!"#2. Køber vi for meget?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2. Køber vi for meget?"

Transkript

1 !"#2 JUNI 2013 Køber vi for meget?

2 !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE TEENAGERE HOVEDARTIKEL Køber vi for meget? SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER ER JEG BESAT AF MIT UDSEENDE? Hver gang jeg ser i spejlet, synes jeg at jeg ser en fed og hæslig figur, siger en teenager der hedder Serena. Jeg har ligefrem prøvet at ladeværemedatspiseforattabe mig. Hvis du ikke kan lide dit udseende, hvordan kan du saf a et afbalanceret syn padigselv? (Se under BIBELENS LÆRE TEENAGERE) 3 VI BETRAGTER VERDEN 4 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan I kan bryde den isnende tavshed 6 HVAD SIGER BIBELEN? Satan 12 FOLK OG LANDE Et besøg i Panama 14 GLIMT FRA GAMMEL TID Et ultimatum Gud stod bag? 16 STAR DER EN DESIGNER BAG? Pukkelhvalens luffe BØRN r Læs bibelske tegneserier. Lær dine børn mere om Bibelens personer og moralnormer ved hjælp af aktivitetssiderne. (Se under BIBELENS LÆRE BØRN) Vol. 94, No. 6 / Monthly / DANISH Bladets oplag: Udkommer p a98sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 VI BETRAGTER VERDEN VERDEN Verdenssundhedsorganisationen er naet frem til at udstødningsgas fra dieselmotorer udsætter folk for en øget risiko for lungekræft og muligvis ogsa blærekræft. IRLAND En undersøgelse offentliggjort af Irlands forening af katolske præster i 2012 viste at 87 procent af de adspurgte katolikker i landet mener at præster skal have lov til at gifte sig, og 77 procent mener at kvinder skal have lov til at blive præster. EL SALVADOR Midt i april i 2012 erklærede myndighederne i El Salvador at man havde haft den første drabsfridaginæstentrear. Dette land har været plaget af narkorelateret vold, og i 2011 var drabstallet 69 per indbyggere etafdehøjestei verden. ANTARKTIS Fund af fossile pollen og sporer i aflejringer pa havbunden viser at der engang voksede palmer og næsten tropiske skove paantarktis.iløbet af den sakaldte eocæne drivhusperiode var vintrene milde og stort set frostfri, og temperaturen ved polerne har ikke været same- get anderledes end temperaturen ved ækvator. AFRIKANSKE LANDE SYD FOR SAHARA OG SYDØSTASIEN En analyse af malariamedicin afslørede at i nogle omrader er medicinen ofte af ringe kvalitet eller forfalsket, hvilket betyder at behandlingen er utilstrækkelig eller slet ikke virker. I Sydøstasien blev 36 procent af de analyserede lægemidler bedømttilatværeforfalskede, og det samme gjaldt 20 procent af de analyserede lægemidler i afrikanske lande syd for Sahara. 3

4 HJÆLP TIL FAMILIEN ÆGTESKABET Hvordan I kan bryde den isnende tavshed UDFORDRINGEN Hvordan kan to der har aflagt løfte om at elske hinanden, nadertilhvorde i flere timer eller endda i fleredageikkeviltaletil hinanden? Vi skændes i det mindste ikke længere, siger de til sig selv. Men problemet er ikke løst, og det gar dem begge pa. HVORFOR DET SKER Hævn. Nogle ægtefæller benytter tavshed som hævn. Lad os sige at en ægtemand lægger planer for weekenden uden at radføre sig med sin kone. Nar det gar op forhende,bliverhunvredogbeskylderhamforatvære ubetænksom. Og han svarer igen og siger at hun er nærtagende. Konen drejer om pa hælen og er nu tavs som graven. I virkeligheden mener hun: Du har saret mig, sa vil jeg ogsas are dig. Manipulation. Nogle lægger den anden paisforat fa deres vilje. Et ægtepar planlægger for eksempel en rejse,ogkonenvilgernehavesineforældremed.manden protesterer og siger: Det er mig du har giftet dig med, ikke dine forældre. Bagefter lægger han hende pa is og ignorerer hende i hab om at hun giver op, og at han far sin vilje. At et par tager en timeout, giver selvfølgelig begge mulighed for at falde ned nar en diskussion er ved at komme ud af kontrol.den form for tavshed kan være gavnlig. Bibelen siger at der er en tid til at tie. (Prædikeren 3:7) Men nar tavsheden bruges som hævn eller manipulation, forlænger det ikke blot konflikten, men underminerer ogsa den respekt begge har for hinanden. Hvordan kan I hindre at det sker for jer? r Find mere hjælp til familien p a

5 HVAD DU KAN GØRE DetførsteskridtIkantageforatbrydedenisnende tavshed, er at indse at det er en taktik der i bedste fald kun virker pakortsigt.vedikkeatmæleetordf ar du maske stillet din hævntørst eller tvunget din ægtefælle til at give efter for dine ønsker. Men er det virkelig sadan du vil behandle en du har lovet at elske? Der findes bedre mader at løse konflikter pa. Vis dømmekraft. Bibelen siger at kærligheden ikke lader sig provokere. (1 Korinther 13:4, 5) Lad derfor være med at overreagere nar din ægtefælle kommer med følelsesladede udtryk som du hører aldrig efter, eller du kommer altid for sent. Find i stedet frem til hvad der ligger bag ordene. Hvis den anden siger: Du lytter aldrig, kan det underliggende budskab være: Jeg føler ikke at du tager mine synspunkter alvorligt. Princip fra Bibelen: Ordsprogene 14:29. Betragt din ægtefælle som en medspiller i stedet for en modspiller Dæmp din stemme. Diskussioner har det med at eskalere. Du kan imidlertid ændre den retning en ophedetdiskussionervedattage.hvordan?bogenfightingforyourmarriagesiger: Ved at bruge virkningsfulde værktøjer som at blive blidere i stemmen og anerkende din partners synspunkt kan du mindske spændingen og standse optrapningen. Ofte skal der ikke mere til. Princip fra Bibelen: Ordsprogene 26:20. Tænk mere os i stedet for mig. Bibelen siger: Lad ingen søge sit eget, men medmenneskets bedste. (1 Korinther 10:24) Hvis du betragter din ægtefælle som en medspiller i stedet for en modspiller, vil du ikke salet blive fornærmet, starte et skænderi og derefter nægte at tale til din mand eller kone. Princip fra Bibelen: Prædikeren 7:9. At møde sin ægtefælle med isnende tavshed er ikke i overensstemmelse med den tilskyndelse vi finder i Bibelen i Efeserbrevet 5:33: Lad hver enkelt af jer elske sin hustru som sig selv; men hustruen skal have dyb respekt for sin mand. Hvorfor ikke træffe den aftale at det ikke er acceptabelt i jeres ægteskab at lægge hinanden pais? VIGTIGE SKRIFTSTEDER Den der er sen til vrede har stor dømmekraft. Ordsprogene 14:29. Hvor der ikke er noget brænde, gar ilden ud. Ordsprogene 26:20. Vær ikke hastig i din and til at ærgre dig. Prædikeren 7:9. KAST BOLDEN BLIDT Bibelen siger: Lad altid jeres tale være med ynde, krydret med salt, sa I ved hvordan I bør svare enhver især. (Kolossenserne 4:6) Denne vejledning er særdeles aktuel nar det gælder ægteskabet. Det at tale med sin ægtefælle kan illustreres med det at man i et boldspil kaster bolden til en anden. Man gør det som regel paenm ade sa vedkommende let kan gribe den ikkes ah ardt at medspilleren kommer til skade, men blidt. Anvend det samme princip nar du taler med din ægtefælle. At slynge bitre bemærkninger mod hinanden vil kun gøre skade. Tal i et venligt tonefald med ynde sa din ægtefælle kan fa fatiditbudskab. FraVagn op! for8.januar2001. V agn op! Juni

6 HVAD SIGER BIBELEN? SATAN SATAN Er Satan en virkelig person? Slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan,... vildleder hele den beboede jord. Abenbaringen 12:9. HVAD NOGLE SIGER Nogle tror at Satan Djævelen ikke er en person, men derimod det onde som et abstrakt begreb i hver person. HVAD BIBELEN SIGER Satanerenvirkeligperson.Haneren oprørsk engel, en andeskabning der modarbejder Gud. Bibelen omtaler Satan som denne verdens hersker. (Johannes 12:31) For at nasinem al benytter han sig af løgnagtige tegn og bedrag. 2 Thessaloniker 2:9, 10. Bibelen giver os indblik i en samtale i himlen mellem Satan og Gud. Hvis Satan blot var et symbol pa det onde i hver enkelt person, ville det betyde at Gud talte til en ond del i sig selv. Hvordan skulle han kunne gøre det narhanerfuldkommenogmoralsk uplettet? (5 Mosebog 32:4; Job 2:1-6) Satan er altsaenvirkelig person og ikke blot en personificering af ondskaben. HVORFOR ANGAR DET DIG? De grunde Satan har til at fadigtil at tro at han ikke eksisterer, ligner til dels de grunde en kriminel har til at skjule hvem han er sahankanfortsættemedatbryde loven uden at blive opdaget. For at du kan beskytte dig mod ham, ma du derfor først erkende at han eksisterer. r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

7 Hvor findes Satan? HVAD NOGLE SIGER Mange tror at Satan er i et brændende helvede i jordens midte. Andre mener at han er det onde som abstrakt begreb i onde mennesker. HVAD BIBELEN SIGER Satan er en andeskabning, sahanbefin- der sig i en usynlig verden. I en periode fik han lov til at bevæge sig frit omkring der hvor Gud og de trofaste engle har bolig. (Job 1:6) Nu er han imidlertid blevet fjernet fra Guds nærhed, og sammenmedandreondeengleharhanf aet sit virkeomrade begrænset til jordens nærhed. Abenbaringen 12:12. Betyder det at Satans virkefelt er begrænset til et bestemt sted pajorden?m aske har du læst at oldtidsbyen Pergamum blev omtalt som det sted hvor Satan bor. ( Abenbaringen 2:13) Udtrykket sigter til at satandyrkelsen var særlig koncentreret i det omrade. Satan betragter ikke noget fysisk sted pa jorden som sithjem.bibelensigeristedetat allerigernep a den beboede jord tilhører ham. Lukas 4:5, 6. Ve jorden... for Djævelen er kommet ned til jer. Abenbaringen 12:12. Kan Satan skade eller kontrollere mennesker? HVAD BIBELEN SIGER Størstedelen af menneskeheden har givet efter for Satans vildledende indflydelse og er derfor kommet under hans kontrol. (2 Korinther 11:14) Det er med til at forklare hvorfor mennesker ikke har kunnet forbedre forholdene i verden. I Bibelen er der beretninger om mere ekstreme tilfælde hvor Satan eller andre oprørske engle har faet kontrol over mennesker og har skadet dem fysisk. Mattæus 12:22; 17:15-18; Markus 5:2-5. HVAD DU KAN GØRE Du skal ikke frygte Satans magt. For at undgaatkommeunderhansindflydelseellerkontrolm adu lære hvordan han manipulerer med folk. Sa vil du ikke være uvidende om hans planer. (2 Korinther 2:11) I Bibelen vil du kunne finde vigtige oplysninger om Satans taktik og dermed undgaat blive et af hans ofre. Skaf dig af med hvad som helst der har tilknytning til dæmonisme. (Apostelgerninger 19:19) Det indbefatter amuletter, bøger og blade, film, musik og computerprogrammer samt computerspil der fremmer okkultisme eller spadomskunst. Sta Djævelen imod, og han vil flygte fra jer, læser vi i Bibelen. (Jakob 4:7) Nar du følger Bibelens kloge rad, kan du beskytte dig mod Satans onde og listige anslag. Efeserne 6: Hele verden ligger idenondesmagt. 1 Johannes 5:19. V agn op! Juni

8 HOVEDARTIKEL Hvorfor køber vi? I en verdensomspændende undersøgelse som blev offentliggjort i 2012, indrømmede halvdelen af de adspurgte at de købte ting de egentlig ikke havde brug for. To tredjedele mente at folk køber for meget. Og der er maske grund til at være bekymret, for mange forbrugere kommer i stadig dybere gæld. Desuden siger forskere at i stedet for at gøre os mere tilfredse kan et højt forbrug føre til stress og utilfredshed! Hvorfor køber vi da samangeting? SOM forbrugere bliver vi oversvømmet af reklamer. Og reklamefolk har jo som mal at vende ønsker til behov. De ved at forbrugernes adfærd overvejende er styret af følelser. Malet er derfor at reklamer og selve shoppe-oplevelsen skal gøre forbrugerne sa opstemte som muligt. Der siges i bogen Why People Buy Things They Don t Need: Et nyt køb begynder ofte med at forbrugeren i detaljer fantaserer om hvordan hun vil søge efter varen, hvor hun vil finde den, og hvordan den skal bruges. Nogle eksperter har en formodning om at de der er pa shopping, kan blive saopstemteatderentfaktisk far et adrenalinsus. Markedsføringsekspert Jim Pooler forklarer: Hvis en forhandler fornemmer at forbrugeren er i en opløftet stemning og har paraderne nede, kan han udnytte det. Hvordan kan du beskytte dig mod at blive offer for dygtige reklamefolk? Læg følelserne pa hylden, og se nærmere pa de løfter reklameverdenen fremholder, og sammenlign dem sa med virkeligheden.

9 OPFORDRING OG LØFTE: Faenbedre livskvalitet Det er naturligt at ønske sig et bedre liv. Annoncører bombarderer os med budskaber om at hvis vi køber de rigtige ting, far vi alt hvad hjertet begærer et bedre helbred, tryghed, mindre stress og et tættere forhold til andre. REALITETSTJEK: Efterhanden som vi skaffer os flere ejendele, kan vores livskvalitet faktisk blive ringere. Der skal bruges mere tid og flere penge pa at vedligeholde flere ting. En voksende gæld øger stressniveauet, og der bliver mindre tid til familie og venner. Princip: Et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod. Lukas 12:15, da. aut. OPFORDRING OG LØFTE: Opna større status og prestige Kun fa vil indrømme at de ofte køber ting for at gøre indtryk pa andre. Jim Pooler siger: Nar folk køber noget, er deres adfærd for en stor delstyretafønsketomatkonkurrere med venner, naboer, kolleger og slægtninge. Det er derfor man i reklamer ofte ser succesrige og velstaende Efterh anden som vi skaffer os flere ejendele, kan vores livskvalitet faktisk blive ringere mennesker bruge bestemte produkter. Sadanne reklamer sender følgende budskab til forbrugeren: Det kunne være dig! REALITETSTJEK: Nar vores selvværd bygger paensam- menligning med andre, giver det kronisk utilfredshed. Sa snart man har faet en ting, ønskermansigdennæste. Princip: Den der elsker sølv, bliver ikke mæt af sølv. Prædikeren5:10. OPFORDRING OG LØFTE: Vis hvem du er Bogen Shiny Objects forklarer: Almindeligvis fortæller vi andre hvem vi er (eller hvem vi kunne tænke os at være), ved brug og fremvisning af materielle ejendele. Det er marketingsfolk godt klar over, og de forbinder varemærker især luksusmærker med en bestemt livsstil og visse livsværdier. Hvordan opfatter du dig selv, og hvordan ønsker du at andre skal opfatte dig? Som smart eller atletisk? Uanset hvilket billede du ønsker at skabe, sa lover reklameverdenenathvisdublotkøberdet rigtige mærke, kan du gøre det mærket star for, til en del af din egen identitet. REALITETSTJEK: Vi kan ikke købe noget der kan ændre hvem vi virkelig er, eller som kan give os tiltalende egenskaber som ærlighed og hæderlighed. Princip: Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, sasom guldsmykker eller smukke klæder, men i hjertet, det skjulte menneske. 1Peter 3:3, 4, da. aut. Et ligevægtigt syn p adetmanejer De løfter reklameverdenen kommer med, stemmer sjældent med de virkelige fakta. Men der findes en troværdig vejledning om hvordan man lever et afbalanceret og lykkeligt liv. Alle de principper som er citeret i denne artikel, findes i Bibelen, Guds ord. Bibelen fordømmer ikke at man ejer materielle ting, men den lærer at man bliver mere lykkelig hvis man lever et liv der er fri for kærlighed til penge. Hebræerne 13:5. V agn op! Juni

10 Hvordan du far styr pa dit forbrug Det er ikke blot reklamer der presser os til at bruge for mange penge, men ogsa vores egne følelser og vaner. Her er seks forslag til hvordan du kan fastyr paditforbrug. 1. Modstaimpulskøb.Kan du blive helt opstemt af at shoppe og finde et godt tilbud? Saerdum aske tilbøjelig til at købe impulsivt. Du kan modstalystenvedat tage det roligt og tænke realistisk pade konsekvenser det pa lang sigt kan have at købe, eje og vedligeholde det du har tænkt dig at anskaffe. Stop op og tænk tilbage pa tidligere impulskøb du har fortrudt. Giv dig selv tid til at falde ned inden du træffer den endelige beslutning. 2. Undgaatshoppeforatkommeibedre humør. At handle kan for en tid lette et darligt humør. Men nar de negative tanker vender tilbage, kan du føle dig endnu mere presset til at bruge penge for at fa det bedre. I stedet for at shoppe for at komme i godt humør kan du opsøge venner der kan støtte dig, eller foretage dig noget andet, som for eksempel at gaen tur. Moderne markedsføring Ud over at benytte fjernsynet, trykt materiale og reklamer p a internettet benytter moderne marketingsfolk et stadig stigende antal raffinerede metoder. PRODUKTPLACERING: Produkter og varemærker bliver diskret vist frem i tv-programmer, film og computerspil. SKJULT MARKEDSFØRING: Aflønnede repræsentanter bruger visse produkter og taler begejstret med andre om dem i hverdagssituationerudenatdetserudsomom de er blevet sponsoreret til at gøre det. MUND TIL MUND-MARKEDS- FØRING: Forbrugere bliver opfordret til at fortælle deres venner hvad de mener om forskellige produkter, og agitere for produkterne pa sociale netværk. For at fa personerne til at deltage far de maske vareprøver eller bliver belønnet paandenvis. r Find mere hjælp til familien p a

11 3. Shop ikke bare for fornøjelsens skyld. Overdadige butikscentre har gjort det underholdende at handle. Selvom du maske bare for sjov besøger et center eller surfer pa internettet, er meget af det du ser, designet til at stimulere din købelyst. Tag kun ud at shoppe nar der er noget bestemt du vil have, og hold dig til din plan. 4. Vælg dine venner med omtanke. Dine venners livsstil og det I taler om, har stor indflydelse padineegneønsker.hvis du bruger for mange penge paatholde trit med dine venner, sa find nogle venner der ikke gar sa meget op i penge og materielle ejendele. 5. Gør klogt brug af kreditkort. Kreditkort gørdetletfordigbareatkøbeogglemme konsekvenserne. Gør hvad du kan for at betale hele dit udestaende pa dit kreditkort hver maned. Sæt dig ind i hvilke renter og gebyrer du skal betale, og sammenlign kredittilbuddene for at finde de mest fordelagtige kort. Vær pavagtoverfor kort med særlige bonusordninger der er forbundet med høje laneomkostninger, og som tilbyder fordele du ikke har brug for. Istedetforatkøbep akrediterdeten god id e at spare sammen til et stort køb og betale kontant. 6. Fa overblik over din økonomiske situation. Det er lettere at bruge for meget hvis du ikke ved hvor mange penge du har. Hold øje med dine kontoudtog, og fa overblik over alle dine udgifter og indtægter. Udarbejd et realistisk manedligt budget ud fra din indtægt og dine tidligere udgifter. Vær opmærksom paditforbrug,og sammenlign det med budgettet. Bed en betroet ven om hjælp til at forstaøkono- miske begreber som er ukendte for dig. Beskyt børnene mod forbrugerkulturen Børn er et særligt mal for reklamefolk, og det er der maske ikke noget at sige til. Unge bruger flere penge end nogen sinde før. I USA bruger teenagere hvert ar milliarder af dollars. Forskeren Juliet Schor peger imidlertid paat børn som er dybt involveret i forbrugerkulturen, er mere udsatte for at blive deprimerede og lide af angst og er mere tilbøjelige til at komme dar- ligt ud af det med deres forældre. Hvordan kan du beskytte dine børn? Læs her hvad nogle forældre har gjort. INFORMER DEM: Man kan ikke fuldstændig skærme sine børn mod reklamer, for de er jo alle vegne. Vi forklarer derfor vores piger at reklamefolk har selviske mal, og de virksomheder der ansætter reklamefolkene, ønsker at tjene penge. De har ikke vores bedste pa sinde. James og Jessica. MODSTAPRES: Børnlæggerpresp adigfor at du skal købe ting til dem, og de bliver ved indtil du gør det. Men det er vigtigt ikke at give efter.medtidenlærerdeatdeikkef ar alt hvad de peger pa. Under vores datters opvækst talte min kone og jeg ofte om hvordan vi kunne være ligevægtige, og hvilke grænser vi skulle sætte. Scott og Kelli. BEGRÆNS REKLAMEPAVIRKNINGEN: I vores familie ser vi meget lidt fjernsyn. Det er bare ikke en del af vores familieliv. Vi bruger den tid vi ellers kunne have set fjernsyn i, til at foretage os noget andet. Vi laver mad og spiser sammen, og vores drenge elsker at læse. John og Jenniffer. V agn op! Juni

12 FOLK OG LANDE PANAMA Et besøg i Panama Panamakanalen P A N A M A San Blasøgruppen PANAMA CITY PANAMA er nok mest kendt for sin kanal et sejlløb der forbinder Atlanterhavet og Stillehavet. Landet forbinder Nord- og Sydamerika og knytter derfor ogsa mennesker sammen. Det er hjemsted for mange forskellige racer og kulturer. En stor del af befolkningen er en blanding af indfødte og europæere. Da de spanske opdagelsesrejsende ankom til Panama i 1501, stødte de pa talrige indianersamfund, hvoraf nogle stadig eksisterer. Et af disse samfund er kuna-folket. Mange kuna-indianere lever i et reservat som omfatter en del af San Blas-øgruppen, og langs Det Caribiske Hav nær grænsen mellem Panama og

13 VIDSTE DU DET? Zeteks frøen (Atelopus zeteki) vinker med sine lemmer for at tiltrække eventuelle mager og advare rivaler En kuna-kvinde iført en mola, en bluse i stærke farver med flere lag mønstre, holder et kæledyr, en egernabe, i favnen Colombia, hvor de jager, sejler i udhuggede kanoer og dyrker deres egen føde. Nar en mand blandt kuna-indianerne gifter sig, flytter han til sin kones familie og arbejder for den. Hvis hans kone paettidspunktføderendatter,kanhan, sammen med sin familie, flytte væk fra svigerforældreneforatfindeetstedhvordekanboforsigselv. Der er cirka 300 menigheder af Jehovas Vidner i Panama. Foruden spansk holdes møderne ogsap a engelsk, gujarati, kinesisk, kreol-haitiansk, kuna, ngabere og panamansk tegnsprog. KORTE FAKTA Indbyggertal: Hovedstad: Panama City Sprog: Spansk Styreform: Demokratisk retsstat Klima: Tropisk Geografi: Kølige skovomrader i bjergene, savanner og fugtige regnskove. Ud for begge kyster ligger mere end øer Side 12 og 13: Panamakanalen: Alvaro Leiva/age fotostock; kuna-kvinde: Wolfgang Kaehler/SuperStock; frø: med tilladelse af Brian Gratwicke; b ad: Michel Renaudeau/age fotostock V agn op! Juni

14 GLIMT FRA GAMMEL TID RETSKRAVET INTERFOTO/Alamy Et ultimatum GUDSTODBAG? Hvis I ikke gør dette,... vil jeg med Guds hjælp trænge ind pajermedmagtogp aenhverm adeførekrigmod jer fra alle sider og tvinge jer ind under aget og til at være lydige mod kirken og Hans Majestæt; og jeg vil tage jeres hustruer og børn og gøre dem til slaver,... og jeg vil tage jeres ejendom og tilføje jer al den skade jeg kan.... Og de dødsfald og den skade der kommer deraf, vil være jeres egen skyld og hverken Hans Majestæts eller vores. KORTE FAKTA ( Retskravet var et ultimatum som conquistadorerne overbragte da de ankom til Amerika i det 16. arhundrede. ( Der blev stillet krav til de indfødte om at anerkende den katolske kirkes myndighed. ( Ultimatummet blev læst højt paspanskellerlatinsomde lokale ikke forstod. ( Det var en af de mest chokerende bekendtgørelser i Amerikas historie. A F ALLE officielle bekendtgørelser ma denne være en af de mest urimelige. Bekendtgørelsen var en del af den erklæring der bar det spanske navn el Requerimiento (retskravet). Det var en bekendtgørelse som conquistadorerne i nogle artier i det 16. arhundrede skulle læse højt nar de gik ilandp a det amerikanske kontinent for at erobre landomrader. Hvad var baggrunden for at conquistadorerne fremsagde denne bekendtgørelse for indianerne? Tvangsomvendelse til katolicismen Kort efter at Columbus ankom til Amerika i 1492, gjorde Spanien og Portugal hver især krav paathaveenerettilde nye lande. Begge nationer ansapavenforatværekristi stedfortræder pajorden,s adebadhamomatbilægge deres strid. Under pavens ledelse fordelte kirken de nyopdagede lande mellem Spanien og Portugal pa den betingelse at disse lande ville sende missionærer for at omvende de indfødte. Efterhanden som erobringen skred frem, søgte det spanske kongedømme at legitimere conquistadorernes handlinger. Spanierne hævdede at eftersom paven handlede pa Guds vegne da han uddelte landomrader til dem, kunne conquistadorerne frit rade over indianerne og deres ejendele og begrænse deres frihed.

15 Vold kunne undskyldes i en retfærdig sags tjeneste, sadan argumenterede man i hvert fald. Spanien var derfor nødt til at opdigte nogle gyldige grunde. Francis Sullivan, jesuit og professor i teologi Pave Alexander VI: The Art Gallery Collection/Alamy; indianere: SuperStock Spanierne affattede et dokument der skulle informere de lokale om pavens beslutning. Der blev stillet krav til indianerneomatladesigkristneogbliveunders atter under den spanskekonge.hvisdegjordemodstand,føltespanierne sig i deres gode ret til i Guds navn at føre en retfærdig krig mod de indfødte. Uretfærdig, ugudelig, skandaløs Den spanske krone sørgede for at retskravet blev oplæst for at dulme dens samvittighed og retfærdiggøre koloniseringen. Conquistadorerne læste ofte erklæringen højt om bord pa skibet inden de drog pa plyndringstogt, eller oplæste det pa land for indbyggere der ikke forstod de europæiske sprog. Nogle gange blev dokumentet ogsalæsthøjtfordetomme hytter, som de skrækslagne indianere havde forladt. Denne tvangsomvendelse som man søgte at gennemføre, resulterede i massakrer. I 1550 blev cirka araukanere nedslagtet i et slag i Chile. Hvad angik de overlevende skrev conquistador Pedro de Valdivia til kongen: To hundrede fik deres hænder og næse skaret af fordi de var trodsige. Jeg havde jo sendt budbringere til dem mange gange og overbragt dem befalingerne [retskravet] som Deres Majestæt har pabudt. Oplæsningen af retskravet lindrede maske de invaderende styrkers samvittighed, men det skabte ikke meget respekt for spaniernes religion. I det 16. arhundrede var missionæren og munken Bartolom edelascasasøjenvidnetil hvordan retskravet virkede. Han skrev: Hvor var denne befaling dog uretfærdig, ugudelig, skandaløs, ufornuftig og grotesk! Og jeg vil slet ikke nævne skændslen den bragte over den kristne tro. Historieskriveren Gonzalo Fern andez de Oviedo begræd at de grusomheder der blev begaet mod indianerne pa det amerikanske kontinent, gav dem et meget darligt førstehandsindtryk af kristendommen. Bærer Gud skylden for de grusomheder som politiske og gejstlige magthavere begik, og som de hævdede han stod bag? Bibelen siger: Det være fjernt fra den sande Gud at handle ondt, og fra den Almægtige at handle uret! Job 34:10. Ifølge nogle kilder blev retskravet afskaffet i TIDSLINJE OVER BEGIVENHEDERNE 1492 ) Columbus ankommer til Den Nye Verden Cirka 1493 ) Pave Alexander VI giver det spanske og portugisiske monarki ret til at herske over de landedehargjortkrav paidennyeverden 1513 ) Retskravet træder i kraft 1550 ) Omkring araukanere bliver dræbt i Chile 1573 ) Den spanske krone afskaffer officielt retskravet V agn op! Juni

16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Pukkelhvalens luffe E NFULDVOKSENpukkelhvaler større og tungere end en bus. Men alligevel er dette enorme pattedyr utrolig smidigt nar det dykker og drejer. Hvordan kan pukkelhvalen være saadræt? Dethartildelsatgøremedde buler der er padensluffer. Tænk over dette: De fleste hvalers luffer har glatte forkanter. Men det gælder ikke pukkelhvalen. Som noget helt særligt har den store buler (kaldet knuder) pa luffernes forkant. Nar pukkelhvalen svømmer, passerer vand hen over bulerne, og der dannes en masse hvirvler. De knudelignende udvækster bevirker at hvalen far en større opdrift, og den kan derfor dreje sine luffer i en høj indfaldsvinkel uden at standse. Nar lufferne har en høj indfaldsvinkel, mindsker bulerne ogsa modstanden og det er en vigtig fordel for pukkelhvalen eftersom hver af dens luffer er cirka en tredjedel salangesom kroppen. Forskere anvender dette princip til at fremstille mere effektive skibsror, vandturbiner, vindmøllevinger og helikopter-rotorblade. Hvad mener du? Er pukkelhvalens luffe et resultat af en evolution, eller star der en designer bag? s n o Gratis downloads af dette blad og tidligere numre p Bibelen findes online p aomkring50sprog Gaindp a eller scan koden g13 06-D

!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes

!#2. Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 APRIL 2013 Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER HVAD KAN JEG GØRE HVIS JEG BLIVER

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? 15. MARTS 2013 34567 29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, 32 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, 60 13.-19. maj Vi har lært Gud

Læs mere

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 15.JULI2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 16.-22. SEPTEMBER Der sørges

Læs mere

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

ALFA-HAN eller TØFFELHELT

ALFA-HAN eller TØFFELHELT Kåre Fog: ALFA-HAN eller TØFFELHELT Uddrag af e-bog 169 KAPITELOVERSIGT Kapitel 1. Den flinke fyrs problemer Kapitel 2. Mændenes nye udfordringer Kapitel 3. Scoretrænernes baggrund Kapitel 4. Opdragelsens

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne Forord Duncan Heaster Det er på tide at vi konfronterer alkohol i vores samfund. Omkring 14 millioner amerikanere har alkoholproblemer (1); 43% af alle

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere