Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning"

Transkript

1 Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL XML skema Opsætning af XML konvertering Opsætning af Aktioner Opsætning af aktionslister på debitorer/kreditorer Angivelse af EAN nummer på debitor og kreditor Angivelse af Momsnummer på debitor og kreditor Angivelse af hvilke kreditorer og debitorer der kan accepteres ingående XML filer fra Brugervejledning Udgående XML filer Indgående XML filer XML indbakke XML konvertering (automatisk opdatering) Viderebehandling af Ordre/indkøb oprettet af OIOUBL import Krav for den udvidede OIOUBL funktionalitet OIOUBL kendte restriktioner Online Validering af OIOUBL dokumenter Teknisk vejledning KENDTE RESTRIKTIONER Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 2

3 INDLEDNING I forbindelse med de nye krav fastsat i Bekendtgørelsen om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder er der i Microsoft Dynamics C implementeret en løsning, som gør det muligt at generere udgående elektroniske dokumenter i OIOUBL format. I Microsoft Dynamics C Service Pack 1 blev OIOUBL funktionaliteten udvidet til også at kunne importere dokumenter fra henholdsvis kunder og leverandører. Følgende dokumenter er frigivet: Dokument Salgsfaktura Salgskreditnota Projektfaktura Projektkreditnota Rykkerskrivelse Indkøbsordre (afsendelse af indkøbsrekvisition) Salgsordre (indlæsning af indkøbsrekvisition) Salgsordre (afsendelse af ordrebekræftelse) Indkøbsordre (indlæsning af ordrebekræftelse) Indkøbsordre (indlæsning af salgsfaktura) Eksport Import X X X X X X X X X X Microsoft Dynamics C5 leveres med en standard OIOUBL opsætning, som er baseret på OIOUBL skemaer offentliggjort af IT- og Telestyrelsen. Mapningen mellem skemaerne og database i Microsoft Dynamics C5 er foretaget ud fra en standard forretningslogik. Vejledningen i dette dokument tager udgangspunkt i en standard installation af Microsoft Dynamics C5 hvor datamappen er placeret under C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 <version> Data. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 3

4 OPSÆTNING AF OIOUBL For at OIOUBL kan anvendes skal følgende foretages: 1. Skemaer downloades 2. Evt. download af Visnings style sheets og Schematron filer (dette skal foretages manuelt) 3. Import af medfølgende standardopsætning mapning 4. Efterfølgende tilknytning af Visnings style sheets og Schematron filer til skemaer (dette skal foretages manuelt) 5. Opsætning af aktioner (aktionslister er ikke sat op på debitorer eller kreditorer dette skal gøres manuelt) 6. Angivelse af EAN nummer og momsnummer på debitorer/kreditorer 7. Opsætning af data konverteringer 8. Angivelse af for hvilke debitorer/kreditorer, der kan indlæses OIOUBL dokumenter De enkelte punkter vil blive beskrevet efterfølgende. XML SKEMA Under Generelt/Kartotek/XML/XML Skema foretages opsætning og mapning af de gældende skemaer. Microsoft Dynamics C5 leveres med en standard opsætning af udvalgte OIOUBL skemaer (version 2.0). Når du tilgår menupunktet XML Skema og der endnu ikke er opsat XML skemaer, får du mulighed for at afvikle en automatisk standard setup som downloader XSD filer (XML skema filer), importerer standard mapning til skemaerne og opsætter nødvendige stier. Nedenstående dialog fremkommer, og såfremt der vælges Ja vil der automatisk blive foretaget et download fra De filer, der downloades, er defineret i filen OIOUBL.Schemas.c5c, som findes i mappen C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 <version>data\country\dk. To standard stier sættes op under XML opsætning: stien til mappen med de downloadede skema filer og stien til mappen, hvor alle indgående XML dokument filer skal placeres for at kunne importeres. Begge nye mapper er oprettet i mappen, hvor C5 er installeret. Mappen med skemafilerne er som standard navngivet XSDCache. Mappen for indgående XML filer er som standard navngivet <Databaseekstension>_XMLFileimport, f. eks.. DAT_XMLFileImport. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 4

5 Der gøres opmærksom på, at det alene Supervisor, der kan foretage opsætningen og at der kræves internet adgang ved download af skemaer. Såfremt der svares Nej til automatisk opsætning skal al opsætning i XML Skema form foretages manuelt. Menupunktet - XML opsætning XML skema sti er stien til den mappe, hvor alle skema filer er placeret, skemaerne kan automatisk downloades se mere herom under afsnittet Hent XML skemaer. XML import sti er stien til mappen hvor alle indgående XML dokumenter er samlet for at blive importeret. Menu punktet Indsæt standard indsætter standard værdier, som beskrevet ovenstående. Standard stier vil blive oprettet automatisk. NB såfremt XML Import stien ændres, efter at der er importeret dokumenter, vil der fremkomme en advarsel om tabte referencer til dokumenterne, idet dokumentstyringssystemet ikke gemmer importstierne sammen med dokumenterne, men anvender den aktuelle sti fra XML opsætning. I Microsoft Dynamics C5 version 2012 HF1 og nyere versioner er det desuden muligt at angive en sti til en mappe, hvor udgående XML dokumenter af alle typer skal samles f.eks. i forbindelse med en centraliseret afsendelse af filer. Denne sti kan angives i feltet XML Udbakke sti. Hvis der Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 5

6 er angivet en sti i dette felt, vil en kopi af alle udgående XML filer, som er dannet i det aktuelle regnskab, blive gemt i den angivne mappe. Menupunktet Hent XML skemaer Dette menu punkt aktiverer nedenstående prompt vindue: For at fortsætte med at downloade skemaer må du acceptere at fortsætte og vælge standard skema download definitions fil i Windows stifinder, som straks åbner efter prompt vinduet Standard skema download definitions filen OIOUBL.Schemas.c5s indeholder internet links til de understøttede OIOUBL skema filer og er placeret i: C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 <version> Data\Country\DK\ Download starter automatisk fra og fra Skema filerne bliver downloadet til en række af nye undermapper, som oprettes automatisk i XML skema sti mappen angivet under XML Opsætning Manuelt download af skemaer kan anvendes til at opdatere allerede downloadede skema filer uden at denne ændrer på eksisterende mapninger. Menupunktet Import mapning Ved aktivering af menupunktet åbnes Windows stifinder og du skal udpege en XML mapnings fil, som skal importeres. Standard mapnings filen hedder OIOUBL.Mapping.c5m og er placeret under: C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 <version> Data\Country\DK\ Hvis importen kaldes fra en tom linje i XML skema vinduet starter importen af mapningen automatisk. Såfremt importen kaldes fra en eksisterende linje i XML skema vinduet vil import funktionen prompte dig for at vælge én af følgende muligheder: Importer mapning for Skema ID for den linje fra hvilket menu punktet er aktiveret eller Importer alle mapninger, som er tilgængelige i den udvalgte fil. Hvis der allerede eksisterer en mapning, for den mapning du er i gang med at importere, kan du vælge at undlade at importere denne eller at importere og dermed overskrive den eksisterende mapning. NB Standard mapnings filen der følger med Microsoft Dynamics C5 er ændret siden den originale version 2010 frigivelse og kan også blive ændret fremover, hvorfor det anbefales at tjekke om en nyere version af filen er tilgængelig og manuelt opdatere mapningen ved at Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 6

7 overskrive alle eksisterende mapninger. Det anbefales endvidere at tage en back-up af den eksisterende mapning førend opdatering, idet alle bruger ændringer ellers mistes. Menupunktet - Eksport mapning Menupunktet kan kun kaldes fra en eksisterende linje i XML Skema vinduet. Menupunktet åbner Windows stifinder, hvor du kan udvælge en sti samt angive et navn til filen, som vil indeholde den eksporterede mapning. Mapnings eksport funktionen vil prompte dig for én af følgende muligheder: Eksporter mapning for linjens Skema ID eller eksporter alle eksisterende mapninger. Schematron og Visnings style sheets filer Visnings style sheet filer, som anvendes til at vise indholdet af XML filen i et mere brugervenligt layout, er ikke indeholdt i download af skemaer, men disse kan downloades manuelt fra nedenstående link. - Style sheets (ny) Det anbefales at oprette en undermappe Stylesheets i mappen med XML skema filer under XsdCache og downloade style sheets til denne mappe. Efter style sheets er downloadet skal du for hvert enkelte dokument (Skema Id) udpege et passende style sheet, dette gøres manuelt ved at angive den relevante Visnings style sheet fil for et skema i feltet Visnings style sheet. Schematron filer, som anvendes til at validere XML filernes indhold er heller ikke inkluderet i mapning eller Skema download, disse kan downloades manuelt fra nedenstående link: - Validering (ny) Det anbefales at oprette en ny undermappe Schematron i mappen med XML Skema filer og downloade schematron filerne til denne mappe. Efter Schematron filerne er downloadet skal du linke dem til de relevante skemaer, dette gøres manuelt ved at angive Schematron filen for et skema i feltet Schematron fil. Den nedestående tabel viser hvilke Skema Ids, Visnings style sheets og Schematron filer der hører sammen: Skema Id Visnings style sheet Schematron fil CustomerReminderUBL ReminderHTML.xsl OIOUBL_Reminder_Schematron.xsl Proj_CreditNoteUBL CreditNoteHTML.xsl OIOUBL_CreditNote_Schematron.xsl Proj_InvoiceUBL InvoiceHTML.xsl OIOUBL_Invoice_Schematron.xsl Purch_In_InvoiceUBL InvoiceHTML.xsl OIOUBL_Invoice_Schematron.xsl Purch_In_OrdConfUBL OrderResponseHTML.xsl OIOUBL_OrderResponse_Schematron.xsl Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 7

8 Purch_OrderReqUBL OrderHTML.xsl OIOUBL_Order_schematron.xsl Sales_CreditNoteUBL CreditNoteHTML.xsl OIOUBL_CreditNote_Schematron.xsl Sales_InvoiceUBL InvoiceHTML.xsl OIOUBL_Invoice_Schematron.xsl Sales_In_PurchReqUBL OrderHTML.xsl OIOUBL_Order_schematron.xsl Sales_OrdConfirmUBL OrderResponseHTML.xsl OIOUBL_OrderResponse_Schematron.xsl OBS - Det anbefales at man holder sig løbende orienteret om frigivelse af nye filer på ovenstående hjemmesider. Menupunktet Avanceret Der henvises til den tekniske vejledning. Detaljeret beskrivelse af felterne i XML Skema Der henvises til den tekniske vejledning. OPSÆTNING AF XML KONVERTERING XML konvertering kan være nødvendig i tilfælde hvor værdier i C5 databasen er forskellige fra de værdier, der accepteres i OIOUBL eller hvor C5 stamdata (f.eks. varenumre) er forskellig fra tilsvarende data hos kunden/leverandøren. XML konvertering sættes op under Generelt/Kartotek/XML/XML konvertering. For at angive, hvad der skal konverteres, vælges først et kartotek og derefter et felt. Derefter angives konverteringsværdierne via menupunktet Værdier. Hvis der ikke vælges et kartotek kan der i feltet Felt vælges en ENUM, hvis værdi der skal konverteres f.eks. Language_. Under menu punktet Værdier vælges den enkelte ENUM værdi og der angives konverterings værdien. Konvertering af enheder er nødvendig, hvis der ikke allerede anvendes Unit code standard i C5. Kun Unit code standard værdier accepteres i OIOUBL. Anvendes der f.eks. Stk som enhed i C5 skal der i XML konverterings opsætningen angives at Stk skal konverteres til EA i OIOUBL filen. En blank unit kode skal konverteres til ZZ. Såfremt der findes faktura linjer, som ikke har en enhed tilknyttet, vil denne således blive udfyldt med ZZ. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 8

9 Det er ligeledes nødvendigt at konvertere lande navne, f.eks. Danmark skal konverteres til DK. Konverteringstabellen anvendes også til at gemme referencer mellem f.eks. indlæst indkøbsrekvisition og den afledte salgsordre, der er oprettet efter import af indkøbsrekvisitionen. OPSÆTNING AF AKTIONER Under Generelt/Kartotek/Aktioner er følgende nye aktioner oprettet automatisk. Disse aktioner anvendes, når der genereres og gemmes udgående XML dokumenter. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 9

10 Alle udgående XML dokumenter følger den sædvanlige logik i Dokumentstyrings modulet dvs. alle udgående XML dokumenter vil blive gemt i undermappen til firmaets dokumentstyrings mappe. Hvis f.eks. et DAT firma bruger dansk funktionalitet og standard dokumentstyringsmappe vil alle OIOUBL fakturaer blive gemt i: \DocMgmt\DAT\XMLFaktura. Standard XML filnavne er sammensat således: <Navn på elementet der har genereret filen>_dato som <YYYY MM DD og tid som antal af sekunder forløbet siden midnat for dannelse af dokumentet> f.eks. Under Menupunktet Filnavn er det muligt at ændre sammensætningen af XML filnavne.. Opsætningen af filnavnene er gemt sammen med elementerne, der genererer filerne. Et element kan kun have en opsætning af filnavnet ad gangen. Alle udgående XML filer i C5 dannes vha. søgninger (QTX). I opsætningsvinduet af filnavne er det muligt at vælge op til 3 felter fra kartoteket, som elementets søgning er baseret på. Værdier fra disse felter vil blive anvendt som dele af filnavnet. Det er muligt at undlade dato og tid i filnavnet. Det er vigtigt at sikre sig, at værdien af de valgte felter tilsammen udgør et unik filnavn således at overskrivning af filer, med samme navn, undgås. Opsætning af OIOUBL salgsfaktura, vist nedenunder, er således baseret på Debitor fakturajournal og vil generere følgende filnavn: <Fakturadebitorkonto> <Ordrenummer> <Fakturanummer> f.eks xml OPSÆTNING AF AKTIONSLISTER PÅ DEBITORER/KREDITORER Udskrift af alle udgående forretningsdokumenter så som faktura, rykker, ordrebekræftelse og indkøbsrekvisition styres via aktionslister. Dette betyder, at for at kunne udskrive/danne et dokument er det nødvendigt at opsætte en aktion relateret til dokumentet på en aktionsliste. Aktionslister i debitor og kreditor modulet kan opsættes på 2 niveauer. Standard aktionslister anvendes automatisk for alle debitorer/kreditorer. Lokale aktionslister anvendes kun for de debitorer/kreditorer, for hvilke den lokale aktionsliste er oprettet og tilsidesætter standard aktionslisten. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 10

11 For at tilføje en ny aktion til en aktionsliste skal der vælges en Funktion som skal aktivere dokument udskrivningen og derefter vælge en aktion relateret til udskriften af det ønskede dokument. Hvis f.eks. en kunde skal modtage fakturaer i OIOUBL format skal der til debitorens aktionsliste tilføjes en ny Ordre_Faktura_XML aktion til OrdFaktura funktionen. ANGIVELSE AF EAN NUMMER PÅ DEBITOR OG KREDITOR OIOUBL formatet kræver en unik identifikation af afsender og modtager. EAN nummer er ét af de accepterede identifikations formater. For at angive et EAN nummer på en debitor eller kreditor skal du angive en adresse med EAN nummer i kundens eller leverandørens adresse kartotek: Debitor/Kartotek/(Menu) Opsætning/Adresser. Det er muligt at angive flere EAN numre i adressekartoteket, men det er kun det EAN nummer, som er angivet i feltet EAN nummer på debitor kartoteket, der anvendes som standard EAN for debitoren. ANGIVELSE AF MOMSNUMMER PÅ DEBITOR OG KREDITOR Momsnummeret er obligatorisk ved anvendelse af OIOUBL. Momsnummeret angives i feltet Momsnummer i Debitor og Kreditor kartoteket. Momsnummeret angives i numerisk format. Alle lande identifikationer skal undgås. Debitor/Kartotek/(Fanen)Opsætning og Kreditor/Kartotek/(Fanen)Opsætning Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 11

12 ANGIVELSE AF FRA HVILKE KREDITORER OG DEBITORER DER KAN ACCEPTERES INDGÅENDE XML FILER For at kunne modtage og importere OIOUBL dokumenter fra en bestemt Debitor eller Kreditor skal debitor og kreditor markeres som værende en valid XML afsender. Godkend kunden eller leverandøren som en valid XML afsender ved at markere feltet XML import i debitor og kreditor kartoteket. Når dette felt er markeret, er det muligt at importere indgående OIOUBL dokumenter, som er sent fra kunden eller leverandøren. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 12

13 BRUGERVEJLEDNING UDGÅENDE XML FILER Som tidligere nævnt følger alle udgående XML dokumenter den sædvanlige logik anvendt i Dokument styrings modulet, hvilket betyder at genereringen af disse dokumenter, som alle andre udgående forretningsdokumenter, er aktiveret af aktionslister. Såfremt OIOUBL opsætningen er foretaget korrekt vil alle OIOUBL dokumenter blive genereret automatisk så snart en relevant standard system funktion (såsom fakturering, ordrebekræftelse el.lign.) aktiveres. Hvis OIOUBL opsætningen indeholder fejl eller der er mangelfuld opsætning vil genereringen af OIOUBL dokumenter blive afbrudt eller du vil blive spurgt om at angive manglende obligatorisk information f.eks. manglende momsnummer. Alle udgående XML dokumenter vil blive gemt i dokumenttypens undermappe i firmaets dokumentstyrings mappe. Hvis f.eks. et DAT regnskab anvender dansk funktionalitet og standard dokumentstyrings mappe vil alle OIOUBL fakturaer blive gemt i mappen \DocMgmt\DAT\XMLFaktura. Hvis der er opsat en XML Udbakke sti vil der blive placeret en kopi af dokumentet i udbakke mappen. (Denne funktionalitet er kun tilgængelig i version 2012 Hotfix 1 og nyere versioner) Når et OIOUBL dokument er dannet og før det gemmes, er det automatisk valideret mod dokumentets skema og Schematron (hvis en Schematron fil er angivet for dokumentets Schema). Fejler valideringen af dokumentet, vil dokumentet blive gemt i en speciel mappe, som oprettes automatisk i firmaets dokumentstyrings mappe. Denne mappe er navngivet XML OUTGOING VALIDATION ERROR. Alle udgående OIOUBL dokumenter vil også automatisk blive gemt i dokumentstyringsmodulet og tilknyttet til dokumentets kildetransaktion. F.eks. vil en OIOUBL faktura, udskrevet for en salgsordre, blive gemt sammen med den fakturerede salgsordre og kan på et hvert tidspunkt tilgås fra den arkiverede ordre vha. Ctrl+N. NB Microsoft Dynamics C5 foretager alene generering af OIOUBL filerne. Afsendelse af dannede filer til modtager er ikke del af funktionaliteten. INDGÅENDE XML FILER Behandling af alle indgående XML dokumenter af enhver type foretages i XML indbakke (Generelt/Daglig/XML Indbakke). Alle indgående XML filer, som kan importeres i C5, skal samles i mappen som er angivet i XML import sti. XML INDBAKKE XML indbakke er designet til kun at blive anvendt af én bruger ad gangen. Hvis XML indbakken allerede er i brug, når du prøver at tilgå den, vil du modtage en advarsel. Det anbefales herefter Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 13

14 kun at fortsætte, hvis du tror at XML indbakken er blevet låst ved en fejltagelse eller du kun ønsker at se indholdet af XML indbakken uden at foretage noget yderligere. Menu punktet - Scanning Dette menu punkt anvendes til at scanne XML import mappen for nye XML filer eller genscanne allerede modtagne XML filer. Hvis funktionen kaldes fra en blank linje starter scanningen automatisk og der scannes udelukkende for nye filer i XML import mappen. Hvis funktionen kaldes fra en eksisterende linje vil skannings funktionen prompte for følgende muligheder: Genscanning af linjens XML fil eller Scanning af import mappe for nye XML filer. Vær opmærksom på at alene linjer med status Modtaget kan genscannes. Nye filer fundet under scanningen flyttes til den automatisk oprettede undermappe RECEIVED og en ny linje med filen med status Modtaget oprettes i XML indbakken. Når en XML fil scannes sker der samtidig en validering som følgende: Mod det tilsvarende XML skema, hvis filen indeholder en reference til et skema. Hvis filen er valideret med succes afmærkes feltet Valideret, hvis valideringen fejler fjernes afmærkningen (feltet er blankt). Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 14

15 Såfremt filen ikke indeholder en skema reference, afbrydes enhver yderligere validering og filens linje i XML indbakken oprettes uden identifikation af Skema Id. Enhver viderebehandling af filer uden Skema Id er ikke mulig, du kan dog manuelt angive et Skema Id og herefter genscanne filen. Mod Schematron filen, hvis den er angivet for filens skema. Hvis filen valideres med succes afmærkes filens linje i feltet Valideret. Hvis valideringen fejler blankes feltet. Nøgle værdierne i henhold til filens Skema mapning tages fra filen og valideres. Validerings scriptet forsøger at finde værdierne i C5 databasen (efter der er foretaget konvertering, hvis der eksisterer konverterings opsætning). Hvis der er fundet nøgleværdier afmærkes feltet Nøgler for filens linje. Hvis der ikke er fundet nøgler blankes feltet Nøgler. Nøgle værdierne er afgørende for at filen kan importeres i C5 databasen. En XML fil skal f.eks. indeholde en unik identifikation af afsenderen ligesom afsenderen skal være oprettet i C5 databasen eller der skal eksistere en konvertering for afsenderens identifikation før filen kan importeres. Reference værdierne i henhold til filens Skema mapning tages fra filen og valideres. Validerings scriptet forsøger at finde værdierne i C5 databasen (efter der er foretaget konvertering, hvis der eksisterer konverterings opsætning). Hvis reference værdier er fundet afmærkes filens linje i feltet Referencer. Hvis der ikke er fundet referencer blankes feltet Referencer. Reference værdier ligner nøgle værdierne, men de er ikke afgørende for fil importen og kan rettes efter at filen er importeret. F.eks. et varenummer angivet i XML filen eksisterer måske ikke i C5 databasen, men en ordre for varen kan stadig oprettes. Ordren kan ikke faktureres før varen er oprettet i databasen, men dette kan gøres manuelt under behandling af ordren. Alle fejl og forskelle fundet under scanning og validering er gemt i filens scannings log som kan tilgås ved hjælp af menupunktet Log. En scannings log kan være opdelt i 5 forskellige sektioner afhængig af loggens emne: - Teknisk log indeholder generelle XML fejl og fejl fundet under Skema validering - Schematron indeholder fejl fundet under Schematron validering - Nøglefelter indeholder information omkring manglende obligatoriske nøglefelter - Applikation log indeholder information omkring manglende reference værdier - XML import sammenligningslog indeholder information omkring differencer mellem filens værdier og tilsvarende værdier i C5 databasen fundet under fil importen. Se detaljeret beskrivelse i næste sektion. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 15

16 Menu punktet - Import Når en XML fil er blevet valideret med succes og alle nøgle værdier eksisterer, kan filen importeres i C5 databasen. Vær opmærksom på at alene filer med status Modtaget kan importeres. Hvis nogle reference værdier ikke er fundet under scanningen vil import scriptet advare dig om manglende referencer. Hvis du accepterer at fortsætte med filimporten vil XML indbakke linjen blive låst med dit brugernavn indtil filimporten er afsluttet. Import scriptet vil enten oprette et nyt dokument i C5 databasen (såsom en Salgs- eller Indkøbsordre) ud fra filens dokument eller opdatere et dokument i C5 databasen (såsom en Salgs- eller Indkøbsordre) med ændringer fra filen, hvis filen indeholder referencer til et allerede eksisterende dokument i C5 databasen. Bemærk, at XML filens data kan blive ignoreret eller importeret afhængigt af værdien af feltet Indlæsning i XML mapningen for enkelte XML data. Alle dokumenter i C5 databasen oprettes først og fremmest i henhold til standard applikations forretningslogikken og ikke fuldstændig ud fra filens data, idet denne måske ikke fuldstændig er kompatibel med forretningslogikken. Det er derfor nødvendigt at sammenligne det oprettede eller opdaterede dokument med filens data og gøre brugeren opmærksom på forskelle, der kræver manuel løsning. Forskellen er logget i XML import sammenlignings log. Hvis der under importen er fundet forskelle i dokumentets totaler vil disse forskelle blive vist i et nyt vindue og du vil få mulighed for at bekræfte eller afvise filimporten. Hvis du accepterer at fortsætte importen vil import scriptet oprette eller opdatere dokumentet og markere det som Fra XML og vedhæfte XML filen sammen med import loggen til dokumentets dokumentstyringsarkiv. Det oprettede eller opdaterede dokument nummer vil blive vist i et separat vindue med mulighed for at åbne dokumentet direkte fra dette vindue. Når importen er afsluttet: Linjens XML fil flyttes til den automatisk oprettede undermappe IMPORTED Linjen i XML indbakke bliver ulåst Linjens status sættes til Overført Linjen opdateres med dato og tid for importen Linjens log opdateres med XML import sammenlignings log Linket mellem filens reference nummer og vores dokument nummer opdateres i XML konverteringstabellen, hvis nødvendigt. Menupunktet Vis fil Dette menupunkt viser linjens XML fil. Hvis der er angivet et Visnings style sheet for filens Schema vil dette blive anvendt til at fremvise filen. Hvis der ikke er angivet noget Visnings style sheet for filens skema vil filen blive vist af standard programmet associeret med fil typen. Menupunktet Referencer Dette menupunkt viser referencer til alle C5 dokumenter (såsom Salgs- og Indkøbsordrer) som er blevet oprettet eller opdateret fra linjens XML fil. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 16

17 Menupunktet Log Dette menupunkt viser scanning og import log for linjen. Menupunktet Filter Dette menupunkt anvendes til at filtrere visningen af linjer i XML indbakke afhængig af den valgte linje status. Menupunktet Delete Dette menupunkt anvendes til at slette linjer med status Overført eller Afvist. Hvis det er nødvendigt kan linjer med status Modtaget slettes manuelt. Menupunktet Lås/Lås op Dette menupunkt anvendes til manuelt at låse linjen eller låse linjen op. Funktionen kan anvendes til at låse linjer for at forhindre andre brugere i f.eks. at importere linjen. Feltet Status Dette felt, som viser linjens status, opdateres normalt automatisk. I visse situationer kan og skal feltet ændres manuelt. - hvis en linje i XML indbakke ikke kan godkendes til import (f.eks. grundet ukendt oprindelse eller lignende) anbefales det manuelt at ændre linjens status til Afvist eller at slette linjen. Når en fils status ændres til Afvist flyttes filen til den automatisk oprettede undermappe REJECTED. - linjens status skal manuelt ændres fra Importere tilbage til Modtaget, hvis en linje allerede er importeret, men det af en eller anden grund er nødvendigt at importere igen og/eller genscanne. Vær opmærksom på, at så snart en linje er importeret, er der oprettet en reference mellem filens reference nummer og det tilsvarende C5 dokument i XML konverteringstabellen. Hvis du ændrer statussen og importerer linjen igen, oprettes der ikke noget nyt dokument, grundet den eksisterende reference i XML konverteringstabellen, dokumentet opdateres kun. Hvis du ønsker at oprette et fuldstændig nyt dokument, skal du manuelt slette den eksisterende reference i XML konverteringstabellen. Se også næste afsnit. XML KONVERTERING (AUTOMATISK OPDATERING) Som tidligere nævnt opretter importen af indgående XML dokumenter et link mellem reference nummeret i XML dokumentet og C5 dokumentets nummer, som blev oprettet fra filen. Dette link er gemt og vedligeholdt i XML konverteringstabellen. For at se eksisterende links eller konvertering mellem en kundes eller leverandørs reference numre (såsom Salgsordre nummer eller Indkøbsordre nummer) anvend menupunktet Filter for at se konverteringslinjer for individuelle kunder eller leverandører. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 17

18 Nedenstående billede viser således, at et firma har modtaget og importeret en XML fil fra kunde med Indkøbsordre nummer som svarer til Salgsordre nummer i firmaets database. Hvis firmaet senere modtager en anden XML fil fra samme kunde og med samme reference nummer (dvs. Indkøbs ordre nummer) så vil import scriptet ikke oprette en ny salgsordre i firmaets database, idet den tilsvarende salgsordre allerede eksisterer, men import scriptet vil alene opdatere salgsordren med eventuelle ændringer. Konverterings linjer for den enkelte debitor og kreditor kan endvidere findes direkte fra Debitor og Kreditor kartoteket under menupunktet Opsætning og XML konvertering. VIDEREBEHANDLING AF ORDRE/INDKØB OPRETTET AF OIOUBL IMPORT Alle Salgsordre og Indkøbsordre oprettet af OIOUBL import markeres automatisk som XML ordrer, dette kan ses i feltet Fra XML. Værdien af FromXML feltet kan ikke ændres af brugeren og brugere bliver advaret, når de laver ændringer til XML ordrer. Vær opmærksom på at feltet Faktura på Indkøbsordren opdateres med kreditorens salgsfaktura nummer eller ordrebekræftelses nummer. Som nævnt tidligere gemmes den originale XML fil i dokumentstyringsmodulet og kan tilgås direkte fra den relaterede Salgs- eller Indkøbsordre vha. genvejen Ctrl+N. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 18

19 I eksemplet nedenfor viser linjen for salgsordre nummer at salgsordren er oprettet fra en OIOUBL indkøbsrekvisition. Menupunktet Åben anvendes til at åbne og se den originale XML fil. Notatet for linjen indeholder XML import sammenlignings log. Menupunktet Referencer anvendes til at se alle referencer til XML filen i C5 databasen. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 19

20 KRAV FOR DEN UDVIDEDE OIOUBL FUNKTIONALITET Gem Ordrebekræftelse / gem Indkøbsrekvisition For at kunne danne salgsordre bekræftelser og indkøbsrekvisitioner i OIOUBL format skal de gemmes i henholdsvis Salgsordrearkivet og Indkøbsordrearkivet. Sørg for at den relevante Salgs- og Indkøbsparameter er sat korrekt. Hvis du ikke ønsker at gemme salgsordre bekræftelser eller indkøbsrekvisitioner i arkiverne efter at de er dannet kan du slette dem vha. periodisk oprydnings funktionaliteten (Ordre/Periodisk/Oprydning/Nedlæg Ordrearkiv og Indkøb/Periodisk/Oprydning/Nedlæg Indkøbsarkiv). Afgræns sletningen til de ønskede dokumenttyper i feltet Lagerstatus. NB! Det vil ikke være muligt at genskabe dokumenterne i deres oprindelige form efter de er blevet slettet fra arkivet. OIOUBL KENDTE RESTRIKTIONER Leveringsoplysninger anvendes alene fra ordrehovedet, idet OIOUBL ikke accepterer leveringsoplysninger på hoved niveau og samtidig på linje niveau. Fakturering til konto (linjer uden varenummer) accepteres ikke i schematronen. Pris = 0 accepteres ikke i schematronen Løsningen supporterer kun følgende betalingsmetoder: kontooverførsel og indbetalingskort. Alle salgs- og indkøbsordre som stammer fra XML filer oprettes med Beholdning = Uændret. Feltet Landekode i momsnummer skal være udfyldt for hvert OIOUBL relevant land i landekartoteket. Kunder, for hvem der skal dannes OIOUBL filer, skal have landefeltet på adressen udfyldt. Feltet Bankkontonr under firmakartoteket skal udfyldes som følger: [BankRegNo]<enkelt mellemrum>[bankaccountno] f.eks (bindestreger er ikke tilladt). Alle momsnumre skal være i numerisk format f.eks Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 20

21 Den obligatoriske OIOUBL node BuyerContact udfyldes med værdien af Deres re feltet fra hhv. Ordre, projekt og indkøbsarkivet. Dette felt er derfor obligatorisk ved dannelse af OIOUBL dokumenter. OIOUBL noden Buyers(Order)Id bliver udfyldt med værdien i feltet Ordre fra hhv. Ordren, Projektet eller Indkøbsordren. OIOUBL dokumenter supporterer kun de to følgende momstyper: 25 % og ZERORATED (momsfri). Microsoft Dynamics C5 tilbyder alene dannelse af OIOUBL dokumenter. Den videre afsendelse af dokumentet til modtager er ikke del af løsningen. Alle notater supporteres som udgangspunkt kun i CDATA format Det anbefales ikke at anvende linjetype Blank Det er vigtigt ikke at ændre rækkefølgen af ordre/indkøbslinjer, efter at OIOUBL filen er dannet. Felter Lever nu og Modtag nu på salgs- og indkøbsordrelinjer er ikke opdateret sammen med linjeantallet. Hvis Antal feltet ikke skal importeres ved oprettelsen af C5 salgs- og/eller indkøbsordrer i henhold til eksisterende XML mapning vil feltets værdi blive sat til 1 Hvis Pris/Rabat felter ikke skal importeres ved oprettelsen af C5 salgs- og/eller indkøbsordrer i henhold til eksisterende XML mapning vil felternes værdier blive udfyldt med standard værdier fra C5 databasen Positive rabat beløb på salgs- og indkøbsordrehoved niveau er ikke understøttet ONLINE VALIDERING AF OIOUBL DOKUMENTER Det er muligt at validere OIOUBL filer ved at følge instruktionerne, som kan findes på: Validerings værktøjet validerer OIOUBL dokumenterne mod de relevante skemaer og Scematron style sheets. Validerings siden indeholder også links til seneste Schematron filer som kan downloades direkte fra siden. Se for yderligere oplysninger og seneste opdateringer om OIOUBL. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 21

22 TEKNISK VEJLEDNING XML funktionaliteten er udviklet som en generisk løsning og ikke alene som OIOUBL funktionalitet. Funktionaliteten kan således sættes op og videreudbygges så at den kan håndtere XML dokumenter af alle typer. Bemærk at løsningen er skema drevet og forudsætter at der findes et validt XML skema for hvert XML dokument. XML Skema Al opsætning i forbindelse med XML funktionaliteten foretages i XML Skema formen som indeholder følgende felter: Skema Id Skema navn Reference Unik, kort og sigende identifikation af linjens skema/dokument. Skema Id kan kun angives ved oprettelse af linjen. Kan ikke rettes. Navnet hentes automatisk fra skema filen. Hovedscript som kalder/afvikler linjens script. Feltet anvendes når linjens script ikke kan afvikles selvstændigt men kun sammen med et andet script. I Microsoft Dynamics C5 er det, for eksempel, samme kørsel som både opdaterer fakturaer og kreditnotaer, og der skal derfor kun opsættes én aktion i forbindelse med udskriften af begge dokumenttyper. OIOUBL forudsætter imidlertid at der anvendes 2 forskellige skemaer for henholdsvis faktura og kreditnota, som skal opsættes og anvendes uafhængigt af hinanden. For at undgå større ændringer i applikationens forretningslogik er det nødvendigt at linke de 2 opsætninger sammen og samtidig udpege en Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 22

23 hovedopsætning/hovedscript som alene skal bruges i forbindelse med opsætningen af f.eks. aktionslister. Dette gøres ved at angive fakturaopsætningen Sales_InvoiceUBL i kreditnotaens Reference felt. NB. Reference opsætningen/scriptet må ikke selv have en reference. Reference opsætningen/scriptet skal til gengæld indeholde kode, som kalder alle de scripts der anvender scriptet som reference. Type Rod node navn URL/sti og fil Visnings style sheet Schematron fil Script Typen for linjens opsætning og script. Typen kan være Import eller Eksport. Bemærk, at det normalt er XAL kørsler der anvendes ved Import mens det normalt er søgninger (QTX) der anvendes ved Eksport. Kan ikke rettes. Rod node navnet hentes automatisk fra skema filen. Angivelse af linjens skema fil (understi og navn). Den fulde sti konstrueres automatisk ud fra XML Skema stien (fra XML opsætningen) + URL/sti og fil. Dette felt kan rettes løbende. Se beskrivelse Schematron og Visnings style sheets filer Se beskrivelse Schematron og Visnings style sheets filer Scriptet som importerer eller genererer linjens XML dokument. Alle eksport scripts kan dannes automatisk. Alle import scripts skal udvikles manuelt. Opsætningen af et nyt XML dokument baseret på et XML skema påbegyndes ved at oprette en ny linje i XML Skema formen: - Angiv et kort navn for det nye dokument i feltet Skema Id. - I feltet URL/sti og fil vælg en XML skema fil som skal bruges med dokumentet. Skema filen skal være placeret direkte i XML Skema sti mappen eller i en af dens undermapper. - Den valgte skema fil indlæses i hukommelsen og valideres. Hvis den valgte fil indeholder et validt XML skema udfyldes felterne Skema navn og Rod node navn automatisk med tilsvarende oplysninger fra skema filen. - Angiv hvilken type opsætning skal gælde for linjen ved at vælge Import eller Export i feltet Type. Før linjen kan bruges til at importere eller generere XML dokumenter skal der yderligere foretages en avanceret opsætning som er afhængig af linjens type. Mapning Mapnings værktøjet giver mulighed for nemt at implementere mapningen af XML data til C5 databasen evt. med forudgående eller efterfølgende databehandling. XML data mapning skal foretages for både indgående og udgående dokumenter. Når menupunktet aktiveres indlæses linjens XML skema i hukommelsen og valideres. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 23

24 Felter i Mapnings form Sti +/-/<blank>/a Element Tabel Feltnavn Fast værdi Fuld XPATH sti for det aktuelle element. XPATH hentes automatisk fra skemaet og kan ikke rettes. Udfold eller sammenfold det aktuelle element ved at klikke på dette felt. + indikerer at det aktuelle element indeholder andre elementer og at det er sammenfoldet - indikerer at det aktuelle element indeholder andre elementer og at det er udfoldet <blank> indikerer at det aktuelle element ikke indeholder nogen andre elementer og at det hverken kan udfoldes eller sammenfoldes a indikerer at det aktuelle element er en attribut af det udfoldede overordnede element og at det hverken kan udfoldes eller sammenfoldes Det aktuelle elements navn. Navnet hentes automatisk fra skemaet og kan ikke rettes. Feltet bruges til at vælge et C5 kartotek som kilde eller destination for XML data. Feltet bruges til at vælge et felt fra kartoteket angivet i feltet Tabel som kilde eller destination for XML data. Feltet bruges til at angive en fast værdi der enten skal anvendes som XML data direkte eller som en parameter til linjens funktion. Feltet kan også indeholde en variabel som er erklæret under Macroloads/Variabler; brug felthjælp (Alt+H) for at se listen over erklærede variabler. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 24

25 Gruppe Funktion Feltet bruges til at angive en datagruppe for den aktuelle mapningslinje. En mapningslinje vil kun blive brugt under import eller eksport af XML data hvis den er tilknyttet en valid datagruppe. En datagruppe bestemmer tidspunktet og rækkefølgen for anvendelsen af mapningslinjen under import eller eksport af data. Normalt har linjens datagruppe samme navn som linjens tabel, men anvendes samme kartotek i flere forskellige opsætninger under Tabel struktur skal gruppenavnet svare til gruppenavnet fra den relevante opsætning. Feltet bruges til at angive en funktion som skal bruges i forbindelse med forudgående eller efterfølgende behandling af linjens XML data. Når der er angivet en funktion vil linjens data felter ikke blive anvendt direkte, men kun som parametre til funktionen hvis returværdi vil blive anvendt som XML data. Funktionen skal eksistere i C5 applikationen og den skal kunne acceptere det nødvendige antal parametre. Parametrenes type og rækkefølge skal være som beskrevet nedenfor: 1) STR 12 indeholdende handle til det aktuelle DOM dokument. 2) Variabel som kan acceptere værdien af linjens Tabel.Feltnavn hvis angivet 3) Variabel som kan acceptere værdien af the linjens Fast værdi feltet hvis angivet 4) Variabel som kan acceptere værdien af the linjens Fast værdi 2 feltet hvis angivet Alle kartoteker som er i scope når funktionen bliver kaldt og som er markeret som et EXTERN kartotek under Tabel struktur vil også blive anvendt som parametre til funktionen. Hvis linjens Fast værdi feltet indeholder en variabel vil denne variabel blive opdateret med funktionens returværdi såfremt ingen Returtype er angivet på linjen. Funktionernes returværdier i alle eksport scripts er altid konverteret til strenge vha. Any2Str funktionen, så eventuelle specielle konverteringer bør foretages direkte i funktionens kode. Man skal også sørge for at alle returværdier af typen STR skal mindst være 20 tegn. Fast værdi 2 Returtype Feltet bruges kun i forbindelse med funktioner og kun hvis linjens Fast værdi feltet er udfyldt. Feltets værdi bliver brugt som en ekstra parameter til linjens funktion. Feltet bruges til at angive behandlingstypen for funktionens returværdi: <Blank> String Ingen behandling. Hvis linjens Fast værdi feltet er udfyldt med en variabel vil variablen blive opdateret med funktionens returværdi. Bruges kun til at undgå opdateringen af variablen Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 25

26 angivet i Fast værdi feltet BSTR handle Integer/Real Date CDATA handle Bruges til at angive at funktionen returnerer et handle til et Big String objekt Bruges ikke Bruges ikke Bruges til at angive at funktionen returnerer et handle til et CDATA Big String objekt (typisk ved behandling af notater) Skift fortegn Konvertering Nøglefelt Reference Indlæsning Feltet bruges når linjens numeriske data skal have skiftet fortegn (f.eks. ved behandling af kreditnotaer) Feltet bruges til at angive hvorvidt linjens dataværdi skal konverteres inden import eller eksport. Feltet bruges kun ved import. Når linjen er markeret som indeholdende et nøglefelt betyder det at tilsvarende XML dataværdi vil blive slået op i C5 databasen (efter evt. konvertering). Hvis XML dataværdien ikke kan findes i C5 databasen vil importen af XML dokumentet blive afbrudt. Feltet bruges kun ved import. Når linjen er markeret som Reference betyder det at hver forekomst af linjens XPATH i XML filen skal fortolkes af importkørslen som et signal om at der skal oprettes en ny record i kartoteket, som er angivet på linjen. Det er derfor vigtigt kun at angive en reference per kartotek. Feltet bruges kun ved import. Feltet bestemmer behandlingen af linjens XML data under import. Mulige værdier er: Aldrig Indsæt Linjens XML data vil blive ignoreret under import Linjens XML data vil blive importeret i C5 databasen under import men kun når importkørslen opretter et nyt dokument i C5 databasen (f.eks. når en fuldstændig ny indkøbs- eller salgsordre er oprettet fra en XML fil) Opdater Linjens XML data vil blive importeret i C5 databasen og den vil overskrive tilsvarende C5 data men kun når importkørslen opdaterer et eksisterende dokument i C5 databasen (f.eks. når en eksisterende indkøbs- eller salgsordre er opdateret fra en XML fil) Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 26

27 Altid Afhængigt af om importkørslen opretter eller opdaterer et dokument i C5 databasen vil linjens XML data blive importeret sammen med det nye dokument eller den vil overskrive tilsvarende C5 data ved opdatering af et eksisterende dokument NB For alle linjer som er tilknyttet et midlertidigt C5 kartotek, skal dette felt kun sættes op én gang per kartotekets datagruppe. Opsætningen skal foretages på en linje hvor der angivet NodeList i Fast værdi feltet. NS Niveau Feltet viser det aktuelle elements Namespace. Der kan ikke rettes i feltet. Feltet viser det aktuelle elements niveau i XML filens struktur beregnet fra rodnoden (Niveau 1). Der kan ikke rettes i feltet. Alle linjer med eksisterende mapning bliver fremhævet for bedre overblik. Ændringer i mapningen kan normalt foretages uden at skulle gendanne det tilknyttede import eller eksport script. Når man foretager mapningen er det vigtigt at kende de krav som stilles af det pågældende skema (så som obligatoriske og valgfrie noder mm.) Denne information kan normalt findes i dokumentationen udgivet sammen med skemaet. Nogle oplysninger om linjens element kan blive hentes fra skema filen og blive vist i separat vindue ved at bruge ALT+X genvejen direkte i mapningsformen. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 27

28 Macroloads/Variabler Dette menupunkt bruges kun i forbindelse med eksport scripts som skal kunne dannes automatisk. Som nævnt tidligere kan alle eksport scripts (QTX) blive dannet automatisk til forskel fra import scripts som altid skal udvikles manuelt. Et QTX script består normalt af flere triggere og kan indeholde flere søgninger baseret på forskellige kartoteker. Den automatiske dannelse af eksport søgninger er imidlertid afgrænset til følgende: der bruges kun INIT triggeren på det overordnede QTX niveau, en QTX kan kun være baseret på et enkelt kartotek, hvor der kun bruges Pre-Body triggeren. For at kunne danne en søgning automatisk skal der foretages en yderligere teknisk opsætning, som er delt op i to forskellige trin med tilsvarende menupunkter: Macroloads/Variabler og Tabel struktur. Macroloads/Variabler bruges primært til at opsætte søgningens INIT trigger. Felter i Macroloads/Variabler form Type Opsætningstypen for linjen. Følgende typer kan anvendes: MakroLoad STRING REAL INT DATE ENUM Makroload af et makro bibliotek i INIT triggeren Erklæring af en STR variabel i INIT triggeren Erklæring af en REAL variabel i INIT triggeren Erklæring af en INT variabel i INIT triggeren Erklæring af en DATE variabel i INIT triggeren Erklæring af en ENUM variabel i INIT triggeren Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 28

29 Makro kør Pre-Body Makro kør Top Pre-Body Makro kør Bund Kald/afvikling af en makro i INIT triggeren Kald/afvikling af en makro i starten af QTX kartotekets Pre-Body trigger Kald/afvikling af en makro i bunden af QTX kartotekets Pre-Body trigger L Enumnavn Navn Feltet bruges kun med STR variabler til at angive variablens længde. Feltet bruges kun med ENUM variabler til at angive variablens fastteksttype. Afhængigt af linjens type: navnet på et makro bibliotek, en makro eller en variabel. Hver gang der foretages ændringer i denne opsætning for en eksisterende søgning skal søgningen dannes igen. Tabel struktur Dette menupunkt bruges kun i forbindelse med eksport scripts som skal kunne dannes automatisk. For at en søgning kan dannes automatisk skal der defineres følgende: hvilket kartotek der skal bruges som søgningens hovedkartotek, hvilke andre kartoteker der skal være tilgængelige i søgningens Pre-body trigger samt hvordan og i hvilken rækkefølge. Felter i Tabel struktur form Sort Type Rækkefølgen for anvendelsen af et kartotek i søgningen Opsætningstypen for linjen. Følgende typer kan anvendes: Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 29

30 QUERY Denne type bruges til at angive søgningens hovedkartotek. Der kan kun være ét QUERY kartotek per opsætning. QUERY kartoteket skal altid være defineret på den allerførste linje. INTRODUCE Denne type bruges til at angive at linjens kartotek skal være tilgængeligt i QUERY kartotekets Pre- Body trigger og at der skal bruges INTRODUCE kommando for at tilgå kartoteket. Hvis en linje af en INTRODUCE type er oprettet umiddelbart efter en linje af en SEARCH type, vil linjens kartotek kun være tilgængeligt inde i den forrige linjens SEARCH loop. SEARCH EXTERN Denne type bruges til at angive at linjens kartotek skal være tilgængeligt i QUERY kartotekets Pre- Body trigger og at der skal bruges SEARCH kommando for at tilgå kartoteket. Bemærk at alle kartotekssøgninger som foretages med SEARCH kommando er uafhængige af hinanden. Det er således ikke muligt at definere en SEARCH søgning som indgår i en anden SEARCH søgning. Denne type bruges til at angive at linjens kartotek skal være tilgængeligt i QUERY kartotekets Pre- Body trigger og at der skal bruges EXTERN kommando for at tilgå kartoteket. Hvis en linje af en EXTERN type er oprettet umiddelbart efter en linje af en SEARCH type, vil linjens kartotek kun være tilgængeligt inde i den forrige linjens SEARCH loop. F(unktion) Tabel Index Group Feltet bruges til at angive om linjens kartotek skal kunne anvendes sammen med funktioner fra mapningsopsætningen. Hvis feltet er sat til Ja vil kartotekets buffer være tilgængelig for funktionerne via EXTERN kommando. Feltet bruges til at angive et kartotek for linjen. Feltet bruges til at angive hvilket indeks, der skal anvendes med linjens kartotek. Kartotekets første indeks bliver foreslået automatisk. Feltet bruges til at angive en datagruppe for den aktuelle linje. Datagrupper bruges til at linke datasøgningsstrukturen med mapningen af XML data. En datagruppe bestemmer tidspunktet og rækkefølgen for anvendelsen af mapningslinjer med samme datagruppe under import eller eksport af data. Normalt har linjens Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 30

31 datagruppe samme navn som linjens tabel, men anvendes samme kartotek i flere forskellige sammenhænge i Tabel struktur opsætningen skal der defineres et nyt gruppenavn for hver ny brug af kartoteket. Tællerfelt Kartotek Felt 1 Felt 4 <Operator> Ref. kartotek Felt 1 Felt 4 Feltet bruges til at angive en alternativ record tæller der skal anvendes med linjens kartotek. Når en søgning dannes automatisk bliver der for hver datagruppe erkæret en INT variabel med navn <Gruppenavn>Counter (f.eks. &SalesLineCounter). Disse variabler tæller hvert record som bliver fundet under søgningen som er defineret for den tilsvarende datagruppe. Variablerne kan bruges til at udlevere et løbende nummer for et record når dette f.eks. er obligatorisk i henhold til et XML Skema. Hvis der i en eller anden sammenhæng er brug for at omdefinere rækkefølgen af fundne records og hvis det ikke kan opnås på standardvis (f.eks. ved at bruge et eksisterende indeks), kan der i feltet Tællerfelt angives et felt fra linjens kartotek som skal bruges til alternativ sortering af records. Bemærk at tællernes sekvens ikke må være brudt og at der skal eksistere et record for hver tællerværdi. Feltet viser linjens kartoteksnavn. Feltet er en kopi af Tabel felt, som er beskrevet ovenfor og bruges kun som informationsfelt. Disse felter bruges til at angive op til 4 indeks komponent fra kartotekets indeks eller afgrænsningsfelter som skal bruges når linjens kartotek tilgås med kommanoden som er angivet i linjens Type felt. Feltet bruges til at angive en operator som skal bruges med kartotekets indekskomponent eller med søgeafgrænsningsfelt. Feltet bruges til at angive et andet kartotek fra tabelstrukturen hvis data skal bruges som afgrænsning når linjens kartotek tilgås med kommanoden som er angivet i linjens Type felt. Reference kartoteket skal være i scope, dvs. reference kartoteket skal være opsat før den aktuelle linje. Disse felter, placeret under Ref. Kartotek feltet, bruges til at angive op til 4 søgeafgrænsningsværdier som skal bruges med linjens kartotek. Værdierne kan defineres på flere måder: som felter fra referencekartoteket, erklærede variabler, faste værdier eller makroer. Hvis Felt <n> i Kartotek kolonne er blank mens et tilsvarende Felt <n> felt i Ref. kartotek kolonne indeholder en makro vil makroen blive brugt som afgrænsning direkte (dvs. uden operatorer). Hvis, f.eks., Felt 2 felt i Kartotek kolonne er blank mens Felt 2 felt i Ref. kartotek kolonne indeholder makroen #Macro vil den automatisk genererede kode være som følger: WHERE Field 1 == Field 1 Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 31

32 AND #Macro Alle makroer som bruges på denne måde skal i sig selv indeholde en valid alternativ afgrænsning som kan bruges med linjens kartotek. Hver gang der foretages ændringer i denne opsætning for en eksisterende søgning skal søgningen dannes igen. Dan forespørgsel Dette menupunkt bruges kun i forbindelse med eksport scripts som skal kunne dannes automatisk. Menupunktet kan kun anvendes når linjen har været sat op som beskrevet ovenfor. Når menupunktet aktiveres fremkommer en dialog hvor der skal angives et navn for den nye eksport søgning. Hvis der angives et navn som allerede eksisterer, vises der en advarsel og der vil være mulighed for enten at bekræfte at den nye søgning skal overskrive den eksisterende eller for at annullere kørslen og angive et nyt navn. Nye søgninger dannes automatisk ud fra de eksisterende opsætninger: Macroloads/Variabler, Tabel struktur og Mapning. Hvis en søgning kompileres med fejl kan man enten rette opsætningen og danne søgningen igen eller rette fejlene manuelt direkte i QTX elementet Bemærk at nye søgninger bliver gemt i applikationens USR lag. Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 32

33 Alle eksport QTX scripts dannes ud fra følgende skabelon: INIT trigger Macroloads Erklæring af variabler Erklæring af gruppe tæller variabler Load Schema cache Makro kald/afvikling //fra Macroloads/Variabler //fra Macroloads/Variabler //Indbygget funktionalitet //Indbygget funktionalitet //fra Macroloads/Variabler Pre-body (QUERY kartotek) Opret DOM XML dokument (Temp XML) Opdater QUERY kartotekets gruppetæller Kald/afvikling af Pre-body TOP makroer INTRODUCE/EXTERN Kartoteker* SEARCH Kartoteker* Opdater SEARCH kartotekets gruppetæller INTRODUCE/EXTERN Kartoteker* SEARCH Mapning (med samme Gruppe som SEARCH kartotekets) Skriv data i temp XML sammen med mapningslinjens XPath (direkte fra databasen eller fast værdien eller efter behandling af en funktion) //Indbygget funktionalitet //Indbygget funktionalitet //fra Macroloads/Variabler //fra Tabel struktur //fra Tabel struktur //Indbygget funktionalitet //fra Tabel struktur //Indbygget funktionalitet //Indbygget funktionalitet END END SEARCH Mapning (med samme Gruppe som QUERY kartotekets) Skriv data i temp XML sammen med mapningslinjens XPath (direkte fra databasen eller fast værdien eller efter behandling af en funktion) //Indbygget funktionalitet //Indbygget funktionalitet END Opret DOM XML Dokument (Færdig XML) ud fra skemaet Data hentes fra Temp XML filen via. XPATH Valider Færdig XML fil Gem Færdig XML fil Kald/afvikling af Pre-body BUND makroer //Indbygget funktionalitet //Indbygget funktionalitet //Indbygget funktionalitet //fra Macroloads/Variabler //* Gentaget så mange gange som der er kartoteker af den pågældende type og ifølge rækkefølgen fra Tabel struktur Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 33

34 XML Namespaces Menupunktet aktiverer en form hvor der vises namespaces som er defineret i linjens XML skema. Oplysningerne hentes direkte fra skema filen og kan ikke rettes. KENDTE RESTRIKTIONER Alle QTX eksport scripts som dannes automatisk opretter en XML fil for hvert record fundet ved søgningen af hovedkartoteket (QUERY kartotek) Der supporteres kun skemaer med XML namespaces Microsoft Dynamics C5: Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning 34

Opsætning og. Microsoft Dynamics C5 2012 og 2010

Opsætning og. Microsoft Dynamics C5 2012 og 2010 Opsætning og brugervejledning OIOUBL Microsoft Dynamics C5 2012 og 2010 Juni 2014 Indledning Indledning 3 Opsætning af OIOUBL 4 ML skema 4 Opsætning af ML konvertering 7 Opsætning af Aktioner 8 Opsætning

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Juni 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.00 Build 23A... 4 2.1 Understøttede versioner... 4 2.2 Ændringer

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide 1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

ectrl Afsendelse af debitorformularer

ectrl Afsendelse af debitorformularer ectrl Afsendelse af debitorformularer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Elektronisk fakturering 4 2.1. Typer af afsendelse 4 2.2. Formater 4 2.3. Opsætning på debitor 5 2.3.1. Kontaktperson 5 2.3.2.

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Minuba - C5 Integration Manual

Minuba - C5 Integration Manual Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning. til. CRKvit

Brugervejledning. til. CRKvit Brugervejledning til CRKvit Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side CRKvit 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CRKvit 4 Afsnit 2 (Ansøgere) Side Ansøgers stamkort 1 Søg ansøger 2 Personlige data 3 Notat

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Marts 2015 MODST/SAR Generelt Dette er en vejledning i opgraderingen af LDV 2.3.1 til den nye version, LDV 2.4.0, der understøtter Navision Stat 7.0.

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere