Opsætning og. Microsoft Dynamics C og 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsætning og. Microsoft Dynamics C5 2012 og 2010"

Transkript

1 Opsætning og brugervejledning OIOUBL Microsoft Dynamics C og 2010 Juni 2014

2 Indledning Indledning 3 Opsætning af OIOUBL 4 ML skema 4 Opsætning af ML konvertering 7 Opsætning af Aktioner 8 Opsætning af aktionslister på debitorer/kreditorer 9 Angivelse af EAN nummer på debitor og kreditor 10 Angivelse af Momsnummer på debitor og kreditor 10 Angivelse af fra hvilke kreditorer og debitorer der kan accepteres indgående ML filer 10 Afgifter og moms 10 Vedhæft/Indlejr dokumenter i ML 11 Brugervejledning 12 Udgående ML filer 12 Indgående ML filer 12 ML indbakke 12 ML konvertering (automatisk opdatering) 15 Viderebehandling af Ordre/indkøb oprettet af OIOUBL import 16 Krav for den udvidede OIOUBL funktionalitet 17 OIOUBL kendte restriktioner 17 Online Validering af OIOUBL dokumenter 18 2

3 Indledning I forbindelse med de nye krav fastsat i Bekendtgørelsen om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder er der i Microsoft Dynamics C og 2012 implementeret en løsning, som gør det muligt at generere udgående elektroniske dokumenter i OIOUBL format. I Microsoft Dynamics C Service Pack 1 og senere versioner blev OIOUBL funktionaliteten udvidet til også at kunne importere dokumenter fra henholdsvis kunder og leverandører. Følgende dokumenter er frigivet: Dokument Salgsfaktura Salgskreditnota Projektfaktura Projektkreditnota Rykkerskrivelse Indkøbsordre (afsendelse af indkøbsrekvisition) Salgsordre (indlæsning af indkøbsrekvisition) Salgsordre (afsendelse af ordrebekræftelse) Projekt (afsendelse af projekt bekræftelse) Indkøbsordre (indlæsning af ordrebekræftelse) Indkøbsordre (indlæsning af salgsfaktura) Indkøbsordre (indlæsning af salgskreditnota) Eksport Import Microsoft Dynamics C5 leveres med en standard OIOUBL opsætning, som er baseret på OIOUBL skemaer offentliggjort af IT- og Telestyrelsen. Mapningen mellem skemaerne og database i Microsoft Dynamics C5 er foretaget ud fra en standard forretningslogik. Vejledningen i dette dokument tager udgangspunkt i en standard installation af Microsoft Dynamics C5 hvor datamappen er placeret under C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 <version> Data. 3

4 Opsætning af OIOUBL For at OIOUBL kan anvendes skal følgende foretages: 1. Skemaer downloades 2. Evt. download af Visnings stylesheets og Schematron filer (dette skal foretages manuelt) 3. Import af medfølgende standardopsætning mapning 4. Efterfølgende tilknytning af Visnings stylesheets og Schematron filer til skemaer (dette skal foretages manuelt) 5. Opsætning af aktioner (aktionslister er ikke sat op på debitorer eller kreditorer dette skal gøres manuelt) 6. Angivelse af EAN nummer og momsnummer på debitorer/kreditorer 7. Opsætning af data konverteringer 8. Angivelse af for hvilke debitorer/kreditorer, der kan indlæses OIOUBL dokumenter 9. Opsætning af afgifter og moms De enkelte punkter vil blive beskrevet efterfølgende. ML skema Under Generelt/Kartotek/ML/ML Skema foretages opsætning og mapning af de gældende skemaer. Microsoft Dynamics C5 leveres med en standard opsætning af udvalgte OIOUBL skemaer (version 2.0). Når du tilgår menupunktet ML Skema og der endnu ikke er opsat ML skemaer, får du mulighed for at afvikle en automatisk standard opsætning, som downloader SD filer (ML skema filer), importerer standard mapning til skemaerne og opsætter nødvendige stier. Nedenstående dialog fremkommer, og såfremt der vælges Ja vil der automatisk blive foretaget et download fra De filer, der downloades, er defineret i filen OIOUBL.Schemas.c5c, som findes i mappen C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 <version>data\country\dk. To standard stier sættes op under ML opsætning: stien til mappen med de downloadede skema filer og stien til mappen, hvor alle indgående ML dokument filer skal placeres for at kunne importeres. Begge nye mapper er oprettet i mappen, hvor C5 er installeret. Mappen med skemafilerne er som standard navngivet SDCache. Mappen for indgående ML filer er som standard navngivet <Databaseekstension>_MLFileimport, f. eks.. DAT_MLFileImport. Der gøres opmærksom på, at det alene Supervisor, der kan foretage opsætningen og at der kræves internet adgang ved download af skemaer. Såfremt der svares Nej til automatisk opsætning skal al opsætning i ML Skema form foretages manuelt. 4

5 Menupunktet - ML opsætning ML skema sti er stien til den mappe, hvor alle skema filer er placeret, skemaerne kan automatisk downloades se mere herom under afsnittet Hent ML skemaer. ML import sti er stien til mappen, hvor alle indgående ML dokumenter er samlet for at blive importeret. Menu punktet Indsæt standard indsætter standard værdier, som beskrevet ovenstående. Standard stier vil blive oprettet automatisk. NB såfremt ML Import stien ændres, efter at der er importeret dokumenter, vil der fremkomme en advarsel om tabte referencer til dokumenterne, idet dokumentstyringssystemet ikke gemmer importstierne sammen med dokumenterne, men anvender den aktuelle sti fra ML opsætning. I Microsoft Dynamics C5 version 2012 HF1 og nyere versioner er det desuden muligt at angive en sti til en mappe, hvor udgående ML dokumenter af alle typer skal samles f.eks. i forbindelse med en centraliseret afsendelse af filer. Denne sti kan angives i feltet ML Udbakke sti. Hvis der er angivet en sti i dette felt, vil en kopi af alle udgående ML filer, som er dannet i det aktuelle regnskab, blive gemt i den angivne mappe. Menupunktet Hent ML skemaer Dette menu punkt aktiverer nedenstående prompt vindue: For at fortsætte med at downloade skemaer må du acceptere at fortsætte og vælge standard skema download definitions fil i Windows stifinder, som straks åbner efter prompt vinduet. 5

6 Standard skema download definitions filen OIOUBL.Schemas.c5s indeholder internet links til de understøttede OIOUBL skema filer og er placeret i: C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 <version> Data\Country\DK\ Download starter automatisk fra og fra Skema filerne bliver downloadet til en række af nye undermapper, som oprettes automatisk i ML skema sti mappen, angivet under ML Opsætning Manuelt download af skemaer kan anvendes til at opdatere allerede downloadede skema filer uden at denne ændrer på eksisterende mapninger. Menupunktet Import mapning Ved aktivering af menupunktet åbnes Windows stifinder og du skal udpege en ML mapnings fil, som skal importeres. Standard mapnings filen hedder OIOUBL.Mapping.c5m og er placeret under: C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 <version> Data\Country\DK\ Hvis importen kaldes fra en tom linje i ML skema vinduet starter importen af mapningen automatisk. Såfremt importen kaldes fra en eksisterende linje i ML skema vinduet vil import funktionen prompte dig for at vælge én af følgende muligheder: Importer mapning for Skema ID for den linje fra hvilket menu punktet er aktiveret eller Importer alle mapninger, som er tilgængelige i den udvalgte fil. Hvis der allerede eksisterer en mapning, for den mapning du er i gang med at importere, kan du vælge at undlade at importere denne eller at importere og dermed overskrive den eksisterende mapning. NB Standard mapnings filen, der følger med Microsoft Dynamics C5, er ændret siden den originale version 2010 frigivelse og kan også blive ændret fremover, hvorfor det anbefales at tjekke om en nyere version af filen er tilgængelig og manuelt opdatere mapningen ved at overskrive alle eksisterende mapninger. Det anbefales endvidere at tage en backup af den eksisterende mapning førend opdatering, idet alle bruger ændringer ellers mistes. Ved import af ny mapning er det muligt at få udskrevet en sammenligningsrapport før der tages stilling til om den eksisterende mapning skal overskrives. Menupunktet - Eksport mapning Menupunktet kan kun kaldes fra en eksisterende linje i ML Skema vinduet. Menupunktet åbner Windows stifinder, hvor du kan udvælge en sti samt angive et navn til filen, som vil indeholde den eksporterede mapning. Mapnings eksport funktionen vil prompte dig for én af følgende muligheder: Eksporter mapning for linjens Skema ID eller eksporter alle eksisterende mapninger. Menupunktet Udskriv mapning Menupunktet kan kun kaldes fra en eksisterende linje i ML skema vinduet. Udskriftsfunktionen vil prompte dig for én af følgende muligheder: For dette skema, For alle skemaer af samme type eller Alle skemaer. Skemaer af samme type er f.eks. Invoice, Order, Order response. Schematron og Visnings stylesheets filer Visnings stylesheet filer, som anvendes til at vise indholdet af ML filen i et mere brugervenligt layout, er ikke indeholdt i download af skemaer, men disse kan downloades manuelt fra nedenstående link. Det anbefales at oprette en undermappe Stylesheets i mappen med ML skema filer under sdcache og downloade stylesheets til denne mappe. Efter stylesheets er downloadet skal du for hvert enkelte dokument (Skema Id) udpege et passende stylesheet, dette gøres manuelt ved at angive den relevante Visnings stylesheet fil for et skema i feltet Visnings stylesheet. Schematron filer, som anvendes til at validere ML filernes indhold er heller ikke inkluderet i mapning eller Skema download, disse kan downloades manuelt fra nedenstående link: Det anbefales at oprette en ny undermappe Schematron i mappen med ML Skema filer og downloade Schematron filerne til denne mappe. 6

7 Efter Schematron filerne er downloadet skal du linke dem til de relevante skemaer, dette gøres manuelt ved at angive Schematron filen for et skema i feltet Schematron fil. Den nedestående tabel viser hvilke Skema Ids, Visnings stylesheets og Schematron filer der hører sammen: Skema Id Visnings stylesheet Schematron fil CustomerReminderUBL ReminderHTML.xsl OIOUBL_Reminder_Schematron.xsl Proj_CreditNoteUBL CreditNoteHTML.xsl OIOUBL_CreditNote_Schematron.xsl Proj_InvoiceUBL InvoiceHTML.xsl OIOUBL_Invoice_Schematron.xsl Proj_OrdConfirm OrderResponseHTML.xsl OIOUBL_OrderResponse_Schematron.xsl Purch_In_CredNoteUBL CreditNoteHTML.xsl OIOUBL_CreditNote_Schematron.xsl Purch_In_InvoiceUBL InvoiceHTML.xsl OIOUBL_Invoice_Schematron.xsl Purch_In_OrdConfUBL OrderResponseHTML.xsl OIOUBL_OrderResponse_Schematron.xsl Purch_OrderReqUBL OrderHTML.xsl OIOUBL_Order_schematron.xsl Sales_CreditNoteUBL CreditNoteHTML.xsl OIOUBL_CreditNote_Schematron.xsl Sales_InvoiceUBL InvoiceHTML.xsl OIOUBL_Invoice_Schematron.xsl Sales_In_PurchReqUBL OrderHTML.xsl OIOUBL_Order_schematron.xsl Sales_OrdConfirmUBL OrderResponseHTML.xsl OIOUBL_OrderResponse_Schematron.xsl OBS - Det anbefales at man holder sig løbende orienteret om frigivelse af nye filer på ovenstående hjemmesider. Menupunktet Avanceret Der henvises til den tekniske vejledning. Detaljeret beskrivelse af felterne i ML Skema Der henvises til den tekniske vejledning. Opsætning af ML konvertering ML konvertering kan være nødvendig i tilfælde hvor værdier i C5 databasen er forskellige fra de værdier, der accepteres i OIOUBL eller hvor C5 stamdata (f.eks. varenumre) er forskellig fra tilsvarende data hos kunden/leverandøren. ML konvertering sættes op under Generelt/Kartotek/ML/ML konvertering. For at angive, hvad der skal konverteres, vælges først et kartotek og derefter et felt. Derefter angives konverteringsværdierne via menupunktet Værdier. Hvis der ikke vælges et kartotek kan der i feltet Felt vælges en ENUM, hvis værdi der skal konverteres f.eks. Language_. Under menu punktet Værdier vælges den enkelte ENUM værdi og der angives konverterings værdien. Konvertering af enheder er nødvendig, hvis der ikke allerede anvendes Unit code standard i C5. Kun Unit code standard værdier accepteres i OIOUBL. Anvendes der f.eks. Stk som enhed i C5 skal der i ML konverterings opsætningen angives at Stk skal konverteres til EA i OIOUBL filen. En blank unit kode skal konverteres til ZZ. Såfremt der findes faktura linjer, som ikke har en enhed tilknyttet, vil denne således blive udfyldt med ZZ. Landekoder Fra d. 15. september 2013 sker der en skærpelse af validering således at kravet om fælles internationale landekoder skal opfyldes. Dette sker som led i den fælleseuropæiske standardisering af elektroniske dokumenter. 7

8 Det betyder, at det ikke længere er muligt at sende elektroniske dokumenter med forkert landekode. De rigtige landekoder skal således være opfyldt ellers vil de afsendte fakturaer og dokumenter blive afvist efter d. 15. september C5 anvender landekoden fra Landekode kartoteket, OIOUBL anvender ISO landekoden, hvorfor det er vigtigt at disse er udfyldt korrekt i Landekode kartoteket (Generelt/Kartotek/Landekoder). Moms konvertering I forbindelse med indlæsning skal der opsættes moms konvertering. Mapningen er standard sat til at indlæse moms koden for indkøbslinjer, således at det er muligt at indlæse indkøbsordre med blandede momslinjer. Konverteringstabellen anvendes også til at gemme referencer mellem f.eks. indlæst indkøbsrekvisition og den afledte salgsordre, der er oprettet efter import af indkøbsrekvisitionen. Opsætning af Aktioner Under Generelt/Kartotek/Aktioner er følgende nye aktioner oprettet automatisk. Disse aktioner anvendes, når der genereres og gemmes udgående ML dokumenter. Alle udgående ML dokumenter følger den sædvanlige logik i Dokumentstyrings modulet dvs. alle udgående ML dokumenter vil blive gemt i undermappen til firmaets dokumentstyrings mappe. Hvis f.eks. et DAT firma bruger dansk funktionalitet og standard dokumentstyringsmappe vil alle OIOUBL fakturaer blive gemt i: \DocMgmt\DAT\MLFaktura. 8

9 Standard ML filnavne er sammensat således: <Navn på elementet der har genereret filen>_dato som <YYYY MM DD og tid som antal af sekunder forløbet siden midnat for dannelse af dokumentet> f.eks.. Under Menupunktet Filnavn er det muligt at ændre sammensætningen af ML filnavne. Opsætningen af filnavnene er gemt sammen med elementerne, der genererer filerne. Et element kan kun have en opsætning af filnavnet ad gangen. Alle udgående ML filer i C5 dannes vha. søgninger (QT). I opsætningsvinduet af filnavne er det muligt at vælge op til 3 felter fra kartoteket, som elementets søgning er baseret på. Værdier fra disse felter vil blive anvendt som dele af filnavnet. Det er muligt at undlade dato og tid i filnavnet. Fra og med version 2012 SP1 er det ligeledes muligt at angive pre-fix, post-fix og evt. fil ekstension til anvendelse ved navngivning af OIOUBL fil. Disse felter er alene synlige for aktioner med elementer som er angivet under Generelt/Kartotek/ML/ML skema feltet Script. Angives der intet i Ekstension vil denne blive sat til xml. Der gøres opmærksom på at ved Schematron validering skal filens ekstension være xml. Det er vigtigt at sikre sig, at værdien af de valgte felter tilsammen udgør et unik filnavn således at overskrivning af filer, med samme navn, undgås. Opsætning af OIOUBL salgsfaktura, vist nedenunder, er således baseret på Debitor fakturajournal og vil generere følgende filnavn: <><Fakturadebitorkonto> <Ordrenummer> <Fakturanummer> <YYY> f.eks YYY.xml Opsætning af aktionslister på debitorer/kreditorer Udskrift af alle udgående forretningsdokumenter så som faktura, rykker, ordrebekræftelse og indkøbsrekvisition styres via aktionslister. Dette betyder, at for at kunne udskrive/danne et dokument er det nødvendigt at opsætte en aktion relateret til dokumentet på en aktionsliste. Aktionslister i debitor og kreditor modulet kan opsættes på 2 niveauer. Standard aktionslister anvendes automatisk for alle debitorer/kreditorer. Lokale aktionslister anvendes kun for de debitorer/kreditorer, for hvilke den lokale aktionsliste er oprettet og tilsidesætter standard aktionslisten. For at tilføje en ny aktion til en aktionsliste skal der vælges en Funktion som skal aktivere dokument udskrivningen og derefter vælge en aktion relateret til udskriften af det ønskede dokument. Hvis f.eks. en kunde skal modtage fakturaer i OIOUBL format skal der til debitorens aktionsliste tilføjes en ny Ordre_Faktura_ML aktion til OrdFaktura funktionen. 9

10 Angivelse af EAN nummer på debitor og kreditor OIOUBL formatet kræver en unik identifikation af afsender og modtager. EAN nummer er ét af de accepterede identifikations formater. For at angive et EAN nummer på en debitor eller kreditor skal du angive en adresse med EAN nummer i kundens eller leverandørens adresse kartotek: Debitor/Kartotek/(Menu) Opsætning/Adresser. Det er muligt at angive flere EAN numre i adressekartoteket, men det er kun det EAN nummer, som er angivet i feltet EAN nummer på debitor kartoteket, der anvendes som standard EAN for debitoren. Angivelse af Momsnummer på debitor og kreditor Momsnummeret og momsnummertypen er obligatorisk ved anvendelse af OIOUBL. Momsnummertypen angives i feltet Momsnummertype og momsnummeret angives i feltet Momsnummer i Debitor og Kreditor kartoteket. Momsnummeret angives i numerisk format. Alle lande identifikationer skal undgås. Debitor/Kartotek/(Fanen)Opsætning og Kreditor/Kartotek/(Fanen)Opsætning Angivelse af fra hvilke kreditorer og debitorer der kan accepteres indgående ML filer For at kunne modtage og importere OIOUBL dokumenter fra en bestemt Debitor eller Kreditor skal debitor og kreditor markeres som værende en valid ML afsender. Godkend kunden eller leverandøren som en valid ML afsender ved at markere feltet ML import i debitor og kreditor kartoteket. Når dette felt er markeret, er det muligt at importere indgående OIOUBL dokumenter, som er sent fra kunden eller leverandøren. Afgifter og moms Afgiftskode kartoteket er udvidet med 2 felter. Afgiftskategori og Pligtkode. Disse koder refererer til OIOUBL kodeliste TaxCategoryID og TaxSchemeID og skal anvendes, såfremt man fakturerer afgifter via OIOUBL. Det er vigtigt at afgiftskode teksten også er udfyldt, idet denne medsendes i OIOUBL filen. 10

11 De 2 nye felter er tilsvarende oprettet på momskartoteket og kan udfyldes således: Momssats Afgiftskategori Pligtkode 25% StandardRated 63 0% (momsfri) ZeroRated 63 25% ReverseCharge 63 Såfremt disse ikke er udfyldt på momskartoteket vil Afgiftskategori og Pligtkode automatisk blive udfyldt med ovenstående værdier ud fra momssatsen. Det anbefales dog efter indførelse af Afgiftskategorien ReverseCharge at angive Afgiftskategori og Pligtkode. Vedhæft/Indlejr dokumenter i ML Fra og med version 2012 SP2 er det nu muligt at indlejre dokumenter i OIOUBL filen. Dokumenterne indlejres i elementet AdditionalDocumentReference med et ID og Dokument type. OBS - Husk at indlæse ny mapning som beskrevet i installationsvejledningen! Hvis man ønsker at anvende funktionaliteten kan dette gøres på 2 måder: 1) I aktionslisten kan en rapport markeres som ML bilag og denne vil dermed blive indlejret i et tilsvarende ML dokument. Forudsætning: a. Rapporten skal afvikles før tilsvarende ML aktion, dvs. der skal være en almindelig tilsvarende aktion i aktionslisten og den skal være placeret højere oppe end ML-aktionen. Bemærk, at det er rapportens dokumenttype som bliver anvendt som beskrivelse af det indlejrede dokument i ML filen. b. Rapporten skal udskrives til PDF, hvilket gøres ved at vælge brugerprinter i aktionslisten og sætte printer valget til MS Word PDF 2) Andre bilag kan angives manuelt i dokumentstyring (Ctrl+N) på ordren/indkøbet/projektet INDEN opdateringen. Der er oprettet en ny dokumenttype ML bilag, bilagene som ønskes vedhæftet skal oprettes med ML bilag som type. Bemærk, at det er teksten fra dokumentstyringens oversigt som bliver anvendt som beskrivelse af det indlejrede dokument i ML filen. Alle ML indlejrede bilag skal have et ID - der er derfor oprettet en ny nummerserie ML bilag, som oprettes under opgradering til version 2012 SP2. Hvis ML Bilag serien ikke er oprettet eller den er overskredet - afbrydes alle opdateringer, hvori der indgår ML bilag. Når man danner en ML fil, indlejres alle angivne bilag i dokumentet, forudsat filtypen er supporteret. Flg. dokument typer er understøttet af OIOUBL: tiff, tif, png, jpg, jpeg, gif, pdf og ML. Brugte bilag 'flyttes' fra dokumentoversigten ind under ML filen (nyt menupunkt ML Bilag). Skulle man opdatere ordren igen og anvende bilag ved ny opdatering - skal de enten oprettes igen eller kopieres fra tidligere opdateringer. Ved genudskrivning genanvendes manuelt vedhæftede bilag samt deres ID. Bilag oprettet fra aktionslisten genanvendes IKKE, men gendannes hver gang. 11

12 Import af OIOUBL filer med indlejret dokument Modtages der en OIOUBL fil med et indlejret dokument vil dette fremgå i Indbakken, idet der er oprettet et nyt felt ML Bilag, dette felt vil få en markering, såfremt der er indlejret et dokument i den indscannede OIOUBL fil. Det indlejrede dokument kan ses vha. Dokumentstyring - Ctrl+N under knappen ML Bilag. For at kunne se dokumentet er det nødvendigt at gemme det først. C5 har tilføjet _Ikke gemt til filnavnet. Dette gøres for at sikre at det ikke er et andet dokument med samme navn, som allerede findes på computeren, der åbnes. Brugeren bør ændre navnet eller fjerne _Ikke gemt fra filnavnet, når filen gemmes. Under import af OIOUBL filen vil evt. vedhæftede dokumenter blive kopieret med over på indkøbet/ordren, således at man her kan tilgå dokumenterne under indkøbets/ordrens dokumentstyring. Brugervejledning Udgående ML filer Som tidligere nævnt følger alle udgående ML dokumenter den sædvanlige logik anvendt i Dokument styrings modulet, hvilket betyder at genereringen af disse dokumenter, som alle andre udgående forretningsdokumenter, er aktiveret af aktionslister. Såfremt OIOUBL opsætningen er foretaget korrekt vil alle OIOUBL dokumenter blive genereret automatisk så snart en relevant standard system funktion (såsom fakturering, ordrebekræftelse el.lign.) aktiveres. Hvis OIOUBL opsætningen indeholder fejl, eller der er mangelfuld opsætning, vil genereringen af OIOUBL dokumenter blive afbrudt, eller du vil blive spurgt om at angive manglende obligatorisk information f.eks. manglende momsnummer. Alle udgående ML dokumenter vil blive gemt i dokumenttypens undermappe i firmaets dokumentstyrings mappe. Hvis f.eks. et DAT regnskab anvender dansk funktionalitet og standard dokumentstyrings mappe vil alle OIOUBL fakturaer blive gemt i mappen \DocMgmt\DAT\MLFaktura. Hvis der er opsat en ML Udbakke sti vil der blive placeret en kopi af dokumentet i udbakke mappen. (Denne funktionalitet er kun tilgængelig i version 2012 Hotfix 1 og nyere versioner) Når et OIOUBL dokument er dannet og før det gemmes, er det automatisk valideret mod dokumentets skema og Schematron (hvis en Schematron fil er angivet for dokumentets Skema). Fejler valideringen af dokumentet, vil dokumentet blive gemt i en speciel mappe, som oprettes automatisk i firmaets dokumentstyrings mappe. Denne mappe er navngivet ML OUTGOING VALIDATION ERROR. Alle udgående OIOUBL dokumenter vil også automatisk blive gemt i dokumentstyringsmodulet og tilknyttet til dokumentets kildetransaktion. F.eks. vil en OIOUBL faktura, udskrevet for en salgsordre, blive gemt sammen med den fakturerede salgsordre og kan på et hvert tidspunkt tilgås fra den arkiverede ordre vha. Ctrl+N. NB Microsoft Dynamics C5 foretager alene generering af OIOUBL filerne. Afsendelse af dannede filer til modtager er ikke del af funktionaliteten. Indgående ML filer Behandling af alle indgående ML dokumenter af enhver type foretages i ML indbakke (Generelt/Daglig/ML Indbakke). Alle indgående ML filer, som kan importeres i C5, skal samles i mappen som er angivet i ML import sti. ML indbakke ML indbakke er designet til kun at blive anvendt af én bruger ad gangen. Hvis ML indbakken allerede er i brug, når du prøver at tilgå den, vil du modtage en advarsel. Det anbefales herefter kun at fortsætte, hvis du tror at ML indbakken er blevet låst ved en fejltagelse eller du kun ønsker at se indholdet af ML indbakken uden at foretage noget yderligere. 12

13 Menu punktet - Scanning Dette menu punkt anvendes til at scanne ML import mappen for nye ML filer eller genscanne allerede modtagne ML filer. Hvis funktionen kaldes fra en blank linje starter scanningen automatisk og der scannes udelukkende for nye filer i ML import mappen. Hvis funktionen kaldes fra en eksisterende linje vil skannings funktionen prompte for følgende muligheder: Genscanning af linjens ML fil eller Scanning af import mappe for nye ML filer. Vær opmærksom på at alene linjer med status Modtaget kan genscannes. Nye filer fundet under scanningen flyttes til den automatisk oprettede undermappe RECEIVED og en ny linje med filen med status Modtaget oprettes i ML indbakken. Når en ML fil scannes, sker der samtidig en validering som følgende: Mod det tilsvarende ML skema, hvis filen indeholder en reference til et skema. Hvis filen er valideret med succes afmærkes feltet Valideret, hvis valideringen fejler fjernes afmærkningen (feltet er blankt). Såfremt filen ikke indeholder en skema reference, afbrydes enhver yderligere validering og filens linje i ML indbakken oprettes uden identifikation af Skema Id. Enhver viderebehandling af filer uden Skema Id er ikke mulig, du kan dog manuelt angive et Skema Id og herefter genscanne filen. Mod Schematron filen, hvis den er angivet for filens skema. Hvis filen valideres med succes afmærkes filens linje i feltet Valideret. Hvis valideringen fejler blankes feltet. Nøgle værdierne i henhold til filens Skema mapning tages fra filen og valideres. Validerings scriptet forsøger at finde værdierne i C5 databasen (efter der er foretaget konvertering, hvis der eksisterer konverterings opsætning). Hvis der er fundet nøgleværdier afmærkes feltet Nøgler for filens linje. Hvis der ikke er fundet nøgler blankes feltet Nøgler. Nøgle værdierne er afgørende for at filen kan importeres i C5 databasen. En ML fil skal f.eks. indeholde en unik identifikation af afsenderen ligesom afsenderen skal være oprettet i C5 databasen eller der skal eksistere en konvertering for afsenderens identifikation før filen kan importeres. 13

14 Reference værdierne i henhold til filens Skema mapning tages fra filen og valideres. Validerings scriptet forsøger at finde værdierne i C5 databasen (efter der er foretaget konvertering, hvis der eksisterer konverterings opsætning). Hvis reference værdier er fundet afmærkes filens linje i feltet Referencer. Hvis der ikke er fundet referencer blankes feltet Referencer. Reference værdier ligner nøgle værdierne, men de er ikke afgørende for fil importen og kan rettes efter at filen er importeret. F.eks. et varenummer angivet i ML filen eksisterer måske ikke i C5 databasen, men en ordre for varen kan stadig oprettes. Ordren kan ikke faktureres før varen er oprettet i databasen, men dette kan gøres manuelt under behandling af ordren. Alle fejl og forskelle fundet under scanning og validering er gemt i filens scannings log som kan tilgås ved hjælp af menupunktet Log. En scannings log kan være opdelt i 5 forskellige sektioner afhængig af loggens emne: - Teknisk log indeholder generelle ML fejl og fejl fundet under Skema validering - Schematron indeholder fejl fundet under Schematron validering - Nøglefelter indeholder information omkring manglende obligatoriske nøglefelter - Applikation log indeholder information omkring manglende reference værdier - ML import sammenligningslog indeholder information omkring differencer mellem filens værdier og tilsvarende værdier i C5 databasen fundet under fil importen. Se detaljeret beskrivelse i næste sektion. Menu punktet - Import Når en ML fil er blevet valideret med succes og alle nøgle værdier eksisterer, kan filen importeres i C5 databasen. Vær opmærksom på at alene filer med status Modtaget kan importeres. Hvis nogle reference værdier ikke er fundet under scanningen vil import scriptet advare dig om manglende referencer. Hvis du accepterer at fortsætte med filimporten vil ML indbakke linjen blive låst med dit brugernavn indtil filimporten er afsluttet. Import scriptet vil enten oprette et nyt dokument i C5 databasen (såsom en Salgs- eller Indkøbsordre) ud fra filens dokument eller opdatere et dokument i C5 databasen (såsom en Salgs- eller Indkøbsordre) med ændringer fra filen, hvis filen indeholder referencer til et allerede eksisterende dokument i C5 databasen. Bemærk, at ML filens data kan blive ignoreret eller importeret afhængigt af værdien af feltet Indlæsning i ML mapningen for enkelte ML data. Alle dokumenter i C5 databasen oprettes først og fremmest i henhold til standard applikations forretningslogikken og ikke fuldstændig ud fra filens data, idet denne måske ikke fuldstændig er kompatibel med forretningslogikken. Det er derfor nødvendigt at sammenligne det oprettede eller opdaterede dokument med filens data og gøre brugeren opmærksom på forskelle, der kræver manuel løsning. Forskellen er logget i ML import sammenlignings log. Hvis der under importen er fundet forskelle i dokumentets totaler vil disse forskelle blive vist i et nyt vindue og du vil få mulighed for at bekræfte eller afvise filimporten. Hvis du accepterer at fortsætte importen vil import scriptet oprette eller opdatere dokumentet og markere det som Fra ML og vedhæfte ML filen sammen med import loggen til dokumentets dokumentstyringsarkiv. Det oprettede eller opdaterede dokument nummer vil blive vist i et separat vindue med mulighed for at åbne dokumentet direkte fra dette vindue. Når importen er afsluttet: Linjens ML fil flyttes til den automatisk oprettede undermappe IMPORTED Linjen i ML indbakke bliver ulåst Linjens status sættes til Overført Linjen opdateres med dato og tid for importen Linjens log opdateres med ML import sammenlignings log Linket mellem filens reference nummer og vores dokument nummer opdateres i ML konverteringstabellen, hvis nødvendigt. Menupunktet Vis fil Dette menupunkt viser linjens ML fil. Hvis der er angivet et Visnings stylesheet for filens Skema vil dette blive anvendt til at fremvise filen. Hvis der ikke er angivet noget Visnings stylesheet for filens skema vil filen blive vist af standard programmet associeret med fil typen. 14

15 Menupunktet Referencer Dette menupunkt viser referencer til alle C5 dokumenter (såsom Salgs- og Indkøbsordrer) som er blevet oprettet eller opdateret fra linjens ML fil. Menupunktet Log Dette menupunkt viser scanning og import log for linjen. Menupunktet Filter Dette menupunkt anvendes til at filtrere visningen af linjer i ML indbakke afhængig af den valgte linje status. Menupunktet Slet Dette menupunkt anvendes til at slette linjer med status Overført eller Afvist. Hvis det er nødvendigt kan linjer med status Modtaget slettes manuelt. Menupunktet Lås/Lås op Dette menupunkt anvendes til manuelt at låse linjen eller låse linjen op. Funktionen kan anvendes til at låse linjer for at forhindre andre brugere i f.eks. at importere linjen. Feltet Status Dette felt, som viser linjens status, opdateres normalt automatisk. I visse situationer kan og skal feltet ændres manuelt. - hvis en linje i ML indbakke ikke kan godkendes til import (f.eks. grundet ukendt oprindelse eller lignende) anbefales det manuelt at ændre linjens status til Afvist eller at slette linjen. Når en fils status ændres til Afvist flyttes filen til den automatisk oprettede undermappe REJECTED. - linjens status skal manuelt ændres fra Importere tilbage til Modtaget, hvis en linje allerede er importeret, men det af en eller anden grund er nødvendigt at importere igen og/eller genscanne. Vær opmærksom på, at så snart en linje er importeret, er der oprettet en reference mellem filens reference nummer og det tilsvarende C5 dokument i ML konverteringstabellen. Hvis du ændrer status og importerer linjen igen, oprettes der ikke noget nyt dokument, grundet den eksisterende reference i ML konverteringstabellen, dokumentet opdateres kun. Hvis du ønsker at oprette et fuldstændig nyt dokument, skal du manuelt slette den eksisterende reference i ML konverteringstabellen. Se også næste afsnit. ML konvertering (automatisk opdatering) Som tidligere nævnt opretter importen af indgående ML dokumenter et link mellem reference nummeret i ML dokumentet og C5 dokumentets nummer, som blev oprettet fra filen. Dette link er gemt og vedligeholdt i ML konverteringstabellen. For at se eksisterende links eller konvertering mellem en kundes eller leverandørs reference numre (såsom Salgsordre nummer eller Indkøbsordre nummer) anvend menupunktet Filter for at se konverteringslinjer for individuelle kunder eller leverandører. Nedenstående billede viser således, at et firma har modtaget og importeret en ML fil fra kunde med Indkøbsordre nummer som svarer til Salgsordre nummer i firmaets database. Hvis firmaet senere modtager en anden ML fil fra samme kunde og med samme reference nummer (dvs. Indkøbs ordre nummer) så vil import scriptet ikke oprette en ny salgsordre i firmaets database, idet den tilsvarende salgsordre allerede eksisterer, men import scriptet vil alene opdatere salgsordren med eventuelle ændringer. Konverterings linjer for den enkelte debitor og kreditor kan endvidere findes direkte fra Debitor og Kreditor kartoteket under menupunktet Opsætning og ML konvertering. 15

16 Viderebehandling af Ordre/indkøb oprettet af OIOUBL import Alle Salgsordre og Indkøbsordre oprettet af OIOUBL import markeres automatisk som ML ordrer, dette kan ses i feltet Fra ML. Værdien af Fra ML feltet kan ikke ændres af brugeren og brugere bliver advaret, når de laver ændringer til ML ordrer. Vær opmærksom på at feltet Faktura på Indkøbsordren opdateres med kreditorens salgsfaktura nummer eller ordrebekræftelses nummer. Som nævnt tidligere gemmes den originale ML fil i dokumentstyringsmodulet og kan tilgås direkte fra den relaterede Salgs- eller Indkøbsordre vha. genvejen Ctrl+N. I eksemplet nedenfor viser linjen for salgsordre nummer at salgsordren er oprettet fra en OIOUBL indkøbsrekvisition. Menupunktet Åben anvendes til at åbne og se den originale ML fil. Notatet for linjen indeholder ML import sammenlignings log. Menupunktet Referencer anvendes til at se alle referencer til ML filen i C5 databasen. Menupunktet ML Bilag viser vedhæftede bilag i ML filen. 16

17 Krav for den udvidede OIOUBL funktionalitet Gem Ordrebekræftelse / gem Indkøbsrekvisition For at kunne danne salgsordre bekræftelser og indkøbsrekvisitioner i OIOUBL format skal de gemmes i henholdsvis Salgsordrearkivet og Indkøbsordrearkivet. Sørg for at den relevante Salgs- og Indkøbsparameter er sat korrekt. Hvis du ikke ønsker at gemme salgsordre bekræftelser eller indkøbsrekvisitioner i arkiverne, efter at de er dannet, kan du slette dem vha. periodisk oprydnings funktionaliteten (Ordre/Periodisk/Oprydning/Nedlæg Ordrearkiv og Indkøb/Periodisk/Oprydning/Nedlæg Indkøbsarkiv). Afgræns sletningen til de ønskede dokumenttyper i feltet Lagerstatus. NB! Det vil ikke være muligt at genskabe dokumenterne i deres oprindelige form efter de er blevet slettet fra arkivet. OIOUBL kendte restriktioner Løsningen supporterer kun følgende betalingsmetoder: kontooverførsel og indbetalingskort. Alle salgs- og indkøbsordre som stammer fra ML filer oprettes med Beholdning = Uændret. Feltet Landekode i momsnummer skal være udfyldt for hvert OIOUBL relevant land i landekartoteket. Kunder, for hvem der skal dannes OIOUBL filer, skal have landefeltet på adressen udfyldt. Feltet Bankkontonr under firmakartoteket skal udfyldes som følger: [BankRegNo]<enkelt mellemrum>[bankaccountno] f.eks (bindestreger er ikke tilladt). Alle momsnumre skal være i numerisk format f.eks Den obligatoriske OIOUBL node BuyerContact udfyldes med værdien af Deres ref feltet fra hhv. Ordre, projekt og indkøbsarkivet. Dette felt er derfor obligatorisk ved dannelse af OIOUBL dokumenter. OIOUBL noden Buyers(Order)Id bliver udfyldt med værdien i feltet Ordre fra hhv. Ordren, Projektet eller Indkøbsordren. OIOUBL dokumenter supporterer kun de to følgende momstyper: 25 % og ZERORATED (momsfri). Microsoft Dynamics C5 tilbyder alene dannelse af OIOUBL dokumenter. Den videre afsendelse af dokumentet til modtager er ikke del af løsningen. Alle notater supporteres som udgangspunkt kun i CDATA format Det anbefales ikke at anvende linjetype Blank Det er vigtigt ikke at ændre rækkefølgen af ordre/indkøbslinjer, efter at OIOUBL filen er dannet. Felter Lever nu og Modtag nu på salgs- og indkøbsordrelinjer er ikke opdateret sammen med linjeantallet. Hvis Antal feltet ikke skal importeres ved oprettelsen af C5 salgs- og/eller indkøbsordrer i henhold til eksisterende ML mapning vil feltets værdi blive sat til 1 Hvis Pris/Rabat felter ikke skal importeres ved oprettelsen af C5 salgs- og/eller indkøbsordrer i henhold til eksisterende ML mapning vil felternes værdier blive udfyldt med standard værdier fra C5 databasen Negative linjer er ikke tilladt for Rekvisition og Bekræftelser 17

18 Import af indkøbsfaktura for ikke momsregistrerede virksomheder - marker feltet Inklusiv moms på kreditor. I dette tilfælde vil momsbeløbet blive tillagt prisen fra ML-filen husk at opsætte moms konvertering OIOUBL accepterer kun leveringsoplysninger på enten hoved eller linje niveau. Leveringsdato eksporteres default på linjeniveau, såfremt man ønsker at eksportere på ordrehovedniveau skal mapning fjernes fra: InvoiceLine/Delivery/ActualDeliveryDate - Tabel: SalesLineArch Fast værdi: LineDlvDate og tilføjes på: Invoice/Delivery/ActualDeliveryDate Tabel: SalesTableArch Fast værdi: TableDlvDate Modul tekst - Såfremt man ønsker at notater oprettet under Ordre/Tilpasning/Tekster skal udskrives I OIOUBL filen skal der foretages følgende ændring I mapningen: Gå til Generelt, Kartotek, ML, ML opsætning. Find det ønskede Skema ID og klik på knappen Avanceret/Mapning. Brug genvejen Alt+Z og find elementet Note. Her skal tabellen ændres til CustJournal og felt navnet sættes igen til RecID. ProfilID Mapningen er default sat op til at anvende Procurement-BilSim-1.0 Dette kan ændres ved at gå ind under Generelt, Kartotek, ML, ML opsætning. Stå på skema ID et der ønskes ændret og Klik på knappen Avanceret og vælg Mapning. Find linjen ProfilID og angiv den ønskede profil. Hvilken profil der bør anvendes er afhængig af, hvordan man er registreret eller anvender systemet. Profiler er beskrevet i dokumentet OIOUBL_GUIDE_PROFILER, der kan findes på OIOUBL.info hjemmeside. Online Validering af OIOUBL dokumenter Det er muligt at validere OIOUBL filer ved at følge instruktionerne, som kan findes på: Validerings værktøjet validerer OIOUBL dokumenterne mod de relevante skemaer og Schematron stylesheets. Validerings siden indeholder også links til seneste Schematron filer som kan downloades direkte fra siden. Se for yderligere oplysninger og seneste opdateringer om OIOUBL. 18

19 Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship, and supply chain processes in a way that helps you drive business success. United States and Canada toll free: (888) Worldwide: (1) (701) The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. This white paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in, or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property Microsoft. All rights reserved. Microsoft, Microsoft Dynamics and the Microsoft Dynamics logo are trademarks of the Microsoft group of companies. 19

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 11 Juni 2016 Indhold HotFix 11 til C5 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2...3 Varslet ændringer i validering af eindkomstfilern er udskudt...3 While-løkke

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 November 2013 Table of Content e introduction 3 Løn / Payroll 3 Order/Purchase/Project 4 Changed/corrected elements 4 2 e introduction en indeholder løn

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Integration til Microsoft Office Indhold Indledning... 3 Dokumentstyring... 3 Brugen af dokumentstyring... 4 Brevflet... 5 Brugen af Brevflet... 5 Print2Office...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Import/Eksport værktøj Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Simpel Revisor eksport/import... 3 Eksport til revisor... 3 Import... 3 Eksport til SP: Programmerne...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9 Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Marts 2015 Contents Vejledning til de tre forskellige typer feriekort s ordninger. 3 Hvad er hvad?

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn

Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamic cs C5 2010 Løn i flere regnskaber Versionn 2.0 Indhold Forord... 3 Konsekvenser af sammenlægningenn... 4 Den indledende opsætning...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 2010 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 3 Ny installation af Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn Microsoft Dynamics C5 Nyhedsbrev C5 løn INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Start lønberegning direkte fra medarbejderen.... 4 Bundlinjer med i kommafilen ved eksport... 4 Rapporten

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet 2010 Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Labels Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udviklingsværktøj - Ctrl-F1... 4 Labelsystemet...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2008 på Native database... 5 Installationen

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5 Ferie 2015 Marts 2015 Contents Nyheder 3 Udbetaling og overgangsordning 3 Rettelse til Ferie 2015 4 Fri bil 4 PensionDanmark 5 FerieKonto lovlig forsinket

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011 Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011 Løn 2011 Microsoft Dynamics C5 20100 FeriePatch 2011 Contents Forord... 3 Rettelse til tælleværk 5154, Forbrugt feriepenge før 1/5... 4 Rettelse vedr.

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.00 Build 23A... 4 2.1 Understøttede versioner... 4 2.2 Ændringer

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list Microsoft Dynamics C5 version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list CONTENTS Introduction... 3 General ledger... 3 OIOUBL... 3 Inventory/Customer/Vendor... 3 Inventory... 3 Payroll... 4 Kernel... 5 Corrected

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 8

Fix list SP1 Hotfix 8 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010 Fix list SP1 Hotfix 8 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hot fix 8 Contents Introduction and contents... 3 Inventory... 3 Payroll...

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 3

Fix list SP1 Hotfix 3 Microsoft Development Center Copenhagen, March 2009 Fix list SP1 Hotfix 3 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 3 Contents Introduction and contents... 3 General... 3 Payroll... 5 SE

Læs mere

Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 15. Ferie 2017

Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 15. Ferie 2017 Ferie 2017 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 15 Marts 2017 Indhold Nyheder i Hotfix 15... 3 Fratrådt funktionær gruppen er tilføjet Lønart 5141... 3 Forbedringer til kvitteringsudskriften

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

ectrl Afsendelse af debitorformularer

ectrl Afsendelse af debitorformularer ectrl Afsendelse af debitorformularer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Elektronisk fakturering 4 2.1. Typer af afsendelse 4 2.2. Formater 4 2.3. Opsætning på debitor 5 2.3.1. Kontaktperson 5 2.3.2.

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Juni 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

ZoomText 11 USB. vejledning

ZoomText 11 USB. vejledning ZoomText 11 USB vejledning Copyright ZoomText Magnifier Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere