Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version Import/Eksport værktøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj"

Transkript

1 Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Import/Eksport værktøj

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Simpel Revisor eksport/import... 3 Eksport til revisor... 3 Import... 3 Eksport til SP: Programmerne... 5 Eksport... 5 Kladde import/eksport... 6 Opsætning og felterne i skærmbilledet Importdefinition... 6 Menupunkter i skærmbilledet Importdefinition... 9 Brugen af kladde Import/Eksport Import...10 Eksport...10 Datamanipulation Generelt om Datamanipulation (Import/eksport) Ændringer i Datamanipulation

3 Indledning I Microsoft Dynamics TM C er der implementeret flere værktøjer der muliggør en mere brugervenlig kommunikation mellem virksomhed og revisor, mulighed for import/eksport i kladder samt eksport i format til programmet SP:Revision og SP:Økonomianalyse, som nogle revisorer benytter. Herudover er der foretaget nogle forbedringer i Datamanipulationsskærmbilledet Efterfølgende vil de enkelte værktøjer blive beskrevet. Simpel Revisor eksport/import Eksport til revisor Under Finans/Periodisk/Udfyld årsregnskab/revisor eksport kan man eksportere data til revisoren. Idéen er, at finansposter for et regnskabsår kan udveksles mellem virksomheden og revisor på en nem måde. Udlæsning og efterfølgende indlæsning er foruddefineret og kan ikke ændres. Udlæsningen vil indeholde - Finansposter for den valgte periode - Finanskontoplanen - Momskartoteket Det er muligt at eksportere og importere informationer til brug ved f.eks. udarbejdelse af årsregnskab til/fra revisoren. Filerne, der arbejdes med, er semikolon separerede. CSV filer. Når menupunktet vælges udfyldes afgrænsningen for det aktuelle regnskabsår, som ønskes udlæst. F.eks. for regnskabsåret 2007 er afgrænsningen PR til Primoperioden skal angives, for at få primosaldo på statuskonti med i filen. Efter afgrænsningen angives, hvor filen skal gemmes samt navnet på eksport filen f.eks. finpost.csv. Når der klikkes på Gem vil de valgte data blive eksporteret, og filen kan overdrages til revisor. Revisor kan også benytte denne funktionalitet til at eksportere evt. efterposteringer, som så kan importeres i virksomheden jf. efterfølgende punkt, som beskriver import kørslen. Import Revisoren kan indlæse den udlæste eksport fil i sin C5 i en kassekladde ved hjælp af funktionen Revisor import i kassekladden. 3

4 Når menupunktet Funktioner/Revisor import vælges i kassekladden åbnes en browser, hvori der skal angives hvilken fil der ønskes importeret samt placeringen af denne. Ved udlæsning af eksporten til revisoren udlæses som før nævnt finansposter, finanskartoteket og momskartoteket. Ved importen i kassekladden indlæses finansposterne til kassekladden, og samtidig er det muligt at få opdateret finanskartoteket og momskartoteket med nye konti. Hvis virksomheden f.eks. har oprettet nye konti eller momskoder i årets løb, kan det vælges at opdatere disse automatisk i forbindelse med importen, så revisoren og kunden altid har samme kontoplan. Når import filen er valgt og der klikkes Åben skal man tage stilling til følgende: - Udfyld finanskladde o Markeres feltet (JA) indlæses finansposterne i kladden o Markeres feltet ikke (NEJ) vil finansposterne ikke blive indlæst i kladden - Opdater Finanskonti o Markeres feltet (JA) opdateres kontoplanen med ændringer og tilføjelser o Markeres feltet ikke (NEJ) vil kontoplanen ikke blive opdateret - Opdater momskoder o Markeres feltet (JA) opdateres momskoder med ændringer og tilføjelser o Markeres feltet ikke (NEJ) vil momskoder ikke blive opdateret - Primo/ultimo Bilagsnummer o Hvis der er poster i eksport filen hvor bilagsnummer er 0 (nul) kan man, ved at udfylde dette felt, definere det bilagsnummer, som skal tildeles poster med 0 (nul) bilagsnummer. Når filen er importeret i kladden anbefales det, at menupunktet Check kassekladden vælges, således at man får rettet eventuelle uoverensstemmelser. 4

5 Eksport til SP: Programmerne Nogle revisorer benytter programmerne fra Magnus Informatik - SP:Revision - SP:Økonomianalyse Programmerne er værktøjer, som revisor benytter i forbindelse med færdiggørelse af års- eller perioderegnskabet. Udlæsningen finder man under menupunktet Finans/Periodisk/Udfyld årsregnskab/eksport til SP:Revision/SP:Øk.analyse. Den udlæste fil indeholder følgende informationer: - Kontonummer - Kontonavn - Saldo ultimo - Saldo primo (typisk på statuskonti) - Eksempel på filen: 10001; Kontonavn 1 ; 4000,33; 0,00 (Driftskonto) 81202; Kontonavn 2 ; 6000,22; 3000,33 (Statuskonto) Eksport Når menupunktet vælges vælger man først det aktuelle regnskabsår som ønskes udlæst. Derudover skal man angive, hvor filen skal gemmes samt filnavn. Når disse valg er foretaget, klikkes på OK og eksportkørslen starter. Den eksporterede fil kan herefter sendes til revisor. 5

6 Kladde import/eksport I Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder er der under knappen Funktioner tilføjet to nye punkter ved navn Import og Eksport. Funktionerne benyttes til at importere linjer der f.eks. er udlæst fra en anden C5, et andet system eller lignende, eller de benyttes til at eksportere linjer fra den aktuelle kladde, der ønskes benyttet i en anden C5 eller et andet system. For at kunne benytte import og eksport funktionerne, skal der under Generelt/Tilpasning/Kladde imp./eksp. def. opsættes en definition. I definitionen angives hvilken separatorer, der benyttes i filen, datoformatet, i hvilken rækkefølge dataene er angivet osv. Når definitionen er oprettet kan denne vælges, når menupunktet Funktioner/Import vælges i kladderne. Opsætning og felterne i skærmbilledet Importdefinition Når menupunktet Generelt/Tilpasning/Kladde imp./eksp. def. vælges skal definitionen navngives, derefter vælges hvilken kladdetype som definitionen skal benyttes i. Efterfølgende beskrives skærmbillederne med tilhørende felter 6

7 Kladdetype I dette felt kan der vælges mellem de forskellige kladder - Finans-, Ordre-, Indkøbs-, Lager-, Projekt- og Lønkladder. Navn I feltet navn angives en sigende beskrivelse af den enkelte importdefinition. O Feltet er markeret såfremt der er defineret en opsætning for den aktuelle importdefinition. Opsætning af importdefinitionen foretages på fanen Opsætning.! Feltet er markeret såfremt den aktuelle importdefinition er i brug. På fanebladet opsætning foretages opsætningen af selve definitionen. Felt adskiller Angiv hvilken separator der benyttes i filen. Der kan vælges mellem komma, semikolon, tab og mellemrum. 7

8 Tekst symbol Hvis tekstfelter i filerne er defineret med et symbol før og efter teksten, angives dette symbol her. Der kan vælges mellem " og ' eller intet tekst symbol. Dato-formatering Angiv hvorledes datoer ønskes formateret. Tal format I feltet angives hvilken tusindtals- og decimalseperator der benyttes. Importpath Her angives standardplaceringen af filerne. Når browseren åbnes i forbindelse med import af posteringer, ved hjælp af importdefinitionerne, er det denne placering, der vælges som default. Første række I feltet angives nummeret på denne række hvorfra data skal importeres. Angives der f.eks. et 2-tal, er det kun data fra og med række 2 der importeres. Tegntabel Vælg mellem tegntabellerne Ansi og ASCII Po(sition) Linjenummer Feltnavn Print- eller systemnavn for feltet i kladden. Felterne der kan vælges er bestemt af feltet Kladdetype på fanen Oversigt. NB! Hvis det aktuelle felt ikke ønskes importeret under import af posteringer, vælges i stedet 'Ignorer' i feltet. Fast værdi Hvis der i forbindelse med importen ønskes en bestemt værdi i det aktuelle felt, kan denne værdi angives her. 8

9 Menupunkter i skærmbilledet Importdefinition Skriv definition Her kan importdefinitionen udlæses til en fil. Når menupunktet vælges åbnes en browser, hvori filnavn samt placering af filen vælges. Menupunktet kan kun vælges på fanen Oversigt. Indlæsning af definition Udlæste importdefinitioner kan indlæses ved hjælp af dette menupunkt. Når menupunktet vælges åbnes en browser, hvori filnavn samt placering af filen vælges. Menupunktet kan kun vælges på fanen Oversigt. Ovenstående Skriv hhv. Indlæsning kan benyttes hvis f.eks. virksomhed ønsker at sende nogle poster fra en finanskladde. Ved at sende en definitions fil sammen med de eksporterede data, kan revisor indlæse definitionen som er benyttet if. med udlæsning af kladdeposter, og hermed have denne opsætning til rådighed straks. Hent/Slet felter Her kan samtlige felter fra den aktuelle kladde hentes eller slettes. Check definition Ved hjælp af dette menupunkt kontrolleres definitionen. Hvis der findes fejl, kan en import ikke gennemføres korrekt. Udskrift Ved hjælp af dette menupunkt udskrives en rapport, der viser valgte felter og informationer i forbindelse med importdefinitionen. Flyt felt Hvis dette menupunkt vælges er det muligt at flytte felterne i oversigten op eller ned ved hjælp af piletasterne. Når feltet er placeret hvor det ønskes, tastes Enter og feltet flyttes hertil. Windows standard Ved hjælp af dette menupunkt er det muligt at få hentet standard Windows opsætningen mht. Feltadskiller, datoformat osv. 9

10 Brugen af kladde Import/Eksport Import Når Import/Eksport definitionen er oprettet kan definitionen efterfølgende benyttes i de relevante kladder. Når man står i en kladde vælges menupunktet Funktioner/Import. Man får herefter en oversigt over de definitioner, som er opsat til den relevante kladde. F.eks. Finanskladden: Man stiller sig på den definition, man ønsker at benytte, og taster Enter. C5 åbner nu en Browser hvor man udvælger den fil, som man ønsker at importere. Når filen er valgt klikker man på knappen Åben. Herefter indlæses den udvalgte fil i kladden. Eksport Når Import/Eksport definitionen er oprettet kan definitionen efterfølgende benyttes i de relevante kladder. Når man står i en kladde vælges menupunktet Funktioner/Eksport. Som ved import får man nu en oversigt over de definitioner, som er opsat til den relevante kladde. Man stiller sig på den definition, man ønsker at benytte, og taster Enter. Når man har tastet Enter får man mulighed for at foretage en afgrænsning, dersom man ikke ønsker at eksportere samtlige poster i kladden. Efter afgrænsningen åbner C5 nu en Browser hvor man udvælger den lokation hvor filen skal gemmes. Man skal samtidigt navngive eksport filen. Efterfølgende klikker man på knappen Gem, og C5 udlæser eksport filen NB: Vær opmærksom på, at en almindelig C5 bruger ikke har rettigheder til at foretage eksport fra kladderne. Man skal skifte til Administrator for at få adgang til at afvikle eksport fra kladder. Skift af bruger foretages under Generelt/Dagligt/Skift Brugertype. 10

11 Datamanipulation Generelt om Datamanipulation (Import/eksport) I Microsoft Dynamics TM C er der ændret i Datamanipulationsskærmbilledet. Disse ændringer træder i kraft, når man vælger en af handlingerne - Export - Import, Insert - Import Update - En dybere beskrivelse kan læses i den interne hjælp F1, efterfølgende vil kun blive beskrevet de ændringer, som er foretaget. Ændringer i Datamanipulation Til forskel for tidligere er det nu kun muligt at vælge mellem to forskellige filtyper CSV eller TXT. Disse to filtyper erstatter de tidligere filtyper, som kunne vælges. Som det ses i nedenstående skærmbillede, er der flere muligheder for opsætning af formater som skal benyttes i forbindelse med import/eksport, Datoformat, talformat osv. 11

12 Tegntabel Vælg mellem tegntabellerne Ansi og ASCII Dato-formatering Angiv hvorledes datoer ønskes formateret. Tal format I feltet angives hvilken tusindtals- og decimalseperator der benyttes. Felt adskiller Angiv hvilken separator der benyttes i filen. Der kan vælges mellem komma, semikolon, tab og mellemrum. Tekst symbol Hvis tekstfelter i filerne er defineret med et symbol før og efter teksten, angives dette symbol her. Der kan vælges mellem " og ' eller intet tekst symbol. Menuknappen Windows standard Ved hjælp af dette menupunkt er det muligt at få hentet standard Windows opsætningen mht. Feltadskiller, datoformat osv. 12

13 Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drive business success. U.S. and Canada Toll Free Worldwide The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics,..NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation. 13

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse Nyheder Finans... 4 Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger... 4 Import/Eksport af linjer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn Microsoft Dynamics C5 Nyhedsbrev C5 løn INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Start lønberegning direkte fra medarbejderen.... 4 Bundlinjer med i kommafilen ved eksport... 4 Rapporten

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2008 på Native database... 5 Installationen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 2010 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 3 Ny installation af Microsoft

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet 2010 Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Labels Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udviklingsværktøj - Ctrl-F1... 4 Labelsystemet...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer Microsoft Dynamics C5 2012 Nye funktioner, ændringer og forbedringer Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle nyheder og forbedringer... 6 Database størrelsen beregnes nu ens i Native og Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Ferie 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 4 Rettelser til kommafil... 4 Backup af lønopsætningen... 4 Tilpasning af tælleværker... 4 Import af den

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Security Guide DK

Microsoft Dynamics C5. Security Guide DK Microsoft Dynamics C5 Security Guide DK INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Gennemgang af sikkerhedsstrukturen i Microsoft Dynamics C5.... 3 Grundlæggende begreber... 3 Windows sikkerhedsstruktur... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013.

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013. Microsoft Dynamics C5 Ferie 2013. INDHOLDSFORTEGNELSE Kontroller og evt. Ret tælleværk... 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2013... 5 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer... 5 Overførsel

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list Microsoft Dynamics C5 version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list CONTENTS Introduction... 3 General ledger... 3 OIOUBL... 3 Inventory/Customer/Vendor... 3 Inventory... 3 Payroll... 4 Kernel... 5 Corrected

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Version 2008, 2010 & 2012 YearEnd C5 løn Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Lønopdatering... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 En forløbelig afklaring... 3 Indberetning til Kompetencefonde.dk...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn Løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2 November 2013 Indholdsfortegnelse Nyheder 3 Backup af lønopsætningen 3 Registrering af ferie

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere