Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 OIOUBL. Microsoft Dynamics C Factsheet om OIOUBL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 OIOUBL. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om OIOUBL"

Transkript

1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 OIOUBL Microsoft Dynamics C Factsheet om OIOUBL

2 Indledning Indledning... 3 Brugeropsætning af OIOUBL... 4 Mapping... 7 Opsætning af XML konvertering... 9 Opsætning af Aktioner Opsætning af aktionslister Angivelse af EAN nummer på debitor Retningslinjer i øvrigt Validering af OIOUBL elektroniske regninger Enheder Unit of measure code standards Appendix FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

3 Indledning Grundet nye krav fra offentlige myndigheder omkring fremsendelse af dokumenter er det i Microsoft Dynamics C udviklet således at eksport af dokumenter til kunder med EAN-nummer kan foretages i formatet OIOUBL. Der gøres opmærksom på at der ved opsætning af OIOUBL kræves internet adgang. Dette factsheet indeholder alene den brugerspecifikke del for opsætning og anvendelse af OIOUBL. Der er i Microsoft Dynamics C foretaget mapning ud fra kendte tags og skemaer med reference til felter i C5. Der gøres opmærksom på at der kræves licens til Basisudvikling for at ændre i disse mapninger. Følgende dokumenter understøttes i Microsoft Dynamics C5 2010: UBL-Reminder-2.0.xsd UBL-Invoice-2.0.xsd UBL-Creditnote-2.0.xsd Der gøres endvidere opmærksom på at det er muligt at referere direkte til http-adresse hvor filerne findes, men i Microsoft Dynamics C er det gjort muligt let at downloade skemaerne. Afsendelse af OIOUBL dokumenter foretages IKKE via Microsoft Dynamics C5 2010, men skal foretages via et eksternt program. Et uddybende factsheet vil senere blive udarbejdet til brug for udviklere til forståelse af funktionalitetens opbygning og evt. videreudvikling. Her vil blive beskrevet hvorledes mapning m.v. kan ændres og anvendes ved f.eks. eksport af andre XML dokumenter. Vejledningen i dette dokument tager udgangspunkt i en standard Microsoft Dynamics C placeret i mappen C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data 3 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

4 Brugeropsætning af OIOUBL For at OIOUBL kan anvendes skal følgende foretages: Angivelse af sti hvor XML skemaer skal placeres (hvis skemaerne ønskes placeret lokalt) Import af medfølgende standardopsætning (Mapning) Download af OIOUBL skemaer Opsætning af aktioner og funktioner (er opsat default) Opsætning af data konverteringer (vare enheder) Angivelse af for hvilke kunder, der skal dannes OIOUBL dokument. Gå til Generelt/Kartotek/XML/XML skema Klik knappen - XML Skema sti Her angives stien, hvor man ønsker filerne downloadet til (hvis man ønsker at have OIOUBL skemaer placeret lokalt). I ovenstående tilfælde oprettes folderen \XsdCache, som underbibliotek til Microsoft Dynamics C Tryk F3 Herefter skal mapningen mellem C5 felter og OIOUBL importeres således at de korrekte data eksporteres ved dannelse af OIOUBL filer. En sådan mapning findes i filen (såfremt standard installation er foretaget) : 4 FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

5 C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data\Country\DK\OIOUBL.Mapping.c5m Denne mapning importeres ved ved hjælp af Knappen Import mapning. Klik knappen - Import mapning - Og udvælg filen OIOUBL.Mapping.c5m Derefter skal skemaerne downloades Filen OIOUBL.Schemas.c5c indeholder listen over de nødvendige skemaer. Filen er ved en standard installation er placeret i folderen: C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data\Country\DK\OIOUBL.Schemas.c5c Klik knappen Hent XML skemaer Stifinder åbner og filen OIOUBL.Schemas.c5c skal udpeges. Skemaer downloades herefter til den ovenstående angivne sti under punktet XML-Skema sti - fra: - henholdsvis folderen common og maindoc Efter at filerne er downloadet vil disse være placeret i folderne som vist nedenstående såfremt default sti er anvendt ved oprettelse af XML skema sti. C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data\XSDCACHE\DOCS.OASIS-OPEN.ORG\UBL\OS-UBL- 2.0\XSD\COMMON C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data\XSDCACHE\DOCS.OASIS-OPEN.ORG\UBL\OS-UBL- 2.0\XSD\MAINDOC Der sker intet ved at afvikle denne mere end een gang. Kørslen er udarbejdet, så den kun henter de filer, som ikke allerede ligger lokalt. Såfremt man kommer til at fjerne/ændre filplaceringen på et skema, kan man udpege denne igen. Der gøres opmærksom på at i Microsoft Dynamics 2010 alene understøttes: UBL-Reminder-2.0.xsd UBL-Invoice-2.0.xsd UBL-Creditnote-2.0.xsd Der skal for Invoice og Creditnota skelnes mellem henholdsvis Ordre og Projekt, hvorfor den endelige opsætning vil se ud som nedenstående. 5 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

6 Kort beskrivelse af hovedbilledet i XML opsætning: Felter : Skema-Id Navnet på det aktuelle skema. Skema navn URL til skema på internettet eller sti hvor filen er placeret. Rodnodenavn Navnet på rodnoden i det aktuelle skema. Reference Anvendes såfremt der er reference til anden query f.eks skelner Microsoft Dynamics C ikke mellem standard Faktura og Kreditnota, men da der i OIOUBL anvendes ét skema for faktura og ét andet skema for kreditnota så er det her i opsætningen nødvendigt for kreditnota at angive referencen Sales_InvoiceUBL. Skemaplacering Her angives placeringen for skemaet. Dette kan være en lokal fil eller en http-adresse. Query Angiver hvilken QTX, der dannes og afvikles for udførslen Navnet på denne QTX er dannet ud fra Skema ID et. Menupunkter: Mapping Her foretages mapning imellem C5 struktur og XML skemaets struktur. Dvs. opsætningen, som beskriver hvordan og hvor data fra C5 placeres i XML dokumentet. Makroloads/variabler Her angives eventuelle makrobiblioteker, der ønskes adgang til i den QTX, som danner XML filen. Her kan også angives de variabler, der ønskes adgang til. Desuden kan makroer angives til afvikling. 6 FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

7 Tabelstruktur Heri opsættes strukturen og afhængigheder den QTX der dannes. Dan forespørgsel Genererer ny QTX baseret på den aktuelle mapning. Dette skal gøres, hvis der er sket ændringer til funktioner, der danner mapningen til XML skemaet. Dette kræver licens til Basisudvikling. Import mapning Her kan importeres et eller flere skemaer fra en ekstern fil. Filen skal være dannet vha. menupunktet Eksport. Såfremt skemaet allerede eksisterer, vil der komme en advarsel. Der kan derefter vælges enten at overskrive det eksisterende skema, eller at undlade at importere det. Eksport mapning Menupunktet benyttes til eksport af et eller alle skemaer. Mapping Under menupunktet Mapping foretages mapningen imellem C5 struktur og XML skemaets struktur. det nedenstående er alene en kort beskrivelse af funktionen for nærmere uddybelse henvises til den tekniske specifikation der frigives senere. Sti (+) Informationsfelt. Den fulde XPATH sti på den aktuelle linie vises her. Dette felt angiver hvorvidt en node er udfoldet eller ej, og om den kan udfoldes. Element Henviser til noden i skemaet Tabel Henviser til kartoteket i C5 hvorfra værdien skal tages. Feltnavn Henviser til feltet i C5 hvorfra værdien skal tages. Fastværdi Dette angives såfremt det er en fast værdi der skal anvendes i filen. Gruppe Bestemmer hvornår den aktuelle gruppe udlæses. Funktion Angiver hvilken funktion der skal anvendes i C5. SecParmVir Feltet giver mulighed for en sekundær parameter til en funktion. ReturType Feltet kan give udfald: String/Handle/Integer/Real/Dato/CDATA Handle Konvertering Angiver hvorvidt der skal foretages konvertering iht. konverterings tabellen. Skift fortegn Feltet benyttes til at angive at værdien skal have skiftet fortegn. NS Viser hvilket NameSpace det angivne element befinder sig i. 7 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

8 Niveau Viser hvor mange niveauer nede i XML strukturen det aktuelle element befinder sig. Der gøres specielt opmærksomt på feltet Konvertering idet dette fortæller om der skal foretages konvertering for værdier i C5 data til værdier, der skal afsendes i XML filen. I standard opsætningen er der opsat at feltet UnitCode Enheder på faktura linjen skal konverteres - se nedenstående: 8 FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

9 Opsætning af XML konvertering XML konvertering sættes op under Generelt/Kartotek/XML konvertering. For at angive hvad der skal konverteres vælges først kartoteket derefter feltet. Derefter angives konverteringsværdierne via menupunktet Værdier. Konvertering af enum værdier skal angives ved at undlade at vælge et kartotek. Konvertering af enheder er nødvendig, hvis der ikke allerede anvendes Unit code standard i C5. Kun Unit code standard værdier accepteres i OIOUBL. Anvendes der f.eks. Stk som enhed i C5 kan det her i XML konverterings opsætningen angives at Stk skal konverteres til EA i OIOUBL filen. Endvidere anbefales det at opsætte konverteringen Vores værdi n/a til Deres værdi ZZ dette bevirker, at såfremt der faktureres varer/konti uden værdi i enhed så sendes der default værdien ZZ i UBL-filen. Der accepteres ikke blanke enheds-værdier i OIOUBL. 9 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

10 OIOUBL accepterede Unit code standards er at finde i appendix. Opsætning af Aktioner Aktivering af OIOUBL ved fakturering og rykker styres via aktioner og aktionslister. Under Generelt/Kartotek/Aktioner er følgende opsat som standard: Som standard gemmes dokumentet i folderen DocMgmt, firmanavnets ekstension e.g. DAT, derudover dokument type i dette tilfælde således XMLFaktura/XMLRykker og med elementnavnet som filnavn e.g. SalesInvoiceUBL_YYYY MM DD TID. Under knappen Filnavn er det muligt at styre navngivning af dokumentet yderligere. Med reference til feltnavne i filen kan der vælges struktur for filnavnet. Derudover kan man angive om dato og tid skal udelades fra filnavnet. Hvis dato og tid udelades, vil dokumentet blive overskrevet ved genudskrivning. 10 FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

11 Opsætning af aktionslister I debitor kartoteket angives på den enkelte debitor, hvorvidt de nye aktioner skal afvikles ved fakturering/rykkerudskrift. Dette skal opsættes på de kunder, som ønsker at modtage disse dokumenter. Menupunktet findes i debitorkartotek knappen Opsætning / Aktionsliste: Angivelse af EAN nummer på debitor På den enkelte debitor angives endvidere EAN numre. Dette gøres under Debitor/Kartotek/(Menu)Opsætning/Adresser. Det er muligt at angive flere EAN numre pr. debitor. Hoved EAN-nummer bør angives på Debitor/Kartotek/(Side)Opsætning/EAN-nummer. Det er dette nummer, der som standard overføres til ordren eller anvendes på rykkeren. Såfremt feltet OIOXML er afmærket for debitoren dannes der stadig OIOXML fil se venligst Factsheet om OIOXML. 11 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

12 Retningslinjer i øvrigt Løsningen understøtter kun kontooverførsel og indbetalingskort som betalingsmåder. Feltet Landekode i momsnummer skal for Danmark være udfyldt med DK (hvilket det sandsynligvis allerede er). Kunder der skal have dannet OIOUBL filer skal have landefeltet på adresser samt momsnummer udfyldt. Feltet bank konto under firmaoplysninger skal udfyldes som følger: [BankRegNo]<enkelt mellemrum>[bankaccountno] f.eks (bindestreger er ikke tilladt). CVR nr som:[cvr-nr] f.eks OIOUBL feltet BuyerContact, som er et obligatorisk felt udfyldes fra feltet DeresRef i hhv. OrdKartArkiv og ProKartArkiv. Dette udfyldes default med NA såfremt det ikke er udfyldt ved fakturering via OIOUBL. OIOUBL understøtter alene Standard Unit of measure codes (enheder) hvorfor konvertering skal sættes op, hvis disse ikke anvendes som standard i C5. Såfremt enhed ikke er udfyldt, skal der i XML konvertering opsættes n/a = ZZ OIOUBL feltet Buyers(Order)Id bliver udfyldt med feltet Ordre fra hhv.ordkartarkiv og ProKartArkiv. Da dannelsen af dokumenterne afvikles via aktionslisten er det ved udskriften nødvendigt at have feltet Udskriv sat til Ja da filen ellers ikke vil blive dannet. Samtidig gøres opmærksom på at ved afvikling af Proforma fakturaer vil filen ikke blive dannet. OIOUBL standarden opererer med to typer moms. Den almindelige 25 % og ZERORATED (momsfri). Disse kan kombineres om fornødent på en faktura. Løsningen danner og udlæser OIOUBL dokumentet. Den videre afsendelse af dokumentet skal håndteres af 3. parts løsninger. Validering af OIOUBL elektroniske regninger På Videnskabsministeriets webside findes et Online efaktura Validering værktøj, hvor filer med elektroniske fakturaer kan blive valideret mht. overholdelse af OIOUBL formatet samt integritetskravene. Validator findes på Dette værktøj opdateres løbende. Derfor kan der komme ændringer i funktionaliteten, som ikke er omfattet af denne vejledning. Vi henviser derfor til for yderligere oplysninger. 12 FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

13 Enheder Unit of measure code standards Appendix Code Name 4 small spray 5 Lift 8 heat lot 10 Group 11 Outfit 13 Ration 14 Shot 15 Stick 16 hundred fifteen kg drum 17 hundred lb drum 18 fiftyfive gallon (US) drum 19 tank truck 20 twenty foot container 21 forty foot container 22 decilitre per gram 23 gram per cubic centimetre 24 theoretical pound 25 gram per square centimetre 26 actual ton 27 theoretical ton 28 kilogram per square metre 29 pound per thousand square feet 30 horse power day per air dry metric ton 31 catch weight 32 kilogram per air dry metric ton 33 kilopascal square metres per gram 34 kilopascals per millimetre 35 millilitres per square centimetre second 36 cubic feet per minute per square foot 37 ounce per square foot 38 ounces per square foot per 0,01 inch 40 millilitre per second 41 millilitre per minute 43 super bulk bag 44 fivehundred kg bulk bag 45 threehundred kg bulk bag 46 fifty lb bulk bag 13 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

14 47 fifty lb bag 48 bulk car load 53 theoretical kilograms 54 theoretical tonne 56 sitas 57 mesh 58 net kilogram 59 part per million 60 percent weight 61 part per billion (US) 62 percent per 1000 hour 63 failure rate in time 64 pound per square inch, gauge 66 oersted 69 test specific scale 71 volt ampere per pound 72 watt per pound 73 ampere tum per centimetre 74 millipascal 76 gauss 77 milli-inch 78 kilogauss 80 pounds per square inch absolute 81 henry 84 kilopound per square inch 85 foot pound-force 87 pound per cubic foot 89 poise 90 Saybold universal second 91 stokes 92 calorie per cubic centimetre 93 calorie per gram 94 curl unit 95 twenty thousand gallon (US) tankcar 96 ten thousand gallon (US) tankcar 97 ten kg drum 98 fifteen kg drum 1A 1B 1C 1D car mile car count locomotive count caboose count 14 FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

15 1E 1F 1G 1H 1I 1J 1K 1L 1M 1X 2A 2B 2C 2I 2J 2K 2L 2M 2N 2P 2Q 2R 2U 2V 2W 2X 2Y 2Z 3B 3C 3E 3G 3H 3I 4A 4B 4C 4E 4G 4H 4K empty car train mile fuel usage gallon (US) caboose mile fixed rate ton mile locomotive mile total car count total car mile quarter mile radian per second radian per second squared rã ntgen British thermal unit per hour cubic centimetre per second cubic foot per hour cubic foot per minute centimetre per second decibel kilobyte kilobecquerel kilocurie megagram megagram per hour bin metre per minute millirã ntgen millivolt megajoule manmonth pound per pound of product pound per piece of product kilogram per kilogram of product kilogram per piece of product bobbin cap centistokes twenty pack microlitre micrometre (micron) milliampere 15 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

16 4L 4M 4N 4O 4P 4Q 4R 4T 4U 4W 4X 5A 5B 5C 5E 5F 5G 5H 5I 5J 5K 5P 5Q A1 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A2 A20 A21 A22 A23 A24 A25 megabyte milligram per hour megabecquerel microfarad newton per metre ounce inch ounce foot picofarad pound per hour ton(us) per hour kilolitre per hour barrel per minute batch gallon(us) per thousand MMSCF/day pounds per thousand pump stage standard cubic foot hydraulic horse power count per minute seismic level seismic line 15 C calorie ampere square metre per joule second à ngstrã m astronomical unit attojoule barn barn per electron volt barn per steradian electron volt, barn per sterdian becquerel per kilogram becquerel per metre cubed ampere per centimetre British thermal unit per second square foot degree Rankin British thermal unit per pound degree Rankin British thermal unit per second foot degree Rankin British thermal unit per hour square foot degree Rankin candela per square metre cheval vapeur 16 FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

17 A26 A27 A28 A29 A3 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A4 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A47 A48 A49 A5 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A6 A60 A61 A62 A63 A64 coulomb metre coulomb metre squared per volt coulomb per cubic centimetre coulomb per cubic metre ampere per millimetre coulomb per cubic millimetre coulomb per kilogram second coulomb per mole coulomb per square centimetre coulomb per square metre coulomb per square millimetre cubic centimetre per mole cubic decimetre per mole cubic metre per coulomb cubic metre per kilogram ampere per square centimetre cubic metre per mole ampere per square metre curie per kilogram deadweight tonnage decalitre decametre decitex degree Rankin denier ampere square metre dyn second per cubic centimetre dyne second per centimetre dyne second per centimetre to the fifth electronvolt electronvolt per metre electronvolt square metre electronvolt square metre per kilogram erg erg per centimetre ampere per square metre kelvin squared erg per cubic centimetre erg per gram erg per gram second erg per second erg per second square centimetre 17 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

18 A65 A66 A67 A68 A69 A7 A70 A71 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A8 A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A9 A90 A91 A93 A94 A95 A96 A97 A98 AA AB ACR AD AE AH erg per square centimetre second erg square centimetre erg square centimetre per gram exajoule farad per metre ampere per square millimetre femtojoule femtometre foot per second squared foot pound-force per second freight ton gal Gaussian CGS unit of displacement Gaussian CGS unit of electic current Gaussian CGS unit of electric charge ampere second Gaussian CGS unit of electric field strength Gaussian CGS unit of electric polarization Gaussian CGS unit of electric potential Gaussian CGS unit of magnetization gigacoulomb per cubic metre gigaelectronvolt gigahertz gigaohm gigaohm metre gigapascal rate gigawatt gon gram per cubic metre gram per mole gray gray per second hectopascal henry per metre ball bulk pack acre byte ampere per metre additional minute 18 FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

19 AI AJ AK AL AM AMH AMP ANN AP APZ AQ AR ARE AS ASM ASU ATM ATT AV AW AY AZ B0 B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B18 B2 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 average minute per call cop fathom access line ampoule ampere hour ampere year aluminium pound only troy ounce or apothecaries' ounce anti-hemophilic factor (AHF) unit suppository are assortment alcoholic strength by mass alcoholic strength by volume standard atmosphere technical atmosphere capsule powder filled vial assembly British thermal unit per pound Btu per cubic foot barrel (US) per day joule per kilogram kelvin joule per metre joule per square metre joule per metre to the fourth power joule per mole joule per mole kelvin joule second bunk joule square metre per kilogram kelvin per watt kiloampere kiloampere per square metre kiloampere per metre kilobecquerel per kilogram kilocoulomb kilocoulomb per cubic metre kilocoulomb per square metre 19 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

20 B29 B3 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B4 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B5 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B6 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 kiloelectronvolt batting pound kilogram metre per second kilogram metre squared kilogram metre squared per second kilogram per cubic decimetre kilogram per litre thermochemical calorie per gram kilogram-force kilogram-force metre kilogram-force metre per second barrel, imperial kilogram-force per square metre kilojoule per kelvin kilojoule per kilogram kilojoule per kilogram kelvin kilojoule per mole kilomole kilomole per cubic metre kilonewton kilonewton metre kiloohm billet kiloohm metre kilopond kilosecond kilosiemens kilosiemens per metre kilovolt per metre kiloweber per metre light year litre per mole lumen hour bun lumen per square metre lumen per watt lumen second lux hour lux second maxwell megaampere per square metre 20 FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

21 B67 B69 B7 B70 B71 B72 B73 B74 B75 B76 B77 B78 B79 B8 B81 B83 B84 B85 B86 B87 B88 B89 B9 B90 B91 B92 B93 B94 B95 B96 B97 B98 B99 BAR BB BD BE BFT BG BH BHP megabecquerel per kilogram megacoulomb per cubic metre cycle megacoulomb per square metre megaelectronvolt megagram per cubic metre meganewton meganewton metre megaohm megaohm metre megasiemens per metre megavolt megavolt per metre joule per cubic metre reciprocal metre squared reciprocal second metre to the fourth power microampere microbar microcoulomb microcoulomb per cubic metre microcoulomb per square metre microfarad per metre batt microhenry microhenry per metre micronewton micronewton metre microohm microohm metre micropascal microradian microsecond microsiemens bar base box board bundle board foot bag brush brake horse power 21 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

22 BIL BJ BK BL BLD BLL BO BP BQL BR BT BTU BUA BUI BW BX BZ C0 C1 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C2 C20 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C3 C30 trillion (US) bucket basket bale dry barrel (US) barrel (US) (petroleum etc.) bottle hundred board feet becquerel bar bolt British thermal unit bushel (US) bushel (UK) base weight box million BTUs call composite product pound (total weight) millifarad milligal milligram per metre milligray millihenry millijoule millimetre per second millimetre squared per second millimole mole per kilogram carset millinewton millinewton per metre milliohm metre millipascal second milliradian millisecond millisiemens millisievert millitesla microvolt per metre millivolt per metre 22 FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

23 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C38 C39 C4 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C5 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C6 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 milliwatt milliwatt per square metre milliweber mole mole per cubic decimetre mole per cubic metre mole per litre nanoampere carload nanocoulomb nanofarad nanofarad per metre nanohenry nanohenry per metre nanometre nanoohm metre nanosecond nanotesla nanowatt cost neper neper per second picometre newton metre second newton metre squared kilogram squared newton per square metre newton per square millimetre newton second newton second per metre octave cell ohm centimetre ohm metre one parsec pascal per kelvin pascal second pascal second per cubic metre pascal second per metre petajoule phon 23 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

24 C7 C70 C71 C72 C73 C75 C76 C77 C78 C8 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87 C88 C89 C9 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C98 C99 CA CCT CDL CEL CEN CG CGM CH CJ CK centipoise picoampere picocoulomb picofarad per metre picohenry picowatt picowatt per square metre pound gage pound-force millicoulomb per kilogram rad radian radian meter squared per mole radian metre squared per kilogram radian per metre reciprocal â ngstr"m reciprocal cubic metre reciprocal cubic metre per second reciprocal electron volt per cubic metre reciprocal henry coil group reciprocal joule per cubic metre reciprocal kelvin or kelvin to the power minus one reciprocal metre reciprocal square metre reciprocal minute reciprocal mole reciprocal pascal or pascal to the power minus one reciprocal second reciprocal second per cubic metre reciprocal second per metre squared can carrying capacity in metric ton candela degree Celsius hundred card centigram container cone connector 24 FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

25 CKG CL CLF CLT CMK CMQ CMT CNP CNT CO COU CQ CR CS CT CTM CU CUR CV CWA CWI CY CZ D1 D10 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D2 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 coulomb per kilogram coil hundred leave centilitre square centimetre cubic centimetre centimetre hundred pack cental (UK) carboy coulomb cartridge crate case carton metric carat cup curie cover hundred pounds (cwt)/hundred weight (US) hundred weight (UK) cylinder combo reciprocal second per steradian siemens per metre siemens square metre per mole sievert thousand linear yard sone square centimetre per erg square centimetre per steradian erg metre kelvin square metre kelvin per watt reciprocal second per steradian metre squared square metre per joule square metre per kilogram square metre per mole pen gram (protein) square metre per steradian square metre per steradian joule square metre per volt second 25 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D5 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D6 D60 D61 D62 D63 D64 D65 D66 steradian syphon terahertz terajoule terawatt terawatt hour tesla tex thermochemical calorie thermochemical calorie per gram kelvin thermochemical calorie per second centimetre kelvin thermochemical calorie per second square centimetre kelvin thousand litre tonne per cubic metre tropical year unified atomic mass unit var volt squared per kelvin squared volt - ampere volt per centimetre volt per kelvin millivolt per kelvin kilogram per square centimeter volt per metre volt per millimetre watt per kelvin watt per metre kelvin watt per square metre watt per square metre kelvin watt per square metre kelvin to the fourth power watt per steradian watt per steradian square metre weber per metre rã ntgen per second weber per millimetre minute second book block round cassette 26 FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

27 D67 D69 D7 D70 D71 D72 D73 D74 D75 D76 D77 D79 D8 D80 D81 D82 D83 D85 D86 D87 D88 D89 D9 D90 D91 D92 D93 D94 D95 D96 D97 D98 D99 DAA DAD DAY DB DC DD DE dollar per hour inch to the fourth power sandwich International Table (IT) calorie International Table (IT) calorie per second centimetre kelvin International Table (IT) calorie per second square centimetre kelvin joule square metre kilogram per mole International Table (IT) calorie per gram International Table (IT) calorie per gram kelvin megacoulomb beam draize score microwatt microtesla microvolt millinewton metre microwatt per square metre millicoulomb millimole per kilogram millicoulomb per cubic metre millicoulomb per square metre dyne per square centimeter cubic metre (net) rem band second per cubic metre second per radian cubic metre joule per gram pound gross pallet/unit load mass pound sleeve decare ten day day dry pound disk (disc) degree deal 27 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

28 DEC DG DI DJ DLT DMK DMQ DMT DN DPC DPR DPT DQ DR DRA DRI DRL DRM DS DT DTN DU DWT DX DY DZN DZP E2 E3 E4 E5 EA EB EC EP EQ EV F1 F9 FAH FAR decade decigram dispenser decagram decilitre square decimetre cubic decimetre decimetre decinewton metre dozen piece dozen pair displacement tonnage data record drum dram (US) dram (UK) dozen roll drachm (UK) display dry ton decitonne dyne pennyweight dyne per centimetre directory book dozen dozen pack belt trailer gross kilogram metric long ton each electronic mail box each per month eleven pack equivalent gallon envelope thousand cubic feet per day fibre per cubic centimetre of air degree Fahrenheit farad 28 FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

29 FB FC FD FE FF FG FH FL FM FOT FP FR FS FTK FTQ G2 G3 G7 GB GBQ GC GD GE GF GFI GGR GH GIA GII GJ GK GL GLD GLI GLL GM GN GO GP GQ GRM field thousand cubic feet million particle per cubic foot track foot hundred cubic metre transdermal patch micromole flake ton million cubic feet foot pound per square foot foot per minute foot per second square foot cubic foot US gallon per minute Imperial gallon per minute microfiche sheet gallon (US) per day gigabecquerel gram per 100 gram gross barrel pound per gallon (US) gram per metre (gram per 100 centimetres) gram of fissile isotope great gross half gallon (US) gill (US) gill (UK) gram per millilitre gram per kilogram gram per litre dry gallon (US) gallon (UK) gallon (US) gram per square metre gross gallon milligrams per square metre milligram per cubic metre microgram per cubic meter gram 29 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

30 GRN GRO GRT GT GV GW GWH GY GZ H1 H2 HA HAR HBA HBX HC HD HE HF HGM HH HI HIU HJ HK HL HLT HM HMQ HMT HN HO HP HPA HS HT HTZ HUR HY IA IC grain gross gross register ton gross ton gigajoule gallon per thousand cubic feet gigawatt hour gross yard gage system half page - electronic half litre hank hectare hectobar hundred boxe hundred count half dozen hundredth of a carat hundred feet hectogram hundred cubic feet hundred sheet hundred international unit metric horse power hundred kilogram hundred feet (linear) hectolitre mile per hour million cubic metre hectometre conventional millimetre of mercury hundred troy ounce conventional millimetre of water hectolitre of pure alcohol hundred square feet half hour hertz hour hundred yard inch pound (pound inch) count per inch 30 FACTSHEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

31 IE IF II IL IM INH INK INQ IP IT IU IV J2 JB JE JG JK JM JO JOU JR K1 K2 K3 K5 K6 KA KB KBA KD KEL KF KG KGM KGS KHZ KI KJ KJO KL KMH person inches of water column inch inch per minute impression inch square inch inch cubed insurance policy count per centimetre inch per second (linear speed) inch per second squared (acceleration) joule per kilogram jumbo joule per kelvin jug megajoule per kilogram megajoule per cubic metre joint joule jar kilowatt demand kilovolt ampere reactive demand kilovolt ampere reactive hour kilovolt ampere (reactive) kilolitre cake kilocharacter kilobar kilogram decimal kelvin kilopacket keg kilogram kilogram per second kilohertz kilogram per millimetre width kilosegment kilojoule kilogram per metre kilometre per hour 31 FACTSEET OM OIOUBL - MICROSOFT DYNAMICS C5 2010

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 11 Juni 2016 Indhold HotFix 11 til C5 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2...3 Varslet ændringer i validering af eindkomstfilern er udskudt...3 While-løkke

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 November 2013 Table of Content e introduction 3 Løn / Payroll 3 Order/Purchase/Project 4 Changed/corrected elements 4 2 e introduction en indeholder løn

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Integration til Microsoft Office Indhold Indledning... 3 Dokumentstyring... 3 Brugen af dokumentstyring... 4 Brevflet... 5 Brugen af Brevflet... 5 Print2Office...

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Import/Eksport værktøj Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Simpel Revisor eksport/import... 3 Eksport til revisor... 3 Import... 3 Eksport til SP: Programmerne...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn

Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamic cs C5 2010 Løn i flere regnskaber Versionn 2.0 Indhold Forord... 3 Konsekvenser af sammenlægningenn... 4 Den indledende opsætning...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn Microsoft Dynamics C5 Nyhedsbrev C5 løn INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Start lønberegning direkte fra medarbejderen.... 4 Bundlinjer med i kommafilen ved eksport... 4 Rapporten

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9 Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Marts 2015 Contents Vejledning til de tre forskellige typer feriekort s ordninger. 3 Hvad er hvad?

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet 2010 Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Labels Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udviklingsværktøj - Ctrl-F1... 4 Labelsystemet...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011 Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011 Løn 2011 Microsoft Dynamics C5 20100 FeriePatch 2011 Contents Forord... 3 Rettelse til tælleværk 5154, Forbrugt feriepenge før 1/5... 4 Rettelse vedr.

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list Microsoft Dynamics C5 version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list CONTENTS Introduction... 3 General ledger... 3 OIOUBL... 3 Inventory/Customer/Vendor... 3 Inventory... 3 Payroll... 4 Kernel... 5 Corrected

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 2010 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 3 Ny installation af Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2008 på Native database... 5 Installationen

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 8

Fix list SP1 Hotfix 8 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010 Fix list SP1 Hotfix 8 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hot fix 8 Contents Introduction and contents... 3 Inventory... 3 Payroll...

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5 Ferie 2015 Marts 2015 Contents Nyheder 3 Udbetaling og overgangsordning 3 Rettelse til Ferie 2015 4 Fri bil 4 PensionDanmark 5 FerieKonto lovlig forsinket

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 3

Fix list SP1 Hotfix 3 Microsoft Development Center Copenhagen, March 2009 Fix list SP1 Hotfix 3 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 3 Contents Introduction and contents... 3 General... 3 Payroll... 5 SE

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Opsætning og. Microsoft Dynamics C5 2012 og 2010

Opsætning og. Microsoft Dynamics C5 2012 og 2010 Opsætning og brugervejledning OIOUBL Microsoft Dynamics C5 2012 og 2010 Juni 2014 Indledning Indledning 3 Opsætning af OIOUBL 4 ML skema 4 Opsætning af ML konvertering 7 Opsætning af Aktioner 8 Opsætning

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Lancering af Exchange Server November 2009

Lancering af Exchange Server November 2009 Lancering af Exchange Server 2010 19. November 2009 Steen Vøler Technical Specialist Manager Microsoft Danmark SteenV@microsoft.com Dagens program spor 2 09:00 - Registrering og morgenmad 09:30 - Velkomst

Læs mere

Hyper V og System Center løsninger

Hyper V og System Center løsninger Hyper V og System Center løsninger Grundlæggende infrastruktur: Design og dimensionering af Active Directory Implementering af forretningsunderstøttende Identity Management løsninger, inkl. integration

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Juni 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 15. Ferie 2017

Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 15. Ferie 2017 Ferie 2017 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 15 Marts 2017 Indhold Nyheder i Hotfix 15... 3 Fratrådt funktionær gruppen er tilføjet Lønart 5141... 3 Forbedringer til kvitteringsudskriften

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013.

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013. Microsoft Dynamics C5 Ferie 2013. INDHOLDSFORTEGNELSE Kontroller og evt. Ret tælleværk... 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2013... 5 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer... 5 Overførsel

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Security Guide DK

Microsoft Dynamics C5. Security Guide DK Microsoft Dynamics C5 Security Guide DK INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Gennemgang af sikkerhedsstrukturen i Microsoft Dynamics C5.... 3 Grundlæggende begreber... 3 Windows sikkerhedsstruktur... 3

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere