Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse"

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Sundhed og Omsorg Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet Kravspecifikation Kapitel 2 Indholdsfortegnelse 1 Madservice til hjemmeboende ældre 2 2 Kvalitet 2 21 Målsætning 2 22 Kvalitetskrav 3 23 Produktudvikling 3 24 Menuvariation 3 25 Menuplaner 5 26 Temperatur ved levering 5 27 Emballage 5 28 Kontrol og mærkning 5 3 Til- og framelding 6 31 Bestillinger og ændringer 6 4 Levering 7 42 Leveringshyppighed 7 41 Transport 7 42 Chauffører 8 5 Tavshedspligt 8 6 Information om produkt og priser 8 7 Pris og betaling 9 71 Borgerens egen betaling 9 72 Afregning 9 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandard for 10 madservice

2 1 Madservice til hjemmeboende ældre Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer hermed til at afgive tilbud på levering af middagsretter, hoved- og biret til ca 405 invisiterede borgere Der skal kun leveres biret, hvis der samtidig leveres hovedret Der skal minimum kunne vælges mellem to hovedretter og to biretter dagligt Der skal både kunne leveres varmholdt mad og kølet mad, alternativt frostmad Der leveres på nuværende tidspunkt 51% kølemad og 49% varm mad Der forventes fremadrettet en ændring i fordeling mellem køle- og varmmad, hvor andelen af kølemad er stigende Der skal i øvrigt leveres specialkost til ca 1/5 af borgerne, det er feks tyggevenlig kost, kost til diabetikere eller undervægtige Der skal være mulighed for tilkøbsydelser, herunder at bestille gæstemenuer 2 Kvalitet 21 Målsætning Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre borgere en kost, der er ernæringsrigtig, varieret, appetitvækkende, velsmagende og tilstrækkelig Ligeledes tilstræbes det, at kosten i størst muligt omfang giver en oplevelse af hjemmelavet mad Maden skal tilberedes i overensstemmelse med Anbefalinger for den danske institutionskost Formålet med kosten til de ældre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune er at sikre sufficient ernæring, at styrke borgernes helbred og medvirke til oplevelse af livskvalitet Desuden er det vigtigt, at både maden og serveringen afspejler respekt for borgeren, samt at maden varierer i forhold til årstiderne De ældre skal have valgmuligheder og opleve fleksibilitet, herunder hurtig levering, hvis der ønskes ekstra ydelser, feks ved særlige arrangementer Det er et krav, at madordningen så vidt muligt er miljøvenlig feks i forhold til emballage

3 3 / Kvalitetskrav De følgende kvalitetskrav gælder for leverancer til Lyngby-Taarbæk Kommunes ældre, der bor hjemme Det er centralt for kvaliteten af måltiderne, at leverandørerne lever op til de gældende regler om hygiejne og egenkontrol samt kontrolmærkning af animalske fødevarer Råvarerne skal være af højeste kvalitet, dvs 1 sortering, som skal kunne dokumenteres på Lyngby-Taarbæk Kommunes foranledning Kosten skal bestå af friske råvarer i forhold til årstiderne, som feks friske kartofler om sommeren, og der skal i videst muligt omfang anvendes råvarer med lav forarbejdningsgrad Anvendelse af tilsætningsstoffer skal holdes på et absolut minimum Menuplaner og produktionsforskrifter skal være udarbejdet af faglært personale med relevant uddannelse Dette personale skal tillige forestå vægt- og kvalitetskontrol på produktionsstedet Lyngby-Taarbæk Kommune forbeholder sig ret til at gennemføre stikprøvekontroller herunder tilfredshedsundersøgelser, laboratoriekontrol af vægt og kvalitet eller lignende Direkte omkostninger afholdt til dette betales af kommunen Kommunen kan til enhver tid kontakte leverandører for at afholde samarbejdsmøde, hvor den forløbne periode drøftes herunder resultater fra eventuelle stikprøver og tilfredshedsundersøgelser samt klager Desuden skal leverandøren levere måltider til Lyngby-Taarbæk Kommunes madpanel samt indgå i dialog med dette Møderne afholdes uden beregning Resultater fra Fødevaredirektoratets kontrol, der vedrører leverandørens engagement i ordningen, skal til enhver tid fremsendes til Lyngby-Taarbæk Kommune 23 Produktudvikling Leverandøren skal indgå i en konstruktiv og sundhedsfremmende dialog med kommunen Dette kan feks være dialog om initiativer til speciel kost til svage ældre eller andre udviklingsinitiativer, der kan sikre sundhedsfremme blandt borgerne Leverandøren skal være indstillet på at deltage i løbende udviklingsarbejde i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne i forbindelse med tilberedning af måltider, feks ved at tilbyde grøntsager og tilbehør i ikke tilberedt stand, så borgere, der visiteres til det, kan generhverve deres færdigheder i tilberedning af mad 24 Menuvariation Der skal dagligt være mulighed for at vælge mellem to forskellige hovedretter og to forskellige biretter uanset om retterne er varme eller kølede Samme vilkår skal gælde for borgere, der vælger specialkost

4 4 / 12 Der skal kunne leveres tre forskellige portionsstørrelser: Lille portion (7 MJ) Almindelig portion (9 MJ) Stor portion (12 MJ) Det er leverandørens ansvar at sikre, at energiindholdet i måltidet (hovedret og biret) svarer til minimum 30% af energiindholdet indtaget i løbet af et døgn som anbefalet i Anbefalinger for den danske institutionskost Måltiderne skal tage udgangspunkt i sæsonvarer og årstiderne, og menuplanen sammensættes primært af traditionelle retter, men med hensyntagen til nye ønsker fra borgerne Der skal være en variation af forskellige kødudskæringer, fokus på farvesammensætning samt variation i præsentationen Den samlede ugentlige menuplan skal indeholde et bredt udvalg af grøntsager Fisk, indmad, lammekød og vildt må ikke tilbydes borgerne på en fast ugedag Følgende krav gælder for begge delaftaler: Indhold Minimum antal gange pr måned Fisk 4-6 Indmad 2 Fjerkræ 4 Helt svinekød 3-4 Lammekød/vildt 1 Helt oksekød 2-4 Helt kalvekød 2-4 Farsretter 4-5 Sammenkogte retter Specialkost Specialkost kan være diæter, såsom glutenfri eller laktosefri kost, diabeteskost eller fedtreduceret kost Specialkost kan ligeledes være energitæt ældrekost svarende til sygehuskost eller kost til småtspisende Endelig kan specialkost også være vegetarkost eller kost, der tager religiøse hensyn Både normalkost, energitæt ældrekost og kost til småtspisende skal kunne tilbydes i tygge/synkevenlig form

5 5 / Norm for energifordeling Såvel normalkost som specialkost skal indeholde de fornødne næringsstoffer og den energiprocentfordeling, som er beskrevet i Anbefalinger for den Danske Institutionskost Den gennemsnitlige energi- og energiprocentfordeling skal kunne dokumenteres 25 Menuplaner Leverandøren skal løbende fremstille og distribuere menuplaner til Lyngby- Taarbæk Kommune og de hjemmeboende ældre, der er tilmeldt madservice Dertil kommer skriftlig information om opbevaring af maden, forholdsregler ved opbevaring af rester mm Menuplanerne skal udarbejdes månedligt Menuplanerne skal være letlæselige og overskuelige for ældre svagsynede borgere Der skal være mulighed for at se menuplanerne online 26 Temperatur ved levering Maden skal ved levering overholde gældende lovgivning for minimums- og maksimumstemperaturer Den nedkølede mad skal kunne opvarmes i mikrobølgeovn Instruktion om opvarmning skal leveres i forbindelse med levering af nedkølet mad 261 Mikrobølgeovn Leverandøren skal levere og opstille mikrobølgeovne hos borgerne efter bestilling fra visitationen Mikrobølgeovne skal endvidere kunne leveres som tilkøbsydelse 27 Emballage Emballagen skal være brugervenlig for ældre og handicappede og specielt tage hensyn til ældre med gigtsvage fingre og synshandicappede Emballagen skal være hygiejnisk forsvarlig, og skal have en sådan standard, at madkomponenterne ikke kan løbe sammen 28 Kontrol og mærkning Leverandøren skal dokumentere egenkontrol af hygiejne og kvalitet mindst en gang årligt Leverandøren skal sende resultaterne af egenkontrollen til Lyngby- Taarbæk Kommune Hygiejnestandarden hos leverandøren skal opnå den højeste eller næsthøjeste karakter ved Fødevaredirektoratets tilsyn Leverandøren skal sende resultaterne af dette tilsyn til Lyngby-Taarbæk Kommune Leverandøren er ansvarlig for datomærkning af hver enkelt leverance både med hensyn til produktionstidspunkt og holdbarhed, jfr Levnedsmiddelstyrelsens bekendtgørelser Desuden skal alle kostportioner være tydeligt mærket med indhold, energifordeling (KJ), sidste holdbarhedsdato og anbefalet dag for ind-

6 6 / 12 tagelse Endelig skal det fremgå, hvordan maden skal opbevares, og hvordan den opvarmes korrekt Gentagende overtrædelse af ovenstående vil blive opfattet som misligholdelse af kontrakten 3 Til- og framelding Center for Sundhed og Omsorg i Lyngby-Taarbæk Kommune visiterer borgerne til kommunens madservice, herunder også til specialkost Leverandører må kun udbringe menuer som led i kommunens madservice til borgere, der er visiteret til ordningen Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker en enkel og brugervenlig proces med indbygget fleksibilitet, som tilgodeser borgernes behov Visitationen i Lyngby-Taarbæk Kommune varetager kontakten mellem borgeren og leverandøren, både hvad angår tilmeldinger og afmeldinger (ophør) Den enkelte borger vælger leverandør på baggrund af det i afsnit 6 omtalte informationsmateriale Borgeren tilmeldes og afmeldes leverandøren ved, at visitationen kontakter leverandøren Leverandøren modtager tilmeldinger, afmeldinger og ændringer elektronisk via omsorgssystemet Avaleo Leverandøren vil få adgang til dette system Ændringer, som foretages i Avaleo inden kl 1200 skal effektueres dagen efter De hjemmeboende ældre, der er tilmeldt Madservice, skal selv kunne foretage ekstrabestillinger og afbestillinger, og skal selv frit kunne ændre deres leveringer i forhold til antal dage I tilfælde af varige ændringer eller ændringer i en længere periode, feks ved sommerferie, skal leverandøren orientere visitationen Aflysninger eller andre ændringer, feks flytning af en aftale, aftales mellem borger og leverandør Borgeren skal have mulighed for at skifte leverandør i henhold til den til enhver tid gældende kvalitetsstandard (bilag 1) Borgeren henvender sig til kommunen ved ønske om leverandørskifte I særlige tilfælde kan varslet om leverandørskifte gøres kortere, hvis det accepteres af parterne 31 Bestillinger og ændringer Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at borgere, som er tilknyttet madservice, opnår en hurtig og nem bestillingsproces Leverandøren skal have en call-funktion, der håndterer borgerens bestillinger, afbestillinger og ændringer i overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes til enhver tid gældende kvalitetsstandard (bilag 1) Leverandøren skal kunne modtage bestillinger på en måde, der er tilpasset borgerens behov og medfører mindst mulige omkostninger og besvær for kommunen Suppleres manuelle bestillinger med internetløsninger, skal disse være brugervenlige og sikre borgerne en enkel og effektiv bestilling af varerne Le-

7 7 / 12 verandørerne skal udfærdige vejledninger og yde support til borgere, der anvender leverandørens online løsninger Leverandøren betaler alle omkostninger til udvikling, implementering og drift af onlineløsninger 4 Levering Leverandøren skal ved leveringen ringe på, præsentere sig tydeligt i eventuel dørtelefon, vente på at døren bliver åbnet eller eventuelt benytte elektronisk nøgle og bære maden til borgerens køle/fryseskab eller spisebord, hvis borgeren ikke kan modtage maden i døren Såfremt der er behov for det, skal chaufføren åbne emballagen Hvis chaufføren ikke kan komme i kontakt med de hjemmeboende ældre, eller hvis andre uregelmæssigheder i forbindelse med madudbringningen iagttages, skal der straks gives besked til hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune Leverandøren er forpligtet til at tilpasse tidspunktet for madlevering med dagtilbud, sundheds- og træningscenter og lignende Tidspunktet for levering må ikke afskære borgere fra disse tilbud 42 Leveringshyppighed Varm mad skal kunne leveres alle ugens dage Kølemad skal kunne leveres to gange ugentligt med minimum to kalenderdage imellem, feks tirsdag og fredag 41 Transport De borgere, som tilknyttes madlevering, har krav på, at maden transporteres forsvarligt Transporten skal foretages under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende transport af fødevarer og lovgivning vedrørende transport generelt Transporten skal foregå i lukkede biler, der til enhver tid kan opfylde danske lovgivningskrav til renlighed og hygiejne under hensyntagen til de transporterede produkters beskaffenhed Biler skal kunne genkendes og være påmonteret synligt logo på leverandøren Såfremt der leveres varmholdt mad til de ældre hjemmeboende, skal bilerne være forsynede med udstyr til at holde maden varm undervejs ved den beskrevne korrekte temperatur Alle involverede parter skal respektere de oplyste tidspunkter i forbindelse med den daglige kørsel Transporten til de hjemmeboende ældre afregnes pr adresse Leveres der således mad til to hjemmeboende ældre på samme adresse, kan der kun opkræves betaling for én transport Transporten afregnes pr levering Der kan kun op-

8 8 / 12 kræves betaling for levering af varm mad for de dage, den er leveret, og for frost/kølemad for de dage måltiderne er leveret 42 Chauffører Chaufførerne skal bære synligt ID med navn, billede og leverandørnavn, som på tydelig og let genkendelig måde sikrer, at de hjemmeboende ældre ved, hvem de står overfor Billede og tekst skal udformes således, at svagsynede kan læse det Chaufførerne skal kunne tale og forstå dansk Chaufførerne skal være gjort bekendte med de hjemmeboende ældres eventuelle særlige problemer og skal udvise forståelse og fleksibilitet Leverandøren skal tilstræbe, at distributionen sker med faste chauffører med mindst mulig udskiftning Chaufførerne skal være velsoignerede og benytte passende arbejdsbeklædning, der tager hensyn til, at der arbejdes med levnedsmidler, samt være bekendt med og overholde hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen Leverandøren skal sikre, at chaufførerne er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver herunder arv eller låne penge til eller af borgeren Endvidere må leverandørens medarbejdere ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse eller borgerens samtykke Udviser chaufføren ikke respekt og drager fornøden omsorg for de pågældende hjemmeboende ældre og/eller personalet, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten, jf afsnit om misligholdelse Lyngby-Taarbæk Kommune er ved gentagen påtale berettiget til at kræve, at den pågældende chauffør fjernes fra den af kontrakten omfattede kørsel 5 Tavshedspligt Leverandøren, dennes ansatte og eventuelle underleverandører herunder chauffører er undergivet samme tavshedspligt jf retssikkerhedslovens 43, stk 2 og 3, omkring forhold, som de i forbindelse med deres arbejde måtte få kendskab til Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved kontraktforholdets ophør 6 Information om produkt og priser Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at borgere, som er tilknyttet madservice, informeres om udbud og priser på tilkøbsretter på en måde, der gør dem i stand til at vælge mellem retterne og aktuelle leverandører på et velinformeret grundlag

9 9 / 12 Brochuremateriale om leverandøren og leverandørens ydelser skal leveres i hand-copy til kommunen og de visiterede borgere Der skal til enhver tid kunne rekvireres flere eksemplarer bekostet af leverandøren Leverandøren skal præsentere udvalget af retter på en hjemmeside, der viser billeder af retterne med tilhørende beskrivelser 7 Pris og betaling 71 Borgerens egen betaling Borgere, der er pensionister, betaler for madlevering via deres pension Borgere, der ikke er pensionister, eller for hvem den udbetalte pension ikke vurderes at kunne dække den forventede opkrævning, skal af leverandøren have udstedt et indbetalingskort eller kontooplysninger til brug for betaling af leverancen På forlangende sendes specifikation på leverance fra leverandør til borger Priserne for egen betaling reguleres en gang årligt i henhold til statens takster Tvist mellem leverandør og borger om betaling af antal leverede gange afgøres mellem leverandør og borger Leverandøren er forpligtet til at sende en liste med leverancer på alle borgerne til KMD 72 Afregning Kommunen afregner leverandøren månedligt efter modtagelse af elektroniske fakturaer, der sendes til EAN nr Fakturaen skal indeholde beløb, samt cprnumre Betalingsbetingelser er 30 dage netto fra korrekt faktura Lyngby-Taarbæk Kommune er kun ansvarlig for betaling af kommunens andel i det omfang borgeren er visiteret til madlevering Afregning af tilkøbsydelser hos borgere, der er visiteret til madlevering, kan ske via pensionssystemet, men kommunen indestår ikke for beløbet, såfremt der ikke er dækning

10 10 / 12 Bilag 1 Lyngby-Taarbæk Kommune Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet,jævnfør 83, i lov om social service Ydelsestype: Madservice Kategori: ) Hvad er formålet med ydelsen? Formålet med kosten til ældre er, at styrke borgernes helbred gennem sufficient kost og medvirke til oplevelse af livskvalitet 2) Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Praktiske elementer der efter behov kan indgå i ydelsen: Kølet eller frosset hovedret eller hoved og biret i portioner pakket efter en medfølgende ugeplan Varm hovedret eller varm hovedret og biret Diætkost feks diabeteskost, glutenfri eller lactosefri kost, fedtbegrænset kost /MCT kost) og speciel kost til svært undervægtige borgere (BMI un-der 20) Tyggevenlig kost, sondemad Lån af microovn, når medarbejdere skal varme maden op Hvilke aktitiviteter indgår ikke i ydelsen? 4) Hvem kan modtage ydelsen? Ydelsen kan først modtages efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov Borgere der pga sygdom/handicap ikke selv eller med hjælp fra pårørende i hus-standen er i stand til at tilberede mad Borgere, der selv kan varme mad, får leveret kølet eller frosset mad afhængig af leverandørens tilbud Borgere, der ikke selv kan varme mad, får leveret varm mad Dog kan borgere i denne målgruppe, der får hjælp til indtagelse af måltidet eller personlig hjælp på spisetidspunktet få leveret kølet/frosset mad og hjælp til at varme maden op Diætkost leveres kun til borgere, hvor diætkost er nødvendig som led i forebyggelse af forværring af en sygdom Diæten skal være lægeordineret,

11 11 / 12 eller der er et oplagt behov for diæt ud fra undersøgelser eller behandling, der fremgår af kommunens oplysninger om borgeren Borger kan låne en microovn, hvis pågældende er visiteret til hjælp til tilberedning og servering af mad, og borgeren kun har en almindelig ovn til rådighed 5) Ydelsens omfang Kølet/frosset mad leveres 1-2 gange ugentligt afhængig af leverandøren Varm mad leveres dagligt 6) Hvem leverer ydelsen? Frit valg leverandører, som kommunen har godkendt til levering af madservice 7) Kompetencekrav til udføreren Menu og produktionsforskrifter skal være udarbejdet af faglært personale med relevant uddannelse Leverandørens personale skal opfylde de til hver en tid gældende krav, der stilles i love og bekendtgørelser i relation til madproduktion og distribution, og skal være kompetent til at udføre opgaverne 8) Krav til chauffører, der udbringer mad Chaufførerne skal: Have ren straffeattest Bære synligt identifikationskort Kunne tale og forstå dansk, være velsoignerede og benytte passende arbejdsbeklædning, der tager hensyn til, at der arbejdes med levnedsmidler Være gjort bekendte med de hjemmeboende ældres eventuelle særlige problemer og skal udvise forståelse og fleksibilitet Give besked til kommunen, hvis der ikke opnås kontakt med borgeren eller ved evt andre uregelmæssigheder i forbindelse med madleveringen Overholde gældende regler om tavshedspligt 9) Hvad koster ydelsen for brugerne? Der betales for valgte måltider afhængig af leveringsform og kommunens priser for madservice, der som udgangspunkt reguleres 1 gang om året 10) Hvordan følges op på ydelsen? Der foretages løbende brugertilfredshedsundersøgelser i samarbejde mellem kom-munen og aktuelle private leverandører Levnedsmiddelkontrollen gennemfører ét årligt tilsyn med køkkenerne Derudover har Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat et madkvalitetspanel, der består af repræsentanter udpeget af Seniorrådet, samt modtagere af mad fra kommunens leverandører, en visitator og en hjemmehjælper Prøvesmagning af mad fra kom lev ca 1 gang mdr

12 12 / 12 11) Hvad er kommunens servicemål? Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre borgere en kost, der er ernæringsrigtig, varieret, appetitvækkende, velsmagende og tilstrækkelig Ligeledes tilstræbes det, at kosten giver en oplevelse af hjemmelavet mad i størst mulige omfang Maden skal tilberedes i overensstemmelse med Anbefalinger for den danske institutionskost, udgivet af Fødevareministeriet og Økonomaskolen i København De ældre skal have valgmuligheder og opleve fleksibilitet feks ved hurtig levering, hurtig ændring, eller hvis der ønskes ekstra ydelser feks gæstemenuer og særlige arrangementer At borgeren kan vælge mellem 2 hovedretter og 2 biretter pr dag At borgeren ved første levering får udleveret bestillingsliste samt vejledning om bestilling og andre praktiske oplysninger vedr madservice At borgeren ved første levering får udleveret en udførlig skriftlig vejledning om opbevaring og tilberedning af maden At maden er tilberedt, opbevaret og transporteret, så eventuelle tab af næringsværdi og kvalitet holdes på et minimum At maden er leveret i brugervenlig emballage med deklaration på emballagen om hver portion At borgeren kan kontakte leverandøren telefonisk mellem kl 8-14 At borgeren kan skifte leverandør med 3 dages varsel Afgørelsen foreligger 2 arbejdsdage efter henvendelsen

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I Kravspecifikation April 2011 KRAVSPECIFIKATION AF MAD TIL HJEMMEBOENDE I 1. KOSTPOLITIKKEN I...4 2. KRAVSPECIFIKATION...5 2.1 Målsætning.... 5 2.2 Valgmuligheder...

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.6 MADSERVICE, M-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere, som enten på grund af nedsat fysik, psykisk og/eller

Læs mere

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Madudbringning til hjemmeboende (Sundhed og Omsorgsudvalget den 7. april 2014) Formålet med kvalitetsstandarderne er at give en tydelig og klar beskrivelse af de indsatser, der kan leveres

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE

BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Rammer for opgaveløsningen 3 2.1 Lovgivningen 3 2.2 Målsætninger 3 2.3 Rammer for madservice 3 3. Organisation 4

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune 1 of 9 Krav til leverandører af madservice i JANUAR 2014 2 of 9 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende.

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende. mad til hver dag fra os til dig fra os til dig den mad, vi spiser, er vigtig for vitaminerne og udseendet Go MAD til hver DAG indhold vores livskvalitet. du har måske bedst muligt. vakuumering De daglige

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation Levering af dagligvarer for visiterede borgere Kravspecifikation 2014 1 Kravspecifikation I det følgende beskriver Social & Ældre hvilke krav, der stilles til leverandører, der ønsker at leverer dagligvarer

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Bilag 3 - Kravspecifikation

Bilag 3 - Kravspecifikation Bilag 3 - specifikation Denne kravspecifikation beskriver kravene til leverandørerne af indkøbsordningen. Tildeling sker ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. udbudsmaterialets punkt 20. Tildelingen

Læs mere

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Favrskov Mad Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Hvem er vi Favrskov Mad har et moderne køkken, der har mange års erfaringer med at lave mad til pensionister, efterlønsmodtagere og andre visiterede borgere.

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske Mere end Mad Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker Det Danske Gør hverdagen lettere Med Det Danske Madhus som jeres madleverandør får I: Altid velsmagende, frisk og hjemmelavet mad. Mad som er

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Madservice februar 2015 Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune J.nr. [XX] Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Leverandør af madservice til hele Hillerød Kommune fra Køkkenet MAD til hver DAG

Leverandør af madservice til hele Hillerød Kommune fra Køkkenet MAD til hver DAG Leverandør af madservice til hele Hillerød Kommune fra Køkkenet MAD til hver DAG Køkkenet MAD til hver DAG den 1.1.2010. 1 Stamdata Leverandør Adresse CVR nr. 29 18 93 66 E-mail Køkkenet MAD til hver DAG

Læs mere

P Å M A D S E R V I C E

P Å M A D S E R V I C E E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926 1. INDLEDNING... 1 1.1

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune

EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune EU-UDBUD på madservice ældreafdelingen, Silkeborg Kommune 1. INDLEDNING 3 1.1 Opgavens omfang 3 2. UDBUDSBETINGELSER 4 2.1 Forventet tidsplan 4 2.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet 4 2.3 Åbning af de indkomne

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

En undersøgelse af den kommunale MAD. service

En undersøgelse af den kommunale MAD. service En undersøgelse af den kommunale MAD service En undersøgelse af den kommunale MAD service Du kan læse mere om undersøgelsens metode i bilagsrapporten og delundersøgelsen fra Danmarks Fødevareforskning

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem Kvalitetsstandarder 2014 Hjælp til beboere på plejehjem Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning...3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?........

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF 2014-15: Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg 09-12-2013 Sagsnr. 2013-0254417 Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 2

Rammeaftale Delaftale 2 Rammeaftale Delaftale 2 Nærværende Rammeaftale er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammeaftalen udfyldes af udbyder i tilfælde af

Læs mere

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 1 (Fælleskøkkenet Elbo)

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 1 (Fælleskøkkenet Elbo) Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 1 (Fælleskøkkenet Elbo) FREDERICIA KOMMUNE 2012 2 Kvalitetsopfølgning på leverancerne af mad til borgere i eget hjem Fredericia

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Måltidspolitik januar 2011

Måltidspolitik januar 2011 Måltidspolitik januar 2011 På Solgården har vi vores eget køkken, hvor vi laver mad til husets beboere og de borgere i ældreboligerne, der vælger at spise deres måltider på Solgården. For konstant at have

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker daglig levering af sund frokostbuffet til personalet. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet Et måltid er jo ikke bare det at spise! For de fleste af os er det at spise både noget vi gør, fordi vi skal indtage noget brændstof til kroppen, og fordi måltidet er

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service KOSTOMRÅDET - Mad, ernæring og service Opgaven 2 Vision 3 Organisation 4 Medarbejdere Medarbejdere i Kostområdet Antal Kostfaglig leder, økonoma 1 Økonoma 1 Kostkonsulent 1 Ernæringsassistenter 18 Husassistenter/anden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 1

Rammeaftale Delaftale 1 Rammeaftale Delaftale 1 Nærværende Rammeaftale er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammeaftalen udfyldes af udbyder i tilfælde af

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Menukatalog. - mad gør glad. Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus

Menukatalog. - mad gør glad. Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus Menukatalog - mad gør glad Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus Start d. 4. oktober 2010 - Uge 40 Slut d. 9. januar 2011 - Uge 1 KÆRE KUNDER Gitte

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere