HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede"

Transkript

1 HJEMMESIDEKURSUS 1. Hjemmesideopbygning i MS Publisher - Side 1 2. Hjemmesiden lægges ind på nettet - Side 9 3. Generelt om Internettet - Side Den færdige hjemmeside - Side 14 1 Hjemmesideprogram Jeg eksperimenterede i begyndelsen en del med forskellige programmer for at finde et der egnede sig til fremstilling af hjemmeside og efter at have valgt de mere sofistikerede fra, blev det Microsoft Publisher, som er med i den lille Office-pakke, men kan købes separat for under 1000,- kr. PUBLISHER er velegnet til at lave plakater, brochurer, indbydelser, festsange og andre små tryksager. Det er nemt at indsætte tekst, billeder og tegninger, og så et det let at flytte rundt med dem. Lære at bruge programmet Når man har startet programmet op, klikkes på knappen Skjul Guide (kun i Publisher 2000) så vi får en blank side frem: (Fig 1) Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede Klik på knappen med det store A og lav en bred, flad ramme foroven på papiret (Fig 2), lav en i midten og 4 mindre til venstre. Klik på %-tallet midt på den øverste knapbjælke og få billedet op på 100%. Man kan også gøre det med F9. Brug Scroll-knapperne til højre og forneden, for at få skærmbilledet til at se sådan ud: (Fig 2) Det er meget vigtigt, at ingen rammer overlapper hinanden, når man laver hjemmeside. Vi vender senere tilbage og ser hvad der sker, hvis de gør.

2 2 Klik på den øverste ramme og skriv foreningens navn. Teksten er meget lille, marker den og vælg en større skriftstørrelse. Udfyld også de andre rammer. Internettet er meget primitivt, der kan kun anvendes 7 skriftstørrelser: 6, 10, 12, 14, 18, 24 og 36 punkt. Antallet af skrifttyper er også begrænset, her er anvendt Arial, en lignende er Verdana. Skrifttypen med fødder hedder Times New Roman. Nu skal vi have et billede på. Men inden må vi lige have et par ord om billeder. Et billede består af 2 ting: Størrelse og opløsning, det sidste skal til vores brug være 72 dpi og størrelsen skal helst holdes under 35 kb. Alt dette kræver et billedprogram, hvis vi skal holde os til gratis-programmer, kan Jpegger bruges. Med det ønskede billede fremme i programmet, klik på Image og Resample. I boxen findes nu både størrelse (Width) og opløsning (Resolution). Width sættes til 340 og Resolution til 72. (se Fig 5). Herefter gemmes billedet under nyt navn, man kan f.eks. tilføje et -w. Husk at gemme som jpg. Er billedet for stor, sættes Width til et mindre tal. Det bedste ville være at anskaffe et rigtig billedbehandlingsprogram som Photoshop, det findes i en LE-version til under 1000,- kr. For at sætte billede på, bruges knappen med bjergtoppene på gul bund ( se Fig 1), lav en ramme - dobbeltklik inde i ramme og vælg billedet Klubhus fra CD-drevet. Billedtekst laves som en almindelig tekstramme. Selve teksten bør være Kursiv. Fig 5

3 3 Næste trin er at indsætte flere sider. Vælg i menuen - Indsæt - Side Her sættes - Antal nye sider: - til og marker under Indstillinger: Dupliker alle objekter på side: Klik OK. Nu har vi 3 ens sider. Ved at klikke på de små nummererede firkanter i nederste venstre hjørne kan vi hoppe mellem siderne. Fig 6 Klik på nr 2. (se Fig 7) Marker teksten i øverste ramme og skriv: Bestyrelse. Teksten i spalten midt på ændres til noget der handler om bestyrelsen. Billedet der hedder: Bestyrelse.jpg tilpasses i størrelse i JPegger og sættes ind i stedet for billedet af Klubhuset. Billedteksten rettes til. Læg mærke til de små nummererede firkanter skifter farve til sort og på den måde markerer hvilken side der nu er fremme. På side 3 (se Fig 8) ændres teksten til: Links til andre foreninger, altså det samme som i den 3. af de små tekstkasser til venstre. Vi skal have billede og billedtekst væk. Træk en ramme omkring billede og -tekst. De to hænger nu sammen og kan flyttes samlet eller slettes, vi sletter ved at trykke Delete-knapen. Samleknappen er meget anvendelig, den er med hvis man vil holde mange objekter (billede- og tekstrammer) sammen for at flytte, kopiere eller slette. Klikker man på den bliver objekterne ved med at holde sammen, klik igen, åbnes den. Nu skal der være plads til længere linier, brug nederste højre hjørne-makering og lav rammen bredere og evt. højere (Fig 9). Den sidste af de 4 tekstrammer kommer vi til lidt senere.

4 4 Fig 11 Fig 10 Vi skal lige have sidens størrelse tilpasset praktisk internetstørrelse. I Filer - Sideopsætning klikkes på: Speciel størrelse og Bredde: ændres til 17 cm (se Fig 10). Gå lidt længere til højre i menubjælken og klik på Arranger - Layouthjælpelinier Her ændres Marginhjælpelinier: Venstre: 0,9 cm, Højre:, Top: og Bund: 0,1 cm (se Fig 11). Nu ser forsiden således ud: (Fig 12) Vi skal i gang med at lave link mellem siderne og ud til andre internetsider. I Filer herefter Konverter publikationen til Web-sted Når der spørges om man vil køre designkontrol, svares Nej, (vi er ikke færdig med at designe). Der er nu dukket nogle flere ikoner frem, bl.a. en jordklode med et kædeled, den hedder Indsæt hyperlink Marker ordet Bestyrelse i nr 2 af de små rammer til venstre og klik på ikonen med jordkloden. Nu kommer dialogboxen Fig 13 frem. Klik på: En anden side på Web-stedet I den lille box med 1-tallet klik pil-ned og gå til 2-tallet. Det tilsvarende gøres med den 3. af de små rammer. Ja, vi kan ligeså godt tage den første side med også. Fig 13

5 5 Den 4. af de små rammer får ingen side at linke hen til, som det hedder. Den skal i stedet åbne postprogrammet, så man kan sende en . Marker ordene Send en i den 4. ramme og klik Indsæt hyperlink - På Fig 14 ses hvor der skal markeres og ens egen adresse sættes ind. De fleste vil sikkert gerne have lidt farver på. Indram de 4 små rammer med blå link, som vi ligeså godt kan kalde "Knapper" og find ikonen Fyldfarve. Hvis den ikke er fremme, prøv >> med pilespids nedad. Fig 14 I den lille box der fremkommer, gå til linien Flere farver marker Grundfarver. Vælg en lysegrå, vil man bruge andre farver, husk dog, at linktekst er blå med streg under og når den har været i brug bliver den rød. Rammen med Foreningens Navn kan vi f.eks. give en mørkere farve, men bliver teksten utydelig kan vi give den en anden farve ved at bruge ikonen Skrifttypefarve, her er den hvid. Da vi skal have de samme linkknapper med på alle siderne, vil det være bedst at bruge metoden med baggrundsside. Men først indrammer vi de 4 linkknapper på side 1. Samler dem ved hjælp af "Puslespilsknappen" (se Fig 16). og flytter dem ud til venstre for "Papiret". På siderne 2 og 3 indrammer knapperne også, men her skal de slettes, ved at trykke på Delete-tasten.

6 6 Nu skal vi om på baggrundssiden. I menulinien, klik på Vis og derefter på Gå til baggrundsside. Tag fat i rammen med de 4 knapper og sæt dem ind på "Papiret". Læg mærke til at den øverste kan af rammen står ud for 2-tallet i linealen (se Fig 17) Tilbage til forsiden er også ved Vis Gå til forgrundsside Nu står de 4 linkknapper på samme sted på alle 3 sider. Vi skal til slut lave link til andre foreninger. På side 3 skrives internetadressen bagefter foreningsnavnet. Marker internetadressen og klik på Kopier ikonen eller Ctrl+C (se Fig 18). Klik på Indsæt hyperlink ikonen og sæt cursoren efter i ruden midt i dialogboxen Fig 19. Ved hjælp af Sæt ind ikonen eller Ctrl+V. Det er meget vigtigt at bevares, ellers virker link'et ikke. Ligeledes må der ikke være mellemrum efter sidste bogstav. Fig 19

7 7 Det er en god ting at fortælle folk der kigger ind på hjemmesiden, hvornår den sidst er opdateret. Gamle hjemmesider er der ikke meget ved. Så det skriver vi i en tekstrude nederst på første side (Se Fig 20). Samtidig vil vi gerne vide hvor mange der er inde og kigge på siden. Derfor skal vi have en tæller på, men for at gøre det skal vi ind på vor internetudbyders hjemmeside og finde et stykke html-kode, som udgør tælleren. Klik på ikonen HTML-kodefragment til venstre (Se pilen Fig 20) Klik derefter et tilfældigt sted i skærmbilledet, så kommer dialogboxen Fig 21 frem. Indsæt som almindelig Kopier + Sæt ind - direkte fra internettet eller man kan have tæller-koden liggende i et Word dokument. Fig 21 For at hjælpe søgemaskinerne og for at give siden navn, gælder det om at udfylde Egenskaber for Web under Filer (Se Fig 22) Under fanen Sted, i kassen Nøgleord: kan skrives 5 ord, brug enkeltord og adskild med komma. Den næste kasse er til en kort beskrivelse af hjemmesiden indhold. Bemærk at disse oplysninger går igen på de andre sider. Modsat den anden fane: Side - Her skal skrives for hver side. (Se Fig 23) Fig 22

8 8 På det andet fanekort Side, gælder det sidens navn, Titel: Titel på side - står der, marker dette, og skriv foreningens navn, eller hvad siden skal hedde. Bemærk, at dette skal gøres på hver side Denne Titel er sidens navn, som kommer frem i det blå felt øverst når siden hentes frem på internettet (Fig 23). En enkelt detalje er meget vigtigt når det gælder hjemmeside i Publisher: Tekst og billedrammer må ikke gå ind over hinanden. Man kan lægge farve eller et svagt billede på baggrundssiden (vandmærke), men rammerne må ikke røre ved hinanden. - Så bliver de til et samlet billede og dermed meget langsomme at få frem på internettet. Af samme grund er det sådan set unødvendigt at fortælle, at en tekst kan laves gennemsigtig ved at trykke Ctrl+T. Men det kan bruges i mange andre sammenhænge. Fig 23 Så er hjemmesiden færdig. Husk endelig at gemme under et navn man let kan finde igen, for det er her man skal rette, ændre og løbende opdatere i fremtiden. Det er i det hele taget en god ide at gemme så ofte man husker det. Sker der noget, f.eks. strømafbrydelse, er alt hvad man har lavet siden sidste Gem - tabt!

9 9 2. Hjemmesiden lægges ind på internetttet Før vi kan få siderne lagt ind på nettet skal de konverteres. - Vi er stadig på siderne i Publisher. I Filer klikkes på Gem som Web-sted og denne dialogbox kommer frem (Fig 25). Programmet har selv lavet en ny mappe, der hedder Udgivelser. Vær sikker på den ligger sammen med de øvrige filer. Når der klikkes OK går programmet selv i gang med at konvertere og når timeglasset er færdig, ser indholdet i mappen Udgivelser således ud i Stifinder (Fig 26) Skulle nogen ikke være vant til at bruge Stifinder, vil jeg opfordre til at finde den frem. Start - Programmer - Windows Stifinder - Klik på højre musetast Overfør til Skrivebordet (opret genvej) Vi skal nu i gang med et nyt program, et FTF-program, som en nødvendigt for at overføre hjemmesiden til det sted hos sin udbyder hvor den skal ligge for at kunne ses på Internettet. Det har vist sig at programmet WS_FTP LE, som er gratis for private, er glimrende og tilsyneladende noget af det mest brugte. Startbilledet ser således ud som Fig 27. Når man klikker på Profile Name: kommer der er stribe af firmanavne frem, dem kan man med fordel slette. For at lette det på dette kursus bruger jeg navnet 0-kursus, så kommer det til at stå øverst. Man skal derudover udfylde 3 steder: Host Name/Adress: User ID: Password: Fig 25 Fig 26 Fig 27 Disse 3 oplysninger har man fået af sin internetudbyder, de kommer automatisk, ellers kan man få dem igen. Man kan med fordel sætte ved Save Pwd, hvis man er ene bag skærmen.

10 10 For at gøre det nemmere for sig selv kan man klikke på fanen Startup og i kassen Initial Local Folder skrive stien til det sted hvor mappen Udgivelser ligger (Fig 28). Når man klikker OK og der ellers er åbnet for internetforbindelsen vil Fig 29 dukke op og se sådan ud når man har markeret de filer der ligger i venstre billede og derefter klikket på den nederste pil mellem de to ruder. Fig 28 Fig 29 Nu ligger hjemmesiden på internettet og den hedder i dette tilfælde noget så håbløst som: Men det betyder ikke noget, for foreningen, eller hvad det nu er man repræsenterer, har selvfølgelig købt et velklingende domæne, så internetadressen er: Jeg kan anbefale at kigge ind på hvor der er god prisoversigt.

11 11 3. Generelt om internettet Mit internet-liv startede i efteråret 1997, hvor jeg købte nyt grej. Indtil da var computeren mest brugt til tekstbehandling hjemme og AutoCad tegning på arbejdsfronten. Hjemmesideprogram Jeg eksperimenterede lidt med forskellige programmer for at finde et der egnede sig til fremstilling af hjemmeside og efter at have valgt de mere sofistikerede fra, blev det Microsoft Publisher. PUBLISHER er velegnet til at lave plakater, brochurer, indbydelser, festsange og andre små tryksager. Det er nemt at sætte tekst, billeder og tegninger op - og så et det let at flytte rundt med dem. At det også kan bruges til at lave hjemmeside er nærmest en sidegevinst. Lær at bruge programmet Publisher ligner meget den måde man ellers vil sætte tekst og billeder op på et stykke papir for bagefter at lave en fotokopi. Brug i første omgang knappen med det store A til at lave en tekstramme. Knappen der viser en bjergtoppen med gul baggrund bruges til at lave en ramme til et billede. Konverter til Web-sted Når det hele sidder som det skal, er det blot at trykke på kommandoen: - Konverter publikationen til Web-sted - under menuen - Filer -, så kommer der flere ikoner frem og man kan man lave links mellem siderne og meget mere. Det hele er stadig en Publisher-fil (pub-fil) og fylder meget. Til slut gælder det - Gem som Web-side - også under - Filer - hvorefter programmet laver en html-version af hele filen, som programmet selv foreslår at gemme i en undermappe, som den selv kalder: - Udgivelser -. Nu fylder siderne kun en brøkdel og er klar til at blive lagt Ind på nettet Så skal indholdet af mappen - Udgivelser - lægges ind på internettet - uploades til serveren, som det hedder - det kræver sit helt eget program, et FTP-program. (File Transfer Protocol) Sådan et kan man f.eks. hente gratis hos Det hedder WS_FTP LE. Ved hjælp af - Download - får man programmet ind på sin computer. Der skal bruges de oplysninger man har fra sin udbyder: Host Name, Bruger ID og Password. Det kan tage lidt tid første gang, men med lidt tålmodighed lykkes det. Men så er det skønt at se resultatet, at vide hele verden kan se hvad man med møje og besvær har stykket sammen, og det synes man selvfølgelig at så mange som mulige skal se. Søgemaskiner For at andre kan finde siderne, skal de ind i søgemaskinerne, først og fremmest de danske, her er den suverænt største. Ved at klikke på - Tilføj URL - (forklaring følger) på første jubii-side, kan man vælge den kategori, som siden skal ind under, man vælger også 5 søgeord og udfylder en del andre oplysninger som selvfølgelig gør at man er registreret, men det er ligesom Brugsens medlemskort, ingen ved hvad det kan bruges

12 12 til i fremtiden. En god ide er at lægge sig ind på alle de søgemaskiner man kan finde. - der er på dansk, er en af dem man slet ikke behøver tilmelde sig, de søger selv med en computer-robot. Begyndt derfor forsiden med et godt og velklingende navn og ikke blot ordene: - Velkommen til... Hjemmesidens adresse URL (Universal Resource Locator) er hjemmesidens adresse på nettet. For en almindelig privat internettilslutning kan det f.eks. være: inet.tele.dk/michulla/, for en forening kan det være en fordel af have det der hedder domænenavn, f.eks. og for firmaer der fungerer internationalt er det sagen med en com-adresse (amerikansk, kommerciel) f.eks. Link Link, er et af de mange nye udtryk man, uden at tænke over det, får lært når man kaster sig ud på nettet. Link kan være i form af en knap med en tekst på, eller det kan blot være et ord med streg under og i en anden farve. På sin hjemmeside vil man gerne fortælle, hvor der kan hentes yderligere informationer. Det kan være i form af at man laver en hel side med link, hvor man kan klikke sig videre, det kan være til hjemmesider helt andre steder i verden. Det kan være ganske interessant at kigge på sådan en link-side, den fortæller en del om personen bag. - Undgå dog at lave link inde i almindelig tekst, lav hellere en spalte med links ved siden af. Ingen html-koder Jeg har nogle gange givet mig til kende i nyhedsgrupperne omkring det at lave hjemmeside som nybegynder. Faktisk er jeg blevet skældt meget ud for mit valg af program (Publisher), men jeg har set adskillige, der er gået i stå i de såkaldt "rigtige" hjemmeside-programmer, som i de fleste tilfælde kræver at man sætter sig ind i brug af HTML-koder. Jeg har prøvet, men har valgt dem fra, faktisk er jeg blevet HTML-hader, de minder mig om den gang man brugte koder i almindelig tekstbehandling. Tæller Men er der nu nogen der kigger ind på ens hjemmemside? - Man holder et vågent øje med tælleren, der viser hvor mange der har været haft den åbnet. For at få en tæller på siden, skal der bruges en linie med de væmmelige HTML-koder, (fås hos sin internetudbyder), men den er heldigvis let klaret ved - kopi - og - sæt-ind - knapperne, puttet i en kasse der hedder HTML-kodefragment. For at få mange besøg på sin hjemmeside, er det tilsyneladende en god ide at lade de første ord lægge op til action og eventyr. Jeg kaldte min side: ØRKENREJSER med undertitlen: 3 MC og en bil på rejse gennem de store ørkener", det har givet omking 5000 besøg om året, noget jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig da jeg lavede siden. Domæne-navn

13 13 Hvis man som privatperson har valgt sig et godt og specielt internetnavn, vil det måske være en god ide at købe det som domæne, så er der i hvert fald ingen andre der kan tage det. Det kan købes gennem det sted, man er tilsluttet internettet, men man kan også vælge købe plads til sin hjemmeside på et Web-hotel og samtidig få købt domæne-navnet. Følg evt. med på nyhedstruppen - dk.edb.internet. udbyder.webhotel - eller kig ind på Jeg har valgt web-hotellets mindste og billigste løsning, her har jeg så domænets forside liggende, da jeg ikke ønsker at droppe det gamle hjemmesidenavn, der jo er kendt vidt og bredt gennem søgemaskinerne. Gratis hjemmemside og Jeg har desværre haft dårlige erfaringer med gratis hjemme-sider. E- mail adresse kan man få gratis mange steder, men på sigt viser det sig, at man bliver udsat for en masse reklamer, det der kaldes SPAM (ulovlig, uønsket reklam ). Desuden skal man passe på med at få sin E- mailadresse til at ligge på en -.com side. Lad mig høre fra dig Det har været en oplevelse at komme på internettet og få lavet egen hjemmeside. Jeg vil derfor gerne opfordre andre til at gøre det samme, så hvis denne side kan hjælpe nogen på vej, vil jeg gerne høre om det, ring eller send en . Michael Nielsen Tlf Husk! Løbende vedligeholdelse! Er der gået mere end 3 mdr. siden sidste opdatering er en hjemmeside faldet meget i værdi.

14 14 Foreningens Navn Startside Bestyrelse Links til andre foreninger Send En masse om foreningen, dens formål, kontingent og meget mere. Tekst der fortællere læseren hvad det hele drejer sig om. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst og tekst tekst tekst tekst tekst og tekst tekst tekst tekst tekst og tekst tekst tekst tekst tekst Foreningens klubhus Sidst opdateret: 20. januar 2003 Tælleren viser nu: <- HTML-kodefragment, som er hentet hos sin internetudbyder ->

15 15 Bestyrelse Startside Bestyrelse Links til andre foreninger Send På generalforsamlingen, der fandt sted i klubhuset den 31 september 2002 blev følgende valgt. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst og tekst tekst tekst tekst tekst og tekst tekst tekst tekst tekst og tekst tekst tekst tekst tekst Foreningens bestyrelse er fra venstre: Navn 1, Navn 2, Navn3, Navn 4 og Navn 5.

16 16 Links til andre foreninger Startside Bestyrelse Links til andre foreninger Forening i nærheden Forening for venskab Forening til bevarelse af foreninger Sammenslutning af foreninger Send

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Opret en formular i Dreamweaver

Opret en formular i Dreamweaver Opret en formular i Dreamweaver. Åben det html-dokument hvor du vil have din formular skal være på. 2. Klik i det felt (DIV eller tabel) hvor du vil have din formular skal være. Du kan se du er i feltet

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Linien er bygget op på samme måde som i andre Windows programmer f.eks. Word, Excel Klik på

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du:

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du: Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Denne lille manual skulle gerne hjælpe dig i gang med brugen af skolens server, således at den bliver din naturlige arbejdsplads for alt, hvad der hedder skolearbejde

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel.

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel. Side 1 Mange kender programmet Microsoft Publisher hvor man sætte forskellige ting op i, blade, skrivelser, sange m.m. Libre Office Draw der er en del af den gratis LibreOffice pakke kan noget i samme

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

www.wikispaces.com Din egen hjemmeside UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort Basismodul 3

www.wikispaces.com Din egen hjemmeside UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort Basismodul 3 Basismodul 3 www.wikispaces.com Din egen hjemmeside Wikispaces.com er et sted på internettet, hvor man har mulighed for at oprette sin egen hjemmeside sit eget sted. Den hjemmeside man får er ret enkel

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere