Primus begyndervejledning Lav et Rock arrangement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Primus begyndervejledning Lav et Rock arrangement"

Transkript

1 Primus begyndervejledning Lav et Rock arrangent enne vejledning viser hvordan man laver et Rock arrangent helt fra bunden. 1. Åben PriMus og sæt standardindstillinger. Åben Primus. u bliver muligvis spurgt hvilken skabelon du vil bruge. et er lige get hvilken du vælger. Opret en mappe hvor du vil gem dit arrangent. et er en god ide at oprette en ny mappe pr arrangent, fordi PriMus gemr en del backupfiler, der fylder get, hvis de ligger rundt llem mange andre filer. em filen under et passende navn i mappen. Vælg Indstillinger og derefter enerelt. u skal sikre dig at at der i underpunktet em kunt er sat kryds i em d backup. Sæt den til at gem hver. Minut. Tryk OK. Vælg Midi og derefter Spilmuligheder. Som regel er rock numre IKKE i swing. erfor skal der i feltet Timing være markeret for Lige fornemlse Hvis numret er swingende 18 dele skal der under Timing være markeret ud for Swing fornemlse). Inden du lukker boksen skal du sikre dig at i feltet Afspilningsområde ikke er sat kryds i Stop når markeret blokslutning nås. Bemærk også at der i feltet Hvilke symboler der skal påvirke afspilningen er mulighed for at sætte flueben ved Akkordsymboler. et er en god ide i starten af arrangentet at have feltet markeret, så du kan høre de akkorder du noterer. Når du begynder at arrangere korstemr, er det ofte bedre, at akkorderne er slået fra, så du kun hører det du selv har lavet. Sørg for at akkorderne er slået til nu. Luk boksen Spilmuligheder. u skal sikre dig at dit navn står på opgaven øverst på alle arkene. et gør du ved at højre klikke på teksten nederst d filnavn eller sidetal den kan også stå for oven) og derefter vælge Egenskaber. Tilføj nu dit navn i feltet Hoved under Indre. ette kan du også kom til ved okunt > Sideopsætning). Vælg derfor Stykke og derefter Indstillinger og så Akkordsymboler. Her vælger du Blandet H og Bb) NB er er ikke noget krav om at du bruger H og Bb, n det er det der benyttes i opgaverne. u kan altså vælge at beholde B og Bb. em filen igen. 2. En rundtur: Skriv noder og pauser, slet, kopier og flyt. Primus benytter sig af en lang række genveje, hvor tallene fra 1 9 er centrale. Her skelnes llem det almindelige tastatur og det nuriske tastatur. På et løst tastatur befinder det nuriske tastatur sig yderst til højre: Skrivetasteralm keyboard På bærbare PC er er det nuriske tastatur gemt i højre side af det almindelige tastaur: Skrivetasterbærbar Nurisk tastatur bærbar. Nurisk tastatur alm keyboard Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 1 Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 2

2 Skriv noder og pauser: Tryk på tallet 1 på skrivetasterne over bogstaverne, og derefter på tallet 6 og så på tallet 1 igen. Primus vil skifte llem Valg af modus: Nederst på Primus brugerfladen finder du et blåt felt der enten kan have farventeksten Hvis du venstreklikker på feltet skifter den. u kan også skifte llem dem ved ctrl+llemrumstangent. Når den står på Takter kan du afmærke en takt hvis du fx vil høre den eller slette den). Når den står på Noder, kan du fx afmærke en enkelt node og redigere i den. NB u må ikke være i gang d at skrive tekst eller akkorder ind, hvis du skal afmærke en node. Tryk 1 på skrivetasterne, hvis du har probler d at afmærke noder i node mode. Afmærk og slet en node: Man kan også vælge ved at klikke på de forskellige faner. Hvis Toolboxen ikke viser fanen 1 Noder trykker du på 1. Vælg nogle forskellige nodeværdier og prøv at klikke dem ind i en af takterne. Hvis du venstreklikker skrives der noder, ns der skrives pauser hvis du højreklikker. Læg mærke til at du sagtens kan skrive lige så mange noder i takten, som du vil, n du kan kan ikke skrive før en node. For at få lov til at skrive før skal du holde alt knappen nede samtidig d at du skriver nodenpausen. Højreklik på en af noderne og vælg slet node. Højreklik på en anden node og vælg nodeværdi > bbelt længde Prøv også at skifte llem nodelængder ved at benytte tastaturets bogstaver: q w e r t y u. Skriv et par nodeværdier re. u kan fortryde den sidste indtastning d ctrl+z eller d pilen fortryd. Vælg 14dels noden eller tryk e) og vælg derefter prikken eller tryk i) og skriv nu en punkteret ¼ deslnode. u kan også højreklikke på en af de andre noder og vælge nodeværdi > Som indstillet i værktøjskassen. Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 3 Klik på ctrl+llemrumstangent et par gange, og stop når feltet er mørkeblåt og du derd har valgt noder. Hold ctrl nede ns du klikker på nogle af noderne enkeltvis. e skal nu blive afmærkede d mørkeblå farve. Vælg slet. u kan også afmærke en række noder ved at holde ctrl ned og så trække musen hen over. Prøv det. Slet det Afmærk og sletkopier en takt eller flere takter: Klik på ctrl+llemrumstangent en gang så den skifter til lyseblå og du derd har valgt takter. en bruges til at afmærke takter, og det er den vi bruger st. Hold ctrl nede samtidig d at du venstreklikker i en takt, så hele takten bliver lyseblå. Hvis der allerede er en takt der er afmærket, får du alle takter llem dem markeret. Hvis du ikke er interesseret i det kan du fjerne en markering ved at trykke esc. Tryk c for at kopiere ikke ctrl+c som ellers er standard). Venstreklik i en anden takt og den afmærkede takt skrives ind i denne takt hvis der stod noget slettes det. Tryk esc og fjern alle markeringer. Af mærk nu flere takter ved at holde ctrl nede og klikke i første og sidste takt. Slet det afmærkede. Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 4

3 Sæt løse fortegn: 3. Opsætning af kuntet For at sætte et løst fortegn foran en node skal du venstreklikke foran en node. Første gang du klikker sættes et # og klikker du to gange bliver det et b og fortsætter derefter til opløsningstegn, bbeltkryds og bbelt b. Prøv at sætte lidt forskellige fortegn. Venstreklik på et af de fortegn du har sat og vælg Slet fortegn. Bemærk at den afspiller fra markeringen og resten af numret. Hvis den kun spiller det markerede, er det fordi der ikke er sat flueben i feltet Stop når markeret blokslutning nås under valgene Midi Spilmuligheder.) Lyt til din node Tryk på Play og lyt til din node. Hvis der ikke er lyd er det sikkert fordi højtaleren er skruet ned. Hvis det ikke er problet kan du vælge Midi > Midienheder og her skifte til en anden enhed i feltet Output. Klik på en anden takt end den første og tryk Play. Så starter afspilleren i den markerede takt. Hvis den stopper når det markerede område er slut kan du skifte indstilling under Midi > Spilmuligheder og her sørge for at der IKKE er flueben i feltet Stop når det markerede blokslutning nås. Find det nuriske tastatur. Tryk på tallet 1 på det nuriske tastatur det vil vi skrive som num 1. Når du gør det vil Toolboxen skiftevis kom frem og forsvinde. Hvis du har en bærbar skal du typisk trykke på Fn+knappen NmLk den kan også hedde noget d NumLock. Når dette er gjort vil det typisk være bogstavet J der nu er et 1 tal Prøv de forskellige nuriske tal. em vi typisk bruger er: Num 1 Viserskjuler Toolboxer Num 2 Viserskjuler box til at vælge stemr til tromstem) Num 4 Viser Mixer. Kan bruges til at regulere lydstyrken Num 7 Viser udskrift Ovenfor ser vi starten af den node vi gerne vil skrive hele noden kan du finde bagerst). Vælg Nodesystem > Opsætning. Tryk på knappen Tilføj nodesystem indtil der er fire stemr. erefter skal vi tilpasse de enkelte stemr, så der står det rigtige ud for hver stem, så nøgle og lyd passer. Se på næste side hvordan den øverste stem tilpasses. Ctrl+z fortryd indtastning): I starten skriver man ofte forkert. Brug Ctrl+z til at fortryde sidste indtastning. Esc fortryd valg): Hvis programt ikke reagerer som du forventer, er det ofte fordi du allerede har foretaget et valg der blokerer. Tryk på Esc for at neutralisere disse valg og prøv så igen. Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 6

4 4. Melodi, kor og bas noteres. 1. Marker øverste nodesystem 2. Skriv Melodi \\ Kvinde. e to backslash giver et linieskift. 3. Klik en gang til venstre, så 18 delene hænger samn to og to. 4. Skift nøgle hvis den ikke er OK.. Vælg instruntet 1 Vibrafon eller et andet instrunt. Skriv de første fire takter af lodien op. Bemærk at den første takt er en optakt, og at den ikke tælles som takt 1. Hvis Toolboxen ikke er synlig eller hvis noderne ikke er frem skal du trykke 1 på de almindelige skrivetaster, for at få dem frem. er er flere steder i takt 2 3 hvor noder er bundet samn. Marker den knap, der viser at to toner skal bindes sam eller ved at bruge shortcut et a), og klik derefter på den første af de to noder du vil binde samn. Nu skal tonerne gerne være bundet samn. ør det sam de andre steder. Hvis du skal slette en bindebue skal du højreklikke på den). Mht instruntvalg: solistlodi og kor skal gerne være to forskellige lyde. Koret skal helst ikke være for blød en lyd fx choir eller string) fordi man så ikke hører rytmiske detaljer og eventuelle akkordfejl så klart en anden stem tilpasses på sam måde. en skal hedde Kor\\mænd og nøglen skal være en g nøgle d et 8 tal under det betyder at den klinger en oktav dybere) og instruntet skal være 1 piano. en tredje stem skal hedde Bas og den skal have en f nøgle d et 8 tal under. Instruntet skal være JazzBas. en sidste stem skal hedde Trom og nøglen skal være som vist på udsnittet ovenfor. Tonearten tilpasses ved at klikke llem g nøglen og taktarten og vælge den rigtige. Hvis du klikker for tæt på taktarten får du i stedet lov til at skifte taktart. Højreklik på en af taktstregerne og vælg Indsæt tom takter og vælg fx 2 takter. Inden du går videre slår du samnbinding fra ved at trykke a eller ved at For at notere teksten trykker du først 6 for at få toolboxen åben og hen på den rigtige fane. Hvis det ikke virker, er det altid en god ide at prøve at trykke esc et par gange. Hvis man allerede har foretaget et valg bringer en række esc os tilbage til en neutral position og 6 bringer os hen til den rigtige fane i toolboxen. Vælg Sangtekst og klik på den første node i lodien. erved åbnes en skrivefelt under noden. Skriv Please og tryk llemrum. Bemærk at cursoren Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 7 Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 8

5 automatisk springer hen til næste node. Skriv videre. Bemærk at llemrum eller bindestreg gør at cursoren springer til næste node. Hvis den ikke springer langt nok kan du bruge pil til højre for at bevæge cursoren yderligere. For at få akkorder trykker du 6 hvis toolboxen ikke allerede er på tekst fanen, og tryk derefter på knappen d 7. Tryk på den node hvor akkorden skal stå under i starten af takt 1 og skriv hm. Hvis det er en akkord som PriMus ikke kender er skriften rød og du får en fejlddelelse prøv fx at skrive Km som akkord), n hvis det er en godkendt akkord retter PriMus den til så første bogstav er stort. Hvis du i stedet havede skrevet bm eller Bm eller BM ville det i alle tilfælde blive rettet til fordi du har stillet Primus til at bruge H og Bb se side 2 øverst). Når du skal skrive din næste akkord kan du klikke i noden der hvor den skal stå eller du kan bruge pil til højre, indtil du er der henne hvor du skal være. 4. Skriv trom stemn ind. Tromstemn skrives ind for første takt. Start d hi hatten. Skriv først bare rytn. Hvis du ikke ved præcis hvor den ligger, gør det ikke noget. et retter vi til bagefter. Skriv bare rytn uden at tænke på noderne: Vi vil gerne have en lukket hi hat på alle slagene, og det har vi også fået: Hvis der skal være to akkorder over sam tone, er det letteste at dele tonen i to og binde dem samn. Til højre ses for oven det vi gerne vil notere. Forneden ses hvordan vi noterer det i praksis: Lyt lodi og akkorder igennem. Læg mærke til at PriMus spiller akkorderne igennem også. et kan hjælpe os d at undgå fejl. Slå derefter denne akkordfunktion fra inden du laver korstemn, da den godt kan forstyrre. u slår akkordfunktionen fra ved Midi > Spilmuligheder og her skal du i boxen Hvilke symboler skal påvirke afspilningen sørge for at fjerne fluebenet ved Akkordsymboler. Skriv derefter koret ind. et er en miniature over forskellige teknikker. I takt 1 er det flydestem på lodiens tekst, i takt 2 er det flydestem ns det i takt 3 4 er blokstem. Melodien ligger i den nederste stem og de andre stemr følger lodien på akkordtoner. Når lodien ikke har en akkordtone udgår den tone i akkorden, der ligger tættest på loditonen nedenunder) Ud over det er der korsvar i hullerne enten på lodiens tekst eller på korte udråb. Skriv bassen ind. Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 9 Hvis du vil erstatte den d Ridebækken kan du markere det og afmarkere lukket Hi hat.) Stortromlilletrom skal noteres i sam nodelinje n i en anden stem for at vi kan få lov til at lave en anden ryt. Tryk alt+2 eller tryk num 2 og vælg stem 2. Læg mærke til at Hi hat en nu bliver grå, fordi den er skrevet i stem 1. Skriv derefter følgende noder. Sørg for at klikke andre steder end på Hi hat noderne, fordi PriMus ellers bare skifter tilbage til stem 1 Bemærk hvordan Hi hat en vender fanerne opad, når vi begynder på stortromlilletrom stemn under. Tryk på num 7 viser udskrift) for at få vist alle stemr på en gang Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 1

6 Nu mangler vi kun at kopiere denne tromryt ud i de andre takter. Kontroller at vi er i Takt modus den lyseblåmørkeblå knap for neden skal være lyseblå d teksten Takt. Hvis den ikke er det kan du klikke på knappen eller bruge ctrl+llemrum) Afmærk første takt ved ctrl+venstreklik Kopier 1. takt d bogstavet c IKKE d ctrl+c som ellers er standard i Winws) Klik på takt 2. entag proceduren d at trykke c og klikke i næste takt. u kan også vælge at afmærke flere takter på en gang ved at holde ctrl nede og så trykke i første og sidste takt i den blok du vil kopiere. Nu vil C kopiere hele blokken og anbringe den fra den takt du klikker i.) Nu er satsen sikkert) færdig, og du skal slette de tom takter. en letteste måde er at højreklikke på sidste takt og sælg Slet tom takter. I en rigtig tromstem skal der lægges variationer ind. et gør du bagefter ved at rette standardgroove et ind. Se hele arrangentet bagerst. Hvor mange noder må der være i en takt? Primus tillader at du skriver lige så mange noder du vil, og den spiller dem alle samn. Hvis du gerne vil have programt til at vise hvor antal af noderpauser ikke passer, skal du gå op i Vis og derefter sætte flueben ved Forkert taktlængde d gul farve. et er også en get smart måde at kontrollere om du har husket at skrive alle pauser. 7. Lyt til enkeltdele i dit arrangent. et kan være en fordel at kunne høre fx koret tydeligere og evt langsomre for at høre evt fejl. Vælg Vis og derefter Mixer eller num 4). Skru ned for de stemr der ikke er kor så de er halvt så kraftige som koret. Lyt til satsen og brug? og på nurisk tastatur til at hævesænke tempoet i afspilningen det kan du også gøre på mixeren). 8. u kan rette mange ting på andre måder: Hvis du vil ændre navnet på stemn, kan du klikke på navnet foran stemn, så der åbner en tekstbox, du kan skrive I. Hvis du vil ændre nøglen venstreklikker du direkte på nøglen og vælger den du vil have. Hvis du vil ændre faste fortegn klikker du llem nøgle og taktart og vælger af den nu der åbner. Hvis du vil ændre taktart klikker du direkte på takttallet og vælger en ny. Nu kan du tilføje tom takter i enden ved at trykke på * på det nuriske tastatur og fjerne tom takter i enden ved at trykke på på det nuriske tastatur. u kan tilføje ekstra stemr som vi gjorde ovenfor eller ved at trykke + og så klikke d musen enten ovenfor dende stemr du har eller nedenfor. Shortcuts Ctrl+llemrum Skift llem nodemodus og taktmodus c Kopierer en afmærket takt 1 Vælg node fane 6 Vælg Tekst fane tekst, akkorder) Ctrl+L Skriv tekst Num. 2 Vælg llem stemrne + Indsæt ekstra stem Num 4 Åbner Mixeren Num + Hæver afspilningstempoet Num Sænker afspilningstempoet Num * Tilføjer tom takter bagerst Num Fjerner tom takter bagerst Ellers er der gen hjælp at hente i programt og til de re tekniske spørgsmål her: Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 11 Primus begynder vejledning Lav et ROCK arrangent ert Uttenthal Jensen side 12

7 The ay After Tomorrow Melodi Kvinde?? Please tell { why Birds 4 Sing when you're near { I'm a fool { For lo - ving you { dear - ly Kor Herre? 4 why Birds 4 Z Z { Z I'm a Fool 4 Z Z { Z Bas "? 4 Z { Z " Z { Z Tr. %?? 4 % 3 " % Sing Sing when when you're you're close close to to C Oh TO Year ME Z { Z { { A { They say 4 that 6 7 " % lo-ving you sec - lo-ving you sec - ret - ly ret - ly C I { sec - ret - ly { Uh A { I Z { { Z Z { Z 4 { { 4 Filnavn: PriMus-Start-Rock-stor.pri Side 1 Side 2 Filnavn: PriMus-Start-Rock-stor.pri

Primus begyndervejledning

Primus begyndervejledning Primus begyndervejledning Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing arrangement ud fra en MIDI fil. Den Midi fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg gymhf.dk/gj/primus. Under

Læs mere

Velkommen til PriMus

Velkommen til PriMus Velkommen til PriMus Med PriMus er det let at skrive,spille og printe din musik, hvad enten detdrejer sig om simple melodier eller et omfattende partitur. PriMus har funktioner, som ikke tidligere er set

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand)

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Vejledning til opsætning af forstørret tekst og farver/kontrast i Windows 8.1. Med Windows 8 introducerede Microsoft en ny Startskærm med flise-genveje

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel.

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel. Side 1 Mange kender programmet Microsoft Publisher hvor man sætte forskellige ting op i, blade, skrivelser, sange m.m. Libre Office Draw der er en del af den gratis LibreOffice pakke kan noget i samme

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

How to do it on screen - 5

How to do it on screen - 5 TEGNINGER OG CLIPART Illustrationer kan bruges til at skabe grafisk brud i en tekst, men det er sjældent nødvendigt ved præsentationer, da tekstmængden på det enkelte dias børe være lille. Desuden kan

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Opslagstavle: Sådan bruger du opslagstavlen

Opslagstavle: Sådan bruger du opslagstavlen Opslagstavle: Sådan bruger du opslagstavlen Du kan oprette en opslagstavle, se punkt A Du kan lave et opslag i Umbraco, se punkt B Du og resten af beboerne i din boligafdeling kan lave opslag via hjemmesiden,

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

ViTre version 83 Opdatering fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL. Kompatibel med C-pen TS1 Læsning med bogstavlyde

ViTre version 83 Opdatering fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL. Kompatibel med C-pen TS1 Læsning med bogstavlyde ViTre version 83 Opdatering fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Kompatibel med C-pen TS1 Læsning med bogstavlyde SEORD Forslagsvindue / synlighed Korrekturregler Gem / hent ScanDis A/S ViTre version

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brug af video i undervisningen

Brug af video i undervisningen Den digitale Underviser Brug af video i undervisningen Sabine Kramer juli 2014 Indhold I Arbejd med videoer på YouTube 3 Opret din egen YouTube kanal... 3 Saml videoer i afspilningslister på YouTube 5

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere