GRUNDFOS INSTRUKTIONER POMONA. Monterings- og driftsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER POMONA. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER POMONA Monterings- og driftsinstruktion

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument. Leveringsomfang 3. Håndtering 3. Typenøgle 3.1 Kobling 3. Koblingsskærm 3.3 Bundramme 3. Overfladebehandling 3 5. Anvendelse 5.1 Forbrændingsmotor 6. Pumpemedier 7. Tekniske data 7.1 Tilløbstryk/spædning 7. Maks. tryk 7.3 Mininimumflow 7. Motordata 5 8. Installation Fundament 5 8. Placering Opretning af udførelser med lejekonsol 5 8. Tilslutning 6 9. Eltilslutning Overbelastningsbeskyttelse 6 1. Idriftsætning Spædning 6 1. Kontrol af omdrejningsretning Start af pumpen 6 1. Drift Maks. antal starter pr. time Vedligeholdelse Smøring Akseltætninger Motorlejer Rullelejefedt 7 1. Frostsikring Fejlfinding 8 1. Service Reservedele 9 1. Forurenede pumper Bortskaffelse 9 Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Brug af dette produkt kræver erfaring med og kendskab til produktet. Produktet må ikke bruges af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, medmindre disse personer er under opsyn eller oplært i at bruge produktet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn må ikke bruge eller lege med dette produkt. 1. Symboler brugt i dette dokument Bemærk Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød med deraf følgende risiko for alvorlig personskade eller død. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift.. Leveringsomfang Grundfos POMONA-pumper leveres fra fabrik i emballage der er specielt konstrueret til manuel transport eller transport med gaffeltruck eller lignende. Afhængig af type, består leverancen af disse dele: pumpe motor bundramme/bæreramme kobling koblingsskærm monterings- og driftsinstruktion driftsinstruktion til motoren (pumper med forbrændingsmotor).

3 3. Håndtering. Typenøgle Tunge pumper skal transporteres ved hjælp af løfteudstyr. Anbring remmen sådan at pumpen forbliver i stabil position og ikke kan dreje eller falde ned. Se fig. 1. Kode Eksempel PO 3.1.BL.E.1.G.P.15.3 PO POMONA 3 Tilslutningsstørrelse DN (G = 3/) DN 5 (G = ) DN 8 (G = 3) DN 1 (G = ) Dansk (DK) Udførelse 1 Maks. partikelstørrelse [mm] Fig. 1 Sådan løftes pumpe uden motor TM BA BL CM E F D P X Pumpetype Pumpe uden kobling og motor Blokudførelse Pumpe med kobling og motor Motor Uden motor Elektromotor, 5 Hz Elektromotor, 6 Hz -takts-dieselmotor -takts-benzinmotor Specialudførelse 1 3 G B X Ramme Uden ramme Bundramme Bæreramme Vogn Løber Støbejern (GG) Støbt bronze (G-CuSn) Specialudførelse TM P V X Tætning NBR FKM (Viton ) Specialudførelse 15 Motoreffekt (P/1) [W] Fig. Sådan løftes motor og pumpe på bundramme 1 3 X Motor 1-fase (-) 3-faset (-D / 38-15Y) Specialudførelse.1 Kobling Fleksibel kobling med lejekonsol i henhold til DIN 7-1: Koblingsskærm En skærm af stålplade der er fastgjort til bundrammen, beskytter mod kontakt med akslen og koblingen i henhold til DIN 311-1: Bundramme Vridningsbestandig stålplade i henhold til DIN 59-1: Bærerammer og vogne er fremstillet af stålrør.. Overfladebehandling Dæklag: vandbaseret maling. 3

4 Dansk (DK) 5. Anvendelse POMONA-pumper er konstrueret til anvendelser som fx: afvanding af byggepladser dræning af regnvand regulering af grundvandstand vanding af haver og parker vandforsyning inden for landbrug og gartneri nedspuling af rør nødpumpning - oversvømmede områder, brand osv. tømning af lystbåde og motorbåde. Pumperne er egnede til både midlertidig og permanent installation. Det er kun tilladt at bruge pumper med elektromotor til svømmebassiner og havebassiner eller i nærheden af sådanne bassiner hvis installationen er udført i henhold til lokale forskrifter. 5.1 Forbrændingsmotor Overhold fabrikantens anvisninger for benzin- og dieselmotorer. Oplysninger om omdrejningsretningen er særlig vigtige. Pumpen roterer med uret set fra drivakslen. Oplysninger om lufttilførsel og bortledning af udstødningsgasser er særlig vigtige når pumpen er installeret i et lukket rum. Hvis tanken skal tømmes, opfang brændstoffet i en egnet beholder. 6. Pumpemedier Pumpemediet må ikke angribe pumpematerialerne kemisk. ph-værdi: -1. POMONA-pumper er slidbestandige og ikke følsomme over for forurening fra mudder, snavs og sand. Pumpen egner sig ikke til kontinuerlig pumpning af slidende materialer som fx flodsand. Fast stof op til følgende partikelstørrelser kan pumpes i mediet uden risiko for blokering: Type Maks. partikelstørrelse [mm] POMONA PO7 3 POMONA PO3 1 POMONA PO3 POMONA PO 3 7. Tekniske data For ydelseskurver, se side 1. Beskrivelse 7.1 Tilløbstryk/spædning PO7 Maks. medietemperatur 6 C 8 C Maks. omgivelsestemperatur C Min. omdrejningstal [min -1 ] 5 Maks. omdrejningstal [min -1 ] Lydtryksniveau [db(a)] Elektromotor 9 min -1 < Forbrændingsmotor Vakuummetrisk sugehøjde Op til 5 Op til 8 Akseltætning Akseltætning NBR Materialer Hus, husdæksel EN-GJL- (GG) Lejekonsol EN-GJL- (GG) Slidplade EN-GJL- (GG) Skrueprop Rustfrit stål Løber EN-GJL- (GG) eller G-CuSn Tilslutninger Suge- og afgangstilslutninger G 3/ (DN ) POMONA-pumper er selvspædende og altid driftsklare når de er fyldt med vand. 7. Maks. tryk Det maksimale tryk (tilløbstryk og pumpetryk mod en lukket ventil) er 6 bar. PO3 G (DN 5) PO3 G 3 (DN 8) PO G (DN 1) Vægt inkl. elektromotor [kg] Pumpe uden kobling og motor Bundramme 13,5 6 8 Bæreramme Vægt inkl. forbrændingsmotor [kg] Bæreramme - 8 9,5 - Bundramme På vogn Hvis pumpen bruges til pumpning af flydende gødning, sprøjtemidler, kalkmælk eller træbeskyttelsesmidler (uden indhold af animalsk fedt og karbolineum), skal pumpen rengøres grundigt efter brug eller mindst én gang dagligt. Det er ikke tilladt at pumpe brandfarlige væsker, undtagen fyringsolie, type EL. Ved pumpning af fyringsolie skal pumpen anbringes i et olietæt kar eller lignende for at undgå miljøforurening. 7.3 Mininimumflow Pumpen må ikke køre mod en lukket afgangsventil da dette vil forårsage en øget temperatur/dannelse af damp i pumpen. Dette kan medføre beskadigelse af akslen, erosion af løberen og forkortet levetid for lejer og pakdåser med pakningsringe eller mekaniske tætninger som følge af belastning eller vibration. Det minimale flow skal være mindst 1 % af det maksimale flow, der er angivet på pumpens typeskilt.

5 7. Motordata POMONA 7 1 x 3 V-motor.,5 kw. IP55. 3 x 3/ V-motor.,5 kw. IP55. POMONA 3 1 x 3 V-motor. 1,5 kw. IP55. 3 x 3/ V-motor. 1,5 kw. IP55. -takts-benzinmotor.,6 kw. POMONA 3 3 x V-motor., kw. IP55. -takts-dieselmotor med manuel start.,6 kw. POMONA 3 x V-motor. 11, kw. IP55. -takts-dieselmotor med elektrisk start inklusive batteri og ledninger. 13,1 kw. 8. Installation 8.1 Fundament 8. Placering Pumpen skal installeres på et frostfrit sted med god ventilation. Ved pumpning af varme medier skal man sikre at personer ikke uforvarende kan komme i berøring med varme overflader. Der skal være tilstrækkelig plads omkring pumpe og motor til inspektion og reparation. 8.3 Opretning af udførelser med lejekonsol I installationer hvor støjsvag drift er særlig vigtig, skal pumpen placeres på sit eget fundament. Fundamentet skal isoleres fra resten af bygningen for at minimere overførsel af støj. Kontrollér om udstyret er beskadiget under transport. Sæt befæstelsesboltene løst i fundamentet og bring bundrammen i vater med vaterpas og mellemlægsplader. Kontrollér opretningen af pumpe og motor i forhold til koblingen ved hjælp af en retteskinne. Retteskinnen skal ligge helt an mod begge koblingshalvparter. Flyt retteskinnen 9 og kontrollér igen. Dansk (DK) Fundering/installation skal udføres som beskrevet nedenfor. Hvis anvisningerne ikke følges, kan Bemærk det resultere i funktionsfejl som beskadiger pumpens komponenter. Grundfos anbefaler at installere pumpen på et betonfundament som er kraftigt nok til at yde permanent og fast støtte til hele pumpen. Fundamentet skal kunne optage alle vibrationer, normale kraftpåvirkninger og stød. Betonfundamentets vægt bør som en tommelfingerregel være 1,5 x pumpens vægt. Betonfundamentet skal have en fuldstændig plan og jævn overflade. Fundamentet altid skal være mm længere og bredere end pumpen. Koblingsstørrelse S 1^S [mm] (se fig. ) B 68-95,5 B ,5 B 16-18,5 1mm 1mm 1mm Fig. S 1^S TM Fig. 3 1mm Min. størrelse af betonfundament I installationer hvor støjfri drift er særlig vigtig, anbefaler vi et fundament der vejer op til fem gange så meget som pumpen. Bundrammens størrelse Type Beskrivelse Mål [mm] Længde Bredde PO PO3 Blokudførelse på bundramme 75 3 PO PO7 85 PO Pumpe med kobling og motor PO3 1 5 PO 15 5 PO Pumpe med kobling og dieselmotor 15 5 TM Kontrollér at afstanden mellem koblingshalvparterne er den samme hele vejen rundt om koblingen. Tryk samtidig løberen mod pumpen. Målet S 1^S mellem enderne på pumpe- og motoraksel afhænger af koblingsfabrikatet. Overhold koblingsfabrikantens anvisninger hvis koblingen og motoren ikke er leveret af Grundfos. Fjern eller tilføj om nødvendigt mellemlægsplader under fødderne på pumpehuset eller motoren. Omhyggelig opretningen øger betydeligt levetiden ikke blot for koblingen, men også for lejer og tætninger. Det skal være let at dreje koblingen med hånden efter opretning. Montér koblingsskærmen igen i henhold til forskrifter. Drift uden en koblingsskærm er ikke tilladt af sikkerhedsgrunde. 5

6 Dansk (DK) 8. Tilslutning Slange- eller rørtilslutninger, især på sugesiden, må ikke lække. Hvis der bruges slanger, skal slangen på sugesiden være en spiralslange så den ikke trykkes sammen på grund at det undertryk der opstår. Hvis der tilsluttes rør, montér fleksible overgange mellem pumpe og rør. Sørg for at pumpen og dens tilslutninger ikke bliver belastet af rørinstallationen. Anlæggets tilløbstryk må ikke være større end tilløbstrykket angivet for pumpen. Rørinstallationen skal have samme eller en større nominel diameter som pumpestudserne. Blokering af vandindtaget kan forhindres ved at hænge sien højere op. Bemærk Sænk sien ned i vandet i en flettet kurv, eller læg sugeslangen over en gren for at sikre at sien hænger lodret i vandet. 1. Idriftsætning 1.1 Spædning Spæd pumpen ved at fjerne spædeproppen eller via afgangsstudsen. Montér og spænd spædeproppen. Husk tætningen. Beskrivelse Pumpen skal fyldes med pumpemedie inden idriftsætning. Risiko for tørløb. Omtrentlig mængde i liter Kontrol af omdrejningsretning Fyld pumpen med væske inden du kontrollerer omdrejningsretningen. Motorens omdrejningsretning skal være som vist med pilen på pumpen. PO7 PO3 PO3 PO 9. Eltilslutning Pumpen må kun køre kortvarigt. Afbryd strømforsyningen til pumpen inden afmontering af klemkassedækslet og før enhver demontering af pumpen. Eltilslutning skal foretages af en autoriseret person i henhold til lokale forskrifter og forbindelsesdiagrammet i klemkassedækslet. Pumpen skal sikres via bygningens elinstallation og tilsluttes via en ekstern afbryder. Kontrollér at forsyningsspænding og -frekvens svarer til værdierne på typeskiltet. 9.1 Overbelastningsbeskyttelse Motorer med indbyggede sensorer for tilslutning til en ekstern styrekreds kan leveres på forespørgsel. Sensorerne er bimetalliske termeafbrydere eller termistorer (PTC). Termoafbrydere kan tilsluttes direkte til et eksternt styrekredsløb for at beskytte motoren mod langsom overbelastning (IEC 3-11: TP 111). Motoren skal forsynes med et beskyttelsesapparat til beskyttelse mod blokering. Termoafbryderne kan bryde 1,5 A ved 5 VAC. Termistoren skal tilsluttes et eksternt forstærkerrelæ der er tilsluttet styrekredsen. Motoren er på den måde beskyttet mod hurtig og langsom overbelastning (IEC 3-11: TP 11). Termistorerne er i henhold til DIN 8. Om nødvendigt, skift omdrejningsretningen ved at bytte om på to faser. 1.3 Start af pumpen Start ikke pumpen før den er blevet fyldt med væske. Pumpen må ikke køre imod en lukket afgangsventil. Start benzin- eller dieselmotoren efter motorens driftsinstruktion. 1. Drift Pumpen må ikke pumpe mod en lukket afgangsventil da det kan medføre at vandet bliver skoldende varmt på grund af omdannelsen af motorenergi til varme i pumpen. 1.5 Maks. antal starter pr. time Motorer mindre end kw: 1. Andre motorer:. Forbrændingsmotorer må ikke køre konstant ved fuldlast. Ved reparation af motorer med termoafbrydere (Klixon) skal man sørge for at motoren ikke kan genstarte automatisk efter afkøling. 6

7 11. Vedligeholdelse Instruktioner vedrørende vedligeholdelse, demontering og montering kan ses på Afbryd strømforsyningen inden du foretager vedligeholdelse. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Overhold fabrikantens anvisninger for benzin- og dieselmotorer. Kun uddannet personale må foretage vedligeholdelse Smøring Pumpen er forsynet med en dobbelttætning. Akseltætningen er modstandsdygtig over for fyringsolie, men ikke benzin eller benzen. Halvautomatisk smøring ved hjælp af smørepatroner forhindrer slitage af tætningen. Hele tætningssystemet er fyldt med smøremiddel. Efterfyld med en højviskos gearolie eller halvflydende fedt, fx amprolium. Løsn låsemøtrikken fire omgange for at justere smørepatronen. Drej den øverste del fire omgange og lås den med låsemøtrikken. Hvis den øverste del er skruet ned i den nederste del, er smørepatronen tom og skal fyldes op igen. Fjern låsemøtrikken. Skru den øverste halvdel af og fjern stemplet. Smør stemplet let og montér det igen. Fyld den nederste del med smøremiddel op til læben. Skru den øverste del fire omgange ind i den nederste del og lås den med låsemøtrikken. En smørepatron er ikke nødvendig ved pumpning af fyringsolie og dieselolie. Montér i stedet en vinkelfitting med R 1/8 gevind og et lækagerør og tilslut lækagerøret til en opsamlingsbakke. Det kan således straks ses hvis akseltætningen begynder at lække. Dette forhindrer at pumpemediet trænger ned i jorden. Vær opmærksom på at motoren skal opfylde sikkerhedsforskrifter. Benzin- og dieselmotorer skal vedligeholdes efter fabrikantens anvisninger. 11. Rullelejefedt Basis: lithiumfortykket, temperaturområde - C til +1 C, dråbepunkt ca C. Producent Fedt Aral HL BP BP Energrease LS 3 Calypso Calypso H 3 GF Castrol SPEEROL AP 3 Fina Fina Marson HTL 3 Shell Shell Alvania-Fett R 3 Esso Beacon 3 Fuchs FWA 16 or Gasolin DEGANOL LW 3 Mobil Oil Mobilux 3 1. Frostsikring Hvis pumpen skal tages ud af drift i længere tid, anbefaler vi at dreje pumpeakslen med hånden en gang imellem for at forhindre at løberen gror fast. Hvis der er risiko for frost, tøm pumpen ved at fjerne tømmeproppen. Sørg for at væsken der løber ud af pumpen, ikke udgør en risiko for personer eller skader motoren og andre dele. I varmtvandsanlæg skal man være særligt opmærksom på risikoen for skoldningsskader. Tag forbrændingsmotorer ud af drift efter fabrikantens anvisninger. Dansk (DK) 11. Akseltætninger Akseltætninger er vedligeholdelsesfrie og fungerer næsten uden lækage. I tilfælde af kraftig eller stigende lækage skal akseltætningen straks kontrolleres. Hvis der er synlige skader på tætningsfladerne, udskift hele akseltætningen. Håndtér akseltætningen forsigtigt. Se også afsnit 1. Service Motorlejer Pumperne er som standard forsynet med motorer uden smørenipler. Motorlejerne er derfor vedligeholdelsesfrie. Brug lithium-baseret fedt hvis pumpen er forsynet med en motor med smørenipler. Overhold fabrikantens anvisninger for benzin- og dieselmotorer. 7

8 Dansk (DK) 13. Fejlfinding Før du fjerner klemkassedækslet og foretager arbejde på pumpen, afbryd strømforsyningen og sørg for at den ikke uforvarende kan genindkobles. Tøm pumpen. Fejl Årsag Afhjælpning 1. Pumpen pumper ikke, pumpeydelsen er ringe, eller pumpen suger ikke.. Motorværn udløser. Motoren er overbelastet. 3. Pumpen støjer for meget. Pumpen kører ikke jævnt og vibrerer.. Pumpe eller tilslutninger lækker. Akseltætning eller pakdåse lækker. 5. For høj temperatur i pumpe, lejekonsol eller motor. a) Forkert eltilslutning. Kontrollér eltilslutningen og korrigér om nødvendigt. b) Forkert omdrejningsretning. Ombyt to faser. c) For lidt væske i pumpehuset. Udluft og fyld tilgangsrøret og pumpen op. d) Luft kan ikke komme ud. Afgangsrør tilstoppet. Åbn alle ventiler. e) For højt tilløbstryk.* Forøg væskestanden på sugesiden. Åbn afspærringsventilen på sugesiden. f) Rør tilstoppede eller fremmedlegeme i løberen. Åbn pumpen og fjern blokeringen. g) Luft suges ind gennem defekt tætning. Kontrollér rørtætninger, tætninger i pumpehus og akseltætninger. Udskift defekte tætninger. h) Pumpen suger luft på grund for lidt væske. Forøg væskestanden på sugesiden og hold den så konstant som muligt. a) Pumpe blokeret. Åbn pumpen og fjern blokeringen. b) Pumpen kan ikke køre fordi pumpehuset er belastet af rørinstallationen. c) Pumpemediets massefylde eller viskositet er højere end angivet i ordren.* Montér pumpen så den ikke bliver belastet af rørinstallationen. Understøt rørledningerne. Hvis en lavere ydelse af angivet er tilstrækkelig, drøvl flowet på sugesiden. Hvis ikke, brug en større motor. d) Motorværnet er ikke indstillet korrekt. Kontrollér indstillingen. Udskift motorværnet hvis det er defekt. e) Motoren kører på to faser ved 3-faset forsyning. Kontrollér eltilslutningen. Udskift sikringen hvis den er defekt. a) For højt tilløbstryk.* Forøg væskestanden på sugesiden. Åbn afspærringsventilen på sugesiden helt. b) Luft i tilgangsrøret eller pumpen. Udluft og fyld tilgangsrøret og pumpen op. c) Pumpen suger luft på grund for lidt væske. Forøg væskestanden på sugesiden og hold den så konstant som muligt. d) Løberen er ude af balance (tilstoppede løberskovle). Rens og kontrollér løberen. e) De indre dele er slidt. Udskift defekte dele. f) Pumpen bliver belastet af rørinstallationen (resulterer i startstøj). Montér pumpen så den ikke bliver belastet af rørinstallationen. Understøt rørledningerne. g) Defekte lejer. Udskift lejer. h) Lejer er smurt med for lidt, for meget eller forkert fedt. Tilføj, fjern eller udskift fedt. i) Motorventilator defekt. Udskift ventilatoren. j) Koblingens gummidel (kraftoverføring) er defekt. Udskift gummidelen og genopret koblingen. Se afsnit 8.3 Opretning af udførelser med lejekonsol. k) Fremmedlegeme i pumpen. Åbn og rengør pumpen. a) Pumpen bliver belastet af rørinstallationen (forårsager lækage fra pumpehus eller tilslutninger). Montér pumpen så der ikke overføres spændinger fra rørene. Understøt rørledningerne. b) Tætninger i pumpehus og tilslutninger defekte. Udskift tætninger. c) Akseltætning snavset eller klæbet sammen. Kontrollér og rens akseltætningen. d) Akseltætning slidt. Udskift tætningen. a) Luft i tilgangsrøret eller pumpen. Udluft og fyld tilgangsrøret og pumpen op. b) For højt tilløbstryk. Forøg væskestanden på sugesiden. Åbn afspærringsventilen på sugesiden. c) Lejer er smurt med for lidt, for meget eller forkert fedt. Tilføj, fjern eller udskift fedt. d) Pumpe med lejekonsol bliver belastet af rørinstallationen. Montér pumpen så der ikke overføres spændinger fra rørene. Understøt rørledningerne. Kontrollér opretningen af koblingen. e) Motorværnet er defekt eller ikke indstillet korrekt. Kontrollér indstillingen. Udskift om nødvendigt motorværnet. * Kontakt fabrikanten. 8

9 1. Service Overhold lokale forskrifter med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Kontakt Grundfos eller et autoriseret værksted hvis du ikke selv kan afhjælpe fejl. Giv en nøjagtig beskrivelse af problemet så vores servicetekniker kan forberede sig og skaffe de rette reservedele. De tekniske data er angivet på pumpens typeskilt. Dansk (DK) Bemærk Hvis der opstår fejl i benzin- eller dieselmotorer efter garantiperiodens udløb, anbefaler vi du sender motoren til motorleverandørens nærmeste servicecenter. Se motorens driftsinstruktion. 1.1 Reservedele Service kit catalogue indholder en komplet liste over reservedele. Se Bemærk Opgiv venligst disse oplysninger hvis du anmoder om service: Pumpenummer og typebetegnelse (stemplet på typeskiltet) eller bestillingsnummer. Reservedelens produktnummer og type (se snittegninger af pumperne og tabeller med reservedele). Ønsket forsendelsemåde (fragt, ekspres eller post). Afsender skal betale forsendelsesomkostninger. Reservedele og tilbehør som ikke er leveret af Grundfos, er ikke testet og godkendt af Grundfos. Installation og/eller brug af sådanne produkter kan i visse tilfælde ændre og forringe pumpens egenskaber. Grundfos kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af uoriginale reservedele. 1. Forurenede pumper Hvis en pumpe har været anvendt til et medie der er sundhedsskadeligt eller giftigt, vil den blive klassificeret som forurenet. Hvis Grundfos bliver anmodet om at servicere pumpen, skal Grundfos have informationer om pumpemediet osv. før pumpen returneres til service. I modsat fald kan Grundfos nægte at modtage og servicere motoren. Pumper der har været anvendt til radioaktive væsker, kan på ingen måde ikke accepteres. Bemærk Sikkerhedserklæringen skal leveres med serviceanmodningen. Grundfos-produkter og deres dele vil kun blive kontrolleret/ repareret hvis sikkerhedserklæringen er korrekt og helt udfyldt af autoriseret og kvalificeret personale. Vi forbeholder os dog ret til at afvise en anmodning af andre grunde. 15. Bortskaffelse Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde: 1. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger.. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted. Ret til ændringer forbeholdes. 9

