Øjesplejsning, wiresplejsning og takling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øjesplejsning, wiresplejsning og takling"

Transkript

1 Øjesplejsning, wiresplejsning og takling i flettet tovværk Det her er den bedste beskrivelse af splejsning i flettet tovværk, jeg har set. Den var i "Båden i dag" nr. 4, 1977, dengang flettet tovværk var noget forholdsvis nyt. Instruktionerne gengives her i sammenhæng med billederne fra bladet. I bunden af siden er den tilhørende artikel. Indhold på denne side: Øjesplejsning Wiresplejsning Takling Splejsning i flettet tovværk. Artikel. Øjesplejsning Sømandens uundværlige kniv og merlespir samt nål og tjæret taklegarn er i dag suppleret med splejserør og tape. Splejserørene (øverst) fås i alle udstyrsforretninger, og størrelsen skal passe til tovværkets tykkelse. Taklegarnet er heller ikke tjæret, men det kan være en fordel om det er voksbehandlet. Merlespiret (forrest) er kun nødvendigt, når der splejses i wire. Nålen, som desværre ikke er kommet med på billedet, kan blot være en svær stoppenål, men en rigtig sejlmagernål er stærkere ig nemmere at stikke igennem. Øjesplejsningen er her vist på forskellige stadier. Hjertet fiskes ud gennem siden af strømpen et stykke fra tampen alt efter øjets størrelse. Drejer det sig om et lille øje som dette, går man ca. 25 cm. tilbage. 1. Hjertet er fisket ud og begge tampe sikret med tape. 2. Strømpen skydes nu noget tilbage, så endnu et stykke af hjertet kan trækkes fri (alt efter øjets størrelse). Ved hjælp af splejserøret føres hjertet derefter ind i strømpen i et punkt, vi kan kalde A og ud igen ved B.

2 3. Så er det strømpens tur til at stikkes ind i hjertet ved hjælp af splejserøret. Det åbne stykke, der her er vist øverst mellem hjerte og strømpe, fjernes ved at trække i hele øjet, så de to parter bliver lige lange. Derefter skæres den overflødige del af hjertet af, og tampen skjules inde i strømpen. 4. Nu kan den løse strømpe trækkes frem igen. Herved glider hjertet (med den indlagte tamp af strømpen) atter på plads. 5. Vil man som her forsyne øjet med kovs, lægges den på plads før øjet trækkes helt til. Bemærk, at punktet A nu ligger omkring det sted, hvor øjet deler sig, mens B befinder sig et stykke tilbage i tovværket. Hele operationen er faktisk mere enkel, end den måske lyder, og lidt øvelse gør hurtig mester. Alligevel må vi anbefale, at man ikke laver sit allerførste øje på en vigtig tamp, der ikke må afkortes. Prøv på et stykke tovværk, hvor det ikke betyder noget om man må skære sit første forsøg væk. Wiresplejsning 1. Yderlaget - strømpentrævles op i godt 20 cm. længde. De enkelte kordeler samles i tre bundter, og spidserne raspes med en skarp kniv. Det gør garnet ekstra blødt, så man kan lægge en stram og spids belægning med tape. 2. Hjertet mærkes af der, hvor det kommer ud af strømpen. Derefter skydes strømpen ca. 20 cm. tilbage, så hjertet frilægges. Et fast knob godt en meter inde på tovværket hindrer, at forskydningen breder sig længere tilbage. Det har betydning, når man senere skal have trukket strømpen stram igen. 3. Hjertet kappes af ved mærket, og splejserøret stikkes ind i det over cm. længde. Wiren, som også er beviklet med tape, sættes ind i røret. Det er muligt, men temmelig besværligt, at få wiren ind i hjertet også uden brug af splejserør. 4. Mens splejserøret trykkes ud gennem en maske i hjertet, skydes wiren ind på plads. Derefter trækkes strømpen frem igen, så den omslutter hjertet (med wiren inden i) i hele dets længde. Det er klart, at hjerte og tovværk ikke må ende med at ligge forskudt, hvis tovværket skal bevare sin fulde styrke. 5. Nu begynder selve splejsearbejdet, og det er nemmest, hvis wiren kan spændes fast i en 6. En for en føres kordelerne nogle dukter frem. Læg mærke til, hvordan splejsningen lægges om 7. Efter en halv snes centimeters splejsning skal kordelerne tyndes ud for at få splejsningen jævnt spids. 8. Her ses, hvordan halvdelen af trådene bliver tilbage, mens splejsningen fortsættes over en halv snes

3 skruestik. Et merlespir stikkes ind under wirens dukter (kordeler) to og to, og strømpens optrevlede "kordeler" føres under nøjagtig som i gammeldags splejsning. wiren i en pæn, glat snoning. Efter hvert indstik kan man roligt lægge alle kræfter i for at få kordelerne trukket så hårdt fast som muligt. Jo fastere splejsning des stærkere. Med kniven skæres halvdelen af trådene fra lige bag tapebeviklingen. Så kan man fortsætte med den beviklede halvdel uden at skulle i gang med tapen igen. centimeter med de udtyndede kordeler. Man sørger selvfølgelig for at bevare den påbegybdte snoning. 9. Til slut skæres splejsningen ren med kniven, eller endnu bedre en varm loddekolbe (de professionelle har en særlig tingest med glødende skær som vist her). 10. For at få dukterne helt på plads igen kan man banke den færdige splejsning med en gummi- eller plasthammer, men ellers er splejsningen nu færdig. På en gang elegant og bomstærk. Takling Det kan tilføjes, at man også kunne have splejset hjertet fast i wiren. I så fald skulle man blot have trævlet et stykke af hjertet op, inden wiren blev stukket ind. Det optrævlede stykke splejses (udtynding ikke nødbendig), og strømpen trækkes frem for at dække denne splejsning. Derefter fortsættes som vist her med at splejse strømpen. Erfaringerne viser imidlertid, at denne dobbeltsplejsning ikke er nødvendig for holdbarheden. Jo mere splejsningen belastes, jo mere vil hjertet presses sammen om wiren og holde på den. En syet takling glider ikke på tovværket, og selve syningen binder desuden hjerte og strømpe sammen. 1. Med sejlmagernålen stikkes igennem tovværket et passende stykke fra tampen. 2. Derefter lægger man en stram bevikling ind over taklegarnets tamp, som derved låses fast. 3. Når taklingen har 4. Garnet føres atter tilbage nogenlunde samme længde over taklingen, stikkes som linen er tyk, afsluttes gennem linen og sikres ved selve beviklingen med et st trække nålen en gang indstik tværs gennem linen. under tværgarnet og afslutte Næste indstik (som vises med et halvstik som vist her. her), foretages på den modsatte side af beviklingen, således at garnet kommer til at ligge på tværs ind over selve taklingen.

4 5. Derefter skæres de løse garnender af, og tampen skæres ren tæt ved taklingen. 6. Til slut smeltes trådene med en tændstik eller bedre en loddekolbe for at få den pænest mulige afslutning. Husk også at svide taklegarnet forsigtigt, så det afslutende halvstik smelter sammen. Splejsninger i flettet tovværk De nye typer tovværk har gjort det umuligt at splejse på gammeldags facon. Nye metoder er kommet til, og vi har besøgt en fagmand for at se, hvordan det gøres professionelt. Tiden nærmer sig, hvor båden skal rigges til, og ikke mindst splejsningen af wire/tovværk til fald er aktuel. Af Jan Ebert. Foto: Mogens Steen Jacobsen. Da det moderne flettede tovværk for alvor slog igennem, så det ud til, at en god gammel færdighed skulle forsvinde - for hvordan i alverden skulle man splejse det? Til søs er det heldigvis sådan, at traditioner udspringer af ønsket om at finde den bedste og snildeste løsning. Bærer man sig ikke rigtigt ad, kan det ende i forlis, og mens man klamnrer sig til den sidste planke, nytter det ikke at påberåbe sig, at denne livsvigtige splejsning var rigtigt udført, for sådan gjorde bedstefar. Når noget nyt dukker op, bliver der eksperimenteret med mulighederne, indtil en nem og navnlig sikker løsning er fundet. Sådan gik det også med det nye, syntetiske tovværk. De gamle, traditionsrige metoder måtte øjeblikkeligt kasseres, og snilde hoveder fandt frem til helt nye splejsninger, men lige så sikre og pålidelige som de gamle. Udnytter tovværkets opbygning Metoderne har efterhånden været kendt nogle år, men hører ikke til de lidt ældre og erfarne sejleres børnelærdom. Vi har derfor bedt en fagmand demonstrere det nye tovværksarbejde for os. Det drejer sig om Jørgen Aakilde, uddannet som rebslager og til daglig beskæftiget hos "Riggeren", A/S H. Praëm, Havnegade, København. Den mest brugte splejsning har altid været øjesplejsen. Med flettet tovværk måtte de gamle metoder, hvor kordelerne flettes ind i hinanden, selvfølgelig totalt opgives. I stedet

5 udnyttes så nærmest genialt den mulighed, der ligger i det flettede tovværks opbygning. Yderst et flettet "rør", og inden i det ligger hjertet, der som regel også er flettet. Med lidt snilde kan det flettede hjerte gøres hult, og så er mulighederne der. Fotoeksemplet viser, hvordan strømpe og hjerte skilles ad og lægges omvendt ind, så der opstår et øje. Fidusen ved dette øje er, at jo hårdere det belastes, jo mere klemmer de to flettede parter sammen om hinanden. Et belastet øje er umuligt at skille, mens det i ubelastet tilstand er forholdsvis nemt at pille de to parter fra hinanden igen. Kig efter før du køber Som nævnt findes der nogle kvaliteter, hvor hjertet ikke er flettet, og Jørgen Aakilde advarer mod at købe dem, hvis der skal splejses. Kvaliteten kan være god nok som sådan, men en pålidelig splejsning bliver vanskelig at udføre. I øvrigt er kvalitet delvis en erfaringssag når det gælder syntetisk, flettet tovværk til fald og skøder. Fiberens modstandskraft over for sol og saltvand kan man jo ikke se, når man står i forretningen. Man må nøjes med at gå efter, om tovværket på en gang virker fast og smidigt. To ting, som det ikke er helt nemt at forene, og som netop kendetegner kvaliteten. Der kan også siges lidt om, hvornår man ikke skal lave en øjesplejsning som vist her. Jørgen Aakilde fraråder fx at forsøge sig med liner under 8 mm. Med snilde kan det måske lykkes, men selv vil han foretrække at lægge en solid takling. Liner under 8 mm er jo heller ikke hårdere belastede, end at taklingen må være nok. Dårligt sømandsarbejde Et andet vigtigt stykke riggerarbejde på moderne lystbåde med indvendige fald er langsplejsningen wire/tovværk. På mange standardbåde ser man alle mystiske og alt andet end sømandsmæssige sammenføjninger af wire og tovværk - og de har alle det til fælles, at de ikke er pålidelige. Det mest almindelige er et øje på wiren, som linen så er lagt igennem. For det første vil linen hurtigt blive skåret over, og for det andet kan dette arrangement umuligt løbe over et skivgat. Splejsningen løber derimod perfekt igennem, så man for det første ikke risikerer at faldet går fast, for det andet kan føre wiren helt hen til spillet (og undgå stræk) og for det tredie kan stole på, at faldet holder. Er man særlig pertentlig, sørger man for, at wiren kan tage en tørn eller to om faldspillet, så hele belastningen ikke kommer til at ligge på splejsningen - selv om den sagtens skulle kunne holde. Der har været talt og skrevet en del om, at det moderne tovværk ikke behøver taklinger, men bare skal svides med en tændstik under tampen. Det er desværre ikke rigtigt. Enten træder man den sammensmeltede "knast" i stykker, eller også sker der før eller siden en forskydning mellem strømpe og hjerte, som smeltningen ikke kan klare. Derfor kan man

6 lige så godt først som sidst lægge en takling, og på det bløde og glatte tovværk skal taklingen være syet. Som billederne viser, er det for øvrigt også uhyre nemt og hurtigt at lave (bare man kan finde nålen i værktøjskassen). Som det ses ændrer metoderne sig, men traditionerne for godt sømandsskab er de samme som altid.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Godsog. personvogne til modelbanen

Godsog. personvogne til modelbanen HAASES HOBBYBØGER LAV DET SELV Godsog personvogne til modelbanen Skala HO AF POVL-ERIK HARBY Forord af POUL E. CLAUSEN P. HAASE & SØNS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord............................................................

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Gaven fra sidste blad. Så hatten passer. Broder selv tips. Et nye og gratis blad for os Miniature folk. Masse af

Gaven fra sidste blad. Så hatten passer. Broder selv tips. Et nye og gratis blad for os Miniature folk. Masse af Hvad denne kasse er til og hvordan den i virkeligheden ser ud kan du læse om i næste blad. Lidt kan jeg da fortælle det har noget med jul at gøre Nr 3. Glæder mig til at vise jer den færdig. Gaven fra

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

ipad for let øvede, modul 5 Facebook

ipad for let øvede, modul 5 Facebook 17112014AS ipad for let øvede modul 5 Indledning Dette kursus er meget omfattende, selv om det kun dækker en mindre del af mulighederne i. Hvis du ikke har kendskab til, kan du med fordel bruge 2 kursusgange

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Fiskeri med Snurrevod

Fiskeri med Snurrevod Kapitel 4 side 64 Fiskeri med Snurrevod Snurrevodsfiskeri har været meget udbredt i Danmark, men er nu tildels på retur. Det er i et vist omfang blevet afløst af en anden form for snurrevodsfiskeri»flyshooting«-

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

F O R E L S K E L S E

F O R E L S K E L S E F O R E L S K E L S E UNG/2000 nr. 1, side 4-5. TEKST: JAKOB WILLADSEN Udskriv side H v a d s k e r d e r n å r d u b l i v e r f o r e l s k e t? - Det er først, når du oplever forelskelse for første

Læs mere

det er nemt at lodde se her hvordan Andie Nordgren Jeff Keyzer JESPER HAFFGAARd af: Mitch Altman (lodningsvisdom) (tegneserietilpasning)

det er nemt at lodde se her hvordan Andie Nordgren Jeff Keyzer JESPER HAFFGAARd af: Mitch Altman (lodningsvisdom) (tegneserietilpasning) det er nemt at lodde se her hvordan af: Mitch Altman (lodningsvisdom) Andie Nordgren (tegneserietilpasning) Jeff Keyzer (Layout og redigering) JESPER HAFFGAARd (oversættelse) Distribute widely! lodning

Læs mere