din profil Jeppe Andersen, 42 år, adm. direktør, SKS - Specialkonsulent Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "din profil Jeppe Andersen, 42 år, adm. direktør, SKS - Specialkonsulent Service"

Transkript

1 din profil Som leder, kommende leder eller højt placeret medarbejder ønsker du at få en bedre forståelse af din virksomheds måde at fungere på i en stadig mere kompleks og globaliseret verden. Du har ledelseserfaring og mestrer dine nuværende opgaver, men ønsker at spille en mere aktiv rolle i udvikling af nye forretningsmuligheder og få dem sat i spil i din virksomhed. Du arbejder med produktudvikling, serviceudvikling, IT-udvikling, økonomistyring eller produktionsudvikling inden for en privat eller offentlig virksomhed. Du ønsker at få kendskab til mange områder i forhold til din virksomheds forretningsskabelse, således at de kan medtages i en helhedsorienteret strategisk sammenhæng. Du vil gerne have inspiration fra dygtige forelæsere, udfordrende litteratur og indgå i forpligtende sparring med kollegaer. Herudover ønsker du at få praktiske erfaringer med relevant virksomhedsudvikling, at forstå komplekse sammenhænge, at udvikle nye, helhedsbetonede visioner og få dem forankret og realiseret i din egen virksomhed. Du vil gerne gøre en indsats for at udvikle dig både fagligt og personligt samtidig med, at du også bidrager til at bringe din virksomhed et markant skridt videre. skærpet AnAlysEEvnE gør det lettere At gennemskue tingene En kæmpe berigelse og lidt af et mareridt. Alligevel har uddannelsesforløbet givet en enorm personlig udvikling. Jeg har fået skærpet mit analyseapparat og fået et dybere indblik i min egen organisation (tidl. AF-Nordjylland, red.). Jeg har fået hæftet teori på praksis og det har været en stor styrke ved uddannelsen, at de indlærte teorier skulle benyttes i dagligdagen på arbejdspladsen. I en organisation som det statslige beskæftigelsessystem, kan målsætningen skifte fl ere gange om året, alt efter den politiske dagsorden og beskæftigelsessituationen generelt. Det kræver løbede justeringer af organisation og det teknisk setup. I kraft af min uddannelse, har jeg fået langt større indfl ydelse på disse processer og beslutninger til fordel for såvel organisation som karriere. Netop det at studium og arbejde er fl ettet tæt sammen gør det muligt at gennemføre uddannelsen. Men det har krævet 100 procent opbakning fra min familie for at kunne gennemføre studiet. Jeppe Andersen, 42 år, adm. direktør, SKS - Specialkonsulent Service

2 Executive MBA ved Aalborg Universitet Uddannelsen er tilrettelagt som et 2-årigt deltidsstudium for erhvervsaktive med lederpotentiale. Der lægges vægt på at udvikle evnen til at tænke i helheder at forstå komplekse samspil mellem forskellige virksomheder, afdelinger og grupper og at udvikle innovative løsninger. Med E-MBA uddannelsen bliver du rustet til at spille en aktiv rolle i din virksomheds eller institutions udvikling. Egen virksomhed som omdrejningspunkt Et er at høre og læse om nye teorier; noget andet er at anvende og udvikle dem i praksis. I E-MBA uddannelsen gennemføres et individuelt projekt hvert semester. Det tager udgangspunkt i en problemstilling i din virksomhed og inden for semestrets tema. På den måde bliver projektet omdrejningspunkt for læring, der giver mening og kompetence. Projekterne i egen virksomhed udvikler evnen til at formulere og arbejde med en kompleks problemstilling. Projekter er med til at sætte forskellige teorier og modeller i spil som et middel til at forstå sammenhænge. Udover at udvikle innovative, helhedsbetonede løsninger, inddrages relevante interne og eksterne parter aktivt i at implementere og forankre løsningerne i din virksomhed. Du får styrket din kompetence til at planlægge forandringer og at stå i spidsen for dem. Virksomhedens udbytte Igennem projekterne har din virksomhed mulighed for at få gennemført en velfunderet analyse af praksis og planlagt et udviklingsprojekt. Ideelt set vil realiseringen af udviklingsprojektet være igangsat inden uddannelsens afslutning og du vil være centralt placeret i denne realisering. Individuelle forløb og flere spor Med individuelle semesterprojekter har du mulighed for inden for semestrenes temaer at arbejde med problemstillinger, som har din og din virksomheds særlige interesse. Mod og gennemslagskraft For mig har MMT uddannelsen betydet en væsentlig større gennemslagskraft gennem øgede kompetencer, indsigt og forudsigelighed. Jeg er blevet mere forretningsorienteret med en fokusering på både hårde og bløde værdier, og jeg er blevet mere modig og grænseoverskridende, da jeg føler mig mere kompetent gennem en balance mellem teoretisk viden og praktiske erfaringer. Svend Aage Hansen, Technology Manager, Bang & Olufsen A/S I udvalgte seminarer vil der være parallelle sessioner, som giver dig mulighed for at behandle udvalgte faglige spor. Det kan være inden for innovations- og teknologiledelse, nye udfordringer for økonomiledelse eller forretningsudvikling i en globaliseret verden. Med et tæt samarbejde mellem Center for Industriel Produktion og Institut for Erhvervsstudier er der skabt mulighed for, inden for studieordningens rammer, at tilbyde flere spor fx for ledere af økonomifunktionen, for ledere af en teknisk funktion og for ledere i private og offentlige virksomheder med interesse i forretningsudvikling. Styrkede kompetencer Jeg har oplevet, at jeg er blevet markant skarpere på det lange lys, når jeg skal håndtere de mange forandringsprocesser, som vi står over for i virksomheden i dag; blandt andet optimering og omlægning af produktion. Jeg er simpelthen blevet bedre til at reflektere og tænke i helheder. Min øgede indsigt og mine styrkede kompetencer har også betydet, at jeg har fået ansvar for mere komplekse arbejdsområder. Henrik Branth, prod.chef, Berendsen Textil Service, Roskilde

3 opbygning og struktur Undervisningen på E-MBA-uddannelsen foregår som intensive 2-dages seminarer én gang om måneden fra torsdag kl. 16 til lørdag kl. 14. Mellem seminarerne er der litteraturlæsning, og der arbejdes med en individuel skriftlig projektopgave. Hvert af de fi re semestre har et overordnet tema: 1. SEMESTER STRATEGI OG VIRKSOMHEDSPROCESSER Semesteret sigter på at opnå en facetteret forståelse af strategibegrebet og elementer i en virksomheds centrale funktioner og processer. Relevante teorier: Teknologi, ledelse og udvikling Strategier i forhold til udvikling og drift Produkt- og serviceudvikling Udvikling og ledelse af leverancesystemer Helhedstænkning og -kommunikation Den skriftlige projektopgave fokuserer på at identifi cere problemstillinger i egen virksomhed i relation til ledelse, organisationsstrukturer og forretningsprocesser. 2. semester udfordringer og organisatoriske virkemidler På semesteret relateres de strategiske udfordringer til organisatoriske virkemidler. Relevante teorier: Organisatoriske strukturer Forretningsprocesser og ledelsessystemer Knowledge Management og organisatorisk læring Human Resource Strategi og forretningsudvikling Den skriftlige projektopgave behandler virksomhedens strategiske planer i forhold til identifi cerede problemstillinger. 3. semester planlægning og ledelse Semestret fokuserer på planlægning og ledelse af organisatoriske forandringer og bæredygtige koncepter. Relevante teorier: Forandringsledelse Innovations- og teknologiledelse Forandringspsykologi Planlægning og gennemførelse af komplekse projekter Den skriftlige projektrapport analyserer og udvikler løsninger til en konkret udviklingsopgave i virksomheden. Projektet har potentiale som masterprojekt. 4. semester implementering og forankring Semesteret lægger vægt på implementering og forankring af projekter i egen virksomhed. Relevante teorier: Kontinuert personlig udvikling Strategiske udfordringer i et makroperspektiv I det skriftlige masterprojekt arbejdes der videre med projektet fra 3. semester. Der skabes en helhedsorienteret løsning og en kritisk vurdering af denne. Samtidig igangsættes en implementering af løsningen i virksomheden, hvor der forventes en høj grad af involvering. Et E-MBA-studium gør fritiden sparsom. Derfor er opbakning fra såvel virksomhed som hjemmefront vigtig for succesfuld gennemførelse. Du må påregne et vist arbejdspres i forbindelse med både litteraturlæsning, projektarbejde og seminarer. de rigtige spørgsmål og svar på det rigtige tidspunkt I en kompleks verden ændrer mit job sig kontinuerligt. Derfor er det vigtig, at jeg hele tiden er i stand til at stille de rigtige spørgsmål og fi nde de rigtige svar på det rigtige tidspunkt. I mit arbejde med at udvikle og lede den grundlæggende teknologi inden for elektronik, taler vi løbende om innovation. Med uddannelsen er jeg blevet i stand til at arbejde med innovation på fl ere niveauer. Uddannelsen har både været teoretisk velfunderet og praktisk anvendelig samtidig med, at holdet har givet mig et godt netværk, der blev fasttømret via weekendinternaterne. Men det har også været et rimeligt heftigt forløb med et fuldtidsjob, månedlige internater, selvstudier hver aften samt besøg på to engelske universiteter i forbindelse med innovationsopgaven. Studiet har haft mottoet evnen til at kunne, og viljen til at ville. hvilket vist er meget betegnede! Thorkild Kvisgaard, 48 år, Hardware Technology Manager, Grundfos Management.

4 hvem står BAg E-MBA i AAlBorg? De centrale lærerkræfter på uddannelsen er tilknyttet civilingeniør, cand.merc.-, cand.oecon.- og HD-studierne på Aalborg Universitet. Alle undervisere har en bred forskningsmæssig kompetence, der er forankret i emner som udvikling af forretningskoncepter, strategisk planlægning, innovations- og teknologiledelse, ledelse af produkt- og systemudvikling, produktionsudvikling og logistik, økonomistyring, nye organisationsformer, planlægning og ledelse af organisatoriske forandringer. Som supplement trækkes på lærerkræfter fra andre danske og udenlandske universiteter, ligesom erhvervsledere deler deres erfaringer fra praksis. Executive MBA-uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet som en Masters in Management of Technology (MMT). I de mere end 10 år uddannelsen har eksisteret, har deltagerne arbejdet med en bred vifte af problemstillinger knyttet til innovativ virksomhedsudvikling og organisatoriske forandringer ofte med udgangspunkt i teknologisk udvikling. MMT-uddannelsen blev medlem af The Executive MBA Council i skaber vision for forandringer og globalisering Studiet har først og fremmest givet mig et begrebapparat, jeg kan bruge i arbejdet med forandringsledelse hos Grundfos. I forbindelse med masteruddannelsen har jeg arbejdet med Grundfos produktudvikling og forsøgt at skabe den vision, direktionen behøvede for at igangsætte en globalisering af Grundfos R&D funktion. Gennem uddannelsen er jeg også blevet mere bevidst om, hvilken type projekt jeg står overfor. Mens tekniske forandringsprojekter typisk er meget eksakte, skal jeg i organisatoriske forandringsprojekter måske bruge fl ere ressourcer på, hvad der er bedst for de fl este. I en politisk forandringsproces kan det være kommunikationen med stakeholders og afvejningen af forskellige holdninger, som kan være central. For mit vedkommende har det handlet om kommunikation at lytte til folk og høste deres erfaringer for derigennem at kunne give mine anbefalinger til direktionen. Peter Jungklas Nybo, 41 år, Technical Manager, Grundfos

5 sådan kommer du MEd På E-MBA uddannelsen ønsker vi stærkt motiverede deltagere, der er i gang med en karriere eller har en karriere foran sig inden for en privat eller offentlig virksomhed. Optagelse på uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har: Gennemført en videregående uddannelse svarende til mindst bachelorniveau Mindst tre års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse Lederpotentiale og uddannelsesmotivation Yderligere information og ansøgningsskema til Executive MBA-uddannelsen ved Aalborg Universitet kan fi ndes på Du er også velkommen til at kontakte MMT-sekretariatet Jette Bruun Fibigerstræde Aalborg Tlf Fax: fokus for ledelsesopgaven Jeg har fået en meget bedre forståelse af at drive virksomhed. Med MMT-uddannelsen i bagagen er jeg blevet markant bedre til at læse, forstå og forudsige, hvad der sker hos alle interessenterne. Det betyder, at jeg aldrig har været i tvivl om fokus for ledelsesopgaven og om retningen for udvikling af organisationen herunder også hvordan de nødvendige forandringer skal gennemføres samt ledelse af den organisation, som løbende er blevet en del større. Kirsten Arndal Rotvel, Senior Director, Danfoss Industri Service - Teknologi

6

7 EXECUTIVE MBA

8 EXECUTIVE MBA VIRKSOMHEDS- og forretningsudvikling via strategi, innovation og kompetent ledelse Master in Management of Technology Master in Management of Technology Aalborg Universitet

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DET DIGITALE RÅD 5. RAPPORT JULI 2012 1 Forord... 1 Indledning... 2 Kapitel 1: Behov for mere digital ledelse...

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3 ipn skriftserie nr. 3 ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk Uddannelse til en verden i opbrud En fortælling om innovation, personlig kompetenceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere