SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005"

Transkript

1 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab, 1924 (1976) Den maritime bibel Andreas Laursen: Danske fiskerbåde gennem 100 år, 1972 Skibstegninger af bl. a. isefjordsbåde fra Lynæs, bæltbåde fra Lillebælt og kvaser fra Sjællands nordkyst Christian Nielsen: Danske bådtyper, 1977 Opmålinger af ældre danske bådtyper, bl. a. isefjordsbåden Maries Minde Jens Friis-Pedersen: Sejlskibe. Nordiske fartøjer, 1983 Skibstegninger, bl. a. af fiskefartøjet Delfinen af Frederikssund og en anonym isefjordsbåd ISEFJORDSBÅDEN SOMMERFLID Sommerflid er bygget 1915 i Frederikssund på bestilling af en fisker. Den kan ubesværet kategoriseres som en isefjordsbåd som skildret i tegninger og opmålinger af Andreas Laursen, Christian Nielsen og Jens Friis-Pedersen. Båden har mast, bom og bovspryd og bærer gaffelstorsejl, stagfok og klyver. Andre isefjordsbåde, fx Maries Minde, bærer også gaffeltopsejl. En lidt mindre båd som kragejollen har en sejlføring, der minder meget om isefjordsbådens, men storsejlet er her et sprydsejl uden bom. En lidt større båd som jagten bærer undertiden også et råsejl (en bredfok) og eventuelt en jager foran klyveren. De joller og både, vi taler om her, er rundgattede, mens jagten undertiden er platgattet. Alle typerne har spring, dvs at dækket rejser sig for og agter. SKROGET Går man ikke i for mange detaljer, har bådens skrog en ret enkel opbygning. Rygraden er kølen, som i enderne forlænges op med en forstævn og en agterstævn, begge af udsøgt, krumvokset træ. I den færdige båd stikker kølen som regel dybere i agterskibet end i forskibet, og båden er da styrlastig. Forskellen i 1

2 dybgang mellem agterskib og forskib kaldes tilsvarende styrlastigheden. Under kølen kan der boltes en stråkøl for at forbedre sejlegenskaberne og for at skåne selve kølen for slid. Mellem stævnene opbygges spanterne som en slags ribbén. Hvert spant består af en bundstok, der ligger på tværs af kølen, og som forlænges opad af oplængere. Samlingen mellem spantets enkelte dele sker ved overlapning. De overlappende stykker træ benævnes også oplængere (det nederste dog sitterser) og kan helt eller delvis danne et lag af spantet på siden af det første. Af hensyn til styrken skal spanterne (ligesom stævnene) så vidt muligt laves af krumvokset træ, så man undgår at oversave træets langsgående fibre. Henover bundstokkene lægges (lodret over kølen) eet eller flere langsgående stykker træ, der kaldes kølsvin. Specielt forstærkes kølen lige under masten med et kølsvin. Køl, bundstokke og kølsvin holdes sammen ved hjælp af kølbolte. Det er meget vigtigt at sikre sig, at kølboltene ikke ruster igennem, idet man ellers kan komme ud for at både under sejlads taber kølen. Udvendig på spanterne lægges klædningen, der ved en klinkbygget båd består af sammennaglede brædder eller planker, der overlapper hinanden langs kanterne. Brædderne og plankerne kaldes med et gammelt germansk udtryk bord. Klædningen spigres til spanterne. Det nederste bord fastgøres til kølen i en rille, der benævnes spundingen. Klædningen inddeles i range. De nederste bord på begge sider af skroget er første rang. Sammenføjningen mellem to bords kanter kaldes en nåd, og det er nådderne, der eventuelt må kalfatres for at tætne klædningen. Bordene er i enderne fastgjort til stævnene, igen i spundinger. Den del af klædningen, som ligger over vandet, kaldes fribordet. Indvendig på spanterne lægges eventuelt en beklædning af brædder, garneringen eller foringen. Øverst lægges en kraftigere planke, en bjælkevæger, der tjener til at bære de tværgående dæksbjælker. Det mellemrum der fremkommer mellem klædningens overkant og garneringens overkant (bjælkevægeren), dækkes af en planke, der kaldes skandækket. Inden for skandækket ligger dækket, der består af langsgående brædder eller planker, der bæres af dæksbjælkerne. Fugerne på langs mellem dæksplankerne kaldes også nådder og kalfatres og beges for tæthed. Skandækket og dæksbjælkerne sørger tilsammen for, at båden har en tilstrækkelig tværskibs styrke. Ved åbninger i dækket afbrydes dæksbjælkerne, og der opstår her svækkelser, som må begrænses ved at gøre åbningerne korte og ved at forstærke lugekarmene. Nogle af spanterne kan delvis forlænges op over skandækket for at bære en vandret planke, lønningen eller lønningslisten, der tjener som et lavt rækværk langs kanten af dækket. De opragende spanter, der bærer lønningen, kaldes løn- 2

3 ningsstøtter. De kan udvendigt beklædes med en skanseklædning. Man bruger ved både snarere ordet opstående om rækværket. Hvis opståendet er tæt ned mod dækket, udspares huller for afvanding af dette, spygatter. På lønningen findes i forskibet klyds, som styrer ankerliner og fortøjninger. De forreste rundinger på bådens skrog kaldes styrbords bov, henholdsvis bagbords bov. Tilsvarende kaldes de agterste rundinger låringerne. Ordene for og agter henviser til placeringen foran eller bag masten. Det er efterhånden meget få mennesker der er i stand til at bygge en båd af træ så den både bliver stærk, holdbar og smuk at se på. Ikke mindst er det vanskeligt at opnå et bordforløb, der ser rigtigt ud. Brædderne og deres kanter tildannes med økse og høvl, og som regel er det også nødvendigt at blødgøre dem ved opvarmning i damp, før de kan formes og sættes på plads. Opvarmningen sker i en aflang kasse, en svedekiste, hvorigennem der ledes damp. Også spanterne er vanskelige at udføre, idet de skal passes ned over de klinklagte bord og samtidig skæres i smig på grund af skrogets tilspidsning mod enderne. MAST, GAFFEL OG BOMME Masten til en isefjordsbåd består almindeligvis af et enkelt stykke træ, og det samme gælder de øvrige rundholter. Masten står i et mastespor hugget ud i kølsvinet. Træet omkring det hul i dækket, som masten går igennem, kaldes mastefisken, og det er en regel at masten her går frit gennem dækket. Åbningen i dækket rundt langs masten tætnes med en mastekrave. Masten er foroven fastholdt i bådens længderetning af et fokkestag, der går frem til forstævnen, og med et stagøje er smøget over mastetoppen. Stagøjet ligger over de dobbelte vanter. som stager masten af i tværretningen idet de går ned til punkter på skandækket. Også vanterne ligger med vantøjer omkring masten. Stag og vanter forhindres i at glide ned af nogle træstykker, der er boltede til masten og benævnes godset. Stag og vanter udføres af galvaniseret stålwire. Stag og vanter forbindes forneden til beslag på skroget ved hjælp af sytove gennem øjer. En anden mulighed er at fastgøre jomfruer (en slags blokke eller skiver med 3 huller) til stagene og beslagene og derefter forbinde jomfruerne med taljereb. For at masten ikke skal klemme ved mastefisken, skal stag og vanter stå tot, dvs stift. En metode hertil er under sejlads at totte vanterne i læ side. Masten stages, så den står en smule bagover. For sejlegenskaberne er det meget vigtigt, at forstagene (fokkestag og klyverstaget) står så stivft som muligt, ihvert fald ved bidevindsejlads. Bommen for storsejlet hænger fast på masten ved hjælp af en svanehals mens den agterude hænger i en bomdirk. Bommen skal kunne svinge helt ud til vanterne og skal desuden kunne løftes noget i agterenden. Derfor er bomdirken ført 3

4 op til en blok på masten og derfra ned til dæk. Under sejlads løsnes bomdirken, idet bommen da skal hænge i storsejlet. Gaflen bærer storsejlet foroven. Den støttes mod masten af kloen, der traditionelt opbygges af to stykker træ, der boltes til gaflen og griber om masten. Kloen erstattes undertiden af et galvaniseret beslag. Kloen beklædes med læder, så gaflen kan dreje og glide langs masten uden for meget slid slid. Rundt foran masten trækkes et stykke tov, rakken, så kloen ikke kan forsvinde bagud. For at rakken ikke skal hindre kloen i at glide nemt, trækkes der rakkekloder (eller rakkekugler) af hårdt træ (pokkenholt) som perler på rakken. Gaflen og dermed storsejlet holdes oppe af et klofald og et pikfald. Klofaldet står fast på kloen, føres op til en blok på masten og derfra ned til dæk. Pikfaldet fastgøres til gaflen et stykke fra gaffelnokken og føres op og ned på samme måde. Klofald og pikfald kaldes tilsammen for gaffelfald. Bovsprydet består som nævnt af et enkelt stykke træ. Ved større både og skibe forlænges bovsprydet med en klyverbom og eventuelt også en jagerbom. Derfor omtales bovsprydet ved både som isefjordsbåden også som klyverbommen. Den hviler på bådens forstævn eller på skandækket lige ved siden af stævnen. Længere agteruden fastholdes klyverbommen på en bedding, der kan bestå af et par støtter gennem dækket eller stående på dækket, forbundet med en tværbjælke. I almindelighed er klyverbommen indrettet så den kan trækkes tilbage og lægges på dækket, når der ikke er brug for den. Under sejlads skal klyverbommen være forhindret i at glide tilbage, fx ved at den hages ned over beddigen. I almindelighed føres et klyverstag fra masten ned til bomnokken. Staget ender i en ring, der kan glide på bommen, når klyverbommen er lagt ud, trækkes ringen og dermed staget ud til bomnokken med en udhaler. Udhaleren føres fra ringen gennem et skivgat ved bomnokken tilbage til forskibet, hvor den sættes fast på en klampe. For at modvirke det opadgående træk fra klyverstaget, stages klyverbommen også af fra nokken ned til stævnen lige over vandlinien. Dette stag kaldes vaterstaget og kan udføres som en kæde eller et tov. Ved større skibe afbarduneres bovspryd og klyverbom også med vandrette barduner bagud til skibssiden. Ved Sommerflid er klyverstaget udeladt, og sejlet må da strækkes ud i forkanten ved hjælp af faldet. Det diskuteres undertiden, om klyverbommen skal være vandret eller ligge i fortsættelse af bådens spring foran. Man ser eksempler på begge dele, men oftest dog nok, at den er nærmest vandret som på Maries Minde. De blokke der benyttes hvor et stykke tovværk skal skifte retning, består af et hus, en skive og en nagle. Skiverne blev tidligere udført i hårdt træ, fx pokkenholt. Blokkene er desuden forsynet med stropper, øjer eller lignende anordninger til fastgøring. 4

5 SEJL Gaffelstorsejlet er et firkantet bomsejl, mens fok og klyver er trekantede stagsejl. Alle sejlene kantes af tovværk, som skal forhindre sejldugen i at trævle op. Dette tovværk kaldes lig, og man taler ved stagsejlene om forlig, agterlig og underlig, ved gaffelsejlet også om overliget. Det forreste, nederste hjørne af hvert sejl kaldes halsbarmen, idet det stykke tovværk, som fastholder sejlet her, hedder halsen, der sættes i et øje i sejlet, halskovsen. Halsen sættes fast på masten, forstævnen eller ringen ved klyverbommens nok. Det agterste, nederste hjørne er tilsvarende skødbarmen (eller skødhornet), hvortil skødet er gjort fast i skødkovsen. Stagsejlenes skøder føres gennem skødevisere i dækket til klamper længere agter. Skødeviserne kan fx være øjer af slidstærkt pokkenholt, der er boltet fast i dækket. Storsejlsskødet udføres ofte som et springskøde, der føres fra skødbarmen, gennem et skivgat ved bomnokken og frem til en klampe på undersiden af bommen. Med betegnelsen storsejlsskøde mener man da en talje af mere eller mindre kompliceret opbygning der forbinder bomnokken med en bøjle på agterdækket, en løjbom. Det agterste, øverste hjørne af gaffelsejlet kaldes undertiden pikken af sejlet. Det er en god regel at fæste alle skøder til klamperne med slipstik, således at skødet kan frigøres med et enkelt ryk og man kan få luften ud af sejlet i en fart. Ved stagsejlene hedder det øverste hjørne faldbarmen (faldhornet), og her er faldet gjort fast i faldkovsen. Stagsejlsfaldene føres til en højtsiddende blok i masten og derfra til dæk. Disse fald og gaffelfaldene fastgøres til klamper eller kofilnagler, dvs dorne af træ eller metal, der sidder i en naglebænk eller i lønningen. Det forreste, øverste hjørne af storsejlet kaldes kværken. Her er sejlet bundet til gaflen. Storsejlet er fæstnet til masten ved hjælp af masteringe eller en lidseline, der snos om masten. Sejlet er foroven lidset til gaflen. Derimod er storsejlet i reglen ikke lidset til bommen, men fastholdes forneden kun af halsen og en strop fra skødbarmen til bomnokken. Man taler om et storsejl med løs fod. Storsejlet er forsynet med en mulighed formindskning af sejlarealet ved rebning. På Sommerflid ser man til dette formål to rækker rebsejsinger. Også stagsejl kan rebes, ved Sommerflid kan der tages et reb i fokken. Andre muligheder for mindskning af sejlarealet er naturligvis at undlade at sætte et af sejlene, fx klyveren, eller at sætte et mindre sejl som fx en stormklyver eller stormfok. Man må da være opmærksom på, at balancen mellem sejlene ændres, hvilket kan gå ud over sejlegenskaberne. Generelt vil det være fornuftigt at mindske sejlene passende både foran masten og agten for denne, fx i kombinationer som eet reb i storen sammen med fokken alene eller to reb i storen sammen med en stormfok. Et par andre udtryk i forbindelse med sejl er, at man sætter et sejl og at man haler et sejl ned. 5

6 KOMPASSET Man har traditionelt til søs inddelt kompassets 360 grader i 32 streger. Een streg svarer altså til 11 ¼ grad. Regner man med uret, ligger Øst 8 streger fra Nord, og i denne kvadrant bruger man betegnelserne: 0 streger N 1 streg N til O 2 streger NNO 3 streger NO til N 4 streger NO 5 streger NO til O 6 streger ONO 7 streger O til N 8 streger O Tilsvarende gælder naturligvis de øvrige kvadranter. Ved kommandoer brugtes stregerne normalt relativt: fx Øst, en streg til Nord. SEJLADS Før fiskerfartøjer kunne forsynes med motor, var man afhængig af sejlene til fremdrift. I situationen, hvor det gjaldt om at komme først hjem til havnen med fangsten for at opnå den bedste pris, betød det ovenikøbet meget, om båden var god til at sejle. Generelt må man sige, at gaffelriggede både ikke sejler alt for godt, når vinden er imod. De største problemer er. at sejlene ofte poser for meget samt at storsejlsgaflen slår længere ud end bommen. Meget bedre går det i medvind. Groft taget gælder det for ældre sejlskibe, at kursen for sejl ikke kan komme nærmere retningen mod vinden end 6 streger. Sejlads på denne kurs kaldes at sejle bidevind (eller bi de vind, formentlig efter hollandsk bij de wind: ved vinden). En del bedre eller en del dårligere kunne det gå, hvis strømmen hjalp til eller var imod. Fiskerne var meget dygtige til at udnytte lokale vindforhold og strømforhold, fx drejende vind og modstrøm (idvand) inde under land. Ved bidevindsejlads haler man ind på skøderne, så sejlene står fladt og udspændte. Storsejlet må godt leve en lille smule ved masten. Det er her vigtigt, at stag og vanter også er stive, så sejlene poser mindst muligt. Under sejladsen presses båden fremad af sejlenes træk, men også sidelæns, så der ved afdrift tabes lidt højde i forhold til kursen. I denne situation er en dyb køl til nytte. Ved bidevindsejlads er man hele tiden opmærksom på vindretningen. Hvis vinden drejer nærmere op mod kursen, siger man at den skraller, og man må da falde af fra kursen for at holde vind i sejlene. Hvis vinden drejer væk fra kursen, si- 6

7 ger man at den rummer. Også vindens styrke kan naturligvis ændres, man siger at den frisker eller løjer. Al sejlads, der ikke er bidevind, kaldes rumskøds, og man kan angive kursen i forhold til bidevind. Således har man ved 2 streger rumskøds vinden tværs eller halv vind, altså vinden ind lige på tværs af båden. 4-6 streger rumt kaldte man tidligere for de vind, nu snarere agten for tværs. Endelig er 10 streger rumt plat eller plat læns. Ved rum sejlads slækkes skøderne mere og mere, og sejlene bør pose mere end ved bidevind. For storsejlets vedkommende slækker man først på storskødet, senere eventuelt også på springskødet. Man bør altid undgå at sejle plat læns, da bommen her ukontrolleret kan springe over til modsat side, hvilket kan være katastrofalt. Sejler man med vinden ind fra styrbord, sejler man på styrbord halse eller på bagbord bov. Rettigheden til vejen over for andre fartøjer retter sig efter, om man sejler på styrbord eller bagbord halse. Ved bidevindsejlads må man for at avancere mod vinden ofte krydse sig frem. Dette betyder, at man er nødt til at vende båden, fx fra at sejle på styrbord halse til at sejle bagbord. Vendingen kan principielt ske som en stagvending eller som en kovending. Ved stagvendingen drejer man bådens forende op mod vinden og gennem vindøjet. Ved kovendingen drejer man bådens agterende gennem vindøjet. Kovendingen kræver stor øvelse, idet man risikerer, at bommen slår pludseligt over. En betingelse er altså, at man forstår at kontrollere bommen fuldstændigt med skødet under hele vendingen. Stagvendingen er generelt en bedre og mere sikker måde at vende på, men kræver også en del øvelse. Båden har det med at gå i stå lige før vindøjet, og så må man ofte tilbage på den oprindelige kurs igen og begynde forfra. En beskrivelse af forløbet kunne være følgende: Når der er god fart i båden, og rorsmanden mener at alt er i orden til at vende, kommanderer han klar vende. Herefter læger han roret over, først langsomt og med følelse, senere hurtigt helt over efterhånden som båden mister fart. Mandskabet slækker jævnt ud på stagsejlsskøderne for at mindske vindpresset på forskibet som modsætter sig vendingen. Hvis båden går fint gennem vindøjet uden at gå helt i stå, slækkes stagsejlsskøderne helt, og der tages ind i skøderne på modsat side. Også bommen lægges over. Hvis båden går i stå i vindøjet kan man forsøge at bakke fokken, dvs lokke vind ind i fokken forfra med skødet i den oprindelige side. Rorsmanden må da lægge mærke til, om båden begynder at sakke, dvs drive agterud. Hvis dette er tilfældet skal roret lægges over i modsat side for at vendingen kan fuldføres. Hvis vendingen lykkes, må ingen slappe af før man har båden under fuld kontrol igen på modsat halse. 7

8 8

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Vi ønsker på Skibsgruppens vegne at byde alle LO er (Forbindelses officerer) velkommen og ser frem til at løse den meget vigtige opgave

Læs mere

Glimrende forklaring i Danmarks Søfart og Søhandel bd. II. og Dansk Illustreret Skibsliste 1987. Suppl. m. ord fra Søens Folk bd.

Glimrende forklaring i Danmarks Søfart og Søhandel bd. II. og Dansk Illustreret Skibsliste 1987. Suppl. m. ord fra Søens Folk bd. Ordforklaringer. Glimrende forklaring i Danmarks Søfart og Søhandel bd. II. og Dansk Illustreret Skibsliste 1987. Suppl. m. ord fra Søens Folk bd. 3 Afdrift: skibets afvigelse fra den styrede kurs på grund

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring. Sejl til bevaringsværdige

SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring. Sejl til bevaringsværdige SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring 1 Sejl til bevaringsværdige skibe Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde,

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE Ouantum Sails 2012 Grafisk tilrettelæggelse Flemming Hansen www.sejlernyt.dk Tegninger og foto: Quantum Sails

Læs mere

Fiskeri med Snurrevod

Fiskeri med Snurrevod Kapitel 4 side 64 Fiskeri med Snurrevod Snurrevodsfiskeri har været meget udbredt i Danmark, men er nu tildels på retur. Det er i et vist omfang blevet afløst af en anden form for snurrevodsfiskeri»flyshooting«-

Læs mere

Et liv med træbåd. Kommende træsejlere kan begynde her. D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9

Et liv med træbåd. Kommende træsejlere kan begynde her. D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9 Et liv med træbåd Kommende træsejlere kan begynde her D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9 INDHOLD I. Indledning Om at eje en træbåd 4 Om at bruge guiden 4 Litteraturliste til Indledning 4 II.

Læs mere

Sejl og rig til rekonstruktionen af en teinæringur hjemmehørende på Mykines omkring 1640-1653

Sejl og rig til rekonstruktionen af en teinæringur hjemmehørende på Mykines omkring 1640-1653 Sejl og rig til rekonstruktionen af en teinæringur hjemmehørende på Mykines omkring 1640-1653 Arbejdsrapport fra 2001 Af Erik Andersen Sejl og rig til rekonstruktionen af en teinæringur hjemmehørende på

Læs mere

Aarhus Studenter Roklub

Aarhus Studenter Roklub Aarhus Studenter Roklub Instruktionsmappe til Korttursstyrmandskursus Side2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. STYRMANDENS ANSVAR, PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 3. RIGTIG PÅKLÆDNING... 4 4. KOMMANDOER...

Læs mere

Håndbog i vedligehold

Håndbog i vedligehold Håndbog i vedligehold af åbne træbåde og joller 12-25 fod Af Ulf Brammer. Tilrettelæggelse og tegninger af Sven Bülow. ISSN 0905 1635. Ver. 04-02-2012 2011 På sejlerstævnet Vinden Drar Fejø 2009, tog Ib

Læs mere

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst.

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst. 2005.04.01. Side 1 WAYFARER. INTERNATIONALE KLASSEREGLER. af Wayfarer International Committee. Oversat til dansk af SWS. Del I Formål og fortolkning. 1.1 Formålet med klassereglerne er at sikre, at kapsejlads

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Sluppen RUTH. Togtrapport for Sommertogt 2006

Sluppen RUTH. Togtrapport for Sommertogt 2006 Af Niels Svarø Skipper på sluppen Ruth Januar 2007 Til Vikingeskibsmuseet Vindeboder 4000 Roskilde Vedr.: Sluppen Ruths togtrappport for Sommertogt 2006 Ref.: Havarirapport 27 JULI 2006 Tillæg A. Sejlplan

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl.

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl. Kapitel 2 side 11 Fiskeri med trawl Trawl bruges som fangstredskab efter næsten alle fisk og skaldyr - i stort set alle farvande uanset om fiskearterne lever tæt ved havbunden eller i de øvre vandlag.

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere