Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000"

Transkript

1 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura nummer... 4 DEBITOR... 4 Renteberegning... 4 Simpel faktura... 4 KREDITOR... 4 Kreditorbetalinger... 4 LAGER... 5 Provisions beregning uden Egne afgifter... 5 Prisenhed på vare- og rabatkartoteket... 5 Åbne linjer set fra lagerkartoteket... 5 Serienummer vare... 5 Lagerbeholdning i søg vare skærmbilledet... 5 Reserverede projektlinjer fra projekt kladde... 5 Fast rabat kombineret med rabataftaler Revision af komprimer Lager posteringer... 5 SALG/INDKØB/PROJEKT... 6 Arkiverede bogførte salgsordre, projekter og Indkøb... 6 Check Pris/rabat... 6 Tilføj salgs ordre linjer til eksisterende indkøb... 6 Ændring af leverings dato... 6 Ændring af leveringsdato på en salgs, indkøbs eller projekt linje Automatisk ændring af status... 6 Ændring af dimensioner... 7 Arkiverede ordre set fra ordre kartoteket... 7 Samlefakturering... 7 Momsafrunding... 7 Tilbud/Bekræftelse... 7 Proforma faktura... 7 INDKØB... 8 Indkøbsfaktura opdatering... 8 PROJEKT... 8 Opdater beholdning via Projekt kladde... 8 Kreditering af indkøb med projekt tilknyttet... 8 OIOUBL... 8 OIOUBL-fil bruger defineret Pre-fix, Post-fix og Extension... 8 OIOUBL Kreditnota... 8 Import af indkøbsfaktura for ikke momsregistrerede virksomheder... 8 Microsoft Dynamics C : Nyheder i Service pack 01 version

3 Afgifter... 8 Forfaldsdato og betalings identifikation... 9 Sammenlignings rapport ved import af OIOUBL mapning... 9 Multi records XML f.eks. Varekatalog... 9 DOKUMENT STYRING... 9 Sprog implementeret for dokumenttyperne Brev1 og Brev Beskyttede dokumenter GENERELT Udvidelse af adressefelter Semikolon ; anvendt i rapporter Medarbejder og løn kartotek udvidet med Mobil telefonnummer Standard language Ændret logik ved afvikling af XML aktioner Microsoft Dynamics C : Nyheder i Service pack 01 version

4 FINANS SLETNING AF FINANSKONTI Ved sletning af en finanskonto fra Finans/Kartotek/Kontoplan vil der blive foretaget et check for om kontoen er anvendt i andre sammenhænge som f.eks. momskartoteket. Der vil fremkomme en advarsel, der oplyser om, hvor kontoen er anvendt. ART TILKNYTTET FINANSKONTO Såfremt der er tilknyttet en art på en finanskonto i kontoplanen vil arten bliver overført til ordre, indkøb og projekt når kontoen tilføjes på en ordre-, indkøbs- eller projekt linje. CHECK FOR BRUG AF SAMME KREDITOR FAKTURA NUMMER Ved bogføring af kreditor faktura fra Finans kassekladde er checket for brug af samme fakturanummer forbedret. Linjenummeret bliver gemt ved check således at Næste fejl funktionaliteten kan anvendes. DEBITOR RENTEBEREGNING Der er foretaget følgende ændringer under renteberegning: Efter aktivering af knappen Beregn renter er muligheden for at bekræfte hver enkelt rentetilskrivning (feltet Bekræft hver) skjult såfremt parameteren Bogfør faktura i finans er markeret. Feltet Check debitor er udgået. Såfremt der i rentekladden sættes markering i feltet Udelad bogføring for linjer med gebyrtilskrivning vil man få en advarsel omkring at gebyr manuelt skal fjernes fra notat feltet. Dette er kun tilfældet, såfremt gebyr feltet er forskellig fra 0 (nul) under Debitor/Kartotek/Tilpasning/Rentesatser. SIMPEL FAKTURA Evt. Fast rabat på en debitor vil blive udeladt samt eventuelle afgifter på en vare vil blive sat til Behandling= Skip KREDITOR KREDITORBETALINGER Under Kreditor/Tilpasning/Betalingsmåder er det nu muligt at angive et registrerings- og bankkonto nummer, der skal anvendes ved kreditorbetalinger. Disse oplysninger vil herefter være forudfyldt i feltet Bank konto ved dannelsen af betalingsfilen. Under dannelse af betalingsfil, vil systemet huske, hvilken mappe filen blev gemt i sidste gang en betalingsfil blev dannet og automatisk slå op i denne mappe. Microsoft Dynamics C : Nyheder i Service pack 01 version

5 LAGER PROVISIONS BEREGNING UDEN EGNE AFGIFTER Ved beregning af provision er det muligt at udelukke egne afgifter. Dette kan være relevant i tilfælde, hvor virksomheden har valgt ikke at videre fakturere et afgiftsbeløb, men har tillagt afgiften til salgsbeløbet og har behandlet afgiften som Egen afgift. I sådanne tilfælde blev provisionen beregnet af det fulde salgsbeløb, men dette kan nu udelukkes ved under provisionsberegning at vælge Fratræk egen afgift. PRISENHED PÅ VARE- OG RABATKARTOTEKET På varesalgsrabat og varekøbsrabat er det nu muligt at opsætte prisenhed ved typen Pris. ÅBNE LINJER SET FRA LAGERKARTOTEKET Under Lager/Kartotek/Lager under knappen Linjer er de enkelte skærmbilleder udvidet med kundens/leverandørens kontonummer og navn. SERIENUMMER VARE For serienummer varer er der ved oprettelsen af varen tilføjet et check for at varen oprettes uden decimaler. Ligeledes er der ved færdigmelding af stykliste med serienummer alene mulighed for at færdigmelde et helt antal. LAGERBEHOLDNING I SØG VARE SKÆRMBILLEDET Skærmbilledet, der fremkommer ved søgning af varenummer (InvenLookUp) har fået tilføjet feltet Lagerbeholdning, der viser den samlede lagerbeholdning for varen. RESERVEREDE PROJEKTLINJER FRA PROJEKT KLADDE Der er tilføjet en ny parameter Opdater beholdning under Projekt/Tilpasning/Parameter/Projekt. Ved markering af denne parameter vil lagerbeholdning blive behandlet på samme måde som ved indtastning af linjer på projektet. Dvs. beholdningen vil blive opdateret i forhold til værdien på projektets Beholdnings felt FAST RABAT KOMBINERET MED RABATAFTALER. Der var tidligere et kriterium at såfremt den ene rabat type var større end den anden så blev rabatterne ikke sammenlagt, dette kriterium er nu fjernet. Rabatterne vil altid blive sammenlagt. REVISION AF KOMPRIMER LAGER POSTERINGER I forbindelse med lagerdesignet i version 2008 samt indkomne fejlrapporter på funktionaliteten har vi valgt at fjerne denne, idet det ikke er muligt at garantere korrekt funktion efter anvendelse af komprimering. Menupunktet Lager/Periodisk/Oprydning/ Komprimer posteringer er således udgået, så det ikke længere er muligt at komprimere posteringer af typen Vare og Stykliste. Det er stadig muligt at komprimere Ydelses poster. Microsoft Dynamics C : Nyheder i Service pack 01 version

6 Ved komprimer Ydelses posteringer summeres pr. Budget kode, lager lokation, modul og valuta. Vær opmærksom på at det alene er finansielle transaktioner der komprimeres. Følgende felter akkumuleres: Antal, afgiftsbeløb, BeløbMST, BeløbValuta, Kostbeløb, Regulering, rabatbeløb, Investafgift, Driftsført i projekt, Vareforbrugskonto. Den komprimerede transaktion oprettes for hver involverede finans periode med nul bilag og nul linjenummer og teksten Komprimeret. Fuldt fakturerede og returnerede følgesedler slettes, mens åbne følgesedler forbliver uændrede. SALG/INDKØB/PROJEKT ARKIVEREDE BOGFØRTE SALGSORDRE, PROJEKTER OG INDKØB Debitor/Kartotek/Debitor og Kreditor/Kartotek/Kreditor -knappen Information her er der tilføjet nye menu punkter Salgsfaktura, Projektfaktura og Indkøbsfaktura. Under disse menu punkter vises arkiverede fakturaer med linjer. CHECK PRIS/RABAT På projektlinjer, salgs- og indkøbsordrelinjer er det muligt at checke pris og rabat for den enkelte linje via knappen Check pris/rabat, Denne linje. Når menupunktet aktiveres bliver linjens pris og rabat opdateret ifølge prisopsætning og rabataftaler som er gældende på linjens leveringsdato. TILFØJ SALGS ORDRE LINJER TIL EKSISTERENDE INDKØB Det er nu muligt at tilføje salgsordre linjer fra en salgsordre til en eksisterende ikke afsluttet indkøbs ordre. ÆNDRING AF LEVERINGS DATO Ved ændring af leverings dato på ordre hovedet vil man blive spurgt om leveringsdato på linjer skal ændres tilsvarende. Funktionaliteten er gældende for Salg, indkøb og projekt. Der vil ikke blive checket for pris og rabat, dette skal gøres manuelt via knappen Check/pris rabat. ÆNDRING AF LEVERINGSDATO PÅ EN SALGS, INDKØBS ELLER PROJEKT LINJE. Det har tidligere væres således, at hvis man ændrede på leveringsdatoen på en salgsordre-, indkøbsordre eller projekt linje blev man spurgt om prisen skulle opdateres iht. pris og rabat kartoteket for den nye indtastede dato. Dette vil nu kun ske, såfremt man har licens til pris og rabat. AUTOMATISK ÆNDRING AF STATUS Der er tilføjet en ny parameter i ordre, indkøb og projekt Skift status til Afsluttet. Såfremt denne parameter er markeret vil status blive ændret til Afsluttet når ordre/indkøbet eller projektet er fuldt faktureret. Microsoft Dynamics C : Nyheder i Service pack 01 version

7 Der gøres opmærksom på at dette alene er relevant såfremt parameteren Nedlæg ordre ved nul linjer ikke er markeret. ÆNDRING AF DIMENSIONER Såfremt der ændres dimensioner på ordre-, indkøb og projekt hovedet vil man blive spurgt om dimensionerne automatisk skal ændres på linjerne. ARKIVEREDE ORDRE SET FRA ORDRE KARTOTEKET Ved opslag til arkiverede ordre fra ordrekartoteket og efterfølgende brug af Alt+H i feltet Nummer afgrænses der nu så der alene vises arkiverede ordre for den ordre, hvorfra opslaget foretages. Funktionaliteten gælder også for indkøb og projekt. SAMLEFAKTURERING Ved samlefakturering med forskellige leveringsadresser bliver leveringsadresser udskrevet på linjeniveau. (dette gælder også for OIOUBL) Ved forskellig Faktura adresse samt forskellig CVR nummer bliver ordre ikke sammenlagt, men faktureret enkeltvis. MOMSAFRUNDING For at undgå genberegning af moms bliver specifikation af momsbeløb fremover gemt. Under beregning af ordre totalen vil der blive foretaget afrunding, linje for linje for at undgå momsdifference. Der er endvidere tilføjet et nyt menupunkt Moms specifikation under Debitor, Kartotek, Journal samt Kreditor/Kartotek/Journal. Her er moms beløb m.v. specificeret for transaktionen Vi gør opmærksom på at rapporten momsspecifikation alene er en vejledende rapport der ikke kan bruges som momsafstemningsrapport. Rapporten giver alene et overblik over uoverensstemmelser mellem momsbeløbet bogført på momskontiene og det forventede momsbeløb. Dvs. at såfremt der på finanskontoen er angivet en momskode med 25% vil det forventede beløb være angivet med det posterede beløb x 25%. Der vil således ofte være en difference på 0,01 eller mere, da der ofte foretages afrundinger på ordrelinjer med skæve beløb/rabatter. TILBUD/BEKRÆFTELSE Når der udskrives tilbud eller bekræftelse vil det være muligt at udskrive for Alt/Lever nu /Bekræft. PROFORMA FAKTURA Proforma faktura er nu sat op som en aktion og tilføjet Standard aktionslister under henholdsvis Debitor/Tilpasning/Aktionslister/Standard og Kreditor/Tilpasning/Aktionslister/Standard. Dette gælder ligeledes for Simpel proforma faktura. Dette er gjort for at gøre det muligt at udskrive en proforma faktura selvom man har oprettet en kunde specifik aktionsliste for Ord_Faktura med XML funktion. Microsoft Dynamics C : Nyheder i Service pack 01 version

8 INDKØB INDKØBSFAKTURA OPDATERING Skærmbillede med indkøbstotaler vil ikke længere blive vist, hvis der ikke er indkøbslinjer der skal opdateres. Dette gælder både for enkeltvis opdatering samt under masseopdatering. PROJEKT OPDATER BEHOLDNING VIA PROJEKT KLADDE Ny parameter er introduceret under Projekt/Tilpasning/Parameter/Projekt Opdater beholdning. Såfremt denne parameter er markeret vil lagerbeholdningen blive registreret i henhold til beholdningsfeltet på projektet på samme måde som når en projekt linje indtastes på projektet. KREDITERING AF INDKØB MED PROJEKT TILKNYTTET Ved indkøb til projekt bliver der automatisk opdateret en projektpostering, denne projektpostering vil nu automatisk blive tilbageført, såfremt der foretages en kreditering af indkøbet. OIOUBL OIOUBL-FIL BRUGER DEFINERET PRE-FIX, POST-FIX OG EXTENSION Generelt/Kartotek/Aktioner knappen Filnavn det er her muligt at angive pre-fix, post-fix og evt. fil ekstension til anvendelse ved navngivning af OIOUBL fil. Disse felter er alene synlige for aktioner med elementer som er angivet under Generelt/Kartotek/XML/XML skema feltet Script. OIOUBL KREDITNOTA Det er nu muligt at importere en OIOUBL Salgs kreditnota. I den medfølgende OIOUBL.Mapping.c5m er opsætning for Purch_In_CredNoteUBL tilføjet. Mapningen skal importeres som beskrevet i installationsvejledning. Schematron- og visnings style sheet skal opsættes manuelt. IMPORT AF INDKØBSFAKTURA FOR IKKE MOMSREGISTREREDE VIRKSOMHEDER Såfremt kreditor har markering i feltet inklusiv moms vil momsbeløbet blive tillagt prisen fra xml-filen. Se i øvrigt moms konvertering nedenfor. AFGIFTER Afgiftskode kartoteket er udvidet med 2 felter. Afgiftskategori og Pligtkode. Disse koder refererer til OIOUBL kodeliste TaxCategoryID og TaxSchemeID og skal anvendes såfremt man fakturerer afgifter via OIOUBL. Microsoft Dynamics C : Nyheder i Service pack 01 version

9 Det er vigtigt at afgiftskode teksten også er udfyldt, idet denne medsendes i OIOUBL filen. De 2 nye felter er tilsvarende oprettet på momskartoteket og kan udfyldes således: Momssats Afgiftskategori Pligtkode 25% StandardRated 63 0% (momsfri) ZeroRated 63 Såfremt disse ikke er udfyldt vil Afgiftskategori og Pligtkode automatisk blive udfyldt med ovenstående værdier ud fra momssatsen. INDLÆSNING I forbindelse med indlæsning skal der opsættes moms konvertering for at sikre at evt. momsfri linjer indlæses korrekt. Opret 2 konverteringer for kartoteket: PurchLine, Feltet: Vat Vores værdi: Momskoden med moms procent. Deres værdi: StandardRated Vores værdi: Momskoden med 0 (nul) procent. Deres værdi: ZeroRated FORFALDSDATO OG BETALINGS IDENTIFIKATION Der er oprettet 2 nye felter på indkøbskartoteket: Forfaldsdato og Identifikation. Ved import af indkøbsfaktura vil disse felter blive opdateret, således at brugeren ikke længere behøver at indtaste disse ved faktura opdatering. SAMMENLIGNINGS RAPPORT VED IMPORT AF OIOUBL MAPNING Ved import af OIOUBL mapning er det nu muligt at få udskrevet en sammenlignings rapport. MULTI RECORDS XML F.EKS. VAREKATALOG Det er nu muligt at danne en XML-fil med flere records. Logikken for opsætning af XML filer med multi records er: Såfremt der er en tabel over QUERY tabellen in Tabelstrukturen vil QUERY tabellen blive udskrevet flere gange i XML filen. DOKUMENT STYRING SPROG IMPLEMENTERET FOR DOKUMENTTYPERNE BREV1 OG BREV2 Ved dannelse af dokument typerne Brev1 og Brev2 vil det sprog, som er opsat på det pågældende kartotek, som funktionen kaldes fra, blive anvendt ved valg af skabelon. Microsoft Dynamics C : Nyheder i Service pack 01 version

10 BESKYTTEDE DOKUMENTER Alle skabeloner checkes nu for om de er beskyttede før de udfyldes. Såfremt skabelonen er beskyttet bliver informationerne om beskyttelsen gemt og skabelonen gjort ubeskyttet, mens informationer fra C5 overføres. Efter dokumentet er udfyldt vil den originale beskyttelse blive genaktiveret. OBS alene skabeloner som ikke er beskyttet med password understøttes. Skabeloner checkes også for formular tekst felter. Såfremt skabelonen indeholder formular tekst felter vil deres bogmærker ikke blive slettet, selvom de evt. ikke er anvendt ved udfyldelsen af dokumentet. Funktionaliteten for Tekst felter i formularer er ikke gældende for dokument typen Brevflet. GENERELT UDVIDELSE AF ADRESSEFELTER Adressefelter er udvidet til 50 karakterer for følgende kartoteker: CompanyInfo, Employee, CustTable, VendTable, SalesTableArch, PurchTableArch, ProjTableArch, TmpPayent, Address, PurchTable, SalesTable, ProjTable, esalestable, enewcust, PayHistory, CustContact og VendContact. Fremover vil mail formatet være afhængig af Outlook installationens mail format SEMIKOLON ; ANVENDT I RAPPORTER For balancer samt andre rapporter der anvender Control kommandoer til udskrivning af linjer/ felter vil det gælde at semikolon erstattes af komma, idet semikolon ikke kan benyttes med Control kommandoer. Eksempel: Hvis en afdeling er betegnet med navnet Fyn; Odense vil dette blive udskrevet som Fyn, Odense MEDARBEJDER OG LØN KARTOTEK UDVIDET MED MOBIL TELEFONNUMMER Medarbejder og løn kartotek har fået tilføjet et nyt felt beregnet til medarbejderens mobil telefonnummer. STANDARD LANGUAGE For funktionaliteter hvor sprog anvendes har sproget Standard været afhængig af landekoden. Dette er ikke længere tilfældet idet der er oprettet et nyt felt Sprogkode på firmakartoteket. I dette felt er det så muligt at angive, hvilket sprog, der for det enkelte regnskab skal fungere som Standard sprog. Ved oprettelse af et nyt regnskab er det også muligt at angive den ønskede sprogkode. Der kan vælges mellem dansk, islandsk og engelsk. Det anvendte sprog for posteringstekster var afhængig af hvilket sprog C5 blev startet med altså hvilken labelfil, der blev anvendt. Dette er også ændret således at det er Microsoft Dynamics C : Nyheder i Service pack 01 version

11 sprogkoden angivet på firmakartoteket der er afgørende for sproget anvendt på posteringsteksten så der f.eks. ikke anvendes Faktura, hvis C5 startes på dansk og Invoice, hvis C5 startes på engelsk. Under opgradering vil sprogkoden blive sat til sproget for landekoden (DK eller IS) ønskes sprogkoden sat til Engelsk er det således nødvendigt at firmaet ændrer dette manuelt. ÆNDRET LOGIK VED AFVIKLING AF XML AKTIONER I version 2012 HF001 blev funktionaliteten vedrørende anvendelsen af debitor og kreditor aktionslister udvidet med muligheden for at afgrænse afviklingen af aktioner afhængigt af aktionens elementtype således at der kunne vælges mellem Alle eller Kun rapporter dette var gjort ud fra ønsket om at kunne genudskrive OIOUBL faktura som rapport uden at XML-filen også blev genereret. C5-brugere som ikke anvender OIOUBL har dog udtrykt utilfredshed med denne ekstra prompt der fremkom ved genudskrivning, hvorfor vi har valgt at ændre funktionaliteten. Prompten/feltet er nu ændret til XML fil med udfaldet Ja/Nej (markering, blank). Før en Funktion udføres (Generelt/Kartotek/Funktioner) gennemløbes relevante aktionslister for forekomst af XML aktioner. En XML aktion er fra nu af defineret som en aktion med tilknyttet søgningselement (QTX) som er sat op under Generelt/Kartotek/XML/XML skema i feltet Script og af typen Eksport. Såfremt en aktion med et sådan element findes på aktionslisten vil prompten fremkomme og brugeren skal bekræfte/afvise (Ja/Nej) dannelsen af filen. Såfremt der ikke findes en aktion med et sådan element på aktionslisten vil prompten ikke fremkomme. Ved masseopdatering/masseudskrift vil systemet skanne ALLE aktionslister uanset der er foretaget en afgrænsning af debitorer/kreditorer og såfremt der blot findes én aktionsliste i det pågældende modul, hvor den aktuelle funktion (f.eks. ordrefaktura) er opsat med en XML aktion, vil boksen fremkomme. Default værdien i feltet XML fil vil være sat til Nej (blank) når der udskrives fra Journaler og Arkiver. Ved udskrift fra øvrige steder vil default værdien være sat til Ja (markeret). Bemærk, at fra denne version er det kun XML aktioner, som kan fravælges ved udskrifter/opdateringer, resten af aktioner uanset type altid vil blive afviklet i sin helhed. Microsoft Dynamics C : Nyheder i Service pack 01 version

12 Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drive business success. U.S. and Canada Toll Free Worldwide The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics,..NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation.

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse Nyheder Finans... 4 Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger... 4 Import/Eksport af linjer

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere