Primus begyndervejledning Lav et Rock arrangement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Primus begyndervejledning Lav et Rock arrangement"

Transkript

1 Primus begyndervejledning Lav et Rock arrangent enne vejledning viser hvordan man laver et Rock arrangent helt fra bunden. 1. Åben PriMus og sæt standardindstillinger. Åben Primus. u bliver muligvis spurgt hvilken skabelon du vil bruge. et er lige get hvilken du vælger. Opret en mappe hvor du vil gem dit arrangent. et er en god ide at oprette en ny mappe pr arrangent, fordi PriMus gemr en del backupfiler, der fylder get, hvis de ligger rundt llem mange andre filer. em filen under et passende navn i mappen. Vælg Indstillinger og derefter enerelt. u skal sikre dig at at der i underpunktet em kunt er sat kryds i em d backup. Sæt den til at gem hver. Minut. Tryk OK. Vælg Midi og derefter Spilmuligheder. Som regel er rock numre IKKE i swing. erfor skal der i feltet Timing være markeret for Lige fornemlse Hvis numret er swingende 18 dele skal der under Timing være markeret ud for Swing fornemlse). Inden du lukker boksen skal du sikre dig at i feltet Afspilningsområde ikke er sat kryds i Stop når markeret blokslutning nås. Bemærk også at der i feltet Hvilke symboler der skal påvirke afspilningen er mulighed for at sætte flueben ved Akkordsymboler. et er en god ide i starten af arrangentet at have feltet markeret, så du kan høre de akkorder du noterer. Når du begynder at arrangere korstemr, er det ofte bedre, at akkorderne er slået fra, så du kun hører det du selv har lavet. Sørg for at akkorderne er slået til nu. Luk boksen Spilmuligheder. u skal sikre dig at dit navn står på opgaven øverst på alle arkene. et gør du ved at højre klikke på teksten nederst d filnavn eller sidetal den kan også stå for oven) og derefter vælge Egenskaber. Tilføj nu dit navn i feltet Hoved under Indre. ette kan du også kom til ved okunt > Sideopsætning). Vælg derfor Stykke og derefter Indstillinger og så Akkordsymboler. Her vælger du Blandet H og Bb) NB er er ikke noget krav om at du bruger H og Bb, n det er det der benyttes i opgaverne. u kan altså vælge at beholde B og Bb. em filen igen. 2. En rundtur: Skriv noder og pauser, slet, kopier og flyt. Primus benytter sig af en lang række genveje, hvor tallene fra 1 9 er centrale. Her skelnes llem det almindelige tastatur og det nuriske tastatur. På et løst tastatur befinder det nuriske tastatur sig yderst til højre: Skrivetasteralm keyboard På bærbare PC er er det nuriske tastatur gemt i højre side af det almindelige tastaur: Skrivetasterbærbar Nurisk tastatur bærbar. Nurisk tastatur alm keyboard Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 1 Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 2

2 Skriv noder og pauser: Tryk på tallet 1 på skrivetasterne over bogstaverne, og derefter på tallet 6 og så på tallet 1 igen. Primus vil skifte llem Valg af modus: Nederst på Primus brugerfladen finder du et blåt felt der enten kan have farventeksten Hvis du venstreklikker på feltet skifter den. u kan også skifte llem dem ved ctrl+llemrumstangent. Når den står på Takter kan du afmærke en takt hvis du fx vil høre den eller slette den). Når den står på Noder, kan du fx afmærke en enkelt node og redigere i den. NB u må ikke være i gang d at skrive tekst eller akkorder ind, hvis du skal afmærke en node. Tryk 1 på skrivetasterne, hvis du har probler d at afmærke noder i node mode. Afmærk og slet en node: Man kan også vælge ved at klikke på de forskellige faner. Hvis Toolboxen ikke viser fanen 1 Noder trykker du på 1. Vælg nogle forskellige nodeværdier og prøv at klikke dem ind i en af takterne. Hvis du venstreklikker skrives der noder, ns der skrives pauser hvis du højreklikker. Læg mærke til at du sagtens kan skrive lige så mange noder i takten, som du vil, n du kan kan ikke skrive før en node. For at få lov til at skrive før skal du holde alt knappen nede samtidig d at du skriver nodenpausen. Højreklik på en af noderne og vælg slet node. Højreklik på en anden node og vælg nodeværdi > bbelt længde Prøv også at skifte llem nodelængder ved at benytte tastaturets bogstaver: q w e r t y u. Skriv et par nodeværdier re. u kan fortryde den sidste indtastning d ctrl+z eller d pilen fortryd. Vælg 14dels noden eller tryk e) og vælg derefter prikken eller tryk i) og skriv nu en punkteret ¼ deslnode. u kan også højreklikke på en af de andre noder og vælge nodeværdi > Som indstillet i værktøjskassen. Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 3 Klik på ctrl+llemrumstangent et par gange, og stop når feltet er mørkeblåt og du derd har valgt noder. Hold ctrl nede ns du klikker på nogle af noderne enkeltvis. e skal nu blive afmærkede d mørkeblå farve. Vælg slet. u kan også afmærke en række noder ved at holde ctrl ned og så trække musen hen over. Prøv det. Slet det Afmærk og sletkopier en takt eller flere takter: Klik på ctrl+llemrumstangent en gang så den skifter til lyseblå og du derd har valgt takter. en bruges til at afmærke takter, og det er den vi bruger st. Hold ctrl nede samtidig d at du venstreklikker i en takt, så hele takten bliver lyseblå. Hvis der allerede er en takt der er afmærket, får du alle takter llem dem markeret. Hvis du ikke er interesseret i det kan du fjerne en markering ved at trykke esc. Tryk c for at kopiere ikke ctrl+c som ellers er standard). Venstreklik i en anden takt og den afmærkede takt skrives ind i denne takt hvis der stod noget slettes det. Tryk esc og fjern alle markeringer. Af mærk nu flere takter ved at holde ctrl nede og klikke i første og sidste takt. Slet det afmærkede. Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 4

3 Sæt løse fortegn: 3. Opsætning af kuntet For at sætte et løst fortegn foran en node skal du venstreklikke foran en node. Første gang du klikker sættes et # og klikker du to gange bliver det et b og fortsætter derefter til opløsningstegn, bbeltkryds og bbelt b. Prøv at sætte lidt forskellige fortegn. Venstreklik på et af de fortegn du har sat og vælg Slet fortegn. Bemærk at den afspiller fra markeringen og resten af numret. Hvis den kun spiller det markerede, er det fordi der ikke er sat flueben i feltet Stop når markeret blokslutning nås under valgene Midi Spilmuligheder.) Lyt til din node Tryk på Play og lyt til din node. Hvis der ikke er lyd er det sikkert fordi højtaleren er skruet ned. Hvis det ikke er problet kan du vælge Midi > Midienheder og her skifte til en anden enhed i feltet Output. Klik på en anden takt end den første og tryk Play. Så starter afspilleren i den markerede takt. Hvis den stopper når det markerede område er slut kan du skifte indstilling under Midi > Spilmuligheder og her sørge for at der IKKE er flueben i feltet Stop når det markerede blokslutning nås. Find det nuriske tastatur. Tryk på tallet 1 på det nuriske tastatur det vil vi skrive som num 1. Når du gør det vil Toolboxen skiftevis kom frem og forsvinde. Hvis du har en bærbar skal du typisk trykke på Fn+knappen NmLk den kan også hedde noget d NumLock. Når dette er gjort vil det typisk være bogstavet J der nu er et 1 tal Prøv de forskellige nuriske tal. em vi typisk bruger er: Num 1 Viserskjuler Toolboxer Num 2 Viserskjuler box til at vælge stemr til tromstem) Num 4 Viser Mixer. Kan bruges til at regulere lydstyrken Num 7 Viser udskrift Ovenfor ser vi starten af den node vi gerne vil skrive hele noden kan du finde bagerst). Vælg Nodesystem > Opsætning. Tryk på knappen Tilføj nodesystem indtil der er fire stemr. erefter skal vi tilpasse de enkelte stemr, så der står det rigtige ud for hver stem, så nøgle og lyd passer. Se på næste side hvordan den øverste stem tilpasses. Ctrl+z fortryd indtastning): I starten skriver man ofte forkert. Brug Ctrl+z til at fortryde sidste indtastning. Esc fortryd valg): Hvis programt ikke reagerer som du forventer, er det ofte fordi du allerede har foretaget et valg der blokerer. Tryk på Esc for at neutralisere disse valg og prøv så igen. Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 6

4 4. Melodi, kor og bas noteres. 1. Marker øverste nodesystem 2. Skriv Melodi \\ Kvinde. e to backslash giver et linieskift. 3. Klik en gang til venstre, så 18 delene hænger samn to og to. 4. Skift nøgle hvis den ikke er OK.. Vælg instruntet 1 Vibrafon eller et andet instrunt. Skriv de første fire takter af lodien op. Bemærk at den første takt er en optakt, og at den ikke tælles som takt 1. Hvis Toolboxen ikke er synlig eller hvis noderne ikke er frem skal du trykke 1 på de almindelige skrivetaster, for at få dem frem. er er flere steder i takt 2 3 hvor noder er bundet samn. Marker den knap, der viser at to toner skal bindes sam eller ved at bruge shortcut et a), og klik derefter på den første af de to noder du vil binde samn. Nu skal tonerne gerne være bundet samn. ør det sam de andre steder. Hvis du skal slette en bindebue skal du højreklikke på den). Mht instruntvalg: solistlodi og kor skal gerne være to forskellige lyde. Koret skal helst ikke være for blød en lyd fx choir eller string) fordi man så ikke hører rytmiske detaljer og eventuelle akkordfejl så klart en anden stem tilpasses på sam måde. en skal hedde Kor\\mænd og nøglen skal være en g nøgle d et 8 tal under det betyder at den klinger en oktav dybere) og instruntet skal være 1 piano. en tredje stem skal hedde Bas og den skal have en f nøgle d et 8 tal under. Instruntet skal være JazzBas. en sidste stem skal hedde Trom og nøglen skal være som vist på udsnittet ovenfor. Tonearten tilpasses ved at klikke llem g nøglen og taktarten og vælge den rigtige. Hvis du klikker for tæt på taktarten får du i stedet lov til at skifte taktart. Højreklik på en af taktstregerne og vælg Indsæt tom takter og vælg fx 2 takter. Inden du går videre slår du samnbinding fra ved at trykke a eller ved at For at notere teksten trykker du først 6 for at få toolboxen åben og hen på den rigtige fane. Hvis det ikke virker, er det altid en god ide at prøve at trykke esc et par gange. Hvis man allerede har foretaget et valg bringer en række esc os tilbage til en neutral position og 6 bringer os hen til den rigtige fane i toolboxen. Vælg Sangtekst og klik på den første node i lodien. erved åbnes en skrivefelt under noden. Skriv Please og tryk llemrum. Bemærk at cursoren Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 7 Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 8

5 automatisk springer hen til næste node. Skriv videre. Bemærk at llemrum eller bindestreg gør at cursoren springer til næste node. Hvis den ikke springer langt nok kan du bruge pil til højre for at bevæge cursoren yderligere. For at få akkorder trykker du 6 hvis toolboxen ikke allerede er på tekst fanen, og tryk derefter på knappen d 7. Tryk på den node hvor akkorden skal stå under i starten af takt 1 og skriv hm. Hvis det er en akkord som PriMus ikke kender er skriften rød og du får en fejlddelelse prøv fx at skrive Km som akkord), n hvis det er en godkendt akkord retter PriMus den til så første bogstav er stort. Hvis du i stedet havede skrevet bm eller Bm eller BM ville det i alle tilfælde blive rettet til fordi du har stillet Primus til at bruge H og Bb se side 2 øverst). Når du skal skrive din næste akkord kan du klikke i noden der hvor den skal stå eller du kan bruge pil til højre, indtil du er der henne hvor du skal være. 4. Skriv trom stemn ind. Tromstemn skrives ind for første takt. Start d hi hatten. Skriv først bare rytn. Hvis du ikke ved præcis hvor den ligger, gør det ikke noget. et retter vi til bagefter. Skriv bare rytn uden at tænke på noderne: Vi vil gerne have en lukket hi hat på alle slagene, og det har vi også fået: Hvis der skal være to akkorder over sam tone, er det letteste at dele tonen i to og binde dem samn. Til højre ses for oven det vi gerne vil notere. Forneden ses hvordan vi noterer det i praksis: Lyt lodi og akkorder igennem. Læg mærke til at PriMus spiller akkorderne igennem også. et kan hjælpe os d at undgå fejl. Slå derefter denne akkordfunktion fra inden du laver korstemn, da den godt kan forstyrre. u slår akkordfunktionen fra ved Midi > Spilmuligheder og her skal du i boxen Hvilke symboler skal påvirke afspilningen sørge for at fjerne fluebenet ved Akkordsymboler. Skriv derefter koret ind. et er en miniature over forskellige teknikker. I takt 1 er det flydestem på lodiens tekst, i takt 2 er det flydestem ns det i takt 3 4 er blokstem. Melodien ligger i den nederste stem og de andre stemr følger lodien på akkordtoner. Når lodien ikke har en akkordtone udgår den tone i akkorden, der ligger tættest på loditonen nedenunder) Ud over det er der korsvar i hullerne enten på lodiens tekst eller på korte udråb. Skriv bassen ind. Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 9 Hvis du vil erstatte den d Ridebækken kan du markere det og afmarkere lukket Hi hat.) Stortromlilletrom skal noteres i sam nodelinje n i en anden stem for at vi kan få lov til at lave en anden ryt. Tryk alt+2 eller tryk num 2 og vælg stem 2. Læg mærke til at Hi hat en nu bliver grå, fordi den er skrevet i stem 1. Skriv derefter følgende noder. Sørg for at klikke andre steder end på Hi hat noderne, fordi PriMus ellers bare skifter tilbage til stem 1 Bemærk hvordan Hi hat en vender fanerne opad, når vi begynder på stortromlilletrom stemn under. Tryk på num 7 viser udskrift) for at få vist alle stemr på en gang Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 1

6 Nu mangler vi kun at kopiere denne tromryt ud i de andre takter. Kontroller at vi er i Takt modus den lyseblåmørkeblå knap for neden skal være lyseblå d teksten Takt. Hvis den ikke er det kan du klikke på knappen eller bruge ctrl+llemrum) Afmærk første takt ved ctrl+venstreklik Kopier 1. takt d bogstavet c IKKE d ctrl+c som ellers er standard i Winws) Klik på takt 2. entag proceduren d at trykke c og klikke i næste takt. u kan også vælge at afmærke flere takter på en gang ved at holde ctrl nede og så trykke i første og sidste takt i den blok du vil kopiere. Nu vil C kopiere hele blokken og anbringe den fra den takt du klikker i.) Nu er satsen sikkert) færdig, og du skal slette de tom takter. en letteste måde er at højreklikke på sidste takt og sælg Slet tom takter. I en rigtig tromstem skal der lægges variationer ind. et gør du bagefter ved at rette standardgroove et ind. Se hele arrangentet bagerst. Hvor mange noder må der være i en takt? Primus tillader at du skriver lige så mange noder du vil, og den spiller dem alle samn. Hvis du gerne vil have programt til at vise hvor antal af noderpauser ikke passer, skal du gå op i Vis og derefter sætte flueben ved Forkert taktlængde d gul farve. et er også en get smart måde at kontrollere om du har husket at skrive alle pauser. 7. Lyt til enkeltdele i dit arrangent. et kan være en fordel at kunne høre fx koret tydeligere og evt langsomre for at høre evt fejl. Vælg Vis og derefter Mixer eller num 4). Skru ned for de stemr der ikke er kor så de er halvt så kraftige som koret. Lyt til satsen og brug? og på nurisk tastatur til at hævesænke tempoet i afspilningen det kan du også gøre på mixeren). 8. u kan rette mange ting på andre måder: Hvis du vil ændre navnet på stemn, kan du klikke på navnet foran stemn, så der åbner en tekstbox, du kan skrive I. Hvis du vil ændre nøglen venstreklikker du direkte på nøglen og vælger den du vil have. Hvis du vil ændre faste fortegn klikker du llem nøgle og taktart og vælger af den nu der åbner. Hvis du vil ændre taktart klikker du direkte på takttallet og vælger en ny. Nu kan du tilføje tom takter i enden ved at trykke på * på det nuriske tastatur og fjerne tom takter i enden ved at trykke på på det nuriske tastatur. u kan tilføje ekstra stemr som vi gjorde ovenfor eller ved at trykke + og så klikke d musen enten ovenfor dende stemr du har eller nedenfor. Shortcuts Ctrl+llemrum Skift llem nodemodus og taktmodus c Kopierer en afmærket takt 1 Vælg node fane 6 Vælg Tekst fane tekst, akkorder) Ctrl+L Skriv tekst Num. 2 Vælg llem stemrne + Indsæt ekstra stem Num 4 Åbner Mixeren Num + Hæver afspilningstempoet Num Sænker afspilningstempoet Num * Tilføjer tom takter bagerst Num Fjerner tom takter bagerst Ellers er der gen hjælp at hente i programt og til de re tekniske spørgsmål her: Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 11 Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 12

7 The ay After Tomorrow Melodi Kvinde?? Please tell { why Birds 4 Sing when you're near { I'm a fool { For lo - ving you { dear - ly Kor Herre? 4 why Birds 4 Z Z { Z I'm a Fool 4 Z Z { Z Bas "? 4 Z { Z " Z { Z Tr. %?? 4 % 3 " % Sing Sing when when you're you're close close to to C Oh TO Year ME Z { Z { { A { They say 4 that 6 7 " % lo-ving you sec - lo-ving you sec - ret - ly ret - ly C I { sec - ret - ly { Uh A { I Z { { Z Z { Z 4 { { 4 Filnavn: PriMus-Start-Rock-stor.pri Side 1 Side 2 Filnavn: PriMus-Start-Rock-stor.pri

Primus-begyndervejledning Lav et Rock-arrangement

Primus-begyndervejledning Lav et Rock-arrangement Primus-begyndervejledning Lav et Rock-arrangement Denne vejledning viser hvordan man laver et Rock-arrangement helt fra bunden. 1. Åben PriMus og sæt standardindstillinger. Åben Primus. Du bliver muligvis

Læs mere

Primus begyndervejledning

Primus begyndervejledning Primus begyndervejledning Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing arrangement ud fra en MIDI fil. Den Midi fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg gymhf.dk/gj/primus. Under

Læs mere

Primus-begyndervejledning-Jazz

Primus-begyndervejledning-Jazz Primus-begyndervejledning-Jazz Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing-arrangement ud fra en MIDI-fil. Den Midi-fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg-gymhf.dk/gj/primus/index.htm.

Læs mere

Velkommen til PriMus

Velkommen til PriMus Velkommen til PriMus Med PriMus er det let at skrive,spille og printe din musik, hvad enten detdrejer sig om simple melodier eller et omfattende partitur. PriMus har funktioner, som ikke tidligere er set

Læs mere

Groove på et ark. Beatmarkerende normaltempo. Lift på 2og. Halvtempo. Liftet halvtempo

Groove på et ark. Beatmarkerende normaltempo. Lift på 2og. Halvtempo. Liftet halvtempo Groove på et ark Vælg et groove til hvert af de to stykker i din opgave (variér gerne, men lad være med i første omgang at nødvendigvis finde på noget helt nyt). De to groves skal komme fra hver sin gruppe

Læs mere

Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold

Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold Vedr. tasteanvisninger:... 2 1. Vælg et trommesystem... 2 1.1 Halsene skal vende opad... 2 2. Notation af trommerytmer... 4 2.1 Tostemmig trommenotation... 5

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S Hands-on med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Med dette materiale får du mulighed for at lave forskellige øvelser med programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex. Materialet forudsætter lidt kendskab til programmerne,

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler Kom i gang Version 5.0 2002-2013 Jørgen Sørensen Web site: http://www.jososoft.dk/yamaha/software/midi2style E-mail: js@jososoft.dk

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Grundlæggende lydredigering Side 1. Hvis du ikke allerede har programmet så se bagerst i denne manualen.

Grundlæggende lydredigering Side 1. Hvis du ikke allerede har programmet så se bagerst i denne manualen. Grundlæggende lydredigering Side 1 Lyd redigering Hvis du ikke allerede har programmet så se bagerst i denne manualen. Denne vejledning er lavet med Audacity 1.3 beta, men de forskellige udgaver ligner

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk Guitar og noder Melodispil og nodelære 1. position John Rasmussen Guitarzonen.dk Guitar og noder er udgivet som e-bog 2011 på guitarzonen.dk Forord Denne bog gennemgår systematisk tonernes beliggenhed

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S Instruktion og nyheder i TAL Automatisk ro Ny forbedret udtalebog Automatisk ro ScanDis A/S ViTre version 91 opdatering Side 1 Ny indstilling af oplæsning med funktionen

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7.2. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor

Læs mere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Oplæsning - Ordforslag - Flyt ordliste Oplæsning 1. Tekst i et tekstprogram oplæses, når du trykker på "F2" knappen. Du kan klikke på "F3" knappen, så holder oplæsningen pause

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 LÆSEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger genvejen

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet.

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Microstation brugermøde 10. og 11. november 2008. Indlæg af Else-Marie Lorenzen. Vejdirektoratet Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Som det første

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del II Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Opret en Google konto (punkt 1-4).. 3 Upload filer fra computeren til Google docs

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Brugermanual til vandværkshjemmeside. Opsætning af sider og menu er

Brugermanual til vandværkshjemmeside. Opsætning af sider og menu er Brugermanual til vandværkshjemmeside Opsætning af sider og menu er 1 Forside 3 Liste Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside Sideopsætninger Siden er opdelt i: Kolonner & Afsnit Alt

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Beskæring (2) Picasa 3.1.9.

Beskæring (2) Picasa 3.1.9. (2) Marts 2015 JC - Data Indhold Åben programmet, Skrivebordsfladen... 2 Kopier - Indsæt billeder, Valgmuligheder... 3... 4 Zoom, Diasshow, Søg, Roter... 5 2 Google Picasa, er den enkleste måde at organisere

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer:

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer: Rockvokal Gert Uttenthal Jensen Frederiksborg Gymnasium & HF 2005 Flydestemme og akkorder 1. 3-stemmig flydestemme for lige stemmer I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Det

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere