Grænseløst arbejde, stress, søvn og privatliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grænseløst arbejde, stress, søvn og privatliv"

Transkript

1 Grænseløst arbejde, stress, søvn og privatliv Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference 2008 Seniorforsker Karen Albertsen

2 Projektgruppe Seniorforsker Anne Helene Garde Seniorforsker Roger Persson Seniorforsker Reiner Rugulies Ph.d. studerende Katrine Kjøller Neergaard Specialestuderende: Peter Bengtsen, Stefan Larsen, Maj Wissing, Marie Tiemroth

3 At være vellykket i Saxo bank er...at have initiativ, ambition, selvstændighed, vilje til at brænde igennem med din personlighed i det job, du laver. Det er en agenda, vi har sat og der er masser af mennesker som har det supergodt med det. Erik Kjær, HR-manager Saxo Bank Politiken

4 Job-annonce Du har:. evnen til at holde flere bolde i luften samtidig og til tider arbejde under et stort arbejds- og tidspres. (Trafikstyrelsen, Politiken, September 2007)

5 Udviklingstendenser Globalisering og konkurrence Stigende krav til produktivitet, effektivitet, konkurrenceevne Regulering gennem øget fleksibilitet for arbejdstager og for arbejdsgiver På en gang øget indflydelse, autonomi og udviklingsmuligheder og øgede krav til præstation

6 Øget indflydelse og øgede krav Indflydelse Tempo Kvant krav Emo krav Kilde: Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte

7 Grænseløshed i en eller flere dimensioner og i større eller mindre grad: Fra absolutte til regulerende regler (M. Allvin 2008) Tid Sted Horisontal organisering - arbejdsprocessen Vertikal organisering - organisation Ansættelse

8 De-regulering af tid og sted Fleksibilitet giver øgede muligheder for tilpasning af arbejdet til krav fra familie og privatliv Bedre arbejde privatlivs balance og mindre stress

9 Anette, leder af daginstitution: hvis jeg er så heldig at have fået lavet sådan en arbejdsdag herhjemme, hvor jeg ikke først skal på arbejde. Det giver jo en helt anden ro i mit hoved..altså bare tage det lidt roligt og så gå i gang.. det gør jo også, at man fysisk har det lidt bedre synes jeg (Maj Wissings speciale 2008: Grænseløst arbejde mail og mobiltelefonens påvirkning)

10 De-regulering af tid og sted Fleksibilitet støtter tilpasningen til kravene fra produktionsprocessen/ målene med arbejdet Lange arbejdstider Overarbejde Sammenflydende grænser mellem arbejde og privatliv Arbejde udenfor almindelig dagtid Dårligere arbejde-privatlivsbalance og øget stress

11 Anette, leder af daginstitution: og hvis jeg har mail herhjemme, så ved jeg, at så vil det igen glide [skride]. Og hvornår er man på arbejde og hvornår har man fri?!.. altså for eksempel hvis jeg vågner om natten og kommer i tanke om noget, så kunne jeg jo faktisk gå ned og gå i gang ik? Maj Wissings speciale 2008: Grænseløst arbejde mail og mobiltelefonens påvirkning)

12 Projekt grænseløst arbejde - stress, søvn og privatliv Formål: Hvornår fører grænseløst arbejde til arbejdsglæde og overskud i privatlivet og hvornår fører det til stress, søvnproblemer og konflikter mellem arbejde og privatliv? Hvordan hænger stress, søvn og arbejde-privatlivsbalance sammen? Ph.d. projekt: Hvordan oplever og håndterer vidensarbejdere den konstante mulighed for at gå on-line og arbejde? Hvilken betydning har arbejdspladsen her?

13 Fokus præsentation Stress Grænseløst arbejde Søvn Privatliv

14 Definition konflikter mellem arbejde og familie: En situation hvor opfyldelsen af rollen i et af de to domæner (familie eller arbejde) er i konflikt med opfyldelsen af rollen i det andet domæne på grund af begrænsninger i tid eller energi. (Kristensen et al. 2005)

15 Niels, arbejdsmiljøkonsulent: Man kommer jo hjem og så er det mad, og så er der bad og børste tænder og så er det i seng. Altså man når jo ikke noget med dem! Og det skaber jo alle de ting som har værdi altså det der er sjovt at lave med børnene, det sker ovre i børnehaven. (Maj Wissings speciale 2008: Grænseløst arbejde mail og mobiltelefonens påvirkning)

16 Arbejde- familie konflikter hænger sammen med: Arbejdsrelateret stress/belastning Udbrændthed Depression Fysiske symptomer Fødselsdepressioner Job-utilfredshed (WFC) Ægteskabelig utilfredshed (FWC) Både kausale og reciprokke processer

17 Eksisterende data Data indsamling 2. Nationale undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt danske lønmodtagere Potentielt grænseløst arb. Potentielt grænseløst arb. Baseline Opfølgning 1 Opfølgning

18 Den 2.nationale undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt Danske lønmodtagere Tværsnit 2005 Spørgeskemaundersøgelse, repræsentativt udvalg af lønmodtagere mellem år N= 3517 Svarprocent: 60% Kvinder: 52% The COpenhagen PychoSOcial Questionnaire (COPSOQ)

19 Projekt: Grænseløst arbejde - stress, søvn og privatliv Udsendt til udtræk af vidensarbejdere Udsending af 852 spørgeskemaer, logbøger og spytprøver 396 respondenter 1. opfølgning (46%) 349 respondenter 2. opfølgning (86%) 265 kortisol-besvarelser 1. opfølgning (31%) 30 interviews, heraf 22 med par Organisationsanalyser udvalgte virksomheder

20 Vidensarbejdere En vidensarbejder er en der arbejder primært med information eller med udviklingen og brugen af viden på arbejdspladsen (Drucker 1973) Vidensarbejdere forventes at have en høj grad af grænseløshed i arbejdet. Udvælgelse af job-grupper med vidensarbejde og potentielt grænseløst arbejde

21 Sample: Akademikere, læger og tandlæger, ingeniører og arkitekter, edb-folk, lærere (folkeskole, gymnasium el. andet), universitetsforskere, mediefolk, bibliotekarer og museumsfolk, socialrådgivere, pædagoger (dag- og døgninstitutioner), chefer (offentlige og privat ansatte), fuldmægtige (offentligt ansatte), bogholdere og revisorer, bankassistenter, butiksledere, sælgere og arbejdsledere

22 Arbejde-privatlivs konflikt Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst ville være begge steder på én gang? (29% altid eller ofte ) Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? (34%) Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? (25%) Siger din familie eller venner til dig, at du arbejder for meget? (24%)

23 Index-score Arbejde-familie konflikt 5 0 Enlige uden børn Par uden børn Par med store børn (+7) Par med små børn (<7) Enlige med børn Andre ansatte Videns arbejdere

24 Risikofaktorer for Arbejde-familie konflikter blandt lønarbejdere (N=3517): Kvinder (R-Square= 40): Enlige uden børn * Par med store børn*** Par med små børn*** Enlige med børn *** Lange arbejdstider *** Ikke standard dagtid *** Kvantitative krav *** Tempo *** Emotionelle krav *** Rolle konflikter *** Mangel på mening *** Mangel på belønning ** Mangel på støtte fra kolleger * Mænd (R-Square =38): Alder under 40 år (**-***) Par med små børn ** Enlige med børn ** Lange arbejdstider *** Ikke standard dagtid *** Kvantitative krav *** Tempo *** Emotionelle krav *** Rolle konflikter ** Mangel på forudsigelighed ** Mangel på udviklingsmuligheder * Resultater fra multipel regressions analyse *** p< ** p < 0.01 * p< 0.05

25 Arbejdsmiljø blandt vidensarbejdere

26 Psykisk arbejdsmiljø blandt vidensarbejdere Rollekonflikter Rolleklarhed Indflydelse Kognitive krav Kvantitative krav Nationale data Kvinder Mænd Point

27 I hvilken udstrækning kan du selv bestemme... hvor du skal arbejde? hvornår i løbet af året du skal arbejde? hvornår i løbet af ugen du skal arbejde? hvornår på døgnet du skal arbejde? % der svarer i høj eller meget høj grad Samlet Kvinder Mænd

28 Jeg arbejder over for... at tjene flere penge at gøre et godt indtryk på ledelsen arbejdet ikke kan nås på 37 timer sådan er kulturen på min arbejdsplads Samlet Kvinder Mænd % der svarer enig eller meget enig

29 Hvor tit sker det, at du for at overholde deadlines... undlader at holde ferie? arbejder om aftenen eller weekenden? springer frokostpausen over? Samlet Kvinder Mænd % der svarer ofte eller altid

30 Anette, leder af børnehave: Der sad jeg ovre på arbejdet seks til otte timer både lørdag og søndag ik? Og de vidste bare, at jeg var der ikke, og de skulle ikke regne med mig før tre eller fire i weekenderne.. så når jeg var færdig, så var jeg færdig (Fra Maj Wissings speciale)

31 Risikofaktorer for arbejde-familie konflikter blandt vidensarbejdere Baggrund: alder, køn, familie type Arbejdsmiljø: Kvantitative krav, indflydelse, forudsigelighed, social støtte fra ledelsen, oplevelse af fællesskab, rolle konflikter Tids- og rumlig fleksibilitet: Indflydelsepåhvoroghvornår man arbejder Udflydende grænser mellem arbejde og privatliv: Tilpasning til deadlines Arbejdsplads-kultur: Familievenlighed og krav om tilgængelighed

32 Tværsnit associationer med Arbejde-familie konflikter slut model (N=356) Parameter B-estimater Kvinder versus mænd 3,27* Enlige forældre versus par uden børn -0,52(NS) Par med børn < 7 versus par uden børn -5,01* Par med børn > 7 versus par uden børn -1,80(NS) Enlige uden børn versus par uden børn 1,10(NS) Arbejdstid 0,52*** Kvantitative krav 0,34*** Deadlines 0,38** Familie-venlig kultur -0,01 Intercept 3,68(NS) R 2 for den fulde model 0,40

33 Tværsnit med interaktionsled slut model Parameter B-estimates Kvinder versus mænd 3,27* Enlige forældre versus par uden børn -0,52(NS) Par med børn < 7 versus par uden børn -5,01* Par med børn > 7 versus par uden børn -1,80(NS) Enlige uden børn versus par uden børn 1,10(NS) Arbejdstid 0,52*** Kvantitative krav 0,34*** Deadlines 0,38** Familie-venlig kultur -0,01 Familie-venlig kultur x deadlines 0,004* Intercept 3,68(NS) R 2 for den fulde model (N) 0,40(356)

34 Interaktion arbejde-familie konflikter og arbejdsplads kultur 60,00 Tilpasning til deadlines lav Høj Arbejde-familie konflikt index- score (0-100) 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 Lav Høj Familievenlig arbejdspladskultur

35 Prædiktion af arbejde-familie konflikter over 1 år (N=294) Parameter B- estimates Step 1 Arbejdstid 0,29* Kvantitative krav 0,14* Deadlines 0,26*** Familie-venlig kultur -0,18*** Arbejde-familie konflikter tid1 R 2 for den fulde model 0,25

36 Prædiktion af arbejde-familie konflikter over 1 år (N=294) Parameter B- estimates Step 1 B-estimates Step 2 Arbejdstid 0,29* 0,11(NS) Kvantitative krav 0,14* 0,34(NS) Deadlines 0,26*** 0,14 * Familie-venlig kultur -0,18*** -0,12 ** Arbejde-familie konflikter tid1 0,40 *** R 2 for den fulde model 0,25 0,34

37 Familie-venlig arbejdsplads kultur Er der mulighed for at tage sig af familien, når der er brug for det? Er det accepteret, at man går tidligt hjem for at hente børn? Er det accepteret, at man tilpasser arbejdet efter familiens behov? Svar muligheder: altid, ofte, somme tider, sjældent, aldrig/ næsten aldrig

38 Konklusioner I vidensarbejdere og andre ansatte Lang arbejdstid og høje kvantitative krav hænger sammen med et højere niveau af konflikter Generel indflydelse og indflydelse på tid og sted ingen betydning Kvinder oplever flere konflikter under forudsætning af samme arbejdsmiljø som mænd

39 Konklusioner II - vidensarbejdere Tilpasning til deadlines ved at droppe fritid giver konflikter En familievenlig arbejdsplads-kultur modvirker konflikter Effekten af tilpasning til deadlines er værre, når kulturen ikke er familievenlig Forandringer i arbejde-familiekonflikter sker med større sandsynlighed, når kulturen er familievenlig

40 Arbejdspladskultur igen, igen.. Det her Saxo Bank-gen, hvordan måler man det? Det ser man på, at der skabes resultater. Det er så der, den enkelte i Saxo Bank selvstændigt kan gå efter at tjene mange penge og forfølge sine personlige ambitioner og mål, og f.eks. selv definerer, hvor længe man har lyst til at arbejde. Er der nogle muligheder i dag, som ser ud til at være rigtig gode, jamen så skipper jeg min biograftur og bliver hængende i telefonen. Erik Kjær, HR-manager Saxo Bank Politiken

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Stress, psykisk arbejdsmiljø og balancen mellem arbejde og familie

Stress, psykisk arbejdsmiljø og balancen mellem arbejde og familie Stress, psykisk arbejdsmiljø og balancen mellem arbejde og familie Konference i Eigtveds Pakhus 27-9-2006 Tage Søndergård Kristensen AMI Frugtbarhed og beskæftigelse kan de kombineres? Fødselsrate 2,0

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og Studentermedhjælp Christian Thornfeldt December

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Stress, søvn og træthed

Psykisk arbejdsmiljø Stress, søvn og træthed Psykisk arbejdsmiljø Stress, søvn og træthed FOA s arbejdsmiljøkonference 3-10-2005 Billund Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø og stress Arbejde og stress De tre hovedproblemer: De traditionelle

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én?

2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én? Synopsis: Hukommelse Synopsis-øvelse 1) Læs bilagene grundigt igennem og tag noter undervejs. 2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én? 3) Undersøg problemstillingen

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk CO-industri Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Arbejdstidsfleksibilitet eller indflydelse

Arbejdstidsfleksibilitet eller indflydelse Indflydelse på egen arbejdstid som løsningen på tilpasningen mellem arbejdsliv og familieliv Helle Holt Artiklen diskuterer, hvordan organisationsforandringer med henblik på at gøre to arbejdspladser mere

Læs mere