SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring. Sejl til bevaringsværdige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring. Sejl til bevaringsværdige"

Transkript

1 SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring 1 Sejl til bevaringsværdige skibe

2 Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde, danske fartøjer; - at søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark; - at øge såvel skibsejeres som den øvrige befolknings forståelse for de kulturhistoriske værdier som skibe og maritime miljøer repræsenterer. Fonden søger disse mål fremmet gennem alment oplysende virksomhed, konsulentbistand samt økonomisk støtte, primært ved långivning. Kapitalen kan anbringes i fartøjer mellem 2 og 300 BRT. Fonden udsteder bevaringsværdighedserklæringer, udgiver årsberetninger og pjecer om skibsbevaring, samt vedligeholdelsesplaner for skibe med bevaringsværdighedsstatus. Opdateret oversigt over Fondens publikationer finder du på vores hjemmeside. Om pjecerne Skibsbevaringsfondens serie "Pjecer om bevaring" henvender sig til ejere af bevaringsværdige skibe og andre, der interesserer sig for bevaring af maritime kulturminder. Pjecerne dækker de forskellige sider i bevaringsarbejdet og har som formål at give inspiration til og argumentation for at bruge traditionelle metoder og midler i arbejdet med skibene. Pjecer i serien: Sejl til bevaringsværdige skibe Olie og maling til bevaringsværdige skibe Ventilation på bevaringsværdige skibe Pjecerne kan fås ved henvendelse til SKIBSBEVARINGSFONDEN Sekretariatet Skovhusevej 35, 4720 Præstø Tlf./fax: E-post: Eller Jyllands-kontoret Vorsøvej 14, Søvind, 8700 Horsens Tlf: Fax: E-post: Du finder desuden pjecerne på: Forsiden: De 2 Søskende på Vejle fjord pinsen (Foto: Tom Rasmussen) 04/02

3 Hvorfor «gammeldags» sejl? Et af SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er, at motivere skibsejerne til at bevare de maritime traditioner. Dette gøres gennem faglig rådgivning og økonomisk støtte til restaurering af fartøjerne. Målet er, at skibene ikke bare ser rigtige ud, men at de, helt ned i detaljen, er så autentiske som muligt. Brugen af traditionelle materialer og håndværksteknikker i reparationer og vedligeholdelse er med til at understrege skibenes autenticitet. I nogle henseender giver brugen af traditionelle materialer og produkter, teknisk set, til og med også fordele. For eksempel er naturfiberdug mindre udsat for UV-strålernes nedbrydende virkning end kunstfiberdug. Sikkerhedsmæssigt er der også noget, man bør bemærke: Selv om kunstfiberdug er mindre tilbøjelig til at blæse ud af ligtovene, er netop dette aspekt noget, der taler til fordel for naturfiberdug. Som vi alle ved, var sejlene rigningens svageste punkt, en slags sikkerhedsventiler. Et udblæst sejl kan hindre masten i at gå over bord og er billigere at erstatte end en ny rig. Kunstfibersejl på større skibe behøver derfor konstant årvågenhed og skal rebes i tide. En meget synlig detalje i skibenes fremtoning er deres sejl. Sejl er ofte lavet ud fra moderne præmisser. De er udviklet med henblik på, at skibene kan sejle optimalt. Mange bevaringsværdige skibe sejler omkring med sejl syet i et kunstfibermateriale, eksempelvis i Dacron. Man ser det tydeligt på den kridthvide farve, de liggende baner, de rustfrie detaljer og de manglende ligtov. At udruste traditionelle skibe med sejl syet efter moderne principper i hypermoderne materialer, er efter SKIBSBEVARINGSFONDENs opfattelse et uheldigt signal at udsende. Det hænger ikke sammen med de bestræbelser, der i øvrigt gøres på at restaurere skibene korrekt. Den ideelle situation ville efter Fondens opfattelse være, at alle bevaringsværdige skibe havde sejl syet i et traditionelt materiale. Når skibene mødtes til de årlige kapsejladser, ville konkurrencen blive mere jævnbyrdig, end den er i dag. Ingen skibe ville have fordelen af glattere sejl, men skulle konkurrere på grundlag af mandskabets evne til at få det bedste ud af godt sømandskab og skibets sejlegenskaber under de rådende vindforhold. SKIBSBEVARINGSFONDEN yder støtte til det kulturhistoriske arbejde, herunder også indirekte vedligeholdelsen af godt sømandskab. Det er ikke fondens opgave at støtte eller tage stilling til ejernes individuelle forudsætninger eller brug af skibene. Det der tæller, er det kulturhistoriske aspekt. Det er et langt, sejt træk, men det er glædeligt at se, at flere og flere skibsejere bestræber sig på at højne skibenes kulturhistoriske kvaliteter ved at bruge sejl syet i en traditionel udførelse. Flere endda i traditionelle materialer. Fonden vil, med baggrund i ovenstående, ikke længere acceptere sejl i moderne udførelse på de skibe, fonden har ydet lån til. Anvendes kunststof, så skal det være et materiale, der ligner gamle materialer så meget som muligt, og sejlene skal udføres efter de håndværksmæssige principper, der var aktuelle for den tidsepoke, skibet repræsenterer. Derfor vil vi råde alle skibsejere, der står overfor at skulle anskaffe sig nye sejl, til at tage kontakt til SKIBSBEVARINGSFONDEN for en snak om traditioner og om dagens erfaringer med sejldug. Om fremstilling af sejl før og nu Da traditionelle sejl udgør en meget lille del af markedet, er der kun få sejlmagere, som får anledning til at tage vare på fagets gamle dyder. Det er en sjældenhed at opleve en sejlmager skære sejl på den gamle måde i hånden eller på gulvet. Nogle sejlmagerfirmaer, specielt de, der repræsenterer internationale sejllofter, får deres sejl skåret andetsteds og limer og syr dem så selv sammen. Dette giver en rationel produktion, hvilket i den sidste ende er afgørende for, om prisen på et stel sejl er konkurrencedygtig eller ej. Mange sejlmagere har anskaffet computerprogrammer, som kan konstruere moderne sejl og skære dugen direkte fra rullen. Disse programmer kan sagtens lave noget, der ligner gaffelsejl. Men det er personen ved computeren, der i sidste ende bestemmer resultatet. Har han ingen erfaring i at tilskære gaffelsejl, er computeren uanvendelig. Den computerstyrede skæremaskine er uegnet til at skære sejl fremstillet i naturfiber. Da er det nemlig vigtigt at bevare dugens ægkant, da trådene ellers let vil trævle op. 3

4 Det traditionelle sejlmageri er et håndværk, som ovenstående foto fra N. J. Petersens sejlmagerloft, Helsingør ca. 1890, illustrerer. I dag kan vi risikere at nye gaffelsejl af kunstfiber er skåret ved hjælp af en computer. Mange sejlmagere faconskærer ligene for at skabe sejlets posning, men undlader at udnytte ligtovets funktion. Ligtovet skal både styrke sejlet og forme dets posning, men sys ofte lige derudaf og fungerer kun som romantisk staffage. Foto i Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Ved optegning og tilskæring af sejldugen på et gulv har sejlmageren fuld kontrol over, og kan regulere gaffelsejlets facon, dvs. hulning. Den optimale form bliver opnået ved f.eks. at skære masteliget i s-form, samtidig med at nådderne i sejlet bliver syet med varierende bredde. Et fladt syet gaffelsejl har ringe værdi. Det ville være meget glædeligt, om nogle af landets sejlmagere fandt anledning til at genoplive de gamle håndværkstraditioner og således skabe sig et marked. Det er den historiske dokumentation som bestemmer de nye sejls størrelse og facon. En gammel, eksisterende sejltegning er naturligvis det bedste udgangspunkt ved fremstilling af nye sejl til et bevaringsværdigt skib. Det sikreste er dog samtidig at foretage en fysisk opmåling om bord. Sejltegningen bliver benyttet til udarbejdelse af pristilbud fra sejlmageren. Det skal bemærkes, at sejltegningen viser sejlenes mål, når de er strakt færdigt. Det er så sejlmagerens pligt at sørge for at tage højde for dette, når han skærer dugen til. Tegningen viser som oftest skibets spring, masternes placering, hældning og højde over dæk, stængerne, vanter, stag og barduner. Særligt vigtigt er det, at gaffelsejlenes hjørner måles præcist ind, f.eks. hvor skal kværken sidde og hvor meget runding skal der skæres i sejlet. Ligeledes skal placeringen af rebene tegnes ind. Disse placeres ikke på må og få, men beregnes i forhold til skibets balance med reb taget i forsejl og bomsejl. I beregningen hører bestemmelsen af undervandsskrogets geometriske tyngdepunkt også med som en vigtig faktor. Det kan være nødvendigt at udstyre tegningen med anvisninger om forstærkninger, doblinger, sømme, lig osv., for at sejlmageren skal kunne fremstille sejlet historisk korrekt. Tag eventuelt kontakt med Fondens konsulenter for at få hjælp til dette arbejde. Sejldugens retning i sejlet er endnu et vigtigt element. Næsten uden undtagelse skal gaffelsejlenes baner løbe parallelt med agterliget. Denne meget vigtige (og synlige) detalje understreger skibets autenticitet, og er den eneste, SKIBSBEVARINGS- FONDEN accepterer, med mindre det historiske dokumentationsmateriale viser noget andet. Bommen placeres traditionelt således at den kommer til at ligge omtrent horisontalt eller parallelt med lønningen, når den hviler i klampen på hakkebrættet eller i bomkrydset. Med sejlet sat bør afstanden mellem bommen og hakkebrættet være 4

5 Grundlaget for en korrekt genskabelse af skibets rigning findes som oftest i ældre billeder af det pågældende skib. Billedet herover viser Danmarks ældste sejlende skib, jagt JENSINE, som det fremstod ca Billeder som dette sætter os i stand til at rekonstruere rigningen og sejlene helt ned i detaljen. Foto i Skibslagets arkiv. mindst 0,5 meter. Når skibet har flere bomme, indrettes de efter hinanden. Også her gælder den hovedregel, at det er den historiske dokumentation, der er bestemmende for den valgte løsning. Der er en tendens i dag til at sy sejl med meget stejl gaffel. Gaflernes stigning må ene og alene baseres på dokumentation og tradition for den specielle fartøjstype. Man ser ofte skibe sejle rundt med gaffelsejl, hvor underliget har en konkav form det står i bue opefter. Når sejlet fyldes med vind og poser, trækker det underliget yderligere opad og skaber således en stor åbning mellem bommen og liget. Dette er sandsynligvis igen et resultat af sejlmagerens mangel på erfaring med denne type sejl, idet han ikke har lagt nok dug til forneden, da skæringen blev udført. I ældre lærebøger om sejlmageriet kan man læse om hvor meget runding (kappe) på underliget, der skal lægges til. På gaffelsejl lægger man typisk 1/20 à 1/15 af korden (det buede underligs tænkte, rette linie) til. Stagsejl kan skæres på mange forskellige måder. Som en hovedregel er de skåret med banerne stående parallelt med agterliget. Undtagelsesvis er de stjerneskåret, dvs. at dugene i den øverste halvdel er parallelle med agterliget, mens de i den underste er parallelle med underliget. De er syet sammen i halveringsnådden, der går fra forliget til skødpunktet. Alle fordoblinger, forstærkninger og rebstrenge sys på sejlets styrbords side. Et andet moment er ligning. Moderne sejlmagere, med ringe erfaring i syning af gaffelsejl i traditionelle materialer, kan finde på at udelade ligtovet. Men tovet har vitterligt en funktion, nemlig at forstærke sejlet og regulere sejlets hulning. Sidstnævnte fremkommer når ligtovet sys til dugen: Sejlmageren syr dug ind, lig ind eller blot jævnt med, afhængigt af hvor på liget han arbejder. Jens Kusk Jensen forklarer, at et dårligt liget sejl kan stå dårligt, selv om det er skåret og syet på korrekt måde. Er liget for slækt, klaprer sejlet let; er det for tot, bliver sejlet poset. Dimensionerne på ligtovværket varierer fra sejl til sejl og også indenfor det enkelte sejl afhængig af, hvor på sejlet det anvendes. Det sværeste tovværk sidder på de lig, hvor der kommer de største kræfter. På stagsejlene og på forsejlene sidder det svære lig på forliget, og sættes sejlet flyvende, skal ligtovet være ekstra svært. Under- og agterlig er i mindre dimensioner, men rundt omkring skødhjørnerne skal liget også være svært. På gaffelsejlene sidder det svære lig ved masteliget. Agterliget er generelt en dimension tyndere, gaffelliget og underliget endnu tyndere. Rundt omkring skødhjørnet og til et stykke over den øverste rebstreng sidder der igen ekstra svært ligtov, som regel endnu tykkere end masteliget. Traditionen siger, at ligtovet skal sys på bagbords side af stagsejl og gaffelsejl, og på agterkanten af råsejl. Ligtovet skal 5

6 Eksempel på en sejltegning. Sejlmageren kan udfra den målsatte tegning beregne sejldugens tykkelse, kappe, ligtovenes tykkelse osv. på de respektive sejl. Han kan også, udfra sin erfaring, beregne hvor meget mindre han skal sy sejlene og herved tage hensyn til, at sejlene strækker sig når de «sejles til». være af specialslået, tjæret hamp: Kordelerne slås hårdt, mens tovet slås noget løsere. Hampetovets dimension angiver omkreds i tommer. Moderne tovværk angives i mm tværsnit. Endnu et vigtigt element er sejlenes farve. Historisk dokumentationsmateriale siger som en generel regel, at handelsskibene havde ubehandlede sejl, mens fiskeskibene og de mindre fiskerbåde havde barkede (røde) sejl. Den røde farve stammer fra det middel, man brugte til imprægneringen, nemlig katechu. Dette stof er et indkogt ekstrakt fra træsorten Acacia katechu og blev importeret i store mængder fra Indien. Det indeholder en stor andel garvestoffer og blev bl.a. brugt til garvning og farvning af læder og stoffer. Katechu kom på markedet ca og blev hurtigt populært, da det var meget nemt at arbejde med, sammenlignet med den gamle teknik, som bestod af et udtræk af bark (som regel fra eg) og talg. Disse sejl havde farver i brunlige schatteringer. Grønne sejl var almindelige på fiskeskibe i en lang periode fra mellemkrigstiden og til længe efter sidste krig. Farven stammede fra imprægneringsmidlet Garnol, som man kunne købe på dåser. Om køb af nye sejl I forbindelse med, at man beder om tilbud på sejl, er det nødvendigt at udarbejde en specifikation på arbejdet, som tillæg til sejltegningen. Gør man ikke det, vil det være umuligt at sammenligne de indhentede priser. Man skal specificere dugens type, vægt, farve, om der skal håndsyede øjer eller slåede ringe ved rebbændsler og langs forligene osv. Desuden skal man sørge for at specificere, at kovse og andre beslag er lavet i passende dimensioner og af galvaniserede materialer; ikke i rustfrit stål. Husk også, at traditionelle sejl ikke må sys med zigzag-sømme, men retsøm. Da symaskinen blev introduceret i sejlmagerfaget omkring 1900, blev standarden hurtigt 3 lige maskinsømme pr. nåd. Ligtove skal man stille specifikke krav til, ellers risikerer man, at man får almindeligt løst slået plasttovværk. Det korrekte vil være specialslået, tjæret hamp. Dette arbejder i øvrigt ganske udmærket sammen med f.eks. sejldugen Classic/Clipper Canvas, som omtales senere, og holder i mange år uden problemer. Alternativt kan man bruge et hårdtslået kunstfibertov med traditionelt udseende. 6

7 Syntetisk tovværk er stærkere end naturfibertov, og derfor vil sejlmageren ofte specificere tyndere tovværk, måske også kun i et par dimensioner. For eksempel vil han specificere kun én tykkelse i agterliget, hvor man tidligere brugte tre. Argumenterne er, at sejlet bliver billigere pga. de færre splejsninger, sejlet bliver ikke så tungt osv. Fagligt set er argumenterne gode nok, men tynde ligtove ser ynkelige ud. Derfor skal man præcisere, at kunstfibertovværk skal have de samme dimensioner, som ligtov af naturfiber. Ligning af sejl er et håndværk, som få sejlmagere behersker i dag. Moderne sejldug er blevet så stærk, at mange sejlmagere hævder at ligtov ikke længere er nødvendig som forstærkning på sejlene. Desuden bliver sejlet jo billigere. Mange skibsejere bider på den forklaring. Men faktum er, at ligtovet er et væsentlig element i formningen af sejlet. Ill. fra Jens Kusk Jensens håndbog. Erfaringen viser desværre, at mange nye sejl ikke stemmer overens med dem, som der er afgivet bestilling på. Man bør derfor sikre sig at sejlmageren fysisk er til stede og tager alle nødvendige mål på skibet, samt signerer sejltegningen efter at målene eventuelt er blevet korrigeret. Denne kontrolprocedure vil sikre at sejlmageren med sin signatur er ansvarlig for de mål, sejlene bliver syet efter. Ligeledes skal man sikre sig, at sejlmageren tager højde for, at sejlene strækker sig. Man skal gennem købsaftalen sikre sig, at der er mulighed for at få sejlene omarbejdet uden omkostninger for ejeren, hvis det viser sig, at sejlene ikke passer, efter at de er prøvesejlet. Man kan for eksempel aftale, at en andel af den aftalte pris holdes tilbage, til sejlene er prøvet i sejlads. Vedligeholdelse af sejl At eje et gammelt skib er en proces, hvis indhold domineres af det evige behov for vedligeholdelse. Når et skrog kræver så meget af sin ejer i form af vedligeholdsarbejde, kan man for så vidt forstå dem, der synes, at sejl af kunstfiber har nogle sympatiske egenskaber, som naturfibersejl ikke har. F. eks. vil et kunstfibersejl ikke mugne eller rådne på samme måde, som et bomuldssejl. Hamp er mindre udsat for jordslag end bomuld. Men det er forkert at tro, at kunstfibersejl ikke kræver vedligeholdelse. Alle, der en gang har ejet et kunstfibersejl i traditionelt look og i hvid farve, kan skrive under på, at jordslåede sejl er et velkendt fænomen. Denne mugsvamp optræder i sammenhæng med fugtighed og en vis varme, f.eks. i et sejl, der er pakket sammen i fugtig tilstand. Den viser sig som små, mørke pletter på dugen og er næsten ikke til at vaske af. Jordslag er faktisk et så stort et problem for sejlmagerbranchen, at det verdensomfattende sejlloft North Sails har publiceret en længere artikel om emnet på sin Her er ligtovet løsnet fra sejlet. Man kan mistænke sejlmageren for at have udført et dårligt stykke arbejde, eller at have brugt materialer af tvivlsom kvalitet. Her er grundlaget for en reklamation absolut til stede. Foto: Tom Rasmussen danske hjemmeside. Firmaet anbefaler at vaske sejlet med fortyndet Klorin, undtagen hvis sejlet er syet af nylon eller Kevlar. Disse materialer går simpelthen i opløsning i kontakt med middelet. Sejl syede af naturfiberdug kræver speciel omtanke i brug og under lagring. Når nye sejl slås under, skal det ske uden at strække dem for meget. De skal faktisk sejles til under moderate vindforhold. Når gaffelsejlet efterhånden er sejlet til, skal man sørge for at gaffelliget er strammet godt op. Et korrekt syet gaffelsejl vil ellers ikke stå, som det skal. Fugtige eller våde sejl skal straks efter ankomst i havn hejses op til tørre. Når de er godt tørre, foldes de sammen og beslås under gaffelen. Stagsejl foldes/rulles sammen eller hænges op på en sådan måde, at nedbør ikke kan trænge ind i sejlets folder. Den største fare for et sejl er solens ultraviolette stråler, der hurtigt nedbryder sejldugens fibre. Alle sejl bør derfor dækkes til med presenninger, når skibet ligger stille over en periode. 7

8 Under vinterlagring skal sejlene helst op at hænge på et tørt sted. Er dette ikke muligt, skal man sikre sig, at sejlene er fuldstændigt tørre, inden de foldes sammen og lægges væk. Galvaniserede ringe, brillen etc. pakkes ind for at beskytte dugen mod eventuelle rustpletter. Vær også opmærksom på, at mus foretrækker naturfibersejl frem for den kunstige vare. Læg derfor ikke dine sejl på gulvet. Du kan læse mere om vedligeholdelse af sejl i tillægsdelen bagerst i Kusk Jensens Håndbog i praktisk Sømandsskab, eller i samme forfatters bog Sømandskab for Baade, Lystfartøjer og Motorbaade. Sejlduge med traditionelt udseende På markedet findes flere typer af sejldug, både traditionel naturfiberdug og dug fremstillet af kunstfiber. Herunder præsenteres en oversigt over typer, der er tilgængelige i Danmark i dag, og som SKIBSBEVARINGSFONDEN accepterer. Det er ikke vores opgave at uddele roser til den ene eller den anden type dug. Det må derfor være op til sejlmageren og hans erfaringer at indestå for dugens kvaliteter i et sejl. Et godt råd er at bede sejlmageren om en referenceliste, så man selv kan undersøge med andre af hans kunder, om hans sejl holder den ønskede håndværkskvalitet. BOMULD Sejldug af bomuld leveres i flere tykkelser og farver, ubleget, med og uden imprægnering mod råd. Kvaliteten er svingende, hvorfor man, hvis muligt, bør vælge en dug med dokumenterede egenskaber. Den gang der var en stor produktion af bomuldsdug til fremstilling af sejl, foretog producenten, grossisten eller sejlmagermesteren en kvalitetskontrol og styrkeprøvning af partierne. I dag er produktionen så lille, at man er prisgivet den kvalitet, man får. HAMP Sejldug i hamp kan stadig leveres. Hamp var den foretrukne dug indtil bomuldsdug kom på markedet omkring Af en oprindelig serie dug fra 0 til 10 kan sejlmagerne i dag typisk levere dug i tykkelserne 3 og 4. Dugens kvalitet er svingende, og der gælder de samme forhold som for bomuld. HØR Sejldug i hør kan også stadig leveres. Også denne sejldug var almindelig, indtil bomuldsdug kom på markedet omkring Skandinaviske skoleskibe, f.eks. skoleskibet DANMARK, brugte håndsyede sejl af hør helt frem til slutningen af 1970 erne. «ROYAL NAVY FLAX» er handelsnavnet på en imprægneret sejldug af hør, produceret af Richard Hayward & Co. i Devon, England. Den leveres i en tung og en let kvalitet, nogenlunde tilsvarende de gamle tykkelser nr. 4 og nr. 7. Navnet indikerer, at den er fremstillet efter den engelske orlogsflådes århundredegamle specifikationer. Den er en såkaldt alendug (ca. 62 cm bredde). Det er blevet påstået, at dugen ikke bliver angrebet af jordslag, men erfaringerne viser desværre noget andet. «DURADON» Denne dug blev i sin tid fremstillet af det skotske væveri Francis Webster Co. for at erstatte firmaets produktion af hørdug. Den var frem til for nogle få år siden den foretrukne dug for traditionelle sejl og både så og føltes som traditionel dug fremstillet af naturfiber, men var vævet af (meget fleksibel) polyestertråd. Dette faktum stillede store krav til sejlmageren i fremstillingen af sejlene. Da det engelske væveri gik konkurs i 1990 erne, blev produktionen indstillet, og vævene blev solgt. Efter et stykke tid begyndte den gamle producent igen at væve sejldug. Den nye dug blev også solgt under navnet DU- RADON, men nu fremstillet af en anden type polyestertråd end tidligere. Dugen fremstilles i flere kvaliteter (let og ekstra). Egenskaberne i den nye dug ligner meget den gamle, i følge sejlmagerne. Der hævdes, at ingen dug er så god mod mekanisk slid som DURADON. CLIPPER CANVAS og «CLASSIC Køberen af de gamle DURADON-væve, væveriet Richard Hayward & Co. i Devon, England, startede i 1997 produktion af en ny type dug, vævet med polyestergarn, vistnok i et samarbejde med et norsk sejlmagerfirma. Denne dug bliver solgt under varenavnet Clipper Canvas, mens den i Norge hedder Classic. Dugen fyldte hullet i markedet efter DURADON. Den skal være jævnere vævet og mere formstabil end Duradon. Enkelte sejlmagere her hjemme har hævdet, at dugen kun bliver leveret i to tykkelser, men dette er ikke korrekt. Den danske generalagent lagerfører faktisk fire tykkelser i farverne brun og natur (creme). Alle fås nu i 60 cm bredde, tilnærmet den gamle alen-brede dug. OCEANUS Det amerikanske firma North Cloth, som tilhører den verdensomspændende sejlmagerkæde North Sails, introducerede i 1997 en ny type dug i polyester til det stadigt voksende marked af klassiske skibe i USA. Dugen kaldes Oceanus og leveres 8

9 i to udgaver, Yacht og Ship, i til sammen seks tykkelser. Farverne er brun og ubleget hvid. Dugen fremstår umiddelbart noget glattere og mere Dacron-agtig end Duradon og Clipper Canvas. North Sails ønsker i udgangspunktet selv at sy sejlene på sit loft for traditionelle sejl, som ligger i Spanien. Vi er ikke vidende om danske skibe har fået syet sejl i denne type dug. SKIBSBEVARINGSFONDEN har, for at kunne vinde erfaringer om de forskellige sejlduge og deres egenskaber, givet lån til fremstilling af flere stel sejl. Her skal nævnes hvilke produkter, der har været anvendt, og hvilke skibe der er tale om. Så kan man altid kontakte skibsejerne for at høre om deres erfaringer. Duradon (polyester) med ligtov af Spunflex: Snurrevodskutter GRØNNE ERNA. Syet i Danmark Classic/Clipper Canvas (polyester) med ligtov af tjæret hamp: Jagt JENSINE. Syet i Norge Royal Navy Flax (hør) med ligtov af tjæret hamp: Skonnert META og sluppen RUTH. Begge stel syet i Norge Clipper Canvas (polyester) med ligtov af Spunflex: Galease HJALM. Syet i Danmark Ordliste Barm: Hjørne på et sejl, f.eks. halsbarm. Bane: En bredde dug i sejlet. Bolt: En fordobling, der lægges visse steder på sejlet for at styrke det. Brille: Et smedet eller støbt metalbeslag, der er syet ind i skødbarmen. Består af en bøjle og to ringe, som med lidt god vilje kan ligne på en brille. Ringene er udstyret med hjertekovser som henholdsvis agterligtovet og bomligtovet er splejset til. Skødet er fæstet til bøjlen. Fartøjssejl: Spryd-, lugger- eller latinersejl. Fordobling: Se bolt. Gilding: Ligets indsvingede form, specielt tydeligt på råsejl. Kappe: Underligets nedbøjede form. Klåde: En rund kovs af hårdt træ f.eks. pokkenholt, til stagfoksørefigen, eller najet på vanterne og til skødvisere. Kovs: En ring af metal der er splejset til ligtovet med en måtte, f.eks. en rebkovs. Lig: Tovværk, der sys rundt langs kanten af sejlet, for at styrke det. Løjert: Ring eller bøjle af træ eller smedet jern. Løber på stag eller lejder og er najet fast til stagsejlet. Måtte: En splejsning i kanten af sejlet, hvor i der kan sidde en klåde eller kovs. Nåd: Sejlene sys sammen af dug i baner, og sammensyningen kaldes nådder. Brednåd kaldes nådderne, når de bliver bredere (eksempelvis i kappen i underliget). Rebningsbånd el. rebstreng: Indsyet forstærkning på tværs af sejlet, der forsynes med huller til rebknyttelser/rebstjærter. Runding: se kappe. Sejltegning: En målsat tegning, der viser sejlenes placering og form. Det er efter denne tegning at sejlmageren beregner sejlenes færdige størrelse med hensyntagen til stræk og krympning, inden de bliver syet. Stutlap: Dobbelt lag sejldug langs sejlets lig. Relevant litteratur Div. forf.: Fra mast til køl. Maritim håndbog. Lademann Morten Gøthche: Sejlmageri. I: Maritim Kontakt nr. 10 Jens Kusk Jensen: Sømandsskab for Baade, Lystfartøjer og Motorbaade. Nyoptryk København1988 Jens Kusk Jensen: Håndbog i praktisk Sømandsskab. Nivå 1924 Darcy Lever: The young Sea Officer s Sheet Anchor. London Optryk Dover 1997 F. W. J. Paulsen: Lærebok i praktisk sjømannsarbeide. Kristiania (Oslo) 1924 Tom Rasmussen: Flytende kulturminner. En innføring i fartøyvern. Oslo 1999 Harold A. Underhill: Sailing ship rigs and rigging. Glasgow 1978 C. H. Valeur: Haandbog for Seilmagere. Christiania (Oslo)

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Kaleche til Contrast 33

Kaleche til Contrast 33 Kaleche til Contrast 33 Vi har et cockpittelt til båden, men det er besværligt at håndtere, så jeg lavede dette lige inden vi tog af sted på sommerferie i år. Det har vi klaret os godt med hele ferien

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Sejlmagerlinien Sprayhood og Bådkalecher. Syning af sprayhood

Sejlmagerlinien Sprayhood og Bådkalecher. Syning af sprayhood Syning af sprayhood Side 1 Indhold: 1. Valg af fremstillings metode 1. 2. 3. 4. Sprayhood fremstilles efter eksisterende model Sprayhood fremstilles efter gammel sprayhood Sprayhood fremstilles efter måltagning

Læs mere

NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

NATIONAL ÉNTYPEKLASSE MÅLESKEMAER 2005 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Sejl: DEN... DASP bygge:... Byggeår:... Ejer: Navn:... Adresse:... Telf. :... Sejlklub:... 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 A.11.3 D.8.2

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling Øjesplejsning, wiresplejsning og takling i flettet tovværk Det her er den bedste beskrivelse af splejsning i flettet tovværk, jeg har set. Den var i "Båden i dag" nr. 4, 1977, dengang flettet tovværk var

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003. Klasseregler: Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003. Formålet med klassereglerne: Formålet med reglerne er, at bådene på sigt vil blive mere ens, hvad angår rig og sejl. Reglerne

Læs mere

Nye blokke til skuden?

Nye blokke til skuden? Nye blokke til skuden? En større udskiftning af taljeblokke ombord kan være en alvorlig udskrivning, men er man lidt fiks på fingrene, er der penge at spare!. Stropblokke er væsentligt billiger end blokke

Læs mere

BÅDEJER TRIMGUIDE-SERIENRIEN. Af Henrik Hansen & Lars Jensen, Bådmagasinet Foto: Henrik Hansen Grafik: Lasse Hansen

BÅDEJER TRIMGUIDE-SERIENRIEN. Af Henrik Hansen & Lars Jensen, Bådmagasinet Foto: Henrik Hansen Grafik: Lasse Hansen erer dit rig- og sejltrim l trim af bådens rig. EN gør for at sejle hurtigt. Trimning handler bare i lige så høj grad om at få en komfor- tabel sejlads i al slags vejr. Når jeg er med familien på sommertur,

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Reb. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse

Reb. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse Reb Indholdsfortegnelse Besnøringer... 2 Filippinerbesnøring... 3 Japansk krydsbesnøring... 4 Krydsbesnøring... 5 Ottetalsbesnøring... 6 Simpel besnøring... 7 Vinkelbesnøring... 8 Rebpleje... 9 Splejsninger...

Læs mere

OM OVERSEJL. Carlo. side 2. Kano- og kajakklubben S.B.B.U.

OM OVERSEJL. Carlo. side 2. Kano- og kajakklubben S.B.B.U. OM OVERSEJL. Denne lille pjece er lavet til et kursus i Kanoog kajakklubben, om hvordan du kan spare på selv at sy dit over sejl. Det skal inden du går igang pointeres, at du ikke kan låne en andens oversejl,

Læs mere

Se oversigten bagest i denne opstillingsvejledning, her kan man orientere sig om alle mængder, længder og dimensioner.

Se oversigten bagest i denne opstillingsvejledning, her kan man orientere sig om alle mængder, længder og dimensioner. Opsætningsvejledning Traditional BISON LAVVO / TIPI model 16-25 - 50 og 100 mands. Tillykke med dit nye samiske Lavvo fra Bison. Opsætning af denne Lavvo kan klares af 2-5 personer. Det samlede udstyr

Læs mere

Drabanternes»drabelige«kamp

Drabanternes»drabelige«kamp 100 siders fordybelse når du rigtig skal slappe af OPDATERING AF ELEKTRONISK SØKORT: Sådan gør du og så meget koster det Drabanternes»drabelige«kamp 70 er kølbåd med stærkt jollepræg er genfødt Sådan får

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

www.mjodvitnir.dk Side 1 af 21

www.mjodvitnir.dk Side 1 af 21 Teltfremstilling I forbindelse med fremstillingen af vores eget telt fandt jeg ud af hvor svært det er at finde noget reelt materiale på nettet om teltfremstilling, det er nemt nok at finde billeder af

Læs mere

VARIGHED: KORT FORLØB. Lav ET SOL SEJL. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: KORT FORLØB. Lav ET SOL SEJL. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: KORT FORLØB Lav ET SOL SEJL Lav ET SOL SEJL Til læreren Varighed: Kort forløb Tidsestimat: 3 dobbeltlektioner Dine elever i 4., 5., 6. og 7. klasse kan i et kort forløb designe og sy deres eget

Læs mere

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE)

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE) 1 af 7 1 Formål Formålet med disse bestemmelser er at sikre, at bådene i denne klasse er så ens som muligt i relation til fart og sikkerhed. 2 Sikring af ensartede både 2.1 Specialklubbens bestyrelse har

Læs mere

Rykning af et skind til pels pandebånd.

Rykning af et skind til pels pandebånd. Rykning af et skind til pels pandebånd. 1. Skær skindet midt i grozen og sy Hvis skindet er for kort er der to muligheder for at forlænge det. nakkerne sammen. 2. Lave en rykning så det bliver længere.

Læs mere

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang Sy en falkehætte Falkonerer over hele kloden bruger hætter til en del af deres rovfugle. Her i Norden har falkonerer også brugt hætter siden middelalderen. Hætten gør at fuglen ikke kan se noget. Det får

Læs mere

Scanbrown mink på tværs

Scanbrown mink på tværs Scanbrown mink på tværs Buntmager svendestykke Pia Christensen! " # $ % & '($ ) *+, -.. " EUC syd 2003 Læreplads: Nels Erichsen Min opgave Ud fra de 40 skind, som ses på forsiden, er det min opgave at

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Kattegatbåd SVALEN. Hovedskibsregst. for Kgr. Danmark 1894-1927, side 199 bind III. H. 226.

Kattegatbåd SVALEN. Hovedskibsregst. for Kgr. Danmark 1894-1927, side 199 bind III. H. 226. Kattegatbåd SVALEN Kort beskrivelse af skibets tidligste historie, som den er fundet og dokumenteret af bådebygger Hans Bendix og Jes Kroman, SKIBSBEVARINGSFONDEN. SVALEN er bygget af bådebygger Andreas

Læs mere

Smedejern og essesmedning

Smedejern og essesmedning Smedejern og essesmedning Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring RAADVAD Skadetyper og deres årsager

Læs mere

Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage

Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage Den Lette Jolle Denne jolle er i dobbelt forstand let. Det er forholdsvist let at bygge den. Den Vejer ikke så meget, så den er let at sætte i søen når den er bygget. Værdi/salgspris: Materialepris: 15-40.000

Læs mere

Lillebælt Bådservice IMPORT & MONTAGE TEAK KUNSTSTOFDÆK. Specielle opgaver Forsikringsskader Istandsættelser Reparationer Klargøring

Lillebælt Bådservice IMPORT & MONTAGE TEAK KUNSTSTOFDÆK. Specielle opgaver Forsikringsskader Istandsættelser Reparationer Klargøring Lillebælt Bådservice Specielle opgaver Forsikringsskader Istandsættelser Reparationer Klargøring IMPORT & MONTAGE TEAK KUNSTSTOFDÆK Lillebælt Bådservice er autoriseret importør og montør af de verdenskendte

Læs mere

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug.

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug. Dragværk Fra anden halvdel af 1700-tallet er tekstiler med såkaldt dragværk bevaret. Her trak kvinderne i brede borter tråde ud i hele stoffets bredde og syede derefter figurer som f.eks. dyr og træer

Læs mere

Vi bygger en S16D bil

Vi bygger en S16D bil Vi bygger en S16D bil Af Carsten Grønnemann Jeg vil i denne artikel serie se på hvad der skal til for at bygge en top-notch S16D bil. Blovstrød SlotCar Racing Club April 2007. Chassis Jeg har valgt et

Læs mere

Vejledning i dragtsyningsteknikker LANG BUKS

Vejledning i dragtsyningsteknikker LANG BUKS 1 Syvejledning / syprøver: Anette Kvist Nielsen Redigering: Dragtgruppen Idèoplæg: Hanne Dyhr og Kamma Gudmand-Høyer 2 SY-VEJLEDNING TIL LANGE BUKSER 1800-tallets mandsbukser var hovedsageligt lange bukser.

Læs mere

CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang

CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj 5 Monteringsinstrukser

Læs mere

Simon Anders T & Mikkel 1.5

Simon Anders T & Mikkel 1.5 Affladsprojekt af Simon Anders T & Mikkel 1.5 Teknologi B - 2011 Inholdsfortegnelse 1 Indledning. Projektbeskrivelse. Problemafgrænsning. Livcyklus. Materialebeskrivelse. Værksted. Logbog. Indledning 2

Læs mere

Den store kappeguide 15-01-2003 Feedback: LiveForum, m@liveforum.dk. Den store Kappeside

Den store kappeguide 15-01-2003 Feedback: LiveForum, m@liveforum.dk. Den store Kappeside af 11 08-08-2012 21:07 Den store kappeguide 15-01-2003 Feedback: LiveForum, m@liveforum.dk Den store Kappeside Kapper er nemme at lave, og en af de beklædningsgenstande jeg oftest har blevet spurgt til

Læs mere

VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store sejlbåde.

VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store sejlbåde. Gleistein tovværk, vejledende prisliste, april 2006. Alle priser er ekskl. Moms. Side 1 af 8 VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store

Læs mere

Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb.

Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb. Tilbud 25840 Hans Jørgensen Havløkkevej 9 4600 Køge 4600 Køge Kundenr: 53652404 København d. 8. oktober 2007 Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb.

Læs mere

Optimist Trim Guide fra UK Sails

Optimist Trim Guide fra UK Sails Optimist Trim Guide fra UK Sails Der er ikke nogen præcis facitliste på hvordan vores Optimistsejl skal trimmes. Det afhænger nemlig af flere faktorer, bl.a: Sejlerens vægt Sejlerens fysiske styrke Sejlerens

Læs mere

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed PROFIL Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har besluttet at profilere sig på følgende tre områder. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed Historisk og kulturel

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Renovering af agterkahyt på Speedy.

Renovering af agterkahyt på Speedy. Renovering af agterkahyt på Speedy. Efter at forkahytten sidste år blev renoveret er turen nu kommet til agterkahytten, da denne også i høj grad trængte til en kærlig hånd. Jeg startede på projektet lige

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Taske til tablet / Ipad (færdigt mål 8 * 10½")

Taske til tablet / Ipad (færdigt mål 8 * 10½) Taske til tablet / Ipad (færdigt mål 8 * 10½") Et gratis mønster til dig fra Laila, BaliQuilt Denne taske er syet til en Samsung Galaxy Note, hvis det er ikke er den, du har, så skal du lige måle først.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads:

Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads: 1 Dansk Knarr Klub Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads: Gyldigt klassebevis: For at starte som klassebåd i kapsejlads skal båden være udstyret med et gyldigt klassebevis. Klassebeviset er udstedt

Læs mere

SeaWind Ejeres Forening (SWEF) SeaWind klasseregler

SeaWind Ejeres Forening (SWEF) SeaWind klasseregler SeaWind klasseregler 1. GENERELT OM KLASSEN: SeaWind er en entypebåd. Klassens mål er kapsejlads, hvor skipperens dygtighed til at trimme og sejle båden vil være afgørende for at vinde. Reglernes hensigt

Læs mere

REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN

REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN Bøger om reparation af orientalske tæpper: Peter F. Stone: Oriental Rug Repair, Greenleaf Company, Chicago 1981, ISBN: 0-940582-00-7 Majid Amini: Oriental

Læs mere

Knuder af Anders Toft Jensen

Knuder af Anders Toft Jensen Knuder af Anders Toft Jensen Alle typer af monofile kunststofliner har ikke den samme brudstyrke i våd og tør tilstand. Linens brudstyrke angives i lbs (pund) eller kilogram, og er et udtryk for den dødvægt

Læs mere

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab,

Læs mere

Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg

Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg Materialliste: Strengebræt Saks eller kniv Strengvinkel Skruetvinger til fastgørelse

Læs mere

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo.

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo. Udklipshedebo Omkring 1850 udvikles udklipshedebo. Syerskerne klippede nu huller på tværs af trend og islæt. Hullerne blev udfyldt med kniplingssyning og udgjorde kernen i motiverne. I omvendt udklipshedebo

Læs mere

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn,

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, LilJEN Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank Den omtales ofte som Liljen Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, model, blev introduceret for markedet på den danske

Læs mere

MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE. DANSK BB10m KLUB. BB 10 meter. Bygger:.. Registreringsnr.: Byggenr.:.. Produktionsår:. Nation Sejlnr.

MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE. DANSK BB10m KLUB. BB 10 meter. Bygger:.. Registreringsnr.: Byggenr.:.. Produktionsår:. Nation Sejlnr. MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Bygger:.. Bygge:.. Produktionsår:. BB 10 meter Registrerings: Nation Sejl DANSK BB10m KLUB Sejl:... Bygge:... Byggeår:... Ejers Navn:... Adresse:... Telf. :... Sejlklub:...

Læs mere

MEFA HARMONY. Tidløse postkasser med bløde former. Harmonisk og gennemført design, der egner sig til en bred vifte af huse.

MEFA HARMONY. Tidløse postkasser med bløde former. Harmonisk og gennemført design, der egner sig til en bred vifte af huse. MEFA HARMONY Smukt design og masser af muligheder Tidløse postkasser med bløde former. Harmonisk og gennemført design, der egner sig til en bred vifte af huse. HARMONISKE MEFA Opal (840) MEFA s kampvogn

Læs mere

Her er årringe fra de sidste hundrede år. Foto: Malene Bendix.

Her er årringe fra de sidste hundrede år. Foto: Malene Bendix. Side 1 af 5 Undervisningsforløb Årringe fortæller historie Fag Dansk Kan også bruges tværfagligt i: Historie Klassetrin 0.-2. Klasse Beskrivelse Lav en historiebog ud fra årringene i et træ. Hvad er der

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel Dyner og puder Vælg med Varefakta fordi der er forskel Udvalget af dyner og puder i butikkerne er meget stort og kan virke uoverskueligt. Denne pjece er ment som en hjælp til at finde ud af, hvilken type

Læs mere

væg & loft B-57-0213

væg & loft B-57-0213 væg & loft B-57-0213 1 sannsynligvis verdens reneste Det miljørigtige loft og væg Huntonit garanterer dig ikke et længere liv, men måske et bedre liv. Skal du bygge nyt eller renovere, har Huntonit sandsynligvis

Læs mere

Sejlmagerlinien Yachtsejl. Sejldesign og proces

Sejlmagerlinien Yachtsejl. Sejldesign og proces Sejldesign og proces Side 1 Indhold: 1. Design og dokumentation 1. Opmåling af eksisterende båd liggende i vandet 2. Opmåling af eksisterende sejl. 3. Anvendelse af klasseregler til en bestemt bådtype.

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Er du vild med patchwork? Der er masser af sjove projekter, som du kan gå i gang med, og vi har alt det stof, som du skal bruge!

Er du vild med patchwork? Der er masser af sjove projekter, som du kan gå i gang med, og vi har alt det stof, som du skal bruge! Patchwork INSTRUKTION 80411 Er du vild med patchwork? Der er masser af sjove projekter, som du kan gå i gang med, og vi har alt det stof, som du skal bruge! Patchwork er en teknik, hvor det går ud på at

Læs mere

Først sættes spanterne helt vinkelret på kølen. Dette gøres nemmest på en byggebedding.

Først sættes spanterne helt vinkelret på kølen. Dette gøres nemmest på en byggebedding. Byggetips Træskrog Først sættes spanterne helt vinkelret på kølen. Dette gøres nemmest på en byggebedding. (Fig. 1). Derefter monteres dæk og evt. skot. Når dette er tørt, slibes spanterne i smig (fig.

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

Tjekliste for installering af SpaceFloor 2. Udskæring til hjulkasse/huller 4. Kontrol af rørene før installering af gulvet i køretøjet 6

Tjekliste for installering af SpaceFloor 2. Udskæring til hjulkasse/huller 4. Kontrol af rørene før installering af gulvet i køretøjet 6 Installation manual Martech SpaceFloor Tjekliste for installering af SpaceFloor 2 Udskæring til hjulkasse/huller 4 Installering af varmesystem 5 Kontrol af rørene før installering af gulvet i køretøjet

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

Nyt rotøj: kontakt Ruth Köster tlf Linda Milling tlf SORØ ROKLUB KLUBKOLLEKTION

Nyt rotøj: kontakt Ruth Köster tlf Linda Milling tlf SORØ ROKLUB KLUBKOLLEKTION Nyt rotøj: kontakt Ruth Köster tlf. 22 96 30 07 Linda Milling tlf. 22 55 58 55 SORØ ROKLUB KLUBKOLLEKTION Indhold: Combat suit Milano - Dame. Combat suit Milano - Herre. Roshorts Milano m/k Tights Milano

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

INSPIRATION: Side 1 af 7

INSPIRATION: Side 1 af 7 INSPIRATION: MATERIALER: Uld ca. 30 g i bundfarven samt uld til dekoration, lynlås 20 25 cm, foam til skabelonen, vandflaske med huller i låget, plasticpose, rundstok, sæbe og masser af vand. Jeg bruger

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

Øjesplejs med kerne og strømpe. Kerteminde Sejlerskole

Øjesplejs med kerne og strømpe. Kerteminde Sejlerskole Øjesplejs med kerne og strømpe Kerteminde Sejlerskole Låsning af tovværk Bind et låse stik nogle meter fra tampen, så kernen og strømpen ikke forskydes i forhold til hinanden Kernen ud af strømpen Træk

Læs mere

Vejledning i dragtsyningsteknikker - KNÆBUKSER

Vejledning i dragtsyningsteknikker - KNÆBUKSER Tekst: Hanne Dyhr og Kamma Gudmand-Høyer Foto: Birger Lund Redaktion: Dragtgruppen 2 SY-VEJLEDNING TIL KNÆBUKSER 1700-tallets mandsbukser var knæbukser. Bukserne var forholdsvis snævre og blev lukket foran

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse!

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Da jeg modtog plastkassen med lodder, ur, nøgle og pendul så jeg at skiven ikke havde det godt! Malingen

Læs mere

KØRESPORTEN. 2 2008 April. Dansk Køre Forbund. Protektor HKH Prinsesse Benedikte

KØRESPORTEN. 2 2008 April. Dansk Køre Forbund. Protektor HKH Prinsesse Benedikte KØRESPORTEN Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte 2 2008 April Endnu en gang har vognrestauratorerne Stolk i Holland restaureret en vogn i fantastisk kvalitet. Denne gang er der tale om

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER

BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA Her finder du alle former for beskyttelsesprodukter! BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER 13 Beskyttel Mulighederne

Læs mere

Når din båd skal måles:

Når din båd skal måles: Side 1 af 5 Når din båd skal måles: Til alle stævner, hvor du deltager med din Folkebåd, er du underlagt klassereglerne (I det følgende CR =Class Rules). Hvis du har et gyldigt klassebevis, har du også

Læs mere

- JYD E R U P B E G R A VELSE S F O RRET N I N G

- JYD E R U P B E G R A VELSE S F O RRET N I N G M ØRK Ø V - JYD E R U P B E G R A VELSE S F O RRET N I N G Om vore produkter Akvarel Natur Tube Memory Tube Heim Overflader og interiør Alle malede kister fra Tommerup Kister er produceret i Danmark og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Elvere. Tips og ideer til elverkostume. Guide skrevet af Anna Balsgaard

Elvere. Tips og ideer til elverkostume. Guide skrevet af Anna Balsgaard Forfatter Anna Balsgaard Dato Man Maj 23, 2005 10:38 pm Beskrivelse Hvad kan man selv gøre for at ens elverroll også ligner en elver? Kategori Kostumer Type Udstyrs Guide --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

mere info på telefon 62 22 01 17

mere info på telefon 62 22 01 17 RÅD - 10 Dette er et tilbud til nuværende og kommende Folkebådssejlere. Brug disse råd som et redskab til brug ved vedligehold og i en købesituation. Det er på ingen måde en tilkendegivelse af, at Folkebåden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

KØGE ROKLUB KLUBKOLLEKTION

KØGE ROKLUB KLUBKOLLEKTION KØGE ROKLUB KLUBKOLLEKTION Indhold: Combat - Milano - Dame. Combat - Milano - Herre. Combat - Roshorts Combat - Tights Combat - Pirat Combat - Tank Top Combat - T-Shirt Combat Trøje Combat Suit - Milano

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Pionering. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse

Pionering. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse Pionering Pionering er spændende! En udfordring til patruljens evne til at løse en opgave ved hjælp af fantasi og en mængde energi, tov og rafter! Pionering er en fælles opgave for hele patruljen, og mange

Læs mere

Stingforklaringer DGIdans og musik Dragtgruppen

Stingforklaringer DGIdans og musik Dragtgruppen 1 Stingforklaringer DGIdans og musik Dragtgruppen Risting Risting: Også kaldet forsting, bruges til rining samt til stikninger feks. På skjorter, vestekraver mm. Bruges ristingene som pyntesting syes stingene

Læs mere

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER Træt af at høre at opskriften sælges kun sammen med garnet Træt af at opskrifterne aldrig helt ligner den trøje du går rundt og forestiller dig? Træt af at lede og lede

Læs mere

Arbejdsgang til rykket minkkåbe i female sagamink:

Arbejdsgang til rykket minkkåbe i female sagamink: MINKKÅBE: Arbejdsgang til rykket minkkåbe i female sagamink: 1. Stautmodel syes op til kunde efter ønsket model. Denne prøves og rettes til på kunde. Højde på lommer, lukketøj og ærmelændgde samt hellængde

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

Variable. 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0

Variable. 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0 Variable 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0 2 a x = 5 b x = 1 c x = 1 d y = 1 e z = 0 f Ingen løsning. 3

Læs mere