Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact"

Transkript

1 Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2. Indtaste data (Dato, Kursustitel og Underviser/tilrettelægger) for kurset i spørgeskema 3. Fremstille og ophænge QR-kode i forbindelse med kursuslokalet (lige før kurset) 4. (Foretage evt. ændringer i brevfletningsskabelonen) 5. Importere respondenters adresser fra deltagerlisten (så sent som muligt) 6. Redigere tidsplan for dataindsamling - hvis distribution og lukning af undersøgelsen skal ske automatisk 7. Oprette link til undersøgelsen til brug for leder, kursusarrangør og evt. til instruktør 8. Tilføje eller slette respondenter (samme dag som kurset) 9. Udsende distributionsmail (samme dag som kurset, hvis pkt. 6 ikke er udført ) 10. Afrapportere Inden du starter på arbejdet er det en god ide at: 1. Åbne denne hjemmeside (hvis den ikke allerede er åben) 2. Oprette en ny mappe på skrivebordet - kald den fx kursuseval 3. Downloade et par filer som du undervejs skal bruge i arbejde til denne mappe EVALUÉR KURSET HER OG NU MED.docx og DeltagereSkabelon.csv 4. Overføre deltagerlisterne som regneark til mappen

2 Printvenlig side for Opret spørgeskema Opret spørgeskema fra skabelon Det følgende forudsætter at deltagerlisterne er regneark med kursusbetegnelser og datoer i filnavnene. Et filnavn kan fx. se således ud: Retteværksted dansk FSA-FS xls Marker filen Tast F2 (omdøb) Tast CTRL + C (kopier) Nu har du hele kursusbetegnelsen uformateret i udklipsholderen. Kursusbetegnelsen skal bruges som navn for evalueringsskemaet. Åben Se fig. herunder: Tryk Forside (1) Peg på foldudpil (2) Peg på Opret måling (3) Klik på CFU- Kursusevaluering (4) Herved fremkommer en boks til undersøgelsens navn.

3 Printvenlig side for Opret spørgeskema Klik i boksen Tast CTRL + V (indsæt) Slet.xls Tast Enter Nu oprettes undersøgelsen - se fig. herunder.

4 Printvenlig side for Indtast data Indtaste data (Dato, Kursustitel og Underviser/tilrettelægger) for kurset i spørgeskema Åben deltagerlisten som regnark Marker cellen med Holdnr. (1) Marker holdnummer i formellinjen (2) Tast CTRL + C (kopier) Nu har du holdnummeret uformateret i udklipsholderen. Holdnummeret skal bruges som navn for evalueringsskemaet. Lad deltagerlisten som regneark forblive åben (Nogle af de øvrige data skal bruges i næste fase: Indsæt data) Åben SurveyXact Tryk SPØRGESKEMA (1) Peg på Spørgeskemaer (2) Klik på Rediger i Smart Designer (3) Herved åbner editoren Smart Designer. Øverst ses tekstfeltet, som er det eneste der skal redigeres før spørgeskemaet er parat. Dobbeltklik i tekstfeltet

5 Printvenlig side for Indtast data Vælg fanen A Klik i feltet efter Evaluering af kursus Tast CTRL + V (indsætter kursusnummer fra udklipsholderen)

6 Printvenlig side for Indtast data Marker i regnearket cellen med Dato (1) Marker datoen i formellinjen (2) Tast CTRL + C (kopier) Nu har du den fulde dato uformateret og uden mellemrum i udklipsholderen. Klik Smart Designer i feltet efter Dato: Tast CTRL + V (indsætter datoen fra udklipsholderen) Indsæt på tilsvarende vis Kursustitel og Underviser/Tilrettelægger Tryk OK På dette sted i arbejdet er det smart at oprette et link til undersøgelsen til brug for lederen, kursusarrangør og og evt. instruktøren. Proceduren for dette er beskrevet på denne side: Opret adgang via link

7 Printvenlig side for Indtast data Tryk Gem i Smart Designer Luk Smart Designer Lad regnearket forblive åbent.

8 Printvenlig side for QR-kode Fremstil og ophæng QR-kode i forbindelse med kursuslokalet (før kurset) Vælg DATAINDSAMLING Tryk Respondenter (1) Peg på Distribution (2 Tryk Selvoprettelse (3) Tryk Slå selvoprettelse til Tryk QR-kode Bemærk linket i boksen. Det er et link til undersøgelsen, der kan sendes med og/eller lægges på en hjemmeside. Der får vi dog ikke brug for her, hvor vi i forvejen har brugerne

9 Printvenlig side for QR-kode importeret og hvor de hver især har et unikt login. Peg på Download QR-kode Tryk Medium Nederst på skærmen fremkommer en gemboks Tryk "foldudpil" ved siden af Gem

10 Printvenlig side for QR-kode Vælg Gem som i mappen på skrivebordet Download og åbn (hvis du ikke allerede har gjort det) EVALUÉR KURSET HER OG NU MED.docx Skift figuren i dokumentet med QR-koden, udskriv dokumentet Hæng det op ved kursuslokalet samme morgen som kurset

11 Printvenlig side for Redigere brevfletningsskabelonen Redigér evt. brevfletningsskabelonen Brevfletningsskabelonen danner basis for mails til respondenterne. Som standard er deadline for besvarelsen sat til en uge. Hvis denne skal ændres eller der ønskes andre ændringer i e- mail til respondenterne gøres det på følgen måde: Tryk DATAINDSAMLING Tryk Respondenter (1) Peg på Distribution (2) Peg på -skabeloner (3) Tryk på Distributionsmail (4)

12 Printvenlig side for Redigere brevfletningsskabelonen Foretag de nødvendige rettelser Tryk OK

13 Printvenlig side for Importer respondenter Importere respondenters adresser fra deltagerlisten (så sent som muligt) Til højre ses et skærmdump af deltagerlisten som Excel-fil, med gitterlinjevisning ( adresserne er anonymiserede). Det ses at -adresserne står i flettede celler, og at der er rækker med celler, der ikke har flettede celler. Det giver problemer, når e- mail-adresserne skal kopieres ind i den import fil, der skal bruges til at importere respondenterne til undersøgelsen. Det er nemt at omgå problemet ved at kopiere hele dataområdet for adresser til en ny fane i regnearket og ophæve fletning af celler og tekstombrydning i celler. Slet rækkerne med tomme adresser Marker celleområdet med -adresser Tast CTRL + C Åbn en tom fane i regnearket Marker celle A1 Tast CTRL + V Bemærk at en af e- mailadresserne (her den nederste) står i flettede celler. Vælg fanen Startside Tryk Flet og centrer ud

14 Printvenlig side for Importer respondenter Bemærk at en af e- mailadresserne (her den nederste) nu kun vises delvist. Det skyldes, at der er tekstombrydning i cellen. Vælg fanen Startside (1) Tryk Ombryd tekst 2 gange (2) Marker kolonne A Tast CTRL + C Nu har du adresserne i uflettede celler i udklipsholderen

15 Printvenlig side for Importer respondenter Download og åbn (hvis du ikke allerede har gjort det) DeltagereSkabelon.csv Marker celle D2 Tast CTRL + V Marker celleområdet A2:C2 Grib Fyldhåndtaget og træk en serie, så der står til venstre for hver adresse Her ses et fejlfrit skema.

16 Printvenlig side for Importer respondenter Gem filen som CSV med kursusnummeret som filnavn Åben SurveyXact hvis den ikke allerede er åben Klik på den relevante undersøgelse Tryk DATAINDSAMLING (1) Tryk RESPONDENTER (2) Peg på Opret (3) Tryk Importer (4) Tryk Gennemse Lokalisér importfilen

17 Printvenlig side for Importer respondenter på din computer Tryk Inporter Herved starter en validering. Hvis der er fejl i adresser, som mellemrum og mv. vil der komme en række fejlmeddelelser. Så må du rette importfilen og prøve igen. Her ses en vellykket import.

18 Printvenlig side for Redigere tidsplan for dataindsamling Redigere tidsplan for dataindsamling Dette punkt udføres hvis udsendelse af distributionsmail skal ske på et bestemt tidspunkt, fx lige før kurset slutter, og hvis undersøgelsen skal lukke automatisk ved deadline. Vælg fanen DATAINDSAMLING (1) Vælg fanen Respondenter (2) Tryk Opret tidsplan (3) Herved fremkommer boksen Tidsplan for dataindsamling Klik i øverste Datofelt Vælg datoen Klik i øverste Klokken-felt Vælg klokken

19 Printvenlig side for Redigere tidsplan for dataindsamling Klik i nederste Datofelt Vælg datoen Klik i nederste Klokken-felt Vælg klokken (1) Klik på afslutningsdokument (2) Indsæt nedenstående tekst i skrivefeltet Evalueringen af kurset på CFU for en uge siden er ikke længere aktiv. Med venlig hilsen CFU Tryk OK

20 Printvenlig side for Tilføj/slet respondenter Tilføje eller slette respondenter (samme dag som kurset) Lad os sige at bimme og jensen melder fra kurset. Tryk DATAINDSAMLING (1) Tryk Respondenter (2) Afmærk respondenter der skal slettes (3) Peg på Rediger valgte (4) Tryk Slet (5) Det kan også være en god ide at tilføje dig selv som respondent, så du kan afprøve distributionen inden det bliver alvor. Tryk DATAINDSAMLING (1) Tryk Opret (2) Peg på Opret (3) Tryk Opret ny respondent(4) Udfyld boksen som vist (dog med din egen ) Tryk Afslut

21 Printvenlig side for Udsend distributionsmail Udsende distributionsmail (samme dag som kurset) Dette punkt udføres hvis der ikke er oprettet en tidsplan for udsendelse af distributionsmail - jfr. pkt. 6. Åben SurveyXact hvis den ikke allerede er åben Tryk DATAINDSAMLING Klik på den relevante undersøgelse Du starter med at teste e- mail-brevfletningen på dig selv. Tryk Respondenter (1) Afmærk dig selv (2) Peg på Distribution (3) Tryk Send (4) Herved fremkommer boksen Send Afmærk Distributionsmail Tryk Næste i

22 Printvenlig side for Udsend distributionsmail nederste højre hjørne af boksen Nu kan du se hvad der sendes til kursisterne Tryk Udsend Tryk Respondenter (1) Peg på Vælg (2 Tryk Udvælg respondenter (3) Herved fremkommer boksen Udvælg respondenter Afmærk Ny (4) Tryk OK (5) Udsend som beskrevet ovenfor

23 Printvenlig side for Udsend distributionsmail

24 Printvenlig side for Afrapportering Afrapportering Peg fold-ud-pilen for det kursus, der skal afrapporteres (1) Vælg Omdøb (2) Marker hele titlen (CTRL + A) Tast CTRL + C Nu har du hele titlen i udklipsholderen Anbring markøren i starten af feltet Tast A Herved kan du senere se, at der er sket afrapportering for dette kursus. Klik på titlen Herved åbnes kursusevalueringen Vælg ANALYSE (1) Tryk Rapporter (2)

25 Printvenlig side for Afrapportering Tryk CFU Kursusevaluering Peg fold-ud-pilen Eksporter(1) Vælg Word (2) Tryk Download fil

26 Printvenlig side for Afrapportering Tryk Gem Marker al tekst i Filnavn (1) Tast CTRL +V Herved erstattes filnavnet med indholdet i udklipsholderen Tryk Gem (2)

27 Printvenlig side for Afrapportering Åbn den Wordfil du lige har gemt Slet feltet Rightclick to update Indsæt 2 tomme afsnit Vent tilbage til SurveyXact Vælg SPØRGESKEMA Tryk Eksporter til Word Tryk Åbn

28 Printvenlig side for Afrapportering Marker teksten øverst på første side som vist Tast CTRL+C (Kopier) Anbring markøren øverst i det andet åbne dokument Tast CTRL + V (Sæt ind) Tast CTRL + S (Gem) Luk dokumentet Vælg Rapporter (1) Tryk Eksporter datasæt (2)

29 Printvenlig side for Afrapportering Afmærk CSV (Europæisk:... (1) Tryk Næste (2) Tryk Eksporter

30 Printvenlig side for Afrapportering Afmærk CSV (Europæisk:... (1) Tryk Næste (2) Tryk Eksporter

31 Printvenlig side for Afrapportering Tryk Download fil Tryk Gem

32 Printvenlig side for Afrapportering Marker al tekst i Filnavn (1) Tast CTRL +V Herved erstattes filnavnet med indholdet i udklipsholderen Tryk Gem (2)

33 Printvenlig side for Opret adgang via link Opret adgang via link Tryk SPØRGESKEMA (1) Peg på Spørgeskemaer (2) Klik på Rediger i Smart Designer (3) Herved åbner editoren Smart Designer. Dobbeltklik i tekstfeltet Vælg fanen A Marker hele teksten Tast CTRL+ C (Kopier) Opret en ny mail Klik i tekstfeltet

34 Printvenlig side for Opret adgang via link Tast CTRL+ V (Sæt ind) Gå tilbage til SurveyXact Vælg fanen ANALYSE (1) Marker al tekst under navn (2) Tast CTRL+ C (kopier) Gå til den oprettede mail Klik i emnefeltet Tast CTRL+ V (Sæt ind) Gå tilbage til SurveyXact Vælg fanen ANALYSE (1) Tryk Tilpas analyse (2) Vælg Adgang til analyse via link (3)

35 Printvenlig side for Opret adgang via link Tryk Opret adgang til analysen Tryk OK (Det er ikke nødvendigt at skrive i felterne) Klik i feltet Del dette link (1) Højreklik Vælg Kopier (2)

36 Printvenlig side for Opret adgang via link Gå til den oprettede mail Klik i nederst i tekstfeltet Tast CTRL+ V (Sæt ind) Indsæt modtager(e): Leder; Instruktør; Pæd. konsulent Nu kan mailen se ud som vist. Højreklik på nedenstående billede Vælg Kopier i genvejsmenuen Indsæt det nederst i mailen

37 Printvenlig side for Opret adgang via link

38 Printvenlig side for Se rapport via link Se rapport via link

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact

Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact Introduktion til SurveyXact Introduktion til SurveyXact Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 1 2. Log på SurveyXact, opret organisation og ny

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Tekst-Tal-Formel-Serie (1) 1. Tekst-Tal-Formel-Serie (2) 33. Diagram 61. Håndtering af data (1) 75. Håndtering af data (2) 102

Tekst-Tal-Formel-Serie (1) 1. Tekst-Tal-Formel-Serie (2) 33. Diagram 61. Håndtering af data (1) 75. Håndtering af data (2) 102 Tekst-Tal-Formel-Serie (1) 1 Tekst-Tal-Formel-Serie (2) 33 Diagram 61 Håndtering af data (1) 75 Håndtering af data (2) 102 Analyse af data (1) 134 Analyse af data (2) 158 Lås og beskyt ; Formatering, Udskrifter

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere