Kvæg nr FarmTest. Klovbehandlingsbokse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvæg nr. 56 2008. FarmTest. Klovbehandlingsbokse"

Transkript

1 Kvæg nr FarmTest Klovbehandlingsbokse

2 Klovbehandlingsbokse

3 Klovbehandlingsbokse Af Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg

4 Titel: Klovbehandlingsbokse Forfatter: Konsulent Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landsbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Review: Landskonsulent Kjeld Vodder Nielsen, AgroTech Layout: Lone E. Haargaard, AgroTech Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning Udgave: 1. udgave 2008 Oplag: 40 stk. Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax ISSN

5 Forord Med højtydende køer er det vigtigt, at sundhedstilstanden i besætningen jævnligt tjekkes, både hvad angår klove og øvrige fysiologiske forhold. Denne FarmTest Farmtest Kvæg nr : Klovbehandlingsbokse er udarbejdet for at indsamle landmænds erfaringer med brugen af de forskellige klovbeskærings- og klovplejebokse samt vurdere boksenes opbygning og placering. FarmTesten er udarbejdet på baggrund af informationer fra de firmaer der forhandler klovbeskærings- og klovplejebokse. Firmaerne har stillet referencelister til rådighed over landmænd, der har købt de pågældende bokse. Landmændene er besøgt, og har bidraget med oplysninger om deres erfaringer med klovbehandlingsbokse. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg vil gerne takke forhandlerne for deres bidrag til undersøgelsen, og en tak til landmændene for den tid og interesse de har bidraget med. Uden jeres hjælp kunne denne FarmTest ikke være gennemført. Forhandlere i denne undersøgelse: Klovplejeboksen Schippers WOPA Søndergaard Maskinteknik, Brovst KVK Hydra Klov Meinard van Soonsbeek JP Service-tec Denne rapport kan endvidere ses på Her er alle grafer og billeder i farver. FarmTesten er støttet af EU s landdistriktsprogram. Susanne Clausen Landscentret, Dansk Kvæg Skejby, juni

6 Indholdsfortegnelse Forord Sammendrag og konklusioner Overvejelser og anbefalinger før køb af klovbehandlingsboks Baggrund og formål FarmTestens gennemførelse Resultater Investeringens nødvendighed Brugen af klovbehandlingsboksen Betjening af klovbehandlingsboksen Behandlinger Boksens placering Forbedringsmuligheder Den fremtidige klovbehandlingsboks Beskrivelse af klovbehandlingsboksene Dyrenes reaktion Konsulentbeskrivelse og konklusion Diskussion Litteraturliste Firmakommentarer Bilag

7 1. Sammendrag og konklusioner Farmtesten omhandler landmandens brug af klovbeskæringsbokse og klovplejebokse. Boksene er generelt omtalt klovbehandlingsbokse. Undersøgelsen bygger på besøg på 15 ejendomme fordelt på 7 forskellige forhandlere af klovbeskærings- og klovplejebokse. Landmændene var enige om, at investeringen i klovbehandlingsboksen gav dem tryghed, fordi de kunne gøre noget ved den syge klov her og nu. Klovsmerter skal fjernes så snart de observeres. 90 % af landmændene ville købe de samme bokse igen, men ville være opmærksomme på muligheden for tilkøb af udstyr til fiksering af bagbenene. De almindeligste klovbehandlinger var forbindinger ved Digital Dermatitis samt friskæring og påsætning af sko, til aflastning af klove med trykningsskader. Det egentlig klovbeskæringsarbejde overlod hovedparten af landmændene til den professionelle klovbeskærer. At udføre klovbeskæring af hele besætningen var en større opgave end de fleste kunne klare samtidig med alle de øvrige gøremål på bedriften. Det ville kræve, at der er medhjælpere til rådighed til håndtering af køerne, så klovbeskærerarbejdet kunne foregå uden afbrydelser. Indkøringen af boksene var foregået uden problemer. De få problemer, der havde været, var løst af forhandleren. Generelt var der tilfredshed med servicen fra forhandlerne. Klovbehandlingsboksene kunne deles op i to hovedtyper: Type: Klovbeskæringsboks Professionel type Landmandstype Brugsegenskaber Meget arbejdsmiljøvenlig type hvor de tunge funktioner er automatiseret. Arbejdsmiljøvenlig type hvor nogle af de tunge funktioner er automatiseret. Prisniveau nye Kr Kr

8 Type: Klovplejeboks Brugsegenskaber Prisniveau nye Svære type Lette type Mindre arbejdsmiljøvenlig. Bagbenene er fikseret men ikke understøttet. Simpel fiksering af benene. Kræver nogen rutine. Kr Kr. ca En af landmændene udførte selv den rutinemæssige klovbeskæring. Landmanden havde investeret i en klovbeskæringsboks, der havde automatiseret mange af arbejdsfunktionerne i forbindelse med opspænding af ben- og bugsele samt placering af boksen i en passende arbejdshøjde. Investeringen var væsentligt større end klovplejeboksene, men med boksens kraftige konstruktion forventede landmanden en lang holdbarhed og en mere arbejdsvenlig boks. De fleste landmænd mente at omkostningerne til klovbeskæring var uændret. Mange mente til gengæld, at investeringen gav en økonomisk forbedring. En hurtig behandling af koen betød, at den holdt sig gående og ikke nåede det stadium, hvor smerten holdt den fra foderbordet. Figur 1.1. Lidt over halvdelen af landmændene mente de fik en forbedret klovsundhedsstatus. De landmænd der mente, at der var sket en forbedring af dyrenes sundhedsstatus, begrundede det med følgende: Ingen sygdomsforløb pga. hurtig behandling Behandlede køer var hurtigt på benene igen Trykninger behandlet i tide gav ingen efterbehandling Boksen gav mulighed for en manuel og mere effektiv behandling af Digital Dermatitis. 6

9 1.1 Overvejelser og anbefalinger før køb af klovbehandlingsboks Kend dine egne begrænsninger Inden du køber en klovbehandlingsboks skal du gøre dig klart hvad du vil: Hvor meget tid er der til rådighed til klovbehandling? (vær realistisk i prioriteringen) Skal det være en stationær eller en mobil klovbehandlingsboks? Hvor mange behandlinger forventes udført om ugen? Hvilke kurser er relevante? (spørg din klovbeskærer) Vurder hvor boksen kan placeres (forventes ugentlige behandlinger, skal boksen ikke transporteres for langt). Overvej sikkerheden. Hvilken type værktøj skal bruges, og hvilke krav skal stilles til fiksering af benene (drøft det med din klovbeskærer). Økonomien ved investeringen, er det at holde køerne smertefrit gående eller er det at der skal spares på udgiften til klovbeskæreren? Sørg for uddannelse af dine medarbejdere, hvis de skal udføre klovbehandling. Overvej en permanent strømforsyning der hvor klovbehandlingen foregår (batteridrevet værktøj kan løbe tør for strøm, og arbejdet kan ikke gøres færdigt). Figur 1.2. En klovbehandlingsboks placeret i separationsafsnittet gør det overskueligt at igangsætte en behandling rettidigt. 7

10 Råd fra landmændene: Hold øje med de sidste køer på opsamlingspladsen eller dem med færre malkninger i AMS en. Sorter dem fra til et servicetjek af klovene. Råd fra klovbeskærere: To klovbeskærere blev interviewet i forbindelse med testen, Jysk Klovbeskæring v/karsten Jul Nielsen og klovbeskærer Knud Iversen. Deres råd til landmanden, der vil klovbehandle: Køb værktøj der ikke tager for hårdt fat. Det er bedre, at der slibes end høvles. Behandling (sko og forbinding) skal foretages på rene klove. Sørg for uddannelse. Ben der beskæres med vinkelsliber skal kunne fikseres og understøttes. Der skal være godt lys. Tænk på koen den skal holdes smertefri. Figur 1.3. Rengøring af klovene i forbindelse med klovbeskæring har givet en bedre klovsundhed udtaler landmand Fritz Nørgaard og klovbeskærer Karsten Jul Nielsen. 8

11 Figur 1.4: Køb skæreværktøj der rasper. Høvlen er for de professionelle, udtaler klovbeskærer Knud Iversen. Råd fra konsulenten: Skal klovbehandlingsarbejdet gøres forsvarligt, skal de rette arbejdsforhold være til stede: God plads omkring klovbehandlingsboksen. Andre køer må ikke genere arbejdet. Hæng en lamineret vejledning med de gængse behandlinger op ved boksen. Pas på ledninger. El-udtag skal placeres over eller på boksen. God logistik der gør det let at drive køerne ind i klovbehandlingsboksen. Ved fiksering i fanggitter bør der være mulighed for frigørelse, hvis noget går galt. Skal investeringen holde i mange år, bør der vælges en boks i kraftig konstruktion. Bilag 1 side 30 beskriver økonomien ved investering i en klovbehandlingsboks. 9

12 2. Baggrund og formål Mange landmænd har i dag investeret i en klovbehandlingsboks. Behovene er meget forskellige, men landmændene ønsker, at klovproblemer gerne skal kunne løses hurtigt. Figur 2.1. Kravene til behandlingsfaciliteter er meget forskellige. Målet med undersøgelsen har været at udarbejde anbefalinger til valg og benyttelse af klovbehandlingsbokse på baggrund af landmænds erfaringer og en rådgivers vurderinger. 10

13 3. FarmTestens gennemførelse FarmTesten blev gennemført i 15 stalde over en ca. 2 måneders periode med start i februar Foruden landmænd er der besøgt et par klovbeskærere, en hvor der blev foretaget almindelig rutinemæssig klovbeskæring, og en hvor der var klovrengøring og pleje. Besøget hos klovbeskærerne var bl.a. for at få deres vurdering af det arbejde landmanden selv udfører, og hvor de mener, der bør gøres en ekstra indsats. Samtlige forhandlere af klovbehandlingsbokse, det har været muligt at finde frem til, er kontaktet. Forhandlere, der har ønsket at deltage, har fremsendt referencelister. De fremsendte referencer er landbrug, der repræsenterer produkterne bedst, ud fra de forventninger forhandlerne har til deres produkter. 11

14 4. Resultater 4.1 Investeringens nødvendighed Landmændene begrundede investeringen i klovbehandlingsboksen med følgende: Dårlige ben og klove kræver hurtig indsats. Dyrene skal holdes smertefri. Mulighed for rettidig omhu. Stor arbejdslettelse. Digital Dermatitis er så udbredt i mange besætninger, at det er nødvendigt med ugentlige eller daglige behandlinger. Mange overvejelser bliver gjort i relation til klovsundhed, men først og fremmest har mange landmænd, valgt at købe en klovbehandlingsboks med det for øje, at noget skal gøres nu. 4.2 Brugen af klovbehandlingsboksen Brugen af klovbehandlingsboksen var meget afhængig af den enkelte landmands temperament, men de fleste foretog jævnligt de mest nødvendige behandlinger. Begrundelse for at foretage klovbeskæring Begrundelse for at foretage alle nødvendige behandlinger Tilfredsstillelsen ved at vide, hvordan arbejdet er udført Får beskåret køer og kvier i rette tid inden kælvning Tryghed ved at behandle så snart problemet opdages. God dyrevelfærd. Begrundelse for kun at foretage de mest nødvendige behandlinger Dårlig logistik. Boksen opfylder ikke forventningerne. 12

15 4.3 Betjening af klovbehandlingsboksen Tilfredsheden med betjeningen af klovbehandlingsboksen var meget forskellig. Fiksering af bagbenene på et underlag, var kun muligt på klovbeskæringsboksene. Når 90 % af behandlingerne blev foretaget på bagbenene, var det et ønske fra de fleste landmænd, at bagbenene kunne fikseret på et underlag. Nogle var af den opfattelse, at det var direkte uforsvarligt at klovbeskære med vinkelsliber, når benene ikke kunne fikseres på et underlag, og valgte derfor kun friskæring med kniv. Andre mente, at med en vis rutine var det muligt at bruge vinkelsliberen, men det krævede stor påpasselighed. Figur 4.1. En god fiksering af benene gør arbejdet mere sikkert for såvel koen som klovbehandleren. 13

16 Figur 4.2. Manglende fiksering gør koen mere urolig. 4.4 Behandlinger Landmændene udviste stor ansvarlighed overfor behandling af dyrene, og der blev ikke gået på kompromis med kvaliteten. Og som de fleste nævnte, bruges den professionelle klovbeskærers besøg også til at lære noget. At behandle sine egne dyr i mange år gav et vist kendskab til klovbeskæringsarbejdet, som også kunne bruges til at vurdere, om man får udført et godt stykke håndværk af sin klovbeskærer. Valget af klovbeskærer var for landmændene ikke alene et spørgsmål om pris, men i høj grad også kvalitet. Landmændene var kompromisløse klovbehandlingen skulle være i orden. 14

17 Figur 4.3. Landmanden holder øje med, at det som her, er godt håndværk klovbeskæreren udfører. 4.5 Boksens placering Overvej hvor klovbehandlingsboksen kan placeres er det praktisk muligt at placere boksen i stalden? Det er vigtigt, at man får en tilfredsstillende løsning fra starten. Mobile klovbehandlingsbokse gjorde det praktisk muligt at have boksen placeret udenfor staldområdet. For meget besvær ved at bugsere boksen var ikke ønskeligt, idet klovbehandlingen ikke uden videre kunne sættes i gang. Og kunne boksen ikke placeres i koens vante omgivelser gjorde dette ikke arbejdet nemmere. 15

18 4.6 Forbedringsmuligheder Brugerne havde følgende ønsker og forslag til forbedringsmuligheder: (Ønskerne fra landmændene til producenterne er til inspiration ved udvikling af klovbehandlingsbokse, og til landmænd ved valg af klovbehandlingsbokse. Mange af ønskerne er mulige at montere på boksene som ekstraudstyr, uden de store omkostninger.) Fiksering med understøtning af især bagben var klart et ønske det gælder såvel den personlige som koens sikkerhed. Mulighed for kunstig lys. Integreret værktøjsbord / - kasse. Multibeslag til boksene så der kan påmonteres rækværk til drivveje ol. El-tilslutning og el-udtag på boksen. 4.7 Den fremtidige klovbehandlingsboks Landmandens ønsker eller forslag til fremtidens klovbehandlingsboks. Den fremtidige klovbehandlingsboks skal være integreret i stalden, eller skal være mobil og placeret i staldafsnittet hvor behandlingerne udføres, eller i umiddelbar nærhed af afsnittet. Boksen skal være arbejdsvenlig og sikker, og det er vigtigt, at der er ro og plads til at udføre arbejdet. Endvidere skal der være mulighed for vask af klove, så behandlingen kan foregå på rene klove. Endvidere skal der være god belysning. 16

19 Figur 4.4. Principskitse med klovbehandlingsboks integreret i stalden (Tegning: Iben Alber Jakobsen). 17

20 5. Beskrivelse af klovbehandlingsboksene Undersøgelsen bygger på landmændenes udtalelser og oplevelser med klovbehandlingsboksen samt konsulentvurdering, herunder iagttagelser af boksenes opbygning og tekniske funktioner. Nedenstående produktbeskrivelse er en sammenskrivning af konsulentvurderingen og landmændenes udsagn. 5.1 Dyrenes reaktion Det var ikke muligt at teste alle klovbehandlingsbokse i brug, men opspænding af køerne foregik stort set efter samme princip i alle boksene, hvor koen blev spændt op med en eller to bæreseler som støtter koen, mens benene løftes op. I de behandlingsbokse der blev testet i brug, var dyret tydeligt nervøs, når det blev spændt op i boksen. Selve aktiviteten omkring klovbehandlingsarbejdet er ikke nogen positiv oplevelse for koen, men landmandens ro om arbejdet, og det, at koen stod et velkendt sted, var med til at koen ofte hurtigt faldt til ro. Mange af køerne reagerede voldsomt ved opspænding af bagbenene, og det er derfor vigtigt, at boksen er solid og stabil. Er dyret fikseret i et fanggitter, bør der være mulighed for, at det kan frigøres, hvis der skulle gå noget galt. 5.2 Konsulent beskrivelse og konklusion Nedenstående er et sammendrag af konsulentobservationer og landmændenes erfaringer. 18

21 Klovplejeboksen Type: klovplejeboks svære type Forhandler: Klovplejeboksen. Tlf Mail: Vægt 125 kg Indvendig bredde 80 cm Total udvendig bredde 110 cm Længde under transport 198 cm Længde i arbejdsstilling 255 cm Højde Kan justeres efter dyrets højde Pris (ekskl. moms) Kr Beskrivelse: Boksen er en mobil behandlingsboks i galvaniseret stålkonstruktion. Boksen findes i to udgaver, hhv. til stor race og til jersey/kvier. Boksen er let at betjene af 1 person. Dyret fikseres i fanggitter eller lignende, boksen flyttes hen over dyret, og fastgøres med kæder til forværket, så boksen ikke flytter sig. Hæve-/sænkefunktionerne foregår med håndspil. Konklusion: Boksen anbefales til akutte behandlinger. Vær opmærksom på at boksen er lang, og der er plads nok bag boksen. Der er ingen understøtning til bagklovene. Boksen kunne på visse punkter ønskes lidt stærkere (låsemekanisme, stærke køer slider hårdt på boksen). Sliddele: Benreb. Figur 5.1. Klovplejeboksen. Udførlig vejledning findes på firmaets hjemmeside. 19

22 Schippers Type: klovplejeboks lette type Forhandler: Schippers. Tlf Mail: Bredde Bøjlen kan placeres på hhv. udvendig/indvendig side af båseinventaret Højde Passer til alle kvægstørrelser Pris (ekskl. moms) Kr ,54 Beskrivelse: Boksen er en stationær simpel bøjle i galvaniseret stål. Bøjlen fastgøres til båseinventaret. Dyret til behandling trækkes op i båsen, og en kæde placeres bag dyret, så det bliver i stående. Hæve-/sænkefunktionen til bagbenene foregår med håndspil. Konklusion: Bøjlen anbefales til akutte behandlinger af bagben. Der er ingen fiksering til benene, og behandlingen skal ske med stor agtpågivenhed. Landmanden havde gennemsnitlig 2 behandlinger pr. måned ved flere behandlinger anbefales en anden bokstype med bedre fikseringsmulighed til benene. Sliddele: Benrem og snore. Figur 5.2. Schippers bøjle til løft af bagben. Kan købes igennem Schippers netbutik. 20

23 WOPA Type: klovplejeboks svære type Forhandler: WOPA. Tlf Mail: eller MR.MOJN- MOJN v/jørgen Lorenzen Tlf Vægt 290 kg Bredde 70,0 cm Længde 189,5 cm Højde 181,5 cm Pris (ekskl. moms) Fra kr Beskrivelse: Boksen er en solid galvaniseret stålkonstruktion, og kan leveres som en stationær eller en mobil model. Boksen har håndspil til hæve/sænke funktionerne. Boksen kan købes med diverse ekstraudstyr, og kan i øvrigt fås i en model der køres op bag dyret og fæstnes til fanggitteret. De forskellige bokstyper kan ses på WOPA s hjemmeside. Konklusion: Boksen anbefales som behandlingsboks med mindre der tilkøbes ekstraudstyr til fiksering af bagben. Det anbefales at købe boksen som mobil model, med mindre boksen integreres i et separationsafsnit eller lignende. Sliddele: Bugrem og taljereb. Figur 5.3. Boksen fra WOPA kan fås med hjul, så den let kan flyttes. Her flyttes den med frontlæsser og placeres udenfor staldgangen, hvilket ikke anbefales. 21

24 Søndergaard Maskinteknik Type: klovbeskæringsboks landmandstype Forhandler: Søndergaard Maskinteknik, Brovst. Tlf Mail: Vægt Udvendig bredde Udvendig højde Udvendig længde Pris manuel med elmotor (ekskl. moms) Pris hydraulisk (ekskl. moms) 500 kg 120 cm 180 cm 250 cm kr kr Beskrivelse: Boksen findes i to udgaver, en manuel men med elmotor til at hæve og sænke bugselen samt en udgave med hydraulik til alle hæve- og sænkefunktioner. Boksen er en solid galvaniseret stålkonstruktion, der kan fungere som stationær og mobil ved tilkøb af transporthjul. Der medfølger udførlig vejledning til boksen. Konklusion: Boksen anbefales til alle former for klovarbejde, og kan reguleres i højden til den rigtige arbejdsstilling. Der er monteret el-udtag på svingarm, der kan følge rundt om boksen og boksen giver en god fiksering af alle ben. Sliddele: Bugrem og benreb. Figur 5.4. Boksen fra Søndergaard Maskinteknik er her integreret i stalden. 22

25 KVK Hydra Klov Type: klovbeskæringsboks landmandstype Forhandler: KVK Hydra Klov. Tlf Mail: Vægt Udvendig bredde Udvendig højde Udvendig længde Højde Pris manuel med elmotor til sele (ekskl. moms) Pris manuel med elmotor til sele og støtteben (ekskl. moms) Pris hydraulisk (ekskl. moms) 550 kg 145 cm 190 cm + 25 cm ved ben hævet 225 cm Kan justeres efter dyrets højde kr AB fabrik kr AB fabrik Kr AB fabrik Beskrivelse: Boksen findes i tre udgaver: En manuel med elmotor til at hæve og sænke bugselen En manuel med elmotor til bugsele og støtteben En professionel fuldhydraulisk udgave. Boksen er en solid malet stålkonstruktion, der kan fungere både som stationær og mobil ved tilkøb af transporthjul. Der medfølger udførlig vejledning til boksen. Konklusion: Boksen anbefales til alle former for klovarbejde, og kan reguleres i højden til den rigtige arbejdsstilling. Der er monteret el-udtag på svingarm der kan følge rundt om boksen og der er god fiksering af alle ben. Sliddele: Bugrem og talje-/benreb. Figur 5.5. Boksen fra KVK fungerer her som mobil, og placeres på drivgangen fra separationsafsnittet. 23

26 Meinard van Sonsbeek Type: klovplejeboks lette type Forhandler: Meinard van Sonsbeek. Tlf Mail: Vægt 800 kg Udvendig bredde 80 cm Udvendig højde cm Udvendig længde cm Pris standard model (ekskl. moms) kr Pris super model (ekskl. moms) kr Beskrivelse: Boksen monteres på en køreskinne der er fæstnet over forværket i f.eks. separationsafsnittet. Køerne står fikseret i fanggitteret ved foderbordet eller lign. og er derfor i vante omgivelser. Boksen kan betjenes af en person, og kan flyttes sideværks fra ko til ko, hvilket gør det hurtigt at få flere køer behandlet. Der er elhejs til bugsele og samtlige ben. Konklusion: Boksen anbefales til akutte behandlinger, og der skal udvises stor agtpågivenhed ved brug af elektrisk værktøj, idet bagbenene er svære at fiksere ordentligt, og et uroligt dyr kan flytte boksen. Sliddele: Elmotorer og stålwirer er sliddele. Figur 5.6. Boksen fra Meinard van Sonsbeek kan flyttes ud af staldafsnittet. 24

27 JP Service-tec Type: klovbeskæringsboks professionel Forhandler: JP Service-tec. Tlf Mail: Pris Brugt boks (ekskl. moms) Fra kr ,- Pris Ny Hobrow boks (ekskl. moms) kr ,- Pris Ny Hobrow boks med manuelle funktioner, dog hydraulik på bugsele Ca. kr ,- (ekskl. moms) Beskrivelse: Firmaet fabrikerer og forhandler Hobrow boksen. Det primære landmandsprodukt er brugte bokse der indgår ved salg af nye Hobrow bokse. Boksene er efterset og nødvendige reparationer er udført ligesom der monteres nye sliddele. Ventetiden på en brugt boks er ca. 6 mdr. Konklusion: Boksene anbefales til alle typer klovarbejde, og er velegnet som en integreret installation. Sliddele: Bugrem og talje-/benreb. Figur 5.7. En brugt Bulbjerg Boks fra JP Service-tec. 25

28 6. Diskussion God ledelse er at tage hånd om problemerne og få tingene under kontrol. FarmTesten viste, at landmændene generelt var meget interesserede i at foretage klovbehandlinger hurtigt og effektivt. Er der anskaffet en klovbehandlingsboks skal den også bruges. Investeringer i den forkerte boks medfører ofte at arbejdet bliver overladt til klovbeskæreren, hvilket medfører at smertebehandling ikke altid foretages rettidigt. Koens manglende foderoptagelse som følge af smerter ved at stå og ved at bevæge sig til foderbordet, resulterer i fald i mælkeydelsen, og dermed et økonomisk tab. Lær dine medarbejdere at udføre klovbehandling, det drejer sig ofte om behandling her og nu. Udskyd ikke behandlingen til i morgen. Kan én mand håndtere dyrene kan beslutning om behandlingen tages hurtigt. Tænk sikkerhed den stærke konstruktion er en større investering, men giver mindre risiko for skader, og boksen holder længere. Skal koen drives ind i boksen, skal boksen placeres så der kun er en vej at gå fremad. Ved integration af klovbehandlingsboksen i stalden, bør det nøje overvejes, hvordan logistikken skal fungere. Afsnittet skal også kunne bruges, når de rutinemæssige klovbeskæringer udføres, hvilket vil sige, at klovbeskærerens boks skal kunne sættes ind i systemet. Brug evt. separationsafsnittet, og gør det muligt via sluser at få køerne til at gå enkeltvis. Mange klovbeskærere medbringer i dag inventar til at lave drivgang og opsamling af køerne. Men er inventaret indbygget, er det også til rådighed, når landmanden selv udfører behandlingen. Placer evt. boksen så koen kan se foderbordet når den går ind i boksen men hav tålmodighed, det gør arbejdet mindre presset. 26

29 Figur 6.1. Kan koen ikke gå tilbage finder den snart ind i boksen. 27

30 7. Litteraturliste Eksamensopgave fra Sveriges Landbrugsuniversitet , "Klovlidelsers Betydning, Forebyggelse og Behandling i Malkekvæsbesætninger". Af Henriette Schmidt Hansen. Indretning af stalde til kvæg, "Danske anbefalinger". Tværfaglig rapport 4. udgave Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. 28

31 8. Firmakommentarer Klovplejeboksen: Det grundlæggende princip i klovplejeboksen er, at boksen kommer til dyret og ikke omvendt, da dyret fikseres i fanggitteret under fodringen. Der skal derfor ikke bruges unødig tid på separering og håndtering af dyret, hvilket bevirker, at det er nemmere og mere overskueligt at foretage behandlingen, når man opdager behovet. Erfaringen viser, at en hurtig og målrettet indsats er vigtig, når det gælder klovproblemer. Hvis klovplejeboksen kan placeres i nærheden af behandlingsområdet, tager fikseringen ca. 30 sek. for én mand! Det anføres i testen, at bagbenene ikke kan understøttes, men erfaringen fra brug i mange stalde viser, at det til trods for dette, er muligt at anvende vinkelsliber med slibeskive uden problemer. Endvidere er størstedelen af de klovproblemer, som kræver umiddelbar og hurtig behandling hudrelateret (digital dermatitis) og en behandling af disse består af rengøring, behandling med klovgel (10% salicylsyre), eventuelt kombineret med antibiotika, og en afhelende forbinding. Husk sår helbredes indefra! Hvis der investeres i en kraftig batteridrevet vinkelsliber, (min. 2 batterier), får man en mere sikker og skånsom behandling af dyret, da en batteridrevet vinkelsliber har en effektiv overbelastningssikring. Man er ikke afhængig af strømudtag og har heller ikke ledninger, som hænger i gyllen. Med dette værktøj kan man også fjerne balleforrådnelse samt hurtigt og skånsomt diagnostisere en sålelidelse, klargøre til påsætning af sko samt udføre en let tilretning af kloven. I testen omtales beslag, som kunne ønskes stærkere. Disse beslag er allerede blevet forstærket på de nye bokse. Det optimale er, hvis koen fikseres i sikkerhedfanggitter, men i praksis ser brugerne det ikke som et problem at anvende almindelige fanggitre. Mange kvægbrugere har god erfaring med at afsætte en fast ugedag til behandling/forebyggelse. Søndergaard Maskinteknik: Udover den professionelle bokstype har vi to landmandstyper. Den ene er en forsimplet professionel boks, der kaldes landmandsmodel, og sælges væsentligt billigere end den professionelle. Den anden er med elmotor til at hæve og sænke selen, og selvlåsende håndtag til at fastholde benene. Begge bokse er velegnet til behandling af: Digital Dermatitis Klovbylder Klovbeskæring Vores konklusion er: Jo kraftigere og jo mere professionel klovbeskæringsboks landmanden køber, jo mere tilfreds vil han blive. Der kan tilkøbes håndspil til brug, når køerne skal trækkes ind i boksen. 29

32 Bilag Bilag 1 Økonomiske beregninger: Udarbejdet af konsulent Erik Bendix Jensen, Dansk Kvæg, Farm Management. Nedenfor er vist økonomiske beregninger, der estimerer omkostningerne ved selv at foretage en her og nu klovbehandling sammenlignet med en fortjeneste ved sparede udgifter til behandling foretaget af dyrlæge eller klovbeskærer og mistede indtægter fra fx mælkeproduktionen. Omkostningerne er de årlige udgifter til klovbehandlingsboksen, dvs. forrentning, afskrivning og vedligeholdelse, forbrug ved klovbehandling etc. Dette niveau af udgifter holdes op mod de sparede omkostninger til behandling, idet forudsætningen er, at landmanden selv udfører en klovbehandling, når behovet konstateres, dvs. udvisning af rettidig omhu. Dermed spares ventetid på, at behandlingen foretages af dyrlæge eller klovbeskærer. Samtidig vil en hurtigere behandling også medføre, at koen ikke påvirkes i samme omfang og dermed en reducering i foderoptagelsen og nedgang i mælke-ydelsen til følge m.v. Påvirkningen på mælkeydelsen udgør den største andel af de mistede indtægter/sparede omkostninger, når der vurderes på den samlede økonomi ved et tilfælde af en smitsom klovlidelse. Senest viser økonomiberegninger - via CowEcon - der blev vist ved Dansk Kvægs Kongres 2008, at den største påvirkning kommer fra mælkeydelsen med omkring 2/3 del af den samlede økonomi. Årsagen hertil er påvirkning af laktationsperioden. Selvfølgelig afhængig af, hvor i laktations-perioden en ko påvirkes, da vil en gang forstyrrelse af laktationen altid have en langtidseffekt og måske helt frem til det tidspunkt, hvor en ny laktationsperiode begynder. Beregninger viser, at selv for køer der går forsigtig der ikke viser en klinisk halthed har nedgang i mælke-ydelsen på op til 5 %. Det betyder også, for de køer der viser halthed, da er påvirkningen endnu større. I beregningerne anvendes en procentsats på 5,0 % af mælkeproduktionen, som udtryk for mistet ydelse ved en aktuel pris 2,80 kr./kg mælk. Vedr. øvrige forudsætninger, henvises til bilag fra Dansk Kvægs Kongres 2008 Tema 11, Sundhedsøkonomi CowEcon programmet, samt hjemmesiden for programmet CowEcon, Adgang til CowEcon kræver abonnement via dyreregistrering. Der er taget udgangspunkt i en besætning, hvor der årligt forudsættes behandling af hhv. 20 og 4 smitsomme og hornrelaterede klovlidelser. Landmanden/driftslederen udfører selv arbejdet som en del af det daglige arbejde. Den arbejdstid der er forbundet hermed, ligestilles hvad enten en klovbeskærer/dyrlæger kommer og udfører arbejdet, eller landmanden/driftslederen selv gør arbejdet. Fortjeneste udtrykt som sparet omkostning/mistede indtægter ved klovbehandling 30

33 De omkostninger til dyrlæge, medicin, etc. og mistede indtægter, der er forbundet med en behandling af de smitsomme klovlidelser og hornrelaterede klovlidelser, er ud fra standard- og gennemsnitstal af de produktions- og biologiske niveauer samt økonomisk niveau af priser for mælk, kød og dyr, etc., der er forudsat i modellen for CowEcon. Nedenfor er angivet pr. behandling og i alt udfra 20 og 4 behandlinger. Smitsom klovlidelse Hornrelaterede klovlidelse 1 behandling kr kr. Ejendom med hhv. 20 og 4 behandlinger kr kr. Årlig fortjeneste i alt ved 20 og 4 behandlinger kr. Potentiel fortjeneste ved 20 og 4 behandlinger kr. Dvs. den økonomiske værdi fortjeneste, ved selv at kunne foretage en behandling af 20 smitsomme og 4 hornrelaterede klovlidelser med de forudsætninger der er indsat, udgør i eksemplet her kr. Da behandlingen sker her og nu, når lidelsen kan konstateres, er klovlidelsen i gang, hvorfor en reduktion af fortjenesten er nødvendig. Et skøn over potentiel fortjeneste er ¾ af beløbet, svarende til kr. Klovbehandlingsboks Der tages udgangspunkt i de af FarmTestens klovbeskæringsbokse, der er landmandstype, og klovplejebokse der er svære type. Nedenfor er angivet hvilke forudsætninger beregningerne er foretaget ved samt tilhørende omkostninger pr. år. Klovbehandlingsboks Klovplejeboks Svære type Klovbeskæringsboks landmandstype Prisniveau, inkl. værktøj kr kr Levetid 10 år 10 år Afskrivning 10 % pr. år 10 % pr. år Forrentning, og inflation 8 % og 3,5 % 8 % og 3,5 % Årlige omkostninger kr. pr. år kr. pr. år Løbende forbrug ved 1 behandling af hhv. 20,00 kr. / 70,00 kr. 20,00 kr. / 70,00 kr. smitsom og hornrelaterede klovlidelse Ejendom med hhv. 20 og kr. pr. år 680 kr. pr. år behandlinger Omkostninger i alt pr. år kr kr. Konklusion 31

34 De gennemsnitlige årlige omkostninger ved selv at have udført klovbeskæringen her og nu uanset klovbehandlingsboks viser tydeligt med de givne prisforudsætninger og niveauer - at der er en forholdsvis stor økonomisk fortjeneste, udtrykt som værdi for sparede udgifter og mistede indtægter. Hhv kr. eller kr. i årlige udgifter afhængig af valg af klovbeskæringsboks - vejet op mod en fortjeneste på ca kr. ved hhv. 20 og 4 behandlinger af smitsom og hornrelateret klovlidelser. En væsentlig forudsætning er selvfølgelig, at landmanden/driftslederen udviser en rettidig omhu og dermed opfanger behovet for behandling. Derved undgås påvirkningen af koens laktationsperiode, idet den største andel i den økonomiske fortjeneste kommer via påvirkningen af mælkeydelsen. Det at udføre en her og nu behandling i dagligdagen, betyder også, at det rette udstyr er til stede, og der kan indrettes en rationel arbejdsgang. Det kan evt. medføre ekstra investeringer end selve klovbebehandlingsboksen og værktøjet, men med det potentiale af økonomisk gevinst, vil der også være råd! Udover den økonomiske effekt vil forhold som bedre sundhed, større dyrevelfærd, etc. også kunne opnås. 32

FarmTest Klovbehandlingsbokse. Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg.

FarmTest Klovbehandlingsbokse. Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg. FarmTest Klovbehandlingsbokse Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg. 2 typer klovbehandlingsbokse Klovbeskæringsboks Klovplejeboks Arbejdsvenlig Tunge funktioner helt eller delvis

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere i ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere i ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Klove SOP-Klove beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god klovsundhed. Blandt emnerne er: Klovvask i forbindelse med flytning af dyr Udvælgelse af dyr til klovbehandling Vejledning

Læs mere

Få overblik over klovtilstanden

Få overblik over klovtilstanden Få overblik over klovtilstanden v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Registreringer og hvad de kan bruges til Opgaver Opgavegennemgang Klovgrafer Denne besætning registrerer ikke klovdata.. Rasmus Christiansen

Læs mere

Henrik Hein Jørgensen

Henrik Hein Jørgensen Tak fordi du købte klovplejeboksen. Hvis du tager dig tid til at læse denne lille folder vedrørende brug af boksen og behandling af dyret, er du godt på vej til at få fuld glæde af din nye investering.

Læs mere

1. Klove Flytning af dyr

1. Klove Flytning af dyr 1. Klove Flytning af dyr 1.1 Ved indsættelse i nyt staldafsnit Klovvask i boks eller Klovvask med spuleslange husk klovspalte 1.2 Kloven undersøges Vask ben fra biklove og ned - husk klovspalte Noter hævelse

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

Styr på klovsundheden - hvordan?

Styr på klovsundheden - hvordan? Styr på klovsundheden - hvordan? Agri Nord Torsdag den 28 januar 2010 Pia Nielsen - Dyrlæge, Dansk Kvæg Hornrelaterede klovlidelser såleblødning sålesår dobbeltsål hul væg Nynne Capion 2004: Forekomst

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Klovbeskæringslister. Se side 2. Se side 3. Se side 4. Se side 5. Se side 6. Se side 7. Se side 8. Se side 9

Klovbeskæringslister. Se side 2. Se side 3. Se side 4. Se side 5. Se side 6. Se side 7. Se side 8. Se side 9 Klovbeskæringslister Klovbeskæringslisterne virker kun hvis du eller din klovbeskærer registrerer klovbeskæringer. Når der er registreret, kan listerne bruges til at finde dyr til beskæring, fordi dyrene

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Klovsundhedsrådgivning hvordan?

Klovsundhedsrådgivning hvordan? Klovsundhedsrådgivning hvordan? Indlæg på Dansk Kvægs klovseminarer 15. 18 og 20 maj 2009 Kenneth Krogh før 1. maj. Teamleder, Dansk Kvæg, Landscentret Efter 1. maj. Chefdyrlæge, Landbrugets Veterinære

Læs mere

Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015

Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015 Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015 Aftenens program 19.00 20.00 Aftensmad 20.00 20.10 Baggrund + præsentation af besætninger 20.10 21.30 Hvad kan jeg se i klovregistreringer?

Læs mere

Forebyggelse frem for brandslukning

Forebyggelse frem for brandslukning Forebyggelse frem for brandslukning v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovlidelser Horn- & hudrelaterede Klovbeskæring Klovgrafer og lidt af hvert Hornrelaterede klovlidelser Såleblødning Sålesår Dobbeltsål

Læs mere

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 Bedre behandlings- og kælvningsafdeling Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 DLBR Kvægstalde www.dlbrkvagstalde.dk Bygnings- og kvægrådgivere med speciale i kvægstalde

Læs mere

Gulvtypens påvirkning af klovene

Gulvtypens påvirkning af klovene FarmTest Kvæg nr. 74 2010 Gulvtypens påvirkning af klovene KVÆG side 2 FarmTest Kvæg nr. 62 Udtagningsteknik i ensilagestakke 2010 Gulvtypens påvirkning af klovene FarmTest nr. 74 september 2010 Forfatter

Læs mere

Brugsanvisning Brovst klovbeskæringsboks

Brugsanvisning Brovst klovbeskæringsboks Betjening af frontlåge Frontspil Betjening af frontspil Betjening af spil for mavebælte Hæve/sænke boks Betjening spil for venstre forben Understøtningsklods venstre forben Kæde for højdeindstilling af

Læs mere

Kvæg nr. 58 2008. FarmTest. Kodrivere

Kvæg nr. 58 2008. FarmTest. Kodrivere Kvæg nr. 58 2008 FarmTest Kodrivere Kodrivere Af Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Kodrivere Forfatter: Konsulent Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 Orientering om Lov om hold af malkekvæg Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 1 Ikrafttrædelse Loven træder i kraft den 1. juli 2010 For bedrifter, der etableres efter 1-7-10 og tages i brug inden 30.

Læs mere

Høj tilvækstværdi scorer på bundlinjen. RDM-Danmark Aftenmøde KvægKongres Herning d. 27. februar 2012 Peter Stamp Enemark

Høj tilvækstværdi scorer på bundlinjen. RDM-Danmark Aftenmøde KvægKongres Herning d. 27. februar 2012 Peter Stamp Enemark Høj tilvækstværdi scorer på bundlinjen RDM-Danmark Aftenmøde KvægKongres Herning d. 27. februar 2012 Peter Stamp Enemark Hvad vil jeg sige noget om? Lidt generelt om dyrevelfærd Dødelighed blandt kalve

Læs mere

Bedre opstart af køer i AMS

Bedre opstart af køer i AMS Bedre opstart af køer i AMS Dorte Bossen Specialkonsulent, Team Foderkæden, Kvæg, VFL Baggrund Samme laktationsydelse Lavere startydelse v/ams 2 malkning Ydelse pr. årsko kg EKM Baggrund Højere startydelse

Læs mere

Anvendelse af klovdata til forbedring af klovsundheden via management

Anvendelse af klovdata til forbedring af klovsundheden via management Anvendelse af klovdata til forbedring af klovsundheden via management v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovregistreringer - hvor mange og hvor meget? Hvordan trækkes data ud via Dyreregistrering Styringslister

Læs mere

Grøn. AgroN. Hud- og klovplejemiddel

Grøn. AgroN. Hud- og klovplejemiddel Grøn H3 Hud- og klovplejemiddel A Regulær effekt gr Kun hver fjerde halte ko opdages. Talrige undersøgelser har vist, at halthed medfører nedsat velfærd, nedsat mælkeydelse, dårlig reproduktion, øgede

Læs mere

Kalvehytte (Spøttrup Hytten)

Kalvehytte (Spøttrup Hytten) Kalvehytte (Spøttrup Hytten) Kalvehytte (Spøttrup Hytten) blev vurderet hos én landmand om sommeren og to landmænd om vinteren. Hyttetype Buet hytte opbygget af moduler, to bokse Materiale Galvaniseret

Læs mere

Kvæg nr. 53 2007. FarmTest. Rilleskæring af gulve i kvægstalde

Kvæg nr. 53 2007. FarmTest. Rilleskæring af gulve i kvægstalde Kvæg nr. 53 2007 FarmTest Rilleskæring af gulve i kvægstalde Rilleskæring af gulve i kvægstalde Af Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Rilleskæring af gulve

Læs mere

Sengebåse til ungdyr KVÆG. indretning og funktion. FarmTest nr Brug de anbefalede mål for sengebåse* ANBEFALING

Sengebåse til ungdyr KVÆG. indretning og funktion. FarmTest nr Brug de anbefalede mål for sengebåse* ANBEFALING FarmTest nr. 41 2009 Sengebåse til ungdyr ANBEFALING Brug de anbefalede mål for sengebåse* Sengebåsene skal passe til ungdyrenes størrelse Homogene hold mht. dyrenes størrelse Dyrene flyttes løbende til

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Klovbeskæringslister

Klovbeskæringslister Klovbeskæringslister Klovbeskæringslisterne virker kun hvis du eller din klovbeskærer registrerer klovbeskæringer. Når der er registreret, kan listerne bruges til at finde dyr til beskæring, fordi dyrene

Læs mere

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Mobilkalvevognen Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Hyttetype Mobil kalvehytte med seks bokse Materiale Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Dimensioner

Læs mere

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, 28-10-15 Indholdsfortegnelse Metoden... 2 Design af scenarierne... 2 Strategier for drægtighedsundersøgelser...

Læs mere

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser?

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan klovregistreringer bruges for Digital Dermatitis vises på side 4. For at køre et scenarie, hvori en reduktion af hornrelaterede lidelser

Læs mere

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Dansk Kvægs kongres Tema 10 24/2 2009 kek@landscentret.dk Kvægfagdyrlæge & teamleder Sundhed & Velfærd, Dansk Kvæg Flowdiagram - Management

Læs mere

www.seem.dk Flere og flere vælger Seem Al information på - dit naturlige valg.. Du stiller krav... Det gør vi også

www.seem.dk Flere og flere vælger Seem Al information på - dit naturlige valg.. Du stiller krav... Det gør vi også Al information på Flere og flere vælger Seem Du stiller krav... Det gør vi også - Jeg er stolt af, at kunne sige, at vi i 36 år har produceret staldinventar i tæt samarbejde med kunderne. Det gør at vi

Læs mere

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling God fertilitetsstyring betyder, at køer kælver med optimale intervaller for at holde mælkeproduktionen

Læs mere

-Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden!

-Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden! Klovbade til kvæg -Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden! Ved kvægfagdyrlæge Erik Træholt Thrane et@lvk.dk mobil 40 18 11

Læs mere

Trim dit AMS system. 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse. V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening

Trim dit AMS system. 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse. V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening Trim dit AMS system 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening Hvad forstår vi ved kapacitet i AMS Høj produktion pr.

Læs mere

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM FODERVOGN HERD NAVIGATOR AKTIVITETSMÅLER SYSTEM KARRUSEL MALKESTALD VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM MALKESTALD RØRMALKNING Hver dag skal du træffe hundredvis af beslutninger på gården. Og uanset hvor små

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Erfagruppe hos Bent Pedersen

Erfagruppe hos Bent Pedersen Erfagruppe hos Bent Pedersen Stenderupvej 12 18. februar 2010 Pia Nielsen - Dansk Kvæg Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg 2004 2009 Besætningsudvidelser egne klovbehandlinger mellem klovbeskæringer

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

AfiMilk. Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbesætninger

AfiMilk. Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbesætninger AfiMilk Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbesætninger AfiMilk Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbrug

Læs mere

REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ET BUD PÅ HVOR DER SKAL SÆTTES IND

REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ET BUD PÅ HVOR DER SKAL SÆTTES IND REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ET BUD PÅ HVOR DER SKAL SÆTTES IND Chefkonsulent Susanne Clausen SEGES Kvæg KVÆGKONGRES 2016 INDHOLD Danske mælkeproducenter sammenlignet med EU-kolleger Mælkepris Omkostninger

Læs mere

AMS og afgræsning. Camilla Kramer, Videncentret for Landbrug, Økologi. Nordisk ByggeTræf, den september 2011

AMS og afgræsning. Camilla Kramer, Videncentret for Landbrug, Økologi. Nordisk ByggeTræf, den september 2011 AMS og afgræsning Camilla Kramer, Videncentret for Landbrug, Økologi Nordisk ByggeTræf, den 14.- 16. september 2011 Udfordringer med AMS og afgræsning Køerne skal frivilligt og rettidigt komme til robotten:

Læs mere

JFC kalvehytte blev vurderet hos tre landmænd både sommer og vinter.

JFC kalvehytte blev vurderet hos tre landmænd både sommer og vinter. JFC kalvehytte JFC kalvehytte blev vurderet hos tre landmænd både sommer og vinter. Hyttetype Helstøbt enkelthytte Materiale Polyethylen plast, galvaniseret stål Indkøbt Før 2000 (købt brugte), 2000, 2002

Læs mere

Flere og flere vælger Seem

Flere og flere vælger Seem Flere og flere vælger Seem - dit naturlige valg.. Kalve på www.seem.dk Øverst og midtfor: Sektionshytten til 3 kalve er flytbar med pallegaffel til truck eller traktor. Ergonomisk korrekt placerede rustfrie

Læs mere

Automatiske klovvaskere

Automatiske klovvaskere FarmTest Kvæg nr. 73 2010 Automatiske klovvaskere KVÆG Automatiske klovvaskere FarmTest nr. 73 august 2010 Forfatter Kamilla Bertelsen Review Mads Urup Gjødesen Layout Inger Camilla Fabricius Grafik Henrik

Læs mere

SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 %

SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 % SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 % Niels Erik Nilsson Økologisk malkekvægsbedrift Kvægkongres 2015 LIDT OM BJERREGAARD Niels Erik Nilsson, gift med Ninna, sygeplejerske Sammen har vi 3 døtre i alderen

Læs mere

Øg afkastet med renovering eller tilbyg

Øg afkastet med renovering eller tilbyg Øg afkastet med renovering eller tilbyg Kvægkongres 2018 bygningskonsulent Robert Pedersen, BK NORD A/S seniorkonsulent Jannik Toft Andersen, SEGES Renovering af sengebåsene - program Konklusion Sengekummer

Læs mere

Velkommen til Lely Consumables

Velkommen til Lely Consumables Velkommen til Lely Consumables - fokus på klovpleje www.lely.com innovators in agriculture Fokus på klovpleje Udtrykkene Det er bedre at forebygge end at helbrede og Rettidig omhu beskriver meget godt,

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Årets prisvindere Tine og Henrik Terkelsen

Årets prisvindere Tine og Henrik Terkelsen Årets prisvindere Tine og Henrik Terkelsen Landbrugets Landbrugets Idé og formål Dansk Landbrugsrådgivning uddeler hvert år en pris til en landmandsfamilie, som har gjort en særlig indsats for at skabe

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

H r a k o k n o c n e c p e t p et e me m d e d æ d æ e d b e å b s å e s e fun u g n e g r e et e? O sdag d en 1 3. m art r s i T arm r

H r a k o k n o c n e c p e t p et e me m d e d æ d æ e d b e å b s å e s e fun u g n e g r e et e? O sdag d en 1 3. m art r s i T arm r Beskyttede ædebåse? Har konceptet med ædebåse fungeret? Indlæg ved Løsdriftsforeningens forårsarrangement Onsdag den 13. marts 2013 i Tarm af Agronom Niels Rørbech AGRINOVA Hvad er effekten af installation

Læs mere

Arlagården Plus. Giver Arlagården Plus bedre dyrevelfærd? Esben Jakobsen

Arlagården Plus. Giver Arlagården Plus bedre dyrevelfærd? Esben Jakobsen Arlagården Plus Giver Arlagården Plus bedre dyrevelfærd? Esben Jakobsen Baggrund for Arlagården Plus Arla skal have kontrol over sin egen skæbne og udvikle fremtidens mælkeproduktion før vores konkurrenter

Læs mere

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Logistik i kvægstalden v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2012 Oldsmobile bygget som

Læs mere

Hvad skal køerne ligge på?

Hvad skal køerne ligge på? Hvad skal køerne ligge på? Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES KVÆGKONGRES 2019 Dagens program Hvilke underlag vil køerne gerne ligge på? Hvad er forskellen på de mange muligheder? Hvordan er vurderingen af

Læs mere

Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN

Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN Vejen til 13.000 kg mælk i tanken FAKTA OM BEDRIFTEN Landmand i 30 år Byggede ny stald i 2010-270 køer med malkerobotter Alle dyr er samlet

Læs mere

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Kvæg nr. 69 2009 FarmTest Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Titel: Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Forfatter: Johanne Lindstrøm og Ole Green, Århus Universitet, Institut for Jordbrugsteknik,

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS Innovative solutions designet og udviklet i Danmark FREEDOM FOR COWS COW-WELFARE COW-WELFARE FLEX STALLS EN WIN-WIN LØSNING Flex Stalls er udviklet til at fremme både dyrevelfærden

Læs mere

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk Fremtidens stald v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2009 Oldsmobile bygget som hestevogn

Læs mere

Styr på produktionen i det daglige. Driftsleder Jens Kristiansen Specialkonsulenter Søs Ancker og Lars A. H. Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Styr på produktionen i det daglige. Driftsleder Jens Kristiansen Specialkonsulenter Søs Ancker og Lars A. H. Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Styr på produktionen i det daglige Driftsleder Jens Kristiansen Specialkonsulenter Søs Ancker og Lars A. H. Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Disposition Beskrivelse af Nørgaard Den daglige overvågning

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

Indretning af stalde til kvæg

Indretning af stalde til kvæg Indretning af stalde til kvæg Danske anbefalinger, 4. udgave, 2005 Figur 1.1 Kvægets synsfelt Figur 1.2 Kvægets fysiske og sociale rum (individualafstand). A: Frontal kamp B: Pandestød fra siden C: Trussel

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Nu-situation Der er 260 ha, hvoraf 40 ha er skov Der ligger en miljøgodkendelse til 943 DE (543 køer og 70 % af normalt antal opdræt) Da byggeriet af et nyt staldanlæg

Læs mere

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Fremtidens Mælkeproduktion Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Global Hvor står konkurrence vi? Hvor står vores konkurrenter? Vores Afregningspris styrker = Hvad Højværdiprodukter udfordringen

Læs mere

DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA

DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA Herning februar 2017 Michael Farre, SEGES Dyrlæge DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA DAGENS PROGRAM Baggrund Forebyggelse Hvilke køer skal behandles? Effekt af behandlinger Behandling efter label

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Indretning af stalde med stor automatisering

Indretning af stalde med stor automatisering Indretning af stalde med stor automatisering v. Susanne Pejstrup, DLBR Kvægstalde Optimering af logistik Skabe mest mulig værdi med mindst mulige ressourcer Værdi = mælk, kød og salgsafgrøder Ressourcer

Læs mere

Professionel styring i kalve- og kviestalden

Professionel styring i kalve- og kviestalden Professionel styring i kalve- og kviestalden Systematik er nøgleordet til succes! Dyrlæge Katrine Lawaetz, Vestjyske Dyrlæger Dyrlæge Ole Rasmussen, Ribeegnens Dyrlæger Kalven er staldens kommende stjerne

Læs mere

Læs din ko. Adfærd - en tidlig sygdomsindikator. Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program

Læs din ko. Adfærd - en tidlig sygdomsindikator. Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program Læs din ko Adfærd - en tidlig sygdomsindikator Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program UBC Animal Welfare Program Dr. David Fraser Dr. Nina von Keyserlingk Dr. Dan

Læs mere

Lars Lomholdt Skårhøjgård Aarestrup

Lars Lomholdt Skårhøjgård Aarestrup Lars Lomholdt Skårhøjgård Aarestrup Lars Lomholdt - Baggrund 43 år Købte Skårhøjgaard i 1998 sammen med en kompagnon 38 ha 70 køer i løsdriftsstald fra 1978 Lagde om til økologi i 1998 Købte kompagnon

Læs mere

Gruppehytte I blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Vandfaste krydsfinerplader, galvaniseret stålramme Indkøbt 2004

Gruppehytte I blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Vandfaste krydsfinerplader, galvaniseret stålramme Indkøbt 2004 Gruppehytte I Gruppehytte I blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Hyttetype Fælleshytte Materiale Vandfaste krydsfinerplader, galvaniseret stålramme Indkøbt 2004 Dimensioner (lxbxh), m Areal,

Læs mere

Klov Signaler. Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner. www.cowsignals.com www.vetvice.com

Klov Signaler. Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner. www.cowsignals.com www.vetvice.com Klov Signaler Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner www.cowsignals.com www.vetvice.com Sunde klove: 4 succes-faktorer 1. God klovkvalitet 2. Lavt smittetryk 3. Lille belastning 4. Tidlig

Læs mere

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén.

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén. SOPvideoer 1. Video: En landmand fortæller om sine erfaringer med SOP Tekst Udsagn (frivilligt om man vil bruge dem) Overskrift: SOP Standard Operating Procedures Brian introducerer sig selv: Mit navn

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Fem AMS-nøgletal der styrer din besætning

Fem AMS-nøgletal der styrer din besætning Fem AMS-nøgletal der styrer din besætning V/ Kvægrådgiver Kristina Krogh Jensen, LandboNord Disposition Nøgletal generelt De fem nøgletal: 1. Antal malkninger pr. boks 2. Kg mælk pr. boks 3. Mælkeflow

Læs mere

Ribeegnens Dyrlæger. Kalvslund forsamlingshus Den 19. januar 2015 KLOVSUNDHED. Pia Nielsen, dyrlæge

Ribeegnens Dyrlæger. Kalvslund forsamlingshus Den 19. januar 2015 KLOVSUNDHED. Pia Nielsen, dyrlæge Ribeegnens Dyrlæger Kalvslund forsamlingshus Den 19. januar 2015 KLOVSUNDHED Pia Nielsen, dyrlæge Registreringer giver overblik Hvad siger lagkagen? Ingen sværhedsgrad Mild Svær I forhold til laktations-status:

Læs mere

LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD

LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD Peter Sandøe IPH, FOI & CeBRA www. Københavns Universitet, LIFE bioethics.kvl.dk BAGGRUND For tre år siden samme sted fremlagde Det Dyreetiske Råd

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Gældende fra 15.02.2016-29.04.2016. Aktuelt fra din DeLaval Turbutik

Gældende fra 15.02.2016-29.04.2016. Aktuelt fra din DeLaval Turbutik Gældende fra 15.02.2016-29.04.2016 Aktuelt fra din DeLaval Turbutik Nr. 1 // 2016 Klovsundhed - et stigende problem Alt starter med rene hænder Klovsygdomme er den tredjestørste omkostning for mælkeproducenter.

Læs mere

Nye værktøjer til sundhedsstyring. Tema 11 Styr på sundheden

Nye værktøjer til sundhedsstyring. Tema 11 Styr på sundheden Nye værktøjer til sundhedsstyring Tema 11 Styr på sundheden Kvægfagdyrlæge Kenneth Krogh Dansk Kvæg Nye værktøjer til sundhedsstyring Nøgletalstjek Yversundhed CTV opgørelse Klovsundhed Blokken klovsundhedsrapport

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Sundbygaard

Virksomhedsbeskrivelse - Sundbygaard 210 årskøer, st. race 1. jan. 13: 260 årskøer Fuld opdræt 10.800 kg EKM Miljøgodk. til 430 DE, Mælkekvote: nuværende 1,55 mio. målet er 2,7 mio. kg Køer ude i 6 timer Tyrekalve sælgers alder 1 mdr. Lars

Læs mere

SOP - Smittebeskyttelse

SOP - Smittebeskyttelse SOP - Smittebeskyttelse SOP-smittebeskyttelse beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god smittebeskyttelse. Blandt emnerne er: Intern smittebeskyttelse - Flytning af dyr og brug af maskiner

Læs mere

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Tema 12: Driv kvægbrug i en miljøtid Dansk Kvægs Kongres 2009 Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Kvægpolitisk chef, Arne Munk Disposition Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kvægbrugerens

Læs mere

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen En ung ko producerer oftest mindre mælk end køer i senere laktationer. Der er derfor penge i at have køer, som er længelevende, hvis

Læs mere

Fremtidens ko sammenhæng imellem avlsmæssige ændringer og nye staldsystemer

Fremtidens ko sammenhæng imellem avlsmæssige ændringer og nye staldsystemer Fremtidens ko sammenhæng imellem avlsmæssige ændringer og nye staldsystemer Workshop: Fremtidens kostald Onsdag d. 2-12 2015 Jørn Rind Thomasen, VikingGenetics Morten Kargo, AU/SEGES Kvægets præstationer

Læs mere

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR Generelt: skala 1-9, hvor 9 = bedst (5 er grænse for, hvornår tiltag skal overvejes) Goldkøer Total lejelængde, m (mod væg 3 m, rk.mod rk. 2,85) Lejelængde, nakkerør til bagkant, m (1,75) Lejeblødhed (skala

Læs mere

Atypisk mælkefeber. Niels-Henrik Hjerrild

Atypisk mælkefeber. Niels-Henrik Hjerrild Atypisk mælkefeber Niels-Henrik Hjerrild Gården i Munke-Bjergby Niels-Henrik og Christa Hjerrild 3 voksne børn 2 plejebørn 3 fastansatte 270 jerseykøer + opdræt Non-GM mælk Produktion 9.842 kg EKM / årsko

Læs mere

AMS, DRIVVEJE, TEKNOLOGIER

AMS, DRIVVEJE, TEKNOLOGIER 27. MARTS 2014 AMS, DRIVVEJE, TEKNOLOGIER Frank Oudshoorn, institut for ingeniørvidenskab. fwo@eng.au.dk HVAD ER AFGRÆSNING HVORFOR AFGRÆSNING Hvordan vil man definere det? antal timer ude (dag/nat) antal

Læs mere

LANDMÆNDS SYN PÅ NYE RÅDGIVNINGSVÆRKTØJER, KOMMUNIKATION OG KONKURRENCE

LANDMÆNDS SYN PÅ NYE RÅDGIVNINGSVÆRKTØJER, KOMMUNIKATION OG KONKURRENCE LANDMÆNDS SYN PÅ NYE RÅDGIVNINGSVÆRKTØJER, KOMMUNIKATION OG KONKURRENCE PhD, Seniorrådgiver, Anne Braad Kudahl, Aarhus Universitet PhD, Post. Doc. Inger Anneberg, Aarhus Universitet PhD, Konsulent, Jehan

Læs mere

Kvægøkonomi aften efterår 2011

Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomiaften KHL. 30. november 2011 Driftsøkonomi v. Ulrik Simonsen Målet for i aften Prognoser / budgetter 2012 Udfordringer i tiden der kommer Kritiske faktorer Beslutninger

Læs mere

Focus Vinter 2010/2011

Focus Vinter 2010/2011 Focus Vinter 2010/2011 Din løsning hver dag www.delaval.dk Gummigulv - komfortabelt og skridsikkert Når dine køer kan gå trygt og behageligt, bevæger de sig mere. Et sikkert fodfæste er med til at fremme

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Registrering af klovlidelser Klovbeskærere. Lovkrav Nødvendigt udstyr Økonomisk tilskud

Registrering af klovlidelser Klovbeskærere. Lovkrav Nødvendigt udstyr Økonomisk tilskud Klovbeskærere Lovkrav Nødvendigt udstyr Økonomisk tilskud Indhold Lovkrav før opstart brugernavn og adgangskode landmandens skriftlige tilladelse Nødvendigt udstyr hardware (touchskærm) software (programmet)

Læs mere

%ved ikke, om GUIDE % 56 % MESTER VI HAR SPURGT OVER MESTRE. Sådan gør de bedste i byggebranchen. vælger at fakturere hver uge

%ved ikke, om GUIDE % 56 % MESTER VI HAR SPURGT OVER MESTRE. Sådan gør de bedste i byggebranchen. vælger at fakturere hver uge MESTER GUIDE 19 VI HAR SPURGT OVER 1.000 MESTRE Sådan gør de bedste i byggebranchen 51 %ved ikke, om et projekt giver overskud, før man er i mål 56 % vælger at fakturere hver uge 85 % bruger elektronisk

Læs mere

Besætning A. Sengebåse med Green Stall og alm. jernbøjler

Besætning A. Sengebåse med Green Stall og alm. jernbøjler Besætning A. Sengebåse med og alm. jernbøjler Liggeadfærd i sengebåsene Tabel 2. Liggende køer i sengebåse med eller alm. jernbøjler. Alm. jernbøjler Lå lige 8 32 Lå på skrå/under bøjlen 9 4 Liggende køer

Læs mere

Hvordan arbejder jeg med Gårdråd?

Hvordan arbejder jeg med Gårdråd? Hvordan arbejder jeg med Gårdråd? Praktiske fif til: - systematik - opfølgning - økonomi Oplæg ved LVKs årsmøde februar 2018 af kvægdyrlæge Susanne Sommerlund Hvem er jeg? Kvægdyrlæge i LVK - landbrugsfaglig

Læs mere

Sådan avler jeg min favoritko

Sådan avler jeg min favoritko Sådan avler jeg min favoritko Teamleder Anders Fogh, VFL, Kvæg Team Reproduktion og Avl Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere