Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af momsloven pr. 1/1-2010"

Transkript

1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/ Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De væsentligste ændringer... 3 Kort beskrivelse af moms reglerne ved handel med udlandet... 4 Varekøb i EU (erhvervelsesmoms)... 4 Køb af ydelser i EU (EU moms omvendt betalingspligt)... 4 Køb af varer og ydelser fra 3. lande... 4 Generelt vedr. køb af varer og ydelser... 4 Varesalg i EU... 5 Salg af ydelser i EU... 5 Salg af varer og ydelser til 3. lande... 5 Indberetning til listesystemet ved salg af ydelser - B2B (business to business)... 6 Hvad betyder disse ændrede regler?... 7 Salg til virksomheder eller private / Salg til DK, EU eller 3. land... 7 Salg af varer eller ydelser / Salg til DK, EU eller 3. land... 7 Køb fra DK, EU eller 3. land... 7 Køb af varer eller ydelser... 7 Momsrefusion godtgørelse af moms i andre EU-lande... 7 Forslag til ændringer af opsætningen i C Ændringer i kontoplanen... 9 Ændringer vedr. momskoder Købsmoms på ydelses varenumre Købsmoms på varer Salgsmoms på speciel prisgruppe på varer og ydelser Eksempler Købsfaktura med varer og ydelser fra EU Salgsfaktura med varer og ydelser til EU Købsfaktura med varer og ydelser fra 3.land Salgsfaktura med varer og ydelser til 3.land Tjek åbne Indkøbs-, Ordre- og Projektlinjer

3 Introduktion EU har vedtaget en ændring af moms samt listesystem rapporteringen for virksomheder, der handler ydelser med EU og 3. lande. Danske virksomheder som kun køber og sælger varer, bliver altså ikke umiddelbart berørt af den nye momspakke, og skal rapportere og afregne moms som hidtil. Momsændringerne er gældende fra d. 1/ Dette dokument beskriver kort ændringerne og kravene til momsrapporteringen. Desuden beskrives forslag til ændringer i opsætningen i Microsoft Dynamics C5, for at muliggøre et korrekt datagrundlag til fremtidige momsrapporteringer. Der gøres opmærksom på, at momsrapporteringen for året 2009 følger de gamle regler, men det er vigtigt, at systemet opsættes jævnfør de nye regler før der bogføres bilag, fakturaer m.m. i Microsoft Dynamics C5 vil udgive en ændret momsrapport samt ændringer til listesystemet, der modsvarer de nye regler, før der skal foretages momsrapportering m.m. for året De væsentligste ændringer De væsentligste ændringer i det vedtagne er: Ændringer af momsbeskatningsstedet for grænseoverskridende handel med ydelser B2B (business to business) Udvidet brug af omvendt betalingspligt Omvendt betalingspligt ved indenlandsk salg af CO2-kvoter og CO2-kreditter til erhvervsdrivende Periodisering af ydelser Indberetning til listesystemet ved salg af ydelser - B2B (business to business) Forenklede regler vedrørende momsrefusion af momsudgifter inden for EU. Hovedpunkterne består i, at der også skal rapporteres oplysninger til Skat vedr. køb og salg af ydelser i forbindelse med handel med udlandet. 3

4 Kort beskrivelse af moms reglerne ved handel med udlandet Nedenfor er reglerne beskrevet i hovedtræk. For en mere uddybende gennemgang af reglerne henvises til Varekøb i EU (erhvervelsesmoms) Når du som momsregistreret virksomhed køber varer fra momsregistrerede virksomheder i andre EUlande, skal du som udgangspunkt betale moms i Danmark. Det sker ved, at varen sælges til dig uden moms, hvorefter du selv beregner momsen ved anvendelse af den danske momssats. Det er altså den, der erhverver varen, der beregner og betaler momsen, hvorfor denne moms også kaldes for erhvervelsesmoms. NB! Denne regel er ikke ny, men benyttes stadig. Køb af ydelser i EU (EU moms omvendt betalingspligt) Når du som momsregistreret virksomhed køber ydelser fra momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal du som udgangspunkt betale moms i Danmark. Det sker ved, at ydelsen sælges til dig uden moms, hvorefter du selv beregner momsen ved anvendelse af den danske momssats. Det er altså den, der erhverver ydelsen, der beregner og betaler momsen. Denne moms kaldes for EU moms omvendt betalingspligt. NB! Denne regel er ny, og træder i kraft pr. 1/ Køb af varer og ydelser fra 3. lande Når du som momsregistreret virksomhed køber varer og ydelser fra 3. lande, skal du som udgangspunkt betale moms i Danmark. Det sker ved, at varen og ydelsen sælges til dig uden moms, hvorefter du selv beregner momsen ved anvendelse af den danske momssats. Det er altså den, der erhverver varen og ydelsen, der beregner og betaler momsen. NB! Som noget nyt kræves det, at momsen for varer og ydelser er opsplittet på 2 konti, dette træder i kraft pr. 1/ Generelt vedr. køb af varer og ydelser Erhvervelsesmomsen (varer) og moms med omvendt betalingspligt (ydelser) skal beregnes med 25 % af momsgrundlaget. Momsgrundlaget er værdien af varer og ydelser inkl. eventuelle leveringsomkostninger og eventuelle punktafgifter m.m. Hvis fakturaen er i udenlandsk valuta, skal du omregne beløbet til danske kroner, før du beregner momsen. Din virksomheds momsnummer (DK+8 cifre) skal fremgå af leverandørens faktura, ellers må leverandøren ikke sende en faktura til dig uden moms, og du skal i så fald både betale momsen jævnfør sælgerlandets satser samt beregne erhvervelsesmoms jævnfør de danske momssatser. Momsen skal beregnes af køberen, der har fradrag for den beregnede moms efter de almindelige regler om momsfradrag. 4

5 Varesalg i EU Når du som momsregistreret virksomhed sælger varer til momsregistrerede virksomheder i andre EUlande, skal du ikke beregne moms, såfremt varen transporteres fysisk til et andet EU-land, og købers momsnummer fremgår af fakturaen. Hvis du som momsregistreret virksomhed sælger varer til ikke momsregistrerede virksomheder eller privat personer i andre EU-lande, skal du som hovedregel opkræve dansk moms. Der er dog mulighed for at blive momsregistreret i modtagerlandet, hvilket betyder, at virksomheden så skal opkræve moms jævnfør dette lands momssatser. Salg af ydelser i EU Når du som momsregistreret virksomhed sælger ydelser til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal du som hovedregel ikke beregne moms, såfremt købers momsnummer fremgår af fakturaen. Der er dog visse særregler vedrørende: Ydelser vedr. fast ejendom Ydelser vedr. arrangementer inden for kunst, kultur, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende Personbefordring Restaurant- og cateringydelser Transport af varer Lastning, losning, omladning og lignende Vurdering af og arbejde udført på løsøregenstande Korttidsudlejning af transportmidler Læs mere om disse særregler på Hvis du som momsregistreret virksomhed sælger ydelser til ikke momsregistrerede virksomheder eller privat personer i andre EU-lande, skal du som hovedregel opkræve dansk moms. Der er dog mulighed for at blive momsregistreret i modtagerlandet, hvilket betyder, at virksomheden så skal opkræve moms jævnfør dette lands momssatser. Salg af varer og ydelser til 3. lande Du skal ikke opkræve moms af de varer og ydelser, du sælger til kunder i 3. lande, hvis du kan dokumentere, at de er sendt ud af EU (dvs. udført). Derfor bør du i egen interesse opbevare en kopi af udførselsdokumentationen. Det kan f.eks. være en kopi af EF-enhedsdokumentet, en indleveringskvittering fra DSB eller postvæsenet, en kopi af et fragtbrev, en fakturakopi, en skriftlig ordre, korrespondance med køber, en bankafregning o.l. 5

6 Ændring af momsangivelsen og nye konti Momsregistrerede virksomheder skal fremover bogføre på yderligere momskonti: Konto for moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt Konto for værdi af køb af ydelser fra andre EU-lande med omvendt betalingspligt Konto for værdi af EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt. Der indføres tilsvarende nye felter på momsangivelsen til indberetning af køb og salg af ydelser. Fra 1/ skal følgende derfor indberettes, idet der vil være to A-rubrikker og to B-rubrikker: Rubrik A Varer: Værdien af varekøb i andre EU-lande Rubrik A Ydelser: Værdien af ydelser købt i andre EU-lande Rubrik B Varer: Værdien af varesalg til andre EU-lande Rubrik B Ydelser: Værdien af salg af ydelser til andre EU-lande Rubrik C Eksport til lande uden for EU (varer og ydelser) - uændret Se mere herom senere i dette dokument, hvor de også finder en beskrivelse af forslag til ændringer i opsætningen i Microsoft Dynamics C5 vedr. køb og salg af varer og ydelser til EU samt 3. lande. Disse ændringer vil betyde, at C5 kan benyttes til at fremfinde de nødvendige informationer, der skal benyttes ved fremtidige momsafregninger. Vi anbefaler at De under alle omstændigheder kontakter Skat eller Deres revisor. For yderligere information henvises i øvrigt til Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.) Nye momsregler for køb og salg af ydelser fra eller til tredjelande (Momspakken) Flere revisionsfirmaer har ligeledes udarbejdet skrivelser om disse nye regler. Kontakt din revisor for yderligere oplysninger. Indberetning til listesystemet ved salg af ydelser - B2B (business to business) Salg af ydelser, hvor køberen har pligt til at angive og betale momsen, skal fremover indberettes til listesystemet. Tilsvarende listeindberetning findes allerede i dag ved varesalg til momsregistrerede købere i andre EU-lande. Listeindberetningen skal som udgangspunkt foretages månedsvis i stedet for som nu, hvor der skal indberettes kvartalsvis dette træder dog først i kraft pr. 1/

7 Hvad betyder disse ændrede regler? De ændrede regler betyder, at man som virksomhed skal kunne skelne mellem følgende: Salg Om der sælges til virksomheder eller private i EU eller 3. Lande (B2B eller B2C)* Om der sælges varer og/eller ydelser til EU eller 3. Lande (varetypen) Om der sælges til kunder/debitorer i Danmark, EU eller 3. Lande (Indland, EU, 3.lande) Køb Om der købes varer og/eller ydelser fra EU eller 3. Lande (varetypen) Om der købes fra leverandører/kreditorer i Danmark, EU eller 3. Lande (Indland, EU, 3.lande) *B2B=business to business, B2C=Business to consumer Salg til virksomheder eller private / Salg til DK, EU eller 3. land Ved salg kan der skelnes mellem om kunderne er fra Danmark, EU eller udland vha. en gruppering af kunderne. En yderligere gruppering herimellem vil kunne benyttes, såfremt man både sælger til virksomheder og private i Danmark, EU eller 3. lande. Dette kan gøres vha. Debitorgrupper. Husk at såfremt debitor har et momsnummer skal dette anføres på fakturaen. Salg af varer eller ydelser / Salg til DK, EU eller 3. land Ved salg kan der mht. momsen skelnes mellem varer og ydelser ved at varesalget opdeles på specifikke varesalgskonti, afhængig af om det er varer og ydelser, samt om det er salg til DK, EU eller 3. land. Såfremt man ikke ønsker denne opdeling af varesalg på finanskontiene, eller man ønsker at undgå at skulle ændre i sin nuværende kontering vedr. salg, kan man i stedet angive specielle momskoder på salgsprisgrupperne i Lagerkartoteket. Derved kan C5 stemple varesalgsposten med en bestemt momskode, der definerer om der er tale om salg af varer eller ydelser samt om det er til DK, EU eller 3. land. Køb fra DK, EU eller 3. land Ved køb kan der skelnes mellem om der købes fra DK, EU eller 3. land vha. en gruppering af leverandørerne. Denne gruppering foretages via Kreditorgrupperne. Husk at virksomhedens momsnummer skal fremgå på fakturaer fra udenlandske leverandører. Køb af varer eller ydelser Ved køb kan der skelnes mellem om der købes varer og ydelser, samt om disse købes fra DK, EU eller 3. land, ved at tilknytte varegrupper til kreditorgrupperne, og her angive forskellige finanskonti til bogføring af varelager tilgang vedr. ydelser samt varelagertilgang vedr. varer. Såfremt man ikke ønsker denne opdeling på mange forskellige lager tilgangskonti, eller man ønsker at undgå at skulle ændre i sin nuværende kontering vedr. køb / lagertilgang, kan man i stedet angive specielle momskoder som købsmoms på varer og ydelser i Lagerkartoteket. Disse momskoder vil så overstyre momskoden på leverandørerne/indkøbene, når der bogføres indkøbsfakturaer. Momsrefusion godtgørelse af moms i andre EU-lande Momsregistrede virksomheder kan som udgangspunkt søge om momsrefusion, for moms de har betalt i et andet EU-land for varer og ydelser anvendt til momspligtige aktiviteter f.eks. kurser eller rejse- og messeaktiviteter. 7

8 Med denne nye momspakke skulle det blive lettere, at søge momsrefusion i de andre EU-lande, idet anmodning om momsrefusion kan foretages elektronisk via en portal på Skats hjemmeside under TastSelv. Efter at Skat har valideret, sender de ansøgningen videre til det EU land, hvor momsudgiften er afholdt. Ansøgningsfristen for momsrefusion forlænges til d. 30. september året efter momsudgiften er afholdt. 8

9 Forslag til ændringer af opsætningen i C5 Nedenfor er beskrevet hvilke ændringer der bør foretages i C5, såfremt man ikke ønsker at skulle ændre sin eksisterende opsætning af Debitor-, Kreditor- og Varegrupper, samt oprette nye finanskonti til brug ved bogføring af salg, varekøb og varelager tilgang. Der gøres opmærksom på, at momsafregningen for året 2009 følger de gamle regler, men det er vigtigt, at systemet opsættes jævnfør de nye regler før der bogføres bilag, fakturaer m.m. i Inden du påbegynder at ændre i opsætning anbefaler vi at du tager din revisor eller regnskabskyndige med på råd. Ændringer i kontoplanen Det anbefales at foretage tilføjelser og ændringer i kontoplanen under Finans/Kartotek/Kontoplan, således at der eksisterer momskonti til brug ved køb og salg af både varer og ydelser i EU samt 3. lande: NB! Såfremt man ønsker at ændre på konto rækkefølgen, kan man før oprettelsen af de nye konti ændre kontonumre på eksisterende konti under Finans/Periodisk/Ændre kontonummer. 9

10 Ændringer vedr. momskoder Det anbefales at foretage ændringer under momskoder, således at der er én momskode til køb af varer i EU og én momskode til køb af ydelser i EU, samt tilsvarende momskoder til køb og salg af varer og ydelser i 3. lande. Momskoder findes under Finans/Tilpasning/Momskoder Der vil normalt ikke blive bogført på finanskontiene defineret ud for momskoderne til salg i EU eller 3. lande, men transaktionerne får tilknyttet momskoderne, hvilket senere gør det muligt, at udskrive rapporter med momsgrundlaget. Da momskoden EU erhvervelses moms formentlig allerede findes, og er tilknyttet de enkelte kreditorer, gøres der opmærksom på, at det er muligt, at foretage ændringer af momskoden til andet navn vha. /knappen Ændring under Finans/Tilpasning/Momskoder. Købsmoms på ydelses varenumre Fra samme udenlandske leverandør kan der være køb af både varer og ydelser på samme købsfaktura. Derfor er det nødvendigt, at kunne differentiere momsen pr. linje på indkøbet. Det anbefales derfor, at angive momskoden EU_YK eller 3land_YK som købsmoms på alle de ydelser i Lagerkartoteket, der købes af udenlandske leverandører. Disse momskoder vil i så fald overstyre momskoden på selve indkøbet, og i stedet blive vist på indkøbslinjen med ydelsen. 10

11 NB! Hvis der bogføres indkøbsfakturaer fra udenlandske leverandører uden brug af varenumre, er det nødvendigt manuelt at udfylde feltet Moms på den enkelte indkøbslinje. NB! Hvis ydelsen både købes af leverandører fra Danmark, EU samt 3. lande, bør der enten oprettes ét varenummer pr. ydelse pr. landetype (dvs. DK, EU eller 3. land), eller man bør udfylde Købsmomsfeltet på ydelsen med momskoden, der relaterer sig til den landetype, hvorfra ydelsen oftest købes. På indkøb fra øvrige landetyper skal momskoden så manuelt ændres på indkøbslinjerne. Købsmoms på varer Ligesom på ydelsesvarenumre kan der tilknyttes specielle momskoder til de varer, der købes i udlandet. Det er dog også muligt at angive momskoderne EU_VK eller 3land_VK på de udenlandske leverandører, således at det kun er ved køb af ydelser fra disse leverandører, at linjemomsen oplyst i feltet Købsmoms på ydelserne benyttes. På alle øvrige linjer dvs. i dette eksempel på alle varelinjer, vil momskoden fra indkøbet blive benyttet dvs. EU_VK eller 3land_VK afhængig af leverandørens land. Såfremt virksomheden oftere køber ydelser frem for varer, anbefales det naturligvis at gøre det omvendt, således at det er momskoderne vedr. ydelser, der er tilknyttet leverandørerne, og momskoderne til varerne der er tilknyttet som købsmoms på varerne i Lagerkartoteket. Salgsmoms på speciel prisgruppe på varer og ydelser For nemmere at kunne finde værdien af varer og ydelser solgt til kunder fra EU og 3. lande, dvs. de oplysninger der skal oplyses i rubrik B og C på momsangivelsen, anbefales det at oprette én eller flere specielle prisgrupper, der benyttes på kunder fra EU og 3. lande: Prisgrupperne oprettes under Lager/Tilpasning/Prisgrupper og knyttes til kunderne i Debitorkartoteket på fanen Opsætning: 11

12 Disse prisgrupper og de tilhørende momskoder knyttes herefter til varer og ydelser i Lagerkartoteket: Disse momskoder vil i så fald overstyre momskoden på selve ordren, og i stedet blive oplyst som linjemoms på ordrelinjerne. Prisgrupperne EU og 3. land knyttes ligeledes til de udenlandske kunder i Debitorkartoteket: Listekode skal ikke undertrykkes på ydelser Som standard er alle varer af varetypen ydelse anført med Ja til -Lst (Undertrykkes på listekode). Dette skal ændres til nej, idet ydelser skal rapporteres via listesystemet fra d Feltet findes på Lager/Kartotek/fanen Opsætning 12

13 Eksempler Købsfaktura med varer og ydelser fra EU Der bogføres et indkøb fra en EU leverandør, hvor momskoden på indkøbet er EU_VK. På indkøbet indtastes to indkøbslinjer. Én linje med en vare og én linje med en ydelse. På varen er der ikke angivet en speciel købsmoms i Lagerkartoteket, hvorfor momskoden på denne linje er blank. På ydelsen er der i Lagerkartoteket angivet en speciel købsmoms, i form af momskoden EU_YK, hvorfor denne momskode automatisk udfyldes på linjen. Fakturaen bogføres således: Salgsfaktura med varer og ydelser til EU Der bogføres et varesalg til en EU kunde. Der er ingen momskode på denne kunde, men til gengæld er feltet Momsnummer udfyldt. Der faktureres én varelinje og én ydelseslinje. På varen og ydelsen er der i lagerkartoteket angivet en speciel salgsmoms ud for prisgruppen som anvendes til EU kunderne, hvorfor disse specielle momskoder automatisk udfyldes på linjerne: Fakturaen bogføres således: Bemærk at der ikke bogføres noget mht. momsen, idet det er den der erhverver varen og ydelsen (dvs. køberen), der skal beregne og afregne momsen. 13

14 Årsagen til, at der alligevel tilknyttes momskoder på linjerne, er som tidligere nævnt, ene og alene med det formål at kunne afgrænse på disse ved udskrivning af f.eks. momsrapporter. 14

15 Købsfaktura med varer og ydelser fra 3.land Der bogføres et indkøb fra en leverandør fra et 3. land, hvor momskoden på indkøbet er 3land_VK. På indkøbet indtastes to indkøbslinjer. Én linje med en vare og én linje med en ydelse. På varen er der ikke angivet en speciel købsmoms i Lagerkartoteket, hvorfor momskoden på denne linje er blank. På ydelsen er der i Lagerkartoteket angivet en speciel købsmoms, i form af momskoden 3land_YK, hvorfor denne momskode automatisk udfyldes på linjen. Fakturaen bogføres således: Salgsfaktura med varer og ydelser til 3.land Der bogføres et varesalg til en kunde fra et 3. land. Der er ingen momskode på denne kunde. Der faktureres én varelinje og én ydelseslinje. På varen og ydelsen er der i lagerkartoteket angivet en speciel salgsmoms, ud for prisgruppen som anvendes til 3. lands kunderne, hvorfor disse specielle momskoder automatisk udfyldes på linjerne: Fakturaen bogføres således: 15

16 Tjek åbne Indkøbs-, Ordre- og Projektlinjer Såfremt der findes åbne Indkøbs-, Ordre- og Projektlinjer til fakturering i 2010, er det vigtigt at disse gennemgås, således at det sikres, at disse er korrekt udfyldt mht. momskoder osv. før faktureringen foretages. 16

17 Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drive business success. U.S. and Canada Toll Free Worldwide The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics,..NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation. 17

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 11 Juni 2016 Indhold HotFix 11 til C5 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2...3 Varslet ændringer i validering af eindkomstfilern er udskudt...3 While-løkke

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Import/Eksport værktøj Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Simpel Revisor eksport/import... 3 Eksport til revisor... 3 Import... 3 Eksport til SP: Programmerne...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 November 2013 Table of Content e introduction 3 Løn / Payroll 3 Order/Purchase/Project 4 Changed/corrected elements 4 2 e introduction en indeholder løn

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn Microsoft Dynamics C5 Nyhedsbrev C5 løn INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Start lønberegning direkte fra medarbejderen.... 4 Bundlinjer med i kommafilen ved eksport... 4 Rapporten

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Integration til Microsoft Office Indhold Indledning... 3 Dokumentstyring... 3 Brugen af dokumentstyring... 4 Brevflet... 5 Brugen af Brevflet... 5 Print2Office...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn

Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamic cs C5 2010 Løn i flere regnskaber Versionn 2.0 Indhold Forord... 3 Konsekvenser af sammenlægningenn... 4 Den indledende opsætning...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011 Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011 Løn 2011 Microsoft Dynamics C5 20100 FeriePatch 2011 Contents Forord... 3 Rettelse til tælleværk 5154, Forbrugt feriepenge før 1/5... 4 Rettelse vedr.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9 Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Marts 2015 Contents Vejledning til de tre forskellige typer feriekort s ordninger. 3 Hvad er hvad?

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet 2010 Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Labels Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udviklingsværktøj - Ctrl-F1... 4 Labelsystemet...

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 8

Fix list SP1 Hotfix 8 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010 Fix list SP1 Hotfix 8 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hot fix 8 Contents Introduction and contents... 3 Inventory... 3 Payroll...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list Microsoft Dynamics C5 version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list CONTENTS Introduction... 3 General ledger... 3 OIOUBL... 3 Inventory/Customer/Vendor... 3 Inventory... 3 Payroll... 4 Kernel... 5 Corrected

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5 Ferie 2015 Marts 2015 Contents Nyheder 3 Udbetaling og overgangsordning 3 Rettelse til Ferie 2015 4 Fri bil 4 PensionDanmark 5 FerieKonto lovlig forsinket

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 3

Fix list SP1 Hotfix 3 Microsoft Development Center Copenhagen, March 2009 Fix list SP1 Hotfix 3 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 3 Contents Introduction and contents... 3 General... 3 Payroll... 5 SE

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 2010 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 3 Ny installation af Microsoft

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Program: SummaSummarum Version: 3.6 Frigivelsesdato: 21. december 2009 Nye momsregler pr. 1. januar 2010 Folketinget har vedtaget lovforslag (L19) om ændringer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013.

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013. Microsoft Dynamics C5 Ferie 2013. INDHOLDSFORTEGNELSE Kontroller og evt. Ret tælleværk... 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2013... 5 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer... 5 Overførsel

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2008 på Native database... 5 Installationen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 15. Ferie 2017

Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 15. Ferie 2017 Ferie 2017 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 15 Marts 2017 Indhold Nyheder i Hotfix 15... 3 Fratrådt funktionær gruppen er tilføjet Lønart 5141... 3 Forbedringer til kvitteringsudskriften

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura

Læs mere

Hyper V og System Center løsninger

Hyper V og System Center løsninger Hyper V og System Center løsninger Grundlæggende infrastruktur: Design og dimensionering af Active Directory Implementering af forretningsunderstøttende Identity Management løsninger, inkl. integration

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opsætning af moms 4 Momskoder 5 Momsgruppe 7 Varemomsgrupper 8 Finanskonteringsgruppe 8 Momsafregningsperioder 9 Momsmyndighed 10

Læs mere

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse Nyheder Finans... 4 Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger... 4 Import/Eksport af linjer

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Ferie 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 4 Rettelser til kommafil... 4 Backup af lønopsætningen... 4 Tilpasning af tælleværker... 4 Import af den

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Lancering af Exchange Server November 2009

Lancering af Exchange Server November 2009 Lancering af Exchange Server 2010 19. November 2009 Steen Vøler Technical Specialist Manager Microsoft Danmark SteenV@microsoft.com Dagens program spor 2 09:00 - Registrering og morgenmad 09:30 - Velkomst

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel

Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel Quickguide September 2014 Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel 1 Introduktion Den 1. juli 2014 trådte nye regler om omvendt betalingspligt i kraft ved indenlandsk handel.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Security Guide DK

Microsoft Dynamics C5. Security Guide DK Microsoft Dynamics C5 Security Guide DK INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Gennemgang af sikkerhedsstrukturen i Microsoft Dynamics C5.... 3 Grundlæggende begreber... 3 Windows sikkerhedsstruktur... 3

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006

Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.0.2: 1. Momsangivelsen er blevet udvidet med nye systemkonti 2. Speciel eksport af Finansrapporter 3. CRM

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriepatch 2016

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriepatch 2016 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9 Feriepatch 2016 Marts 2016 Indhold Ferie 2016 3 Der skal rettes i opsætning: 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2016 7 Overførsel af feriepenge

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV & Service Management

Microsoft Dynamics NAV & Service Management Microsoft Dynamics NAV & Service Management Agenda Introduktion Service Management i Microsoft Dynamics NAV Udstyrskartotek Serviceordrer Servicekontrakter Servicehistorik Den mobile serviceløsning Afrunding

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere