SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring. Sejl til bevaringsværdige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring. Sejl til bevaringsværdige"

Transkript

1 SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring 1 Sejl til bevaringsværdige skibe

2 Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde, danske fartøjer; - at søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark; - at øge såvel skibsejeres som den øvrige befolknings forståelse for de kulturhistoriske værdier som skibe og maritime miljøer repræsenterer. Fonden søger disse mål fremmet gennem alment oplysende virksomhed, konsulentbistand samt økonomisk støtte, primært ved långivning. Kapitalen kan anbringes i fartøjer mellem 2 og 300 BRT. Fonden udsteder bevaringsværdighedserklæringer, udgiver årsberetninger og pjecer om skibsbevaring, samt vedligeholdelsesplaner for skibe med bevaringsværdighedsstatus. Opdateret oversigt over Fondens publikationer finder du på vores hjemmeside. Om pjecerne Skibsbevaringsfondens serie "Pjecer om bevaring" henvender sig til ejere af bevaringsværdige skibe og andre, der interesserer sig for bevaring af maritime kulturminder. Pjecerne dækker de forskellige sider i bevaringsarbejdet og har som formål at give inspiration til og argumentation for at bruge traditionelle metoder og midler i arbejdet med skibene. Pjecer i serien: Sejl til bevaringsværdige skibe Olie og maling til bevaringsværdige skibe Ventilation på bevaringsværdige skibe Pjecerne kan fås ved henvendelse til SKIBSBEVARINGSFONDEN Sekretariatet Skovhusevej 35, 4720 Præstø Tlf./fax: E-post: Eller Jyllands-kontoret Vorsøvej 14, Søvind, 8700 Horsens Tlf: Fax: E-post: Du finder desuden pjecerne på: Forsiden: De 2 Søskende på Vejle fjord pinsen (Foto: Tom Rasmussen) 04/02

3 Hvorfor «gammeldags» sejl? Et af SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er, at motivere skibsejerne til at bevare de maritime traditioner. Dette gøres gennem faglig rådgivning og økonomisk støtte til restaurering af fartøjerne. Målet er, at skibene ikke bare ser rigtige ud, men at de, helt ned i detaljen, er så autentiske som muligt. Brugen af traditionelle materialer og håndværksteknikker i reparationer og vedligeholdelse er med til at understrege skibenes autenticitet. I nogle henseender giver brugen af traditionelle materialer og produkter, teknisk set, til og med også fordele. For eksempel er naturfiberdug mindre udsat for UV-strålernes nedbrydende virkning end kunstfiberdug. Sikkerhedsmæssigt er der også noget, man bør bemærke: Selv om kunstfiberdug er mindre tilbøjelig til at blæse ud af ligtovene, er netop dette aspekt noget, der taler til fordel for naturfiberdug. Som vi alle ved, var sejlene rigningens svageste punkt, en slags sikkerhedsventiler. Et udblæst sejl kan hindre masten i at gå over bord og er billigere at erstatte end en ny rig. Kunstfibersejl på større skibe behøver derfor konstant årvågenhed og skal rebes i tide. En meget synlig detalje i skibenes fremtoning er deres sejl. Sejl er ofte lavet ud fra moderne præmisser. De er udviklet med henblik på, at skibene kan sejle optimalt. Mange bevaringsværdige skibe sejler omkring med sejl syet i et kunstfibermateriale, eksempelvis i Dacron. Man ser det tydeligt på den kridthvide farve, de liggende baner, de rustfrie detaljer og de manglende ligtov. At udruste traditionelle skibe med sejl syet efter moderne principper i hypermoderne materialer, er efter SKIBSBEVARINGSFONDENs opfattelse et uheldigt signal at udsende. Det hænger ikke sammen med de bestræbelser, der i øvrigt gøres på at restaurere skibene korrekt. Den ideelle situation ville efter Fondens opfattelse være, at alle bevaringsværdige skibe havde sejl syet i et traditionelt materiale. Når skibene mødtes til de årlige kapsejladser, ville konkurrencen blive mere jævnbyrdig, end den er i dag. Ingen skibe ville have fordelen af glattere sejl, men skulle konkurrere på grundlag af mandskabets evne til at få det bedste ud af godt sømandskab og skibets sejlegenskaber under de rådende vindforhold. SKIBSBEVARINGSFONDEN yder støtte til det kulturhistoriske arbejde, herunder også indirekte vedligeholdelsen af godt sømandskab. Det er ikke fondens opgave at støtte eller tage stilling til ejernes individuelle forudsætninger eller brug af skibene. Det der tæller, er det kulturhistoriske aspekt. Det er et langt, sejt træk, men det er glædeligt at se, at flere og flere skibsejere bestræber sig på at højne skibenes kulturhistoriske kvaliteter ved at bruge sejl syet i en traditionel udførelse. Flere endda i traditionelle materialer. Fonden vil, med baggrund i ovenstående, ikke længere acceptere sejl i moderne udførelse på de skibe, fonden har ydet lån til. Anvendes kunststof, så skal det være et materiale, der ligner gamle materialer så meget som muligt, og sejlene skal udføres efter de håndværksmæssige principper, der var aktuelle for den tidsepoke, skibet repræsenterer. Derfor vil vi råde alle skibsejere, der står overfor at skulle anskaffe sig nye sejl, til at tage kontakt til SKIBSBEVARINGSFONDEN for en snak om traditioner og om dagens erfaringer med sejldug. Om fremstilling af sejl før og nu Da traditionelle sejl udgør en meget lille del af markedet, er der kun få sejlmagere, som får anledning til at tage vare på fagets gamle dyder. Det er en sjældenhed at opleve en sejlmager skære sejl på den gamle måde i hånden eller på gulvet. Nogle sejlmagerfirmaer, specielt de, der repræsenterer internationale sejllofter, får deres sejl skåret andetsteds og limer og syr dem så selv sammen. Dette giver en rationel produktion, hvilket i den sidste ende er afgørende for, om prisen på et stel sejl er konkurrencedygtig eller ej. Mange sejlmagere har anskaffet computerprogrammer, som kan konstruere moderne sejl og skære dugen direkte fra rullen. Disse programmer kan sagtens lave noget, der ligner gaffelsejl. Men det er personen ved computeren, der i sidste ende bestemmer resultatet. Har han ingen erfaring i at tilskære gaffelsejl, er computeren uanvendelig. Den computerstyrede skæremaskine er uegnet til at skære sejl fremstillet i naturfiber. Da er det nemlig vigtigt at bevare dugens ægkant, da trådene ellers let vil trævle op. 3

4 Det traditionelle sejlmageri er et håndværk, som ovenstående foto fra N. J. Petersens sejlmagerloft, Helsingør ca. 1890, illustrerer. I dag kan vi risikere at nye gaffelsejl af kunstfiber er skåret ved hjælp af en computer. Mange sejlmagere faconskærer ligene for at skabe sejlets posning, men undlader at udnytte ligtovets funktion. Ligtovet skal både styrke sejlet og forme dets posning, men sys ofte lige derudaf og fungerer kun som romantisk staffage. Foto i Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Ved optegning og tilskæring af sejldugen på et gulv har sejlmageren fuld kontrol over, og kan regulere gaffelsejlets facon, dvs. hulning. Den optimale form bliver opnået ved f.eks. at skære masteliget i s-form, samtidig med at nådderne i sejlet bliver syet med varierende bredde. Et fladt syet gaffelsejl har ringe værdi. Det ville være meget glædeligt, om nogle af landets sejlmagere fandt anledning til at genoplive de gamle håndværkstraditioner og således skabe sig et marked. Det er den historiske dokumentation som bestemmer de nye sejls størrelse og facon. En gammel, eksisterende sejltegning er naturligvis det bedste udgangspunkt ved fremstilling af nye sejl til et bevaringsværdigt skib. Det sikreste er dog samtidig at foretage en fysisk opmåling om bord. Sejltegningen bliver benyttet til udarbejdelse af pristilbud fra sejlmageren. Det skal bemærkes, at sejltegningen viser sejlenes mål, når de er strakt færdigt. Det er så sejlmagerens pligt at sørge for at tage højde for dette, når han skærer dugen til. Tegningen viser som oftest skibets spring, masternes placering, hældning og højde over dæk, stængerne, vanter, stag og barduner. Særligt vigtigt er det, at gaffelsejlenes hjørner måles præcist ind, f.eks. hvor skal kværken sidde og hvor meget runding skal der skæres i sejlet. Ligeledes skal placeringen af rebene tegnes ind. Disse placeres ikke på må og få, men beregnes i forhold til skibets balance med reb taget i forsejl og bomsejl. I beregningen hører bestemmelsen af undervandsskrogets geometriske tyngdepunkt også med som en vigtig faktor. Det kan være nødvendigt at udstyre tegningen med anvisninger om forstærkninger, doblinger, sømme, lig osv., for at sejlmageren skal kunne fremstille sejlet historisk korrekt. Tag eventuelt kontakt med Fondens konsulenter for at få hjælp til dette arbejde. Sejldugens retning i sejlet er endnu et vigtigt element. Næsten uden undtagelse skal gaffelsejlenes baner løbe parallelt med agterliget. Denne meget vigtige (og synlige) detalje understreger skibets autenticitet, og er den eneste, SKIBSBEVARINGS- FONDEN accepterer, med mindre det historiske dokumentationsmateriale viser noget andet. Bommen placeres traditionelt således at den kommer til at ligge omtrent horisontalt eller parallelt med lønningen, når den hviler i klampen på hakkebrættet eller i bomkrydset. Med sejlet sat bør afstanden mellem bommen og hakkebrættet være 4

