Kvæg nr FarmTest. Kodrivere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvæg nr. 58 2008. FarmTest. Kodrivere"

Transkript

1 Kvæg nr FarmTest Kodrivere

2

3 Kodrivere Af Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg

4 Titel: Kodrivere Forfatter: Konsulent Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Review: Jens Bech Andersen, AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Layout: Lone E. Haargaard, AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning Udgave: 1. udgave 2008 Oplag: 50 stk. Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax ISSN

5 Forord Malkearbejde er en proces, der skal forløbe i en rolig og uafbrudt arbejdsgang. Derfor er det vigtigt, at køerne konstant står klar ved indgangen til malkestalden. Som følge deraf har mange landmænd investeret i kodrivere, som automatiserer arbejdet med at drive køerne ind i malkecentret. Dansk Kvæg ønsker med denne FarmTest at udarbejde anbefalinger til valg af kodriver. Anbefalinger der bygger på landmændenes erfaringer samt vurderinger af konsulenter fra Team Produktionsanlæg og Team Management under Dansk Kvæg. FarmTesten er udarbejdet på baggrund af informationer fra de firmaer, der forhandler kodrivere. Firmaerne har stillet referencelister til rådighed over for landmænd, der har købt de pågældendes kodrivere. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg vil gerne takke forhandlerne for deres bidrag til undersøgelsen, og en tak til landmændene for den tid og interesse, de har bidraget med. Uden jeres hjælp kunne denne FarmTest ikke være gennemført. Forhandlere i denne undersøgelse: Staldmæglerne DeLaval Smedemesteren ApS Smeden Lars H. Grotrian A/S Mørch Teknik S.A.Christensen & Co Westfalia Surge Triomec Dairymaster Denne rapport kan endvidere ses på Her er alle grafer og billeder i farver. Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne FarmTest. Susanne Clausen Landscentret, Dansk Kvæg Skejby, oktober 2008

6 Indholdsfortegnelse Forord Sammendrag og konklusioner Overvejelser og anbefalinger før køb af kodriver FarmTestens gennemførelse Resultater Investeringens nødvendighed Brugen af kodriveren Betjening og styring af kodriveren Indkøring af køerne og kodriveren Forbedringsmuligheder Den fremtidige kodriver Ændringer til opsamlingspladsen Beskrivelser af kodriverne Diskussion Litteraturliste Firmakommentarer Bilagsliste Kodrivere 5

7 1. Sammendrag og konklusioner Undersøgelsen bygger på besøg på 17 ejendomme fordelt på otte forskellige forhandlere af kodrivere. FarmTesten omhandler landmandens erfaring med brug af kodrivere. Kodrivere kan opdeles i to typer: 1. Skubber koen. Bom der bruges på opsamlingspladser, spænder over hele opsamlingspladsens bredde. Bommen kører på to langsgående hovedskinner, der er monteret på bærestolper. Bommen kan modstå tryk fra køerne, men er forsynet med sikkerhedsventil, der stopper fremdriften, hvis modstanden bliver for stor. Figur 1.1. Type skubber koen. En af de testede kodrivere har ikke hæve/sænke funktion. 2. Strømtråde. Kodriveren er en skinne med lodrette strømførende tråde. Skinnen er en let konstruktion, der kører på ophængte stålwirer, og køerne kan ikke blive klemt. Kodriveren kan bruges til alle typer opsamling, såvel gangarealerne som opsamlingspladser. Der kan opsættes flere kodrivere ved siden af hinanden. Kodrivere 6

8 Figur 1.2. Type strømtråde. Økonomi ved investering i kodriveren findes under bilag 1. Landmændene var generelt enige om, at investeringen i kodriveren var lille i forhold til den arbejdsbesparelse, det er at drive køerne sammen manuelt. Landmændenes vurdering af arbejdsbesparelsen var udtrykt i tid. En ekstra arbejdstid på ½-1 time dagligt var, hvad de forventede, hvis køerne skulle drives til malkestalden manuelt. Den ekstra arbejdstid svarer til kr. årligt. 1.1 Overvejelser og anbefalinger før køb af kodriver Overvej problemstillingerne Inden du køber en kodriver, vil det være en god ide at overveje følgende: Tænk logistik. Opsamlingspladsen/gangarealet og kodriveren skal passe sammen. Minimer køernes opholdstid på opsamlingspladsen, lav eventuelt holddrift. Se på indretningen af opsamlingspladsen. Sørg for at kodriveren, når den ikke er i brug, placeres så den ikke tager plads på drivvejene til opsamlingspladsen. Placer indgangene til opsamlingspladsen så ventende hold har mulighed for at gå i sengebåsene. Kodrivere 7

9 Siderne mellem opsamlingspladsen og returgangen fra malkestalden bør være lukkede. Køerne på opsamlingspladsen følger ofte køerne på returgangen, og der er klemningsrisici imellem lodrette rør der bærer skillevæggene og kodriveren. Er der lofthøjde nok til en hæve/sænke kodriver. Skal der tilkøbes arbejdslettelser, herunder skraber, fjernbetjening etc. Figur 1.3. Planlæg en god logistik til malkestalden. Figur 1.4. Skillevægge der baner vejen til malkestalden. Kodrivere 8

10 Råd fra landmændene: Køb kodriver med gulvskraber. Skraberne er generelt gode, og der spares meget tid på rengøring. Sørg for at der ikke er dele på kodriveren, der kan fange køerne, for eksempel ender på bomrør og lignende. Råd fra konsulenten: Sørg for at køreskinnen til hæve/sænke kodriverne er ordentligt understøttet. For stor afstand mellem bærestolperne giver risiko for nedbøjet skinne. Hæve/sænkefunktionerne og skrabearbejdet bør af sikkerhedsmæssige årsager overvåges og styres manuelt. Vent med at starte kodriveren til malkearbejdet er i gang. De stærke køer er først i malkestalden, og de svage køer har dermed plads til at flytte sig, hvis de føler sig utrygge Kodriverne der skubber koen er tunge. Forebyg uheld ved jævnlig eftersyn af ophæng, stolper, stopanordninger etc. Indretning af opsamlingspladsen skal planlægges så der ikke opstår områder hvor køerne låser sig fast, men at de naturligt vender front mod malkestalden. Figur 1.5. Pas på ikke at underdimensionere anlægget, som her, hvor afstanden mellem bærestolperne skal være kortere eller bæreskinnen kraftigere. Kodrivere 9

11 2. FarmTestens gennemførelse FarmTesten blev gennemført i 17 stalde. Samtlige forhandlere af kodrivere, det har været muligt at finde frem til, er kontaktet. Forhandlere, der har ønsket at deltage, har fremsendt referencelister. De fremsendte referencer er landbrug, der repræsenterer produkterne bedst, ud fra de forventninger forhandlerne har til deres produkter. I FarmTesten indgår ikke energiforbrug ved brug af kodriverne. Samtlige testede kodrivere er eldrevne på fremdriften, og hæve/sænke funktionerne er drevet ved el, olie- eller lufttryk. Elforbruget er meget lille. På grund af lav gearing har elmotorerne en meget lille effekt. Desuden kører kodriverne meget lidt. Ingen af de adspurgte landmænd havde tillagt energiforbruget nogen betydning. Kodrivere 10

12 3. Resultater 3.1 Investeringens nødvendighed Landmændene begrundede investeringen i kodriveren med følgende: Opsamlingspladsen nødvendiggør etablering af kodriver. Rationelle hensyn, tiden skal bruges på malkearbejdet. Kodriveren skraber opsamlingspladsen fri for gødning. Et jævnt flow til malkestalden giver roligere køer. En landmand havde i første omgang valgt ikke at investere i kodriveren, idet han mente, at køerne uden problemer ville gå ind i malkestalden. Flowet til malkestalden var dog ikke på den forventede hastighed, og en investering på kr. i en kodriver løste problemet, og betød samtidig, at malkearbejdet kunne reduceres med ½ time dagligt. 3.2 Brugen af kodriveren Brugen af kodriverne var meget afhængig af, hvordan opsamlingen blev praktiseret. Hvis nogle af køerne var delt ind i hold, valgte nogle at malke de enkelte hold for sig. Andre blandede holdene, og efter malkningen selekterede separationsboksen køerne tilbage til deres hold igen. Kodriveren med strømtråde kunne ikke køre holdstyring. Ud af de 17 besøgte kvægbrug, brugte ni holdstyring. Holdstyring foregik efter følgende principper: Holdstyring ved malkning: Holdene drives ind i malkestalden, et hold ad gangen, hvilket kræver at en person styrer holdene, så de er klar, når de sidste køer i foran gående hold er inde i malkestalden. Her blev kodriveren kun brugt til det sidste hold. Styringen er arbejdskrævende. Opsamlingspladsen er opdelt med skillebøjle på langs, så holdene ikke kan blandes. Styringen kræver minimum to kodrivere, men alle hold kan typisk samles på en gang. En person sørger for at holdene kommer ind på opsamlingspladsen. Opsamlingspladsen er lukket indtil sidste ko i et hold er inde i malkestalden, hvorefter bommen hæves og lukker et nyt hold ind til malkning. Styringen kan håndtere to hold ad gangen, et foran og et bagved kodriveren. Det bagved gående hold kan få mere bevægelsesfrihed, så de har mulighed for motion Alle hold samles på opsamlingspladsen, og sorteres efterfølgende i separationsboksen. Giver stor fleksibilitet, og der skal kun drives køer ind en gang. Dog kan opholdstiden på opsamlingspladsen blive lang for de sidste køer, alt afhængig af den daglige malketid. Kodrivere 11

13 3.3 Betjening og styring af kodriveren Betjeningen af kodriveren foregik fra malkestalden. Betjeningsrytmen var meget individuel, men generelt syntes landmændene, at betjeningen var overskuelig, og havde valgt placeringen ud fra, hvad de syntes var mest praktisk. Betjeningspanelet var placeret enten ud for køernes indgang til malkestalden, eller ved mandehullet til opsamlingspladsen. Enkelte havde fjernbetjening, og kunne derved aktivere kodriveren når de for eksempel drev et nyt hold køer ind på opsamlingspladsen. Hvilken placering af betjeningen der fungerede bedst var meget individuelt, men med fokus på malkearbejdet og en forventning om, at kodriveren ikke behøver overvågning, er en placering af betjeningspanelet ved indgangen til malkestalden at foretrække. Men placering begge steder er optimalt. Figur 3.1. Betjening placeret ved mandehul giver godt overblik til opsamlingspladsen, men betyder samtidig, at malkearbejdet skal afbrydes. Kodrivere 12

14 Figur 3.2. Placeres betjeningspanelet ved køernes indgang til malkestalden skal malkearbejdet ikke afbrydes. Betjeningspanelet placeret i malkestalden var forsynet med intervalstyring, hvilket betød at de kunne forprogrammeres til at køre det antal sekunder der erfaringsmæssigt gav det bedste flow til malkestalden. Kodrivere, der skubber, var desuden forsynet med en tryksensor eller glidekobling, der stopper kodriveren, hvis en ko kommer i vejen. Hovedparten af kodriverne skulle aktiveres manuelt. Kodrivere med automatisk start kørte f.eks. når rotationsbommen eller indgangslågen i malkestalden blev aktiveret. En karruselmalkestald havde automatisk start, når et antal køer var gået ind i karrusellen, en anden kørte konstant, men stoppede når bommen mødte modstand. 3.4 Indkøring af køerne og kodriveren Indkøring af køerne havde foregået uden de store problemer. En ko var blevet fanget i halsbåndet af et af kodriverens bomrør, så der skal være opmærksomhed på, at der ikke er dele på bommen der kan fange køerne. Endvidere bør bomrør der hejses lodret overvåges ved ophejsning, så køer der står med hovedet imellem bomrørene ikke kommer i klemme. Kodrivere 13

15 Figur 3.3. Hold øje med køerne når kodriveren hæves. Nogle kodrivere havde en lydindikator når kodriveren startede og kørte. Køerne lærte hurtigt at reagere på lydindikatoren, og gav samtidig malkeren indikation om, at kodriveren kørte. Indkøring af kodriverne havde generelt foregået problemfrit. 3.5 Forbedringsmuligheder Brugerne havde følgende ønsker og forslag til forbedringsmuligheder: Lydindikator vil være en fordel uanset kodrivertype, idet koen reagerer på lyden,og begynder at gå fremad. Koen føler sig ikke presset, og bliver derved mindre stresset. I starten af malkearbejdet er lydindikatoren nok til at drive køerne frem, så en særskilt aktivering af lydindikator uden start af drivbom vil for kodrivere med strømtråde være en fordel. Kodrivere med bomrør der hejses lodret forsynes med net, så køerne ikke kan få hovedet i klemme ved ophejsning. Generelt bør kodriveren være varmgalvaniseret. Varmgalvanisering giver god korrosionsbeskyttelse og høj bestandighed mod mekanisk slid. Landmænd med opsamlingsplads på staldgangen mellem sengebåsene efterspurgte en mulighed for at påmontere kodriver på skraberen. Installationen kunne spare omkostninger til ophæng af kodriveren, men der må samtidig kunne forventes en stærkere kodriver end typen med strømtråde. Kodrivere 14

16 FarmTest har undersøgt muligheden, og det er muligt at montere en kodriver På skraberen. Tommy Wollesen, Cow-Shopping udtaler: Det kræver at der etableres en styreboks i malkestalden samt at skraberen påsættes monteringsbeslag til kodriveren. Kodriveren, der vejer ca. 22 kg, kan let af- og påmonteres skraberen. Cow- Shopping havde ikke ønsket at deltage i FarmTesten, idet de havde den opfattelse, at markedet for denne type kodriver var aftagende. 3.6 Den fremtidige kodriver Landmændenes bud på den fremtidige kodriver var fra de fleste et udtryk for nogle svagheder ved deres nuværende valg. Følgende blev fremhævet: Til kodrivere der skubber, skal der være mulighed for tilkøb af ekstraudstyr til at køre holddrift, hvilket vil sige at kodrivere uden hæve/sænke funktion skal kunne påmonteres automatik, der kan åbne for gennemgang. Udvikling af bedre modstandsfølere. Kodriveren skal køre konstant, men reagere hurtigt på modstand og starte op igen kort tid efter. Kodrivere med strømtråde skal have en anden løsning til at drive køerne frem end strømtråde. For eksempel plastikflapper. Figur 3.4. En adgangslåge igennem kodriveren vil gøre det muligt at styre køerne i hold. 3.7 Ændringer til opsamlingspladsen Landmændenes råd til indretning af opsamlingspladsen: Opsamlingspladsen skal være lang og smal Der skal være plads til en times opsamling Pladsen skal være uden sving Sider skal være lukkede Kodrivere 15

17 4. Beskrivelser af kodriverne Produktbeskrivelsen bygger på landmændenes udtalelser og oplevelser med kodriverne samt konsulentvurdering, herunder iagttagelser af kodrivernes opbygning og tekniske funktioner. Serviceringen af kodriverne var meget individuelt. Men generelt mente landmændene at det var minimalt hvad der var af servicebehov. FarmTest skal gøre opmærksom på, at smørefedtet på kodrivere med kædetræk, bør skiftes i efteråret inden det bliver koldt, idet risikoen for at kæden bliver ufleksibel pga. kulde er mindre når de er nysmurte. 4.1 Køernes reaktion Køerne var generelt trygge ved kodriveren. Selv kodriveren med strømførende tråd gjorde ikke køerne utrygge. Typisk reagerede køerne på lydindikatoren. En aktivering af lydindikatoren uden samtidig start af kodriveren fornemmedes i første omgang at være nok til at drive køerne frem. 4.2 Konsulentbeskrivelse og -konklusion af kodriverne Nedenstående beskrivelser og konklusioner er et sammendrag af konsulentobservationer og landmændenes erfaringer. Kodrivere 16

18 Dairymaster Type der skubber, uden hæve/sænke funktion Forhandler: Jeppe Smedsgaard, Frøstrupvej 45, 6830 Nr. Nebel, telefon Mail: Figur 4.1. Dairymaster kodriver uden hæve/sænke funktion. Fremdrift Styring Højde Bredde på den viste bom Længde på viste opsamlingsplads Ekstraudstyr Pris (ekskl. moms) To sideløbende skinner med hydraulisk fremdrift Kan køre både manuelt og automatisk på indgangslågen, eller antal køer der er gået ind i malkekarrusellen 1,5 meter 10,0 meter 23 meter Låge til holddrift Ca kr. Beskrivelse: Kodriveren er en kraftig galvaniseret stålkonstruktion, som kan styres manuelt eller automatisk på indgangslågen til malkestalden. Kodriveren er forsynet med skraber, og låge til holddrift kan påmonteres som en integreret del af bommen. Konklusion: Kodriveren anbefales ikke til holddeling på grund af langsom tilbageløb og skraberen er i vejen ved indgangslågen. Kodriveren stiller ikke krav til lofthøjden, og kan derfor installeres på de fleste opsamlingspladser. Kodrivere 17

19 Dairymaster Type der skubber, med hæve/sænke funktion Figur 4.2. Dairymaster, kodriver med hæve/sænke funktion. Fremdrift Styring Højde under bom Bredde på den viste bom Længde på viste opsamlingsplads Eldrevet synkronstyret. Monteret på to sideløbende skinner Kan køre både manuelt og automatisk på indgangslågen eller antal køer der er gået ind i malkekarrusellen 1,8 meter 16,8 meter 14 meter Ekstraudstyr Pris (ekskl. moms) Ca kr. Beskrivelse: Kodriveren er en kraftig galvaniseret stålkonstruktion, der kan styres manuelt eller automatisk på indgangslågen til malkestalden. Kodriveren er forsynet med skraber, og hæve/sænke funktionerne foregår med trykluftdrevne cylindre. Konklusion: Kodriveren er velegnet til holddeling. Der er mange trykluftcylindre på anlægget, og der må forventes en løbende vedligeholdelse. Kodrivere 18

20 Triomec Type med strømtråde Forhandler: Triomec, Majsmarken 1, 9500 Hobro, telefon Mail: Figur 4.3. Kodriver fra Triomec, enkel og let at installere. Fremdrift Styring Højde under bom Bredde på den viste kodriver Længde på viste gang Eldrevet. Motor trækker stålwire Kan køre både manuelt og automatisk på indgangslågen eller antal køer der er gået ind i malkekarrusellen Kan varieres 2,5 meter. Afstand imellem strømtråde er 30 cm 44 meter Ekstraudstyr Pris (ekskl. moms) på viste kodriver Ca kr. Beskrivelse: Kodriveren består af en galvaniseret jernbøjle med lodrethængende strømførende tråde. Trådene er plastikbelagt, og der er kun strøm i trådenderne. Kodriveren er ophængt på tosideløbende stålwirer. En stålwire i midten trækkes af en elmotor, og sørger for kodriverens fremdrift. Triomec har desuden en kodriver, hvor køerne drives frem af en stor dør. Konklusion: Kodriveren er simpel i konstruktion, og let at installere i eksisterende bygninger, også for gør det selv manden, idet selve ophænget ikke kræver megen plads. Prisen er lav, men kodriveren kan ikke styre holddeling. Kodrivere 19

21 SAC Fremstillet af Kvong Smede- og Maskinforretning. Type der skubber Forhandler: S.A.Christensen og Co, Ndr. Havnevej 2, 6000 Kolding, telefon Mail: Figur 4.4. Kodriveren hæves lodret, vær opmærksom på, at køer ikke får hovedet i klemme når bommen hæves. Fremdrift Styring Højde under viste bom Bredde på den viste kodriver Længde på viste gang Eldrevet synkronstyret. Monteret på to sideløbende skinner Styres manuelt og stopper automatisk ved modstand 1,8 meter. Højden kan fås op til 2,5 meter 12,0 meter. Bommen kan fås op til 30 meter 20,0 meter Ekstraudstyr Pris (ekskl. moms) på viste kodriver kr. Beskrivelse: Kodriveren er en kraftig malet eller varmgalvaniseret stålkonstruktion, som styres manuelt og leveres som standard med fast monteret betjeningsboks. Kodriveren er forsynet med skraber, og hæve/sænke funktionerne foregår med hydrauliske cylindre, der trækker en stålwire. Kodriveren kan købes med net imellem bomrørene. Konklusion: Kodriveren er enkel, solid og velegnet til holdstyring. Det er at anbefale at få kodriveren varmgalvaniseret, idet stålet har en tendens til at ruste pga. det stærke miljø fra husdyrgødningen. Kodrivere 20

22 LagroTek Type der skubber Forhandler: Smeden Lars Grotrian A/S, Østergade 2, 9600 Aars, telefon Mail: Figur 4.5. Kodriveren fra LagroTek, med skraber. Fremdrift Styring Højde under bom Bredde på den viste kodriver Længde på opsamlingsplads gang Ekstraudstyr Pris (ekskl. moms) på viste kodriver Eldrevet synkronstyret. Monteret på to sideløbende skinner Styres manuelt, men stopper automatisk ved modstand 2,0 meter 12,4 meter 11,5 meter Skraber kr. ekskl. eltilslutning Beskrivelse: Kodriveren er en kraftig galvaniseret stålkonstruktion, som styres manuelt og leveres som standard med fjernbetjening. Kodriveren kan fås med skraber. Hæve/sænke funktionerne foregår med hydrauliske cylindre, og kan styres via fjernbetjeningen. Kodriveren kan fås i bredder fra 1-20 m. Konklusion: Kodriveren er enkel, solid og velegnet til holdstyring. Bommen kan sænkes uden konstant opmærksomhed, hvilket bør ændres af sikkerhedsmæssige årsager. Endvidere var intervalstyring og lydindikator et ønske fra de adspurgte landmænd. Kodrivere 21

23 Mørch Teknik Type med strømtråde Forhandler: Klaus Mørch, Rougsøvej 152, 8950 Ørsted, telefon Mail: Figur 4.6. MT-Malkedreng med lodrette strømførende tråde. Fremdrift Styring Højde under bom Bredde på den viste kodriver Længde på viste gang Ekstraudstyr Pris (ekskl. moms) på viste kodriver Eldrevet. Motor trækker stålwire. Kan køre både manuelt og automatisk på indgangslågen eller antal køer der er gået ind i malkekarrusellen. Kan varieres 4,0 meter. Afstand imellem strømtråde er 40 cm. 40 meter Stopskinne til ophæng af tråde Ca kr. Beskrivelse: Kodriveren består af en galvaniseret jernbøjle med lodrethængende strømførende nylontråde. Kodriveren fremdrives med snoretræk, og er forsynet med en klokke der starter når kodriveren kører. Der kan tilkøbes en stopskinne som når kodriveren ikke er ibrug, kan trække de strømførende tråde op, så de ikke generer køerne imellem malketiderne. Konklusion: Kodriveren er simpel, men med en rimelig kraftig bærekonstruktion. De strømførende tråde er meget lette, og tilkøb af stopskinne er at anbefale, ellers risikeres at køerne river trådene ned, når de ikke er i brug. Endvidere skal man være opmærksom på, at trådene når ned og får de liggende køer med hen til malkestalden. Nylonhjul og drivsnor er sliddele. Kodriveren er på et meget lavt omkostningsniveau til vedligehold, og de fleste reparationer kan man selv udføre. Kodrivere 22

24 DeLaval Type der skubber Forhandler: DeLaval. Tårnvej 100, Gl. Højen, 7100 Vejle, telefon Mail: Figur 4.7. DeLaval kodriver. Der er plader på skillevæggene til returgangen for at undgå køer kommer i klemme mellem de lodrette stolper, der bærer skillevæggen, og kodriveren. Fremdrift Styring Højde under bom Bredde på den viste kodriver Længde på opsamlingsplads gang Eldrevet synkronstyret. Monteret på to sideløbende skinner. Styres manuelt eller automatisk der stopper hvis kodriveren møder modstand. 2,0 meter 11,0 meter 16,0 meter Ekstraudstyr Pris (ekskl. moms) på viste kodriver kr. Beskrivelse: Kodriveren er en kraftig galvaniseret stålkonstruktion, som kan leveres med skraber. Hæve/sænke funktionerne foregår med en hydraulisk cylinder der trækker en stålwire. Kodriveren kan fås i en bredde på max. 15 m. og til en max. længde på opsamlingspladsen på 50 m. Kodriveren kan programmeres til automatisk trinvis fremføring. Konklusion: Kodriveren er enkel, solid og velegnet til holdstyring. Vedligeholdelsen er minimal, idet smøring og olieskift kun skal foretages en gang årligt. Bommen har manuel tilbageføring, hvilket begrundes med, at der af sikkerhedsmæssige årsager skal være opsyn med bommen når den køres tilbage. Net eller lignende imellem bomrørene vil kunne modvirke, at køer kan komme i klemme ved ophejsning. Kodrivere 23

25 WestfaliaSurge og Staldmæglerne, fremstillet af Ørum-Smeden.- Type der skubber Forhandler: WestfaliaSurge, Nordic A/S, Stenbro Allé 13, 6650 Brørup, telefon Mail: og Staldmæglerne A/S, Tirslundvej 34, 6650 Brørup, telefon Mail: Figur 4.8. Kodriveren fra WestfaliaSurge og Staldmæglerne fremstilles af Ørum-Smeden. Fremdrift Styring Højde under bom Bredde på den viste kodriver Længde på opsamlingsplads gang Eldrevet synkronstyret. Monteret på 2 sideløbende skinner. Styres manuelt eller automatisk og stopper hvis kodriveren møder modstand. 1,6 meter 11,0 meter 18,0 meter Ekstraudstyr Pris (ekskl. moms) på viste kodriver. Inkl. montage, ekskl. stolper kr. Beskrivelse: Kodriveren er en kraftig galvaniseret stålkonstruktion, der styres manuelt og leveres som standard med fjernbetjening. Kodriveren kan fås med skraber. Hæve/sænke funktionerne foregår med hydrauliske cylindre, og kan styres via fjernbetejningen. Konklusion: Kodriveren er enkel, solid og velegnet til holdstyring. Tryksensor der stopper kodriveren ved påløb var ifølge de adspurgte landmænd for let at aktivere, endvidere var det ønskeligt med justerbar intervalstyring. Kodrivere 24

26 Smedemesteren Type der skubber Forhandler: Smedemesteren ApS, Vandmosevej Hejnsvig, telefon Mail: Figur 4.9. Modulopbygget kodriver fra Smedemesteren. Fremdrift Styring Højde under bom Bredde på den viste kodriver Længde på opsamlingsplads gang Ekstraudstyr Pris (ekskl. moms) på viste kodriver Eldrevet synkronstyret. Monteret på to sideløbende skinner. Styres manuelt eller automatisk og stopper hvis kodriveren møder modstand. 1,8 meter 9,5 meter 20,0 meter Fjernbetjening kr. inkl. kabelinstallation, ekskl. stikkontakt. Beskrivelse: Kodriveren er en kraftig galvaniseret stålkonstruktion, der styres manuelt eller automatisk på indgangslågen til malkestalden eller rotationsbommen i malkestalden samt ved karruseller på antal køer der er gået på karrusellen. Kodriveren kan fås med skraber og leveres som standard med lydindikator der går i gang når kodriveren starter. Hæve/sænke funktionerne er elektriske, og kan styres via fjernbetjeningen. Alle fremdriftsfunktioner kan varieres efter behov. Kodriveren kan installeres på eksisterende opsamlingspladser, herunder også imellem sengebåse. Drivbommen kræver at der opsættes bærestolper. Konklusion: Kodriveren er enkel, solid og velegnet til holdstyring. Bommen kan indstilles i vinkel alt efter hvad der fungerer bedst. Vinklen gør, at køerne puffes uden at blive presset. Kodriveren er hurtig til at hæve bommen, hvilket betyder kort tid til overvågning når nyt hold skal lukkes ind. Kodrivere 25

27 5. Diskussion Management er at give de indtægtsgivende opgaver og dyrenes velbefindende den nødvendige opmærksomhed. FarmTesten viste, at landmændene generelt var meget interesserede i at bruge deres tid til malkearbejdet, og opgaven at drive køer frem overlod de til en teknik de havde tillid til. Er der anskaffet en kodriver er der tid til overs, hvilket klart fremgik af interviewet af landmændene. Men at det skulle betyde ændret observation af køerne, var der ingen, der mente. Nogle havde dog anskaffet aktivitetsmålere, hvilket mere var et udtryk for handlekraft end manglende kompetence. Som en landmand udtalte jeg er landmand til fingerspidserne, men jeg er ikke ekspert på alle områder, så derfor lader jeg den tilgængelige teknik være et af mine redskaber og teknikken forstår jeg at bruge. Om elektriske kodrivere tillades i fremtiden må tiden jo vise. Kodrivere som matcher kodriveren med strømtråde og har en skærm eller lignende materiale er der ide i at udvikle, for der vil fortsat være behov for installering af kodrivere i eksisterende stalde. Danske Anbefalinger anbefaler ikke kodrivere, der afgiver elektrisk stød. Betjening af kodriveren bør ikke foregå uden forudgående grundig vejledning. Samtlige kodrivere der skubber havde nødstop både i malkestalden og på opsamlingspladsen. Følgende forholdsregler bør iagttages: Vær opmærksom på at nye køer lærer kodriveren at kende. Kontroller at uvedkommende ikke befinder sig i kodriverens arbejdsområde. Sluk hovedafbryderen når der laves service og vedligeholdelse. Vær opmærksom på klemningsrisici mellem gitre og stolper, tilstødende fremspring langs murværk ol. Kodriveren er meget tung. Sørg for jævnligt tilsyn af drivhjul, bæreskinner etc. Kodrivere 26

28 6. Litteraturliste Indretning af stalde til kvæg, Danske Anbefalinger. Tværfaglig rapport 4. udgave Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Kodrivere 27

29 7. Firmakommentarer SAC Bommen leveres som standard med stolper og el-tilslutning på bommen. Ekstraudstyr: Kotæller Fjernbetjening til styring af bom Net imellem bomrør, så køer ikke kan få hovedet imellem rørene Galvanisering af bom og stolper Smedemesteren Smedemesteren har suppleret med følgende kommentarer fra kunder der bruger deres kodriver: Modulopbygning gør, at kodriveren kan ændres i bredde og længde Kraftig fleksibel sektionsopdelt gummiskraber (100x10 mm) Skridkobling på hejs og fremdrift Støbte trækhjul med vulkaniseret gummi Støbte sidestyrsruller med vulkaniseret gummi Induktive aftastere Styring med brugervenligt display Lagrotek Lagrotek har suppleret med følgende kommentarer: Der er løbende sket ændringer i programmeringen af kodriverens PLC. Programmet er allerede ændret på nye kodrivere. Kodriveren kan ikke sænke bommen, mens den kører retur hen over næste gruppe køer. Når kodriveren kommer til enden, skal der trykkes på knappen igen, så det er sikret, at brugeren er til stede, når bommen sænkes. Der tilbydes intervalstyring i forbindelse med, at lågerne til malkestalden åbnes. Der kan eftermonteres lydindikator på alle kodrivere leveret fra 2004 til nu. DeLaval Følgende kommentarer er modtaget fra DeLaval: Der kan monteres net imellem kodrivernes bomrør. Nettet skal være finmasket, så køerne ikke kan træde ind i nettet, og derved blive fanget. Det anbefales, at der i projekteringsfasen gøres overvejelser omkring opsamlingspladsens bredde, idet der erfaringsmæssigt bygges alt for brede opsamlingspladser. En opsamlingsplads bør ikke være over 10 meter bred. Af sikkerhedsmæssige årsager, skal kodriveren stoppe minimum 1 meter før endevæggen på opsamlingspladsen. Mindre afstand gør køerne nervøse, og der opstår klemningsrisici. Kodrivere 28

30 8. Bilag 1 Økonomisk vurdering af brugen af kodrivere ved malkning Vurderingen af økonomien ved kodrivere er med udgangspunkt i de informationer, der er indhentet ved FarmTesten. Nedenfor er vist en økonomisk vurdering af de årlige omkostninger i situationen, hvor der dels anvendes kodrivere, dels uden. Alternativet til kodriver er ingen, hvilket betyder, at da der skal bruges tid fra een medarbejder til at drive køerne ind og frem til malkningen. FarmTesten har ved de enkelte bedrifter spurgt ind til investeringsbeløb i kodrivere, løbende omkostninger, tidsforbrug ved indsamling af køerne uden drivbom osv. I skemaet er der vist dels forudsætninger ved beregningerne, dels en opgørelse af de årlige omkostninger med og uden kodrivere. Investering i kodriver Levetid og dermed afskrivningshorisont 10 år Samlet finansieringsomkostninger, 10 år, ca. 6,5 % p.a. Årlig løbende vedligeholdelse, el-forbrug m.v. Kodriver kr kr kr kr. Medarbejder Jf. oplysningerne fra FarmTesten er malketiden i gennemsnit ca. fire timer, og forbrugt tid til at drive køerne sammen ved malkningen er i gennemsnit vurderet til Omregnet til årsforbrug En arbejdstime inkl. samtlige omkostninger for arbejdsgiver ½ time om dagen 180 timer 150 kr. Årlig omkostning kr kr. Konklusion Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ved beregningerne ses der at være de samme årlige omkostninger, hvad enten der anvendes kodrivere eller ej. Ligesom ved enhver anden økonomisk beregning er resultatet meget afhængig af de tilhørende forudsætninger. På den ene side er der ingen tvivl om, at det tager tid at drive køerne frem til malkningen, og dermed koster det også i lønudgifter, fordi en medarbejder har en timepris. Kodrivere 29

31 På den anden side er der heller ingen tvivl om, at en kodriver kræver et investeringsbeløb, hvilket medfører årlige omkostninger til finansiering, vedligeholdelse, el-forbrug og lignende., men der skal også afskrives på inventaret. En lavere årlig omkostning kan både ske ved at forlænge de i beregningen forudsatte levetider på 10 år, men selvfølgelig også investeringsbeløbs størrelse. Det betyder, at selvom der i beregningerne viser sig samme årlige omkostninger, vil en beregning ved en konkret bedrift kunne vise såvel større som mindre forskel i forhold til et til- eller fravalg af kodriver. Derfor skal ovenstående også anvendes som retningsgivende og forhold, der skal vejes op mod hinanden ved en given beslutningstagen om anvendelse af kodrivere EBJ Kodrivere 30

FarmTest Klovbehandlingsbokse. Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg.

FarmTest Klovbehandlingsbokse. Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg. FarmTest Klovbehandlingsbokse Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg. 2 typer klovbehandlingsbokse Klovbeskæringsboks Klovplejeboks Arbejdsvenlig Tunge funktioner helt eller delvis

Læs mere

Kvæg nr. 56 2008. FarmTest. Klovbehandlingsbokse

Kvæg nr. 56 2008. FarmTest. Klovbehandlingsbokse Kvæg nr. 56 2008 FarmTest Klovbehandlingsbokse Klovbehandlingsbokse Klovbehandlingsbokse Af Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Klovbehandlingsbokse Forfatter:

Læs mere

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Konsulent Jørgen Pedersen Landscentret, Byggeri og Teknik FarmTest af AMS og andre typer FarmTest i 2003 AMS fire fabrikater: SAC Galaxy Lely Astronaut DeLaval

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Dansk Kvæg Kongres 2003

karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Dansk Kvæg Kongres 2003 Malkerutiner og malkekapaciteter i malkestald, karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Dansk Kvæg Kongres 2003 Rene køer til malkning Rene og tørre gangarealer Tørt, rent og velstrøet leje

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 41 2009. Sengebåse til ungdyr. Indretning og funktion KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 41 2009. Sengebåse til ungdyr. Indretning og funktion KVÆG FarmTest Kvæg nr. 41 2009 Sengebåse til ungdyr Indretning og funktion KVÆG Sengebåse til ungdyr indretning og funktion FarmTest nr. 41 september 2009 Forfatter Anne Marcher Holm Anja Juul Freudendal, DLBR

Læs mere

FarmTest nr El- og vandforbrug. ved malkning med AMS KVÆG

FarmTest nr El- og vandforbrug. ved malkning med AMS KVÆG FarmTest nr. 61 2009 El- og vandforbrug ved malkning med AMS KVÆG El- og vandforbrug ved malkning med AMS Indhold Forord... 3 Sammendrag og konklusion... 3 Målingerne... 4 Elforbrug... 4 Vandforbrug...

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Velkommen til Lely Consumables

Velkommen til Lely Consumables Velkommen til Lely Consumables - fokus på klovpleje www.lely.com innovators in agriculture Fokus på klovpleje Udtrykkene Det er bedre at forebygge end at helbrede og Rettidig omhu beskriver meget godt,

Læs mere

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS Innovative solutions designet og udviklet i Danmark FREEDOM FOR COWS COW-WELFARE COW-WELFARE FLEX STALLS EN WIN-WIN LØSNING Flex Stalls er udviklet til at fremme både dyrevelfærden

Læs mere

Agri Plastics kalvehytte

Agri Plastics kalvehytte Agri Plastics kalvehytte Hyttetype Materiale Indkøbt Helstøbt hytte til én eller to kalve Polyethylen plast, løbegård af glavaniseret stål August 2005 (opsat på konsulentens besøgsdag) Dimensioner (lxbxh),

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Kvæg nr. 53 2007. FarmTest. Rilleskæring af gulve i kvægstalde

Kvæg nr. 53 2007. FarmTest. Rilleskæring af gulve i kvægstalde Kvæg nr. 53 2007 FarmTest Rilleskæring af gulve i kvægstalde Rilleskæring af gulve i kvægstalde Af Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Rilleskæring af gulve

Læs mere

J Y S K H A N D I KOMMUNIKATION

J Y S K H A N D I KOMMUNIKATION J Y S K H A N D I hjælpemidler til børn og voksne siden 1990 KOMMUNIKATION Tag os med på råd... - vi har mange års erfaring med, at finde den helt rigtige løsning! Kommunikationsudstyr VELKOMMEN til Jysk

Læs mere

Gulvtypens påvirkning af klovene

Gulvtypens påvirkning af klovene FarmTest Kvæg nr. 74 2010 Gulvtypens påvirkning af klovene KVÆG side 2 FarmTest Kvæg nr. 62 Udtagningsteknik i ensilagestakke 2010 Gulvtypens påvirkning af klovene FarmTest nr. 74 september 2010 Forfatter

Læs mere

Michael Farre Specialkonsulent / MBA SEGES MALKER DU KØER ELLER PRODUCERER DU MÆLK

Michael Farre Specialkonsulent / MBA SEGES MALKER DU KØER ELLER PRODUCERER DU MÆLK Michael Farre Specialkonsulent / MBA SEGES MALKER DU KØER ELLER PRODUCERER DU MÆLK DAGSORDEN Udfordringen Hygiejne en fælles opgave Efter salget tjener firmaerne for mange penge? Case med brug af malkedata

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

Ret til ændringer forbeholdes. Copyright 2012 Lind Jensens Maskinfabrik A/S. Dokument: 10000036504. Revision: 5. Dato: 17.03.2014.

Ret til ændringer forbeholdes. Copyright 2012 Lind Jensens Maskinfabrik A/S. Dokument: 10000036504. Revision: 5. Dato: 17.03.2014. DK Sammensæt dit udmugningssystem nøjagtig efter dine egne behov og specifikationer. LJM har hele paletten af trækstationer og skrabere til alle gulvtyper og underlag i enhver rensegang. LJM Agro Ret til

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Elektriske håndklædevarmere

Elektriske håndklædevarmere Elektriske håndklædevarmere April 2016 Scan koden eller klik ind på www.kriss.dk 1 Elektriske håndklædevarmere Fleksibilitet er den gennemgående linje i vores program i elektrisk opvarmede håndklædevarmere.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Challenger 45. Robust konstruktion og hurtig gruppeudgang. GEA Farm Technologies Det rette valg. GEA Milking & Cooling WestfaliaSurge

Challenger 45. Robust konstruktion og hurtig gruppeudgang. GEA Farm Technologies Det rette valg. GEA Milking & Cooling WestfaliaSurge Challenger 45 Robust konstruktion og hurtig gruppeudgang GEA Milking & Cooling WestfaliaSurge GEA Farm Technologies Det rette valg. Challenger 45 gruppevis større ydelse og større udbytte! Maksimale ydelser

Læs mere

Kvæg nr. 33 2005. FarmTest. Malkestalde og -karruseller

Kvæg nr. 33 2005. FarmTest. Malkestalde og -karruseller Kvæg nr. 33 2005 FarmTest Malkestalde og -karruseller Malkestalde og -karruseller Af Jan Brøgger Rasmussen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik, Lars Kurt Laugesen og Henrik Abildgaard

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Nu-situation Der er 260 ha, hvoraf 40 ha er skov Der ligger en miljøgodkendelse til 943 DE (543 køer og 70 % af normalt antal opdræt) Da byggeriet af et nyt staldanlæg

Læs mere

Fakta om ProCleaner X100

Fakta om ProCleaner X100 EN KRAFTFULD, FLEKSIBEL OG DRIFTSSIKKER VASKEROBOT Fakta om ProCleaner X100 En KRAFTFULD VASKEROBOT Hvorfor en ProCleaner X100? Den reducerer den manuelle vasketid med 70-80% Det bliver lettere at holde

Læs mere

én MASKINE - MANgE MulIghEdEr

én MASKINE - MANgE MulIghEdEr én MASKINE - MANgE MulIghEdEr Den bedste produktudvikling sker i tæt dialog med kunderne. Ventrac har levet op til den overbevisning lige siden den første Ventrac rullede ud i terrænet. Brugernes erfaringer

Læs mere

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Tillykke med købet af Genie B Gulvvaskemaskine Maskinen leveres i en kasse. Læs altid instruktionen før maskinen tages i brug. Vær opmærksom på, at kassen som

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

Logistikk kvægstalde

Logistikk kvægstalde Logistikk kvægstalde - Illustrasjoner og prinsipp - utdrag Version 18. oktober 2012 04/01/2013 Klepp Rekneskapslag - Norsk Landbruksrådgiving - Lean Farming 1 Forord Projekt FRÅ IDÈ TIL BYGGEPLAN - LOGISTIKK,

Læs mere

Det automatiske fodersystem. Økonomisk og enkel løsning til dyrevenlig fodring

Det automatiske fodersystem. Økonomisk og enkel løsning til dyrevenlig fodring Det automatiske fodersystem Økonomisk og enkel løsning til dyrevenlig fodring feedstar Oversigt feedstar er det mest økonomiske,flexible system til automatisk fodring. feedstar båndet bringer automatisk

Læs mere

Industriporte ledhejseporte P rulleporte

Industriporte ledhejseporte P rulleporte Industriporte ledhejseporte rulleporte MakroPro and MakroPro Alu ledhejseporte er en moderne løsning for industri, lagerhuse og værksteder. Solid, driftsikker og varm port Ledhejseporten er produceret

Læs mere

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Kvæg nr. 69 2009 FarmTest Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Titel: Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Forfatter: Johanne Lindstrøm og Ole Green, Århus Universitet, Institut for Jordbrugsteknik,

Læs mere

Kvæg nr FarmTest. Indretning og funktion af sengebåse

Kvæg nr FarmTest. Indretning og funktion af sengebåse Kvæg nr. 22 2006 FarmTest Indretning og funktion af sengebåse Indretning og funktion af sengebåse Af Jannie Rodenberg Hattesen, Anja Juul Freudendahl og Iben Alber Jakobsen, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

Videreudvikling af malkesystem

Videreudvikling af malkesystem Videreudvikling af malkesystem Udvikling af stationaer separationsmalker. Et grzesrodsforsknings projekt af Adolf Handrup Mgllevejen 53 9690 Fjerritslev. Projekt jnr. 93S-2462-AOO-00893 Indhold: Baggrund

Læs mere

Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren.

Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren. Calf-Tel De Luxe Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren. Hyttetype Helstøbt enkelthytte Materiale Polyethylen plast Indkøbt 2003, 2004 Dimensioner (lxbxh),

Læs mere

A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL. Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande

A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL. Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande Langspændsreol Stærk, holdbar og alsidig - Langspændsreoler giver dig helt nye muligheder for opbevaring

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

AutoSelect 3000 SA/3000/5000

AutoSelect 3000 SA/3000/5000 AutoSelect 3000 SA/3000/5000 så er man på rette spor GEA Milking & Cooling WestfaliaSurge GEA Farm Technologies Det rette valg. Med AutoSelect er du og dine dyr på rette spor! Den omhyggelige behandling

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

Overblik i malkestalden DeLaval malkepladsenhed MPC580, MPC680 og MP780

Overblik i malkestalden DeLaval malkepladsenhed MPC580, MPC680 og MP780 Overblik i malkestalden DeLaval malkepladsenhed MPC580, MPC680 og MP780 Alt du har brug for lige ved hånden Du ved, hvor vigtigt det er med gode informationer samt ensartede og effektive malkerutiner for

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Indretning af stalde med stor automatisering

Indretning af stalde med stor automatisering Indretning af stalde med stor automatisering v. Susanne Pejstrup, DLBR Kvægstalde Optimering af logistik Skabe mest mulig værdi med mindst mulige ressourcer Værdi = mælk, kød og salgsafgrøder Ressourcer

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Lindab Doorline Ramper og sluser 1351.01

Lindab Doorline Ramper og sluser 1351.01 1351.01 Lindab Doorline Ramper og sluser Læsseramper Generelt Effektiv af- og pålæsning af gods på køretøjer, er et vigtigt parameter i moderne logistisk systemer. Ved anvendelse af Lindab læsseramper

Læs mere

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / / TEKTRA Sprint 600 er en batteridrevet fejemaskine med en fejebredde på 650 mm. Den er designet til at feje hurtigt og effektivt i et tørt og støvet miljø. Det kompakte

Læs mere

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM FODERVOGN HERD NAVIGATOR AKTIVITETSMÅLER SYSTEM KARRUSEL MALKESTALD VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM MALKESTALD RØRMALKNING Hver dag skal du træffe hundredvis af beslutninger på gården. Og uanset hvor små

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagersystem til langgods Grenreol: Justerbart lagersystem til langgods "Uanset om det er plasticrør, trævarer eller metalstænger - grenreoler er ideelt

Læs mere

TEKNIK TIL AFGRÆSNING

TEKNIK TIL AFGRÆSNING 22. NOVEMBER 2013 TEKNIK TIL AFGRÆSNING GUDP projekt, 3 år Partnere: Aarhus Universitet, ENG AGRO Økologisk Landsforening Lely Allflex NCC Joost Oppers Webstech AgroTech Og Værterne, landbrug som har samarbejdet

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

J Y S K H A N D I hjælpemidler til børn og voksne siden 1990 KOMMUNIKATION. Rasmus Henriksen ALT ER MULIGT JYSK HANDI. w w w. j y s k h a n d i.

J Y S K H A N D I hjælpemidler til børn og voksne siden 1990 KOMMUNIKATION. Rasmus Henriksen ALT ER MULIGT JYSK HANDI. w w w. j y s k h a n d i. ALT ER MULIGT Når den helt rigtige løsning skal vælges er der en række faktorer der skal tages stilling til, bl.a. I hvilket miljø skal kommunikationsløsningen bruges? (Skole, hjem, institution, på job,

Læs mere

www.cj-montage.dk Elevatorlift en NEM løsning Elevatorlift udført i aluminium til persontransport.

www.cj-montage.dk Elevatorlift en NEM løsning Elevatorlift udført i aluminium til persontransport. Elevatorlift en NEM løsning Elevatorlift udført i aluminium til persontransport. Ideel løsning ved ejendomsfornyelse. Elevatorliften kan leveres med ønsket løftehøjde op til 20 meter. Kan monteres hvor

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Fleksible køkkensystemer

Fleksible køkkensystemer Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende køkken. Store, enkle

Læs mere

MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING

MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING Effektivt palleflow - ingen manuel håndtering af paller Dit udbytte med PALOMAT Orden og pladsbesparelse Optimeret palleflow Forbedret arbejdsmiljø Reducerede

Læs mere

Fransgård. Fransgård GT - Planeringsskær GT-210 GT-250 GT-250S GT-250HY GT-275HY GT-250FL GT-300FL

Fransgård. Fransgård GT - Planeringsskær GT-210 GT-250 GT-250S GT-250HY GT-275HY GT-250FL GT-300FL Fransgård GT - Planeringsskær GT-210 GT-250 GT-250S GT-250HY GT-275HY GT-250FL GT-300FL Planeringsskær til afretnings- og rydningsopgaver af grusvej, skovvej, jord og sne mv. Flere varianter af mekaniske

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugsanvisning Risikovurdering

Brugsanvisning Risikovurdering Brugsanvisning Risikovurdering VEDRØRENDE : Mastekran fritstående SAG NR. : 16183 UFØRT AF : Alex Hansen DK Kraner REKVIRENT : ASC Aabenraa Sejl Club 1 12-05-2016 0.0 Indhold 0.0 Indhold...2 1.0 Anlægget...3

Læs mere

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Tema 12: Driv kvægbrug i en miljøtid Dansk Kvægs Kongres 2009 Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Kvægpolitisk chef, Arne Munk Disposition Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kvægbrugerens

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING

MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING Effektivt palleflow - ingen manuel håndtering af paller Dit udbytte med PALOMAT Orden og pladsbesparelse Optimeret palleflow Forbedret arbejdsmiljø Reducerede

Læs mere

Side10-11 Design 5. Side 12-13 Design 7. Side 14-15 Design 8. Side 16-17 Design 9

Side10-11 Design 5. Side 12-13 Design 7. Side 14-15 Design 8. Side 16-17 Design 9 Smedejern Indhold Side 4-5 Design 2 Side 6-7 Design 3 Side 8-9 Design 4 Side10-11 Design 5 Side 12-13 Design 7 Side 14-15 Design 8 Side 16-17 Design 9 Side 18-19 Side 20-23 Side 24-27 Specialdesign og

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 11-2003. CIP-vaskeanlæg

FarmTest - Kvæg nr. 11-2003. CIP-vaskeanlæg FarmTest - Kvæg nr. 11-2003 CIP-vaskeanlæg CIP-vaskeanlæg Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel: CIP-vaskeanlæg Forfatter: Konsulent Mads Urup Gjødesen,

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Brugervejledning. Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift

Brugervejledning. Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift Brugervejledning Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift Årgang 2017 Anvendelse Kistevognen er konstrueret til at hente, bringe og løfte på kisterne. Enten direkte fra bedemandens

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Mekanisk korntransport

Mekanisk korntransport Mekanisk korntransport Effektive mekaniske transportløsninger KBE kopelevatorer Kompakt drevløsning med keglehjulsgear. Indløb på elevatorfod. Stram kopremmen ved at justere remhjulet i elevatorfoden.

Læs mere

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene.

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene. Datablad Hurtiggående rulleport RapidRoll 392 -Så bliver vinden udenfor Robust industriport som giver god værdi for pengene. Nødåbning gennem integreret balancesystem. Kan leveres med Crash-beslag. Næste

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

Minimer malketid - maksimer din tilfredshed DeLaval parallel malkestald P2100

Minimer malketid - maksimer din tilfredshed DeLaval parallel malkestald P2100 Minimer malketid - maksimer din tilfredshed DeLaval parallel malkestald P2100 Mere komfort i din malkestald At være mælkeproducent er et meget spændende - men til tider hårdt job. Du skal tage de rette

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6 Nu-situation Bedriften er en blandet besætning bestående af frilandsgrise og kvæg 200 årskøer med fuldt opdræt Kostalden er en løsdriftsstald, med sengebåse og

Læs mere

FM kopelevator er designet for vertikal transport af fine og granulerede produkter. Fremstillet til industriel brug.

FM kopelevator er designet for vertikal transport af fine og granulerede produkter. Fremstillet til industriel brug. Datablad nr. 02 01 KOPELEVATOR FM kopelevator er designet for vertikal transport af fine og granulerede produkter. Fremstillet til industriel brug. Top og bundsektionen er fremstillet af kraftige materialer,

Læs mere

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE Brandspjældsautomatik Egenudviklet REGIN styring til alle spjældtyper Alle spjæld fra AIR2TRUST er DS/EN 13501-3 og

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Kalvehytte (Spøttrup Hytten)

Kalvehytte (Spøttrup Hytten) Kalvehytte (Spøttrup Hytten) Kalvehytte (Spøttrup Hytten) blev vurderet hos én landmand om sommeren og to landmænd om vinteren. Hyttetype Buet hytte opbygget af moduler, to bokse Materiale Galvaniseret

Læs mere