10 Appendiks Appendiks 1 POMONA 7 p [kpa] H P Q [m³/h] [kw] QH POMONA PO 7 9 min -1 ISO 996 Annex A Q [m³/h] Q [l/s] 3 1 [%] 3 1 TM Fig. 1 Performance curves for 1- and 3-phase motors POMONA 3 p [kpa] 3 H 3 8 QH-36 min -1 POMONA PO 3 9 min -1 / 36 min -1 ISO 996 Annex A QH-9 min P Q [m³/h] [kw] 3 [%] 6 1 P Q [m³/h] Q [l/s] TM Fig. Performance curves for 1- and 3-phase motors and -stroke petrol engine 1

11 POMONA 3 p [kpa] H 8 QH POMONA PO 3 9 min -1 ISO 996 Annex A Appendiks P Q [m³/h] [kw] 6 [%] 6 P Q [m³/h] Q [l/s] TM Fig. 3 Performance curves for 3-phase motors and diesel engine POMONA p [kpa] 3 H 35 3 QH POMONA PO 9 min -1 ISO 996 Annex A P Q [m³/h] [kw] 16 [%] P Q [m³/h] Q [l/s] TM Fig. Performance curves for 3-phase motors and diesel engine 11

12 Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product POMONA, to which this declaration relates, is in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number ). DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet POMONA som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: Denne EF-overensstemmelseserklæring er kun gyldig når den publiceres som en del af Grundfos-monterings- og driftsinstruktionen (publikationsnummer ). CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek POMONA, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: Toto ES prohlášení o shodě je platné pouze tehdy, pokud je zveřejněno jako součást instalačních a provozních návodů Grundfos (publikace číslo ). DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt POMONA, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmt: Diese EG-Konformitätserklärung gilt nur, wenn sie in Verbindung mit der Grundfos Montage- und Betriebsanleitung (Veröffentlichungsnummer ) veröffentlicht wird. FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que le produit POMONA, auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des ts membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous: Cette déclaration de conformité CE est uniquement valide lors de sa publication dans la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos (numéro de publication ). IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto POMONA, al quale si riferisce questa dichiarazione, è conforme alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: Questa dichiarazione di conformità CE è valida solo quando pubblicata come parte delle istruzioni di installazione e funzionamento Grundfos (pubblicazione numero ). PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby POMONA, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: Deklaracja zgodności WE jest ważna tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest opublikowana przez firmę Grundfos i umieszczona w instrukcji montażu i eksploatacji (numer publikacji ). RO: Declaraţie de conformitate CE Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele POMONA, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE: Această declarație de conformitate CE este valabilă numai când este publicată ca parte a instrucțiunilor Grundfos de instalare și funcționare (număr publicație ). HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod POMONA, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: Ova EZ izjava o suklađnosti važeća je jedino kada je izdana kao dio Grundfos montažnih i pogonskih uputa (broj izdanja ). HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a POMONA termék, amelyre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelel az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: Ez az EK megfelelőségi nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha Grundfos telepítési és üzemeltetési utasítás (kiadvány szám ) részeként kerül kiadásra. RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия POMONA, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: Данная декларация о соответствии ЕС имеет силу только в случае публикации в составе инструкции по монтажу и эксплуатации на продукцию производства компании Grundfos (номер публикации ). Machinery Directive (6//EC). Standard used: EN 89:1998. Low Voltage Directive (6/95/EC). Standards used: EN :, EN :3. EMC Directive (/18/EC). Standards used: EN 61-6-, EN Bjerringbro, 15th September 11 Jan Strandgaard Technical Director Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej Bjerringbro, Denmark Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. 1

13 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box Regency Park South Australia 59 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße A-58 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-63 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске 15, Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: +7 (375 17) /73 Факс: +7 (375 17) Bosna and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH-71 Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 63 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 1 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc. 91 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 5/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai 336 PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR-11 Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-885 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 9G 1115 Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN-173 Vantaa Phone: +358-() Telefax: +358-() France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-389 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +9-() Telefax: +9-() Service in Deutschland: HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse Bodenheim/Rhein Germany Tel.: Telefax: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-19 Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 9-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-5 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 6 96 Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 1393 Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 1 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso I-6 Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo 11- Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 6, LV-135, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-31 Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/5 Glenmarie Industrial Park 15 Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 666 Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 3 Postboks 35, Leirdal N-111 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 3 Baranowo k. Poznania PL-6-81 Przeźmierowo Tel: (+8-61) Fax: (+8-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 1 Apartado 179 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 13 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия 195, г. Москва, ул. Школьная, 39-1, стр. 1 Тел. (+7) (95) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 9b 117 Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 5 Jalan Tukang Singapore 6196 Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská D 81 9 BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-131 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: +386 () South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. Bedfordview 8 Phone: (+7) Fax: (+7) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-811 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 31 Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 1 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 19 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 9 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 15 Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi,. yol. Sokak No. 19 Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 13 м. Київ, 3131, Україна Телефон: (+38 ) 37 Факс.: (+38 ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 171 West 118th Terrace Olathe, Kansas 6661 Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Grundfos-selskaber

14 ECM: 1181 The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONR, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Monterings- og driftsinstruktion 2 Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Tanks Doseringstank og tilbehør Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP12, AP35, AP50 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96011045 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC-Ex4 Installation and operating instructions LC-Ex4 Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 WC-1, WC-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 WC-1, WC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771615 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

TP, TPD union og low head

TP, TPD union og low head GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPD union og low head 50/60 Hz 1/3~ Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages.

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP35B, AP50B Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96004693 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96894217 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 2 Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Læs mere

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion 50 and 60 Hz Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Declaration of Conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Elektriske omrørere. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Elektriske omrørere. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Elektriske omrørere Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne GRUNDFOS ALPHA2, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product CU 100, to which this declaration relates,

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED Serie 300, 50/60 Hz Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2.

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Safety instructions and other important information Dansk (DK) Dansk (DK) Sikkerhedsanvisninger Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

Aggressive Environments SERIES

Aggressive Environments SERIES Aggressive Environments SERIES Med kravet om, at man er leveringsdygtig i gear og motorer, der er egnede til at arbejde i fugtige og ætsende omgivelser, har fået Motovario til at udarbejde en ny serie

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION DDI med PROFIBUS-DP Supplement til monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument. Generelt. Tekniske data. Tilslutning af DDI-pumpen

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Dørlukker DORMA TS 83

Dørlukker DORMA TS 83 Dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Dørlukker Høj brugsværdi. Sikret kvalitet. Godkendt efter EN 1154 DORMA TS 83 er velegnet til både ud- og indvendige døre. Certificeret efter ISO 9001. Fordele punkt for

Læs mere

MUNTERS SERVICE GUIDE. Service, vedligehold & opgradering. Din pålidelige Servicepartner

MUNTERS SERVICE GUIDE. Service, vedligehold & opgradering. Din pålidelige Servicepartner MUNTERS Din pålidelige Servicepartner SERVICE GUIDE Service, vedligehold & opgradering VELKOMMEN TIL MUNTERS SERVICE MUNTERS SERVICE PRODUKTER Installation, opstart & indregulering Vedligeholdelsesprogram:

Læs mere

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE ONLINE-DATABLAD UE403-A0930 Muting-styring UE403 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold Instruktionsbog Denne instruktionsbog gælder for ESAB bestillingsnummer: 0558003931 0558005318 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90 GRUNDFOS INSTRUKTIONER R, RN SF 32, 45, 64 og 90 Model A Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler brugt

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Drejeskivemaskine Svingarmsmaskine Ringmaskine Strapex fordelen Maskine, folie og service som totalløsning Den rigtige

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER

Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Idriftsættelsesprotokol for klordioxid-produktionssystemer af typen Oxiperm Start med at læse hele idriftsættelsesprotokollen

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

M SERIES. Elektriske motorer

M SERIES. Elektriske motorer Elektriske motorer Område Elektriske motorer er det mest effektive og økonomiske svar på nødvendigheden af at anvende vekselstrømstransmissioner. De trefasede motorer lever op til de internazionale standarder

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning.

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning. Changer CDC A3 7 67 7 2 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Henvisninger... 59 Sikkerhedshenvisninger... 59 Betjening... 6 Tekniske data... 62 Montering... 63 Tilslutning... 65

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden Brugervejledning UniDose Optimering af drikkevandet i stalden Indholdsfortegnelse: Indledning Kortfattet instruktion Klordosering Anvendelse Montagevejleding - Generelt - Mængdeafhængig dosering Installation

Læs mere