5 Grundlaget for en korrekt genskabelse af skibets rigning findes som oftest i ældre billeder af det pågældende skib. Billedet herover viser Danmarks ældste sejlende skib, jagt JENSINE, som det fremstod ca Billeder som dette sætter os i stand til at rekonstruere rigningen og sejlene helt ned i detaljen. Foto i Skibslagets arkiv. mindst 0,5 meter. Når skibet har flere bomme, indrettes de efter hinanden. Også her gælder den hovedregel, at det er den historiske dokumentation, der er bestemmende for den valgte løsning. Der er en tendens i dag til at sy sejl med meget stejl gaffel. Gaflernes stigning må ene og alene baseres på dokumentation og tradition for den specielle fartøjstype. Man ser ofte skibe sejle rundt med gaffelsejl, hvor underliget har en konkav form det står i bue opefter. Når sejlet fyldes med vind og poser, trækker det underliget yderligere opad og skaber således en stor åbning mellem bommen og liget. Dette er sandsynligvis igen et resultat af sejlmagerens mangel på erfaring med denne type sejl, idet han ikke har lagt nok dug til forneden, da skæringen blev udført. I ældre lærebøger om sejlmageriet kan man læse om hvor meget runding (kappe) på underliget, der skal lægges til. På gaffelsejl lægger man typisk 1/20 à 1/15 af korden (det buede underligs tænkte, rette linie) til. Stagsejl kan skæres på mange forskellige måder. Som en hovedregel er de skåret med banerne stående parallelt med agterliget. Undtagelsesvis er de stjerneskåret, dvs. at dugene i den øverste halvdel er parallelle med agterliget, mens de i den underste er parallelle med underliget. De er syet sammen i halveringsnådden, der går fra forliget til skødpunktet. Alle fordoblinger, forstærkninger og rebstrenge sys på sejlets styrbords side. Et andet moment er ligning. Moderne sejlmagere, med ringe erfaring i syning af gaffelsejl i traditionelle materialer, kan finde på at udelade ligtovet. Men tovet har vitterligt en funktion, nemlig at forstærke sejlet og regulere sejlets hulning. Sidstnævnte fremkommer når ligtovet sys til dugen: Sejlmageren syr dug ind, lig ind eller blot jævnt med, afhængigt af hvor på liget han arbejder. Jens Kusk Jensen forklarer, at et dårligt liget sejl kan stå dårligt, selv om det er skåret og syet på korrekt måde. Er liget for slækt, klaprer sejlet let; er det for tot, bliver sejlet poset. Dimensionerne på ligtovværket varierer fra sejl til sejl og også indenfor det enkelte sejl afhængig af, hvor på sejlet det anvendes. Det sværeste tovværk sidder på de lig, hvor der kommer de største kræfter. På stagsejlene og på forsejlene sidder det svære lig på forliget, og sættes sejlet flyvende, skal ligtovet være ekstra svært. Under- og agterlig er i mindre dimensioner, men rundt omkring skødhjørnerne skal liget også være svært. På gaffelsejlene sidder det svære lig ved masteliget. Agterliget er generelt en dimension tyndere, gaffelliget og underliget endnu tyndere. Rundt omkring skødhjørnet og til et stykke over den øverste rebstreng sidder der igen ekstra svært ligtov, som regel endnu tykkere end masteliget. Traditionen siger, at ligtovet skal sys på bagbords side af stagsejl og gaffelsejl, og på agterkanten af råsejl. Ligtovet skal 5

6 Eksempel på en sejltegning. Sejlmageren kan udfra den målsatte tegning beregne sejldugens tykkelse, kappe, ligtovenes tykkelse osv. på de respektive sejl. Han kan også, udfra sin erfaring, beregne hvor meget mindre han skal sy sejlene og herved tage hensyn til, at sejlene strækker sig når de «sejles til». være af specialslået, tjæret hamp: Kordelerne slås hårdt, mens tovet slås noget løsere. Hampetovets dimension angiver omkreds i tommer. Moderne tovværk angives i mm tværsnit. Endnu et vigtigt element er sejlenes farve. Historisk dokumentationsmateriale siger som en generel regel, at handelsskibene havde ubehandlede sejl, mens fiskeskibene og de mindre fiskerbåde havde barkede (røde) sejl. Den røde farve stammer fra det middel, man brugte til imprægneringen, nemlig katechu. Dette stof er et indkogt ekstrakt fra træsorten Acacia katechu og blev importeret i store mængder fra Indien. Det indeholder en stor andel garvestoffer og blev bl.a. brugt til garvning og farvning af læder og stoffer. Katechu kom på markedet ca og blev hurtigt populært, da det var meget nemt at arbejde med, sammenlignet med den gamle teknik, som bestod af et udtræk af bark (som regel fra eg) og talg. Disse sejl havde farver i brunlige schatteringer. Grønne sejl var almindelige på fiskeskibe i en lang periode fra mellemkrigstiden og til længe efter sidste krig. Farven stammede fra imprægneringsmidlet Garnol, som man kunne købe på dåser. Om køb af nye sejl I forbindelse med, at man beder om tilbud på sejl, er det nødvendigt at udarbejde en specifikation på arbejdet, som tillæg til sejltegningen. Gør man ikke det, vil det være umuligt at sammenligne de indhentede priser. Man skal specificere dugens type, vægt, farve, om der skal håndsyede øjer eller slåede ringe ved rebbændsler og langs forligene osv. Desuden skal man sørge for at specificere, at kovse og andre beslag er lavet i passende dimensioner og af galvaniserede materialer; ikke i rustfrit stål. Husk også, at traditionelle sejl ikke må sys med zigzag-sømme, men retsøm. Da symaskinen blev introduceret i sejlmagerfaget omkring 1900, blev standarden hurtigt 3 lige maskinsømme pr. nåd. Ligtove skal man stille specifikke krav til, ellers risikerer man, at man får almindeligt løst slået plasttovværk. Det korrekte vil være specialslået, tjæret hamp. Dette arbejder i øvrigt ganske udmærket sammen med f.eks. sejldugen Classic/Clipper Canvas, som omtales senere, og holder i mange år uden problemer. Alternativt kan man bruge et hårdtslået kunstfibertov med traditionelt udseende. 6

7 Syntetisk tovværk er stærkere end naturfibertov, og derfor vil sejlmageren ofte specificere tyndere tovværk, måske også kun i et par dimensioner. For eksempel vil han specificere kun én tykkelse i agterliget, hvor man tidligere brugte tre. Argumenterne er, at sejlet bliver billigere pga. de færre splejsninger, sejlet bliver ikke så tungt osv. Fagligt set er argumenterne gode nok, men tynde ligtove ser ynkelige ud. Derfor skal man præcisere, at kunstfibertovværk skal have de samme dimensioner, som ligtov af naturfiber. Ligning af sejl er et håndværk, som få sejlmagere behersker i dag. Moderne sejldug er blevet så stærk, at mange sejlmagere hævder at ligtov ikke længere er nødvendig som forstærkning på sejlene. Desuden bliver sejlet jo billigere. Mange skibsejere bider på den forklaring. Men faktum er, at ligtovet er et væsentlig element i formningen af sejlet. Ill. fra Jens Kusk Jensens håndbog. Erfaringen viser desværre, at mange nye sejl ikke stemmer overens med dem, som der er afgivet bestilling på. Man bør derfor sikre sig at sejlmageren fysisk er til stede og tager alle nødvendige mål på skibet, samt signerer sejltegningen efter at målene eventuelt er blevet korrigeret. Denne kontrolprocedure vil sikre at sejlmageren med sin signatur er ansvarlig for de mål, sejlene bliver syet efter. Ligeledes skal man sikre sig, at sejlmageren tager højde for, at sejlene strækker sig. Man skal gennem købsaftalen sikre sig, at der er mulighed for at få sejlene omarbejdet uden omkostninger for ejeren, hvis det viser sig, at sejlene ikke passer, efter at de er prøvesejlet. Man kan for eksempel aftale, at en andel af den aftalte pris holdes tilbage, til sejlene er prøvet i sejlads. Vedligeholdelse af sejl At eje et gammelt skib er en proces, hvis indhold domineres af det evige behov for vedligeholdelse. Når et skrog kræver så meget af sin ejer i form af vedligeholdsarbejde, kan man for så vidt forstå dem, der synes, at sejl af kunstfiber har nogle sympatiske egenskaber, som naturfibersejl ikke har. F. eks. vil et kunstfibersejl ikke mugne eller rådne på samme måde, som et bomuldssejl. Hamp er mindre udsat for jordslag end bomuld. Men det er forkert at tro, at kunstfibersejl ikke kræver vedligeholdelse. Alle, der en gang har ejet et kunstfibersejl i traditionelt look og i hvid farve, kan skrive under på, at jordslåede sejl er et velkendt fænomen. Denne mugsvamp optræder i sammenhæng med fugtighed og en vis varme, f.eks. i et sejl, der er pakket sammen i fugtig tilstand. Den viser sig som små, mørke pletter på dugen og er næsten ikke til at vaske af. Jordslag er faktisk et så stort et problem for sejlmagerbranchen, at det verdensomfattende sejlloft North Sails har publiceret en længere artikel om emnet på sin Her er ligtovet løsnet fra sejlet. Man kan mistænke sejlmageren for at have udført et dårligt stykke arbejde, eller at have brugt materialer af tvivlsom kvalitet. Her er grundlaget for en reklamation absolut til stede. Foto: Tom Rasmussen danske hjemmeside. Firmaet anbefaler at vaske sejlet med fortyndet Klorin, undtagen hvis sejlet er syet af nylon eller Kevlar. Disse materialer går simpelthen i opløsning i kontakt med middelet. Sejl syede af naturfiberdug kræver speciel omtanke i brug og under lagring. Når nye sejl slås under, skal det ske uden at strække dem for meget. De skal faktisk sejles til under moderate vindforhold. Når gaffelsejlet efterhånden er sejlet til, skal man sørge for at gaffelliget er strammet godt op. Et korrekt syet gaffelsejl vil ellers ikke stå, som det skal. Fugtige eller våde sejl skal straks efter ankomst i havn hejses op til tørre. Når de er godt tørre, foldes de sammen og beslås under gaffelen. Stagsejl foldes/rulles sammen eller hænges op på en sådan måde, at nedbør ikke kan trænge ind i sejlets folder. Den største fare for et sejl er solens ultraviolette stråler, der hurtigt nedbryder sejldugens fibre. Alle sejl bør derfor dækkes til med presenninger, når skibet ligger stille over en periode. 7

8 Under vinterlagring skal sejlene helst op at hænge på et tørt sted. Er dette ikke muligt, skal man sikre sig, at sejlene er fuldstændigt tørre, inden de foldes sammen og lægges væk. Galvaniserede ringe, brillen etc. pakkes ind for at beskytte dugen mod eventuelle rustpletter. Vær også opmærksom på, at mus foretrækker naturfibersejl frem for den kunstige vare. Læg derfor ikke dine sejl på gulvet. Du kan læse mere om vedligeholdelse af sejl i tillægsdelen bagerst i Kusk Jensens Håndbog i praktisk Sømandsskab, eller i samme forfatters bog Sømandskab for Baade, Lystfartøjer og Motorbaade. Sejlduge med traditionelt udseende På markedet findes flere typer af sejldug, både traditionel naturfiberdug og dug fremstillet af kunstfiber. Herunder præsenteres en oversigt over typer, der er tilgængelige i Danmark i dag, og som SKIBSBEVARINGSFONDEN accepterer. Det er ikke vores opgave at uddele roser til den ene eller den anden type dug. Det må derfor være op til sejlmageren og hans erfaringer at indestå for dugens kvaliteter i et sejl. Et godt råd er at bede sejlmageren om en referenceliste, så man selv kan undersøge med andre af hans kunder, om hans sejl holder den ønskede håndværkskvalitet. BOMULD Sejldug af bomuld leveres i flere tykkelser og farver, ubleget, med og uden imprægnering mod råd. Kvaliteten er svingende, hvorfor man, hvis muligt, bør vælge en dug med dokumenterede egenskaber. Den gang der var en stor produktion af bomuldsdug til fremstilling af sejl, foretog producenten, grossisten eller sejlmagermesteren en kvalitetskontrol og styrkeprøvning af partierne. I dag er produktionen så lille, at man er prisgivet den kvalitet, man får. HAMP Sejldug i hamp kan stadig leveres. Hamp var den foretrukne dug indtil bomuldsdug kom på markedet omkring Af en oprindelig serie dug fra 0 til 10 kan sejlmagerne i dag typisk levere dug i tykkelserne 3 og 4. Dugens kvalitet er svingende, og der gælder de samme forhold som for bomuld. HØR Sejldug i hør kan også stadig leveres. Også denne sejldug var almindelig, indtil bomuldsdug kom på markedet omkring Skandinaviske skoleskibe, f.eks. skoleskibet DANMARK, brugte håndsyede sejl af hør helt frem til slutningen af 1970 erne. «ROYAL NAVY FLAX» er handelsnavnet på en imprægneret sejldug af hør, produceret af Richard Hayward & Co. i Devon, England. Den leveres i en tung og en let kvalitet, nogenlunde tilsvarende de gamle tykkelser nr. 4 og nr. 7. Navnet indikerer, at den er fremstillet efter den engelske orlogsflådes århundredegamle specifikationer. Den er en såkaldt alendug (ca. 62 cm bredde). Det er blevet påstået, at dugen ikke bliver angrebet af jordslag, men erfaringerne viser desværre noget andet. «DURADON» Denne dug blev i sin tid fremstillet af det skotske væveri Francis Webster Co. for at erstatte firmaets produktion af hørdug. Den var frem til for nogle få år siden den foretrukne dug for traditionelle sejl og både så og føltes som traditionel dug fremstillet af naturfiber, men var vævet af (meget fleksibel) polyestertråd. Dette faktum stillede store krav til sejlmageren i fremstillingen af sejlene. Da det engelske væveri gik konkurs i 1990 erne, blev produktionen indstillet, og vævene blev solgt. Efter et stykke tid begyndte den gamle producent igen at væve sejldug. Den nye dug blev også solgt under navnet DU- RADON, men nu fremstillet af en anden type polyestertråd end tidligere. Dugen fremstilles i flere kvaliteter (let og ekstra). Egenskaberne i den nye dug ligner meget den gamle, i følge sejlmagerne. Der hævdes, at ingen dug er så god mod mekanisk slid som DURADON. CLIPPER CANVAS og «CLASSIC Køberen af de gamle DURADON-væve, væveriet Richard Hayward & Co. i Devon, England, startede i 1997 produktion af en ny type dug, vævet med polyestergarn, vistnok i et samarbejde med et norsk sejlmagerfirma. Denne dug bliver solgt under varenavnet Clipper Canvas, mens den i Norge hedder Classic. Dugen fyldte hullet i markedet efter DURADON. Den skal være jævnere vævet og mere formstabil end Duradon. Enkelte sejlmagere her hjemme har hævdet, at dugen kun bliver leveret i to tykkelser, men dette er ikke korrekt. Den danske generalagent lagerfører faktisk fire tykkelser i farverne brun og natur (creme). Alle fås nu i 60 cm bredde, tilnærmet den gamle alen-brede dug. OCEANUS Det amerikanske firma North Cloth, som tilhører den verdensomspændende sejlmagerkæde North Sails, introducerede i 1997 en ny type dug i polyester til det stadigt voksende marked af klassiske skibe i USA. Dugen kaldes Oceanus og leveres 8

9 i to udgaver, Yacht og Ship, i til sammen seks tykkelser. Farverne er brun og ubleget hvid. Dugen fremstår umiddelbart noget glattere og mere Dacron-agtig end Duradon og Clipper Canvas. North Sails ønsker i udgangspunktet selv at sy sejlene på sit loft for traditionelle sejl, som ligger i Spanien. Vi er ikke vidende om danske skibe har fået syet sejl i denne type dug. SKIBSBEVARINGSFONDEN har, for at kunne vinde erfaringer om de forskellige sejlduge og deres egenskaber, givet lån til fremstilling af flere stel sejl. Her skal nævnes hvilke produkter, der har været anvendt, og hvilke skibe der er tale om. Så kan man altid kontakte skibsejerne for at høre om deres erfaringer. Duradon (polyester) med ligtov af Spunflex: Snurrevodskutter GRØNNE ERNA. Syet i Danmark Classic/Clipper Canvas (polyester) med ligtov af tjæret hamp: Jagt JENSINE. Syet i Norge Royal Navy Flax (hør) med ligtov af tjæret hamp: Skonnert META og sluppen RUTH. Begge stel syet i Norge Clipper Canvas (polyester) med ligtov af Spunflex: Galease HJALM. Syet i Danmark Ordliste Barm: Hjørne på et sejl, f.eks. halsbarm. Bane: En bredde dug i sejlet. Bolt: En fordobling, der lægges visse steder på sejlet for at styrke det. Brille: Et smedet eller støbt metalbeslag, der er syet ind i skødbarmen. Består af en bøjle og to ringe, som med lidt god vilje kan ligne på en brille. Ringene er udstyret med hjertekovser som henholdsvis agterligtovet og bomligtovet er splejset til. Skødet er fæstet til bøjlen. Fartøjssejl: Spryd-, lugger- eller latinersejl. Fordobling: Se bolt. Gilding: Ligets indsvingede form, specielt tydeligt på råsejl. Kappe: Underligets nedbøjede form. Klåde: En rund kovs af hårdt træ f.eks. pokkenholt, til stagfoksørefigen, eller najet på vanterne og til skødvisere. Kovs: En ring af metal der er splejset til ligtovet med en måtte, f.eks. en rebkovs. Lig: Tovværk, der sys rundt langs kanten af sejlet, for at styrke det. Løjert: Ring eller bøjle af træ eller smedet jern. Løber på stag eller lejder og er najet fast til stagsejlet. Måtte: En splejsning i kanten af sejlet, hvor i der kan sidde en klåde eller kovs. Nåd: Sejlene sys sammen af dug i baner, og sammensyningen kaldes nådder. Brednåd kaldes nådderne, når de bliver bredere (eksempelvis i kappen i underliget). Rebningsbånd el. rebstreng: Indsyet forstærkning på tværs af sejlet, der forsynes med huller til rebknyttelser/rebstjærter. Runding: se kappe. Sejltegning: En målsat tegning, der viser sejlenes placering og form. Det er efter denne tegning at sejlmageren beregner sejlenes færdige størrelse med hensyntagen til stræk og krympning, inden de bliver syet. Stutlap: Dobbelt lag sejldug langs sejlets lig. Relevant litteratur Div. forf.: Fra mast til køl. Maritim håndbog. Lademann Morten Gøthche: Sejlmageri. I: Maritim Kontakt nr. 10 Jens Kusk Jensen: Sømandsskab for Baade, Lystfartøjer og Motorbaade. Nyoptryk København1988 Jens Kusk Jensen: Håndbog i praktisk Sømandsskab. Nivå 1924 Darcy Lever: The young Sea Officer s Sheet Anchor. London Optryk Dover 1997 F. W. J. Paulsen: Lærebok i praktisk sjømannsarbeide. Kristiania (Oslo) 1924 Tom Rasmussen: Flytende kulturminner. En innføring i fartøyvern. Oslo 1999 Harold A. Underhill: Sailing ship rigs and rigging. Glasgow 1978 C. H. Valeur: Haandbog for Seilmagere. Christiania (Oslo)

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling Øjesplejsning, wiresplejsning og takling i flettet tovværk Det her er den bedste beskrivelse af splejsning i flettet tovværk, jeg har set. Den var i "Båden i dag" nr. 4, 1977, dengang flettet tovværk var

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb.

Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb. Tilbud 25840 Hans Jørgensen Havløkkevej 9 4600 Køge 4600 Køge Kundenr: 53652404 København d. 8. oktober 2007 Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb.

Læs mere

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab,

Læs mere

VARIGHED: KORT FORLØB. Lav ET SOL SEJL. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: KORT FORLØB. Lav ET SOL SEJL. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: KORT FORLØB Lav ET SOL SEJL Lav ET SOL SEJL Til læreren Varighed: Kort forløb Tidsestimat: 3 dobbeltlektioner Dine elever i 4., 5., 6. og 7. klasse kan i et kort forløb designe og sy deres eget

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

Vi bygger en S16D bil

Vi bygger en S16D bil Vi bygger en S16D bil Af Carsten Grønnemann Jeg vil i denne artikel serie se på hvad der skal til for at bygge en top-notch S16D bil. Blovstrød SlotCar Racing Club April 2007. Chassis Jeg har valgt et

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

Dokumentation af bevaringsværdige skibe

Dokumentation af bevaringsværdige skibe SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring Dokumentation af bevaringsværdige skibe Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde,

Læs mere

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel Dyner og puder Vælg med Varefakta fordi der er forskel Udvalget af dyner og puder i butikkerne er meget stort og kan virke uoverskueligt. Denne pjece er ment som en hjælp til at finde ud af, hvilken type

Læs mere

VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store sejlbåde.

VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store sejlbåde. Gleistein tovværk, vejledende prisliste, april 2006. Alle priser er ekskl. Moms. Side 1 af 8 VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde.

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde. Telt Spejdere på tur har sovet ude i naturen, lige så længe spejderbevægelsen har eksisteret. Det er en naturlig del af vores aktiviteter. Når vi sover i naturen, skærmer teltet fantastisk mod vind og

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN. Pjecer om bevaring. Ventilation på bevaringsværdige

SKIBSBEVARINGSFONDEN. Pjecer om bevaring. Ventilation på bevaringsværdige SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring 3 Ventilation på bevaringsværdige skibe Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde,

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Aishakenza fortæller: Mange tak for jeres interesse i min lille Bamse Rangle. Her er endelig opskriften. Som sædvanlig må du ikke sælge dette mønster. Du må

Læs mere

REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN

REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN Bøger om reparation af orientalske tæpper: Peter F. Stone: Oriental Rug Repair, Greenleaf Company, Chicago 1981, ISBN: 0-940582-00-7 Majid Amini: Oriental

Læs mere

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet LEMVIG SEJLKLUB Postbox 173 7620 Lemvig Sejladsudvalget Januar

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Frederiksbjerg kopi- og printcenter

Frederiksbjerg kopi- og printcenter Bestilling Århus billigste kopi- og printcenter Du har mullighed for at bestille print og lignende på mail. Send det til vores mail med udførlig ordrebeskrivelse. Vi har et ekspeditionsgebyr på alle digitale

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Købes: Sælges: Side 1 af 6 *****************************************************************************************

Købes: Sælges: Side 1 af 6 ***************************************************************************************** Side 1 af 6 Købes: Sælges: Flot DN Isbåd sælges NY PRIS Komplet isbåd incl. Carlsen sejl. 2 sæt skøjter medfølger. Det ene sæt er rustfri. Alle beslag i alu eller rustfri. Overtræk til sejl og skrog medfølger.

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Vindskydd Lav dit eget transportable shelter. Syvejledning.

Vindskydd Lav dit eget transportable shelter. Syvejledning. Vindskydd Lav dit eget transportable shelter. Syvejledning. Et projekt i samarbejde med: Et projekt af Thomas Hviid Madsen Friluftsuniversitetet Akademin för Natur- & Friluftsliv www.friluftsuni.dk www.naturakademi.com

Læs mere

Kirstine Krath Nieslen

Kirstine Krath Nieslen 1. Mål hofte omkreds 2. Mål fra talje til skridt. Både for og bag. 3. Mål låret omkreds. 4. Mål længde fra talje til ankel. For at kunne sy sine benklæder skal man først have lavet sit mønster. Dette tegnes

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til de. maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen til de. maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen til de Udstedelsesdato: 04.03.2008 maritime håndværksfag Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for de maritime håndværksfag i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen Svendeprøven for Bådebygger uddannelsen SVP-1 Revideret bådebyggeruddannelse og ny svendeprøve I forbindelse med den seneste revision af de Maritime Håndværksfag i 2008 blev bådebyggeruddannelsens faglige

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn,

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, LilJEN Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank Den omtales ofte som Liljen Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, model, blev introduceret for markedet på den danske

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1 Logic Håndvaske og wc er Skala 1:1 En lille nyhed, der gør baderummet større Logic er en ny serie wc er og håndvaske, som er udviklet med det formål at skabe så meget friplads som muligt i små baderum.

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Vinterens store STØVLEGUIDE ALT DU SKAL VIDE OM KØB AF BØRNENES VINTERSTØVLER

Vinterens store STØVLEGUIDE ALT DU SKAL VIDE OM KØB AF BØRNENES VINTERSTØVLER Vinterens store STØVLEGUIDE ALT DU SKAL VIDE OM KØB AF BØRNENES VINTERSTØVLER STØVLEGUIDE Uanset hvilken vinter vi får, er et par vinterstøvler nødvendige i dit barns skogarderobe. Vinterstøvler skal kunne

Læs mere

Dette er simple regler som alle spillere skal følge

Dette er simple regler som alle spillere skal følge Generelle Regler Dette er simple regler som alle spillere skal følge Spilleder (GM) En GM eller spilleder er personer som er ansvarlige for at spillet og reglerne fungere og følges. Dvs. at man skal under

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Toiletpapiret. Opgave om Materialeforståelse. Lise La Cour og Lea Blak WI33

Toiletpapiret. Opgave om Materialeforståelse. Lise La Cour og Lea Blak WI33 Opgave om Materialeforståelse Toiletpapiret Lise La Cour og Lea Blak WI33 Indhold Side Forside... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Papirets historie... 3 Anvendelse og genanvendelse... 4 Svanemærket... 5 Skovdød...

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

FASTLOCK. Flere muligheder end du drømmer om. Leverandør af den indre ro

FASTLOCK. Flere muligheder end du drømmer om. Leverandør af den indre ro FASTLOCK Flere muligheder end du drømmer om Leverandør af den indre ro 2 Terrasser og carporte behøver ikke være en flad fornemmelse Med Fastlock får du mulighed for en spændende og utraditionel terrasse,

Læs mere

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER Træt af at høre at opskriften sælges kun sammen med garnet Træt af at opskrifterne aldrig helt ligner den trøje du går rundt og forestiller dig? Træt af at lede og lede

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt. Udarbejdet af: Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug Juni 2011 Løvenholm Fjeld og omegns hjortevildtlaug Side 1 Formål:

Læs mere

Selvbyg; Kom godt fra start part 2

Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Subwooferen, byg den på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål.

Læs mere

for Autocampers dk 2014

for Autocampers dk 2014 for Autocampers dk 2014 Når du er på farten med din autocamper er det vigtigt at kunne komme fra sted til sted hurtigt og uproblematisk. Samtidig er det rart med lidt ekstra plads ud over autocamperen,

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål. Til eksemplet her, PCA

Læs mere

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet:

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet: TEST ELKÆDESAVE Elkædesave er gode for naboskabet pga. støjniveauet, og så er de nemme at vedligeholde. Samtidig er de effektive til arbejdet med opskæring hjemme ved brændeskuret, bare sikkerheden er

Læs mere

SlingOn. Manual dansk

SlingOn. Manual dansk SlingOn Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere