Primus begyndervejledning Lav et Rock arrangement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Primus begyndervejledning Lav et Rock arrangement"

Transkript

1 Primus begyndervejledning Lav et Rock arrangent enne vejledning viser hvordan man laver et Rock arrangent helt fra bunden. 1. Åben PriMus og sæt standardindstillinger. Åben Primus. u bliver muligvis spurgt hvilken skabelon du vil bruge. et er lige get hvilken du vælger. Opret en mappe hvor du vil gem dit arrangent. et er en god ide at oprette en ny mappe pr arrangent, fordi PriMus gemr en del backupfiler, der fylder get, hvis de ligger rundt llem mange andre filer. em filen under et passende navn i mappen. Vælg Indstillinger og derefter enerelt. u skal sikre dig at at der i underpunktet em kunt er sat kryds i em d backup. Sæt den til at gem hver. Minut. Tryk OK. Vælg Midi og derefter Spilmuligheder. Som regel er rock numre IKKE i swing. erfor skal der i feltet Timing være markeret for Lige fornemlse Hvis numret er swingende 18 dele skal der under Timing være markeret ud for Swing fornemlse). Inden du lukker boksen skal du sikre dig at i feltet Afspilningsområde ikke er sat kryds i Stop når markeret blokslutning nås. Bemærk også at der i feltet Hvilke symboler der skal påvirke afspilningen er mulighed for at sætte flueben ved Akkordsymboler. et er en god ide i starten af arrangentet at have feltet markeret, så du kan høre de akkorder du noterer. Når du begynder at arrangere korstemr, er det ofte bedre, at akkorderne er slået fra, så du kun hører det du selv har lavet. Sørg for at akkorderne er slået til nu. Luk boksen Spilmuligheder. u skal sikre dig at dit navn står på opgaven øverst på alle arkene. et gør du ved at højre klikke på teksten nederst d filnavn eller sidetal den kan også stå for oven) og derefter vælge Egenskaber. Tilføj nu dit navn i feltet Hoved under Indre. ette kan du også kom til ved okunt > Sideopsætning). Vælg derfor Stykke og derefter Indstillinger og så Akkordsymboler. Her vælger du Blandet H og Bb) NB er er ikke noget krav om at du bruger H og Bb, n det er det der benyttes i opgaverne. u kan altså vælge at beholde B og Bb. em filen igen. 2. En rundtur: Skriv noder og pauser, slet, kopier og flyt. Primus benytter sig af en lang række genveje, hvor tallene fra 1 9 er centrale. Her skelnes llem det almindelige tastatur og det nuriske tastatur. På et løst tastatur befinder det nuriske tastatur sig yderst til højre: Skrivetasteralm keyboard På bærbare PC er er det nuriske tastatur gemt i højre side af det almindelige tastaur: Skrivetasterbærbar Nurisk tastatur bærbar. Nurisk tastatur alm keyboard Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 1 Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 2

2 Skriv noder og pauser: Tryk på tallet 1 på skrivetasterne over bogstaverne, og derefter på tallet 6 og så på tallet 1 igen. Primus vil skifte llem Valg af modus: Nederst på Primus brugerfladen finder du et blåt felt der enten kan have farventeksten Hvis du venstreklikker på feltet skifter den. u kan også skifte llem dem ved ctrl+llemrumstangent. Når den står på Takter kan du afmærke en takt hvis du fx vil høre den eller slette den). Når den står på Noder, kan du fx afmærke en enkelt node og redigere i den. NB u må ikke være i gang d at skrive tekst eller akkorder ind, hvis du skal afmærke en node. Tryk 1 på skrivetasterne, hvis du har probler d at afmærke noder i node mode. Afmærk og slet en node: Man kan også vælge ved at klikke på de forskellige faner. Hvis Toolboxen ikke viser fanen 1 Noder trykker du på 1. Vælg nogle forskellige nodeværdier og prøv at klikke dem ind i en af takterne. Hvis du venstreklikker skrives der noder, ns der skrives pauser hvis du højreklikker. Læg mærke til at du sagtens kan skrive lige så mange noder i takten, som du vil, n du kan kan ikke skrive før en node. For at få lov til at skrive før skal du holde alt knappen nede samtidig d at du skriver nodenpausen. Højreklik på en af noderne og vælg slet node. Højreklik på en anden node og vælg nodeværdi > bbelt længde Prøv også at skifte llem nodelængder ved at benytte tastaturets bogstaver: q w e r t y u. Skriv et par nodeværdier re. u kan fortryde den sidste indtastning d ctrl+z eller d pilen fortryd. Vælg 14dels noden eller tryk e) og vælg derefter prikken eller tryk i) og skriv nu en punkteret ¼ deslnode. u kan også højreklikke på en af de andre noder og vælge nodeværdi > Som indstillet i værktøjskassen. Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 3 Klik på ctrl+llemrumstangent et par gange, og stop når feltet er mørkeblåt og du derd har valgt noder. Hold ctrl nede ns du klikker på nogle af noderne enkeltvis. e skal nu blive afmærkede d mørkeblå farve. Vælg slet. u kan også afmærke en række noder ved at holde ctrl ned og så trække musen hen over. Prøv det. Slet det Afmærk og sletkopier en takt eller flere takter: Klik på ctrl+llemrumstangent en gang så den skifter til lyseblå og du derd har valgt takter. en bruges til at afmærke takter, og det er den vi bruger st. Hold ctrl nede samtidig d at du venstreklikker i en takt, så hele takten bliver lyseblå. Hvis der allerede er en takt der er afmærket, får du alle takter llem dem markeret. Hvis du ikke er interesseret i det kan du fjerne en markering ved at trykke esc. Tryk c for at kopiere ikke ctrl+c som ellers er standard). Venstreklik i en anden takt og den afmærkede takt skrives ind i denne takt hvis der stod noget slettes det. Tryk esc og fjern alle markeringer. Af mærk nu flere takter ved at holde ctrl nede og klikke i første og sidste takt. Slet det afmærkede. Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 4

3 Sæt løse fortegn: 3. Opsætning af kuntet For at sætte et løst fortegn foran en node skal du venstreklikke foran en node. Første gang du klikker sættes et # og klikker du to gange bliver det et b og fortsætter derefter til opløsningstegn, bbeltkryds og bbelt b. Prøv at sætte lidt forskellige fortegn. Venstreklik på et af de fortegn du har sat og vælg Slet fortegn. Bemærk at den afspiller fra markeringen og resten af numret. Hvis den kun spiller det markerede, er det fordi der ikke er sat flueben i feltet Stop når markeret blokslutning nås under valgene Midi Spilmuligheder.) Lyt til din node Tryk på Play og lyt til din node. Hvis der ikke er lyd er det sikkert fordi højtaleren er skruet ned. Hvis det ikke er problet kan du vælge Midi > Midienheder og her skifte til en anden enhed i feltet Output. Klik på en anden takt end den første og tryk Play. Så starter afspilleren i den markerede takt. Hvis den stopper når det markerede område er slut kan du skifte indstilling under Midi > Spilmuligheder og her sørge for at der IKKE er flueben i feltet Stop når det markerede blokslutning nås. Find det nuriske tastatur. Tryk på tallet 1 på det nuriske tastatur det vil vi skrive som num 1. Når du gør det vil Toolboxen skiftevis kom frem og forsvinde. Hvis du har en bærbar skal du typisk trykke på Fn+knappen NmLk den kan også hedde noget d NumLock. Når dette er gjort vil det typisk være bogstavet J der nu er et 1 tal Prøv de forskellige nuriske tal. em vi typisk bruger er: Num 1 Viserskjuler Toolboxer Num 2 Viserskjuler box til at vælge stemr til tromstem) Num 4 Viser Mixer. Kan bruges til at regulere lydstyrken Num 7 Viser udskrift Ovenfor ser vi starten af den node vi gerne vil skrive hele noden kan du finde bagerst). Vælg Nodesystem > Opsætning. Tryk på knappen Tilføj nodesystem indtil der er fire stemr. erefter skal vi tilpasse de enkelte stemr, så der står det rigtige ud for hver stem, så nøgle og lyd passer. Se på næste side hvordan den øverste stem tilpasses. Ctrl+z fortryd indtastning): I starten skriver man ofte forkert. Brug Ctrl+z til at fortryde sidste indtastning. Esc fortryd valg): Hvis programt ikke reagerer som du forventer, er det ofte fordi du allerede har foretaget et valg der blokerer. Tryk på Esc for at neutralisere disse valg og prøv så igen. Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 6

4 4. Melodi, kor og bas noteres. 1. Marker øverste nodesystem 2. Skriv Melodi \\ Kvinde. e to backslash giver et linieskift. 3. Klik en gang til venstre, så 18 delene hænger samn to og to. 4. Skift nøgle hvis den ikke er OK.. Vælg instruntet 1 Vibrafon eller et andet instrunt. Skriv de første fire takter af lodien op. Bemærk at den første takt er en optakt, og at den ikke tælles som takt 1. Hvis Toolboxen ikke er synlig eller hvis noderne ikke er frem skal du trykke 1 på de almindelige skrivetaster, for at få dem frem. er er flere steder i takt 2 3 hvor noder er bundet samn. Marker den knap, der viser at to toner skal bindes sam eller ved at bruge shortcut et a), og klik derefter på den første af de to noder du vil binde samn. Nu skal tonerne gerne være bundet samn. ør det sam de andre steder. Hvis du skal slette en bindebue skal du højreklikke på den). Mht instruntvalg: solistlodi og kor skal gerne være to forskellige lyde. Koret skal helst ikke være for blød en lyd fx choir eller string) fordi man så ikke hører rytmiske detaljer og eventuelle akkordfejl så klart en anden stem tilpasses på sam måde. en skal hedde Kor\\mænd og nøglen skal være en g nøgle d et 8 tal under det betyder at den klinger en oktav dybere) og instruntet skal være 1 piano. en tredje stem skal hedde Bas og den skal have en f nøgle d et 8 tal under. Instruntet skal være JazzBas. en sidste stem skal hedde Trom og nøglen skal være som vist på udsnittet ovenfor. Tonearten tilpasses ved at klikke llem g nøglen og taktarten og vælge den rigtige. Hvis du klikker for tæt på taktarten får du i stedet lov til at skifte taktart. Højreklik på en af taktstregerne og vælg Indsæt tom takter og vælg fx 2 takter. Inden du går videre slår du samnbinding fra ved at trykke a eller ved at For at notere teksten trykker du først 6 for at få toolboxen åben og hen på den rigtige fane. Hvis det ikke virker, er det altid en god ide at prøve at trykke esc et par gange. Hvis man allerede har foretaget et valg bringer en række esc os tilbage til en neutral position og 6 bringer os hen til den rigtige fane i toolboxen. Vælg Sangtekst og klik på den første node i lodien. erved åbnes en skrivefelt under noden. Skriv Please og tryk llemrum. Bemærk at cursoren Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 7 Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 8

5 automatisk springer hen til næste node. Skriv videre. Bemærk at llemrum eller bindestreg gør at cursoren springer til næste node. Hvis den ikke springer langt nok kan du bruge pil til højre for at bevæge cursoren yderligere. For at få akkorder trykker du 6 hvis toolboxen ikke allerede er på tekst fanen, og tryk derefter på knappen d 7. Tryk på den node hvor akkorden skal stå under i starten af takt 1 og skriv hm. Hvis det er en akkord som PriMus ikke kender er skriften rød og du får en fejlddelelse prøv fx at skrive Km som akkord), n hvis det er en godkendt akkord retter PriMus den til så første bogstav er stort. Hvis du i stedet havede skrevet bm eller Bm eller BM ville det i alle tilfælde blive rettet til fordi du har stillet Primus til at bruge H og Bb se side 2 øverst). Når du skal skrive din næste akkord kan du klikke i noden der hvor den skal stå eller du kan bruge pil til højre, indtil du er der henne hvor du skal være. 4. Skriv trom stemn ind. Tromstemn skrives ind for første takt. Start d hi hatten. Skriv først bare rytn. Hvis du ikke ved præcis hvor den ligger, gør det ikke noget. et retter vi til bagefter. Skriv bare rytn uden at tænke på noderne: Vi vil gerne have en lukket hi hat på alle slagene, og det har vi også fået: Hvis der skal være to akkorder over sam tone, er det letteste at dele tonen i to og binde dem samn. Til højre ses for oven det vi gerne vil notere. Forneden ses hvordan vi noterer det i praksis: Lyt lodi og akkorder igennem. Læg mærke til at PriMus spiller akkorderne igennem også. et kan hjælpe os d at undgå fejl. Slå derefter denne akkordfunktion fra inden du laver korstemn, da den godt kan forstyrre. u slår akkordfunktionen fra ved Midi > Spilmuligheder og her skal du i boxen Hvilke symboler skal påvirke afspilningen sørge for at fjerne fluebenet ved Akkordsymboler. Skriv derefter koret ind. et er en miniature over forskellige teknikker. I takt 1 er det flydestem på lodiens tekst, i takt 2 er det flydestem ns det i takt 3 4 er blokstem. Melodien ligger i den nederste stem og de andre stemr følger lodien på akkordtoner. Når lodien ikke har en akkordtone udgår den tone i akkorden, der ligger tættest på loditonen nedenunder) Ud over det er der korsvar i hullerne enten på lodiens tekst eller på korte udråb. Skriv bassen ind. Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 9 Hvis du vil erstatte den d Ridebækken kan du markere det og afmarkere lukket Hi hat.) Stortromlilletrom skal noteres i sam nodelinje n i en anden stem for at vi kan få lov til at lave en anden ryt. Tryk alt+2 eller tryk num 2 og vælg stem 2. Læg mærke til at Hi hat en nu bliver grå, fordi den er skrevet i stem 1. Skriv derefter følgende noder. Sørg for at klikke andre steder end på Hi hat noderne, fordi PriMus ellers bare skifter tilbage til stem 1 Bemærk hvordan Hi hat en vender fanerne opad, når vi begynder på stortromlilletrom stemn under. Tryk på num 7 viser udskrift) for at få vist alle stemr på en gang Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 1

6 Nu mangler vi kun at kopiere denne tromryt ud i de andre takter. Kontroller at vi er i Takt modus den lyseblåmørkeblå knap for neden skal være lyseblå d teksten Takt. Hvis den ikke er det kan du klikke på knappen eller bruge ctrl+llemrum) Afmærk første takt ved ctrl+venstreklik Kopier 1. takt d bogstavet c IKKE d ctrl+c som ellers er standard i Winws) Klik på takt 2. entag proceduren d at trykke c og klikke i næste takt. u kan også vælge at afmærke flere takter på en gang ved at holde ctrl nede og så trykke i første og sidste takt i den blok du vil kopiere. Nu vil C kopiere hele blokken og anbringe den fra den takt du klikker i.) Nu er satsen sikkert) færdig, og du skal slette de tom takter. en letteste måde er at højreklikke på sidste takt og sælg Slet tom takter. I en rigtig tromstem skal der lægges variationer ind. et gør du bagefter ved at rette standardgroove et ind. Se hele arrangentet bagerst. Hvor mange noder må der være i en takt? Primus tillader at du skriver lige så mange noder du vil, og den spiller dem alle samn. Hvis du gerne vil have programt til at vise hvor antal af noderpauser ikke passer, skal du gå op i Vis og derefter sætte flueben ved Forkert taktlængde d gul farve. et er også en get smart måde at kontrollere om du har husket at skrive alle pauser. 7. Lyt til enkeltdele i dit arrangent. et kan være en fordel at kunne høre fx koret tydeligere og evt langsomre for at høre evt fejl. Vælg Vis og derefter Mixer eller num 4). Skru ned for de stemr der ikke er kor så de er halvt så kraftige som koret. Lyt til satsen og brug? og på nurisk tastatur til at hævesænke tempoet i afspilningen det kan du også gøre på mixeren). 8. u kan rette mange ting på andre måder: Hvis du vil ændre navnet på stemn, kan du klikke på navnet foran stemn, så der åbner en tekstbox, du kan skrive I. Hvis du vil ændre nøglen venstreklikker du direkte på nøglen og vælger den du vil have. Hvis du vil ændre faste fortegn klikker du llem nøgle og taktart og vælger af den nu der åbner. Hvis du vil ændre taktart klikker du direkte på takttallet og vælger en ny. Nu kan du tilføje tom takter i enden ved at trykke på * på det nuriske tastatur og fjerne tom takter i enden ved at trykke på på det nuriske tastatur. u kan tilføje ekstra stemr som vi gjorde ovenfor eller ved at trykke + og så klikke d musen enten ovenfor dende stemr du har eller nedenfor. Shortcuts Ctrl+llemrum Skift llem nodemodus og taktmodus c Kopierer en afmærket takt 1 Vælg node fane 6 Vælg Tekst fane tekst, akkorder) Ctrl+L Skriv tekst Num. 2 Vælg llem stemrne + Indsæt ekstra stem Num 4 Åbner Mixeren Num + Hæver afspilningstempoet Num Sænker afspilningstempoet Num * Tilføjer tom takter bagerst Num Fjerner tom takter bagerst Ellers er der gen hjælp at hente i programt og til de re tekniske spørgsmål her: Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 11 Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 12

7 The ay After Tomorrow Melodi Kvinde?? Please tell { why Birds 4 Sing when you're near { I'm a fool { For lo - ving you { dear - ly Kor Herre? 4 why Birds 4 Z Z { Z I'm a Fool 4 Z Z { Z Bas "? 4 Z { Z " Z { Z Tr. %?? 4 % 3 " % Sing Sing when when you're you're close close to to C Oh TO Year ME Z { Z { { A { They say 4 that 6 7 " % lo-ving you sec - lo-ving you sec - ret - ly ret - ly C I { sec - ret - ly { Uh A { I Z { { Z Z { Z 4 { { 4 Filnavn: PriMus-Start-Rock-stor.pri Side 1 Side 2 Filnavn: PriMus-Start-Rock-stor.pri

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Indholdsfortegnelse Oplæsning af tekst... 3 VoiceOver... 6 Opgave til oplæsning... 6 IntoWords til ipad... 78 Oplæsning... 10 Skriv

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD: CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Værktøjslinjen... 1 1.1. Ordbogsværktøjet, SkanRead og C-Pen... 2

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

PETER JENSEN. itunes. itunes VERSION 10 VERSION 10

PETER JENSEN. itunes. itunes VERSION 10 VERSION 10 itunes VERSION 10 PETER JENSEN itunes VERSION 10 Alt om Apples populære program Til pc, Mac, ipod, ipad og iphone Musik, videoer, bøger og meget mere PETER JENSEN itunes VERSION 10 itunes version 10 1.

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere