankanfortsættemedatbryde loven uden at blive opdaget. For at du kan beskytte dig mod ham, ma du derfor først erkende at han eksisterer. r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

7 Hvor findes Satan? HVAD NOGLE SIGER Mange tror at Satan er i et brændende helvede i jordens midte. Andre mener at han er det onde som abstrakt begreb i onde mennesker. HVAD BIBELEN SIGER Satan er en andeskabning, sahanbefin- der sig i en usynlig verden. I en periode fik han lov til at bevæge sig frit omkring der hvor Gud og de trofaste engle har bolig. (Job 1:6) Nu er han imidlertid blevet fjernet fra Guds nærhed, og sammenmedandreondeengleharhanf aet sit virkeomrade begrænset til jordens nærhed. Abenbaringen 12:12. Betyder det at Satans virkefelt er begrænset til et bestemt sted pajorden?m aske har du læst at oldtidsbyen Pergamum blev omtalt som det sted hvor Satan bor. ( Abenbaringen 2:13) Udtrykket sigter til at satandyrkelsen var særlig koncentreret i det omrade. Satan betragter ikke noget fysisk sted pa jorden som sithjem.bibelensigeristedetat allerigernep a den beboede jord tilhører ham. Lukas 4:5, 6. Ve jorden... for Djævelen er kommet ned til jer. Abenbaringen 12:12. Kan Satan skade eller kontrollere mennesker? HVAD BIBELEN SIGER Størstedelen af menneskeheden har givet efter for Satans vildledende indflydelse og er derfor kommet under hans kontrol. (2 Korinther 11:14) Det er med til at forklare hvorfor mennesker ikke har kunnet forbedre forholdene i verden. I Bibelen er der beretninger om mere ekstreme tilfælde hvor Satan eller andre oprørske engle har faet kontrol over mennesker og har skadet dem fysisk. Mattæus 12:22; 17:15-18; Markus 5:2-5. HVAD DU KAN GØRE Du skal ikke frygte Satans magt. For at undgaatkommeunderhansindflydelseellerkontrolm adu lære hvordan han manipulerer med folk. Sa vil du ikke være uvidende om hans planer. (2 Korinther 2:11) I Bibelen vil du kunne finde vigtige oplysninger om Satans taktik og dermed undgaat blive et af hans ofre. Skaf dig af med hvad som helst der har tilknytning til dæmonisme. (Apostelgerninger 19:19) Det indbefatter amuletter, bøger og blade, film, musik og computerprogrammer samt computerspil der fremmer okkultisme eller spadomskunst. Sta Djævelen imod, og han vil flygte fra jer, læser vi i Bibelen. (Jakob 4:7) Nar du følger Bibelens kloge rad, kan du beskytte dig mod Satans onde og listige anslag. Efeserne 6: Hele verden ligger idenondesmagt. 1 Johannes 5:19. V agn op! Juni

8 HOVEDARTIKEL Hvorfor køber vi? I en verdensomspændende undersøgelse som blev offentliggjort i 2012, indrømmede halvdelen af de adspurgte at de købte ting de egentlig ikke havde brug for. To tredjedele mente at folk køber for meget. Og der er maske grund til at være bekymret, for mange forbrugere kommer i stadig dybere gæld. Desuden siger forskere at i stedet for at gøre os mere tilfredse kan et højt forbrug føre til stress og utilfredshed! Hvorfor køber vi da samangeting? SOM forbrugere bliver vi oversvømmet af reklamer. Og reklamefolk har jo som mal at vende ønsker til behov. De ved at forbrugernes adfærd overvejende er styret af følelser. Malet er derfor at reklamer og selve shoppe-oplevelsen skal gøre forbrugerne sa opstemte som muligt. Der siges i bogen Why People Buy Things They Don t Need: Et nyt køb begynder ofte med at forbrugeren i detaljer fantaserer om hvordan hun vil søge efter varen, hvor hun vil finde den, og hvordan den skal bruges. Nogle eksperter har en formodning om at de der er pa shopping, kan blive saopstemteatderentfaktisk far et adrenalinsus. Markedsføringsekspert Jim Pooler forklarer: Hvis en forhandler fornemmer at forbrugeren er i en opløftet stemning og har paraderne nede, kan han udnytte det. Hvordan kan du beskytte dig mod at blive offer for dygtige reklamefolk? Læg følelserne pa hylden, og se nærmere pa de løfter reklameverdenen fremholder, og sammenlign dem sa med virkeligheden.

9 OPFORDRING OG LØFTE: Faenbedre livskvalitet Det er naturligt at ønske sig et bedre liv. Annoncører bombarderer os med budskaber om at hvis vi køber de rigtige ting, far vi alt hvad hjertet begærer et bedre helbred, tryghed, mindre stress og et tættere forhold til andre. REALITETSTJEK: Efterhanden som vi skaffer os flere ejendele, kan vores livskvalitet faktisk blive ringere. Der skal bruges mere tid og flere penge pa at vedligeholde flere ting. En voksende gæld øger stressniveauet, og der bliver mindre tid til familie og venner. Princip: Et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod. Lukas 12:15, da. aut. OPFORDRING OG LØFTE: Opna større status og prestige Kun fa vil indrømme at de ofte køber ting for at gøre indtryk pa andre. Jim Pooler siger: Nar folk køber noget, er deres adfærd for en stor delstyretafønsketomatkonkurrere med venner, naboer, kolleger og slægtninge. Det er derfor man i reklamer ofte ser succesrige og velstaende Efterh anden som vi skaffer os flere ejendele, kan vores livskvalitet faktisk blive ringere mennesker bruge bestemte produkter. Sadanne reklamer sender følgende budskab til forbrugeren: Det kunne være dig! REALITETSTJEK: Nar vores selvværd bygger paensam- menligning med andre, giver det kronisk utilfredshed. Sa snart man har faet en ting, ønskermansigdennæste. Princip: Den der elsker sølv, bliver ikke mæt af sølv. Prædikeren5:10. OPFORDRING OG LØFTE: Vis hvem du er Bogen Shiny Objects forklarer: Almindeligvis fortæller vi andre hvem vi er (eller hvem vi kunne tænke os at være), ved brug og fremvisning af materielle ejendele. Det er marketingsfolk godt klar over, og de forbinder varemærker især luksusmærker med en bestemt livsstil og visse livsværdier. Hvordan opfatter du dig selv, og hvordan ønsker du at andre skal opfatte dig? Som smart eller atletisk? Uanset hvilket billede du ønsker at skabe, sa lover reklameverdenenathvisdublotkøberdet rigtige mærke, kan du gøre det mærket star for, til en del af din egen identitet. REALITETSTJEK: Vi kan ikke købe noget der kan ændre hvem vi virkelig er, eller som kan give os tiltalende egenskaber som ærlighed og hæderlighed. Princip: Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, sasom guldsmykker eller smukke klæder, men i hjertet, det skjulte menneske. 1Peter 3:3, 4, da. aut. Et ligevægtigt syn p adetmanejer De løfter reklameverdenen kommer med, stemmer sjældent med de virkelige fakta. Men der findes en troværdig vejledning om hvordan man lever et afbalanceret og lykkeligt liv. Alle de principper som er citeret i denne artikel, findes i Bibelen, Guds ord. Bibelen fordømmer ikke at man ejer materielle ting, men den lærer at man bliver mere lykkelig hvis man lever et liv der er fri for kærlighed til penge. Hebræerne 13:5. V agn op! Juni

10 Hvordan du far styr pa dit forbrug Det er ikke blot reklamer der presser os til at bruge for mange penge, men ogsa vores egne følelser og vaner. Her er seks forslag til hvordan du kan fastyr paditforbrug. 1. Modstaimpulskøb.Kan du blive helt opstemt af at shoppe og finde et godt tilbud? Saerdum aske tilbøjelig til at købe impulsivt. Du kan modstalystenvedat tage det roligt og tænke realistisk pade konsekvenser det pa lang sigt kan have at købe, eje og vedligeholde det du har tænkt dig at anskaffe. Stop op og tænk tilbage pa tidligere impulskøb du har fortrudt. Giv dig selv tid til at falde ned inden du træffer den endelige beslutning. 2. Undgaatshoppeforatkommeibedre humør. At handle kan for en tid lette et darligt humør. Men nar de negative tanker vender tilbage, kan du føle dig endnu mere presset til at bruge penge for at fa det bedre. I stedet for at shoppe for at komme i godt humør kan du opsøge venner der kan støtte dig, eller foretage dig noget andet, som for eksempel at gaen tur. Moderne markedsføring Ud over at benytte fjernsynet, trykt materiale og reklamer p a internettet benytter moderne marketingsfolk et stadig stigende antal raffinerede metoder. PRODUKTPLACERING: Produkter og varemærker bliver diskret vist frem i tv-programmer, film og computerspil. SKJULT MARKEDSFØRING: Aflønnede repræsentanter bruger visse produkter og taler begejstret med andre om dem i hverdagssituationerudenatdetserudsomom de er blevet sponsoreret til at gøre det. MUND TIL MUND-MARKEDS- FØRING: Forbrugere bliver opfordret til at fortælle deres venner hvad de mener om forskellige produkter, og agitere for produkterne pa sociale netværk. For at fa personerne til at deltage far de maske vareprøver eller bliver belønnet paandenvis. r Find mere hjælp til familien p a

11 3. Shop ikke bare for fornøjelsens skyld. Overdadige butikscentre har gjort det underholdende at handle. Selvom du maske bare for sjov besøger et center eller surfer pa internettet, er meget af det du ser, designet til at stimulere din købelyst. Tag kun ud at shoppe nar der er noget bestemt du vil have, og hold dig til din plan. 4. Vælg dine venner med omtanke. Dine venners livsstil og det I taler om, har stor indflydelse padineegneønsker.hvis du bruger for mange penge paatholde trit med dine venner, sa find nogle venner der ikke gar sa meget op i penge og materielle ejendele. 5. Gør klogt brug af kreditkort. Kreditkort gørdetletfordigbareatkøbeogglemme konsekvenserne. Gør hvad du kan for at betale hele dit udestaende pa dit kreditkort hver maned. Sæt dig ind i hvilke renter og gebyrer du skal betale, og sammenlign kredittilbuddene for at finde de mest fordelagtige kort. Vær pavagtoverfor kort med særlige bonusordninger der er forbundet med høje laneomkostninger, og som tilbyder fordele du ikke har brug for. Istedetforatkøbep akrediterdeten god id e at spare sammen til et stort køb og betale kontant. 6. Fa overblik over din økonomiske situation. Det er lettere at bruge for meget hvis du ikke ved hvor mange penge du har. Hold øje med dine kontoudtog, og fa overblik over alle dine udgifter og indtægter. Udarbejd et realistisk manedligt budget ud fra din indtægt og dine tidligere udgifter. Vær opmærksom paditforbrug,og sammenlign det med budgettet. Bed en betroet ven om hjælp til at forstaøkono- miske begreber som er ukendte for dig. Beskyt børnene mod forbrugerkulturen Børn er et særligt mal for reklamefolk, og det er der maske ikke noget at sige til. Unge bruger flere penge end nogen sinde før. I USA bruger teenagere hvert ar milliarder af dollars. Forskeren Juliet Schor peger imidlertid paat børn som er dybt involveret i forbrugerkulturen, er mere udsatte for at blive deprimerede og lide af angst og er mere tilbøjelige til at komme dar- ligt ud af det med deres forældre. Hvordan kan du beskytte dine børn? Læs her hvad nogle forældre har gjort. INFORMER DEM: Man kan ikke fuldstændig skærme sine børn mod reklamer, for de er jo alle vegne. Vi forklarer derfor vores piger at reklamefolk har selviske mal, og de virksomheder der ansætter reklamefolkene, ønsker at tjene penge. De har ikke vores bedste pa sinde. James og Jessica. MODSTAPRES: Børnlæggerpresp adigfor at du skal købe ting til dem, og de bliver ved indtil du gør det. Men det er vigtigt ikke at give efter.medtidenlærerdeatdeikkef ar alt hvad de peger pa. Under vores datters opvækst talte min kone og jeg ofte om hvordan vi kunne være ligevægtige, og hvilke grænser vi skulle sætte. Scott og Kelli. BEGRÆNS REKLAMEPAVIRKNINGEN: I vores familie ser vi meget lidt fjernsyn. Det er bare ikke en del af vores familieliv. Vi bruger den tid vi ellers kunne have set fjernsyn i, til at foretage os noget andet. Vi laver mad og spiser sammen, og vores drenge elsker at læse. John og Jenniffer. V agn op! Juni

12 FOLK OG LANDE PANAMA Et besøg i Panama Panamakanalen P A N A M A San Blasøgruppen PANAMA CITY PANAMA er nok mest kendt for sin kanal et sejlløb der forbinder Atlanterhavet og Stillehavet. Landet forbinder Nord- og Sydamerika og knytter derfor ogsa mennesker sammen. Det er hjemsted for mange forskellige racer og kulturer. En stor del af befolkningen er en blanding af indfødte og europæere. Da de spanske opdagelsesrejsende ankom til Panama i 1501, stødte de pa talrige indianersamfund, hvoraf nogle stadig eksisterer. Et af disse samfund er kuna-folket. Mange kuna-indianere lever i et reservat som omfatter en del af San Blas-øgruppen, og langs Det Caribiske Hav nær grænsen mellem Panama og

13 VIDSTE DU DET? Zeteks frøen (Atelopus zeteki) vinker med sine lemmer for at tiltrække eventuelle mager og advare rivaler En kuna-kvinde iført en mola, en bluse i stærke farver med flere lag mønstre, holder et kæledyr, en egernabe, i favnen Colombia, hvor de jager, sejler i udhuggede kanoer og dyrker deres egen føde. Nar en mand blandt kuna-indianerne gifter sig, flytter han til sin kones familie og arbejder for den. Hvis hans kone paettidspunktføderendatter,kanhan, sammen med sin familie, flytte væk fra svigerforældreneforatfindeetstedhvordekanboforsigselv. Der er cirka 300 menigheder af Jehovas Vidner i Panama. Foruden spansk holdes møderne ogsap a engelsk, gujarati, kinesisk, kreol-haitiansk, kuna, ngabere og panamansk tegnsprog. KORTE FAKTA Indbyggertal: Hovedstad: Panama City Sprog: Spansk Styreform: Demokratisk retsstat Klima: Tropisk Geografi: Kølige skovomrader i bjergene, savanner og fugtige regnskove. Ud for begge kyster ligger mere end øer Side 12 og 13: Panamakanalen: Alvaro Leiva/age fotostock; kuna-kvinde: Wolfgang Kaehler/SuperStock; frø: med tilladelse af Brian Gratwicke; b ad: Michel Renaudeau/age fotostock V agn op! Juni

14 GLIMT FRA GAMMEL TID RETSKRAVET INTERFOTO/Alamy Et ultimatum GUDSTODBAG? Hvis I ikke gør dette,... vil jeg med Guds hjælp trænge ind pajermedmagtogp aenhverm adeførekrigmod jer fra alle sider og tvinge jer ind under aget og til at være lydige mod kirken og Hans Majestæt; og jeg vil tage jeres hustruer og børn og gøre dem til slaver,... og jeg vil tage jeres ejendom og tilføje jer al den skade jeg kan.... Og de dødsfald og den skade der kommer deraf, vil være jeres egen skyld og hverken Hans Majestæts eller vores. KORTE FAKTA ( Retskravet var et ultimatum som conquistadorerne overbragte da de ankom til Amerika i det 16. arhundrede. ( Der blev stillet krav til de indfødte om at anerkende den katolske kirkes myndighed. ( Ultimatummet blev læst højt paspanskellerlatinsomde lokale ikke forstod. ( Det var en af de mest chokerende bekendtgørelser i Amerikas historie. A F ALLE officielle bekendtgørelser ma denne være en af de mest urimelige. Bekendtgørelsen var en del af den erklæring der bar det spanske navn el Requerimiento (retskravet). Det var en bekendtgørelse som conquistadorerne i nogle artier i det 16. arhundrede skulle læse højt nar de gik ilandp a det amerikanske kontinent for at erobre landomrader. Hvad var baggrunden for at conquistadorerne fremsagde denne bekendtgørelse for indianerne? Tvangsomvendelse til katolicismen Kort efter at Columbus ankom til Amerika i 1492, gjorde Spanien og Portugal hver især krav paathaveenerettilde nye lande. Begge nationer ansapavenforatværekristi stedfortræder pajorden,s adebadhamomatbilægge deres strid. Under pavens ledelse fordelte kirken de nyopdagede lande mellem Spanien og Portugal pa den betingelse at disse lande ville sende missionærer for at omvende de indfødte. Efterhanden som erobringen skred frem, søgte det spanske kongedømme at legitimere conquistadorernes handlinger. Spanierne hævdede at eftersom paven handlede pa Guds vegne da han uddelte landomrader til dem, kunne conquistadorerne frit rade over indianerne og deres ejendele og begrænse deres frihed.

15 Vold kunne undskyldes i en retfærdig sags tjeneste, sadan argumenterede man i hvert fald. Spanien var derfor nødt til at opdigte nogle gyldige grunde. Francis Sullivan, jesuit og professor i teologi Pave Alexander VI: The Art Gallery Collection/Alamy; indianere: SuperStock Spanierne affattede et dokument der skulle informere de lokale om pavens beslutning. Der blev stillet krav til indianerneomatladesigkristneogbliveunders atter under den spanskekonge.hvisdegjordemodstand,føltespanierne sig i deres gode ret til i Guds navn at føre en retfærdig krig mod de indfødte. Uretfærdig, ugudelig, skandaløs Den spanske krone sørgede for at retskravet blev oplæst for at dulme dens samvittighed og retfærdiggøre koloniseringen. Conquistadorerne læste ofte erklæringen højt om bord pa skibet inden de drog pa plyndringstogt, eller oplæste det pa land for indbyggere der ikke forstod de europæiske sprog. Nogle gange blev dokumentet ogsalæsthøjtfordetomme hytter, som de skrækslagne indianere havde forladt. Denne tvangsomvendelse som man søgte at gennemføre, resulterede i massakrer. I 1550 blev cirka araukanere nedslagtet i et slag i Chile. Hvad angik de overlevende skrev conquistador Pedro de Valdivia til kongen: To hundrede fik deres hænder og næse skaret af fordi de var trodsige. Jeg havde jo sendt budbringere til dem mange gange og overbragt dem befalingerne [retskravet] som Deres Majestæt har pabudt. Oplæsningen af retskravet lindrede maske de invaderende styrkers samvittighed, men det skabte ikke meget respekt for spaniernes religion. I det 16. arhundrede var missionæren og munken Bartolom edelascasasøjenvidnetil hvordan retskravet virkede. Han skrev: Hvor var denne befaling dog uretfærdig, ugudelig, skandaløs, ufornuftig og grotesk! Og jeg vil slet ikke nævne skændslen den bragte over den kristne tro. Historieskriveren Gonzalo Fern andez de Oviedo begræd at de grusomheder der blev begaet mod indianerne pa det amerikanske kontinent, gav dem et meget darligt førstehandsindtryk af kristendommen. Bærer Gud skylden for de grusomheder som politiske og gejstlige magthavere begik, og som de hævdede han stod bag? Bibelen siger: Det være fjernt fra den sande Gud at handle ondt, og fra den Almægtige at handle uret! Job 34:10. Ifølge nogle kilder blev retskravet afskaffet i TIDSLINJE OVER BEGIVENHEDERNE 1492 ) Columbus ankommer til Den Nye Verden Cirka 1493 ) Pave Alexander VI giver det spanske og portugisiske monarki ret til at herske over de landedehargjortkrav paidennyeverden 1513 ) Retskravet træder i kraft 1550 ) Omkring araukanere bliver dræbt i Chile 1573 ) Den spanske krone afskaffer officielt retskravet V agn op! Juni

16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Pukkelhvalens luffe E NFULDVOKSENpukkelhvaler større og tungere end en bus. Men alligevel er dette enorme pattedyr utrolig smidigt nar det dykker og drejer. Hvordan kan pukkelhvalen være saadræt? Dethartildelsatgøremedde buler der er padensluffer. Tænk over dette: De fleste hvalers luffer har glatte forkanter. Men det gælder ikke pukkelhvalen. Som noget helt særligt har den store buler (kaldet knuder) pa luffernes forkant. Nar pukkelhvalen svømmer, passerer vand hen over bulerne, og der dannes en masse hvirvler. De knudelignende udvækster bevirker at hvalen far en større opdrift, og den kan derfor dreje sine luffer i en høj indfaldsvinkel uden at standse. Nar lufferne har en høj indfaldsvinkel, mindsker bulerne ogsa modstanden og det er en vigtig fordel for pukkelhvalen eftersom hver af dens luffer er cirka en tredjedel salangesom kroppen. Forskere anvender dette princip til at fremstille mere effektive skibsror, vandturbiner, vindmøllevinger og helikopter-rotorblade. Hvad mener du? Er pukkelhvalens luffe et resultat af en evolution, eller star der en designer bag? s n o Gratis downloads af dette blad og tidligere numre p Bibelen findes online p aomkring50sprog Gaindp a eller scan koden g13 06-D

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

!"#2 EN UNIK HJEMMESIDE

!#2 EN UNIK HJEMMESIDE !"#2 JANUAR 2014 EN UNIK HJEMMESIDE HOVEDARTIKEL EN UNIK HJEMMESIDE!"#2 I DETTE NUMMER 7 VI BETRAGTER VERDEN 8 INTERVIEW En mikrobiolog fortæller hvorfor hun tror pa Gud 10 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan du

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes

!#2. Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 APRIL 2013 Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER HVAD KAN JEG GØRE HVIS JEG BLIVER

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

!"#2. Hvad er. en god far?

!#2. Hvad er. en god far? !"#2 MARTS 2013 Hvad er en god far? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Hvad er en god far? SIDE 4-7 r UNGE SPØRGER HVORDAN KAN JEG HOLDE OP MED AT UDSKYDE TINGENE?

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Kan vi bære tanken om Helvede?

Kan vi bære tanken om Helvede? Kan vi bære tanken om Helvede? Kapitel 1 De to skikkelser gik langsomt hen ad den lange hospitalsgang. Den 10-årige pige gik beklemt med sin mor i hånden. Da de kom til stue 148, standsede de op og kiggede

Læs mere

!"#2. Hvor længe kan vi leve?

!#2. Hvor længe kan vi leve? !"#2 AUGUST 2013 Hvor længe kan vi leve? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Hvor længe kan vi leve? SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVORFORSKÆRERJEGIMIGSELV? Hver gang jeg

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

!"#2. Beskyt dig mod kriminalitet!

!#2. Beskyt dig mod kriminalitet! !"#2 MAJ 2013 Beskyt dig mod kriminalitet! !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Beskyt dig mod kriminalitet! SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVAD NU HVIS JEG HAR ET HELBREDSPROBLEM?

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

1. AUGUST 2013 PORNOGRAFI HARMLØST ELLER SKADELIGT?

1. AUGUST 2013 PORNOGRAFI HARMLØST ELLER SKADELIGT? 1. AUGUST 2013 34567 PORNOGRAFI HARMLØST ELLER SKADELIGT? 34567 Vol. 134, No. 15 DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige snart

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

1. FEBRUAR 2013. Hvad vi kan lære af MOSES

1. FEBRUAR 2013. Hvad vi kan lære af MOSES 1. FEBRUAR 2013 34567 Hvad vi kan lære af MOSES 34567 Vol. 134, No. 3 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Noter til selvbeskyttende adfærd.

Noter til selvbeskyttende adfærd. 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere