Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse"

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Sundhed og Omsorg Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet Kravspecifikation Kapitel 2 Indholdsfortegnelse 1 Madservice til hjemmeboende ældre 2 2 Kvalitet 2 21 Målsætning 2 22 Kvalitetskrav 3 23 Produktudvikling 3 24 Menuvariation 3 25 Menuplaner 5 26 Temperatur ved levering 5 27 Emballage 5 28 Kontrol og mærkning 5 3 Til- og framelding 6 31 Bestillinger og ændringer 6 4 Levering 7 42 Leveringshyppighed 7 41 Transport 7 42 Chauffører 8 5 Tavshedspligt 8 6 Information om produkt og priser 8 7 Pris og betaling 9 71 Borgerens egen betaling 9 72 Afregning 9 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandard for 10 madservice

2 1 Madservice til hjemmeboende ældre Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer hermed til at afgive tilbud på levering af middagsretter, hoved- og biret til ca 405 invisiterede borgere Der skal kun leveres biret, hvis der samtidig leveres hovedret Der skal minimum kunne vælges mellem to hovedretter og to biretter dagligt Der skal både kunne leveres varmholdt mad og kølet mad, alternativt frostmad Der leveres på nuværende tidspunkt 51% kølemad og 49% varm mad Der forventes fremadrettet en ændring i fordeling mellem køle- og varmmad, hvor andelen af kølemad er stigende Der skal i øvrigt leveres specialkost til ca 1/5 af borgerne, det er feks tyggevenlig kost, kost til diabetikere eller undervægtige Der skal være mulighed for tilkøbsydelser, herunder at bestille gæstemenuer 2 Kvalitet 21 Målsætning Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre borgere en kost, der er ernæringsrigtig, varieret, appetitvækkende, velsmagende og tilstrækkelig Ligeledes tilstræbes det, at kosten i størst muligt omfang giver en oplevelse af hjemmelavet mad Maden skal tilberedes i overensstemmelse med Anbefalinger for den danske institutionskost Formålet med kosten til de ældre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune er at sikre sufficient ernæring, at styrke borgernes helbred og medvirke til oplevelse af livskvalitet Desuden er det vigtigt, at både maden og serveringen afspejler respekt for borgeren, samt at maden varierer i forhold til årstiderne De ældre skal have valgmuligheder og opleve fleksibilitet, herunder hurtig levering, hvis der ønskes ekstra ydelser, feks ved særlige arrangementer Det er et krav, at madordningen så vidt muligt er miljøvenlig feks i forhold til emballage

3 3 / Kvalitetskrav De følgende kvalitetskrav gælder for leverancer til Lyngby-Taarbæk Kommunes ældre, der bor hjemme Det er centralt for kvaliteten af måltiderne, at leverandørerne lever op til de gældende regler om hygiejne og egenkontrol samt kontrolmærkning af animalske fødevarer Råvarerne skal være af højeste kvalitet, dvs 1 sortering, som skal kunne dokumenteres på Lyngby-Taarbæk Kommunes foranledning Kosten skal bestå af friske råvarer i forhold til årstiderne, som feks friske kartofler om sommeren, og der skal i videst muligt omfang anvendes råvarer med lav forarbejdningsgrad Anvendelse af tilsætningsstoffer skal holdes på et absolut minimum Menuplaner og produktionsforskrifter skal være udarbejdet af faglært personale med relevant uddannelse Dette personale skal tillige forestå vægt- og kvalitetskontrol på produktionsstedet Lyngby-Taarbæk Kommune forbeholder sig ret til at gennemføre stikprøvekontroller herunder tilfredshedsundersøgelser, laboratoriekontrol af vægt og kvalitet eller lignende Direkte omkostninger afholdt til dette betales af kommunen Kommunen kan til enhver tid kontakte leverandører for at afholde samarbejdsmøde, hvor den forløbne periode drøftes herunder resultater fra eventuelle stikprøver og tilfredshedsundersøgelser samt klager Desuden skal leverandøren levere måltider til Lyngby-Taarbæk Kommunes madpanel samt indgå i dialog med dette Møderne afholdes uden beregning Resultater fra Fødevaredirektoratets kontrol, der vedrører leverandørens engagement i ordningen, skal til enhver tid fremsendes til Lyngby-Taarbæk Kommune 23 Produktudvikling Leverandøren skal indgå i en konstruktiv og sundhedsfremmende dialog med kommunen Dette kan feks være dialog om initiativer til speciel kost til svage ældre eller andre udviklingsinitiativer, der kan sikre sundhedsfremme blandt borgerne Leverandøren skal være indstillet på at deltage i løbende udviklingsarbejde i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne i forbindelse med tilberedning af måltider, feks ved at tilbyde grøntsager og tilbehør i ikke tilberedt stand, så borgere, der visiteres til det, kan generhverve deres færdigheder i tilberedning af mad 24 Menuvariation Der skal dagligt være mulighed for at vælge mellem to forskellige hovedretter og to forskellige biretter uanset om retterne er varme eller kølede Samme vilkår skal gælde for borgere, der vælger specialkost

4 4 / 12 Der skal kunne leveres tre forskellige portionsstørrelser: Lille portion (7 MJ) Almindelig portion (9 MJ) Stor portion (12 MJ) Det er leverandørens ansvar at sikre, at energiindholdet i måltidet (hovedret og biret) svarer til minimum 30% af energiindholdet indtaget i løbet af et døgn som anbefalet i Anbefalinger for den danske institutionskost Måltiderne skal tage udgangspunkt i sæsonvarer og årstiderne, og menuplanen sammensættes primært af traditionelle retter, men med hensyntagen til nye ønsker fra borgerne Der skal være en variation af forskellige kødudskæringer, fokus på farvesammensætning samt variation i præsentationen Den samlede ugentlige menuplan skal indeholde et bredt udvalg af grøntsager Fisk, indmad, lammekød og vildt må ikke tilbydes borgerne på en fast ugedag Følgende krav gælder for begge delaftaler: Indhold Minimum antal gange pr måned Fisk 4-6 Indmad 2 Fjerkræ 4 Helt svinekød 3-4 Lammekød/vildt 1 Helt oksekød 2-4 Helt kalvekød 2-4 Farsretter 4-5 Sammenkogte retter Specialkost Specialkost kan være diæter, såsom glutenfri eller laktosefri kost, diabeteskost eller fedtreduceret kost Specialkost kan ligeledes være energitæt ældrekost svarende til sygehuskost eller kost til småtspisende Endelig kan specialkost også være vegetarkost eller kost, der tager religiøse hensyn Både normalkost, energitæt ældrekost og kost til småtspisende skal kunne tilbydes i tygge/synkevenlig form

5 5 / Norm for energifordeling Såvel normalkost som specialkost skal indeholde de fornødne næringsstoffer og den energiprocentfordeling, som er beskrevet i Anbefalinger for den Danske Institutionskost Den gennemsnitlige energi- og energiprocentfordeling skal kunne dokumenteres 25 Menuplaner Leverandøren skal løbende fremstille og distribuere menuplaner til Lyngby- Taarbæk Kommune og de hjemmeboende ældre, der er tilmeldt madservice Dertil kommer skriftlig information om opbevaring af maden, forholdsregler ved opbevaring af rester mm Menuplanerne skal udarbejdes månedligt Menuplanerne skal være letlæselige og overskuelige for ældre svagsynede borgere Der skal være mulighed for at se menuplanerne online 26 Temperatur ved levering Maden skal ved levering overholde gældende lovgivning for minimums- og maksimumstemperaturer Den nedkølede mad skal kunne opvarmes i mikrobølgeovn Instruktion om opvarmning skal leveres i forbindelse med levering af nedkølet mad 261 Mikrobølgeovn Leverandøren skal levere og opstille mikrobølgeovne hos borgerne efter bestilling fra visitationen Mikrobølgeovne skal endvidere kunne leveres som tilkøbsydelse 27 Emballage Emballagen skal være brugervenlig for ældre og handicappede og specielt tage hensyn til ældre med gigtsvage fingre og synshandicappede Emballagen skal være hygiejnisk forsvarlig, og skal have en sådan standard, at madkomponenterne ikke kan løbe sammen 28 Kontrol og mærkning Leverandøren skal dokumentere egenkontrol af hygiejne og kvalitet mindst en gang årligt Leverandøren skal sende resultaterne af egenkontrollen til Lyngby- Taarbæk Kommune Hygiejnestandarden hos leverandøren skal opnå den højeste eller næsthøjeste karakter ved Fødevaredirektoratets tilsyn Leverandøren skal sende resultaterne af dette tilsyn til Lyngby-Taarbæk Kommune Leverandøren er ansvarlig for datomærkning af hver enkelt leverance både med hensyn til produktionstidspunkt og holdbarhed, jfr Levnedsmiddelstyrelsens bekendtgørelser Desuden skal alle kostportioner være tydeligt mærket med indhold, energifordeling (KJ), sidste holdbarhedsdato og anbefalet dag for ind-

6 6 / 12 tagelse Endelig skal det fremgå, hvordan maden skal opbevares, og hvordan den opvarmes korrekt Gentagende overtrædelse af ovenstående vil blive opfattet som misligholdelse af kontrakten 3 Til- og framelding Center for Sundhed og Omsorg i Lyngby-Taarbæk Kommune visiterer borgerne til kommunens madservice, herunder også til specialkost Leverandører må kun udbringe menuer som led i kommunens madservice til borgere, der er visiteret til ordningen Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker en enkel og brugervenlig proces med indbygget fleksibilitet, som tilgodeser borgernes behov Visitationen i Lyngby-Taarbæk Kommune varetager kontakten mellem borgeren og leverandøren, både hvad angår tilmeldinger og afmeldinger (ophør) Den enkelte borger vælger leverandør på baggrund af det i afsnit 6 omtalte informationsmateriale Borgeren tilmeldes og afmeldes leverandøren ved, at visitationen kontakter leverandøren Leverandøren modtager tilmeldinger, afmeldinger og ændringer elektronisk via omsorgssystemet Avaleo Leverandøren vil få adgang til dette system Ændringer, som foretages i Avaleo inden kl 1200 skal effektueres dagen efter De hjemmeboende ældre, der er tilmeldt Madservice, skal selv kunne foretage ekstrabestillinger og afbestillinger, og skal selv frit kunne ændre deres leveringer i forhold til antal dage I tilfælde af varige ændringer eller ændringer i en længere periode, feks ved sommerferie, skal leverandøren orientere visitationen Aflysninger eller andre ændringer, feks flytning af en aftale, aftales mellem borger og leverandør Borgeren skal have mulighed for at skifte leverandør i henhold til den til enhver tid gældende kvalitetsstandard (bilag 1) Borgeren henvender sig til kommunen ved ønske om leverandørskifte I særlige tilfælde kan varslet om leverandørskifte gøres kortere, hvis det accepteres af parterne 31 Bestillinger og ændringer Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at borgere, som er tilknyttet madservice, opnår en hurtig og nem bestillingsproces Leverandøren skal have en call-funktion, der håndterer borgerens bestillinger, afbestillinger og ændringer i overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes til enhver tid gældende kvalitetsstandard (bilag 1) Leverandøren skal kunne modtage bestillinger på en måde, der er tilpasset borgerens behov og medfører mindst mulige omkostninger og besvær for kommunen Suppleres manuelle bestillinger med internetløsninger, skal disse være brugervenlige og sikre borgerne en enkel og effektiv bestilling af varerne Le-

7 7 / 12 verandørerne skal udfærdige vejledninger og yde support til borgere, der anvender leverandørens online løsninger Leverandøren betaler alle omkostninger til udvikling, implementering og drift af onlineløsninger 4 Levering Leverandøren skal ved leveringen ringe på, præsentere sig tydeligt i eventuel dørtelefon, vente på at døren bliver åbnet eller eventuelt benytte elektronisk nøgle og bære maden til borgerens køle/fryseskab eller spisebord, hvis borgeren ikke kan modtage maden i døren Såfremt der er behov for det, skal chaufføren åbne emballagen Hvis chaufføren ikke kan komme i kontakt med de hjemmeboende ældre, eller hvis andre uregelmæssigheder i forbindelse med madudbringningen iagttages, skal der straks gives besked til hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune Leverandøren er forpligtet til at tilpasse tidspunktet for madlevering med dagtilbud, sundheds- og træningscenter og lignende Tidspunktet for levering må ikke afskære borgere fra disse tilbud 42 Leveringshyppighed Varm mad skal kunne leveres alle ugens dage Kølemad skal kunne leveres to gange ugentligt med minimum to kalenderdage imellem, feks tirsdag og fredag 41 Transport De borgere, som tilknyttes madlevering, har krav på, at maden transporteres forsvarligt Transporten skal foretages under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende transport af fødevarer og lovgivning vedrørende transport generelt Transporten skal foregå i lukkede biler, der til enhver tid kan opfylde danske lovgivningskrav til renlighed og hygiejne under hensyntagen til de transporterede produkters beskaffenhed Biler skal kunne genkendes og være påmonteret synligt logo på leverandøren Såfremt der leveres varmholdt mad til de ældre hjemmeboende, skal bilerne være forsynede med udstyr til at holde maden varm undervejs ved den beskrevne korrekte temperatur Alle involverede parter skal respektere de oplyste tidspunkter i forbindelse med den daglige kørsel Transporten til de hjemmeboende ældre afregnes pr adresse Leveres der således mad til to hjemmeboende ældre på samme adresse, kan der kun opkræves betaling for én transport Transporten afregnes pr levering Der kan kun op-

8 8 / 12 kræves betaling for levering af varm mad for de dage, den er leveret, og for frost/kølemad for de dage måltiderne er leveret 42 Chauffører Chaufførerne skal bære synligt ID med navn, billede og leverandørnavn, som på tydelig og let genkendelig måde sikrer, at de hjemmeboende ældre ved, hvem de står overfor Billede og tekst skal udformes således, at svagsynede kan læse det Chaufførerne skal kunne tale og forstå dansk Chaufførerne skal være gjort bekendte med de hjemmeboende ældres eventuelle særlige problemer og skal udvise forståelse og fleksibilitet Leverandøren skal tilstræbe, at distributionen sker med faste chauffører med mindst mulig udskiftning Chaufførerne skal være velsoignerede og benytte passende arbejdsbeklædning, der tager hensyn til, at der arbejdes med levnedsmidler, samt være bekendt med og overholde hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen Leverandøren skal sikre, at chaufførerne er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver herunder arv eller låne penge til eller af borgeren Endvidere må leverandørens medarbejdere ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse eller borgerens samtykke Udviser chaufføren ikke respekt og drager fornøden omsorg for de pågældende hjemmeboende ældre og/eller personalet, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten, jf afsnit om misligholdelse Lyngby-Taarbæk Kommune er ved gentagen påtale berettiget til at kræve, at den pågældende chauffør fjernes fra den af kontrakten omfattede kørsel 5 Tavshedspligt Leverandøren, dennes ansatte og eventuelle underleverandører herunder chauffører er undergivet samme tavshedspligt jf retssikkerhedslovens 43, stk 2 og 3, omkring forhold, som de i forbindelse med deres arbejde måtte få kendskab til Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved kontraktforholdets ophør 6 Information om produkt og priser Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at borgere, som er tilknyttet madservice, informeres om udbud og priser på tilkøbsretter på en måde, der gør dem i stand til at vælge mellem retterne og aktuelle leverandører på et velinformeret grundlag

9 9 / 12 Brochuremateriale om leverandøren og leverandørens ydelser skal leveres i hand-copy til kommunen og de visiterede borgere Der skal til enhver tid kunne rekvireres flere eksemplarer bekostet af leverandøren Leverandøren skal præsentere udvalget af retter på en hjemmeside, der viser billeder af retterne med tilhørende beskrivelser 7 Pris og betaling 71 Borgerens egen betaling Borgere, der er pensionister, betaler for madlevering via deres pension Borgere, der ikke er pensionister, eller for hvem den udbetalte pension ikke vurderes at kunne dække den forventede opkrævning, skal af leverandøren have udstedt et indbetalingskort eller kontooplysninger til brug for betaling af leverancen På forlangende sendes specifikation på leverance fra leverandør til borger Priserne for egen betaling reguleres en gang årligt i henhold til statens takster Tvist mellem leverandør og borger om betaling af antal leverede gange afgøres mellem leverandør og borger Leverandøren er forpligtet til at sende en liste med leverancer på alle borgerne til KMD 72 Afregning Kommunen afregner leverandøren månedligt efter modtagelse af elektroniske fakturaer, der sendes til EAN nr Fakturaen skal indeholde beløb, samt cprnumre Betalingsbetingelser er 30 dage netto fra korrekt faktura Lyngby-Taarbæk Kommune er kun ansvarlig for betaling af kommunens andel i det omfang borgeren er visiteret til madlevering Afregning af tilkøbsydelser hos borgere, der er visiteret til madlevering, kan ske via pensionssystemet, men kommunen indestår ikke for beløbet, såfremt der ikke er dækning

10 10 / 12 Bilag 1 Lyngby-Taarbæk Kommune Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet,jævnfør 83, i lov om social service Ydelsestype: Madservice Kategori: ) Hvad er formålet med ydelsen? Formålet med kosten til ældre er, at styrke borgernes helbred gennem sufficient kost og medvirke til oplevelse af livskvalitet 2) Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Praktiske elementer der efter behov kan indgå i ydelsen: Kølet eller frosset hovedret eller hoved og biret i portioner pakket efter en medfølgende ugeplan Varm hovedret eller varm hovedret og biret Diætkost feks diabeteskost, glutenfri eller lactosefri kost, fedtbegrænset kost /MCT kost) og speciel kost til svært undervægtige borgere (BMI un-der 20) Tyggevenlig kost, sondemad Lån af microovn, når medarbejdere skal varme maden op Hvilke aktitiviteter indgår ikke i ydelsen? 4) Hvem kan modtage ydelsen? Ydelsen kan først modtages efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov Borgere der pga sygdom/handicap ikke selv eller med hjælp fra pårørende i hus-standen er i stand til at tilberede mad Borgere, der selv kan varme mad, får leveret kølet eller frosset mad afhængig af leverandørens tilbud Borgere, der ikke selv kan varme mad, får leveret varm mad Dog kan borgere i denne målgruppe, der får hjælp til indtagelse af måltidet eller personlig hjælp på spisetidspunktet få leveret kølet/frosset mad og hjælp til at varme maden op Diætkost leveres kun til borgere, hvor diætkost er nødvendig som led i forebyggelse af forværring af en sygdom Diæten skal være lægeordineret,

11 11 / 12 eller der er et oplagt behov for diæt ud fra undersøgelser eller behandling, der fremgår af kommunens oplysninger om borgeren Borger kan låne en microovn, hvis pågældende er visiteret til hjælp til tilberedning og servering af mad, og borgeren kun har en almindelig ovn til rådighed 5) Ydelsens omfang Kølet/frosset mad leveres 1-2 gange ugentligt afhængig af leverandøren Varm mad leveres dagligt 6) Hvem leverer ydelsen? Frit valg leverandører, som kommunen har godkendt til levering af madservice 7) Kompetencekrav til udføreren Menu og produktionsforskrifter skal være udarbejdet af faglært personale med relevant uddannelse Leverandørens personale skal opfylde de til hver en tid gældende krav, der stilles i love og bekendtgørelser i relation til madproduktion og distribution, og skal være kompetent til at udføre opgaverne 8) Krav til chauffører, der udbringer mad Chaufførerne skal: Have ren straffeattest Bære synligt identifikationskort Kunne tale og forstå dansk, være velsoignerede og benytte passende arbejdsbeklædning, der tager hensyn til, at der arbejdes med levnedsmidler Være gjort bekendte med de hjemmeboende ældres eventuelle særlige problemer og skal udvise forståelse og fleksibilitet Give besked til kommunen, hvis der ikke opnås kontakt med borgeren eller ved evt andre uregelmæssigheder i forbindelse med madleveringen Overholde gældende regler om tavshedspligt 9) Hvad koster ydelsen for brugerne? Der betales for valgte måltider afhængig af leveringsform og kommunens priser for madservice, der som udgangspunkt reguleres 1 gang om året 10) Hvordan følges op på ydelsen? Der foretages løbende brugertilfredshedsundersøgelser i samarbejde mellem kom-munen og aktuelle private leverandører Levnedsmiddelkontrollen gennemfører ét årligt tilsyn med køkkenerne Derudover har Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat et madkvalitetspanel, der består af repræsentanter udpeget af Seniorrådet, samt modtagere af mad fra kommunens leverandører, en visitator og en hjemmehjælper Prøvesmagning af mad fra kom lev ca 1 gang mdr

12 12 / 12 11) Hvad er kommunens servicemål? Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre borgere en kost, der er ernæringsrigtig, varieret, appetitvækkende, velsmagende og tilstrækkelig Ligeledes tilstræbes det, at kosten giver en oplevelse af hjemmelavet mad i størst mulige omfang Maden skal tilberedes i overensstemmelse med Anbefalinger for den danske institutionskost, udgivet af Fødevareministeriet og Økonomaskolen i København De ældre skal have valgmuligheder og opleve fleksibilitet feks ved hurtig levering, hurtig ændring, eller hvis der ønskes ekstra ydelser feks gæstemenuer og særlige arrangementer At borgeren kan vælge mellem 2 hovedretter og 2 biretter pr dag At borgeren ved første levering får udleveret bestillingsliste samt vejledning om bestilling og andre praktiske oplysninger vedr madservice At borgeren ved første levering får udleveret en udførlig skriftlig vejledning om opbevaring og tilberedning af maden At maden er tilberedt, opbevaret og transporteret, så eventuelle tab af næringsværdi og kvalitet holdes på et minimum At maden er leveret i brugervenlig emballage med deklaration på emballagen om hver portion At borgeren kan kontakte leverandøren telefonisk mellem kl 8-14 At borgeren kan skifte leverandør med 3 dages varsel Afgørelsen foreligger 2 arbejdsdage efter henvendelsen

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social Service 83. Hvilke behov dækker ydelsen Madservice til borgere, der opfylder visitationskriterierne. Hvad er formålet med ydelsen At borgeren får et ernæringsrigtigt

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2013 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre, at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93,

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Kvalitetsstandard 2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Visitation Borgere i egen bolig: Kan henvende sig direkte til Social og Handicap, Team

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2015

Madservice. Kvalitetsstandard 2015 Madservice Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

2.1.5 Madservice (M-pakke)

2.1.5 Madservice (M-pakke) 2.1.5 (M-pakke) Værdiformulering At borgeren mødes med respekt og professionalisme At der ydes hjælp og service i dialog og samarbejde med borgeren At der ydes hjælp og service ud fra den enkelte borgers

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice med levering 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere 2009 1 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2011 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Godkendt KBM 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE 2014 MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Madservice

Kvalitetsstandard Madservice Kvalitetsstandard Madservice Januar 2010 MADORDNING. LOV OM SOCIAL SERVICE 83 1 HVILKE BORGERE KAN MODTAGE MAD 1 YDELSEN 1 LEVERING 3 KVALITETSKRAV 3 KLAGEMULIGHED 4 Madordning. Lov om social service 83

Læs mere

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Madudbringning til hjemmeboende (Sundhed og Omsorgsudvalget den 7. april 2014) Formålet med kvalitetsstandarderne er at give en tydelig og klar beskrivelse af de indsatser, der kan leveres

Læs mere

MADJYDEN Madjyden - Ikast-Brande Kommunes eget køkken

MADJYDEN Madjyden - Ikast-Brande Kommunes eget køkken MADJYDEN Madjyden - Ikast-Brande Kommunes eget køkken Vælg Madjyden og smag Madjydens lækre menuer. Oplev Madjydens chauffører, de er i særklasse de leverer med et smil, og er altid hjælp somme, når de

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2016

Madservice. Kvalitetsstandard 2016 Madservice Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

Madservice. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Madservice. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Madservice Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til madservice? 3 Hvad er målet med madservice? 4 Hvad kan du få hjælp til? 4 Hvad kan du ikke

Læs mere

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Til kommunale og private leverandører af Madservice med udbringning og Spisetilbud Københavns Kommune Sundheds-

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2014

Madservice. Kvalitetsstandard 2014 Madservice Kvalitetsstandard 2014 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I Kravspecifikation April 2011 KRAVSPECIFIKATION AF MAD TIL HJEMMEBOENDE I 1. KOSTPOLITIKKEN I...4 2. KRAVSPECIFIKATION...5 2.1 Målsætning.... 5 2.2 Valgmuligheder...

Læs mere

Februar 2009. Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune

Februar 2009. Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune Februar 2009 Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I DEN ØSTLIGE DEL AF NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Madservice til borgere i eget hjem. Rudersdal Kommune

Madservice til borgere i eget hjem. Rudersdal Kommune Madservice til borgere i eget hjem Rudersdal Kommune Lovgrundlag Madservice er omfattet af 83 i Lov om Social Service (Serviceloven), med tilhørende Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.6 MADSERVICE, M-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere, som enten på grund af nedsat fysik, psykisk og/eller

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune MARTS 2011 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 17 Kvalitetsstandard for madservice med levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 17 Kvalitetsstandard for madservice med levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for madservice med levering 2017 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der

Læs mere

Velkommen til Assens Kommunes. Madservice

Velkommen til Assens Kommunes. Madservice Velkommen til Assens Kommunes Madservice 1 Kære borger Velkommen til Assens Kommunes Madservice. Tak fordi du har valgt os som din madleverandør. Vi glæder os til et godt samarbejde. I denne folder kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilberedning og udbringning af mad

Kvalitetsstandard for tilberedning og udbringning af mad Kvalitetsstandard for tilberedning og udbringning af mad Kvalitetsstandarden indeholder fire dele: 1. Rammer 2. Tildeling (Visitation) 3. Indhold 4. Udførelse (Udfører Formål Det formelle grundlag Kvalitetsopfølgning

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE

BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Rammer for opgaveløsningen 3 2.1 Lovgivningen 3 2.2 Målsætninger 3 2.3 Rammer for madservice 3 3. Organisation 4

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet.

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet. Notat Bilag 2 Den 5. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sekretariatet Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Madens kvalitet Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Madservice Ydelsestype Madservice Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Formålet med ydelsen er ifølge Serviceloven 81: At forebygge at brugerens problemer forværres

Formålet med ydelsen er ifølge Serviceloven 81: At forebygge at brugerens problemer forværres Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice

Læs mere

Det gode måltid. - en del af din hverdag. Hjemmelavet mad fra Madservice Aalborg er et godt valg.

Det gode måltid. - en del af din hverdag. Hjemmelavet mad fra Madservice Aalborg er et godt valg. Det gode måltid - en del af din hverdag Hjemmelavet mad fra Madservice Aalborg er et godt valg. Velkommen til Madservice Aalborg Velkommen til Madservice Aalborg. Vi glæder os til et godt samarbejde, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning

Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning Kvalitetsstandard for ernæring Hvad er ydelsens lovgrundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen indgår i ydelsen Servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2014 Du kan blive visiteret til madservice, hvis du eller din ægtefælle/samlever ikke er i stand til at sørge for din egen mad. Der vil ved alle visitationer

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: DDM KRAM Dato for tilsynsbesøg: Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra leverandøren: Leder: Dorte

Læs mere

Krav til leverandører af madservice (frit valg)

Krav til leverandører af madservice (frit valg) Krav til leverandører af madservice (frit valg) 1. Lovgrundlag Madservice er en ydelse tildelt efter 83 stk. 1 nr. 3 i Serviceloven. Dette betyder, at borgeren skal være visiteret til at modtage mad. Denne

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til madservice, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset, og du eller din ægtefælle ikke

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Private Kok Dato for tilsynsbesøg: 19.09.13 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 10.50-11.30 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Madservice Hjemmeboende borgere

Madservice Hjemmeboende borgere Madservice Hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard 2017 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice uden levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice uden levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice uden levering 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med og uden levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at

Læs mere

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med madog måltider?... 4 Hvad kan du få hjælp til?...

Læs mere

Januar Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune

Januar Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune Januar 2007 Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I DEN VESTLIGE DEL AF NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem () 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger Madservice udgør dagens hovedmåltid og består af en hovedret

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til madservice, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du ikke selv er i stand til at sørge for din egen

Læs mere

Vordingborg Madservice

Vordingborg Madservice Vordingborg Madservice God og veltilberedt mad lige til døren September 2015 Vordingborg Madservice mad med høj kvalitet - og den gode smag Vi tilbereder velsmagende mad af friske råvarer, fra de bedste

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3 Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan få madservice?... 4 Formål med ydelsen madservice...

Læs mere

Kvalitetsstandard for MADSERVICE

Kvalitetsstandard for MADSERVICE Gældende fra maj 2017 Kvalitetsstandard for MADSERVICE Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med madservice er, at give dig mulighed for at fastholde din ernæringstilstand gennem en sund og varieret kost. Endvidere

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE 2014 MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til ydelsen Hvilke

Læs mere

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune 1 of 9 Krav til leverandører af madservice i JANUAR 2014 2 of 9 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Madservice efter Servicelovens 83

Madservice efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Til borger... 4 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice?... 4 Opstart og

Læs mere

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF Madservice leverer god smag på bestilling

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF Madservice leverer god smag på bestilling Madservice leverer god smag på bestilling MADSERVICE Hvem er Madservice egentlig - og hvad kan vi? Madservice, det kommunale produktionskøkken, sætter en stor ære i at sammensætte retter, der smager godt

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune JANUAR 2018 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice og spisetilbud?...

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard. for. Madservice. Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg

1 of 5. Kvalitetsstandard. for. Madservice. Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg 1 of 5 Kvalitetsstandard for Madservice Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg Syddjurs Kommune 2013 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

Indkøbsordning til borgere i eget hjem

Indkøbsordning til borgere i eget hjem Bilag 1 Indkøbsordning til borgere i eget hjem Københavns Kommune specifikation i forbindelse med udbud af indkøbsordning 2012 August 2012 E-doc: 2012-467231 Sag: 2012-84849 1. Indledning Københavns Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Sundhed og Ældre Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Lovgrundlag: Lov om social service 83 Sundhedsloven 119 Ydelsen dækker: Formål med ydelsen: Ydelsen Madservice er et

Læs mere

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E%

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E% Kommunens nuværende Cook chill produktion. hvor Hjemmelavet mad der køles ned. produktionsform maden tilberedes, nedkøles og derefter portioneres i enkelt portioner. Hvilke kostformer leveres? Valgmulighed

Læs mere

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag indeholder de 2 kvalitetsstandarder, som vil være gældende fra rammeaftalens start 1. december 2015. Myntevej 3, 8920 Randers

Læs mere

Køkkenområdet. Madservice

Køkkenområdet. Madservice Køkkenområdet Madservice Velkommen Når du vælger mad fra Køkkenområdet i Hjørring Kommune, får du en sund, varieret, hjemmelavet og velsmagende kost, som indeholder alle anbefalede næringsstoffer, vitaminer

Læs mere

Egedal Kommune. Kvalitetsstandard for Madservice

Egedal Kommune. Kvalitetsstandard for Madservice Kvalitetsstandard for Madservice Januar 2010 Madservice med udbringning Bekendtgørelse nr.979 a 01.10.2008 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp på ældreområdet

Læs mere

Har du lyst til at prøvesmage vores mad - kan du som ny kunde få en GRATIS prøvepakke

Har du lyst til at prøvesmage vores mad - kan du som ny kunde få en GRATIS prøvepakke Har du lyst til at prøvesmage vores mad - kan du som ny kunde få en GRATIS prøvepakke Velkommen Din Private Kok glæder sig til at give dig nogle dejlige og varierede madoplevelser hver dag. Vi har mange

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for udbringning. Lovgrundlag: Behov hos borgeren: 83 i Lov om Social Service (LSS). Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan tilberede mad. Formålet

Læs mere

Velkommen til Fælleskøkkenet

Velkommen til Fælleskøkkenet Velkomst Velkommen til Fælleskøkkenet Se mere på www.fælleskøkkenet.dk Indhold Velkommen 3 Sådan bestiller du 5 Levering 6 Opbevaring 7 Tips til dit måltid 9 Sådan varmes maden 10 Lidt ekstra at vælge

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Mad med mening mad og måltidspolitik for:

Mad med mening mad og måltidspolitik for: Mad med mening mad og måltidspolitik for: (borgere visiteret til madordninger i Hillerød kommune) Forord: Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at opsætte mål for kvaliteten

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Information om Madservice. Varm mad. et godt tilbud. fra Produktionskøkkenet, Løsning

Information om Madservice. Varm mad. et godt tilbud. fra Produktionskøkkenet, Løsning Information om Madservice Varm mad et godt tilbud fra Produktionskøkkenet, Løsning Indhold Varm mad et godt tilbud... 3 Færdigretter også et godt tilbud... 3 Til- og udmelding varm mad...4 Afbestilling...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2017

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2017 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003

Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003 Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003 Valgmuligheder Borgerne skal tilbydes så høj grad af valgmulighed som muligt. Formålet er, at den enkelte

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende annoncering af madservice til borgere i Jammerbugt Kommune

Spørgsmål og svar vedrørende annoncering af madservice til borgere i Jammerbugt Kommune Spørgsmål og svar vedrørende annoncering af madservice til borgere i Jammerbugt Kommune 12. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Læs mere

Mad der smager af meget mere

Mad der smager af meget mere Din lokale madleverandør Mad der smager af meget mere Se mere på www.fælleskøkkenet.dk Fælleskøkkenet er en aktiv medspiller i lokalsamfundet som en god arbejdsplads, og fordi vi støtter initiativer, der

Læs mere

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF. 59 53 41 01. Madservice leverer god smag på bestilling

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF. 59 53 41 01. Madservice leverer god smag på bestilling Madservice leverer god smag på bestilling MADSERVICE Hvem er Madservice egentlig - og hvad kan vi? Madservice, det kommunale produktionskøkken. Vi sætter altid borgeren i centrum, og er lydhøre for nye

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune JANUAR 2017 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv dialog

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Leverandørkrav. Madservice Godkendelse af leverandører. Frit leverandørvalg

Leverandørkrav. Madservice Godkendelse af leverandører. Frit leverandørvalg Leverandørkrav. Madservice Godkendelse af leverandører. Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1. Materialets opbygning...2 1.2. YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2. GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

Bilag 1 (Kravspecifikation)

Bilag 1 (Kravspecifikation) Bilag 1 () Udbud af indkøbsordning til hjemmeboende brugere Roskilde Kommune Myndighedsservice for indkøbsordning 7. maj 2010 Side 1 af 16 1) Indledning Myndighedsservice har mulighed for at visitere til

Læs mere