HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede"

Transkript

1 HJEMMESIDEKURSUS 1. Hjemmesideopbygning i MS Publisher - Side 1 2. Hjemmesiden lægges ind på nettet - Side 9 3. Generelt om Internettet - Side Den færdige hjemmeside - Side 14 1 Hjemmesideprogram Jeg eksperimenterede i begyndelsen en del med forskellige programmer for at finde et der egnede sig til fremstilling af hjemmeside og efter at have valgt de mere sofistikerede fra, blev det Microsoft Publisher, som er med i den lille Office-pakke, men kan købes separat for under 1000,- kr. PUBLISHER er velegnet til at lave plakater, brochurer, indbydelser, festsange og andre små tryksager. Det er nemt at indsætte tekst, billeder og tegninger, og så et det let at flytte rundt med dem. Lære at bruge programmet Når man har startet programmet op, klikkes på knappen Skjul Guide (kun i Publisher 2000) så vi får en blank side frem: (Fig 1) Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede Klik på knappen med det store A og lav en bred, flad ramme foroven på papiret (Fig 2), lav en i midten og 4 mindre til venstre. Klik på %-tallet midt på den øverste knapbjælke og få billedet op på 100%. Man kan også gøre det med F9. Brug Scroll-knapperne til højre og forneden, for at få skærmbilledet til at se sådan ud: (Fig 2) Det er meget vigtigt, at ingen rammer overlapper hinanden, når man laver hjemmeside. Vi vender senere tilbage og ser hvad der sker, hvis de gør.

2 2 Klik på den øverste ramme og skriv foreningens navn. Teksten er meget lille, marker den og vælg en større skriftstørrelse. Udfyld også de andre rammer. Internettet er meget primitivt, der kan kun anvendes 7 skriftstørrelser: 6, 10, 12, 14, 18, 24 og 36 punkt. Antallet af skrifttyper er også begrænset, her er anvendt Arial, en lignende er Verdana. Skrifttypen med fødder hedder Times New Roman. Nu skal vi have et billede på. Men inden må vi lige have et par ord om billeder. Et billede består af 2 ting: Størrelse og opløsning, det sidste skal til vores brug være 72 dpi og størrelsen skal helst holdes under 35 kb. Alt dette kræver et billedprogram, hvis vi skal holde os til gratis-programmer, kan Jpegger bruges. Med det ønskede billede fremme i programmet, klik på Image og Resample. I boxen findes nu både størrelse (Width) og opløsning (Resolution). Width sættes til 340 og Resolution til 72. (se Fig 5). Herefter gemmes billedet under nyt navn, man kan f.eks. tilføje et -w. Husk at gemme som jpg. Er billedet for stor, sættes Width til et mindre tal. Det bedste ville være at anskaffe et rigtig billedbehandlingsprogram som Photoshop, det findes i en LE-version til under 1000,- kr. For at sætte billede på, bruges knappen med bjergtoppene på gul bund ( se Fig 1), lav en ramme - dobbeltklik inde i ramme og vælg billedet Klubhus fra CD-drevet. Billedtekst laves som en almindelig tekstramme. Selve teksten bør være Kursiv. Fig 5

