Modul 1: Anatomi og fysiologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 1: Anatomi og fysiologi"

Transkript

1 Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse

2 Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 4 essayopgaver (nr. 1-4) og 20 alternativopgaver (nr. 1-20). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: Se svar på kladde. Svar kun på det, der spørges om. Pointfordeling: Essayopgaver 20 points, alternativopgaver 20 points. Prøvens varighed: 1½ time. Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 1 af 12

3 Essayopgaver 1. Blod og kredsløb a) Benævn lagene i en arterie på den anførte tegning. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 2 af 12

4 b) Redegør for det parakapillære kredsløb. Det parakapilllære kredsløb er en strømning af væske mellem kapillærerne og vævsvæsken. Dette kredsløbs funktion er at transportere forskellige stoffer (fx ilt og næringsstoffer) fra blodet til cellerne og fra cellerne til blodet (fx kuldioksyd). Det er balancen mellem det hydrostatiske tryk og det kolloidosmotiske tryk i kapillærerne, der styrer vandringen af væske og små molekyler gennem kapillærvæggen. De to tryk virker samtidigt og er modsat rettede. I den arterielle ende af kapillæret er det hydrostatiske tryk højere end det kolloidosmotiske tryk, hvorved der presses væske ud gennem kapillærvæggen. Store proteiner kan ikke passere kapillærvæggen, hvorfor det kolloidosmotiske tryk er konstant i hele kapillærets længde. I den venøse ende er det hydrostatiske tryk faldet så meget, at det er mindre end det kolloidosmotiske tryk, hvilket medfører, at der suges vævsvæske tilbage gennem kapillærvæggen. Der transporteres hos en voksen person ca. 1-2 liter væske per minut ud af og ind i kapillærerne på denne måde. c) Beskriv begrebet hæmostase. Hæmostase har til formål at standse blødning og består grundlæggende af 2 processer: Karkontraktion og prop-/trombedannelse. Karkontraktion sker ved, at ringmusklerne i blodkarrenes vægge trækker sig sammen. Herved bliver blodkarrenes diameter mindre, og der løber mindre blod ud. Karkontraktionen kan fremkaldes ved mekanisk påvirkning og vedligeholdes af stoffer, der frigøres dels fra beskadigede celler i det omgivende væv og dels fra trombocytter (blodplader). En trombe (prop) kan dannes på to måder: Dels ved at trombocytterne aggregerer, hvilket vil sige, at de klæber sammen til en trombocytprop. Dels kan der dannes et koagel, en prop af trombocytter og erythrocytter, der er klistret sammen af fibrin. Fibrintrådene er stærkt klæbrige og klistrer fast på væggen i det beskadigede kar og danner et net, hvor der hænger trombocytter og erythrocytter fast. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 3 af 12

5 2. Nervesystemet a) Synapser i det sympatiske nervesystem adrenerge synapser. Anfør i skemaet, for hver af de anførte receptorer i de nævnte organer, hvilken eller hvilke effekter aktivering medfører. Receptor Organ Aktivering medfører Alfa Glatte muskler i arterioler Karkontraktion Beta 1 Beta 2 Hjertet Glatte muskler i skeletmusklers arterioler - Øget kontraktionsstyrke - Øget hjertefrekvens/puls, - Øget følsomhed for påvirkninger, - Øget ledningshastighed i hjertets ledningssystem Afslapning og dermed karudvidelse Beta 2 Glatte muskler i bronchier Afslapning og dermed udvidelse af bronchier Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 4 af 12

6 b) Benævn de anførte strukturer på figuren af hjernen, set fra venstre side. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 5 af 12

7 c) Redegør for autoregulationen af hjernens blodforsyning. Autoregulationen skal sikre, at blodgennemstrømningen i hjernen er konstant. Musklerne i væggene på hjernens arterioler (små arterier) reagerer på blodtrykket. Når blodtrykket er højt, kontraheres arteriolerne. Herved sikres, at blodgennemstrømningen ikke bliver for stor. Når blodtrykket er lavt, dilateres arteriolerne, således at blodgennemstrømning og ilttilførsel opretholdes. Autoregulationen fungerer kun inden for visse grænser. Hvis blodtrykket er meget højt, stiger blodgennemstrømningen. Hvis blodtrykket er meget lavt, falder blodgennemstrømningen, og hjernen får for lidt ilt. d) Angiv mindst 3 neurotransmittere i centralnervesystemet. Acetylkolin Noradrenalin Serotonin Dopamin GABA (gamma-amino-butyric-acid) Glutamat Glycin Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 6 af 12

8 3. Nyrerne a) Hvad er urinclearance, og hvorledes beregnes den? Clearance er nyrernes evne til at rense blodet. Clearance beregnes og angives som milliliter plasma, der kan renses fuldstændigt for et stof per minut. Clearance = Mængde stof udskilt i urinen per minut Stoffets koncentration i plasma b) Anfør de hormoner, der medvirker til at regulere nyrens udskillelse af salt (Na+) og vand samt angiv kort deres effekter. Antidiuretisk hormon (ADH) øger transporten af vand fra distale tubuli og samlerør til blodet. Aldosteron stimulerer i distale tubuli og samlerør de pumper, der reabsorberer Na +. c) Beskriv kort Na+ og Cl-reabsorptionen i nyren. Na + reabsorberes ved hjælp af en specifik pumpe. Dette sker forskellige steder i nefronet. Den største del reabsorberes i proksimale tubulus, en mindre del i Henles slynge og den mindste del i distale tubuli og samlerør. Klorid-ionen følger med Na +, fordi den er negativ og derfor tiltrækkes af den positive Na +. Der er ingen pumper til reabsorptionen af Cl -. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 7 af 12

9 d) Angiv navnene på de markerede strukturer på nedenstående tegning af nefron og kar. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 8 af 12

10 4. Hormoner a) Angiv, hvor kortisol produceres, og beskriv kort kortisols virkning. Kortisol produceres i binyrebarken. Kortisol fremmer nedbrydningen af vævsproteiner til aminosyrer, som i leveren kan blive omdannet til glukose og glykogen. nedsætter anvendelse af glucose som energikilde i mange væv. fremmer nedbrydningen af triglycerider til fedtsyrer og glycerol. øger anvendelse af fedtsyrer som energikilde i de fleste væv. hæmmer betændelsesreaktionen. hæmmer optagelsen af calcium og fosfat fra tarmen. b) Afkryds i nedenstående tabel de korrekte sammenhænge mellem et hormon og dets produktionssted. Binyrebarken Pancreas Hypofysen Ovarium Hypothalamus Aldosteron X Glucagon X Østradiol X TRH (thyrotropin releasing hormone) X Prolaktin X Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 9 af 12

11 c) Afkryds i nedenstående tabel de korrekte sammenhænge mellem et hormon og dets virkning Melatonin Fremmer aflejring af calcium og fosfat i knoglerne Regulerer søvn og vågenrytme X Fremmer udvikling af mælkekirtler og mælkedannelse Fremkalder ægløsning Hæmmer ventrikeltømning Calcitonin X Prolaktin X Sekretin X LH (Luteiniserende hormon) X Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 10 af 12

12 d) Angiv navnene på de markerede endokrine kirtler på figuren. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 11 af 12

13 Alternativopgaver modul 1 Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert". Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades. Der gives: 1 point for rigtigt svar 0 point for manglende svar minus 1 point for forkert svar Rigtigt Forkert 1. Osteoklaster opbygger knoglevæv x 2. Diffusion er en aktiv transport x 3. Leveren nedbryder alkohol (etanol) til acetaldehyd (etanal) x 4. Leveren får hele sin blodtilførsel gennem arteria hepatica x 5. Visse tarmbakterier kan producere K-vitamin x 6. Højre lunge har 3 lapper x Truncus pulmonalis (lungepulsåren) fører iltet blod til højre atrium 7. (forkammer) 8. Hjertets inderste lag benævnes endocardiet x x 9. Ved hyperventilation stiger blodets indhold af CO 2 x 10. Plasmaceller udvikles fra B-lymfocytter x 11. Trombocytter dannes fra makrofager x 12. Angiotensin II er kardilaterende (karudvidende) x 13. En rørknogles længdevækst foregår fra epifyseskiven x 14. Intrinsic factor er nødvendigt for at optage D-vitamin x 15. Hjernen får hele sin blodforsyning fra carotis interna arterierne x 16. Cerebellum (lillehjernen) indeholder centre for ligevægt x 17. Appendix vermiformis (blindtarmen) er et vedhæng til caecum x Den første del af tyndtarmen benævnes duodenum (tolvfingertarmen) 18. x 19. Fibrin i et koagel opløses af plasmin x 20. Inde i kroppens celler er indholdet af natrium højere end udenfor x Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 12 af 12

14 Lægemiddelkonsulenteksamen 12. juni 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 4 essayopgaver (nr. 1-4) og 20 alternativopgaver (nr. 1-20). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: Se svar på kladde. Svar kun på det, der spørges om. Pointfordeling: Essayopgaver 20 points, alternativopgaver 20 points. Prøvens varighed: 1½ time. Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 1 af 12

15 Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 4 essayopgaver (nr. 1-4) og 20 alternativopgaver (nr. 1-20). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: Se svar på kladde. Svar kun på det, der spørges om. Pointfordeling: Essayopgaver 20 points, alternativopgaver 20 points. Prøvens varighed: 1½ time. Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 1 af 12

16 Essayopgaver 1. Blod og kredsløb a) Benævn lagene i en arterie på den anførte tegning. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 2 af 12

17 b) Redegør for det parakapillære kredsløb. Det parakapilllære kredsløb er en strømning af væske mellem kapillærerne og vævsvæsken. Dette kredsløbs funktion er at transportere forskellige stoffer (fx ilt og næringsstoffer) fra blodet til cellerne og fra cellerne til blodet (fx kuldioksyd). Det er balancen mellem det hydrostatiske tryk og det kolloidosmotiske tryk i kapillærerne, der styrer vandringen af væske og små molekyler gennem kapillærvæggen. De to tryk virker samtidigt og er modsat rettede. I den arterielle ende af kapillæret er det hydrostatiske tryk højere end det kolloidosmotiske tryk, hvorved der presses væske ud gennem kapillærvæggen. Store proteiner kan ikke passere kapillærvæggen, hvorfor det kolloidosmotiske tryk er konstant i hele kapillærets længde. I den venøse ende er det hydrostatiske tryk faldet så meget, at det er mindre end det kolloidosmotiske tryk, hvilket medfører, at der suges vævsvæske tilbage gennem kapillærvæggen. Der transporteres hos en voksen person ca. 1-2 liter væske per minut ud af og ind i kapillærerne på denne måde. c) Beskriv begrebet hæmostase. Hæmostase har til formål at standse blødning og består grundlæggende af 2 processer: Karkontraktion og prop-/trombedannelse. Karkontraktion sker ved, at ringmusklerne i blodkarrenes vægge trækker sig sammen. Herved bliver blodkarrenes diameter mindre, og der løber mindre blod ud. Karkontraktionen kan fremkaldes ved mekanisk påvirkning og vedligeholdes af stoffer, der frigøres dels fra beskadigede celler i det omgivende væv og dels fra trombocytter (blodplader). En trombe (prop) kan dannes på to måder: Dels ved at trombocytterne aggregerer, hvilket vil sige, at de klæber sammen til en trombocytprop. Dels kan der dannes et koagel, en prop af trombocytter og erythrocytter, der er klistret sammen af fibrin. Fibrintrådene er stærkt klæbrige og klistrer fast på væggen i det beskadigede kar og danner et net, hvor der hænger trombocytter og erythrocytter fast. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 3 af 12

18 2. Nervesystemet a) Synapser i det sympatiske nervesystem adrenerge synapser. Anfør i skemaet, for hver af de anførte receptorer i de nævnte organer, hvilken eller hvilke effekter aktivering medfører. Receptor Organ Aktivering medfører Alfa Glatte muskler i arterioler Karkontraktion Beta 1 Beta 2 Hjertet Glatte muskler i skeletmusklers arterioler - Øget kontraktionsstyrke - Øget hjertefrekvens/puls, - Øget følsomhed for påvirkninger, - Øget ledningshastighed i hjertets ledningssystem Afslapning og dermed karudvidelse Beta 2 Glatte muskler i bronchier Afslapning og dermed udvidelse af bronchier Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 4 af 12

19 b) Benævn de anførte strukturer på figuren af hjernen, set fra venstre side. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 5 af 12

20 c) Redegør for autoregulationen af hjernens blodforsyning. Autoregulationen skal sikre, at blodgennemstrømningen i hjernen er konstant. Musklerne i væggene på hjernens arterioler (små arterier) reagerer på blodtrykket. Når blodtrykket er højt, kontraheres arteriolerne. Herved sikres, at blodgennemstrømningen ikke bliver for stor. Når blodtrykket er lavt, dilateres arteriolerne, således at blodgennemstrømning og ilttilførsel opretholdes. Autoregulationen fungerer kun inden for visse grænser. Hvis blodtrykket er meget højt, stiger blodgennemstrømningen. Hvis blodtrykket er meget lavt, falder blodgennemstrømningen, og hjernen får for lidt ilt. d) Angiv mindst 3 neurotransmittere i centralnervesystemet. Acetylkolin Noradrenalin Serotonin Dopamin GABA (gamma-amino-butyric-acid) Glutamat Glycin Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 6 af 12

21 3. Nyrerne a) Hvad er urinclearance, og hvorledes beregnes den? Clearance er nyrernes evne til at rense blodet. Clearance beregnes og angives som milliliter plasma, der kan renses fuldstændigt for et stof per minut. Clearance = Mængde stof udskilt i urinen per minut Stoffets koncentration i plasma b) Anfør de hormoner, der medvirker til at regulere nyrens udskillelse af salt (Na+) og vand samt angiv kort deres effekter. Antidiuretisk hormon (ADH) øger transporten af vand fra distale tubuli og samlerør til blodet. Aldosteron stimulerer i distale tubuli og samlerør de pumper, der reabsorberer Na +. c) Beskriv kort Na+ og Cl-reabsorptionen i nyren. Na + reabsorberes ved hjælp af en specifik pumpe. Dette sker forskellige steder i nefronet. Den største del reabsorberes i proksimale tubulus, en mindre del i Henles slynge og den mindste del i distale tubuli og samlerør. Klorid-ionen følger med Na +, fordi den er negativ og derfor tiltrækkes af den positive Na +. Der er ingen pumper til reabsorptionen af Cl -. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 7 af 12

22 d) Angiv navnene på de markerede strukturer på nedenstående tegning af nefron og kar. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 8 af 12

23 4. Hormoner a) Angiv, hvor kortisol produceres, og beskriv kort kortisols virkning. Kortisol produceres i binyrebarken. Kortisol fremmer nedbrydningen af vævsproteiner til aminosyrer, som i leveren kan blive omdannet til glukose og glykogen. nedsætter anvendelse af glucose som energikilde i mange væv. fremmer nedbrydningen af triglycerider til fedtsyrer og glycerol. øger anvendelse af fedtsyrer som energikilde i de fleste væv. hæmmer betændelsesreaktionen. hæmmer optagelsen af calcium og fosfat fra tarmen. b) Afkryds i nedenstående tabel de korrekte sammenhænge mellem et hormon og dets produktionssted. Binyrebarken Pancreas Hypofysen Ovarium Hypothalamus Aldosteron X Glucagon X Østradiol X TRH (thyrotropin releasing hormone) X Prolaktin X Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 9 af 12

24 c) Afkryds i nedenstående tabel de korrekte sammenhænge mellem et hormon og dets virkning Melatonin Fremmer aflejring af calcium og fosfat i knoglerne Regulerer søvn og vågenrytme X Fremmer udvikling af mælkekirtler og mælkedannelse Fremkalder ægløsning Hæmmer ventrikeltømning Calcitonin X Prolaktin X Sekretin X LH (Luteiniserende hormon) X Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 10 af 12

25 d) Angiv navnene på de markerede endokrine kirtler på figuren. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 11 af 12

26 Alternativopgaver modul 1 Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert". Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades. Der gives: 1 point for rigtigt svar 0 point for manglende svar minus 1 point for forkert svar Rigtigt Forkert 1. Osteoklaster opbygger knoglevæv x 2. Diffusion er en aktiv transport x 3. Leveren nedbryder alkohol (etanol) til acetaldehyd (etanal) x 4. Leveren får hele sin blodtilførsel gennem arteria hepatica x 5. Visse tarmbakterier kan producere K-vitamin x 6. Højre lunge har 3 lapper x Truncus pulmonalis (lungepulsåren) fører iltet blod til højre atrium 7. (forkammer) 8. Hjertets inderste lag benævnes endocardiet x x 9. Ved hyperventilation stiger blodets indhold af CO 2 x 10. Plasmaceller udvikles fra B-lymfocytter x 11. Trombocytter dannes fra makrofager x 12. Angiotensin II er kardilaterende (karudvidende) x 13. En rørknogles længdevækst foregår fra epifyseskiven x 14. Intrinsic factor er nødvendigt for at optage D-vitamin x 15. Hjernen får hele sin blodforsyning fra carotis interna arterierne x 16. Cerebellum (lillehjernen) indeholder centre for ligevægt x 17. Appendix vermiformis (blindtarmen) er et vedhæng til caecum x Den første del af tyndtarmen benævnes duodenum (tolvfingertarmen) 18. x 19. Fibrin i et koagel opløses af plasmin x 20. Inde i kroppens celler er indholdet af natrium højere end udenfor x Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 12 af 12

27 Essayopgaver 1. Endokrinologi a) Anfør hvilke hormoner, der deltager i reguleringen af blodglukose (blodsukker), samt i hvilke endokrine organer disse hormoner dannes. Anfør desuden de pågældende hormoners virkning på glukoseomsætningen. Insulin: dannes i betacellerne i pancreas (bugspytkirtlen). Fremmer cellernes optagelse af glukose, der dels bliver deponeret som glykogen, og dels anvendes til cellernes arbejde. Glukagon: dannes i alfa-cellerne i pancreas. Fremmer nedbrydningen af leverens glykogendepoter til glukose. Hvis glykogendepoterne er opbrugt, fremmer glukagon leverens omdannelse af aminosyrer til glukose. Adrenalin: dannes i binyremarven. Nedbryder glykogendepoterne i muskel- og leverceller til glukose. Kortisol: dannes i binyrebarken. Nedsætter forbrændingen af glukose. Fremmer omdannelse af glycerol til glukose. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 2 af 12

28 b) Anfør, hvilke hormoner, der udskilles fra hypofyse-baglappen og redegør for deres virkninger. Fra hypofysebaglappen udskilles Anti-Diuretisk Hormon (ADH/vasopressin) og Oxytocin (ve-stimulerende hormon). Anti-Diuretisk Hormon /vasopressin kontraherer arterioler og medfører tilbageholdelse af vand i kroppen ved at øge gennemtrængeligheden for vand i nyrernes distale tubuli og samlerør. Oxytocin fremkalder veer ved at kontrahere den glatte muskulatur i uterus (livmoderen) og er ansvarlig for efterveer samt presser mælken ud af mammae (brysterne) ved at kontrahere glatte muskler omkring mælkekirtlerne. c) Anfør, hvor hormonet aldosteron dannes og beskriv dets virkninger. Aldosteron dannes i binyrebarken. Aldosteron fremmer i nyrerne re-absorptionen af natrium og udskillelsen af kalium og brint-ioner. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 3 af 12

29 d) Angiv mindst 3 virkninger af adrenalin. Adrenalin har følgende virkninger: Øger hjertets kontraktionsstyrke og frekvens Udvider koronararterier Kontraherer kar i fordøjelsesorganer og hud Afslapper glatte muskulatur i bronchier Nedsætter udskillelse af sekreter Hæmmer fordøjelsen Fremmer nedbrydning af glykogen- og fedtdepoter Hæver stofskiftet Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 4 af 12

30 2. Hjertet a) Beskriv impulsudbredelsen i det normale hjerte Impulserne dannes i sinusknuden i højre atrium. Herfra ledes impulsen gennem muskelcellerne i atrierne til atrioventrikulærknuden og det His ske bundt og derefter ud i ventriklerne gennem Purkinjefibrene. b) Definer hjertets minutvolumen og anfør hvilke faktorer, der bestemmer størrelsen af minutvolumen (angiv gerne formel). Anfør desuden størrelsen af hjertets minutvolumen i hvile hos en rask voksen person. Hjertets minutvolumen er den mængde blod, som pumpes ud i arterierne hvert minut. Minutvolumen er resultat af, hvor mange slag hjertet slår hvert minut (hjertefrekvensen), og hvor meget blod, der pumpes ud ved hvert hjerteslag (slagvolumen). Minutvolumen = hjertefrekvens x slagvolumen. Minutvolumen hos en rask voksen person er ca. 5 liter/minut i hvile. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 5 af 12

31 c) Angiv navnene på de markerede strukturer på nedenstående tegning af det gennemskårede hjerte, set forfra. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 6 af 12

32 3. Fordøjelsen a) Angiv navnene på de markerede organer på figuren af fordøjelseskanalen. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 7 af 12

33 b) Angiv indholdet i bugspyt (pancreassekret) og redegør for dets funktioner. Bugspyt (pancreassekret) indeholder vand og Bicarbonat, der neutraliserer chymus, det sure maveindhold, når det tømmes ud i duodenum fra ventriklen. Uden denne neutralisering ville slimhinden i duodenum let blive ødelagt af ætsning. Amylase, der nedbryder stivelse til maltose. Trypsinogen, der i duodenum omdannes til trypsin, som nedbryder polypeptider til peptider. Lipase, der nedbryder triglycerider til monoglycerider, glycerol og fedtsyrer. c) Redegør for den normale bakterieflora i tarmen, herunder dannelse, placering og funktion. I fostertilstanden er tarmen helt uden bakterier. Kort tid efter fødselen vil bakterier, især stammende fra moderen, sprede sig ned gennem fordøjelseskanalen. I ventriklen og øverste del af tyndtarmen bliver de fleste bakterier slået ihjel, men nogle overlever og etablerer sig i nederste del af tyndtarmen og i colon (tyktarmen). Den normale bakterieflora i tarmen beskytter mod infektioner ved at udkonkurrere sygdomsfremkaldende bakterier. Bakterier i colon nedbryder nogle af de ufordøjelige planterester, hvorved der dannes forskellige luftarter. Tarmbakterier danner desuden K-vitaminer og B-vitaminer. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 8 af 12

34 d) Beskriv kort, hvordan B-12-vitamin optages B-12-vitamin indtages med kosten og bindes i ventriklen til intrinsic factor, der er dannet i ventriklen. B-12-vitamin og intrinsic factor føres samlet til den nederste del af tyndtarmen, hvor intrinsic factor sørger for, at optagelsen af B-12-vitamin kan finde sted. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 9 af 12

35 4. Cellelære a) Angiv navnene på de markerede organeller på figuren af cellen. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 10 af 12

36 b) Hvad forstås ved diffusion og osmose? Diffusion er en passiv transport. Ved diffusion vil et stof bevæge sig fra områder med høj koncentration af stoffet til områder med lav koncentration, uden at transporten kræver energi. Osmose er en passiv transport af vand gennem en semipermeabel membran. Vand bevæger sig til steder, hvor der er højere koncentration af opløste stoffer end der, hvor vandet befinder sig. c) Beskriv Na/K-pumpens funktion Na/K-pumpen flytter natriumioner ud af cellerne og kaliumioner ind i cellerne. Der flyttes 2 K-ioner ind i cellen for hver 3 Na-ioner, som flyttes ud. Processen kræver energi. d) Beskriv lysosomer og deres funktion. Lysosomer er små blærer, der indeholder enzymer. De er dannet ved afsnøring fra Golgi-apparatet og kan ved hjælp af deres indhold af enzymer opløse proteiner og andre organiske stoffer. På denne måde kan bl.a. gamle cellebestanddele nedbrydes. Også mikroorganismer, der er optaget i fagocyterende celler i immunsystemet, kan dræbes på denne måde. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 11 af 12

37 Alternativopgaver modul 1 Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert". Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades. Der gives: 1 point for rigtigt svar 0 point for manglende svar minus 1 point for forkert svar Rigtigt Forkert 1. En erytrocyt cirkulerer i blodbanen ca. 3 år x 2. Den store lymfegang, ductus thoracicus, udmunder i aorta, den store legemspulsåre x 3. Der er undertryk i pleurahulen, som forhindrer lungerne i at klappe sammen x 4. Ved hyperventilation er udskillelsen af CO 2 større end normalt, hvilket gør blodet mere basisk x 5. Stofskiftehormonerne T3, triiodthyronin og T4, thyroxin dannes i glandula thyroidea (skjoldbruskkirtlen) x 6. I en normal voksen nyre produceres ca. ½ liter glomerulusfiltrat i døgnet x 7. Angiotensin II er kardilaterende x 8. Melanocytter er placeret i subcutis x 9. Cerebellum (lillehjernen) indeholder centre for ligevægt x Pancreas (bugspytkirtlen) indeholder enzymer, der omdanner alkohol 10. x til eddikesyre 11. Hjernen får hele sin blodforsyning fra carotis interna arterierne x 12. Mandens urinrør (urethra) er kortere end kvindens x 13. Testosteron fremkalder sekundære kønskarakterer som kropsbehåring, skægvækst og ændret stemmeleje x 14. Erytropoietin er et hormon, der fremkalder øget produktion af erytrocytter x 15. Systole er betegnelse for myokardiets sammentrækning x 16. Trombocytter dannes fra makrofager x 17. En løsrevet blodprop (trombe) kaldes en embolus x 18. Leveren får hele sin blodforsyning fra arteria hepatica x 19. T-lymfocytter modnes i thymus (brisselen) x 20. Væggen i uterus (livmoderen) består blandt andet af et tykt lag glat muskulatur, myometriet x Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 12 af 12

38 Lægemiddelkonsulenteksamen 15. november 2011 Modul 1: Anatomi, fysiologi og biokemi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 4 essayopgaver (nr. 1-4) og 20 alternativopgaver (nr. 1-20). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: Se svar på kladde. Svar kun på det, der spørges om. Pointfordeling: Essayopgaver 20 points, alternativopgaver 20 points. Prøvens varighed: 1½ time. Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 1 af 11

39 Essayopgaver 1. Huden a) Benævn hudens 3 lag. Epidermis overhud Dermis/corium læderhud Subcutis - underhud b) Beskriv melanocytternes form og beliggenhed samt redegør for deres funktion. Melanocytterne er beliggende i overhudens (epidermis) vækstlag (stratum basale). De har lange udløbere, som trænger ind mellem de øvrige celler i og lige over stratum basale. Melanocytterne omdanner aminosyren tyrosin til et mørkt farvestof, melanin. Melanin afgives til de omkringliggende celler. Det er melaninet, der bestemmer hudfarven. Melanin beskytter mod solens ultraviolette stråler. c) Anfør indholdet i sved. Sved indeholder natrium- og klor-ioner, vand, laktat (mælkesyre), carbamid og ammoniak. Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 2 af 11

40 d) Redegør, hvorledes man ved simpel undersøgelse af huden kan vurdere, om en person er dehydreret (mangler væske). Hudens indhold af vand giver - sammen med bindevævets fibre - huden en vis spænding, hudturgor. Hudspændingen aftager ved mangel på væske (dehydrerering). Klemmes huden mellem to fingre, dannes der en fold. Hos velhydrerede personer vil folden svinde straks, når man slipper huden, mens den vil blive stående et stykke tid hos en person, som er dehydreret. Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 3 af 11

41 2. Kønsorganer a) Kvindelige kønsorganer og omkringliggende strukturer. Anfør navnene på de markerede strukturer på tegningen (sagittalsnit gennem nederste del af kvindekrop). Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 4 af 11

42 b) Mandlige kønsorganer og omkringliggende strukturer. Anfør navnene på de markerede strukturer på tegningen (mediansnit gennem nederste del af mandekrop). Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 5 af 11

43 c) Anfør testosterons funktioner. Stimulerer udvikling og vækst af kønsorganer. Fremkalder sekundære kønskarakterer så som kropsbehåring, skægvækst og ændret stemmeleje. Stimulerer vækst af knogler og muskler. Påvirker den seksuelle adfærd og stimulerer kønsdriften, libido. Stimulerer sædcelledannelsen. d) Hvilket hormon regulerer mælkekirtlernes dannelse af mælk, og hvor produceres dette hormon? Prolaktin, der dannes i hypofysens forlap. Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 6 af 11

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

Hvad indeholder røgen?

Hvad indeholder røgen? 6. Ved rygning sker der en ufuldstændig forbrænding af tobakken, hvor der dannes en blanding af over 4.000 forskellige stoffer, der både omfatter partikler og luftarter. Disse stoffer er fra mange forskellige

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Lektion 1 Introduktion til faget:

Lektion 1 Introduktion til faget: Lektion 1 Introduktion til faget: Begreber Opløsningsevne den mindste afstand, hvor man kan skelne to punkter fra hinanden (øje 0.2 mm, LM 0.2 µm, EM 0.2 nm). Forstørrelse forholdet mellem billedstørrelse

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Idræt og træning. Tr æ n i n g

Idræt og træning. Tr æ n i n g Idræt og træning Tr æ n i n g Idræt!......................................................... 2 Tilfredsstillelse af sociale behov........................................ 2 Klubben som samlingssted...........................................

Læs mere

Fysisk træning. Tr æ n i n g

Fysisk træning. Tr æ n i n g Fysisk træning Tr æ n i n g hvad påvirker en idrætspræstation?....................... 2 Fysisk træning.............................................. 4 Hvad indgår i fysisk træning?........................................

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Kort og godt om Biopati og Naturopati

Kort og godt om Biopati og Naturopati Kort og godt om Biopati og Naturopati Praktiserende Zn Biopater og Naturopather ibm Fe Biotin Jod Mg Ca Ω3 Se A B1 C Foreningen af Praktiserende Biopater og Naturopather ibm optager studerende og uddannede

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

50+ og homøopati. Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst

50+ og homøopati. Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 50+ og homøopati Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Med stigende alder optræder der oftere forskellige ubalancer som søvnbesvær, ledproblemer, fordøjelsesvanskeligheder,

Læs mere

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014 Laboratoriekursus for selvstuderende Biologi C-niveau marts 2014 Kære selvstuderende Dette hæfte indeholder øvelsesvejledninger til laboratoriekursus i biologi C-niveau. Kurset afholdes på Københavns VUC,

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Mentale arbejdsbelastninger

Mentale arbejdsbelastninger KAPITEL 2 Roald A. Bjørklund 32 Begrebet mentale arbejdsbelastninger I dette kapitel stilles følgende hovedspørgsmål: Hvad er mental arbejdsbelastning? Hvordan måles mentale arbejdsbelastninger? Hvad er

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

NOTER TIL HOLDTIMERNE I MAKROSKOPISK ANATOMI PÅ 1. SEMESTER. Anatomisk Institut, Århus Universitet

NOTER TIL HOLDTIMERNE I MAKROSKOPISK ANATOMI PÅ 1. SEMESTER. Anatomisk Institut, Århus Universitet NOTER TIL HOLDTIMERNE I MAKROSKOPISK ANATOMI PÅ 1. SEMESTER Anatomisk Institut, Århus Universitet Holdtime 1, Introduktion Holdtime 4, Introduktion til led- og muskellære Holdtime 5, Introduktion til hjerte

Læs mere