3 3 Næste trin er at indsætte flere sider. Vælg i menuen - Indsæt - Side Her sættes - Antal nye sider: - til og marker under Indstillinger: Dupliker alle objekter på side: Klik OK. Nu har vi 3 ens sider. Ved at klikke på de små nummererede firkanter i nederste venstre hjørne kan vi hoppe mellem siderne. Fig 6 Klik på nr 2. (se Fig 7) Marker teksten i øverste ramme og skriv: Bestyrelse. Teksten i spalten midt på ændres til noget der handler om bestyrelsen. Billedet der hedder: Bestyrelse.jpg tilpasses i størrelse i JPegger og sættes ind i stedet for billedet af Klubhuset. Billedteksten rettes til. Læg mærke til de små nummererede firkanter skifter farve til sort og på den måde markerer hvilken side der nu er fremme. På side 3 (se Fig 8) ændres teksten til: Links til andre foreninger, altså det samme som i den 3. af de små tekstkasser til venstre. Vi skal have billede og billedtekst væk. Træk en ramme omkring billede og -tekst. De to hænger nu sammen og kan flyttes samlet eller slettes, vi sletter ved at trykke Delete-knapen. Samleknappen er meget anvendelig, den er med hvis man vil holde mange objekter (billede- og tekstrammer) sammen for at flytte, kopiere eller slette. Klikker man på den bliver objekterne ved med at holde sammen, klik igen, åbnes den. Nu skal der være plads til længere linier, brug nederste højre hjørne-makering og lav rammen bredere og evt. højere (Fig 9). Den sidste af de 4 tekstrammer kommer vi til lidt senere.

4 4 Fig 11 Fig 10 Vi skal lige have sidens størrelse tilpasset praktisk internetstørrelse. I Filer - Sideopsætning klikkes på: Speciel størrelse og Bredde: ændres til 17 cm (se Fig 10). Gå lidt længere til højre i menubjælken og klik på Arranger - Layouthjælpelinier Her ændres Marginhjælpelinier: Venstre: 0,9 cm, Højre:, Top: og Bund: 0,1 cm (se Fig 11). Nu ser forsiden således ud: (Fig 12) Vi skal i gang med at lave link mellem siderne og ud til andre internetsider. I Filer herefter Konverter publikationen til Web-sted Når der spørges om man vil køre designkontrol, svares Nej, (vi er ikke færdig med at designe). Der er nu dukket nogle flere ikoner frem, bl.a. en jordklode med et kædeled, den hedder Indsæt hyperlink Marker ordet Bestyrelse i nr 2 af de små rammer til venstre og klik på ikonen med jordkloden. Nu kommer dialogboxen Fig 13 frem. Klik på: En anden side på Web-stedet I den lille box med 1-tallet klik pil-ned og gå til 2-tallet. Det tilsvarende gøres med den 3. af de små rammer. Ja, vi kan ligeså godt tage den første side med også. Fig 13

5 5 Den 4. af de små rammer får ingen side at linke hen til, som det hedder. Den skal i stedet åbne postprogrammet, så man kan sende en . Marker ordene Send en i den 4. ramme og klik Indsæt hyperlink - På Fig 14 ses hvor der skal markeres og ens egen adresse sættes ind. De fleste vil sikkert gerne have lidt farver på. Indram de 4 små rammer med blå link, som vi ligeså godt kan kalde "Knapper" og find ikonen Fyldfarve. Hvis den ikke er fremme, prøv >> med pilespids nedad. Fig 14 I den lille box der fremkommer, gå til linien Flere farver marker Grundfarver. Vælg en lysegrå, vil man bruge andre farver, husk dog, at linktekst er blå med streg under og når den har været i brug bliver den rød. Rammen med Foreningens Navn kan vi f.eks. give en mørkere farve, men bliver teksten utydelig kan vi give den en anden farve ved at bruge ikonen Skrifttypefarve, her er den hvid. Da vi skal have de samme linkknapper med på alle siderne, vil det være bedst at bruge metoden med baggrundsside. Men først indrammer vi de 4 linkknapper på side 1. Samler dem ved hjælp af "Puslespilsknappen" (se Fig 16). og flytter dem ud til venstre for "Papiret". På siderne 2 og 3 indrammer knapperne også, men her skal de slettes, ved at trykke på Delete-tasten.

6 6 Nu skal vi om på baggrundssiden. I menulinien, klik på Vis og derefter på Gå til baggrundsside. Tag fat i rammen med de 4 knapper og sæt dem ind på "Papiret". Læg mærke til at den øverste kan af rammen står ud for 2-tallet i linealen (se Fig 17) Tilbage til forsiden er også ved Vis Gå til forgrundsside Nu står de 4 linkknapper på samme sted på alle 3 sider. Vi skal til slut lave link til andre foreninger. På side 3 skrives internetadressen bagefter foreningsnavnet. Marker internetadressen og klik på Kopier ikonen eller Ctrl+C (se Fig 18). Klik på Indsæt hyperlink ikonen og sæt cursoren efter i ruden midt i dialogboxen Fig 19. Ved hjælp af Sæt ind ikonen eller Ctrl+V. Det er meget vigtigt at bevares, ellers virker link'et ikke. Ligeledes må der ikke være mellemrum efter sidste bogstav. Fig 19

7 7 Det er en god ting at fortælle folk der kigger ind på hjemmesiden, hvornår den sidst er opdateret. Gamle hjemmesider er der ikke meget ved. Så det skriver vi i en tekstrude nederst på første side (Se Fig 20). Samtidig vil vi gerne vide hvor mange der er inde og kigge på siden. Derfor skal vi have en tæller på, men for at gøre det skal vi ind på vor internetudbyders hjemmeside og finde et stykke html-kode, som udgør tælleren. Klik på ikonen HTML-kodefragment til venstre (Se pilen Fig 20) Klik derefter et tilfældigt sted i skærmbilledet, så kommer dialogboxen Fig 21 frem. Indsæt som almindelig Kopier + Sæt ind - direkte fra internettet eller man kan have tæller-koden liggende i et Word dokument. Fig 21 For at hjælpe søgemaskinerne og for at give siden navn, gælder det om at udfylde Egenskaber for Web under Filer (Se Fig 22) Under fanen Sted, i kassen Nøgleord: kan skrives 5 ord, brug enkeltord og adskild med komma. Den næste kasse er til en kort beskrivelse af hjemmesiden indhold. Bemærk at disse oplysninger går igen på de andre sider. Modsat den anden fane: Side - Her skal skrives for hver side. (Se Fig 23) Fig 22

8 8 På det andet fanekort Side, gælder det sidens navn, Titel: Titel på side - står der, marker dette, og skriv foreningens navn, eller hvad siden skal hedde. Bemærk, at dette skal gøres på hver side Denne Titel er sidens navn, som kommer frem i det blå felt øverst når siden hentes frem på internettet (Fig 23). En enkelt detalje er meget vigtigt når det gælder hjemmeside i Publisher: Tekst og billedrammer må ikke gå ind over hinanden. Man kan lægge farve eller et svagt billede på baggrundssiden (vandmærke), men rammerne må ikke røre ved hinanden. - Så bliver de til et samlet billede og dermed meget langsomme at få frem på internettet. Af samme grund er det sådan set unødvendigt at fortælle, at en tekst kan laves gennemsigtig ved at trykke Ctrl+T. Men det kan bruges i mange andre sammenhænge. Fig 23 Så er hjemmesiden færdig. Husk endelig at gemme under et navn man let kan finde igen, for det er her man skal rette, ændre og løbende opdatere i fremtiden. Det er i det hele taget en god ide at gemme så ofte man husker det. Sker der noget, f.eks. strømafbrydelse, er alt hvad man har lavet siden sidste Gem - tabt!

9 9 2. Hjemmesiden lægges ind på internetttet Før vi kan få siderne lagt ind på nettet skal de konverteres. - Vi er stadig på siderne i Publisher. I Filer klikkes på Gem som Web-sted og denne dialogbox kommer frem (Fig 25). Programmet har selv lavet en ny mappe, der hedder Udgivelser. Vær sikker på den ligger sammen med de øvrige filer. Når der klikkes OK går programmet selv i gang med at konvertere og når timeglasset er færdig, ser indholdet i mappen Udgivelser således ud i Stifinder (Fig 26) Skulle nogen ikke være vant til at bruge Stifinder, vil jeg opfordre til at finde den frem. Start - Programmer - Windows Stifinder - Klik på højre musetast Overfør til Skrivebordet (opret genvej) Vi skal nu i gang med et nyt program, et FTF-program, som en nødvendigt for at overføre hjemmesiden til det sted hos sin udbyder hvor den skal ligge for at kunne ses på Internettet. Det har vist sig at programmet WS_FTP LE, som er gratis for private, er glimrende og tilsyneladende noget af det mest brugte. Startbilledet ser således ud som Fig 27. Når man klikker på Profile Name: kommer der er stribe af firmanavne frem, dem kan man med fordel slette. For at lette det på dette kursus bruger jeg navnet 0-kursus, så kommer det til at stå øverst. Man skal derudover udfylde 3 steder: Host Name/Adress: User ID: Password: Fig 25 Fig 26 Fig 27 Disse 3 oplysninger har man fået af sin internetudbyder, de kommer automatisk, ellers kan man få dem igen. Man kan med fordel sætte ved Save Pwd, hvis man er ene bag skærmen.

10 10 For at gøre det nemmere for sig selv kan man klikke på fanen Startup og i kassen Initial Local Folder skrive stien til det sted hvor mappen Udgivelser ligger (Fig 28). Når man klikker OK og der ellers er åbnet for internetforbindelsen vil Fig 29 dukke op og se sådan ud når man har markeret de filer der ligger i venstre billede og derefter klikket på den nederste pil mellem de to ruder. Fig 28 Fig 29 Nu ligger hjemmesiden på internettet og den hedder i dette tilfælde noget så håbløst som: Men det betyder ikke noget, for foreningen, eller hvad det nu er man repræsenterer, har selvfølgelig købt et velklingende domæne, så internetadressen er: Jeg kan anbefale at kigge ind på hvor der er god prisoversigt.

11 11 3. Generelt om internettet Mit internet-liv startede i efteråret 1997, hvor jeg købte nyt grej. Indtil da var computeren mest brugt til tekstbehandling hjemme og AutoCad tegning på arbejdsfronten. Hjemmesideprogram Jeg eksperimenterede lidt med forskellige programmer for at finde et der egnede sig til fremstilling af hjemmeside og efter at have valgt de mere sofistikerede fra, blev det Microsoft Publisher. PUBLISHER er velegnet til at lave plakater, brochurer, indbydelser, festsange og andre små tryksager. Det er nemt at sætte tekst, billeder og tegninger op - og så et det let at flytte rundt med dem. At det også kan bruges til at lave hjemmeside er nærmest en sidegevinst. Lær at bruge programmet Publisher ligner meget den måde man ellers vil sætte tekst og billeder op på et stykke papir for bagefter at lave en fotokopi. Brug i første omgang knappen med det store A til at lave en tekstramme. Knappen der viser en bjergtoppen med gul baggrund bruges til at lave en ramme til et billede. Konverter til Web-sted Når det hele sidder som det skal, er det blot at trykke på kommandoen: - Konverter publikationen til Web-sted - under menuen - Filer -, så kommer der flere ikoner frem og man kan man lave links mellem siderne og meget mere. Det hele er stadig en Publisher-fil (pub-fil) og fylder meget. Til slut gælder det - Gem som Web-side - også under - Filer - hvorefter programmet laver en html-version af hele filen, som programmet selv foreslår at gemme i en undermappe, som den selv kalder: - Udgivelser -. Nu fylder siderne kun en brøkdel og er klar til at blive lagt Ind på nettet Så skal indholdet af mappen - Udgivelser - lægges ind på internettet - uploades til serveren, som det hedder - det kræver sit helt eget program, et FTP-program. (File Transfer Protocol) Sådan et kan man f.eks. hente gratis hos Det hedder WS_FTP LE. Ved hjælp af - Download - får man programmet ind på sin computer. Der skal bruges de oplysninger man har fra sin udbyder: Host Name, Bruger ID og Password. Det kan tage lidt tid første gang, men med lidt tålmodighed lykkes det. Men så er det skønt at se resultatet, at vide hele verden kan se hvad man med møje og besvær har stykket sammen, og det synes man selvfølgelig at så mange som mulige skal se. Søgemaskiner For at andre kan finde siderne, skal de ind i søgemaskinerne, først og fremmest de danske, her er den suverænt største. Ved at klikke på - Tilføj URL - (forklaring følger) på første jubii-side, kan man vælge den kategori, som siden skal ind under, man vælger også 5 søgeord og udfylder en del andre oplysninger som selvfølgelig gør at man er registreret, men det er ligesom Brugsens medlemskort, ingen ved hvad det kan bruges

12 12 til i fremtiden. En god ide er at lægge sig ind på alle de søgemaskiner man kan finde. - der er på dansk, er en af dem man slet ikke behøver tilmelde sig, de søger selv med en computer-robot. Begyndt derfor forsiden med et godt og velklingende navn og ikke blot ordene: - Velkommen til... Hjemmesidens adresse URL (Universal Resource Locator) er hjemmesidens adresse på nettet. For en almindelig privat internettilslutning kan det f.eks. være: inet.tele.dk/michulla/, for en forening kan det være en fordel af have det der hedder domænenavn, f.eks. og for firmaer der fungerer internationalt er det sagen med en com-adresse (amerikansk, kommerciel) f.eks. Link Link, er et af de mange nye udtryk man, uden at tænke over det, får lært når man kaster sig ud på nettet. Link kan være i form af en knap med en tekst på, eller det kan blot være et ord med streg under og i en anden farve. På sin hjemmeside vil man gerne fortælle, hvor der kan hentes yderligere informationer. Det kan være i form af at man laver en hel side med link, hvor man kan klikke sig videre, det kan være til hjemmesider helt andre steder i verden. Det kan være ganske interessant at kigge på sådan en link-side, den fortæller en del om personen bag. - Undgå dog at lave link inde i almindelig tekst, lav hellere en spalte med links ved siden af. Ingen html-koder Jeg har nogle gange givet mig til kende i nyhedsgrupperne omkring det at lave hjemmeside som nybegynder. Faktisk er jeg blevet skældt meget ud for mit valg af program (Publisher), men jeg har set adskillige, der er gået i stå i de såkaldt "rigtige" hjemmeside-programmer, som i de fleste tilfælde kræver at man sætter sig ind i brug af HTML-koder. Jeg har prøvet, men har valgt dem fra, faktisk er jeg blevet HTML-hader, de minder mig om den gang man brugte koder i almindelig tekstbehandling. Tæller Men er der nu nogen der kigger ind på ens hjemmemside? - Man holder et vågent øje med tælleren, der viser hvor mange der har været haft den åbnet. For at få en tæller på siden, skal der bruges en linie med de væmmelige HTML-koder, (fås hos sin internetudbyder), men den er heldigvis let klaret ved - kopi - og - sæt-ind - knapperne, puttet i en kasse der hedder HTML-kodefragment. For at få mange besøg på sin hjemmeside, er det tilsyneladende en god ide at lade de første ord lægge op til action og eventyr. Jeg kaldte min side: ØRKENREJSER med undertitlen: 3 MC og en bil på rejse gennem de store ørkener", det har givet omking 5000 besøg om året, noget jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig da jeg lavede siden. Domæne-navn

13 13 Hvis man som privatperson har valgt sig et godt og specielt internetnavn, vil det måske være en god ide at købe det som domæne, så er der i hvert fald ingen andre der kan tage det. Det kan købes gennem det sted, man er tilsluttet internettet, men man kan også vælge købe plads til sin hjemmeside på et Web-hotel og samtidig få købt domæne-navnet. Følg evt. med på nyhedstruppen - dk.edb.internet. udbyder.webhotel - eller kig ind på Jeg har valgt web-hotellets mindste og billigste løsning, her har jeg så domænets forside liggende, da jeg ikke ønsker at droppe det gamle hjemmesidenavn, der jo er kendt vidt og bredt gennem søgemaskinerne. Gratis hjemmemside og Jeg har desværre haft dårlige erfaringer med gratis hjemme-sider. E- mail adresse kan man få gratis mange steder, men på sigt viser det sig, at man bliver udsat for en masse reklamer, det der kaldes SPAM (ulovlig, uønsket reklam ). Desuden skal man passe på med at få sin E- mailadresse til at ligge på en -.com side. Lad mig høre fra dig Det har været en oplevelse at komme på internettet og få lavet egen hjemmeside. Jeg vil derfor gerne opfordre andre til at gøre det samme, så hvis denne side kan hjælpe nogen på vej, vil jeg gerne høre om det, ring eller send en . Michael Nielsen Tlf Husk! Løbende vedligeholdelse! Er der gået mere end 3 mdr. siden sidste opdatering er en hjemmeside faldet meget i værdi.

14 14 Foreningens Navn Startside Bestyrelse Links til andre foreninger Send En masse om foreningen, dens formål, kontingent og meget mere. Tekst der fortællere læseren hvad det hele drejer sig om. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst og tekst tekst tekst tekst tekst og tekst tekst tekst tekst tekst og tekst tekst tekst tekst tekst Foreningens klubhus Sidst opdateret: 20. januar 2003 Tælleren viser nu: <- HTML-kodefragment, som er hentet hos sin internetudbyder ->

15 15 Bestyrelse Startside Bestyrelse Links til andre foreninger Send På generalforsamlingen, der fandt sted i klubhuset den 31 september 2002 blev følgende valgt. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst og tekst tekst tekst tekst tekst og tekst tekst tekst tekst tekst og tekst tekst tekst tekst tekst Foreningens bestyrelse er fra venstre: Navn 1, Navn 2, Navn3, Navn 4 og Navn 5.

16 16 Links til andre foreninger Startside Bestyrelse Links til andre foreninger Forening i nærheden Forening for venskab Forening til bevarelse af foreninger Sammenslutning af foreninger Send

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brug internettet optimalt

Brug internettet optimalt 38,- Søg rigtigt og du skal finde Brug internettet optimalt * Find breve i en nyhedsgruppe * Hent programmer * Din egen bibliotekar * Find en e-mail adresse * Design din egen hjemmeside * Postlister, radio

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

MailChimp Brugermanual

MailChimp Brugermanual MailChimp Brugermanual Af TrendyWeb.dk Dette er en Need to know manual til MailChimp. Der findes et utal af funktioner, men den guide dækker det som er mest nødvendigt for dig at vide. Du er mere end velkommen

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Kom gratis på nettet med 123hjemmeside:

Kom gratis på nettet med 123hjemmeside: . afsnit Kom gratis på nettet med hjemmeside: Få en funklende en funklende Start din egen kreative hjemmeside, og del dine bedste oplevelser, billeder og videoklip med Få familie og venner. Med hjemmeside

Læs mere

Internet Pærelet. Steen Juhler. med Explorer 4 og 5. Steen Juhler, 2002 1

Internet Pærelet. Steen Juhler. med Explorer 4 og 5. Steen Juhler, 2002 1 Internet Pærelet med Explorer 4 og 5 Steen Juhler Steen Juhler, 2002 1 Internet, pærelet Steen Juhler ISBN 87-90467-02-7 Dato Udgave Oplag Sep 1999 2 1 1999 Steen Juhler og AHA forlaget, Skriv til forlaget

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

701 Tips&Tricks til computeren og internettet

701 Tips&Tricks til computeren og internettet 701 Tips&Tricks til computeren og internettet Britt Malka Denne bog indeholder tips og tricks fra tiden 16-03-2003, hvor tips nummer 1, og kun det, blev udsendt til de ti abonnenter, jeg havde fået vredet

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere